ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

23 Ιουν 2013

«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ»

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει λαμπρά, φέρνει στη σκέψη όλων ημών των πιστών το τρίτο Πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο κι’ αυτό διότι, το Θείο Αυτό Πρόσωπο είναι ο πρωτοστάτης αυτής της εορτής. Η κάθοδός Του στον κόσμο την ευλογημένη εκείνη ημέρα της Πεντηκοστής, στο υπερώο της Ιερουσαλήμ (Πράξ.2:1) σήμανε μια νέα εποχή για την πορεία του κόσμου και την ιστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους...
Για τον πολύ κόσμο και  δυστυχώς και για πολλούς πιστούς ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα είναι o «μεγάλος άγνωστος» και λίαν δυσχερής η κατανόησή Του. Δεν είναι άμοιρη ευθυνών, βεβαίως, η δυτικής εμπνεύσεως εικονογραφία της Αγίας Τριάδος, η οποία παρουσιάζει τον Θεό Παράκλητο με τη απαράδεκτη πτηνομορφική παράσταση, με συνέπεια να μην εκλαμβάνεται Αυτός, από τους μη έχοντας θεολογική παιδεία και εκκλησιαστική συνείδηση, ως θείον Πρόσωπο, αλλά ως μια απλή συμβολική παράσταση κάποιας αφηρημένης δυνάμεως του Θεού. Επί τη ευκαιρία είναι ανάγκη, η εν λόγω εικονική παράσταση της Αγίας Τριάδος να αποσυρθεί από την ορθόδοξο λατρεία και να αντικατασταθεί από την συμβολική παράσταση των τριών αγγελικών μορφών, της Φιλοξενίας του Αβραάμ. Αυτή είναι η γνήσια ορθόδοξη εικονογράφηση του Τριαδικού Θεού.
Το Άγιον Πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη του Θεού, όπως βλάσφημα δίδασκαν και διδάσκουν οι ανά τους αιώνες πνευματομάχοι αιρετικοί. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός, διότι μετέχει της θείας ουσίας ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι επίσης πρόσωπο αληθινό, προσωπικότητα ενσυνείδητη, έχοντας τη δική Του υποστατική ιδιότητα, η οποία Τον καθιστά ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα, χωρίς να συγχέεται με τα άλλα πρόσωπα της Θεότητος. Σύμφωνα με την βιβλική διδασκαλία, η οποία κατανοήθηκε ορθώς μόνο μέσα στην Εκκλησία, το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Κυρίου Παρακλήτου, τον Οποίο τον καθιστά μοναδικό, είναι η αΐδια εκπόρευσή Του από τον Πατέρα.
Η αιρετική προσθήκη από την παπική ετεροδοξία της βλάσφημης διδασκαλίας της εκ και του Υιού εκπορεύσεώς Του (Filioque), αποτελεί σοβαρή εκτροπή από την βιβλική και αγιοπατερική διδασκαλία της αρχέγονης Εκκλησίας και ανατροπή της χριστιανικής πίστεως περί υποστατικών ιδιωμάτων των Θείων Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η φράγκικη αυτή σοβαρή κακοδοξία, η οποία ενσωματώθηκε αυθαίρετα στο Σύμβολο της Πίστεως το 1019, από την παπική εκκλησία και έγινε πίστη της, αποτελεί την κυριότερη αιτία του σχίσματος του 1054 και το σοβαρότερο σημείο τριβής των σχέσεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και του παπισμού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Δυτικοί εμάς τους ορθοδόξους μας θεωρούν αιρετικούς, διότι απορρίπτουμε την διδασκαλία του Filioque!
Οι μετά το σχίσμα Πατέρες, Ομολογητές και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, με προεξάρχοντες τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό, τον Γεώργιο Σχολάριο και άλλους πολλούς, έδωσαν τιτάνιους αγώνες κατά αυτής της αιρετικής διδασκαλίας, διότι θεωρήθηκε ως μια ακόμα σοβαρή τριαδολογική κακοδοξία, η οποία βεβηλώνει (το σχετικώς αποκεκαλυμμένο) μυστήριο της υπάρξεως του Τριαδικού Θεού. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η αιρετική πίστη του Filioque καταργεί την μοναρχία της Θεότητος και δημιουργεί δύο αρχές στην Αγία Τριάδα. Συγχέει το προσωπικό υποστατικό ιδίωμα του Πατρός, περί της εκπορεύσεως του Πνεύματος, με αυτό του Υιού και υποβιβάζει τη θέση του Αγίου Πνεύματος, ως προς την ισότιμη ύπαρξή Του στη Θεότητα, ως δήθεν πρόσωπο υπηρετούντος την θέληση του Πατρός και του Υιού! Αυτό σημαίνει ότι η κακοδοξία αυτή, η οποία δυστυχώς συντηρείται επιδεικτικά από τους παπικούς, έχει τεράστιες σωτηριολογικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο γένος και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο επαναπροσέγγισης Ορθοδοξίας και δυτικών ετεροδόξων.
Το Άγιον Πνεύμα ήταν πάντοτε παρόν, μαζί με τα άλλα δύο Θεία Πρόσωπα της Τριάδος, στην διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου και την επεργασία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. «Πνεύμα Κυρίου πεπλήρωκε την οικουμένην» (Σοφ.Σολ.1:7). Είναι το Πνεύμα του Θεού (Ματθ.12:28), το Οποίο επισκιάζει, διαπερνά και ζωογονεί τα πάντα. Τακτοποιεί και ωραιοποιεί την δημιουργία του Θεού. «Εξαποστελείς το πνεύμα σου, και κτισθήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης» αναφωνεί ο ψαλμωδός (Ψαλμ.103:30). Το «Πνεύμα του Κυρίου» (Πράξ.5:9) μεταμορφώνει ανθρώπινες προσωπικότητες της προχριστιανικής αρχαιότητος ώστε να γίνουν όργανα της θείας βουλήσεως για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως οι προφήτες, οι οποίοι έγιναν οι διαμηνυτές του θελήματος του Θεού στον κόσμο (Πράξ.28:25,Εβρ.1:1).
Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι» (Λουκ.1:35) ανήγγειλε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην Θεοτόκο τη στιγμή του Ευαγγελισμού Της και «Το γαρ εν αυτή (τη Παρθένω) γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου» (Ματθ.1:20) διαβεβαίωσε ο άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ. Το Άγιον Πνεύμα αναπαύεται στο Χριστό (Ησ.61:1), παρίσταται στην Βάπτισή Του για την επιβεβαίωση της μεσσιανικής Του ιδιότητος (Ματθ.3:15).  Τον στηρίζει ως άνθρωπο στο έργο της σωτηρίας του κόσμου (Ματθ.4:1). Μέσω του Πνεύματος του Κυρίου ευαγγελίζεται τους πτωχούς, ιατρεύει τους ασθενείς, κηρύσσει την ελευθερία στους αιχμαλώτους και δίνει την ανάβλεψη των τυφλών (Λουκ.4:18). «Εν Πνεύματι Θεού» διώχνει τα δαιμόνια (Ματθ.12:28). Το Άγιο Πνεύμα είναι ο σύνδεσμός Του με τον Πατέρα (Λουκ.10:21).
Ο Παράκλητος, «το Πνεύμα της αληθείας», θα γίνει ο συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Χριστού «εις τον αιώνα» (Ιωάν.14:15). Αυτός θα πάρει τη θέση Του στο έργο της σωτηρίας, «εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν (τον Παράκλητον) προς ημάς και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως … όταν έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν.16:7,13) διαβεβαίωσε ο Χριστός τους μαθητές Του, λίγο πριν το εκούσιο πάθος Του. Σε ερώτηση των μαθητών προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετά την ανάστασή Του: «Κύριε εν τω χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν τω Ισραήλ;», τους απάντησε πως «ουχ υμών γνώναι χρόνους ή καιρούς ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ’ υμάς, και έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» (Πράξ.1:6-8-). Με την έμμεση αυτή απάντησή Του ο Κύριος δήλωνε πως η Βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία Του. Η αγία ημέρα της Πεντηκοστής είναι η απαρχή μιας νέας εποχής, της εσχατολογικής, η οποία θα περατωθεί με το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας.
 Η ευλογημένη επαγγελία του Χριστού πραγματοποιήθηκε την αγία αυτή ημέρα. Πενήντα ημέρες μετά τη λαμπροφόρο Ανάστασή Του, το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, όπου «ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό» συνηγμένοι οι άγιοι Απόστολοι (Πράξ.2:1). Ο ερχομός Του ήταν κάτι σαν «εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας» και η ορατή παρουσία Του ήταν ως «γλώσσαι ωσεί πυρός», το Οποίον «εκάθισέ τε εφ’ ένα έκαστον αυτών (των μαθητών)» (Πράξ.2:3-4). Σύμφωνα με τον θεόπνευστο συγγραφέα του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, το «Ευαγγέλιον του Πνεύματος», όπως αποκαλείται αυτό, μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τους αγράμματους μαθητές σε νέες δυναμικές προσωπικότητες, με πρώτο ορατό σημείο το φαινόμενο του «λαλείν ετέραις γλώσσες καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι» (Πράξ.2:4), εκπληρώνοντας την θαυμαστή προφητεία του Ιωήλ, πως στους έσχατους καιρούς θα γίνει η έκχυσις των δωρεών του Αγίου Πνεύματος «επί πάσαν σάρκαν» σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, υπερνικώντας το εμπόδιο της γλωσσικής και οποιασδήποτε άλλης διαφοράς (Ιωήλ,3:1).  Έτερο απτό φαινόμενο της προσωπικής μεταμορφώσεως των Αποστόλων υπήρξε η θαρραλέα ομιλία του Πέτρου προς τους εκστατικούς, μπροστά στο παράδοξο φαινόμενο, όχλους της Ιερουσαλήμ (Πραξ.2:1436). Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Ο εμπνευσμένος από το Πνεύμα του Θεού λόγος του κορυφαίου αποστόλου «κατενύγησε την καρδίαν» των όχλων (Πράξ.2:37) με αποτέλεσμα ευθύς αμέσως να ζητούν από τους αποστόλους: «τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί;». Ο Πέτρος τους προέτρεψε: «μετανοήσατε, και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και λήψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Εκείνοι «ασμένως αποδεξάμενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι» (Πράξ.2:37-41). Έτσι γεννήθηκε το ορατό επί γης στρατευόμενο μέρος της Εκκλησίας του Θεού. Η αγία Πεντηκοστή θεωρείται ως η εν Αγίω Πνεύματι γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας!  
Η  Αγία μας Εκκλησία είναι, σύμφωνα με την βιβλική θεολογία, το σώμα του Χριστού και Αυτός η κεφαλή του σώματος (Εφεσ.5:23) Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του εκκλησιαστικού αυτού σώματος. Όπως στο φυσικό ανθρώπινο σώμα η ψυχή ζωοποιεί το σώμα, τι ίδιο και η παρουσία του Παρακλήτου ζωοποιεί την Εκκλησία, κάνει το εκκλησιαστικό σώμα εύρωστο, δυνατό και αθάνατο. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του σώματος, οι πιστοί (Α΄Κορ.12:12), ζούμε, μέσα στην Εκκλησία, χάρις στο ενοικούν σε Αυτή Πνεύμα του Θεού, την όντως ζωή. Μέσα σε αυτή υπάρχουμε, τρεφόμαστε με ουράνια τροφή, κεχαριτωνόμαστε, αγιαζόμαστε, σωζόμαστε και θεωνόμαστε. «Η αγάπη του Θεού εκκέχυται εν ταις καρδίαις ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν» (Ρωμ5:5) διακηρύττει ο απόστολος Παύλος.
Ο απόστολος των Εθνών τονίζει επίσης κατηγορηματικά πως «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω» (Α’Κορ.12:3). Αυτό σημαίνει πως ο Θεός Παράκλητος είναι πλέον ο κύριος της Εκκλησίας και του κόσμου, μετά την Ανάληψη του Χριστού. Αυτός μας κάνει γνωστό τον Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό και ενεργοποιεί το σωτήριο έργο Του σε κάθε άνθρωπο, που θέλει να σωθεί. Κατά συνέπεια, όχι μόνο η άρνηση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, αλλά και η άρνηση της συμμετοχής του Αγίου Πνεύματος στη λυτρωτική διαδικασία του κόσμου, αποτελεί πρωταρχική αιτία απώλειας της σωτηρίας πολλών.     
Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο εκδηλώνεται ποικιλότροπα, με «διαιρέσεις χαρισμάτων», με «διαιρέσεις διακονιών», με «διαιρέσεις ενεργημάτων» (Α’Κορ.12:4-6), με καρποφορία πνευματικών καρπών (Γαλ.5:22). Κάθε αγαθό και δωρεά που δίνεται στους ανθρώπους είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε άνθρωπο «δίδεται η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον» αυτού (Α’Κορ.12:7)
Το Άγιο Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς τα οποία είναι χρήσιμα για τη σωτηρία τη δική τους, αλλά και για το σωστικό έργο της Εκκλησίας. Σε άλλον «δίδοται λόγος σοφίας, άλλω δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, ετέρω δε πίστις εν τω αυτώ Πνεύματι, άλλω δε χαρίσματα ιαμάτων εν τω αυτώ Πνεύματι, άλλω δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλω δε προφητεία, άλλω δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γένη γλωσσών, άλλω δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διαιρούν ιδία εκάστω καθώς βούλεται» (Α’Κορ.12:8-11).
Το Άγιο Πνεύμα μοιράζει διακονίες στο λαό του Θεού, οι οποίες υπάρχουν για να διακονούν καθολικά τις πνευματικές και υλικές ανάγκες του, εις τρόπον ώστε να ζει ο πιστός αποκλειστικά μέσα στην χάρη του Θεού και να μην έχει ανάγκη από τα «σκύβαλα» του κόσμου (Φιλιπ.3:8). Η Εκκλησία του Θεού υπάρχει για να μεταλλάσσει ολοκληρωτικά και καθολικά τον άνθρωπο της αμαρτίας και της φθοράς σε νέα αναγεννημένη και χαριτωμένη ύπαρξη. Πρώτ’ απ’ όλα το «Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού» (Πραξ.20:28). Ακολούθως όρισε «εν τη Εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών» (Α’Κορ.12:28). Επίσης το Πνεύμα του Θεού «έδωκε τους μεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού» (Εφ. 4:11-12).
Το Άγιο Πνεύμα καρποφορεί στις καρδιές των πιστών υπέροχους και σπανίους πνευματικούς καρπούς, ως αποτέλεσμα επίπονης καλλιέργειας. Ο θεόπνευστος απόστολος αφού αναφέρει τα βδελυρά έργα τη σαρκός, τα οποία είναι οι καρποί της αμαρτίας, παραθέτει στη συνέχεια του καρπούς του Πνεύματος, οι οποίοι είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ.5:22-23). Οι καρποί της σαρκός καταδεικνύουν τον άνθρωπο της πτώσεως, της αμαρτίας και της φθοράς, οι δε καρποί του Πνεύματος φανερώνουν, «ως πόλις επάνω όρους κειμένη» (Ματθ.5:14), τον αναγεννημένο εν Χριστώ άνθρωπο της χάριτος και της σωτηρίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είχε πει πως «εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται» (Ματθ.12:33), έτσι και ο πνευματικός αναγεννημένος άνθρωπος ξεχωρίζει από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι στολισμένος.
Το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας μετά την εις Ουρανούς Ανάληψή Του. Αυτός διαχέει τις άκτιστες δωρεές του Θεού στους ανθρώπους και ολόκληρη τη δημιουργία. Αυτός είναι ο πραγματικός τελετουργός των Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μέσω των οποίων οι πιστοί αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Αυτός καθιστά τους λειτουργούς της Εκκλησίας μας κεχαριτωμένα όργανά Του, για την επιτέλεση του σωστικού έργου του λαού του Θεού. Αυτός εμπνέει πνεύματα προφητείας και σοφίας. Αυτός διαφυλάσσει την Εκκλησία από τις επιβουλές των οργάνων της πλάνης και του ψεύδους (Ιωάν.16:13). Αυτός μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς (Α΄Κορ.12:4) και πραγματοποιεί την υιοθεσία μας στο Θεό (Γαλ.4:6). Αυτός συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας (Λουκ.24:49).
Η παρουσία λοιπόν του Κυρίου μας Παρακλήτου στην Εκκλησία είναι τόσο σημαντική ώστε «Ει μη Πνεύμα παρήν, ουκ αν συνέστη η Εκκλησία» τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος (Ε.Π.50,459). Χάρις στην παρουσία Εκείνου βιώνουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού και γευόμαστε τις ακένωτες σωτήριες δωρεές Του. «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες΄ αύτη γαρ ημάς έσωσεν». Δεν έχουμε παρά να κλείνουμε γόνυ λατρείας και προσκυνήσεως προς Αυτόν και να Του ζητήσουμε έτι φωτισμό γνώσεως και ψυχοσωματική κάθαρση από κάθε ρύπο αμαρτίας.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

107 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ωραίο το άρθρο!
Μπράβο στον κ. ΛΑΜΠΡΟ ΣΚΟΝΤΖΟ!GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(γιατι η προηγουμενη απαντηση βγηκε ελλειπης και ακατανοητη)

Διαβαζω στο αρθρο...

(...φέρνει στη σκέψη όλων ημών των πιστών το τρίτο Πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο...)

Οι εκφρασεις...
(Τριαδική Θεότητα),(Τριαδικος Θεος) και (Αγια Τριαδα)
ειναι φρασεις ανεπιτρεπτες...!!!
Γιατι,αναφερομενες Στον Θεο...Του προσδιδουν γενος θηλυκου...αυτο συνιστα υποβιβασμο Του Θεου...!!!
Δεν ειναι τυχαιο,που Η Γραφη ονομαζει Τον Θεο με γενος αρσενικου,Η Γραφη λεει...
Ο Θεος,δεν λεει Η Θεος...!!!

Θεολογουντες των πρωτων αιωνων,(καποιοι σπουδαγμενοι της εποχης εκεινης,ρητορες και φιλοσοφοι)
εφευραν τις παραπανω εκφρασεις,αναφερομενοι Στον Θεο...!!!
Οι αποστολοι Του Ιησου Χριστου,ποτε δεν χρησιμοποιουν τετοιες εκφρασεις...!!!
Δεν λενε...
(Τριαδική Θεότητα),(Τριαδικος Θεος) και (Αγια Τριαδα).

Επισης,
Οι ανθρωποι δεν εχουν το δικαιωμα να ονομαζουν Τον Πατερα,Τον Υιο και Το Αγιο Πνευμα, τριαδα...!!!
Οι αποστολοι ειναι πολυ προσεκτικοι οταν μιλουν περι Του Πατρος,περι Του Υιου,και περι Του Πνευματος Του Αγιου...!!!
Δεν χρησιμοποιουν την λεξη τριαδα...!!!
Οι θεολογουντες των πρωτων αιωνων,
(καποιοι σπουδαγμενοι ρητορες και φιλοσοφοι)
εφευραν την λεξη (τριαδα).

Διαβαζω στο αρθρο...
(ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα)

Η φραση
(ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα)
δεν υπαρχει Στην Γραφη...!!!

Υπαρχουν οι εκφρασεις...

(Κυριος Ο Θεος)
αναφερομενη Στον Πατερα.

(Ο Κυριος μου και Ο Θεος μου)
αναφερομενη περι Του Υιου.

η φραση...
(ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα)
δεν υπαρχει...!!!
Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΣΧΟΛΙΟΓΡΑΦΟΣ! ΙΣΩΣ Ο ΣΧΟΛΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: "ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ..." ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΗΓΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΆΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. ΑΠΟ ΠΟΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΓΕΝΟΣ; Α, ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΝΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ: ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟ;
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΑ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΑΝΗΚΕΙ!!!!!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Την διδασκαλια της ορθοδοξιας,περι Της Αγιας Τριαδας,ποτε δεν την καταλαβα επακριβως...!!!
Οταν ημουν νεος,διαπαιδαγωγημενος συμφωνα με τις διδασκαλιες της ορθοδοξιας,ποτε μου δεν καταλαβα ακριβως το τι ηθελαν να με διδαξουν...!!!
Αυτο που καταλαβαινα,ηταν κατι σαν...
(ναι μεν, αλλα)...!!!
Καταλαβαινα δηλαδη,οτι...
ναι μεν πιστευουμε στην υπαρξη Του Πατερα Θεου,Του Υιου,και Του Αγιου Πνευματος...
αλλα τελικα...
Ο Πατερας,ειναι Ο Ιδιος Ο Υιος,ειναι Ο Ιδιος Ο Παρακλητος...!!!

Δεν ξερω αν τους καταλαβαινα ορθα...!!!

Εν παση περιπτωση,αν οντως τους καταλαβαινα ορθα,και αν οντως αυτο διδασκει η ορθοδοξια,τοτε κανει μαγαλο λαθος...!!!

Αυτο που εδω και χρονια καταλαβαινω μελετωντας Την Αγια Γραφη,καιζητωντας απο Τον Ιησου Χριστο,να μου δινει φωτιση και νοηση ωστε να εννοω ορθα Την Αληθεια...

ειναι οτι...

Ο Θεος πατερας,ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Ενα Πνευματικο Εγω,ειναι Ο Δημιουργος των παντων...!!!
Ο Θεος Πατερας γεννησε Τον Υιο Του Τον Μονογενη,Τον Ιησου Χριστο,πριν δημιουργησει τα παντα.
Ο Θεος Πατερας δημιουργησε τα παντα,οχι μονος Του,αλλα δια Του Μονογενους Υιου Του,Ιησου Χριστου...!!!

Ο Ιησους Χριστος ειναι Πνευματικο Ων,ειναι Πνευματικο Εγω,ειναι Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης.
Ειναι Ο Λογος Του Θεου.
Εχει Δοξα απο Τον Πατερα.
Εχει Θεικη Δοξα απο Τον Πατερα...γι`αυτο και ονομαζεται και Θεος.
Ο Πατερας αγαπα Τον Μονογενη Υιο Του Ιησου Χριστο...!!!
Ο Ιησους Χριστος μενει παντα Στην Αγαπη Του Πατερα,και μενει παντα Πιστος Στο Θελημα Του Πατερα και πραττει παντα τα αρεστα ενωπιον Του Πατερα.
Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Μονος Κυριος,γιατι τα παντα Ο Πατερας τα παρεδωσε στα χερια Του,Τον εκανε συνιδιοκτητη των παντων...!!!
Ο Πατερας διορισε Τον Ιησου Χριστο,να γινει Ο Μονος Σωτηρας ημων των ανθρωπων...!!!
Τον απεστειλε στην Γη για να θυσιαστει επι του σταυρου,και να κρατησει τις αμαρτιες ολου του κοσμου,ωστε πας οστις πιστεψει Στον Ιησου Χριστο,να λαβει αφεση αμαρτιων,και αιωνια Ζωη...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 2

Το Αγιο Πνευμα,ειναι Πνευματικο Ων,ειναι Πνευματικο Εγω.
Το Αγιο Πνευμα ονομαζεται...Ο Παρακλητος.
Το Αγιο Πνευμα,Ο Παρακλητος,μιλαει και λεει...
Εγω....!!!!
Το Αγιο Πνευμα,Ο Παρακλητος,εκπορευεται απο Τον Πατερα.
Επειδη Η Γραφη προσεχει ακριβως τι ρηματα χρησιμοποιει...
Δεν λεει περι Του Αγιου Πνευματος,οτι γεννηθηκε παρα Του Πατρος,αλλα λεει,οτι εκπορευεται παρα Του Πατρος...!!!
Οι πιστοι δεν πρεπει να εφευρισκουν δικα τους ρηματα,αλλα πρεπει να μενουν πιστοι ακριβως στα ρηματα που χρησιμοποιει Η Αγια Γραφη.
Το Αγιο Πνευμα,Ο Παρακλητος,δεν εκπορευεται απο Τον Υιο.
Το Αγιο Πνευμα,Ο Παρακλητος,
εκπορευεται απο Τον Πατερα,και
διδεται απο Τον Πατερα Στον Υιο,και Ο Υιος εχει εξουσια να Τον στειλει στους πιστους ανθρωπους,να τους βαπτισει με Πνευμα Αγιο.
Το Αγιο Πνευμα,Ο Παρακλητος,λαμβανει απο Τον Υιο και δινει στους μαθητες...!!!

Συμφωνα με ολα τα παραπανω,και με αλλα πολλα που καταλαβαινω απο Την Αγια Γραφη,
Ο Πατερας ειναι Πνευματικο Εγω
Ο Υιος ειναι Πνευματικο Εγω
Ο Παρακλητος ειναι Πνευματικο Εγω.

Το Πνευματικο Εγω,Ο Πατερας,
δεν ειναι Το Πνευματικο Εγω Ο Υιος.
Το Πνευματικο Εγω,Ο Πατερας,
δεν ειναι Το Πνευματικο Εγω Ο Παρακλητος.
Το Πνευματικο Εγω Ο Υιος,
δεν ειναι Το Πνευαμτικο Εγω Ο Παρακλητος.

Το Πνευματικο Εγω Ο Πατερας
Το Πνευματικο Εγω Ο Υιος
Το Πνευατικο Εγω Ο Παρακλητος
ειναι Εν
ειναι Εν,οχι με την σημασια οτι ειναι Ενα Εγω,Το Ιδιο και Το Αυτο Εγω...
αλλα με την σημασια οτι...
Το Εγω Υιος,Το Εγω Παρακλητος,ειναι ενωμενοι,ειναι μαζι,ειναι Εν,με Το Πνευματικο Εγω Ο Πατερας....εν Τη Αγαπη Του Πατερα...!!!

Εαν δεν το εννοησουμε ετσι...
τοτε καταντουμε να καταλαβαινουμε
οτι τελικα..
Το Εγω Πατερας ειναι Το Ιδιο και Το Αυτο,με Το Εγω Υιος και με Το Εγω Παρακλητος...!!!

Αν τελικα Το Εγω Πατερας ειναι Το Ιδιο και Το Αυτο Εγω με Το Εγω Υιος,τοτε...
ουσιαστικα δεν υπαρχει Εγω Υιος...!!!
Αλλα,με καποιον μυστηριο και ακαταλαβιστικο για μας τροπο,
Το Πνευματικο Εγω Ο Πατερας
εκδηλωνεται
και σαν Πνευαμτικο Εγω Ο Υιος...!!!
Διδασκαλια η οποια συνιστα,εμμεσα,πλην σαφως,αθετηση της Υπαρξης Υιου Του Θεου...!!!

Η οποια επιχειρει να μας διδαξει..
οτι ναι μεν,Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,
αλλα ουσιαστικα,Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας,συνεπως,ουσιαστικα δεν υπαρχει Υιος,γιατι οταν μιλαμε για Τον Υιο,μιλαμε για Τον Ιδιο Τον Πατερα...!!!

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπε:

@η φραση...
(ο Κύριος και Θεός μας Άγιον Πνεύμα)
δεν υπαρχει...!!!@

Mάλλον φιλαράκι δεν τα γνωρίζεις καλά τα πράγματα!
Να δούμε πρώτα αν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται «Κύριος». Θα σου παραθέσω ένα Αγιογραφικό χωρίο:
«Ο δε Κύριος κατευθύναι υμών τάς καρδίας είς την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού» (Β’ Θεσ. Γ' 5).
Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο «Κύριος» που κατευθύνη τις καρδιές μας;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η vasilis123 είπε...

"""ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Την διδασκαλια της ορθοδοξιας,περι Της Αγιας Τριαδας,ποτε δεν την καταλαβα επακριβως...!!!
Οταν ημουν νεος,διαπαιδαγωγημενος συμφωνα με τις διδασκαλιες της ορθοδοξιας,ποτε μου δεν καταλαβα ακριβως το τι ηθελαν να με διδαξουν...!!!""""
_________________________________

Μα είναι βέβαιο ότι ποτέ σου δεν κατάλαβες ούτε τη διδασκαλία ούτε και κοινώνησες ποτέ με πίστη και γιαυτό βρίσκεσαι εκτός Εκκλησίας.

Ακριβώς γιαυτό το λόγο έχω γράψει εδώ μέσα 100000 φορές πως το 99,9999%έφυγε από την Εκκλησία χωρίς να ξέρει τι πιστεύει.Έφυγε από την Εκκλησία χωρίς να ξέρει τι πίστευε και έρχεται τωρα να σου πει που υπάρχουν λάθη!!!!

Έφυγε από την Εκκλησία γιατί ήταν σαν ένα άτομο που βλέπει ένα κινέζικο έργο χωρίς ελληνικούς υπότιτλους.

Έναν μονάχα δεν βρήκα μέχρι σήμερα που να μου πεί ότι έγω ξέρω τη διδασκαλία της Εκκλησίας,όταν ήμουν ορθόδοξος κοινωνούσα και πήγαινα τακτικά στην εξομολόγηση.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΤΗΣ!!!
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΣΕ ΠΟΙΑ "ΠΑΡΕΑ" ΠΑΡΟΙΚΕΙ!!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ.
ΑΣΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ "ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ" ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΜΟΝΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΩΣ!!!!!!!!!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4


Διαβαζουμε στην Γραφη...

Α`Ιωαννου 4.15
15 Όστις ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτώ και αυτός εν τω Θεώ.

Επειδη Ο παραπανω Λογος ισχυει,και ειναι Αληθινος...γι`αυτο...
ο ανθρωποκτονος διαβολος,θελει με καθε τροπο να κανει τον ανθρωπο να μην δεχτει οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Μονογενης Υιος Του Θεου...
ο διαβολος θελει και επιδιωκει,να πλανησει,ει δυνατον,και τους πιστους ακομα,ωστε να τους αποτρεψει να πιστεψουν οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Υιος Του Θεου...!!!

Βεβαιως ο διαβολος,ειδικα οταν θελει να πληνησει τους πιστευοντας Στον Θεο και Στον Ιησου Χριστο...
δεν τους λεει...φανερα...
μην πιστευεται Στον Ιησου Χριστο,απορριψτε Τον Ιησου Χριστο...δεν ειναι Υιος Του Θεου...
γιατι αν τους μιλουσε ετσι...
θα γινοταν αμεσως αντιληπτος απο τους πιστους,και οι πιστοι αμεσως θα τον απερριπταν...!!!

ο ραδιουργος διαβολος,γνωριζοντας,
οτι ειναι δυσκολο να προτρεψει φανερα τους πιστους ,να μην δεχονται οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Μονογενης Υιος Του Θεου...
μηχανευεται πανουργιες και πλανες,ωστε δι`αυτων να πλανησει τους πιστους,και να τους κανει,
να απομακρυνονται,απο Την Σωτηρια Αληθεια,οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Μονογενης Υιος Του Θεου...!!!

Ετσι λοιπον,ο διαβολος απο τους πρωτους αιωνες ηδη,εφευρε διδασκαλιες ψευδους,με τις οποιες εμμεσα πλην σαφως,θελει να πλανησει τους πιστους,οτι Ο Ιησους Χριστος δεν ειναι Ο Μονογενης Υιος Του Θεου...!!!

Με τις διδασκαλιες αυτες ο διαβολος...διδασκει τους πιστους,με πονηρο τροπο,ενα...
``ναι μεν αλλα``

Προσπαθει να τους πει...
``ναι μεν Ο Ιησους Χριστος ειναι Υιος Του Θεου,αλλα τελικα δεν ειναι Υιος Του Θεου``

Ετσι λοιπον,ηδη απο τα πρωιμα χριστιανικα χρονια...
ενεμφανισθηκαν διδασκαλιες πλανης...οι οποιες χωριζονται σε δυο κατηγοριες...

Σε αυτες που υποβιβαζουν Τον Ιησου Χριστο...και Τον ονομαζουν κτισμα,δημιουργημα Του Θεου...
και σε αυτες που υπερδοξαζουν Τον Ιησου Χριστο...και Τον ονομαζουν τελικα οτι ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας...!!!

Και οι δυο αυτες πλανες διδασκαλιες,στοχευουν στο οτι...
τελικα,δεν υπαρχει Υιος Του Θεου...
συνεπως Ο Ιησους Χριστος τελικα δεν ειναι Υιος Του Θεου...!!!

Ποιο συγκεκριμενα...

Οι διδασκαλιες που υποβιβαζουν Τον Ιησου Χριστο σε δημιουργημα-κτισμα Του Θεου,
(π.χ. οι αυτοαποκαλουμενοι μαρτυρες Του Ιεχωβα,ειναι πλανημενοι απο αυτην την πλανη)
διδασκουν τους πιστους...
οτι ναι μεν,
Ο Ιησους Χριστος ειναι Υιος Του Θεου,αλλα δεν γεννηθηκε απο Τον Θεο,ειναι δημιουργημενος-κτισμενος απο Τον Πατερα...!!!
Αν ομως,Ο Ιησους Χριστος,ηταν δημιουργημενος-κτισμενος απο Τον Πατερα,τοτε δεν θα ηταν Υιος Του Θεου,γιατι...για να ειναι Αληθινος Μονογενης Υιος Του Θεου,απαραιτητη προυποθεση ειναι...να ειναι γεννημενος απο Τον Πατερα...!!!
δημιουργημενος-κτισμενος Υιος Μονογενης Του Θεου,δεν γινεται...!!!
Τα δημιουργηματα Του Ο Θεος,δεν τα γενναει,αλλα τα δημιουργει,τα ποιει,τα κτιζει...!!!
Δεν λεει Η Γραφη πουθενα,οτι Ο Θεος γεννησε τον Ηλιο,την Γη,και παντα τα εν αυτοις.
Η Γραφη λεει,οτι Ο θεος δημιουργησε,εκτισε,εποιησε,τον ουρανο,την Γη,την θαλασσα,τον ανθρωπο,και τα παντα...
ακομα και για τους αγγελους,Η Γραφη δεν λεει,οτι Ο Θεος γεννησε τους αγγελους...λεει εποιησε τους αγγελους...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....


vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Οι διδασκαλιες ``Της Αγιας Τριαδας``
οσες εξ`αυτων,τεινουν-καταντουν,να διδασκουν τους πιστους,οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι τελικα Ο Ιδιος Ο Πατερας,
ναι μεν,δεχονται οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι Υιος Του Θεου...
αλλα με καποιο μυστηριο και ακαταλαβιστικο τροπο...
Ο Ιησους Χριστος Ο Μονογενης Υιος Του Θεου,ειναι τελικα...
μια μυστηρια και ακαταλαβιστικη για μας,εκδηλωση-φανερωση Του Ιδιου Του Πατερα...
δηλαδη,τελικα,Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας...!!!
Διδασκοντας αυτο η διδασκαλια αυτη...
μας λεει εμμεσα πλην σαφως...
οτι τελικα,δεν υπαρχει Υιος Του Θεου...!!!
Μας διδασκει,οτι Το Πνευματικο Εγω,Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,Ο Ιησους Χριστος,ειναι Το Ιδιο Το Εγω Του Πατερα,ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας...!!!
Μας διδασκει δηλαδη τελικα,εμμεσα πλην σαφως,οτι Ο Θεος δεν γεννησε Υιο,δεν υπαρχει Υιος Του Θεου...!!!
Γιατι,γεννημενος Υιος απο Τον Πατερα,Ο Οποιος τελικα να ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας,δεν γινεται...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
25 Ιουνίου 2013 - 12:20 π.μ.

Εγραψες...
«Ο δε Κύριος κατευθύναι υμών τάς καρδίας είς την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού» (Β’ Θεσ. Γ' 5).
Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο «Κύριος» που κατευθύνη τις καρδιές μας;

Σου απαντω στην ερωτηση σου...

Ο αποστολος Παυλος,οχι μονο σε αυτο το εδαφιο,αλλα σε παμπολλα εδαφια,εννοει με Το Ονομα Κυριος,Τον Ιησου Χριστο...!!!

``Κυριος`` σημαινει...
Κατοχος,Ιδιοκτητης,Κυριαρχος...!!!
Ο Θεος Πατηρ,Ο Δημιουργος των παντων,Ο Οποιος ειναι βεβαιως και Κυριος παντων των δημιουργηματων Του,εκανε Κυριο και συνιδιοκτητη των παντων,Τον Υιο Του Τον Μονογενη,Τον Ιησου Χριστο...γιατι παντα οσα εχει Ο Πατηρ τα εδωσε Στον Υιο Του...!!!

Διαβαζουμε Στην Αγια Γραφη...

Ιωαννης 17.10
10 Και τα εμά πάντα σα είναι και τα σα εμά, και εδοξάσθην εν αυτοίς

Ιωαννης 16.13-15
13 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
14 Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.
15 Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.

Η Αγια Γραφη μαρτυρει...
οτι Ο Θεος Πατηρ,εδωσε τα παντα Στον Υιο Του Τον Μονογενη,Τον Ιησου Χριστο.
Πουθενα Στην Γραφη δεν μαρτυρειται οτι Ο Θεος εδωσε τα παντα Στον Παρακλητο.
Η Γραφη μαρτυρει,οτι Ο Παρακλητος, λαμβανει απο Τον Υιο,και αναγγελει προς τους πιστους...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7


Φιλε συνομιλητη
Madragoras
25 Ιουνίου 2013 - 7:31 π.μ.

Εγραψες...
Μα είναι βέβαιο ότι ποτέ σου δεν κατάλαβες ούτε τη διδασκαλία ούτε και κοινώνησες ποτέ με πίστη και γιαυτό βρίσκεσαι εκτός Εκκλησίας.

Σου απαντω...

Γεννηθηκα σε ορθοδοξη οικογενεια,και εδιδαχθην τα της ορθοδοξιας,και μαλιστα,σε ηλικια 15 ετων περιπου,εγινε ανασταση μεσα μου,Ο Ιησους Χριστος αρχισε να μου δινει πιστη και χαρα για την Αιωνια Ζωη...!!!
Παιδι τοτε,μου ειχε γνωρισθει η Πιστη Στον Ιησου Χριστο,αλλα ακομα δεν ειχα καταλαβει,οτι η ορθοδοξια δεν τα λεει ολα ορθα.
Πλην ομως,θυμαμαι τοτε,οτι οταν συνομιλουσα με τους παπαδες της ενοριας μου...ελεγα μεσα μου...
αυτοι δεν χαιρονται οπως χαιρομαι εγω,μιλανε για Τον Χριστο,αλλα δεν αισθανονται οπως αισθανομαι εγω...!!!
Τους εβλεπα σαν ``μουδιασμενους`` ,σαν ξενους με την Πιστη Στον Ιησου Χριστο.
Ελεγα ακομα μεσα μου...
γιατι τα θρησκευτικα στο σχολειο ,δεν τα εχουν σαν πρωτο και κυριο μαθημα,αφου ειναι το μαθημα περι Της Πιστης Στον Ιησου Χριστο,και Της Αιωνιας Ζωης...!!!
Ελεγα μεσα μου...αυτοι δεν ξερουν τι σημαινει Αιωνια Ζωη...ποιο ειναι Το Μεγαλειο Της...!!!
Στην συνεχεια της ζωης μου...
ευδοκησε Ο Ιησους Χριστος να με καλεσει και να με ελευθερωσει απο τις πλανες διδασκαλιες της ορθοδοξιας...και να με φυλαξει...ωστε να μην παω σε καποια αλλη εκκλησια απο τις παμπολλες υπαρχουσες...οι οποιες ειναι πανω-κατω και αυτες,σαν την ορθοδοξια...!!!Ανώνυμος είπε...

O vasilis 123, έγραψε προς εμένα:

@Εγραψες...
«Ο δε Κύριος κατευθύναι υμών τάς καρδίας είς την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού» (Β’ Θεσ. Γ' 5).
Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο «Κύριος» που κατευθύνη τις καρδιές μας;

Σου απαντω στην ερωτηση σου...

Ο αποστολος Παυλος,οχι μονο σε αυτο το εδαφιο,αλλα σε παμπολλα εδαφια,εννοει με Το Ονομα Κυριος,Τον Ιησου Χριστο...!!!@

Είπες ότι ο «Κύριος» σε αυτό το εδάφιο αναφέρετε στον Ιησού Χριστό.
Για να δούμε είναι έτσι πως τα λες;
Να το δούμε σε ερμηνεία σύμφωνα με εσένα:
Ο Κύριος (= «Ιησούς Χριστός») να κατευθύνη τις καρδιές σας προς την αγάπη που θέλει ο Θεός και την υπομονή που θέλει ο «Χριστός»!!!
Ξέρεις τι λες;;;
Δηλαδή Ο Κύριος Ιησούς Χριστός…. και την υπομονή που θέλει ο Χριστός;;;!!!!!!
Βγαίνει έτσι νόημα;;;
Συμφωνείς;;;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

vasilis123 είπε...

Γεννηθηκα σε ορθοδοξη οικογενεια,και εδιδαχθην τα της ορθοδοξιας,
_________________________________

Κάνεις λάθος.Δεν διδάχθηκες. Απλά άκουγες και δεν καταλάβαινες .Εσύ μας είπες : """Την διδασκαλια της ορθοδοξιας,περι Της Αγιας Τριαδας,ποτε δεν την καταλαβα επακριβως...!!!"""

Δηλαδή ήσουν περαστικός με λίγα λόγια, της επιφάνειας.

Madragoras

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
25 Ιουνίου 2013 - 10:23 μ.μ.

Περι του εδαφιου που εγραψες...
(Ο δε Κύριος κατευθύναι υμών τάς καρδίας είς την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστου) (Β’ Θεσ. Γ' 5)

Σου απαντω...

Στο εδαφιο αυτο,αν μιλουσε Ο Κυριος Ιησους Χριστος,και ελεγε στους πιστους Του...
(Κατευθυνω τις καρδιες σας,Στην Αγαπη Του Θεου,και στην υπομονη Του Χριστου)
τοτε...
θα μας φαινοταν παραξενο,και ευλογα θα ρωτουσαμε...
ποιον Χριστο εννοει?
(γιατι θα μιλουσε για καποιον αλλον,οχι για Τον Εαυτο Του).


Εδω ομως,μιλαει ο αποστολος Παυλος, απεθυνομενος προς τους πιστους,και εκφραζει την ευχη και την επιθυμια του...λεγοντας τους...
Ο Κυριος να κατευθυνει τις καρδιες σας,στην Αγαπη Του Θεου,και στην υπομονη Του Χριστου...!!!

Αυτο που λεει ο αποστολος Παυλος ειναι Λογος Αληθειας...!!!
Οντως Ο Κυριος Ιησους Χριστος,κατευθυνει τις καρδιες των πιστων...
Στην Αγαπη Του Θεου
και
στην υπομονη Την Δικια Του,
(δηλαδη στην υπομονη Του Ιησου Χριστου).

Επαναλαμβανω...

Πουθενα Στην Αγια Γραφη,δεν ονομαζεται,Ο Παρακλητος δηλαδη Το Αγιο Πνευμα...
Ο Κυριος μας,Ο Παρακλητος
Ο Κυριος μας,Το Αγιο Πνευμα

Αν Ο Παρακλητος,επρεπε
να ονομαζεται...
Ο Κυριος μας Ο Παρακλητος
τοτε...
Η Αγια Γραφη,Η Ιδια,θα το ομολογουσε αυτο πολλακις,και φανερα,οχι με καποιο κρυφο και δυσνοητο τροπο...!!!
Οποτε,φιλε μου συνομιλητη,μην πασχιζεις εσυ να βρεις Στην Γραφη,καποιον κρυφο τροπο,γιατι δεν υπαρχει τετοιος.
Αν Ο Παρακλητος,επρεπε
να ονομαζεται...
Ο Κυριος μας Ο Παρακλητος
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα
τοτε...
Θα διαβαζαμε Στην Αγια Γραφη,συχνα γραμμενο...
Ο Κυριος μας Ο Παρακλητος.
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα.
Και να εισαι σιγουρος,οτι...
οι αποστολοι,δεν ξεχασαν να γραψουν περι Του Παρακλητου...
Ο Κυριος μας Ο Παρακλητος
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα.

Τελος για να μην ξαναγραφω
διαβασε αν θελεις την απαντηση 6.

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9


Φιλε συνομιλητη
Madragoras
26 Ιουνίου 2013 - 12:36 π.μ.


Εγραψες...

Κάνεις λάθος.Δεν διδάχθηκες. Απλά άκουγες και δεν καταλάβαινες .Εσύ μας είπες : """Την διδασκαλια της ορθοδοξιας,περι Της Αγιας Τριαδας,ποτε δεν την καταλαβα επακριβως...!!!"

Σου απαντω...

Ναι,ειπα οτι...
την διδασκαλια της ορθοδοξιας
περι Της Αγιας Τριαδας,
ποτε δεν την καταλαβα επακριβως.
Δεν το ειπα αυτο,για οποιαδηποτε διδασκαλια της ορθοδοξιας που εδιδαχθην απο αυτην,οταν ημουν νεος.
Οι αληθινοι πιστοι ορθοδοξοι χριστιανοι,
(οι οποιοι,ειναι η μειονοτητα,μεσα σε ολο αυτο που λεμε ορθοδοξια),
αν και πλανημενοι πιστοι χριστιανοι,
(πλανημενοι,σε οτι αφορα,εκεινες τις συγκεκριμενες πλανες διδασκαλιες, τις οποιες διδασκονται απο την ορθοδοξια),
πλην ομως,δια μεσου των αιωνων,
κρατησαν και διετηρησαν,την Πιστη Στον Ιησου Χριστο,και Την Αληθεια Του.
Την κληρονομουν απο τις προηγουμενες γεννιες των πιστων,και την κληροδοτουν στις επομενες...!!!
Ετσι λοιπον,και γω,ορθοδοξος ων,εν τη νεοτητι μου,κληρονομησα απο τους αδελφους μου,αληθινους ορθοδοξους χριστιανους,την πιστη Στον Ιησου Χριστο,και μερος Της Αληθειας Του...!!!
Εκτος ομως Της Αληθειας που διδαχθηκα απο την ορθοδοξια,εν τη νεοτητι μου,
διδαχθηκα επιπροσθετως,και εκεινες τις πλανες διδασκαλιες της ορθοδοξιας.
Οταν πηγα Στην Αγια Γραφη...
ειχα πλεον τους αποστολους ενωπιον μου (νοερα),οι οποιοι με διδαξαν και με διδασκουν,πλουσιως και επακριβως,περι Της Αληθειας Του Ιησου Χριστου.
Και προσευχομενος Στον Ιησου Χριστο,Τον Κυριο και Τον Δασκαλο,Του ζητω παντοτε,να μου δινει φωτιση και νοηση,ωστε να εννοω ορθα Τα Γραφομενα εν Τη Αγια Γραφη...!!!
Ετσι λοιπον,αρχισα να βλεπω,και να καταλαβαινω,ποιες ειναι εκεινες οι συγκεκριμενες διδασκαλιες της ορθοδοξιας,οι οποιες ρητα και φανερα,διαφοροποιουνται απο τις Διδασκαλιες Του Ιησου Χριστου.
Να προσθεσω βεβαιως,οτι πλανες διδασκαλιες,δεν εχει μονο η ορθοδοξια,αλλα εχουν,και πολλες αλλες χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...!!!

Εσυ,την διδασκαλια της ορθοδοξιας,περι Της Αγιας Τριαδας,την εχεις καταλαβει επακριβως???
Αν ναι,τοτε...
αν θελεις,πες εδω,τι εχεις καταλαβει...???
Να δω κιολας,κατα ποσο διαφερει αυτο που εγω καταλαβαινα,περι Της Αγιας Τριαδας...
(διδασκομενος τοτε,απο την ορθοδοξια)
απο αυτο,που εσυ καταλαβαινεις,απο την ορθοδοξια,περι Της Αγιας Τριαδας.

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, είπε:

@Αυτο που λεει ο αποστολος Παυλος ειναι Λογος Αληθειας...!!!
Οντως Ο Κυριος Ιησους Χριστος,κατευθυνει τις καρδιες των πιστων...
Στην Αγαπη Του Θεου
και
στην υπομονη Την Δικια Του,
(δηλαδη στην υπομονη Του Ιησου Χριστου).@1) Μας είπες στην υπομονή την «δικιά του». Που το είπε αυτό ο Απ. Παύλος, «…την ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ»; Μετά το συμπληρώνεις μέσα σε παρένθεση, γιατί; Απλούστατα δεν ερμηνεύετε έτσι πως το ερμηνεύεις εσύ το εδάφιο!
Μήπως το Άγιο Πνεύμα δεν κατευθύνει τους πιστούς;;;
Διάβασε, ( Ρωμ. Η’ 14).@Πουθενα Στην Αγια Γραφη,δεν ονομαζεται,Ο Παρακλητος δηλαδη Το Αγιο Πνευμα...
Ο Κυριος μας,Ο Παρακλητος
Ο Κυριος μας,Το Αγιο Πνευμα@


2) Επιμένεις και πάλι, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ονομάζεται
«Κύριος». Θα σου δείξω ένα ακόμα χωρίο:
«Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΣΤΙΝ…» (Β’ Κορ. Γ’ 17).
ΤΩΡΑ ΤΗ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ;
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΣ;;;


GEORGIOS O.X.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Εγώ από ότι κατάλαβα ο Βασίλης δεν ανήκει σε καμία από τις γνωστές αιρέσεις αλλά σε μια δικιά του την οποία την δημιούργησε αδυνατώντας να καταλάβει τα πιστεύω της Ορθοδοξίας.
Αν και δεν γνωρίζω σε ποια αίρεση ακριβώς ανήκει τολμώ να πω ότι μέσα από τα λόγια του καταλαβαίνω ότι τα πιστεύω του είναι παρόμοια με της αίρεσης που βρίσκεται στον ιστότοπο revelation of jesus και αυτοί τα ίδια περι Ορθοδοξίας λένε.
http://www.revelationofjesus.net/

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
26 Ιουνίου 2013 - 9:39 μ.μ.


Περι του εδαφιου που εγραψες...

(Ο δε Κύριος κατευθύναι υμών τάς καρδίας είς την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστου) (Β’ Θεσ. Γ' 5)

Σου απαντησα εκτεταμενα στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8.
Νομιζω ο,τι ηταν να σου πω,ηδη στο ειπα στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8...δεν ειναι φρονιμο να επανελθω,γιατι θα πω τα ιδια...!!!


Εγραψες...

Μήπως το Άγιο Πνεύμα δεν κατευθύνει τους πιστούς;;;
Διάβασε, ( Ρωμ. Η’ 14).

Σου απαντω...

Ναι,Το Αγιο Πνευμα κατευθυνει τους πιστους εις τα Πνευματικα...!!!


Εγραψες...

Επιμένεις και πάλι, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ονομάζεται
«Κύριος». Θα σου δείξω ένα ακόμα χωρίο:
«Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΣΤΙΝ…» (Β’ Κορ. Γ’ 17).
ΤΩΡΑ ΤΗ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ;
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΣ;;;

Σου απαντω...

Μην αποσπας τμημα του εδαφιου,και το απομονωνεις απο το ολο εδαφιο,και απο τ`αλλα,τα προηγουμενα και τα επομενα εδαφια...!!!

Ιδου ολο το κεφαλαιο...

Β’ Κορ. κεφαλ. Γ’
1 Αρχίζομεν πάλιν να συνιστώμεν εαυτούς; ή μήπως έχομεν χρείαν, καθώς τινές, συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από σας; 2 Σεις είσθε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν ταις καρδίαις ημών, γινωσκομένη και αναγινωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, 3 και φανερόνεσθε ότι είσθε επιστολή Χριστού, γενομένη διά της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχί με μελάνην, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχί εις πλάκας λιθίνας, αλλ' εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. 4 Τοιαύτην δε πεποίθησιν έχομεν διά του Χριστού προς τον Θεόν. 5 Ουχί διότι είμεθα ικανοί αφ' εαυτών να νοήσωμέν τι ως εξ ημών αυτών, αλλ' ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, 6 όστις και έκαμεν ημάς ικανούς να ήμεθα διάκονοι της καινής διαθήκης, ουχί του γράμματος, αλλά του πνεύματος· διότι το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. 7 Αλλ' εάν η διακονία του θανάτου η εν γράμμασιν εντετυπωμένη εις λίθους έγεινεν ένδοξος, ώστε οι υιοί Ισραήλ δεν ηδύναντο να ενατενίσωσιν εις το πρόσωπον του Μωϋσέως διά την δόξαν του προσώπου αυτού την μέλλουσαν να καταργηθή, 8 πως η διακονία του Πνεύματος δεν θέλει είσθαι μάλλον ένδοξος; 9 διότι αν η διακονία της κατακρίσεως ήναι δόξα, πολλώ μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν. 10 Διότι ουδέ εδοξάσθη εν τούτω τω μέρει το δεδοξασμένον ένεκεν της υπερβαλλούσης δόξης. 11 Επειδή εάν το μέλλον να καταργηθή ήτο ένδοξον, πολλώ μάλλον το μένον είναι ένδοξον. 12 Έχοντες λοιπόν τοιαύτην ελπίδα πολλήν παρρησίαν μεταχειριζόμεθα, 13 και ουχί καθώς ο Μωϋσής έβαλλε κάλυμμα επί το πρόσωπον αυτού διά να μη ατενίσωσιν οι υιοί Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθή. 14 Αλλ' ετυφλώθησαν αι διάνοιαι αυτών. Διότι έως της σήμερον το αυτό κάλυμμα μένει εν τη αναγνώσει της παλαιάς διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται διά του Χριστού, 15 αλλ' έως σήμερον, όταν αναγινώσκηται ο Μωϋσής, κάλυμμα κείται επί της καρδίας αυτών· 16 όταν όμως επιστρέψη προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθή το κάλυμμα. 17 Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. 18 Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρω την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 10


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
26 Ιουνίου 2013 - 9:39 μ.μ.

Πιο συγκεκριμενα...

Στο 14 λεει...

14 Αλλ' ετυφλώθησαν αι διάνοιαι αυτών. Διότι έως της σήμερον το αυτό κάλυμμα μένει εν τη αναγνώσει της παλαιάς διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον,

Στην ερωτηση,απο Ποιον καταργειται το καλυμμα???
Μας απανταει ο αποστολος Παυλος στη συνεχεια του εδαφιου 14...

14.....επειδή καταργείται διά του Χριστού.

Στο 16 προσθετει...
16 όταν όμως επιστρέψη προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθή το κάλυμμα.


Απο το 14 και απο το 16
καταλαβαινουμε οτι το καλυμμα καταργειται απο Τον Κυριο Ιησου Χριστο...!!!

Στο 17 λεει...

17 Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία.

Προτου συνεχισω περι του εδαφιου 17
σου λεω τα εξης...

Ο Θεος Πατηρ,Ο Δημιουργος των παντων,ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευματικο Εγω,ειναι Πνευμα.
Ο Κυριος Ιησους Χριστος,Ο Κυριος των παντων,Ο Λογος Του Θεου,Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευμα...!!!
Το Αγιο Πνευμα,Ο Παρακλητος,Ο Οποιος εκπορευεται απο Τον Πατερα,ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευματικο Εγω,ειναι Πνευμα.

Τωρα συνεχιζω περι του εδαφιου 17...

Παρουσια Του Κυριου Ιησου Χριστου...
σημαινει Παρουσια Του Πνευματος Του Κυριου Ιησου Χριστου...!!!
Γιατι οπως ειπα παραπανω,
Ο Ιδιος Ο Κυριος Ιησους Χριστος,
Αυτος καθ`Εαυτος ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευμα...!!!

Στο 17. λοιπον,
εχοντας υπ`οψιν μας,τους προηγουμενους λογους...

14.....επειδή καταργείται διά του Χριστού.
16 όταν όμως επιστρέψη προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθή το κάλυμμα.

εννοουμε στο 17...οτι...

οταν Ο Κυριος Ιησους Χριστος,Ο Ιδιος Αυτος καθ`Εαυτος,Το Πνευμα Του σαν Πνευματικο Εγω-Ιησους Χριστος,
ερθει στις διανοιες των ανθρωπων που θα Τον δεχτουν...
το καλυμμα θα καταργειθει...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12Φιλε
Παναγιωτη Μακρη

Δεν ανηκω στην εκκλησια που περιεγραψες,και πρωτη φορα την ακουω...!!!
Ουτε θελω ν`ανηκω σε αλλη εκκλησια απο τις παμπολλες υπαρχουσες...!!!
Ουτε τολμω να κανω εγω,ακομα μια αλλη εκκλησια...!!!
Πιστευω οτι η εκκλησια Του Ιησου Χριστου,πρωτοοικοδομηθηκε τον πρωτο αιωνα,δια Ιησου Χριστου...
και εκτοτε...ισχυει Αυτο που ειπε Ο Ιησους Χριστος...

Οτι,οταν δυο η περισσοτεροι ανθρωποι,συναθροιζονται εν Τω Ονοματι Του,αυτη η συναθροιση,ειναι...
εκκλησια Του Ιησου Χριστου...!!!

Ο Ιησους Χριστος φροντισε,να υπαρχει επι της Γης Η Καινη Διαθηκη...
δια Της Οποιας,οταν την μελεταμε...
γινομαστε (νοερα) μια συναθροιση,μια εκκλησια,με τους πιστους του πρωτου αιωνα...
και μενει πλεον στους πιστους ολων των επομενων αιωνων...
να μιμουνται επ`ακριβως,την τοτε εκκλησια Του Ιησου Χριστου,η οποια ηταν σιγουροτατα,εκκλησια μη πλανημενων πιστων...!!!

Οταν μελεταμε Την Καινη Διαθηκη,με πιστη Στον Ιησου Χριστο...
και δεν κοιταμε να την εννοησουμε απο μονοι μας...
ουτε συμβουλευομαστε να μας την εξηγησουν,οι φωτισμενοι των παμπολλων εκκλησιων
(εννοω μεσα και τους φωτισμενους της ορθοδοξιας)
αλλα,
την μελεταμε και συγχρονως ζηταμε μετα πιστεως απο Τον Ιησου Χριστο,να μας δινει φωτιση και νοηση...
τοτε,ο πιστος καταλαβαινει ορθα Τον Λογο Της Αληθειας...!!!

alexia1004 είπε...

@Vasilis123

Βασίλη θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αν και φοβάμαι ότι είναι άσχετο με το συζητούμενο θέμα.

Διαβάζω τα σχόλια σου και αυτό που συχνά επαναλαμβάνεις, ότι δεν ανήκεις σε καμία εκκλησία (π.χ."...ουτε θελω ν`ανηκω σε αλλη εκκλησια απο τις παμπολλες υπαρχουσες...") και ότι ο πιστός μπορεί να καταλάβει μόνος του τη Γραφή, κλπ και αναρωτιέμαι, τι ακριβώς πιστεύεις; πως περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που δηλώνουν Χριστιανοί (χάριν της συζήτησης, τους βάζω όλους μέσα), σφάλουν στις πεποιθήσεις τους κι εσύ, μόνος ανάμεσα σε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεσαι σωστά τη διδασκαλία του Χριστού; Ίσως κάνω λάθος, αλλά αυτή την εντύπωση μου έχεις δώσει. Σου θυμίζω ότι δεν μου έχεις απαντήσει και μια απλή ερώτηση, εδώ http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html

Ανώνυμος είπε...

Εγώ από ότι κατάλαβα ο Βασίλης δεν ανήκει σε καμία από τις γνωστές αιρέσεις αλλά σε μια δικιά του την οποία την δημιούργησε αδυνατώντας να καταλάβει τα πιστεύω της Ορθοδοξίας.
__________________________

Έτσι ακριβώς είναι.
Του συνιστώ να διαβάσει τη σειρά ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ όπου εκεί θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και θα του λυθούν οι απορίες.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

@Τωρα συνεχιζω περι του εδαφιου 17...

Παρουσια Του Κυριου Ιησου Χριστου...
σημαινει Παρουσια Του Πνευματος Του Κυριου Ιησου Χριστου...!!!
Γιατι οπως ειπα παραπανω,
Ο Ιδιος Ο Κυριος Ιησους Χριστος,
Αυτος καθ`Εαυτος ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευμα...!!!

Στο 17. λοιπον,
εχοντας υπ`οψιν μας,τους προηγουμενους λογους...

14.....επειδή καταργείται διά του Χριστού.
16 όταν όμως επιστρέψη προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθή το κάλυμμα.

εννοουμε στο 17...οτι...

οταν Ο Κυριος Ιησους Χριστος,Ο Ιδιος Αυτος καθ`Εαυτος,Το Πνευμα Του σαν Πνευματικο Εγω-Ιησους Χριστος,
ερθει στις διανοιες των ανθρωπων που θα Τον δεχτουν...
το καλυμμα θα καταργειθει...!!! @


Διαβάσετε αγαπητοί αναγνώστες την ερμηνεία του vasilis 123;;;
Δεν φοβάται το ανάθεμα; (Γαλ. Α’ 8-9).

vasilis 123, είπες: «οταν Ο Κυριος Ιησους Χριστος, ο Ιδιος Αυτος καθ`Εαυτος,Το Πνευμα Του σαν Πνευματικο Εγω-Ιησους Χριστος».

Δηλαδή πιστεύεις ότι και αυτό το εδάφιο (Β’ Κορ. Γ’ 17), αναφέρετε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να το δούμε ξανά το εδάφιο σε ερμηνεία:
Ας πάρουμε τους στοίχους 16-17: «Αλλ’ όταν ο άπιστος Ιουδαίος (επι) στρέψη προς τον Κύριο, τότε αφαιρείτε το κάλυμμα». «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Όπου δε είναι Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία». Φίλε δώσε προσοχή αυτό που θα σε πω.
Για να καταλάβεις ότι ο «Κύριος» σε αυτό το εδάφιο είναι το Άγιο Πνεύμα, θα πάρω μόνο την φρασεολογία «ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».
Εσύ πιστεύεις όπως είπαμε, «Πνεύμα του Κυρίου» = Ιησούς Χριστός.

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με…» (Λουκ. Δ’ 18. Βλέπε και Ησ. ΞΑ’1). Εδώ μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΕΧΡΙΣΕ!!!
Μήπως για εσένα εδώ ο Χριστός, ο ίδιο του έχρισε το εαυτό του;;;
Βλέπεις λοιπόν ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ= ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!
Το Άγιο Πνεύμα λέγεται και «Πνεύμα Κυρίου», (ΛΟΥΚ. Δ’18. ΚΡΙΤΑΙ Γ’10, ΣΤ’ 34, ΙΔ’ 6. Α’ ΣΑΜΟΥΗΛ ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Ι’ 6, ΙΣΤ’ 13-14 ), και Πνεύμα Θεού, (ΓΕΝ. Α’ 2. ΙΩΒ ΛΓ’ 4. Β ΧΡΟΝ. ή ΠΑΡΑΛ. ΚΔ’ 20).


Συνεπώς το εδάφιο «Β’ Κορ. Γ’ 16-17», το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Το δε «Κύριος» στην ¨ «Έξοδο ΛΔ’34», όθεν η φρασεολογία του «Β’ Κορ. Γ’ 16», εβραϊστί είναι «Γιαχβέ». Στο στίχο «17», ο («Παράκλητος») είναι «το Πνεύμα του Κυρίου», (ιδε Λουκ. Δ’18….), κατά δε τον προηγούμενον στίχο «16» είναι αυτός ο «Κύριος». Πράγματι, ως πρόσωπον ο «Παράκλητος» είναι το «Πνεύμα του Κυρίου», το Πνεύμα του «Γιαχβέ Πατρός», και ως ουσία είναι ο «Κύριος», διότι είναι η όλη θεία ουσία, ο όλος Θεός!
Κατάλαβες φίλε;;;
Συμφωνείς;;;


GEORGIOS O.X.

Παναγιώτης Μακρής είπε...GEORGIOS O.X.
Αδελφέ χρησιμοποίησε το εδάφιο κατα Λουκάν Ευαγγέλιο: εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. Το Πνεύμα το Άγιον δηλαδή σύμφωνα με τον Βασίλη είναι διαφορετικό από το Πνεύμα Κυρίου.

Και ρωτάω εγώ όταν ο Παύλος λέει ο <> πως εσύ Βασίλη ονομάζεις Πνεύμα τον Χριστό όταν η λέξη Πνεύμα χρησιμοποιείται σαφέστατα μόνο για το Άγιο Πνεύμα;
Αν πάλι εσύ μου πεις ότι άλλο το Πνεύμα Κυρίου άλλο το Άγιο Πνεύμα τότε εξήγησε μας ποιες εκφράσεις με την λέξη Πνεύμα αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα και ποιες σε άλλο πρόσωπο.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Επίσης ξεκόλλησε την σκέψη σου το ότι ο Θεός είναι Πνεύμα στην Ουσία του (άμα μπορούμε να τον Θεωρήσουμε Πνεύμα γιατί και οι τους αγγέλους και τους δαίμονες πνεύματα τους λέμε προσωπικά θεωρώ ότι είναι αδύνατο για τους ανθρώπους να προσδιορίσουν την Ουσία του Θεού χρησιμοποιούμε την λέξη πνεύμα διότι παραπέμπει στο άυλο και το αόρατα οι οποίες είμαι ιδιότητες του Θεού) εσύ δε ερμηνεύεις το χωρίο << ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί>> και μας δίνεις στην απάντηση 11 <> μπερδεύεις την ιδιότητα του Θεού ότι είναι Πνεύμα με το πνεύμα που γράφεται από τον Παύλο σκέψου λίγο θα χρησιμοποιούσε ο Παύλος μια ιδιότητα (που ισχύσει για όλα τα πρόσωπα) για να εννοήσει τον Χριστό η λέξη Πνεύμα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας το Άγιο Πνεύμα άρα εσύ δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την λέξη που χαρακτηρίζει το πρόσωπο και να μου πεις ότι επειδή η ουσία του Θεού χαρακτηρίζεται Πνεύμα αυτή η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει κάποιο άλλο πρόσωπο επειδή στην ουσία του είναι Πνεύμα (παραπάνω σου είπα ότι είναι αυθαίρετο να χαρακτηρίζουμε την Ουσία του Θεού σαν πνεύμα) συγχωρήστε με άμα δεν με καταλάβατε τι θέλω να πω αλλά έχω κάποιο πρόβλημα έκφρασεις είναι όμως και κάπως αδύνατο να προσπαθήσεις να εκφραστείς σε τέτοια θέματα τα οποία είναι πολύ παραπάνω από την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Για να γίνει λίγο πιο κατανοητό η λέξη Πνεύμα χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί το Άγιο Πνεύμα και είναι αυθαιρεσία να τη χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε κάποιο άλλο πρόσωπο επειδή το πρόσωπο έχει πνευματική ιδιότητα.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Παναγιώτη Μακρή, είπες:

@GEORGIOS O.X.

Αδελφέ χρησιμοποίησε το εδάφιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον• Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ• Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι. Το Πνεύμα το Άγιον δηλαδή σύμφωνα με τον Βασίλη είναι διαφορετικό από το Πνεύμα Κυρίου.@

.
28 Ιουνίου 2013 - 3:57 μ.μ.


Σε ευχαριστώ για την πρότασή σου. Αλλά το θέμα μας με τον vasili 123, είναι αν το «Άγιο Πνεύμα» ονομάζεται «Κύριος».
Είπες και κάτι ακόμα:
«Το Πνεύμα το Άγιον δηλαδή σύμφωνα με τον Βασίλη είναι διαφορετικό από το Πνεύμα Κυρίου».
Αν ο Βασίλης, θεωρεί το «Άγιο Πνεύμα» διαφορετικό από το «Πνεύμα του Κυρίου», ας διαβάσει (Πραξ. Ι’ 38, και Λουκ. Δ’ 18).

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητηρια στον αντιαιρετικο! Που ανεβαζει τετοια αρθρα!

Σ.Π.

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13
Φιλη συνομιλητρια
alexia1004


Εγραψες...

Διαβάζω τα σχόλια σου και αυτό που συχνά επαναλαμβάνεις, ότι δεν ανήκεις σε καμία εκκλησία (π.χ."...ουτε θελω ν`ανηκω σε αλλη εκκλησια απο τις παμπολλες υπαρχουσες...") και ότι ο πιστός μπορεί να καταλάβει μόνος του τη Γραφή,

Σου απαντω...

Να σε διορθωσω σε κατι...ειπα οτι...
ο πιστος δεν πρεπει να προσπαθει να καταλαβαινει απο μονος του Την Αγια Γραφη,αλλα πρεπει να ζηταει φωτιση και νοηση απο Τον Ιησου Χριστο...!!!


Εγραψες...

και αναρωτιέμαι, τι ακριβώς πιστεύεις; πως περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που δηλώνουν Χριστιανοί (χάριν της συζήτησης, τους βάζω όλους μέσα), σφάλουν στις πεποιθήσεις τους κι εσύ, μόνος ανάμεσα σε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεσαι σωστά τη διδασκαλία του Χριστού;

Σου απαντω...

Εαν εγω καταλαβαινω,ορθα Την Αγια Γραφη...

(Λεω εαν,γιατι δεν ειναι φρονιμο να σου συστησω τον εαυτο μου,οτι καταλαβαινω ορθα Την Γραφη...!!!
Ο καθε συνομιλητης,πρεπει να σκεφτεται,μηπως ειμαι πιστος πλανημενος,η απιστος ψευδοπροφητης,διαστροφεας Του Λογου Του Θεου,και πρεπει να ζηταει απο Τον Ιησου Χριστο,να τον πληροφορησει μεσα του...αν αυτα που του λεω,ειναι ορθα η μη...!!!
Το να σου πω για μενα,οτι καταλαβαινω ορθα Την Γραφη,η οτι ειμαι ενας εξοχος φωτισμενος απο Τον Θεο,αυτο,για σενα,δεν πρεπει να εχει καμμια σημασια...!!!)

Και επαναλαμβανω απο κει που σταματησα...
Εαν εγω καταλαβαινω,ορθα Την Αγια Γραφη...
βεβαιως,δεν πιστευω,οτι ειμαι ο μοναδικος επι της Γης πιστος,που εχει καταλαβει ορθα Την Γραφη...σιγουρα υπαρχουν και αλλοι...!!!

Εγραψες...

Σου θυμίζω ότι δεν μου έχεις απαντήσει και μια απλή ερώτηση, εδώ http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html

Σου απαντω...

Η ερωτηση σου ηταν η εξης...

Όσο για τις κακοδοξίες, δική σου η λέξη, που θεωρείς ότι διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία, θα πρέπει να γίνεις πιο σαφής, αν δώσεις κάποιο παράδειγμα και να δούμε αν όντως είναι κακοδοξία.

Φιλη συνομιλητρια
Εχω την γνωμη,δεν θα γινει επιτρεπτο,να σου απαντησω εδω σε αυτο το αρθρο...!!!
Αν θελεις,πανε στο αρθρο
ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
μηνος Φεβρουαριου.
Εκει εχω την γνωμη,αν δεις τι απανταω στους συνομιλητες μου,θα λαβεις την απαντηση που θελεις...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14Φιλε συνομιλητη
Madragoras
28 Ιουνίου 2013 - 5:47 π.μ.

Εγραψες...

Του συνιστώ (δηλαδη εμενα)να διαβάσει τη σειρά ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ όπου εκεί θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και θα του λυθούν οι απορίες.


Απαντω...

Πιστευω ακραδαντα,οτι ουδεις πιστος,εχει την αναγκη,να διαβασει τους λεγομενους πατερες της εκκλησιας...
ταχα,για να μαθει απο αυτους,Την Αληθεια Του Ιησου Χριστου...!!!
Πιστευω ακραδαντα,οτι πας πιστος, εχει την αναγκη,να διαβαζει εσαει,ΜΟΝΟ τα γραφομενα Της Καινης Διαθηκης...!!!
(χωρις βαβαιως να παραλειψει Την Παλαια Διαθηκη)
Και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πρεπει να ζηταει φωτιση και νοηση απο Τον Ιησου Χριστο,ωστε να εννοει ορθα Τον Λογο Της Αληθειας...!!!
Προσωπικα,εχω διαβασει Την Αγια Γραφη,ισως και πανω απο 15 φορες.
Και δεν εχω σκοπο να σταματησω να Την διαβαζω...!!!
Οταν πριν πολλα χρονια,εν τη νεοτητι μου,
(25 χρονων περιπου,τωρα ειμαι 49),
καταλαβα οτι η ορθοδοξια εχει και κακοδοξιες...
αναρωτηθηκα,σε ποια εκκλησια,αραγε,
(απο τις παμπολλες υπαρχουσες χριστιανικες εκκλησιες του σημερα)
πρεπει να παω,και να γινω μελος,αλλα ομως,να ειμαι σιγουρος,οτι δεν θα μαθαινω και εκει κακοδοξιες...???
Η καθε μια εκκλησια απο αυτες,μου ελεγαν με τον τροπο τους...
ελα σε μας,οι δικοι μας οι φωτισμενοι,θα σε διδαξουν Την Αληθεια χωρις πλανες...!!!
Και καταλαβα μεσα μου...
οτι,δεν χρειαζεται να παω σε καμμια απο αυτες...
αυτο που χρειαζεται να κανω ειναι...
να πηγαινω Στην Αγια Γραφη...
να την μελετω...
να προσευχομαι Στον Ιησου Χριστο...
να μου δινει φωτιση και νοηση...
και ετσι,θα μαθαινω Την Αληθεια ορθα...!!!
Μονο ετσι,πας πιστος,θα μαθει Την Αληθεια ορθα...!!!
Δεν πρεπει να εμπιστευεται τους λεγομενους πατερες της εκκλησιας,ως φωτισμενους Του Ιησου Χριστου...!!!
(με το,πατερες της εκκλησιας,δεν εννοω μονο τους πατερες της ορθοδοξιας,αλλα,και τους πατερες και διδασκαλους,ολων των χριστιανικων εκκλησιων).
Ο πιστος πρεπει να δεχεται,ως σιγουρους και εγκυρους διδασκαλους Του Ιησου Χριστου,μονο τους αποστολους Του...των οποιων τα Λογια...ειναι ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΛΑΝΘΑΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
28 Ιουνίου 2013 - 9:29 π.μ.

Εγραψες...

Συνεπώς το εδάφιο «Β’ Κορ. Γ’ 16-17», το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Το δε «Κύριος» στην ¨ «Έξοδο ΛΔ’34», όθεν η φρασεολογία του «Β’ Κορ. Γ’ 16», εβραϊστί είναι «Γιαχβέ». Στο στίχο «17», ο («Παράκλητος») είναι «το Πνεύμα του Κυρίου», (ιδε Λουκ. Δ’18….), κατά δε τον προηγούμενον στίχο «16» είναι αυτός ο «Κύριος». Πράγματι, ως πρόσωπον ο «Παράκλητος» είναι το «Πνεύμα του Κυρίου», το Πνεύμα του «Γιαχβέ Πατρός», και ως ουσία είναι ο «Κύριος», διότι είναι η όλη θεία ουσία, ο όλος Θεός!
Κατάλαβες φίλε;;;
Συμφωνείς;;;

Απαντω...

Δεν συμφωνω...!!!
Περι του Β’ Κορ. Γ’ 16-17
σου απαντησα ηδη στα παραπανω...!!!


Ειδικα τωρα σε αυτο που εγραψες...

Πράγματι, ως πρόσωπον ο «Παράκλητος» είναι το «Πνεύμα του Κυρίου», το Πνεύμα του «Γιαχβέ Πατρός», και ως ουσία είναι ο «Κύριος», διότι είναι η όλη θεία ουσία, ο όλος Θεός!

Απαντω...

Απο Την Αγια Γραφη,και απο Την Λογικη Της Αληθειας,Την Οποια εννοει ο πιστος...
(γιατι,βεβαιως,Η Αληθεια Του Θεου, εχει και λογικη)
καταλαβαινουμε οτι...

Ο Θεος Πατηρ ειναι Πνευμα,ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευματικο Εγω...!!!
Ονομαζεται...Δημιουργος.
Ονομαζεται...Κυριος.
επισης ονομαζεται και με αλλα Ονοματα...!!!

Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,Ο Λογος Του Θεου,Ο Ιησους Χριστος,ειναι και Αυτος Πνευμα,
ειναι Ων Πνευματικο,ειναι Πνευματικο Εγω...!!!
Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης ονομαζεται...Λογος Του Θεου,
ονομαζεται...Κυριος
ονομαζεται...Ιησους Χριστος.
Ειναι πλανη να εννοησουμε οτι...
Το Πνευμα Ο Θεος Πατηρ,ειναι Το Ιδιο και Το Αυτο Πνευμα Ο Υιος Του Θεου.
Ειναι πλανη να ταυτισουμε Το Πνευματικο Εγω,Ιησους Χριστος,οτι ειναι Το Πνευματικο Εγω,Ο Θεος Πατηρ...!!!
Αν πουμε οτι,Το Πνευματικο Εγω-Ιησους Χριστος,ειναι Το Πνευματικο Εγω-Θεος Πατηρ...
τοτε,αναιρουμε,εμμεσα,πλην σαφως,οτι υπαρχει Υιος Του Θεου...!!!
Γιατι δεν γινεται,να ειναι Ο Υιος Του Πατερα Θεου,Ο Ιδιος Ο Πατερας...!!!
Αυτοι που λενε οτι...
Ο Υιος Του Θεου,με καποιον για μας ανεξηγητο τροπο,ειναι μια εκδηλωση-φανερωση,Του Ιδιου Του Πατερα Θεου,
ειτε ειναι πλανημενοι πιστοι,
ειτε ειναι ψευδοπροφητες...
γιατι εμμεσα,πλην σαφως,αναιρουν την Υπαρξη Του Υιου Του Θεου,γιατι τελικα μας λενε,οτι Ο Υιος Του Θεου,ειναι τελικα,Ο Ιδιος Ο Πατερας...!!!
Αρα λοιπον...
Υπαρχει Το Πνευμα-Θεος Πατηρ,
υπαρχει και Το Πνευμα-Υιος Του Θεου,Ο Μονογενης.
Η Γραφη μας διδασκει οτι...
Ο Θεος παρεδωσε τα παντα Στον Μονογενη Υιο Του,τα παντα Του τα εδωσε Στα Χερια Του,Τον εκανε συνιδιοκτητη των παντων,δηλαδη...
Τον εκανε...
Κυριο των παντων...!!!
Ιωαννης 17.10
10 Και τα εμά πάντα σα είναι και τα σα εμά, και εδοξάσθην εν αυτοίς.
Ιωαννης 16.15
15 Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι·


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 15Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
28 Ιουνίου 2013 - 9:29 π.μ.


Απο Την Αγια Γραφη,και απο Την Λογικη Της Αληθειας,Την Οποια εννοει ο πιστος...
(γιατι,βεβαιως,Η Αληθεια Του Θεου, εχει και λογικη)
καταλαβαινουμε οτι...

Το Αγιο Πνευμα εκπορευεται απο Τον Θεο Πατερα,δεν λεει οτι εγεννηθη απο Τον Πατερα,λεει οτι εκπορευεται απο Τον Πατερα...!!!
(Η Γραφη προσεχει ακριβως ποια ρηματα χρησιμοποιει)
Το Αγιο Πνευμα,ειναι Πνευμα,ειναι Πνευματικο Εγω...!!!
Το Αγιο Πνευμα ονομαζεται και με Το Ονομα...Ο Παρακλητος...!!!
Ο Παρακλητος,περνει απο Τον Υιο Του Θεου,και δινει στους πιστους...!!!
Ιωαννης 16.12-15
12 Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά.
13 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
14 Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.
15 Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.

Ειναι πλανη να νομιζουμε,οτι Το Πνευμα-Ο Παρακλητος,ειναι Το Ιδιο και Το Αυτο Πνευμα-Ο Θεος Πατερας...!!!
Ειναι πλανη να νομιζουμε οτι...
Το Πνευμα-Ο Παρακλητος ειναι Το Ιδιο και Το Αυτο Πνευμα-Ο Υιος Του Θεου Πατερα...!!!

Ο Θεος Πατερας,
Ο Υιος Του Θεου,
και Ο Παρακλητος..
ειναι Πνευματα...
ειναι Πνευματικα Εγω...!!!
Το Ενα Πνευμα,δεν ειναι Το Αλλο Πνευμα,Το καθε Πνευμα,ειναι Ο Ιδιος Ο Εαυτος Του...!!!
Η Γραφη μας διδασκει,οτι...
Ο Θεος Πατερας,Ο Υιος Του Θεου,και Ο Παρακλητος,
ειναι μαζι,ειναι ενωμενα,ειναι Ενα...δεν μας διδασκει οτι ειναι Το Ενα και Το Αυτο Πνευματικο Εγω...!!!
Το Ενα Εγω,δεν ταυτιζεται με Το Αλλο Εγω...!!!

Το γιατι Ο Υιος,δεν ειναι δυνατον να ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας...ηδη το εξηγησα στα προηγουμενα...!!!

Ο Παρακλητος,δεν ειναι δυνατον να ειναι Ο Ιδιος Ο Υιος,γιατι Η Γραφη μας λεει οτι...
Ο Παρακλητος περνει απο Τον Υιο,και δινει στους πιστους...και οτι Ο Παρακλητος δοξαζει Τον Υιο...!!!
Αυτο σημαινει επιπροσθετως οτι...
Ο Παρακλητος,δεν ειναι Το Ιδιο Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ,
γιατι αν ηταν Το Ιδιο Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ,
τοτε δεν θα χρειαζοταν να λαβει απο Τον Υιο για να δωσει στους πιστους...
γιατι θα τα ειχε ηδη ολα,και δεν θα χρειαζοταν να παρει απο Τον Υιο...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17Συμπληρωματικη.

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
28 Ιουνίου 2013 - 9:29 π.μ.

Εγραψες...

Διαβάσετε αγαπητοί αναγνώστες την ερμηνεία του vasilis 123;;;
Δεν φοβάται το ανάθεμα; (Γαλ. Α’ 8-9).

Απαντω...

Δεν λαλω αλλο Ευαγγελιο...!!!

Εγραψες...

Δηλαδή πιστεύεις ότι και αυτό το εδάφιο (Β’ Κορ. Γ’ 17), αναφέρετε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να το δούμε ξανά το εδάφιο σε ερμηνεία:
Ας πάρουμε τους στοίχους 16-17: «Αλλ’ όταν ο άπιστος Ιουδαίος (επι) στρέψη προς τον Κύριο, τότε αφαιρείτε το κάλυμμα». «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Όπου δε είναι Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία». Φίλε δώσε προσοχή αυτό που θα σε πω.
Για να καταλάβεις ότι ο «Κύριος» σε αυτό το εδάφιο είναι το Άγιο Πνεύμα, θα πάρω μόνο την φρασεολογία «ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».

Απαντω

Μην κανεις το ιδιο λαθος,μην απομονωνεις τα εδαφια...παρελειψες τα εδαφια 14 και 15...!!!

Ιδου ολα τα εδαφια...

Β`Κορινθιους 3.14-17
14 Αλλ' ετυφλώθησαν αι διάνοιαι αυτών. Διότι έως της σήμερον το αυτό κάλυμμα μένει εν τη αναγνώσει της παλαιάς διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται διά του Χριστού, 15 αλλ' έως σήμερον, όταν αναγινώσκηται ο Μωϋσής, κάλυμμα κείται επί της καρδίας αυτών· 16 όταν όμως επιστρέψη προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθή το κάλυμμα. 17 Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. 

Στο εδαφιο 14. λεει...

14 Αλλ' ετυφλώθησαν αι διάνοιαι αυτών. Διότι έως της σήμερον το αυτό κάλυμμα μένει εν τη αναγνώσει της παλαιάς διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται διά του Χριστού,

Η Γραφη μας διδασκει οτι...
το καλυμμα καταργειται δια Του Χριστου...!!!
Δηλαδη δια Του Ιησου Χριστου...!!!
Με Το Ονομα Χριστος,Η Γραφη εννοει Τον Ιησου Χριστο...!!!


Εγραψες...

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με…» (Λουκ. Δ’ 18. Βλέπε και Ησ. ΞΑ’1). Εδώ μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΕΧΡΙΣΕ!!!
Μήπως για εσένα εδώ ο Χριστός, ο ίδιο του έχρισε το εαυτό του;;;
Βλέπεις λοιπόν ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ= ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!
Το Άγιο Πνεύμα λέγεται και «Πνεύμα Κυρίου», (ΛΟΥΚ. Δ’18. ΚΡΙΤΑΙ Γ’10, ΣΤ’ 34, ΙΔ’ 6. Α’ ΣΑΜΟΥΗΛ ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Ι’ 6, ΙΣΤ’ 13-14 ), και Πνεύμα Θεού, (ΓΕΝ. Α’ 2. ΙΩΒ ΛΓ’ 4. Β ΧΡΟΝ. ή ΠΑΡΑΛ. ΚΔ’ 20).

Απαντω...

Στα μεν πρωτα εδαφια που αναφερεις...Η Γραφη με Το Ονομα Κυριος,εννοει Τον Θεο Πατερα...!!!
Στα δε αλλα εδαφια,Η Γραφη χρησιμοποιει Το Ονομα Θεος,εννοωντας παλι Τον Θεο Πατερα...!!!

Δες τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 15 και 16.


Ιωάννης είπε...

Διαβάζω τα σχόλια σου, vasili 123, και μου ερχεται να κάνω "εμετό " !...

Y.Γ. Πρόσεχε vasili αυτα που λες, μπορεί να σε οδηγούνε εις το "πυρ το αιώνιο" !...

alexia1004 είπε...

@Vasilis123

Η απάντησή σου περισσότερο ως αποφυγή απάντησης μου έκανε. Και αυτό που έγραψε "βεβαιως,δεν πιστευω,οτι ειμαι ο μοναδικος επι της Γης πιστος,που εχει καταλαβει ορθα Την Γραφη...σιγουρα υπαρχουν και αλλοι...!!!" σημαίνει ότι δεν έχεις βρει κάποιον ομόπιστό σου, απλά θεωρείς σίγουρο ότι υπάρχουν, ουσιαστικά είσαι μόνος σου (και πάλι δηλαδή στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω).

Η αναπάντητη ερώτηση (από το άλλο άρθρο) δεν είναι αυτή που αναφέρεις. Θα την βρεις στο τέλος των σχολίων και εννοείται ότι θα μου απαντήσεις σε εκείνο και όχι σε αυτό το άρθρο.

Ανώνυμος είπε...

vasilis123

Πιστευω ακραδαντα,οτι πας πιστος, εχει την αναγκη,να διαβαζει εσαει,ΜΟΝΟ τα γραφομενα Της Καινης Διαθηκης...!!!
(χωρις βαβαιως να παραλειψει Την Παλαια Διαθηκη)
_____________________________

Δεν έχουμε πουθενά καμία τέτοια ρητή εντολή να διαβάζουμε μόνον την Αγία Γραφή.

Αυτός είναι δικός σου περιορισμός ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΣ που προσπαθείς να τον επιβάλλεις στους άλλους.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

@Εγραψες...

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με…» (Λουκ. Δ’ 18. Βλέπε και Ησ. ΞΑ’1). Εδώ μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΕΧΡΙΣΕ!!!
Μήπως για εσένα εδώ ο Χριστός, ο ίδιο του έχρισε το εαυτό του;;;
Βλέπεις λοιπόν ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ= ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!
Το Άγιο Πνεύμα λέγεται και «Πνεύμα Κυρίου», (ΛΟΥΚ. Δ’18. ΚΡΙΤΑΙ Γ’10, ΣΤ’ 34, ΙΔ’ 6. Α’ ΣΑΜΟΥΗΛ ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Ι’ 6, ΙΣΤ’ 13-14 ), και Πνεύμα Θεού, (ΓΕΝ. Α’ 2. ΙΩΒ ΛΓ’ 4. Β ΧΡΟΝ. ή ΠΑΡΑΛ. ΚΔ’ 20).

Απαντω...

Στα μεν πρωτα εδαφια που αναφερεις...Η Γραφη με Το Ονομα Κυριος,εννοει Τον Θεο Πατερα...!!!
Στα δε αλλα εδαφια,Η Γραφη χρησιμοποιει Το Ονομα Θεος, εννοωντας παλι Τον Θεο Πατερα...!!!

Δες τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 15 και 16.@
Vasilis 123, τώρα διάβασα τα σχόλια σου.

Είπες: Στα μεν πρωτα εδαφια που αναφερεις...Η Γραφη με Το Ονομα Κυριος,εννοει Τον Θεο Πατερα...!!!
Στα δε αλλα εδαφια,Η Γραφη χρησιμοποιει Το Ονομα Θεος, εννοωντας παλι Τον Θεο Πατερα...!!!

Ναι, αλλά δεν ανέφερες το «Πνεύμα».
Το «Πνεύμα» σε ποιο πρόσωπο αναφέρετε;;; Στον «Πατήρ» ή στο «Άγιο Πνεύμα»;;;


GEORGIOS O.X

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18

Ιωάννης
1 Ιουλίου 2013 - 10:31 μ.μ.


Εγραψες...

Διαβάζω τα σχόλια σου, vasili 123, και μου ερχεται να κάνω "εμετό " !...

Απαντω...

Μου ειναι αδιαφορο αυτο που λες...
εκτος αυτου,ειναι και φθηνο,γιατι κατηγορεις χωρις να αιτιολογεις...!!!

Εγραψες...

Y.Γ. Πρόσεχε vasili αυτα που λες, μπορεί να σε οδηγούνε εις το "πυρ το αιώνιο" !

Απαντω...

Η Αληθεια Του Ιησου Χριστου,οδηγει μονο Στην Αιωνια Ζωη...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19

Φιλη συνομιλητρια
alexia1004
2 Ιουλίου 2013 - 1:35 π.μ


Εγραψες...

Η απάντησή σου περισσότερο ως αποφυγή απάντησης μου έκανε. Και αυτό που έγραψε "βεβαιως,δεν πιστευω,οτι ειμαι ο μοναδικος επι της Γης πιστος,που εχει καταλαβει ορθα Την Γραφη...σιγουρα υπαρχουν και αλλοι...!!!" σημαίνει ότι δεν έχεις βρει κάποιον ομόπιστό σου, απλά θεωρείς σίγουρο ότι υπάρχουν, ουσιαστικά είσαι μόνος σου (και πάλι δηλαδή στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω).

Απαντω...

Η ερωτηση σου ηταν...

και αναρωτιέμαι, τι ακριβώς πιστεύεις; πως περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι που δηλώνουν Χριστιανοί (χάριν της συζήτησης, τους βάζω όλους μέσα), σφάλουν στις πεποιθήσεις τους κι εσύ, μόνος ανάμεσα σε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεσαι σωστά τη διδασκαλία του Χριστού;


Φιλε συνομιλητρια


Αυτο που μπορω να σου πω,ειναι...
οτι σιγουρα υπαρχουν αληθινοι πιστοι αναμεσα τους (οσοι αληθινα ειναι)...!!!
Εξ`αυτων των αληθινων πιστων,εχω γνωρισει καποιους στην ζωη μου,και διαλεγομενος μαζι τους,ειδα να εχουν πιστη,πλην ομως ειδα να σφαλλουν κιολας σε καποια πνευματικα ζητηματα...!!!
Καποιοι εξ`αυτων,μετα τον διαλογο που εκανα μαζι τους,μπορει στο μετεπειτα να αλλαξαν γνωμη,
(περι εκεινων των πνευματικων ζητηματων,που αρχικα διαφωνουσαν μαζι μου,οταν καναμε διαλογο),
και να εγιναν ομοφρωνες μου,χωρις ομως να το ξερω εγω,γιατι δεν εχω με ολους επαφη...!!!

Για καποιους,εκ των αληθινων πιστων,με τους οποιους,
εχω επαφη και κοινωνια πνευματικη,εχω την γνωμη οτι ειναι ομοφρωνες μου...!!!

Ακομα να σου προσθεσω...
οτι ομοφρωνες μου θεωρω,και τους αληθινους πιστους,που συμφωνουν μαζι μου σε πλειστα πνευματικα ζητηματα,οι οποιοι,ενδεχομενως να διαφωνουν σε ζητηματα που δεν συνιστουν σοβαρη περιπτωση διαφωνιας...!!!

Υπο την εννοια,των παραπανω επεξηγησεων μου λοιπον,σου απαντησα οτι...

βεβαιως,δεν πιστευω,οτι ειμαι ο μοναδικος επι της Γης πιστος,που εχει καταλαβει ορθα Την Γραφη...σιγουρα υπαρχουν και αλλοι...!!!

Τωρα αν θελεις να σου απαντησω απολυτα...στο...
αν εχω βρει,η αν υπαρχει πιστος, που να ταυτιζεται απολυτα με τις πνευματικες πεποιθησεις μου...
σε αυτο δεν δυναμαι να σου απαντησω...!!!
Ακομα και νυχτα-μερα μαζι μου να ειναι...δεν μπορω ν`απαντησω απολυτα...το απολυτο ανηκει Στον Ιησου Χριστο...και Στον Θεο...!!!
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20

Φιλε συνομιλητη
Madragoras
2 Ιουλίου 2013 - 7:05 μ.μ.

Σου εγραψα...

Πιστευω ακραδαντα,οτι πας πιστος, εχει την αναγκη,να διαβαζει εσαει,ΜΟΝΟ τα γραφομενα Της Καινης Διαθηκης...!!!
(χωρις βαβαιως να παραλειψει Την Παλαια Διαθηκη)

Απαντησες...

Δεν έχουμε πουθενά καμία τέτοια ρητή εντολή να διαβάζουμε μόνον την Αγία Γραφή.
Αυτός είναι δικός σου περιορισμός ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΣ που προσπαθείς να τον επιβάλλεις στους άλλους.

Απαντω...

Ο πιστος ο οποιος θελει,να μαθει Την Αληθεια Του Θεου,πιστευω ακραδαντα,οτι...
πρεπει να αισθανεται απολυτη σιγουρια...
οτι ΜΟΝΟ Στην Αγια Γραφη,υπαρχει Η Σιγουρη Αληθεια Του Θεου...!!!
Γιατι μεσα Στην Αγια Γραφη,γραφουν οι προφητες και οι αποστολοι,για τους οποιους,ειμαστε απολυτα σιγουροι,οτι...
ο,τι γραφουν,ειναι ΣΙΓΟΥΡΑ Λογος Αληθειας Του Θεου...!!!

Το παραπανω που εγραψα ειναι Αγιογραφικο...!!!
Οι πιστοι των χρονων Της Καινης Διαθηκης,δεχονται Ως Φως Του Θεου,τα Λογια Των προφητων...!!!

B' Πέτρου 1:19 Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών·

Οι πιστοι των χρονων Της Καινης Διαθηκης,δεχονται και πιστευουν στα γραφομενα Της Παλαιας Διαθηκης,και φαινεται ξεκαθαρα,οτι διαβαζουν ΜΟΝΟ Αυτην...και μονο αυτην εχουν Ως Λογο Θεου...και ΜΟΝΟ Αυτην χρησιμοποιουν Ως Λογου Του Θεου...και οταν χρειαζεται,χρησιμοποιουν εδαφια ΜΟΝΟ απο Την Παλαια Διαθηκη...!!!

Οι πιστοι των χρονων Της Καινης Διαθηκης,εκτος απο Τους Λογους των προφητων,τους εν Τη Παλαια Διαθηκη,
δεχονται και πιστευουν...
και τους Λογους των αποστολων Του Ιησου Χριστου...!!!
Οι πιστοι Της Καινης Διαθηκης...ειναι σιγουροι για Τους Λογους των αποστολων...
ειναι απολυτα σιγουροι...
οτι οι αποστολοι λαλουν ΣΙΓΟΥΡΑ Την Αληθεια Του Ιησου Χριστου...!!!
Γι`αυτο,οι πιστοι Της Καινης Διαθηκης,μενουν προσκολλημενοι Στα Λεγομενα των αποστολων...!!!
Οι πιστοι Της Καινης Διαθηκης,ξερουν...
οτι ΜΟΝΟ οι αποστολοι,ειναι οι ΣΙΓΟΥΡΑ διατεταγμενοι απο Τον Ιδιο Τον Ιησου Χριστο υπηρετες και δουλοι Του,ωστε να παραδωσουν στις εκκλησιες των πιστων,τις διδασκαλιες Της Καινης Διαθηκης...!!!

Πράξεις Αποστόλων 2:42 Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων

Πράξεις Αποστόλων 16:4 Ως δε διήρχοντο τας πόλεις, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάττωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των αποστόλων και των πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ.

Τα παραπανω που ισχυαν,για τους πιστους Της Καινης Διαθηκης του πρωτου αιωνα...
ισχυουν και για ολους τους πιστους Της Καινης Διαθηκης,ολων των επομενων αιωνων...!!!

Αισθανονται την απολυτη βεβαιοτητα,οτι...
στους Λογους των προφητων και των αποστολων,μαθαινουν Την Σιγουρη Αληθεια Του Θεου...!!!
Απαντες οι πιστοι Της Καινης Διαθηκης,ολων των αιωνων,ξερουν η πρεπει να το ξερουν,οτι...
Την Αληθεια θα Την μαθουν,ΜΟΝΟ απο τους προφητες και τους αποστολους...!!!
Μονο οι προφητες και οι αποστολοι, ειναι οι εντεταλμενοι υπηρετες Του Λογου Του Θεου...για να Τον παραδιδουν στους πιστους...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X
3 Ιουλίου 2013 - 7:03 μ.μ.

Εγραψες...

Είπες: Στα μεν πρωτα εδαφια που αναφερεις...Η Γραφη με Το Ονομα Κυριος,εννοει Τον Θεο Πατερα...!!!
Στα δε αλλα εδαφια,Η Γραφη χρησιμοποιει Το Ονομα Θεος, εννοωντας παλι Τον Θεο Πατερα...!!!

Ναι, αλλά δεν ανέφερες το «Πνεύμα».
Το «Πνεύμα» σε ποιο πρόσωπο αναφέρετε;;; Στον «Πατήρ» ή στο «Άγιο Πνεύμα»;;;


Απαντω...

Στο Πνευμα Του Θεου Πατερα...!!!

Επεξηγηση...

Εχω πει...
Ο Θεος Πατηρ,Αυτος καθ`Εαυτος, ειναι Πνευματικο Εγω,ειναι Πνευμα...!!!
Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,Ο Ιησους Χριστος,Αυτος καθ`Εαυτος,ειναι Πνευματικο Εγω,Ειναι Πνευμα...!!!
Ο Παρακλητος,Ο Οποιος, εκπορευεται απο Τον Πατερα,Αυτος καθ`Εαυτος,ειναι Πνευματικο Εγω,Ειναι Πνευμα...!!!

Εχω πει...

Το Πνευμα-Θεος Πατερας
Το Πνευμα-Υιος Του Θεου Πατερα
Το Πνευμα-Παρακλητος-Αγιο Πνευμα

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ειναι Ενα...
οχι με την εννοια,οτι ταυτιζονται...οτι ειναι Το ενα και Το Αυτο Εγω...
αλλα με την εννοια,οτι...
ειναι μαζι,ειναι ενωμενα...!!!

Επειδη λοιπον,ΟΙ ΤΡΕΙΣ ειναι Ενα,και δεν χωριζουν ποτε...

Οταν Το Πνευμα-Θεος Πατηρ
πλησιαζειεναν ανθρωπο...
ενεργει σε εναν ανθρωπο...
εκεινη την ωρα...
ειναι εκει Παροντες...
και Το Πνευμα-Υιος Του Θεου
και Το Πνευμα-Παρακλητος...!!!

Αλλο δεν μπορω να εξηγησω...!!!


Πλην ομως σου επαναλαμβανω...οτι...
Στην Αγια Γραφη...
ρητα και ξεκαθαρα...
(χωρις να χρειαζεται να ψαχνεις εδαφια για να εξιχνιαζεις...)
σε πολλα εδαφια...
Ο Υιος Του Θεου,ονομαζεται Κυριος...!!!
Επισης,ρητα και φανερα,Ο Ιησους Χριστος,μας επεξηγει Το Ονομα Του...ΚΥΡΙΟΣ...!!!
Στο Κατα Ιωαννη Ευαγγελιο.
Οι αποστολοι,παμπολλες φορες,λενε και ονομαζουν Τον Ιησου Χριστο...
Ο Κυριος μας Ιησους Χριστος...!!!

Πουθενα Στην Αγια Γραφη,δεν υπαρχει ρητο και φανερο
(αλλα ουτε και δυσνοητο,που εσυ ψαχνεις να μου βρεις)
εδαφιο,το οποιο να λεει...ρητα και φανερα...
Ο Κυριος μας Ο Παρακλητος
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα...!!!

Και να εισαι σιγουρος οτι...

οι αποστολοι δεν ξεχασαν να ομολογησουν κατι τετοιο...!!!


alexia1004 είπε...

''Εξ`αυτων των αληθινων πιστων,εχω γνωρισει καποιους στην ζωη μου,και διαλεγομενος μαζι τους,ειδα να εχουν πιστη,πλην ομως ειδα να σφαλλουν κιολας σε καποια πνευματικα ζητηματα...!!!
Καποιοι εξ`αυτων,μετα τον διαλογο που εκανα μαζι τους,μπορει στο μετεπειτα να αλλαξαν γνωμη,..
και να εγιναν ομοφρωνες μου,χωρις ομως να το ξερω εγω...!!!''

Συνεπώς, προσπαθείς να ιδρύσεις μια καινούργια θρησκευτική ομάδα στην οποία διδάσκεις τα πιστεύω σου.

Επίσης, αν και παρεμβαίνω στο διάλογό σου με τον madragoras, η παραπομπτή στις Πράξεις των Αποστόλων που παραθέτεις, Πράξεις Αποστόλων 2:42, γράφει ότι έδιναν εντολή να φυλάττουν τις διδασκαλίες των Αποστόλων "και των ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ...''. Αυτό το ''και των πρεσβυτέρων'', που εσύ ο ίδιος παραθέτεις, γιατί το παραβλέπεις και μας λες ότι έμεναν προσκολλημένοι μόνο στους απόστολους;

Ανώνυμος είπε...

vasilis123

Πάλι δικά σου πράγματα μας λες και μάλιστα ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ.

Σου ξαναλέω πως πουθενά δεν υπάρχει δέσμευση στο να διαβάζουμε ΜΟΝΟ την Α.Γ.Η δέσμευση αυτή είναι καθαρά εφεύρημα δικό σου το οποίο προσπαθείς να ντύσεις με το κύρος της ΑΓ.

Αυτή τη φορά μάλιστα πέφτεις σε νέα Ολισθήματα λέγοντας πως : ""Ο πιστος ο οποιος θελει,να μαθει Την Αληθεια Του Θεου,πιστευω ακραδαντα,οτι...
πρεπει να αισθανεται απολυτη σιγουρια...
οτι ΜΟΝΟ Στην Αγια Γραφη,υπαρχει Η Σιγουρη Αληθεια Του Θεου...!!!"

Συγγνώμη αλλά δεν αναφέρει πουθενά η Α.Γ πως μόνο σ'αυτή βρίσκεται η Αλήθεια του Θεού.Πουθενά δεν περιορίζει η Α.Γ την ύπαρξη της Αλήθειας μόνο σ'αυτή.

Στο ίδιο σχόλιο εντοπίζω κι άλλο δικό σου συμπέρασμα- ολίσθημα : "Οι πιστοι των χρονων Της Καινης Διαθηκης,δεχονται και πιστευουν στα γραφομενα Της Παλαιας Διαθηκης,και φαινεται ξεκαθαρα,οτι διαβαζουν ΜΟΝΟ Αυτην...και μονο αυτην εχουν Ως Λογο Θεου...και ΜΟΝΟ Αυτην χρησιμοποιουν Ως Λογου Του Θεου...και οταν χρειαζεται,χρησιμοποιουν εδαφια ΜΟΝΟ απο Την Παλαια Διαθηκη...!!!"

Δεν αναφέρει πουθενά η Α.Γ. πως οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ διαβάζουν μόνο την Π.Δ.Αλλα και πάλι η Π.Δ έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφώθηκε πολύ αργότερα από τα χρόνια της Κ.Δ. δηλ. πολύ αργότερα από τον 2ο αιώνα.Έτσι, ακόμη κι αν ήθελαν οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ - 1ου αιώνα - να διάβαζουν μόνον την Π.Δ στη σημερινή της μορφή θα ήταν αδύνατο να το κάνουν αφού αυτή η συλλογή των βιβλίων της δεν είχε απαρτιστεί αλλά δεν ήταν και τα μοναδικά που κυκλοφορύσαν. Οπότε σταμάτα τους φανταστικούς περιορισμούς σου.

Αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι καθαρά δικές σου επινοήσεις.Που τις βρίσκεις αυτές τις αστοχίες; Η Α.Γ δεν γράφει τέτοια πράγματα και καλόν είναι να μην προτρέχεις.Οι επιστρατεύσεις των χωρίων που χρησιμοποιείς είναι αστόχες ως προς τον ισχυρισμό σου.

Ανώνυμος είπε...

@Ναι, αλλά δεν ανέφερες το «Πνεύμα».
Το «Πνεύμα» σε ποιο πρόσωπο αναφέρετε;;; Στον «Πατήρ» ή στο «Άγιο Πνεύμα»;;;


Απαντω...

Στο Πνευμα Του Θεου Πατερα...!!!@

Vasilis 123 είπες, ότι όλα τα εδάφια που ανέφερα (Λουκ. Δ’18 κ.λ.π.), ανήκουν στο «Πνεύμα του Θεού Πατερά». Έλεος ποια, θα μας «τρελάνεις»!


«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με…» (Λουκ. Δ’ 18. Βλέπε και Ησ. ΞΑ’1). Εδώ μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΜΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΕΧΡΙΣΕ.
Να δούμε από ποιο «Πνεύμα» χρίστηκε ο Χριστός.


1) Διαβάσουμε σε ερμηνεία στις «Πραξ. Ι’ 38»:
«Γνωρίζετε για τον Ιησού το Ναζωραίο, ότι ο Θεός τον ΕΧΡΙΣΕ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ…».
Ο Χριστός λέει στο «Λουκ. Δ’18», ότι τον ΕΧΡΙΣΕ «Πνεύμα Κυρίου». Ο Απ. Πέτρος στις «Πραξ. Ι’ 38», λέει:
ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ «ΕΧΡΙΣΕ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ!!!
«Πνεύμα Κυρίου» = Άγιο Πνεύμα του Κυρίου!!!

Με λίγα λόγια τον «ΕΧΡΙΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ», ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!!
Συμφωνείς;;;

2) Όταν σε ερώτησα: Μήπως το Άγιο Πνεύμα δεν κατευθύνει τους πιστούς;;;
Διάβασε, ( Ρωμ. Η’ 14).

(26 Ιουνίου 2013 - 9:39 μ.μ. )


Εσύ απάντησες:
Ναι,Το Αγιο Πνευμα κατευθυνει τους πιστους εις τα Πνευματικα...!!!

(27 Ιουνίου 2013 - 9:18 μ.μ.).Σε αυτό το χωρίο, «Ρωμ. Η’ 14» συμφώνησες, ότι «το Πνεύμα του Θεού = Άγιο Πνεύμα!!!
Σε υπενθυμίζω ξανά τα λόγια σου: Ναι, Το Αγιο Πνευμα κατευθυνει τους πιστους εις τα Πνευματικα...!!!

Έρχεσαι αργότερα και αλλάζεις την «πλάκα», και λες: Το «Πνεύμα» = Θεός Πατέρας!
Συμφωνείς;;;


GEORGIOS O.X.

Ιωάννης είπε...

“Απαντω...

Μου ειναι αδιαφορο αυτο που λες...
εκτος αυτου,ειναι και φθηνο,γιατι κατηγορεις χωρις να αιτιολογεις...!!!"


"Απαντω...

Η Αληθεια Του Ιησου Χριστου,οδηγει μονο Στην Αιωνια Ζωη...!!!”

3 Ιουλίου 2013 - 8:22 μ.μ.Tι να πρωτογράψω, vasili 123, μ’ εσένα εδώ μέσα!
Δεν μπορείς να καταλάβεις απλά πράγματα που σου λένε οι συνομιλητές σου!
Έγραψες, “Η Αληθεια Του Ιησου Χριστου,οδηγει μονο Στην Αιωνια Ζωη...!!!”
Πως είσαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι στην αλήθεια του Ιησού Χριστού;
Η συμπεριφορά σου δείχνει ότι δεν είσαι μέσα στην αλήθεια!...
Αλλά στο ψεύδος!...

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21


Φιλη συνομιλητρια
alexia1004
3 Ιουλίου 2013 - 10:19 μ.μ

Εγραψες...

Συνεπώς, προσπαθείς να ιδρύσεις μια καινούργια θρησκευτική ομάδα στην οποία διδάσκεις τα πιστεύω σου.

Απαντω...

Αλιμονο μου αν πω κατι τετοιο...!!!
Ιδρυτης-Θεμελιωτης ειναι Ενας,Ο Ιησους Χριστος,εν Τω Θεληματι Του Θεου Πατρος Του...!!!
Αυτος θεμελιωσε την εκκλησια Του, τον πρωτο αιωνα,και συνεχιζει να την διατηρει επι της Γης,εως σημερα,και εως της τελευταιας ημερας...!!!
Ο Ιησους Χριστος,Ο Θεμελιωτης και Ιδρυτης της εκκλησιας ,χρησιμοποιησε ως πρωτεργατας Του Εργου Του,τους αποστολους,εις τους οποιους παρεδωσε Την Διδασκαλια Του,και τους παρηγγειλε να την παραδωσουν στους πιστους...!!!

Ειπε Ο Ιησους Χριστος προς τους αποστολους Αυτου....

Πράξεις Αποστόλων 1:8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης.

Ο Ιησους Χριστος,ρητα και ξεκαθαρα,ειπε,οτι...
οι αποστολοι θα ειναι μαρτυρες Του,εως εσχατου της Γης...!!!
Ο Λογος Του Ιησου Χριστου ισχυει...!!!
Οντως οι αποστολοι ειναι μαρτυρες Του,εως εσχατου της Γης...!!!
Οι αποστολοι,ουτε στην Ιαπωνια πηγαν,ουτε στην νοτια Αφρικη,ουτε στην βορεια Ευρωπη,ουτε στην Αμερικη,ουτε στην Αυστραλια...!!!
Πλην ομως,Ο Λογος Του Ιησου Χριστου,Τον Οποιο ειπε στους αποστολους,ισχυει...!!!
Και σημερα,και εως της τελευταιας ημερας,οι αποστολοι,συνεχιζουν να ειναι μαρτυρες Του Ιησου Χριστου, εως εσχατου της Γης...!!!
Πας ανθρωπος,απανταχου επι της Γης,εως εσχατου της Γης,οταν ανοιγει Την Καινη Διαθηκη,και διαβαζει μετα πιστεως τους Λογους των αποστολων...
εκεινη την ωρα...οι αποστολοι του διδουν μαρτυρια περι Του Ιησου Χριστου...και του διδασκουν Τον Λογο Του Ιησου Χριστου...!!!
Αν και οι αποστολοι,δεν ειναι σημερα,εδω παροντες επι της Γης,πλην ομως,δια των γραφομενων τους,ειναι ωσαν παροντες...
ωσαν να ειναι μαζι με τον καθε πιστο που διαβαζει Την Καινη Διαθηκη...
και τον διδασκουν περι Της Σωτηριας Του Ιησου Χριστου και Του Θεου...!!!
Ετσι λοιπον,πιστευουμε οτι Αληθως,και σημερα,εκπληρωνεται Ο Λογος Του Ιησου Χριστου περι των αποστολων,οτι θα ειναι μαρτυρες Του,εως εσχατου της Γης...!!!

Πας πιστος,των μετα των αποστολικων χρονων,και των επομενων αιωνων,οφειλει να μην ξεχναει οτι....
γνωριζει Την Αληθεια,επειδη διαβασε μετα Πιστεως Την Καινη Διαθηκη...Τους Λογους των αποστολων...!!!
Και οπως ο ιδιος,διαβασε Την Καινη Διαθηκη και εμαθε...
ομοιως,καλλιστα,μπορει και ο νεος πιστος να διαβασει Την Καινη Διαθηκη...και να μαθει...!!!

Παντες δηλαδη οι πιστοι,
διαβαζοντας Την Καινη Διαθηκη...
στεκομαστε (νοερα)ενωπιον των αποστολων...
και μαθαινουμε απο αυτους...!!!

Υπο την εννοια ολων των παραπανω που σου εγραψα...
πιστευουμε οτι η εκκλησια Του Ιησου Χριστου,οικοδομηθηκε-ιδρυθηκε τον πρωτο αιωνα απο Τον Ιησου Χριστο...και συνεχιζει να υπαρχει εως και σημερα...!!!
Και ουδεις μπορει να πει...ιδρυω αλλη μια ομαδα,αλλη μια εκκλησια πιστων Του Ιησου Χριστου...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22


Φιλη συνομιλητρια
alexia1004
3 Ιουλίου 2013 - 10:19 μ.μ

Εγραψες...

Επίσης, αν και παρεμβαίνω στο διάλογό σου με τον madragoras, η παραπομπτή στις Πράξεις των Αποστόλων που παραθέτεις, Πράξεις Αποστόλων 2:42, γράφει ότι έδιναν εντολή να φυλάττουν τις διδασκαλίες των Αποστόλων "και των ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ...''. Αυτό το ''και των πρεσβυτέρων'', που εσύ ο ίδιος παραθέτεις, γιατί το παραβλέπεις και μας λες ότι έμεναν προσκολλημένοι μόνο στους απόστολους;

Απαντω...

Λεει η Γραφη...
Πραξεις 1.15
15 Και εν ταις ημέραις ταύταις σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσον των μαθητών, είπεν· ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως εκατόν είκοσιν·

Πριν να βαπτισθουν οι μαθητες με Πνευμα Αγιω,πιστοι δεν ηταν μονο οι αποστολοι...ηταν και αλλοι πολλοι...οι οποιοι,και αυτοι,ειχαν δει και ακουσει Τον Ιησου Χριστο, με τα ιδια τους τα ματια και αυτια...!!!
Αυτοι οι πιστοι ηταν μαζι με τους αποστολους,και ηταν απο τους πρωτους που βαπτισθηκαν με Πνευμα Αγιο μαζι με τους αποστολους,την ημερα της Πεντηκοστης...!!!
Αυτοι οι μαθητες λοιπον,επομενο ηταν,να αυξηθουν πνευματικα,και να ονομαζονται και πρεσβυτεροι της εκκλησιας των Ιεροσολυμων...!!!
Οι αποστολοι ηταν ως συνηθως εν κινηση,απο πολη σε πολη,απο χωριο σε χωριο,για να εργασθουν το Ευαγγελιο...
οι πρεσβυτεροι εκεινοι λοιπον,οντες εν Ιερουσαλημ,οντες αυτηκοοι και αυτοπτες μαρτυρες Του Ιησου Χριστου,και ιδιαιτερα εν τη απουσια των αποστολων,ηταν σε θεση, να μαρτυρουν περι Του Ιησου Χριστου...
και απο την ισχυρη θεση...του αυτηκοου και αυτοπτη μαρτυρα Του Ιησου Χριστου...!!!
Πλην ομως,οι αποστολοι ειχαν ξεχωριστη θεση μεταξυ παντων των πιστων...!!!

ειδικα απο το εδαφιο...

Πράξεις Αποστόλων 2:42 Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς.

και απο αλλα εδαφια,
καταλαβαινουμε,οτι...
και οι πρεσβυτεροι ακουγανε και πειθονταν στους αποστολους...!!!

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο που έγινε στις 3 Ιουλίου 2013 - 10:54 μ.μ. είναι δικό μου.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Nα ξέρεις, vasili 123, το διάλογο που κάνουμε μαζί το παρακολουθούν πάρα πολύ άνθρωποι!


Σε έχω γράψει ένα σχόλιο, (3 Ιουλίου 2013 - 11:00 μ.μ.),
και περιμένω απάντηση.
Να γίνω ποιο κατανοητός.
Για εσένα στον (Λουκά Δ’ 18), ποιος ΕΧΡΙΣΕ το Χριστό, ο Θεός Πατήρ ή το Άγιο Πνεύμα του Θεού;;; (Μην ξεχνάμε το εδάφιο μιλάει για το «Πνεύμα Κυρίου»).


GEORGIOS O.X.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Αγαπητέ Βασίλη θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι μονίμως γράφεις η φώτιση του Θεού και η φώτιση του Θεού θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσεις:
Απαντάς πιο πάνω λοιπόν σε μία συνομιλήτρια ότι δεν θεωρείς τον εαυτό σου φωτισμένο ώστε να ερμηνεύσεις σωστά την Γραφή σε πιο πάνω σχόλιο όμως λες διαπίστωσα ότι η Ορθοδοξία έχει πλάνες και σε ρωτώ λοιπόν πως το διαπίστωσες; σε φώτισε ο Κύριος άμα σε φώτισε ο Κύριος όμως τότε πως δεν εξηγείς σωστά την Γραφή αν δε πάλι δεν σε φώτισε πως κατάλαβες ότι η Ορθοδοξία έχει κακοδοξίες; Μήπως τελικά στηρίζεσαι στην δική σου κρίση και όχι στον φωτισμό του Θεού;
συνεχίζω λες ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς τους Αγίους πατέρες και σε ρωτώ αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ήταν λιγότερο φωτισμένοι από εσένα δηλαδή μου λες ότι εσένα ο Χριστός σε φωτίζει να βλέπεις τις πλάνες αυτούς όχι; Εάν πάλι μου πεις ότι οι πατέρες ήταν φωτισμένοι τότε γιατί δεν τους εμπιστεύεσαι αφού αυτά που γράφουν προέρχονται από τον Θεό;

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23


Φιλε συνομιλητη
Μανδραγορας
3 Ιουλίου 2013 - 10:54 μ.μ.

Εγραψες...

Πάλι δικά σου πράγματα μας λες και μάλιστα ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ.

Σου ξαναλέω πως πουθενά δεν υπάρχει δέσμευση στο να διαβάζουμε ΜΟΝΟ την Α.Γ.Η δέσμευση αυτή είναι καθαρά εφεύρημα δικό σου το οποίο προσπαθείς να ντύσεις με το κύρος της ΑΓ.

Αυτή τη φορά μάλιστα πέφτεις σε νέα Ολισθήματα λέγοντας πως : ""Ο πιστος ο οποιος θελει,να μαθει Την Αληθεια Του Θεου,πιστευω ακραδαντα,οτι...
πρεπει να αισθανεται απολυτη σιγουρια...
οτι ΜΟΝΟ Στην Αγια Γραφη,υπαρχει Η Σιγουρη Αληθεια Του Θεου...!!!"

Απαντω...

Ναι,το παραπανω που εγραψα,το πιστευω ακραδαντα,και επειδη επιμενεις να το αμφισβητεις...
θα απαντησω παλι επ`αυτου,εκτενεστερα...

Πας αληθινος πιστος,δεδιδαγμενος Την Αληθεια Του Ιησου Χριστου,
ειτε του πρωτου αιωνα,ειτε των επομενων αιωνων,οταν χρειαστει,λαλει και ομολογει Την Αληθεια Του Ιησου Χριστου,Την Οποια εχει διδαχθει...!!!
Την λαλει,ειτε δια προφορικου λογου,ειτε δια γραπτου...!!!
Αυτο δεν ειναι κακο...!!!
Στο μετρο που ο συγκεκριμενος πιστος,ειναι ορθα δεδιδαγμενος περι Της Αληθειας...και τα λεγομενα του,θα ειναι ορθα...!!!
Αν παρ`ελπιδα,περι τινος πνευματικου ζητηματος,εχει πλανηθει,κατ`ολιγο η κατα πολυ,τοτε αναποφευκτα,και αυτο που θα γραψει...
(περι του συγκεκριμενου ζητηματος περι του οποιου εχει πιστη-γνωμη εσφαλμενη),θα ειναι εσφαλμενο...!!!
Αν ομως δεν σφαλλει σε τιποτα,τοτε αυτο που γραφει,ειναι καλο και ωφελιμο,σε οποιονδηποτε το διαβασει...!!!
Δεν ξεχναμε ομως,οτι αυτα τα ορθα που γραφει,τα εχει μαθει,απο Τα Γραφομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...!!!

Μας ειναι γνωστο,οτι οι χριστιανικες εκκλησιες,εχουν η καθε μια απ`αυτες,τους δικους της, τους ονομαζομενους πατερες της εκκλησιας και διδασκαλους,των οποιων τα γραφομενα τα διαβαζουν,και τα δεχονται,ως ορθη διδασκαλια Του Ιησου Χριστου...!!!

Ετσι λοιπον...
η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια,εχουν τους δικους τους πατερες της εκκλησιας και διδασκαλους...
οι λεγομενοι μαρτυρες Του Ιεχωβα,εχουν τους δικους τους πατερες της εκκλησιας και διδασκαλους,τους δασκαλους της σκοπιας...
οι ευαγγελικοι,εχουν τους δικους του...
οι πεντηκοστιανοι,εχουν τους δικους τους...
και παει λεγοντας...και τελειωμο δεν εχει ενδεχομενως...!!!ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 23


Φιλε συνομιλητη
Μανδραγορας
3 Ιουλίου 2013 - 10:54 μ.μ.

Τι πιστευω εγω???

Επειδη η σωτηρια της ψυχης μου,δεν ειναι,παιξε-γελασε...!!!
Επειδη Ο Ιησους Χριστος,λεει...
προσεξτε απο τους πλανους...!!!
Επειδη βλεπω τις εκκλησιες αυτες, να ειναι διχασμενες,και η μια, ονομαζει την αλλη,αιρετικη και πλανημενη...!!!
Δεν παω σε καμμια απο αυτες,για να μαθω Την Αληθεια...!!!
Δεν εμπιστευομαι,καμμιας εκκλησιας,απο αυτες,τους πατερες της,και τους επιφανεις πνευματικους διδασκαλους της...!!!
Λεω μεσα μου...
ποια να εμπιστευτω???
ποιανης τους πατερες και επιφανεις διδασκαλους,να εμπιστευτω???
Αν εμπιστευτω της ταδε εκκλησιας τους πατερες και διδασκαλους,θα κανω αραγε καλα???
Θα ειμαι σιγουρος,οτι θα με διδαξουν ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΘΑ???

Εδω,στην ερωτηση αυτη,μου βγαινει...ενα ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟ ΟΧΙ...!!!

Αρα που θα παω???
ωστε εκει να ειμαι ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΣ οτι θα μαθαινω ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΟΝΟ ΟΡΘΑ???

Και βρισκω
(συνεπεστερα βρηκα,πριν πολλα χρονια,εν τη νεοτητι μου,25 ετων περιπου)
ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΩ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ...
ΣΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ....
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΓΙ`ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΘΑ...!!!

Υπ`αυτην την εννοια λοιπον,σου ειπα,οτι καθε πιστος,προκειμενου να ειναι σιγουρος,οτι θα μαθαινει ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΛΑΝΗΣ,πρεπει να διαβαζει ΜΟΝΟ τα γραφομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...!!!

Και επαναλαμβανω...
αυτο δεν σημαινει, οτι δεν διαβαζουμε γραφομενα αλλων πιστων...!!!
Προσωπικα...
και γραφομενα πιστων ορθοδοξων,διαβαζω...
(οπως εδω στο σαιτ αυτο,και πολλα απο τα γραφομενα τα βρισκω ορθα)
και γραφομενα πιστων απο αλλες εκκλησιες,διαβαζω,
(και πολλα απο τα γραφομενα τους τα βρισκω σωστα).

Αλλα τα διαβαζω,για να δω τι λενε...
οχι για να διδαχθω Την Αληθεια...!!!
Για να διδαχθω ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ...
παω ΜΟΝΟ στα γραφομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη,και ζηταω συγχρονως απο Τον Ιησου Χριστο...
να μου δινει Φωτιση και Νοηση...
ωστε να εννοω ορθα Τα Γραφομενα εν Τη Αγια Γραφη...!!!

Και δεν θεωρω τον εαυτο μου,τον μοναδικο και αποκλειστικο φωτισμενο...!!!
Πιστευω οτι οπως εγω εμαθα και μαθαινω,το ιδιο καλιστα,μπορει να μαθει και καθε αλλος πιστος...!!!
Θα ειναι μεγαλη υπερηφσνεια και πλανη,αν αρχισω να το (παιζω)...
μεγαλοφωτισμενος και αποκλειστικα φωτισμενος Του Ιησου Χριστου...!!!
(Και οχι μονο,αλλα αλι και τρισαλι μου,αν αρχισω να ονομαζω τον εαυτο μου...
παναγιωτατο και μακαριωτατο,και σεβασμιωτατο,και ο,τι αλλο σε -ωτατο...!!!)
Οι εκκλησιες αυτες,λιγο-πολυ,
παρουσιαζουν τους πατερες και διδασκαλους τους,καπως ετσι...!!!
Υπ`αυτην την εννοια,οι αληθινοι πιστοι των εκκλησιων αυτων,
(ορθοδοξοι,καθολικοι,ευαγγελικοι,πεντηκοστιανοι,μαρτυρες Του Ιεχωβα,και λοιποι,και τελειωμο μαλλον δεν εχει...)
θεωρω οτι ειναι εγκλωβισμενοι στις διδασκαλιες των λεγομενων πατερων και δασκαλων της εκκλησιας,στην οποια ανηκουν...!!!
Μακαρι να ελευθερωθουν...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 24

Φιλε συνομιλητη
Μανδραγορας
3 Ιουλίου 2013 - 10:54 μ.μ.


Εγραψες...

Στο ίδιο σχόλιο εντοπίζω κι άλλο δικό σου συμπέρασμα- ολίσθημα : "Οι πιστοι των χρονων Της Καινης Διαθηκης,δεχονται και πιστευουν στα γραφομενα Της Παλαιας Διαθηκης,και φαινεται ξεκαθαρα,οτι διαβαζουν ΜΟΝΟ Αυτην...και μονο αυτην εχουν Ως Λογο Θεου...και ΜΟΝΟ Αυτην χρησιμοποιουν Ως Λογου Του Θεου...και οταν χρειαζεται,χρησιμοποιουν εδαφια ΜΟΝΟ απο Την Παλαια Διαθηκη...!!!"


Απαντω....

Απορω που λες οτι ολισθαινω...!!!
Διαβασες Καινη Διαθηκη???
Αν ναι,δεν ειδες τους αποστολους να παραθετουν εδαφια απο Την Παλαια Διαθηκη???!!!
Αυτο για σενα τι σημαινει???
Δεν σημαινει,οτι οι αποστολοι,
ειχαν Τους Λογους των προφητων στα χερια τους,σε γραπτη μορφη???!!!
Ειδες πουθενα Στην καινη Διαθηκη,να παραθετουν οι αποστολοι,Λογια Θεου,Τα Οποια ειναι εκτος Της Παλαιας Διαθηκης???!!!
Και οι ιουδαιοι ακομα,στους χρονους Της καινης Διαθηκης,στις συναγωγες τους,διαβαζαν Τον Νομο και τους Προφητες...!!!
Δεν το ειδες αυτο???!!!
Απορω...!!!

Εγραψες...

Δεν αναφέρει πουθενά η Α.Γ. πως οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ διαβάζουν μόνο την Π.Δ

Απαντω...

Πλανασαι σφοδρα,αν νομιζεις,οτι οι πιστοι χριστιανοι,των χρονων Της Καινης Διαθηκης,θεωρουσαν ως Λογο Θεου,εκτος Των Λογων των προφητων,και λογια αλλονων,μη οντων προφητες Του Θεου...!!!
Οι χριστιανοι,δεχονταν ως Λογο Θεου,Λογο Θεου Της Παλαιας Διαθηκης,μονο Τους Λογους των προφητων,κανενος αλλου...!!!


Εγραψες...

Αλλα και πάλι η Π.Δ έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφώθηκε πολύ αργότερα από τα χρόνια της Κ.Δ. δηλ. πολύ αργότερα από τον 2ο αιώνα.Έτσι, ακόμη κι αν ήθελαν οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ - 1ου αιώνα - να διάβαζουν μόνον την Π.Δ στη σημερινή της μορφή θα ήταν αδύνατο να το κάνουν αφού αυτή η συλλογή των βιβλίων της δεν είχε απαρτιστεί αλλά δεν ήταν και τα μοναδικά που κυκλοφορύσαν. Οπότε σταμάτα τους φανταστικούς περιορισμούς σου.

Απαντω...

Να εισαι σιγουρος,οτι εχθροι Του Θεου,υπηρχαν και υπαρχουν,και τοτε και σημερα...
οι οποιοι,αν ηταν στο χερι τους,θα εξαφανιζαν Τον Λογο Του Θεου
(Παλαια και Καινη Διαθηκη)
απο προσωπου Γης,ωστε να μην υπαρχει ουτε ενα ιωτα...!!!
Ουτε στο παρελθον το κατορθωσαν,ουτε ποτε θα το κατορθωσουν...!!!
ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΗΡΞΕ....
ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ...!!!

Λεει Ο Ιησους Χριστος...

Ματθαίος 5:18 Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα.
Ματθαίος 24:35 Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.

Εν τη Παντοδυναμια Του Ο Θεος...
φροντισε,Ο Λογος Του να υπαρχει ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ στα χερια των πιστων...!!!
Να εισαι σιγουρος γι`αυτο...!!!
Το ιδιο λεω,και σε αυτους τους ερευνητες,που ασχολουνται με την λεγομενη...

(Εισαγωγη εις Το Κειμενο Της Καινης Διαθηκης)

οι οποιοι,ερευνουν...
μηπως ταχα,εχει χαθει καποιο μερος Της Αληθειας Του Θεου...!!!vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
3 Ιουλίου 2013 - 11:00 μ.μ


Εγραψες...

Vasilis 123 είπες, ότι όλα τα εδάφια που ανέφερα (Λουκ. Δ’18 κ.λ.π.), ανήκουν στο «Πνεύμα του Θεού Πατερά». Έλεος ποια, θα μας «τρελάνεις»!


Απαντω...

Σκοπος μου δεν ειναι να σε τρελανω...!!!

Ας δουμε το εδαφιο αυτο...

Λουκας 4.17-18
17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον· 18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, 

Ποιο συγκεκριμενα λεει...

18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε·

Απαντω...

Επεξηγηση...

Ο Ιησους Χριστος μιλαει σε ισραηλιτες,και προσεχει,την δοση Της Αληθειας,την οποια πρεπει να τους διδαξει,σε ο,τι αφορα Την Αληθεια (περι του Ποιος ειναι???)...!!!
Προσεχει ποση Αληθεια μπορουν να βαστασουν,ποση Αληθεια πρεπει να διδαχθουν...!!!
Πολλα χρονια πριν,Ο Μωυσης,ο οποιος ηξερε οτι Ο Θεος εχει Υιο,Τον Οποιο και θα εστελνε στην Γη,τι ειπε στους ισραηλιτες???

Δευτερονόμιο 18:15 Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εις σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ· αυτού θέλετε ακούει
·
Τους διδαξε ο Μωυσης,Την Αληθεια περι Του Ιησου Χριστου,Την Οποια μπορουσαν και ηταν πρεπον να γνωρισουν...!!!
Δεν τους μιλησε πληρως Την Αληθεια περι Του Υιου Του Θεου...!!!
Τους Τον συστησε,ως προφητη Του Θεου...!!!
Αυτη Η Αληθεια,ισχυει...
γιατι Ο Ιησους Χριστος,Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,
γενομενος ανθρωπος εξωτερικα,
καθως (ντυθηκε) ανθρωπινη σαρκα...
κατοικησε σε σαρκικο ανθρωπινο σωμα...
και εγινε υιος ανθρωπου...
σαν ανθρωπος ισραηλιτης
(μονο κατα σαρκα)
λαλωντας Τον Λογο Του Θεου...
ονομαζεται και προφητης Του Θεου...!!!
Για τον πιστο ομως,που ειναι αυξημενος Στην Αληθεια,και γνωριζει...
ποιος ειναι Αυτος καθ`Εαυτος,Ο Ιησους Χριστος,ως Πνευματικο Ων...
γνωριζει οτι...
Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο Υιος Του Θεου Του Ζωντος...!!!

Ματθαίος 16:16 Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε· Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος.

Δεν απαντησε ο αποστολος Πετρος,οτι Ο Ιησους Χριστος ειναι προφητης...αλλα οτι ειναι Ο Υιος Του Θεου Του Ζωντος...!!!
Ενω οι αλλοι,απο το πληθος των ιουδαιων,αλλοι ελεγαν περι Του Ιησου Χριστου,οτι ηταν,ειτε ο προφητης Ιωαννης,ειτε ο Ηλιας,ειτε καποιος αλλος προφητης...!!!
Ο πιστος λοιπον Του Ιησου Χριστου,γνωριζει οτι...
κατα σαρκα Ο Ιησους Χριστος,μπορει να ονομαστει προφητης Του Θεου...!!!
Κατα Πνευμα ομως,γνωριζει,οτι Ο Ιησους Χριστος,ονομαζεται,Υιος Του Θεου Ο Μονογενης...!!!
Ετσι Τον ονομασε ο αποστολος Πετρος...!!!

Επανερχομαι τωρα στο εδαφιο...

18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε·

πιο συγκεκριμενα...

(18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ,)

Σου απαντω...
Το Πνευματικο Ων-Ο Θεος Πατερας,Το Πνευμα-Θεος Πατερας,ηταν επι (και εντος Του)Του Υιου Του,Ιησου Χριστου...!!!

(διά τούτο με έχρισε·)
Ο Θεος Πατερας,εχει χρισει(εχει ορισει),ΜΟΝΟ,Τον Υιο Του Ιησου Χριστο,για Σωτηρα των ανθρωπων...!!!
Ο Θεος Πατερας εχρισε(δινει) Στον Υιο Του Ιησου Χριστο...Πνευμα Αγιο...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 26


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
3 Ιουλίου 2013 - 11:00 μ.μ
Εγραψες...

Με λίγα λόγια τον «ΕΧΡΙΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ», ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!!
Συμφωνείς;;;

Απαντω...

Δεν συμφωνω...!!!
Και επαναλαμβανω...
Τον Ιησου Χριστο,Τον εχρισε-Τον ορισε...
για να ειναι Σωτηρας των ανθρωπων...
Ο Θεος Πατερας...
δεν Τον εχρισε Ο Παρακλητος...!!!
Οπως εχω πει σε αλλη απαντηση μου...
Το Πνευματικο Εγω-Ο Παρακλητος-Το Αγιο Πνευμα,δεν ειναι Το Ιδιο Πνευματικο Εγω,δεν ειναι Το Ιδιο Πνευματικο Ων-Ο Θεος Πατερας...!!!

Το Πνευματικο Εγω-Ο Παρακλητος-Το Αγιο Πνευμα,δεν ειναι Το Ιδιο Πνευματικο Εγω,δεν ειναι Το Ιδιο Πνευματικο Ων-Υιος Του Θεου Ο Μονογενης...!!!

Λεει η Γραφη...

13 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
14 Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.
15 Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς

Απο τα παραπανω Λογια Του Ιησου Χριστου,
και απο Την Λογικη Της Αληθειας,
(διοτι βεβαιως Η Αληθεια Του Θεου εχει Λογικη),
εννοουμε οτι...
Δεν ειναι δυνατον...
Ο Παρακλητος-Το Αγιο Πνευμα
να ειναι Ο Πατερας,
ουτε Ο Υιος...!!!
Γιατι Η Γραφη λεει...
οτι Ο Παρακλητος,περνει απο Τον Υιο,και δινει στους πιστους...!!!
Αν Ο Παρακλητος,ηταν Ο Πατερας,
τοτε,δεν θα χρειαζοταν να παρει απο Τον Υιο,για να δωσει στους πιστους,γιατι ως Πατερας,ολα θα ηταν δικα Του...!!!
Επισης...
Αν Ο Παρακλητος ηταν Ο Υιος,
δεν θα επερνε απο Τον Υιο,
για να δωσει στους πιστους,
Ο Υιος να παρει απο Τον Υιο,
δεν γινεται,
δεν στεκει Στην Λογικη Της Αληθειας...!!!

Εγραψες...

Σε αυτό το χωρίο, «Ρωμ. Η’ 14» συμφώνησες, ότι «το Πνεύμα του Θεού = Άγιο Πνεύμα!!!
Σε υπενθυμίζω ξανά τα λόγια σου: Ναι, Το Αγιο Πνευμα κατευθυνει τους πιστους εις τα Πνευματικα...!!!

Έρχεσαι αργότερα και αλλάζεις την «πλάκα», και λες: Το «Πνεύμα» = Θεός Πατέρας!
Συμφωνείς;;;

Απαντω...

Δεν σου κανω καμμια πλακα...!!!
Οπου ειναι Το Αγιο Πνευμα,ειναι και Ο Υιος Του Θεου,ειναι και Ο Θεος Πατερας...!!!
Οταν Το Αγιο Πνευμα,ελθει και κατοικησει μεσα στον πιστο...
αυτο σημαινει...
ο πιστος βαπτιζεται με Αγιο Πνευμα,
ο πιστος γεννηθηκε απο Τον Θεο Πατερα...
εντος του πιστου κατοικουν...
και Ο Υιος Του Θεου-Ο Ιησους Χριστος
και Ο Θεος Πατερας...!!

Ιωάννης είπε...

Aγαπητέ vasilis 123, είπες στον αγαπητό Madragora:
“ Εκτος ομως Της Αληθειας που διδαχθηκα απο την ορθοδοξια,εν τη νεοτητι μου, διδαχθηκα επιπροσθετως,και εκεινες τις πλανες διδασκαλιες της ορθοδοξιας.
Οταν πηγα Στην Αγια Γραφη...
ειχα πλεον τους αποστολους ενωπιον μου (νοερα),οι οποιοι με διδαξαν και με διδασκουν,πλουσιως και επακριβως,περι Της Αληθειας Του Ιησου Χριστου.”

26 Ιουνίου 2013 - 7:19 μ.μ.1) Aν η Ορθοδοξία κηρύττει πλάνες όπως νομίζεις, αντιμετώπισε τον G. O.X. και τους υπόλοιπους συνομιλητές σου.


2) Πως είσαι τόσο σίγουρος ότι οι Απόστολοι σε διδάσκουν (νοερά) και επακριβώς, περί της αλήθειας του Ιησού Χριστού;Ιωάννης

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπες:

@Επανερχομαι τωρα στο εδαφιο...

18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε•

πιο συγκεκριμενα...

(18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ,)

Σου απαντω...
Το Πνευματικο Ων-Ο Θεος Πατερας,Το Πνευμα-Θεος Πατερας,ηταν επι (και εντος Του)Του Υιου Του,Ιησου Χριστου...!!!

(διά τούτο με έχρισε•)
Ο Θεος Πατερας,εχει χρισει(εχει ορισει),ΜΟΝΟ,Τον Υιο Του Ιησου Χριστο,για Σωτηρα των ανθρωπων...!!!
Ο Θεος Πατερας εχρισε(δινει) Στον Υιο Του Ιησου Χριστο...Πνευμα Αγιο...!!!@


H προφητεία του (Ησ. ΞΑ’1) εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού (Λουκ. Δ’18). Στο τελευταίο εδάφιο βλέπουμε τρία πρόσωπα, «το Πνεύμα», «ο Κύριος» (Πατήρ) και «ο Ιησούς Χριστός». Όταν διάβασε ο Χριστός το βιβλίο του προφήτου Ησαΐα, βρήκε το μέρος που ήταν γραμμένο:
«Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, διότι με έχρισε».
Όταν λέει ο Απ. Πέτρος, «ότι ο Θεός τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο τον Ιησού το Ναζωραίο» (Πραξ. Ι’ 38), μας ομιλεί και εδώ για τρία πρόσωπα, «τον Ιησού», «ο Θεός Πατήρ» και το «Άγιο Πνεύμα».Το πρώτο πρόσωπο που είναι ο «Θεός Πατήρ», έχρισε το
δεύτερο πρόσωπο τον Ιησού το Ναζωραίο, με το «Άγιο Πνεύμα» που είναι το τρίτο πρόσωπο.
Συνεπώς «Πνεύμα Κυρίου» = Άγιο Πνεύμα του Κυρίου!
Διαφωνείς με τον Απ. Πέτρο;;; (Πραξ. Ι’38).

Υ.Γ. Θα σε πω κάτι αντίστοιχο.
Και βαπτισθείς ο Ιησούς… Και Ιδού ανεώχθησαν αυτω οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν» (Ματθ. Γ’16).
Πόσα πρόσωπα βλέπεις εδώ;;;
Ποιος κατέβηκε σαν περιστέρι επάνω στον Ιησού Χριστό, (μιλάμε για το «Πνεύμα του Θεού).
Εσύ τι πιστεύεις σ’ αυτό το εδάφιο;
Ο Θεός Πατέρας (το πνευματικο Ων όπως το λες εσυ) κατέβηκε σαν περιστέρι ή το Άγιο Πνεύμα;;;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

vasilis123, είπες:

@ έγραψες…
σε αυτό το χωρίο, «Ρωμ. Η’ 14» συμφώνησες, ότι «το Πνεύμα του Θεού = Άγιο Πνεύμα!!!
Σε υπενθυμίζω ξανά τα λόγια σου: Ναι, Το Αγιο Πνευμα κατευθυνει τους πιστους εις τα Πνευματικα...!!!

Έρχεσαι αργότερα και αλλάζεις την «πλάκα», και λες: Το «Πνεύμα» = Θεός Πατέρας!
Συμφωνείς;;;

Απαντω...

Δεν σου κανω καμμια πλακα...!!!
Οπου ειναι Το Αγιο Πνευμα,ειναι και Ο Υιος Του Θεου,ειναι και Ο Θεος Πατερας...!!!@

Να δούμε το εδάφιο (Ρωμ. Η’ 14).

«Όσοι γάρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι εισιν υιοί Θεού».
Σε ερμηνεία: Όσοι δε κυβερνώνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού.

Μπορείς να μου πεις πόσα πρόσωπα βλέπεις στο εδάφιο αυτό;;;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

vasilis123 είπε...

Υπ`αυτην την εννοια λοιπον,σου ειπα,οτι καθε πιστος,προκειμενου να ειναι σιγουρος,οτι θα μαθαινει ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΛΑΝΗΣ,πρεπει να διαβαζει ΜΟΝΟ τα γραφομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...!!!
__________________________________
Επαναλαμβάνω για πολλόστή φορα πως αυτά είναι λανθασμένα συμπεράσματα δικά σου που προσπαθείς να τα ντύσεις με το κύρος της Α.Γ. Η ίδια η Α.Γ δεν μας θέτει τέτοιο περιορισμό που βγάζεις εσύ από το μυαλό σου.Πουθενά δεν υπάρχει η δέσμευση μέσα στην Α.Γ ότι πρέπει να διαβάζουμε μόνο αυτή.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Bασίλη σου έγραψα :

"Δεν αναφέρει πουθενά η Α.Γ. πως οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ διαβάζουν μόνο την Π.Δ"

Kαι εσύ μου απαντάς :

"Πλανασαι σφοδρα,αν νομιζεις,οτι οι πιστοι χριστιανοι,των χρονων Της Καινης Διαθηκης,θεωρουσαν ως Λογο Θεου,εκτος Των Λογων των προφητων,και λογια αλλονων,μη οντων προφητες Του Θεου...!!!
Οι χριστιανοι,δεχονταν ως Λογο Θεου,Λογο Θεου Της Παλαιας Διαθηκης,μονο Τους Λογους των προφητων,κανενος αλλου...!!!"
________________________________

Eίναι άσχετο αυτό που μου έγραψες ως απάντηση Βασίλη μου με αυτό που σε ρώτησα!!!Μη Μιλάς μόνος σου εδώ μέσα. Δεν αναφέρει πουθενά η Α.Γ. πως οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ διαβάζουν μόνο την Π.Δ, Βασίλη μου.


Madragoras

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Προς Βασίλη

Αγαπητέ Βασίλη γράφεις προς τον Madragora τα εξής:<>
Πάνω σε αυτό πιο πριν έγραψες ότι μόνο τα λόγια των Αποστόλων της Καινής διαθήκης μπορούμε να εμπιστευτούμε.

Σε παρακαλώ πολύ απάντησε μου στα εξής:Εάν η Αγία Γραφή τα λέει όλα, και αν πρέπει να δεχόμαστε μόνο όσα λέει η Αγία Γραφή, τότε:

1. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι είναι καταστατικό πίστης;
2. Πού λέει ότι είναι «ο λόγος του Θεού;»
3. Πού λέει ποια είναι τα βιβλία της;
5. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι η πίστη της Εκκλησίας κρίνεται με βάση την Αγία Γραφή και όχι το αντίθετο;

Πού λέει ότι πρέπει όσα τηρεί η Εκκλησία να βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή;

Πού βρήκατε ότι η Αγία Γραφή είναι ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ και όχι απλώς μια από τις πολλές εκφράσεις του;

Πού λέει ότι Αγία Γραφή είναι αλάθητη, και γιατί έχει λάθη;

Πού λέει η Αγία Γραφή, ότι το βιβλίο αυτό είναι «Η μόνη αλήθεια» ως βιβλίο;

επίσης να απαντήσετε:

Ποιος είναι αυτός που μας διαβεβαιώνει την Θεοπνευστία της.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Σημείωση για το παραπάνω σχόλιό μου μόλις πρόσεξα ότι με τα << δεν μου εμφανίζει τα κομμάτια των σχόλιον που αντιγράφω για αυτό θα τα αντιγράψω εδώ:

Προς Βασίλη

γράφεις:@Δεν ξεχναμε ομως,οτι αυτα τα ορθα που γραφει,τα εχει μαθει,απο Τα Γραφομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη.
Επίσης: Για να διδαχθω ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ...
παω ΜΟΝΟ στα γραφομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη@

Με βάση τα παραπάνω απαντησέ μου στις ερωτήσεις που σου έθεσα.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Επίσης γράφεις:@ Πλανασαι σφοδρα,αν νομιζεις,οτι οι πιστοι χριστιανοι,των χρονων Της Καινης Διαθηκης,θεωρουσαν ως Λογο Θεου,εκτος Των Λογων των προφητων,και λογια αλλονων,μη οντων προφητες Του Θεου @

Θα πρέπει να σε διαβεβαιώσουμε ότι η Π Διαθήκη δεν γράφει μόνο λόγια προφητών αλλά έχει μέσα και βιβλία αφιερωμένα σε μη προφήτες αλλά γραμμένα από άτομα που δεν είναι προφήτες.
Επίσης οι Απόστολοι θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν χρησιμοποίησαν μόνο την Παλαιά διαθήκη (δηλαδή μόνο λόγια προφητών σύμφωνα με εσένα)αλλά και χωρία από Απόκρυφα βιβλία όπως το χωρίο Επίστολή Ιούδα @9:10 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ' εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος.@ Το οποίο προέρχεται από το απόκρυφο βιβλίο ανάληψις Μωησέως.

Ανώνυμος είπε...

Αν vasili 123, με γράψεις σωστά τις ερωτήσεις που σου έχω αναθέσει, (8 Ιουλίου 2013 - 12:36 και 12:42 π.μ.), τότε θα καταλάβεις στο «Β’ Κορ. Γ’ 17», ότι μας μιλάει ο Απ. Παύλος για δυο πρόσωπα. (Μόνο μη το βάλεις στα πόδια).GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28


Φιλε συνομιλητη
Ιωάννης
6 Ιουλίου 2013 - 11:03 π.μ.

Απαντω...


Παρακαλω δες,τις απαντησεις μου,προς τον συνομιλητη Μανδραγορα...
νομιζω εκει,απαντω περι αυτων που με ερωτας.

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 29

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
8 Ιουλίου 2013 - 12:36 π.μ.


Απο Την Αγια Γραφη,και δια Της Λογικης Της Αληθειας,
(γιατι βεβαιως Η Αληθεια Του Θεου,εχει και Λογικη)

Εννοουμε και πιστευουμε,οτι...

ΥΠΑΡΧΕΙ
Ο Θεος Πατερας...
Ο Οποιος ειναι Πνευμα...
Ο Οποιος ειναι Πνευματικο Ων...
Ο Οποιος ειναι Πνευματικο Εγω...!!!

ΥΠΑΡΧΕΙ
Ο Υιος Του Πατερα Θεου,Ο Μονογενης,
Ο Λογος Του Θεου Πατρος,
Ο Ιησους Χριστος.
Ο Οποιος υπαρχει,πριν Ο Θεος Πατηρ δημιουργησει τα παντα.
Ο Οποιος ειναι Πνευμα...
Ο Οποιος ειναι Πνευματικο Ων...
Ο Οποιος ειναι Πνευματικο Εγω...!!!

ΥΠΑΡΧΕΙ
Ο Παρακλητος
Το Αγιο Πνευμα
Ο Οποιος ειναι Πνευμα...
Ο Οποιος ειναι Πνευματικο Ων...
Ο Οποιος ειναι Πνευματικο Εγω...!!!
Ο Οποιος εκπορευεται απο Τον Πατερα Θεο.

Στο σημειο αυτο,να κανω,μια μεγαλη παρενθεση...
(εχε υπ`οψιν σου,οτι...
Η Γραφη προσεχει επακριβως,ποια ρηματα χρησιμοποιει...
περι Του Αγιου Πνευματος... χρησιμοποιει το ρημα -εκπορευεται-,οχι το ρημα -γεννηθηκε-,γιατι αν ελεγε γεννηθηκε,τοτε δεν θα ισχυε,το Μονογενης-Υιος,για Τον Υιο,γιατι,Η Γραφη μας διδασκει οτι,ΜΟΝΟ Ο Υιος γεννηθηκε απο Τον Πατερα Θεο).

Συνεχιζω...

Η Γραφη μας διδασκει οτι...

Ουτοι Οι Τρεις ειναι Εν...!!!
Καταλαβαινουμε απο Την Λογικη Της Αληθειας οτι...
Το -ΕΝ- δεν σημαινει οτι ειναι Το Ενα και Το αυτο Εγω...
γιατι τοτε,θα ειχαμε... ταυτοπροσωπια...
γιατι,τελικα,θα καταληγαμε,οτι...
Ο Πατερας,ειναι Ο Υιος,ειναι Ο Παρακλητος...
δηλαδη θα καταληγαμε οτι...
τελικα,δεν υπαρχει Υιος Του Θεου...
γιατι...
Υιος Του Πατερα,Ο Οποιος,τελικα ειναι Ο Ιδιος Ο Πατερας,δεν μπορει να υπαρχει...!!!
Πατερας,να ειναι Υιος Του Πατερα,δεν γινεται...!!!
Επισης,Στην Γραφη βλεπουμε...
Τον Πατερα να μιλαει Στον Υιο Του...και να Του λεει...
Συ εισαι,Ο Υιος Μου Ο Αγαπητος.
Επισης βλεπουμε Στην Γραφη...
Τον Υιο...
να παρακαλει Τον Πατερα...
να ευχαριστει Τον Πατερα...
να τηρει Το Θελημα Του Πατερα...
και αλλα πολλα...!!!
Ολα αυτα που βλεπουμε Στην Γραφη...
μας δινουν να εννοησουμε...
δια Της Λογικης και δια Του Φωτος Της Νοησεως Της Αληθειας...
οτι...
Το Πνευματικο Εγω-Ο Υιος Του Θεου
δεν ειναι,
Το Πνευματικο Εγω-Θεος Πατερας...!!!
Γιατι αν Ο Υιος,ειναι τελικα Ο Πατερας...
τοτε δεν νοειται...
Ο Πατερας να παρακαλει Τον Εαυτο Του...!!!
δεν νοειται...
Ο Πατερας να ευχαριστει Τον Πατερα...
δεν νοειται...
Ο Πατερας να υπακουει Στον Πατερα και να τηρει Τον Λογο Του Πατερα...!!!
και αλλα πολλα,δεν μπορουν να νοηθουν ως λογικα...
αν,Ο Υιος,ειναι τελικα Ο Πατερας...!!!ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 30ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 29Φιλε συνομιλητη
Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
8 Ιουλίου 2013 - 12:36 π.μ.


Διαβαζουμε Στην Γραφη...

Ιωαννης 16.12-15
12 Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά.
13 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
14 Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.
15 Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.

Απο τα παραπανω εδαφια...
ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ εννοουμαι οτι...
Ο Παρακλητος-Το Αγιο Πνευμα... περνει απο Τον Υιο και δινει στους πιστους...!!!

Η ολη συζητηση μας,αφορα την εξης διαφωνια μας...
Εσυ λες οτι...
Το Αγιο Πνευμα,ειναι Το Πνευμα Του Θεου Πατρος.

Εγω λεω οτι...
Το Αγιο Πνευμα δεν μπορει να ειναι...
Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ-Το Πνευματικο Εγω-Ο Θεος Πατηρ...!!!

Γιατι αν...
Το Αγιο Πνευμα ηταν...
Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ
Το Πνευματικο Εγω-Ο Θεος Πατηρ

τοτε...

Τα παραπανω εδαφια που σου εγραψα...
Ιωαννης 16.12-15
δεν θα μπορουν να στεκουν εις Την Λογικη Της Αληθειας...!!!

Γιατι,αν οντως...
Το Αγιο Πνευμα ηταν Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ

δεν νοειται,να περνει απο Τον Υιο για να δωσει στους πιστους...!!!
Γιατι,αν...
Το Αγιο Πνευμα ηταν Το Πνευμα-Θεος Πατηρ...
τοτε δεν θα ελεγε Η Γραφη οτι...
περνει απο Τον Υιο για να δωσει στους πιστους...
γιατι,ως Θεος Πατηρ,Το Αγιο Πνευμα...
θα τα ηξερε ολα...
θα τα ειχε ολα...
και δεν θα χρειαζοταν να παρει απο Τον Υιο,για να δωσει στους πιστους...!!!

Αρα λοιπον φιλε συνομιλητη

δεν πρεπει να κανουμε συγχυση,και να λεμε οτι...
Το Αγιο Πνευμα ειναι Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ...!!!

Ουτε βεβαιως,μπορουμε να πουμε οτι...
Το Αγιο Πνευμα ειναι...
Το Πνευμα-Υιος Του Θεου Ο Μονογενης...!!!
Γιατι αν Το Αγιο Πνευμα ηταν...
Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης...
τοτε τα εδαφια...
Ιωαννης 16.12-15
δεν θα μπορουσαν να στεκονται εις Την Λογικη Της Αληθειας...!!!
Γιατι αν Το Αγιο Πνευμα,ειναι Ο Υιος Του Θεου...
τοτε δεν νοειται...
συμφωνα με τα Ιωαννης 16.12-15
Ο Υιος να παρει απο Τον Υιο,για να δωσει στους πιστους...!!!
Ο Υιος να παρει απο Τον Εαυτο Του...δεν νοειται...!!!

Επισης σου εγραψα οτι...
Στην Γραφη,παμπολλες φορες,οι αποστολοι λενε...
Ο Κυριος μου-μας,Ιησους Χριστος...
δεν λενε...
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα...!!!
Αν επρεπε οι αποστολοι να λενε...
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα...
τοτε...
να εισαι σιγουρος...
οτι δεν θα το ξεχνουσαν να το γραψουν...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 31

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
8 Ιουλίου 2013 - 12:42 π.μ.


Αφου σου εγραψα τις νουμερο 29.και 30. απαντησεις μου...

σε παρακαλω στο εξης..

(για να μην ξεχνιωμαστε...
και για να ξερουμε περι τινος διαφωνουμε...
και να μην πηγαινουμε απο δω και απο κει...και ακρη να μην βρισκουμε...)

να μου λες...

απο ολα αυτα που εχω γραψει...
σε τι διαφωνεις συγκεκριμενα...!!!


και στην συνεχεια να μου παραθεσεις οτι εδαφιο θελεις,επι της συγκεκριμενης διαφωνιας σου...

και γω θα σου απαντησω...!!!

Ονομασε λοιπον σε τι συγκεκριμενα, απο τα λεγομενα μου στην 29 και 30 διαφωνεις...
και παρεθεσε μετα τα εδαφια που θελεις...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 32

Φιλε συνομιλητη
Madragoras
8 Ιουλίου 2013 - 9:52 π.μ.


Εγραψες...

Επαναλαμβάνω για πολλόστή φορα πως αυτά είναι λανθασμένα συμπεράσματα δικά σου που προσπαθείς να τα ντύσεις με το κύρος της Α.Γ. Η ίδια η Α.Γ δεν μας θέτει τέτοιο περιορισμό που βγάζεις εσύ από το μυαλό σου.Πουθενά δεν υπάρχει η δέσμευση μέσα στην Α.Γ ότι πρέπει να διαβάζουμε μόνο αυτή.

Απαντω...

Επι του θεματος νομιζω ο,τι ηταν να πω,το ειπα...!!!
Εχω απαντησει επαρκως και εκτεταμενα...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 33


Φιλε συνομιλητη
Παναγιώτης Μακρής
8 Ιουλίου 2013 - 6:25 μ.μ.


Εγραψες...

Σε παρακαλώ πολύ απάντησε μου στα εξής:Εάν η Αγία Γραφή τα λέει όλα, και αν πρέπει να δεχόμαστε μόνο όσα λέει η Αγία Γραφή, τότε:

1. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι είναι καταστατικό πίστης;


Απαντω...

Ο Σωτηρας Ιησους Χριστος,διαλεξε τους συγκεκριμενους ανθρωπους για να ειναι μαρτυρες Του,τους αποστολους...!!!
Οι οποιοι,εν Τω Θεληματι Του Κυριου Τους Ιησου Χριστου...
παραλαβοντες Την Διδασκαλια Της Αληθειας απο Τον Υιο Του Θεου...
Την παρεδωσαν στις εκκλησιες των πιστων...!!!
Τον ιδιο Λογο Του Ιησου Χριστου,Τον Οποιο προφορικα παρεδιδαν στους πιστους...
(προφορικη παραδοση των αποστολων)
Τον Ιδιο Λογο λοιπον...παρεδιδαν στις εκκλησιες,και δια του γραπτου λογου...!!!
Οι αποστολοι,ειτε προφορικα,ειτε γραπτως,Τον Ιδιο Λογο Του Ιησου Χριστου παρεδιδαν...!!!
Δεν λεγανε αλλα προφορικως και αλλα γραπτως...!!!

Εν Τω Φωτι Του Ιησου Χριστου και Του Θεου,οι αποστολοι,
εννοησαν,οτι...
επειδη καποτε θ`αναχωρουσαν απο την Γη...
επρεπε να αφησουν στις εκκλησιες των πιστων...γραπτως...
Την Διδασκαλια Του Ιησου Χριστου...
ωστε να υπαρχει εις τα χερια των εκκλησιων...εις ολους τους επομενους αιωνες...!!!

Η εκκλησια των πιστων Του Ιησου Χριστου,του πρωτου αιωνα,ηταν εκκλησια πιστων μη πλανημενων...
ηταν εκκλησια πιστων,οι οποιοι,με τα ιδια τους τ`αυτια και τα ματια,ακουσαν και ειδαν τους αποστολους...!!!
Ηταν πιστοι,ισχυρα ενδυναμωμενοι,
στερεωμενοι,και αυξημενοι εις Την Αληθεια...!!!

Αυτη η εκκλησια των μη πλανημενων πιστων...
διατηρησε μετα την αναχωρηση των αποστολων,Τον Λογο Του Ιησου Χριστου...!!!
Εν συνεννοηση,οι κατα τοπους εκκλησιες,περισυνελλεξαν τις επιστολες των αποστολων,και παντα γραπτο Λογο Του Ιησου Χριστου,δια των αποστολων μαρτυρουμενο...!!!
Ετσι διαμορφωθηκε,συν τω χρονω,Το Βιβλιο Της Καινης Διαθηκης...!!!
Εχω την γνωμη αυτο ηδη θα πρεπει να εγινε,περι το 80-100 μ.Χ.περιπου.
Στην συνεχεια...η εκαστοτε εκκλησια του εκαστοτε αιωνα,παρεδιδε στα χερια των επομενων πιστων Την Καινη Διαθηκη,κ.ο.κ.
Ετσι διασωθηκε Η Καινη Διαθηκη μεχρι σημερα...!!!
Εξ`αρχης,για τους πρωτους πιστους,του πρωτου αιωνα,Τα Γραφομενα των αποστολων ηταν αυτο που λες...
καταστατικο Της Πιστης των...!!!

Ετσι συνεχιζαν να βλεπουν Την Καινη Διαθηκη,και οι επομενες γενιες των πιστων...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 34

Φιλε συνομιλητη
Παναγιώτης Μακρής

Εγραψες...
Προς Βασίλη

Αγαπητέ Βασίλη γράφεις προς τον Madragora τα εξής:<>
Πάνω σε αυτό πιο πριν έγραψες ότι μόνο τα λόγια των Αποστόλων της Καινής διαθήκης μπορούμε να εμπιστευτούμε.

Σε παρακαλώ πολύ απάντησε μου στα εξής:Εάν η Αγία Γραφή τα λέει όλα, και αν πρέπει να δεχόμαστε μόνο όσα λέει η Αγία Γραφή, τότε:

2. Πού λέει ότι είναι «ο λόγος του Θεού;»

Απαντησα ηδη περι αυτου στην 33.

Εγραψες...
3. Πού λέει ποια είναι τα βιβλία της;

Απαντω...
Πουθενα!!!
(ξερω,αυτο σηκωνει ερωτηση απο πλευρας σου,περιμενω την ερωτηση σου και θα δω τι θα σου απαντησω)

4. δεν εχεις γραψει.

5. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι η πίστη της Εκκλησίας κρίνεται με βάση την Αγία Γραφή και όχι το αντίθετο;

Απαντω...
Εχω απαντησει νομιζω περι αυτου,σε προηγουμενες απαντησεις μου,ειδικα στον Μανδραγορα.

Εγραψες...
Πού λέει ότι πρέπει όσα τηρεί η Εκκλησία να βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή;

Απαντω...
Και σ`αυτο εχω απαντησει νομιζω,ηδη στον Μανδραγορα...

Εγραψες...
Πού βρήκατε ότι η Αγία Γραφή είναι ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ και όχι απλώς μια από τις πολλές εκφράσεις του;

Απαντησα ηδη νομιζω στην 33

Εγραψες...
Πού λέει ότι Αγία Γραφή είναι αλάθητη, και γιατί έχει λάθη;

Απαντω...
Ο αποστολος Παυλος λεει...
Α' Θεσσαλονικείς 2:13 Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ' ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.

Ο Λογος Του Θεου,Ο παραδωθεις υπο των αποστολων,δεν νοειται να ειναι λανθασμενος σε κατι,ειναι αλανθαστος...!!!

Στο γιατι εχει λαθη...???

Σε ρωτω...
Εχεις βρει λαθος???
και αν ναι,ποιο?
μετα θα σου απαντησω...!!!
(μιλας στα πλαισια της λεγομενης...
κριτικη του κειμενου Της Καινης Διαθηκης,η μιλας ως ιδιωτης?)

Εγραψες...
Πού λέει η Αγία Γραφή, ότι το βιβλίο αυτό είναι «Η μόνη αλήθεια» ως βιβλίο;

Απαντησα περι αυτου στον Μανδραγορα,αλλα και στην 33 σου απαντω...!!!

Εγραψες...
Ποιος είναι αυτός που μας διαβεβαιώνει την Θεοπνευστία της.

Απαντω...
Λεει Ο Ιησους Χριστος...
Ματθαίος 24:35 Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.

Πιστευουμε οτι Ο Ιησους Χριστος,αυτο που ειπε...φροντιζει να ισχυει εις τους αιωνας...!!!
Πιστευουμε οτι δια Του Θεληματος Του Παντοδυναμου Θεου,Ο Λογος Της Αληθειας,δεν θα εξαλειψει ποτε σπο τα χερια των πιστων...!!!
Αν και πολλοι εχθροι Του Θεου,ειτε στο παρελθον,ειτε στο παρον,αν ηταν στο χερι τους,ευχαριστως θ`αφανιζαν Την Αγια Γραφη απο προσωπου Γης,πλην ομως δεν θα το κατορθωσουν ποτε...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 35

Φιλε συνομιλητη
Παναγιώτης Μακρής
8 Ιουλίου 2013 - 8:39 μ.μ.

Εγραψες...

Θα πρέπει να σε διαβεβαιώσουμε ότι η Π Διαθήκη δεν γράφει μόνο λόγια προφητών αλλά έχει μέσα και βιβλία αφιερωμένα σε μη προφήτες αλλά γραμμένα από άτομα που δεν είναι προφήτες.

Απαντω
Τετοια γραπτα που αναφερεσαι,οι μη πλανημενοι πιστοι,δεν τα βλεπουν ως Σιγουρα Λογια Του Θεου...!!!
Τα κρινουν κατα ποσο στεκονται Στην Αληθεια...!!!

Εγραψες...
Επίσης οι Απόστολοι θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν χρησιμοποίησαν μόνο την Παλαιά διαθήκη (δηλαδή μόνο λόγια προφητών σύμφωνα με εσένα)αλλά και χωρία από Απόκρυφα βιβλία όπως το χωρίο Επίστολή Ιούδα @9:10 ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ' εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος.@ Το οποίο προέρχεται από το απόκρυφο βιβλίο ανάληψις Μωησέως.

Απαντω...

Εδω θιγεις ζητημα κανονικοτητας καποιου συγκεκριμενου εδαφιου...!!!
Να εισαι σιγουρος οτι...
οι αποστολοι ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ εδαφια απο αποκρυφα,νωθα,πλαστα γεγραμμενα...!!!
Το πως υπαρχει τετοιο εδαφιο Στην Καινη Διαθηκη ειναι ζητημα δυσκολο και επικινδυνο...!!!

Ανώνυμος είπε...

vasilis123 είπε...

Τον ιδιο Λογο Του Ιησου Χριστου,Τον Οποιο προφορικα παρεδιδαν στους πιστους...
(προφορικη παραδοση των αποστολων)
Τον Ιδιο Λογο λοιπον...παρεδιδαν στις εκκλησιες,και δια του γραπτου λογου...!!!
Οι αποστολοι,ειτε προφορικα,ειτε γραπτως,Τον Ιδιο Λογο Του Ιησου Χριστου παρεδιδαν...!!!
Δεν λεγανε αλλα προφορικως και αλλα γραπτως...!!!
________________________________

Άλλο ένα μύθευμα της φαντασίας σου!!!Που γράφει η Α.Γ ότι οι Απόστολοι είτε προφορικά είτε γραπτά τον ίδιο λόγο του Ιησού παρέδιδαν; Αυτό που λες δεν ισχύει.Ανοιξε κανένα βιβλίο να δεις ότι τα ΑΓΡΑΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ δεν περιορίζονται ΜΟΝΟ σε όσα γραπτά τους παρέδωσε ο Ιησούς λλά είναι πολύ περισσότερα.

Γράψε σωστά πράγματα εδώ μέσα όπως τα λέει η Α.Γ και όχι συμπεράσματα δικά σου και των ψευδοποιμένων σου.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

vasilis123 είπε...

Εν συνεννοηση,οι κατα τοπους εκκλησιες,περισυνελλεξαν τις επιστολες των αποστολων,και παντα γραπτο Λογο Του Ιησου Χριστου,δια των αποστολων μαρτυρουμενο...!!!
Ετσι διαμορφωθηκε,συν τω χρονω,Το Βιβλιο Της Καινης Διαθηκης...!!!
Εχω την γνωμη αυτο ηδη θα πρεπει να εγινε,περι το 80-100 μ.Χ.περιπου.
_______________________________

Το 80-100 κυκλοφορούσαν ένα σωρό Απόκρυφα της Π.Δ και Κ.Δ μαζί με τα σημερινά βιβλία που έχουν ενταχθεί στον κανόνα της Κ.Δ.

Ο διαχωρισμός όλων αυτών των βιβλίων έγινε τον 4ο αιώνα δηλ. το 300+ και όχι το 80-100 όπως εσφαλμένα λέει ο Βασίλης.

Οι κατηγορίες που διαχωρίστηκαν είναι οι εξής :
α) Ομολογούμενα, β) αντιλεγόμενα, γ)Νόθα, δ)Αιρετικά.

Τότε και μόνον τότε (τον 4ο αιώνα) ήξερε ο πιστός ποιά είναι ΓΝΗΣΙΑ ποιά είναι αιρετικά και ποιά είναι νόθα.

Όπως καταλαβαίνεις ο προηγούμενος μύθος σου πως οι πιστοί των χρόνων της Κ.Δ διάβαζαν μόνο την Π.Δ είναι πέρα για πέρα άστοχος αφού όλα τα βιβλία των παραπάνω κατηγοριών διαβάζονταν κανονικά ως τον 4ο αιώνα εως ότου απαγορευτούν όλα τα υπόλοιπα εκτός των Κανονικών.

Υ.Γ.Σου χτυπάω καμπανάκι να σταματήσεις τα αθρόα αστήρικτα και ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ συμπεράσματά σου και να διαβάζεις σωστά την Α.Γ.

Madragoras

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Φίλε Βασίλη απάντησες μόνο σε μία από τις 8 ερωτήσεις μου δεν πειράζει δεν χρειάζεται να απαντήσεις στις υπόλοιπες. Κοίτα να δεις η Καινή διαθήκη δεν παραδόθηκε από τους Αποστόλους αλλά από τους πατέρες (τους οποίους δεν μπορείς εσύ να εμπιστευτείς γιατί τους θεωρείς πλανημένους) την περίοδο του 4-5 αιώνα. Εγώ σε ρωτάω τώρα πως εσύ μου λες ότι πρέπει να διαβάζουμε μόνο την Καινή διαθήκη όταν αυτή η Καινή διαθήκη που σου παραδόθηκε δεν σου παραδόθηκε από τους Αποστόλους αλλά από τους Αγίους πατέρες τους οποίους εσύ δεν μπορείς να εμπιστευτείς;

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Επίσης φίλε Βασίλη σχετικά με το θέμα που συζητάς με τον συνομιλητή Γεώργιο νομίζω ότι σου απάντησα αρκετό καιρό πιο πριν αλλά θα σου ξανά απαντήσω: μην συγχύζεις την φύση-ουσία του Θεού με τις υποστάσεις του. Λες :@Το Αγιο Πνευμα δεν μπορει να ειναι...
Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ-Το Πνευματικο Εγω-Ο Θεος Πατηρ@ κανείς δεν είπε ότι είναι ο τρόπος σκέψεις σου σε έχει μπερδέψει. Άκου εδώ λοιπόν:Ο Θεός είναι τρισυπόστατος κάθε υπόσταση ξεχωρίζει από την άλλη όχι ως προς την ουσία αλλά ως προς άλλα χαρακτηριστικά εφόσον κάθε υπόστασις είναι διαφορετική χρειάζεται και διαφορετική ονομασία την οποία δίνουμε εμείς οι άνθρωποι για να ξεχωρίζουμε τις υποστάσεις
Οι υποστάσεις είναι:
O Θεός Πατήρ
Ο Θεός Υιός-Λόγος του Θεού
Ο Θεός Άγιο Πνεύμα-Παράκλητος
υπάρχουν και άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για όλα τα πρόσωπα και όχι για ένα συγκεκριμένα.

Το θέμα είναι στο χωρίο όπου ο Κύριος λέει:@Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε@ εσύ λες ότι αναφέρεται στον Θεό Πατέρα άκου εδώ το λάθος σου όταν λες Πνεύμα Κυρίου και εννοείς τον Θεό Πατέρα είναι σαν να λες:@Το Πνεύμα του Πατέρα@ αυτό όμως συνεπάγεται μια έκφραση όπως:@ Η ψυχή του Παναγιώτη@ κατάλαβες; Η ψυχή του Παναγιώτη μπορείς να το πεις επειδή ο Παναγιώτης όπως και κάθε άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα όταν όμως πεις:@ Το Πνεύμα του Θεού Πατέρα@ αυτό δεν γίνεται δεν βγάζει νόημα εφόσον ο Θεός Πατέρας όπως και κάθε πρόσωπο δεν έχουν Πνεύμα (ο Ιησούς έχει μόνο που έγινε άνθρωπος δεν εννοώ το Πνεύμα όμως που έχουν οι άνθρωποι)είναι Πνεύματα όχι με την έννοια του πνεύματος όπως ξέρουμε γιατί και οι δαίμονες και οι άγγελοι πνεύματα είναι αλλά με την έννοια του Πνευματικού όντος.

Συνεχίζεται

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Συνέχεια

Εφόσον όμως δεν γίνεται να μιλάει για τον Θεό Πατέρα άρα για ποιόν μιλάει;

Μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο το μόνο πρόσωπο το οποίο μπορείς να επικαλεστείς Πνεύμα όπως σου είπα είναι το Θείο Πνεύμα αυτή είναι η ονομασία που του δώσαμε εμείς οι άνθρωποι για να το ξεχωρίζουμε από τα άλλα 2 πρόσωπα τον Υιό και τον Πατέρα.
Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς μια λέξη (Πνεύμα) που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το Πρόσωπο-Υπόσταση (Άγιο Πνεύμα) για να προσδιορίσεις ένα άλλο πρόσωπο μόνο και μόνο επειδή αυτό το πρόσωπο έχει πνευματική ιδιότητα (δεν είναι πνεύμα καταχραστικώς ο Θεός θεωρείται πνεύμα μιας και πνεύμα όπως προανέφερα ονομάζονται και οι άγγελοι και οι δαίμονες) άμα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη με την δική σου λογική αυτό σημαίνει: Ότι υπάρχουν 3 πνεύματα
Το Πνεύμα του Πατέρα
Του Υιού
Του Πνεύματος
αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο.
Ελπίζω να κατάλαβες τι θέλω να πω.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Προς Βασίλη

Χωρίς να θέλω να συμβεί καμία παρεξήγηση Βασίλη όσα γράφεις σε μεγάλο μέρος είναι λάθος όχι λόγο λάθους ερμηνείας αλλά λόγο αφέλειας και αμάθειας λόγο του ότι αγνοείς συγκεκριμένα πράγματα κάνεις λάθη σε πολλά όπως 1.στο ποια είναι τα βιβλία της Κ Διαθήκης 2.@Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ' ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.@ μόνο σου έγραψες χωρίο το οποίο αναιρεί όσα γράφεις τόσην ώρα αφού το χωρίο μιλά περί @τον οποίο ηκούσατε@ και δεν μιλάει περί γραπτών και άλλα τα οποία δεν θα τα αναλύσω τώρα τα παραπάνω τα έκανες λάθος από αφέλεια.
3.@Ματθαίος 24:35 Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.@ στην Καινή διαθήη δεν έχει μόνο λόγους του Χριστού.
Επίσης @Τετοια γραπτα που αναφερεσαι,οι μη πλανημενοι πιστοι,δεν τα βλεπουν ως Σιγουρα Λογια Του Θεου@ είσαι σίγουρος στην Παλαιά διαθήκη δεν υπάρχουν μόνο λόγια και γραπτά προφητών και στο ξαναλέω στην Παλαιά διαθήκη που μελετάς και εσύ τόσον καιρό (άμα μελετάς).

Ποιο πολλά θα γράψω όταν δημοσιευθούν όλα τα σχόλια ώστε να έχουμε πιο πλήρη εικόνα και τότε θα κάνω κανονικά την ανάλυσή μου.

Ανώνυμος είπε...

vasilis123 είπε...
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 30
@Η ολη συζητηση μας,αφορα την εξης διαφωνια μας...
Εσυ λες οτι...
Το Αγιο Πνευμα,ειναι Το Πνευμα Του Θεου Πατρος.

Εγω λεω οτι...
Το Αγιο Πνευμα δεν μπορει να ειναι...
Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ-Το Πνευματικο Εγω-Ο Θεος Πατηρ...!!!@

11 Ιουλίου 2013 - 3:21 μ.μ.Από μόνο σου βγάζεις δικά σου συμπεράσματα!
Εγώ είπα πουθενά ότι το «Άγιο Πνεύμα» είναι ο Θεός Πατήρ;;; Είσαι με τα καλά σου;;;
Εγώ πιστεύω Αγιογραφικός ότι μέσα στην Αγία Γραφή όπου λέγετε «Πνεύμα Κυρίου» ή «Πνεύμα Θεού», μας ομιλεί για δύο πρόσωπα, το «Πνεύμα το Άγιο» και ο «Θεός Πατήρ», κατάλαβες;

Είπες και κάτι ακόμα:
@ Δεν λενε...
Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα...!!!@

Η συζήτηση μας αυτή ήταν εξαρχής, αν το «Άγιο Πνεύμα» λέγετε «Κύριος». Εκεί θέλω να σε πάω, (αλλά σιγά - σιγά όπως ένας οδοντίατρος βγάζει το δόντι).
Θα επιμένω και πάλι, απάντησέ μου στις ερώτησης που σου έχω κάνει, (8 Ιουλίου 2013 - 12:36 και 12:42 π.μ.).


GEORGIOS O.X.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Βασίλη επειδή θεωρώ ότι από τα πολλά και μακροσκελή σχόλια θα μπερδευτούμε για αυτό λέω να κάνουμε το εξής επειδή όλη σου η θεωρεία περί θρησκείας βασίζεται στην αυθεντία της Αγίας Γραφής (άρα άμα δεν ισχύει αυτό δεν ισχύει τίποτε από αυτά που ισχυρίζεσαι) λέω να ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ λοιπόν θα σου κάνω τις ερωτήσεις που σου έκανα ξανά μια-μια και εσύ θα απαντάς τις ερωτήσεις μια-μια κάθε φορά που θα απαντάς σε μια ερώτηση ικανοποιητικά θα πηγαίνουμε στην επόμενη συμφωνείς;

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Για να γίνω πιο σαφής το θέμα δεν είναι η αυθεντία της Αγίας Γραφής όπως έγραψα παραπάνω λάθος χρήση της λέξης αλλά η θεωρία ότι πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στην Γραφή.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ vasili 123, επιμένω και πάλι, απάντησέ μου στις ερωτήσεις που σου έχω κάνει, 8 Ιουλίου 2013 - 12:36 και 12:42 π.μ. Μόνο μην εξαφανιστείς σαν το λαγό!GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 36


Madragoras
11 Ιουλίου 2013 - 5:37 μ.μ.

Σου ειχα γραψει...

Τον ιδιο Λογο Του Ιησου Χριστου,Τον Οποιο προφορικα παρεδιδαν στους πιστους...
(προφορικη παραδοση των αποστολων)
Τον Ιδιο Λογο λοιπον...παρεδιδαν στις εκκλησιες,και δια του γραπτου λογου...!!!
Οι αποστολοι,ειτε προφορικα,ειτε γραπτως,Τον Ιδιο Λογο Του Ιησου Χριστου παρεδιδαν...!!!
Δεν λεγανε αλλα προφορικως και αλλα γραπτως...!!!

Μου απαντησες...

Άλλο ένα μύθευμα της φαντασίας σου!!!Που γράφει η Α.Γ ότι οι Απόστολοι είτε προφορικά είτε γραπτά τον ίδιο λόγο του Ιησού παρέδιδαν; Αυτό που λες δεν ισχύει.Ανοιξε κανένα βιβλίο να δεις ότι τα ΑΓΡΑΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ δεν περιορίζονται ΜΟΝΟ σε όσα γραπτά τους παρέδωσε ο Ιησούς λλά είναι πολύ περισσότερα.
Γράψε σωστά πράγματα εδώ μέσα όπως τα λέει η Α.Γ και όχι συμπεράσματα δικά σου και των ψευδοποιμένων σου.

Απαντω...

Επειδη απαντας οπως απαντας...
Σε θεωρω σφοδρα πλανημενο,και αναξιο πλεον να συζητησω μαζι σου,επειδη δεν δεχεσαι το αυτονοητο και Αληθινο που σου εγραψα...!!!
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ...ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ,ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΩΣ,ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΕΝΕ,ΔΕΝ Τ`ΑΛΛΑΖΟΥΝ...!!!

Οσο αντιστεκεσαι Στην παραπανω Αληθεια,μενεις στην πλανη...!!!
Ειθε να αλλαξεις...!!!vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 37

Συνομιλητη
Madragoras
11 Ιουλίου 2013 - 5:56 μ.μ.

Δεν συζητω πλεον μαζι σου...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 38

Φιλε συνομιλητη
Παναγιώτης Μακρής
11 Ιουλίου 2013 - 11:42 μ.μ


Εγραψες...

Εγώ λοιπόν θα σου κάνω τις ερωτήσεις που σου έκανα ξανά μια-μια και εσύ θα απαντάς τις ερωτήσεις μια-μια κάθε φορά που θα απαντάς σε μια ερώτηση ικανοποιητικά θα πηγαίνουμε στην επόμενη συμφωνείς;

Απαντω...

Καλως...!!!
Περιμενω τις ερωτησεις σου...

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 39


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
8 Ιουλίου 2013 - 12:36 π.μ.

Ας δουμε παλι τα εδαφια,και αλλα εδαφια...
και θα σου απαντησω επιμερους...

Λουκας 4.18
18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,

Το παραπανω ειναι εκπληρωση της εξης Προφητειας...

Ησαιας 61.1
1 Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους·

Απαντω...

Το Πνευματικο Ων-Το Πνευματικο Εγω-Ο Θεος Πατηρ,
ηταν πανω (και εντος)...
Του Πνευματικου Ωντος-Του Πνευματικου Εγω-Του Υιου Του Θεου-Του Ιησου Χριστου.

Αλλου εχω γραψει...

Ο Πατηρ,Ο Υιος,και Ο Παρακλητος, ειναι παντα μαζι...ΕΙΝΑΙ ΕΝ...!!!
Τωρα προσθετω..
Ειναι μαζι,ΠΑΝΤΑ,και πριν ερθει Ο Υιος στην Γη,ηταν μαζι...
και μετα που ηρθε Ο Υιος στην Γη,ηταν μαζι...ΠΑΝΤΑ ειναι μαζι...
ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝ...ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ!!!
Συνεπως,λεγοντας μας,το παραπανω εδαφιο,οτι...
Ο Πατηρ ειναι πανω (και εντος)Στον Υιο,δεν γινεται,ν`απουσιαζει Το Αγιο Πνευμα...!!!
Αυτο σημαινει οτι...
μαζι με Τον Πατερα,ειναι και Ο Παρακλητος πανω (και εντος) Στον Υιο...!!!

Στο Λουκας 4.18
Ο Ιησους Χριστος,διαβαζει απο Την Παλαια Διαθηκη,Την Προφητεια Του προφητη Ησαια,η οποια εμελλε να πραγματοποιηθει με την ελευση επι Της Γης Του Υιου...!!!
Εκεινο τον καιρο...Ο προφητης Ησαιας...
(επειδη δεν ηταν ωρα καταλληλη να τους διδαξει την πασα Αληθεια περι Του Υιου)
τους διδαξε δια της Προφητειας Αυτης,οχι εν πληρωτητι περι Του Υιου,αρκεστηκε να τους πει...
οτι Το Πνευμα-Ο Θεος Πατηρ,θα ειναι επι Του Υιου...!!!
Με την ελευση Του Φωτος Της Καινης Διαθηκης...
οι πιστοι γνωριζουν,οτι Ο Πατηρ ειναι και μεσα Στον Υιο...!!!
Γνωριζουν ακομα οτι...
Επειδη
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ,ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΠΑΝΤΑ...
μεσα Στον Υιο,δεν ειναι ΠΑΝΤΑ μονο Ο Πατηρ,αλλα και Το Πνευμα Το Αγιο-Ο Παρακλητος...!!!
Και ειναι ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΠΑΝΤΑ...
και πριν την ελευση Του Υιου επι της Γης,και μετα...!!!
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΩΡΙΣΑΝ,ΟΥΤΕ ΠΡΙΝ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ...!!!ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 40


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
8 Ιουλίου 2013 - 12:36 π.μ.
Συνεχιζω τωρα και κανω συνδεση με το εξης εδαφιο...


Πραξεις 10.36-38
36 Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού· ούτος είναι ο Κύριος πάντων·
37 τον λόγον τούτον σεις εξεύρετε, όστις εκηρύχθη καθ' όλην την Ιουδαίαν, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα, το οποίον εκήρυξεν ο Ιωάννης,
38 πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν, όστις διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού·

Στο παραπανω εδαφιο,ο αποστολος Πετρος,ευαγγελιζει τον Κορνηλιο και τους αλλους...!!!
Κανοντας την αρχη Του Ευαγγελιου ο αποστολος Πετρος,διδασκει τον Κορνηλιο αρχικα,λεγοντας του σε ενα σημειο...

...πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον...

Εδω,με τον τροπο που εκφραζεται,ο αποστολος Πετρος,δεν πρεπει να νομιζουμε οτι ταχα...
Ο Θεος Πατηρ,εχρισε με Πνευμα Αγιο,καποιον πιστο ανθρωπο (Τον Ιησου Χριστο)απο την Ναζαρετ...!!!
Ναι,Ο Ιησους Χριστος,Ο Υιος Του Θεου,ντυθηκε σαρκικο ανθρωπινο σωμα,και εγινε ανθρωπος κατα το σχημα...
αυτο δεν σημαινει ομως,οτι Ο Ιησους Χριστος ηταν και ανθρωπος κατα πνευμα...!!!
Δηλαδη,θελω να πω,οτι...
ενω για μας τους ανθρωπους ισχυει οτι...
ο καθενας απο μας,ειμαστε,πευματα-ψυχες,πνευματικες υπαρξεις,ανθρωπινες ψυχικες πνευματικες υπαρξεις,οι οποιες κατοικουμε μεσα στο σαρκικο σωμα μας...
δηλαδη,ο ανθρωπος,αυτος καθ`εαυτος,το εγω του,ειναι η πνευματικη ψυχη του,η οποια κατοικει μεσα στο σαρκικο σωμα..

Ο Υιος Του Θεου ομως,Ο Ιησους Χριστος,Αυτος καθ`Εαυτος,ειναι Το Πνευματικο Ων-Το Πνευματικο Εγω,που κατεβηκε στην Γη,και ντυθηκε ανθρωπινο σωμα,και κατοικησε μεσα σε αυτο το σωμα...
δεν αλλαξε ομως Ο Υιος Του Θεου,απο Πνευματικο Ων-Υιος Του Θεου,σε πνευματικο ων-ανθρωπινη ψυχη...!!!
Ουτε πρεπει να νομιζουμε οτι...
Το Πνευματικο Ων-Ο Υιος Του Θεου,ερχομενος στην Γη,απεκτησε και ανθρωπινη ψυχη...!!!
Δεν πρεπει να νομιζουμε,οτι Το Πνευματικο Εγω-Ο Υιος Του Θεου,ερχομενος στην Γη,και κατοικωντας σε ανθρωπινο σωμα,εγινε και ανθρωπινο πνευματικο εγω-ανθρωπινη ψυχη...!!!

Φαινομενικα,θα μπορουσε καποιος να πει,(διεστραμμενα),χρησιμοποιωντας καποια εδαφια Της Γραφης,οτι τελικα Ο Ιησους Χριστος,ηταν ενας ανθρωπος,τον οποιο Ο Θεος τον εχρισε στην Γη με Πνευμα Αγιο,οπως εχριωντο Στην Παλια Διαθηκη οι βασιλεις του ισραηλ...!!!
Οι πιστοι Της Καινης Διαθηκης ομως,φωτιζομενοι εν τω καιρω Της Καινης Διαθηκης με Το Ολο Φως που πρεπει να φωτιστουν,γνωριζουν,οτι...


ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ,ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΕΝ,ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ...!!!

Απλα,αυτο που εκανε ο αποστολος Πετρος,στον Κορνηλιο,(ευαγγελιζοντας τον αρχικα),ηταν...
να συνδεσει τροπον τινα,την Προφητεια Της Παλαιας Διαθηκης με Την Καινη...!!!
Βεβαιως ο Κορνηλιος,εμελλε να ερθει στην πληρη επιγωνση Της Αληθειας περι Του Υιου...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 41


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
8 Ιουλίου 2013 - 12:36 π.μ.

Συνεχιζω με επομενα εδαφια...

Ματθαιος 3.16
16 Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν·

Κατα Ιωαννη 1.
32 Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγων ότι Είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν.
33 Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν· αλλ' ο πέμψας με διά να βαπτίζω εν ύδατι εκείνος μοι είπεν· εις όντινα ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτος είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω.

Λουκας 3.22
22 και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν, και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα· Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις σε ευηρεστήθην.

Απαντω...

Δεν πρεπει να νομιζουμε οτι...
οταν Ο Ιησους Χριστος βαπτισθηκε εν υδατι,εκεινη την ωρα συναιβει να βαπτισθει με Πνευμα Αγιο...!!!
Δεν πρεπει να νομιζουμε,οτι...
μεχρι να βαπτιστει εν υδατι Ο Υιος Του Θεου,δεν ηταν ΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ...!!!
Πρεπει να πιστευουμε οτι...
η περιστερα,ηταν ΜΟΝΟ σημειο για τον προφητη Ιωαννη...για να νγωρισει ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...!!!

Φιλε συνομιλητη

Στο
Λουκας 4.18
18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ

Εγω εννοω οτι...
Το Πνευμα Του Κυριου-Το Πνευματικο Ων-Θεος Πατηρ,ειναι πανω (και εντος) Του Πνευματικου Ωντος-Υιου Του Θεου...!!!
Και πιστευω οτι...
επειδη...
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ...
μαζι με Το Πνευματικο Ων-Θεος Πατηρ,ειναι πανω (και εντος) Στο Πνευματικο Ων-Υιος Του Θεου...
και Το Πνευματικο Ων-Αγιο Πνευμα...!!!

Αν εσυ θελεις με το εδαφιο...
Λουκας 4.18
18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ
να καταλαβαινεις οτι...
Το Πνευμα Του Θεου,Το Αγιο Πνευμα ειναι πανω Στον Υιο...
δεν κανεις λαθος...!!!
Γιατι οντως ισχυει...
αληθως,Το Πνευμα Το Αγιο,ειναι πανω (και εντος) Στον Υιο...!!!
Και βεβαιως,δεν ειναι λαθος να ονομαζεις,Το Αγιο Πνευμα,ως Πνευμα Του Θεου...!!!
Γιατι αληθως,Το Αγιο Πνευμα,ειναι Του Θεου Πατρος Πνευμα,γιατι απο Τον Πατερα εκπορευεται...!!!
Δεν πρεπει ομως,να ταυτιζεις Το Πνευματικο Ων-Αυτο καθ`Εαυτο-Το Πνευματικο Εγω-Ο Παρακλητος,με Το Πνευματικο Ων-Θεος Πατηρ...!!!

Φιλε συνομιλητη

Εσυ επειδη θελεις να στηριξεις,οτι Το Αγιο Πνευμα ονομαζεται Κυριος...
περνεις εδαφια,που μιλανε για Το Πνευμα Του Κυριου Του Θεου Πατρος,και κανεις συγχιση,και θελεις να δειξεις οτι...
Το Ονομα Κυριος,αφορα και Το Αγιο Πνευμα...!!!

Και σου ειπα και στο επαναλαμβανω....

Σε παμπολλα εδαφια,Η Γραφη ονομαζει ΦΑΝΕΡΑ Τον Πατερα Θεο,Κυριο...
Σε παμπολλα εδαφια,Η Γραφη ονομαζει ΦΑΝΕΡΑ Τον Υιο,Κυριο...
σε κανενα εδαφιο δεν ονομαζει ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ Η Γραφη Το Αγιο Πνευμα,Κυριο...!!!

Μην ψαχνεις ταχα να βρεις εδαφια,με τα οποια θελεις να στηριξεις οτι Το Αγιο Πνευμα ονομαζεται Κυριος...!!!

Και σου ειπα...

αν επρεπε να ονομαζεται Κυριος Το Αγιο Πνευμα,τοτε οι αποστολοι...
οπως ονομαζουν ΦΑΝΕΡΑ και ΡΗΤΑ Τον Υιο,Κυριο,ετσι ΦΑΝΕΡΑ και ΡΗΤΑ,θα ονομαζαν και Το Αγιο Πνευμα, Κυριο...
και δεν θα χρειαζοταν,να ψαχνεις να βρεις εδαφια Στην Γραφη,Στα Οποια,με κρυφο και δυσνοητο ταχα τροπο,Το Αγιο Πνευμα ονομαζεται Κυριος...!!!

Οπως για Τον Ιησου Χριστο,οι αποστολοι πολλακις και ΦΑΝΕΡΑ,ονομαζουν και λενε Τον Ιησου Χριστο...
Ο Κυριος μου-μας Ιησους Χριστος...
το ιδιο ΦΑΝΕΡΑ,θα λεγανε και Ο Κυριος μας Το Αγιο Πνευμα...!!!

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπε:

@Στο παραπανω εδαφιο,ο αποστολος Πετρος,ευαγγελιζει τον Κορνηλιο και τους αλλους...!!!
Κανοντας την αρχη Του Ευαγγελιου ο αποστολος Πετρος,διδασκει τον Κορνηλιο αρχικα,λεγοντας του σε ενα σημειο...

...πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιον...

Εδω,με τον τροπο που εκφραζεται,ο αποστολος Πετρος,δεν πρεπει να νομιζουμε οτι ταχα...
Ο Θεος Πατηρ,εχρισε με Πνευμα Αγιο,καποιον πιστο ανθρωπο (Τον Ιησου Χριστο)απο την Ναζαρετ...!!!@


«Νομίζουμε» στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει!
«Έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου ου…»! (Ματθ. Ε’ 37).
Συκοφαντείς το «Απ. Πέτρο»; Τα λόγια του Απ. Πέτρου, δεν ήταν εκ Πνεύματος Αγίου; Εσύ δεν μας λες, ότι πιστεύεις μόνο στην Αγία Γραφή; Το είδαμε!
Η Καινή Διαθήκη του ΝΕΟΦ. ΒΑΜΒΑ, στις (Πραξ. Ι’ 38), το αποδίδει στον (Λουκ. Δ’ 18)!!! Μήπως διαφωνείς με τον «Βάμβα»;;; Η με τον «ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ»;;;
«Γνωρίζετε τον Ιησούν, ο οποίος κατάγεται από την πόλιν Ναζαρέτ, πως έχρισεν αυτόν ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου…» (Πράξ. Ι’ 38).
«Πνεύμα Κυρίου μένει… Και μένει το Πνεύμα τούτο εις εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισεν ως άνθρωπο…» (Λουκ. Δ’18), η ερμηνείες του «ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ», Συμφωνείς;
Ποια Αγ. Γραφή έχεις στα χέρια σου;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπε:

@Ο Πατηρ,Ο Υιος,και Ο Παρακλητος, ειναι παντα μαζι...ΕΙΝΑΙ ΕΝ...!!!@

Μπορείς να μου πεις σε τι «ΕΙΝΑΙ ΕΝ»;;;

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπε:

@Ματθαιος 3.16
16 Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος• και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν•

Κατα Ιωαννη 1.
32 Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγων ότι Είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν.
33 Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν• αλλ' ο πέμψας με διά να βαπτίζω εν ύδατι εκείνος μοι είπεν• εις όντινα ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτος είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω.

Λουκας 3.22
22 και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν, και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα• Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις σε ευηρεστήθην.

Απαντω...

Δεν πρεπει να νομιζουμε οτι...
οταν Ο Ιησους Χριστος βαπτισθηκε εν υδατι,εκεινη την ωρα συναιβει να βαπτισθει με Πνευμα Αγιο...!!!
Δεν πρεπει να νομιζουμε,οτι...
μεχρι να βαπτιστει εν υδατι Ο Υιος Του Θεου,δεν ηταν ΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ...!!!@


Εγώ δεν σου είπα να μου κανείς κήρυγμα!
Σου είπα πόσα πρόσωπα βλέπεις στον (Ματθαίο 3.16);


@ Αν εσυ θελεις με το εδαφιο...
Λουκας 4.18
18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ
να καταλαβαινεις οτι...
Το Πνευμα Του Θεου Το Αγιο Πνευμα ειναι πανω Στον Υιο...
δεν κανεις λαθος...!!!
Γιατι οντως ισχυει...
αληθως,Το Πνευμα Το Αγιο,ειναι πανω (και εντος) Στον Υιο...!!!
Και βεβαιως,δεν ειναι λαθος να ονομαζεις,Το Αγιο Πνευμα,ως Πνευμα Του Θεου...!!!@1) Με έγραψες, «και βεβαίως, δεν είναι λάθος να ονομάζεις, το Άγιο Πνεύμα ως Πνεύμα του Θεού».
Άραγε το «Πνεύμα του Θεού» = δύο πρόσωπα!

2) Γιατί είναι λάθος να ονομάσω το «Άγιο Πνεύμα» ως «Πνεύμα Κυρίου»;

3) Το «Πνεύμα του Κυρίου», δεν είναι και εδώ δύο πρόσωπα; Θέλω μόνο από εσένα να μου απαντήσεις, ναι «ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ».


4) Και κάτι άλλο, θυμάσαι που σε ερώτησα, στις «3 Ιουλίου 2013 - 7:03 μ.μ.»: Ναι, αλλά δεν ανέφερες το «Πνεύμα».Το «Πνεύμα» σε ποιο πρόσωπο αναφέρετε;;; Στον «Πατήρ» ή στο «Άγιο Πνεύμα»;;;

Η Απάντηση σου ήταν:

Στο Πνευμα Του Θεου Πατερα...!!!

3 Ιουλίου 2013 - 9:34 μ.μ.


Το «Πνεύμα του Θεού» = για εσένα στο «Πνεύμα του Πατέρα»! Εννοούσες σε ένα πρόσωπο!
Τώρα έρχεσαι και λες, «και βεβαίως, δεν είναι λάθος να ονομάζεις, το Άγιο Πνεύμα ως Πνεύμα του Θεού!!!
Καταλαβαίνεις σε τι αντιφάσεις πέφτεις!


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Vasillis 12345678910

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 37

Συνομιλητη
Madragoras
11 Ιουλίου 2013 - 5:56 μ.μ.

Δεν συζητω πλεον μαζι σου...!!!
__________________________________

Γιατί μέχρι τώρα συζητούσες;
Δικά σου πράγματα έλεγες αναπόδεικτα και ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ.

Κλασσικό παράδειγμα αυτό εδώ που είπες """Ετσι διαμορφωθηκε,συν τω χρονω,Το Βιβλιο Της Καινης Διαθηκης...!!!
Εχω την γνωμη αυτο ηδη θα πρεπει να εγινε,περι το 80-100 μ.Χ.περιπου."""

Αμ δεν έγινε το 80-100 αλλά το 300+.

Μόλις φαίνεται ότι είναι συμπεράσματα δικά σου και μόνο παρατάς το διάλογο επειδή δεν σε συμφέρει να παραδεχθείς τα λάθη σου.

Ο Σατάν βλέπεις κάνει καλά τη δουλειά του και δεν αφήνει το άνθρωπο να διορθωθει και να ανγνωρίσει τα λάθη του!!!

Αμ που νομίζεις ότι μπήκες Βασίλη μου. Είχε γράψει κάποιος κάποτε για για το Ιστολόγιο """"Μην ξεχνας αγαπητε Ανωνυμε ότι εδώ μεσα από ότι ειδα στις 2 ημερες που εχω μπει υπαρχουν Ιντερνετικοι-Αντιαιρετικοι-Καρχαριες που τρωνε και μασανε αλυπητα κάθε Κουστουμαρισμενο Αμερικανοκινητο Εμπορακο που θα τολμησει να γραψει κατι."""

Madragoras

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Καλώς Βασίλη ξεκινάω τότε από την αρχή μια-μια τις ερωτήσεις μου τις οποίες θέλω να τις απαντάς μόνο μέσα από την Αγία Γραφή με χωρία και συγκεκριμένα όχι αερολογίες.
Λοιπόν ξεκινάω:
Ερώτηση 1
Πού λέει η Αγία Γραφή ότι είναι @ο λόγος του Θεού;@

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 42


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
16 Ιουλίου 2013 - 10:51 π.μ.


Εγραψες...

«Νομίζουμε» στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει!
«Έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου ου…»! (Ματθ. Ε’ 37).

Απαντω...

Στην Αγια Γραφη υπαρχει...
το ναι...!!!
Υπαρχει και το νομιζω...!!!
Οταν ειναι να πουμε ναι...λεμε..ναι,Αμην...!!!
Και οταν ειναι να πουμε, νομιζω,λεμε...νομιζω...!!!

Ιωάννης 21:25 Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσι καθ' εν, ουδ' αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρήσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Πράξεις Αποστόλων 26:2 Μακάριον νομίζω εμαυτόν, βασιλεύ Αγρίππα, μέλλων να απολογηθώ ενώπιόν σου σήμερον περί πάντων εις όσα εγκαλούμαι υπό των Ιουδαίων,

Α' Κορινθίους 4:9 Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον· διότι εγείναμεν θέατρον εις τον κόσμον, και εις αγγέλους και εις ανθρώπους.

Φιλιππησίους 3:8 μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν

Εγραψες...

Συκοφαντείς το «Απ. Πέτρο»; Τα λόγια του Απ. Πέτρου, δεν ήταν εκ Πνεύματος Αγίου; Εσύ δεν μας λες, ότι πιστεύεις μόνο στην Αγία Γραφή; Το είδαμε!

Απαντω...

Μην βιαζεσαι να συμπεραινεις,μιλωντας αστοχα...!!!
Σε τιποτα δεν συκοφαντω τον αποστολο Πετρο...!!!
Ολα οσα λεει ο αποστολος Πετρος ειναι ΠΑΝΣΩΣΤΑ...!!!

Εγραψες...

«Γνωρίζετε τον Ιησούν, ο οποίος κατάγεται από την πόλιν Ναζαρέτ, πως έχρισεν αυτόν ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου…» (Πράξ. Ι’ 38).

Απαντω...

Στο εδαφιο αυτο,ο αποστολος Πετρος λεει Την Αληθεια...!!!
Αληθως,Ο Ιησους Χριστος,κατα σαρκα καταγεται απο την Ναζαρετ...!!!
Κατα Πνευμα ομως δεν ισχυει...!!!
Κατα Πνευμα γνωριζουμε,οτι Ο Ιησους Χριστος καταγεται απο Τον Ουρανο,ηρθε απο Τον Υψιστο Ουρανο,εκει που ειναι Ο Θρονος Του Θεου...!!!
Αληθως,Ο Θεος Πατερας εχρισε Τον Ιησου Χριστο με Αγιο Πνευμα...!!!

Επεξηγηση...

Το ρημα χριω,εχει την εννοια του επιχυνω...
εχει και την εννοια του αναγορευω καποιον,οριζω καποιον σε καποιο αξιωμα...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 43ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 42

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
16 Ιουλίου 2013 - 10:51 π.μ.

π.χ.
Στην Παλαια Διαθηκη,Ο Θεος εχρισε -ορισε-αναγορευσε δια χειρος του προφητου Σαμουηλ,τον Δαυιδ,βασιλια του Ισραηλ,και ο προφητης περιεχυσε επι της κεφαλης του Δαυιδ το ελαιο του χρισματος...!!!

Απο το Φως Της Καινης Διαθηκης,μαθαινουμε,οτι...
Ο Υιος Του Θεου-Ιησους Χριστος,
ηταν εν Δοξη παρα Του Πατρος,μαζι με Τον Πατερα,στον Υψιστο Ουρανο...!!!
Μαθαινουμε οτι...
Ο Πατηρ,Ο Υιος,και Το Αγιο Πνευμα,ειναι ΠΑΝΤΑ μαζι,ειναι αχωριστοι,ειναι ΕΝ...!!!
Αυτο σημαινει οτι...
Ο Υιος ειναι ΠΑΝΤΑ σε κοινωνια με Το Αγιο Πνευμα...αυτο σημαινει...Το Αγιο Πνευμα ειναι ΠΑΝΤΑ μαζι με Τον Υιο...και πριν να ερθει στην Γη Ο Ιησους Χριστος,και μετα που ηρθε στην Γη,και μετα που ανεληφθει...!!!

Ο αποστολος Πετρος,θελοντας να κανει συνδεση...
του τροπου με τον οποιο εχριωνταν οι βασιλεις στην Παλαια Διαθηκη...
με Την Χριση Του Ιησου Χριστου...
ειπε στον Κορνηλιο,οτι...
Ο Θεος εχρισε Τον Ιησου απο την Ναζαρετ με Πνευμα Αγιο...!!!

Αυτο που ειπε ειναι Αληθεια...!!!
Οι μελλοντες να πιστευσουν Στον Ιησου Χριστο...
κατα αρχην...
διδασκονται Την Αληθεια οτι...
Ο Θεος εχρισε Τον Ιησου απο την Ναζαρετ με Πνευμα Αγιο...
μετεπειτα ομως...
πληροφορουμενοι και αυξανομενοι εις Την Αληθεια Της Καινης Διαθηκης...
μαθαινουν οτι...
Ο Ιησους απο την Ναζαρετ,ειναι Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης,Ο καταβας εκ Του Υψιστου Ουρανου,
Ο Οποιος ειναι Ο Κυριος των παντων...
Ο Οποιος ειναι ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ-ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ-ΠΑΝΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ,ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,και πριν να ερθει στην Γη,και μετα που ηρθε στην Γη,και μετα που ανεληφθει εις Τον Υψιστο Ουρανο...!!!

Εγραψες...

«Πνεύμα Κυρίου μένει… Και μένει το Πνεύμα τούτο εις εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισεν ως άνθρωπο…» (Λουκ. Δ’18), η ερμηνείες του «ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ», Συμφωνείς;

Δεν ξερω αν πρεπει να συμφωνησω με τον Τρεμπελα...δεν ξερω πως το εννοει αυτο ο Τρεμπελας...!!!
Αν το (ως άνθρωπο),το εννοει ως κατα σαρκα ΜΟΝΟ,τοτε συμφωνω...!!!
Αν ομως το εννοει οτι...
ερχομενος Το Πνευματικο Εγω-Υιος Του Θεου-Ιησους Χριστος,στην Γη...
κατοικησε σε ανθρωπινο σωμα...
και μεσα στο ανθρωπινο σωμα,δημιουργηθηκε,και μια ανθρωπινη ψυχη-ενα ανθρωπινο εγω-Ιησους Χριστος...
τοτε αν το εννοει ετσι,σφαλλει και πλαναται...!!!
Γιατι αν θα ισχυε αυτο,τοτε...
θα ειχαμε δυο Εγω-Ιησους Χριστος...
ενα Εγω-Τον Υιο Του Θεου,Τον εκ Του Ουρανου κατελθοντα,και ενα δευτερο εγω-Ιησους Χριστος-ανθρωπινο-ανθρωπινη ψυχη...
το οποιο,δεν μπορει να ειναι Αληθεια...!!!
Εσυ ενδεχομενως,να ξερεις τι ακριβως διδασκουν οι πατερες της ορθοδοξιας περι του ζητηματος τουτου...!!!

Εγραψες...

Ποια Αγ. Γραφή έχεις στα χέρια σου;

Απαντω...

Γενικα χρησιμοποιω την μεταφραση του Βαμβα,αλλα διαβαζω και το αρχαιο κειμενο,γιατι δεν μπορω να εμπιστευτω κατα παντα την μεταφραση του Βαμβα...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 44Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
16 Ιουλίου 2013 - 10:54 π.μ.


Εγραψες...

Μπορείς να μου πεις σε τι «ΕΙΝΑΙ ΕΝ»;;;

Απαντω...

ΟΙ ΤΡΕΙΣ...
Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ...
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ,Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ...
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ,
ΕΙΝΑΙ ΕΝ
δηλαδη ειναι μαζι,ειναι ενωμενοι εν Αγαπη,ειναι αχωριστοι...!!!

ΤΟ ΕΝ
δεν σημαινει οτι ειναι Το Ενα και Το Αυτο Εγω...!!!
Δεν σημαινει οτι...
Το Εγω-Θεος Πατηρ
Το Εγω-Υιος Του Θεου
Το Εγω-Αγιο Πνευμα
ειναι Το Ενα και Αυτο Εγω...!!!

Οι πατερες της ορθοδοξιας
(και οχι μονο αυτης),
(αν τους καταλαβα καλα,τοτε εν τη νεοτητι μου,οταν ημουν ορθοδοξος)
διδασκουν,οτι...

Ο Θεος ειναι τριαδικος,ειναι τρισυποστατος,ειναι Τα Τρια Προσωπα (εγω Τα λεω Εγω)...
ειναι...
Ο Πατηρ
Ο Υιος
και Το Αγιο Πνευμα...!!!
Δηλαδη λενε οτι...
Ο Θεος ειναι Η Αγια Τριαδα...
δηλαδη λενε οτι...
Ο Θεος-Αγια Τριαδα,ειναι Ο Πατερας,Ο Υιος,και Το Αγιο Πνευμα...!!!
Δηλαδη λενε οτι...
Το Εγω-Θεος-Αγια Τριαδα
εμπεριεχει...
τα Τρια Εγω...
Το Εγω-Ο Πατηρ,
Το Εγω-Ο Υιος,
και Το Εγω-Το Αγιο Πνευμα...!!!


Αν ισχυε το παραπανω...
το οποιο ειναι πλανη και ατοπο...

θα ειχαμε δυο Θεους...
Εναν θεο,Τον Θεο-Αγια Τριαδα...
και εναν δευτερο Θεο,Τον Θεο Πατερα,που εμπεριεχεται Στον Θεο-Αγια Τριαδα...!!!

Και θα προεκυπτε ακομα,το εξης ερωτημα...

Ο Υιος,ποιανου Υιος ειναι???
Της Αγιας Τριαδος-Θεου...
η Του Πατερα-Θεου,
(που εμπεριεχεται Στην Αγια Τριαδα-Θεο)...???

Επισης και κατι ακομα...

Αν Το Εγω-Αγια Τριαδα-Θεος
Το Οποιο Εγω,εμπεριεχει...
Το Εγω-Θεος Πατερας
Το Εγω-Υιος Του Θεου
Το Εγω-Αγιο Πνευμα

Ποιος ειναι τελικα Ο Πατερας???

Το Εγω-Αγια Τριαδα-Θεος,ειναι Ο Πατερας,
η Το Εγω-Θεος Πατερας,
(που εμπεριεχεται Στην Αγια Τριαδα-Θεος)
ειναι Ο Πατερας...???

Αν Το Εγω-Αγια Τριαδα-Θεος
ειναι Ο Πατερας,
τοτε,θα εχουμε δυο Πατερες Θεους...
Εναν Τον Πατερα-Θεο-Αγια Τριαδα
και Εναν δευτερο Πατερα,
Τον Πατερα-Θεο,που εμπεριεχεται Στον Θεο-Αγια Τριαδα...!!!

Ολα αυτα ειναι ατοπα,και αντιβαινουν με Την Λογικη Της Αληθειας...και μας οδηγουν σε πλανες διδασκαλιες...!!!

Απο Την Καινη Διαθηκη,διδασκομαστε οτι...

Α`Κορινθιους 8.5-6
5 Διότι αν και ήναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τω ουρανώ είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, 6 αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού.

Ειδικα πρι αυτου που συζηταμε,λεει...

...αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ,...

Η Γραφη δεν μας διδασκει για...

Θεο-Αγια Τριαδα Ο Οποιος εμπεριεχει...
Τον Θεο-Πατερα
Τον Υιο
και Το Αγιο Πνευμα...!!!
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 45


Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.
16 Ιουλίου 2013 - 11:02 π.μ.


Εγραψες...

Καταλαβαίνεις σε τι αντιφάσεις πέφτεις!

Απαντω και διασαφηνιζω...

Ο Θεος Πατερας ειναι Πνευμα,ειναι Πνευματικο Ων,Πνευματικο Εγω...!!!

Το Αγιο Πνευμα,ειναι Πνευμα,ειναι Πνευματικο Ων,Πνευματικο Εγω...!!!

Στην φραση...
...Το Πνευμα Του Θεου...
μπορουν να ισχυσουν δυο αληθινα εννοηματα...εξαρταται,τι εννοω εγω με την παραπανω φραση...

Περιπτωση πρωτη...

λεω την φραση...
...Το Πνευμα Του Θεου...
και εννοω...
Αυτο καθ`Εαυτο...
Το Πνευμα-Το Πνευματικο Εγω-Θεος Πατερας.

Περιπτωση δευτερη...

λεω την φραση...
...Το Πνευμα Του Θεου...
και εννοω...
Το Πνευμα-Το Πνευματικο Εγω-Αγιο Πνευμα.
Και δεν κανω λαθος,γιατι...
Το Πνευμα-Το Πνευματικο Εγω-Το Αγιο Πνευμα...
ειναι Του Θεου Πατερα,Πνευμα...!!!
Γιατι ανηκει Στον Πατερα,εκπορευεται απο Τον Πατερα,οποτε ειναι Πνευμα Του Πατερα...!!!

Προφανως,την λεξη -Του- δεν την εννοω με την εννοια της ταυτισης,
οτι δηλαδη...
Το Πνευμα-Το Πνευματικο Εγω-Το Αγιο Πνευμα,
ταυτιζεται με Το Αυτο καθ`Εαυτο Πνευμα-Θεος Πατηρ...!!!
Την λεξη -Του- την εννοω με την εννοια του -ανηκειν- Στον Θεο Πατερα...!!!
Δηλαδη Το Αγιο Πνευμα,ειναι Πνευμα που ανηκει Στο Πνευμα-Θεος Πατηρ,γιατι απο Αυτον εκπορευεται...!!!
Υπ`αυτην την εννοια,λεω την φραση...
...Το Πνευμα Του Θεου...
και εννοω...
Το Αγιο Πνευμα...
Το Οποιο ειναι Του Θεου Πνευμα,
γιατι ανηκει Στο Πνευμα-Θεος Πατηρ...!!!
vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 46

Συνομιλητη
Madragoras
16 Ιουλίου 2013 - 11:17 π.μ.


Εγραψες...

Μόλις φαίνεται ότι είναι συμπεράσματα δικά σου και μόνο παρατάς το διάλογο επειδή δεν σε συμφέρει να παραδεχθείς τα λάθη σου.

Απαντω...

Σου ειπα οτι δεν θελω να συνομιλησω αλλο μαζι σου,για τον εξης λογο...

Εχω πει,και το πιστευω ακραδαντα,οτι...

Οι αποστολοι,οταν διδασκουν τους μαθητες,περι καποιου πνευματικου ζητηματος-ερωτηματος...
ειτε προφορικως,ειτε γραπτως...
τα ιδια λενε...
τις ιδιες απαντησεις δινουν...
τα ιδια νοηματα διδασκουν...
δεν αλλαζουν τα νοηματα...!!!

Εσυ,σε αυτο το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ διαφωνεις...!!!

Λες δηλαδη,οτι...
οι αποστολοι,απαντουν αλλα αντ` αλλων...
λες δηλαδη οτι...
περι των ιδιων ζητηματων και ερωτηματων...
οι αποστολοι,
αλλιως απαντανε προφορικως...
και αλλιως απαντουν γραπτως...!!!

Αν σ` εχω παρεξηγησει,και δεν σε εννοησα ορθα...
τοτε δεν εχω λογο να διακοψω την συζητηση...!!!

Αν ομως σε εννοησα ορθα...
τοτε,θεωρω ματαιο τον διαλογο μαζι σου...!!!
Σε θεωρω...
ανθρωπο που ηθελημενα επιλεγει το στραβο...!!!

vasilis123 είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 47


Φιλε συνομιλητη
Παναγιώτη Μακρή
17 Ιουλίου 2013 - 11:53 π.μ.


Εγραψες...

Ερώτηση 1
Πού λέει η Αγία Γραφή ότι είναι @ο λόγος του Θεού;@

Απαντω...

Α`Θεσσαλονικεις 2.13
13 Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ' ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.


Στα παραπανω εδαφιο διαβαζουμε,οτι...

Ο αποστολος Παυλος λεει στους πιστους...
και λεει και σε μας...
οτι αυτα που διδασκει...
δεν ειναι λογια ανθρωπινα δικα του,
αλλα ειναι Λογια Του Θεου...!!!

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπε:

@Εγραψες...

«Νομίζουμε» στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει!
«Έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου ου…»! (Ματθ. Ε’ 37).

Απαντω...

Στην Αγια Γραφη υπαρχει...
το ναι...!!!
Υπαρχει και το νομιζω...!!!
Οταν ειναι να πουμε ναι...λεμε..ναι,Αμην...!!!
Και οταν ειναι να πουμε, νομιζω,λεμε...νομιζω...!!!

Ιωάννης 21:25 Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσι καθ' εν, ουδ' αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρήσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Πράξεις Αποστόλων 26:2 Μακάριον νομίζω εμαυτόν, βασιλεύ Αγρίππα, μέλλων να απολογηθώ ενώπιόν σου σήμερον περί πάντων εις όσα εγκαλούμαι υπό των Ιουδαίων,

Α' Κορινθίους 4:9 Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον• διότι εγείναμεν θέατρον εις τον κόσμον, και εις αγγέλους και εις ανθρώπους.

Φιλιππησίους 3:8 μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν@Βασίλη σύνελθε!

Αυτά τα εδάφια που ανέφερες, είναι η γλώσσα των Αποστόλων του αρχαίου κειμένου; Ή της γλώσσας του «Ν. Βάμβα»; Εμείς μιλάμε για το «αρχαίο κείμενο»!
Εγώ όταν σου είπα για «το νομίζουμε», εννοούσα στο αρχαίο κείμενο! Αν πάρουμε τον «Βάμβα», τα όσα ανέφερες, μιλάει για το «νομίζω = ενικός», και όχι «νομίζουμε = πληθυντικός»! Μπορείς να με το βρεις στο αρχαίο κείμενο; (Νομίζουμε).@Αληθως, Ο Θεος Πατερας εχρισε Τον Ιησου Χριστο με Αγιο Πνευμα...!!!@

Μπράβο σου Βασίλη, που είπες την αλήθεια!

Για να δούμε τώρα τι είπες σ’ αυτό το θέμα στις (15 Ιουλίου 2013 - 9:21 μ.μ.).


Εδω,με τον τροπο που εκφραζεται,ο αποστολος Πετρος, δεν πρεπει να νομιζουμε οτι ταχα...
Ο Θεος Πατηρ,εχρισε με Πνευμα Αγιο,καποιον πιστο ανθρωπο (Τον Ιησου Χριστο)απο την Ναζαρετ...!!!


Εδώ αποκλείεις, ότι ο «ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ, ΕΧΡΙΣΕ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ»!!!!!!
Ενώ σήμερα μου είπες, «ΑΛΗΘΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΧΡΙΣΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ»!!!!!!
ΜΟΝΟ ΣΟΥ ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ!

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123, είπε:

@Εγραψες...

«Πνεύμα Κυρίου μένει… Και μένει το Πνεύμα τούτο εις εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισεν ως άνθρωπο…» (Λουκ. Δ’18), η ερμηνείες του «ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ», Συμφωνείς;

Δεν ξερω αν πρεπει να συμφωνησω με τον Τρεμπελα...δεν ξερω πως το εννοει αυτο ο Τρεμπελας...!!!
Αν το (ως άνθρωπο),το εννοει ως κατα σαρκα ΜΟΝΟ,τοτε συμφωνω...!!!@

Βασίλη ξύπνα! Μήπως έχεις μυωπία;
Διάβασες καλά την ερμηνεία του «ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ»;
Να δούμε τι λέει:
«Διότι ο Κύριος με «έχρισεν ως άνθρωπο».
Η ερμηνεία του είναι τόσο απλή, και ένα παιδάκι θα το καταλάβαινε! Ελληνικά μιλάμε!

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Τα υπόλοιπα σχόλια σου, μπορούν να λυθούν μόνο με μία απάντηση σωστή που θα μου δώσεις.
Σε παρακαλώ, το «Πνεύμα Κυρίου», πόσα πρόσωπα βλέπεις;;; (ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΘΕΛΩ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ).
Αν δεν μου απαντήσεις , τελειώνει ο διάλογος μαζί σου!


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 1234

Λες δηλαδη,οτι...
οι αποστολοι,απαντουν αλλα αντ` αλλων...
λες δηλαδη οτι...
περι των ιδιων ζητηματων και ερωτηματων...
οι αποστολοι,
αλλιως απαντανε προφορικως...
και αλλιως απαντουν γραπτως...!!!
__________________________________

Όχι δεν λέω αυτό γιατί αυτό ΔΕΝ στέκει λογικά.

Εγώ λέω πως το κήρυγμα των Αποστόλων δεν περιορίζεται ΜΟΝΟ στον γραπτό λόγο.Ένα Μέρος του Κηρύγματος του Χριστού και των Αποστόλων καταγράφηκε.Το άλλο μέρος του Κηρύγματός τους δεν το έχουμε σε γραπτή μορφή αλλά το γνωρίζουμε δια της προφορικής παραδόσεως.Και φυσικά, υπάρχουν πράξεις και λόγια του Ιησού που δεν καταφράφηκαν πουθενά.

Ένα παράδειγμα : ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.

Madragoras

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Προς Βασίλη

Δεν μου τα απαντάς καλά αγαπητέ μου:

Πρώτον λέει για @ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ' ημών@ βλέπεις το ρήμα ηκούσατε δεν μιλάει ο Πέτρος για γραπτά αλλά για προφορικά. Για ότι ακούσατε από εμάς.

Δεύτερον δεν σε ρώτησα περί της διδαχής των Αγίων Αποστόλων αλλά περί της Αγίας Γραφής, αυτό που λέει ο Πέτρος εννοεί αυτά που δίδασκε το τι κήρυττε στους πιστούς δεν μιλάει πουθενά για Αγία Γραφή, δεν μας διαβεβαιώνει εδώ ο Πέτρος ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού.

Με βάση τα παραπάνω σε ρωτάω πάλι που λέει η Αγία Γραφή ότι είναι ο Λόγος του Θεού;

Διευκρίνηση:

Λόγος του Θεού θα πει η φωνή του Θεού και σε ρωτώ μπορεί να αποτυπωθεί ο Λόγος του Θεού σε ανθρώπινη γλώσσα; δηλαδή το @γράμμα@ της Αγίας Γραφής δηλαδή η Αγία Γραφή ως βιβλίο είναι ο λόγος του Θεού;

Συσχέτισε το λάθος που έκανες που θεώρησες την Αγία Γραφή λόγο του Θεού με το λάθος των μουσουλμάνων για το Κοράνι το οποίο @ σύμφωνα με το Ισλάμ @ είναι λόγος του Θεού και το οποίο το έστειλε από τον ουρανό ο Αλλάχ μέσω του αρχάγγελου Γαβριήλ στον Μωάμεθ και οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ένα άφθαρτο Κοράνι στον ουρανό.

Άμα δεχθούμε την Αγία Γραφή σαν λόγο του Θεού τότε την μετατρέπουμε αυτομάτως σε "Κοράνιο".

Ανώνυμος είπε...

Θα το ξαναπώ, το «Πνεύμα Κυρίου» πόσα πρόσωπα βλέπεις; Ένα ή δύο;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

@Αν ομως το εννοει οτι...
ερχομενος Το Πνευματικο Εγω-Υιος Του Θεου-Ιησους Χριστος,στην Γη...
κατοικησε σε ανθρωπινο σωμα...
και μεσα στο ανθρωπινο σωμα,δημιουργηθηκε,και μια ανθρωπινη ψυχη-ενα ανθρωπινο εγω-Ιησους Χριστος...
τοτε αν το εννοει ετσι,σφαλλει και πλαναται...!!!@

17 Ιουλίου 2013 - 4:36 μ.μ.


Αγαπητέ Βασίλη, πρόσεξα μία ακόμα μεγάλη πλάνη σου!
Δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος έχει ψυχή;;;
(Βέβαια το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μια που ανέφερες πρέπει να το ξεκαθαρίσεις).GEORGIOS O.X.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...