ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

26 Ιαν 2014

Γιατί και πως απαντάμε στις πλάνες του κύριου Λιακόπουλου

Του Παναγιώτη Μακρή


Ο γνωστός σε όλους μας τηλεπωλητής βιβλίων κ. Λιακόπουλος με τις αναρίθμητες πλάνες του, έχει επηρεάσει πολλούς Ορθόδοξους αδελφούς μας και τους έχει πείσει πως η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εσφαλμένη Θεολογία η οποία στηρίζεται στο ότι τους κρύβει την «Αλήθεια», υποστηρίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος διαθέτει αυτή τη κρυμμένη γνώση. Βέβαια ο κ. Λιακόπουλος, δεν διευκρινίζει στους αγαπητούς τηλεθεατές τις πλάνες οι οποίες περιέχονται σε αυτήν την κρυμμένη γνώση.
Έχοντας δημιουργήσει ένα κράμα Ορθοδοξίας, ειδωλολατρίας, αποκρυφισμού και πολλών άλλων, πωλεί αυτό το κράμα σε ανυποψίαστους αδελφούς σαν την αληθινή γνώση.
Το θέμα μας, δεν είναι όμως να σχολιάσουμε το τι κάνει ο κ. Λιακόπουλος, το οποίο στην τελική δεν μας αφορά. Δεν γνωρίζουμε, αν ότι κάνει το κάνει από συγγνωστή πλάνη στην οποία ο ίδιος έχει πέσει χωρίς να το γνωρίζει  ή ότι κάνει το κάνει σκόπιμα (ελπίζουμε να συμβαίνει το πρώτο, καθότι αν συμβαίνει το πρώτο μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας θα διορθωθεί, αν γίνεται όμως σκόπιμα, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για αυτόν). Σκοπός μας, είναι να σχολιάσουμε αυτές τις θεωρίες του, με γνώμονα την αλήθεια που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας...

19 Ιαν 2014

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΩΝ ΒΑΠΤΙΣΤΩΝ

του Αρχιμανδρίτου
Γρηγορίου Κωνσταντίνου
Διδάκτορος Θεολογίας

Ονομασία
Πριν από μερικά χρόνια ένας αριθμός ομολογιών άρχισαν να εμφανίζονται με το όνομα «Reformed Baptist». Είναι Βαπτιστές που πιστεύουν στη  σωτηριολογία του Καλβίνου. Η πρώτη  εκκλησία  από τους μεταρρυθμισμένους Βαπτιστές ιδρύθηκε το 1630.  Από τότε αυτή η έννοια της Μεταρρύθμισης και της Βάπτισης προκάλεσε σε πολλά μέλη της έντονα ερωτήματα, σχετικά με ποιο είδος μεταρρύθμισης σε σχέση με το βάπτισμα ακολουθεί η εκκλησία αυτή. Βεβαίως δεν πρόκειται μόνο για μια αποχώρηση ορισμένων μελών από μια άλλη Εκκλησία, αλλά περιέχει και ορισμένα άλλα πράγματα...

12 Ιαν 2014

Η ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Του Παναγιώτη Μακρή


Παράδεισος και κόλαση, είναι δύο έννοιες που στην δική μας εποχή έχουν δυστυχώς παρεξηγηθεί λόγω της αυξημένης δυτικής χριστιανικής επιρροής. Δεν λείπουν οι φορές που Ορθόδοξοι πιστοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν καθαρώς αυτές τις έννοιες, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται από άθεους και άλλους πολέμιους της Ορθοδοξίας, με σκοπό την μάταιη προσπάθεια αμαύρωσης της εικόνας της Εκκλησίας.
Το παρακάτω άρθρο σκοπό έχει, να προσπαθήσει να βοηθήσει τους αναγνώστες να καταλάβουν πως έχει ο παράδεισος και η κόλαση από Ορθόδοξη χριστιανική πλευρά, απαντώντας σε τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με τις έννοιες αυτές...

5 Ιαν 2014

Ήμουν στο Μοναστήρι λίγο πριν παύσει να χτυπάει η καμπάνα

Κώστας Τσαπάρας – Συν/χος δάσκαλος


«Θέ­λω, παι­διά μου, να εκ­φρά­σω την ευ­γνω­μο­σύ­νη μου στον Παν­το­δύ­να­μο Θεό, γι­α­τί ε­δώ στην καρ­διά του Μπρα­ζα­βίλ, στην καρ­διά της Α­φρι­κής, έ­να νέο μο­να­στή­ρι θε­με­λι­ώ­νε­ται προς τι­μή και μνή­μη του Η­γα­πη­μέ­νου, φί­λου ε­πι­στή­θι­ου Ι­ω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου, του Α­πο­στό­λου της Α­γά­πης, που ε­κή­ρυ­ξε α­γά­πη, α­γά­πη, και πάλι α­γά­πη».
Αυ­τά τα λό­για είπε συγ­κι­νη­μέ­νος ο Μα­κα­ρι­ό­τα­τος Πα­τρι­άρ­χης Αλεξάνδρειαςς κ. Θε­ό­δω­ρος κα­τά την ε­πί­σκε­ψή του στην ε­πι­σκο­πή Κον­γκό Μπρα­ζα­βίλ και Γκαμ­πόν την η­μέ­ρα των εγ­και­νί­ων (2-11-2012) της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου, 6 χλμ. νό­τια της πόλης Ντολιζί.
Και συνέχισε: «Ε­δώ θα έρ­χον­ται τα παι­διά μας της Α­φρι­κής με την κα­θο­δή­γη­ση την πνευ­μα­τι­κή, του π. Θε­ο­λό­γου να μά­θουν την ε­πι­στή­μη των ε­πι­στη­μών, την πο­λι­τεία τη μο­να­στι­κή α­πό την έ­ρη­μο της Αι­γύ­πτου στις τρο­πι­κές ζούγ­κλες της Α­φρι­κής. Αυ­τό εί­ναι το με­γα­λείο του Θε­ού, αυ­τό εί­ναι το θαυ­μαστό...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...