ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

21 Οκτ 2019

EVERYTHING THAT I WOULD LIKE TO KNOW FOR THE PENTECOSTALS (in questions and answers)

Translated from the original by Costas Balomenos
Rollup of Pentecostals; Many of them have fall into trance state and “they are speaking in tongues”

Question; What are the Pentecostals, why they are called so and what is their teaching?

Answer; The Pentecostals is heresy of Christianity. It is not a single group, but is fragmented in various groups - they say churches - and under various names such as Church of God of Pentecost”, “Apostolic Church of Pentecost”, “Free Apostolic Church of Pentecost”, “Church of Prophecy” etc. It is also important to emphasize that many of these groups allow their members to be also members of the Orthodox Church and for this reason also some Orthodox believers fall victims. These groups also are called hyper-dogmatics. All but without exception argue that only within these is given the real salvation. They believe and teach that they get the baptism of the Holy Spirit - in the same way that and the Apostles they got it, on the day of Pentecost - that's why they are called so...


Question; In what way they argue that they get the Holy Spirit?

Answer; Very simple. In concentrations, the newcomer kneels in the middle, says that he repents and accepts Christ as savior. That's was. He has accepted the Holy Spirit. Also can - according to them - to accept it on the street, in shopping, in food, on the phone! etc.

Question; They have proof of this?

Answer; According to them yes, because immediately the Pentecostal acquires the gift of speaking in tongues namely to speak different languages ​​(in the substance is unintelligible words and cries) seeing visions, to fall into a trance (namely like it has taken drugs), to have the prophetic gift (regardless if there never verified what they say), to tremble with convulsions entire or at the end to screaming.

Question; It is not worthy of admiration all these?

Answer; Of course not. The speaking in tongues of the Apostles differs completely from that of Pentecostals. The Apostles, as it writes and the Bible in the book Acts of the Apostles”, Chapter 2, when they became enlightened by the Holy Spirit they began to speak PARTICULAR LANGUAGES​​, such as Phrygian, Elamites, Parthians, Medes, etc. - namely languages ​​of their time. Besides, so they were perceived and understood by their residents in those areas. While, unlike the - supposedly - speaking in tongues of the Pentecostals are nothing more than inarticulate and unintelligible words. Moreover, the author of this text has attended in an event of Pentecostals and he has ascertained with his own eyes the inarticulate and unintelligible speaking in tongues of the Pentecostals.
  Furthermore, such phenomena that occurring in concentrations of Pentecostals, they had it and have people outside Christianity both before Christ and after Christ. In most we think is known the Pythian priestess of the ancient oracle of Delphi, which was falling into a trance, when was telling the oracles, as well as the women-followers of Dionysus, the so-called “Mainades”.
   The same we see even today in Haiti by fans of the magic-pagan religion Voodoo. Also the ecclesiastical writer and historian Eusebius, in his “Ecclesiastical History” referring to the heretic Montanus (II century AD) argues that he was inspired by evil spirit and he started to get excited, to screams and to prophesy things differently from the tradition and teaching of the Church. Therefore, he was sentenced by the Christian Ecclesiastical Synods. It should also not to escape our attention, that such enthusiastically phenomena we find to the “dervishes”, ascetics of Mohammedanism, who are dancing for hours around themselves fall into trance.

Question; The Apostles have said something about speaking in tongues?

Answer; Certainly. The Apostle Paul in his first letter to the Corinthians, Chapter 14 emphasizes that speaking in tongues is a phenomenon for the unbelievers, i.e. the pagans of that time and not for the believers. It is noteworthy that in the same letter the Apostle Paul emphasizes that while and he himself had the gift of speaking in tongues, does not used it ever. He notes, that at the time when the Corinthians make use of speaking in tongues, if anyone enters in their assemblies - something like that who the Pentecostals do today WILL PASS THEM FOR CRAZY!

Question; The Pentecostals have another negative element?

Answer; Yes, and in our opinion is the worst, because anyone can say and believe whatever he wants, but he should notplaywith another's pain. We say this, because in the various publications and brochures they write about - supposedly - miraculous cures severe of sick Pentecostals. Or, that they call Pentecostals - therapists from abroad, who can - supposedly - to cure the cancer with a touch of their hands. So, with this cunning way and pressing in the other's need, they believe that you will gain followers.

Question; I have heard that Pentecostals are compelled to pay the tenth.What is this?

Answer; As the Israelites were giving to the church 10% of their products, in a similar manner and Pentecostals give 10% of their incomes to the group they belong to.

Question; The Pentecostals in what else differ from us the Orthodox Christians?

Answer; The Pentecostals because they were derived from the Protestantism (Protest) - like almost all modern sects - they reject what you and he. Before you say any of these who reject, it's good to say what Protestantism is. Protestantism or Protest therefore is one of the three major groups of Christianity. His founder was Martin Luther (1483-1546), who protestedabout the arbitrariness of the Pope. Today, the Protestantism is divided into 300 different confessions (believe). The other two groups of Christianity are Orthodoxy and Catholicism. So, the Pentecostals reject the Holy Tradition, the honor to the saints, to the images and to the Virgin Mary, the infant baptism, etc.


Writer Christos Pal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...