ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

13 Σεπ 2015

Άγνωστες διδασκαλίες της εταιρίας «Σκοπιά» (μέρος 8ο): «Πολύς Όχλος»

Του Αγωνιστή


Έντυπο ΜτΙ «Αποκάλυψη»: Ο Πολύς Όχλος

Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στο διαχωρισμό που κάνει η εταιρία «Σκοπιά» στους οπαδούς της σε κεχρισμένους και πολύ όχλο. Έχοντας δει τα όσα διδάσκει για τους κεχρισμένους, περνάμε στον πολύ όχλο, στον οποίο ανήκει το σύνολο των απλών οπαδών:

1916 «Σκοπιά 1916» σελ. 140: «Ο πολύς όχλος είναι ουράνια τάξις»...

1917 «Τετελεσμένον Μυστήριον» σελ. 175: «Η μεγάλη ομάς δεν θα είναι επί του θρόνου όπως η νύμφη… Ο Ιησούς Χριστός θα τους οδηγήση εις πνευματικήν ευλογία, εις τελειότητα επί του κατωτέρου επιπέδου τον πνευματικών υπάρξεων… Δια τούτο ενώπιον του θρόνου, αν και δεν θα γίνουν ο ζων Ναός, θα είναι δούλοι εν τω ναώ, ποτέ στο θρόνο, θα έχουν το προνόμιο να υπηρετούν ενώπιον του θρόνου».

1928 «Καταλλαγή» σελ. 172-173: «Ο πολύς όχλος ορθώς ορίζεται ως μέλος της εκκλησίας, διότι εκλήθησαν να αποτελέσουν μέλη του σώματος του Χριστού».

1928 «Κυβέρνησις» σελ. 151: «Η Γραφή δεικνύει ότι θα υπάρξει μέγα πλήθος το οποίον θα λάβει ζωή επί πνευματικού επιπέδου».

Μέχρι στιγμής η «Σκοπιά» παρουσιάζει τα πράγματα ως εξής: ο πολύς όχλος είναι ουράνια πνευματική τάξη, και αποτελεί μέρος της εκκλησίας, όπως και οι κέχρισμένοι. Στην ουσία, η μόνη διαφορά από τους κεχρισμένους είναι η θέση την οποία κατέχουν.

1930 «ΦΩΣ τόμος Β’» σελ. 166: «Αποκ. ΙΘ’ 6 ‘’Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνο του αρνίου’’. Αυτό αναφέρεται μόνο εις το υπόλοιπον και εις κανένα άλλον. Γιατί πολλά εδάφια της Γραφής δεικνύουν ότι η τάξις του πολύ όχλου είναι αμελείς και απαντούν πολύ αργά στην κλήση μη λαμβάνοντας μέρος στο δείπνο. Το Λουκά ΙΔ’ 24 περιγράφει τι η τάξις αυτή κάνει, δηλαδή φέρει δικαιολογίες για την αποχή του από υπηρεσίας».

Ως άνω, σελ. 168-169: «Η τάξις αυτή του πολύ όχλου αψήφισε την πρόσκληση και άλλοι καθιερωθέντες ηρνήθησαν να υπηρετήσουν, έτσι ουδείς εφόρεσε το ένδυμα γάμου… (Δείπνο Κυρίου). Το δείπνο αυτό είναι η ανάπτυξις των προφητειών, πράγμα που δεν απολάμβαναν προ της ελεύσεως του Κυρίου οι καθιερωμένοι. Ο κατάλογος των φαγητών περιέχει τροφή την οποίαν ο πολύς όχλος δεν δύναται να φάγη. Οι αγαπώντες αυτόν τηρούν τας εντολάς του. Ο πολύς όχλος δεν πράττει τούτο».

Καταβαράθρωση του πολύ όχλου: από ουράνια τάξη γίνονται μέσα σε μια στιγμή αμελείς και αδιάφοροι, που δεν τηρούν τα εντολές του Θεού, γι’ αυτό και δεν έχουν θέση στο δείπνο του Κυρίου. Φυσικά η εταιρία δεν πρόκειται να δώσει την παραμικρή εξήγηση για αυτή την αλλαγή. Οι οπαδοί καλούνται απλά να την αποδεχτούν ως «νέο φως» χωρίς ερωτήσεις.

1936 «ΠΛΟΥΤΗ» σελ. 89: «Ο Ιωναδάβ παριστά την τάξη των ανθρώπων των ευρισκομένων σήμερον επί της γης κατά την διάρκεια του καιρού καθ’ ον το έργον της σφαγής ευρίσκεται εν προόδω, οι οποίοι είναι αγαθής διαθέσεως, και ευρίσκονται εκτός αρμονίας με την οργάνωσιν του Σατανά, οι οποίοι τάσσονται με το μέρος της δικαιοσύνης, και είναι εκείνοι τους οποίους, εάν μείνουν πιστοί και ευπειθείς, ο Κύριος θα διαφυλάξει κατά τον καιρόν του Αρμαγεδδώνος, θα τους διαβιβάσει δια της θλίψεως και θα τους δώσει αιώνιον ζωήν επί της γης. Αυτοί αποτελούν την τάξιν των ‘’προβάτων’’ οι οποίοι δεικνύουν εύνοιαν προς τον κεχρισμένον λαόν του Θεού, διότι γνωρίζουν ότι οι κεχρισμένοι του Κυρίου κάμνουν το έργον του».

Για δεύτερη φορά η εταιρία αλλάζει τη διδασκαλία της. Τώρα ο πολύς όχλος είναι πάλι καλός, αλλά όχι ουράνια τάξη. Θα είναι εκείνοι που, εάν ταχθούν με το μέρος της «Σκοπιάς», θα επιζήσουν από τον Αρμαγεδδώνα για να ζήσουν στη γη.

1950 «Έστω ο Θεός αληθής» σελ. 159: «Πάτερ ημών… όσοι προσευχήθησαν κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν επωφεληθή από την λυτρωτική θυσία του Χριστού και είναι είτε πνευματικοί υιοί του Θεού είτε πιθανοί επίγειοι υιοί. Ένα υπόλοιπο πνευματικών υιών παραμένει ακόμη επάνω στη γη. Ενωμένοι μαζί τους από το έτος 1918 μ.Χ. είναι ένα διαρκώς αυξανόμενο πλήθος ανθρώπων καλής θελήσεως. Και αυτοί επίσης μπορούν να προσφωνήσουν τον Ιεχωβά ‘’Πάτερ ημών’’, διότι στη χιλιετή βασιλεία του Χριστού καθίστανται επίγεια τέκνα του ζωοδότου Χριστού Ιησού και γι’ αυτό βρίσκονται τεχνικώς στη θέση να γίνουν ‘’εγγονοί’’ του Θεού. Στη Γραφή ο πάππος συχνά αναφέρεται ως πατέρας».

Και μόνο αυτό το απόσπασμα είναι αρκετό για να αποδείξει ότι η εταιρία ψεύδεται ασύστολα. Χωρίς να αναφέρει ούτε ένα εδάφιο της Αγίας Γραφής για να στηρίξει τις θέσεις της, η «Σκοπιά» ισχυρίζεται ότι η Κυριακή Προσευχή είναι κανονικά μόνο για τους κεχρισμένους (αφού μόνο αυτοί είναι υιοί Θεού), αλλά μπορεί «τεχνικά» να την λέει και ο πολύς όχλος, καθώς θα γίνουν «εγγόνια του Θεού», και «στη Γραφή ο πάππος λέγεται και πατέρας». Βέβαια δεν μας λέει πού τα στηρίζει όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί πλέον να το μαντέψει.

Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό: η εταιρία, θέλοντας να πείσει ότι δεν αλλάζει τα δόγματά της, ισχυρίζεται ότι από το 1918 οι οπαδοί της πίστευαν τη διδασκαλία περί «επίγειων υιών». Μόνο που, όπως είδαμε, την εποχή εκείνη η «Σκοπιά» κήρυττε ότι ο πολύς όχλος θα ήταν ουράνια ομάδα, όχι επίγεια. Όσο «νέο φως» και αν έλαβε η εταιρία από τότε, δεν μπορεί να κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει την ιστορία προκειμένου να μη φανεί αναξιόπιστη. Ή μήπως, λαμβάνοντας υπόψη και την προέλευση του «φωτός» αυτού, θα μπορούσε;1953-1957 «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη» σελ. 317: «Ιδιαίτερα από το 1931 εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έλαβαν το εν ύδατι βάπτισμα και ενώθηκαν με το χρισμένο υπόλοιπο στη διακήρυξη τούτου του ευαγγελίου της βασιλείας. Αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδων, με το εν ύδατι βάπτισμά των εσυμβόλισαν την αφιέρωσή τους στον Θεό δια Χριστού να πράττουν το θείο θέλημα και να λάβουν οποιαδήποτε παροχή μελλούσης ζωής μέσα στο νέο κόσμο επιφυλάσσει γι’ αυτούς ο Θεός. Όπως δείχνουν τα γεγονότα, αυτοί δεν έχουν βάπτισμα και χρίσμα με το πνεύμα του Θεού μαζί μ’ ένα βάπτισμα στο σώμα του Χριστού και στο είδος του θανάτου του, θανάτου που φέρνει πλήρη αποξένωση από κάθε προοπτική τέλειας ανθρώπινης ζωής στο νέο κόσμο. Εν τούτοις, αυτοί απολαμβάνουν μέρος του πνεύματος του Θεού καθώς και ένα ειδικό βάπτισμα εκτός από την κατάδυσί τους στο νερό. Αυτό το βάπτισμα είναι στον Μεγαλύτερο Νώε».

Κατά την εταιρία υπάρχουν δύο βαπτίσματα: ένα για τους κεχρισμένους και ένα κατώτερο για τον πολύ όχλο. Φυσικά η «Σκοπιά» δεν δίνει ούτε τώρα κάποιο εδάφιο, κάτι άλλωστε λογικό, αφού η Αγία Γραφή διδάσκει το ακριβώς αντίθετο: «ν σμα κα ν Πνεμα, καθς κα κλήθητε ν μι λπίδι τς κλήσεως μν· ες Κύριος, μία πίστις, ν βάπτισμα· ες Θες κα πατρ πάντων, π πάντων, κα δι πάντων, κα ν πσιν μν» (Εφεσ. δ' 4-6). Πώς, λοιπόν θα δικαιολογηθεί η εταιρία; Ας δούμε:

1975 «Ξύπνα 22/01» σελ. 28: «Τα πράγματα αυτά μας βοηθούν να κατανοήσωμε τη δήλωσι του αποστόλου Ιωάννου ότι «πας» όστις πιστεύει στον Ιησούν, εγεννήθη εκ του Θεού. (1 Ιωάν. 5:1) Ο Ιωάννης έγραφε σε έμπιστούς του τού πρώτου αιώνος μ.Χ., εκ των οποίων όλοι ήσαν της ουρανίου τάξεως που ήταν η ‘’απαρχή’’, δηλαδή τα πρωτοκάρπια. Μια εξέτασις των συμφραζομένων δείχνει ότι ο Ιωάννης δεν εννοούσε ότι κάθε άτομο σ’ όλους τους αιώνες που θα επίστευε στον Ιησού θα εγεννάτο εκ νέου και θα επήγαινε στους ουρανούς. Αυτό που ήθελε να πη ήταν ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αναγεννηθή εκτός αν πίστευε στον Ιησού Χριστό… Μήπως πρέπει να αναγεννηθήτε; Όχι, αν είσθε από τους ανθρώπους που η ελπίδα τους είναι να ζήσουν στη γη κάτω από την κυριαρχία της ουράνιας βασιλείας του Θεού».

Απίστευτη η δήλωση της «Σκοπιάς»: ο απόστολος Ιωάννης μιλούσε μόνο σε «έμπιστους» κεχρισμένους! Εύλογα αναρωτιέται κανείς: αν το εδάφιο αυτό (και κατ’ επέκταση όλη η Α’ Ιωάννου) αφορά μόνο τους κεχρισμένους, ποιος ο λόγος να συμπεριληφθεί στην Αγία Γραφή όπου θα την διάβαζαν όλοι; Φυσικά ούτε εδώ υπάρχει απάντηση.

1976 «Το Άγιον Πνεύμα η Δύναμις πίσω από την Επικείμενη Νέα Τάξι!» σελ. 130: «Όλα τα ανωτέρω πρέπει να χρησιμεύσουν ως οδηγός σήμερα για τους αφιερωμένους, βαπτισμένους Χριστιανούς, ώστε να προσδιορίσουν αν το πνεύμα του Θεού συμμαρτυρή με το δικό τους πνεύμα ότι αυτοί είναι πνευματικά τέκνα Του και κληρονόμοι του, καθώς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα από την άνοιξι του έτους 1935 μ.Χ. Γιατί από τότε; Διότι τότε έγινε σαφές ότι ο ‘πολύς όχλος,’ που περιγράφεται στα εδάφια Αποκάλυψις 7:9-17, αποτελεί μια επίγεια τάξι που δεν έχει ‘αναγεννηθή.’ Αντιθέτως, ετέθη ενώπιον αυτών η προοπτική της επιβιώσεως από τη ‘μεγάλη θλίψι’ του κόσμου που επίκειται και ότι θα εξέλθουν απ’ αυτή και θα εισέλθουν στη δίκαιη νέα τάξι του Θεού για ν’ απολαύσουν εκεί έναν επίγειο παράδεισο, κάτω από την ουράνια βασιλεία του Ιησού Χριστού και των 144.000 συγκληρονόμων του».

Και πάλι η εταιρία αλλάζει την ιστορία της: ο ορισμός του πολύ όχλου μετατίθεται από το 1918 στο 1935. Γιατί να μην μπορεί η «Σκοπιά» να μείνει σταθερή, αν όχι στα δόγματά της, έστω στην ιστορία της; Τόσο πολύ φοβάται ότι οι οπαδοί της τελικά θα καταλάβουν την αλήθεια;

1992 «Σκοπιά 15/04» σελ. 13-15: «Στους καταλόγους που δίνουν ο Έσδρας και ο Νεεμίας, διαβάζουμε για τους «Νεθινείμ» (που σημαίνει «Δοσμένοι») και για ‘τους υιούς των δούλων του Σολομώντος’, οι οποίοι αριθμούσαν συνολικά 392 άτομα. Οι αφηγήσεις αναφέρουν επίσης 7.500 και πλέον άλλα άτομα: ‘δούλους και θεραπαινίδες’, καθώς και ‘ψαλτωδούς και ψάλτριες’ που δεν ήταν από τη φυλή του Λευί… Ποιοι προσκιάζονται από αυτούς τους μη Ισραηλίτες που επέστρεψαν; Πολλοί Χριστιανοί ίσως απαντήσουν: ‘Οι Νεθινείμ αντιστοιχούν με τα σημερινά «άλλα πρόβατα»’. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όχι μόνο οι Νεθινείμ· επειδή όλοι οι μη Ισραηλίτες που επέστρεψαν αντιπροσωπεύουν τους σημερινούς Χριστιανούς οι οποίοι δεν ανήκουν στον πνευματικό Ισραήλ».

1998 «Σκοπιά 01/02» σελ. 19-20: «Επιπλέον, τα άλλα πρόβατα κρατούν τη νέα διαθήκη ακριβώς όπως οι αλλοεθνείς της αρχαιότητας κρατούσαν τη διαθήκη του Νόμου. Με ποιον τρόπο; Όχι με το να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτήν αλλά με το να υποτάσσονται στους νόμους που συνδέονται με αυτήν και να ωφελούνται από τις διευθετήσεις της… Ο Θεός δεν τους υιοθετεί ως πνευματικούς γιους, όπως κάνει με τους 144.000. Εντούτοις, ανακηρύσσει αυτούς που ανήκουν στα άλλα πρόβατα δίκαιους, με την έννοια με την οποία ανακηρύχτηκε ο Αβραάμ δίκαιος ως φίλος του Θεού».

Τελικά τι είναι ο πολύς όχλος; Κατά τα όσα η εταιρία διδάσκει, πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων δεύτερης κατηγορίας. Βέβαια η «Σκοπιά» δεν είχε πάντοτε την ίδια άποψη για το θέμα, αυτό όμως δεν την εμπόδισε ποτέ. Έτσι βλέπουμε τον πολύ όχλο να μετατρέπεται από ουράνια ομάδα σε «αμελείς, οκνηρούς και αρνούμενους να προσφέρουν υπηρεσίες», «δούλους» και «υιούς δούλων», «αλλοεθνείς» και «εγγόνια του Θεού». Τώρα πλέον, μετά από όλες αυτές τις υποβαθμίσεις γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι, πως τους χαρακτηρίζει η εταιρία, και το αποδέχονται, διότι το είπε ο «αγωγός του Θεού». Είναι εκτός του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, με προορισμό τη ζωή στη γη, και αυτό ακόμα με προϋποθέσεις.

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, στην Αποκάλυψη, βλέπει τον πολύ όχλο ενώπιον του θρόνου του Θεού (Αποκ. ΙΘ’ 1). Η εταιρία, όμως, έχει το δικό της «ευαγγέλιο» · τους θέλει στη γη, και έτσι, σαν άλλοι Φαρισαίοι, «κλείνει την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων».ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

1 σχόλιο:

Observateur είπε...

Συναγωνιστές , η Α Ν Α Ν Η Ψ Η των π α γ ι δ ε υ μ ε ν ω ν στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά συνανθρώπων θα ε π ι τ ε υ χ θ ε ι με μια ε π α ν α σ τ α τ ι κ η τεχνική , τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται , συγκρίνονται με άλλα στοιχεία , η σύγκριση τους ειναι ενδεικτικη ότι βρισκόμαστε σε σ ω σ τ η γραμμή πλεύσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...