ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

3 Ιουν 2018

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Του  Γεωργίου  ΔιαμαντίδηΠεριοδικό «Σκοπιά». Το επίσημο περιοδικό της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι αυτοαποκαλούμενοι Μάρτυρες του Ιεχωβά, (παλαιότερα ονομάζονταν σπουδαστές της Γραφής)  ξεκίνησαν αρχικά το έργο τους από την ΗΠΑ. 
Ο δημιουργός της «Σκοπιάς του Πύργου»  (έτσι λέγονταν παλαιότερα η εταιρία Σκοπιά) ήταν ο Κάρολος Τάζε Ρώσσελ. Ο οποίος Ρώσσελ άρχιζε να εκδίδει από το 1879 την «Σκοπιά του Πύργου», της οποίας ήταν ο μόνος εκδότης...
  
Ένα από έργα του Ρώσσελ, είναι και οι έξι τόμοι των Γραφικών Μελετών, τα βιβλία αυτά ονομάστηκαν "Κλείδες του Θείου Σχεδείου των Αιώνων". 
Ο Ρώσσελ ήλπιζε ότι θα έγραφε και τον Έβδομον Τόμον αλλά τον βρήκε ο θάνατος.
'Όμως κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωή του είπε: '' Άλλος δύναται να γράψη τον Έβδομο Τόμον".  (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, 1917, επανέκδοση  1919, σελ. 5-6).
Ο Έβδομος τόμος ήταν του έργου του Ρώσσελ σύμφωνα με την Σκοπιά:

"Ο Πάστωρ Ρώσσελλ, καίτοι νεκρός θα ομιλήση πάλιν δια μέσου του εβδόμου τόμου των γραφικών αυτού Μελετών, διότι ο τόμος ούτος δεν είνε άλλο τι ειμή η συμπλήρωσις του μεγάλου αυτού έργου...."  (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 648. Τα έντονα γράμματα και οι υπογραμμίσεις εδώ και παρακάτω θα είναι δικά μας).

Μέσα σε αυτό το ίδιο έντυπο η Σκοπιά έγραψε ότι  ο Ρώσσελ "ήτο η φωνή του Ιεχωβά"!
"Τα κηρύγματα και τα συγγράμματα  του Πάστορος Ρώσσελλ  ηκούοντο και ανεγινώσκοντο από όλας τας τάξεις των τε πιστών και των απίστων. Ήτο η φωνή του Ιεχωβά, η ισχυρά εις το σώζειν, ήτις ηκούετο καθ' όλον τον κόσμον". (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 509).

1) ντοκουμέντο:Η "Σκοπιά"  μας είπε  ότι ο Ρώσσελ  ήταν Η "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ"! 
Θα δούμε τι ακριβώς στη συνέχεια πίστευε ο Ρώσσελ. Και οι ερωτήσεις που θα κάνουμε  προς τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά" θα είναι από το πιστεύω του Ρώσσελ.
                                
Η "φωνή του  Ιεχωβά" ο Ρώσσελ, πίστευε ότι και η "Μεγάλη Ομάς" (ο πολύς όχλος) θα είναι  σε  ουράνια κατάσταση: "Το μικρόν ποίμνιον και η Μεγάλη Ομάς θα κατοικώσι διαπαντός εις την ουρανίαν κατάστασιν, ένθα ο μέγας αυτών Πατήρ κατοικεί. "  (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 683).

2) ντοκουμέντο:


Σας ερωτούμε "Μάρτυρες του Ιεχωβά", είναι αλήθεια ότι ο "πολύς όχλος" θα βρίσκεται στον ΟΥΡΑΝΟ;

Η "Φωνή του Ιεχωβά" πίστευε ότι η: "Πραγματική παρουσία του Κυρίου ως Νυμφίου και Θεριστού – κατά Οκτώβριον του 1874 μ.Χ.
Και ότι: "Τρία και ήμισυ έτη βραδύτερον ανέλαβεν εξουσίαν και τίτλον ως Βασιλεύς – 1878 μ.Χ. " (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, μετά την 725 σελίδα περιέχει έναν πίνακα  με χρονολογίες ).

3) ντοκουμέντο:


Ερωτούμε τους "ΜτΙ", ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΤΟ 1874 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ; ΚΑΙ ΟΤΙ  ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟ 1878

Η "Φωνή του Ιεχωβά" πίστευε ότι: " Η έγερσις των κοιμηθέντων αγίων εις το 1878 μ. Χ. εγένετο..." ( ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 75).

4) ντοκουμέντο:


Ερωτούμε τους "ΜτΙ", ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ  ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1878;

Η "Φωνή του Ιεχωβά" πίστευε ότι: "Πάντες οι λαοί (δένδρον) του κόσμου (αγρού) θέλουσι γνωρίσει ότι ο Κύριος….εζωοποίησε τον Σιωνισμόν  και τον Ιουδαΐσμόν". ( ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 546).

5) ντοκουμέντο:


Ερωτούμε τους  "ΜτΙ", ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΖΩΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ;
(Υπάρχουν και άλλα στοιχεία περί Σιωνισμού στο ίδιο έντυπο, αυτό ως ενημέρωση).

Η "Φωνή του Ιεχωβά"  πίστευε ότι ο Σταυρός είναι το κέντρον της ελπίδος.
                             
                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ  

"Εάν δε, υπήρχεν το απολυτρωτικόν έργον του Χριστού, το οποίον ήρχισεν εις το βάπτισμα αυτού, και ετελείωσεν επί του Σταυρού  δεν θα υπήρχεν απελευθέρωσις της ανθρωπότητος εκ τάφου... ώστε οι οφθαλμοί ολόκληρου του κόσμου δυνηθούν και στραφούν προς τον εσταυρωμένον, καθώς οι Ισραηλίται της παλαιάς εποχής έπρεπε να βλέψουν πρός τον χαλκούν  όφιν δια να θεραπευθούν εκ των πληγών των όφεων, όστις προεικόνιζεν  (ο χαλκούς όφις) τον Κύριον ημών και την πληρωμήν αυτού δια τας τιμωρίας ημών". (ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΤΟΡΟΣ ΡΩΣΣΕΛ, σελ. 781). 

Ορίστε και το τελευταίο ντοκουμέντο:


Ερωτούμε τους "ΜτΙ", Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ;
Τι λέτε "Μάρτυρες του Ιεχωβά" θα μας απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις που σας αναφέραμε;
Να δούμε αν όντως ο Ρώσσελ ήταν η φωνή του Ιεχωβά σύμφωνα με την Σκοπιά!  Οψόμεθα αδελφοί!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

2 σχόλια:

Ανιχνευτής είπε...

Ο Ιησούς Χριστός έδωσε την εντολή : πορευθεντες μαθητευσατε πάντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγιου πνεύματος . Τίθεται το ερώτημα : Οι προσήλυτοι στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά , εις τ ι ν ο ς το ονομα βαπτίζονται ; Τ ι απαντά σ' αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

Ανιχνευτής είπε...

Όπως είναι γνωστό , η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβα α ν τ ι κ α θ ι σ τ α το Κύριος με το Ιεχωβα , διοτι το όνομα του Θεού ειναι Ιεχωβα . Σε ψαλμούς , Ματθαίο , πράξεις των Αποστόλων , επιστολή προς Εβρ. απαντάται η πρόταση : είπε ο Κύριος προς τον Κύριον μου . Ορθότερη διατύπωση , με το σκεπτικό τους : είπε ο Ιεχωβα προς τον Ιεχωβά μου . Το δέχεται αυτό η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ; Απαντώ : δ ε το δέχεται διότι στη μνκ η πρόταση διατυπώνεται ως εξής : είπε ο Ιεχωβα προς τον Κύριον μου . Τίθεται το ερώτημα : με π ο ι ο σκεπτικό α ν τ ι κ α θ ι σ τ α το πρώτο Κύριος με το Ιεχωβά , ε ν ω α ν τ ι θ ε τ ω ς κ ρ α τ α ε ι α θ ι κ τ ο το
δεύτερο Κύριος ; Τ ι απαντά η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά ;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...