ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

2 Οκτ 2011

ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Πλανών έλεγχος ή Πλανεμένος έλεγχος;;; »

 Του «Ερευνητή»  

Πλανεμένες ερμηνείες στον 12ο Κανόνα της Συνόδου της Νεοκαισαρείας
Σε κάποιο site υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο : 
ΠΛΑΝΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ  ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
   Στο άρθρο αυτό  τράβηξαν την προσοχή μας τα  όσα αναφέρονται στον 12ο κανόνα της Συνόδου της Νεοκαισαρείας, τα οποία παραθέτουμε εν συντομία  :
«Ο 12ος Κανόνας της Συνόδου της Νεοκαισαρείας (315 μ.Χ.) δεν επιτρέπει την χειροτονία ανθρώπου που βαπτίσθηκε  επειδή αρρώστησε και φοβήθηκε ότι θα πεθάνει.
«Εάν νοσών τις φωτισθεί (σ.σ. δηλ. βαπτισθεί), εις πρεσβύτερον άγεσθαι ου δύναται. Ουκ εκ προαιρέσεως γαρ η πίστης αυτού, αλλ΄ εξ΄ ανάγκης
Ας ακούσωμε την ερμηνεία του σχολαστικιστή Νικοδήμου Αγιορείτου:
«Διορίζει ο παρών Κανών, ότι όποιος κατηχούμενος, όταν μεν ήτο υγιής, ανέβαλε το άγιον βάπτισμα, όταν δε εις κίνδυνον θα νάτου εξ ασθενείας περιέπεσε, και φοβηθείς εβαπτίσθη, ούτος να μη γίνεται Ιερεύς (σ.σ. δηλαδή πρεσβύτερος), επειδή φαίνεται ότι δεν εβαπτίσθη εκ προαιρέσεως εδικής του, (sic) αλλά εκ της ανάγκης της ασθενείας, (το οποίον δεν πρέπει, έκαστος γαρ πρέπει ελευθέρα προαιρέσει να δέχεται την άσκησιν του χριστιανισμού κατά τον ριθ΄ της εν Καρθαγένης) …» Πηδάλιον, σ. 394.»...
1.Η απόλυτη,  λανθασμένη  και μισή ερμηνεία του 12ου Κανόνα εκ μέρους του αρθογράφου
    Ο αρθογράφος εδώ υποκείμενος στις Προτεσταντικές επιταγές που θέλουν να μην βαπτίζεται κάποιος εάν πρώτα δεν έχει κατηχηθεί, προσπαθεί να μας πει πως, εάν κάποιος δεν ολοκληρώσει την κατήχησή του  και δεν διδαχθεί την Πίστη του, δεν μπορεί να γίνει Πρεσβύτερος , επικαλούμενος τον 12ο Κανόνα Νεοκαισαρείας.       
   Αυτό είναι αλήθεια, το λέει ο Κανόνας αυτό το πράγμα, αλλά, δυστυχώς για τον αρθογράφο λέει κι άλλα ο συγκεκριμένος κανόνας που απεκρύβησαν, ώστε να παρουσιάζεται ως απόλυτος ο Κανόνας ως προς το θέμα αυτό.  Ο κανόνας αυτός, δεν είναι απόλυτος ως προς το να μην γίνεται πρεσβύτερος αυτός που βαπτίσθηκε εσπευσμένα λόγω νόσου, όπως μονόπλευρα τον παρουσιάζει ο αρθογράφος. Αφήνει και ορισμένες εξαιρέσεις που λέμε και σήμερα, ώστε να υπάρχουν περιπτώσεις που να μπορεί να γίνει πρεσβύτερος αυτός που βαπτίσθηκε εσπευσμένα λόγω νόσου τηρουμένων των ανάλογων κανονικών προϋποθέσεων που θέτει.
2.Η μισή παράθεση του 12ου Κανόνα της Νεοκαισαρείας
    Το πρώτο που παρατηρούμε είναι πως δεν μας παρουσιάζει ολόκληρο το κείμενο του Κανόνα ο αρθογράφος. Ολόκληρο το  κείμενο του κανόνα σας το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, σημειώνοντας με κόκκινο το κομμάτι που παρέλειψε να μας παρουσιάσει ο αρθογράφος:  «Εάν νοσών τις φωτισθή, εις πρεσβυτέριον άγεσθαι ου δύναται, ουκ εκ προαιρέσεως γαρ η πίστις αυτού, αλλ’ εξ ανάγκης, ειμή τάχα δια την μετά ταύτα αυτού σπουδήν και πίστιν και δια σπάνιν ανθρώπων».
   Ο αρθογράφος στο κείμενο που μας παρουσίασε,  αναφέρονται μόνον τα όσα υποστηρίζει αυτός, δηλαδή, ότι, δεν γίνεται πρεσβύτερος κάποιος ο οποίος βαπτίσθηκε εξ’ ανάγκης λόγω κάποιας νόσου , που για να μην πεθάνει αβάπτιστος έσπευσε να βαπτισθεί χωρίς να ολοκληρώσει την κατήχηση του ή λόγω φιληδόνου ζωής την ανέβαλε ενώ όταν αρρώστησε έσπευσε.
   Υπήρχαν ορισμένες  περιπτώσεις κατηχούμενων , για τους οποίους αναφέρεται ο 12ος Νεοκαισαρείας, όπου ανέβαλλαν το βάπτισμά τους, αλλά εν μέσω της αναβολής υπέστησαν κάποια ασθένεια που τους οδηγούσε στο θάνατο. Σ’ αυτή την περίπτωση, ενώ οι ίδιοι πριν από την ασθένεια ανέβαλλαν το βάπτισμα τους, αναγκάζονται από τον ίδιο τους τον εαυτό να βαπτισθούν εσπευσμένα λόγω της απειλής του θανάτου, ώστε να μην φύγουν από τη ζωή αβάπτιστοι. Αυτός ο κατηχούμενος, αν ζήσει  και δεν πεθάνει από την ασθένεια που απειλούσε τη ζωή του, δεν μπορεί να γίνει ιερέας μας λέει το μισό κείμενο του Κανόνα που μας παρέθεσε ο αρθογράφος : «Εάν νοσών τις φωτισθεί (σ.σ. δηλ. βαπτισθεί), εις πρεσβύτερον άγεσθαι ου δύναται. Ουκ εκ προαιρέσεως γαρ η πίστης αυτού, αλλ΄ εξ΄ ανάγκης».
   Το υπόλοιπο κείμενο του ίδιου Κανόνα,  το οποίο δυστυχώς απεκρύβη από τον αρθογράφο, εμπεριέχει μια εξαίρεση όπου σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπει σ’ αυτούς τους κατηχούμενους που βαπτίστηκαν εσπευσμένα να γίνονται πρεσβύτεροι, όταν συντρέχουν δυο ειδικές προϋποθέσεις.
   Αυτή την εξαίρεση που επιτρέπει ο κανόνας , την οποία απέκρυψε ο αρθογράφος  ώστε να εξομοιώσει το Κανόνα στην Προτεσταντικ επιταγ: ακατήχητος δεν βαπτίζεται κανείς και ούτε μπορεί να γίνει πρεσβύτερος. Αυτή την εξαίρεση θα δούμε στο άρθρο μας, η οποία ανατρέπει την Προτεσταντική επιταγή και γι’ αυτό απεκρύβη.  
3.Η εκ μέρους του αρθογράφου επίκληση των όσων γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην ερμηνεία του στον 12ο Κανόνα Νεοκαισαρείας.
      Το  Τρίτο στοιχείο που μας κάνει εντύπωση από τον αρθογράφο είναι που χρησιμοποιεί την ερμηνεία που έδωσε στον Κανόνα 12 της Νεοκαισαρείας ο Νικόδημος. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση που ο αρθογράφος του «Πλανών Έλεγχος» χρησιμοποιεί την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου ενός Κανονολόγου του 18ου αιώνα. Αφού ο αρθογράφος δέχεται την ερμηνεία του Κανόνα από τον Άγιο Νικόδημο, είναι λογικά αναγκασμένος να δεχθεί και την ερμηνεία παλαιότερων Κανονολόγων  του Νικοδήμου ήτοι του Ζωναρά, του Βλάσταρη, του Αριστηνού και του Βαλσαμώνα. Αυτούς τους Κανονολόγους τους χρησιμοποίησε ως πηγή του στο Πηδάλιο ο Άγιος Νικόδημος, και τους εκθειάζει στο Πηδάλιο γράφοντας τα καλλίτερα λόγια. Φαντάζομαι πως κι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το δικαίωμα να παραθέσουμε από τον Άγιο Νικόδημο, όπως παρέθεσε και ο μη ορθόδοξος αρθογράφος. Έτσι, προτού περάσουμε στην εξαίρεση του Κανόνα, θα φέρουμε στο φως μία ακόμη μισή παράθεση του αρθογράφου.
4.Η μισή παράθεση της ερμηνείας του Αγ. Νικοδήμου στον 12ο Κανόνα της Νεοκαισαρείας
     Το δεύτερο στοιχείο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι, όπως παρέθεσε μισό το κείμενο του Κανόνα για να μας πει ότι κατά απόλυτο τρόπο δεν γίνεται κάποιος πρεσβύτερος, κατά τον ίδιο τρόπο παραθέτει μόνον τη μισή ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Νικόδημος, και τούτο γιατί, όπως είπαμε, η άλλη μισή ερμηνεία του Νικοδήμου μας λέει γι’ αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει κάποιος πρεσβύτερος παρ’ ότι δεν ολοκλήρωσε την κατήχησή του. Μας μιλάει για την εξαίρεση που προαναφέραμε.
    Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινής μαζί του, αναφέρουμε πως εκεί που σταμάτησε ο αρθογράφος την παράθεση του κείμενου της ερμηνείας του Νικοδήμου, έβαλε μόνον τελείες […] θέλοντας να δείξει ότι συνεχίζει το κείμενο, αποκρύπτοντας τη σημασία του,  γιατί αν διάβαζε ο αναγνώστης το υπόλοιπο κείμενο που δεν παρέθεσε, δεν θα κατέληγε στο συμπέρασμα πως σώνει και καλά δεν γίνεται πρεσβύτερος ο βαπτισθείς που εξαιτίας της νόσου βαπτίσθηκε. Θα έβλεπε πως υπάρχει και η εξαίρεση του Κανόνα!
    Ολόκληρο το  κείμενο της ερμηνείας του Νικοδήμου στον 12ο Νεοκαισαρείας σας το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, σημειώνοντας με κόκκινο το κομμάτι που παρέλειψε να μας παρουσιάσει ο αρθογράφος:«Διορίζει ο παρών Κανών, ότι όποιος κατηχούμενος, όταν μεν ήτο υγιής, ανέβαλε το άγιον βάπτισμα, όταν δε εις κίνδυνον θα νάτου εξ ασθενείας περιέπεσε, και φοβηθείς εβαπτίσθη, ούτος να μη γίνεται Ιερεύς (σ.σ. δηλαδή πρεσβύτερος), επειδή φαίνεται ότι δεν εβαπτίσθη εκ προαιρέσεως εδικής του, (sic) αλλά εκ της ανάγκης της ασθενείας, (το οποίον δεν πρέπει, έκαστος γαρ πρέπει ελευθέρα προαιρέσει να δέχεται την άσκησιν του χριστιανισμού κατά τον ριθ΄ της εν Καρθαγένης) … και ότι προτού δεν ήθελε βαπτισθή, δια να ζη βίον ελεύθερον και φιλήδονον, και όχι Ευαγγελικόν και χριστιανικόν(2). Εάν όμως αυτός φανή μετά το βάπτισμα σπουδαίος μεν εις την εργασίαν των θείων εντολών, βέβαιος δε και στερεός στην πίστιν, είναι δε κοντά εις αυτά και σπανιότης ανθρώπων αξίων προς ιερωσύνην, τότε γενήσεται Ιερεύς».
5.Η εξαίρεση του Κανόνα που δεν παρουσιάσθηκε και η ορθή ερμηνεία της από τους Βυζαντινούς Κανονολόγους
Κανών 12 της Νεοκαισαρείας: «Εάν νοσών τις φωτισθή, εις πρεσβυτέριον άγεσθαι ου δύναται, ουκ εκ προαιρέσεως γαρ η πίστις αυτού, αλλ’ εξ ανάγκης, ειμή τάχα δια την μετά ταύτα αυτού σπουδήν και πίστιν και δια σπάνιν ανθρώπων».
   Στο υπόλοιπο κείμενο που σημειώνεται με κόκκινο και που παρέλειψε να παραθέσει ο αρθογράφος, οι Κανονολόγοι γράφουν πως αυτά τα πρόσωπα, αν ζήσουν δεν θα πρέπει να γίνονται Ιερείς εκτός βέβαια εάν συντρέχει λόγος μη υπάρξεως καταλληλοτέρων να αναλάβουν το έργο της διαποιμάνσεως του λαού του Θεού, ή αν έχουν επιδείξει ενάρετο βίο, «ει μη τάχα δια την μετά ταύτα αυτού σπουδήν και πίστιν και δια σπάνιν ανθρώπων».
    α) Ερμηνεία Βαλσαμώνα
    Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του Θεοδώρου Βαλσαμώνα στον  12ο Νεοκαισαρείας : «Άπιστός τις υγιαίνων μεν ουκ έσπευδε εις το βάπτισμα, νοσήσας δε εφωτίσθη. Φασίν ουν οι άγιοι πατέρες ως επεί ουκ εξ’αγαθής προαιρέσεως ούτος εβαπτίσθη, αλλ’ οίον υπό της ανάγκης της νόσου νυττόμενος, ως μεν πιστός μετά την υγείαν δεχθήσεται, εις ιερωσύνης δε βαθμόν ου προαναβιβασθήσεται , ει μήπου σπουδαίος εστι περί την αρετήν και την φυλακήν των εντολών του Θεού και σπάνις είη ανθρώπων προς ιερωσύνην επιτηδείων, τότε ιερωθήσεται».
    Συνεχίζοντας ο Βαλσαμών σημειώνει πως πρέπει και τα δυό να υφίστανται στον εκτάκτως βαπτισθέντα λόγω νόσου ώστε να μπορεί να γίνει ιερέας. Αυτά είναι η από την πλευρά του σπουδή του στην αρετή και από την πλευρά της Εκκλησίας η έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων προς χειροτονία. Εάν κάποιο από αυτά τα δυό δεν υπάρχει, τότε δεν μπορεί να χειροτονηθεί ιερέας αυτός που βαπτίσθηκε λόγω ανάγκης εξαιτίας της απειλής της ζωής του από κάποια νόσο.
«Σημειώσαι ουν , ότι και αμφοτέρα οφείλουσι συνδραμείν, η περί την αρετήν σπουδή, και η σπάνις των ανθρώπων · ενός γαρ λείποντος εξ’αυτών, ου παραβήσεται ο κανών». Ερμηνεία Βαλσαμώνα στον 12ο  Νεοκαισαρείας. Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων, Γ.ΡΑΛΛΗ – Μ.ΠΟΤΛΗ,τόμος Γ΄, σ.89.
   β) Ερμηνεία Ματθαίου Βλάσταρη
    Την ίδια ερμηνεία δίνει και ο βυζαντινός Κανονολόγος Ματθαίος Βλάσταρης στο Σύνταγμα κατά Στοιχείον :«Ο δε της εν Νεοκαισαρεία ιβ,΄ τον δια νόσον βαπτισάμενον, και εξάντη ταύτης γενόμενον, ιεράσθαι ου επιτρέπει, οία μη προαιρέσει το αγαθόν αλλ’ υπ’ανάγκης ίσως ελόμενον, τον φιλήδονον βίον μεταδιώκοντα πρότερον και φιλόσαρκον, ει μήπου δια την εισέπειτα περί την πιστήν σπουδήν, και την των ανθρώπων σπάνιν συγκατάβασις γένοιτο.». Σύνταγμα κατά Στοιχείον, Στ.Β΄, κεφ.β΄, Γ.ΡΑΛΛΗ – Μ.ΠΟΤΛΗ , σ.115.
   γ) Ερμηνεία Ζωναρά
    «Ος υγιαίνων μεν υπερετίθετο βαπτισθήναι, νοσήσας δε, και κίνδυνον περί την ζωήν υφορώμενος εβαπτίσθη, ούτος εις ιερωσύνην ου προαχθήσεται, δοκεί γαρ αναβάλλεσθαι το φώτισμα δια το φιλήδονον και φιλόσαρκον, και το θέλειν ανέτως ζην, και μη υπαχθήναι τω ζυγώ του Ευαγγελίου, και εξ’ανάγκης η πίστις αυτού, αλλ’ουκ εκ προαιρέσεως γενέσθαι φαίνεται. Ει δε σπουδαίος μετά το βάπτισμα φανή περί των θείων εντολών φυλακήν, και περί την πιστήν βέβαιος , και σπάνις είη ανθρώπων προς ιερωσύνην επιτηδείων, τότε γενήσεται». Γ.ΡΑΛΛΗ – Μ.ΠΟΤΛΗ, τόμος Γ΄, σσ.89-90.
    Στο κείμενο που σημειώνεται με κόκκινο τονίζει πως , εάν μετά το βάπτισμα φανεί σπουδαίος ως προς τη φυλακή των θείων εντολών, και προς την πίστη βέβαιος, και εάν είναι σπάνιοι οι προς την ιεροσύνη άνθρωποι τότε μπορεί να γίνει πρεσβύτερος.
    δ) Ερμηνεία Αριστηνού
   «Ο μεν μη τινος ανάγκης κατεπειγούσης επιζητήσας το βάπτισμα, επειδή πάντα ρύπον ψυχικόν ικανόν εστιν αποπλύναι αυτό, και εις πρεσβύτερον, και εις επίσκοπον προαχθήσεται, καθώς ο ογδοηκοστός κανών των αγίων Αποστόλων, ο δεύτερος της εν Νικαία συνόδου, ο τρίτος της εν Λαοδικεία, και ο δέκατος της εν Σαρδική διαγορεύει. Ο δε δια νόσον βαπτισθείς, ως μη εκ προαιρέσεως, αλλ’εξ’ανάγκης προσελθών των φωτίσματι, ουκ άλλως εις ιερωσύνην παραδεχθήσεται, ει μη συνδράμωσι και αμφοτέρα, το σπάνιν τε αξιολόγων ανθρώπων είναι, και το αγωνίσασθαι αυτόν μετά το βάπτισμα». Γ.ΡΑΛΛΗ – Μ.ΠΟΤΛΗ,τόμος Γ΄, σ.90.
    Η Κανονική Νομοθεσία της Εκκλησίας παρείχε αυτή τη δυνατότητα, όχι μόνο γιατί ποιμαντικοί λόγοι το επέβαλλαν, αλλά και γιατί κατά την Πατερική διδασκαλία υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα ένα τέτοιο πρόσωπο, εάν αγωνιστεί και ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της ψυχής του, να αναδειχθεί με τη Χάρη του Θεού δραστήριος ποιμένας.
6.Η συμφωνία όλων των Κανονολόγων στην ερμηνεία του 12ου Νεοκαισαρείας και το τελικό ορθό νόημά του.
    Τα όσα έχουν πει οι προηγούμενοι Κανονολόγοι για την εξαίρεση του Κανόνα, συμφωνούν απόλυτα με την ερμηνεία του Νικοδήμου ως προς τις ειδικές περιπτώσεις που θέτει ο Κανόνας : Η μετέπειτα ζωή εν Χριστώ του βαπτιζόμενου εκτάκτως λόγω νόσου, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανθρώπων καταλλήλων προς χειροτονία , αποτελούν στοιχεία τα οποία του επιτρέπουν να γίνει πρεσβύτερος.
    Για τον αρθογράφο  του «Πλανών Έλεγχος» ο Κανόνας δεν επιτρέπει να γίνει πρεσβύτερος κάποιος που έσπευσε να βαπτισθεί λόγω νόσου. Ο Κανόνας όμως έρχεται σε αντίθεση με τον αρθογράφο του «Πλανών Έλεγχος»,  επειδή εμπεριέχει μια εξαίρεση που δίνει τη δυνατότητα να γίνεται πρεσβύτερος αυτός που επίσπευσε το βάπτισμά του λόγω νόσου.


[Διαβάστε εδώ  την Εισαγωγή]

[Διαβάστε εδώ το δεύτερο μέρος της απάντησης]


[Διαβάστε εδώ το τρίτο μέρος της απάντησης]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

15 σχόλια:

Στέλιος είπε...

Πολύ καλό το άρθρο. Το να γράφει κανείς ανακρίβειες με μισά χωρία είναι πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να αναιρεί κάποιος το ψεύδος, γιατί χρειάζεται η πλήρη παράθεση από την πηγή είτε αυτή είναι πρωτογενής είτε δευτερογενής, καθώς και παράθεση διάφορων άλλων διαφωτιστικών πηγών. Αλλά αξίζει να δίνουμε τον χρόνο μας για την αλήθεια του Χριστού. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος κύριος έχει πιαστεί επανειλημμένα να πετσοκόβει τα ιερά κείμενα, για να τα κάνει να δείχνουν δήθεν προτεσταντικές θέσεις.

Ανώνυμος είπε...

H αλήθεια έλαμψε στο άρθρο.

Γεώργιος.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραίο. Τέτοια κείμενα είναι απαραίτητα. Οι προτεσταντικές σελίδες το έχουν παραξηλώσει πλέον. Χωρίς ντροπή κόβουν και ράβουν τα Πατερικά κείμενα.

Να μην αναφέρουμε δε, ότι με περισσή αναίδεια, όταν ένα πατερικό απόσπασμα δεν βολεύει τις αιρετικές δοξασίες τους λένε ότι είναι... νόθο! Βρίσκονται σε πλάνη βαθιά, δυστυχώς.

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

Ανώνυμος είπε...

Επίσης, μια που στο προτεσταντικό αυτό blog (στο οποίο αναφέρεται το παρόν άρθρο) αναφέρονται και στον νηπιοβαπτισμό, αξίζει να δούμε την τραγική τους κατάσταση.
Σε μελέτη που έχει αναδημοσιευτεί στην ΟΟΔΕ, φαίνεται καθαρά ότι στο ξεκίνημά τους οι Προτεστάντες ήταν... υπέρ του νηπιοβαπτισμού!

Διαβάστε και φρίξτε με τους σημερινούς προτεστάντες που έχουν άγνοια ακόμα και της δικής τους παράδοσης:

"Προτεσταντικές αντιφάσεις στο θέμα του Νηπιοβαπτισμού"
http://www.oodegr.com/oode/orthod/nipiobapt2.htm


ΥΓ
Για τα κόψε-ράψε των Πατερικών κειμένων από τους Προτεστάντες, έχουμε πολλές αποδείξεις, μία από τις οποίες δημοσιεύεται εδώ, όπου αναιρεί τον απίστευτο ισχυρισμό τους ότι οι Πατέρες δεν δέχονται την άγραφη παράδοση!:

"Ήταν οι Ορθόδοξοι Πατέρες οπαδοί του Προτεσταντικού δόγματος Sola Scriptura («μόνο η Αγία Γραφή»);"
http://www.oodegr.com/oode/grafi/protestantes/pateres_grafi_1.htm

Πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν, οι Πατέρες να στραφούν ενάντια στην Ιερά Παράδοση; Είναι απίστευτοι οι Προτεστάντες...

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

Ανώνυμος είπε...

''Ο αρθογράφος εδώ υποκείμενος στις Προτεσταντικές επιταγές που θέλουν να μην βαπτίζεται κάποιος εάν πρώτα δεν έχει κατηχηθεί,..''
______________________

Να τους δώσετε τα χαιρετίσματα από μένα και να τους πείτε ότι για να δεχτείτε εμβόλιο, θα πρέπει πρώτα να διδαχτείτε ολόκληρη την ιατρική!

Χαιρετισμούς από τον Πίτερ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητή Συντροφιά Ναζωραίου

Εντύπωση πράγματι προκαλεί το γεγονός, ότι ενώ δεν δύνασθαι να γράψετε ΟΥΤΕ ΜΙΑΝ πρότασιν χωρίς συντακτικά, ορθογραφικά ή εννοιολογικά λάθη, εντούτοις εις την ερμηνείαν κι εξήγησιν τών Ιερών κειμένων τής Γραφής, και δη εις τας επιστολάς τού Αποστόλου Παύλου «ἐν οἷς ἐστι δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β΄ ΠΕΤΡ. Γ:16), δίδετε με μεγάλην ευκολίαν την εξήγησιν που σάς βολεύει, ως να επρόκειτο περί τού ευκολοτέρου κειμένου.

«Αυτή η ρήσις τού Χριστού σημαίνει αυτό, κι εκείνη η ρήσις τού Αποστόλου Παύλου σημαίνει το άλλο». Εύκολα και απλά. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε! Χωρίς να έχετε την παραμικράν ιδέαν βασικών κανόνων Συντακτικού και Ερμηνευτικής, εν τούτοις αποφαίνεσθε ως αυθεντίες εις την εξήγησιν δυσνοήτων τινών χωρίων τής Γραφής.

Αλλά μάλλον μου διαφεύγει, ότι κατ’ εσάς δεν υφίσταται ουδέ έν δύσκολον ή δυσνόητον χωρίον εις την Γραφήν. Εφόσον εγράφη υπό ποιμένων και αλιέων, είναι δυνατόν να ενέχει δυσκολίες; Πόσο μάλλον να υφίστανται δυσκολίες τινές όταν ο πιστός είναι σκεύος Αγίου Πνεύματος και ΗΔΗ σεσωσμένος;;;

Δεν τα γράφω όλα αυτά για να σάς προσβάλλω ή για να σάς εκθέσω προσωπικώς, αλλά για να καταλάβετε, ότι η Γραφή ενέχει άπειρες ερμηνευτικές δυσκολίες και ότι δεν είναι τού παντός να την ερμηνεύει. Διότι, όπως μάς προειδοποίησε και ο Απόστολος Πέτρος, όποιος παρερμηνεύει τον Παύλον και κατ’ επέκτασιν την Γραφήν, τον αναμένει απώλεια.

Μετά τον μικρόν πρόλογον ερχόμαστε τώρα εις το δια ταύτα.

«ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν» (ΚΟΛΑΣ. Β:11-12)

«Δι’ Αυτού επίσης περιτμηθήκατε με περιτομή αχειροποίητη, δια τής αποβολής τού συνόλου τών αμαρτιών τής διεφθαρμένης ανθρωπίνης φύσεως, με την ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ περιτομή, 12 όταν θαφτήκατε μαζί Του κατά το βάπτισμα, κατά το οποίο και αναστηθήκατε μαζί, διότι επιστεύσατε εις την ενέργειαν τού Θεού, ο Οποίος Τον ανέστησε εκ νεκρών»

Σάς τονίσαμε, αγαπητή Συντροφιά Ναζωραίου, την φράσιν ‘περιτομή Χριστού’ για να σάς δώσουμε να καταλάβετε, ότι εδώ η γενική ‘τού Χριστού’ δεν είναι κτητική, όπως εσφαλμένως ερμηνεύετε, αλλά γενική τής ιδιότητος και μεταφράζεται ‘Χριστιανική περιτομή’ και η οποία διατύπωσις τού Αποστόλου (περί τής Χριστιανικής περιτομής), αντιτίθεται βεβαίως (αλλά και παραλληλίζεται συγχρόνως) εις την αντίστοιχον Εβραϊκήν.

Κι εφόσον είναι τοιαύτη γενική, άρα ‘πάει περίπατο’, απ’ αυτήν την Συντακτικήν παρατήρησιν και μόνον, και καταρρίπτεται η ερμηνεία σας περί ΤΑΧΑ βαπτίσματος Ιησού, Σταυρώσεώς Του και άλλων τινών παρομοίων αυθαιρέτων ερμηνειών που διετυπώσατε.

«Και ρωτάμε τους απανταχού αιρετικούς. Αφού η περιτομή γινόταν την όγδοη μέρα από τη γέννηση του παιδιού, γιατί η καινούργια περιτομή (βάπτισμα), να μην γίνεται κατά την νηπιακή ηλικία;»

Το επιχείρημα τού αρθρογράφου είναι ευλογοφανές, όσο και να μην θέλετε ΕΣΕΙΣ να το ασπαστείτε. Διετυπώσατε δε την (ειρωνικήν) ένστασιν: «Ποιος σοβαρός άνθρωπος το έγραψε αυτό;» Εις το σημείον αυτό σάς αντιστρέφουμε το ερώτημα και σάς ερωτούμε αντιστοίχως κι εμείς:

«Ποίος σοβαρός ερμηνευτής είπε, ότι ‘η περιτομή τού Χριστού’ είναι το εκούσιον πάθος τού Χριστού όπως εσείς ερμηνεύσατε;;;»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Πέραν τών αυθαιρέτων ερμηνειών που ευκόλως δίδετε εις τα χωρία τής Γραφής, έχετε να παραθέσετε και κάποιον σοβαρόν ερμηνευτήν που να στηρίζει τις υμέτερες εξηγήσεις;

Αντιθέτως ένα πλήθος ερμηνευτών δικαιώνουν την ημετέραν ερμηνείαν περί τού τί ακριβώς είναι ‘η περιτομή τού Χριστού’:

«Η γαρ περιτομή ουδέν άλλου εδήλου ή την τής γενέσως απέκδυσιν• τώ γαρ τη έκτη αποθανόντα απεκδιδυσκόμεθα και ανακαινούμεθα τη Κυριακή, ότε ο παλαιός, απεκδυθείς, ανεγεννήθη τη αναστάσει. Τούτο γαρ και ο Παύλος φησίν εν τη προς Κολοσσαείς ‘ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι εις τον Άδην, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε’. Τής γαρ δια τού βαπτίσματος απεκδύσεως τύπος ην η περιτομή...Πιστεύσας γαρ Αβραάμ έλαβε την περιτομήν, σημείον ούσα τής δια τού βαπτίσματος αναγεννήσεως. Δια τούτο ελθόντος τού σημαινομένου, πέπαυται το σημείον. Η μεν γαρ περιτομή σημείον ην, το δε γε λουτρόν τής παλιγγενεσίας το σημαινόμενον. Όλου γαρ τού παλαιού απεκδιδυσκομένου, περιττή η δια τού μέρους σημασία. Και ώσπερ η Κυριακή αρχή τής κτίσεώς εστι, και παύει το Σάββατον• ούτως η αυτή αναγεννήσασα τον άνθρωπον έπαυσε την περιτομήν». (Μεγ. Αθανασίου, Περί Σαββάτων και περιτομής, PG 28, σελ.140C-141D)

«Μιμούμενοι την ταφήν τού Χριστού δια τού βαπτίσματος. Οιονεί γαρ ενθάπτεται τω ύδατι των βαπτιζομένων τα σώματα. Απόθεσιν ουν τών έργων τής σαρκός συμβολικώς υποφαίνει το βάπτισμα, κατά τον απόστολον λέγοντα, ότι Περιετμήθητε περιτομή αχειροποιήτω, εν τη απεκδύσει τού σώματος τής σαρκός, εν τη περιτομή τού Χριστού, συνταφέντες αυτώ εν τω βαπτίσματι. Και οιονεί καθάρσιόν εστι ψυχής τού από τού σαρκικού φρονήματος αυτή προσγενομένου ρύπου, κατά το γεγραμμένον, ότι Πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι» (Μεγ. Βασιλείου, ‘Περί τού Αγίου Πνεύματος προς τον εν αγίοις Αμφιλόχιον’, PG 32, 129 B)


«Εν ώη γαρ, φησί, περιετμήθητε περιτομή αχειροποιήτω, εν τη απεκδύσει των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού. Είτα διδάσκων ημάς ακριβέστερον τι εστιν η τοιαύτη περιτομή, επήγαγε. Συνταφέντες αυτώ εν τω βαπτίσματι. Καθάπερ γαρ εκείνους το της περιτομής σημείον εχώριζε των λοιπών εθνών, και εδείκνυ την οικείωσιν αυτών την προς τον Θεόν. τον αυτόν δη τρόπον και εφ’ ημών η διά του βαπτίσματος περιτομή τον χωρισμόν ακριβέστερον καθίστησι, και την διαίρεσιν των πιστών και των ου τοιούτων». (Ιωάννoυ Χρυσοστόμου, ‘Ομιλία εις την Γένεσιν’, PG 53, 368)

«Εκεί μεν απεξεδύετο το μόριον δια τής περιτομής, περιαιρουμένου τού σαρκίνου καλύμματος• ενταύθα δε απεκδύεται το σώμα ημών τας αμαρτίας, ας δια τής σαρκός επιτελούμεν. Τοιαύτην δε περιτομήν ουχ ο νόμος, αλλ’ ο Χριστός περιτέμνει εν τω βαπτίσματι, απεκδύων ημάς τού παλαιού βίου τού εφαμάρτου, και το όλον σαρκικού» (Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, ‘Ερμηνεία εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν’, PG 124, 1241Β)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Eίπατε επίσης τα εξής:

Συνεπώς αφού το Βάπτισμα του Σταυρού ο Κύριος το έπαθε σε συνειδητή ηλικία (+33 ετων) και εμείς διά του Βαπτίσματος λαμβάνουμε την "αχειροποίητη περιτομή" τότε πρέπει όπως Αυτός συνειδητά πέθανε για εμάς και εμείς να βαπτισθούμε ομοίως συνειδητά και να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο και να γίνουμε νέα κτίσματα ...!

Το θαυμαστικό, αγαπητή Συντροφιά Ναζωραίου, το θέσατε, διότι έχετε μείνει ακόμη κι εσείς άναυδοι από την άξια θαυμασμού ερμηνείαν σας; Εγώ προσωπικά έχω μείνει ενεός από την ανωτέρω υμετέραν ερμηνείαν, γι’ αυτό και θεωρώ ότι αξίζει περισσοτέρων τού ενός θαυμαστικά.

Ο Παύλος ομιλεί περί ‘αχειροποιήτου περιτομής’ και ‘περιτομής τού Χριστού’ ως ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑ. Ο Χριστός ομιλεί περί τού εκουσίου Πάθους Του ως βάπτισμα. Τί κοινό έχουν όλα αυτά; Μα φυσικά την λέξη ‘βάπτισμα’. Οπότε, λέτε, γιατί να μην κάνουμε έναν πολύ ωραίο παραλληλισμό;

Διαχωρίζετε λοιπόν την ‘περιτομή τού Χριστού’ ως κάτι διαφορετικό από την ‘αχειροποίητον περιτομήν’, την συνδιάζετε με την ρήσιν τού Χριστού περί τού εκουσίου Πάθους Του ως βαπτίσματος, κι εφόσον ο Ιησούς απέθανε συνειδητά, άρα πρέπει οπωσδήποτε συνειδητά να τελείται και η ‘αχειροποίητος περιτομή’, για να έχει νόημα η αντιστοιχία και ο παραλληλισμός!!!

Δεν θα ρωτήσω βεβαίως ποιος σοβαρός ερμηνευτής κάνει τοιούτους πρωτότυπους, αξιοθαύμαστους και περισπούδαστους παραλληλισμούς, διότι γνωρίζω εκ τών προτέρων ότι απάντηση δεν θα πάρω. Θα ρωτήσω όμως το εξής απλό:

Ο παραλληλισμός τού Παύλου με την Εβραϊκή περιτομή, αλλά και το εύλογον συμπέρασμα τού αρθρογράφου («Αφού η περιτομή γινόταν την όγδοη μέρα από τη γέννηση του παιδιού, γιατί η καινούργια περιτομή (βάπτισμα), να μην γίνεται κατά την νηπιακή ηλικία;») σάς κακοφάνηκαν κι έπρεπε να μεταφέρετε τον παραλληλισμό και την αντιστοιχίαν εις το εκούσιον Πάθος τού Χριστού, άρα εις κάτι που ετελέσθη συνειδητώς, διότι ο παραλληλισμός τού Παύλου εις την περιτομήν τής Παλαιάς Διαθήκης παραπέμπει εις κάτι που ετελείτο ΑΝΕΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΟΣ;;;

Διότι, κατ’ εσάς, «Η εβραϊκή περιτομή τελούνταν την 8η μέρα αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ‘αχειροποίητη περιτομη’». Εφόσον λοιπόν δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, άρα έπρεπε να βρείτε έτερον παραλληλισμόν κι αντιστοιχίαν που να σάς εξυπηρετεί καλύτερα; Τον βρήκατε μεν, αλλά δυστυχώς για εσάς, έπεσε ΚΑΙ ΑΥΤΗ η ερμηνευτική σας προσπάθεια εις το κενό, κι εκτεθείκατε δια εισέτι μίαν φοράν!

Μήπως, αγαπητοί συνομιλητές, υπήρχε περίπτωση ο Χριστός να πεθάνει...ασυνειδήτως (!!!), χωρίς δηλαδή να έχει την συνείδηση τού τί ακριβώς κάνει; Και ακουσίως να επραγματοποιείτο το πάθο Του πάλι συνειδητό θα ήτο, διότι θα το αντελαμβάνετο!

Αγαπητή Συντροφιά Ναζωραίου, να προσέχετε πώς εκφράζεστε για να μην εκτείθεστε από τις ίδιες σας τις εκφράσεις. Άρα λοιπόν ο παραλληλισμός κι η αντιστοιχία που θελήσατε να κάνατε μεταξύ συνειδητού Πάθους Χριστού και Χριστιανικού βαπτίσματος καταρρίπτεται αφ’ εαυτής κι εν τη γενέσει της, εφόσον δεν υφίσταται νοηματικώς και εννοιολογικώς, πόσο μάλλον να ευσταθήσει ως τύπος και αντίτυπον, όπως άλλωστε το επιθυμείτε σφόδρα.

Οπότε, αγαπητοί συνομιλητές, αφήστε κατά μέρους τις απέλπιδες προσπάθειες προς ανεύρεσιν ετέρου παραλληλισμού κι αντιστοιχίας, τις προσπάθειες δηλαδή προς ανεύρεσιν ετέρου τύπου (εκουσίου Πάθους Χριστού), διότι ο τύπος που προτείνει ο Παύλος (Εβραϊκή περιτομή) ενέχει κι εμπεριέχει το ασυνείδητον τού μετέχοντος εις αυτήν, εφόσον ετελείτο την ογδόην ημέρα.

Άλλωστε μόνοι σας το λέτε, αλλά δεν το εφαρμόζετε: «...δεν κάνουμε ότι μάς κατέβει (στο κεφάλι)». Ούτε λοιπόν να κάνετε, αλλά ούτε και να προτείνετε ερμηνείες όπως σάς κατεβαίνουν εις το κεφάλι, διότι εκτείθεστε ανεπανόρθωτα με τις καινοτόμες ιδέες κι εξηγήσεις σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Είπατε επίσης τα εξής:

«Πώς μπορεί ένα νήπιο να κατανοήσει ότι Αυτός πέθανε για εκείνο και το βρέφος στο νερό ‘πεθαίνει’ ως προς τον κόσμο; Αλλά τί λέω έχετε εφεύρει λύση τον εξωβιβλικό εντελώς ‘Νονό’ που εν τέλει μόνο για τα δώρα τού παιδιού είναι...!!! Άλλη μια πραγματικά διασκεδαστική ερμηνεία που ‘κουτσαίνει’ από το ίδιο μπλογκ ‘Αντιαιρετικός’».

Θα ξεκινήσω από το τέλος τού σχολίου σας και θα σάς υπενθυμίσω, ότι έως τώρα τις διασκεδαστικές ερμηνείες απεδείχθη ότι τις έχετε κατ’ αποκλειστικότητα ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ. Αλλά οι τοιαύτες ερμηνείες σας δεν σταματούν εδώ, εφόσον θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε, αλλά και να αναδεικνύουμε, τις τραγελαφικές ερμηνείες που έχετε υιοθετήσει και τις προβάλλεται ως ΤΑΧΑ Αγιογραφικές κι έγκυρες.

Όσον αφορά τώρα εις τον εξωβιβλικό ‘νονό’ θα αρχίσω να πιστεύω, ότι την Γραφή την διαβάζετε μάλλον με τα μάτια κλειστά ή εις την χειροτέραν περίπτωσιν φορώντας τις ‘διόπτρες’ τών ποιμένων σας, για τις οποίες κάναμε λόγο ανωτέρω. Ή μήπως ισχύει και εις εσάς η περίπτωση για το «κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μένει» που αναφέρεται εις την Β΄ ΚΟΡ. Γ:14; Πώς αλλιώς άλλωστε δύναται κάποιος να εξηγήσει το γεγονός, ότι ο ‘νονός’, ενώ είναι Βιβλικότατος, εσείς τον βλέπετε ‘εξωβιβλικό’; Τί να φταίει άραγε;

Ας σάς υπενθυμίσουμε λοιπόν ένα γεγονός μέσα από την Έξοδον, για το οποίο ο Θεηγόρος Παύλος είπε τα εξής:

«Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν» (ΕΒΡ. ΙΑ:28)

Αγαπητοί συνομιλητές, μπορείτε να μάς υπενθυμίσετε με ποίου την πίστη εσώθησαν τα πρωτότοκα τών Εβραίων. Με ποίου την πίστη εις το αίμα τού αμνού δεν εθανατώθησαν τα πρωτότοκα; Ο Παύλος βροντοφωνάζει, ότι με την πίστη τού Μωυσέως δεν εθίγησαν τα Εβραιόπουλα! Εσείς δεν τον ακούτε; Άρα ο Μωυσής έπαιξε ή όχι εν προκειμένω τον ρόλο τού ‘νονού’, εφόσον ομολόγησε ΑΥΤΟΣ εις την θέσιν τών μη δυναμένων ομολογήσαι πρωτοτόκων;

Κι αν δεν σάς αρέσει ο Μωυσής για ‘νονός’, σάς επιτρέπω να τον αλλάξετε και να τοποθετήσετε εις την θέσιν του τον αρχηγό εκάστης Εβραϊκής οικογενείας, ο οποίος εποίησε το Πάσχα και την πρόσχυση τού αίματος, έβαψε τούς παραστάτας τών θυρών και δεν εισήλθε ο ολοθρευτής άγγελος!

Επιλέξτε όποιον σάς αναπαύει, αλλά θα επιλέξετε εκόντες-άκοντες οπωσδήποτε έναν Βιβλικό ‘νονό’, εφόσον αυτόν τον ρόλον έπαιξαν οι προαναφερόμενοι, και τον ΙΔΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ρόλον παίζουν και οι σύγχρονοι ‘νονοί’, οι οποίοι ως άλλος Μωυσής ομολογούν ΑΥΤΟΙ πλέον πίστη εις το αίμα τού Αμνού τού Θεού, και με την ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ πλέον πίστη σώζονται τα σύγχρονα ‘πρωτότοκα’!

Εάν λοιπόν, αγαπητοί συνομιλητές, εις την Αίγυπτον εσώθησαν τα νήπια χωρίς να ερωτηθούν, αλλά και χωρίς να αντιλαμβάνονται τα τεκταινόμενα, γιατί αγαπητοί ετερόδοξοι τώρα θα πρέπει να ερωτηθούν για να βαπτισθούν; Εδώ δεν ισχύει ο τύπος και ο αντίτυπος ή ισχύει κατά το δοκούν και κυρίως όπου μάς συμφέρει;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Σάς αρκεί το ανωτέρω Αγιογραφικό παράδειγμα για να εννοήσετε την πλάνη εις την οποίαν σάς οδηγούν οι ποιμένες σας ή επιθυμείτε έτερον ακόμη;

«Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, 2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ» (Α΄ ΚΟΡ. Ι:1-2)

Μήπως εις αυτό το πάντες που αναφέρει ο Απόστολος, που εβαπτίσθησαν μέσα εις την νεφέλιν και εις την θάλασσαν, μήπως, λέγω, ο Παύλος εξαιρεί τα νήπια; Μήπως τολμάτε ΕΣΕΙΣ να τα εξαιρέσετε; Ή τελικώς τα νήπια εβαπτίσθησαν κι άρα εσώθησαν (εννοείτε από τον τότε Φαραώ, και τώρα σώζονται από τον νοητό Φαραώ, τον Διάβολο) εκόντα-άκοντα, ασυνειδήτως δηλαδή, ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ;;;

Όπως λοιπόν εσείς παραλληλίσατε κι αντιστοιχήσατε το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα-σταύρωση τού Χριστού (ασχέτως τού ατυχούς κι αστόχου παραλληλισμού), το αυτό ποιούμεθα κι εμείς. Παραλληλίσαμε το χριστιανικό βάπτισμα με αυτό τής Ερυθράς Θαλάσσης. Όσον αφορά εις τα νήπια, ακουσίως κι ασυνειδήτως και με βάση την πίστην τών μεγαλυτέρων συνέβη ο τύπος, ακουσίως και ασυνειδήτως λοιπόν και με βάση την πίστην τών μεγαλυτέρων πραγματοποιείται και ο αντίτυπος!

Κι ερχόμαστε, αγαπητοί συνομιλητές, εις το ‘κερασάκι τής τούρτας’ που ονομάζεται ΜΑΤΘ. ΚΗ:19-20

«πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν...»

Με λυπεί πολύ η πιθανότητα, ότι ενδέχεται εσείς οι Προτεστάντες να φύγετε από αυτόν τον μάταιο κόσμο και να μην έχετε ακόμη διαπιστώσει, ότι το συγκεκριμένο χωρίο δεν είναι ένδειξις ΚΑΤΑ τού Νηπιοβαπτισμού, όπως εσφαλμένως το θεωρείτε, διότι παρερμηνεύετε το ‘μαθητεύσατε’ και τονίζετε την προτεραιότητα αυτού ως προς το ‘βαπτίζοντες’, αλλά απεναντίας, το προαναφερόμενο χωρίο είναι επιχείρημα ΥΠΕΡ τού Νηπιοβαπτισμού!

Έχουμε δε δημοσιεύσει ειδικήν μελέτην επί τού συγκεκριμένου χωρίου, εις την οποίαν αποδεικνύουμε τού λόγου αληθές. Εάν λοιπόν ‘πέφτετε από τα σύννεφα’ με αυτά που σάς λέμε, δεν έχετε παρά να αναγνώσετε και να μελετήσετε με προσοχή την ημετέραν μελέτην που ευρίσκεται δημοσιευμένη εδώ:

http://www.oodegr.com/oode/orthod/praktikes/nipiobaptismos_porefthentes_1.htm

Και με την ελπίδα ότι θα βγάλετε πλέον από το στόμα την συγκεκριμένην ‘καραμέλα’ που ‘πιπιλάτε’ τόσα χρόνια και αφορά εις το περίφημο ‘μαθητεύσατε’.

Ευελπιστώντας ότι θα αποβάλλετε επιτέλους τις ‘διόπτρες’ που σάς έχουν φορέσει οι ποιμένες σας, και με την ελπίδα, ότι θα αρχίσετε να διαβάζετε την Γραφή με άλλο μάτι και υπό άλλο πρίσμα, αλλά και με αγάπη Χριστού....


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

HGEFYRA είπε...

Αγαπητέ κε Τσιμπιριδη ,
Ότι διαβάζετε στις αναρτήσεις του συγκεκριμένου μπλογκ είναι αντιγραφή (copy paste) χωρίς την άδεια μου από σχόλια σε αναρτήσεις σε μια σελίδα στο Facebook , πολλές φορές αναγκαστικά και ένεκεν κεκτημένης ταχύτητας τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη είναι φυσικό να υπάρχουν χωρίς όμως να υποστηρίζω ότι είμαι και αλάνθαστος στην ορθογραφία μου ή στο συντακτικό μου...αλλά αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα να κρίνετε τη πιστή μου... Δεν θα απαντήσω περεταίρω διότι η όλη αναδημοσίευση έχει γίνει χωρίς την έγκριση & άδεια μου και θα απευθύνω εκεί που πρέπει...
Ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας ενοχλούν τα ορθογραφικά και συντακτικά μου λάθη...

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητέ HGEFYRA

1.Διαμαρτύρεστε επειδή αντέγραψα τα σχόλιά από το facebook εδώ ερήμην σας. Κανένα ονοματεπώνυμο δικό σας δεν δημοσίευσα ή κάποιου άλλου. Τα σχόλια έχουν nickname «ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ» και δεν έχουν το πραγματικό σας όνομα. Φυσικά και δεν αποτελεί πνευματική σας ιδιοκτησία να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το nickname «ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ» μόνο EΣΕΙΣ σε σχόλια όταν αυτά δεν συνοδεύονται με κάποιον άλλο προσδιορισμό.

Δεν σας ανήκει αποκλειστικά ως φίρμα και συνεπώς μπορούν κι άλλοι να γράψουν σχόλια ως «ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ» ακόμα κι αν ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ έχετε μ’αυτούς το ίδιο πραγματικό όνομα.

2. Την ίδια ώρα που εσείς διαμαρτύρεστε πράξατε κάτι πιο μεγαλύτερο από αυτό που με κατηγορείτε εμένα. Δημοσιεύσατε το όνομα του Τσιμπιρίδη στο facebook και του απαντήσατε εκεί σ’αυτά που σας έγραψε εδώ ερήμην του και χωρίς καν να τον ειδοποιήσετε.

Τον αποκαλέσατε ειρωνικά και προσβλητικά «κ.Τσιμπλιάρη» στην ανάρτησή σας στο facebook.

Σας πρόσβαλλα εγώ ονομαστικά (πως θα μπορούσα αφού δεν σας ξέρω) ή ο κ.Τσιμπιρίδης;;; Εσείς γιατί τον προσβάλλετε;

Ορίστε ένα μέρος από τη δημοσίευσή σας που προσβάλλετε άνθρωπο με ονοματεπώνυμο χωρίς να είναι εκεί να σας απαντήσει : «Είναι επιεικώς απαράδεκτο αυτό που κάνατε και εννοείτε ο κος Τσιμπλιάρης που ήταν εκτός του "Χορού" είναι φυσικό να με παρεξηγήσει (αλλά και με πικρά διαπιστώνω ότι τον ενοχλούσαν πρώτα τα ορθογραφικά λάθη και το συντακτικό μου και αυτή ήταν η αρχή του να με κατακρίνει...!!»

Eίναι ανδρεία αυτό ή τρόπος απάντησης σε αλλόρθησκο;;;

3. Μας απειλείτε ότι θα καταφύγετε εκεί που πρέπει. Να υποθέσω ότι ο Τσιμπιρίδης θα πρέπει να καταφύγει εκεί που πρέπει επειδή του βγάλατε το επώνυμο του με προσβλητικό τρόπο στο facebook χωρίς να σας ξέρει καν;;; Να υποθέσω ότι θα καταφύγει εκεί ο Τσιμπιρίδης και θα πει ότι έβγαλαν το επώνυμο του στο facebοοk ;

Εγώ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΑΣ έβγαλα στον «Αντιαιρετικό» ΜΟΝΟΝ ένα άγνωστο nickname και δεν γνώριζα καν το όνομα του χρήστη του. Ποιόν θα πάρουν μέσα τότε και ποιόν θα αθωώσουν ΕΜΕΝΑ Ή ΕΣΑΣ;;;

4. Εσείς που είστε όλο αγάπη και αγαπολογία , γιατί απειλείτε όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε;;; Που πάει η αγάπη τότε;;; Μήπως ο Κύριος αντί για απάντηση σε έναν διάλογο με θέματα πίστεως (στους Φαρισαίους , στους Σαδδουκαίους) απευθύνονταν στις αρχές για να φιμώσουν τους συζητητές του, ή μήπως τους απαντούσε με αποστομωτικό τρόπο ;;;

Σας είχα προειδοποιήσει ότι εδώ μέσα στο μπλογκ αυτό δεν παίζουμε αλλά απαντάμε σε όποια ένσταση προκύψει γιατί και τις απαντήσεις έχουμε και τη γνώση και την κατάρτιση έχουμε.

HGEFYRA είπε...

Αγαπητε "Ανώνυμος" ,
Σας καλώ να αφαιρεσετε το ονομα της νομιμης καθολα εκπροσωπουμενης απο εμενα οργανωσης με την επωνυμια που συνεχιζετε να την αναφετε χωριας καμια αδεια απο εμενα.
Επισης αν ο κ.Τσιμπιριδης δει με τα ματια του τα σχολια στο Facebook και την προσωπικη συγνωμη μου για το ορθογραφικο λαθος που αιτιολογισα απο που και πως προευκυψε, και επιθυμει να μου ζητησει παρολα αυτα τον λογο ειμαι διαθεσιμος να απαντησω και να συνετηστω στην παρατηρηση του.
Οσο για εσας παραμενει η ιδια κατασταση, δεν εχετε καενα δικαιωμα να αναφερετε το ονομα της οργανωσης που εκπροσωπο και εσεις κανετε χρηση του ονοματος αυθαιρετα και παρανομα χωρις την αδεια μου και παρολες τις ειδοποιησεις και επισημανσεις που σας εκανα τοσο στο Facebook οσο και εδω, Παρακαλω ζητηστε να αφαιρεθει το σχολιο σας ωστε ολα να τακτοποιηθουν με σωστο και συνενετικο τροπο.Ευχαριστω
Γ.Χ. , εκπροσωπος "Γεφυρας - η Συντροφια του Ναζωραίου"

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η HGEFYRA είπε...
Αγαπητε "Ανώνυμος" ,
Σας καλώ να αφαιρεσετε το ονομα της νομιμης καθολα εκπροσωπουμενης απο εμενα οργανωσης με την επωνυμια που συνεχιζετε να την αναφετε χωριας καμια αδεια απο εμενα.
Επισης αν ο κ.Τσιμπιριδης δει με τα ματια του τα σχολια στο Facebook και την προσωπικη συγνωμη μου για το ορθογραφικο λαθος που αιτιολογισα απο που και πως προευκυψε, και επιθυμει να μου ζητησει παρολα αυτα τον λογο ειμαι διαθεσιμος να απαντησω και να συνετηστω στην παρατηρηση του.
Οσο για εσας παραμενει η ιδια κατασταση, δεν εχετε καενα δικαιωμα να αναφερετε το ονομα της οργανωσης που εκπροσωπο και εσεις κανετε χρηση του ονοματος αυθαιρετα και παρανομα χωρις την αδεια μου και παρολες τις ειδοποιησεις και επισημανσεις που σας εκανα τοσο στο Facebook οσο και εδω, Παρακαλω ζητηστε να αφαιρεθει το σχολιο σας ωστε ολα να τακτοποιηθουν με σωστο και συνενετικο τροπο.Ευχαριστω
Γ.Χ. , εκπροσωπος "Γεφυρας - η Συντροφια του Ναζωραίου"
21 Οκτωβρίου 2011 3:25 μ.μ.
_________________________________

Η απεγνωσμένη προσπάθεια προσβολής του άρθρου μου από εκπροσώπους!

Ιδού αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι που δεν μπορούν να κάνουν διάλογο και τα μαζεύουν όπως όπως.

Λινκ συζήτησης στο facebook

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Παρακαλώ τον διαχειριστή του "Αντιαιρετικού" να σβήσει τα σχόλια μου. Έχω δώσει λινκ εδώ που παραπέμπει στο facebook που έγινε η συζήτηση μας.θα είναι ορατό σε κάθε αναγνώστη.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Τελικά ρε παιδιά ένα κατάλαβα εγώ. Πως οι περισσότεροι αιρετικοί δεν είναι τίποτα άλλο από θρασύδειλα ανθρωπάκια. Κάνουν τους έξυπνους "όπου τους παίρνει" και εξαφανίζονται όταν βρουν γνώστες απέναντί τους. Μπήκε λοιπόν ο Γ.Χ. , εκπροσωπος "Γεφυρας - η Συντροφια του Ναζωραίου" και αντί να υπερασπίσει τις θέσεις του πιστεύω του, το μόνο που είχε να πει ήταν να σβήσω τα σχόλια του ανώνυμου που έγιναν χωρίς την άδειά του! Ούτε μία απάντηση, ούτε στον Ανώνυμο, ούτε πολύ περισσότερο στον κ. Τσιμπιρίδη!
Άλλωστε τι να πει! Μήπως μπορεί να απαντήσει στα συντριπτικά επιχειρήματά τους!
Μια απορία μόνο μου έμεινε. Τι δουλειά κάνετε κ. Γ.Χ. , εκπρόσωπε της "Γεφυρας - η Συντροφια του Ναζωραίου"; Μήπως είστε "δήμιος"; Γιατί την "εκτελέσατε" κυριολεκτικά την Ελληνική γλώσσα και η καημένη δεν σας φταίει σε τίποτα! Μάθετε επιτέλους να γράφετε σωστά Ελληνικά και μετά συζητήστε με τους άλλους!!


Χρήστος - αντιαιρετικός

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...