ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

25 Μαΐ 2014

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Του  Γεωργίου   Διαμαντίδη


Από το βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά «Μπορείτε να ζείτε»

Η παρούσα μελέτη, «Διάλογος Ορθοδόξου με Μάρτυρα του Ιεχωβά», είναι ένας ζωντανός διάλογος, ο οποίος έγινε,  όχι μια φορά, αλλά δεκάδες φορές από έναν αγαπητό  Ορθόδοξο Χριστιανό με επιφανή στελέχη των «Μαρτύρων Ιεχωβά». Έχουμε πάρει άδεια από τον αγαπητό αδελφό  για να δημοσιεύσουμε ένα μεγάλο μέρος από  τον διάλογο που έκανε με «Μάρτυρα του Ιεχωβά» για την Ανάσταση Tου Χριστού.
Την εποχή που γίνονταν ο εν λόγω διάλογος, οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» όταν ήθελαν να τεκμηριώσουν τα λεγόμενά τους στη Βίβλο, χρησιμοποιούσαν την Αγία Γραφή του Αρχιμανδρίτου  Νεόφυτου Βάμβα και όχι αυτή που χρησιμοποιούν σήμερα και την ονομάζουν «Μετάφραση Νέου Κόσμου». Ως εκ τούτου, βγαίνει το συμπέρασμα, πως ο διάλογος αυτός έχει λάβει χώρα τα παλιότερα χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι αυτά που υποστηρίζει ο Μάρτυρας του Ιεχωβά για την Ανάσταση Tου Χριστού δεν τα πιστεύουν και σήμερα οι  «Μάρτυρες του Ιεχωβά»...
Να σημειώσουμε επίσης και αυτό. Τα μεγάλη στελέχη της Οργάνωσης, απαγόρευσαν στους «Μάρτυρες του Ιεχωβά»  να κάνουν διάλογο, μέχρι και σήμερα,  με τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό  που κατάγεται από την Κεντρική Μακεδονία! Για λόγους ευνόητους  δεν δημοσιεύουμε το όνομά του. Αυτά που θα δούμε λοιπόν στο  διάλογο είναι αυτούσια, όπως ελέχθησαν και από τις δύο πλευρές.
Πιστεύομε  πως η μελέτη αυτή θα γίνει αφορμή να  γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τις αλήθειες της πίστεώς μας.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Ο  Ορθόδοξος Χριστιανός  ρωτάει τον Μάρτυρα του Ιεχωβά:
«Πως Ανέστη ο Ιησούς Χριστός; Σωματικώς ή με κάποιο άλλο τρόπο;»
ΜτΙ: Ανέστη ως πνεύμα (1 Πέτρ. 3:18).
Ο. Χ.: Βλέπω ότι το χωρίο το διαστρεβλώνεται! «…ζωοποιηθείς δε πνεύματι» δεν σημαίνει ότι αναστήθηκε «ως πνεύμα», αλλά διατηρήθηκε ζωντανός κατά το πνεύμα! Διότι την δοτική, «πνεύματι» (= κατά το πνεύμα) την εξηγείτε «ως πνεύμα»!
ΜτΙ: Θέλετε δηλαδή να μας πείτε ότι ο Χριστός  Αναστήθηκε με το Σώμα Του; Μπορείτε αυτό να μας το δείξετε από την Αγία Γραφή;
Ο. Χ.: Ασφαλώς. Προφητεύεται από τον Δαβίδ,  (Ψαλμ. 15 [16] : 10),
και γράφεται στις Πράξ. 2:31 «ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν».
Επίσης και ο Ιησούς Χριστός είπε: «Λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν. Είπον  ουν οι Ιουδαίοι: Τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν;
Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνήσθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε…» (Ιωάν.  2:19-21). Και αλλού: «…εγώ τίθημι την ψυχήν μου, ίνα πάλιν λάβω αυτήν... Εξουσίαν  έχω θείναι αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν» (Ιωάν. 10:17-18). Με αυτά τα χωρία που παρουσιάσαμε,  φαίνεται  ξεκάθαρα ότι το Σώμα Του Χριστού δεν γνώρισε φθορά και ως Θεός Ανέστησε ο ίδιος Τον Εαυτόν Του!
ΜτΙ:  Ο λόγος του Θεού δεν αντιφάσκει! Στο θέμα αυτό απαντά η Γραφή, ότι ο Πατήρ Ανέστησε  Αυτόν: «Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών…» (Πράξ. 3:15, βλ. και 13:30).
Ο. Χ: Μου φαίνεται πως τα χωρία που σας  παρουσίασα δεν τα καταλάβατε! Να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα: Ο Πατήρ τον Ανέστησε το Χριστό ως άνθρωπο, αλλά ως Θεός ο Χριστός Ανέστησε ο ίδιος Τον Εαυτόν Του! Όχι μόνο ο Πατήρ Ανέστησε το Χριστό ως άνθρωπο, αλλά και το Άγιο Πνεύμα! Το οποίο δεν μας είπατε!  Να το δούμε: «Ει δε το Πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών…» (Ρωμ. 8:11).        
ΜτΙ: Ναι, αλλά ο Απόστολος Παύλος στο  1 Κορ. 15:50  μας βεβαιώνει ότι «σάρξ και αίμα  βασιλείαν Θεού δεν δύνανται να κληρονομήσωσιν…». Πως εσείς ισχυρίζεστε ότι ο Χριστός με δικό Του σάρκινο σώμα  Ανέστη;  Δεν έρχεται αυτό  σε αντίθεση με τον λόγο του Απόστολου Παύλου;
Ο. Χ: Καλά θα κάνετε να προσέξετε το θέμα  που διαπραγματεύεται ο Απόστολος Παύλος, σ’ αυτήν την περικοπή. Δεν κάνει λόγο αν ο Χριστός  Ανέστη  σωματικώς ή όχι, αλλά δίνει εξηγήσεις στις αμφιβολίες των Κορινθίων για την ανάσταση των νεκρών!  Τώρα, η έκφραση «σάρξ και αίμα» έχει διάφορες έννοιες, άλλοτε σημαίνει τον άνθρωπο (Ματθ. 16: 17), την σεξουαλικότητα του ανθρώπου (Ιωάν. 1:13) και την φθορά γενικώς. Μας το λέει στη συνέχεια το χωρίο, «ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί» (1 Κορ. 15: 50).
Θα μας πείτε τώρα τι έγινε το ανθρώπινο Σώμα Του Χριστού;
ΜτΙ: Ο Ιεχωβά Θεός δεχόμενος την τελεία ανθρώπινη θυσία του Αρχιερέως του, δεν μπορούσε ν’ αναστήσει τον Υιόν Του σε ζωή ως άνθρωπο, με το ίδιο ακρωτηριασμένο σαρκικό σώμα του.  Δεν γνωρίζουμε  τι απέγινε το σώμα του, ότι δεν διεφθάρη, πότερον διελύθη εις αέρια ή διατηρείται εισέτι που ως το μέγα μνημόνευμα της αγάπης του Θεού, της υπακοής του Χριστού και της ημετέρας απολυτρώσεως, ουδείς γνωρίζει. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι απέγινε το Σώμα Του.
Ο. Χ: Όλα αυτά που μας είπατε είναι υποθέσεις της Οργανώσεώς σας  και τίποτε γραφικό! Το ερώτημά μου  παραμένει αναπάντητο!
Σας παρακαλώ,  δείξτε μου μέσα από την Αγία Γραφή τι έγινε το Σώμα Του Χριστού;
ΜτΙ: Τι έγινε το σώμα του Μωϋσή;
Ο. Χ: Το θέμα μας δεν είναι για το σώμα του Μωϋσή, αλλά για το Σώμα Του Χριστού!
ΜτΙ: Όπως  ο Θεός εξαφάνισε το σώμα του Μωϋσή, έτσι εξαφάνισε και  το Σώμα Tου Χριστού. 
Ο. Χ: Στο Δευτερονόμιον διαβάζουμε για τον Μωϋσή: «Ο Μωϋσής, δούλος του Κυρίου, απέθανεν εις την χωράν Μωάβ, σύμφωνα με τον λόγον του Κυρίου. Έθαψαν αυτόν εις την Γαΐ, πλησίον του ναού του Φογώρ. Κανείς δεν είδε τον τάφον του μέχρις αυτής της ημέρας (Δευτερ. 34: 5-6). Τι  σχέση έχει το ερώτημά μου με την ταφήν του Μωϋσή;
Εμείς μιλάμε για την Ανάσταση  του Σώματος Του Χριστού και όχι την ταφήν του Μωϋσή!  Σας ξαναρωτώ, τι έγινε το Σώμα Του Χριστού;
ΜτΙ: Το σάρκινο σώμα του Ιησού Χριστού κατηναλώθη επάνω στη γη από τον Παντοδύναμο Θεό και δεν ελήφθη στον ουρανό από τον Ιησούν.
Ο. Χ: Μάλλον αντιφάσκετε με αυτά που λέτε! Προηγουμένως μας είπατε ότι: «Δεν γνωρίζουμε  τι απέγινε το σώμα του, ότι δεν διεφθάρη, πότερον διελύθη εις αέρια ή διατηρείται....  Και τώρα μας λέτε ότι το Σώμα Του Χριστού κατηναλώθη επάνω στη γη;  Εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε  τι σας λέει η Οργάνωσή  σας, αλλά η Αγία Γραφή!
ΜτΙ: Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν του ιδίου σώματος ανάσταση, απλώς ούτος υλοποιείτο σε σάρκα και αίμα για να γίνει ορατός και πιστευτός. Όπως η Γραφή μας αναφέρει ότι οι άγγελοι υλοποιούνται έτσι και ο Χριστός υλοποιείτο παίρνοντας διάφορα σώματα.
Ο. Χ: Ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα δεν έχουν σώματα, «…ο ποιών τους αγγέλους πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα» (Εβρ. 1:7).  Επομένως για να φέρουν μια αποστολή εις πέρας,  έπαιρναν μια μορφή,  (Ιωάν. 20:12) και αργότερα η μορφή χάνονταν. Είναι λοιπόν οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν και αποστέλλονται δια υπηρεσίαν  χάριν εκείνων που μέλλουν να κληρονομήσουν σωτηρίαν  (Εβρ. 1:14).
Ο Ιησούς Χριστός όμως είχε ΣΩΜΑ ανθρώπινο, για ποιο λόγο να υλοποιείτε παίρνοντας διάφορα σώματα όπως λέτε;
ΜτΙ: Εάν όπως λέτε Ανέστη με το ίδιο του το Σώμα, γιατί ο Μάρκος στο 16:12, γράφει: «Μετά δε ταύτα εφανερώθη εν άλλη μορφή εις δύο εξ αυτών, ενώ περιεπάτουν και επορεύοντο εις τον αγρόν»;
Εδώ φαίνεται ο Ιησούς  έπαιρνε διάφορα σώματα.
Ο. Χ: Μήπως εδώ διαστρεβλώνετε το χωρίο; Το εδάφιο που αναφέρατε δεν λέει ότι ο Χριστός πήρε εν ετέρω σώματι, αλλά εν ετέρα μορφή!  Άλλο «μορφή» και άλλο «σώμα»! Στο Λουκά 9:29, διαβάζουμε: «…το είδος του προσώπου αυτού έτερον». Δηλαδή, κατά την μεταμόρφωση του Χριστού η μορφή  αυτού έγινε διαφορετική.
Τι θα πούμε σ’ αυτό το χωρίο, ότι ο Χριστός άλλαξε σώμα; Ή η εξωτερική μορφή του προσώπου του  έγινε διαφορετική;
Μάλλον το τελευταίο έγινε! Ο Ευαγγελιστής Μάρκος  είναι πολύ περιληπτικός εις τας διηγήσεις του. Και ο Λουκάς (24:13), αναφέρει  το ίδιο γεγονός, όπως και ο Μάρκος, για τους δύο μαθητές  που πήγαιναν προς Εμμαούς.
ΜτΙ: Ναι, αλλά  εδώ  ο Λουκάς μας εξιστορεί ότι δεν Τον αναγνώρισαν οι δύο που πήγαιναν προς Εμμαούς, παρά μόνο στο  τέλος. Τι φανερώνει αυτό;  Ότι ο Ιησούς έπαιρνε διάφορα  σώματα. Εάν είχε το δικό Του Σώμα δεν θα έπρεπε οπωσδήποτε να Τον γνωρίζουν από την αρχή; 
Ο. Χ: Να προσέξουμε καλά την περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Λουκάς, σημειώνει την αιτία γιατί δεν Τον γνώρισαν: «Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώναι αυτών» (Λουκ. 24:16).
Είχε ο Κύριος τους λόγους Του γιατί δεν επέτρεψε στην αρχή να Τον γνωρίσουν. Διότι οι οφθαλμοί τους κρατούταν για να μην Τον αναγνωρίσουν στο πρόσωπο για να τους διηγηθεί τας Γραφάς. Όμως, με τον τεμαχισμόν  του άρτου, τους άνοιξε τα μάτια και Τον αναγνώρισαν (Λουκ. 24: 30-31).
Αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε άλλο σώμα, όπως λέτε, δεν χρειαζόταν να κρατήσει τους οφθαλμούς τους, γιατί οπωσδήποτε  δεν θα Τον αναγνώριζαν.  Αλλά επειδή είχε το δικό Του ΣΩΜΑ,  και θα Τον αναγνώριζαν γι’ αυτό «εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών»!  
Και κάτι ακόμα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρακάτω στο ίδιο κεφ. 24:39μας διηγείται με σαφή μαρτυρία ότι ο Κύριος Αναστήθηκε με το Σώμα Του και όχι σαν πνεύμα: «Ίδετε τας χείρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμι·  ψηλαφήσατέ με και ίδετε, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα».
 Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εδώ αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι πνεύμα!  Και επειδή ακόμη οι Απόστολοι δεν πίστευαν σε τόσο μεγάλης χαράς γεγονός και εκπλήσσονταν, τους είπε ο Χριστός: «Έχετέ τι βρώσιμον ενθάνδε; Οι δε επέδωκαν αυτώ  ιχθύος οπτού μέρος και από μελισσίου κηρίου, και λαβών ενώπιων αυτών  έφαγε» (Λουκ. 24:41,42-43). Ολοκάθαρα ο  Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει το Αναστημένο Σώμα Του Χριστού και μάλιστα να τρώει. Βεβαίως μετά την Ανάσταση, ο Κύριος δεν έχει υλικές ανάγκες, είναι  σε  άλλη διάσταση. Το κάνει  αυτό και μόνο για να μην τους μείνει  και ελάχιστη αμφιβολία ότι δεν είναι Αυτός που Εσταυρώθη, Ετάφη  και Ανέστη κατά τας Γραφάς. 
ΜτΙ: Και η τροφή πού έφαγε τι έγινε;
Ο. Χ: Σε ένα καμίνι  που καίει με υψηλή θερμοκρασία μπορείς να πλησιάσεις για να ρίξεις μέσα μια τρίχα της κεφαλής σου; Ασφαλώς όχι, διότι θα εξατμισθεί από μακριά. Έτσι και  η τροφή μέσα στο Αναστημένο και Δοξασμένο Σώμα Tου Χριστού, εξατμίσθηκε πρώτου να κατέβη καν στο στομάχι. 
ΜτΙ: Μου φαίνεται πως ερμηνεύετε την Γραφή  σύμφωνα με το δόγμα σας!
Ο Ιωάννης μας περιγράφει στο 20:19. «…της πρώτης εβδομάδος, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια το φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς, και εστάθη εις το μέσον…».
Εάν είχε το δικό Του Σώμα όπως μας λέτε, τότε πως μπήκε μέσα, αφού οι πόρτες ήταν κλειστές; Από την κλειδαρότρυπα; Ασφαλώς όχι. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε σαν πνεύμα και αμέσως δημιούργησε σώμα  με ρούχα.
Ο. Χ: Απαντώ: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, περπάτησε επάνω στα κύματα; (Ματθ. 14:25 ).
ΜτΙ: Ναι περπάτησε.
Ο. Χ: Πως περπάτησε, με τι σώμα και με  ποιο τρόπο;
ΜτΙ: Έκανε θαύμα.
Ο. Χ: Εδώ δεν θα μπορούσε να κάνει θαύμα; Ασφαλώς ναι!
 Όμως  στην  συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται περί θαύματος. Διότι ο Χριστός είναι τώρα σε άλλη διάσταση. Εσφραγισμένου του τάφου Ανέστη, και των θυρών κεκλεισμένων επέστη προς τους μαθητάς. Δεν εμποδίζεται από τους φυσικούς νόμους. Διότι όπως είπαμε, το Αναστημένο Σώμα Του Χριστού βρίσκετε  σε άλλη διάσταση, φοράει το ένδυμα της αφθαρσίας και δεν έχει ανάγκη τροφής, νερού και άλλων υλικών πραγμάτων. Μήπως ο Ιησούς Χριστός, ως  πανταχού παρών που είναι κατά των λόγων  Του, (Ματθ. 18:20. 28:20. Ιωάν. 3:13. 14:23. Αποκ. 3:20), θα  εμποδιστεί από  καμία ύλη; Φυσικά όχι!  Θα πραγματοποιήσει αυτό που θέλει να κάνει! Εδώ δεν εμποδίστηκε από τους συμπατριώτες Του που ήθελαν να Τον ρίξουν στο γκρεμό! Τι λέει σε αυτό η Γραφή: «Αυτός δε διελθών δια μέσου αυτών επορεύετο» (Λουκ. 4:29-30). Πώς πέρασε λοιπόν  ανάμεσά τους; Εφόσον  προσπάθησαν να Τον ρίξουν στο γκρεμό; Δεν πέρασε κατά τρόπον θαυμαστόν; Και αυτό έγινε πριν την Ανάσταση Του Κυρίου!      
ΜτΙ: Αρχίσατε πάλι να ερμηνεύετε την Αγία Γραφή σύμφωνα με το δόγμα σας;  
Ο. Χ: Εγώ όπως βλέπεις σας ομιλώ μέσα από την Αγία Γραφή. 
Πέστε μου και εσείς μέσα από την  Γραφή τι έγινε το Σώμα Tου Χριστού; 
Ξέρουμε ότι δεν εκλάπη (Ματθ. 28:12-13), ούτε είδε φθορά (Πράξ. 2:31), ούτε λιώνει σε τρείς μέρες, τότε που Βρίσκεται;                                                               ΜτΙ: Το δικό Του Σώμα ο Ιησούς  το κατέθεσε διαπαντός, ως θυσία και προσφορά στο Θεό. Πως ήταν δυνατόν να το ξαναπάρει  πίσω;
Δυνάμεθα μόνον να εικάσωμεν ότι ο Ιησούς ενδεχομένως να διατήρησε αυτό, όπως επιδείξει αυτό εις τους ανθρώπους κατά τον χιλιετή αιώνα.
Ο. Χ: Πάλι μας λέτε τα λόγια της Οργανώσεώς σας!  Αυτές είναι υποθέσεις  της φαντασίας σας! Και τίποτα Γραφικό!
Για να δούμε τώρα την περίπτωση του Απ. Θωμά: «Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’ αυτών. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων, και έστη εις τον μέσον και είπεν ειρήνη υμίν. Είτα λέγει τω Θωμά φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός» (Ιωάν.20:26-27).
Βλέπουμε εδώ, ότι ο Αναστάς Ιησούς κάνει γνωστό τον Εαυτό Του, για να πιστέψει ο Θωμάς ότι είναι Αυτός  με τα τρυπημένα χέρια Του, πόδια Του  και με την πληγωμένη πλευρά Του που εκτυπήθη  από την λόγχην. Με τι σώμα λοιπόν εμφανίστηκε ο Κύριος εδώ; Δεν εμφανίστηκε με το δικό Του; Με αυτό δεν παρουσιάστηκε στο Θωμά και στους λοιπούς Αποστόλους; (Ιωάν. 20:20). Ο Κύριος είχε Σώμα, δεν χρειάζονταν να πάρει άλλο Σώμα, διότι ο λόγος «σάρξ εγένετο» (Ιωάν. 1:14). Με  αυτό το Σώμα  Εσταυρώθη,  με αυτό Ανέστη, και με αυτό παρουσιάστηκε  κατά τα Γραφάς.  Όπως σας έχω πει, το Αναστημένο Σώμα Του Κυρίου βρίσκεται  σε άλλη διάσταση, είναι άφθαρτο, δεν εξηγείται με την λογική.           
ΜτΙ: Στην περίπτωση του Θωμά  που είναι μοναδική,  επειδή ήτο δύσκολο να  πείσει τον Θωμά ο οποίος είχε δηλώσει ότι έπρεπε να έχει περισσοτέραν  τινά  απόδειξη. Συνεπώς ο Ιησούς εδημιούργησε  σώμα έχων επ’ αυτού τύπους των ήλων όπως πεισθεί ο Θωμάς. Είχε την δύναμη να δημιουργήσει σώμα εκ σαρκός.
Ο. Χ: Μπορείτε αυτά που λέτε  να μας τα αποδείξετε από τη Γραφή;
Στην Π. Διαθήκη στην (Γεν. 1:1), διαβάζουμε: «Εν αρχή εποίησεν  ο Θεός τον ουρανόν…», και ο  Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «… και εποίησε  πηλόν…» (Ιωάν. 9:6). Που θέλω να καταλήξω. ΕΠΟΙΗΣΕ = ΕΦΤΙΑΞΕ, έτσι δεν είναι; Που αναφέρετε στην Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς «ΕΠΟΙΗΣΕ ΕΤΕΡΟΝ ΣΩΜΑ»; Και με αυτό παρουσιάστηκε στο Θωμά; 
ΜτΙ: Δεν μπορεί η Γραφή να αντιφάσκει!
Ο Ιωάννης στο κεφ. 20:14-16, μας διηγείται ότι η Μαρία Μαγδαληνή δεν αναγνώρισε Τον Ιησού: «Και αφού είπε ταύτα, εστράφη εις τα οπίσω, και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον, και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Γύναι, τι κλαίεις, τίνα ζητείς;
Εκείνη νομίζουσα ότι είναι κηπουρός, λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν συ εσήκωσας αυτόν, ειπέ μοι που έθεσας αυτόν, και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφείσα, λέγει προς αυτόν Ραββουνί! (το οποίον λέγεται, Διδάσκαλε).         
Αν είχε το δικό Του Σώμα,  τότε γιατί η Μαρία δεν Τον αναγνωρίζει; 
Ο. Χ: Εδώ η  Μαρία η Μαγδαληνή, στον στίχο (14)αν και Τον είδε  Τον Ιησού,  δεν κατάλαβε όμως ότι  ήταν Αυτός. Γιατί  όμως;
Όπως είπαμε προηγουμένως,  ο Κύριος βρίσκεται σε άλλη πνευματική διάσταση. Θα  λέγαμε ότι εμφανίστηκε και σ’ αυτήν «εν ετέρα μορφή», «με άλλη μορφή»,  όπως εμφανίστηκε με τον ίδιο τρόπο και  στους δύο μαθητές, που πήγαιναν προς Εμμαούς (Μάρκ. 16:12) και γι’ αυτό δεν Τον αναγνώρισε η Μαρία. Και πάλι τίθεται το ερώτημα στο στίχο (15) γιατί  η Μαρία δεν αναγνώρισε αρχικώς Τον Ιησού, αλλά νόμιζε ότι ήταν κηπουρός; Ο  λόγος είναι  που δεν αναγνώρισε η Μαρία Τον  Ιησού, είναι ο λόγος, για το οποίο και οι δύο μαθητές, που πήγαιναν προς Εμμαούς,  αρχικώς δεν Τον αναγνώρισαν, διότι «οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώναι αυτόν» (Λουκ. 24:16),  
και αυτής «οι οφθαλμοί εκρατούντο», ώστε να μη Τον αναγνωρίσει,
παρά μόνο Τον αναγνώρισε από τη γνωστή  φωνή Του, στίχος (16)και τότε η Μαρία κατάλαβε,  ότι δεν συνομιλεί με τον κηπουρό, αλλά με Τον Ιησού Χριστό! Ας μη μας διαφεύγει η μεγάλη αλήθεια.
Κανείς, από τους μαθητές και καμία μαθήτρια, ούτε κατά διάνοια σκέφτηκαν την Ανάσταση Tου Χριστού, γι’ αυτό η Μαρία κλαίει και νομίζει ότι έκλεψαν το Σώμα Του (Ιωάν. 20:13).
Δυνάμεθα να πούμε, για να δεις το Αναστημένο Σώμα Του Χριστού χρειάζεται να έχεις χάρη και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό απαντά η Γραφή: «Υπάρχων δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού » (Πράξ. 7:55). Το χωρίο αυτό φανερώνει ότι ο Στέφανος πλήρης Πνεύματος Αγίου είδε τον Αναστημένο Χριστό να είναι  στα δεξιά του Θεού!  Με μια ματιά λοιπόν ο Στέφανος στον ουρανό Τον αναγνώρισε αμέσως! Διότι είχε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ενώ οι μαθητές Τον Ιησού όπως θα δούμε Τον αναγνώρισαν από τα σημεία: Στην πορεία προς Εμμαούς, γνωρίζεται με την κλάση του άρτου (Λουκ. 24: 30-31)στην Μαρία Μαγδαληνή με την γνωστή φωνή (Ιωάν.20:16), όποιοι  αμφισβητούσαν την Ανάσταση Του Χριστού με την ψηλάφηση (Λουκ. 24:39. Ιωάν. 20:27), και στην λίμνη της Τιβεριάδος με την θαυμαστή αλιεία (Ιωάν.21:6-7).
ΜτΙ: Είναι αδύνατον να πιστέψω τέτοιες ερμηνείες που δίνετε! 
Ο. Χ: Δικαίωμά σας  είναι να μην πιστέψετε!
ΜτΙ: Τόση ώρα μιλάμε μαζί και άκρη δεν βρίσκουμε, πρέπει σιγά- σιγά να κλείσουμε την συζήτηση!
Να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα: Πιστεύετε εσείς, ότι ο Χριστός  είναι τώρα με το Σώμα Του στον ουρανό; Θα μπορούσατε να μας δείξετε ένα Αγιογραφικό χωρίο που να υποστηρίζει αυτήν την άποψή  σας;  
Ο. Χ: Ευχαρίστως να σας απαντήσω. Αλλά προτού να σας απαντήσω θα ήθελα να σας πω το εξής: Το δε βρίσκουμε άκρη, εσείς δεν το θέλετε!
Πάντως το ερώτημά μου παραμένει αναπάντητο. Σας το έχω πει πολλές φορές, τι έγινε το Σώμα Του Χριστού;  Μπορείτε να μου το αποδείξετε μέσα  από την Αγία Γραφή; Δυστυχώς δεν μου απαντήσατε! Αλλά με υποθέσεις μόνο! Ερχόμαστε τώρα στα τοιαύτα.
Στις Πράξεις, 7:56διαβάζουμε: «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους  και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα».
Βλέπουμε ο Στέφανος εδώ, δεν βλέπει τον Ιησού «ως πνεύμα», αλλά Τον βλέπει ως «Υιόν του ανθρώπου» δηλαδή άνθρωπο. Και ο Χριστός  όταν ήταν στη γη είπε: «Ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου  επί της γης αφιέναι αμαρτίας…» (Ματθ. 9:6). Και εδώ το ίδιο, «ο Υιός του ανθρώπου» = άνθρωπος! Ο  Απ. Παύλος στον λόγον του αναφέρει: «Διότι έστησεν ημέραν εν η μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρί ω ώρισε…» ( Πραξ. 17:31). Δεν είπε ο Απ. Παύλος «εν πνεύμα», Αλλά «εν ανδρί»! Και αυτός  είναι ο Χριστός που όρισε ο Θεός να κρίνει  την οικουμένη με δικαιοσύνη!   «Εν ανδρί»  λοιπόν = άνθρωπος! Δεν μπορείς να πεις ένα άνδρα ότι είναι πνεύμα!  Αλλά άνθρωπος! (Πράξ. 13:7,22). 
Και να τελειώνουμε την συζήτησή  μας  σας παραπέμπω  στην δευτέρα επιστολή του Ιωάννου (7) στίχο: «Ότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί.       
Ούτος πλάνος και ο Αντίχριστος».
Πολύ καθαρά ο Ιωάννης τα γράφει, διότι πολλοί πλάνοι εμφανίσθηκαν στον κόσμο, που δεν παραδέχονται τον ερχομό του Ιησού Χριστού με σάρκα. Δεν φοβάστε  αυτό το αγιογραφικό χωρίο;
ΜτΙ: Η Γραφή μου λέγει ήλθεν εν σαρκί.
Ο. Χ»: Η Γραφή σου είναι παράφραση και όχι το κείμενο. Έχει μεταφραστικό λάθος. Και να σε βοηθήσω να το καταλάβεις το λάθος σε παραπέμπω στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου 4:2-3. «Παν πνεύμα, ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού  έστι.    
Και πάν πνεύμα, ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι».       
Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε το ίδιο ρήμα σε διαφορετικούς χρόνους. Το «εληλυθότα» είναι μετοχή παρακειμένου του ρήματος έρχομαι που σημαίνει «ήλθεν». Όμως στην δευτέρα επιστολή του Ιωάννου  ερχόμενον εν σαρκί,  είναι μετοχή ενεστώτος του ιδίου ρήματος  που σημαίνει αυτός που έρχεται. Πιο απλά ο Ιωάννης γράφει στο 4:2-3ότι ο Κύριος ήλθε στην πρώτη  Παρουσία Του ως άνθρωπος.
Και στην δευτέρα επιστολή του στο 7, θα ξανάρθει κατά την Δευτέρα Παρουσία Του πάλι  ως  ΑΝΘΡΩΠΟΣ! Και όποιος αρνείται αυτήν την αλήθεια  ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ως γνωστόν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά προτιμά τη λέξη Ιεχωβά παρα τη λέξη Κυριος την οποία αντικαθιστά με τη λέξη Ιεχωβά , με το σκεπτικό ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά.Αρα , ο δύσπιστος μαθητής έπρεπε να πει προς τον Ιησού : Ο Ιεχωβά μου και ο Θεός μου , αντί να πει : Ο Κύριος μου και ο Θεός μου.Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...