ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

15 Απρ 2011

Η πλάνη της Σκοπιάς εις τα άζυμα του αναμνηστικού δείπνου του Κυρίου.

Του Γεωργίου Τσιμπιρίδη


    Eις την παρούσα μελέτη μας θα επιδιώξουμε, πολύ συνοπτικώς, να αποδείξουμε την πλάνη τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά εις το θέμα τής χρήσεως τών αζύμων που χρησιμοποιούν εις την τελετή τής Αναμνήσεως, την οποία επιτελούν κάθε χρόνο κατά την 14ην τού Εβραικού μήνα Νισάν, και που εφέτος συμπίπτει με την 17ην Απριλίου. Για να καταλάβουμε εις ποία σημεία βασίζονται και ποία σημεία τής Γραφής έχουν παρερμηνεύσει, παραθέτουμε ευθύς αμέσως αποσπάσματα από διάφορα κείμενά τους τα οποία και θα σχολιάσουμε, υπογραμμίζοντας αυτά που θεωρούμε σημαντικά..
«Πότε Θεσπίστηκε. Ανέκαθεν το Πάσχα τηρούνταν στις 14 τού μήνα Νισάν (Αβίβ), την ημέρα ή κοντά στην ημέρα τής πανσελήνου, δεδομένου ότι η πρώτη ημέρα τού κάθε μήνα (σεληνιακού μήνα) στο Ιουδαϊκό ημερολόγιο ήταν η ημέρα τής νέας σελήνης, όπως καθοριζόταν με οπτική παρατήρηση. Συνεπώς, η 14η ημέρα τού μήνα έπεφτε περίπου στα μέσα τού σεληνιακού κύκλου. Η ημερομηνία τού θανάτου τού Ιησού αποδεικνύεται στο λήμμα ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Πότε πέθανε) ότι ήταν η 14η Νισάν τού 33 Κ.Χ....Το βράδυ πριν από το θάνατό του ήταν που ο Ιησούς, τηρώντας το Πάσχα, έφαγε το τελευταίο του πασχαλινό γεύμα και κατόπιν θέσπισε το Δείπνο τού Κυρίου. Προτού ακόμη αρχίσει το δείπνο τής Ανάμνησης, αποπέμφθηκε ο προδότης Ιούδας ενώ, σύμφωνα με το υπόμνημα, «ήταν νύχτα». (Ιωα 13:30) Εφόσον οι ημέρες τού Ιουδαϊκού ημερολογίου διαρκούσαν από το βράδυ τής μιας ημέρας ως το βράδυ τής επομένης, το Δείπνο τού Κυρίου γιορτάστηκε και αυτό τη 14η Νισάν, το βράδυ της Πέμπτης 31 Μαρτίου.... Τα Εμβλήματα. Ο Μάρκος αφηγείται τα εξής αναφορικά με το ψωμί που χρησιμοποίησε ο Ιησούς όταν θέσπισε το Δείπνο τού Κυρίου: «Καθώς συνέχιζαν να τρώνε, πήρε ένα ψωμί, είπε μια ευλογία, το έσπασε και τούς το έδωσε και είπε: “Πάρτε το, αυτό σημαίνει το σώμα μου”». (Μαρ 14:22) Το ψωμί ήταν αυτό που είχαν για το πασχαλινό γεύμα το οποίο ο Ιησούς και οι μαθητές του είχαν μόλις ολοκληρώσει. Επρόκειτο για άζυμο ψωμί, δεδομένου ότι δεν επιτρεπόταν να υπάρχει προζύμι στα σπίτια τών Ιουδαίων κατά τη διάρκεια τού Πάσχα και τής σχετιζόμενης με αυτό Γιορτής τών Άζυμων Άρτων» (Ενόραση, τόμ.Α΄, σελ.707-708).
«Ο ετήσιος εορτασμός τού Δείπνου τού Κυρίου (ή Ανάμνηση) είναι η μόνη γιορτή που έχουν την εντολή από τη Γραφή να τηρούν οι Χριστιανοί. Ο Ιησούς την καθιέρωσε τη νύχτα τής 14 Νισάν 33 μ.Χ., αφού γιόρτασε το Ιουδαϊκό Πάσχα. Μπροστά του υπήρχαν τα διάφορα είδη τροφής, που χρησιμοποιούνταν στο γεύμα τού Πάσχα. Η περιγραφή τού Λουκά λέει: ‘[Ο Ιησούς] λαβών άρτον, ευχαριστήσας έκοψε και έδωκε εις αυτούς, λέγων· Τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον· τούτο κάμνετε εις την ιδική μου ανάμνησιν. Ωσαύτως και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον.—Λουκάς 22:19, 20. Ο Θεός είχε κατευθύνει τούς Εβραίους να χρησιμοποιήσουν ‘άζυμα’ κατά τη διάρκεια τού Πάσχα. (Έξοδος 12:8) Ώστε οι ‘άρτοι’ που είχε μπροστά του ο Ιησούς ήταν άζυμοι άρτοι. Ήταν φτιαγμένοι από σιτάλευρο, χωρίς καθόλου αλάτι, ή οποιοδήποτε άλλο άρτυμα, γιατί παρίσταναν τον άρτο θλίψεως’. (Σκοπιά 01.07.1982, σελ.31)
    Εις τα ανωτέρω έντυπα η Σκοπιά πληροφορεί τούς αναγνώστες της τα εξής:
α) Ο Χριστός απέθανε ανήμερα τού Εβραικού Πάσχα δηλαδή εις τις 14 Νισάν,
β) Το τελευταίο του δείπνο ο Χριστός το ετέλεσε το βράδυ πρν από τον θάνατό Του, δηλαδή εις την αρχή τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα,
γ) Το ψωμί, τού οποίου έκανε χρήση ο Χριστός και ετέλεσε την Ανάμνηση, ήτο άζυμο,
δ) Κατά την διάρκεια τού Πάσχα, δηλαδή κατά την 14ην Νισάν, δεν επετρέπετο να υπάρχει προζύμι, ένζυμος δηλαδή άρτος, εις τα σπίτια τών Ιουδαίων και
ε) Με προσεκτική ανάγνωση βλέπουμε ότι η Σκοπιά, εις το συγκεκριμένο κείμενο, κάνει διάκριση μεταξύ ημέρας τού Πάσχα και τής επταημέρου εορτής τών Αζύμων που ακολουθούσε την επομένη ημέρα.
    Όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις οφείλουμε να τις έχουμε υπ’ όψιν, εις την συνέχειαν τής μελέτης μας. Προσέξτε όμως αγαπητοί αναγνώστες το τέχνασμα τής Σκοπιάς, για να παραπλανήσει τούς αναγνώστες της και να περάσει το μήνυμα, ότι όντως ο Ιησούς έκανε χρήση αζύμων κατά την διάρκεια τού δείπνου Του. Αναφέρει  μία αλήθεια, προκειμένου να περάσει την πλάνη της! Η αλήθεια είναι ότι πράγματι, κατά την ημέρα τού Πάσχα, δεν επετρέπετο να υπάρχει ένζυμος άρτος εις τα σπίτια τών Ιουδαίων. Κι αυτό επειδή από το σούρουπο τής 14ης Νισάν, άρχιζε το λεγόμενο  bedikat chametz’ (έρευνα γιά ένζυμα) κατά την οποίαν έρευνα ο οικοδεσπότης, με το φως μίας λαμπάδας, ερευνούσε όλο το σπίτι και γύρω από αυτό, για τυχόν ύπαρξη ενζύμου άρτου και απομακρύνσεως αυτού.
      Η Σκοπιά δηλαδή, αναφέροντας αυτή την αλήθεια, υπαινίσσεται, ότι αφού απηγορεύετο εις την 14ην Νισάν το προζύμι και ο ένζυμος άρτος, άρα ήτο εις χρήσιν τα άζυμα!!! Κι έτσι εξάγει αυθαιρέτως το συμπέρασμα, ότι «Το ψωμί ήταν αυτό που είχαν για το πασχαλινό γεύμα το οποίο ο Ιησούς και οι μαθητές του είχαν μόλις ολοκληρώσει. Επρόκειτο για άζυμο ψωμί, δεδομένου ότι δεν επιτρεπόταν να υπάρχει προζύμι στα σπίτια τών Ιουδαίων κατά τη διάρκεια τού Πάσχα» (Ενόραση, τόμ.Α΄, σελ.708). Πλανάται όμως πλάνην οικτράν η Σκοπιά, και δυστυχώς παραπλανάει και τούς ακολούθους της, διότι τούς αποκρύπτει ότι η ημέρα τού Πάσχα, δηλαδή η 14η Νισάν, ήτο ημέρα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ τών αζύμων και ΟΧΙ ημέρα χρήσεως και βρώσεως αυτών!!! Ημέρα χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων ήτο η επομένη ημέρα τού θανάτου τού Ιησού, η 15η Νισάν, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται εις το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού αυτού μηνός, εορτή τών αζύμων εις τον  Κύριον· επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» και εις τούς ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην τού μηνός τούτου είναι εορτή· επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα.»! Η 14η Νισάν ονομάζετο ‘παρασκευή τού Πάσχα’ (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14,31,42), διότι κατ’ αυτήν έπρεπε να τελειώσει όλη η οικιακή και λατρειακή προπαρασκευή, την οποία απαιτούσε ο Ιουδαικός Νόμος για το Πάσχα, δηλαδή η προμήθεια αζύμου άρτου, η προμήθεια τού αμνού και λοιπών χρειωδών.
    Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι το Πάσχα εωρτάζετο την 15ην Νισάν, συμπίπτουσα τότε προς το Σάββατο, το οποίο - καθώς και η εορτή - άρχιζε από τής 6ης εσπερινής τής προτεραίας (παραμονής), αυτή η προτεραία, ήτο η 14η Νισάν, καλουμένη και ‘παρασκευή τού Πάσχα’, διότι κατ’ αυτήν άρχιζε, ως ελέχθη, η προμήθεια ή η εις τούς οίκους παρασκευή τού πασχαλίου αζύμου άρτου, τού οποίου η βρώση θα άρχιζε από τής 6ης εσπερινής τής Παρασκευής προς το Σάββατο, όταν θα άρχιζε η 15η Νισάν, δηλαδή η πρώτη ημέρα τής εβδομαδιαίας εορτής τού Πάσχα, η οποία δια τούτο εκαλείτο ‘εορτή τών αζύμων τω ΚυρίωΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 (κατά το Εβρ.).
    Η Σκοπιά, εις τα έντυπα που θα παραθέσουμε ευθύς αμέσως, λέγει ξεκάθαρα ότι η εορτή τών Αζύμων, ετελείτο μετά από την τήρησι τού Πασχαλίου δείπνου, ξεκινούσε δηλαδή εις την 15ην Νισάν.  
«Η πρώτη από τις ετήσιες εορτές, η εορτή τών αζύμων, ετελείτο αμέσως μετά την τήρησι τού Πασχαλίου δείπνου στις 14 τού μηνός Αβίβ ή Νισάν. Η εορτή τών αζύμων διαρκούσε επτά ημέρες, από τις 15 Νισάν και μέχρι τις 21 Νισάν. Η πρώτη ημέρα αυτής τής εορτής ήταν το Σάββατο που ακολουθούσε την τήρησι τού Πασχαλίου δείπνου. Τη δεύτερη ημέρα τής εορτής, στις 16 Νισάν, ο Ισραηλίτης αρχιερεύς στο ναό τού Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ προσέφερε σ’ Αυτόν ένα δράγμα από τη νεοθερισμένη συγκομιδή κριθής.—Λευιτ. 23:11-16.
Υπάρχει μια ιστορική αφήγησις για ένα 12-χρονο παιδί που εφέρθη από τη Ναζαρέτ στην Ιερουσαλήμ για να εορτάση το Πάσχα. Το παιδί αυτό ήταν ο Ιησούς, ο γιος τής Μαρίας. Μετά από δεκαοχτώ χρόνια, το 29 μ.Χ., αυτός ο Ισραηλίτης, που ήταν τώρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έγινε ο «Αμνός τού Θεού,» τον οποίον εξεικόνιζε ο Πασχάλιος αμνός (Λουκ. 2:41-52· Ιωάν. 1:29-37). Μετά από τριάμισυ χρόνια, θυσιάσθηκε πραγματικά πάνω σ’ ένα ξύλο στο Γολγοθά, έξω από την Ιερουσαλήμ, την Παρασκευή, 14 Νισάν τού έτους 33 μ.Χ. Το βράδυ εκείνης τής Παρασκευής άρχιζε η 15η Νισάν, και μαζί μ’ αυτήν η εορτή τών αζύμων, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς δεν συμμετείχε στην ευφροσύνη που χαρακτήριζε μια τέτοια περίπτωσι. Είχε πεθάνει και είχε ταφή.» (Σκοπιά 15.05.1980, σελ.8-9)
«Το Πάσχαη πρώτη από τις γιορτές τού μήνα Νισάνπου αρχικά γιορτάστηκε στην Αίγυπτο, έπεφτε τη 14η ημέρα τού μήνα και περιλάμβανε τη θυσία τού πασχαλινού αρνιού. (Εξ 12:2-14· Λευ 23:5· Δευ 16:1) Την επόμενη ημέρα άρχιζε η εφταήμερη Γιορτή των Άζυμων Άρτων, από τη 15η μέχρι την 21η ημέρα του μήνα. Τη 16η Νισάν γινόταν η προσφορά τών πρώτων καρπών από το θερισμό τού κριθαριού(Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.463)
Μετά την ανάγνωση τών ανωτέρω εντύπων απευθύνουμε δύο ερωτήματα εις τούς αγαπητούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά:
α) Τι επετρέπετο να τρώγουν καθ’ όλην την διάρκεια τής επταημέρου εορτής οι Εβραίοι; «επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 (κατά το Εβρ.), «επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα» ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 (κατά το Εβρ.)
β) Όταν η Σκοπιά βάζει τον Χριστό με τούς Μαθητές Του να τρώγουν άζυμα εις την 14ην Νισάν, δηλαδή ΠΡΟ ΤΗΣ 15ης Νισάν, έχουν άπαντες (συμφώνως προς το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 και τούς ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17) παραβεί τον Νόμο τού Θεού ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Κι αν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο, γιατί οι διώκτες τού Χριστού, Γραμματείς και Φαρισαίοι, δεν το εκμεταλεύθηκαν εις το Μέγα Συνέδριο, αλλά αναγκάστηκαν να επικαλεσθούν ψευδομάρτυρες (ΜΑΤΘ.ΚΣΤ:59-60, ΜΑΡΚ.ΙΔ:55-57) προκειμένου να προσάψουν ψευδή κατηγορία εναντίον τού Ιησού, διότι δεν υπήρχε αληθινή να ευσταθήσει; Κι εφόσον η ΙΔΙΑ Η ΣΚΟΠΙΑ, που πιστεύετε και ακολουθείτε αγαπητοί Μάρτυρες, ομολογεί και διακηρύσσει ότι ‘Ο Χριστός εκπλήρωνε στην εντέλεια τις διατάξεις τού Νόμου(Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.768), εν προκειμένω πώς εκπλήρωσε την διάταξη που αφορούσε εις την βρώση τών αζύμων όταν χρησιμοποιεί Αυτός και οι Μαθητές Του άζυμα μίαν ημέραν ενωρίτερα τής νομίμης, διάταξη που είναι ξεκάθαρη εις το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 και εις τούς ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17;
    Η Σκοπιά εις τα ανωτέρω έντυπα αναφέρει ξεκάθαρα, ότι η εορτή τών Αζύμων άρχιζε το βράδυ τής Παρασκευής, την 15η Νισάν, την επομένη ημέρα τής θυσίας τού πασχαλίου αμνού! Άρχιζε δηλαδή η εορτή τών Αζύμων και άρα....τα άζυμα! Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά τα κείμενα ομιλούν από μόνα τους. Συνδιάστε το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 με την Σκοπιά 15.05.1980, σελ.8-9 και το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.463 και βγάλτε αβιάστως το συμπέρασμα: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία εις το εκατομμύριο ο Χριστός να παρέβη τον Νόμο και να χρησιμοποίησε άζυμα για τον απλούστατο λόγο:
 1ον) Διότι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος είπε: «Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τούς προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» (ΜΑΤΘ. Ε:17), και
2ον) διότι η χρήση και η βρώση τών αζύμων ξεκινούσε την επομένη τού θανάτου Του, εις την 15ην Νισάν!!!     
Το έντυπο τής Σκοπιάς ‘Ενόραση’ αναλύει τα ανωτέρω γεγονότα ως εξής:
«Ζητήματα Σχετικά με τη Χρονική Αλληλουχία. Το ζήτημα τού μολυσμού αποτέλεσε την αφορμή για την εξής δήλωση: Οι ίδιοι δεν μπήκαν στο ανάκτορο τού κυβερνήτη, για να μη μολυνθούν αλλά να μπορέσουν να φάνε το πάσχα. (Ιωα 18:28) Εκείνοι οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι θα μολύνονταν αν εισέρχονταν σε κατοικία Εθνικού. (Πρ 10:28) Αυτή η δήλωση έγινε, όμως, «νωρίς το πρωί», επομένως αφού είχε λάβει χώρα το πασχαλινό γεύμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκείνη πλέον την εποχή, ολόκληρη αυτή η περίοδος—τόσο η ημέρα του Πάσχα όσο και η ακόλουθη Γιορτή των Άζυμων Άρτων—αποκαλούνταν ενίοτε «Πάσχα». Έχοντας υπόψη αυτό το γεγονός, ο Άλφρεντ Έντερσχαϊμ δίνει την παρακάτω εξήγηση: Μια εθελοντική ειρηνική προσφορά γινόταν το Πάσχα και μια άλλη, υποχρεωτική, την επομένη, στις 15 Νισάν, την πρώτη ημέρα τής Γιορτής τών Άζυμων Άρτων. Αυτή τη δεύτερη προσφορά φοβούνταν οι Ιουδαίοι ότι δεν θα μπορούσαν να φάνε αν μολύνονταν στη δικαστική αίθουσα του Πιλάτου.—Ο Ναός, 1874, σ. 186, 187.
«Η πρώτη ημέρα τών άζυμων άρτων». Προκύπτει επίσης ένα ζήτημα σε σχέση με τη δήλωση στο εδάφιο Ματθαίος 26:17: «Την πρώτη ημέρα τών άζυμων άρτων πλησίασαν οι μαθητές τον Ιησού, λέγοντας: Πού θέλεις να σού ετοιμάσουμε να φας το πάσχα;”»
Η φράση «την πρώτη ημέρα» θα μπορούσε εν προκειμένω να αποδοθεί «την προηγουμένη». Αναφορικά με τη χρήση της λέξης πρώτη τού πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, μια υποσημείωση στο εδάφιο Ματθαίος 26:17 στη Μετάφραση Νέου Κόσμου λέει: «Ή, Την προηγουμένη”. Αυτή η απόδοση τής λέξης πρώτος ακολουθούμενης από λέξη σε γενική πτώση συμφωνεί με την έννοια και την απόδοση μιας παρόμοιας σύνταξης στα εδ. Ιωα 1:15, 30, δηλαδή υπήρχε πριν από εμένα [πρώτός μου ην]”». Σύμφωνα με το Μεγάλο Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (των Λίντελ και Σκοτ, Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης», 1921, τόμ. 3, σ. 774), το πρώτος συχνάκις τίθεται αντί τού προσδοκώμενου πρότερος”. Εκείνη την εποχή, η ημέρα τού Πάσχα είχε καταλήξει να θεωρείται γενικά ως η πρώτη ημέρα τής Γιορτής τών Άζυμων Άρτων. Έτσι λοιπόν, το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, σε αρμονία με το Ιουδαϊκό έθιμο, αφήνει το περιθώριο να έγινε η εν λόγω ερώτηση στον Ιησού την προηγουμένη τού Πάσχα.
«Προετοιμασία». Στο εδάφιο Ιωάννης 19:14, ο απόστολος Ιωάννης, καθώς περιγράφει το τελικό μέρος τής δίκης του Ιησού ενώπιον τού Πιλάτου, λέει: «Ήταν δε προετοιμασία τού πάσχα· ήταν περίπου η έκτη ώρα [τής ημέρας, ανάμεσα στις 11:00 π.μ. και στις 12 το μεσημέρι]». Αυτό, φυσικά, τοποθετείται μετά το πασχαλινό γεύμα, το οποίο είχαν φάει την προηγούμενη νύχτα. Παρόμοιες εκφράσεις βρίσκονται στα εδάφια 31 και 42. Εδώ, η λέξη τού πρωτότυπου ελληνικού κειμένου που μεταφράζεται «προετοιμασία» είναι η λέξη παρασκευή. Αυτή η λέξη φαίνεται ότι προσδιορίζει, όχι την προηγουμένη τής 14ης Νισάν, αλλά την προηγουμένη τού εβδομαδιαίου Σαββάτου, το οποίο, σε αυτή την περίπτωση, ήταν μεγάλο”, δηλαδή δεν ήταν Σάββατο μόνο επειδή ήταν η 15η Νισάν, η πρώτη ημέρα της καθαυτό Γιορτής τών Άζυμων Άρτων, αλλά επειδή ήταν και εβδομαδιαίο Σάββατο. Αυτό είναι εύλογο, εφόσον, όπως ειπώθηκε ήδη, η λέξη «Πάσχα» χρησιμοποιούνταν μερικές φορές αναφερόμενη σε ολόκληρη τη γιορτή(Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.615-616)
    Εις το ανωτέρω κείμενο η Σκοπιά, προκειμένου να αποφύγει τον σκόπελο τού χωρίου «Άγουσιν ουν τον Ιησούν από τού Καιάφα εις το πραιτώριον· ην δε πρωί· και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πραιτώριον, ίνα μη μιανθώσιν,αλλ’ ίνα φάγωσι το πάσχα.» (ΙΩΑΝ. ΙΗ:28), το οποίο λέγει ξεκάθαρα, ότι το Πάσχα δεν ετελέσθη ακόμη, όπως κακόδοξα διδάσκει η Σκοπιά, αλλά θα ετρώγετο υπό τών Ιουδαίων αργότερα, προς το εσπέρας τής ημέρας, προβαίνει εις το εξής ερμηνευτικό τέχνασμα: Ενοποιεί εις μίαν τις δύο εορτές με το αυτό όνομα, αυτήν τής θυσίας τών αμνών, που εγένετο την 14ην Νισάν, και αυτήν τής εορτής τών αζύμων, ενώ όπως είδαμε εις τον πρώτο τόμο τού ‘Ενόρασις’, ξεκάθαρα ως Πάσχα αναφέρεται ΜΟΝΟΝ η 14ην Νισάν και ΟΧΙ και η εβδομαδιαία εορτή τών αζύμων: «...κατά τη διάρκεια τού Πάσχα και τής σχετιζόμενης με αυτό Γιορτής τών Άζυμων Άρτων» (Ενόραση, τόμ.Α΄, σελ.707-708). Έτσι περνάει εις τούς αναγνώστες το εσφαλμένο μήνυμα, ότι οι Ιουδαίοι, το πάσχα εις το οποίο ήθελαν να λάβουν μέρος και να φάνε, δεν είναι το γνωστό νομικό Πάσχα που εθύετο ο πασχάλιος αμνός, αφού αυτό το πάσχα ετελέσθη εις την αρχήν τής ημέρας, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, αλλά τα κρέατα τών ειρηνικών προσφορών που εγένοντο την πρώτη ημέρα τής εβδομαδιαίας εορτής τών αζύμων, δηλαδή τής πασχαλίου θυσίας τής επονομαζομένης και Chagiga (πρβλ. ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:18-24)!
     Καλό το τέχνασμα τής Σκοπιάς, που μάλλον αποσκοπεί εις το να παραπλανήσει τούς αναγνώστες και ακολούθους της, αλλά οι συγγραφείς τού κειμένου ή έχουν άγνοια τών ακολούθων, ή εσκεμμένως έχουν αποκρύψει τα εξής:
  1) Επειδή ο οίκος τού Πιλάτου δεν είχε καθαρισθεί από ζύμης, συμφώνως προς το ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:4, ο τελετουργικός μολυσμός, τον οποίον δια τής εισόδου των εις το πραιτώριο θα εμολύνοντο οι Ιουδαίοι, θα διαρκούσε μέχρι τής δύσεως τού ηλίου μόνον, (πρβλ. ΛΕΥΙΤ. ΙΑ:24, ΑΡΙΘΜ. ΙΘ:7, ΔΕΥΤ. ΚΓ:11 κ.τ.λ), αλλά εις την περίπτωση τού Πάσχα πας όστις ήτο ακάθαρτος, έπρεπε να αναβάλει τον εορτασμό τού Πάσχα επί έναν ολόκληρο μήνα συμφώνως προς τα ΑΡΙΘΜ. Θ:6-11 και Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) Λ:2-3. Άρα, εάν είχαν ήδη φάει το Πάσχα εις την αρχή τής ημέρας, όπως διατείνεται η Σκοπιά, τότε δεν είχαν τίποτε να φοβηθούν, εφόσον η μόλυνσή τους θα διαρκούσε έως εσπέρας, οπότε δι’ ενός καθάρσιου λουτρού εξηλείφετο. Επειδή όμως δεν είχαν ακόμη φάει ακόμη τού πασχαλίου αμνού, δηλαδή επρόκειτο να φάνε εξ αυτού, κι αν δια τής εισόδου των εμολύνοντο, τότε θα έπρεπε να τελέσουν το Πάσχα έναν μήνα αργότερα, γι’ αυτό δε τον λόγο δεν εισέρχονται  εις το πραιτώριο.
2) Για να μην αδικήσουμε όμως την Σκοπιά, θα αναφέρουμε ευθύς αμέσως άλλη μίαν ερμηνεία που έχει προταθεί εις το συγκεκριμένο περιστατικό. Οι οικίες τών εθνικών εθεωρούντο ακάθαρτοι, λόγω τής επικρατούσης γνώμης, ότι οι εθνικοί συνήθιζαν να θάπτουν εις αυτές τα εκτρωθέντα έμβρυα. Άρα η οικία ίσχυε ως δια τινος πτώματος νεκρού μολυνθείσα, η δε εις αυτήν είσοδος τού Ιουδαίου εμόλυνε αυτόν, κατά τον ορισμό τών ΑΡΙΘΜ. ΙΘ:14, όχι επί μία μόνον ημέρα, αλλά επί επτά, κατά τις οποίες ημέρες τού μολυσμού απηγορεύετο εις αυτόν η βρώση πάσης οιασδήποτε θυσίας, τόσον δηλαδή τής τού πασχαλίου αμνού (ΑΡΙΘ. Θ:6 και εξής), όσον και τής Chagiga, τής σωτηρίου δηλαδή θυσίας (ΛΕΥΙΤ. Ζ:20).
    Ποία λοιπόν από τις δύο περιπτώσεις εννοεί ο Ιωάννης όταν λέγει ‘ίνα μη μιανθώσι’; Εννοεί την απαγόρευση τής βρώσεως τού πασχαλίου αμνού τής 14ης Νισάν, ή τής πασχαλίου θυσίας Chagiga τής 15ης Νισάν; Αποφασιστικό λοιπόν σημείο περί τής βρώσεως ποίας θυσίας γίνεται εδώ λόγος, παραμένει η συνάφεια τού κειμένου και η συνήθης έννοια, με την οποίαν χρησιμοποιείται εις την Καινή Διαθήκη η έκφραση ‘φαγείν το πάσχα’.      
    Ως προς την συνάφεια πρέπει να σκεφτεί κανείς, ότι το Ευαγγέλιο τού Ιωάννου έχει γραφεί για τούς εθνικοχριστιανούς, οι οποίοι είχαν μεν κάποια γνώση περί τού Ιουδαικού πασχαλίου αμνού, αλλά δυσκόλως είχαν κάποια εγγύτερη γνώση περί τής Chagiga. Εάν δε εμβαθύνουμε περισσότερο, μπορούμε να σκεφτούμε, ότι εις την Καινή Διαθήκη η λέξη ‘πάσχα’ και η φράση ‘φαγείν το πάσχα’ σημαίνει τον πασχάλιο αμνό και μόνον αυτόν: «Τη δε πρώτη τών αζύμων προσήλθων οι μαθηταί τού Ιησού λέγοντες αυτώ· πού θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν το πάσχα;» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:17), «Και τη πρώτη ημέρα τών αζύμων, ότε το πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού· πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμεν ίνα φάγης το πάσχα;...πού εστι το κατάλυμά μου όπου το πάσχα μετά τών μαθητών μου φάγω;» (ΜΑΡΚ. ΙΔ:12,14), «και απέστειλεν Πέτρον και Ιωάννην ειπών· πορευθέντες ετοιμάσατε ημίν το πάσχα ίνα φάγωμεν...και ερείτε τω οικοδεσπώτη τής οικίας· λέγει σοι ο διδάσκαλος, πού εστι το κατάλυμα όπου το πάσχα μετά τών μαθητών μου φάγω;...και είπε προς αυτούς· επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ’ υμών προ τού παθείν με» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:8,11,15).
    Το αυτό δε ισχύει και εις τις παράλληλες φράσεις ‘ετοιμάζειν το πάσχα’: «Και εποίησαν οι μαθηταί ως συνέταξεν αυτοίς ο Ιησούς, και ητοίμασαν το πάσχα.» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:19) και «πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμεν ίνα φάγης το πάσχα;...και ητοίμασαν το πάσχα» (ΜΑΡΚ. ΙΔ:12,16), «πορευθέντες ετοιμάσατε ημίν το πάσχα ίνα φάγωμεν...Απελθόντες δε εύρον καθώς είρηκεν αυτοίς, και ητοίμασαν το πάσχα.» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:8,13), ‘θύειν το πάσχα’: «Και τη πρώτη ημέρα τών αζύμων, ότε το πάσχα έθυον» (ΜΑΡΚ. ΙΔ:12), «Ήλθε δε η ημέρα τών αζύμων, εν ή έδει θύεσθαι το πάσχα» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:7), «και γαρ το πάσχα ημών υπέρ ημών ετύθη Χριστός» (Α΄ ΚΟΡ. Ε:7) και ‘ποείν το πάσχα’: «ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύς· προς σε ποιώ το πάσχα μετά τών μαθητών μου.» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:18), «Πίστει πεποίηκεν το πάσχα και την πρόσχυσιν τού αίματος, ίνα μη ο ολοθρεύων τα πρωτότοκα θίγη αυτών» (ΕΒΡ. ΙΑ:28).
    Εις το συγκεκριμένο δηλαδή χωρίο «Άγουσιν ουν τον Ιησούν από τού Καιάφα εις το πραιτώριον· ην δε πρωί· και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πραιτώριον, ίνα μη μιανθώσιν,αλλ’ ίνα φάγωσι το πάσχα.» (ΙΩΑΝ. ΙΗ:28), δεν υφίσταται ουδείς εκβιαστικός λόγος να εκλάβουμε την έκφραση ‘φαγείν το πάσχα’ με διαφορετική σημασία από την συνήθη της, οπότε ουδεμία δύναται να υπάρξη αμφιβολία, ότι το ‘φαγείν το πάσχαΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, όπως και όλα τα παρόμοια τής Καινής Διαθήκης, όπως απεδείξαμε ανωτέρω, σημαίνει την κατά το εσπέρας τής 14ης Νισάν βρώση τού πασχαλίου αμνού, κι όχι άλλου πασχαλίου εδέσματος (Chagiga) όπως κακοδόξως διδάσκει η Σκοπιά και παραπληροφορεί τούς αναγνώστες της.
    Ως προς την φράση τώρα ‘Τη δε πρώτη τών αζύμων’ (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:17) που προσήλθον οι μαθητές εις τον Ιησού και τον ερώτησαν πού να ετοιμάσουν για να φάνε το Πάσχα, η εξήγηση τής Σκοπιάς ότι το ‘πρώτος’ είναι με την έννοια τού ‘πρότερος’ κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι σοβαρή και μάλλον σωστή. Διότι εάν ως ‘πρώτη τών αζύμων’ ή κατά τον ΜΑΡΚ. ΙΔ:12 «Και τη πρώτη ημέρα τών αζύμων, ότε το πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού· πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμεν ίνα φάγεις το πάσχα;» εκλειφθεί ως η ημέρα σφαγής τού πασχαλίου αμνού, δηλαδή η 14η Νισάν, ημέρα Πέμπτη, τότε την ίδια ημέρα, γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, την δε επομένη ημέρα 15η Νισάν ημέρα Παρασκευή, τελείται η σταύρωση, κάτι που έρχεται εις άμεση σύγκρουση με τον Ιωάννη που λέγει ξεκάθαρα ότι η ημέρα θανάτου τού Ιησού ήτο ‘παρασκευή τού πάσχα’ (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14), δηλαδή η Παρασκευή 14η Νισάν, άρα ο Μυστικός Δείπνος έγινε την προηγουμένη ημέρα, δηλαδή Πέμπτη 13η Νισάν! (Επ’ αυτού τού δυσεπίλυτου γρίφου και τού αινίγματος για την εμφανέστατη ‘αντίφαση’ και ‘σύγκρουση’ που υφίσταται μεταξύ τών τριών συνοπτικών και τού Ιωάννου, επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε λεπτομερώς με την επόμενή μας μελέτη)
    Κι ενώ η Σκοπιά έχει προβεί εις μία σοβαρή ερμηνεία όσον αφορά την φράση      πρώτη τών αζύμων’ εις την συνέχεια, προκειμένου να πείσει τούς αναγνώστες ότι ο Χριστός έφαγε άζυμα εις το τελευταίο Του δείπνο, λέγει τα εξής; «Εκείνη την εποχή, η ημέρα τού Πάσχα είχε καταλήξει να θεωρείται γενικά ως η πρώτη ημέρα τής Γιορτής τών Άζυμων Άρτων. Έτσι λοιπόν, το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, σε αρμονία με το Ιουδαϊκό έθιμο, αφήνει το περιθώριο να έγινε η εν λόγω ερώτηση στον Ιησού την προηγουμένη τού Πάσχα». Αφού έκανε μία σοβαρή προσπάθεια να ερμηνεύσει το ‘πρώτη τών αζύμων’ ως ‘προτύτερη’ ως δηλαδή ‘παραμονή τών αζύμων’ με σκοπό να αποδείξει ότι το ερώτημα τών μαθητών, περί τής προετοιμασίας και βρώσεως τού Πάσχα, ετέθει εις τον Χριστό την παραμονή τής εορτής τών αζύμων και τής σφαγής τού πασχαλίου αμνού, άρα το ‘πρώτη’ να φύγει από την Παρασκευή τής 14ης Νισάν και να μετατεθεί εις την προτεραία αυτής, δηλαδή εις την Πέμπτη τής 13ης Νισάν, εντούτοις επανέρχεται πάλι εις τα ίδια, θέτοντος το ‘πρώτη τών αζύμων’ εις τις 14η Νισάν, ταυτίζοντάς την με την ημέρα τού Πάσχα και τής σφαγής τού αμνού εφόσον γράφει: «Εκείνη την εποχή, η ημέρα τού Πάσχα είχε καταλήξει να θεωρείται γενικά ως η πρώτη ημέρα τής Γιορτής τών Άζυμων Άρτων»! Ερμηνευτική Βαβέλ!
    Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός τής Σκοπιάς, ότι η ημέρα τού Πάσχα, η 14η δηλαδή Νισάν, εθεωρείτο ως η πρώτη ημέρα τής Εορτής τών Αζύμων στερείται σοβαρότητος και είναι καθαρά αντιγραφική. Είναι απλώς ένας ερμηνευτικός ελιγμός προκειμένου να πείσει τούς αναγνώστες της, ότι ο Χριστός εκείνη την ημέρα, την 14η Νισάν, χρησιμοποίησε άζυμα επί τού τελευταίου Του δείπνου. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ξεκάθαρα όπως προείπαμε εις την αρχή τής μελέτης μας, ότι το διάστημα τής χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων περιορίζεται εις ΕΠΤΑ (7) ημέρες, από την 15ην Νισάν έως και την 21ην Νισάν: ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού αυτού μηνός, εορτή τών αζύμων εις τον  Κύριον· επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» και ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην τού μηνός τούτου είναι εορτή· επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα.»! Εις δε το ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:3 (κατά το Εβρ.) διασαφηνίζεται ότι: «ΕΠΤΑ ημέρας θέλει τρώγει άζυμα με ΑΥΤΟ (δηλ. με το Πάσχα)», δηλαδή εις το διάστημα τών ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!!! Διδάσκοντας λοιπόν η Σκοπιά, ότι ο Ιησούς και οι μαθητές Του έφαγαν άζυμα την 14ην Νισάν, επεκτείνει το διάστημα από επτά (7) ημέρες, που εντέλλεται ο Νόμος τού Θεού προς χρήση και βρώση αζύμων, εις οκτώ (8)!!! Κι εν προκειμένω πώς η Σκοπιά θεωρεί ότι ‘Ο Χριστός εκπλήρωνε στην εντέλεια τις διατάξεις τού Νόμου(Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.768), όταν έχει εμφανώς και κατάφορα παραβεί τον Νόμο, εφόσον κάνει χρήση αζύμων μίαν ολόκληρη ημέρα προ της νομίμης; Δεν θεωρείτε, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ότι η Σκοπιά σάς οφείλει μίαν ικανοποιητική απάντηση επ’ αυτού;
       Συνεχίζουμε όμως, αγαπητοί αναγνώστες, την ανάγνωση τού βιβλίου τής Σκοπιάς ‘Ενόραση’:
«Σχετικά με το πρωί κατά το οποίο ο Ιησούς δικάστηκε και προσάχθηκε ενώπιον τού Πιλάτου, τις πρωινές ώρες τής 14ης Νισάν (η ημέρα του Πάσχα είχε αρχίσει από το προηγούμενο βράδυ), το εδάφιο Ιωάννης 19:14 λέει: «Ήταν δε προετοιμασία τού πάσχα». (KJ, Da, ΜΝΚ) Μερικοί σχολιαστές θεωρούν ότι αυτό σημαίνει «προετοιμασία για το πάσχα», ορισμένες δε μεταφράσεις αποδίδουν το εδάφιο έτσι. (AT, We, CC) Αυτό, όμως, δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν είχαν γιορτάσει ακόμη το Πάσχα, ενώ οι αφηγήσεις τών Ευαγγελίων δείχνουν καθαρά ότι ο Ιησούς και οι απόστολοι το είχαν γιορτάσει την προηγούμενη νύχτα. (Λου 22:15· Ματ 26:18-20· Μαρ 14:14-17) Ο Χριστός εκπλήρωνε στην εντέλεια τις διατάξεις τού Νόμου, περιλαμβανομένης και της απαίτησης για τήρηση του Πάσχα στις 14 Νισάν. (Εξ 12:6· Λευ 23:5· βλέπε ΠΑΣΧΑ.) Η ημέρα τής δίκης και τού θανάτου τού Ιησού μπορούσε να θεωρηθεί «προετοιμασία τού πάσχα» με την έννοια ότι αποτελούσε την προετοιμασία για την εφταήμερη Γιορτή τών Άζυμων Άρτων που άρχιζε την επομένη. Λόγω τής εγγύτητας των δύο γιορτών ημερολογιακά, ολόκληρη αυτή η περίοδος αποκαλούνταν συχνά «Πάσχα». Η δε επομένη της 14ης Νισάν ήταν πάντοτε Σάββατο, και μάλιστα το 33 Κ.Χ. η 15η Νισάν έπεσε στο κανονικό Σάββατο, πράγμα που κατέστησε την ημέρα εκείνη μεγάλο ή διπλό Σάββατο» (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.768).
    Παρατηρούμε εις το ανωτέρω κείμενο, ότι προκειμένου η Σκοπιά να υπερπηδήσει ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΣΚΟΠΕΛΟ (αυτόν που αναφέρεται εις τον ΙΩΑΝ. ΙΘ:14, ότι δηλαδή η ημέρα τής δίκης τού Ιησού υπό τού Πιλάτου ήτο «παρασκευή τού πάσχα»), προκειμένου λοιπόν να ‘θολώσει τα νερά’ και να παροδηγήσει τούς αναγνώστες της, προβαίνει εις άλλον έναν ερμηνευτικό ελιγμό. Εξηγεί ότι η φράση «παρασκευή τού πάσχα», δεν αφορά εις το πάσχα τής θυσίας και βρώσεως τού αμνού, δηλαδή η 15η Νισάν, άρα ως ‘παρασκευή’ να εννοείται εδώ η 14η Νισάν, (διότι εάν ισχύει κάτι τέτοιο καταρρίπτεται εκ θεμελίων η θεωρία της περί σφαγής και βρώσεως τού πασχαλίου αμνού υπό τού Χριστού και τών Μαθητών Του εις την αρχή τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα), αλλά ερμηνεύει ότι με την λέξη ‘πάσχα’ εδώ εννοείται όλη η επταήμερος Εορτή τών Αζύμων, ‘εφόσον οι αφηγήσεις τών Ευαγγελίων δείχνουν καθαρά, ότι ο Ιησούς και οι απόστολοι είχαν ήδη εορτάσει το Πάσχα την προηγουμένη νύχτα’!
    Πότε δηλαδή τη Σκοπιά ερμηνευτικά την εξυπηρετεί ως Πάσχα να θεωρεί την 14η Νισάν και την Εορτή τών Αζύμων ως ξεχωριστή εορτή, προκειμένου να πείσει τούς αναγνώστες της ότι ο Χριστός έκανε χρήση αζύμων εις το δείπνο τής Αναμνήσεως: «Επρόκειτο για άζυμο ψωμί, δεδομένου ότι δεν επιτρεπόταν να υπάρχει προζύμι στα σπίτια τών Ιουδαίων κατά τη διάρκεια τού Πάσχα και τής σχετιζόμενης με αυτό Γιορτής τών Άζυμων Άρτων» (Ενόραση, τόμ.Α΄, σελ.708), και όποτε την εξυπηρετεί ερμηνευτικά ενοποιεί αμφότερες τις εορτές (δηλαδή την 14η Νισάν και την επταήμερη εορτή τών Αζύμων), ως Πάσχα, προκειμένου να πείσει τούς αναγνώστες της ότι εις την φράση «παρασκευή τού πάσχα» ως ‘πάσχα’ δεν εννοείται η 15η Νισάν αλλά όλο το οκταήμερο: «Λόγω τής εγγύτητας των δύο γιορτών ημερολογιακά, ολόκληρη αυτή η περίοδος αποκαλούνταν συχνά «Πάσχα» (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.768). Εις την συνέχεια τής μελέτης μας αναφέρουμε και εμείς, ότι υφίστατο τέτοια ενοποίηση τών δύο εορτών, αλλά όχι όπου μάς συμφέρει ερμηνευτικώς να θεωρείται ως Πάσχα μόνον η 14η Νισάν και όπου δεν μάς εξυπηρετεί ερμηνευτικώς, να ενοποιούμε τις εορτές κι έτσι να θεωρείται ως Πάσχα όλο το οκταήμερο, κι έτσι να παραθεωρείται και να υποβιβάζεται η συνάφεια τού κειμένου.
    Ας προσέξουμε όμως αγαπητοί αναγνώστες το εξής: Ευρισκόμεθα εις την στιγμήν, κατά την οποίαν κρίνεται η τύχη τού Ιησού υπό τού Πιλάτου, ο οποίος καθήμενος επί τού δικαστικού του θώκου, υπογράφει την καταδικαστική του απόφαση. Την μεγάλη και κοσμοιστορική αυτή στιγμή προσδιορίζει ο Ιωάννης με τις λέξεις «ην δε παρασκευή τού πάσχα, ώρα δε ωσεί έκτη·» (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14). Εάν λοιπόν υπό την φράση ‘παρασκευή τού πάσχα’ νοηθή εδώ, αυτό που θέλει να περάσει η Σκοπιά εις τούς αναγνώστες της, ότι δηλαδή «Η ημέρα τής δίκης και τού θανάτου τού Ιησού μπορούσε να θεωρηθεί «προετοιμασία τού πάσχα» με την έννοια ότι αποτελούσε την προετοιμασία για την εφταήμερη Γιορτή τών Άζυμων Άρτων που άρχιζε την επομένη», τότε για ποία προετοιμασία προσπαθεί να μάς πείσει η Σκοπιά ότι γίνεται εδώ λόγος; Ή για θέσουμε και αλλιώς το ερώτημα, για ποία προετοιμασία κάνει λόγο εδώ ο Ιωάννης; Εφόσον όλες οι προετοιμασίες που αφορούσαν εις την εορτή τού πάσχα ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ (είτε ως πάσχα εννοήσουμε το επταήμερο τών Αζύμων είτε το οκταήμερο συμπεριλαμβανομένου και τής 14ης Νισάν)! Και η απομάκρυνση τών ενζύμων εκ τών οικιών είχε γίνει, και η παρασκευή αζύμων και το ψήσιμο αυτών είχε γίνει (εφόσον, κατά την Σκοπιά πάντα, ο Χριστός και η Μαθητές Του έφαγον ΗΔΗ ΤΟ ΠΑΣΧΑ νωρίς το πρωί, έφαγον δηλαδή άζυμα εις το τελευταίο δείπνο), και η προμήθεια, η σφαγή και το ψήσιμο τού αμνού είχαν και αυτά συντελεσθεί! Κάθε δηλαδή οικιακή και λατρειακή προπαρασκευή, την οποίαν απαιτούσε ο Ιουδαικός Νόμος για το Πάσχα, είχε ολοκληρωθεί. Ποία άλλη προετοιμασία απέμεινε να γίνει;
    Πόσον όμως διαφορετικά θα ήσαν τα πράγματα, εάν υπό την φράση «παρασκευή τού πάσχα» νοηθή η προτεραία ή η παραμονή τού Πάσχα, δηλαδή η 14η Νισάν, κατά την οποίαν εσφάζετο ο πασχάλιος αμνός! Εν τη αυτή δηλαδή ημέρα και ώρα συνέπεσε ο αμνός τού Θεού (πρβλ. ΙΩΑΝ. Α:29 «ίδε ο αμνός τού Θεού ο αίρων την αμαρτίαν τού κόσμου.») να αναλάβει τον προς Γολγοθά δρόμο Του. Αυτή δε η ερμηνεία ενισχύεται επίσης κι απ’ το άλλο εκείνο χωρίο τού Ιωάννου εις το ΙΘ:36 «Εγένετο γαρ ταύτα, ίνα η γραφή πληρωθή, οστούν ου συντριβήσεται αυτού». Η εντολή περί μη συντριβής τών οστών απέβλεπε εις τον πασχάλιο αμνό τής 14ης Νισάν. Το ότι δε αυτή η εντολή εφηρμόσθη επίσης εις τον Ιησού δια τής μη συνθλίψεως τών σκελών Του επί τού Σταυρού (πρβλ. ΙΩΑΝ. ΙΘ:33 «επί δε τον Ιησούν ελθόντες, ως ήδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη»), αυτό είναι μία τρανή απόδειξη για τον Ευαγγελιστή, ότι ο κατά την 14ην Νισάν, κατά την οποίαν εσφάζοντο οι πασχάλιοι αμνοί, σταυρωθείς Ιησούς είναι το εν τη ιστορία πραγματοποιηθέν αληθές αντίτυπον τής παλαιοδιαθηκικής θυσίας τού πασχαλίου αμνού!
     Ας διαβάσουμε όμως ακόμη μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο ‘Ενόραση’:
«Εφόσον οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι η ημέρα άρχιζε έπειτα από τη δύση τού ήλιου και τελείωνε την επόμενη ημέρα με τη δύση τού ήλιου, η 14η Νισάν άρχιζε έπειτα από τη δύση τού ήλιου. Άρα, το Πάσχα γιορταζόταν το βράδυ μετά την ολοκλήρωση τής 13ης Νισάν. Εφόσον η Γραφή δηλώνει ρητά ότι ο Χριστός είναι η θυσία τού Πάσχα (1Κο 5:7) και ότι έφαγε το πασχαλινό γεύμα το βράδυ που προηγήθηκε τής θανάτωσής του, πρέπει να πέθανε στις 14 Νισάν, όχι στις 15, ώστε να εκπληρωθεί με ακρίβεια η χρονική πλευρά τού εξεικονιστικού τύπου, ή αλλιώς τής σκιάς, που παρείχε ο Νόμος.—Εβρ 10:1.
Νόμοι που Αφορούσαν τον Εορτασμό Του. Κάθε σπιτικό έπρεπε να επιλέξει ένα υγιές, μονοετές αρσενικό πρόβατο ή κατσίκι. Αυτό το έφεραν μέσα στο σπίτι τη 10η ημέρα τού μήνα Αβίβ και το κράτησαν μέχρι τη 14η, οπότε το έσφαξαν και τίναξαν το αίμα του με μια δέσμη από ύσσωπο στους παραστάτες και στο ανώφλι τής πόρτας τής κατοικίας μέσα στην οποία θα το έτρωγαν (όχι στο κατώφλι όπου το αίμα θα πατιόταν).
Τι σημαίνει η έκφραση «ανάμεσα στα δύο βράδια»;
Οι Ισραηλίτες υπολόγιζαν την ημέρα τους από τη μία δύση τοή ήλιου ως την άλλη. Επομένως, η ημέρα του Πάσχα άρχιζε με τη δύση τού ήλιου στο τέλος τής 13ης ημέρας του Αβίβ (Νισάν). Το ζώο έπρεπε να σφαχτεί «ανάμεσα στα δύο βράδια». (Εξ 12:6) Οι γνώμες διίστανται ως προς την ακριβή ώρα που εννοούνταν με αυτή την έκφραση. Σύμφωνα με ορισμένους λογίους, καθώς και με τούς Καραΐτες Ιουδαίους και τούς Σαμαρείτες, αυτή είναι η ώρα ανάμεσα στη δύση τού ήλιου και στο βαθύ λυκόφως. Από την άλλη πλευρά, οι Φαρισαίοι και οι Ραβινιστές θεωρούσαν ότι το πρώτο βράδυ ήταν όταν ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, ενώ το δεύτερο η πραγματική δύση. Λόγω αυτής της τελευταίας άποψης, οι ραβίνοι πιστεύουν ότι το αρνί σφαζόταν προς το τέλος της 14ης ημέρας, όχι στην αρχή της, και επομένως ότι το πασχαλινό γεύμα τρωγόταν στην πραγματικότητα τη 15η Νισάν.
Σχετικά με αυτό, οι καθηγητές Κάιλ και Ντέλιτς λένε: «Από πάρα πολύ παλιά έχουν επικρατήσει διαφορετικές απόψεις μεταξύ τών Ιουδαίων όσον αφορά την ακριβή ώρα που εννοείται. Ο Άμπεν Έζρα συμφωνεί με τούς Καραΐτες και τούς Σαμαρείτες θεωρώντας ότι το πρώτο βράδυ είναι η ώρα που ο ήλιος βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα και το δεύτερο η ώρα που έχει πέσει απόλυτο σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 6:00 μέχρι τις 7:20. . . . Σύμφωνα με τη ραβινική άποψη, η ώρα που ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, δηλ. από τις 3:00 ως τις 5:00, ήταν το πρώτο βράδυ, ενώ η δύση το δεύτερο. Άρα, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 3:00 ως τις 6:00. Σύγχρονοι ερμηνευτές έχουν αποφανθεί πολύ σωστά υπέρ της άποψης τού Άμπεν Έζρα και τού εθίμου που υιοθέτησαν οι Καραΐτες και οι Σαμαρείτες».—Σχολιολόγιο τής Παλαιάς Διαθήκης (Commentary on the Old Testament), 1973, Τόμ. 1, Το Δεύτερο Βιβλίο τύυ Μωυσή, σ. 12· βλέπε ΗΜΕΡΑ.
Από τα προαναφερθέντα, και ιδίως με βάση διάφορες περικοπές όπως τα εδάφια Έξοδος 12:17, 18, Λευιτικό 23:5-7 και Δευτερονόμιο 16:6, 7, το βάρος τών αποδεικτικών στοιχείων κλίνει υπέρ τού ότι η έκφραση «ανάμεσα στα δύο βράδια» εφαρμόζεται στο διάστημα ανάμεσα στη δύση τού ήλιου και στο σκοτάδι. Αυτό σημαίνει ότι έτρωγαν το πασχαλινό γεύμα πολύ μετά τη δύση τού ήλιου στις 14 Νισάν, διότι χρειάζονταν υπολογίσιμο χρόνο για να σφάξουν, να γδάρουν και να καλοψήσουν το ζώο. Το εδάφιο Δευτερονόμιο 16:6 παραγγέλλει: «Πρέπει να θυσιάσεις το πάσχα το βράδυ, μόλις δύσει ο ήλιος». Ο Ιησούς και οι απόστολοί του έφαγαν το πασχαλινό γεύμα «αφού βράδιασε». (Μαρ 14:17· Ματ 26:20) Ο Ιούδας βγήκε έξω αμέσως μετά τον εορτασμό τού Πάσχα, «και ήταν νύχτα». (Ιωα 13:30) Ενόσω ο Ιησούς γιόρταζε το Πάσχα με τους 12 αποστόλους του, πρέπει να έγινε αρκετή συζήτηση, και επίσης ο Ιησούς πρέπει να χρειάστηκε κάποιον χρόνο για να πλύνει τα πόδια τών αποστόλων (Ιωα 13:2-5). Συνεπώς, η θέσπιση τού Δείπνου τού Κυρίου οπωσδήποτε έλαβε χώρα αρκετά αργά εκείνο το βράδυ» (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.613-614).
     Και φθάσαμε, αγαπητοί αναγνώστες, εις το κρισιμότερο σημείο τής ερεύνης μας. Με την βοήθεια τού Θεού θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μίαν ικανοποιητική απάντηση εις το πότε ακριβώς χρονικά εθύετο ο πασχάλιος αμνός. Η Σκοπιά μάς λέγει, και πράγματι έτσι είναι, ότι έχουν προταθεί δύο ερμηνείες που αφορούν εις την ακριβή ώρα τής θυσίας τού πασχαλίου αμνού. Η μία ερμηνεία προτείνει το διάστημα μεταξύ 6:007:20 μ.μ., εις την αρχή δηλαδή τής 14ης Νισάν, πρόταση που θεωρεί ορθή η Σκοπιά και την έχει αποδεχθεί, η δε άλλη ερμηνεία προτείνει το διάστημα μεταξύ 3:006:00 μ.μ. κάτι που το θεωρεί λανθασμένο και το έχει απορρίψει. Βέβαια εις την μέχρι τώρα έρευνά μας έχουμε αποδείξει, ότι η ερμηνεία τής Σκοπιάς ως προς την ώρα σφαγής τού πασχαλίου αμνού και τής ταυτοχρόνου χρήσεως και βρώσεως αζύμων, προσκρούει εις την εντολή τού Θεού περί χρήσεως και βρώσεως αζύμων την επομένη ημέρα τού θανάτου τού Ιησού, δηλαδή εις την 15ην Νισάν, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται εις το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού αυτού μηνός, εορτή τών αζύμων εις τον  Κύριον· επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» και εις τούς ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην τού μηνός τούτου είναι εορτή· επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα.»!
    Εις  τα ανωτέρω λοιπόν χωρία προσκρούει η διδασκαλία τής Σκοπιάς περί θυσίας τού πασχαλιου αμνού εις την αρχή τής 14ης Νισάν, και διότι η χρήση και βρώση τών αζύμων εγένετο, όπως προείπαμε, την επομένη ημέρα τού θανάτου τού Ιησού, δηλαδή την 15η Νισάν, αλλά και διότι δι’ αυτής τής ερμηνείας που έχει αποδεχθεί η Σκοπιά, το διάστημα τής χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων, εις το οποίο περιλαμβάνεται και το πασχάλιο γεύμα, επεκτείνεται, όπως απεδείξαμε, από ΕΠΤΑ (7) εις ΟΚΤΩ (8) ημέρες, ενώ συμφώνως προς το ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:3 (κατά το Εβρ.) διασαφηνίζεται ότι: «ΕΠΤΑ ημέρας θέλει τρώγει άζυμα με ΑΥΤΟ (δηλ. με το Πάσχα)», δηλαδή εις το διάστημα τών ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!!!
    Η λογική λοιπόν λέει, ότι αφού η μία εκ τών δύο ερμηνειών είναι εσφαλμένη, εφόσον προσκρούει εις βασικότατες διατάξεις τού Νόμου τού Θεού, η ετέρα είναι μάλλον η ορθή και αυτήν πρέπει να υιοθετήσουμε. Όμως δεν πρέπει να βασιστούμε μόνον εις την λογική προκειμένου να την θεωρήσουμε ως σωστή, αλλά θα πρέπει, δια τής μεθόδου τής ερεύνης και τού ‘βασανισμού’ αυτής, να αποδειχθεί και δι’ αυτού τού τρόπου ως ορθή. Πριν προχωρήσουμε εις την έρευνα περί τής ακριβούς χρονικής στιγμής τής πασχαλίου θυσίας, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ολίγα τινά περί τών αλλαγών τής εορτής τού Πάσχα που έλαβον μέρος εις την πάροδο τού χρόνου, ώστε ο αναγνώστης να έχει μίαν πληρεστέρα άποψη περί τής εορτής τού μεταγενεστέρου Πάσχα, και δη επί τής εποχής τού Χριστού.
Μερικές παρατηρήσεις επί τού μεταγενεστέρου Ιουδαικού Πάσχα.
    Ο πρώτος εορτασμός τού Πάσχα, ως γνωστόν εγένετο εις την Αίγυπτο, με αφορμή τής εκ τής χώρας ταύτης εξόδου τών Ισραηλιτών υπό την οδηγία τού Μωυσή, η δε περιγραφεί αυτού ευρίσκεται εις το ΙΒ κεφάλαιο τής Εξόδου τού βιβλίου τού Μωυσέως. Με την πάροδο όμως τών χρόνων, λόγω αλλαγής τών συνθηκών τού βίου τού Ισραηλιτικού λαού, επήλθον σημαντικές μεταβολές εις τις συνήθειες τού εορτασμού τού Πάσχα, η άγνοια τών οποίων επέφερε πολλές παρεξηγήσεις κατά την εκτίμηση τής περί τού τελευταίου δείπνου τού Κυρίου ευαγγελικής διηγήσεως. Έτσι μεταξύ τών άλλων σκανδαλίζει αρκετούς η ανάκλιση τού Κυρίου με τούς μαθητές Του κατά το τελευταίο δείπνο (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:20), η παρουσία κατ’ αυτό ζωμού και εμβαμμάτων (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:23), η εκ τού οίκου έξοδος κατά την νύκτα τού Πάσχα (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:36), ο οπλισμός με μαχαίρια κάποιον μαθητών και τού όχλου (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:47, 51), δίκες, αγορά σινδονίων κ.λ.π. Περιοριζόμεθα εδώ εις την υπενθύμιση μόνο τών μεταβολών εκείνων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση προς την κατανόηση τών δυσκόλων ή αμφιβόλων σημείων τής αναφορικώς προς το Πάσχα ευαγγελικής διηγήσεως. 
α) Η προμήθεια τού αμνού.
    Εις το αιγυπτιακό Πάσχα η προμήθεια τού αμνού εγένετο από την 10ην Νισάν (ΕΞΟΔ. ΙΒ:3,6), ενώ εις τον μεταγενέστερο Ιουδαισμό, λόγω τών δημιουργηθησών νέων και ομαλοτέρων συνθηκών, η προμήθεια τού αμνού εγίνετο αδιαφόρως, από τής 10ης14ης Νισάν. Άρα λοιπόν δεν εμπεριέχεται κάτι το παράδοξο εις την αφήγηση τών συνοπτικών Ευαγγελίων (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:17 και εξής, ΜΑΡΚ. ΙΔ:12 και εξής, ΛΟΥΚ. ΚΒ:7 και εξής), κατά την οποίαν οι μαθητές προσέρχονατι προς τον Κύριο, για να λάβουν παραγγελίες προς ετοιμασία τών τού Πάσχα χρειωδών, από ‘την πρώτη τών αζύμων’, η οποία, κατά μίαν ερμηνεία, αντιστοιχεί μηνολογικώς μεν προς την 14ην Νισάν, εορτολογικώς δε προς την πρώτη ημέρα τού οκταημέρου κύκλου τής εορτής τού Πάσχα, ή προς την παραμονή τού επταημέρου κύκλου αυτής.
β) Τόπος και χρόνος τής σφαγής τών αμνών.
    Ενώ εις το αιγυπτιακό Πάσχα οι αμνοί εσφάγησαν υπό τών οικογενειαρχών πλησίον τών θυρών εις την οικίαν εκάστων αυτών, τής οποίας οικίας τα κατώφλια και οι παραστάτες εχρίσθησαν εκ τού χυθέντος αίματος τού αμνού (ΕΞΟΔ. ΙΒ:3, 7, 21-22), εις το μεταγενέστερο Πάσχα οι αμνοί εσφάζοντο μεν πάλι υπό τών οικογενειαρχών ή τών αντιπροσώπων αυτών, αλλά πάντοτε μόνον εις την αυλή τού ιερού τού Ναού εις τα Ιεροσόλυμα πλέον (ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:7), ενώπιον τών ιερέων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εκ τού εκχυθέντος αίματος μέρος προς ραντισμό τού θυσιαστηρίου [Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ Εβρ.) Λ: 16, ΛΕ:11]. Κατά ταύτα λοιπόν η θυσία τού αμνού τού Πάσχα ήτο στενώς και αναποσπάστως συνδεδεμένη, όχι μόνον τυπικώς, προς τον Ναό τών Ιεροσολύμων, αλλά επίσης χρονικώς, τόσο προς τον μήνα – αυτός ήτο ο Νισάν – όσο και προς την συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την οποία έπρεπε να τελεσθή – αυτή ήτο η 14η Νισάν – μετά μίας μόνης εξαιρέσεως που καθορίζετο από τον Νόμο (πρβλ. ΑΡΙΘΜ. Θ: 6-14), όσο και προς τον ειδικώτερο χρόνο τής 14ης Νισάν, κατά τον οποίο έπρεπε να γίνει η σφαγή τών αμνών. Ωρίζετο δε υπό τού νόμου ως ειδικώτερος ο προς το εσπέρας τής 14ης Νισάν χρόνος (πρβλ. ΕΞΟΔ. ΙΒ:5, ΑΡΙΘΜ. Θ:2, ΙΗΣ. ΝΑΥΗ Ε:10), ή το εσπέρας προς δυσμάς ηλίου (ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:6), ή ο ανά μέσον τών εσπερινών χρόνος (ΕΞΟΔ. ΙΒ:6, ΙΣΤ:2, ΚΘ:39,41, Λ:8, ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:5, ΑΡΙΘΜ. Θ:3,5,11, ΚΗ:4,8).

    Αλλά ο σχετικά μικρός αυτός χρόνος, που είχε σχέση με τις συνθήκες τού αιγυπτιακού Πάσχα, όπου η σφαγή τών αμνών εγένετο από κάθε οικογενειάρχη προ τών θυρών τής οικίας του, δεν ήτο δυνατόν φυσικώς να επαρκέσει εις τις ανάγκες τής μεταγενεστέρας πράξεως, κατά την οποίαν σύμπας ο λαός έπρεπε να θυσιάσει κατά τον ίδιο χρόνο και εις τον ίδιο τόπο τούς αμνούς του. Η συρροή εις τα Ιεροσόλυμα προσκυνητών από όλα τα μέρη τής γης έπρεπε να ήτο μεγάλη. Ήτο ως εκ τούτου εύλογος η διεύρυνση τού αρχικώς ορισθέντος στενού χρόνου υπό τού Νόμου, και η επέκτασή του εις όλο τον χρόνο, τον μετά την μεσημβρίαν μέχρις εσπέρας χρόνου, όπως σαφώς μαρτυρείται τόσο υπό τών ραββίνων όσο και υπό δύο συγχρόνων τής Καινής Διαθήκης, αξιοπίστων μαρτύρων, όπως ο Φίλων «Μετά δε την νουμηνίαν έστιν εορτή τετάρτη τα διαβατήρια, ήν οι Εβραίοι πάσχα καλούσιν, εν ή θύουσιν πανδημεί, αρξάμενοι κατά μεσημβρίαν έως εσπέρας. Άγεται δε η πάνδημος θυσία τεσσαρεσκαιδεκάτη τού μηνός.» [Φίλωνος Αλεξανδρέως, De specialibus legibus (Περί τών εν μέρει διαταγμάτων), Βιβλίο Β΄, κεφ.‘Περί τών αναφερομένων εν είδει νόμων εις τρία γένη τών δέκα λογίων, το 3ον, το 4ον, το 5ον. Το περί ευορκίας και σεβασμού τής ιεράς 7ης και γονέων τιμής’, παρ.145] και ο Ιώσηπος «Ενστάσης τής εορτής, πάσχα καλείται, καθ’ ήν θύουσιν μεν από ενάτης ώρας μέχρις ενδεκάτης...» (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαικοί Πόλεμοι, Βιβλίο 6, κεφ.9, παρ.3).

γ) Τόπος του πασχαλίου δείπνου.
     Παρομοίως προς την θυσία τού πασχαλίου αμνού έπρεπε το πασχάλιο δείπνο να λαμβάνει χώρα εις ωρισμένο τόπο, εις τον Ναό κατ’ αρχάς τών Ιεροσολύμων, μεταγενεστέρως δε εις τις επί μέρους οικίες τής ιδίας πόλεως (ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:7). Μετά δηλαδή την ίδρυση τού Ναού εις τα Ιεροσόλυμ φαίνεται, ότι επί κάποιο χρονικό διάστημα ή εις ωρισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, επετελείτο το πασχάλιο δείπνο από όλους εις το προαύλιο του Ναού. Γνωρίζουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις, μία επί τού βασιλέως Εζεκίου [Α΄ ΠΑΡ.(Α΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) Λ κεφ.] και άλλη επί τού βασιλέως Ιωσίου [Β΄ ΠΑΡ.(Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) ΛΕ κεφ.].

δ) Άλλες λεπτομέριες επί τού εορτασμού τού πασχαλίου δείπνου.
   Εις το αιγυπτιακό Πάσχα ο αμνός που εψήνετο εις την φωτιά έπρεπε να καταναλωθεί με άζυμους άρτους και πικρά χόρτα, ιστάμενοι οι συνδετυμόνες όρθιοι και έχοντες εζωσμένη την μέση τους (οσφύν) και φέροντες βακτηρίαν ανά χείρας και υποδήματα εις τούς πόδας, και καθ’ όλην την διάρκεια να διατελούν εν σπουδή, ως έτοιμοι προς αναχώρηση (ΕΞΟΔ. ΙΒ:8-11). Επιπλέον απηγορεύετο κατά την διάρκεια τής νυκτός έξοδος εκ τών οικιών (ΕΞΟΔ. ΙΒ:22).
    Εις το μεταγενέστερο όμως Πάσχα, έτρωγαν αυτό όχι όρθιοι ιστάμενοι, ούτε μετά οδοιπορικής ράβδου κ.λ., αλλά ανακλινόμενοι, η οποία ανάκλιση εκλαμβάνετο ως σημείον τής απελευθερώσεως εκ τής δουλείας. Διετηρήθησαν βέβαια οι ορισμοί περί ψητού αμνού, περί αζύμων άρτων και περί πικρών χόρτων, αλλά συνεπληρώθησαν δια τής χρησιμοποιήσεως ακόμη διαφόρων εμβαμμάτων ή οπωρικών πολτών (εκ φοινίκων, σύκων και σταφίδων), ακόμη και οίνου, εκ τού οποίου έκαστος έπινε τέσσερα ποτήρια. Η όλη δε τελετή τού μεταγενεστέρου Πάσχα δεν έφερε τον χαρακτήρα τής σπουδής, αλλά τής πλήρους ανέσεως και τού πανηγυρισμού, μοιάζοντας περισσότερο προς ένα πλούσιο δείπνο. Εάν δε ο αμνός απεδεικνύετο ανεπαρκής, λόγω τού μεγαλυτέρου τυχόν αριθμού τών συνδαιτημόνων, επετρέπετο η βρώση και άλλων κρεάτων, από μικρότερα ή μεγαλύτερα ζώα, τα οποία χρησιμοποιούντο κατά την εόρτιο θυσία, την καλουμένη Chagiga, για την οποίαν ήδη έχουμε κάνει λόγο.
   Η κατά την νύχτα τού Πάσχα πάλιν απαγόρευση τής εξόδου εκ τών οικιών, είχε σχέση με τα όσα έλαβον χώρα έκτακτα περιστατικά, εις το πρώτο εν Αιγύπτω Πάσχα, δηλαδή με την προφύλαξη τών Ισραηλιτών, κατά την νύκτα εκείνη, επενεχθέντων πληγμάτων υπό τού εξολοθρευτού αγγέλου (ΕΞΟΔ. ΙΒ:12), κατά τών πρωτοτόκων νέων τών Αιγυπτίων (για τον οποίον λόγο είχε διαταχθή και η εκ τού αίματος τών αμνών επίχριση τών φλοιών και παραστατών τών Ισραηλιτικών οικιών, ΕΞΟΔ. ΙΒ:13). Η απαγόρευση αυτή έφερε καθαρά περιστατικό και προσωρινό χαρακτήρα, και κατ’ ακολουθίαν δεν ήτο δυνατόν να διατηρηθεί και κατά την νύκτα τής εορτής τού Πάσχα τού μεταγενεστέρου Ιουδαισμού. Ο περιορισμός συνίστατο μόνον εις τούτο, ότι δεν έπρεπε κάποιος να εγκαταλείψει τα Ιεροσόλυμα, τών οποίων τα όρια είχαν ορισθεί ευρύτατα, εκτεινόμενα μέχρι και τής επί τού όρους τών Ελαιών κειμένης Βηθσφαγής (ΜΑΤΘ. ΚΑ:1).
ε)  Χρονικός πολλαπλασιασμός τής εορτής τού Πάσχα.
   Το αιγυπτιακό Πάσχα εωρτάσθη σε μίαν μόνο μέρα, ή ακριβέστερα σε μίαν μόνο νύκτα, την νύκτα τής 14ης προς την 15ην Νισάν, η οποία νύκτα κατά την Ιουδαική περί ημέρας αντίληψη, αποτελεί το πρώτο μέρος, δηλαδή το σκοτεινό, τής 15ης Νισάν. Εις την ΕΞΟΔ. ΙΒ: 14-20 ο Θεός θεσμοθετεί ότι εις το μέλλον έπρεπε το Πάσχα να εορτάζεται δια επτά ημερών, κατά τις οποίες έπρεπε, εξαφανιζομένης τής ζύμης από τής ημέρας τής πρώτης (δηλ. τής 15ης Νισάν) και απαγορευμένης επί ποινή εξοντώσεως παντός ζυμωτού, να τρώγωνται μόνον άζυμοι άρτοι (ΕΞΟΔ. ΙΒ: 14-15). Η διάρκεια μίας μόνον ημέρας ή μίας μόνον νυκτός απέβη έτσι αργότερα επταήμερος, ακόμη δε και οκταήμερος! Η διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων κύκλων συνίσταται κατά την εκτίμηση τής 14ης Νισάν, η οποία κατά μεν τον επταήμερο κύκλο δεν συμπεριλαμβάνεται εις το πλαίσιο τής εορτής, τής οποίας η μεν πρώτη ημέρα είναι η 15η Νισάν, η δε εβδόμη και τελευταία η 21η αυτού, κατά τον οκταήμερο δε αντιθέτως συμπεριλαμβάνεται αυτή εις την εορτή και συναριθμείται ως η πρώτη αυτής ημέρα. Σπουδαία μαρτυρία περί τού οκταημέρου κύκλου τής εορτής αναφέρει ο Ιώσηπος: «...όθεν εις μνήμην τής τότε ενδείας εορτήν άγομεν εφ’ ημέρας οκτώ, την τών αζύμων λεγομένην.» (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαική Αρχαιολογία, Βιβλίο Β΄, κεφ.15, παρ.1).

     Το περίεργο εις την χρησιμοποίηση τού οκταημέρου κύκλου τής εορτής είναι ότι όσοι τον χρησιμοποιούν αμέσως (ως είδαμε ανωτέρω ο Ιώσηπος) ή εμμέσως δεν απομακρύνονται από την συνήθεια να εξακολουθούν να ομιλούν, συμφώνως προς την Παλαιά Διαθήκη, περί τού επταημέρου κύκλου τών ημερών τής εορτής, τής οποίας η πρώτη ημέρα είναι η 15η Νισάν, η δευτέρα η 16η κ.ο.κ. (πρβλ. ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:11, όπου επαύριον τής πρώτης ημέρας τής εορτής αποκαλείται η 16η Νισάν, και «Τη δε δευτέρα τών αζύμων ημέρα, έκτη δ’ εστιν αύτη και δεκάτη...», Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαική Αρχαιολογία, Βιβλίο Γ΄, κεφ.10, παρ.5). Ο Ιώσηπος δηλαδή, ο οποίος όπως είδαμε ανωτέρω δέχεται τον οκταήμερο κύκλο, αριθμεί εν τούτοις την 16ην Νισάν ως την δευτέρα ημέρα τής εορτής! 

στ) Ονομασίες τής εορτής τού Πάσχα.
    Εξαιρέσει τών περιπτώσεων εκείνων κατά τις οποίες επιδιώκεται η διάκριση τής θυσίας τής εορτής τού Πάσχα (κατά την 14ην Νισάν) από τής επταημέρου εορτής τών αζύμων (πρβλ. ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:5-6 και ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:16-17 όπου γίνεται διάκριση μεταξύ τής 14ης Νισάν ως εορτής τού Πάσχα και τής εορτής τών αζύμων, που άρχιζε την 15ην Νισάν), ο όλος κύκλος κύκλος τής εορτής αποκαλείται συνήθως ή με ένα μόνον όνομα, τού ‘Πάσχα’ [ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:1-3, Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) Λ:1,3, ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:2, ΛΟΥΚ. Β:41, ΙΩΑΝ. Β:13,23 κ.ά.], ή ‘τών αζύμων’ [ΕΞΟΔ. ΚΓ:15, ΛΔ:18, Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) ΛΕ:7-9, ΛΟΥΚ. ΚΒ:7, ΠΡΑΞ. ΙΒ:3) ή και με τα δύο ταυτοχρόνως, τα οποία άλλοτε μεν φέρονται συγχρόνως εν παραλληλία (π.χ. Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) ΛΕ:17, ΜΑΡΚ. ΙΔ:1), άλλοτε πάλι εναλλάξ [π.χ. εις το ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:1,2,5,6Πάσχα’, εις δε τον στίχ.16εορτή τών αζύμων’. Επίσης εις το Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) Λ:1-2 αναφέρεται ως ‘Πάσχα’, εις δε τον στίχ.13εορτή τών αζύμων’, εις δε τούς στίχ.15,17 ως ‘Πάσχα’, εις δε τον στίχ.21εορτή τών αζύμων’. Η αυτή ποικιλία επίσης απαντάται και εις το Β΄ ΠΑΡ. (Β΄ ΧΡΟΝ. Εβρ.) ΛΕ κεφάλαιο], και άλλοτε πάλι το ένα ως επεξήγηση τού άλλου (π.χ. Εις τον ΛΟΥΚ. ΚΒ:1 αναφέρεται: «η εορτή τών αζύμων, η λεγομένη Πάσχα»).

    Συμφώνως προς όλα τα ανωτέρω η λέξη Πάσχα απαντάται άλλοτε μεν με στενωτέρα, άλλοτε δε με ευρυτέρα έννοια. Εις την πρώτη περίπτωση νοείται υπ’ αυτήν η 14ην Νισάν ή το κατά το εσπέρας αυτής τελούμενο πασχάλιο δείπνο, εις την δευτέρα ολόκληρος ο κύκλος τής εορτής. Κριτήριο περί τού πότε πρόκειται περί τής μιάς ή τής άλλης έννοιας, χρησιμεύει πάντοτε η συνάφεια τού λόγου.

Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας.
    Επανερχόμεθα ήδη εις το τελευταίο μέρος τής μελέτης μας που αφορά εις την διακρίβωση τής ακριβούς ώρας τής πασχαλίου θυσίας. Εις έρευνα λοιπόν που διεξήγαμε επί τής Γραφής και δη επί τού Εβραικού κειμένου, διεπιστώσαμε τα κατωτέρω που θα αναγνώσετε ευθύς αμέσως.
     Οι Ισραηλίτες θα έφερναν τον πασχάλιο αμνό εις το σπίτι τους εις την 10ην τού πρώτου Εβραικού μήνα, τού Αβίβ ή Νισάν. Κατόπιν πληροφορούμεθα τα εξής εις το ΕΞΟΔ. ΙΒ:6: (κατά το Εβρ.) «Και θέλετε φυλάττει αυτό μέχρι τής δεκάτης τετάρτης τού αυτού μηνός· και τότε άπαν το πλήθος τής συναγωγής τού Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας.» Η μετάφραση τού Αρχιμανδρίτου Νεοφύτου Βάμβα, όπως αρκετοί γνωρίζουν, είναι μετάφραση εκ τής αντιστοίχου μεταφράσεως τού Εβραικού εις την Αγγλική τού βασιλέως Ιακώβου, που εγένετο εις το 1611. Η Αγγλική μετάφραση λοιπόν μετάφραση εις το τέλος τού χωρίου έχει ως εξής: «...shall kill it in the evening» εξ ού και η Ελληνική μετάφραση «θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας».

    Όμως, αυτοί που δύνανται να αναγνώσουν εκ τού πρωτοτύπου Εβραικού κειμένου, παρατηρούν την εξής λεπτομέρεια: Η αντίστοιχη εβραική φράση ‘προς εσπέρας’ δεν ευρίσκεται εις ενικό ‘עַרְבָּֽ (ereb’) αλλά εις πληθυντικό αριθμό הָעַרְבָּֽיִםִ בֵּ֥ין  (‘bên hā·‘ar·bā·yim’), δηλαδή ‘αναμεταξύ τών επερινών’, ή ‘ανάμεσα εις τούς εσπερινούς’, ή ‘ανά μέσον τών εσπερινών’! Η λέξη ‘עַרְבָּֽ (ereb’) χρησιμοποιείται 134 φορές εις το Εβραικό κείμενο αλλά εις τις 11 από αυτές ευρίσκεται εις πληθυντικό αριθμό bên hā·‘ar·bā·yim (ΕΞΟΔ. ΙΒ:6, ΙΣΤ:2, ΚΘ:39,41, Λ:8, ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:5, ΑΡΙΘΜ. Θ:3,5,11, ΚΗ:4,8)!
    Εις το μόνο που θα διαφωνήσουμε με την Σκοπιά, ως προς την ερμηνεία τών δύο εσπερινών, είναι αυτό που λέγει ότι «Σύμφωνα με τη ραβινική άποψη, η ώρα που ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, δηλ. από τις 3:00 ως τις 5:00, ήταν το πρώτο βράδυ, ενώ η δύση το δεύτερο. Άρα, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 3:00 ως τις 6:00» (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614). Κατά την άποψή μας, ο πρώτος επερινός ήτο από 12:00 μ.μ. όταν ο ήλιος άρχισε να πέφτει, και ο δεύτερος εσπερινός ήτο το ηλιοβασίλεμα, εις το τέλος τής Εβραικής ημέρας, περίπου 6:00 μ.μ. Έτσι το διάστημα μεταξύ τών δύο εσπερινών εντοπίζεται την 3ην μ.μ. ή ενάτην ώρα κατά τον Εβραικό τρόπο μετρήσεως τού χρόνου. Ερχόμαστε τώρα να αποδείξουμε και αγιογραφικώς την άποψή μας.
«Τούτο δε είναι εκείνο, το οποίον θέλεις προσφέρει επί τού θυσιαστηρίου· δύο αρνία ενιαύσια την ημέραν διαπαντός· 39. το εν αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί, και το άλλον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών ·...41. και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 (κατά την διορθωμένη μετάφραση τού Εβρ.)
     Εις το ανωτέρω χωρίο οι Εβραίοι ήσαν υποχρεωμένοι να προσφέρουν τον πρώτον αμνό το πρωί και τον δεύτερον αμνό ‘ανά μέσον τών εσπερινών’, αργότερα δηλαδή από τον πρώτο, εις κάποιαν άλλη στιγμή τής ημέρας. Με άλλα λόγια, κατά την διάρκεια τής κάθε ημέρας τών Εβραίων, η πρώτη προσφορά ήτο η πρωινή και ακολουθούσε η ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ επομένη προσφορά. Εάν τώρα η φράση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ σημαίνει την προσφορά που γίνεται εις την αρχή τής Εβραικής ημέρας, δηλαδή εις τις 6:007:20 μ.μ. όπως εσφαλμένως πιστεύει η Σκοπιά (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), τότε αυτή η προσφορά θα ήτο υποχρεωτικώς η ΠΡΩΤΗ προσφορά τής ημέρας, κι όχι η δευτέρα όπως την ήθελε ο Θεός («το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...»). Θα προηγείτο δηλαδή και αυτής τής πρωινής προσφοράς, οπότε η πρωινή δεν θα ήτο η πρώτη αλλά η δευτέρα προσφορά! Να λοιπόν το πρώτο χωρίο το οποίο διαψεύδει την Σκοπιά ως προς την ερμηνεία που έχει αποδεχθεί όσον αφορά εις την φράση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ και άρα διαψεύδεται και ως προς την ακριβή ώρα τής θυσίας τού πασχαλίου αμνού.
«Και έπειτα ητοίμασαν εις εαυτούς (οι Λευίτες), και εις τούς ιερείς· διότι οι ιερείς οι υιοί Ααρών κατεγίνοντο εις το να προσφέρωσι τα ολοκαυτώματα και τα στέατα μέχρι νυκτός· διά τούτο οι Λευίται ητοίμασαν εις εαυτούς, και εις τούς ιερείς τούς υιούς Ααρών...16. Και ητοιμάσθη πάσα η υπηρεσία τού Κυρίου την αυτήν ημέρα, δια να κάμωσι το πάσχα, και να προσφέρωσιν ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριον τού Κυρίου, κατά την προσταγήν τού βασιλέως Ιωσία.» [Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16].
    Εις το ανωτέρω χωρίο, που μάς περιγράφει τον εορτασμό τού Πάσχα επί εποχής βασιλέως Ιωσία διαβάζουμε, ότι επειδή επλησίαζε η νύκτα και υπήρχε ακόμη πλήθος ζώων προς θυσίαν υπό τών ιερέων, οι Λευίτες έπρεπε να βοηθήσουν τούς ιερείς, προετοιμάζοντες τούς πασχαλίους αμνούς για τούς ιερείς και τούς εαυτού τους, προ τού τέλους τής 14ης Νισάν. Αυτό συνεπάγεται, ότι οι Λευίτες ξεκίνησαν να θυσιάζουν τούς πασχαλίους αμνούς το απόγευμα τής 14ης Νισάν, κι έτσι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να θυσιάσουν όλα τα ζώα, που προσέφεραν οι πιστοί, πριν πέσει η νύκτα (όταν και θα ξεκινούσε η 15η Νισάν). Εάν λοιπόν η έκφραση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ νοείται το διάστημα μετά την αλλαγή τής ημέρας, το σκοτεινόν αυτής τμήμα 6:007:20 μ.μ., όπως εσφαλμένως διδάσκει η Εταιρία Σκοπιά και παραπληροφορεί για ακόμη μία φορά τούς αναγνώστες της (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), και τότε εθυσιάζοντο οι πασχάλιοι αμνοί, θα ήτο ήδη νύχτα! Δεν θα έλεγε δηλαδή το κείμενο «να προσφέρωσι τα ολοκαυτώματα και τα στέατα μέχρι νυκτός», ούτε θα έκανε λόγο για ημέρα «Και ητοιμάσθη πάσα η υπηρεσία τού Κυρίου την αυτήν ημέρα»! Να λοιπόν ακόμη ένα χωρίο που διαψεύδει την Σκοπιά, όσον αφορά εις τον χρόνο σφαγής τών πασχαλίων αμνών, που πλανεμένα πιστεύει και διδάσκει και δυστυχώς παρασύρει εις την απώλεια τούς ακολούθους της.
«Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μυκτηρίζων αυτούς έλεγεν, Επικαλείσθε μετά φωνής μεγάλης· διότι θεός είναι· ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι εις οδοιπορίαν, ή ίσως κοιμάται, και θέλει να εξυπνήσει....29. Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία, και αυτοί προεφήτευον μέχρι τής ώρας τής προσφοράς, και ουκ ην φωνή, και ουκ ην ακρόασις, και ουκ ην προσοχή» [Γ΄ ΒΑΣ. (Α΄ ΒΑΣ. Εβρ.) ΙΗ:27,29].
     Αφού οι ιερείς τού Βάαλ προσπαθούσαν απεγνωσμένα, έως τής ώρας τής προσφοράς, να ‘πείσουν’ τον θεό τους να ενεργήσει, εκείνη την χρονική στιγμή ο προφήτης Ηλίας συγκέντρωσε τον λαό, επιδιώρθωσε το θυσιαστήριο τού Κυρίου, πήρε 12 λίθους και τούς οικοδόμησε θυσιαστήριο (στίχ.31-32), στοίβαξε τα ξύλα, διεμέλισε τον μόσχο και τον επέθεσε επί τών ξύλων (στίχ.33) και είπε εις τον λαό να γεμίσουν 4 υδρίες ύδατος να το ρίξουν εις το ολοκαύτωμα και εις τα ξύλα, κι όλο αυτό να γίνει τρεις φορές. Κατόπιν το κείμενο λέγει τα εξής:
«Και την ώρα τής προσφοράς επλησίασεν Ηλίας ο προφήτης, και είπε, Κύριε, Θεέ τού Ισραήλ, ας γείνη γνωστόν σήμερον, ότι συ είσαι Θεός εν τω Ισραήλ, και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα·» (στίχ.36)
    Μετά ακολουθεί το γνωστό περιστατικό τής πτώσεως πυρός εκ τού ουρανού που κατέφαγε το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τούς λίθους, και η θανάτωση τών προφητών τού Βάαλ (στίχ.38-40). Σημαντικό επίσης είναι και αυτό που αναφέρεται και εις τον στίχ.45: «Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασεν εκ νεφών και ανέμου, και έγινε βροχή μεγάλη».
    Από τις ανωτέρω παρατηρήσεις που κάναμε φαίνεται ξεκάθαρα, ότι ΟΛΑ τα περιστατικά που περιγράφονται εις το συγκεκριμένο κεφάλαιο έγιναν υπό το φώς τής ημέρας! Κι αυτό επίσης επιβεβαιώνεται από τον ανωτέρω στίχ.45 ο οποίος μάς λέγει, ότι ακόμη και εις το τέλος όλων αυτών τών περιστατικών ήτο ημέρα, απλά κάποια στιγμή ο ουρανός συσκοτίσθη! Επίσης, ΟΛΑ τα ανωτέρω περιστατικά που περιγράφονται από τον στίχ.30 και εξής, διεδραματίσθησαν μετά την μεσημβρία και την εσπερινή προσφορά που ετελείτο ανά μέσο τών εσπερινών, όπως ξεκάθαρα μαρτυρεί ο στίχ.29 «Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία, και αυτοί προεφήτευον μέχρι τής ώρας τής προσφοράς, και ουκ ην φωνή, και ουκ ην ακρόασις, και ουκ ην προσοχή».
    Εάν τώρα, συμφώνως προς την εσφαλμένη ερμηνεία τής Σκοπιάς, η εσπερινή προσφορά εγίνετο εις την αρχή τής ημέρας, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα (δηλ. 6:007:20 μ.μ.), εφόσον τότε προσδιορίζει το χρονικό σημείο μεταξύ τών δύο εσπερινών (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), είναι δυνατόν όλα αυτά τα περιστατικά να έλαβον χώρα κατά την διάρκεια τής νύκτας; Πόσο μάλλον όταν ο στίχ.45 μαρτυρεί, όπως προείπαμε, ότι ήτο ακόμη ημέρα και απλά κάποια στιγμή ο ουρανός συσκοτίσθη; Άρα όλα τα προαναφερόμενα περιστατικά έλαβον χώρα κατά την διάρκεια τής ημέρας, άρα κατά την διάρκεια τής ημέρας είναι και το υπό έρευνα χρονικό σημείο ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ κατά το οποίο εθύετο ο πασχάλιος αμνός, κι όχι κατά την διάρκεια τής νυκτός όπως κακοδόξως διδάσκει και παραπλανάει η Σκοπιά τούς ακολούθους της.

    Θα περατώσουμε την μελέτη μας παραθέτοντας και δύο εξωβιβλικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την ημετέραν ερμηνεία και αποδεικνύουν το εσφαλμένον τής Εταιρίας Σκοπιάς:
«Μάθοι δ’ αν τις εντεύθεν την υπερβολήν ής έχομεν περί τον θεόν ευσεβείας και την φυλακήν τών νόμων, μηδέν υπό τής πολιορκίας διά φόβον εμποδιζομένων προς τας ιερουργίας. Αλλά δις τής ημέρας πρωί τε και περί ενάτην ώραν ιερουργούντων επί τού βωμού, και μηδέ εί τι περί τας προσβολάς δύσκολον είη τας θυσίας παυόντων». (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαικές Αρχαιότητες, Βιβλίο 14, κεφ.4, παρ.3)

«Θα μπορούσε κάποιος από εδώ να μάθει πόσο υπερβολική ευσέβεια έχουμε εις τον Θεό και για την φύλαξη τών νόμων, τίποτε από την πολιορκία και από φόβο να μην αποτελεί εμπόδιο για τις ιερές τελετές. Αλλά δύο φορές την ημέρα πρωί και περί την εννάτην να γίνεται τελετή εις τον βωμό, και ούτε εάν υπάρχουν δυσκολίες από προσβολές να παύετε τις θυσίες».

    Εις την ανωτέρω παραπομπή ο Ιώσηπος ξεκάθαρα μάς λέγει, ότι οι δύο καθημερινές θυσίες που αναφέρονται εις την ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 και που αναλύσαμε προηγουμένως, η μία ελάμβανε χώρα το πρωί και η άλλη γύρω εις την 9ην ώρα, δηλαδή την 3ην μ.μ. Ο Ιώσηπος δηλαδή μάς εξηγεί καθαρά και ξάστερα, ότι ο χρονικός προσδιορισμός τής περίφημης υπό έρευνα έκφρασης ‘ανά μέσον τών εσπερινών’, αντιστοιχεί εις την 3ην μ.μ.! Να λοιπόν άλλη μία μαρτυρία που διαψεύδει την Εταιρία Σκοπιά ως προς την ώρα σφαγής τού πασχαλίου αμνού.

«Ενστάσης τής εορτής, πάσχα καλείται, καθ’ ήν θύουσιν μεν από ενάτης ώρας μέχρις ενδεκάτης...» (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαικοί Πόλεμοι, Βιβλίο 6, κεφ.9, παρ.3).

    Η ανωτέρω παραπομπή τού Ιωσήπου, αυτή καθ’ αυτήν είναι αρκετή για να τινάξει εις τον αέρα τα σαθρό οικοδόμημα τής Σκοπιάς περί δήθεν σφαγής τού πασχαλίου αμνού εις την αρχήν τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, δηλ. 6:007:20 μ.μ. (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), και περί δήθεν βρώσεως αζύμων υπό τού Χριστού και τών μαθητών Του, διότι ο Ιώσηπος βροντοφωνάζει, ότι το χρονικό σημείο ανά μέσον τών εσπερινών’, κατά το οποίον εγένετο η δευτέρα προσφορά τής ημέρα, δεν είναι αυτό που κακοδόξως διδάσκει η Σκοπιά (δηλ. 6:007:20 μ.μ.), αλλά το χρονικό σημείο μεταξύ 9ης και 11ης , δηλαδή 3:005:00 μ.μ.!!! Την ώρα δε που εσφάζοντο οι πασχάλιοι αμνοί, το ίδιο χρονικό σημείο συνέπεσε να σφαγή και ο αμνός τού Θεού, κι έτσι ο σταυρωθείς Ιησούς είναι το εν τη ιστορία πραγματοποιηθέν αληθές αντίτυπον τής παλαιοδιαθηκικής θυσίας τού πασχαλίου αμνού!

«Μετά δε την νουμηνίαν έστιν εορτή τετάρτη τα διαβατήρια, ήν οι Εβραίοι πάσχα καλούσιν, εν ή θύουσιν πανδημεί, αρξάμενοι κατά μεσημβρίαν έως εσπέρας. Άγεται δε η πάνδημος θυσία τεσσαρεσκαιδεκάτη τού μηνός.» [Φίλωνος Αλεξανδρέως, De specialibus legibus (Περί τών εν μέρει διαταγμάτων), Βιβλίο Β΄, κεφ.‘Περί τών αναφερομένων εν είδει νόμων εις τρία γένη τών δέκα λογίων, το 3ον, το 4ον, το 5ον. Το περί ευορκίας και σεβασμού τής ιεράς 7ης και γονέων τιμής’, παρ.145].

    Άλλη μία εξωβιβλική μαρτυρία, που εκθέτει την πλάνη τής Εταιρίας Σκοπιά, αντλούμε από τον Φίλωνα, ο οποίος ξεκάθαρα λέγει, ότι οι Εβραίοι το Πάσχα αρχίζουν την θυσία κατά την μεσηβρίαν κι εντεύθεν, κι όχι τότε που βολεύει την Σκοπιά για να περάσει τα άζυμα και αναισχύντως να κάνει τον Χριστό και τούς μαθητές Του παραβάτες τού Νόμου.

«Κάθε σπιτικό έπρεπε να επιλέξει ένα υγιές, μονοετές αρσενικό πρόβατο ή κατσίκι. Αυτό το έφεραν μέσα στο σπίτι τη 10η ημέρα τού μήνα Αβίβ και το κράτησαν μέχρι τη 14η, οπότε το έσφαξαν και τίναξαν το αίμα του με μια δέσμη από ύσσωπο στους παραστάτες και στο ανώφλι τής πόρτας τής κατοικίας μέσα στην οποία θα το έτρωγαν (όχι στο κατώφλι όπου το αίμα θα πατιόταν)» (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.613).

    Κλείνοντας την μελέτη μας θέλουμε να απευθύνουμε ένα ερώτημα εις τούς αγαπητούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά: Αναφέροντας το ανωτέρω κείμενο ότι οι Εβραίοι διετηρούσαν το πρόβατο εις τις οικίες τους «μέχρι τη 14η» τού μήνα Αβίβ ή Νισάν, υπαινίσσεται το χωρίο ΕΞΟΔ. ΙΒ:6: (κατά το Εβρ.) «Και θέλετε φυλάττει αυτό μέχρι τής δεκάτης τετάρτης τού αυτού μηνός· και τότε άπαν το πλήθος τής συναγωγής τού Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας». Άρα η εντολή τού Θεού ήτο το πρόβατο να παραμείνει εις την οικία τών Ισραηλιτών, εννοείται ζωντανό, μέχρι την 14η Νισάν. Όταν η Σκοπιά βάζει τον Χριστό και τούς μαθητές Του, αλλά και όλους τούς Ισραηλίτες,  να σφάζουν τον αμνό ευθύς αμέσως με την είσοδο τής 14ης Νισάν, δηλ. 6:007:20 μ.μ., (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), το πρόβατο πώς εννοείται ότι παραμένει ζωντανό την 14η Νισάν, εφόσον σφάζεται ευθύς αμέσως με την είσοδό της;;;


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

428 σχόλια:

1 – 200 από 428   Νεότερο›   Νεότερο»
χριστακης ο κυπριος είπε...

γεια σας κυριε χρηστο,εχω ακουει για την αναμνηση της θυσιας του κυριου που κανουν οι μαρτυρες.τι ακριβως κανουν?θα ηθελα να μαθω παρακαλω.και κατι ακομα .στην κυπρο υπαρχουν αρκετοι μαρτυρες αλλα οχι φυσικα αρκετες χιλιαδες.τα τελευταιαχ χρονια αυξανονται οι αλλοδαποι που μπαινουν εκει μεσα.τους δινουν βοηθεια και τους προσηλυτιζουν.σε μια δουλεια που ειχα παει γνωρισα ενα νεαρο απο την αγκολα αφρικανο δηλαδη.απο οτι καταλαβα ηρθς στην κυπρο με την ιδιοτητα του φοιτητη.αλλα δεν ξερω αν ειναι λαθραιος η οχι.οταν μιλησαμε την πρωτη μερα απο απορια τον ρωτησα τι θρησκεια εχει?μου ειπε πιστευω μονο στην αγια γραφη.μετα ομως οταν μου ειπε οτι μενει στην παλια λευκωσια και τον βοηθουν καποιοι ανθρωποι χριστιανοι πηρα το θαρρος υποψιαζομενος και ρωτησα ποιοι ?μου ειπε καποιοι χριστιανοι που ειναι πολυ καλοι ανθρωποι.μετα οταν σχολασαμε μου δινει ενα βιβλιο στα ελληνικα ομως που εγραφε νεοι και κοινωνια νομιζω.το παιρνω.εχοντας δει παλιαστο διαδικυτο καποια βιβλια τους κατι μου ειπε οτι ηταν δικα τους.ανοιγω το βιβλιο και διαβαζω μαρτυρες του ιεχωβα.του λεω συγνωμη δεν το θελω.μου λεει γιατι δεν σου αρεσουν οι μαρτυρες?του ειπα οχι δεν ειναι χριστιανοι?οχι μου λεει ειναι καλα παιδια πολυ καλα.μου βρηκαν πιο καλο σπιτι και αποψε θα παω εκει.του λεω μακρια τους ειναιεπικινδυνοι.επεμενε οτι ειναι πολυ καλοι.του ειπα για την μεταγγιση που απαγορευετε μονο.απαντησε λεγοντας οτιδεν γινεται ετσι πραγμα διοτι δε του το ειπαν.μηπως εινα φημες αυτα?οχι του λεω.καταλαβα οτιαυτη ειναι η τακτικη τους στον προσηλυτισμο.βλεπω εξαλλου στο περα χωριο διπλα απο το δαλικαποιους αλλοδαπους να κυκλοφορουν με φυλλαδια της οργανωσης.παρατηρησα ομως οτι αρκετοι απο αυτους τους μαρτυρες ειτε δικοι μας ειτε ξενοι ντρεπονται που κανουν τους πλασιε.η μητερα μου δουλευει σαν πωλητρια σε καταστημα.γνωριζει αρκετους μαρτυρες.τους ειδε να ερχονται με γραβατες καινα τους καλουν στις διοργανωσεις τους.παντα ομως τους διωχνει ευγενικα.ετυχε μα ερθουν και σπιτι μου καποιες κοπελες μαρτυρες για να δωσουν ημερολογια.οταν ειδαν την μανα μου ντραπηκαν επειδη την ηξεραν.δεν μπηκαν σπιτι ευτυχως για μας!απλα της ειπαν ενα γεια και της εδωσαν το ημερολογια και εφυγαν.οταν μου το ειπε η μανα μου της ειπα ποτε να μην τους φωναξεις να τους μιλας ευγενικα.ειδικα οταν βλεπεις ατομα ντροπαλα.αυτα τα ατομα πιστευω ειναι πιο ευκολο να ξεφυγουν.πιστευω κυριε χρηστο επραξα σωστα.δεν γνωριζα για αυτους μεχρι που διαβασα εσας και τον κυριο μαυρομαγουλο της οοδε.ελπιζω καποιοι απο αυτους να ξεφυγουν μεσω του διαδικυτου αν και βλεπω οτι τα παντα τα ελεγχει η σκοπια.ανακαλυψα ενα δυο γκρουπ των μαρτυρων στο φεισμπουκ τα οποια ειχαν αρκετα μελη αλλα ξαφνικα αδεισαν.μενει μονο ο φισκιλης να κατηγορει την ορθοδοξια απο ιστοσελιδα και φεισμπουκ.φαινεται οτι εχει καποιο αξιωμα ο ανθρωπος και δεν τον ενοχλουν.

Χρήστος αντιαιρετικός είπε...

Αγαπητέ Χριστάκη καλημέρα. Γι’ αυτό που με ρώτησες έχω γράψει άρθρο και βρίσκεται στον «Αντιαιρετικό». Είναι το «Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ ή ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ». Μπες στο http://antiairetikos.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html και θα σου εξηγηθούν όλα.

Στο σχόλιό σου μιλάς για κάποιον Φισκιλή που έχει και ιστοσελίδα. Μπορείς να μου δώσεις περισσότερες πληροφορίες.
Αν δεν επικοινωνήσουμε ξανά σου εύχομαι Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Χρήστος αντιαιρετικός

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

ενα δυο γκρουπ των μαρτυρων στο φεισμπουκ τα οποια ειχαν αρκετα μελη αλλα ξαφνικα αδεισαν.μενει μονο ο φισκιλης να κατηγορει την ορθοδοξια απο ιστοσελιδα και φεισμπουκ.φαινεται οτι εχει καποιο αξιωμα ο ανθρωπος και δεν τον ενοχλουν. 16 Απριλίου 2011 6:55 μ.μ.

- Μήπως θέλει να δοκιμάσει την τύχη του εδώ μέσα στην πισίνα κηρύττοντας τα εμμέσματα των ΜΤΙ ως διδασκαλίες του Θεού;;;Αν το επιθυμεί είμαστε εδώ μετά το Πάσχα.

Ανώνυμος είπε...

Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 26:26 - 28.
Καινή Διαθήκη των Χριστιανών:

« 26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· 27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 28 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.»

Μετάφραση Νέου Κόσμου, των Μαρτύρων του Ιεχωβά:

«Καθώς συνέχιζαν να τρώνε, ο Ιησούς πήρε ένα ψωμί και, αφού είπε μια ευλογία, το έσπασε και, δίνοντας το στους μαθητές, είπε: Πάρτε , φάτε. Αυτό σ η μ α ί ν ε ι το σώμα μου.

Επίσης πήρε ένα ποτήρι και, αφού είπε μια ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: Πιείτε από αυτό, όλοι σας, διότι αυτό σ η μ α ί ν ε ι το αίμα μου της διαθήκης, το οποίο θα χυθεί χάρη πολλών για συγχώρηση αμαρτιών.»Θα ήθελα να ρωτήσω τους αγαπητούς Μάρτυρες του Ιεχωβά,
(δεν λέω την λέξη:Χριστιανοί, γιατί δεν είναι Χριστιανοί.),
μήπως μπορούν να μας πουν τι ακριβώς σημαίνει, η λέξη: « ἐστι» ;

Το ρωτώ γιατί, είναι εύκολο να ξεγελάσεις έναν Πακιστανό, έναν Αλβανό, έναν Τούρκο, έναν Κινέζο, έναν Άγγλο, ή έναν Γερμανό, και να του πεις ότι η λέξη "ἐστι", και η λέξη "σημαίνει", έχουν την ίδια έννοια και σημασία, αλλά δυστυχώς για τους Έλληνες Μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι εξαιρετικά δύσκολο, να επιβάλλουν με αυτό τον ανίερο και βλάσφημο τρόπο, την δογματική της εταιρίας Σκοπιά, στους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς, γιατί αυτοί γνωρίζουν την μητρική τους γλώσσα, τα Ελληνικά, που είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα της Καινής Διαθήκης.

Προσωπική μου άποψη, είναι ότι κακώς, μετά από 60 χρόνια, από την μέρα που εκδόθηκε η Μετάφραση Νέου Κόσμου, στα αγγλικά, τελικά επέτρεψαν οι Ελληνικές αρχές, να υβρίζεται Το Άγιο Όνομα Του Κυρίου, μέσω αυτής της ανίερης και βλάσφημης αλλοίωσης του Ιερού Ευαγγελίου.

Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα αλλοίωσης που έχει γίνει, σε σύγκριση με τα αναρίθμητα κακοποιημένα και αλλοιωμένα χωρία, της Αγίας Γραφής, από την Μετάφραση Νέου Κόσμου.

Εχθές βρήκα στο γραμματοκιβώτιό μου, ένα μάτσο προσκλήσεις για την "Ανάμνηση" των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτή την αντιγραφική και βλάσφημη παρωδία του Μυστικού Δείπνου.

Ερωτώ τις αρχές της Ελλάδος, ποιος έδωσε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, το δικαίωμα και την άδεια, αυτές τις άγιες μέρες, για τον Ορθόδοξο λαό, να γυρνούν σαν "λύκοι", και να προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα των Χριστιανών, που με ιερή κατάνυξη, ετοιμάζονται για το Άγιο Πάσχα;

Εμένα προσωπικά, με εξοργίζει με ιερή οργή, αυτό το φαινόμενο, γιατί το θεωρώ, και είναι, ύβρης προς την θρησκευτική μου συνείδηση, την στιγμή που γίνεται αυτός ο αντισυνταγματικός και ποινικώς κολάσιμος προσηλυτισμός, την στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των αποδεκτών αυτού του προσηλυτισμού, είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

Ελισαίος είπε...

Πολύ διαφωτιστική ανάλυση.
Πράγματι σε πλήρη αρμονία με τον τιτλο του blog σας αγαπητέ Χρήστο:
"Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥΣ". Προφανώς τις ίδιες πεποιθήσεις ασπάζονται οι ανά τον κόσμο Ορθόδοξοι αδελφοί αν και δεν μπορούν πάντοτε να τις προβάλουν με τόσο αναλυτικό λόγο. Φιλότιμες προσπάθειες πάντως γίνονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλες οργανώσεις στη Βουλγαρία, στην οποία έχω εργαστεί επί μακρόν, ώστε να ανακοπεί η λαίλαπα των αποκαλούμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Άξιοι μίμησης μερικοί κάτοικοι του Μπουργκάς οι οποίοι χωρίς ακρότητες και φανατισμούς μας συγκίνησαν με την προσπάθειά τους να εκλογικεύσουν πολλούς από τους μάρτυρες στην πόλη τους ερχόμενοι σε ένα καλά προετοιμασμένο δημόσιο διάλογο μαζί τους όπως θα δείτε στο σεχτικό βίντεο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας με την ελπίδα η προσπάθειά τους να βρεί μιμητές προς τιμή της Ορθοδοξίας απανταχού της γης.
http://www.youtube.com/watch?v=mupvRlG-i8g

Χρήστος – αντιαιρετικός είπε...

Αγαπητοί μου, για μία ακόμη φορά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά απέδειξαν το … υψηλό επίπεδο «διαλόγου» που τους διακρίνει και είναι κάπως έτσι:

- Τι κάνεις Γιάννη;
- Κουκιά σπέρνω!

Έτσι και ο Μάρτυρας του Ιεχωβά ονόματι Ελισαίος που μπήκε στο παρόν άρθρο για να κάνει υποτίθεται διάλογο.
Αντί να ασχοληθεί με την ορθότητα ή μη του άρθρου, νόμισε πως μπήκε σε … Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και περιμένοντας πιθανόν .. Βραβείο σκηνοθεσίας παραπέμπει σε .. βίντεο στο You Tube!!!! για να γίνει διάλογος!!!!!!

Άντε αγόρι μου Ελισαίε να βρεις την Μάρθα Βούρτση να γυρίσετε καμιά ταινία μήπως καταφέρεις τελικά και πάρεις το ρημάδι το Όσκαρ σκηνοθεσίας!

Πέρα από την πλάκα τώρα, αν πραγματικά θέλεις διάλογο, πάρε θέση σε ότι διαπραγματεύεται το άρθρο.

Ο «Αντιαιρετικός» ούτε ποτέ σε βίντεο παρέπεμψε, ούτε σε ιστοσελίδες, μόνο σε γραπτά ντοκουμέντα.

Εμπρός λοιπόν. Πάρε θέση στο θέμα του άρθρου να γίνει διάλογος.

Χρήστος – αντιαιρετικός

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Βρε ‘’Αντιαιρετικέ’’ Χρήστο κακό παιδί.

Άσε τον άνθρωπο να πάρει λίγο τα πάνω του μπας και ξαναγράψει.

Έτσι όπως του απάντησες πως να πάρει θάρρος ;;;

θα μας φύγει κι αυτός και θα είμαστε πάλι μόνοι μας στο blog σου όπως ο κ.Γιώργος ο ΜΤΙ από τη Γερμανια που έλεγε πως φέρνει σε δύσκολη θέση τους Ορθόδοξους εδώ μέσα αλλά και ο Αστρολόγος που ήθελε αντιπαράθεση επιχειρημάτων ώσπου στο τέλος έφυγαν αρον αρον και οι δυο.

Πάρτον με το καλό που λένε λαϊκά μήπως και ξεγελαστεί και γράψει τίποτα και ύστερα τον ‘’μασάμε’’ για τα καλά.Άντε μήπως δουλέψουν τα σαγόνια μου αλληγορικώ τω τρόπω […]

Ανώνυμος είπε...

Αν σας δείξω ένα βίντεο με τον ξυλοδαρμό ενός παιδεραστή, στις φυλακές, και τον βιασμό του, από άλλους κατάδικους, θα βάλετε τα κλάματα όλοι, ειδικά αν τον δείτε μετά το ξύλο και τον ομαδικό βιασμό.


Τι λέτε, είναι κρίμα ο παιδεραστής, και πρέπει να τον προστατέψουμε;


Να τον υπερασπιστούμε;

Να τον αποφυλακίσουμε;

Να τον λυπηθούμε;


Εγώ λυπάμαι τα αθώα θύματα, όλα αυτά τα παιδάκια, που πέρασαν την κόλαση, στα χέρια του κτήνους.

Για να μη αναφερθώ στο αίμα μας, που θα πλύνουν τα πόδια τους, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, σε λίγο, στον αρμαγεδών.

Πως είπατε;

Αν τολμήσει να έρθει σε διάλογο ο Ελισαίος, και δεν έχει το έντυπο που το λέει αυτό, θα του το δείξω εγώ.

Αργότερα θα συνεχίσουμε, με βίντεο, από τις κηδείες των παιδιών που πέθαναν μετά από άρνηση μετάγγισης αίματος...έχετε δει άνθρωπο δίχως σταγόνα αίματος μέσα του;

Είναι αποτρόπαιο το θέαμα.

Πάντως οι ΜτΙ, που έφαγαν τα χαστουκάκια στο βίντεο, είχαν πάρα πολύ αίμα, σε αντίθεση με τα παιδάκια που αργοπεθαίνουν, λόγω της άρνησης να δεχθούν μετάγγιση, στα νοσοκομεία σε όλες τις χώρες, όπου ζουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.


ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

Πϊτερ προς κ. Χρήστο και Ελισαίο είπε...

Κύριε Χρήστο καλησπέρα.

Πώς είπε ο κύριος Ιεχωβίτης ότι τον λένε;

Ελισαίο;

Ποιόν Ελισαίο εννοεί αυτόν που με τα οστά του έκανε ανάσταση νεκρού; Β΄ΒΑΣΙΛΕΩΝ 13.20

Σε καλωσορίζουμε αγαπητέ Ελισαίε.

Ωραίο το βιντεάκι σου αλλά άστοχο βρε παιδί μου;

Δηλαδή όχι ακριβώς άστοχο..

ΑΣΧΕΤΟ!!!

Πίτερ

Ανώνυμος είπε...

Πίτερ, αυτόν πρέπει να εννοεί, τον Ελισαιέ υιόν Σαφάτ, αυτόν που καταράστηκε μικρά παιδάρια επειδή κορόιδεψαν τη φαλάκρα του με αποτέλεσμα 42 εξ αυτών να βρουν φρικτό θάνατο.

Περί ζύμης και αζύμων, πολύ πιθανόν ο Ιησούς να μην έβαζε μπουκιά στο στόμα του εκείνο το βράδυ αν ήξερε πως οι χριστιανοί, 20 αιώνες αργότερα ακόμη θα συζητούσαν για το αν είχε ζύμη ή όχι το ψωμί του στο τελευταίο του δείπνο. Η παράνοια σε νέα ύψη.

Επίσης, είναι λυπηρό στο blog ενός εκπαιδευτικού και -υποτίθεται- παιδαγωγού να υπάρχουν σχόλια μισαλλοδοξίας και υποστήριξης της βίας κατά αλλοδόξων κι αυτός να ποιεί τη νύσσαν. Εκτός κι αν συμφωνεί και επαυξάνει, οπότε καθίσταται τρομερά επικίνδυνος για την εκπαίδευση μαθητών.

Nikos.

Ανώνυμος είπε...

Κάθε φορά που πλησιάζουν άγιες ημέρες, ο Σατανάς οργίζεται και αρχίζει την επίθεση...

ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

Ανώνυμος είπε...

Ναι, Ο Σατανάς οργίζεται... και βάζει τους υπηρέτες τους να μοιράζουν φυλλάδια

Και ο Θεός βάζει τους υπηρέτες του να απαντήσουν με πέτρες και μπουνιές...


Τις έχεις κάψει όλες τις ασφάλειες "Αντιχιλιαστικό Εγχειρίδιο"

Ελιού

Ανώνυμος είπε...

Ελιού, ξέχασες πως αυτοί που διανέμουν τα φυλλάδια, δεν είναι Χριστιανοί, γιατί, δεν πιστεύουν Στον Υιό Του Πατρός.
Άρα εφόσον δεν πιστεύουν Στον Χριστό, με ποιον είναι;
Δεν είναι με τον Σατανά;

ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

Ανώνυμος είπε...

http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17827&subid=2&pubid=125734687

Ο Ελισαίος, θα κάνει κάποιο σχόλιο, για το παρακάτω δημοσίευμα, σχετικά με την δράση, του αδελφού του, Μάρτυρα του Ιεχωβά;Τραγωδία με δώδεκα μαθητές νεκρούς και ακόμη 22 τραυματίες σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο Τάσο ντα Σιλβέιρα (Tasso da Silveira) στην υποβαθμισμένη περιοχή Ρεαλένιο του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία από τα πυρά του 24χρονου Ουέλινγκτον Μενέζες ντε Ολιβέιρα (Wellington Menezes de Oliveira), πρώην μαθητή του ίδιου σχολείου.

http://www.youtube.com/watch?v=oW4OJryY2_I&feature=related


Οπλισμένος με δύο περίστροφα και ζωσμένος με σφαίρες, ο Ολιβέιρα στην αρχή σκότωσε κάποιους μαθητές που βρίσκονταν στην αυλή και τους διαδρόμους.


"Έλεγε στα παιδιά να γυρίσουν προς τον τοίχο και μετά τα πυροβολούσε στο κεφάλι, ενώ εκείνα τον παρακαλούσαν να μην το κάνει.

Υπήρχε πολύ αίμα και κάποια παιδιά ψυχορραγούσαν στις σκάλες", ανέφερε ο 11χρονος Τζαντέ Ράμος σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.


Εικόνες που έχουν αναρτηθεί στο YouTube δείχνουν τα παιδιά να τρέχουν ουρλιάζοντας στους διαδρόμους και ζητώντας βοήθεια με τις λευκές μπλούζες τους καλυμμένες με αίμα.

Λήψη από την κάμερα του εσωτερικού κυκλώματος του σχολείου δείχνει τους μαθητές καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τα πυρά.


Κατευθύνθηκε σε μια από τις τάξεις φωνάζοντας "θα σας σκοτώσω όλους" και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, με δύο περίστροφα, εναντίον των μικρών μαθητών, ηλικίας 9 εως 14 ετών.

Οι δάσκαλοι έκλεισαν τις πόρτες των υπολοίπων τάξεων και τα παιδιά χώθηκαν κάτω από τα θρανία σε μια προσπάθεια να προφυλαχτούν από τη μανία του νεαρού άνδρα.

διαβάστε επίσης:
Οργή και θλίψη στις κηδείες των 12 μαθητών
"Σκέφτηκα... Ολοι θα πεθάνουμε"

"Παιδιά έβγαιναν από το σχολείο γεμάτα αίματα, ζητώντας βοήθεια, κάποιος μαθητής είχε τραυματιστεί στον ώμο.


Φοβόταν και έκλαιγε" δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας, Ροντρίγο Αλβάρες Περέιρα στο BBC, κάτοικος της περιοχής ο οποίος κατευθύνθηκε στο σημείο όταν άκουσε ριπές από το χώρο του σχολείου.

Ο δράστης μετά την αυτοκτονία του στη σκάλα του σχολείου.

Ο 11χρονος μαθητής Μάρκο Σίλβα που επίσης έζησε το μακελειό από κοντά είπε πως ήταν σα να παίρνει μέρος σε ταινία τρόμου: "Ολοι μας πέσαμε στο έδαφος.

Ο δάσκαλος μας ζήτησε να παραμείνουμε ήσυχοι ώστε να μην μας αντιληφθεί. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα… Αν έρθει… όλοι θα πεθάνουμε".

Την ίδια ώρα, δύο από τους μαθητές που έφεραν τραύματα από σφαίρες βγήκαν τρέχοντας στον δρόμο και ειδοποίησαν δύο αστυνομικούς οι οποίοι έκαναν περιπολία, δύο τετράγωνα πιο μακριά.

Αμέσως, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολείο και ένας από αυτούς εντόπισε τον δράστη στον δεύτερο όροφο και αντάλλαξε μαζί του πυροβολισμούς.

Ένα από τους μαθητές τρέχει να γλιτώσει έχοντας ήδη τραυματιστεί στον ώμο.


"Μόλις με είδε, με σημάδευσε με το όπλο", λέει ο αστυνομικός Μάρτσιο Αλβές: "Όμως πρόλαβα και τον πυροβόλησα στα πόδια.

Εκείνος έπεσε στα σκαλιά και αμέσως μετά αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι".


Από τα πυρά του Ολιβέιρα έπεσαν νεκροί επί τόπου έντεκα μαθητές, στην πλειονότητά τους κορίτσια, ενώ ένας ακόμη εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Πολλοί από τους τραυματίες που νοσηλεύονται βρίσκονται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.


Ο αντιδήμαρχος της πόλης, Εντμάρ Πεϊξότο ανέφερε στα τοπικά μέσα ότι ο Ολιβέιρα ήταν φορέας του ιού HIV.

Ήταν "Μάρτυρας του Ιεχωβά", όπως οι θετοί του γονείς και τα υπόλοιπα πέντε παιδιά τους.


Συγκλονισμένη από το μακελειό δήλωσε η πρόεδρος της Βραζιλίας σημειώνοντας ότι αθώα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και το μέλλον τους.


http://www.youtube.com/watch?v=2tmZHlKu_7c&feature=relatedhttp://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17827&subid=2&pubid=125734687ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Αγαπητοί κύριοι Ελισαίε και Αντιχιλιαστικόν Εγχειρίδιον. Σας ανακοινώνω πως ο διάλογός σας είναι εκτός θέματος με ότι διαπραγματεύεται το παρόν άρθρο. Αν συνεχίσετε επ' αυτού θα σας διαγράψω τα σχόλια. Όπως έγραψα και στο προηγούμενο σχόλιό μου, αν θέλει ο κ. Ελισαίος να τοποθετηθεί επί του θέματος του άρθρου έχει καλώς.
Έχω να κάνω και δυο προτάσεις. Αν θέλει ο κ. Ελισαίος μπορεί να φτιάξει ένα μπλογκ - ξέρω ανέκδοτο είπα - όπου να γράφει ότι θέλει για τη Σκοπιά και τους ΜτΙ.
Η δεύτερη πρόταση είναι πως αν ο κ. Ελισαίος επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με τα βιντεάκια με τον κ. Αντιχιλιαστικόν Εγχειρίδιον, μπορεί να μπει στο http://eleftheros-aitos.blogspot.com/

Κύριε Nikos σας χαιρετώ. Δεν ήξερα πως αγαπάτε με τόσο πάθος τον "Αντιαιρετικό". Όταν είδα το σχόλιό σας, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό η παροιμία "Λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή;" Όλα τα είχα δει και όλα τα είχα ακούσει από εσάς. Αλλά να ενδιαφέρεστε και για την ... εκπαίδευση των μαθητών εσείς, είναι σκέτο ανέκδοτο!!! Πάντως εγώ θα προτείνω στην κ. Διαμαντοπούλου να σας προσλάβει ως εκπαιδευτικό για το υψηλό επίπεδο ήθους και ύφους που σας διακρίνει και ιδιαίτερα αυτό της ασύστολης βωμολοχίας!
Άλλωστε όπως σας έχω πει και παλιότερα το να με κατηγορείτε εσείς είναι μεγάλη χαρά για μένα.

Χρήστος - αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Αντιαιρετικέ, υπάρχει ένα σχόλιο ενός ανεγκέφαλου, που ούτε λίγο ούτε πολύ, εξισώνει τους πιστούς ενός άλλου δόγματος με τους παιδεραστές και ονειρεύεται τον ξυλοδαρμό τους και τον ομαδικό βιασμό τους. Κι εσύ αντί να τον επαναφέρεις στην τάξη, σφυρίζεις αδιάφορα. Η βωμολοχία ενός ορθόδοξου κατά “αιρετικών”είναι μουσική στ’ αυτιά σου; Αυτή η βωμολοχία δεν σε ενοχλεί;

Δεν αμφιβάλλω πως είναι μεγάλη χαρά για σένα να σε κατηγορούν σκεπτόμενοι άνθρωποι και να σε επαινούν μισαλλόδοξα φασιστοειδή.

Nikos.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Κύριε Ελισαίε και κύριε Nikrom, όπως είχα υποσχεθεί σας έσβησα τα σχόλια, γιατί είναι εκτός θέματος. Αν συνεχίσετε θα αναγκαστώ να βάλω φραγή κάτι που δεν μου αρέσει.

Χρήστος - αντιαιρετικός

Πίτερ προς Νίκο (Σκορποχωρίτη) είπε...

Νίκο ''σκορποχωρίτη'' - σου έχω πει εδώ και πολύ καιρό να μην ασχλείσαι μαζί μου.

Να απαντήσεις πρώτα σε ό,τι σε έχω ρωτήσει και αφού το κάνεις αυτό μετά ευχαρίστως να μιλήσουμε για ότι θες.

Πίτερ

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Κ. Ελιού, σας έσβησα το σχόλιο, γιατί ήταν εκτός θέματος και έβαλα και φραγή όπως είχα υποσχεθεί στον κ. Ελισαίο και τον κ. Nikrom. Άλλωστε το "νήμα" του άρθρου ( και ο νοών νοείτω) ασχολείται με άλλο θέμα. Αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού ευχαρίστως να το δημοσιεύσω,

Καλό σας απόγευμα
Χρήστος - αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Λύστε μου δύο απορίες παρακαλώ.

Η “εσπέρα της 14ης”
είναι 14η ή 15η;

Το δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του,
έγινε Παρασκευή 14
ή Πέμπτη 13 του Νισάν;

Έχω κι άλλες απορίες, εξαρτόμενες από τις παραπάνω, κι αν μου λύσετε αυτές, ίσως λυθούν κι εκείνες αυτομάτως.


Δήκτης.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Κ. Δήκτη θα ενημερώσω τον κ. Τσιμπιρίδη για τις απορίες σας και ευελπιστώ να σας απαντήσει. Έβγαλα και την φραγή για να είναι ο διάλογος ζωντανός και ελπίζω να το σεβαστείτε αυτό. Αν κάποιο σχόλιο δικό σας ή κάποιου άλλου είναι εκτός θέματος σας ενημερώνω πως θα το διαγράφω.

Καλή σας ημέρα
Χρήστος - αντιαιρετικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ κ. Δήκτη

Κατ’ αρχάς χαίρομαι που επιτέλους μετά από 15 και πλέον ημέρες, από τότε που δημοσιεύθη η μελέτη μου περί τών αζύμων τού Αναμνηστικού Δείπνου τού Ιησού, ένας ακόλουθος τής Σκοπιάς, ενδιαφέρεται να μάθει και να εμβαθύνει εις θέματα που έως τώρα θεωρούνταν δεδομένα. Δεδομένα εκ μέρους τής Σκοπιάς αλλά και δεδομένα εκ μέρους όλων σχεδόν τών ακολούθων αυτής. Εις την μελέτη που δημοσιεύθη, έγινε μία προσπάθεια εκ μέρους τού γράφοντος, πολύ συνοπτικώς, παρόλη την μεγάλη έκταση τού άρθρου, να έρθουν εις το φως πλανεμένες διδασκαλίες τής Σκοπιάς, που όπως προείπα, ως τώρα θεωρούνταν δεδομένες και ‘Γραφικές’. Το θέμα είναι τεράστιο και επιφυλάσσομαι με επομένη μου μελέτη να επανέλθω και να δώσω, με την χάρη τού Θεού, ικανοποιητικές απαντήσεις εις μερικούς γρίφους και αινίγματα που ταλανίζουν πληθώρα ερμηνευτών αρκετούς αιώνες τώρα.

Όσον αφορά εις τις απορίες σας τώρα έχω να πω τα εξής:

Η ‘εσπέρα’ τής 14ης Νισάν, δεν είναι ΜΙΑ εσπέρα, αλλά ΔΥΟ και πλέον συγκεκριμένως το ‘ανά μέσω τών εσπερινών’ διάστημα, εφόσον εις το πρωτότυπο Εβραικό κείμενο η αντίστοιχη λέξη δεν είναι εις τον ενικό (ereb) αλλά εις τον πληθυντικό αριθμό (‘bên hā•‘ar•bā•yim). Συμφώνως τώρα προς την Σκοπιά, αυτό το διάστημα εντοπίζεται εις την αρχή τής 14ης Νισάν, 6:00 – 7:20 μ.μ., δηλαδή κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα (Ενόραση,τόμ.Β΄, σελ.614). Αυτή όμως η ερμηνεία καταρρίπτεται αυτομάτως ΚΑΙ από την ίδια την Γραφή, αλλά ΚΑΙ από την Ιουδαική Εξωβιβλική Γραμματεία, όπως μαρτυρούν οι Ιώσηπος και Φίλων ο Αλεξανδρεύς, όπως θα διαβάσατε εις την μελέτη μου. Αμφότεροι (Γραφή και προαναφερόμενοι Ιστορικοί) μαρτυρούν, ότι αυτό το διάστημα εντοπίζεται μεταξύ 12:00 μ.μ. και 6:00 μ.μ, φυσικά εις την 14ην Νισάν, κατά το φωτεινόν μεταμεσημβρινόν αυτής τμήμα.

Εάν διαβάσατε το κεφάλαιο ‘Μερικές παρατηρήσεις επί τού μεταγενεστέρου Ιουδαικού Πάσχα’ και ειδικώς την παράγραφο ‘β) Τόπος και χρόνος τής σφαγής τών αμνών’ θα διαπιστώσατε, ότι εν σχέσει με το εν Αιγύπτω Πάσχα, ο χρόνος τής σφαγής τών Πασχαλίων αμνών επεκτάθηκε, λόγω τών δεκάδων χιλιάδων αμνών που έπρεπε να σφαγούν υπό τών ιερέων πλέον, κι όχι υπό τών αρχηγών τών οικογενειών όπως εγένετο εις το πρώτο εν Αιγύπτω Πάσχα. Ποια χωρία τώρα είναι αυτά που διαψεύδουν την Σκοπιά, ως προς τον ακριβή χρόνο τής σφαγής τών αμνών, καθώς και την λεπτομερή ανάλυση αυτών, μπορείτε να τα βρείτε διαβάζοντας την μελέτη από το κεφάλαιο ‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’ κι εντεύθεν.

Όπως καταλαβαίνετε αγαπητέ κ. Δήκτη, αυτή είναι και η Αχίλλειος πτέρνα τής Σκοπιάς, κι εδώ εντοπίζεται η γκάφα που έχει κάνει να βάζει τον Χριστό, τούς Αποστόλους, αλλά και όλο τον Εβραικό λαό να τρώνε άζυμα ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑ προ τής νομίμου που είναι η 15η Νισάν (ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:5, ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17)! Εφόσον η Σκοπιά πιστεύει ότι ο Πασχάλιος αμνός εσφάζετο εις την αρχή τής 14ης Νισάν, άρα και η βρώση αυτού υποχρεωτικώς πρέπει να συνοδεύεται με άζυμα. Κι έτσι ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΩΣ η Σκοπιά κάνει τον Χριστό παραβάτη τού Νόμου, κι έχει το θράσος μετά να εξαπολύει εις τούς δρόμους τούς ακολούθους της, προκειμένου να προσκαλέσουν εις την Ανάμνηση, πλήθος κόσμου, για να παρακολουθήσουν μίαν τελετή εις την οποίαν ο Χριστός διακηρύσσεται ΕΥΘΑΡΣΩΣ παραβάτης τού Νόμου!!! (Ακολουθεί η συνέχεια τής απαντήσεώς μου)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Συνεχίζοντας την απάντησή μου, σάς εφιστώ επίσης την προσοχή εις ένα χωρίο το οποίο, καταρρίπτει εκ θεμελίων το παραμυθάκι τής Σκοπιάς περί βρώσεως αζύμων την 14ην Νισάν, το οποίο ‘ο δούλος’ επεχείρησε να το ‘αλλοιώσει’ προκειμένου να ‘στραβώσει’ τούς ακολούθους του, αλλά τελικώς δεν τα κατάφερε. Ομιλώ περί τού ΔΕΥΤ. ΙΣΤ:3 (κατά το Εβρ.) «Δεν θέλεις τρώγει με αυτό (δηλ. με το Πάσχα) ένζυμα• επτά ημέρας θέλει τρώγει άζυμα με αυτό (δηλ. με το Πάσχα)...». Εις δε την μετάφραση τών Ο΄ έχει ως εξής: «Ου φαγή επ’ αυτού ζύμην• επτά ημέρας φαγή επ’ αυτού άζυμα...». Η εντολή τού Θεού είναι ξεκάθαρη. Εις το επταήμερο τής βρώσεως τών αζύμων ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ!!! Άρα έχουμε ένα επταήμερο βρώσεως αζύμων, εις το οποίο η πρώτη ημέρα (δηλ. η 15η Νισάν) είναι η ημέρα τής βρώσεως τού Πάσχα! (Όπως πιστεύω θα έχετε κι εσείς καταλάβει, το πρόβατο εσφάζετο την 14ην Νισάν, αλλά ετρώγετο την επομένη ημέρα, εις την αρχήν δηλαδή τής 15ης)

Κατά την πλανεμένη εφαρμογή όμως τού ‘αυθεντικού προφήτου τής γενεάς μας’ και ‘τού αληθινού εκπροσώπου τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342), δεν έχουμε ΕΠΤΑ ημέρες βρώσεως αζύμων, αλλά ΟΚΤΩ (!!!), εφόσον περιλαμβάνεται και η 14ην Νισάν! Για να αποφύγει λοιπόν τον σκόπελο αυτό ο ανωτέρω ‘προφήτης’, και για να ‘στραβώσει’ τούς αναγνώστες, επεχείρησε να αλλοιώσει την έννοια τού προαναφερθέντος χωρίου ως εξής: «Δεν πρέπει να τρως τίποτα το ένζυμο μαζί με αυτό εφτά ημέρες. Πρέπει να τρως μαζί με αυτό άζυμους άρτους...». (Μετάφραση Νέου Κόσμου, έκδ.1997). Παρατηρούμε δηλαδή, ότι εντέχνως έχει αλλάξει την στίξη τού χωρίου, και η άνω τελεία έχει αφαιρεθεί από την λέξη ‘ένζυμα’ ή ‘ζύμην’ (Ο΄), που υπάρχει και εις τα δύο κείμενα (Εβραικό και Ο΄), κι έχει μετατραπεί εις τελείαν, τοποθετημένη μετά την λέξη ‘ημέρες’, επί σκοπώ η έννοια τού επταημέρου να μεταφερθεί από τα άζυμα εις τα ένζυμα!!! Να αποσυνδεθεί δηλαδή ο αναγνώστης από το νόημα τού χωρίου που έχει να κάνει με ‘επταήμερη βρώση αζύμων με το Πάσχα’, και να μεταφερθεί εις την ‘επταήμερη μη βρώση ενζύμων με το Πάσχα’! Βέβαια το νόημα παραμένη το ίδιο αλλά η Σκοπιά κέρδισε με αυτό το εξής: Ο αναγνώστης πλέον, με μία απλή ανάγνωση, δεν αντιλαμβάνεται ότι ΚΑΙ το Πάσχα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ εις το επταήμερο τών αζύμων, εφόσον η φράση ‘επτά ημέρες’, με την καινούργια στίξη τής Σκοπιάς, αναφέρεται εις τα ένζυμα κι όχι εις τα άζυμα! Και αυτό που λέω δεν είναι προσωπική μου άποψη, αλλά συνέβη εις την πράξη με Μάρτυρες τού Ιεχωβά. Πρέπει κάποιος να αναγνώσει αρκετές φορές το συγκεκριμένο χωρίο για να διαπιστώσει, ότι τελικά ΚΑΙ το Πάσχα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ εις το επταήμερο τών αζύμων.

Αγαπητέ κ. Δήκτη, αυτό που έκανε η Σκοπιά, κατά την γνώμη σας, είναι εσκεμμένο, υπάρχει δηλαδή πρόθεση ‘στραβώσεως’ και ‘ρίξιμο στάχτης’ εις τα μάτια τών αναγνωστών πίσω από αυτό, ή είναι εντελώς τυχαίο; Θα επιθυμούσα πολύ να άκουγα και την δική σας γνώμη επ’ αυτού. (Ακολουθεί η συνέχεια τής απαντήσεώς μου)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Συνεχίζοντας, όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημά σας, περί τής ακριβούς χρονικής στιγμής τού Δείπνου τού Ιησού, οφείλω να παραδεχθώ ότι η απάντηση δεν είναι πολύ εύκολη. Είναι κάτι που έχει ταλανήσει τούς ερμηνευτές για πολλούς αιώνες κι αυτό οφείλεται, όπως θα διαβάσατε και εις την μελέτη μου, εις την ‘αντίφαση’ που υφίσταται μεταξύ τών τριών συνοπτικών και τού Ιωάννου και η οποία οφείλεται εις την περίφημη φράση ‘πρώτη ημέρα τών αζύμων’. Διότι εάν ως ‘πρώτη τών αζύμων’ ή κατά τον ΜΑΡΚ. ΙΔ:12 «Και τη πρώτη ημέρα τών αζύμων, ότε το πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού• πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμεν ίνα φάγεις το πάσχα;» εκλειφθεί ως η ημέρα σφαγής τού πασχαλίου αμνού, δηλαδή η 14η Νισάν, ημέρα Πέμπτη, τότε την ίδια ημέρα, γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, την δε επομένη ημέρα 15η Νισάν ημέρα Παρασκευή, τελείται η σταύρωση, κάτι που έρχεται εις άμεση σύγκρουση με τον Ιωάννη που λέγει ξεκάθαρα, ότι η ημέρα θανάτου τού Ιησού ήτο ‘παρασκευή τού πάσχα’ (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14), δηλαδή η Παρασκευή 14η Νισάν, άρα ο Μυστικός Δείπνος έγινε την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή Πέμπτη 13η Νισάν! Αυτό κ.Δήκτη είναι ένα αίνιγμα, που δεν σάς κρύβω ότι με έχει συγκινήσει ιδιαιτέρως, πιστεύω ότι έχω βρει ικανοποιητική απάντηση, την οποίαν θα κάνετε υπομονή μερικές ημέρες μέχρι να την δημοσιεύσω. Το μόνο που μπορώ ακροθιγώς αυτή την στιγμή να σάς πω είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ο Δείπνος τού Ιησού πρέπει να ξεκίνησε την Πέμπτη 13ην Νισάν, ημέρα κατά την οποίαν επετρέπετο η βρώση ενζύμου άρτου, και δεν αποκλείεται να διήρκησε μερικές ώρες κατά την αρχή τής 14ης Νισάν.

Κλείνοντας, θέλω να σάς πω, ότι εάν επιθυμείτε, για διαφόρους λόγους, να έλθετε εις τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να στείλετε το τηλέφωνό σας εις την εξής διεύθυνση: geotsii_gr@yahoo.com

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για την απάντηση.
Έχω όμως κάποιες απορίες - ενστάσεις.

Λέτε στο άρθρο σας:

“Ημέρα χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων ήτο η επομένη ημέρα τού θανάτου τού Ιησού, η 15η Νισάν, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται εις το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού αυτού μηνός, εορτή τών αζύμων εις τον Κύριον• επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» και εις τούς ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 (κατά το Εβρ.) «Και την δεκάτην πέμπτην τού μηνός τούτου είναι εορτή• επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα.»!”

Στην Π.Δ. όμως, ξεκάθαρα αναφέρονται και κάποια άλλα, διαφορετικά πράγματα:

«εναρχόμενοι τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου αφ’ εσπέρας έδεσθε άζυμα έως ημέρας μιας και εικάδος του μηνός, έως εσπέρας. Επτά ημέρας ζύμη ουχ ευρεθήσεται εν ταις οικίαις υμών» (Έξοδος 12:18-19)

«και εν τω πρώτω μηνί, τεσσαρεσκαιδεκάτη του μηνός, έσται υμίν το πάσχα εορτή, επτά ημέρας άζυμα έδεσθε.» (Ιεζεκιήλ 35:21)

Hμέρα χρήσεως και βρώσεως των αζύμων ήταν η 14η και όχι η 15η, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Λέτε επίσης:

“Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ξεκάθαρα όπως προείπαμε εις την αρχή τής μελέτης μας, ότι το διάστημα τής χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων περιορίζεται εις ΕΠΤΑ (7) ημέρες, από την 15ην Νισάν έως και την 21ην Νισάν: ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 ........ Διδάσκοντας λοιπόν η Σκοπιά, ότι ο Ιησούς και οι μαθητές Του έφαγαν άζυμα την 14ην Νισάν, επεκτείνει το διάστημα από επτά (7) ημέρες, που εντέλλεται ο Νόμος τού Θεού προς χρήση και βρώση αζύμων, εις οκτώ (8)!!!”

Με συγχωρείτε αλλά, αφ’ εσπέρας της 14ης έως εσπέρας της 21ης είναι επτά ημέρες και όχι οκτώ!!!

«εναρχόμενοι τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου αφ’ εσπέρας έδεσθε άζυμα έως ημέρας μιας και εικάδος του μηνός, έως εσπέρας. Επτά ημέρας ζύμη ουχ ευρεθήσεται εν ταις οικίαις υμών» (Έξοδος 12:18-19)


Ισχυρίζεστε πως:

“Ημέρα χρήσεως και βρώσεως τών αζύμων ήτο η επομένη ημέρα τού θανάτου τού Ιησού, η 15η Νισάν”

“η χρήση και η βρώση τών αζύμων ξεκινούσε την επομένη τού θανάτου Του, εις την 15ην Νισάν!!!”

Όπως όμως μου απαντήσατε, η “εσπέρα της 14ης” είναι 14η και όχι 15η. Η βρώση των αζύμων άρχιζε λοιπόν την 14η.

Υπάρχει και το ακόλουθο:

“Ο ουν Κύριος πέμπει τους μαθητάς τη Πέμπτη, ην ονομάζει ο Ευαγγελιστής «πρώτη των αζύμων», ως προ της Παρασκευής ούσαν, καθ' ην Παρασκευήν τη εσπέ¬ρα ήσθιον τά άζυμα
“«πρώτην ημέραν» των αζύμων την Πέμπτην λέγει, ήτις προ των αζύμων ήν, τά γάρ άζυμα τη Παρασκευή ησθίοντο”.

Αφού λοιπόν “τά γάρ άζυμα τη Παρασκευή ησθίοντο” και “η Παρασκευή ήτον η 14η του μηνός”, πώς λέτε ότι η βρώση των αζύμων ξεκινούσε τη 15η;

Δήκτης.

Ανώνυμος είπε...

Και κάτι τελευταίο. Γράψατε:

“ από το σούρουπο τής 14ης Νισάν, άρχιζε το λεγόμενο ‘bedikat chametz’ (έρευνα γιά ένζυμα) κατά την οποίαν έρευνα ο οικοδεσπότης, με το φως μίας λαμπάδας, ερευνούσε όλο το σπίτι και γύρω από αυτό, για τυχόν ύπαρξη ενζύμου άρτου και απομακρύνσεως αυτού.
Η Σκοπιά δηλαδή, αναφέροντας αυτή την αλήθεια, υπαινίσσεται, ότι αφού απηγορεύετο εις την 14ην Νισάν το προζύμι και ο ένζυμος άρτος, άρα ήτο εις χρήσιν τα άζυμα!!! Κι έτσι εξάγει αυθαιρέτως το συμπέρασμα, ότι «Το ψωμί ήταν αυτό που είχαν για το πασχαλινό γεύμα το οποίο ο Ιησούς και οι μαθητές του είχαν μόλις ολοκληρώσει. Επρόκειτο για άζυμο ψωμί, δεδομένου ότι δεν επιτρεπόταν να υπάρχει προζύμι στα σπίτια τών Ιουδαίων κατά τη διάρκεια τού Πάσχα» (Ενόραση, τόμ.Α΄, σελ.708). Πλανάται όμως πλάνην οικτράν η Σκοπιά, και δυστυχώς παραπλανάει και τούς ακολούθους της, διότι τούς αποκρύπτει ότι η ημέρα τού Πάσχα, δηλαδή η 14η Νισάν, ήτο ημέρα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ τών αζύμων και ΟΧΙ ημέρα χρήσεως και βρώσεως αυτών!!!”


Νομίζω ότι δεν πρόκειται για αυθαίρετο συμπέρασμα. Το δεδομένο που έχουμε –και το οποίο δεν το αρνείστε- είναι πως απαγορευόταν η ζύμη. Κατά λογική συνέπεια, ή έφαγαν άζυμο άρτο ή δεν έφαγαν καθόλου άρτο!!!


“Ο ουν Κύριος πέμπει τους μαθητάς τη Πέμπτη, ην ονομάζει ο Ευαγγελιστής «πρώτη των αζύμων», ως προ της Παρασκευής ούσαν, καθ' ην Παρασκευήν τη εσπέ¬ρα ήσθιον τά άζυμα
«πρώτην ημέραν» των αζύμων την Πέμπτην λέγει, ήτις προ των αζύμων ήν, τά γάρ άζυμα τη Παρασκευή ησθίοντο”.

Άδικο έχει; (γνωρίζετε ποιος).

Δήκτης.

geotsi είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

Αγαπητέ κ.Δήκτη.

Κατ’ αρχήν σάς συγχαίρω για τις γνώσεις σας όσον αφορά το ιερό κείμενο τής Παλαιάς Διαθήκης. Χαίρω να κάνω διάλογο με ανθρώπους που οι ενστάσεις και οι απαντήσεις τους είναι Αγιογραφικές και δεν είναι τού τύπου ‘Ο Χριστός έφαγε άζυμα διότι προτύπωναν την αγνότητα τού σώματος τού Ιησού’ ή τού τύπου ‘Ακόμη κι αν ο Χριστός παρέβη τον Νόμο, ο Δείπνος ήτο μυστικός, οπότε κανείς δεν κατάλαβε εάν ο Χριστός παρέβη τον Νόμο’, απαντήσεις αμίμητες που πήρα από κάποιους αδελφούς σας!

1.1. Ας έλθουμε όμως τώρα εις το θέμα μας. Έχουμε κ.Δήκτη 4 χωρία τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται να συγκρούονται μεταξύ τους: Το ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 «Και την δεκάτην πέμπτην ημέραν τού αυτού μηνός, εορτή τών αζύμων εις τον Κύριον• επτά ημέρας άζυμα θέλετε τρώγει» και τούς ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 «Και την δεκάτην πέμπτην τού μηνός τούτου είναι εορτή• επτά ημέρας θέλουσι τρώγεσθαι άζυμα.» που έρχονται εις αντίθεση με τα: «εναρχόμενοι τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου αφ’ εσπέρας έδεσθε άζυμα έως ημέρας μιας και εικάδος του μηνός, έως εσπέρας. Επτά ημέρας ζύμη ουχ ευρεθήσεται εν ταις οικίαις υμών» (ΕΞΟΔ. 1Β:18-19) και «και εν τω πρώτω μηνί, τεσσαρεσκαιδεκάτη του μηνός, έσται υμίν το πάσχα εορτή, επτά ημέρας άζυμα έδεσθε.» (ΙΕΖ. Λ5:21). Ή λοιπόν η Γραφή αντιφάσκει προς εαυτήν ή θα πρέπει να αναζητήσουμε ικανοποιητική ερμηνεία που να άρει την συγκεκριμένη σύγκρουση. Περιμένω λοιπόν από εσάς, την ερμηνεία που θα άρει αυτή την αντίφαση κι εννοείται, ότι θα είναι σύμφωνη με το υπόλοιπο πνεύμα τής Γραφής. Επίσης η ερμηνεία που θα προτείνετε θα πρέπει απαραιτήτως να εξηγεί πώς είναι δυνατόν ο Θεός να αριθμεί από το 15ην – 21ην Νισάν και να λέει ότι είναι ‘επτά ημέρες’ (ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6, ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17) και ταυτοχρόνως, συμφώνως προς την δική σας αρίθμηση, από την 14ην – 21ην Νισάν να είναι πάλι ημέρες επτά. Άρα ή θα μετρήσουμε τις ημέρες από εσπέρας έως εσπέρας, συμφώνως προς την δική σας άποψη, ή θα μετρήσουμε τις ημέρες αυστηρά ημερολογιακά όπως μάς προτείνει ο ίδιος ο Θεός.

1.2. Η ερμηνεία επίσης που θα προτείνετε θα πρέπει να εξηγεί και να δικαιολογεί την διδασκαλία τής Σκοπιάς που ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, βάζει τον Χριστό να καταναλώνει άζυμα. Αυτό κ.Δήκτη σημαίνει, συμφώνως προς τον δικός σας τρόπο μετρήσεως τού χρόνου, ότι από την 14ην το εσπέρας (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ., από την αρχή δηλαδή τής ημέρας, συμφώνως προς το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614) έως την αρχή τής 21ης Νισάν, ολοκληρώνεται το επταήμερο τής εορτής τών αζύμων. Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα εις το οποίο επίσης θα πρέπει να δώσετε ικανοποιητική απάντηση: Τις υπόλοιπες 22 ½ ώρες τής 21ης Νισάν, μέχρι να τελειώσει δηλαδή η ημέρα, οι Εβραίοι έτρωγαν ή όχι άζυμα; Διότι εάν έτρωγαν τότε ομιλούμε περί ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΥ κι όχι περί επταημέρου!

1.3. Εις το ΕΞΟΔ. 1Β:18-19 (κατά το Εβρ. και τούς Ο΄) έχουμε τις εξής εκφράσεις: ‘αφ’ εσπέρας’ και ‘έως εσπέρας’. Κατά την γνώμη σας αμφότερες οι εκφράσεις καθορίζουν το ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικό σημείο ή οι προθέσεις ‘από’ και ‘έως’ μάς υποδεικνύουν κάποιο γεγονός που αρχίζει να λαμβάνει χώρα ΜΕΤΑ την εσπέρα (άρα την ΕΠΟΜΕΝΗ κατ’ ουσίαν ημέρα) και διαρκεί για ένα διάστημα που ολοκληρώνεται ΜΕΧΡΙ κάποια συγκεκριμένη εσπέρα;

2) Εάν όμως τελικά δεν συμφωνήσουμε εις τον τρόπο μετρήσεως τών ημερών θα σάς παρακαλούσα να πάρετε ξεκάθαρη θέση εις το πότε ακριβώς εθύετο ο πασχάλιος αμνός. Πότε δηλαδή εντοπίζεται το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ τμήμα τής Πασχαλίου θυσίας. Να ασχοληθούμε δηλαδή με την ρίζα απ’ όπου ξεκινάει η πλάνη τής Σκοπιάς. Πιστεύω ότι με την μελέτη μου απέδειξα ΚΑΙ Αγιογραφικώς, αλλά ΚΑΙ δια τών εξωβιβλικών μαρτυριών, ότι το συγκεκριμένο διάστημα δεν είναι αυτό που προτείνει η Σκοπιά, η αρχή τής 14ης Νισάν, το σκοτεινόν δηλαδή αυτής τμήμα (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), αλλά το μετά την μεσημβρίαν αυτής τμήμα. Πάρτε λοιπόν ξεκάθαρη θέση επί τού προκειμένου και πείτε μας, συντάσσεστε με την ερμηνεία τής Σκοπιάς ή με την ερμηνεία τής Γραφής;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

geotsi είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

3) Όσον αφορά εις το τέλος τής απαντήσεώς σας λέτε τα εξής: «Νομίζω ότι δεν πρόκειται για αυθαίρετο συμπέρασμα. Το δεδομένο που έχουμε – και το οποίο δεν το αρνείστε - είναι πως απαγορευόταν η ζύμη. Κατά λογική συνέπεια, ή έφαγαν άζυμο άρτο ή δεν έφαγαν καθόλου άρτο». Η ‘λογική συνέπεια’ που αναφέρετε κ.Δήκτη θα ήτο λογική εις την περίπτωση MONON κατά την οποίαν ο χαρακτήρ τού Δείπνου τού Ιησού ήτο Πασχάλιος. Εάν δηλαδή ο Χριστός έφαγε Πάσχα μετά τών μαθητών Του, τότε θα ίσχυε αυτό που λέτε και θα συμφωνούσα κι εγώ μαζί σας. Πώς όμως ήτο δυνατόν ο Χριστός να έφαγε το Πάσχα μετά τών Μαθητών Του, όταν ο Πασχάλιος αμνός εθύετο 20 σχεδόν ώρες αργότερα από τότε που η Σκοπιά τοποθετεί τον Δείπνο τού Κυρίου;;; Όταν δηλαδή ο Πασχάλιος αμνός εθύετο ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ που εθύετο και το αντίτυπον, ο αμνός δηλαδή τού Θεού (ΙΩΑΝ. Α:29,36); Σάς ξαναλέω και πάλι, ότι το πρόβλημα εντοπίζεται εις την αποδοχή, εκ μέρους τής Σκοπιάς, τής εσφαλμένης ερμηνείας ως προς την χρονική στιγμή τής θυσίας τού Πασχαλίου αμνού. Αφού βάζει τον Χριστό και τούς Μαθητές Του να θύουν τον αμνό, άρα να τελούν το Εβραικό Πάσχα, εις την αρχή τής 14ης Νισάν, άρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ, θα τούς βάλει να καταναλώσουν και άζυμα, παραθεωρώντας το γεγονός ότι α) Ο Πασχάλιος αμνός εθύετο 20 σχεδόν ώρες αργότερα και β) Η 14η Νισάν ήτο ημέρα προετοιμασίας τού Πάσχα, αγοράς δηλαδή τών πρώτων υλών και ψησίματος τών αζύμων, και ΟΧΙ ΗΜΕΡΑ ΒΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ, όπως ξεκάθαρα μαρτυρεί ο Ιωάννης («ην παρασκευή τού πάσχα» ΙΩΑΝ. ΙΘ:14).

4) Μπορείτε κ.Δήκτη να αποδείξετε ότι ο Χριστός έφαγε Πάσχα με τούς Μαθητές Του εις την αρχή τής 14ης Νισάν, κατά την διάρκεια δηλαδή τού Δείπνου Του; Και θα σάς παρακαλούσα να μην με πάτε εις τα γνωστά χωρία: «Τη δε πρώτη τών αζύμων προσήλθων οι μαθηταί τού Ιησού λέγοντες αυτώ• πού θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν το πάσχα;» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:17), «Και τη πρώτη ημέρα τών αζύμων, ότε το πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού• πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσωμεν ίνα φάγης το πάσχα;...πού εστι το κατάλυμά μου όπου το πάσχα μετά τών μαθητών μου φάγω;» (ΜΑΡΚ. ΙΔ:12,14), «και απέστειλεν Πέτρον και Ιωάννην ειπών• πορευθέντες ετοιμάσατε ημίν το πάσχα ίνα φάγωμεν...και ερείτε τω οικοδεσπώτη τής οικίας• λέγει σοι ο διδάσκαλος, πού εστι το κατάλυμα όπου το πάσχα μετά τών μαθητών μου φάγω;...και είπε προς αυτούς• επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ’ υμών προ τού παθείν με» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:8,11,15). Αυτά τα χωρία μπορεί εκ πρώτης όψεως να λένε, ότι οι Μαθητές ητοίμασαν το Πάσχα, αλλά άλλο πράγμα είναι η ετοιμασία τού Πάσχα και άλλο η βρώση αυτού. Χρονικώς δεν συμπίπτουν. Σάς είπα άλλωστε ότι θα ετοιμάσω ειδική μελέτη επί τού συγκεκριμένου γρίφου και τής φαινομενικής συγκρούσεως τών τριών συνοπτικών προς τον Ιωάννη. Όταν σάς ζητάω να αποδείξετε ότι ο Χριστός έφαγε Πάσχα εις τον Δείπνο Του, κατ’ ουσίαν σάς ζητάω να αποδείξετε ότι την χρονική στιγμή που υιοθετεί και κηρύσσει η Σκοπιά, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση,τόμ.Β΄, σελ.614) εθύοντο οι Πασχάλιοι αμνοί! Διότι εάν δεν εθύοντο εκείνη την χρονική στιγμή, τότε καταρρέει το οικοδόμημα τής Σκοπιάς περί Πάσχα, αζύμων και μαζί με αυτά καταρρέει και η Ανάμνηση, ως προς τον τρόπο τουλάχιστον τελέσεως αυτής. Λοιπόν, μπορείτε κ.Δήκτη να αποδείξετε ότι οι Πασχάλιοι αμνοί εθύοντο τότε που ισχυρίζετε η Σποπιά ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Διότι καλό το παραμυθάκι τής Σκοπιάς αλλά δεν έχει Βασιλόπουλο!!!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

geotsi είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

5) Ξέρετε κάτι κ.Δήκτη; Η περίπτωση που μελετούμε και σχολιάζουμε ομοιάζει πολύ με το άλλο παραμυθάκι τής Σκοπιάς περί τής ενάρξεως τών καιρών τών εθνών εις το έτος 607 π.Χ. Έτος που ΟΥΤΕ από την Γραφή μαρτυρείται αλλά ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΣΤΩ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ! Και παρόλα αυτά η Σκοπιά έχει κατορθώσει να ορθώσει και να χτίσει ένα οικοδόμημα επάνω κυριολεκτικά εις την άμμο τού ψεύδους τού 607 π.Χ. Κι ενώ ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΑ η Γραφή σε δύο σημεία κάνει λόγο περί καταστροφής τής Ιερουσαλήμ εις το έτος 587 π.Χ., συμφωνεί δηλαδή ΚΑΙ ΑΥΤΗ με τούς ιστορικούς, και ΜΟΝΟΝ η Σκοπιά διαφωνεί ΚΑΙ με τούς ιστορικούς αλλά ΚΑΙ με την Γραφή! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά τα δύο συγκεκριμένα χωρία που δικαιώνουν τούς ιστορικούς, η Σκοπιά έχει φροντίσει να τα αλλοιώσει ερμηνευτικώς, έχει φροντίσει δηλαδή εσκεμμένως να θολώσει τα νερά, ώστε οι ακόλουθοί της να μην δύνανται να πληροφορηθούν την μεγάλη αυτή αλήθεια περί τής ενάρξεως ‘τών καιρών τών εθνών’ εις το 587 π.Χ. Έτσι το παραμυθάκι τής Δευτέρας Παρουσίας τού Χριστού εις το έτος 1914 και τού υπ’ αυτού διορισμού της ως τάχα ‘πιστού και φρονίμου δούλου’ πρέπει να μεταφερθεί 20 χρόνια αργότερα, εις το 1934, όπως απαιτεί η ιστορική και η Γραφική αλήθεια!!! Με το θέμα ασχολούμαι από το 1990 κι έχω εις την κατοχή μου πλείστα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν το μέγα ψεύδος τής Σκοπιά περί τού 1914. Όταν με το καλό δημοσιευθεί κάποια έρευνά μου επ’ αυτού θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Εάν επιθυμείτε τέτοιον διάλογο νωρίτερα, η πρόσκλησή μου περί ανταλλαγής τηλεφώνων ισχύει
6.1. Με εξέπληξε κύριε Δήκτη το γεγονός, ότι προκειμένου να υποστηρίξετε μίαν θέσιν σας ή μίαν ερμηνείαν σας, καταφύγατε εις τον ερμηνευτή Θεοφύλακτο Βουλγαρίας. Δεν ήξερα ότι οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά καταφεύγουν εις τούς ερμηνευτές μίας εκκλησίας που μετά τον θάνατο τού Ιωάννη τού Ευαγγελιστή απεστάτησε! Εκπλήσσομαι πραγματικά. Επιτρέπει κ.Δήκτη η Σκοπιά εις τούς ακολούθους της να κάνουν χρήση Πατέρων κι Ερμηνευτών τής Εκκλησίας, προκειμένου να υποστηρίξουν κάποιες απόψεις τους, ή εσείς αποτελείτε μίαν (ευχάριστη) εξαίρεση; Γιατί εάν ισχύει κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή είναι έγκυροι οι μετά τον Ιωάννην ερμηνευτές, τότε να επικαλεστώ κι εγώ μερικούς εξ αυτών να δούμε τι λένε περί Θεότητος Χριστού, περί Αγίας Τριάδος, περί Αγίου Πνεύματος, περί ψυχής, περί κολάσεως, περί αναστάσεως, περί κρίσεως και Δευτέρας Παρουσίας και τόσων άλλων δογμάτων που πιστεύουμε ημείς και υμείς με διαφορετικό τρόπο. Ο Θεοφύλακτος λοιπόν τον οποίον επικαλείσθε λέγει τα εξής: «Πρώτην, λέγει, τών αζύμων, την προ τών αζύμων, φησίν, ημέραν, οίον τι λέγω τη Παρασκευή εσπέρας έμελλον εκείνοι φαγείν τό Πάσχα, και αύτη εκαλείτο τών αζύμων. Ο ουν Κύριος πέμπει τούς μαθητάς τη Πέμπτη, ην ονομάζει ο Ευαγγελιστής «πρώτη τών αζύμων», ως προ τής Παρασκευής ούσαν, καθ' ην Παρασκευήν τη εσπέρα ήσθιον τά άζυμα».

Και τώρα σάς ερωτώ κ.Δήκτη:

6.2. Μπορείτε να αποδείξετε ότι ο Θεοφύλακτος, όταν ομιλεί περί Πέμπτης και Παρασκευής, τις ημέρες τις εννοεί κατά τον Εβραικό τρόπο μετρήσεως και όχι κατά τον Χριστιανικό; Κι εμείς λέμε ότι ο Χριστός Πέμπτη έκανε τον Δείπνο Του, αλλά για εμάς η Πέμπτη συνεχίζεται και μετά την 6ην μ.μ. ενώ κατά τον Εβραικό τρόπο μετρήσεως τών ημερών είναι Παρασκευή! Όταν λοιπόν ο Θεοφύλακτος λέγει: «Παρασκευήν τη εσπέρα ήσθιον τά άζυμα» εγώ θα ισχυριστώ, ότι εφόσον απευθύνεται εις Χριστιανούς, την ημέρα την εννοεί κατά τον Χριστιανικό χρόνο αντιλήψεως τού χρόνου κι όχι κατά τον Εβραικό! Εσείς μπορείτε να αποδείξετε τον ισχυρισμό μου εσφαλμένο; Αναμένω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

geotsi είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

6.3. Σάς έχω επανειλημμένως αναφέρει, ότι ο χρόνος τελέσεως τού Δείπνου τού Ιησού αποτελεί ένα τεράστιο αίνιγμα μεταξύ τών ερμηνευτών, και ειδικώς ποία χρονική στιγμή εννοείται με την φράση ‘πρώτη τών αζύμων’. Υπάρχουν αλλεπάληλες συγκρούσεις μεταξύ κορυφαίων ερμηνευτών ως προς την ακριβή εξήγηση τής ανωτέρω φράσεως. Γι’ αυτό το να επικαλεστούμε έναν ερμηνευτή και να πούμε ‘Να, το λέει ο τάδε ερμηνευτής άρα εσύ κ. Τσιμπιρίδη που λες κάτι διαφορετικό είσαι εκτός πραγματικότητος’, αυτός ο ‘λογικός’ συλλογισμός δεν ευσταθεί. Θα ευσταθούσε μόνον εις την περίπτωση που υπήρχε ομοφωνία τών ερμηνευτών. Θέλετε ένα χειροπιαστό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ; Ας διαβάσουμε έναν μεγαλυτέρου διαμετρήματος ερμηνευτή από τον Θεοφύλακτο, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό:
«Ιστέον δε ότι καθ’ ήν ημέραν εσταύρωσαν οι θεοκτόνοι τον Κύριον, κατ’ αυτήν και τον αμνόν θύσαντες έφαγον το Πάσχα το νομικόν• και τούτο δήλον εκ τού ειπείν τον Ιωάννην• ‘Και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πραιτώριον, ίνα μη μιανθώσιν, αλλ’ ίνα φάγωσι το Πάσχα•’ ότε εν ημέρα μιά μετά τού αμνού υπέρ ημών ετύθη Χριστός. Αλλά τί φησί; ‘Και λαβών άρτον, ευχαριστήσας, έκλασεν.’ Ιδού και Λουκάς άρτον είπε λαβείν τον Χριστόν και ουκ άζυμα. Ιδού γαρ έτι ην ε΄ ούσης τηνικαύτα τής ημέρας ιγ΄• τρισκαιδεκάτη γαρ έτι ην η σελήνη• και ουκ ην άζυμον, δια το μήπω γενέσθαι. Τη ιε΄ γαρ τής σελήνης νενομεθετημένον ην εσθίειν. Την ιδ΄ τού πρώτου μηνός τής σελήνης, Πάσχα προσαγορεύει ο νόμος• την δε ιε΄ πρώτην τών αζύμων, και Σάββατον ονομάζει. Ει ουν ο Χριστός ετύθη κατά την ιδ΄ τής σελήνης, κατά την ημέραν τής Παρασκευής, το δε Σάββατον ην τών αζύμων εορτή, πότε τα άζυμα έφαγε, και πότε αυτά τοις αποστόλοις ποιείν εν τη καινή διαθήκη παρέδωκεν; Ότι λέγουσιν οι μιμηταί τών Ιουδαίων, ότι τα άζυμα παρά τών αποστόλων ποείν παρελάβομεν. Ουδε γαρ το Πάσχα το νομικόν, κατά τον χρόνον εκείνον φαγείν έφθασεν ο Χριστός• και ότι ούτως έχει το αληθές, προς πίστωσιν τών ειρημένων, άκουσον και τής Μωυσέως νομοθεσίας, τι περί τού Πάσχα και τών αζύμων νενομοθέτηκεν. ‘Αύται, φησίν, αι εορταί τώ Κυρίω, και αύται αι άγιαι, ας καλέσετε αυτάς εν τοις καιροίς αυτών. Εν τω πρώτω μηνί εν τη ιδ΄ ημέρα τού μηνός, αναμέσον τών εσπερινών, Πάσχα τω Κυρίω• και εν τη ιε΄ ημέρα τού μηνός τούτου, εορτή τών αζύμων τω Κυρίω. Επτά ημέρας άζυμα έδεσθε’. Ιδού μάνθανε και από τής νομοθεσίας Μωυσέως, ότι ουκ ην τότε άζυμα έδεσθαι. Και γαρ μετά το δειπνήσαι κατά την ημέραν τής Πέμπτης, παρέδωκεν ο Χριστός δια τής τού άρτου κλάσεως το τής καινής διαθήκης μυστήριον. Ότε δε η εορτή τών αζύμων ην το Σάββατον κατά την ιε΄ τού μηνός ημέραν, εν τω τάφω έκειτο τεθαμμένος. Αζύμων ουν μη όντων προ τής εορτής αζύμων εν όλω τω ενιαυτώ• επτά γαρ ημέρας και μόνας ήσθιον τα άζυμα οι Ιουδαίοι, ως ενομοθέτησεν ο Μωυσής, κατά την ιε΄ ημέραν τού πρώτου μηνός αρχομένης τής τούτων τραπέζης. Πώς δε ευρέθησαν τότε άζυμα, ότε μετά τών μαθητών αυτού το δείπνον έφαγεν ο Χριστός; (Ιωάννου Δαμασκηνού, Περί τών Αζύμων, Patrologia Graeca, τόμ.95, σελ.393,396)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

geotsi είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

Τι διαπιστώνετε κ.Δήκτη διαβάζοντας τα ανωτέρω; Λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός για βρώση αζύμων ΠΡΟ τής 15ης Νισάν ή επανειλημμένως τονίζει την βρώση αζύμων ΜΟΝΟΝ κατά την 15ην Νισάν; «Τη ιε΄ γαρ τής σελήνης νενομοθετημένον ην εσθίειν... Αζύμων ουν μη όντων προ τής εορτής αζύμων εν όλω τω ενιαυτώ...κατά την ιε΄ ημέραν τού πρώτου μηνός αρχομένης τής τούτων (τών αζύμων δηλαδή) τραπέζης».

6.4. Τί άλλο παρατηρούμε διαβάζοντας τον μεγάλο αυτόν Πατέρα και Ερμηνευτή τής Εκκλησίας; Λέγει κατά λέξιν τα εξής: «Την δε ιε΄ πρώτη τών αζύμων και Σάββατον ονομάζει». Δηλαδή κατά μεν τον Δαμασκηνό, η ‘πρώτη τών αζύμων’ είναι η επομένη ημέρα τής σταυρώσεως τού Ιησού, η 15ην Νισάν ημέρα Σάββατο, κατά την οποίαν ήρχιζε η βρώση τών αζύμων, ενώ κατά τον Θεοφύλακτο είναι η παραμονή τής 14ης Νισάν, η 13η Νισάν ημέρα Πέμπτη!!! Για να μην σε κουράσω με περισσότερους ερμηνευτές θα αρκεστώ εις αυτούς τούς δύο για να καταλάβεις το πόσον έχει ταλανήσει η συγκεκριμένη φράση ‘πρώτη τών αζύμων’ κορυφαίους ερμηνευτές τής Γραφής. Και πρόσεξε κ.Δήκτη κάτι ακόμη. Όταν ο Δαμασκηνός λέγει ότι «Την δε ιε΄ πρώτη τών αζύμων και Σάββατον ονομάζει» τότε πώς θα εξηγήσουμε την φράση τών Μαθητών «Τη δε πρώτη τών αζύμων προσήλθων οι μαθηταί τού Ιησού λέγοντες αυτώ• πού θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν το πάσχα;» (ΜΑΤΘ. ΚΣΤ:17); Εις την 15ην Νισάν προσήλθον οι μαθητές εις τον Ιησού και τον ερώτησαν περί τής ετοιμασίας τού Πάσχα; Όσο δηλαδή έκοιτο νεκρός εις το μνήμα; Ακόμη κι αν το ‘πρώτη’ το εκλάβουμε με την έννοια τού ‘πρωτυτέρα’ πιο πίσω από την 14ην Νισάν δεν μπορούμε να φθάσουμε! Άρα οι μαθητές, συμφώνως προς την ανωτέρω ερμηνεία, πλησίασαν τον Διδάσκαλο εις την 14ην Νισάν και την ίδια ημέρα ετελέσθη ο Δείπνος, οπότε την επομένη, 15η Νισάν, η σταύρωση! Ερμηνεία που έρχεται εις καταφανέστατη ημερολογιακή αντίφαση με τον Ιωάννη που λέγει, ότι ο Ιησούς εσταυρώθη «παρασκευή τού Πάσχα» (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14), δηλαδή 14η Νισάν κι άρα την προηγουμένη, 13η Νισάν ετελέσθη ο Δείπνος! Και να το τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει αιώνες ολόκληρους τα δυνατώτερα ερμηνευτικά μυαλά τής Γραφής!

Κλείνοντας την ακόμη μίαν μακροσκελή (λόγω τής σοβαρότητος τού θέματος) απάντησή μου, σάς εφιστώ την προσοχή εις το εξής: Δεν θα επιμείνω να συμφωνήσουμε εις τον τρόπο μέτρησης τών ημερών, εάν δηλαδή ο ορθός τρόπος μετρήσεως είναι από εσπέρας προς εσπέρας, ή καθαρά ημερολογιακά. Εκεί όμως που θα επιμείνω και σάς ζητώ να λάβετε θέση, είναι ως προς τον ακριβή χρονικό εντοπισμό τής θυσίας τού Πασχαλίου αμνού. Από εκεί ξεκινάει κ.Δήκτη η πλάνη τής Σκοπιάς. Συντάσσεστε λοιπόν με την άποψη τής Σκοπιάς και τού Ενόραση όπου ο ακριβής χρόνος εντοπίζεται εις την αρχή τής 14ης Νισάν, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ., κατά το σκοτεινόν δηλαδή αυτής τμήμα (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), ή συντάσσεστε με την ξεκάθαρη άποψη τής Γραφής που αναφέρεται εις τα χωρία που σχολιάζω και αναλύω εις την μελέτη μου εις το κεφάλαιο «‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας»; Επ’ αυτού πάρτε σάς παρακαλώ πολύ μία ξεκάθαρη θέση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

@ Χαίρω να κάνω διάλογο με ανθρώπους που οι ενστάσεις και οι απαντήσεις τους είναι Αγιογραφικές και δεν είναι τού τύπου ‘Ο Χριστός έφαγε άζυμα διότι προτύπωναν την αγνότητα τού σώματος τού Ιησού’ @

Μα νομίζω πως τέτοιου τύπου απαντήσεις δίνουν οι ορθόδοξοι, οι οποίοι ισχυρίζονται πως ο ένζυμος άρτος είναι άρτιος “έμψυχος” άρτος στον οποίο εικονίζεται η τελειότητα της ανθρώπινης φύσης του Ιησού, και αποκαλούν αιρετικούς -μάλιστα σαν τον Απολλινάριο- όσους πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε άζυμος άρτος στο δείπνο Του.
Ανέκαθεν δεν κατανοούσα για ποιο λόγο οι ορθόδοξοι ανέδειξαν τα βακτήρια (ζυμομύκητες) του άρτου σε θεολογικό-δογματικό ζήτημα. Η διόγκωση των πρωτεϊνών τής γλουτένης ένεκα της αιθανόλης και του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται κατά το ζυμωτικό μεταβολισμό των σακχάρων του άλευρου, είναι δογματικώς σημαντική;
Ή μήπως διακατέχονται από αστυνομικό δαιμόνιο ή άκρατο σχολαστικισμό και αδυνατούν να ησυχάσουν αν δεν εξιχνιάσουν τα περί του άρτου;


@ Η ‘λογική συνέπεια’ που αναφέρετε κ.Δήκτη θα ήτο λογική εις την περίπτωση MONON κατά την οποίαν ο χαρακτήρ τού Δείπνου τού Ιησού ήτο Πασχάλιος. Εάν δηλαδή ο Χριστός έφαγε Πάσχα μετά τών μαθητών Του, τότε θα ίσχυε αυτό που λέτε και θα συμφωνούσα κι εγώ μαζί σας. @

Διαφωνείτε δηλαδή με σημαντικούς πατέρες της ορθοδοξίας, που υποστηρίζουν πως ο Ιησούς έκανε Πάσχα νομικόν, Πάσχα παλαιόν;


@ Αυτά τα χωρία μπορεί εκ πρώτης όψεως να λένε, ότι οι Μαθητές ητοίμασαν το Πάσχα, αλλά άλλο πράγμα είναι η ετοιμασία τού Πάσχα και άλλο η βρώση αυτού. Χρονικώς δεν συμπίπτουν. @

Δεν νομίζω να αμφισβητείτε πως όταν ο Ιησούς έλεγε «ετοιμάσατε υμίν το πάσχα ίνα φάγωμεν» εννοούσε το Πάσχα των Ιουδαίων. Κάτι άλλο θα ήταν εντελώς αυθαίρετο. Για το αν τελικά ακολούθησε η βρώση του, προσέξτε τα εξής (Μρ.14:14-18):
«είπατε τω οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει, πού έστι το κατάλυμα μου όπου το πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω; Και αυτός υμίν δείξει ανώγαιον μέγα εστρωμένον έτοιμον, εκεί ετοιμάσατε ημίν. Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν, και εύρον καθώς είπεν αυτοίς, και ητοίμασαν το πάσχα. Και οψίας γενομένης έρχεται μετά των δώδεκα, και ανακειμένων αυτών και εσθιόντων είπεν ο Ιησούς...»

Νομίζω πως απαιτείται ένας κυκεώνας λογικών ακροβατισμών για να μπορέσει κάποιος να υποστηρίξει πως αυτό που ακολούθησε δεν ήταν πασχάλιο δείπνο. Εξέφρασε την επιθυμία Του να φάει το πάσχα, ζήτησε να ετοιμάσουν το πάσχα, ετοίμασαν το πάσχα αλλά τελικά όταν έκατσαν στο τραπέζι της οικίας όπου είχε γίνει η προετοιμάσια του πάσχα, κάτι άλλο έφαγαν και όχι το πάσχα.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Λουκά, ο Ιησούς, (προσέξτε) αφού κάθησε στο τραπέζι είπε: «επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ' υμών προ του με παθείν». Στη συνέχεια o Ιησούς λέει τη φράση «ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθή εν τη βασιλεία του Θεού.» όπως ακριβώς και για το κρασί είπε «ου μη πίω από του γενήματος της αμπέλου έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθη.»
Ε λοιπόν αν δεν είχε μπροστά του το δείπνο του πάσχα, τότε ούτε και το κρασί είχε μπροστά του.

Δήκτης.

Ανώνυμος είπε...

@ Όταν λοιπόν ο Θεοφύλακτος λέγει: «Παρασκευήν τη εσπέρα ήσθιον τά άζυμα» εγώ θα ισχυριστώ, ότι εφόσον απευθύνεται εις Χριστιανούς, την ημέρα την εννοεί κατά τον Χριστιανικό χρόνο αντιλήψεως τού χρόνου κι όχι κατά τον Εβραικό! Εσείς μπορείτε να αποδείξετε τον ισχυρισμό μου εσφαλμένο; @


«και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ημέρα μία.»
Aν δεν κάνω λάθος, ακόμη και σήμερα, η ημέρα κατά το ορθόδοξο εκκλησιαστικό τυπικό αρχίζει με τον εσπερινό, έτσι δεν είναι;

Ως προς τον ακριβή χρονικό εντοπισμό τής θυσίας τού Πασχαλίου αμνού, στο κεφάλαιο της μελέτης σας «‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας» μεταξύ άλλων έχετε παραθέσει το εξής:
«Τούτο δε είναι εκείνο, το οποίον θέλεις προσφέρει επί τού θυσιαστηρίου• δύο αρνία ενιαύσια την ημέραν διαπαντός• 39. το εν αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί, και το άλλον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών •...41. και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 (κατά την διορθωμένη μετάφραση τού Εβρ.)

Αυτή η “διορθωμένη” μετάφραση που επικαλείστε, δεν περιλαμβάνεται στην αγία γραφή των ορθοδόξων.
Αντιθέτως, τα συγκεκριμένα χωρία για την ορθοδοξία έχουν ως εξής:

«τον αμνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν ..... και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:39,41 )

Επίσης ...

«και ανέφερον θυσίας κατά τον καιρόν και ολοκαυτώματα Κυρίω το πρωϊνόν και το δειλινόν» (Α’ Έσδρας 5:49)

Το “δειλινόν” όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιες πολύ συγκεκριμένες ώρες. Ο νοών νοείτω.


Δήκτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

Αγαπητέ Δήκτη.

Από σήμερα λέω να σταματήσω τον πληθυντικό για δύο λόγους:

Πρώτον, διότι ξέρω ότι ο πληθυντικός εις εσάς τούς Μάρτυρες κάθεται εις το στομάχι σας, εφόσον έχετε (λανθασμένως) υπόψιν σας ότι «Κύριος ο Θεός ημών Κύριος ΕΙΣ εστι» (ΔΕΥΤ. Δ:4, ΜΑΡΚ. ΙΒ:29) καθώς και «αλλ’ ημίν εις Θεός ο Πατήρ...και ΕΙΣ Κύριος Ιησούς Χριστούς...» (Α΄ ΚΟΡ. Η:6). Το μένει που απομένει να ξεκαθαρίσετε είναι, εφόσον από τον συνδιασμό τών ανωτέρω χωρίων προκύπτουν ΔΥΟ Κύριοι, ποίον τελικώς θα κρατήσετε ως Κύριο; Αυτόν τής Παλαιάς Διαθήκης που εννοεί ο Μωυσής ή Αυτόν τής Καινής Διαθήκης που εννοεί ο Παύλος, αποκλείοντας οποιονδήποτε άλλον με αυτόν τον χαρακτηρισμό;

Και δεύτερον, δεν μού πάει βρε Δήκτη να διατηρώ έναν πληθυντικό εις έναν συνομιλητή μου, όταν ΞΕΡΩ ότι είναι κατά εννέα (9) ολόκληρα χρόνια νεώτερός μου!!! Άλλωστε θυμάσαι πώς τελείωσες την προηγουμένη σου απάντηση; Παρέθεσες ένα κείμενο από τον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας, χωρίς όμως να αναφέρεις από ποιον ήτο η παράθεση, κι έκλεισες με τον υπαινιγμό: ‘γνωρίζεις ποιος είναι’! Κι εγώ τώρα σού ανταποδίδω τον υπαινιγμό λέγοντάς σου: «Ο νοών νοείτω»!!! Και για να σε καθησυχάσω σού λέω να μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σε αποκαλύψω, διότι υπάρχει και ο πέλεκης τού Μπέθελ που λέγεται ‘αποκοπή’. Αν και κατά την γνώμη μου, ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΩΣ, χαραμίζεσαι εκεί που είσαι, διότι θέτεις τις γνώσεις σου εις το να υπερασπίζεσαι τα παραμυθάκια που κάθε τρεις και λίγο εφευρίσκουν τα ‘σαίνια’ τού Μπρούκλιν. Άρα πιστεύω ότι μία αποκοπή, ΕΣΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ, καλό θα σού έκανε παρά κακό, θα σε αφύπνιζε και θα εγένετο αιτία προς ανεύρεση τής αληθούς πλέον Εκκλησίας τού Χριστού, αυτήν που «ο Κύριος και ο Θεός περιεποιήσατο δια τού ιδίου αίματος» (ΠΡΑΞ. Κ:28), κι όχι αυτήν που περιεποιήσατο Russell ο αδελφός υμών δια τού ΙΔΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ!

Μετά τις απαραίτητες συστάσεις ερχόμαστε εις το θέμα μας. Ξεκινάω με την σειρά που σού έθεσα τα ερωτήματα:

1) Εις την παράγραφο 1.1 σε ερώτησα εάν έχεις κάποια ερμηνεία όσον αφορά εις την ‘αντίφαση’ τών ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 και ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 προς τα ΕΞΟΔ. ΙΒ:18-19 και ΙΕΖ. Λ5:21. Για να μην έδωσες κάποια απάντηση σημαίνει, ότι δεν έχεις ικανοποιητική εξήγηση που να άρει την ‘αντίφαση’ τών ανωτέρω χωρίων. Αυτό σημαίνει, ότι θα αποδεχτείς την εξήγηση που έχω προτείνω και που θα επαναλάβω. Πριν όμως από αυτό επιθυμώ να βάλω κάποια πράγματα εις την θέση τους για να να μην υπάρχουν παρανοήσεις.

2) Όταν εις την αρχή τού διαλόγου μας έθεσες την απορία: ‘Η εσπέρα τής 14ης Νισάν που ανήκει; Ανήκει εις την 14η ή εις την 15η Νισάν;’ Εις αυτό το ερώτημα έπρεπε να διευκρινήσεις για ποίαν συγκεκριμένην εσπέρα αναφέρεσαι, εις αυτήν τής θυσίας τού Πασχαλίου αμνού ή εις αυτήν τής βρώσεως τών αζύμων; Όταν λοιπόν εγώ σού απήντησα, είχα υπ’ όψιν ότι αναφέρεσαι εις την εσπέραν τής σφαγής τού Πασχαλίου αμνού, γι’ αυτό και σού είπα ότι δεν ομιλούμε περί ΜΙΑΣ εσπέρας αλλά περί ΔΥΟ! Εσύ βεβαίως, αν και κατάλαβες που ανεφέρετο η απάντησή μου, δεν με διόρθωσες επ’ αυτού, διότι η απάντησή μου σε βόλευε για να στηρίξεις επάνω εις αυτήν το χωρίο τής ΕΞΟΔ. ΙΒ:18-19.

Η συγκεκριμένη λοιπόν εσπέρα φυσικά ανήκει εις την 14η Νισάν. Εσύ βεβαίως εκμεταλλεύτηκες την απάντησή μου συνδιάζοντάς την προς την ΕΞΟΔ. ΙΒ:18-19 για να εδραιώσεις την άποψη, ότι εφόσον ο Θεός λέγει: «εναρχόμενοι τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα τού μηνός τού πρώτου αφ’ εσπέρας έδεσθε άζυμα έως ημέρας μιας και εικάδος τού μηνός, έως εσπέρας...», κι εφόσον η εσπέρα τής 14ης Νισάν ανήκει εις την 14η, άρα ορθώς έφαγε άζυμα ο Χριστός μετά τών Μαθητών Του!

Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιχνιδάκια, τούς υπαινιγμούς και τις παγίδες κι ας μιλήσουμε σοβαρά. Υπάρχουν ΔΥΟ περιστατικά που εγίνοντο, κάθε χρόνο, κατά την εσπέρα τής 14ης Νισάν. Αυτό τής σφαγής τού Πασχαλίου αμνού και αυτό τής βρώσεως τών αζύμων. Το μεν πρώτο διεδραματίζετο ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 14ης Νισάν, το δε δεύτερο ‘αφ΄εσπέρας’ τής 14ης Νισάν, δηλαδή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ! Χρονικό διάστημα που δεν ανήκει πλέον εις την 14η Νισάν αλλά εις την 15η Νισάν! Να εξηγούμαστε αγαπητέ μου Δήκτη για να μην παρεξηγούμαστε.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

3.1. Εις την παράγραφο 1.2 έθεσα το εξής ερώτημα: «Η ερμηνεία επίσης που θα προτείνετε θα πρέπει να εξηγεί και να δικαιολογεί την διδασκαλία τής Σκοπιάς που ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, βάζει τον Χριστό να καταναλώνει άζυμα. Αυτό κ.Δήκτη σημαίνει, συμφώνως προς τον δικός σας τρόπο μετρήσεως τού χρόνου, ότι από την 14ην το εσπέρας (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ., από την αρχή δηλαδή τής ημέρας, συμφώνως προς το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614) έως την αρχή τής 21ης Νισάν, ολοκληρώνεται το επταήμερο τής εορτής τών αζύμων. Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα εις το οποίο επίσης θα πρέπει να δώσετε ικανοποιητική απάντηση: Τις υπόλοιπες 22 ½ ώρες τής 21ης Νισάν, μέχρι να τελειώσει δηλαδή η ημέρα, οι Εβραίοι έτρωγαν ή όχι άζυμα; Διότι εάν έτρωγαν τότε ομιλούμε περί ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΥ κι όχι περί επταημέρου!». Κι επειδή προσπέρασες ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΕΛΟ χωρίς να δώσεις κάποια απάντηση, θα θεωρήσω ως απάντηση εις το ερώτημα που έθεσα, ότι πράγματι, συμφώνως προς τον δικό σου τρόπο μετρήσεως, ομιλούμε τελικώς περί ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΥ κι όχι περί ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ! Άρα οφείλεις να συμμορφωθείς προς τον τρόπο μετρήσεως τού Θεού, όσον αφορά τον τρόπο μετρήσεως τών ημερών, και να αναιρέσεις τον τρόπο μετρήσεως ‘από εσπέρας εις εσπέραν’!

3.2. Αλλά αγαπητέ Δείκτη, ακόμη και να δεχθώ ότι ο τρόπος μετρήσεως τών ημερών, αρχόμενοι ‘αφ΄εσπέρας’ τής 14ης «έως εσπέρας» 21ης Νισάν είναι ΕΠΤΑ ημέρες, αυτό δικαιώνει την Σκοπιά ως προς την χρήση αζύμων εις την αρχή τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614); Εφόσον η Σκοπιά βάζει Χριστό, Μαθητές, και άπαντα τον Εβραικό λαό να καταναλώνουν άζυμα εις ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ενώ η εντολή τού Θεού ρητώς λέγει, ότι τα άζυμα τα τρώνε ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΠΩΣ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΣΚΟΠΙΑ;;; Ποιεί λοιπόν η Σκοπιά μίαν τελετή που είναι ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Έχεις σε παρακαλώ πολύ την καλοσύνη να μού το εξηγήσεις και να με διαφωτήσεις επ’ αυτού;

4) Εις την παράγραφο 1.3 σε ερώτησα: «Εις το ΕΞΟΔ. ΙΒ:18-19 (κατά το Εβρ. και τούς Ο΄) έχουμε τις εξής εκφράσεις: ‘αφ’ εσπέρας’ και ‘έως εσπέρας’. Κατά την γνώμη σας αμφότερες οι εκφράσεις καθορίζουν το ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικό σημείο ή οι προθέσεις ‘από’ και ‘έως’ μάς υποδεικνύουν κάποιο γεγονός που αρχίζει να λαμβάνει χώρα ΜΕΤΑ την εσπέρα (άρα την ΕΠΟΜΕΝΗ κατ’ ουσίαν ημέρα) και διαρκεί για ένα διάστημα που ολοκληρώνεται ΜΕΧΡΙ κάποια συγκεκριμένη εσπέρα;». Κι επειδή ούτε εδώ πήρα απάντηση, θα θεωρήσω, ότι πράγματι οι προθέσεις μάς υποδεικνύουν διαφορετικό χρονικό διάστημα. Κι έτσι όταν ο Θεός λέγει, ότι οι Εβραίοι θα τρώνε άζυμα ‘αφ’ εσπέρας’, εννοεί ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, άρα κατ’ ουσίαν εννοεί, ότι η έναρξη τής βρώσεως τών αζύμων εγένετο κατά την 15ην Νισάν, όπως ακριβώς ερμηνεύει και ο μεγάλος δογματικός τής Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τον οποίον έκανες ‘ΓΑΡΓΑΡΑ’ και εις τον οποίον θα επανέλθω αργότερα!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

5) Όσον αφορά εις τις παραγράφους 3 και 4 παρόλο που σού υπέδειξα τον τρόπο με τον οποίον οφείλεις να απαντήσεις «Όταν σάς ζητάω να αποδείξετε ότι ο Χριστός έφαγε Πάσχα εις τον Δείπνο Του, κατ’ ουσίαν σάς ζητάω να αποδείξετε ότι την χρονική στιγμή που υιοθετεί και κηρύσσει η Σκοπιά, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση,τόμ.Β΄, σελ.614) εθύοντο οι Πασχάλιοι αμνοί! Διότι εάν δεν εθύοντο εκείνη την χρονική στιγμή, τότε καταρρέει το οικοδόμημα τής Σκοπιάς περί Πάσχα, αζύμων και μαζί με αυτά καταρρέει και η Ανάμνηση, ως προς τον τρόπο τουλάχιστον τελέσεως αυτής. Λοιπόν, μπορείτε κ.Δήκτη να αποδείξετε ότι οι Πασχάλιοι αμνοί εθύοντο τότε που ισχυρίζετε η Σποπιά ΝΑΙ ή ΟΧΙ;» εσύ προτίμησες να εύρης καταφύγιο εις τον ΜΑΡΚ. ΙΔ:14-18 «είπατε τω οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει, πού έστι το κατάλυμα μου όπου το πάσχα μετά τών μαθητών μου φάγω; Και αυτός υμίν δείξει ανώγαιον μέγα εστρωμένον έτοιμον, εκεί ετοιμάσατε ημίν. Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν, και εύρον καθώς είπεν αυτοίς, και ητοίμασαν το πάσχα. Και οψίας γενομένης έρχεται μετά των δώδεκα, και ανακειμένων αυτών και εσθιόντων είπεν ο Ιησούς...» και εις τον ΛΟΥΚ. ΚΒ:15-16,18 «επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ' υμών προ τού με παθείν• λέγω γαρ υμίν ότι ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθή εν τη βασιλεία τού Θεού...λέγω γαρ υμίν ότι ου μη πίω από τού γενήματος τής αμπέλου έως ότου η βασιλεία τού Θεού έλθη.»

Το καταφύγιο λοιπόν εις το οποίο ανέτρεξες δεν είναι καθόλου στεγανό! Βρε Δήκτη, λες να μην τα έχω υπ’ όψιν μου αυτά τα χωρία; Λες να μην τα έχω βασανίσει και να μην έχω βασανισθεί υπ’ αυτών βασανισμόν άγιον; Ή μήπως θεωρείς ότι τα μαθαίνω τώρα από εσένα; Αλλά για πολλοστή φορά θα σού πω το εξής κι ελπίζω αυτή τη φορά να με καταλάβεις. Από την στιγμή που η Σκοπιά ισχυρίζεται, ότι ο Χριστός έφαγε το Εβραικό Πάσχα μετά τών Μαθητών Του ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, δηλαδή 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), κι εφόσον εις την ανωτέρω μελέτη μου, με σωρεία αγιογραφικών χωρίων κι εξωβιβλικών μαρτυριών έχω αποδείξει, ότι ο Πασχάλιος αμνός εθύετο 20 ΣΧΕΔΟΝ ΩΡΕΣ αργότερα από τότε που ισχυρίζεται η Σκοπιά, ΕΣΥ τώρα για να αποδείξεις σε εμένα, αλλά και σε όσους μάς διαβάζουν αυτή την στιγμή, ότι τα χωρία που μού παρέθεσες κάνουν λόγο περί βρώσεως Πάσχα υπό τού Χριστού και τών Αποστόλων, θα πρέπει να αποδείξεις ότι ο Πασχάλιος αμνός εθύετο ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΚΟΠΙΑ!!! Δηλαδή αντί να βλέπεις το δάσος προτιμάς να βλέπεις το δεντράκι και να επικαλείσαι γελοία επιχειρήματα τού τύπου: «Ε λοιπόν, αν δεν είχε μπροστά του το δείπνο τού πάσχα, τότε ούτε και το κρασί είχε μπροστά του». Να γελάσω ή να κλάψω με αυτά που επικαλείσαι;

Λοιπόν, να σού ανοίξω το κεφάλι και να στα βάλω μέσα δεν μπορώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ηχογραφίσω καμιά κασσέτα ή κανένα CD και να παρακαλέσω τον κ. Χρήστο τον υπεύθυνο τού blog, κάθε φορά που θα είσαι on-line, να βάζει να παίζει την ανωτέρω παράγραφο μπας και την εμπεδώσεις. Ξέρεις πολύ καλά το πόσο σε εκτιμώ, ξέρεις πολύ καλά ότι επιθυμώ πολύ να κάνω διάλογο μαζί σου, αλλά δεν θα καταργήσουμε και την λογική για χάριν τής Σκοπιάς! Σωστά; Λοιπόν Δήκτη μου, να τελειώνει άπαξ δια παντός το θέμα με το εάν έφαγον ή όχι Πάσχα ο Χριστός μετά τών Μαθητών Του. Δεν θα κάνω copy-paste την ανωτέρα παράγραφο αλλά θα τα ξαναπώ κι ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά, διότι ξέρω ότι απευθύνομαι σε ευφυή άνθρωπο, με σπάνια χαρίσματα για Μάρτυρα τού Ιεχωβά, κι όχι σε κάποιο ΄τούβλο’ με χαμηλό IQ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα δω με άλλο μάτι τα χωρία που μου ανέφερες (ΜΑΡΚ. ΙΔ:14-18, ΛΟΥΚ. ΚΒ:15-16,18) ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΑΜΝΟΣ ΕΘΥΕΤΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΚΟΠΙΑ! (Ελπίζω τα κεφαλαία να πιάσουν τόπο και να μην χρειαστεί να επαναλάβω για πολλοστή φορά). Εάν όμως αδυνατείς να αποδείξεις αυτό που σού ζητάω, τότε ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ να δεις ΕΣΥ ΠΛΕΟΝ με άλλο μάτι τα συγκεκριμένα χωρία! Έγινα κατανοητός αγαπητέ μου Δήκτη; Αναμένω λοιπόν, μια που έχεις τεθεί εις την υπηρεσία τής Σκοπιάς, να βρεις κάποιον τρόπο να την ‘ξελασπώσεις’ για ακόμη μίαν φορά. Πρόσεξε μόνον να μην πέσεις ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ μέσα εις κανέναν λάκκο, διότι «τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται» (ΜΑΤΘ. ΙΕ:14)!

6) Το ότι ένας Ορθόδοξος τολμάει να θίγει και να αποκαλεί παραμυθάκι το 1914, ως έτος παρουσίας Χριστού, κι ΕΣΥ, που συνήθως δεν αφήνεις τίποτα να πέφτει κάτω, το περνάς ασχολίαστο, αυτό και μόνο ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ! Άλλωστε ΕΣΥ γνωρίζεις καλύτερα απο οποιονδήποτε άλλον Μάρτυρα, εάν έχω εις την κατοχή μου πλείστα ντοκουμέντων που αποδεικνύουν τού λόγου το αληθές! Οπότε εν προκειμένω διάλεξες την καλύτερη απάντηση, ΤΗΝ ΣΙΓΗ!

7.1. Κι έρχομαι ευθύς αμέσως εις τις παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 εις τις οποίες διαπραγματεύομαι το θέμα τών Ερμηνευτών Θεοφυλάκτου και Ιωάννου Δαμασκηνού. Όσον αφορά εις τον πρώτο έχουμε το εξής απόσπασμα που είναι εκ τής ερμηνείας του εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο:

«Πρώτην, λέγει, τών αζύμων, την προ τών αζύμων, φησίν, ημέραν, οίον τι λέγω• τη Παρασκευή εσπέρας έμελλον εκείνοι φαγείν τό Πάσχα, και αύτη εκαλείτο τών αζύμων• Ο γουν Κύριος πέμπει τούς μαθητάς τη Πέμπτη, ην ονομάζει ο Ευαγγελιστής «πρώτη τών αζύμων», ως προ τήςς Παρασκευής ούσαν, καθ' ην Παρασκευήν τη εσπέρα ήσθιον τά άζυμα.» (Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Patrologia Graeca, τόμ.123, σελ.440,441).

Σού ζήτησα λοιπόν να μού αποδείξεις εάν εις την ανωτέρω παραπομπή που παρέθεσες, τις ημέρες τις εννοεί κατά το Εβραικό τρόπο μετρήσεως τών ημερών ή κατά τον Χριστιανικό. Εάν δηλαδή όταν λέγει, ότι οι Εβραίοι «καθ' ην Παρασκευήν τη εσπέρα ήσθιον τά άζυμα», την Παρασκευή την εννοεί έως την δύση τού ηλίου ή την εννοεί όπως την εννοούμε κι εμείς σήμερα, και μετά δηλαδή την δύση τού ηλίου. Το ότι συμφώνως προς την Γέννεση, ή συμφώνως προς το εκκλησιαστικό λειτουργικό, η ημέρα αλλάζει από το απόγευμα αυτό σημαίνει, ότι οι Πατέρες και Ερμηνευτές τών Γραφών, εις τις Ομιλίες και τούς Λόγους τους, όταν αναφέρουν τις ημέρες τής εβδομάδος τις εννοούν συμφώνως προς τον Εβραικό τρόπο μετρήσεως τών ημερών; Ας εξετάσουμε λοιπόν επ’ αυτού δύο παραδείγματα και οι αναγνώστες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους:


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Ἐρώτησις ξε.

«Ἐπειδή τινες τὴν τοῦ κυρίου παράδοσιν τῇ τετράδι λέγουσι γεγονέναι, ἐκ τῆς ποσότητος τοῦτο τῶν τότε πραχθέν των στοχαζόμενοι, τίς ἡ ἀπόδειξις τῆς ἡμέρας ἐν ᾗ ἡ παράδοσις γέγονεν;

Ἀπόκρισις.

Ἀπόδειξις τοῦ μὴ τῇ τετράδι ἀλλὰ τῇ ΠΕΜΠΤΗ παραδεδόσθαι τὸν Χριστὸν αὕτη ἐστίν. Ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδόθη, ἐν ταύτῃ ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων ἐκρίθη καὶ κατεκρίθη• τῷ πρωῒ δὲ ἐχομένῳ τῆς νυκτὸς ταύτης παρέδωκαν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ• ἐν ᾗ δὲ ἡμέρᾳ παρέλαβεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, ἐν ταύτῃ αὐτὸν καὶ ἐσταύρωσε• παραλαβὼν δὲ αὐτὸν τῷ πρωῒ τῆς Παρασκευῆς, τῇ ἕκτῃ ὥρᾳ τῆς αὐτῆς Παρασκευῆς ἐσταύρωσεν. Oὐ χρὴ οὖν ταῖς γραφικῶς ὡρισμέναις ὥραις προστιθέναι κατὰ στοχασμὸν τὸ ἀσύστατον. Φησὶ γὰρ Ματθαῖος ὁ εὐαγγελιστὴς οὕτως• Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν• καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. Ὡσαύτως δὲ καὶ Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής φησιν• Ἄγουσι τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον• ἦν δὲ πρωΐ. Καὶ πάλιν• Ὁ Πιλάτος οὖν ἀκούσας τούτων τῶν λόγων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ• ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη. Eἰ τοίνυν τῇ νυκτὶ μὲν παρεδόθη καὶ ἐκρίθη υπό τών Αρχιερέων και κατεκρίθη, τω πρωί δε παρεδόθη τω Πιλάτω και τη έκτη ώρα τής Παρασκευής εσταυρώθη, δήλον ότι τη ΠΕΜΠΤΗ η παράδοσις γεγένηται.» (Ψευδο – Ιουστίνου, Αποκρίσεις προς τούς Ορθοδόξους περί τινών αναγκαίων ζητημάτων, Ερώτησις ξε, Work #009 429.D.4 to Work #009 429.D.11 και Θεοδωρήτου Κύρρου, Ερώτησις ΟΘ΄, Work #016 75.17 to Work #016 76.14).

Αγαπητέ μου Δήκτη, σού παραθέτω πληροφορία τού 4ου αιώνος, απόσπασμα εκ τού Ψευδο – Ιουστίνου, που λέγει ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ότι ο Χριστός παρεδόθη εις τούς Γραμματείς και Φαρισσαίους ημέρα ΠΕΜΠΤΗ! Το αυτό δε αναφέρει και ο Θεοδώρητος Κύρρου κατά τον 5ον αιώνα που έζησε. Συμφωνείς αγαπητέ Δήκτη εις αυτήν την πληροφορία; Τα λένε καλά οι ανωτέρω συγγραφείς; Σε ερωτώ διότι είναι τις πάσι γνωστό, ότι ο Ιησούς συνελήφθη ανήμερα τού θανάτου Του, ημέρα δηλαδή Παρασκευή! Οπότε εδώ τί έχουμε αγαπητέ Δήκτη; Εάν λοιπόν ΗΔΗ από τον 4ο – 5ο αιώνα οι Εκκλησιαστικοί συγγραφείς και Ερμηνευτές τών ιερών κειμένων, ομιλούν περί τών ημερών τής εβδομάδος, και τις εννοούν συμφώνως προς τον Χριστιανικό τρόπο αντιλήψεως τού χρόνου, εάν δηλαδή ΗΔΗ από τον 4ο – 5ο αιώνα έχει επικρατήσει ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ τρόπος μετρήσεως τών ημερών, ο Θεοφύλακτος εις τον οποίον παρέπεμψες, που είναι τού 11ου αιώνος, κατά την κοινή λογική, ποιον τρόπο μετρήσεως έχει υιοθετήσει και εννοεί εις το παρούσα παραπομπή;;; Αναμένω την γνώμη σου και την τοποθέτησή σου επ’ αυτού.

7.2. Όσον αφορά όμως τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό αυτόν τον προσπέρασες ασχολίαστο. Γιατί άραγε; Μήπως επειδή κάνει λόγο περί ΜΗ βρώσεως αζύμων ΠΡΟ τής 15ης Νισάν; «Τη ΙΕ΄ γαρ τής σελήνης νενομοθετημένον ην ΕΣΘΙΕΙΝ... Αζύμων ουν ΜΗ ΟΝΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΖΥΜΩΝ εν όλω τω ενιαυτώ...κατά την ΙΕ΄ ημέραν τού πρώτου μηνός ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ τής τούτων (τών αζύμων δηλαδή) τραπέζης» (Ιωάννου Δαμασκηνού, Περί τών Αζύμων, Patrologia Graeca, τόμ.95, σελ.393,396). Εάν δεν μετράει η γνώμη του απλά πες το, ώστε να ψάξω να βρω καμιά δεκαριά ακόμη γνώμες άλλων ερμηνευτών μήπως τότε συγκινηθείς και αποδεχθείς αυτό που τώρα αγωνίζεσαι απεγνωσμένα να καταρρίψεις.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

8) Εις την απάντησή σου με ρωτάς το εξής: «Διαφωνείτε δηλαδή με σημαντικούς πατέρες της ορθοδοξίας, που υποστηρίζουν πως ο Ιησούς έκανε Πάσχα νομικόν, Πάσχα παλαιόν;». Πριν τοποθετηθώ επ’ αυτού αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ολίγα τινά γενικώς περί Αγίας Γραφής και ερμηνείας αυτής.

Κατά την μελέτη τής Γραφής και τών ερμηνειών και μεταφράσεως αυτής έχουν διαπιστωθεί, ότι εις αυτήν υπάρχουν δυσερμήνευτα χωρία, σταυροί τών ερμηνευτών. Η Γραφή είναι απλό αλλά και ταυτοχρόνως βαθύ, εύκολο αλλά και συγχρόνως δύσκολο βιβλίο. Ομοιάζει προς την θάλασσα, η οποία έχει επιφάνεια, όπου ευκόλως δύναται κάποιος να κολυμβά, αλλά έχει και βάθος, όπου μόνον δεινοί δύτες δύνανται να καταδύονται. Επιπόλαιοι και αδαείς, τύπου Μαρτύρων τού Ιεχωβά, Πεντηκοστιανών, Ευαγγελικών κ.λ.π. Προτεσταντικών παραφυάδων, περιερχομένων ανά τας αγυάς και ρύμας «ποιήσαι έναν προσύλητον» (ΜΑΤΘ. ΚΓ:15), αυτοί μόνο νομίζουν ότι η Γραφή είναι εύκολο βιβλίο, και ότι είναι τού παντός να ερμηνεύει αυτήν. Υπάρχει δε εις την Γραφή χωρίο, το ΓΑΛ. Γ:20, τού οποίου ηριθμήθησαν υπέρ τις 400 ερμηνείες! Ό,τι ο Απόστολος Πέτρος είπε για τις Επιστολές τού Αποστόλου Παύλου, ότι εις αυτές υπάρχουν «δυσνόητα τινά» (Β΄ ΠΕΤΡ. Γ:16), ισχύει γενικώτερον περί τής Αγίας Γραφής. Και οι Πατέρες διαπιστώνουν, ότι η Γραφή έχει δυσερμήνευτα χωρία και είναι άβυσσος ζητημάτων. Δια τούτο και οι Πατέρες, ενώ εις τα δόγματα τής πίστεως είναι σύμφωνοι, εις την ερμηνείαν πολλών χωρίων κατά το μάλλον ή ήττον διαφέρουν. Οι ερμηνείες των είναι ευσεβείς, αλλ’ όχι όλες επιτυχείς. Οι Πατέρες, και ιδίως ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πρύτανις τών ερμηνευτών, ηρμήνευσαν ορθώς το μέγιστον μέρος τής Γραφής. Άφησαν δε μέρος ανερμήνευτον, για να έχουν την χαράν τής ερεύνης και τής ανακαλύψεως θείων νοημάτων οι ζηλωτές τού ιερού κειμένου τού Θεού μέχρι τής Δευτέρας Παρουσίας. Η Αγία Γραφή είναι μεταλλείον ανεξάντλητον.

Φρονούμε δε, ότι η δυσχέρεια ως προς την κατανόηση τής Βίβλου είναι και σκόπιμος. Νομίζουμε δηλαδή, ότι σκοπίμως ο Θεός, δια τών ιερών συγγραφέων, διετύπωσε το ιερόν Του κείμενο κατά τοιούτον τρόπο, ώστε να μην είναι ευκόλως κατανοητό εν πάσι και τοις πάσι. Και τούτο για να μην περιφρονείται, αλλά να ταπεινώνει τα ανθρώπινα πνεύματα, τα οποία ρέπουν προς την υπερηφάνεια, και ν’ αναγκάζει τούς καλοπροαιρέτους και αξίους τής αληθείας να επικαλούνται τον θείον φωτισμόν προς εύρεσιν αυτής, να ερευνούν, να γυμνάζονται εις την έρευνα και να ωφελούνται πνευματικώς. Επιπλέον δε και να δοξάζονται οι αγράμματοι συγγραφείς τής Αγίας Γραφής, οι γεωργοί, οι βοσκοί και οι αλιείς, διότι αυτοί, δια τών συγγραμμάτων των, περιπλέκουν τούς σοφούς τής γης και τών αιώνων και προκαλούν εις αυτούς ίλιγγο. Περιττόν δε να είπωμεν, ότι η Αγία Γραφή είναι επίσης εν πολλοίς δυσνόητος, διότι περιέχει υψηλά πνευματικά νοήματα, εις τούς σαρκικούς απρόσιτα, προσιτά δε εις τούς πνευματικούς. «Πνευματικοίς πνευματικά ανακρίνοντες», λέγει ο Απόστολος (Α΄ ΚΟΡ. Β:13).

Περατώνοντας τα περί Αγίας Γραφής, έρχομαι τώρα, αγαπητέ Δήκτη, να απαντήσω και εις το ερώτημά σου. Ίσως δε τινες εκ τών αναγνωστών, μελετώντες κάποιες εργασίες μας, θεωρήσουν, ότι οι νέες ερμηνείες που προσφέρουμε εις δύσκολα σημεία και χωρία τής Γραφής, συνιστούν δήθεν ανευλάβεια προς τούς Πατέρες. Εκ προοιμίου λοιπόν, λέγομεν, ότι ανευλάβεια προς τούς Πατέρες και εκτροπή εκ τής Ορθοδοξίας, θα ήτο η διατύπωσις ερμηνείας όχι απλώς νέας, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Τοιαύτη όμως ερμηνεία ουδέποτε διετυπώσαμε, ουδέ διενοήθημεν ποτέ την ελαχιστοτάτη παρέκκλιση εκ τών γραμμών τής Ορθοδοξίας.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Όλες οι ερμηνείες, τις οποίες διατυπώνουμε εις τις μελέτες ημών, εις τις ήδη εκδοθείσες αλλά και με την χάρη τού Θεού εις τις μέλλουσες, ευρίσκονται εντός τού Πατερικού και Ορθοδόξου πνεύματος, και ουδεμία προσβάλλει την πίστη τών Πατέρων. Οι ημέτερες ερμηνείες διαφέρουν Πατερικών ερμηνειών ως προς άλλα πράγματα, όχι ως προς την πίστη. Άλλωστε και Πατερικές ερμηνείες εις δύσκολα χωρία τής Γραφής διαφέρουν μεταξύ των. Αλλιώς ερμηνεύει ούτος ο Πατήρ δυσνόητο χωρίο τής Γραφής και αλλιώς έτερος Πατήρ. Αλλά και ο αυτός Πατήρ το αυτό δυσνόητον χωρίον τής Γραφής, είναι δυνατόν να ερμηνεύει αλλιώς τώρα και αλλιώς ύστερα, αναθεωρών την πρώτην ερμηνεία. Η έρευνα τού Βιβλίου τού Θεού και η προσπάθεια προς καλλιτέραν εξήγησή του εις δυσνόητα χωρία, όχι μόνον δεν προσβάλλει τούς Πατέρες, αλλά και προκαλεί την χαρά και την αγαλλίασή των εν τοις ουρανοίς.

Έχουμε λοιπόν αγαπητέ Δήκτη, δύο ερμηνείες που αφορούν εις το εάν έφαγε ή όχι Πάσχα ο Χριστός μετά τών Μαθητών Του. Με ρωτάς λοιπόν «Διαφωνείτε δηλαδή με σημαντικούς πατέρες της ορθοδοξίας, που υποστηρίζουν πως ο Ιησούς έκανε Πάσχα νομικόν, Πάσχα παλαιόν;». Σού απαντώ: Συντάσσομαι με τούς Πατέρες και Ερμηνευτές που λένε, ότι δεν έφαγε το Νομικόν Πάσχα αλλά έκανε δικό Του Πάσχα, το τής Καινής Διαθήκης δηλαδή, εξ ού και το ‘τούτο’ εις την φράση «επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ' υμών προ τού με παθείν» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:15). Αγαπητέ μου Δήκτη, τί το ιδιαίτερο είχε το συγκεκριμένο Πασχάλιο γεύμα που επεθύμησε σφόδρα να φάει μετά τών Μαθητών Του ο Ιησούς; Άλλα τρία (3) ή κατ’ άλλους τέσσερα (4) Πασχάλια γεύματα δεν είχε ξαναφάει εις το παρελθόν ο Χριστός μετά τών Μαθητών Του; Εάν όμως το συγκεκριμένο Πάσχα δεν ήτο το Πασχάλιο ή Νομικό αλλά ήτο το τής Καινής Διαθήκης, τότε πράγματι το επεθύμησε σφόδρα, διότι θα ήτο το ΠΡΩΤΟ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ που θα έτρωγε εκείνη τη στιγμή, και που δεν θα ξαναέτρωγε πλέον εξ αυτού: «λέγω γαρ υμίν ότι ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθή εν τη βασιλεία τού Θεού» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:16). (Είχες δεν είχες πάντως τα κατάφερες να ‘υποκλέψεις’ ένα μέρος από την μελέτη που ετοιμάζω περί τού χαρακτήρος τού τελευταίου δείπνου τού Κυρίου)!!!

Οπότε αγαπητέ Δήκτη βγάλε σε παρακαλώ πολύ από το μυαλό σου, ότι ο υποφαινόμενος εναντιώνεται εις τούς Πατέρες, ή ότι διαφωνεί με τούς Πατέρες. Αφ’ ης στιγμής ο χαρακτήρ τού τελευταίου Δείπνου τού Κυρίου δεν έχει δογματικό χαρακτήρα αλλά απλώς ιστορικό, αλλά και ημερολογιακό θα έλεγα, τότε είναι πλέον φυσικό και διαφορετικές απόψεις να υπάρχουν, αλλά και διαφορετικές ερμηνείες να έχουν έως τώρα διατυπωθεί, αλλά και να διατυπώνονται εσαεί. Με την χάρη τού Θεού ο γράφων πιστεύει, ότι έχει εντοπίσει την καρδιά τού προβλήματος κι ευελπιστεί εις την επόμενή του μελέτη, να διατυπώσει ικανοποιητική ερμηνεία και να λυθεί το αίνιγμα που αφορά εις τον Μυστικό Δείπνο τού Ιησού και τον χαρακτήρα αυτού . Εάν βεβαίως μάς το επιτρέψει η αφεντιά σου, διότι εάν συνεχιστεί για πολύ ακόμη αυτός ο διάλογος, δεν βλέπω εις το άμεσο μέλλον να βγαίνει εις το φως τής δημοσιότητος η συγκεκριμένη μελέτη.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

9) Και φθάσαμε αισίως εις το τελευταίο και κρισιμότερο θέμα τής απαντήσεώς μου, το οποίο έχει να κάνει με τα σχόλιά σου εις την ερμηνεία που έδωσα εις το χωρίο «Τούτο δε είναι εκείνο, το οποίον θέλεις προσφέρει επί τού θυσιαστηρίου• δύο αρνία ενιαύσια την ημέραν διαπαντός• 39. το εν αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί, και το άλλον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών •...41. και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 κατά την διορθωμένη μετάφραση τού Εβρ.). Να υποθέσω δηλαδή, ότι από τα τρία (3) χωρία που επικαλέσθηκα προκειμένου να εντοπίσω το ακριβές χρονικό σημείο τού ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διαστήματος, εσύ έχεις ένσταση ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΑ; Εις τα υπόλοιπα δηλαδή συντάσσεσαι μαζί μου; Εάν έχω δίκιο επ’ αυτού, τότε χαίρω ιδιαιτέρως. Οπότε εάν σού αποδείξω΄, ότι ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ δεν έχω κάνει λάθος, τότε συμφωνήσαμε (επιτέλους) εις την καρδιά τού προβλήματος, οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα κι εξηγούνται πολύ πιο εύκολα.

Ώστε επικαλείσαι την μετάφραση τών Ο΄ προκειμένου να αποδείξεις εσφαλμένη την δική μου μετάφραση; Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει, αγαπητοί αναγνώστες, ότι ο συνομιλητής μου – αλλά και συνερευνητής μου – είναι πανούργος, γάτα, ή μάλλον χέλι που από όπου και να το πιάσεις ξεγλιστράει! Διότι πού ακούστηκε Μάρτυρας τού Ιεχωβά, να τον παραπέμπεις εις το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Εβραικό κείμενο, εις το κείμενο δηλαδή που εβασίσθη η ίδια η Μετάφραση Νέου Κόσμου, κι αυτός, ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕΙ, σού παρουσιάζει μία μετάφραση που δεν είναι αποδεκτή από κανέναν Μάρτυρα κι ούτε φυσικά από την ίδια την Σκοπιά! Εις την εικοσαετή και πλέον μικράν εμπειρία που έχω συζητώντας με εκατοντάδες Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝ γνώρισα που δύναται να μεταχειριστεί τέτοια τακτική! Έλα Δήκτη μου μην φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε αποκαλύψω, παρόλο που σού είπα και εις την αρχή τής απαντήσεώς μου, ότι μία αποκοπή περισσότερο καλό θα σού έκανε παρά κακό! Θα σε βοηθούσε να αποτινάξεις την πλάνη και τα δεσμά με τα οποία, χωρίς να το ξέρεις, είσαι δεμένος αυτή την στιγμή από τον 'δούλο'.
'Τα δεσμά τού δούλου'! Αλήθεια τι παράδοξη και οξύμωρη έκφραση! Να είναι κάποιος δούλος αλλά και ταυτόχρονα να έχει 'αλυσοδεμένους με δεσμά' τόσα εκατομμύρια ανθρώπους πείθοντάς τους να κηρύσσουν ένα Ευαγγέλιο όχι τού Χριστού (πρβλ. Α΄ ΚΟΡ. Θ:12, Β΄ ΚΟΡ. Β:12, Β΄ ΚΟΡ. Θ:13, Ι:14, ΓΑΛ. Α:7, Α΄ ΘΕΣ. Γ:2), αλλά να βλέπουν και να κηρύσσουν ΑΛΛΟ Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο τού Μπρούκλιν, που κατά τον Παύλο είναι ανάθεμα (ΓΑΛ. Α:8)! Αξίζει αγαπητέ μου Δήκτη να εμπιστευτείς και να αφιερώσεις την ζωή σου σε μία Οργάνωση ή σε μία Εταιρία ή όπως αλλιώς θέλει να ονομάζεται, η οποία κηρύττει, ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ; ΕΑΝ όμως ο σκοπός σου είναι αποκλειστικά και μόνο εις το να ΓΚΡΕΜΙΖΕΙΣ τα πιστεύω τών ετεροδόξων σου χωρίς να βλέπεις, ότι ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ έχεις οικοδομήσει εις την άμμο, εις σαθρά δηλαδή θεμέλια, χωρίς να βλέπεις ότι το οικοδόμημά σου κλυδωνίζεται, τότε ό,τι χωρία και να σού δείχνω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος...πέρα βρέχει! Κοιμάσαι τον ύπνο τού δικαίου, και παρόλο που σε ταρακουνούνε να ξυπνήσεις, εσύ αρνείσαι πεισματικά.

Ο συνομιλητής σου όμως θα συνεχίσει να σε ταρακουνάει, γιατί όπως έχει εκμυστηρευτεί εις κοινόν γνωστό σας, σε προτιμάει συνεργάτη του παρά αντίπαλό του. Όχι βέβαια διότι σε φοβάται, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ το φως να φοβάται το σκότος, αλλά διότι, όπως σού ξαναείπα, ΧΑΡΑΜΙΖΕΣΑΙ εκεί που είσαι, χαραμίζεις νιάτα και ψυχή αθάνατη. Μπορείς να προσφέρεις πολλά εις την Εκκλησία τού Κυρίου και Θεού, την αληθινή όμως, αυτή που απέκτησε «δια τού ιδίου αίματος» (ΠΡΑΞ. Κ:28), κι όχι δια τού ΙΔΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (όρα Russell)! ΕΑΝ λοιπόν αγαπητέ Δήκτη επιθυμείς να εύρης την αλήθεια, και να σπάσεις τα δεσμά τού ‘δούλου’ με τα οποία είσαι δεμένος αυτή τη στιγμή χωρίς να το έχεις συνειδητοποιήσει, ΜΙΑΝ ΑΡΕΤΗ ΜΟΝΟ πρέπει να αγωνισθείς για να αποκτήσεις. Διάβασε τις συμβουλές ενός αγίου ασκητού, που προσωπικά με άγγιξαν ιδιαιτέρως, και που εύχομαι το αυτό και για σένα:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

«Ο διάβολος δε φοβάται ούτε την εξυπνάδα μας, ούτε τις γνώσεις μας. Έχει περισσότερες. Ούτε τις αρετές μας φοβάται, έχει περισσότερες. Μία δεν έχει κι αυτή τον σκοτώνει και με αυτήν σωζόμαστε. Ποια αρετή δεν έχει, κι αυτή τον σκοτώνει; Μιά φορά κατάφερα κάτι και πάω όλο καμάρι στον γέροντά μου. Μόλις με είδε εκείνος κατάλαβε, ότι κάποια πεπονόφλουδα πάτησα, και πρίν προλάβω να τού πω πολλά - πολλά μου λέει: Γιατί να καυχηθούμε εμείς αγόρι μου; Για τι πράγμα να υπερηφανευτούμε; Επειδή νηστεύουμε; Τρώμε λίγο; Ο διάολος νηστεύει πιό πολύ από μας, δεν τρώει ποτέ. Επειδή αγρυπνούμε, ξυπνούμε την νύχτα; Κοιμόμαστε λίγο; Ο διάολος ξαγρυπνά πιό πολύ απο εμάς, δε κοιμάται ποτέ. Επειδή εγκρατευόμαστε; Παρθενεύουμε και είμαστε καθαροί; Ο διαβολος είναι πιο παρθένος από εμας. Γιατί και να θέλει να πορνεύσει δε μπορεί, είναι πιο παρθένος από μας, δεν έχει σώμα. Και μού έπεσαν τα αυτιά. Ό,τι αρετες και να αποκτήσουμε τις έχει και ο διάολος. Όσες αρετές και να αποκτήσουμε, τις αρετές που είχε ο διάβολος όταν ήταν αρχάγγελος, δε θα τις αποκτήσουμε ποτέ. Και όλες πήγανε χαμένες, γιατί; Γιατί τού έλλειπε ΜΙΑ. Αυτήν θα κοιτάξουμε να αποκτήσουμε αυτήν την μία αρετή για να σωθούμε. Και να έχετε τον νου σας, μη νομίσετε ότι ο διάβολος μάς πολεμά μόνο με αμαρτήματα, μάς πολεμά με αρετές πιο πολύ παρά με αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα τα βλέπουμε, μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά τις αρετές μας αγωνιζόμαστε να τις αποκτήσουμε.

Λέει ένας άγιος της εκκλησίας: “Θέλεις να νηστεύεις, σε βοηθάει ο διάβολος. Θέλεις να κάνεις ελεημοσύνες, σε βοηθάει ο διάβολος. Θέλεις να κτίσεις εκκλησίες, σε βοηθάει ο διάβολος. Γιατί σε βοηθάει; Γιατί ξέρει, ότι με όλα αυτά που καταφέρνουμε μπορεί να μας ρίξει στην υπερηφάνεια και να πάνε όλα χαμένα”. Θα έχουμε λοιπόν αυτήν την αρετή που δεν έχει ο διάβολος, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑΠΕΙΝΟΙ. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός και τι λέει η Γραφή; «ΕΤΑΠΕΙΝΩΣΕ εαυτόν γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, έκλινε ουρανούς και κατέβη». ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟΙ. ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. Να ταπεινοφρονούμε, να μην ταπεινολογούμε. Όχι στα λόγια. Στο φρόνημα ταπεινό, σκέψη ταπεινή, και σκέψη ταπεινή θα πει να μην θεωρούμε τούς άλλους κατώτερους από εμάς, να μη θεωρούμε τον εαυτό μας τόσο σπουδαίο. Εάν βλέπουμε ότι έχουμε κάποιο καλό, θα λέμε: “ο Θεός μου το έδωσε”. Έχουμε χαρίσματα; “Ο Θεός μού τα έδωσε”. Κάνουμε κάτι καλό; Θα το κάνουμε βέβαια με τη βοήθεια τού Θεού. Αμέσως θα φυλαγόμαστε, θα βάζουμε μία ασπίδα, θα τα ρίχνουμε όλα στον Θεό. Ότι χάρις σε Εκείνον τα καταφέρνουμε. Κι έτσι φυλάμε την ταπείνωσή μας και δεν πέφτουμε σε υπερηφάνεια.»

Προσπάθησε, αγαπητέ Δήκτη, να αποκτήσεις, έστω και εις μικρόν βαθμόν, την ανωτέρω αρετή, και τότε να δεις που θα πέσουν τα λέπια από τα μάτια σου ή το τυφλοπάνι που λέει ο θεηγόρος Παύλος («κάλυμμα επί την καρδίαν αυτών κείται», Β΄ ΚΟΡ. Γ:15), και θα δεις αλήθειες που έως τώρα αδυνατούσες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Λοιπόν αγαπητέ μου Δήκτη, είναι πολύ απλό να διαπιστώσεις εάν η μετάφραση που έκανα επί τού Εβραικού κειμένου είναι σωστή. Σε προσκαλώ λοιπόν να ανοίξουμε μαζί το Εβραικό κείμενο και να διαβάσουμε μαζί, εκ τού πρωτοτύπου πλέον, το συγκεκριμένο χωρίο! Βλέπεις που είμαι εις θέση να ξέρω ακόμη και αυτή την λεπτομέρεια, ότι δηλαδή έχεις κι εσύ την δυνατότητα να διαβάζεις εκ τού πρωτοτύπου; Εις το τέλος τού χωρίου λοιπόν η λέξη είναι εις τον ενικό ή εις τον πληθυντικό; Λέγει δηλαδή ‘עַרְבָּֽ’ (‘ereb’) που είναι ενικός και σημαίνει ‘εσπερινός’, ή λέγει ‘הָעַרְבָּֽיִםִ בֵּ֥ין’ (‘bên hā•‘ar•bā•yim’) που είναι πληθυντικός και ομιλεί περί δύο (2) εσπερινούς, και η λέξη ‘בֵּ֥ין’ (ben) σημαίνει ‘ανάμεσα’;;; Τα λέω καλά;

Και για να σού αποδείξω ότι τελικά τα λέω καλά, θα επικαλεστώ την αυθεντία τού ‘αυθεντικού προφήτου τής γενεάς μας’ και ‘τού αληθινού εκπροσώπου τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342)!!! Είδες μέχρι που φθάνω προκειμένου να κάμψω κάθε σου αντίσταση; Φθάνω εις το σημείο να επικαλεσθώ ακόμη τον ‘δούλο’, προς επιβεβαίωσην μίας ερμηνείας μου, με την ελπίδα ότι θα με δικαιώσει, αφού εσείς οι Μάρτυρες ΜΟΝΟΝ ‘ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΥΕΤΕ’ (ΜΑΤΘ. ΙΖ:5)!

Για άνοιξε αγαπητέ μου Δήκτη, την Μετάφραση Νέου Κόσμου εις το χωρίο που αμφισβήτησες την ημετέρα μετάφραση, και ας διαβάζουμε μαζί:
«Και θα προσφέρεις το ένα νεαρό κριάρι το πρωί και θα προσφέρεις τό άλλο νεαρό κριάρι ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΡΑΔΙΑ...Και θα προσφέρεις το δεύτερο νεαρό κριάρι ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΑ...» (ΕΞΟΔ. ΚΘ: 39,41, Μετάφραση Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά, έκδ.1997, σελ.117)

Κι επειδή γνωρίζω ότι κατέχεις καλά την Αγγλική, πάρε και την αντίστοιχη Αγγλική Μετάφραση από το επίσημο site τής Σκοπιάς: http://watchtower.org/e/bible/ex/chapter_029.htm
«And you will offer the one young ram in the morning, and you will offer the other young ram BETWEEN THE TWO EVENINGS... And you will offer the second young ram BETWEEN THE TWO EVENINGS».

Τώρα αγαπητέ Δήκτη που και η ίδια η Σκοπιά με δικαιώνει όσον αφορά εις την διόρθωση τής μεταφράσεως που προέβην εις το Εβραικό κείμενο, τι μέλλει γενέσθαι; Θα κατεβάσουμε καμία μετάφραση από τον πλανήτη Άρη ή την Αφροδίτη προκειμένου να μάς δικαιώσει; Τί θα κάνουμε τώρα πες μου. Θα πάμε κόντρα εις τον δούλο; Μήπως θα αμφισβητήσουμε την αυθεντία τού δούλου; Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο; Ή θα αμφισβητήσουμε ακόμη και το πρωτότυπο Εβραικό κείμενο και θα ψάξουμε για άλλες μεταφράσεις που να μην κάνουν λόγο για ‘ανά μέσω τών εσπερινών’ αλλά να λένε για ‘δειλινό’, για ‘σούρουπο’, για ‘ηλιοβασίλεμα’, για ‘εσπέρας’, για ‘δύση’ και δεν ξέρω κι εγώ τί άλλο; Ας είμαστε σοβαροί ερευνητές αγαπητέ Δήκτη και να μην γελοιοποιούμε την Γραφή, για να μην γελοιοποιούμαστε κατά συνέπεια κι εμείς οι ίδιοι! Ας δείξουμε λοιπόν λίγο σεβασμό εις το ιερό κείμενο, διότι ο συγγραφέας δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, κι αν δεν σεβόμαστε το έργο Του, δεν σεβόμαστε ούτε και τον Συγγραφέα!

Ο Θεός να σε φωτίσει και να σού χαρίσει την ΜΙΑ και μοναδική αρετή που όλοι έχουμε ανάγκη, την ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

@ Συντάσσομαι με τούς Πατέρες και Ερμηνευτές που λένε, ότι δεν έφαγε το Νομικόν Πάσχα αλλά έκανε δικό Του Πάσχα, το τής Καινής Διαθήκης δηλαδή, εξ ού και το ‘τούτο’ εις την φράση «επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ' υμών προ τού με παθείν» (ΛΟΥΚ. ΚΒ:15). @

Μα εσείς ο ίδιος ισχυρίζεστε πως “φαγείν το πάσχα” σημαίνει τη βρώση του πασχαλίου αμνού και έχει την ίδια σημασία σε όλα τα χωρία που χρησιμοποιείται:

ουδεμία δύναται να υπάρξη αμφιβολία, ότι το ‘φαγείν το πάσχα’ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, όπως και όλα τα παρόμοια τής Καινής Διαθήκης, όπως απεδείξαμε ανωτέρω, σημαίνει την κατά το εσπέρας τής 14ης Νισάν βρώση τού πασχαλίου αμνού, κι όχι άλλου πασχαλίου εδέσματος

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω που γράψατε, το “φαγείν το πάσχα” δεν έχει άλλη σημασία όταν χρησιμοποιείται για τους Ιουδαίους και άλλη όταν το λέει ο Ιησούς. Δεν μπορεί στη μία περίπτωση να είναι το παλαιό Πάσχα και στην άλλη το καινό. Αφού έχει την ίδια σημασία, όπως λέτε, σε όλα τα χωρία, δεν μπορεί αλλού το “πάσχα” να είναι ο αμνός ο ενιαύσιος ο άμωμος κι εκεί που θέλετε εσείς, να είναι ο άρτος και ο οίνος ή ο Ιησούς ο ίδιος.
Το πάσχα που πεθύμησε να φάει, ήταν το πάσχα που τους έστειλε να ετοιμάσουν. Άλλωστε μου φαίνεται κάπως απίθανο να πεθύμησε το “πάσχα” που εννοείτε εσείς, δηλαδή τον αυτοκανιβαλισμό του.

Για δείτε λίγο πιο προσεκτικά και το ακόλουθο:

«και είπε πρός αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ' υμών προ του με παθείν. Λέγω γαρ υμίν ότι ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθή εν τη βασιλεία του Θεού.
Και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστήσας είπε, λάβετε τούτο και διαμερίσατε εαυτοίς. Λέγω γαρ υμίν ότι ου μη πίω από του γενήματος της αμπέλου έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθη.
Και λαβών άρτον ευχαριστήσας έκλασε και έδωκεν αυτοίς λέγων, τούτο εστί το σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν.» (Λκ. 15:19)

Τη φράση “ουκέτι φάγω εξ αυτού” δεν τη λέει μετά την κλάση του άρτου. Αν το “πάσχα” είναι το “καινόν” τότε η φράση “ουκέτι φάγω εξ αυτού” θα ήταν μετά την κλάση του άρτου, όπως η φράση “ου μη πίω από του γενήματος της αμπέλου ” ακολουθεί το μέρισμα του οίνου.

Όταν ο Χριστός για τελευταία φορά συνέφαγε με τους μαθητές του το τελευταίο ιουδαϊκό Πάσχα, προ του πάθους του, κατά την νύχτα του μυστικού δείπνου, εγκαινίασε και το πρώτο Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Παραδίδοντας τούτο, κατήργησε το παλαιό, που ήταν τύπος και σκιά του αληθινού. Γι’ αυτό και έλεγε σ’ αυτούς «τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν».

Δήκτης.

Ανώνυμος είπε...

Κι αν επιμένετε πως ο Ιησούς δεν έκανε πάσχα νομικό, φαντάζομαι πως θα αισθάνεσθε κάπως δυσάρεστα όταν τη Μ. Τετάρτη ακούτε την ωδή «”Την νομικήν, εκπληρώσας πρόσταξιν, ο πλάκας τας νομικάς γράψας εν Σινά,
έφαγε μεν το Πάσχα το πάλαι και σκιώδες, γέγονε δε πάσχα, και μυστική ζωοθυσία.
”»

Ήταν διπλός ο δείπνος όπως ακούγεται στις εκκλησίες σας, ή όχι;

«Διπλούς ο Δείπνος, Πάσχα γαρ νόμου φέρει και Πάσχα καινόν”»@ Ας είμαστε σοβαροί ερευνητές αγαπητέ Δήκτη και να μην γελοιοποιούμε την Γραφή, για να μην γελοιοποιούμαστε κατά συνέπεια κι εμείς οι ίδιοι! Ας δείξουμε λοιπόν λίγο σεβασμό εις το ιερό κείμενο, διότι ο συγγραφέας δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, κι αν δεν σεβόμαστε το έργο Του, δεν σεβόμαστε ούτε και τον Συγγραφέα! @

Tι θέλετε να πείτε; H Ορθοδοξία γελειοποιεί την Γραφή; Δεν δείχνει σεβασμό στο ιερό κείμενο; Το κείμενο που αποδέχεται η Ορθοδοξία γράφει περί “δειλινού” και όχι αυτά που λέτε εσείς:

«τον αμνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν ...... και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:39,41 )

Αν ήθελε να γράψει «ανά μέσον των εσπερινών» θα το έγραφε, όπως κάνει στο Λευϊτικό 23:5.


Η Ορθοδοξία ισχυρίζεται πως “το άζυμον μόνον μη έχον ζύμην, νεκρόν έστι και ου ζωτικός άρτος”
Θα μπορούσα να συμφωνήσω μ’ αυτό, μόνο κατά το ότι οι μύκητες τής ζύμης είναι ζωντανοί οργανισμοί. Κατ’ αυτήν την έννοια, ναι, ο άζυμος άρτος είναι νεκρός. Δεν περιέχει τίποτα ζωντανό, ούτε βακτήρια ούτε μύκητες.
Όλα τα υπόλοιπα αγγίζουν τα όρια της παράνοιας και της διαστροφής. Είναι δυνατόν το αλάτι του ένζυμου άρτου να συνδέεται με τη φράση του Ιησού «Υμείς έστε το άλας της γης» και να υφίσταται διαμάχη για το αν ο άρτος πρέπει να είναι “τετραμερής” ή “κυκλικός” προσδίδοντας γελοίους
και παιδαριώδεις συμβολισμούς στο σχήμα του άρτου;


ΥΓ. Είναι η πρώτη φορά που έχω διάλογο μαζί σας. Με κάποιον άλλον με μπερδεύετε.

Δήκτης.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Με συγχωρείτε αλλά, αφ' εσπέρας της 14ης έως εσπέρας της 21ης είναι επτά ημέρες και όχι οκτώ!!!

«εναρχόμενοι τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου αφ' εσπέρας έδεσθε άζυμα έως ημέρας μιας και εικάδος του μηνός, έως εσπέρας. Επτά ημέρας ζύμη ουχ ευρεθήσεται εν ταις οικίαις υμών» (Έξοδος 12:18-19)
Δήκτης.

Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέμβαση στο διαλογό σας σχετικά με το αν έφαγε Ένζυμο ή Άζυμο Άρτο ο Κύριος.

Το χωρίο της Εξόδου που μας δώσατε κ.Δήκτη λέει πως ξεκινάνε να τρώγουν τα Άζυμα το εσπέρας της 14ης, δηλαδή το απόγευμα ας πούμε με τη σημερινή γλώσσα της 14ης ,και τελειώνουν το απόγευμα της 21ης!

Το Μ.Δείπνο έγινε το απόγευμα τη 13η ,ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία ΔΕΝ είχαν αρχίσει ακόμη τα Άζυμα.Τα Άζυμα αρχίζουν το ΑΠΟΓΕΥΜΑ της 14ης και όχι το απόγευμα της 13ης που έγινε ο Μυστικός Δείπνος.

Η 14η ήμερα είναι η Παρασκευή στις διηγήσεις των Ευαγγελιστών και είναι η ήμερα της Σταύρωσης του Κύριου.Άρα το απόγευμα της 14ης που αρχίζουν τα Άζυμα (σύμφωνα με το χωρίο που δώσατε) ο Κύριος είχει πει ήδη «Τετέλεσται» πάνω στο Σταυρό και είχε παραδώσει ήδη το Πνεύμα του. Τα γεγονότα έχουν ως εξής : Το μυστικό Δείπνο του Κυρίου με τους Μαθητές του έγινε το εσπέρας της Πέμπτης - απόγευμα της 13ης που δεν υπήρχαν ακόμη τα Άζυμα και τη νύκτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή ανακρίθηκε από το Ιουδαϊκό Συνέδριο.To πρωί της Παρασκευής οδηγείται στον Πιλάτο και έπειτα προς τον Γολγοθά. Το εσπέρας της 14ης που αρχίζουν τα Άζυμα ο Κύριος παραδίδει το Πνεύμα του, ενώ οι Ιουδαίοι σφάζουν τα Αρνία στον Ναό των Ιεροσολύμων.

Ο Κύριος ΔΕΝ έφαγε Άζυμα στο Μ.Δείπνο.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Ας βγάλω το καμουφλάζ μου γιατί πρέπει να φροντίσω τη «διατροφή» μου.

Είχα γράψει στο άρθρο http://antiairetikos.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html ότι θα καμουφλάρω το nickname μου διότι μπορεί να φοβούνται οι Μτι και οι λοιποί να μπουν στο διάλογο.

Εκεί μπήκε ο Δήκτης και μας προσκάλεσε στο διάλογο εδώ, παρότι είχε δει πως έχω καμουφλαριστεί ως “The Little Fish Nemo” , αγνοώντας τον κίνδυνο…

Στο επόμενο σχόλιό μου θα δείτε το αγαπημένο μου nickname όπου και θα επακολουθήσει η πρώτη δαγκωνιά μου στο «Δήκτη»

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Ανώνυμος είπε...
Κι αν επιμένετε πως ο Ιησούς δεν έκανε πάσχα νομικό, φαντάζομαι πως θα αισθάνεσθε κάπως δυσάρεστα όταν τη Μ. Τετάρτη ακούτε την ωδή «”Την νομικήν, εκπληρώσας πρόσταξιν, ο πλάκας τας νομικάς γράψας εν Σινά, έφαγε μεν το Πάσχα το πάλαι και σκιώδες, γέγονε δε πάσχα, και μυστική ζωοθυσία.”»

Ήταν διπλός ο δείπνος όπως ακούγεται στις εκκλησίες σας, ή όχι;

«Διπλούς ο Δείπνος, Πάσχα γαρ νόμου φέρει και Πάσχα καινόν”»

Δήκτης.
2 Μαΐου 2011 3:01 π.μ.


Υμνολογία ήθελες Δήκτη μου! Πάρτην.

Την ίδια ημέρα την Πέμπτη λέει το Τριώδιο : "Όρα δε , ότι ου τούτο ην το Νομικόν Πάσχα • δείπνος γαρ, και κλίσις, και άρτος, και υγρόν, εκεί δε πάντα οπτά πυρί και άζυμα….Και γαρ τω Νομικώ τύπω έδει , ως είρηται επιγενέσθαι και την αλήθειαν…"

Όπως καταλαβαίνεις κ.Δήκτη δεν σας έφτασε η κακοποίηση της Α.Γ εσάς τους ΜτΙ αλλά επεκταθήκατε και στην κακοποίηση της Υμνολογίας. Πάρε λοιπόν την πλήρη εξήγηση των όσων έγραψες από την Υμνολογία μέσα από την ίδια την Υμνολογία.

Ανακάλεσε αμέσως αυτά που έγραψες μέσα από την Υμνολογία αφού έχεις δεχθεί το πρώτο μου «δάγκωμα» (δηλ. απεκάλυψα τη μισή παράθεση των κειμένων).

Ανώνυμος είπε...

Τι να ανακαλέσω ρε φαφούτη, που θες και να δαγκώσεις; Την ωδή; Μα δική σας είναι. Ανακαλέστε την εσείς αν θέλετε. Εγώ απλώς την παραθέτω:

«Την νομικήν, εκπληρώσας πρόσταξιν, ο πλάκας τας νομικάς γράψας εν Σινά, έφαγε μεν το Πάσχα το πάλαι και σκιώδες, γέγονε δε πάσχα, και μυστική ζωοθυσία. »

Tη νομική πρόσταξη την εκπλήρωσε. Το πάσχα το παλαιό και σκιώδες το έφαγε. Έτσι δεν λέει;

«<Διπλούς ο Δείπνος, Πάσχα γαρ νόμου φέρει
και Πάσχα καινόν, Αίμα Σώμα Δεσπότου.
»

Ο δείπνος ήταν διπλός. ΚΑΙ πάσχα νόμου ΚΑΙ πάσχα καινόν. Έτσι δεν λέει;

Όρα δε, ότι ου τούτο ην το Νομικόν Πάσχα”. Ω ρε τι μας λες; Έφαγε το νομικό πάσχα αλλά δεν ήταν νομικό πάσχα. “Μέρα” λέει αλλά εννοεί “νύχτα”. Νομικό λέει αλλά δεν εννοεί νομικό. Αυτά συμβαίνουν όταν εντός της ορθοδοξίας ακόμη και μεταξύ των πατέρων της, βρίσκεις άλλους να λένε ότι ο Ιησούς έκανε πάσχα νομικό, άλλους να λένε ότι δεν έκανε, άλλους να λένε ότι το δείπνο έγινε την Πέμπτη κι άλλους ότι έγινε την Παρασκευή, μεταμορφώνοντας την ορθοδοξία σε εκκλησιαστικό CSI ασχολούμενο επί αιώνες με ζυμομύκητες.
Κρίμα που κάποιο ορθόδοξο μοναστήρι ή εκκλησία δεν διαθέτει μεταξύ των “ιερών” κειμηλίων (ζώνες, ξύλα, καρφιά, δάκρυα, σταγόνες αίματος) και ψίχουλα απ’ το ψωμί του μυστικού δείπνου, να λυθεί και το μυστήριο.

Δήκτης.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Όρα δε, ότι ου τούτο ην το Νομικόν Πάσχα”. Ω ρε τι μας λες; Έφαγε το νομικό πάσχα αλλά δεν ήταν νομικό πάσχα. “ Δήκτης.
2 Μαΐου 2011 10:47 μ.μ.

Δεν το λέω εγώ!

Αυτά λέει η Υμνολογία ημών που την επικαλέστηκες.
Αν δεν σου αρέσουν αυτά που λέει,λυπάμαι!
Ας μην την έβαζες στο στόμα σου.

Περίμενε όμως και θα δεις και δεύτερη «δαγκωνιά» δηλ. ρεζιλίκι κατά τη διάρκεια της Ημέρας. Ο “The Most Dangerous Internetic Shark” έχει προσθέσει στη διατροφή του τους γραβατομένους της «Σκοπιάς».

Και σας προειδοποίησα εσένα και τον Assos! Ο Αssos όμως είχε μυαλό και τρέχει ακόμη, έστω με την υπόληψη του ψηλά, εσύ όμως συνεχίζεις να εκτίθεσαι από όσα επικαλείσαι.

Μήπως θα το κανείς γαγράρα το ατόπημά σου, καθώς και το πρώτο σχόλιό μου που βάζει τα γεγονότα στην ορθή σειρά;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

Αγαπητέ Δήκτη, ή αλλιώς......ξέρεις ΕΣΥ!

Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από το τέλος τής απαντήσεώς σου, σχολιάζοντας το συντομότατο υστερόγραφό σου. Το αν σε μπερδεύω μέ άλλον ή έχω κάνω διάνα εις την ταυτοποίησή σου, αυτό η καρδούλα σου το ξέρει που κατά βάθος τρέμει και παρακαλάει να μην σε ξεσκεπάσω. Δεν θα το κάνω όμως, διότι έχω προσκαλέσει εις τον διάλογο κάποια αδελφάκια σου για να απολαύσουν το ζόρι που τραβάει αυτός που τόλμησε να θέσει υπό αμφισβήτηση την μελέτη τών αζύμων! Οπότε δεν θέλω να σε εκθέσω μπροστά τους, διότι οι άνθρωποι ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ πλέον περιμένουν να ξελασπώσεις τον ‘δούλου’ και να δικαιολογήσεις την καθαρά ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ παρωδία που ονομάζεται ‘Ανάμνηση’, αλλά δυστυχώς εσύ έχεις εγκλωβιστεί εις ένα γυάλινο δωμάτιο κι αναζητείς απεγνωσμένα γωνία να κρυφτείς. Κι επειδή γωνία δεν υπάρχει για να καταφύγεις, τι κάνεις; Σαν πανούργος ταχυδακτυλουργός που είσαι, βγάζεις από το μανίκι, όχι λαγό, αλλά μία αξίνα (!!!) κι αρχίσεις να κτυπάς το γυαλί, μήπως σπάσει και δραπετεύσεις, ή, εις την χειρότερη περίπτωση, μήπως καταφέρεις και ανοίξεις κάποια γωνία να χωθείς! Έλα όμως, αγαπητέ μου Δήκτη, που το γυαλί εν προκειμένω είναι ΑΘΡΑΥΣΤΟ κι όσο να το κοπανάς, εσύ θα ιδρώσεις και τίποτα δεν θα καταφέρεις. Για δοκίμασε με το κεφάλι σου, μπορεί αυτό να είναι πιο γερό κι ίσως κάτι επιτύχεις.

Ας αφήσουμε όμως τώρα το humor κι ας επανέλθουμε εις το ‘γυάλινο δωματιάκι’ σου, αγαπητέ Δήκτη. Από τη σωρεία τών ερωτημάτων που σού έθεσα απάντησες σε κάτι; ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΝΑ! Έχεις την εντύπωση, ότι εις έναν διάλογο, υποχρέωσή σου είναι να ΘΕΤΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; Εις τις υποχρεώσεις σου δεν είναι να λαμβάνεις θέση και να δίδεις απαντήσεις, προκειμένου να στηρίξεις και να δικαιοληγήσεις τα πιστεύω σου; Ή μοναδικός και απώτερος σκοπός σου είναι ΜΟΝΟ το να προσπαθείς να γκρεμίσεις το δεντράκι τού συνομιλητού σου κι εθελοτυφλείς ως προς το δασάκι που σε περιβάλλει; Και κακώς ομιλώ περί δάσους. Για να ακριβολογήσω θα έπρεπε να ομιλώ περί ΖΟΥΓΚΛΑΣ Αμαζονίου! Σε περιβάλλει μιά ζούγκλα πλανών ή μάλλον ένας ωκεανός πλανών, κι εσύ προκειμένου να επιπλεύσεις για να μην πας εις τον πάτο, αντί να βρεις τρόπο να εξέλθεις εκ τού ύδατος, παίρνεις ό,τι έχεις πρόχειρο κι αρχίζεις να το εκσφενδονίζεις εις αυτόν που σού πετάει το σκοινί για να σε ανασύρει από τον πνιγμό που επίκειται! Να την χαίρεσαι την τακτική σου, αλλά σκέψου μόνο ότι έχεις εκτεθεί εις αρκετές εκατοντάδες αναγνωστών (και συμφώνως προς την ενημέρωση που είχα εκ τού υπευθύνου τού blog σε λίγο θα αριθμούν χιλιάδες) που παρακολουθούν ανελλιπώς τον διάλογο, από τότε που ξεκίνησε, και δεν ξέρω εις πόσες δεκάδες ή εκατοντάδες ομοπίστων σου.

Αυτά ως ‘ορεκτικό’ για να έλθουμε και εις το ‘κυρίως πιάτο’. Όπως προανέφερα, μέσα εις τις υποχρεώσεις σου είναι να ΔΙΔΕΙΣ και απαντήσεις κι όχι ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΘΕΤΕΙΣ. Έχεις λοιπόν ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ που πρέπει να εξοφλήσεις για να έχεις το δικαίωμα να κάνεις καινούργιες ερωτήσεις. Σού θυμίζω εν συντομία τις ΓΑΡΓΑΡΕΣ που έως τώρα έχεις κάνει, για να μην νομίζεις ότι όλες αυτές θα περάσουν απαρατήρητες:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο1

Επανειλημμένως σε έχω ρωτήσει να δώσεις ικανοποιητική απάντηση, που να άρει την αντίφαση, όσον αφορά εις τα χωρία που δείχνουν να ‘συγκρούονται’ μεταξύ τους. Ομιλώ περί τών ΛΕΥΙΤ. ΚΓ:6 και ΑΡΙΘΜ. ΚΗ:17 προς τα ΕΞΟΔ. ΙΒ:18-19 και ΙΕΖ. Λ5:21. Τα μεν δύο πρώτα κάνουν λόγο περί βρώσεως αζύμων την 14ην Νισάν, τα δε δύο τελευταία περί βρώσεως αζύμων την 15ην Νισάν! Αγαπητοί αναγνώστες η απάντηση τού Δήκτη ήτο η εξής: Σ Ι Γ Η

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο2

Σε έχω επίσης ρωτήσει το εξής: «Η ερμηνεία επίσης που θα προτείνεις θα πρέπει να εξηγεί και να δικαιολογεί την διδασκαλία τής Σκοπιάς που ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, βάζει τον Χριστό να καταναλώνει άζυμα. Αυτό Δήκτη μου σημαίνει, συμφώνως προς τον δικό σου τρόπο μετρήσεως τού χρόνου, ότι από την 14ην το εσπέρας (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ., από την αρχή δηλαδή τής ημέρας, συμφώνως προς το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614) έως την αρχή τής 21ης Νισάν, ολοκληρώνεται το επταήμερο τής εορτής τών αζύμων. Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα εις το οποίο επίσης θα πρέπει να δώσεις ικανοποιητική απάντηση: Τις υπόλοιπες 22 ½ ώρες τής 21ης Νισάν, μέχρι να τελειώσει δηλαδή η ημέρα, οι Εβραίοι έτρωγαν ή όχι άζυμα; Διότι εάν έτρωγαν τότε ομιλούμε περί ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΥ κι όχι περί επταημέρου!». Αγαπητοί αναγνώστες η απάντηση τού Δήκτη ήτο η εξής: Σ Ι Γ Η

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο3

Σε έχω επίσης ρωτήσει το εξής: «Αγαπητέ Δείκτη, ακόμη και να δεχθώ ότι ο τρόπος μετρήσεως τών ημερών, αρχόμενοι ‘αφ΄εσπέρας’ τής 14ης «έως εσπέρας» 21ης Νισάν είναι ΕΠΤΑ ημέρες, αυτό δικαιώνει την Σκοπιά ως προς την χρήση αζύμων εις την αρχή τής 14ης Νισάν, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614); Εφόσον η Σκοπιά βάζει Χριστό, Μαθητές, και άπαντα τον Εβραικό λαό να καταναλώνουν άζυμα εις ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ενώ η εντολή τού Θεού ρητώς λέγει, ότι τα άζυμα τα τρώνε ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΠΩΣ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΣΚΟΠΙΑ;;; Ποιεί λοιπόν η Σκοπιά μίαν τελετή που είναι ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Έχεις σε παρακαλώ πολύ την καλοσύνη να μού το εξηγήσεις και να με διαφωτήσεις επ’ αυτού;». Αγαπητοί αναγνώστες η απάντηση τού Δήκτη ήτο η εξής: Σ Ι Γ Η

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο4

Σε έχω επίσης ρωτήσει το εξής: «Εις το ΕΞΟΔ. ΙΒ:18-19 (κατά το Εβρ. και τούς Ο΄) έχουμε τις εξής εκφράσεις: ‘αφ’ εσπέρας’ και ‘έως εσπέρας’. Κατά την γνώμη σου αμφότερες οι εκφράσεις καθορίζουν το ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικό σημείο ή οι προθέσεις ‘από’ και ‘έως’ μάς υποδεικνύουν κάποιο γεγονός που αρχίζει να λαμβάνει χώρα ΜΕΤΑ την εσπέρα (άρα την ΕΠΟΜΕΝΗ κατ’ ουσίαν ημέρα) και διαρκεί για ένα διάστημα που ολοκληρώνεται ΜΕΧΡΙ κάποια συγκεκριμένη εσπέρα;». Αγαπητοί αναγνώστες η απάντηση τού Δήκτη ήτο η εξής: Σ Ι Γ Η

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο5

Σε έχω επίσης ρωτήσει το εξής: «Αναφέρει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός για βρώση αζύμων ΠΡΟ τής 15ης Νισάν ή επανειλημμένως τονίζει την βρώση αζύμων ΜΟΝΟΝ κατά την 15ην Νισάν; ‘Τη ΙΕ΄ γαρ τής σελήνης νενομοθετημένον ην ΕΣΘΙΕΙΝ... Αζύμων ουν ΜΗ ΟΝΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΖΥΜΩΝ εν όλω τω ενιαυτώ...κατά την ΙΕ΄ ημέραν τού πρώτου μηνός ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ τής τούτων (τών αζύμων δηλαδή) τραπέζης» (Ιωάννου Δαμασκηνού, Περί τών Αζύμων, Patrologia Graeca, τόμ.95, σελ.393,396). Αγαπητοί αναγνώστες η απάντηση τού Δήκτη ήτο η εξής: Σ Ι Γ Η

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο6

Επικαλέσθηκες τον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας προκειμένου να αποδείξεις, ότι τα άζυμα εσθίοντο κατά την Παρασκευή 14ην Νισάν. Εγώ όμως σεβάστηκα την ερώτησή σου, δεν την έκανα ‘γαργάρα’ όπως εσύ συνηθίζεις να κάνεις κατά την πάγια τακτική σου εις τις δικές μου ερωτήσεις, και σού απάντησα με σοβαρό νομίζω επιχείρημα, παραθέτοντας ντοκουμέντα τού 4ου και 5ου αιώνος, που αποδεικνύουν ότι οι Πατέρες, και Ερμηνευτές τής Εκκλησίας, κατά τις Ομιλίες και τούς Λόγους τους, τις ημέρες τις εννοούν και τις αριθμούν κατά τον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ τρόπο μετρήσεως και ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΚΟ! Σε ερώτησα λοιπόν: «Συμφωνείς αγαπητέ Δήκτη εις αυτήν την πληροφορία; Τα λένε καλά οι ανωτέρω συγγραφείς που κάνουν λόγο περί συλλήψεως τού Ιησού ημέρα ΠΕΜΠΤΗ; Σε ερωτώ διότι είναι τοις πάσι γνωστό, ότι ο Ιησούς συνελήφθη ανήμερα τού θανάτου Του, ημέρα δηλαδή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ! Οπότε εδώ τί έχουμε αγαπητέ Δήκτη; Εάν λοιπόν ΗΔΗ από τον 4ο – 5ο αιώνα οι Εκκλησιαστικοί συγγραφείς και Ερμηνευτές τών ιερών κειμένων, ομιλούν περί τών ημερών τής εβδομάδος, και τις εννοούν συμφώνως προς τον Χριστιανικό τρόπο αντιλήψεως τού χρόνου, εάν δηλαδή ΗΔΗ από τον 4ο – 5ο αιώνα έχει επικρατήσει ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ τρόπος μετρήσεως τών ημερών, ο Θεοφύλακτος εις τον οποίον παρέπεμψες, που είναι τού 11ου αιώνος, κατά την κοινή λογική, ποιον τρόπο μετρήσεως έχει υιοθετήσει και εννοεί εις το παρούσα παραπομπή;;; Αναμένω την γνώμη σου και την τοποθέτησή σου επ’ αυτού.» Αγαπητοί αναγνώστες η απάντηση τού Δήκτη ήτο η εξής: Σ Ι Γ Η

ΓΑΡΓΑΡΑ Νο7 (που μάλλον θα είναι ‘παρατεινόμενη εις τούς αιώνες’ για να κάνουμε κι ένα λογοπαίγνιο κι έναν παραλληλισμό με την αντίστοιχη υπέροχη ρήση τού Ιερού Αυγουστίνου που είπε ότι «Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατεινόμενος εις τούς αιώνες»!)

Άφησα για το τέλος την σημαντικότερη απ’ όλες τις έως τώρα ‘γαργάρες’ που έχεις κάνει, διότι εις αυτήν θα είμαι ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ. Όσο πονόλαιμο τυχόν έχεις κι έχεις ανάγκη από γαργάρες, κάνε όσες θέλεις, προκειμένου να γίνεις καλά. Εις την συγκεκριμένη όμως ερώτηση δεν πρόκειται να υποχωρήσω, ανεξαρτήτως τού πόσο σε πονάει ο λαιμουδάκος σου, κι έχεις ανάγκη από γαργάρες! Πάρε λοιπόν το Μπέθελ τηλέφωνο, ή, εάν αδυνατούν κι εκείνοι να απαντήσουν, πάρε τα κεντρικά γραφεία τού Μπρούκλιν και ζήτησέ τους να σου προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, ντοκουμέντα δηλαδή, που να δικαιώνουν τον ‘δούλο’ περί τής ακριβούς ώρας ενάρξεως τής Πασχαλίου θυσίας, ποια δηλαδή χρονική στιγμή, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΟΤΕ – που Τ Α Χ Α λέτε ότι πιστεύετε εσείς οι Μάρτυρες – εθύοντο οι Πασχάλιοι αμνοί!

Επειδή λοιπόν ο χρόνος που σού έχω έως αφιερώσει είναι υπέρ το δέον, ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΛΑΒΕΙ, κι επειδή εκκρεμεί η μελέτη που πρέπει εντός εβδομάδος να ολοκληρώσω για να δημοσιευθεί την Κυριακή 8 Μαίου εις τον Αντιαιρετικό, για το άλλο παραμυθάκι τής Σκοπιάς περί τής μη συμμετοχής τού Ιούδα εις την ανάμνηση και το τι κρύβει εις το βάθος η άρνηση τής Σκοπιάς επ’ αυτού, εάν επιθυμείς να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ εμού και σού αυτό θα γίνει ΜΟΝΟΝ με την εξής προυπόθεση: Θα καταδεχθώ να σού απαντήσω εις μίαν ακόμη ερώτηση, για να σού αποδείξω ότι εγώ δεν έχω καθόλου πονόλαιμο – και κατά συνέπεια δεν έχω ανάγκη από γαργάρες – αλλά ΕΣΥ όμως θα δεσμευτείς να απαντήσεις, από όλες τις έως τώρα ‘γαργάρες’ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! Βλέπεις τι επιεικής που είμαι μαζί σου; Από τις επτά (7) έως τώρα γαργάρες που έχεις κάνει, μού αρκεί να απαντήσεις ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! Εγώ λοιπόν θα σού απαντήσω εις το θέμα τής υμνολογίας, κι εσύ θα πάρεις θέση εις την ‘ΓΑΡΓΑΡΑ Νο7’.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Την επαναλαμβάνω λοιπόν για πολλοστή φορά, και θα την ξαναεπαναλάβω προ τού τέλους τής απαντήσεώς μου, για να σού μείνει ως τελευταία εντύπωση μπας και γίνω επιτέλους αντιληπτός: Συντάσσεσαι με την άποψη τής Σκοπιάς που εκφράζεται εις το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614, που αναφέρει ότι «Ο Άμπεν Έζρα συμφωνεί με τούς Καραΐτες και τούς Σαμαρείτες θεωρώντας ότι το πρώτο βράδυ είναι η ώρα που ο ήλιος βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα και το δεύτερο η ώρα που έχει πέσει απόλυτο σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση, το διάστημα “ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΑ” θα ήταν από τις 6:00 μέχρι τις 7:20. . . . Σύμφωνα με τη ραβινική άποψη, η ώρα που ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, δηλ. από τις 3:00 ως τις 5:00, ήταν το πρώτο βράδυ, ενώ η δύση το δεύτερο. Άρα, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 3:00 ως τις 6:00. Σύγχρονοι ερμηνευτές έχουν αποφανθεί ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ υπέρ της άποψης τού Άμπεν Έζρα και τού εθίμου που υιοθέτησαν οι Καραΐτες και οι Σαμαρείτες».—Σχολιολόγιο τής Παλαιάς Διαθήκης (Commentary on the Old Testament), 1973, Τόμ. 1, Το Δεύτερο Βιβλίο τύυ Μωυσή, σ. 12» (Οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Εις την προηγούμενή σου απάντηση με ρώτησες το εξής: «Κι αν επιμένετε πως ο Ιησούς δεν έκανε πάσχα νομικό, φαντάζομαι πως θα αισθάνεσθε κάπως δυσάρεστα όταν τη Μ. Τετάρτη ακούτε την ωδή ‘Την νομικήν, εκπληρώσας πρόσταξιν, ο πλάκας τας νομικάς γράψας εν Σινά έφαγε μεν το Πάσχα το πάλαι και σκιώδες, γέγονε δε πάσχα, και μυστική ζωοθυσία’». Εάν εμβαθύνεις λίγο εις την ερμηνεία τής Ωδής θα διαπιστώσεις, ότι από πουθενά δεν υπονοείται ότι αυτό διεδραματίσθη κατά την διάρκεια τού Μυστικού Δείπνου. Η Ωδή λέγει, ότι ‘έφαγε το (Εβραικό) Πάσχα Αυτός που έγινε ο ΙΔΙΟΣ πάσχα’. Λέγει κάπου ότι αυτό συνέβη κατά την διάρκεια τού Μυστικού Δείπνου; Άρα εις την ερώτησή σου, εάν αισθάνομαι δυσάρεστα ακούγοντας την συγκεκριμένη Ωδή, η απάντηση είναι αρνητική.

Με ρωτάς: «Ήταν διπλός ο δείπνος όπως ακούγεται στις εκκλησίες σας, ή όχι;
‘Διπλούς ο Δείπνος, Πάσχα γαρ νόμου φέρει και Πάσχα καινόν’». Σού απαντώ: Από την στιγμή που το θέμα τού Μυστικού Δείπνου ΔΕΝ ΑΠΤΕΤΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΣ, παρά είναι καθαρά θέμα ιστορικό και ημερολογιακό - εξ ού και οι διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ Πατέρων κι Ερμηνευτών τής Γραφής - κι εφόσον επάνω εις αυτούς εβασίσθησαν οι διάφοροι υμνογράφοι τού Συναξαριστού και τού Τριωδίου, είναι φυσικό επόμενο ο κάθε υμνογράφος να βασίζεται εις διαφορετικούς Πατέρες κι Ερμηνευτές προκειμένου να συνθέσει ύμνους που αφορούν εις τον Μυστικό Δείπνο. Εξ ού και ο συγκεκριμένος ύμνος που κάνει λόγο περί ‘Διπλού Δείπνου’! Οπότε, έχοντας αυτό υπ’ όψιν μου, ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ αισθάνομαι άσχημα ακούγοντας τον συγκεκριμένο ύμνο, εφόσον γνωρίζω την διαφωνία που υφίσταται μεταξύ τών Πατέρων κι Ερμηνευτών τής Γραφής! ΕΣΥ δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι μετά από τόσες ερωτήσεις που έχεις ‘καταπιεί’, αφήνοντάς τες αναπάντητες. Δεν έχεις ακόμη...βαρυστομαχιάσει;;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Άλλωστε, η συγκεκριμένη ημέρα που επικαλέσθηκες, βρίθει παρεμφερών Ωδών, όπου όλες αναφέρονται εις το τής Καινής Διαθήκης Πάσχα, τού Χριστού δηλαδή, κι όχι εις το Εβραικό. Πάρε μιά γεύση επ’ αυτού:

Ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης

ᾨδὴ δ'
«Ἀνώγεων ἐστρωμένον, ἐδέξατό σε τὸν Κτίστην καὶ τοὺς συμμύστας, καὶ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ἐπετέλεσας, καὶ ΑΥΤΟΥ εἰργάσω τὰ μυστήρια· αὐτοῦ γὰρ τῶν δύο σταλέντων, νῦν Μαθητῶν σου, τὸ Πάσχα ἡτοιμάσθη σοι».

ᾨδὴ θ'
«Σκηνὴ ἐπουράνιος, ἐδείχθη τὸ ἀνώγεων, ἔνθα ΤΟ ΠΑΣΧΑ, Χριστὸς ἐπετέλεσε, ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΝ, ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ· ἡ τράπεζα δὲ τῶν ἐκεῖ, τελεσθέντων μυστηρίων, νοητὸν θυσιαστήριον».

«Τὸ Πάσχα ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ, τὸ μέγα καὶ σεβάσμιον, βρωθεὶς ὡς ἄρτος, τυθεὶς δὲ ὡς πρόβατον· αὐτὸς γὰρ ἀνήνεκται, ὑπὲρ ἡμῶν θυσία, αὐτοῦ τὸ Σῶμα εὐσεβῶς, καὶ αὐτοῦ τὸ Αἷμα πάντες, μυστικῶς μεταλαμβάνομεν».

«Χριστὸς εἱστιάσατο, τὸν Κόσμον ὁ οὐράνιος, κάί θεῖος Ἄρτος. Δεῦτε οὖν φιλόχριστοι, πηλίνοις ἐν στόμασιν, ἀγναῖς δὲ ταῖς καρδίαις, ὑποδεξώμεθα πιστῶς, ΤΟΝ ΘΥΟΜΕΝΟΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ, ἐν ἡμῖν ἱερουργούμενον».

Ποίημα Κοσμά Μοναχού

ᾨδὴ γ'
«Κύριος ὢν πάντων καὶ Κτίστης Θεός, τὸ κτιστὸν ὁ ἀπαθής, πτωχεύσας σεαυτῷ ἥνωσας, καὶ ΤΟ ΠΑΣΧΑ, οἷς ΕΜΕΛΛΕΣ ΘΑΝΕΙΝ, αὐτὸς ὢν σεαυτὸν προετίθης. Φάγετε βοῶν τὸ Σῶμά μου, καὶ πίστει στερεωθήσεσθε».

Καταβασία
«Κύριος ὢν πάντων καὶ Κτίστης Θεός, τὸ κτιστὸν ὁ ἀπαθής, πτωχεύσας σεαυτῷ ἥνωσας, καὶ ΤΟ ΠΑΣΧΑ, οἷς ΕΜΕΛΛΕΣ ΘΑΝΕΙΝ, αὐτὸς ὢν σεαυτὸν προετίθης. Φάγετε βοῶν τὸ Σῶμά μου, καὶ πίστει στερεωθήσεσθε».
ᾨδὴ θ'
«Ἄπιτε τοῖς Μαθηταῖς, ὁ Λόγος ἔφη, τὸ Πάσχα ἐν ὑπερώῳ τόπῳ, ᾧ νοῦς ἐνίδρυται, οἷς μυσταγωγῷ, σκευάσατε, ΑΖΥΜΩ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΩ, τὸ στερρὸν δὲ τῆς χάριτος μεγαλύνατε».

Οπότε, αγαπητέ Δήκτη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνομαι δυσάρεστα, εξ αιτίας ΜΙΑΣ Ωδής που κάνει λόγο περί Διπλού Δείπνου. Υπάρχουν, την συγκεκριμένη ημέρα, πληθώρα Ωδών που δικαιώνουν την θέση μου περί Χριστολογικού Πάσχα κι όχι περί Νομικού.

Κι εν κατακλείδι, αγαπητέ Δήκτη, δεν είναι προτιμότερο να υπάρχει διαφωνία μεταξύ τών Πατέρων περί ενός ΜΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, παρά να μην μπορούν να διακρίνουν ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ;;; Κι αν αναρωτιέσαι ποιο είναι αυτό το ΣΑΙΝΙ, που από το πολύ ΦΩΣ που έρχεται άνωθεν, δεν δύναται να διακρίνει Χριστό από Διάβολο, το συμπέρασμα θα το βγάλεις μόνος σου, όπως το ίδιο θα κάνουν και οι αγαπητοί αναγνώστες που μάς παρακολουθούν, διαβάζοντας τα κατωτέρω ντοκουμέντα:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις Γραφικές Μελέτες τόμος Γ΄ Ελθέτω η Βασιλεία σου σελ.63 «Μιχαήλ...είναι το αποδιδόμενον ενταύθα όνομα εις τον Μέγαν ημών Λυτρωτήν». Άρα για τον Ρώσσελ, αγαπητοί αναγνώστες, το ΦΩΣ τού Ιεχωβά για τον ΤΟΤΕ Πιστό και Φρόνιμο Δούλο, ήταν ότι ο Μιχαήλ είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ! Όταν όμως πέθανε ο Ρώσσελ (1916), το επόμενο έτος η Σκοπιά εξέδωσε τον Ζ΄ τόμο τών Γραφικών Μελετών, το Τετελεσμένο Μυστήριο όπου εις την σελ.3 λέει, ότι ο Ρώσσελ ήτο ‘ο Άγγελος τής Λαοδικείας, ο πιστός και φρόνιμος δούλος’. Κι αυτό το αναφέρουμε εις την περίπτωση που αμφισβητήσει κάποιος, ότι ‘ο πιστός και φρόνιμος δούλος’ ήταν ΜΟΝΟΝ ένας άνθρωπος, εν αντιθέσει δηλαδή με αυτό που πιστεύουν σήμερα οι Μάρτυρες, ότι είναι δηλαδή ομάδα ανθρώπων. Ο ίδιος λοιπόν τόμος εις την σελ.226 λέει κατά λέξιν εξηγώντας την Αποκάλυψη κεφ. ΙΒ:7: «Μιχαήλ ‘Όστις ως Θεός’, ο ΠΑΠΑΣ», ο οποίος όμως Πάπας κατά ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟ σελ. 125 θεωρείται: «Ο Επίσκοπος τής Ρώμης, ο εμβρυώδης Πάπας, Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ»!!! Και να λοιπόν που ο Μιχαήλ από Χριστός που ήτο μεταμορφώθηκε σε Αντίχριστο! Αφού αυτό επιτάσσει το ΝΕΟΝ ΦΩΣ τού Ιεχωβά τι να κάνουμε;

Ώστε ο Μιχαήλ δεν είναι τελικά ο Χριστός αλλά ο Αντίχριστος! Αλλά απ’ ό,τι φαίνεται ούτε αυτό το ΦΩΣ ήτο ζωηρό, διότι μετά από 10 χρόνια ήλθε ΖΩΗΡΟΤΕΡΟ, ήλθε καινούργια ΑΛΗΘΕΙΑ. Και ποια καινούργια ΑΛΗΘΕΙΑ έλαμψε εις τον Ναό τού Μπρούκλιν; Συμφώνως προς την Σκοπιά 1.4.1982, σελ.31 «Αν κατά καιρούς υπέρχει κάποιος βαθμός διορθώσεως, αυτό ΠΑΝΤΟΤΕ καταλήγει σε ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ κατάσταση» (Η υπογράμμιση δική μας) Άρα, συμφώνως προς την ανωτέρω Σκοπιά, αφού ήρθε καινούργιο ΦΩΣ έπρεπε ο ‘δούλος’ να οδηγηθεί εις νέαν, διαφορετική, βελτιωμένη ερμηνεία όσον αφορά εις το πρόσωπο τού Μιχαήλ. Για να δούμε, αγαπητοί αναγνώστες, τελικώς εις ποίαν ερμηνεία οδήγησε τα ΣΑΙΝΙΑ τού Μπρούκλιν το ΖΩΗΡΟΤΕΡΟΝ ΝΕΟΝ ΦΩΣ:

Ας διαβάσουμε το βιβλίο τού επομένου προέδρου τής Σκοπιάς τού Rutherford, την Δημιουργία, έκδ.1927, σελ.16 «Ο τίτλος ή όνομα αρχάγγελος εφηρμόσθη επίσης κατά καιρούς και εις τον Λόγον, όταν υπηρέτει τον Ιεχωβά υπό τινα ειδική ιδιότητα. Είς εκ τών τίτλων του είναι ‘Μιχαήλ’ το οποίο σημαίνει ‘ως Θεός’. Ο τίτλος, ούτος εν τούτοις, ανήκει ειδικώς εις τον ΜΕΓΑΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»!!! Τι βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες που παρακολουθείτε με ενδιαφέρον την συζήτησή μας, να υποδεικνύει το ΖΩΗΡΟΤΕΡΟ ΦΩΣ; Πού μάς γυρίζει πάλι; Εις το παλαιό ΞΕΡΑΣΜΑ τού Ρώσελ; Μα αυτό δεν απερρίφθη ως ΣΚΟΤΟΣ; Τώρα παρουσιάζεται πάλιν ως ΦΩΣ; Κι εδώ γεννάται ένα ερώτημα που πρέπει να προβληματίσει κάθε υγειή σκεπτόμενο Μάρτυρα τού Ιεχωβά: ‘ΓΙΑΤΙ Η ΣΚΟΠΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΖΩΗΡΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ;;; Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και με το θέμα τών πολιτικών κυβερνήσεων και τών ‘υπερεχουσών εξουσιών’ (ΡΩΜ. ΙΓ:1), που έως τώρα έχει αλλάξει αισίως τέσσερις (4) φορές: Πότε δηλαδή είναι τού Θεού και πότε τού Διαβόλου, αναλόγως τής ζωηρότητος τής κάθε λάμψης που έρχεται εις τα ΣΑΙΝΙΑ τού Μπρούκλιν! Όλο δε αυτό το σκηνικό υπενθυμίζει εντόνως την εξής ρήση τού Απόστολο Πέτρο: «συμβέβηκε δε αυτοίς το τής αληθούς παροιμίας, κύων επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα, και υς λουσαμένη εις κύλισμα βορβόρου» (Β΄ΠΕΤΡ. Β:22) δηλαδή «Συνέβη δε σ’ αυτούς ό,τι λέγεται στην αληθινή παροιμία, Σκύλος που επέστρεψε στον εμετό του και Γουρούνι που λούσθηκε για να κυλισθεί πάλι στον βόρβορο»

ΠΟΙΟΣ λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες, ξεγέλασε τη Σκοπιάν τόσα χρόνια, [από το 1917 που εξεδώθη ο Ζ΄ τόμος Γραφικών Μελετών, Το Τετελεσμένο Μυστήριο (Μιχαήλ=Αντίχριστος) έως το 1927 που εξεδώθη το Δημιουργία (Μιχαήλ=Χριστός)] και κήρυττε διδασκαλία ΣΚΟΤΟΥΣ; Τίνος όργανο έγινε για 10 ολόκληρα χρόνια ο ‘δούλος’; Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Οπότε αγαπητέ Δήκτη μην ξανατολμήσεις να κρίνεις τούς Πατέρες τής Ορθοδοξίας για ΜΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ θέματα με τον τρόπο που το έκανες λέγοντας: «Αυτά συμβαίνουν όταν εντός τής ορθοδοξίας ακόμη και μεταξύ τών πατέρων της, βρίσκεις άλλους να λένε ότι ο Ιησούς έκανε πάσχα νομικό, άλλους να λένε ότι δεν έκανε, άλλους να λένε ότι το δείπνο έγινε την Πέμπτη κι άλλους ότι έγινε την Παρασκευή, μεταμορφώνοντας την ορθοδοξία σε εκκλησιαστικό CSI ασχολούμενο επί αιώνες με ζυμομύκητες», όταν εις την καμπούρα σας έχετε ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ όπως οι ανωτέρω! Πάρτε πρώτα εσείς διόπτρες ικανές να δύνασθε να διακρίνετε Χριστόν από Διάβολον, κι όταν εσείς με το καλό κατασταλάξετε εις το εάν οι Κυβερνήσεις και οι ‘υπερέχουσες εξουσίες’ (ΡΩΜ. ΙΓ:1) είναι τελικώς τεταγμένες υπό τού Θεού ή υπό τού Διαβόλου, κι όταν με το καλό αποφασίσετε πότε κηρύσσετε ΦΩΣ (Ιεχωβά) και πότε κηρύσσετε ΣΚΟΤΟΣ (Διάβολο), τότε έχεις το δικαίωμα να σχολιάζεις και να κρίνεις τούς Πατέρες κι Ερμηνευτές τής Εκκλησίας.

Είπες επίσης και το εξής: «Κρίμα που κάποιο ορθόδοξο μοναστήρι ή εκκλησία δεν διαθέτει μεταξύ τών ‘ιερών’ κειμηλίων (ζώνες, ξύλα, καρφιά, δάκρυα, σταγόνες αίματος) και ψίχουλα απ’ το ψωμί τού μυστικού δείπνου, να λυθεί και το μυστήριο».

Δηκτάκο μου σού έχω νέα! Το μυστήριο λύθηκε! Αυτό που ζητάς έχει ανακαλυφθεί από τον 13ον αιώνα!!!! Καλά, πέρασαν οκτώ (8) ολόκληροι αιώνες και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτε ακόμη; Ας προσπαθήσω να σού φρεσκάρω λοιπόν την μνήμη και να σού θυμίσω, ότι «Διηγείται γαρ Νικόλαος ο Υδρούντος, εν τω ‘Κατά αζύμων’, ότι όταν οι Φράγκοι έλαβον την Κωνσταντινούπολη, εύρον εις το βασιλικόν σκευοφυλάκιον και άρτον από τον οποίον έδωκεν ο Κύριος τοις Αποστόλοις. Διό και επιγραφήν τοιαύτην είχεν: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΑΡΤΟΣ, ΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΔΙΕΝΕΙΜΕ...». Και συνεχίζει: «επειδή ήτο Ε Ν Ζ Υ Μ Ο Σ ηθέλησαν οι ευρόντες αυτόν Δυτικοί να τον κρύψουν, ο Αλβεστανίας επίσκοπος και ο Βηθλεέμ υποψήφιος, αλλά δεν ηδυνήθησαν ευδοκία τού Θεού». Όπως εσύ μού παρέθεσες την παραπομπή τού Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, χωρίς να μού αναφέρεις ούτε από πού είναι, ούτε από ποιον Ερμηνευτή προέρχεται, και απλώς μού είπες «γνωρίζεις εσύ ποιος», έτσι κι εγώ σε αφήνω αίολο να βασανισθείς λίγο, να ψάξεις να βρεις την πηγή απ’ όπου προέρχεται, διότι «γνωρίζεις εσύ πως να ψάξεις»!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Κι επειδή ενδέχεται με αυτό το τελευταίο να σού κοπεί ολίγον ο Ιεχωβίτικος βήχας και συγχρόνως η Ιεχωβίτικη ειρωνεία και μαγκιά που εξέπεμψες εις τον συνομιλιτή σου (The Most Dangerous Internetic Shark), δεν θα σε ρωτήσω να πάρεις θέση επ’ αυτού, διότι ξέρω ότι ΚΑΙ ΑΥΤΟ θα το κάνεις ‘ΓΑΡΓΑΡΑ’ όπως έκανες τόσα άλλα έως τώρα. Επίσης δεν θα επιμείνω να πάρεις θέση ΟΥΤΕ επ’ αυτού, ΟΥΤΕ και εις το θέμα τής υμνολογίας, διότι μην ξεχνάμε την συμφωνία μας. ΜΙΑ ερώτηση σού απάντησα εγώ ΜΙΑ θα απαντήσεις κι εσύ. Την επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά αλλά θα είναι και η τελευταία: Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα δω με άλλο μάτι τα χωρία που μού έχεις επανειλημμένως αναφέρει (ΜΑΡΚ. ΙΔ:14-18, ΛΟΥΚ. ΚΒ:15-16,18) ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΑΜΝΟΣ ΕΘΥΕΤΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΚΟΠΙΑ! (Ελπίζω τα κεφαλαία να πιάσουν τόπο και να διεισδύσουν εις την κρανιοεγκεφαλική σου χώρα). Συντάσσεσαι δηλαδή με την άποψη τής Σκοπιάς που εκφράζεται εις το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614;;; «Ο Άμπεν Έζρα συμφωνεί με τούς Καραΐτες και τούς Σαμαρείτες θεωρώντας ότι το πρώτο βράδυ είναι η ώρα που ο ήλιος βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα και το δεύτερο η ώρα που έχει πέσει απόλυτο σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση, το διάστημα “ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΑ” θα ήταν από τις 6:00 μέχρι τις 7:20. . . . Σύμφωνα με τη ραβινική άποψη, η ώρα που ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, δηλ. από τις 3:00 ως τις 5:00, ήταν το πρώτο βράδυ, ενώ η δύση το δεύτερο. Άρα, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 3:00 ως τις 6:00. Σύγχρονοι ερμηνευτές έχουν αποφανθεί ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ υπέρ της άποψης τού Άμπεν Έζρα και τού εθίμου που υιοθέτησαν οι Καραΐτες και οι Σαμαρείτες».—Σχολιολόγιο τής Παλαιάς Διαθήκης (Commentary on the Old Testament), 1973, Τόμ. 1, Το Δεύτερο Βιβλίο τύυ Μωυσή, σ. 12» (Οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Εάν όμως αδυνατείς να αποδείξεις αυτό που σού ζητάω, τότε ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ να δεις ΕΣΥ ΠΛΕΟΝ με άλλο μάτι τα συγκεκριμένα χωρία! Έγινα κατανοητός αγαπητέ μου Δήκτη; Η συζήτηση λοιπόν θα συνεχισθεί εκ μέρους μου ΜΟΝΟΝ εις την περίπτωση που λάβεις ξεκάθαρη θέση επ’ αυτού. Μην βιαστείς λοιπόν να απαντήσεις, κάνε πρώτα τις απαταίτητες ενέργειες, πάρε δηλαδή τηλέφωνο το Μπέθελ, ή, εάν αδυνατούν κι εκείνοι να απαντήσουν, πάρε τα κεντρικά γραφεία τού Μπρούκλιν και ζήτησέ τους να σου προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, ντοκουμέντα δηλαδή, που να δικαιώνουν τον ‘δούλο’ περί τής ακριβούς ώρας ενάρξεως τής Πασχαλίου θυσίας, ποια δηλαδή χρονική στιγμή, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΟΤΕ – που Τ Α Χ Α λέτε ότι πιστεύετε εσείς οι Μάρτυρες – εθύοντο οι Πασχάλιοι αμνοί!

Αναμένω λοιπόν, μια που έχεις τεθεί εις την υπηρεσία τής Σκοπιάς, να βρεις κάποιον τρόπο να την ‘ξελασπώσεις’ για ακόμη μίαν φορά. Πρόσεξε μόνον να μην πέσεις ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ μέσα εις κανέναν λάκκο, διότι, όπως σού ξαναείπα, «τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται» (ΜΑΤΘ. ΙΕ:14)!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Τσιμπιρίδη, γιατί βρίσκετε παράλογο πως ο κ. Δήκτης απαντάει με ΣΙΓΗ στα ερωτήματά σας;
Εγώ πάντως το βρίσκω απολύτως λογικό και φυσιολογικό.
Γνωρίζει πως πρωταγωνιστεί στην …«Σιωπή των αμνών!» ή επί του προκειμένου στη «Σιωπή των Δηκτών»!
Αν και νομίζω πως πιθανόν να βλέπει και ωφελιμιστικά τον διάλογο μαζί σας και στους χαλεπούς οικονομικούς καιρούς που ζούμε να επιθυμεί να εξασφαλιστεί οικονομικά αφού γνωρίζει πως «Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ»!

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Εγώ, επειδή παρακολουθώ τη συζήτηση από την αρχή, θέλω να παραπονεθώ για τρία πράγματα προς τον κο Τσιμπιρίδη:

α) Επειδή χαρίζεις στον κο Δείκτη τις "γαργάρες" του! Γιατί; Οφείλει να τα απαντήσει ΟΛΑ, όπως έκανες κι εσύ! Οι αιρετικοί δεν θέλουν δώρα. Άσε τους να εκτεθούν περισσότερο.

β) Στις γαργάρες τού Δείκτη, ξέχασες να αναφέρεις εκείνη που τον είχες ρωτήσει, αν συμφωνεί με τη μετάφραση τής ΜΝΚ περί τών διαστημάτων. Μην ξεχνάς λοιπόν τις γαργάρες τών συνομιλητών σου.

γ) Έχεις μεν εσύ την καλή θέληση να απαντάς στις ερωτήσεις τών αιρετικών, (έστω και αν αυτοί κάνουν τους κινέζους στις δικές σου ερωτήσεις και θέτουν όλο νέες δικές τους), αλλά κάνεις το λάθος να μην αναδεικνύεις τις απαντήσεις σου αρκετά. Γιατί και μόνο που τους απαντάς, τους εκθέτεις ως συκοφάντες και διαστρεβλωτές. Πρέπει λοιπόν να απαιτείς από αυτούς να παραδεχθούν ότι ΕΚΑΝΑΝ ΛΑΘΟΣ. Διαφορετικά κάνουν τους κουτούς και αφήνουν το θέμα να ξεχασθεί. Εδώ για παράδειγμα, έπρεπε να ζητήσεις από τον κο Δείκτη, να παραδεχθεί ότι ο ύμνος που σου ανέφερε, που δήθεν μιλάει για "Νομικό Πάσχα", ΔΕΝ αναφέρεται στην επίμαχη βραδιά, (όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα τών άλλων στίχων), αλλά μιλάει γενικά για τα Νομικά Πάσχα που είχε φάει ως άνθρωπος στη ζωή Του. Έπρεπε λοιπόν να του ζητήσεις να παραδεχθεί ότι ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕ τον ύμνο για τους άνομους σκοπούς του.

Παρακαλώ, όχι έλεος στους διαστρεβλωτές. Να απαντάνε σε όλα, και μετά να αναγκάζονται να παραδέχονται το λάθος τους, ως τίμιοι συζητητές.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Κύριε Ανώνυμε, δεν ξέρω αν προσέξατε στην κύρια σελίδα του "Αντιαιρετικού" γράφω πως θα διαγράφω τα ανώνυμα σχόλια. Επειδή όμως αυτά που γράφετε έχουν σχέση με το διάλογο προς το παρόν δεν το σβήνω. Εις ην περίπτωση που ξαναγράψετε και πάλι ανωνύμως χωρίς την χρήση κάποιου ονόματος ή ψευδωνύμου, πάραυτα θα σβηστεί.

Χρήστος - αντιαιρετικός

Unknown είπε...

Τα συγχαρητήριά μου στον αρθρογράφο και στους σχολιαστές. Πολύ λεπτό το θέμα με το οποίο έχετε καταπιαστεί και πολύ σημαντικό αφού έχει να κάνει με το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας, το Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας και Θεού μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός να δίνει πάντα χάρη και την Θεία Του φώτιση, ώστε ο λαός να αποκτά γνώση ώστε να μην πέφτει θύμα αιρετικών.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

1.Άζυμα με Ένζυμα μαζί δεν μπορούν να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της Εορτής, επειδή πραγματοποιείται έλεγχος για την απομάκρυνση του Ένζυμου άρτου πριν να αρχίσουν τα Άζυμα.

Το Τριώδιο που επικαλέστηκες κ.Δήκτη αναφέρει πως το Μ.Δείπνο δεν ήταν το Νομικό Πάσχα, επειδή δεν υπήρχαν Άζυμα σ’αυτό.

Το Τριώδιο που σου αρέσει να το μελετάς αγαπητέ μου γραβατάκια της «Σκοπιάς» γράφει ότι ο Μ.Δείπνος έγινε με Ένζυμο Άρτο.
(Αν δεν σου αρέσει, γιατί διαμαρτύρεσαι εκ των υστέρων. Ας μην το ανέφερες.).

Άρα, σύμφωνα με το Τριώδιο υπήρχαν Ένζυμα κατά την τέλεση του Μ.Δείπνου! Και αφού υπήρχαν Ένζυμα, αυτό σημαίνει πως είμαστε ακόμη στην περίοδο των Ενζύμων. Και αφού είμαστε στην περίοδο των Ενζύμων ΔΕΝ υπήρχαν ακόμη τα Άζυμα.

Και αφού ΔΕΝ υπήρχαν ακόμη τα Άζυμα, Νομικό Πάσχα σύμφωνα με το πλήρες Τυπικό των Ιουδαίων δεν θα μπορούσε να είχε γίνει πρίν τον Μ.Δείπνο, επειδή το Πάσχα των Ιουδαίων θέλει Άζυμα για να γίνει, τα οποία δεν είχαν αρχίσει ακόμη, ενώ ο Μ.Δείπνος έγινε με Ένζυμα σύμφωνα με το Τριώδιο. Άρα για να γίνουν και τα δυο αυτά γεγονότα, είναι φύσει αδύνατον, εφόσον απαιτείται η συνύπαρξη Ένζυμου Άρτου (για τον Μ.Δείπνο) και Άζυμου Άρτου (για το Πάσχα των Ιουδαίων). Συνεπώς το Πάσχα των Ιουδαίων σε όλο το Τυπικό του δεν θα μπορούσε να τελεσθεί μαζί με τον Μ.Δείπνο.

2.Επιπλέον, πέρα από το Τριώδιο, Άζυμα δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν κατά τη διάρκεια του Μ.Δείπνου, διότι το Μ.Δείπνο έγινε πρίν από τη 14η εσπέρας που ξεκινούσαν τα Άζυμα.Αυτό το έγραψα στο πρώτο σχόλιό μου, το οποίο το κάνατε κι αυτό "Γαργάρα"

Συνεπώς κ.Δήκτη μου, σταματήστε να κάνετε τον κουτό εδώ μέσα!
Η δεύτερη δαγκωνιά είναι όλη δική σας. Λυπάμαι που σας εξέθεσε τόσο πολύ το Τριώδιο.

Το κλουβί που έχετε ως καταφύγιο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ.Τσιμπιρίδη είναι ανύμπορο να σας προστατεύσει από τις επιθέσεις του «The Most Dangerous Internetic Shark»

Αυτά για να μάθετε άλλη φορά να μην προκαλείται σε διάλογο τον "The Most Dangerous Internetic Shark"

Ανώνυμος είπε...

Epwnymos
Συγνώμη κύριε Αντιαιρετικέ. Δεν είχα προσέξει ότι απαγορεύονται οι ανώνυμοι. Αλλά είδα που υπήρχε επιλογή στα σχόλια "ανωνύμων", γι' αυτό έγραψα έτσι.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Αγαπητέ Epwnymos ευχαριστώ για την διευκρίνιση. Την ανάγκη για ύπαρξη κάποιου ονόματος ή κάποιου ψευδωνύμου εις το σχόλιο, την κρίνω αναγκαία για λόγους καθαρά δεοντολογικούς και υποβοήθησης του διαλόγου, διότι είχε συμβεί κατά το παρελθόν, σε άρθρα του Αντιαιρετικού που γινόταν διάλογος να γράφουν πολλοί σχόλια ως Ανώνυμοι, οπότε δεν γινόταν εύκολα αντιληπτό ποιος απαντούσε σε ποιον. Άλλωστε εκείνο που ενδιαφέρει νομίζω είναι το περιεχόμενο του σχολίου. Ευχαριστώ και πάλι.

Χρήστος - αντιαιρετικός

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Καλώς ορίσατε κ.Αλέξη.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Αγαπητέ φίλε Αλέξη.
Το χώρο αυτόν εδώ μέσα μας τον αισθάνομαι σαν δικό μου.
Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ αυτό το nickname καθώς και την όλη ορολογία τη σχετική με αυτό ως λογοπαίγνια για να δώσω μια νότα λιγάκι εύθυμη εδώ μέσα.

Το έχω δηλώσει αυτό σε προηγούμενο σχόλιό μου στο άρθρο του Στέλιου «ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ».

Πριν από αυτό είχα το «The Little Fish Nemo». Όσο για τον «Δήκτη» δεν μου καίγεται καρφί να μάθω ούτε ποιός είναι ούτε από που κρατάει η σκούφια του.

Ανώνυμος είπε...

Epwnymos
Φίλε Αλέξη, θα συμφωνούσα μαζί σου, αν έβλεπα τον κο Δείκτη να ΑΠΑΝΤΑΕΙ στις ερωτήσεις που του τίθενται, και να μην προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες του προς τους συνομιλητές του, αλλά κυρίως προς τον Θεό, τον Οποίο μάχεται.

Επειδή όμως ο κος Δείκτης, είναι προφανές ότι ΔΕΝ έχει σκοπό να παραδεχθεί την αλήθεια, αλλά να "θολώσει τα νερά" για να δώσει άλλοθι στην αίρεση τής Σκοπιάς, θα διαφωνήσω μαζί σου.

Επειδή ο κος Δείκτης ΔΕΝ ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά μόνο για τη διαστρέβλωση, και την κάλυψη τής Σκοπιάς, (όσο λάθος και αν είναι αυτή), και για τον αποπροσανατολισμό τών ομοθρήσκων του, που διαβάζουν τη συζήτηση αυτή, γι' αυτό και ναι, ο σκοπός τής συζήτησης, δεν είναι να βοηθηθεί ο Δείκτης, (εφ' όσον με τη αποφυγή απαντήσεων, έχει αποδείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια), αλλά σκοπό τής συζήτησης είναι να καταλάβουν οι ομόθρησκοί του, ότι εμπιστεύονται έναν τυφλό να οδηγεί αυτούς τους τυφλούς. Γι' αυτό, ναι, ΠΡΕΠΕΙ να φανεί τοις πάσιν, ότι ο κος Δείκτης δεν έχει απαντήσεις. Όχι γι' αυτόν, αλλά για όσους επιχειρεί να πλανήσει, από τους ομοθρήσκους του, που τον διαβάζουν. Γιατί φυσικά κανείς Ορθόδοξος δεν θα μπορούσε να παρασυρθεί από τις φανερά στημένες δικαιολογίες του.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Αλεξης ορφανιδης είπε...
Ο Κ.δηκτης εκανε μια ερωτηση παγιδα στην αρχη,ο Κ.τσιμπιριδης απαντησε και παλι σαν να μην διαβασε τιποτα απο αυτα που εγραψε εθεσε κατι αλλο για να μπερδεψει και να μπερδευτει,βλεπει μα δεν καταλαβαινει ακουει μα δεν κατανοει!

Αγαπητέ Αλέξη.Οι δήθεν ερωτήσεις παγίδες που λες πως μας έβαλε ο κ.Δήκτης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μικρά δίχτυα, τα οποία δεν είναι ικανά να καθυστερήσουν ούτε ένα λεπτό από την πορεία του τον "The Most Dangerous Internetic Shark".

Και για να δεις ότι δεν έχει μέλλον εδώ μέσα που μπήκε ο κ.Δήκτης , όπως και κάθε άλλος σαν κι αυτόν που μπαίνει εδώ για να μαζέψει ψυχές προς απώλεια, σε όποιο «κοράλλι» κι αν κρυφτεί, στρέφομαι αμέσως προς το πρώτο δύχτι του - την πρώτη αρχική απορία του - και αρχίζω να δίνω απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψιν και αυτά που εγράψε μέσα από τα σχόλια του που επακολούθησαν.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Ανώνυμος είπε...
Λύστε μου δύο απορίες παρακαλώ.
Η "εσπέρα της 14ης"
είναι 14η ή 15η;
Το δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του,
έγινε Παρασκευή 14
ή Πέμπτη 13 του Νισάν;
Έχω κι άλλες απορίες, εξαρτόμενες από τις παραπάνω, κι αν μου λύσετε αυτές, ίσως λυθούν κι εκείνες αυτομάτως.
Δήκτης. (Πρώτο σχόλιο του Δήκτη στις 27 Απριλίου 2011 1:19 π.μ.)

Η πρώτη απορία του κ.Δήκτη στις 27/4 ήταν η εξής : Η "εσπέρα της 14ης" είναι 14η ή 15η;

Λέει επίσης ο κ.Δήκτης στο τέλος του πρώτου σχολίου του πως, αν του τις λύσουμε αυτές τις απορίες, ίσως λυθούν και οι άλλες που έχει αυτομάτως.

Από την απάντησή μου θα φανεί ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ πως, σε κανένα από τα 2 σκέλη της 1ης απορίας του δεν έφαγε Άζυμο άρτο ο Κύριος, ακόμη κι αν είναι η 14η εσπέρας η 15η ημέρα, ή η 14η εσπέρας.


Καταρχήν από τα σχόλιά σας κ .Δήκτη μας δώσατε τις εξής πληροφορίες α) στη δεύτερη απορία σας μας γράψατε πως η Παρασκευή είναι η 14η και η Πέμπτη είναι η 13η ημέρα. Άρα το Σαββάτο είναι η 15η και β) με βάση το χωρίο της Εξόδου που μας δώσατε σε νεώτερο σχόλιό σας, τα Άζυμα ξεκινούν το εσπέρας της 14ης και τελειώνουν το εσπέρας της 21ης.

Περνάω αμέσως στην επίλυση της πρώτης απορίας σας: α) αν ΕΙΝΑΙ η εσπέρα της 14ης η 15η ημέρα σύμφωνα με το πρώτο σκέλος της 1ης απορίας σας αυτό σημαίνει ότι είμαστε στις πρώτες ώρες του Σαββάτου.Έφαγε Άζυμα ο Κύριος τη 15η ημέρα, τις πρώτες ώρες του Σαββάτου; Όχι.Το Μ.Δείπνο ΔΕΝ έγινε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου αφού οι διηγήσεις των Ευαγγελιστών θέλουν ως ημέρα Σταύρωσης την Παρασκευή.

β) η εσπέρα της 14ης για να είναι η 14η ημέρα όπως εσείς λέτε πρέπει να αναφερόμαστε αναγκαστικά στις τελευταίες απογευματινές ώρες της 14ης ημέρας πριν μπει η 15η.

Έφαγε Άζυμα ο Κύριος το εσπέρας της 14ης πριν μπει η 15η ημέρα;
Υπάρχουν 2 απαντήσεις : 1.Όχι
2. Δεν θα μπορούσε να είχε φάει με τους μαθητές του το Μ.Δείπνο το απόγευμα της Παρασκευής 14η του Νισάν πρίν να μπεί η 15η ημέρα γιατί τις πρωινές ώρες της Παρασκευής ήταν ενώπιον του Π.Πιλάτου , αργότερα στο Γολγοθά κ.λ.π. Το Μ.Δείπνο είχε ήδη γίνει. Συνεπώς, όποιο σκέλος της 1ης απορίας σας κι αν ισχύει ο Κύριος δεν έφαγε Άζυμα.

Είσαι εντάξει τώρα φίλε Αλέξη, ή θα μας πεις πάλι πως μιλάμε άσχημα στον ακόλουθο της «Σκοπιάς» εκλαμβάνοντας το λογοπαίγνιο nickname μου ως προσβολή, παραβλέποντας τα όσα προσβλητικά έχει γράψει για τους Ορθόδοξους στα προηγούμενα σχόλια του;

Είναι διαθετιμένος να συμμετάσχει στο διάλογο εδώ, ή έχει ως σύστημα να επικαλείται την δήθεν προκλητική συμπεριφορά των bloggers για να εξαφανίζεται όταν τα βρίσκει σκούρα;

Σημείωση : Επειδή ο κ.Τσιμπιρίδης ξεκίνησε πρώτος το διάλογο ως αρθρογράφος, θα παρακαλούσα αν ποτέ εμφανισθεί ο κ.Δήκτης (?), να απαντήσει πρώτα στα ερωτήματα του κ.Τσιμπιρίδη, και έπειτα να τοποθετηθεί στα δικά μου (μόλις 5 σχόλια επι του θέματος).

Έως ότου απαντήσει ο κ.Δήκτης στα σχόλια μου (4 επι του θέματος +1 αυτό για την επίλυση της απορίας του), εγώ θα επανέλθω πάλι στο προηγούμενο Nickname καμουφλάζ « The Little Fish Nemo” μήπως με δει κάποιος ως αλιεύσιμο ψαράκι και μπεί στο διάλογο.Δεν θα ψάχνω εγώ, εδώ και 2 μέρες, In the Ocean of Antiairetiko’s blog, και σε βάθος 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα σαν τον Ιούλιο Βέρν να βρω που έχει κρυφτεί ο γραβατάκιας της
«Σκοπιάς».

Ανώνυμος είπε...

agapite file Aleksi symfono me to metallagmeno psaraki NEMO poy isos prin xaidebe ligo ta aytia kapoion thrasytaton diastrebloton prokeimenoy na toys epanaferei xoris apotelesma. Tora epelekse na metallaxtei se KARXARIA oxi epeidi ithele na katasparaksei ton sygkekrimeno xristi, epeidi pisteyei oti pisteyei, alla epeidi prospathei na tholosei tis skepseis kai tin kali thelisi ton allon anagnoston. Opote file Aleksi ean den sebetai ton NEMO logo megethoys kai kata synepeia kai oloys emas toys alloys anagnostes, tote toy xreiazetai MIA KALI DAGNONIA apo ton KARXARIA. EYXARISTO GIA TIN FILOKSENIA ELLINAS TIS OLLANDIAS

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Ας καμουφλαριστώ σιγά σιγά μιας και πέρασαν 3 ημέρες που λείπει ο Δήκτης.

0% camouflage complete.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

25% camouflage complete

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

50% camouflage complete

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

75% camouflage complete.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μου θυμίζουν τις ταινίες με το Ράμπο. Και εξηγούμαι γιατί. Επειδή οι Αμερικανοί έχασαν τον πόλεμο στον Βιετνάμ και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα στο γόητρό τους, κατασκεύασαν τις ταινίες με τον Ράμπο για να το ανυψώσουν αφού εκεί νικούν τους Βιετναμέζους!
Έτσι και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Όποιος διαβάσει τα έντυπά τους θα δει πως δεν στερούνται υπερφίαλου και άκρατου εγωϊσμού, αφού γράφουν για Μάρτυρες του Ιεχωβά που είχαν καλέσει πιστούς άλλων δογμάτων σε διάλογο και αυτοί φοβήθηκαν και δεν πήγαν!
Η πραγματικότητα όμως είναι πικρή γι' αυτούς. Γιατί όσες φορές διαλέχτηκαν με τους Ορθόδοξους μην έχοντας απαντήσεις εξαφανίστηκαν και μην τους είδατε μην τους απαντήσατε. Μπήκε ο κ. Δήκτης υπερφίαλος στο διάλογο βέβαιος για την νίκη του - και αυτό φαίνεται από το σχόλιο που έκανε στο άρθρο "Οι Πεντηκοστιανοί και ο εορτασμός του Πάσχα" όπου καλούσε σε διάλογο τον κ. The most Dangerous Internetic Shark και τον κ. Αντιχιλιαστικόν εγχειρίδιον στον παρόν άρθρο - βέβαιος πως θα τους συντρίψει.
Και ορίστε τα αποτελέσματα. Έχει εξαφανιστεί εδώ και μέρες από το διάλογο, λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε, μετά από τον διάλογο πρωτίστως με τον κ. Τσιμπιρίδης και δευτερευόντως με τον κ. The most Dangerous Internetic Shark.
Άλλος ένα "Ράμπο" λοιπόν Μάρτυρας του Ιεχωβά μας προέκυψε στο πρόσωπο του κ. Δήκτη.

Το γεγονός αυτό θα προβληματίσει άραγε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά που παρακολουθούν τον διάλογο ή για μια ακόμη φορά λόγω της καθημερινής πλύσης εγκεφάλου που υπόκεινται από την Εταιρεία "Σκοπιά" δεν θα τους αγγίξει καθόλου;

Εγώ απλώς τους απευθύνω το εξής ερώτημα: Όποιος πιστεύει πως κατέχει την αλήθεια φεύγει ως "τρέσας" από τον διάλογο ή μένει να υπερασπισθεί την αλήθεια και το πιστεύω του;


ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Σε εμένα δεν θυμίζουν τις ταινίες του Ράμπο, αλλά του Βέγγου, και ακόμη τρέχουν...


Στρουμφίτα.

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

Kalimera se oloys .Ta sxolia piran aytin tin poreia, dioti o k.Diktis den ithele na dextei, tin agiografika tekmiriomeni ergasia poy mas paroysiase o k.TSIMPIRIDIS sxetika me ta AZYMA.Stoxos toy den itan na tin apokroysei, alla na tin axristeysei, bazontas tis molysmenes antirritikes skepseis.En oligois ,meta 40 xronia se kathestos prosylitismoy stoys mti kai prin paro to eisitirio, gia tin NEA KIBOTO, ekana 5-6 erotiseis.AKOYSE exoyme apo ta 100 pisteyo kai 3 lathos moy eipan kai theleis na mas krineis gia ayta ta 3; Toys apantisa oti stis 10 ENTOLES, den arkoyse na upakoys mono stis 9, alla kai stis 10, epeidi i kathemia eixe isi aksia me tis ypoloipes 9 .TOTE EINAI KALYTERA NA MIN ERTHEIS PALI EDO itan i apantisi.Mesi lysi se syzitisi den yparxei ,h kaneis ayta poy soy leme kai pairneis eisitirio gia to idi nayagismeno mas ploio,h fyge sti babylona tin megali.SYMPERASMA. Kalos o dialogos k.Tsimpiridi, alla ean den exei apotelesma, tote kalytera grapse mas to neo soy arthro gia ton IOYDA kai onoon noeito.ELLINAS TIS OLLANDIAS

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Kαλημέρα Έλληνα της Ολλανδίας!

Ανώνυμος είπε...

@ Άρα οι μαθητές, συμφώνως προς την ανωτέρω ερμηνεία, πλησίασαν τον Διδάσκαλο εις την 14ην Νισάν και την ίδια ημέρα ετελέσθη ο Δείπνος, οπότε την επομένη, 15η Νισάν, η σταύρωση! Ερμηνεία που έρχεται εις καταφανέστατη ημερολογιακή αντίφαση με τον Ιωάννη που λέγει, ότι ο Ιησούς εσταυρώθη «παρασκευή τού Πάσχα» (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14), δηλαδή 14η Νισάν κι άρα την προηγουμένη, 13η Νισάν ετελέσθη ο Δείπνος! Και να το τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει αιώνες ολόκληρους τα δυνατώτερα ερμηνευτικά μυαλά τής Γραφής! @

Κοίταξε, αιώνες ολόκληρους ΤΑΛΑΝΙΖΕ τα δυνατότερα ερμηνευτικά μυαλά, μέχρι που έσκασε μύτη ΤΟ ερμηνευτικό μυαλό και τσακ μπαμ το ‘λυσε το πρόβλημα:

Nemo, Shark ..whatever: “Το Μ.Δείπνο έγινε το απόγευμα τη 13η, ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία ΔΕΝ είχαν αρχίσει ακόμη τα Άζυμα.Τα Άζυμα αρχίζουν το ΑΠΟΓΕΥΜΑ της 14ης και όχι το απόγευμα της 13ης που έγινε ο Μυστικός Δείπνος.”

Ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε.


@ Εάν εμβαθύνεις λίγο εις την ερμηνεία τής Ωδής θα διαπιστώσεις, ότι από πουθενά δεν υπονοείται ότι αυτό διεδραματίσθη κατά την διάρκεια τού Μυστικού Δείπνου. Η Ωδή λέγει, ότι ‘έφαγε το (Εβραικό) Πάσχα Αυτός που έγινε ο ΙΔΙΟΣ πάσχα’. Λέγει κάπου ότι αυτό συνέβη κατά την διάρκεια τού Μυστικού Δείπνου; @

Σοβαρά; Η ωδή αγαπητέ δεν είναι ξεκάρφωτη. Τι προηγείται αυτής; Για δες:

«Ανώγεων εστρωμένον, εδέξατό σε τον Κτίστην και τους συμμύστας, και αυτού το Πάσχα επετέλεσας, και αυτού ειργάσω τα μυστήρια, αυτού γαρ των δύο σταλέντων, νυν Μαθητών σου, το Πάσχα ητοιμάσθη σοι ...... Συνεσθίων Δέσποτα, τοις Μαθηταίς σου, μυστικώς εδήλωσας, την σην αγίαν τελευτήν, δι’ ης φθοράς ελυτρώθημεν, οι τα σεπτά σου τιμώντες Παθήματα.»

Μάλλον δεν προσέχεις ούτε αυτά που εσύ ο ίδιος παραθέτεις.


@ ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΑΡΤΟΣ, ΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΔΙΕΝΕΙΜΕ...». Και συνεχίζει: «επειδή ήτο Ε Ν Ζ Υ Μ Ο Σ ηθέλησαν οι ευρόντες αυτόν Δυτικοί να τον κρύψουν, ο Αλβεστανίας επίσκοπος και ο Βηθλεέμ υποψήφιος, αλλά δεν ηδυνήθησαν ευδοκία τού Θεού.. @

Ο άρτος αυτός φαντάζομαι είναι τόσο γνήσιος όσο και η ιερά σινδόνη του Τορίνο, η λόγχη του Λογγίνου, η ζώνη της παναγίας, το πετσάκι της περιτομής του Ιησού κ.ά.

Δίνοντας συνέχεια στο quiz «γνωρίζεις εσύ ποιος», στο αφιερώνω με πολύ συμπάθεια:

«O Kύριος και Θεός ημών ο Χριστός, το νομικόν επετέλει πάσχα ..... ο γαρ Χρυσόστομος και η εκκλησία τότε φησίν αυτόν επιτελέσαι το νομικόν προ του μυστικού δείπνου»

Σχετικά με τις ΓΑΡΓΑΡΕΣ δεν έχει νόημα να σου απαντήσω, αφού ισχυρίζεσαι πως ο Ιησούς δεν έκανε Πάσχα νομικόν. Θα αφήσω τον άγιό σας, τον Επιφάνιο, τον Επίσκοπο Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να σου απαντήσει, όπως απαντούσε κάποτε στους αιρετικούς:

«ο Κύριος Ιησούς μετά των εαυτού μαθητών βέβρωκεν, επιτελών το Πάσχα το κατά νόμον και μη λέγε ότι ο έμελλε μυστήριον επιτελείν, τούτο προωνόμαζε λέγων “θέλω μεθ’ υμών φαγείν το πάσχα”..... Μετά το βεβρωκέναι το Πάσχα το κατά τους Ιουδαίους, τουτέστι μετά το δειπνήσαι, ήκεν επί το μυστήριον»Βρείτε τα πρώτα μεταξύ σας οι ορθόδοξοι για το αν έκανε πάσχα παλαιόν, πάσχα νομικόν, ο Ιησούς και τότε τα ξαναλέμε.


υγ. Ειλικρινά φίλε μου, με μπερδεύεις με κάποιον άλλον. Θυμήσου αυτά που έγραψες περί ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ και μη μιλάς με τόση έπαρση και βεβαιότητα.


Δήκτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε

Επιτέλους πάνω που άρχισα να ανησυχώ ότι κάτι έπαθες! Αλλά μάλλον η καθυστέρηση σου θα οφείλεται εις την πληθώρα τών τηλεφωνημάτων που έκανες εις το Μπέθελ και εις το Μπρούκλιν! Τί έγινε ‘έφαγες πόρτα’ ΕΓΧΩΡΙΑ κι ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;;; Τούς έβαλες να ψάχνουν μπας και τα ΣΑΙΝΙΑ ανακαλύψουν κανένα λαβράκι; Είναι σαν το λαβράκι που ψάχνουν ΑΚΟΜΗ τα ΣΑΙΝΙΑ, από τις αρχές της δεκαετίας τού ’80 περίπου, για να βρουν ιστορικά και αρχαιολογικά αποδεικτικά στοιχεία που να κάνουν λόγο περί πτώσεως τής Ιερουσαλήμ το έτος ΑΠΑΤΗ 607 π.Χ για να υποστηρίξουν το παραμυθάκι τού 1914; Αλλά ξέχασα, το συγκεκριμένο έτος ΑΠΑΤΗ στηρίζεται εις ΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!

Και για όσους ομόπιστούς σου μάς διαβάζουν τώρα, να παραθέσω και το αντίστοιχο ντοκουμέντο για να ενημερωθούν άπαντες, αυτά που επιμελώς αποκρύπτει ο ‘αυθεντικός προφήτης τής γενεάς μας’ και ‘ο αληθινός εκπρόσωπος τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342), ότι το περίφημο έτος ΑΠΑΤΗ τού 1914 βασίζεται εις το έτος ΑΠΑΤΗ 607 π.Χ. το οποίο με την σειρά του βασίζεται εις ΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: «Από κοσμική άποψη, αυτά τα στοιχεία των αποδείξεων μπορεί να φαίνονται ότι καθορίζουν τη Νεο-Βαβυλωνιακή χρονολογία για το 18ο έτος του Ναβουχοδονόσορ (και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ) το 587/6 π.Χ. Εν τούτοις, κανείς ιστορικός δεν μπορεί να αρνηθεί την πιθανότητα ότι η σημερινή εικόνα της Βαβυλωνιακής ιστορίας θα μπορούσε να είναι παραπλανητική ή εσφαλμένη. Είναι γνωστό για παράδειγμα, ότι οι αρχαίοι ιερείς και βασιλιάδες μερικές φορές αλλοίωναν τα ιστορικά υπομνήματα για δικούς τους σκοπούς. Ή, ακόμη κι αν η ανακαλυφθείσα απόδειξη είναι ακριβής, μπορεί να ερμηνεύεται εσφαλμένα από τους σημερινούς επιστήμονες ή να είναι ημιτελής, έτσι ώστε ΜΗ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ θα μπορούσαν να αλλοιώσουν βασικά τη χρονολογία της περιόδου εκείνης» (Ελθέτω η Βασιλεία σου, έκδ.1982, παράρτημα σελ.187, η υπογράμμιση δική μας).

Αυτό βέβαια το ντοκουμέντο δεν μπορώ να πω ότι το έχεις κάνει ΓΑΡΓΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΣΥ αλλά και όλοι όσοι αδιαφορούν να ερευνήσουν τα Αγιογραφικά και Ιστορικά παραμυθάκια που έχει πλάσσει η Σκοπιά, και τα έχετε καταπιεί αμασητί και τα κηρύσσετε ως τάχα ‘ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ’ και ‘ΦΩΣ’ τού Ιεχωβά! Είναι άραγε σαν το ‘ΦΩΣ’ και την ‘ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ’ που ίσχυε περί τού προσώπου τού Μιχαήλ, που πότε μεταλλάσονταν εις Χριστό και πότε εις Αντίχριστο, αναλόγως τών ισχυρών λάμψεων ‘ΦΩΤΟΣ’ που πλημμύριζαν τον ναό τού Μπρούκλιν;

Λυπάμαι πραγματικά αγαπητέ μου Δείκτη που ο δούλος αδυνατεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τις ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΕΣ ΠΛΑΝΕΣ που κηρύττει κι αδυνατεί να υποστηρίξει όταν στριμωχθεί λιγάκι. Λιγάκι όχι πολύ. Το πολύ στρίμωγμα το φυλάω για αργότερα σε άλλες μελέτες που θα δουν το φως τής δημοσιότητος. Τώρα είναι τα ορεκτικά αυτά! Ακολουθεί το κυρίως γεύμα! Μεγάλο πανηγύρι σού λέω. Να μην χαθούμε μόνο, μιά που ανέλαβες ΕΣΥ να να ‘βγάλεις λάδι’ τον ‘δούλο’ και να αγωνίζεσαι ‘υπέρ βωμού κι εστιών’ του, να έχεις υπ’ όψιν ότι έχεις Π Ο Λ Λ Η Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α!!! Μια που εσείς οι ακόλουθοί του δεν τολμάτε να ερευνήσετε και να τολμήσετε να πείτε κάτι διαφορετικό, είπα να το κάνω εγώ εκ μέρους σας, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑ ΠΟΤΕ ΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, μήπως και αφυπνιστεί κανένας καλοπροαίρετος αδελφός σου και σωθεί. Διότι το καθεστώς τρομοκρατίας που επικρατεί εις τον ‘δούλο’ απαιτεί τυφλή υπακοή όπως διαπιστώνουμε από τα ίδια του τα κείμενα:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

«Αφού στον ‘πιστόν και φρόνιμον δούλο’ ενεπιστεύθη ο Κύριος όλα τα υπάρχοντά του, τότε ας θεωρήσωμε με κατάλληλη διανοητική διάκριση ότι, οτιδήποτε κάνει ο ‘πιστός δούλος’, είναι για το καλό μας. Ο δούλος έτσι εκπληρώνει την υποχρέωσή του ενώπιον τού Ιεχωβά εκτελώντας το έργο Του. Για τούτο το θέλημα τού δούλου είναι θέλημα τού Ιεχωβά. Ανταρσία εναντίον τού δούλου είναι ανταρσία εναντίον τού Θεού. Κατάλληλο φρόνημα ως προς τη διεύθυνση τού δούλου είναι μέρος τής προσπαθείας μας να συμβαδίζωμε με την κοινωνία τού Νέου Κόσμου» (Σκοπιά 1956, Ελλ.έκδ.σελ.270).

«Since the “faithful and discreet slave” has been entrusted with all the Master’s goods, then let us view with proper mental perception that whatever the ‘faithful slave’ does is for our good. The slave is thereby fulfilling its own obligation before Jehovah in getting His work done. Therefore the slave’s will is Jehovah’s will. Rebellion against the slave is rebellion against God. A proper mental attitude toward the slave’s direction is a part of keeping pace with the New World society» (Σκοπιά 01.06.1956, Αγγλ.έκδ.σελ.346)

«Οι διαταγές του (τού Χριστού) φτάνουν σ’ολόκληρη την οργάνωση επάνω στη γη μέσω τού κυβερνώντος σώματος, και κατά συνέπεια μέσω τών τμημάτων στις εκκλησίες. Για να μείνωμε, λοιπόν, στην κυριότητα τού Χριστού, είναι ανάγκη να υπακούωμε στην οργάνωση που αυτός προσωπικώς διευθύνει. Το να πράττωμε ό,τι λέγει η οργάνωσις σημαίνει να πράττωμε ό,τι αυτός λέγει. Αντίστασις στην οργάνωση είναι αντίστασις σ’αυτόν» (Σκοπιά 1959, Ελλ.έκδ.σελ.349)

«His orders (Christ’s) reach the whole of the organization on earth through the governing body, and on down through the Branches to the congregations. To hold to the headship of Christ, it is therefore necessary to obey the organization that he is personally directing. Doing what the organization says is to do what he says. Resisting the organization is to resist him» (Σκοπιά 01.05.1959, Αγγλ.έκδ.σελ.269)

Θαυμάστε, αγαπητοί αναγνώστες, τον ΄δούλο’ ως την ενσάρκωση τής θεικής αυθεντίας, εφόσον ο λόγος του είναι θεικός νόμος, κι έτσι απαιτεί από τούς ακολούθους του ολοκληρωτική εξάρτηση και υποταγή εις την Εταιρία τού Μπρούκλιν, η οποία μπορεί ελεύθερα πλέον να προγραμματίζει τη ζωή των και τα πιστεύω των ανάλογα με τα συμφέροντά της, διότι αντίσταση εις την οργάνωση είναι κατ’ουσίαν αντίσταση εις τον Θεό τον ίδιο και εις τον Ιησού Χριστό!!! Αυτό το ‘ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ κάνει ο ‘πιστός δούλος’, είναι για το καλό μας’ Δήκτη μου περιλαμβάνει και το παραμυθάκι τού 607 π.Χ. ως το τάχα έτος τής πτώσεως τής Ιερουσαλήμ και τής τάχα αρχής ‘τών καιρών τών εθνών’ να υποθέσω; Ετοιμάσου λοιπόν να υπερασπίσεις, ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ, το συγκεκριμένο παραμυθάκι τού 1914, το 607 π.Χ. και ό,τι συμπαρασύρουν οι ανωτέρω χρονολογίες. Πρόσεξε μόνο διότι επί τού συγκεκριμένου θέματος, εις το κοντινότατο παρελθόν, έχεις άσχημη εμπειρία από τον γράφοντα. ΜΕ ΕΝΝΟΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ!

Όσο για τον συγκεκριμένο γρίφο που ανέφερες ειρωνικά, εάν έχεις να προτείνεις κάτι κι έχεις ερμηνεία ικανοποιητική που να συμβιβάζει την εμφανή σύγκρουση που υφίσταται μεταξύ τών τριών συνοπτικών εν σχέσει προς τον Ιωάννη, είμαι πρόθυμος να υποχωρήσω και να βγεις εσύ μπροστά, προκειμένου να συμβιβάσεις την ανωτέρω αντίφαση. Αναμένω την δική σου εξήγηση. Εάν όμως είσαι ‘τζούφιος΄εξηγήσεων, και σηκώνεις τα χέρια ψηλά, τότε άσε κανέναν άλλο ικανότερον σού να συμβιβάσει τα πράγματα. Έγινα κατανοητός;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Κλείνοντας, δεν θα κάνω τον κόπο να σού απαντήσω περί τής υμνολογίας, αφ’ ής στιγμής έχω ΗΔΗ απαντήσει, διότι το μυαλουδάκι σου ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ τις απαντήσεις που έχω ΗΔΗ δώσει. Εσένα ΔΥΣΤΥΧΩΣ σού αρέσει ΘΟΛΩΝΕΙΣ ΤΑ ΝΕΡΑ, ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙΣ, και με το style σου να εκνευρίζεις κυριολεκτικά, όλους όσους σφίξουν τα δόντια και αποπειραθούν να διαβάσουν την σπουδαία ‘επιχειρηματολογία’ σου.

Εγώ απλά θα σε επαναφέρω εις την τάξη, διότι σαν καλό ‘ΧΕΛΑΚΙ’ που είσαι, απεπειράθης λάθρα να αποδράσεις, να ξεγλυστρίσεις δια εισέτι μίαν φοράν από το ‘γυάλινο δωματιάκι’ σου! Έχουμε λοιπόν και λέμε για πολλοστή φορά, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα εξάγεις το βουλοκέρι από τα ώτα σου και θα ανταποκριθείς εις την πρόσκληση – πρόκληση που εναγωνίως περιμένω, όχι μόνο εγώ, αλλά και τόσοι δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες ομοπίστων σου που μάς διαβάζουν. Καλά βρε Δήκτη, εμένα πες ότι με έχεις γραμμένο ‘εις τα παλαιότερα τών υποδημάτων σου’, αδιαφορείς όμως να ικανοποιήσεις τούς ομοπίστους σου, που παρακολουθούν από την αρχή τον διάλογό μας, και που προσδοκούν εναγωνίως από εσένα, που είχες το θάρρος να αμφισβητήσεις την εγκυρότητα τής μελέτης μου, να ‘ξελασπώσεις’ τον ‘δούλο’ από το τέλμα εις το οποίο έχει περιέλθει; Μα τί αδιαφορία είναι αυτή; Δεν τούς λαμβάνεις καθόλου υπ’ οψιν; Τί γνώμη θα σχηματίσουν για σένα, που επωμίσθηκες το βάρος τής αντιπροσωπεύσεως τού ‘αυθεντικού προφήτου τής γενεάς μας’ και ‘τού αληθινού εκπροσώπου τού Ιεχωβά’; (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342)

Ας σού θυμίσω λοιπόν την ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ – ΓΑΡΓΑΡΑ που χρωστάς, και που ως Δαμόκλειος σπάθι αιωρείται άνωθεν τού σβέρκου σου. Βλέπεις πόσο επιεικής είμαι μαζί σου και παρόλα αυτά δεν εξετίμησες την γενναιοδωρία μου. Από τις ΕΠΤΑ (7) ΓΑΡΓΑΡΟΥΛΕΣ που έχεις κάνει έως τώρα, εγώ ΜΟΝΟΝ εις την τελευταία, την ΓΑΡΓΑΡΑ Νο7 επιθυμώ εναγωνίως απάντηση. Κάτι για το οποίο, όπως κι εσύ διεπίστωσες διαβάζοντας τα σχόλια, έφαγα ‘κράξιμο’, από τούς αναγνώστες, ΚΑΙ γραπτό ΚΑΙ προφορικό. Κι εγώ, προκειμένου να σε δικαιολογήσω, γιατί ξέρεις πόσο σε συμπαθώ και σε εκτιμώ, είπα ότι ο αγαπημένος μου Δήκτης αυτή τη στιγμή είναι KNOCK DOWN εις το καναβάτσο, ψυχορραγεί, είναι εις το στάδιο αυτό που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι εις τις κηδείες «ΔΕΥΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ» (!) τι περιμένετε να πάω από επάνω του και να τον αποτελειώσω με την χαριστική βολή; Είπα να σού δώσω λίγο οξυγόνο, να σε συντηρήσω λίγο ακόμη εις την ζωή, και βγήκα και κατηγορούμενος! Βλέπεις τι τραβάω για σένα; Κι όλα αυτά γιατί σε συμπονώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Λοιπόν Δηκτάκο μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά μέχρι να λάβω απάντηση, ΕΓΩ, οι ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ που μάς παρακολουθούν αλλά και ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΜΟΠΙΣΤΟΙ ΣΟΥ που αδημονούν να ξελασπώσεις τον ‘δούλο’ που αυτή την στιγμή ευρίσκεται εις το μέσον μίας κινουμένης άμμου και βουλιάζει σιγά-σιγά:

Συντάσσεσαι ΝΑΙ ή ΟΧΙ με την άποψη τής Σκοπιάς που εκφράζεται εις το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614;;; «Ο Άμπεν Έζρα συμφωνεί με τούς Καραΐτες και τούς Σαμαρείτες θεωρώντας ότι το πρώτο βράδυ είναι η ώρα που ο ήλιος βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα και το δεύτερο η ώρα που έχει πέσει απόλυτο σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση, το διάστημα “ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΑ” θα ήταν από τις 6:00 μέχρι τις 7:20. . . . Σύμφωνα με τη ραβινική άποψη, η ώρα που ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, δηλ. από τις 3:00 ως τις 5:00, ήταν το πρώτο βράδυ, ενώ η δύση το δεύτερο. Άρα, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 3:00 ως τις 6:00. Σύγχρονοι ερμηνευτές έχουν αποφανθεί ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ υπέρ της άποψης τού Άμπεν Έζρα και τού εθίμου που υιοθέτησαν οι Καραΐτες και οι Σαμαρείτες».—Σχολιολόγιο τής Παλαιάς Διαθήκης (Commentary on the Old Testament), 1973, Τόμ. 1, Το Δεύτερο Βιβλίο τύυ Μωυσή, σ. 12» (Η υπογράμμιση δική μας)

Η απάντηση είναι πολύ απλή αγαπημένε μου φίλε: ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Ξαναρωτάω μήπως και δεν πρόλαβες να εξάγεις το βουλοκέρι από τα ώτα σου. Είσαι έτοιμος τώρα; Το εξήγαγες; Ξαναρωτάω λοιπόν τώρα με καθαρά τα ώτα σου; Συντάσσεσαι με την άποψη τής Σκοπιάς που εκφράζεται εις το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614 ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;;

Δεν επιθυμώ να μού απαντήσεις εις τίποτε άλλο. Εάν θέλεις καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το ερώτημα όμως παραμένει: ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ή ΟΧΙ; Θ Ε Λ Ε Ι Σ;;;

«ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ»!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

@ Άρα οι μαθητές, συμφώνως προς την ανωτέρω ερμηνεία, πλησίασαν τον Διδάσκαλο εις την 14ην Νισάν και την ίδια ημέρα ετελέσθη ο Δείπνος, οπότε την επομένη, 15η Νισάν, η σταύρωση! Ερμηνεία που έρχεται εις καταφανέστατη ημερολογιακή αντίφαση με τον Ιωάννη που λέγει, ότι ο Ιησούς εσταυρώθη «παρασκευή τού Πάσχα» (ΙΩΑΝ. ΙΘ:14), δηλαδή 14η Νισάν κι άρα την προηγουμένη, 13η Νισάν ετελέσθη ο Δείπνος! Και να το τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει αιώνες ολόκληρους τα δυνατώτερα ερμηνευτικά μυαλά τής Γραφής! @

Κοίταξε, αιώνες ολόκληρους ΤΑΛΑΝΙΖΕ τα δυνατότερα ερμηνευτικά μυαλά, μέχρι που έσκασε μύτη ΤΟ ερμηνευτικό μυαλό και τσακ μπαμ το ‘λυσε το πρόβλημα:

Nemo, Shark ..whatever: “Το Μ.Δείπνο έγινε το απόγευμα τη 13η, ημέρα Πέμπτη, κατά την οποία ΔΕΝ είχαν αρχίσει ακόμη τα Άζυμα.Τα Άζυμα αρχίζουν το ΑΠΟΓΕΥΜΑ της 14ης και όχι το απόγευμα της 13ης που έγινε ο Μυστικός Δείπνος.”

Ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε...
Δήκτης

Η απάντησή σου στα σχόλιά μου είναι αυτή : “Ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε” ;;;;;;; Λυπάμαι αλλά θεωρείται λειψή και δεν περιέχει καμία τοποθέτηση αναφορικά με τα σχόλιά μου. Μετά από 4 ημέρες φυγής από τα νερά του Antiairetiko’s Ocean γύρισες να μας παινέψεις κιόλας!

Στο σχόλιό μου στις (3 Μαΐου 2011 1:57 μ.μ.) εξηγώ τα περί του Πάσχα σχετικά με το Τριώδιο.

Προφανώς ρίχνεις πετραδάκια από την όχθη μήπως πετύχεις τον “The Little Fish Nemo” για να τον πειράξεις έχοντας πλέον κατεστραμμένα τα αβρόχια σου –τις απορίες παγίδες που είπε κάποιος πως έστησες.

Όσο ήταν μέσα στον "Ωκεανό" «μεταλλαγμένος» ο Nemo ως o “The Most Dangerous Internetic Shark” δεν έμπαινες μέσα για κολύμπι (διάλογο).!!! Αλλά και έπειτα από 4 ημέρες φυγής από τα νερά του Antiairetiko’s Ocean γύρισες να μας παινέψεις κιόλας!

Απάντησε σε παρακαλώ στον κ.Τσιμπιρίδη πρώτα που δικαιωματικά έχει την προτεραιότητα ΚΑΙ ως αρθρογράφος ΚΑΙ ως ο πρώτος που ξεκίνησε κουβέντα μαζί σου ΚΑΙ ως ο ΚΥΡΙΩΣ υπεύθυνος για τις ενστάσεις που διατυπώνονται στο άρθρο του υπό μορφή σχολίων.

Σημ: Κι άλλα θα μπορούσα να γράψω αναφορικά με το Πάσχα και τις τοποθετήσεις των Πατέρων σ’αυτό άσχετα αν θα’πρεπε να απαιτήσω να τοποθετηθείς στα προηγούμενα σχόλιά μου ΕΣΥ πρώτα.Είσαι τυχερός όμως διότι δεν θα το κάνω,κι αυτό επειδή ο «Τhe Most Dangerous Internetic Shark” ενοχλεί με την παρουσία του ορισμένα άλλα «««««ψάρια»»»»» μέσα...

ellinas tis ollandias είπε...

Kalimera se oloys. Agapite k Dikti ,prepei na aisthanesai to ithiko soy anebasmeno ,toylaxiston sto prasino,eno h diki mas ypomoni exei mpei sto kokkino. Yperaspizesai tin atopia soy ,apenanti stin stirigmeni, me grafika edafia, ergasia ton AZYMON ,toy k Tsimpitidi me parapompes stoys pateres tis Ekklisias ,tin opoia Ekklisia theoritai eseis kai h organosi sas ,APOSTATIMENI apo to telos toy protoy aiona. Kala nomizeis oti eisai toso eyfyhs kai emeis xiliades anagnostes hlithioi; Apantise eytheos se oti erotasai, gia na deikseis oti eisai xristianos opoy kai an anikeis, kai oti ayto poy se endiaferei ,einai h ALITHEIA? Diaforetika einai san na soy leei o k Tsimpiridis, den petaei o elefantas dioti den exei ftera,kai sy na toy les petaei dioti exei megala aytia.Kai nasai sigoyros, oti ean synexisoyme na akoyme ayta poy les opos ta les, sto telos tha se pistepsoyme.Ean apantiseis theokratika o THEOS na se boithaei,ean oxi tote THEOS fylaksei.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ ellinas tis ollandias, συγγνώμη για την διόρθωση.
Αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω, κάτι, για να μη γίνεται παρερμηνεία και αποπροσανατολισμός του διαλόγου, και των αναγνωστών μας.
Λέγω λοιπόν πως: Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, ΔΕΝ είναι Χριστιανοί.
Δεν πιστεύουν πως Ο Ιησούς Χριστός, είναι Ο Υιός Του Πατρός, δηλαδή γέννημα, αληθής Υιός, αλλά λέγουν πως είναι "κτίσμα", δηλαδή κάτι...σαν να γεννώ το σπίτι μου, και να χτίζω το παιδί μου...(!)
Έτσι το λογικό συμπέρασμα που καταλήγουμε, είναι πως, δεν αντιμετωπίζουμε Χριστιανούς, αλλά κάτι άλλο...μη κατανοητό από την κοινή λογική.

Ανώνυμος είπε...

Βλέπω αγαπητέ Τσιμπιρίδη πως μεταχειρίζεσαι την αγία γραφή ως αστυνομικό δελτίο συμβάντων. Τι ώρα επήλθε ο θάνατος (του αμνοεριφίου) τι ώρα ακριβώς προσήγαγαν το θύμα (τον αμνόν τον ενιαύσιον τον άμωμον) στον τόπο του εγκλήματος (εν τόπω ου σφάζουσι τα ολοκαυτώματα), γιατί δεν με ρωτάς κι αν έκανε “μπεεεεεε” το πρόβατον επί σφαγήν ως προτύπωση του “τετέλεσται” του αμνού του Θεού;

Αν και δεν βρίσκω νόημα στο να συνεχίσω το διάλογο με κάποιον που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, άγιους πατέρες της ορθοδοξίας που από πολύ νωρίς έγραψαν «∆ιά τούτο και το Πάσχα εποίησε, νόμου γαρ ην επίταγμα το Πάσχα.», θα σου απαντήσω σ’ αυτό που διακαώς επιθυμείς. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το ακόλουθο που έχεις γράψει:

@ ο Ιώσηπος βροντοφωνάζει, ότι το χρονικό σημείο ‘ανά μέσον τών εσπερινών’, κατά το οποίον εγένετο η δευτέρα προσφορά τής ημέρα, δεν είναι αυτό που κακοδόξως διδάσκει η Σκοπιά (δηλ. 6:00 – 7:20 μ.μ.), αλλά το χρονικό σημείο μεταξύ 9ης και 11ης , δηλαδή 3:00 – 5:00 μ.μ.!!! Την ώρα δε που εσφάζοντο οι πασχάλιοι αμνοί, το ίδιο χρονικό σημείο συνέπεσε να σφαγή και ο αμνός τού Θεού, κι έτσι ο σταυρωθείς Ιησούς είναι το εν τη ιστορία πραγματοποιηθέν αληθές αντίτυπον τής παλαιοδιαθηκικής θυσίας τού πασχαλίου αμνού! @

Από τον Ιώσηπο όμως μαθαίνουμε και κάτι άλλο. Μαθαίνουμε πως κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. πέθαναν 1.100.000 άνθρωποι διότι η πόλη ήταν γεμάτη από κόσμο που είχε έρθει για το πάσχα. Περίπου σ’ αυτόν τον αριθμό κυμαινόταν o πληθυσμός της Ιερουσαλήμ τις ημέρες του πάσχα, κατά τον Ιώσηπο.
Αν μου αποδείξεις ότι μέσα σε δύο ώρες σφάζονταν στο θυσιαστήριο πάνω από μισό εκατομμύριο αρνιά, τότε θα συμφωνήσω μαζί σου.
Ηic Rhodus, hic saltus.

υγ. Ακόμη κι αν είχαμε τη σφαγή ενός ζώου ανά δευτερόλεπτο, τα θυσιασμένα ζώα μόλις ξεπερνάνε τις 7.000 στο δίωρο, μέσα στο οποίο υποτίθεται πως “εσφάζοντο οι πασχάλιοι αμνοί”.

Δήκτης.

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

Kalimera se oloys.Ti einai ayta poy mas les k Dikti,oti epeidi itan pano apo 1100000 anthropoi , tha thysiazan 500000 arnia ,diladi 1 pros 2,1 atoma.Ean ginotan etsi,tote o IHSOYS kai oi Apostoloi toy, tha eprepe na thisiazan 7 arnia kai oi polyplitheis oikogeneies opos itan ton ebraion ,1 arni kathe 2 atoma.Kai afoy den itan oloi toylaxiston efiboi, thisiazan kai gia ta mora,h to 1100000 itan oloi pano apo 16 eton.Akraioi sysxetismoi pros apofygi ,akoy ti mas les tora ,na pame se grigoro xasapi, na mas pei posa arnia sfazei tin ora kai katopin na ypologisoyme, ean ta katafernan na ta sfaksoyn se ena dioro ,oi iereis.Opoios kataferei na lysei ton grifo ayton ,tha mpei sto pantheon me ton Ainstain kai esy tha gineis o pateras ton grifon,anatrixiasa?

Ανώνυμος είπε...

Η άγνοια σκοτώνει... ιδίως όταν από πίσω της έχει άλλα κίνητρα

21tn Heb “between the two evenings” or “between the two settings” (בֵּין הָעַרְבָּיִם, ben ha’arbayim). This expression has had a good deal of discussion. (1) Tg. Onq. says “between the two suns,” which the Talmud explains as the time between the sunset and the time the stars become visible. More technically, the first “evening” would be the time between sunset and the appearance of the crescent moon, and the second “evening” the next hour, or from the appearance of the crescent moon to full darkness (see Deut 16:6 – “at the going down of the sun”). (2) Saadia, Rashi, and Kimchi say the first evening is when the sun begins to decline in the west and cast its shadows, and the second evening is the beginning of night. (3) The view adopted by the Pharisees and the Talmudists (b. Pesahim 61a) is that the first evening is when the heat of the sun begins to decrease, and the second evening begins at sunset, or, roughly from 3-5 p.m. The Mishnah (m. Pesahim 5:1) indicates the lamb was killed about 2:30 p.m. – anything before noon was not valid. S. R. Driver concludes from this survey that the first view is probably the best, although the last view was the traditionally accepted one (Exodus, 89-90). Late afternoon or early evening seems to be intended, the time of twilight perhaps.

http://bible.org/netbible/index.htm?exo12.htm


Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

Φίλτατε αντίχειρα, ο Ιώσηπος αναφέρει πως κάποτε ο Ρωμαίος διοικητής ζήτησε να αριθμήσουν τους αμνούς του πάσχα και τους βρήκε 270.000.
Μπορεί οι αμνοί να μην ήταν μισό εκατομμύριο, ήταν πάντως πάνω από 100.000 αν δεχτούμε μια αναλογία 1 αμνό προς 10 εβραίους αφού ο Ιώσηπος αναφέρει 1.100.000 νεκρούς κατά την πολιορκία και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ.
Αν λάβεις δε υπόψη σου πως η συντριπτική πλειοψηφία των ιουδαίων της διασποράς που κατέφθαναν το πάσχα στην Ιερουσαλήμ ήταν “αντιπρόσωποι” αυτό σημαίνει πως σ’ αυτούς αναλογούσε ένας αμνός ανά επισκέπτη, και ήταν πολλές χιλιάδες οι επισκέπτες.
Καταλαβαίνεις λοιπόν πως οι αμνοί προς σφαγήν ήταν τουλάχιστον 100.000 ίσως 200.000 ίσως και περισσότεροι. Πες μου τώρα εσύ, πώς γίνεται μέσα σε δύο ώρες να ραντιστεί το θυσιαστήριο με το αίμα 200.000 εσφαγμένων αμνών στο προαύλιο ενός ναού.

Δήκτης

Ανώνυμος είπε...

Ολλανδέ, εσύ που ξέρεις σίγουρα αγγλικά, για κάνε μια μετάφραση του Δείκτη, γιατί εκείνος δεν ξέρει.

Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

Το βέβαιο είναι πως εσύ δεν γνωρίζεις ούτε ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Άλλο Δήκτης και άλλο Δείκτης.
Επίσης καλό θα ήταν να διαβάζεις και το άρθρο πριν σχολιάσεις. Αυτά που λέει το αγγλικό κείμενο που παραθέτεις , τα λέει και ο Τσιμπιρίδης στο άρθρο του. Μην επαναλαμβάνεις, γίνεσαι κουραστικός πληκτικός γραφικός.

Δήκτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ φίλε Αντίχειρα, όσον αφορά το κείμενο που έστειλες σε διαβεβαιώνω, ότι ο Δείκτης κατάλαβε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τι εννοούσες με την παραπομπή σου, εφόσον σε διαβεβαιώνω υπεύθυνα, ότι γνωρίζει την Αγγλική καλύτερα από τον καθένα μας. Οπότε βγάλε από το μυαλό σου την σκέψη ότι δεν κατάλαβε αυτό που τού έστειλες. Κατάλαβε και πολύ καλά, απλά σφυρίζει αδιάφορα, όπως το ίδιο κάνει εδώ και τόσες μέρες που τού ζητάω κι εγώ να πάρει θέση για το ίδιο ΑΚΡΙΒΩΣ πράγμα, κι απαντάει άλλα αντί άλλων. Εσύ τού απέδειξες με την παραπομπή σου, ότι το ‘αναμέσον τών εσπερινών’ διάστημα εντοπίζεται περί την εννάτην ώρα, δηλαδή κατά τις 3:00 μ.μ. κι αυτός σού απαντάει για τα πρόβατα. Εσύ δηλαδή τού λες: «Βρε Δήκτη, πάρε ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ μαρτυρία που δικαιώνει τον αρθρογράφο τών αζύμων περί τού πότε ακριβώς εντοπίζεται το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα» κι ας αυτός σού λέει: «Κοίτα Αντίχειρα τα προβατάκια πώς βελάζουν όταν πάνε για σφαγή!!!» Το ίδιο τον έχω ρωτήσει κι εγώ, κι αυτός μού απαντάει αναφέροντας την υμνολογία τής Εκκλησίας! «Τί κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω!» Άπαντες οι αναγνώστες έχουν πλέον εμπεδώσει, ότι ο Δήκτης αποφεύγει να απαντήσει και να πάρει θέση όπως ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ!

Εσύ δηλαδή, φίλε μου Αντίχειρα, τού λές: «Βρήκα κι εγώ μία ακόμη παραπομπή που δικαιώνει τον αρθρογράφο», κι αυτός σου απαντάει: «Επίσης καλό θα ήταν να διαβάζεις και το άρθρο πριν σχολιάσεις. Αυτά που λέει το αγγλικό κείμενο που παραθέτεις, τα λέει και ο Τσιμπιρίδης στο άρθρο του»!!! Αγαπητοί αναγνώστες, ο παραλογισμός εις όλον του το μεγαλείο! Αγαπητοί αναγνώστες, ο Μάρτυς τής Σκοπιάς τελεί εν συγχίσει! Πες του φίλε μου Αντίχειρα: «Βρε άνθρωπε τού Θεού, επειδή διάβασα το άρθρο, γι’ αυτό και βρήκα μία ακόμη παραπομπή να σού παραθέσω, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ, ως προς το ακριβές χρονικό σημείο τού ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διαστήματος, μήπως και βγάλεις την τσίμπλα από τα ματάκια σου και δεις φως ημέρας».

Δήκτη, ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΧΑΜΕΝΑ ΕΝΤΕΛΩΣ, κοινώς ΕΧΕΙΣ ΣΑΛΤΑΡΕΙ, ή έχεις βαλθεί να μάς τρελλάνεις όλους; Ο άνθρωπος σού βρήκε ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για το ποιο είναι ακριβώς το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα κι εσύ τού λες: «Αυτά που λέει το αγγλικό κείμενο που παραθέτεις, τα λέει και ο Τσιμπιρίδης στο άρθρο του»;;; Έχεις βάλει στόχο να μάς στείλεις όλους από εκεί που το’ σκασες, δηλαδή στο Δαφνί; Άντε ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου να συνέλθεις, μπας και ξυπνήσεις, και συνειδητοποιήσεις το τί κάνεις και ιδιαιτέρως το τί λες!

Βέβαια ο Δήκτης, μεταξύ τών δύο Εξωβιβλικών πηγών που ανέφερα εις την μελέτη μου, επέλεξε τον Ιώσηπο που ομιλεί για δύο (2) μόνον ώρες διαστήματος σφαγής τών αμνών, κι έκανε, κατά την πάγια του τακτική, (ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ) ΓΑΡΓΑΡΑ ως προς την δευτέρα εξωβιβλική μαρτυρία τού Φίλωνος τού Αλεξανδρέως που αναφέρει πιο ευρή διάστημα σφαγής αμνών, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο ΔΗΚΤΗΣ!

«Μετά δε την νουμηνίαν έστιν εορτή τετάρτη τα διαβατήρια, ήν οι Εβραίοι πάσχα καλούσιν, εν ή θύουσιν πανδημεί, αρξάμενοι ΚΑΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΩΣ ΕΣΠΕΡΑΣ. Άγεται δε η πάνδημος θυσία τεσσαρεσκαιδεκάτη τού μηνός.» [Φίλωνος Αλεξανδρέως, De specialibus legibus (Περί τών εν μέρει διαταγμάτων), Βιβλίο Β΄, κεφ.‘Περί τών αναφερομένων εν είδει νόμων εις τρία γένη τών δέκα λογίων, το 3ον, το 4ον, το 5ον. Το περί ευορκίας και σεβασμού τής ιεράς 7ης και γονέων τιμής’, παρ.145].

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Συμφώνως προς την μαρτυρία τού Φίλωνος τού Αλεξανδρέως, αγαπητοί αναγνώστες, η σφαγή τών Πασχαλίων αμνών ήρχετο ‘ΚΑΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΩΣ ΕΣΠΕΡΑΣ’ από τις 12:00 μ.μ. δηλαδή έως αργά το απόγευμα! Εις το σημείο αυτό τής παραθέσεώς μου, ο Δήκτης, την ώρα που διάβαζε, μάλλον θα πρέπει να μπήκε κάποιο σκουπιδάκι εις το ματάκι του και το παιδί...θόλωσε και δεν την πρόσεξε την μαρτυρία τού Φίλωνος. Γιατί δηλαδή, από τις δύο (2) εξωβιβλικές μαρτυρίες που παρέθεσα, επέλεξε να καταρρίψει ΜΟΝΟΝ τη συγκεκριμένη; Αυτό είναι Μέγα Μυστήριο, που μάλλον η απάντησή του είναι ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ! Η απάντηση άπτεται γλωσσολογίας, και δη συγκεκριμένης επιστήμης, τής ετυμολογίας: Αίρεσις: εκ τού αιρέομαι – αιρούμαι = εκλέγω ή εκλέγομαι, εκλογή, ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΕΚ ΔΥΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ (Δ.Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν όλης τής Ελληνικής Γλώσσης). Ο αιρετικός ονομάζεται έτσι, διότι επιλέγει, ξεχωρίζει. Τυχαίο εις την περίπτωση τού Δήκτη; Δεν νομίζω!

Θαυμάστε λοιπόν αγαπητοί αναγνώστες, και ειδικώς οι ομόπιστοι τού Δήκτη, τον Μάρτυρα που ανέλαβε εις τούς ώμους του να ξελασπώσει τον ‘αυθεντικό προφήτη τής γενεάς μας’ και ‘αληθινό εκπρόσωπο τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342)! Θαυμάστε τον Μάρτυρα τής Σκοπιάς που τολμάει να μην παίρνει θέση, ΑΡΑ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ κατ’ ουσίαν, ένα από τα βασικώτερα έντυπα τής Οργανώσεως, το Ενόραση. Και θέλει να ονομάζεται και Μάρτυρας τής Σκοπιάς! Μάρτυρας τού εαυτού του δύναται κάλλιστα να ονομασθεί, όχι όμως και Μάρτυρας τής Σκοπιάς, εφόσον ΚΑΙ το Ενόραση εμφανώς αμφισβητεί, κι όχι μόνον αυτό, αλλά και τρέφει υπερβάλλοντα ζήλο για τούς Πατέρες τής ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ Εκκλησίας!

Διαβάστε, αγαπητοί αναγνώστες, την δικαιολογία που βρήκε ο Δήκτης προκειμένου να αποσυρθεί από τον διάλογο και κρατήστε την κοιλιά σας από τα γέλια: «Αν και δεν βρίσκω νόημα στο να συνεχίσω το διάλογο με κάποιον που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, άγιους πατέρες της ορθοδοξίας...». Ένας Μάρτυρας τού Ιεχωβά, θεωρεί αδιανόητο να μετέχει εις μίαν συζήτηση που ο συνομιλητής του δεν διατηρεί τον δέοντα σεβασμό εις τούς Πατέρες τής (ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ) Εκκλησίας!!! Είχατε υπ’ όψιν σας, αγαπητοί αναγνώστες, ότι οι Μάρτυρες τρέφουν απεριόριστο σεβασμό εις τούς Πατέρες τής (ΑΠΟΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ) Εκκλησίας και απαιτούν το αυτό από τούς Ορθοδόξους;;; Εάν δεν το είχατε υπ’ όψιν, ποτέ δεν είναι αργά, διότι το μάθατε κι εσείς κι εμείς από τον αγαπητό μας Δήκτη. Διερωτώμαι αγαπητέ μου Δήκτη, ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ; Κι αν ναι, πώς είναι δυνατόν ένας Μάρτυρας τής Σκοπιάς να μην αναγνωρίζει την αυθεντία τού ‘δούλου’, όπως απαιτεί ο τελευταίος, χωρίς να έχει φάει μία αποκοπή ΑΠΟ ΕΔΩ ΕΩΣ ΤΟ ΜΠΕΘΕΛ, για να μην πω ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ;

Εφαρμόζεις την ΑΠΑΙΤΗΣΗ τού ‘δούλου’ όπως περιγράφεται εδώ; «Αφού στον ‘πιστόν και φρόνιμον δούλο’ ενεπιστεύθη ο Κύριος όλα τα υπάρχοντά του, τότε ας θεωρήσωμε με κατάλληλη διανοητική διάκριση ότι, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ κάνει ο ‘πιστός δούλος’, είναι για το καλό μας. Ο δούλος έτσι εκπληρώνει την υποχρέωσή του ενώπιον τού Ιεχωβά εκτελώντας το έργο Του. Για τούτο ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Κατάλληλο φρόνημα ως προς τη διεύθυνση τού δούλου είναι μέρος τής προσπαθείας μας να συμβαδίζωμε με την κοινωνία τού Νέου Κόσμου» (Σκοπιά 1956, Ελλ.έκδ.σελ.270).

Πώς τολμάς να αμφισβητείς και να μην συμπλέεις με τον ‘αγωγό τού Θεού’ τού οποίου τα έντυπα ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ από τον ΙΔΙΟ τον Ιεχωβά, όπως ξεκάθαρα δείχνει η εικόνα τής Σκοπιάς 01.10.1987, σελ.10; Εκτός κι αν το Ενόραση δεν έχει την αυτήν ουράνια προέλευση με τα υπόλοιπα έντυπα, αλλά ίσως κάποια...υποχθόνια!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αυτό βέβαια εξ άλλης απόψεως δείχνει αρκετά ενθαρρυντικό, εφόσον η μη αναγνώριση τής αυθεντίας τού ‘δούλου’ είναι το πρώτο βήμα για να αποτινάξεις και τα δεσμά του!!! ‘Τα δεσμά τού δούλου’! Αλήθεια τι παράδοξη και οξύμωρη έκφραση! Να είναι κάποιος δούλος αλλά και ταυτοχρόνως να έχει 'αλυσοδεμένους με δεσμά' τόσα εκατομμύρια ανθρώπους πείθοντάς τους να κηρύσσουν ένα Ευαγγέλιο όχι τού Χριστού (πρβλ. Α΄ ΚΟΡ.Θ:12, Β΄ ΚΟΡ. Β:12, Θ:13, Ι:14, ΓΑΛ.Α:7, Α΄ΘΕΣ. Γ:2) αλλά να βλέπουν και να κηρύττουν ΑΛΛΟ ‘ευαγγέλιο’, αυτό τού Μπρούκλιν, που κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ανάθεμα (ΓΑΛ. Α:8). Οπότε αγαπητέ Δήκτη, έκανες το πρώτο βήμα. Αμφισβήτησες την αυθεντία τού ‘δούλου’! Ευρίσκεσαι σε καλό δρόμο. Εμείς εδώ είμαστε για να σε βοηθήσουμε να κάνεις, με την χάρη τού Θεού, και το επόμενο.

Ρώτας τον φίλο Αντίχειρα τα εξής: «Πες μου τώρα εσύ, πώς γίνεται μέσα σε δύο ώρες να ραντιστεί το θυσιαστήριο με το αίμα 200.000 εσφαγμένων αμνών στο προαύλιο ενός ναού». Εάν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Δήκτη, απαντώ εγώ εκ μέρους του. Και βέβαια είναι φύσει αδύνατον σε 2 ώρες να σφαγούν 200.000 αμνοί! Εγκρίνω κι επαυξάνω! Αλλά εις το σημείο αυτό επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι: Σε 2 ώρες, ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΟΡΘΩΣ ΕΙΠΕΣ, είναι αδύνατον να σφαγούν 200.000 αμνοί, αλλά είναι όμως εφικτό αυτό να γίνει σε...80 λεπτά!!! Τί με κοιτάς απορημένος; Εγώ μαζί σου είμαι. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι φύσει αδύνατον σε 2 ώρες να σφαγούν 200.000 αμνοί, γι’ αυτό, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΓΩ, σε προτρέπω να μην το πιστέψεις. ΟΦΕΙΛΕΙΣ όμως να πιστέψεις, ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνει σε...80 και μόνον λεπτά!!!

Πάλι με κοιτάς παράξενα; Ωραία, επειδή με κοιτάς σαν εξωγήινο, ας ανοίξουμε μαζί το ‘Θεόπνευστο’, συμφώνως προς την Σκοπιά 01.10.1987, σελ.10, Ενόραση κι ας διαβάσουμε μαζί τι ακριβώς γράφουν τα ΣΑΙΝΙΑ τού Μπρούκλιν: «Ο Άμπεν Έζρα συμφωνεί με τούς Καραΐτες και τούς Σαμαρείτες θεωρώντας ότι το πρώτο βράδυ είναι η ώρα που ο ήλιος βυθίζεται κάτω από τον ορίζοντα και το δεύτερο η ώρα που έχει πέσει απόλυτο σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση, το διάστημα “ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΑ” θα ήταν από τις 6:00 μέχρι τις 7:20. . . . Σύμφωνα με τη ραβινική άποψη, η ώρα που ο ήλιος άρχιζε να γέρνει, δηλ. από τις 3:00 ως τις 5:00, ήταν το πρώτο βράδυ, ενώ η δύση το δεύτερο. Άρα, το διάστημα “ανάμεσα στα δύο βράδια” θα ήταν από τις 3:00 ως τις 6:00. Σύγχρονοι ερμηνευτές έχουν αποφανθεί ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ υπέρ της άποψης τού Άμπεν Έζρα και τού εθίμου που υιοθέτησαν οι Καραΐτες και οι Σαμαρείτες».—Σχολιολόγιο τής Παλαιάς Διαθήκης (Commentary on the Old Testament), 1973, Τόμ. 1, Το Δεύτερο Βιβλίο τύυ Μωυσή, σ. 12» (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614).

Από τις 6:00 μ.μ. έως τις 7:20 μ.μ. είναι, αγαπητέ μου Δήκτη, 80 λεπτά ναι ή όχι; Εάν συνήλθες από το σοκ, δύο τινά πρέπει να κάνεις: Ή ανοίγεις το στοματάκι σου και καταπίνεις την τροφή (ή αλλιώς το δούλεμα) τού ‘δούλου’ ή δίνεις ένα σουτ στο Ενόραση να απογειωθεί και να προσγειωθεί στο Μπέθελ!!! (Ελπίζω όχι στο κεφαλάκι τού αγαπημένου μου φίλου, που εάν διαβάζει τώρα αυτές τις γραμμές θα καταλάβει ποιον εννοώ και θα χαμογελάει!).

Βρε Δήκτη, δεν νομίζεις ότι έχεις υποτιμήσει την νοημοσύνη όλων τών αναγνωστών εδώ μέσα; Δεν διαβάζεις τι σου γράφει ο Έλληνας από την Ολλανδία στο σχόλιο με ημερομηνία 7 Μαίου 2011 4:29 μ.μ.; «...η δική μας υπομονή έχει μπει στο κόκκινο. Καλά νομίζεις ότι είσαι τόσο ευφυής και εμείς χιλιάδες αναγνώστες ηλίθιοι; Απάντησε ευθέως σε ό,τι ερωτάσαι, για να δείξεις ότι είσαι Χριστιανός όπου και αν ανήκεις, και ότι αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η αλήθεια. Διαφορετικά είναι σαν να σού λέει ο κ. Τσιμπιρίδης: «Δεν πετάει ο ελέφαντας διότι δεν έχει φτερά» κι εσύ να τού λες «Πετάει διότι έχει μεγάλα αυτιά!» Και για να συμπληρώσω κι εγώ τον Έλληνα από την Ολλανδία, ενδέχεται να μην απαντήσεις, ότι ο ελέφαντας πετάει λόγω τού μεγέθους τών αυτιών του. Εάν σκεφτείς καλύτερα ίσως βρεις ικανοποιητικότερη απάντηση όπως π.χ. «Και βέβαια πετάει ο ελέφαντας όταν μπει σε αεροπλάνο!» Βλέπεις κάτι παρομοιώσεις που έχουν βρει οι αναγνώστες προκειμένου να σού δώσουν να καταλάβεις, ότι ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Κι εσύ το βιολί βιολάκι σου. Για το Ενόραση σε ρωτάμε να πάρεις θέση, για την υμνολογία μάς απαντάς! Για το Ενόραση σε ξαναρωτάμε να πάρεις θέση, για την αξιοπιστία ή μη τού Ιωσήπου μάς απαντάς! Για το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα σε ρωτάνε και σε παραπέμπουν σε συγκεκριμένο site, για τα προβατάκια εσύ απαντάς! Βέβαια από την άλλη μεριά να μην ξεχνάμε, ότι ΑΥΤΗ είναι η τακτική σου. Βέβαια εγώ που σε ξέρω καλά από τις συζητήσεις που έχουμε διεξάγει εις το παρελθόν, δεν μού κάνει και καμία ιδιαίτερη εντύπωση. Σε έχω ‘σπουδάσει’ πλέον!

Έφαγες κάποτε το ‘στρίμωγμα’ τής ζωής σου όσον αφορά εις το παραμυθάκι τής Σκοπιάς περί τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού εις το 1914 και τής τάχα ενάρξεως ‘τών καιρών τών εθνών’ εις το 607 π.χ., και σαν να μην έφθανε αυτό, τώρα είσαι μέσα εις το ‘γυάλινο δωματιάκι’ και ψάχνεις απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής, αδιαφορώντας εάν ο τρόπος που προσπαθείς να αποδράσεις ΥΠΟΤΙΜΑΕΙ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. Αυτούς τούς έχεις γραμμένους...εις γνωστόν μέρος τού σώματος! Εσένα το ‘παιχνιδάκι’ τού γκρεμίσματος τού πιστεύω τού συνομιλητού σου σε ενδιαφέρει να παίζεις, κι αδιαφορείς για όλους τούς υπολοίπους, που σε παρακολουθούν επί τη ασκήσει τού ‘θεαρέστου’ έργου σου!. Δεν σε ενδιαφέρει εάν το δικό σου πιστεύω ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ, ΚΑΙ από το άρθρο τών αζύμων, αλλά ΚΑΙ από την συζήτηση που διεξάγουμε εδώ και τόσες μέρες.

Κι εσύ, αντί να μετανοήσεις, να αλλάξεις δηλαδή μυαλά, και να δεις τα πράγματα με ΑΛΛΟ πλέον μάτι, ΕΣΥ το βιολί βιολάκι σου. Κι όπως λέει κι ο λαός: «Τί είχες Γιάννη; Τί είχα πάντα;»

Οπότε μην το κουράζεις άλλο το θέμα. Ήδη βρήκες την δικαιολογία να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Πώς είναι δυνατόν, ένας Μάρτυς περιοπής όπως είναι η αφεντιά σου, να διεξάγεις διάλογο με έναν Ορθόδοξο «που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, άγιους πατέρες της ορθοδοξίας». Μα φυσικά έχεις δίκιο! Πώς είναι δυνατόν, αγαπητέ Δήκτη, να διεξάγεις διάλογο με έναν τέτοιου είδους Ορθόδοξο, όταν ΕΣΥ που ευλαβήσαι τούς Πατέρες και στάζεις ‘μέλι’ (ή μάλλον χολή) γι’ αυτούς, γράφεις κατά λέξη τα εξής: «Αυτά συμβαίνουν όταν εντός της ορθοδοξίας ακόμη και μεταξύ των πατέρων της, βρίσκεις άλλους να λένε ότι ο Ιησούς έκανε πάσχα νομικό, άλλους να λένε ότι δεν έκανε, άλλους να λένε ότι το δείπνο έγινε την Πέμπτη κι άλλους ότι έγινε την Παρασκευή, μεταμορφώνοντας την ορθοδοξία σε εκκλησιαστικό CSI ασχολούμενο επί αιώνες με ζυμομύκητες». Συμφωνώ ότι πρέπει απαραιτήτως να βρεις έναν συνομιλητή αναλόγων ειρωνικών προσόντων με την αφεντιά σου, να ταιριάξετε και να ανταλλάσετε ‘Πατερικές’ ειρωνίες. Αυτό ίσως να σε ικανοποιεί καλύτερα.

Καλήν επιτυχίαν εις την αναζήτησιν τοιαύτου συνομιλητού!

Υ.Γ. Δικαίωμα να μιλάς για Ρόδο και για πήδημα θα έχεις ΜΟΝΟΝ όταν ανταποκριθείς εις το πήδημα τής Ρόδου! Γιατί μετέθεσες το πήδημα εις τον συνομιλητή σου; Μήπως επειδή δεν έχεις το θάρρος να απαντήσεις και να λάβεις ξεκάθαρη θέση, ή μήπως επειδή ήτο ψηλά ο πήχης που σού έθεσε; Απόδειξε πρώτα, ότι δύνασαι να κάνεις...άλματα, διότι μέχρι τώρα Δηκτάκο μου έχεις αποδειχθεί ότι είσαι, όχι απλώς ‘τζούφιος’, αλλά.... ‘ΥΠΕΡΤΖΟΥΦΙΟΣ’!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Και τι ζητάω... τι ζητάω...

για μια μετάφραση τον Ολλανδό ρωτάω...


Αντιχειρ αυτόχειρ

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

Kalispera se oloys.Agapite Antixeira ,o k Tsimpiridis se enimerose ,sxetika me tin metafrasi,oti den xreiazetai, dioti o k Diktis gnorizei kala agglika.Pantos ,ean theleis na stin metafraso,tha to kano.K Dikti pali mas mperdeyeis ,pali prepei na lysoyme eksisoseis. Loipon, les oti i pleiopsifia ,apo to 1.100.000 ebraioys ,poy episkeptonto tin Ieroysalim itan ANTIPROSOPOI , poy tha thisiazan gia logariasmo ebraion, tis ektos Ieroysalim epikrateias .I Pleiopsifia sto 1.100.000 ypologizetai ,LOGIKA , stis 700.000 antiprosopys ok k Dikti? Episis les, oti o kathe enas apo toys 700.000 monaxikoys episkeptes, antiprosopeye 10 ebraioys.Arage,700.000 antiprosopoi x 10 ebraioys = 7.000.000 ebraioi, ektos tis Ieroysalim.Kala, itan tosoi poloi oi ebraioi,kai perimenan ton MESSIA, gia na toys sosei apo toys Romaioys.K Dikti i istoria kai i grafi, anaferoyn toys ebraioys os lao sklirotraxilo kai den nomizo, ean itan esto kai 5.000.000 kai oxi 7.000.000 kata ton syllogismo soy, oti den tha eixan faei ,toys pomaioys, me epidorpio ton aytokratora.Gia toys logoys aytous kai poloys alloys k Dikti kante mas tin XARI kai meine AKRIBOS epi toy thematos,dioti i eilikrinia , einai ploytos kai ofelos gia oloys. Eyxaristo kalo brady.

Ανώνυμος είπε...

Ρίξε μια μετάφραση Ολλανδέ, έτσι για πάρτη μου!

Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

@ Βέβαια ο Δήκτης, μεταξύ τών δύο Εξωβιβλικών πηγών που ανέφερα εις την μελέτη μου, επέλεξε τον Ιώσηπο που ομιλεί για δύο (2) μόνον ώρες διαστήματος σφαγής τών αμνών, κι έκανε, κατά την πάγια του τακτική, (ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ) ΓΑΡΓΑΡΑ ως προς την δευτέρα εξωβιβλική μαρτυρία τού Φίλωνος τού Αλεξανδρέως που αναφέρει πιο ευρή διάστημα σφαγής αμνών @

Όχι αγαπητέ, δεν την κάνω καθόλου γαργάρα. Στην ώρα του το καθένα.

@ Και βέβαια είναι φύσει αδύνατον σε 2 ώρες να σφαγούν 200.000 αμνοί! Εγκρίνω κι επαυξάνω! @

Συμφωνείς λοιπόν ότι οι αμνοί θα μπορούσαν να ήταν 200.000 και πως είναι αδύνατον να σφαγούν όλοι σε 2 ώρες.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φίλωνος που αναφέρεις, η σφαγή άρχιζε από τις 12:00 μ.μ. Έχουμε δηλαδή άλλες 3 ώρες επιπλέον για τη σφαγή των αμνών. Από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 5:00 το απόγευμα.
Οι 2 ώρες λοιπόν δεν επαρκούν για τη σφαγή 200.000 αμνών. Και επαρκούν οι 5 ώρες;;; Θα μας τρελλάνεις; Mήπως αγνοείς στοιχειώδη μαθηματικά και μήπως έχεις χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου; Ακόμη κι αν το έργο των ιερέων ήταν να ράνουν με το αίμα του αμνού το θυσαστήριο και όχι η σφαγή, ακόμη κι αν διαθέσουμε μόλις ένα δευτερόλεπτο για κάθε αμνό, μέσα σε 5 ώρες έχουμε τη θυσία 18.000 αμνών. Οι υπόλοιποι πότε θυσιάζονταν;


@ Συμφωνώ μαζί σου. Είναι φύσει αδύνατον σε 2 ώρες να σφαγούν 200.000 αμνοί, γι’ αυτό, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΓΩ, σε προτρέπω να μην το πιστέψεις. ΟΦΕΙΛΕΙΣ όμως να πιστέψεις, ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό να γίνει σε...80 και μόνον λεπτά!!!
Από τις 6:00 μ.μ. έως τις 7:20 μ.μ. είναι, αγαπητέ μου Δήκτη, 80 λεπτά ναι ή όχι; @

Ναι, είναι 80 λεπτά, και φυσικά είναι εντελώς ανέφικτο να σφαγούν 200.000 αμνοί σε 80 λεπτά.
Στο είπα εξαρχής ότι με μπερδεύεις με κάποιον άλλον. Αν αυτή είναι η μόνη σου απάντηση (εμείς πιστεύουμε ότι 200.000 αμνοί σφάχτηκαν σε 5 ώρες ενώ οι μτΙ λένε σε 80 λεπτά) τότε είσαι απογοητευτικά αξιολύπητος.@ Αναφέροντας το ανωτέρω κείμενο ότι οι Εβραίοι διετηρούσαν το πρόβατο εις τις οικίες τους «μέχρι τη 14η» τού μήνα Αβίβ ή Νισάν, υπαινίσσεται το χωρίο ΕΞΟΔ. ΙΒ:6: (κατά το Εβρ.) «Και θέλετε φυλάττει αυτό μέχρι τής δεκάτης τετάρτης τού αυτού μηνός• και τότε άπαν το πλήθος τής συναγωγής τού Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας». Άρα η εντολή τού Θεού ήτο το πρόβατο να παραμείνει εις την οικία τών Ισραηλιτών, εννοείται ζωντανό, μέχρι την 14η Νισάν. Όταν η Σκοπιά βάζει τον Χριστό και τούς μαθητές Του, αλλά και όλους τούς Ισραηλίτες, να σφάζουν τον αμνό ευθύς αμέσως με την είσοδο τής 14ης Νισάν, δηλ. 6:00 – 7:20 μ.μ., (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), το πρόβατο πώς εννοείται ότι παραμένει ζωντανό την 14η Νισάν, εφόσον σφάζεται ευθύς αμέσως με την είσοδό της;;; @

Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημά σου;
Το πρόβατο παραμένει ζωντανό ΜΕΧΡΙ την 14η Νισάν και σφάζεται ευθύς αμέσως με την είσοδο της 14ης.
Γιατί θα έπρεπε να παραμένει ζωντανό την 14η αφού το κείμενο λέει μέχρι την 14η ;
(«έσται υμίν διατετηρημένον ΕΩΣ της τεσσαρεσκαιδεκάτης του μηνός»)@ Episis les, oti o kathe enas apo toys 700.000 monaxikoys episkeptes, antiprosopeye 10 ebraioys @

Δεν είπα αυτό. Είπα πως ακόμη κι αν δεχτούμε την αναλογία 1 αμνός ανά 10 εβραίους, με δεδομένο πως ο Ιώσηπος κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. μιλά για 1.100.000 νεκρούς, οι αμνοί θα ήταν τουλάχιστον 100.000. Δεν είπα πως ο κάθε επισκέπτης αντιπροσώπευε δεκάδα. Άλλωστε πουθενά δεν αναφέρεται πως για να προσφερθεί ένας αμνός έπρεπε να συμπληρώσουν δεκάδα:

«έκαστος πρόβατον κατ’ οίκους πατριών, έκαστος πρόβατον κατ’ οικίαν. Εάν δε ολιγοστοί ώσιν εν τη οικία, ωστε μη είναι ικανούς εις πρόβατον, συλλήψεται μεθ’ εαυτού τον γείτονα τον πλησίον αυτού κατά αριθμόν ψυχών, έκαστος το αρκούν αυτώ συναριθμήσεται εις πρόβατον»

Ένα πρόβατο νομίζω πως μπορεί άνετα να φαγωθεί και από πολύ λιγότερους των δέκα ανθρώπων.

Επίσης και μόνο το γεγονός ότι η Π.Δ. χρειάστηκε να μεταφραστεί στα ελληνικά, δείχνει ότι ο πληθυσμός των εβραίων της διασποράς (και εξ αυτών μόνο οι ελληνόφωνοι) κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητος ήταν.

Δήκτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Δήκτη

Όταν με το καλό βγάλεις την τσίμπλα από τα ματάκια σου και το βουλοκέρι από τ’ αυτάκια σου - ΟΤΑΝ το επιθυμείς όμως, κι εσύ με ΤΙΠΟΤΑ δεν το επιθυμείς - και διαβάσεις καλά το ΕΞΟΔ. ΙΒ:6 θα διαπιστώσεις, ότι ο αμνός εσφάζετο εις το ‘ανά μέσο τών εσπερινών’ διάστημα, το οποίο ΔΕΝ είναι αυτό που προτείνει η Σκοπιά, το σκοτεινό τμήμα τής 14ης Νισάν, εις την αρχή δηλαδή τής ημέρας, αλλά αυτό που προτείνουν τα εξής χωρία: ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41, Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16, A΄ ΒΑΣ΄ (Γ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΙΗ:27,29, προς το τέλος δηλαδή τής ημέρας, κατά το φωτεινόν αυτής τμήμα Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να στο λέω κι εσύ σφυρίζεις αδιάφορα. Σε παιδί τού δημοτικού να απευθυνόμουν θα το είχε εμπεδώσει και τώρα θα στο έκανε και μάθημα!

Η παρατήρηση λοιπόν που έχω κάνει εις το τέλος τής μελέτης τών αζύμων έχει ως εξής: «Άρα η εντολή τού Θεού ήτο το πρόβατο να παραμείνει εις την οικία τών Ισραηλιτών, εννοείται ζωντανό, μέχρι την 14η Νισάν. Όταν η Σκοπιά βάζει τον Χριστό και τούς μαθητές Του, αλλά και όλους τούς Ισραηλίτες, να σφάζουν τον αμνό ευθύς αμέσως με την είσοδο τής 14ης Νισάν, δηλ. 6:00 – 7:20 μ.μ., (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), το πρόβατο πώς εννοείται ότι παραμένει ζωντανό την 14η Νισάν, εφόσον σφάζεται ευθύς αμέσως με την είσοδό της;;;» Όποιος νοήμων Χριστιανός έχει διαβάσει με προσοχή την προηγηθήσα μελέτη (μην κοιτάς εις τον καθρέπτη, ΔΕΝ είσαι εσύ αυτός) ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ, ότι το συγκεκριμένο ερώτημα είναι βασισμένο εις αυτό που αποδεικνύει η μελέτη ως προς το ακριβές χρονικό σημείο τής σφαγής τών αμνών.

Ότι δηλαδή, η σφαγή τού Πασχαλίου αμνού εγίνετο μετά το μεσημέρι (ΕΚΡΑΤΗΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΩΣ ΕΣΠΕΡΑΣ), κατά το φωτεινό δηλαδή τμήμα τής ημέρας όπως προτείνει η ΙΔΙΑ η Γραφή, εν αντιθέσει με αυτό που προτείνουν τα ΣΑΙΝΙΑ τού Μπρούκλιν μέσα από το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614 (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ), ότι δηλαδή η σφαγή τού αμνού εγίνετο εις την αρχή δηλαδή τής ημέρας, κατά το σκοτεινόν αυτής τμήμα. Εν τοιαύτη περιπτώσει, συμφώνως δηλαδή προς την γνώμη τών ΣΑΙΝΙΩΝ τού Μπρούκλιν, ΠΩΣ το πρόβατο «εννοείται ότι παραμένει ζωντανό την 14η Νισάν, εφόσον σφάζεται ευθύς αμέσως με την είσοδό της;;;». Η παρατήρηση – ερώτηση λοιπόν που κάνω εις το τέλος τής μελέτης μου, γίνεται κατανοητή από τον οποιονδήποτε διαθέτει έστω ολίγα γραμμάρια εγκεφαλικής ουσίας. Εσύ, για να απορείς, να χάσκεις και να κάνεις ΤΑΧΑ ότι δεν καταλαβαίνεις και να ζητάς διευκρινήσεις σημαίνει, ότι ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!! Είδες πόσο απλά εξηγούνται κάποια πράγματα;

ΕΣΥ, τώρα, από την αρχή τού διαλόγου, ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ την συγκεκριμενη ερώτηση. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΕΣ οι αναγνώστες, έχουν εξάγει έκαστος τα συμπεράσματά του, για τον ρόλο που παίζεις και εις τι αποσκοπεί η παρουσία σου εδώ μέσα! Επειδή λοιπόν ο χρόνος που έχω ήδη διαθέσει για την αφεντιά σου, είναι υπέρ το δέον όπως σού ξαναείπα, εν σχέσει με τις απαντήσεις που δίδεις και τον ρόλο που παίζεις, θα σε ρωτήσω ευθέως άλλην μίαν φορά, κι αν πάλι κάνεις τον αδιάφορο και αναφέρεις για προβατάκια και αστεράκια τού ουρανού, θα παρακαλέσω τούς υπολοίπους συνομιλητάς να μην σού ξαναδώσει κανείς σημασία, όπως άλλωστε κάνεις ΚΙ ΕΣΥ αποφεύγοντας να δίδεις απαντήσεις εις κρίσιμες ερωτήσεις που σού απευθύνουν, και θα διεξάγεις διάλογο ΜΟΝΟ με τον εαυτούλη σου, και θα ξεγλιστράς τού εαυτούλη σου, και θα κάνεις ελιγμούς εις τον εαυτούλη σου!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Εις την προηγούμενή σου απάντηση ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕΣ, ότι εις την έκταση τού διαστήματος που προτείνει η Σκοπιά (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ), 80 δηλαδή λεπτά, είναι φύσει αδύνατο να σφαγούν τόσες χιλιάδες αμνοί. Επειδή δεν έτυχε να είμαστε παρόντες δεν μπορούμε να ξέρουμε ΟΥΤΕ πόσοι ακριβώς ήσαν οι αμνοί, ΟΥΤΕ εάν οι ιερείς ερράντιζον ΜΕ ΟΛΩΝ τών αμνών το αίμα το θυσιαστήριο, ΟΥΤΕ και το πόσες ακριβώς ώρες διαρκούσε κάθε έτος η σφαγή τών Πασχαλίων αμνών. Για ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ όμως είμαστε σίγουροι, διότι το αναφέρει η Γραφή: ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΕΣΦΑΖΟΝΤΟ ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΑΜΝΟΙ! Εάν εσφάζοντο ΝΥΧΤΑ, όπως λέει το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614, ή εάν εσφάζοντο ΜΕΡΑ, συμφώνως προς τα ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41, Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16, Α΄ ΒΑΣ΄ (Γ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΙΗ:27,29. Και όποιος ΠΙΣΤΕΥΕΙ την Γραφή, πιστεύει και αυτά που αναφέρει. Ενώ όποιος ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ότι πιστεύει εις την αυθεντία τής Γραφής, και δεν κάνει υπακοή εις αυτήν, αλλά εις την πραγματικότητα πιστεύει εις ΑΛΛΕΣ αυθεντίες π.χ, «ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ κάνει ο ‘πιστός δούλος’, είναι για το καλό μας... ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Σκοπιά 1956, Ελλ.έκδ.σελ.270), και κάνει υπακοή εις ΨΕΥΤΟΔΟΥΛΟΥΣ, τέτοιοι ΨΕΥΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ακόμη και Ο ΙΔΙΟΣ ο Χριστός να τούς εμφανισθεί και να τούς πει: «Εγώ και ο Πατήρ μου ΕΝ εσμέν» (ΙΩΑΝ. Ι:30) θα τού απαντήσουν: «Μάλλον δεν ξέρεις τι σού γίνεται. Για άνοιξε και διάβασε ότι «ο Πατήρ σου ΜΕΙΖΩΝ σού εστί» (ΙΩΑΝ. ΙΔ:28)!!!

Οπότε αγαπητέ Δήκτη με την στάση που θα τηρήσεις εις το παρακάτω δίλημμα, θα γίνει εμφανές εις ΑΠΑΝΤΑΣ τούς αναγνώστας, εις ΠΟΙΑΝ συγκεκριμένη κατηγορία ανήκεις. Η σιγή σου αυτή την φορά ή τυχόν ΑΣΧΕΤΗ απάντηση που δοκιμάσεις να δώσεις, μόνο και μόνο για να υπεκφύγεις για ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ την απάντηση, θα σε κατατάξει ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ και εις την κατάλληλη κατηγορία. Λοιπόν έχουμε και λέμε για ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ:

1) ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΣΣΕΣΑΙ – ΤΗΝ ΔΕΧΕΣΑΙ – ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΜ.Β΄, σελ.614 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΑΜΝΟΙ ΕΘΥΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 14ης ΝΙΣΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ.); ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;;

Θα το επαναλάβω άλλες δύο φορές μήπως και ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ να εισέλθει εις την κρανιοεγκεφαλική σου χώρα.

2) ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΣΣΕΣΑΙ – ΤΗΝ ΔΕΧΕΣΑΙ – ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΜ.Β΄, σελ.614 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΑΜΝΟΙ ΕΘΥΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 14ης ΝΙΣΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ.); ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;;

3) ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΣΣΕΣΑΙ – ΤΗΝ ΔΕΧΕΣΑΙ – ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΜ.Β΄, σελ.614 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΑΜΝΟΙ ΕΘΥΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 14ης ΝΙΣΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ.); ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;;

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: Η σιγή σου ή τυχόν ΑΣΧΕΤΗ απάντηση που δοκιμάσεις να δώσεις, για αστεράκια και προβατάκια, μόνο και μόνο για να υπεκφύγεις, για ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, την απάντηση, θα σε κατατάξει ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ και εις την κατάλληλη προαναφερθείσα κατηγορία.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Για νά βγει η τσίμπλα από τα όμματα
κι από τα ώτα η μαρμελάδα
το παγωμένο μέρος του μυαλού
να λιώσει η λιακάδα

Άντε καλέ μου Ολλανδέ
Ξήγα μας επιτέλους
τι λέγει ο Άγγλος συγγραφεύς
τι λέγει μέχρι τέλους


Αντίχειρας

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

Kalimera se oloys. Agapite Antixeira, tha paratheso tin metafrasi poy moy zitises ,kanontas oti einai dynaton gia tin sostoteri proseggisi aytis. Ean kati einai lathos kai kapoios to katalabainei kalytera as me diorthosei. 21th Heb "Anammesa se dyo bradia" h "Anammesa se dyo dieythetiseis" (thesmoys)( ben ha' arbayin). (1) tg.ong.H ekfrasi ayti mas dinei mia kali eykairia gia mia megali syzitisi. O ong leei metaksy dyo HLION kati poy ekseigi to talmoyd,os o xronos metaksi toy HLIOBASILEMATOS kai tis STIGMIS, poy ta ASTERIA arxizoyn na ginontai ORATA . Apo texniki apopsi, to proto brady tha itan , metaksi toy HLIOBASILEMATOS kai tis emfanisis tis HMISELINOY kai to deytero brady tin epomeni ora,h apo tin emfanisi tis HMISELINOY eos to PLIRES SKOTADI. ( blepe Deyt. 16:6- "Me tin dysi toy hlioy"). (2)Oi Saadia, Rashi kai Kimchi lene to proto brady einai otan o HLIOS arxizei na dyei kai soyroyponei kai to deytero brady einai h ARXH tis NYXTAS. (3)H apopsi poy egkrithike apo toys Farisaioys kai toys Talmoydistes (d.Pesahim 61a) einai oti to proto brady arxizei, otan h thermotita toy HLIOY ksekina na meionetai kai to deytero brady arxizei sto iliobasilema h peripoy 3-5 pm. .To Mishnah (m.Pesahim 5:1) dilonei, to arni esfagiazeto peripoy stis 2,30 pm. Otidipote allo den itan egkyro. O s'p Driver sympairenei apo ayti tin ereyna,oti h proti apopsi einai isos h kalyteri an kai h teleytaia apopsi itan h paradosiaka apodekti kai monadiki.(Exodus, 89-90). Arga to apogeyma h noris to brady , fainetai oti pithanon orizotan o xronos toy lykofotos . http://bible.org/netbible/index-htm?exo12.htm EAN EINAI SOSTH METAFRASI EYXARISTO, EAN ME DIORTHOSETAI SOSTOTERA EYXARISTO PERISSOTERO

Ανώνυμος είπε...

θαυμάσια! (αν και με λαθάκια)

Ρίξε μια ματιά Ολλανδέ τώρα και εδώ:

http://books.google.com/books?id=TyJBBDlqdfwC&pg=PA337&lpg=PA337&dq=Ben+Ha+Arbayim+theological+dictionary+of+the+old+testament&source=bl&ots=VNlrYD9wNJ&sig=tujt8upqQi2m5LVDxgDl8o2cdbo&hl=el&ei=5jHJTcbUGczAswafspiUAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

στην παράγραφο b

και πες μας τι υποστηρίζει το λεξικό της εβραϊκής


Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

Δεν εννοώ να τα μεταφράσεις όλα, είναι πολλά. Απλώς πες μας ποιο είναι το συμπέρασμα για τη σωστή σημασία της φράσης


Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

Κάθε άνθρωπος που διαθέτει στοιχειώδη λογική, που διαθέτει έστω και ολίγα γραμμάρια εγκεφαλικής ουσίας όπως λες και συ, καταλαβαίνει το απλούστατο, ότι όταν πρόκειται να αποφανθείς για ΓΕΓΟΝΟΤΑ, σημασία δεν έχει μόνο το τι λέει η Γραφή αλλά το τι λέει η Ιστορία, δηλαδή το τι πραγματικά συνέβαινε την εποχή εκείνη.
Η Γραφή μπορεί να λέει ότι «οπτά πυρί και άζυμα επί πικρίδων» έτρωγαν τον αμνό, καθώς και «αι οσφύες περιεζωσμέναι, και τα υποδήματα εν τοις ποσίν, και αι βακτηρίαι εν ταις χερσίν» αλλά όπως και ΕΣΥ ομολογείς ...“Εις το μεταγενέστερο Πάσχα, έτρωγαν αυτό όχι όρθιοι ιστάμενοι, ούτε μετά οδοιπορικής ράβδου κ.λ., αλλά ανακλινόμενοι, η οποία ανάκλιση εκλαμβάνετο ως σημείον τής απελευθερώσεως εκ τής δουλείας. Διετηρήθησαν βέβαια οι ορισμοί περί ψητού αμνού, περί αζύμων άρτων και περί πικρών χόρτων, αλλά συνεπληρώθησαν δια τής χρησιμοποιήσεως ακόμη διαφόρων εμβαμμάτων ή οπωρικών πολτών (εκ φοινίκων, σύκων και σταφίδων), ακόμη και οίνου, εκ τού οποίου έκαστος έπινε τέσσερα ποτήρια.” (Αυτό, ας το βλέπουν μερικοί ορθόδοξοι που βλακωδώς ισχυρίζονται πως ο Ιησούς δεν έκανε πάσχα με τους μαθητές του άλλα απλώς δείπνησαν, αφού ήταν καθισμένοι, είχαν κάποιο έμβαμμα και οίνο.)
Μπορεί λοιπόν να μην ήσουν μπροστά και να μην το λέει η Γραφή αλλά όπως καταλαβαίνεις η Ιστορία δεν ισχύει μόνο κατά το μέρος το οποίο περιλαμβάνεται στην Γραφή ούτε και περιορίζεται στα όσα ΕΣΥ έζησες. Μπορεί εσύ να μην γνωρίζεις πόσοι ακριβώς ήταν οι αμνοί, υπάρχει όμως η μαρτυρία του Ιώσηπου και εκτός από αυτή υπάρχει και το Ταλμούδ που αναφέρει πως όταν ο Ηρώδης Αγρίππας θέλησε να κάνει μια απογραφή του πληθυσμού των εβραίων καταμετρήθηκαν οι νεφροί απ’ τα σφαγμένα ζώα και βρέθηκαν 600.000 ζευγάρια.
Μπορεί εσύ να μην γνωρίζεις αν εράντιζαν οι ιερείς το βωμό με το αίμα ΟΛΩΝ των αμνών, υπάρχουν όμως δεκάδες πηγές λεπτομερούς καταγραφής της γιορτής του πάσχα εκείνων των χρόνων, που αναφέρουν τα ακόλουθα:


“Οι πύλες προς το ναό άνοιγαν τα μεσάνυχτα. Μέχρι την αυγή το αίθριο γέμιζε από προσκυνητές. Η θυσία ξεκινούσε με την αναγγελία του κήρυκα ότι ο ήλιος ανέτειλε ......Οι ιερείς στέκονταν σε δυο σειρές με χρυσά και αργυρά δοχεία. Ο ισραηλίτης έκοβε το λαιμό του ζώου και ο ιερέας συνέλεγε λίγο αίμα στο δοχείο. Στη συνέχεια έδινε το δοχείο σε άλλον ιερέα και αυτός έχυνε το αίμα στη βάση του βωμού.” («Ο Ναός της Ιερουσαλήμ» Simon Goldhill καθ. Πανεπ. Cambridge σελ. 87-89).

Παρόλο που η διαδικασία ήταν πολλαπλή, δηλαδή σφάζονταν ταυτόχρονα αρκετοί αμνοί, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η θυσία εκατοντάδων χιλιάδων αμνών μέσα στο χρονικό διάστημα (των 5 ωρών) που υποστηρίζεις εσύ, καθόσον ο βωμός ήταν ΕΝΑΣ.

Όλα όσα ισχυρίζεσαι, τα έχεις τοποθετήσει μέσα σ’ ένα αστείο, παράλογο και αντιστόρητο πλαίσιο, στο ότι εκατοντάδες χιλιάδες αμνοί θυσιάζονταν μέσα σε 5 ώρες.

υγ. Και, -ας χρησιμοποιήσω τη δική σου εν Χριστώ αγαπητική γλώσσα και φρασεολογία- βγάλε τη τσίμπλα από τα μάτια σου (το βουλοκέρι στ’ αυτιά μπορείς να το αφήσεις καθόσον δεν επηρεάζει την ικανότητα ανάγνωσης) μπας και καταλάβεις, διαβάζοντας πιο προσεκτικά και νηφάλια, πως δεν συμφωνώ με όλα όσα ισχυρίζονται οι μτΙ. Βρες έναν μτΙ να σου απαντήσει στα όσα κουνώντας το δάκτυλο νευρικά και χτυπώντας το τακουνάκι σου στο πάτωμα απαιτητικά ρωτάς.

Δήκτης.

ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ είπε...

ΕΧΩ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΙΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ. ΒΑΛΤΕ ΟΝΟΜΑ Ή ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

Ω κύριε Χρήστο,

Σβήσατε απλώς ένα ανώνυμο σχόλιο ή ένα ντοκουμέντο που γκρέμιζε την βάση της συλλογιστικής του κυρίου Τσιμπιρίδη;

Έαν δεν απατώμαι, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία των "δύο βραδινών". Έτσι δεν είναι?

Σας πέταξα ένα απόσπασμα από τη NEW ENGLISH TRANSLATION που εξηγεί γιατί η καλύτερη κατανόηση του εβραϊκού όρου είναι "λυκόφως", δηλαδή το φως από τη δύση μέχρι το πλήρες σκοτάδι.

Σας πέταξα ένα απόσπασμα από το THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE OLD TESTAMENT, που επίσης λέει το ίδιο.

Απλώς επέμεινα να το μεταφράσει ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ για παιδευτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. (Άσε που ο Δήκτης χαμπάρι δεν πήρε και τα βαλε και μαζί μου)

Στη συνέχεια ήρθε η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, που αποδίδει τη φράση ΒΡΑΔΥ.

Μα καλά, ούτε ο Τσιμπιρίδης ούτε κανείς από τα σαϊνια εδώ, δεν σκέφτηκε να ανοίξει ένα εβραϊκό λεξικό πριν "λύσει" τα προβλήματα που δεν έλυσαν τα μεγάλα μυαλά εδώ και αιώνες? Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει σε μια ιστοσελίδα βιβλικών μεταφράσεων να τσεκάρει αν οι απόψεις στέκουν?

Τα συγχαρητήριά μου

Και εις ανώτερα


Αντίχειρας

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Κ. Αντίχειρα όπως σας έχω πει και παλιότερα ο χαφιεδισμός και η συκοφαντία, σας έχει γίνει δεύτερη φύση, αφού σ’ αυτή εκπαιδεύεστε καθημερινά. Όσο θα γράφετε ανώνυμα ή εσείς ή κάποιος άλλος πάραυτα τα σχόλια θα διαγράφονται. Άλλωστε όπως σας έχω ξαναπεί και παλιότερα είναι χαρά για μένα να με κατηγορείτε εσείς γιατί σημαίνει πως κάνω καλά την δουλειά μου. Θα ανησυχούσα αν αρχίζατε να με επαινείτε. Το στίγμα μου ως διαχειριστής του «Αντιαιρετικού» και την ελευθερία του ευ διαλέγεσθαι την έχω τιμήσει στο έπακρο πάνω από τρία χρόνια και αυτό είναι γνωστό τοις πάσι. Μακάρι να ίσχυε αυτό και στην δικτατορική σέκτα που ανήκετε.

Χρήστος - αντιαιρετικός

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

Kalimera se oloys.K Dikti eno les oti o k Tsimpiridis, anaferetai sti sfagi ton amnon se takto xroniko diastima poy den mporoyse na symbei ,apo tin alli mas les, oti o Hrodis ektos oti katametrise 600.000 zeygi nefron, poy antistoixoyn se 600.000 amnoys,ekane kai to atopima na ypologisei amno kai ebraio h amno me 10 ebraioys ,diaforetika giati mas to anafereis..Kaneis tin erotisi, ti ginetai me to aima ton amnon sto bomo, les kai o k Tsimpiridis ermineyontas ta AZYMA kai tin sfagi ton amnon , prepei na mas eksigisei, ti ginotane me to loytro aimatos ton amnon .Tha ithela na se rotiso ayto.O kathenas poy thysiaze etroge ton amno me tin oikogeneia toy ; OK; Aytoi poy estelnan ANTIPROSOPOYS kai diemenan makria ti etrogan; kai ti ekanan toys amnoys oi ANTIPROSOPOI;Giati mi mpy peis oti prolabainan na toys fortothoyn kai trexontas na epistrepsoyn stis poleis kai sta xoria.Kai ti ginotane ean sfazane 600.000 arnia kai den ta etrogan ola,katalabaineis ti tha ginotane xoris psygeia.Pali gia na psyseis tosa arnia xreiazetai na kopseis olo to dasos toy LIBANOY. Episis soy leo k Dikti sta 29.000.000 tx tis ollandias, boskoyn 3.000.000 booeidi kai 1.000.000 probata.Opoy kai na koitakseis blepeis zoa ,fantasoy ti tha ginotane se ena xoro mikro, opoy tha synostizonto 1.100.000 anthropoi peripoy .600.000 arnia kai o stratos ton romaion , xoris toys periergoys.Ayto den tha itan giorti, alla h xabra ton ioydaion.Tora gia na synexisoyme tin syzitisi,prepei na katalabeis, oti h eksypnada den symporeyetai me tin poniria kai einai kalytera na afisoyme ta arnia kai na pame gia poyrnaria.Pantos kataferes apo ton fobo ton ioydaion, na kaneis kapoioys sxoliastes na sopasoyn gia na mi fygeis kai xasoyme ti istorikes aytes anafores, peri amnon kai erifion.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Αυτό, ας το βλέπουν μερικοί ορθόδοξοι που βλακωδώς ισχυρίζονται πως ο Ιησούς δεν έκανε πάσχα με τους μαθητές του άλλα απλώς δείπνησαν, αφού ήταν καθισμένοι, είχαν κάποιο έμβαμμα και οίνο.)
Δήκτης.10 Μαΐου 2011 11:56 μ.μ.

Δυστυχώς κ.Δήκτη μου, όπως σας έγραψα σε προηγούμενο σχόλιό μου, η παρουσία του “The Most Dangerous Internetic Shark” θεωρήθηκε επικίνδυνη για το διάλογο από κάποια άλλα ψάρια εδώ μέσα εξαιτίας των ρευμάτων που προκαλεί κι έτσι δεν μπορώ να σας γράψω.Διατυπώθηκε το ευφάνταστο ερώτημα : μήπως φύγατε εξαιτίας των λογοπαιγνίων που χρησιμοποιούσα (για πλακά) απευθυνόμενος προς εσάς.Το είχα δηλώσει άλλωστε πως αποτελούν λογοπαίγνιο.

Ή Άζυμα είχαμε ή Ένζυμα. Και τα δυό μαζί ΔΕΝ γίνεται. Και αφού ΔΕΝ γίνεται, το Νομικό Πάσχα σε όλο του το Τυπικό Δεν θα μπορούσε να είχε τελεσθεί.Εγώ κ.Δήκτη μου, έτσι για να με μάθετε, ΔΕΝ μιλάω πότε χωρίς στοιχεία και χωρίς παραπομπές.

Και επειδή, ΔΕΝ τοποθετηθήκατε μέχρι τώρα στα σχόλιά μου, ΔΕΝ τελειώσατε ακόμη με τον κ.Τσιμπιριδη, μην πετάτε σπόντες ελλείψει του “The Most Dangerous Internetic Shark”.

Σας χαιρετώ από το Μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλαιωτίσσης το οποίο θα επισκεφθώ σήμερα και εύχομαι το καλοκαίρι που μας έρχεται να μην σας βρει μέσα στην Αίρεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

K.Antixeira epeidi prepei na paei n balitsa makria,prospathontas,oxi mono na diastreblothei h meleti toy k Tsimpiridi,alla na sbistei teleios apo ton xarti ,gia toys logoys toys opoioys antilambanometha amfoteroi ,diladi emeis to exoyme toympano kai eseis kryfo kamari kai as to paiksate praktoras 007,mono poy aytos den fobotan ,na paroysiastei me tin idiotita toy apo tin arxi,eno h diki sas sxoli, akoloythei alla protypa.Kai mias kai me xrisimopoihsatai, gia na anaferetai tin leksi LYKOFOS, tha sas doso kai mia alli ermineia agglikoy egkyklopedikoy leksikoy .LYKEIOS ,LUPINO (lykoeidis) einai ena apo ta poio koina epitheta poy anaferontai gia ton APOLLONA ,Theo toy fotos,to opoio eksigei, tin proeleysi ton ellinikon lekseon LYKOFOS kai LYKAYGES, to opoio symainei soyroypo kai ksimeroma kata akoloythia.Opote giati h ermineia toy k Tsimpiridi, den pernaei tis sympligades sas;

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Ενημερώνω τον κ. Ελληνα της Ολλανδίας και τον κ. Αντίχειρα πως διέγραψα τά σχόλιά τους διότι οδηγούσαν τον διάλογο αλλού. Την ίδια τύχη θα έχουν οποιαδήποτε σχόλια που δεν είναι σχετικά με το θέμα του διαλόγου. Κ. Αντίχειρα εάν επιθυμείτε ξαναβάλτε το προτελευταίο σχόλιό σας χωρίς τα δύο υστερόγραφα τα οποία έγιναν αιτία να σας απαντήσει ο Έλληνας της Ολλανδίας ώστε να οδηγηθεί ο διάλογος αλλού. Εάν αδυνατείτε και δεν το έχετε κρατήσει αρχείο, μπορείτε να με εξουσιοδοτήσετε να το πράξω εγώ. Ευχαριστώ.

Χρήστος - αντιαιρετικός

Υ.Γ. Εις ην περίπτωση οιοσδήποτε από τούδε και στο εξής επιχειρήσει να βάλει άσχετο του διαλόγου θέμα, θα βάλω "φραγή" στα σχόλια, ώστε να πρέπει να εγκριθούν πρώτα από εμένα τα σχόλια για να δουν το φως της δημοσιότητας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπημένε μου φίλε Δήκτη

Επίτρεψέ μου πριν σχολιάσω την απάντησή σου, να ασχοληθώ ολίγο με το έτερο, άρτι αφιχθέν ‘αδελφάκι’ σου, τον Αντίχειρα, ο οποίος, μόλις μού πρότεινες να εύρω άλλον Μάρτυρα να μού απαντήσει εις αυτά που σε ρωτάω, ξαφνικά ενεφανίσθη από το πουθενά, πέταξε την μάσκα τού ποιητού και συνθέτου, κι είπε να ορθώσει το ανάστημά του προς υποστήριξη τού οικοδομήματος τής Σκοπιάς, διότι διεπίστωσε ότι ΗΔΗ άρχισε να καταρρέει! Προέταξε λοιπόν τα στήθη του και είπε: «Εγώ είμαι εδώ κ. Τσιμπιρίδη, και πάρτε και τις κατάλληλες παραπομπές που γκρεμίζουν την βάση τής συλλογιστικής σας»!!!

Δεν μού λες αγαπητέ Αντίχειρα, έχεις έως τώρα διαβάσει με προσοχή τον διάλογο που διεξάγω από 27 Απριλίου έως σήμερα, με τον ‘ομόπιστό’ σου, Δήκτη; Δεν είδες τι ζόρι έχει τραβήξει έως τώρα το ‘αδελφάκι’ σου που τόλμησε να αμφισβητήσει την μελέτη περί τών αζύμων; Θέλεις να υποστείς κι ΕΣΥ τα ίδια; Σε τρώει ο σβέρκος σου; (Για να μην πω άλλο σημείο τού σώματός σου). Ή θέλεις σώνει και καλά να επιβεβαιώσεις το ψευδώνυμό σου; (‘Αυτόχειρ’ 6 Μαίου 2011 8:59 π.μ.). Έχεις δηλαδή όρεξη για αυτοκτονίες;

Λοιπόν, για να δεις πόσο επιεικής είμαι μαζί σου, σού δίνω μία ευκαιρία να ανακαλέσεις ό,τι είπες! Θα βγάλεις λοιπόν ΚΙ ΕΣΥ την τσίμπλα από τα ματάκια σου (μιά που δεν νομίζω να ρίχνεις λίγο νεράκι στο πρόσωπό σου το πρωί όταν ξυπνάς, κι έχει συσσωρευθεί άφθονη), και πριν κάνεις την παραμικρή κριτική εις την μελέτη μου, ΠΡΩΤΑ θα διαβάσεις το κεφάλαιο ‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’, και θα διαπιστώσεις ότι εις τα χωρία που επικαλούμαι: ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41, Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16, Γ΄ ΒΑΣ΄ (Α΄ ΒΑΣ. Εβρ.) ΙΗ:27,29, τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί ότι έλαβον χώρα εις το ‘ανά μέσων τών εσπερινών’ διάστημα, διαδραματίζονται ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ κι όχι ΒΡΑΔΥ όπως εσύ προσπαθείς απεγνωσμένα να αποδείξεις! Άσε λοιπόν τα παραμύθια ότι συμφωνούν όλοι με το Ενόραση, διότι όσοι κατέχουν λίγα πράγματα από την Γραφή και είναι σοβαροί ερευνητές, όπως το αδελφάκι σου ο Δείκτης, ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ. Άσε λοιπόν την καραμέλα τών μεταφράσεων, και το τι μεταφράσεις έχω εγώ υπ’ όψιν. Αυτά θα τα μάθεις αφού ΠΡΩΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΘΕΣΗ εις τα ανωτέρω χωρία, και εις ποιον τμήμα τής ημέρας αναφέρονται.

Και για το ότι το σχόλιό σου σβήστηκε από τον διαχειριστή αυτό να μην σε αγχώνει καθόλου, διότι θα το αναδημοσιεύσω εγώ για δύο λόγους:

1ον) Για να μην θεωρείς τον εαυτό σου αδικημένο, διότι ενώ βρήκες κάτι που ‘κολλάει στον τοίχο’ τον υποφαινόμενο και γκρεμίζει την συλλογιστική του, ο διαχειριστής σού το έσβησε, κι έτσι οι αναγνώστες δεν θα ενημερωθούν για το συγκεκριμένο ‘κόλλημα’ που πέτυχες, και

2ον) Για να καταλάβει ο κόσμος τις κοτσάνες που πετάς και να ενημερωθεί επ’ αυτών.

Ένα πράγμα μόνο θα σού πω: «Κούνια που σε κούναγε»! Αλλά, όπως προανέφερα, θα σε αφήσω μιά-δυό ημέρες ακόμη στην ‘κούνια’ σου να το ευχαριστηθείς, και να το σκεφτείς καλύτερα πριν αποφασίσεις να μπεις στον διάλογο. Γιατί μετά, για το ΜΟΝΟ σημείο για το οποίο να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναέχεις φαγούρα είναι ο σβέρκος σου, λόγω τών αλλεπάλληλων ‘καρπαζιών’ οι οποίες δεν θα ξέρεις από πού σού πρωτοέρχονται!

Λοιπόν αγαπητοί αναγνώστες, ο αξιότιμος ακόλουθος τού ‘πιστού και φρονίμου δούλου’, έγραψε τα εξής τα οποία, λόγω ανωνυμίας, ο διαχειριστής τα διέγραψε:

"Και θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη δέκατη τέταρτη μέρα του μήνα, και ΤΟ ΒΡΑΔΥ θα το σφάξετε." Έξοδος 12:6 Ορθόδοξη μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας.

Με αυτή την παραπομπή, ο ‘Αυτόχειρ’ θεωρεί ότι γκρέμισε την συλλογιστική μου αλλά και γενικά όλη την μελέτη μου περί τών αζύμων. Είπε επί λέξει: «Σβήσατε απλώς ένα ανώνυμο σχόλιο ή ένα ντοκουμέντο που γκρέμιζε την βάση της συλλογιστικής του κυρίου Τσιμπιρίδη;».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Σου ξαναλέω λοιπόν ότι θα σε αφήσω μία-δύο να ξαναδιαβάσεις τον διάλογο με τον Δήκτη που ξεκίνησε εις τις 27 Απριλίου, να διαπιστώσεις ιδίοις όμμασι το ‘ζόρι’ που τράβηξε αυτός που ανέλαβε να διαψεύσει την συγκεκριμένη εργασία, να ξαναδιαβάσεις την μελέτη μου και ειδικά το κεφάλαιο ‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’, κι αν δεν κατέβεις μόνο σου από την ‘κούνια’ που είσαι τώρα και την απολαμβάνεις, θα προσγειωθείς ανώμαλα αργότερα.

Έχε δε υπ’ όψιν σου, αγαπητέ ‘Αυτόχειρα’, ότι ΠΡΟ οποιασδήποτε (ευσεβιστικής) θύραθεν ερμηνείας, ΙΣΤΑΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ! Αυτό δεν διακηρύττει και ο δούλος όταν γράφει:

«Έτσι, είχε την άποψη (ο Russell) ότι, αν κάποιο μέρος τής Αγίας Γραφής είναι δυσνόητο, κάποιο άλλο μέρος τού θεόπνευστου Λόγου πρέπει να το διευκρινίζει και να το ερμηνεύει» (Μάρτυρες τού Ιεχωβά, Διαγγελείς τής Βασιλείας, κεφ.5, σελ. 54) ή

«Πόσο καλό είναι να γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή δεν επιδέχεται οποιαδήποτε ερμηνεία. Όταν αφήνουμε τον Συγγραφέα της να την ερμηνεύει για μας, είναι στ’ αλήθεια ‘ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για να βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, για διαπαιδαγώγηση με δικαιοσύνη’» (Σκοπιά 15.12.1988, σελ.5).

Συμφώνως λοιπόν προς τα ανωτέρω έντυπα, η ΙΔΙΑ η Γραφή διευκρινίζει τον εαυτό της και ‘βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση’. Άρα λοιπόν, ακολούθησε τις συμβουλές τής αυθεντίας που ονομάζεται ‘πιστός και φρόνιμος δούλος’, άνοιξε τα ματάκια σου, διάβασε τα χωρία που από μόνα τους ερμηνεύουν το ΕΞΟΔ. ΙΒ:6, κι έτσι περιττεύουν οι εξωβιβλικές ερμηνείες, εξηγήσεις και μεταφράσεις. Ακολούθησε δηλαδή την συμβουλή τού ‘αδελφού’ σου Δήκτη όταν, ΠΟΛΥ ΟΡΘΩΣ, σε συμβούλευσε: «Επίσης καλό θα ήταν ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΙΝ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ. Αυτά που λέει το αγγλικό κείμενο που παραθέτεις, τα λέει και ο Τσιμπιρίδης στο άρθρο του. Μην επαναλαμβάνεις, γίνεσαι κουραστικός πληκτικός γραφικός» (9 Μαίου 2011 2:39 π.μ.).

Βλέπεις πόσο επιεικής είμαι μαζί σου; Δεν σού ζητάω να αναιρέσεις την κοτσάνα που είπες, ότι το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα είναι ΒΡΑΔΥ, ούτε την ειρωνεία που ξεστώμισες, προσβάλλοντας ΟΛΟΥΣ όσους συμμετέχουν εις τον παρόντα διάλογο, αποκαλώντας τους ΣΑΙΝΙΑ («Μα καλά, ούτε ο Τσιμπιρίδης ούτε κανείς από τα σαϊνια εδώ…». Απλά σού δίνω μία ευκαιρία, πριν συνεχίσεις τον διάλογο και υποστείς αυτά που υπέστη ο ‘ομόπιστός’ σου, πριν δηλαδή αποφασίσω να σού ανταποδώσω ΚΙ ΕΓΩ τα συγχαρητήρια που μού έδωσες («Τα συγχαρητήριά μου. Και εις ανώτερα») σού δίνω τον χρόνο να ξανασκεφτείς καλύτερα αυτό που πρόκειται να κάνεις, να διαβάσεις την επιχειρηματολογία που αναπτύσσω εις το κεφάλαιο που σού είπα (‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’), κι αν παρόλα αυτά ο σβέρκος σου συνεχίζει να σε τρώει.....εδώ είμαστε εμείς!

Και τώρα... αγαπημένε μου φίλε Δήκτη!

Ειλικρινά σού ομιλώ ρίγη συγκινήσεως διεπέρασαν τον εσωτερικό κόσμο τού γράφοντος άμα τη αναγνώσει τής τελευταίας σου απαντήσεως και δη τής τελευταίας αυτής παραγράφου: «...δεν συμφωνώ με όλα όσα ισχυρίζονται οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά. Βρες έναν Μάρτυρα τού Ιεχωβά να σου απαντήσει στα όσα...ρωτάς». Κατόπιν τών ασφυκτικών πιέσεων που εδέχθης, ξέσπασες εις κρίσιν, όχι Συνειδήσεως ακόμη (πρβλ. Raymond Franz), όπερ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ, αλλά εις κρίσιν Ειλικρινείας. Τέτοιος προτιμάω να είναι ο συνομιλητής μου, ερευνητής αλλά ταυτοχρόνως και ειλικρινής. Το αυτό δε ευελπιστώ να υιοθετούν και όλοι οι αναγνώστες.

Οπότε αγαπητέ μου Δήκτη, η συζήτησή μας μεταβαίνει πλέον εις άλλο επίπεδο! Ας σταματήσουμε λοιπόν τα υπονοούμενα και τις ειρωνείες, αν και ξέρεις από πλευράς μου, ότι όλα αυτά ανήκουν εις το επίπεδο τού humor, εφόσον γνωρίζεις την εκτίμηση που τρέφω εις το πρόσωπό σου. Ξέρεις πολύ καλά επίσης, ότι οι προθέσεις μου απέναντί σου, και όχι μόνον προσωπικά εις εσένα, αλλά εις όλους γενικώς τούς πλανημένους αδελφούς, είναι καλοπροαίρετες και αγνές γι’ αυτό άλλωστε και ξεκίνησα την συγγραφή ενός βιβλίου, που φιλοδοξώ να βοηθήσει και να διαφωτίσει τούς δούλους...τού ‘δούλου’! Έως όμως τής περατώσεώς του, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωφέλιμο, κάποια θέματα που έχουν ολοκληρωθεί, να δουν από τώρα το φως τής δημοσιότητος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Δύο από αυτά ήταν η παρούσα μελέτη περί τών αζύμων τής Αναμνήσεως, και το άλλο, αυτό που δημοσιεύθηκε την περασμένη Κυριακή 08.05.11, περί τού άλλου παραμυθιού τής Σκοπιάς, ότι ΤΑΧΑ δεν κοινώνησε ο Ιούδας ή ότι ΤΑΧΑ ο Χριστός δεν προγνώριζε το ηθικό ποιον αυτού που επέλεξε για μαθητή Του! Τελικά φίλε μου Δήκτη, δεν νομίζεις ότι πολλά παραμυθάκια έχει υιοθετήσει εις το δογματικό της πιστεύω η περίφημος Εταιρία Σκοπιά; Εκτός από τα ανωτέρω παραμυθάκια, αυτή η ανεκδιήγητος Εταιρία, εμμέσως πλην σαφώς, υβρίζει και τον ΙΔΙΟ τον Θεό, διότι εφόσον κατά την Γραφή ένα δημιούργημά Του, ένα κτίσμα δηλαδή (όπως τον αποδέχεται η Σκοπιά), όπως είναι ο Ιησούς Χριστός, προγνώριζε το τι μέλλει γενέσθαι ή μέλλει πράξαι ως προς το πρόσωπο τού Ιούδα, (άρα ο Χριστός εφόσον προγνωρίζει είναι ΠΑΝΤΩΓΝΩΣΤΗΣ), ο Ιεχωβά τώρα, που κατά την Σκοπιά, είναι ο Δημιουργός και Κτίστης Του, ΔΕΝ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕ το τι μέλλει γενέσθαι ή μέλλει πράξαι ο προπάτοράς μας ο Αδάμ!!!

«Ο Ιεχωβά ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΣΑΦΩΣ ότι το πρώτο ζευγάρι θα αμάρτανε. Μολονότι πληγώθηκε από την ανυπακοή τού ανθρώπου κι από τα επακόλουθα παθήματα, γνώριζε ότι αυτή η προσωρινή κατάσταση δεν θα απέτρεπε την εκπλήρωση τού αιωνίου σκοπού του για τη γη και τούς ανθρώπους πάνω σ’ αυτή», Σκοπιά 01.01.2011, σελ.15. Θαυμάστε, αγαπητοί αναγνώστες, τις ‘αγιοπνευματικές’ αντιφάσεις εις τις οποίες έχει περιπέσει το ‘ΚΑΝΑΛΙ’ και ο ‘ΑΓΩΓΟΣ’ τού Θεού, όπως αρέσκεται να αυτοαποκαλείται:

«Άφθονη πνευματική τροφή και καταπληκτικές λεπτομέρειες ως προς την εκτέλεση τού Θείου θελήματος ρέουν μέσω τού ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ πραγματικά σαν μία θαυμαστή απόδειξη τής ενεργείας τού Αγίου Πνεύματος» (Σκοπιά 1960, σελ.471).
«Όλοι όσοι θέλουν να καταλάβουν την Αγία Γραφή πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η ‘πολυποίκιλη σοφία τού Θεού’ μπορεί να γίνει γνωστή ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που έχει ο Ιεχωβά, τού πιστού και φρόνιμου δούλου» (Σκοπιά 01.10.1994, σελ. 8)

Παραμυθάκι λοιπόν το περί τελέσεως Πασχαλίου Δείπνου (όπως ευθέως θα αποδείξω μετά την παραδοχή εκ μέρους σου, ότι δεν συμφωνείς με το Ενόραση), άρα παραμυθάκι και η βρώση αζύμων εις την αρχή τής 14ης Νισάν, άρα η Ανάμνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ δια τής οποίας ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΩΣ η Σκοπιά διακηρύσσει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τον Χριστό ΠΑΡΑΒΑΤΗ τού Νόμου, εφόσον τρώγει Πασχάλιο Γεύμα και καταναλώνει άζυμα ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟ τής Νομίμου ημέρας. Και σαν να μην έφθανε αυτό το ατόπημα, αυτή η ανεκδιήγητη Εταιρία προσκαλεί και μερικές ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων παγκοσμίως, προκειμένου να θαυμάσουν ΑΠΑΝΤΕΣ, ‘εν ενί σώματι και μίαν καρδίαν’ το πόσο μεγάλος παραβάτης ήτο ο Χριστός!!!

Για να μην αναφέρω και την κατ’ εξοχήν ΠΑΡΑΜΥΘΑΡΑ τού ‘δούλου’ περί ενάρξεως ‘τών καιρών τών εθνών’ εις το έτος ΑΠΑΤΗ 607 π.Χ. και την κατά συνέπειαν αυτής, ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΡΑ περί Β΄ Παρουσίας κι Ελεύσεως τού Χριστού εις το έτερον έτος ΑΠΑΤΗ 1914!!! Βρε Δήκτη μου τόσο πολλά παραθυκάκια, ούτε ο Hans Christian Andersen να ήταν. Εσύ, λοιπόν, ως ευφυής άνθρωπος που είσαι, πώς είναι δυνατόν να ασπαστείς και να υιοθετήσεις, όχι μόνον τόσα πολλά, αλλά και ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ θρησκευτικά πιστεύω; Και να φανταστείς, ότι ενδεικτικώς, ακροθιγώς ανέφερα ολίγα τινά. Ο κατάλογος είναι μακρύς και ουκ «επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» (ΕΒΡ. ΙΑ:32) περί παραμυθιών Σκοπιάς!

Οπότε φίλε μου Δήκτη, με το δίκιο σου λες: «...δεν συμφωνώ με όλα όσα ισχυρίζονται οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά». Και καλά κάνεις. Κάθε ευφυής ακόλουθος τής Σκοπιάς έτσι πρέπει να σκέφτεται. Πρέπει να διαχωρίζει τις ‘ψευδοδιδασκαλίες τών ανθρώπων’ ή κατ’ άλλην συνώνυμη έκφραση τις ‘διδασκαλίες τών Ψευδοπροφητών’, από αυτές τού Χριστού και τού Ευαγγελίου. Επίτρεψέ μου λοιπόν, εις την διαδικασία αυτή που έχεις μπει, να σε βοηθήσω κι εγώ λιγάκι εις το διαλευκάνεις κάποια πράγματα. Κι αυτό θα γίνει είτε διαβάζοντας κάποιες μελέτες μου, είτε με την μορφή διαλόγου που ακολουθεί μετά από αυτές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Προηγουμένως ονόμασα ΠΑΡΩΔΙΑ την Ανάμνηση, εφόσον στηρίζεται...εις το πουθενά (!) και είπα ότι θα αποδείξω τού λόγου το αληθές. Κατόπιν λοιπόν τών ασφυκτικών πιέσεων που εδέχθης, εις το να πάρεις θέση όσον αφορά την άποψη τού Ενόραση, εις την προηγούμενή σου απάντηση ξέσπασες εις κρίσιν Ειλικρινείας λέγοντας, ότι διαφωνείς με ορισμένα πιστεύω τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά. Η απάντηση αυτή δηλώνει εμμέσως πλην ΣΑΦΩΣ, ότι ένα από αυτά που ΔΕΝ συμφωνείς με τούς Μάρτυρες, είναι και αυτό για το οποίο σε πίεσα να πάρεις θέση και που έχει σχέση με αυτά που αναφέρονται εις το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614.

ΕΑΝ λοιπόν αγαπητέ Δείκτη, δεν ισχύει η θέση που έχει υιοθετήσει το Ενόραση, τότε η Ανάμνηση αποτελεί.... ΑΝΑΜΝΗΣΗ! Δεν υφίσταται δηλαδή Ανάμνηση, εφόσον οι Πασχάλιοι αμνοί ΔΕΝ εσφάζοντο ΤΟΤΕ που προτείνει η Σκοπιά εις το Ενόραση. ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΣΦΑΖΟΝΤΟ ΤΟΤΕ οι Πασχάλιοι αμνοί, άρα ο Χριστός δεν έφαγε ΚΑΝΕΝΑ Νομικό Πάσχα εις τον τελευταίο του Δείπνο, άρα κατά συνέπεια ΟΥΤΕ ΑΖΥΜΑ, εφόσον ο Δείπνος δεν είχε Πασχάλιο χαρακτήρα, ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ!!! Δηλαδή με αυτήν σου την αποδοχή επιβεβαιώνεις, ΕΜΜΕΣΩΣ πλην ΣΑΦΩΣ την μελέτη τού υποφαινομένου, και ΔΙΚΑΙΩΝΕΙΣ τον τίτλο της ως: «Η πλάνη τής Σκοπιάς εις τα άζυμα τού αναμνηστικού δείπνου τού Κυρίου»!

Και μιά που με την ανωτέρω παρατήρηση σε βοήθησα να αποβάλλεις ΑΛΛΟ ΕΝΑ παραμυθάκι τής Σκοπιάς, και να το κατατάξεις κι ΕΣΥ εις το Πάνθεον τών παραμυθιών της, ελπίζω, ότι και με την επόμενη παρατήρηση που θα διαβάσεις θα πάρεις ικανοποιητική απάντηση και εις το τελευταίο αγκάθι που σε βασανίζει, και αφορά εις το πλήθος τών αμνών εν σχέσει προς το βραχύ χρονικό διάστημα που υπήρχε κατά το οποίο έπρεπε να σφαγούν. Αυτή η σκέψη που βασανίζει κι εσένα, αγαπητέ μου Δήκτη, ταλάνισε και τούς άμεσα ενδιαφερομένους, τούς ιερείς. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να εσφάζοντο χιλιάδες αμνοί σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Και ευρέθη!!!

Ες την προηγούμενή σου απάντηση παρέθεσες τα ακόλουθα «Οι πύλες προς το ναό άνοιγαν ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Μέχρι την αυγή το αίθριο γέμιζε από προσκυνητές. Η ΘΥΣΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ με την αναγγελία τού κήρυκα ότι ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ......Οι ιερείς στέκονταν σε δυο σειρές με χρυσά και αργυρά δοχεία. Ο ισραηλίτης έκοβε το λαιμό του ζώου και ο ιερέας συνέλεγε λίγο αίμα στο δοχείο. Στη συνέχεια έδινε το δοχείο σε άλλον ιερέα και αυτός έχυνε το αίμα στη βάση του βωμού.»(Simon Goldhill, καθ. Πανεπ. Cambridge, Ο Ναός της Ιερουσαλήμ, σελ.87-89).

Βέβαια προσπαθείς με την ψυχρή λογική να δικαιολογήσεις, το μέγα πλήθος τών αμνών, εν σχέσει προς το βραχύ χρονικό διάστημα, κι επειδή αδυνατείς να συνδιάσεις το μεν (πλήθος αμνών) με το δε (βραχύ διάστημα), τότε τί σού απομένει; Να μάς πάρεις από το χεράκι και να μάς πας ακόμη πιο πίσω χρονικά, αγωνίζεσαι δηλαδή απεγνωσμένα να επεκτείνεις την χρονική διαδικασία προς τα πίσω, μήπως τυχόν και καταφέρεις να συναντήσεις, το χρονικό διάστημα που προτείνει το Ενόραση εις τον τόμ.Β΄, σελ.614, (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ.) κι έτσι τα πράγματα έλθουν μία η άλλη, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά δηλαδή. Ποιείς απέλπιδα προσπάθεια όπως συμμαζέψεις τα ασυμμάζευτα τής Σκοπιάς!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Σού διαφεύγει όμως το εξής: Εσείς οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, οι Original, π.χ. ‘Αυτόχειρ’ και οι Imitation, π.χ. Δήκτης, έχετε να αντιμετωπίσετε μία στάση. Μία στάση που ονομάζετε ‘Στάση Τσιμπιρίδη’. Μιά στάση που από εδώ και εις το εξής αποτυπώστε την καλά εις το μυαλό σας, διότι θα την ακούτε συχνά. Και εις αυτήν την στάση ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ, και είτε συνεχίζετε με τα πόδια, είτε περιμένετε κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο να σάς παραλάβει! Εις το αμεσώτατο δε μέλλον, έχουν να βγουν άφθονα παραμυθάκια τής Σκοπιάς εις την δημοσιότητα, σκοπεύω δε να εμπλουτήσω το παραμυθένιο Πάνθεον τής Σκοπιάς, ή αλλιώς το Πάνθεον τού συγχρόνου Hans Christian Andersen με πολλές ‘θεικές διδασκαλίες ζωηρού και ζωηρωτέρου φωτός’. Οπότε τρία τινά σάς προτείνω: Ή ανασκουμπωθείτε κι ετοιμάστε το ‘οπλοστάσιό’ σας προκειμένου να απαντήσετε εις τα πυρά, ή βρείτε ένα καλό καταφύγιο προκειμένου να κρυφτείτε, ή αρχίστε από τώρα να παρακαλάτε τον θεό σας να ‘κολοβωθούν οι ημέρες’ (ΜΑΤΘ. ΚΔ:22) τής συγκεκριμένης ‘στάσεως’, φέρνοντας νωρίτερα τον Αρμαγεδδώνα, για να απαλλαγείτε από τον υποφαινόμενο!

Οπότε, αγαπητέ μου Δήκτη, για να εξετάσουμε λίγο βαθύτερα τα λεγόμενα τού Καθηγητού Simon Goldhill.

1ον) «Οι πύλες προς το ναό άνοιγαν ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Μέχρι την αυγή το αίθριο γέμιζε από προσκυνητές». Λέει κάπου ότι η θυσία τών Πασχαλίων αμνών ξεκινούσε ΤΟΤΕ; ΟΧΙ! Λέει ότι οι προσκυνητές έμπαιναν εις τον Ναό για να θυσιάσουν τούς αμνούς ‘τα μεσάνυχτα’; Και πάλι ΟΧΙ! Άρα, εάν μού υπογράμμισες την λέξη ‘μεσάνυχτα’ για να υπονοήσεις κάτι τέτοιο, μάλλον απέτυχες. Εκτός κι αν εγώ παρεξήγησα τον λόγο για τον οποίον υπογράμμισες την συγκεκριμένη λέξη.

2ον) «Η ΘΥΣΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ με την αναγγελία τού κήρυκα ότι ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ». Τί λέει εδώ ο καθηγητής Δήκτη μου; Πότε λέει ότι ξεκινούσε η θυσία τού Πασχαλίου αμνού; Ακόμη κι έχει δίκιο ο καθηγητής - που δεν το πιστεύω με τίποτα να έχει δίκιο και να ξεκινούσε τόσο νωρίς, ίσως να είναι και ο μόνος που λέει κάτι τέτοιο – ποια ώρα περίπου έχουμε την ανατολή τού ηλίου; Εις τις 5:00 π.μ. - 6:00 π.μ. δεν έχουμε περίπου την ανατολή τού ηλίου την Άνοιξη; Η Σκοπιά τώρα, πότε λέει ότι έσφαξε το πρόβατο ο Χριστός κι έφαγε το Νομικό Πάσχα; Εις το Ενόραση δεν λέει ότι αυτό συνέβη εις το διάστημα μεταξύ 6:00 μ.μ – 7:20 μ.μ εις τον τόμ.Β΄, σελ.614; ΔΩΔΕΔΑ (12) δηλαδή ολόκληρες ώρες ΠΡΟ αυτής που προτείνει ο καθηγητής που ΕΣΥ παρέθεσες; ΔΩΔΕΔΑ (12) δηλαδή ολόκληρες ώρες ΝΩΡΙΤΕΡΑ; Τα λέω καλά Δήκτη μου, ναι ή όχι;;

Για να δούμε λοιπόν τώρα και ποιον τρόπο εφηύραν οι Εβραίοι, προκειμένου να σφάζουν αρκετές χιλιάδες αμνών σε σχετικά λίγες ώρες, για να αρθεί και η αμφιβολία που σού έχει σφηνωθεί εις το μυαλό:

In the afternoon BEFORE THE PASSOVER MEAL, the second daily whole burnt offering was slaughtered at about 1:30 p.m. (unless the day was also the Sabbath) and offered up on the altar about 2:30 p.m. (Mishnah, Pesahim, 5:1) AROUND THIS TIME, the first of THREE GROUPS of Israelite men would enter the courtyard of the temple to slaughter their one-year-old unblemished male lambs (or goats). While the blood drained from the slaughtered animal, a priest would let it fill the basin he was holding. He would then pass it to a priest standing next to him in the row of priests and receive an empty basin. Thus full and empty basins would pass from hand to hand. The priest nearest the altar would, IN A SINGLE ACT, toss the blood toward the base of the altar. (Mishnah, Pesahim, 5:5, 6)

As Mishnah Pesahim (5:5-7) records, most likely embellishing a memory of the past, groups of Israelites filed into the Temple court, priests or Levites blew trumpets, priests held out gold and silver vessels to collect blood, and Israelites slaughtered their lambs and poured the blood into the waiting vessels. During this time, the Levites sang Hallel (Psalms 113-118), repeating it several times until all had finished slaughtering

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Παρατηρήσεις

1η) Δήκτη μου αγαπημένε, πότε λέει η Εβραική παράδοση ότι εγίνετο η δευτέρα επί καθημερινής βάσεως προσφορά τού αμνού; Μάς πληροφορεί ότι εσφάζετο 1:30 μ.μ. και προσεφέρετο εις το θυσιαστήριο περίπου μία ώρα μετά δηλαδή εις τις 2:30 μ.μ. Άρα το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα που εγίνετο η δευτέρα προσφορά (ΕΞΟΔ. ΚΘ:41) ΠΟΙΟ είναι και ΤΙ είναι συμφώνως προς την Εβραική Παράδοση; ΝΥΧΤΑ ή ΜΕΡΑ; Κύριε ‘Αυτόχειρα’ τα διαβάζετε αυτά; Να τα έχετε υπ’ όψιν σας όλα αυτά όταν τελικά αποφασίσετε να πάρετε μέρος εις τον διάλογο, διότι θα σάς ρωτήσω και αλλοίμονό σας εάν είστε αδιάβαστος!!! Μήπως εις το σημείο αυτό, Δήκτη μου, να σού υπενθυμίσω, ότι εις την μελέτη μου περί τών αζύμων, εις την ανάλυση κι ερμηνεία τού ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 λέω ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ, παρόλο που τότε ομολογώ ότι δεν είχα υπόψιν μου την συγκεκριμένη παραπομπή εκ τής Mishnah;

«Τούτο δε είναι εκείνο, το οποίον θέλεις προσφέρει επί τού θυσιαστηρίου• δύο αρνία ενιαύσια την ημέραν διαπαντός• 39. το εν αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί, και το άλλον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών •...41. και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 κατά την διορθωμένη μετάφραση τού Εβρ.)

«Εις το ανωτέρω χωρίο οι Εβραίοι ήσαν υποχρεωμένοι να προσφέρουν τον πρώτον αμνό το πρωί και τον δεύτερον αμνό ‘ανά μέσον τών εσπερινών’, αργότερα δηλαδή από τον πρώτο, εις κάποιαν άλλη στιγμή τής ημέρας. Με άλλα λόγια, κατά την διάρκεια τής κάθε ημέρας τών Εβραίων, η πρώτη προσφορά ήτο η πρωινή και ακολουθούσε η ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ επομένη προσφορά. Εάν τώρα η φράση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ σημαίνει την προσφορά που γίνεται εις την αρχή τής Εβραικής ημέρας, δηλαδή εις τις 6:00 – 7:20 μ.μ. όπως εσφαλμένως πιστεύει η Σκοπιά (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), τότε αυτή η προσφορά θα ήτο υποχρεωτικώς η ΠΡΩΤΗ προσφορά τής ημέρας, κι όχι η δευτέρα όπως την ήθελε ο Θεός («το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...»). Θα προηγείτο δηλαδή και αυτής τής πρωινής προσφοράς, οπότε η πρωινή δεν θα ήτο η πρώτη αλλά η δευτέρα προσφορά! Να λοιπόν το πρώτο χωρίο το οποίο διαψεύδει την Σκοπιά ως προς την ερμηνεία που έχει αποδεχθεί όσον αφορά εις την φράση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ και άρα διαψεύδεται και ως προς την ακριβή ώρα τής θυσίας τού πασχαλίου αμνού».

Μήπως εις το σημείο αυτό να σού φρεσκάρω επίσης λίγο το μυαλό και να σού υπενθυμίσω ότι ΕΣΥ (παρόλο που μπορείς να διαβάσεις εκ τού πρωτοτύπου Εβραικού κειμένου) ‘τόλμησες’ να αμφισβητήσεις την διορθωμένη μετάφραση που έκανα εις το Εβραικό κείμενο λέγοντας μου τα εξής εις τις 30 Απριλίου 2011 2:28 π.μ.:

«Αυτή η “διορθωμένη” μετάφραση που επικαλείστε, δεν περιλαμβάνεται στην αγία γραφή των ορθοδόξων.Αντιθέτως, τα συγκεκριμένα χωρία για την ορθοδοξία έχουν ως εξής:

«τον αμνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν ..... και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:39,41 )

Επίσης ...

«και ανέφερον θυσίας κατά τον καιρόν και ολοκαυτώματα Κυρίω το πρωϊνόν και το δειλινόν» (Α’ Έσδρας 5:49)

Το “δειλινόν” όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιες πολύ συγκεκριμένες ώρες. Ο νοών νοείτω».
Τώρα Δήκτη που ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΙ Κ Α Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΕΙ; Ποιο διάστημα τελικά πρέπει να εννοήσουμε ως ‘δειλινό’ Δήκτη μου; Αυτό που λέει το Ενόραση (6:00 μ.μ – 7:20 μ.μ) ή αυτό που λέει η Εβραική Παράδοση, μετά τις 2:30 μ.μ.;;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

2η) «AROUND THIS TIME (2:30 p.m.), the first of THREE GROUPS of Israelite men would enter the courtyard of the temple to slaughter their one-year-old unblemished male lambs (or goats)».

Πότε Δήκτη μου λέει η Εβραική Παράδοση, ότι εισήρχετο εις τον Ναό η πρώτη ομάδα Εβραίων να θυσιάσει τον ενιαύσιο αμνό; Μετά την δευτέρα μεσημεριανή προσφορά, που ελάμβανε χώρα κατά τις 2:30 μ.μ.! Άρα, συμφώνως προς την Mishnah πότε ξεκινούσαν οι πρώτες σφαγές τών Πασχαλίων αμνών; Μετά τις 2:30 μ.μ. Δικαιώνει αυτή η πληροφορία Δήκτη μου και επιβεβαιώνει τον Ιώσηπο που ΕΣΥ αγωνίζεσαι με νύχια και με δόντια να μάς το βγάλεις αναξιόπιστο επειδή κάνει λόγο για ένα δίωρο ενώ εκεί που ομιλεί περί 1.100.000 είναι αξιόπιστος; «Ενστάσης τής εορτής, πάσχα καλείται, καθ’ ήν θύουσιν μεν από ενάτης ώρας μέχρις ενδεκάτης...» (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαικοί Πόλεμοι, Βιβλίο 6, κεφ.9, παρ.3). Ταυτίζεται η ‘ΕΝΑΤΗ’ που λέει ο Ιώσηπος με τις 2:30 μ.μ. που μαρτυρεί η Ιουδαική παράδοση Ναι ή Όχι; Και μία ερώτηση εις τον αγαπητό ‘Αυτόχειρα’: Η 2:30 μ.μ. που εισήρχετο εις την αυλή τού Ναού η πρώτη ομάδα Εβραίων με τα τα προς σφαγή ζώα, είναι ΗΜΕΡΑ ή ΝΥΧΤΑ;;; Ε, ‘Αυτόχειρ’ μου, τί είναι; Σκοταδάκι ή ημερούλα; Βλέπεις από τί κακοτοπιές σε προφυλάσσω όταν σού λέω: «Σκέψου καλά πριν μπεις εις τον διάλογο»; Το καλό σου θέλω, για να μην γίνεις μετά λαγός, βάλεις τα πόδια στην πλάτη κι όπου φύγει-φύγει!!!

3η) «In the afternoon BEFORE THE PASSOVER MEAL, the second daily whole burnt offering was slaughtered at about 1:30 p.m and offered up on the altar about 2:30 p.m. (Mishnah, Pesahim, 5:1).

Πότε μαρτυρεί Δήκτη μου η Εβραική Παράδοση ότι ελάμβανε χώρα το Πασχάλιο Γεύμα, ΠΡΟ τής μεσημεριανής προσφοράς ή ΜΕΤΑ από αυτήν; Μάλλον ΜΕΤΑ, σωστά; Η Σκοπιά τώρα που βάζει τον Χριστό και τούς Αποστόλους να τρώνε το Πασχάλιο Γεύμα εις την αρχή τής 14ης Νισάν, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), πότε κατ’ ουσίαν βάζει τον Χριστό με τούς Μαθητές Του να τρώνε το Πασχάλιο Γεύμα, ΠΡΟ τής μεσημεριανής προσφοράς ή ΜΕΤΑ από αυτήν; Δεν είναι Μαθηματικά αυτά Δήκτη μου, απλά πράγματα είναι! Βλέπεις εγώ δεν σού βάζω δύσκολα, όπως εσύ μού βάζεις να κάνω Μαθηματικές πράξεις και να διαιρώ νούμερα! Εφ’ όσον ο Χριστός και οι Μαθητές τρώνε εις την ΑΡΧΗ τής ημέρας το Πασχάλιο Γεύμα, άρα ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ γεγονότα ακολουθούν ΕΠΕΙΤΑ από αυτό! Άρα το Γεύμα τού Χριστού, κατά την ‘θεόπνευστη’ Σκοπιά και το εξίσου ‘θεόπνευστο’ Ενόραση (Σκοπιά 01.10.1987, σελ.10), ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ τής μεσημεριανής προσφοράς και δεν ΕΠΕΤΑΙ αυτής, όπως μαρτυρεί η Ιουδαική Παράδοση!!!

Άρα Δήκτη μου όταν εγω ισχυρίζομαι, ότι η Ανάμνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ δια τής οποίας ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΩΣ η Σκοπιά διακηρύσσει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τον Χριστό ΠΑΡΑΒΑΤΗ τού Νόμου, εφόσον τρώγει Πασχάλιο Γεύμα και καταναλώνει άζυμα ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟ τής Νομίμου ημέρας, ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΔΙΚΟ;;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

4η) Μπορείς Δήκτη μου να φανταστείς εις όλο αυτό το σκηνικό, οι κινήσεις να γίνονται αυτοματοποιημένα; Ο κάθε ένας δηλαδή εκ τών ιερέων, τών Λευιτών, αλλά και αυτών που προσέφερον τούς προς θυσίαν αμνούς, να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις και όλα να γίνονται αυτοματοποιημένα; Εκτός κι αν δεν σε ικανοποιεί ΟΥΤΕ η Εβραική Παράδοση που τα περιγράγει τόσο γλαφυρά, οπότε εδώ σηκώνουμε άπαντες τα χέρια ψηλά, και δεν έχουμε παρά να σού προτείνουμε να πας μέχρι την Ισραηλινή Κοινότητα και να ζητήσεις εξηγήσεις και περισσότερες λεπτομέριες.
Είπες επίσης τα εξής: «Παρόλο που η διαδικασία ήταν πολλαπλή, δηλαδή σφάζονταν ταυτόχρονα αρκετοί αμνοί, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η θυσία εκατοντάδων χιλιάδων αμνών μέσα στο χρονικό διάστημα (των 5 ωρών) που υποστηρίζεις εσύ, καθόσον ο βωμός ήταν ΕΝΑΣ.»

Λογικό αυτό που λες αλλά σού διέφυγε μάλλον μία σημαντική λεπτομέρεια, την οποίαν θα αναγνώσεις ευθύς αμέσως.

Παρόλο που εις τα μαθηματικά δεν τα πάω και πολύ καλά, θα αποτολμήσω να πάρω το κομπιουτεράκι, όπως άλλωστε άκανες κι εσύ, και να κάνω τους εξής συλλογισμούς και τις εξής πράξεις, για να διώξω από το μυαλό σου και το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας:

Πόσους ιερείς έχει σήμερα η Ελλάδα; Περίπου 17.000. Σε πληθυσμό δηλαδή 10.000.000 έχει 17.000 ιερείς. Εις το 1.000.000 πληθυσμό τών Εβραίων που περιγράφει ο Ιώσηπος, κατ’ αναλογίαν με σήμερα θα πρέπει να έχει το 1/10 δηλαδή 1.700 περίπου. Εάν τώρα η πρώτη ομάδα Εβραίων που εισήρχοντο εις την αυλή τού Ναού πλησίαζε αντίστοιχο αριθμό ιερέων (ή και Λευιτών) και εσφάζοντο ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ 1.700 αμνοί σε ΕΝΑ λεπτό σού βάζω, τόσο πολύ να διαρκέσει η διαδικασία σφαγής και εκχύσεως ολίγου αίματος εις τα δοχεία τών ιερέων, έχουμε εις μίαν ώρα 102.000 θυσιασθέντα ζώα ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Σε δύο ώρες πόσα ζωά έχουμε Δήκτη μου; Κομπιουτεράκι έχεις να κάνεις την πράξη;

Καλή σας μέρα κι αν δυσκολεύεστε φέρτε και κανέναν τρίτο στην παρέα για βοήθεια, έτσι για να κρατάει και τα μπόσικα, γιατί αισθάνομαι πολύ ορεξάτος αυτές τις μέρες!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Προς κ. Γεώργιο Τσιμπιρίδη.

Κ. Τσιμπιρίδη θα επιθυμούσα στις απαντήσεις σας να περιορίζεστε στο θέμα του διαλόγου πάντα. Διότι κάποιες φορές κάποια τμήματα των απαντήσεών σας δεν συμβαδίζουν με το θέμα του διαλόγου. Θα ήθελα λοιπόν την επισήμανσή μου αυτή να την λάβετε σοβαρά υπόψη, διότι άλλως είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να σας διαγράφω τα σχόλια. Ευχαριστώ.

Χρήστος - αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Πολύ εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς κύριε Τσιμπιρίδη ότι το ύφος είναι μέσα στον κομπασμό, στην ειρωνία, σε κάθε είδους αντιχριστιανική συμπεριφορά. Να σας χαίρονται λοιπόν όλοι αυτοί που συνεργάζονται μαζί σας, γιατί προφανώς επιδοκιμάζουν το ύφος σας και είναι της ίδιας ποιότητας άνθρωποι.

Βέβαια έχει μεγάλη πλάκα το ότι είναι τόση η αλαζονεία σας ώστε βαρεθήκατε να κάνετε στοιχειώδη έρευνα για το θέμα. Είπα παραπάνω ότι όποια σύγχρονη μετάφραση της Γραφής και να ανοίξει κανείς, θα δει ότι η δύσκολη φράση «μπιν χα ερεβίμ» μεταφράζεται είτε ΒΡΑΔΥ είτε ΛΥΚΟΦΩΣ. Το πού θα βρει μεταφράσεις το ξέρει και η κουτσή Μαρία ότι το ίντερνετ είναι γεμάτο. Και όχι μόνο μεταφράσεις αλλά και λεξικά της εβραϊκής γλώσσας. Αν βάλετε bin ha ereviym στο google, θα βρείτε ένα κατεβατό από πληροφορίες, οι οποίες φυσικά ΣΑΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΑ.

Βαρεθήκατε να ψάξετε κύριε Τσιμπιρίδη; Τόσο σίγουρος είστε για τον εαυτό σας; Ή τα ξέρετε αυτά και ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ, όπως μας δουλέψατε και παραπάνω που έκανα κόπι πέιστ ένα τέτοιο απόσπασμα που σας διέψευδε;

Το σφάλμα σας είναι ότι αυτοσκοπός σας δεν είναι να προωθήσετε την αλήθεια αλλά να βρείτε σφάλματα στους Μάρτυρες. Αυτή σας η μανία είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν έχετε κανένα πρόβλημα να βρείτε και σφάλματα στους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, αρκεί έτσι να βρείτε σφάλματα και στους Μάρτυρες. Δηλαδή, ΕΊΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Και εκτός από αυτό, έχετε τη φαεινή ιδέα για τον εαυτό σας ότι εσείς μπορείτε να λύσετε ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΩΝΩΝ, όπως γράφετε και στο γελοίο πρόλογο σας στο άρθρο για τον Ιούδα, αλλά και όπως ήδη φαίνεται σε αυτό το άρθρο, καθότι ξέρετε πολύ καλά ότι η λύση που προτείνετε ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, όπως σας απέδειξε ο Δήκτης. Εμένα σκασίλα μου βέβαια αν έρχεστε σε αντίφαση με τους δικούς σας. Το λέω απλά για να δείξω ότι πίσω από τα κίνητρά σας είναι η μανία και όχι η λογική.

Το άλλο σφάλμα σας είναι για να βγάλετε τους Μάρτυρες λάθος, ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗ ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΚΑ. Βάλατε την παράδοση των Φαρισαίων ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ και αυτή είναι η μεγάλη ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΑ που πατήσατε. Ερμηνεύσατε το «μπιν χα ερεβίμ» κατά τον φαρισαϊκό τρόπο και ξεχάσατε τι λέει Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ για αυτό.

(συνέχεια στο επόμενο)

Ανώνυμος είπε...

(συνέχεια από το πάνω μήνυμα)

Η σημασία της φράσης μπιν χα ερεβίμ δεν είναι ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΠΡΟΣ ΔΥΣΗ, αλλά ΔΥΣΗ ΠΡΟΣ ΝΥΧΤΑ, δηλαδή ΕΣΠΕΡΑ. (ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ)

Αυτό ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ από τα συμφραζόμενα των εδαφίων όπου εμφανίζεται αυτή η φράση αλλά και από τις ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ ΛΕΞΕΙΣ που χρησιμοποιεί ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ το κείμενο για να πει διαφορετικά το μπιν χα ερεβίμ. Οι δύο παράλληλες λέξεις είναι ΕΡΕΒ, που σημαίνει ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΛΑΥΕΛΑ που σημαίνει ΝΥΧΤΑ.

Όλα τα εδάφια που συγκέντρωσα είναι από την Ορθόδοξη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η φράση «μπιν χα ερεβίμ» αποδίδεται ΒΡΑΔΥ. Φυσικά ο Τσιμπιρίδης νομίζει ότι είναι πιο ξύπνιος και από τους Ορθοδόξους που το έγραψαν έτσι, ή μπορεί να νομίζει κιόλας ότι το έγραψαν έτσι για να εξυπηρετήσουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά … (αστειάκι, καλό εεεεε;)

Για να δούμε τώρα τα εδάφια και να κάνουμε το εξής δύσκολο… να βάλουμε λίγο ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ να δουλέψει. (ξέρω είναι δύσκολο αλλά πρέπει)

“To βράδυ (μπιν χα ερεβίμ) θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί… Το βράδυ (ερέβ) ήρθε ένα σμήνος από ορτύκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπάρχεΙ ένα στρώμα δροσιάς». ΈΞΟΔΟΣ 16:6,12,13.

Εδώ το μπιν χα ερεβίμ και το ερέβ χρησιμοποιούνται ΕΝΑΛΛΑΞ. Άρα έχουν ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ. μπιν χα ερεβίμ = ερέβ = ΕΣΠΕΡΑ

Άλλη περίπτωση:

«Θα προσφέρει θυμίαμα το βράδυ (μπιν χα ερεβίμ), όταν θ’ ανάβει τους λύχνους». Έξοδος 30:8
Φυσικά τα λυχνάρια δεν τα άναβε ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ αλλά όταν σκοτείνιαζε.

(συνέχεια και τέλος στο επόμενο)

Ανώνυμος είπε...

Πάμε τώρα στις περιπτώσεις με το Πάσχα.

Η γιορτή του Πάσχα ξεκίνησε με την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Πότε έπρεπε να σφάξουν το αρνί και να το φάνε;;;

«Θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη δεκάτη Τετάρτη μέρα του μήνα και το ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ) θα το σφάξετε… Θα το ψήσετε στη φωτιά και θα το φάτε ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ (ΛΑΥΛΑ) μαζί με άζυμο ψωμί και χόρτα πικρά… Δε θ’ αφήσετε να περισσέψει τίποτα ως το πρωί». ΕΞΟΔΟΣ 12:6-10.

Το Αρνί, κύριε Τσιμπιρίδη, δεν το έσφαξαν την άλλο μεσημέρι ούτε το έφαγαν στην 15η μέρα. Διότι αν το μπιν χα ερεβίμ σήμαινε μεσημέρι προς απόγευμα, τότε θα έπρεπε υποχρεωτικά να το φάνε την 15 μέρα. Όχι φυσικά. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΦΑΓΑΝΕ, ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΙΣΑΝ. Άρα το μπιν χα ερεβίμ σημαίνει την εσπέρα της 14ης ημέρας. Και φυσικά την ίδια νύχτα φάγανε και ΑΖΥΜΑ.

Αυτό και μόνο το εδάφιο φτάνει για να ανατραπεί όλο το σαθρό και σαχλό οικοδόμημα.

Ο κανόνας της τήρησης του Πάσχα δεν άλλαξε. Στον ΜΩΣΑΪΚΟ ΝΟΜΟ υπάρχει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΥΠΙΚΟ:

«Την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή στις δεκατέσσερις αυτού του μήνα, οι Ισραηλίτες πρέπει να γιορτάσουν το Πάσχα. Θα το γιορτάζετε αρχίζοντας από το ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ), σύμφωνα με όλους τους νόμους και τις διατάξεις. Ο Μωυσής, λοιπόν, είπε στους Ισραηλίτες να γιορτάσουν το Πάσχα, και το γιόρτασαν στις δεκατέσσερις του πρώτου μήνα, ΤΟ ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ), στην έρημο Σινά. Μπορείτε να γιορτάζετε ένα μήνα αργότερα, στις δεκατέσσερις του δεύτερου μήνα, ΤΟ ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ). Να τρώτε το αρνί του Πάσχα με άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα». Αριθμοί 9:2-5,11.

Η γιορτή του Πάσχα δεν άρχιζε στις 14 και ολοκληρωνόταν στις 15, όπως λέει ο Τσιμπιρίδης, αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ 14Η ΗΜΕΡΑ. Γιατί συνέβαινε αυτό; Διότι το «μπιν χα ερεβίμ» σημαίνει την αρχή της ημέρας, την εσπέρα, και όχι το τέλος της. Μέσα στην ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΦΑΖΑΝΕ ΤΟ ΖΩΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΩΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΑΝ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ.

Τι άλλο θες για να το καταλάβεις;;;;;;;;;;

Αλλά ξέρεις Τσιμπιρίδη γιατί τα έκανες ΣΑΛΑΤΑ;

Πρώτα απ’ όλα ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ. ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ 14 ΝΙΣΑΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΑΡΤΩΝ 15-21 ΝΙΣΑΝ. (ασχέτως που την εποχή του Ιησού οι γιορτές ονομάζονταν το ίδιο από συνήθεια)

«Τη δέκατη τέταρτη μέρα του πρώτου μήνα το ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ) είναι το Πάσχα του Κυρίου. Τη δέκατη Πέμπτη του ίδιου μήνα θα είναι η γιορτή των Αζύμων. Εφτά ημέρες συνέχεια θα τρώτε ψωμί χωρίς προζύμι.» Λευιτικόν 23:5,6.

Δεύτερον ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΕΡΔΕΨΕΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ.

Άσε στην άκρη τις ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ σου και διάβασε τον ΞΕΚΑΘΑΡΟ λόγο της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ για το ΠΟΤΕ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ:

«Εφτά ημέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί… Από τις δεκατέσσερις του πρώτου μήνα, το βράδυ (ερέβ), ως το βράδυ (ερέβ) της εικοστής πρώτης θα τρώτε άζυμο ψωμί.» Έξοδος 12:18.

Εδώ Τσιμπιρίδη δεν έχει μπιν χα ερεβίμ να μπερδεύεσαι , έχει σκέτο ΕΡΕΒ, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΙΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ.

Άρα αυτά που λες ότι αν έτρωγε ο Ιησούς άζυμα θα παραβίαζε το Νόμο ΕΙΝΑΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ.

ΑΝ ΕΤΡΩΓΕ ΕΝΖΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ.

ΑΝΤΕ, ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ.

Αντίχειρας

ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ είπε...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ BLOGSPOT.COM ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ, Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ ΑΙΤΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΤΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ Ο Κ. ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ, ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΠΑΛΙ ΕΓΩ.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΦΤΑΙΞΙΜΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η πλάνη της Σκοπιάς εις τα άζυμα του αναμνηστικού ...":

Πολύ εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς κύριε Τσιμπιρίδη ότι το ύφος είναι μέσα στον κομπασμό, στην ειρωνία, σε κάθε είδους αντιχριστιανική συμπεριφορά. Να σας χαίρονται λοιπόν όλοι αυτοί που συνεργάζονται μαζί σας, γιατί προφανώς επιδοκιμάζουν το ύφος σας και είναι της ίδιας ποιότητας άνθρωποι.

Βέβαια έχει μεγάλη πλάκα το ότι είναι τόση η αλαζονεία σας ώστε βαρεθήκατε να κάνετε στοιχειώδη έρευνα για το θέμα. Είπα παραπάνω ότι όποια σύγχρονη μετάφραση της Γραφής και να ανοίξει κανείς, θα δει ότι η δύσκολη φράση «μπιν χα ερεβίμ» μεταφράζεται είτε ΒΡΑΔΥ είτε ΛΥΚΟΦΩΣ. Το πού θα βρει μεταφράσεις το ξέρει και η κουτσή Μαρία ότι το ίντερνετ είναι γεμάτο. Και όχι μόνο μεταφράσεις αλλά και λεξικά της εβραϊκής γλώσσας. Αν βάλετε bin ha ereviym στο google, θα βρείτε ένα κατεβατό από πληροφορίες, οι οποίες φυσικά ΣΑΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΑ.

Βαρεθήκατε να ψάξετε κύριε Τσιμπιρίδη; Τόσο σίγουρος είστε για τον εαυτό σας; Ή τα ξέρετε αυτά και ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ, όπως μας δουλέψατε και παραπάνω που έκανα κόπι πέιστ ένα τέτοιο απόσπασμα που σας διέψευδε;

Το σφάλμα σας είναι ότι αυτοσκοπός σας δεν είναι να προωθήσετε την αλήθεια αλλά να βρείτε σφάλματα στους Μάρτυρες. Αυτή σας η μανία είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν έχετε κανένα πρόβλημα να βρείτε και σφάλματα στους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, αρκεί έτσι να βρείτε σφάλματα και στους Μάρτυρες. Δηλαδή, ΕΊΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Και εκτός από αυτό, έχετε τη φαεινή ιδέα για τον εαυτό σας ότι εσείς μπορείτε να λύσετε ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΩΝΩΝ, όπως γράφετε και στο γελοίο πρόλογο σας στο άρθρο για τον Ιούδα, αλλά και όπως ήδη φαίνεται σε αυτό το άρθρο, καθότι ξέρετε πολύ καλά ότι η λύση που προτείνετε ΕΡΧΕΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, όπως σας απέδειξε ο Δήκτης. Εμένα σκασίλα μου βέβαια αν έρχεστε σε αντίφαση με τους δικούς σας. Το λέω απλά για να δείξω ότι πίσω από τα κίνητρά σας είναι η μανία και όχι η λογική.

Το άλλο σφάλμα σας είναι για να βγάλετε τους Μάρτυρες λάθος, ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗ ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΚΑ. Βάλατε την παράδοση των Φαρισαίων ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ και αυτή είναι η μεγάλη ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΑ που πατήσατε. Ερμηνεύσατε το «μπιν χα ερεβίμ» κατά τον φαρισαϊκό τρόπο και ξεχάσατε τι λέει Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ για αυτό.

(συνέχεια στο επόμενο)Ανάρτηση από τον/τη Ανώνυμος στο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ τη 12 Μαΐου 2011 10:55 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η πλάνη της Σκοπιάς εις τα άζυμα του αναμνηστικού ...":

(συνέχεια από το πάνω μήνυμα)

Η σημασία της φράσης μπιν χα ερεβίμ δεν είναι ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΠΡΟΣ ΔΥΣΗ, αλλά ΔΥΣΗ ΠΡΟΣ ΝΥΧΤΑ, δηλαδή ΕΣΠΕΡΑ. (ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ)

Αυτό ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ από τα συμφραζόμενα των εδαφίων όπου εμφανίζεται αυτή η φράση αλλά και από τις ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ ΛΕΞΕΙΣ που χρησιμοποιεί ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ το κείμενο για να πει διαφορετικά το μπιν χα ερεβίμ. Οι δύο παράλληλες λέξεις είναι ΕΡΕΒ, που σημαίνει ΕΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΛΑΥΕΛΑ που σημαίνει ΝΥΧΤΑ.

Όλα τα εδάφια που συγκέντρωσα είναι από την Ορθόδοξη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η φράση «μπιν χα ερεβίμ» αποδίδεται ΒΡΑΔΥ. Φυσικά ο Τσιμπιρίδης νομίζει ότι είναι πιο ξύπνιος και από τους Ορθοδόξους που το έγραψαν έτσι, ή μπορεί να νομίζει κιόλας ότι το έγραψαν έτσι για να εξυπηρετήσουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά … (αστειάκι, καλό εεεεε;)

Για να δούμε τώρα τα εδάφια και να κάνουμε το εξής δύσκολο… να βάλουμε λίγο ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ να δουλέψει. (ξέρω είναι δύσκολο αλλά πρέπει)

“To βράδυ (μπιν χα ερεβίμ) θα φάνε κρέας και το πρωί θα χορτάσουν ψωμί… Το βράδυ (ερέβ) ήρθε ένα σμήνος από ορτύκια και σκέπασε το στρατόπεδο. Και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπάρχεΙ ένα στρώμα δροσιάς». ΈΞΟΔΟΣ 16:6,12,13.

Εδώ το μπιν χα ερεβίμ και το ερέβ χρησιμοποιούνται ΕΝΑΛΛΑΞ. Άρα έχουν ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ. μπιν χα ερεβίμ = ερέβ = ΕΣΠΕΡΑ

Άλλη περίπτωση:

«Θα προσφέρει θυμίαμα το βράδυ (μπιν χα ερεβίμ), όταν θ’ ανάβει τους λύχνους». Έξοδος 30:8
Φυσικά τα λυχνάρια δεν τα άναβε ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ αλλά όταν σκοτείνιαζε.

(συνέχεια και τέλος στο επόμενο)Ανάρτηση από τον/τη Ανώνυμος στο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ τη 12 Μαΐου 2011 10:57 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η πλάνη της Σκοπιάς εις τα άζυμα του αναμνηστικού ...":

Πάμε τώρα στις περιπτώσεις με το Πάσχα.

Η γιορτή του Πάσχα ξεκίνησε με την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Πότε έπρεπε να σφάξουν το αρνί και να το φάνε;;;

«Θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη δεκάτη Τετάρτη μέρα του μήνα και το ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ) θα το σφάξετε… Θα το ψήσετε στη φωτιά και θα το φάτε ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ (ΛΑΥΛΑ) μαζί με άζυμο ψωμί και χόρτα πικρά… Δε θ’ αφήσετε να περισσέψει τίποτα ως το πρωί». ΕΞΟΔΟΣ 12:6-10.

Το Αρνί, κύριε Τσιμπιρίδη, δεν το έσφαξαν την άλλο μεσημέρι ούτε το έφαγαν στην 15η μέρα. Διότι αν το μπιν χα ερεβίμ σήμαινε μεσημέρι προς απόγευμα, τότε θα έπρεπε υποχρεωτικά να το φάνε την 15 μέρα. Όχι φυσικά. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΦΑΓΑΝΕ, ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 14ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΙΣΑΝ. Άρα το μπιν χα ερεβίμ σημαίνει την εσπέρα της 14ης ημέρας. Και φυσικά την ίδια νύχτα φάγανε και ΑΖΥΜΑ.

Αυτό και μόνο το εδάφιο φτάνει για να ανατραπεί όλο το σαθρό και σαχλό οικοδόμημα.

Ο κανόνας της τήρησης του Πάσχα δεν άλλαξε. Στον ΜΩΣΑΪΚΟ ΝΟΜΟ υπάρχει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΥΠΙΚΟ:

«Την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή στις δεκατέσσερις αυτού του μήνα, οι Ισραηλίτες πρέπει να γιορτάσουν το Πάσχα. Θα το γιορτάζετε αρχίζοντας από το ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ), σύμφωνα με όλους τους νόμους και τις διατάξεις. Ο Μωυσής, λοιπόν, είπε στους Ισραηλίτες να γιορτάσουν το Πάσχα, και το γιόρτασαν στις δεκατέσσερις του πρώτου μήνα, ΤΟ ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ), στην έρημο Σινά. Μπορείτε να γιορτάζετε ένα μήνα αργότερα, στις δεκατέσσερις του δεύτερου μήνα, ΤΟ ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ). Να τρώτε το αρνί του Πάσχα με άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα». Αριθμοί 9:2-5,11.

Η γιορτή του Πάσχα δεν άρχιζε στις 14 και ολοκληρωνόταν στις 15, όπως λέει ο Τσιμπιρίδης, αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ 14Η ΗΜΕΡΑ. Γιατί συνέβαινε αυτό; Διότι το «μπιν χα ερεβίμ» σημαίνει την αρχή της ημέρας, την εσπέρα, και όχι το τέλος της. Μέσα στην ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΦΑΖΑΝΕ ΤΟ ΖΩΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΩΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΑΝ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ.

Τι άλλο θες για να το καταλάβεις;;;;;;;;;;

Αλλά ξέρεις Τσιμπιρίδη γιατί τα έκανες ΣΑΛΑΤΑ;

Πρώτα απ’ όλα ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ. ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ 14 ΝΙΣΑΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΑΡΤΩΝ 15-21 ΝΙΣΑΝ. (ασχέτως που την εποχή του Ιησού οι γιορτές ονομάζονταν το ίδιο από συνήθεια)

«Τη δέκατη τέταρτη μέρα του πρώτου μήνα το ΒΡΑΔΥ (μπιν χα ερεβίμ) είναι το Πάσχα του Κυρίου. Τη δέκατη Πέμπτη του ίδιου μήνα θα είναι η γιορτή των Αζύμων. Εφτά ημέρες συνέχεια θα τρώτε ψωμί χωρίς προζύμι.» Λευιτικόν 23:5,6.

Δεύτερον ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΕΡΔΕΨΕΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ.

Άσε στην άκρη τις ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ σου και διάβασε τον ΞΕΚΑΘΑΡΟ λόγο της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ για το ΠΟΤΕ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ:

«Εφτά ημέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί… Από τις δεκατέσσερις του πρώτου μήνα, το βράδυ (ερέβ), ως το βράδυ (ερέβ) της εικοστής πρώτης θα τρώτε άζυμο ψωμί.» Έξοδος 12:18.

Εδώ Τσιμπιρίδη δεν έχει μπιν χα ερεβίμ να μπερδεύεσαι , έχει σκέτο ΕΡΕΒ, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΙΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ.

Άρα αυτά που λες ότι αν έτρωγε ο Ιησούς άζυμα θα παραβίαζε το Νόμο ΕΙΝΑΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ.

ΑΝ ΕΤΡΩΓΕ ΕΝΖΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ.

ΑΝΤΕ, ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ.

ΑντίχειραςΑνάρτηση από τον/τη Ανώνυμος στο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ τη 12 Μαΐου 2011 11:03 μ.μ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Αυτόχειρα

Κατ’αρχήν αισθάνομαι μεγάλη τιμή που τελικά ένας ORIGINAL Μάρτυς τού Ιεχωβά, ανέλαβε την ευθύνη να αντικαταστήσει έναν Imitation Μάρτυρα, προκειμένου να σηκώσει εις τούς ώμους του το σαθρό οικοδόμημα τής Εταιρίας Σκοπιά όταν διεπίστωσε, ότι ΗΔΗ έχει καταρρεύσει!

Πριν συνεχίσω την απάντησή μου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε το θέμα ειρωνεία. Αυτόχειρα, ποιος ξεκίνησε ΠΡΩΤΟΣ να ειρωνεύεται τούς συμμετέχοντες εις τον διάλογο αποκαλώντας τους ΣΑΙΝΙΑ; Ας σού θυμήσω λοιπόν ότι ΠΡΩΤΟΣ ξεστώμισες το εξής: «Μα καλά, ούτε ο Τσιμπιρίδης ούτε κανείς από τα σαϊνια εδώ…». Εγώ είμαι πρόθυμος και συγγνώμη να σού ζητήσω και να αποσύρω ΟΛΕΣ τις ειρωνείες που είπα ΕΑΝ ΕΣΥ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΒΑΛΕΣ αποκαλώντας τους «σαίνια». Τις Ιεχωβίτικες ‘μαγκιές’ και ειρωνίες, αγαπητέ Αυτόχειρα, έχω μάθει να τις κόβω από το 1990 που διεξάγω διάλογο με τούς ομοπίστους σoυ. Αναμένω λοιπόν την στάση που θα τηρήσεις επ’ αυτού κι εκ τής οποίας θα εξαρτηθεί και η δική μου μεταγενέστερη συμπεριφορά απέναντί σου. Σε διαβεβαιώνω λοιπόν, ότι εις την παρούσα μου απάντηση δεν θα βρεις το παραμικρό ίχνος ειρωνείας. Κι όχι μόνον αυτό αλλά εφεξής θα σού ομιλώ και εις τον πληθυντικό και αναμένω το αυτό κι από πλευράς σου. Εάν όμως ΕΣΥ δεν προβείς εις την συγγνώμη που απαιτεί η δεοντολογία, τότε δεν μπορώ να σού υποσχεθώ ότι ο διάλογός μας θα συνεχισθεί δίχως υπονοούμενα. Έγινα κατανοητός;

Αγαπητέ Αυτόχειρα, μην περιμένετε να σάς κάνω την τιμή να σάς αναιρέσω ένα – ένα τα επιχειρήματά σας και να γράφω κείμενα ατελείωτα, όπως έκανα μέχρι τώρα με το ‘αδελφάκι’ σου τον Δήκτη. Κι ο λόγος είναι ο εξής απλός: Οι περισσότερες ενστάσεις σας ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ απαντηθεί εις τον διάλογο που προηγήθη μεταξύ τού υποφαινομένου και τού Δήκτη, διότι απλούστατα τις ίδιες ερωτήσεις πρόλαβε και τις έθεσε εκείνος. Όταν εχθές σας πρότεινα να διαβάσετε τον διάλογο που προηγήθη, ΠΡΙΝ εσείς εισέλθετε εις αυτόν, ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ; Για να διατυπώνετε ΚΙ ΕΣΕΙΣ τις ίδιες ερωτήσεις, δεν νομίζω να κάνατε τον κόπο. Όταν λοιπόν μάς κάνετε την τιμή να διαβάσετε ΟΛΟ τον διάλογο που ξεκίνησε εις τις 27 Απριλίου θα διαπιστώσετε τού λόγου το ασφαλές, και θα σάς απαντηθούν και οι ενστάσεις που διετυπώσατε.

Εχθές επίσης σάς πρότεινα και κάτι άλλο. ΠΡΙΝ αποφασίσετε να συμμετάσχετε εις τον διάλογο, σάς ζήτησα να διαβάσετε ΠΡΩΤΑ από την μελέτη μου το κεφάλαιο «‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας». ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ αυτό κ. Αυτόχειρα; ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ κάνατε, διότι έαν το είχατε κάνει, θα κάνατε και τον κόπο να αναιρούσατε και τα χωρία ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41, Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16, A΄ ΒΑΣ΄ (Γ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΙΗ:27,29, τα οποία χωρία ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ποιούν λόγο, ότι το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα ΔΕΝ είναι ΝΥΚΤΑ αλλά ΜΕΡΑ! Γιατί, αγαπητέ Αυτόχειρα, τα αποφύγατε επισταμένως τα συγκεκριμένα χωρία; Μήπως δεν είναι από την Αγία Γραφή αλλά....από το Κοράνι;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Γράψατε επίσης τα εξής: «Το σφάλμα σας είναι ότι αυτοσκοπός σας δεν είναι να προωθήσετε την αλήθεια αλλά να βρείτε ΣΦΑΛΜΑΤΑ στους Μάρτυρες. Αυτή σας η μανία είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν έχετε κανένα πρόβλημα να βρείτε και ΣΦΑΛΜΑΤΑ στους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, αρκεί έτσι να βρείτε ΣΦΑΛΜΑΤΑ και στους Μάρτυρες». (Εις την λέξη ‘ΣΦΑΛΜΑΤΑ’ τα κεφαλαία δικά μας).

Αγαπητέ Αυτόχειρα, εις το σημείο αυτό επιτρέψατέ μου να σας κάνω μίαν διόρθωση. Η Αγία Γραφή διαφωνεί μαζί σας, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο χρήσως τής λέξεως που υπογράμμισα. Τις ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ αποκλίσεις και ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ διδασκαλίες, η Αγία Γραφή δεν τις ονομάζει ‘ΣΦΑΛΜΑΤΑ’ αλλά ‘ναυάγιο περί την πίστιν’ και ‘βλασφημία’ (Α΄ ΤΙΜ. Α:19-20), ‘ανατροπή τής πίστεως’, ‘αστοχία περί την αλήθειαν’ και ‘γάγγραινα’ (Β΄ ΤΙΜ. :18), ‘αστοχία κι εκτροπή περί την πίστιν’ (Α΄ ΤΙΜ. Α:6), ‘ψευδοδιδασκαλία’ (Β΄ ΠΕΤΡ. Β:1), ‘ψευδολογία’ (Α΄ ΤΙΜ. Δ:2), ‘εκτροπή και αμαρτία’ (ΤΙΤΟΥ Γ:11), ‘αποστασία από την πίστη’ και ‘ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ’ (Α΄ ΤΙΜ. Δ:1). Τα ‘ΣΦΑΛΜΑΤΑ’ τώρα τών Ορθοδόξων δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τα αντίστοιχα τής Σκοπιάς, για τον απλούστατο λόγο, ότι ΔΕΝ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ «ΑΠΑΞ παραδεδομένην τοις αγίοις πίστιν» (ΙΟΥΔΑ στίχ.3). Οπότε, αγαπητέ Αυτόχειρα, δεν έχετε παρά να διαλέξετε ποιος από τούς ανωτέρω χαρακτηρισμούς σάς ικανοποιεί – εκφράζει περισσότερο, και να τον τοποθετήσετε εις αντικατάστασιν τής λέξεως ‘ΣΦΑΛΜΑΤΑ’ για να περιγράψετε τις ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ τού ‘αυθεντικού προφήτου τής γενεάς μας’ και ‘αληθινού εκπροσώπου τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342)!

Όσο για το εάν δύναμαι να ερμηνεύσω δύσκολα σημεία τής Γραφής, αυτό βεβαίως δεν αναμένω να το εκτιμήσετε ΕΣΕΙΣ. ΟΥΤΕ σάς ρώτησα εάν μού επιτρέπετε να προβώ εις το συγκεκριμένο τόλμημα, ΟΥΤΕ και ζήτησα να το αξιολογήσετε ΕΣΕΙΣ. Αφήστε λοιπόν άλλους, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΥΜΩΝ, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν τις ημέτερες ερμηνείες.

Γράψατε επίσης τα εξής: «Το άλλο σφάλμα σας είναι για να βγάλετε τους Μάρτυρες λάθος, ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗ ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΚΑ. Βάλατε την παράδοση των Φαρισαίων ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ και αυτή είναι η μεγάλη ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΑ που πατήσατε. Ερμηνεύσατε το «μπιν χα ερεβίμ» κατά τον φαρισαϊκό τρόπο και ξεχάσατε τι λέει Ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ για αυτό».

Αγαπητέ μου Αυτόχειρα, την φράση «μπιν χα ερεβίμ» την αναλύω εις το κεφάλαιο «‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας», εν τω οποίω παραπέμπω εις τρία (3) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ χωρία (ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41, Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16, A΄ ΒΑΣ΄ (Γ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΙΗ:27,29) εις τα οποία είναι ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟΝ, ότι τα γεγονότα που περιγράφονται εις αυτά, διαδραματίζονται κατά την διάρκεια τής ΗΜΕΡΑΣ και ΟΧΙ κατά την διάρκεια τής ΝΥΚΤΟΣ! Μήπως δεν κάνατε τον κόπο να τα διαβάσετε ΟΥΤΕ αυτά; Ή για κάποιον λόγο δεν θέλετε να λάβετε γνώση περί αυτών; Εάν τα χωρία που προανέφερα προέρχονται από ΜΗ ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, τότε...δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε την συζήτηση. (Εδώ βέβαια μού έρχονται άλλα να πω, αλλά θα προσπαθήσω να τηρήσω την υπόσχεση που σάς έδωσα, περί μη ειρωνικών εκφράσεων). ΌΤΑΝ με το καλό καταδεχθείτε να αναγνώσετε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, τότε θα επιθυμούσα να τοποθετηθείτε επί τών επιχειρημάτων που διατυπώνονται εκεί, και θα επιθυμούσα πολύ να μού υποδείξετε τα ΜΗ ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ εις τα οποία στήριξα την συγκεκριμένη ερμηνεία, και εις ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΗΜΕΙΟΝ έθεσα την παράδοση τών Φαρισαίων υπεράνω τής Γραφής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Για το εάν τελικά η Γραφή ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ με την παράδοση τών Φαρισαίων δεν ευθύνομαι ΕΓΩ περί αυτού, αγαπητέ Αυτόχειρα, ούτε έχω πατήσει κάποια μπανανόφλουδα, όπως ειρωνικώς είπατε. Όπως δεν ευθύνομαι ΕΓΩ για τον εάν ο Φίλων «Μετά δε την νουμηνίαν έστιν εορτή τετάρτη τα διαβατήρια, ήν οι Εβραίοι πάσχα καλούσιν, εν ή θύουσιν πανδημεί, αρξάμενοι κατά μεσημβρίαν έως εσπέρας. Άγεται δε η πάνδημος θυσία τεσσαρεσκαιδεκάτη τού μηνός.» [Φίλωνος Αλεξανδρέως, De specialibus legibus (Περί τών εν μέρει διαταγμάτων), Βιβλίο Β΄, κεφ.‘Περί τών αναφερομένων εν είδει νόμων εις τρία γένη τών δέκα λογίων, το 3ον, το 4ον, το 5ον. Το περί ευορκίας και σεβασμού τής ιεράς 7ης και γονέων τιμής’, παρ.145] ΚΑΙ ο Ιώσηπος «Ενστάσης τής εορτής, πάσχα καλείται, καθ’ ήν θύουσιν μεν από ενάτης ώρας μέχρις ενδεκάτης...» (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαικοί Πόλεμοι, Βιβλίο 6, κεφ.9, παρ.3), λένε ότι το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα κατά το οποίο άρχιζε η σφαγή τών αμνών είναι ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ή κατά τις 3:00 μ.μ. αντιστοίχως, και φυσικά ομιλούμε περί ΗΜΕΡΑΣ κι ΟΧΙ περί ΝΥΚΤΟΣ! Διότι, συμφώνως προς την συλλογιστική σας, ΤΗΝ ΙΔΙΑ μπανανόφλουδα έχουν πατήσει και οι προαναφερόμενοι ιστορικοί, με τις μαρτυρίες τών οποίων συντάσσομαι. Ο δε Ιώσηπος, (ΕΙΔΙΚΑ ο Ιώσηπος) είναι ένας ιστορικός εις τον οποίον η Σκοπιά έχει ΠΟΛΛΑΚΙΣ παραπέμψει προκειμένου να στηρίξει κάποια πιστεύω της. Τώρα ξαφνικά αυτή η μαρτυρία του δεν είναι έγκυρη;

Όπως επίσης δεν ευθύνομαι ΕΓΩ για τον εάν τελικά συμφωνεί ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, όπως διατυπώνεται εις την Mishnah, Pesahim, 5:1 η οποία μάς υποδεικνύει ότι το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα ξεκινάει από τις 2:30 μ.μ.

«In the afternoon before the Passover meal, the second daily whole burnt offering was slaughtered at about 1:30 p.m. (unless the day was also the Sabbath) and offered up on the altar about 2:30 p.m. (Mishnah, Pesahim, 5:1) AROUND THIS TIME, the first of THREE GROUPS of Israelite men would enter the courtyard of the temple to slaughter their one-year-old unblemished male lambs (or goats)».

Εάν την ΙΔΙΑ μπανανόφλουδα έχει πατήσει και η Ιερά Παράδοση τών Εβραίων, τότε συμφωνώ μαζί σας, ότι την ΙΔΙΑ πάτησα κι εγώ, κι ευτυχώς που βρεθήκατε ΕΣΕΙΣ να αποκαταστήσετε την τάξη!

Αγαπητέ Αυτόχειρα, μία βασική αρχή τής Ερμηνευτικής λέγει, ότι ΠΡΩΤΑ απορρίπτουμε μίαν ερμηνεία ως εσφαλμένη κι ΥΣΤΕΡΑ προτείνουμε μίαν άλλη πιο ικανοποιητική. ΠΡΩΤΑ δηλαδή γκρεμίζουμε το σαθρό ερμηνευτικό οικοδόμημα τινός κι ΥΣΤΕΡΑ οικοδομούμε το δικό μας το καλύτερο, το ορθώτερο και τελειώτερο. Εσείς κάνατε το σφάλμα να ξεκινήσετε ΑΝΑΠΟΔΑ. Προσπαθήσατε να οικοδομήσετε, να κτίσετε δηλαδή, χωρίς ΠΡΩΤΑ να γκρεμίσετε, οπότε οφείλω να σάς επαναφέρω εις την τάξη. ΠΡΩΤΑ θα περάσετε από τον ΣΚΟΠΕΛΟ και την ΒΑΣΑΝΟ τών δικών μου ερμηνειών, και ΑΦΟΥ με κατάλληλη επιχειρηματολογία τις αποδείξετε ως εσφαλμένες και τις απορρίψετε, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ θα έχετε το δικαίωμα να μάς προτείνετε την δική σας ως την ορθώτερη και εγκυρώτερη.


Έχουμε λοιπόν και λέμε:

1) ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41

2) Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16

3) A΄ ΒΑΣ΄ (Γ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΙΗ:27,29

4) Ιώσηπος (Ιουδαικοί Πόλεμοι, Βιβλίο 6, κεφ.9, παρ.3)

5) Φίλων Αλεξανδρεύς [De specialibus legibus (Περί τών εν μέρει διαταγμάτων), Βιβλίο Β΄, κεφ.‘Περί τών αναφερομένων εν είδει νόμων εις τρία γένη τών δέκα λογίων, το 3ον, το 4ον, το 5ον. Το περί ευορκίας και σεβασμού τής ιεράς 7ης και γονέων τιμής’, παρ.145]

6) Ιουδαική Παράδοση (Mishnah, Pesahim, 5:1)


ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΥΡΙΕ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΙΟ;;; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΤΕ;;;

ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ!

Αναμένω...


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Τσιμπιρίδη δεν έχω κανένα πρόβλημα να ζητήσω συγνώμη για τη λέξη «σαΐνια». Ευχαρίστως το κάνω, ιδίως αν αυτό γίνει λόγος να πέσουν οι τόνοι. Με συμφέρει εξάλλου να πέσουν οι τόνοι για να φύγουν οι πολλές σάλτσες και να μείνει η ουσία. Την συναισθηματική φόρτιση την επιθυμούν όσοι δεν έχουν επιχειρήματα, ξέρεις άμα δε φτάνει η λογική να πείσεις.

Καταρχάς να πω ότι δεν απαντήσατε σε κανένα από τα σημεία που είπα. Οκ. Θα κάνω εγώ την αρχή αλλά καταλαβαίνετε φυσικά ότι οφείλετε να απαντήσετε.

Λοιπόν θα τα πάρουμε ένα ένα για να βγάλουμε και άκρη.

Επιχείρημα κυρίου Τσιμπιρίδη 1:

Η φράση μπιν χα εβερίμ αφορά διάστημα πριν από την αλλαγή της ημερολογιακής ημέρας (δηλάδή πριν περίπου τις 6.00 μμ) επειδή στο νόμο για την καθημερινή θυσία αναφέρεται πρώτα η πρωινή και ύστερα η θυσία μπιν χα εβερίμ.

Έχει σοβαρή βάση αυτό το επιχείρημα; Φυσικά και όχι.

Εκτός του ότι η λέξη «ημέρα» έχει πολλές σημασίες στη Γραφή ορίστε τέσσερα άλλα παραδείγματα με την ίδια φρασεολογία και για το ίδιο θέμα όπου δεν εμφανίζεται η μπιν χα εβερίμ αλλά η λέξη ΕΡΕΒ!!!


(Λευιτικό 6:20-21) . . .ένα δέκατο του εφά λεπτό αλεύρι ως μόνιμη προσφορά σιτηρών, το μισό από αυτήν το πρωί και το μισό από αυτήν το ΒΡΑΔΥ. 21. . .

(1 Χρονικών 16:40) για να προσφέρουν ολοκαυτώματα στον Ιεχωβά πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος σε μόνιμη βάση, πρωί και ΒΡΑΔΥ, και για όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Ιεχωβά τον οποίο παρήγγειλε στον Ισραήλ·

2 Χρονικών 2:4) …με το μόνιμο ψωμί να τοποθετείται σε στοίβες και τα ολοκαυτώματα να γίνονται το πρωί και το ΒΡΑΔΥ, τα σάββατα και τη νέα σελήνη καθώς και στις περιόδους των γιορτών του Ιεχωβά του Θεού μας. Στον αιώνα θα είναι αυτό επιβεβλημένο στον Ισραήλ.

(2 Χρονικών 13:11) Και κάνουν τα ολοκαυτώματα να βγάζουν καπνό προς τον Ιεχωβά, κάθε πρωί και κάθε ΒΡΑΔΥ, … και υπάρχει ο χρυσός λυχνοστάτης και τα ΛΥΧΝΑΡΙΑ του για να ΑΝΑΒΟΥΝ κάθε ΒΡΑΔΥ· επειδή εμείς τηρούμε τις υποχρεώσεις μας προς τον Ιεχωβά τον Θεό μας, ενώ εσείς τον εγκαταλείψατε.


ΜΗ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΕ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗ ΌΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΒ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!!Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

@ Έχουμε λοιπόν και λέμε:

1) ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41

2) Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16

3) A΄ ΒΑΣ΄ (Γ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΙΗ:27,29 @


1) «Και ταύτά εστιν, α ποιήσεις επί του θυσιαστηρίου, αμνούς ενιαυσίους αμώμους δύο την ημέραν επί το θυσιαστήριον ενδελεχώς, κάρπωμα ενδελεχισμού. Τον αμνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το ΔΕΙΛΙΝΟΝ. Και δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης εν ελαίω κεκομμένω τω τετάρτω του ειν και σπονδήν το τέταρτον του ειν οίνου τω αμνώ τω ενί. Και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το ΔΕΙΛΙΝΟΝ»2) «και μετά το ετοιμάσαι αυτοίς και τοις ιερεύσιν, ότι οι ιερείς εν τω αναφέρειν τα ολοκαυτώματα και τα στέατα έως ΝΥΚΤΟΣ, και οι Λευίται ητοίμασαν αυτοίς και τοις αδελφοίς αυτών υιοίς Ααρών. Και οι ψαλτωδοί υιοί Ασάφ επί της στάσεως αυτών κατά τας εντολάς Δαυίδ και Ασάφ και Αιμάν και Ιδιθώμ οι προφήται του βασιλέως και οι άρχοντες και οι πυλωροί πύλης και πύλης, ουκ ην αυτοίς κινείσθαι από της λειτουργίας των αγίων, ότι αδελφοί αυτών οι Λευίται ητοίμασαν αυτοίς. Και κατωρθώθη και ητοιμάσθη πάσα η λειτουργία Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη του ποιήσαι το φασέκ και ενεγκείν τα ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριον Κυρίου κατά την εντολήν του βασιλέως Ιωσίου.»


3) «και εγένετο μεσημβρία και εμυκτήρισεν αυτούς ‘Ηλιού ο Θεσβίτης και είπεν, επικαλείσθε εν φωνή μεγάλη, ότι θεός εστίν, ότι αδολεσχία αυτώ εστί, και άμα μη ποτε χρηματίζει αυτός, ή μη ποτε καθεύδει αυτός, και εξαναστήσεται. Και επεκαλούντο εν φωνή μεγάλη και κατετέμνοντο κατά τον εθισμόν αυτών εν μαχαίραις και σειρομάσταις έως εκχύσεως αίματος επ’ αυτούς, και επροφήτευον έως ου παρήλθε το ΔΕΙΛΙΝΟΝ. Και εγένετο ως ο καιρός του αναβήναι την θυσίαν και ουκ ην φωνή. Και ελάλησεν Ηλιού ο Θεσβίτης προς τους προφήτας των προσοχθισμάτων λέγων, μετάστητε από του νυν, και εγώ ποιήσω το ολοκαύτωμά μου. Και μετέστησαν, και απήλθον.»


δει(ε)λινόν: [εκτού δείελος απογευματινός, βραδυνός] το προς εσπέρας μέρος της ημέρας, βράδυ.


Έχουμε λοιπόν και λέμε. Οι εβδομηνταδύο κορυφαίοι μεταφραστές συνιστούν νύκτα, βράδυ, αργά το απόγευμα -που στο κάτω κάτω είχαν κάνει μερικά πάσχα και οι ίδιοι και κάτι θα γνώριζαν, αλλά όχι, τι να φτουρήσουν αυτοί! Ο Τσιμπί γνωρίζει καλύτερα, ερμηνεύει σωστότερα!.


υγ. Ολλανδέ, κατάλαβέ το επιτέλους, οι αμνοί ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ο Ιώσηπος λέει πως κάποιες χρονιές ο πληθυσμός στην Ιερουσαλήμ το πάσχα ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια.
Αυτό που ισχυρίζεται ο Τσιμπί (η θυσία να συντελείται μέσα σε 5 ώρες) είναι κορυφαίο ανέκδοτο.
Σημειωτέον ότι ο προαύλιος χώρος όπου γινόταν η θυσία ήταν μεν μεγάλος όχι όμως και τεράστιος, δυσχεραίνοντας την προσέλευση των προσκυνητών και μειώνοντας την ταχύτητα διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας.
Και όπως ήδη έχω πει, ο βωμός ήταν ΕΝΑΣ. Αν γίνονταν θυσίες σε πολλούς βωμούς ταυτόχρονα, τότε ίσως να ήταν εφικτό να θυσιαστούν τόσοι πολλοί αμνοί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Αν επιπλέον λάβεις υπόψη σου την επίδραση του μεθυστικού μείγματος των έντονων οσμών του φρέσκου αίματος, του ωμού κρέατος, της κοπριάς των ζώων και του όχλου που κάθιδροι από ώρες συνωστίζονταν στα προαύλια του ναού, συνειδητοποιείς πως δεν προχωρούσε η διαδικασία ούτε ταχύτατα ούτε εν τάξει.

Δήκτης.

Ανώνυμος είπε...

Δήκτη μερικοί υποστηρίζουν ότι το σφάξιμο άρχιζε και από τις 13 Νισάν και τράβαγε μέχρι τις 16 λόγω διαφοράς ημερολογίων μεταξύ των Ιουδαίων της Διασποράς. Το θέμα αυτό είναι μεγάλο και περίπλοκο και ίσως αργότερα να το αναλύσουμε.

Για να απλοποιήσουμε κάπως τα πράγματα, ας αφήσουμε στην άκρη το τι γινόταν τον 1ο αιώνα και ας δούμε τι λέει ο Νόμος και αν οι απόψεις του Νόμου διαφέρουν από τις απόψεις των Φαρισαίων. (Υπόψη ότι και ο Ιώσηπος ήταν Φαρισαίος και ότι οι ραβινικές απόψεις ήταν από απογόνους των Φαρισαίων)


Αντίχειρας

αλεξης. είπε...

εις αιρετικους και πλανωντας και ανθρωπους που μονο να εμπαιζουν θελουν,και σαν τον κοπερφιλντ νομιζουν οτι εξαφανιζουν και εξαφανιζονται....οι απαντησεις που τους αρμοζουν ειναι μονο με σαγονια....και λυπουμε που αθελα μου απο τον ωκεανο του ιντερνετ λειπουν τα σαγονια του The Most Dangerous Internetic Shark που δεν καταλαβα τον τροπο του και τις προθεσεις του και τωρα αλλονιζουν διαφορα λιθρινια και καβουρακια για να θολονουν τα νερα....

Ανώνυμος είπε...

Μην ανησυχείς Αλέξη, είναι εδώ ο Τσιμπιρίδης και ψάχνει να βρει απάντηση (και μάλιστα απαντήσεις). Διάβασε τα παραπάνω για να καταλάβεις σε τι στάδιο βρισκόμαστε... γιατί έχεις χάσει πολλά επεισόδια.

Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

Και κάτι δεύτερο Αλέξη. Αν σου αρέσει το φέρσιμό τους, κάποια μέρα θα γίνεις κι εσύ ένας σαν κι αυτούς.

Αντίχειρας

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Δεν σου κρατάω κακία μην ανησυχείς.
Ούτε είχα πει πως έγραψες το όνομα σου για να προβληθείς όπως ίσως λανθασμένα νόμιζες.Για να το δεις και στην πράξη, θα σε κάνω άμεσα "φίλο μου" στο facebook.

Απλά τόνισα πως όσοι γράφουν επώνυμα σχόλια και άρθρα (όπως ο Αντιαιρετικός π.χ)σίγουρα έχουν λιγότερο μισθό από όσους ΔΕΝ τους ξέρει ούτε η μάνα τους.Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ είπα πως το κάνουν για να προβληθούν.

Μην ανησυχείς όμως, γιατί η απουσία μου ΔΕΝ έλκει την αιτία της απο σένα.

Σημ: Το σχόλιό μου είναι εκτός θέματος. Δια τούτο γαρ "Παρακαλώ τον "Αντιαιρετικό" να αφήσει το σχόλιό μου αυτό ΜΟΝΟ μια μέρα αναρτημένο και έπειτα να το σβήσει, επειδή θέλω να το δει ο Αλέξης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Δήκτη ή αλλιώς αγηπητέ…Αντίχειρα!

Ένα γνωμικό λέει το εξής:

«Ένας άνθρωπος μπορεί να ξεγελάσει ΧΙΛΙΕΣ φορές ΕΝΑΝ άνθρωπο, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεγελάσει ΧΙΛΙΕΣ φορές ΧΙΛΙΟΥΣ ανθρώπους»!

Κι επειδή οι αγαπητοί αναγνώστες, που παρακολουθούν τον διάλογό μας, θα αναρωτιούνται γιατί το λέω αυτώ θα εξηγήσω ευθύς αμέσως.

Αφ’ ης στιγμής, αγαπητοί αναγνώστες, ο Αυτόχειρ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ, ότι δεν έχει διαβάσει τον προηγηθέντα διάλογο, που διαδραματίζεται από τις 27 Απριλίου, εφόσον ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ερωτήσεις με τον Δήκτη κάνει, που είναι ΗΔΗ απαντημένες, αλλά και ΔΥΟ φορές που τον ερώτησα επ’ αυτού απάντηση έως τώρα δεν έλαβα, ΠΩΣ είναι δυνατόν να γνωρίζει την δήλωση που έκανα εις τις 27 Απριλίου 2011 10:21 μ.μ. «Το θέμα είναι τεράστιο και επιφυλάσσομαι με επομένη μου μελέτη να επανέλθω και να δώσω, με την χάρη τού Θεού, ικανοποιητικές απαντήσεις εις μερικούς γρίφους και αινίγματα που ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΡΑ» καθώς και αυτήν εις τις 10:23 μ.μ. «Συνεχίζοντας, όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημά σας, περί τής ακριβούς χρονικής στιγμής τού Δείπνου τού Ιησού, οφείλω να παραδεχθώ ότι η απάντηση δεν είναι πολύ εύκολη. Είναι κάτι που έχει ΤΑΛΑΝΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ…Αυτό κ.Δήκτη είναι ένα αίνιγμα, που δεν σάς κρύβω ότι με έχει συγκινήσει ιδιαιτέρως, ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, την οποίαν θα κάνετε υπομονή μερικές ημέρες μέχρι να την δημοσιεύσω» όπως επίσης και την εξής: «Και να το τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει αιώνες ολόκληρους ΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΜΥΑΛΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ» (28 Απριλίου 2011 10:15 μ.μ.) και εις τις απαντήσεις του να τις υπαινίσσεται, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;

Ας πάρουμε μία γεύση λοιπόν από τον, μεταμφιεσμένο εις Αυτόχειρα, Δήκτη:

«Μα καλά, ούτε ο Τσιμπιρίδης ούτε κανείς από τα σαϊνια εδώ, δεν σκέφτηκε να ανοίξει ένα εβραϊκό λεξικό πριν "λύσει" τα προβλήματα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΥΣΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ?» (Τα κεφαλαία δικά μας προς διευκόλυνση, 11 Μαΐου 2011 1:40 μ.μ.).

«Και εκτός από αυτό, έχετε τη φαεινή ιδέα για τον εαυτό σας ότι εσείς μπορείτε να λύσετε ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΩΝΩΝ, όπως γράφετε και στο γελοίο πρόλογο σας στο άρθρο για τον Ιούδα, αλλά και όπως ήδη φαίνεται σε αυτό το άρθρο…» (Τα κεφαλαία τού μεταμφιεσμένου εις Αυτόχειρα, Δήκτη! Αρχική δημοσίευση 12 Μαΐου 2011 10:55 μ.μ που λόγω τεχνικού προβλήματος επαναδημοσιεύθη εις τις 13 Μαίου 2011 7:51 μ.μ)

Βέβαια, είναι τέτοια η σύγχιση τής προσωπικότητος τού μεταμφιεσμένου εις Αυτόχειρα, Δήκτη που είπε το εξής τραγελαφικό δια τού οποίου αυτοξεσκεπάστηκε, δηλαδή δεν πρόσεξε και τού ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ Η ΜΑΣΚΑ (με την οποίαν εισήλθε εις τον διάλογο, δηλαδή ως ΠΡΑΚΤΩΡ 007, όπως πολύ ορθώς τον εχαρακτήρισε ο ‘Έλληνας τής Ολλανδίας’, εις το σχόλιο 11 Μαίου 2011 9:44 μ.μ.). Όπως έχετε όλοι διαπιστώσει από τις ανωτέρω παραπομπές που παρέθεσα από τον έως τώρα διαλόγο, το ότι προτίθεμαι να κάνω μία προσπάθεια προκειμένου να δωθεί μία ικανοποιητική ερμηνεία εις το ημερολογιακό αίνιγμα τού Μυστικού Δείπνου, αυτό το έχω δηλώσει ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ BLOG ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ τής από 08.05.2011 δημοσιευθείσης μελέτης μου ‘Κοινώνησε ο Χριστός τον Ιούδα; Προγνώριζε το ηθικό ποιον του; Τί κρύβεται πίσω από την άρνηση τής Σκοπιάς;’ όπως ψευδέστατα και τελών εν συγχίσει προσωπικότητος ισχυρίζεται ο μεταμφιεσμένος εις Αυτόχειρα, Δήκτης! Εφόσον ως ‘Αυτόχειρ’ δεν έχει διαβάσει τον προηγηθέντα διάλογο, όπως δύο φορές έως τώρα τον ερώτησα χωρίς να δώσει απάντηση, ΠΩΣ είναι δυνατόν να γνωρίζει το τί έχω δηλώσει περί τού Μυστικού Δείπνου ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΗΚΤΗΣ, ο οποίος ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ δύναται να γνωρίζει κάτι τέτοιο, κι απλώς τελών εν Ιεχωβιτική συγχίσει, ‘ξέχασε’ ότι αυτή η δήλωσή μου έγινε ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ BLOG ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Ο μεταμφιεσμένος εις Αυτόχειρα, Δήκτης, αγαπητοί αναγνώστες, επιβεβαίωσε ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΣ δύο πράγματα:

1ον) Δια τής ύπουλης και υποκριτικής τακτικής του επιβεβαίωσε πανηγυρικώς αμφότερα τα ονόματά του! Η λέξη ‘Δήκτης’ προέρχεται από το ρήμα ‘δάκνω’ που σημαίνει ‘δαγκώνω’. Δήκτης λοιπόν είναι ο δάκνων, αυτός που δαγκώνει, με μία λέξη ο ‘Δαγκανιάρης’! Όπως δηλαδή κάποτε ο Διάβολος μετεμφιέσθη εις όφιν προκειμένου να ΄δαγκώσει’ και να ‘εγχύσει’ το δηλητήριό του εις τούς Πρωτοπλάστους, κατά τον αυτόν τρόπον προσεπάθησε και ο συγκεκριμένος ‘Ειλικρινής Χριστιανός’ να εγχύσει εις όλους εμάς το Ιεχωβίτικο δηλητήριό του (Βέβαια καταχρηστικώς ονομάζονται οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά ‘‘‘Χριστιανοί’’’, εντός πολλών εισαγωγικών, εφόσον δεν έχουν ΚΑΜΙΑ Σχέση με Χριστό και Χριστιανισμό)! Το δε όνομα ‘Αυτόχειρ’ τώρα, με ενεργητική μεν έννοια σημαίνει «ο δια τής ιδίας χειρός εκτελών, ο αυτουργός, ο φονεύς’, ενώ με παθητική έννοια σημαίνει ‘Ο ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΑΥΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ’. Το πρώτο προσεπάθησε ο συγκεκριμένος συνομιλητής να επιτύχει, αλλά τελικώς ΕΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ!!! Επιβεβαίωσε δηλαδή άλλην μίαν ρήση τού λαού: «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη»!

2ον) Ο συγκεκριμένος συνομιλητής, αγαπητοί αναγνώστες, δεν άντεξε τις συνεχόμενες ‘Αγιογραφικές καρπαζιές’ που εδέχετο εδώ και πλέον τών 15 ημερών, κι είπε να το παίξει σε διπλό ταμπλό, μήπως τουλάχιστον ως ‘Αυτόχειρ’ κατάφερνε να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα τού ‘αυθεντικού προφήτου τής γενεάς μας’ και ‘αληθινού εκπροσώπου τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342) και δι’ αυτού τού τρόπου κέρδιζε κάποιες εντυπώσεις και ‘μπάλωνε’ τα ‘σκισίματα’ που εδέχθη ως ‘Δήκτης’!!!

Άλλωστε ας μην ξεχνούμε την σχεδόν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ αιφνίδια εμφάνισή του άμα τη προτάσει τού Δήκτη, προς ανεύρεση εκ μέρους μου ενός Μάρτυρος τού Ιεχωβά προς ικανοποιητική εξήγηση τών ερωτήσεών μου. Η πρόταση τού Δήκτη εγένετο εις τις 10 Μαίου 2011 11:56 μ.μ. και...ως από μηχανής Θεός την ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ημέρα πέταξε ο Αυτόχειρ την ΜΑΣΚΑ τού έως εκείνη τη στιγμή (08.05 – 11.05) ποιητού και συνθέτου και προέταξε τα στήθη του προς ΑΜΕΣΗΝ ανταπόκρισιν και ικανοποίησιν τού ΤΑΧΑ ‘αδελφού’ του ‘Δήκτη’!!!

Ξέρετε όμως τί κατάφερε αγαπητοί αναγνώστες; Να επιβεβαιώσει για ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ το αψευδές στόμα τού Θεανθρώπου, ο Οποίος προείπε ΕΙΔΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ, και το πιστεύω ακράδαντα αγαπητοί αναγνώστες αυτό, ότι ο Χριστός ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΝΝΟΕΙ όταν προφητεύει και λέγει: «Προσέχετε δε από τών ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ΕΝΔΥΜΑΣΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, έσωθεν δε εισίν ΛΥΚΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ. 16. Από τών καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς.» (ΜΑΤΘ. Ζ:15-16). Ποιος αυτοαποκαλείται αυθεντικός προφήτης τής γενεάς μας; Μα φυσικά η Σκοπιά όπως παραθέσαμε ανωτέρω κι επαναλαμβάνουμε: ‘αυθεντικός προφήτης τής γενεάς μας’ και ‘αληθινός εκπροσώπος τού Ιεχωβά’ (Σκοπιά 01.06.1973, σελ.342)!!! Ποιό είναι το χαρακτηριστικό τού ψευδοπροφήτου, αγαπητοί αναγνώστες; Μα φυσικά η ψευδοπροφητεία. Πόσες ψευδοπροφητείες κουβαλάει εις την ‘καμπούρα’ της η Εταιρία Σκοπιά έως τώρα; Ουκ ολίγες.

Να λοιπόν ποιοι είναι οι ‘λύκοι’ που μεταμφιέζονται ως ‘πρόβατα’ προκειμένου να μάς παραπλανήσουν και να μάς ‘κατασπαράξουν’ και να μάς οδηγήσουν εις την οδόν τής απωλείας, αυτήν δηλαδή που οδεύουν αυτοί.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Δεν θα επεκταθώ άλλο για να μην θεωρηθώ εκτός θέματος. Απλά θα απευθύνω μία παράκληση εις τούς αγαπητούς αναγνώστες. Κατόπιν τού ξεσκεπάσματος τού Δήκτη – Αυτόχειρος, και κατόπιν τής αποκαλύψεως τών ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ, που είναι σώνει και καλά και με παντί τρόπω η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ και η ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ τής πρωτοτύπου και μοναδικής έως τώρα μελέτης, που ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΣΥΘΕΜΕΛΑ ΚΑΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΩΣ ΜΙΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΥΤΗΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, μία μελέτη που τόσο πολύ ‘ΠΟΝΕΣΕ’ κάποιους. Κατόπιν λοιπόν τού ξεσκεπάσματος τών πραγματικών του προθέσεων που δεν είναι άλλες παρά η δια γελοίων επιχειρημάτων ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ, επιθυμώ να θέσω προς ΑΠΑΝΤΑΣ τούς αναγνώστες το εξής ερώτημα:

Αγαπητοί αναγνώστες, μετά από όλα τα προαναφερθέντα και την αποκάλυψη τού πραγματικού προσώπου και το ξεσκέπασμα τών πραγματικών προθέσεων τού συνομιλητού μου, θεωρείτε αναγκαία – επιβεβλημένη την συνέχιση τού παρόντος διαλόγου υπό τοιαύτας ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑΣ συνθήκας; Θεωρείτε, ότι πρόκειται να βγει κάτι καλό, κάτι ωφέλιμο με την συνέχιση τοιούτου είδους διαλόγου, ή έως τώρα έχει έκαστος υμών βγάλει τα συμπεράσματά του περί τών αληθειών και τής εγκυρότητος που εκφράζει η παρούσα μελέτη τών αζύμων, οπότε περιττεύει κάθε περαιτέρω συνέχεια;

Θα απέχω για 2-3 ημέρες από τον διάλογο και θα περιμένω να αναγνώσω τις απόψεις σας, βάσει τών οποίων θα πάρω την απόφαση για συνέχιση ή μη τού διαλόγου. Σάς παρακαλώ πολύ στείλτε όλοι την γνώμη σας, διότι το θέμα, κατά τον υποφαινόμενο, είναι σοβαρό, εφόσον υποκρύπτεται ΔΟΛΟΣ πίσω από την τοιαύτη συμπεριφορά τού συνομιλητού μου, με απώτερω στόχο τήν παραπλάνηση ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ.

Σάς ευχαριστώ πολύ εκ τών προτέρων.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Είσαι με τα καλά σου Τσιμπιρίδη? Αρνείσαι να απαντήσεις στα ουσιαστικά ερωτήματα πλάθοντας στο μυαλό σου φαντασιώσεις?

Προφανώς τις πλάθεις με την ίδια ευκολία όπως φαντασιώνεσαι και τα δόγματα που υποστηρίζεις.

Σου έθεσα τόσα επιχειρήματα και φεύγεις; Φύγε, τα επιχειρήματα είναι εδώ και φωνάζουν σε όποιον διαβάσει τη σελίδα.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΔΑΦΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΑ:

«Εφτά ημέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί… Από τις δεκατέσσερις του πρώτου μήνα, το βράδυ (ερέβ), ως το βράδυ (ερέβ) της εικοστής πρώτης θα τρώτε άζυμο ψωμί.» Έξοδος 12:18.

Εδώ Τσιμπιρίδη δεν έχει μπιν χα ερεβίμ να μπερδεύεσαι , έχει σκέτο ΕΡΕΒ, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑ.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΙΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΑΖΥΜΑ.


ΟΛΟ ΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΦΑΕΙ ΑΖΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΙΣΑΝ.

Ο "ΜΥΣΤΙΚΟΣ" ΔΕΙΠΝΟΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΖΥΜΑ.

ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ.


Όποιος άλλος θέλει να υπερασπιστεί το έργο του Τσιμπιρίδη, ευχαρίστως να κουβεντιάσω μαζί του. Εδώ κυκλοφορεί και ένας καρχαρίας που τρώει τα λιθρίνια, έτσι δεν είναι?

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.


Αντίχειρας

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον ιδιοκτήτη του Αντιαιρετικού, για την ελευθερία λόγου που παρέχει, έτσι ώστε να διεξάγεται αυτή η τόσο γόνιμη αντιπαράθεση, και ο αναγνώστης να βλέπει πλέον την αλήθεια, εντελώς γυμνή, καθώς ο κ. Γεώργιος Τσιμπιρίδης, αυτός ο άξιος μαχητής, και ερευνητής, των θεμάτων της πίστεως, μάχεται με δυνάμεις σκοτεινές, και απείρως υποκριτικές και καταχθόνιες, ικανές να δοκιμάσουν εις το έπακρον, την Χριστιανική σταθερότητα του μέσου μη ενημερωμένου Χριστιανού, που παρά την εξαιρετικά υψηλού επιπέδου κατάθεση ντοκουμέντων και καταιγισμό των τεκμηριωμένων αποδείξεων, αυτός εξακολουθεί να περπατά εις τον μονόδρομο της εκτός Ορθοδόξου προσεγγίσεως περιοχή.

Κατόπιν τούτου, θεωρώ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ την συνέχιση του διαλόγου, από πλευράς του κ. Γεωργίου Τσιμπιρίδη, καθώς βρίσκεται εις το τελευταίο στάδιο της ολοσχερούς εξαλείψεως και εκμηδενισμού, καθώς και του καθολικού καταποντισμού, των αντίχριστων αντιπάλων του.

Είμαι βέβαιος, πως τοιαύτη γνώμη και πεποίθηση, είναι κοινώς αποδεκτή, από το σύνολο των Ορθοδόξων Χριστιανών, και εν Χριστώ αδελφών, οι οποίοι παρακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια, την μάχη που δίδεται στις σελίδες του Αντιαιρετικού,
μάχη ικανή, με βοήθεια και δύναμη, που η Αγία Τριάς, χορηγεί καθ’ όλη την διάρκεια του διαλόγου τούτου.

Οι προσευχές όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι είχαν την χαρά να μελετούν τις μελέτες αυτές, και να παρακολουθούν την παράθεση των ντοκουμέντων, συνοδεύουν τον εν Χριστώ αδελφό, και αγαπητό Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
κ. Γεώργιο Τσιμπιρίδη.
ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ.

Ανώνυμος είπε...

Φίλτατε Τσιμπιρίδη θεωρώ, πως και έτσι να είναι όπως τα λέτε, οφείλετε να συνεχίσετε τον διάλογο, γιατί θα φανεί πως δεν έχετε απαντήσεις στις ερωτήσεις του Μ. του ιεχωβά 'Αντίχειρα'. Άλλωστε θα έπρεπε να σας κάνει χαρούμενο η στάση αυτή του 'Αντίχειρα' διότι σημαίνει πως δεν έχει βάθος γνώσεων για να σας αντιμετωπίσει.

Γιώργος Καρανάσιος

Ανώνυμος είπε...

Ανεξαρτήτως, αν ο Αυτόχειρας είναι ο Δήκτης, ή αν ο Δήκτης, μετά την αναίρεση τών επιχειρημάτων του, ανέλαβε να συνεχίσει στη θέση τού Δήκτη τη συζήτηση με νέα στοιχεία που έλαβε από το Μπρούκλιν, θεωρώ αναγκαία τη συνέχεια τού διαλόγου, αλλά με τις εξής προϋποθέσεις:

Πρώτον, να τηρηθεί δέσμευση τών συμμετεχόντων να μην ειρωνεύονται. Λιγότερη αλαζονεία από αμφότερες τις πλευρές δεν βλάπτει.

Δεύτερον, να παραμείνουν αυστηρά στο θέμα τους. Και ο αντιαιρετικός, να κόβει όχι μόνο τα άσχετα σχόλια τών αιρετικών τής συζήτησης, αλλά και τού κυρίου Τσιμπιρίδη. Δεν μπαίνουμε εδώ για να διαβάσουμε τι λέει η Σκοπιά για τον "δούλο", αλλά τι λέει ο "δούλος" για την Ανάμνηση. Και ο αυτοπεριορισμός τού κου Τσιμπιρίδη κυρίως, που διαρκώς ξεφεύγει από το θέμα του σε άσχετα θέματα, μόνο τα συμφέροντα τής Σκοπιάς εξυπηρετεί, μπερδεύοντας το θέμα.

Τρίτον, να τεθεί αυστηρό όριο μεταξύ θεμάτων. Δηλαδή, να μην συζητιέται σε μία συζήτηση λίγο απ' όλα, αλλά ΕΝΑ - ΕΝΑ τα θέματα που τέθηκαν. Και ΕΝΑ - ΕΝΑ να επιλυθεί, έστω και αν χρειασθεί να τα ξαναπιάσουμε από την αρχή.

Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά στη συζήτηση αυτή, παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι τών εντυπώσεων, και θέλουν να σταματήσει η συζήτηση για να φανεί ότι ο κος Τσιμπιρίδης είναι ένας αλαζόνας που μόλις στριμώχθηκε πάει να φύγει. Και να ξεχασθεί ότι πρώτοι αυτοί στριμώχθηκαν και αναιρέθηκαν.

Οφείλεις λοιπόν κύριε Τσιμπιρίδη, να μην τους δώσεις αυτή την ευκαιρία. Είτε ένα είναι, είτε δύο, ουσιαστικά την ίδια αίρεση εκπροσωπούν. Βάλε λοιπόν μια ΤΑΞΗ στα θέματα, και αναίρεσέ τους ένα προς ένα όσα λένε, από την αρχή. Για παράδειγμα:
Τίτλος: Σημασία τής τάδε Εβραϊκής λέξης. Και ανάλυση χωρίς άλλα λόγια.
Τίτλος: Τι σημαίνει η φράση: "ήτο Παρασκευή τού Πάσχα";
κλπ.
Και σε κάθε τέτοιο ανεξάρτητο υποθέμα, θα είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούνται σαφώς και χωρίς πολλά άσχετα αμφότεροι οι συνομιλητές.

(Επώνυμος)

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Όποιος άλλος θέλει να υπερασπιστεί το έργο του Τσιμπιρίδη, ευχαρίστως να κουβεντιάσω μαζί του. Εδώ κυκλοφορεί και ένας καρχαρίας που τρώει τα λιθρίνια, έτσι δεν είναι?
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.
Αντίχειρας
14 Μαΐου 2011 8:41 π.μ.


Άσχετα αν είστε ο ίδιος ή όχι εμένα ΔΕΝ με ενδιαφέρει.
Μην είστε όμως τόσο σίγουρος διότι η τεχνολογία σήμερα έχει τη δυνατότητα να το κάνει να φανεί.

Έχει άλλου είδους σημασία αν είστε ο ίδιος διότι αυτό σημαίνει πως αλλάξατε για να μην απαντήσετε στον κ.Τσιμπιρίδη.

Λέτε πως κυκλοφορεί ένας καρχαρίας εδώ μέσα.Πάρτε και κανένα μάθημα από τον κ.Δήκτη πρώτα.

Ο κ.Τσιμπιρίδης ΔΕΝ τελείωσε μαζί σας. Ήδη 2 σχόλια του λένε να συνεχίσει συν ένα το δικό μου εδώ γίνονται 3.

Και το βασικοτερο απ’όλα : ΔΕΝ έφυγα εγώ αλλά αυτός έφυγε ΣΤΗΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΔΩ 3 ΜΗΡΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ!
Τα σχόλιά μου είναι αναρτημένα ΕΔΩ και μέρες στο άρθρο.

Α, και που είσαι; Σε έχει «ζυγίσει» ήδη ο “The Most Dangerous Internetic Shark”…!!!


Θα απέχω για 2-3 ημέρες από τον διάλογο και θα περιμένω να αναγνώσω τις απόψεις σας, βάσει τών οποίων θα πάρω την απόφαση για συνέχιση ή μη τού διαλόγου. Σάς παρακαλώ πολύ στείλτε όλοι την γνώμη σας, διότι το θέμα, κατά τον υποφαινόμενο, είναι σοβαρό, εφόσον υποκρύπτεται ΔΟΛΟΣ πίσω από την τοιαύτη συμπεριφορά τού συνομιλητού μου, με απώτερω στόχο τήν παραπλάνηση ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΜΩΝ.
Σάς ευχαριστώ πολύ εκ τών προτέρων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ
14 Μαΐου 2011 4:56 π.μ.


Εδώ που έφτασες ΔΕΝ μπορείς να κάνεις πίσω. Λες πως θα εκδοθεί το άρθρο αυτό σε βιβλίο. Αν έχεις τέτοιο σκοπό ΔΕΝ μπορείς να αφήσεις αναπάντητα τα όσα γράφει ο Μτι εδώ είτε αυτός λέγεται Δήκτης ή αντίχειρας ή ακόμα και κουλοχέρης.

nadia είπε...

εάν κάποιος μπαίνει και υποκρίνεται και δεύτερο πρόσωπο είναι δευτερεύον στην συζήτηση. μειώνει μόνο τον ίδιο που προσπαθεί να υποστηρίξει κάτι που θεωρεί αλήθεια με μικρά ψεματάκια (αυτό μπορεί να το σκεφτεί ο ίδιος για τον εαυτό του αλλά και για την αλήθεια που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει). ο κύριος Γιώργος στην όποια περίπτωση δεν μπορεί να αποχωρήσει από το θέμα. νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ δεν θα θέλανε οι κύριοι δείκτης και αυτόχειρας μιας και που η συζήτηση έχει κρατήσει τόσες μέρες. θα συμφωνήσω στο ότι καλό θα ήταν τα θέματα που παραθέτουν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα κάθε φορά.


ΝΑΝΤΙΑ

Ανώνυμος είπε...

@Ολλανδός.
Αυτό με τις <> δεν το κατάλαβα, μήπως μπορείς να το εξηγήσεις.

@Το Καρχαρίνι ειπεν και ελάλησεν:

"Μην είστε όμως τόσο σίγουρος διότι η τεχνολογία σήμερα έχει τη δυνατότητα να το κάνει να φανεί."

Βάλτε και την ΚΥΠ. Το όλο σενάριο είναι για γέλια.

Πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Τσιμπιρίδης απλώς βρήκε μια αφορμή για να κερδίσει χρόνο, μπας και βρει τίποτα με τρεις μέρες και τρεις νύχτες έρευνας.

Κύριε Τσιμπιρίδη, ο λαός σου και εγώ σε εκλιπαρούμε να μην αποχωρήσεις από την συζήτηση. Θέλουμε να δούμε τα σημεία ένα ένα.

Pleaseeeeeeeeee


Και θες να σου πω κι ένα μυστικό. Εσύ μπορεί να φαντασιώνεσαι ότι επικοινώνησα με το Μπρούκλιν ή με το φεγγάρι. Σου αρέσει εκ του μηδενός να δίνεις αξία στον εαυτό σου, κύριε φουσκωμένο μπαλόνι.

Αλλά η αλήθεια είναι πως όλο το κατασκεύασμά σου το διέλυσα μόνο με δυο ώρες μελέτης. Με μια αναζήτηση λέξεων και με αντιπαραβολή με το εβραϊκό κείμενο, και πάπαλα. Αυτά που βρήκα στα λεξικά, που τα είδατε και με τα ματάκια σας αλλά τα θεωρήσατε ανάξια στοχασμού, επιβεβαιώθηκαν πλήρως.


Αντίχειρας

nadia είπε...

κύριε αντίχειρα για να είμαι ειλικρινής δεν φαίνεται κάπου να διαλύσατε κάποιο κατασκεύασμα! ίσως γιατί μονίμως τα θέματα που αναπτύσσετε (και εσείς και ο κύριος Γιώργος) μπλέκονται.

ΝΑΝΤΙΑ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Νάντια, είναι αλήθεια πως όταν μπλέκονται πολλά σχόλια μαζί είναι δύσκολο να βγει άκρη. Γιαυτό κιόλας θέλω εξέταση τα σημεία ένα προς ένα και χωρίς σάλτσες, χωρίς δηλαδή σχόλια για άσχετα ζητήματα.

Αν διαβάσετε ωστόσο παραπάνω (ή για να το πω πιο σωστά, αν έχετε τις δυνάμεις να διαβάσετε παραπάνω) θα δείτε ότι το κεντρικό σημείο του κυρίου Τσιμπιρίδη είναι ότι ο Ιησούς με τους μαθητές του δεν έφαγαν άζυμα επειδή τάχα η χρήση των αζύμων γινόταν προς το τέλος της 14ης Νισάν και όχι από την αρχή της. Όλο το σκεπτικό με τις θυσίες και τα λοιπά αυτό σκοπεύει να δείξει.

Ένα μόνο εδάφιο αρκεί για να διαλυθεί όλο το οικοδόμημα:

«Εφτά ημέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί… Από τις δεκατέσσερις του πρώτου μήνα, το βράδυ (ερέβ), ως το βράδυ (ερέβ) της εικοστής πρώτης θα τρώτε άζυμο ψωμί.» Έξοδος 12:18.

Αυτό το εδάφιο εξηγεί επακριβώς ποια ήταν η περίοδος βρώσης των αζύμων: ήταν από την αρχή της 14ης Νισάν, καθότι οι ημερολογιακές ημέρες άρχιζαν από το βράδυ ή αλλιώς δειλινό. Επομένως, αν ο Ιησούς τήρησε όντως τον θεϊκό νόμο και όχι τις παραδόσεις των Φαρισαίων, τότε έπρεπε το βράδυ της 14ης Νισάν (στο μυστικό δείπνο δηλ.) να φάει επίσης άζυμα.

Το οικοδόμημα του κυρίου Τσιμπιρίδη επίσης γκρεμίστηκε από μια έρευνα των όρων που επεξηγούν ότι η χρονική περίοδος μπιν χα ερεβίν ταυτίζεται με το ερέβ, δηλαδή το ΒΡΑΔΥ, ή το ΛΥΚΟΦΩΣ ή το ΔΕΙΛΙ. Αυτό το λένε τα σύγχρονα λεξικά της εβραϊκής και αυτό λένε οι σύγχρονες μεταφράσεις της Βίβλου, όπως και η Ορθόδοξη. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον μπροστά στο προηγούμενο, επειδή αυτό είναι ένα σκαλοπάτι για να φτάσουμε στο χρόνο εορτασμού του Πάσχα, όπου ξέρουμε πως υποχρεωτικά έτρωγαν άζυμα.


Αντίχειρας

αλεξης, είπε...

@Ο "ΜΥΣΤΙΚΟΣ" ΔΕΙΠΝΟΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΖΥΜΑ.

ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ.@
αντιχειρ
Κυριε αντιχειρα τι μας λετε??ενα θεμα αιωνων το λυσατε με δυο τρια σχολια???και λετε τον κ (τσιμπι) οπως τον ειπες!!!!οτι ταχα αυτος υπερυφανευται???λοιπον ακουστε!!!η μαλλον διαβαστε!!!1)παροντες δεν ησασταν οποτε δεν το ειδατε απλα εικαζεται!!2)η αγια γραφη δεν λεει αυτολεξη "αζυμον αρτον εφαγε ο Κυριος"οποτε παλι εικαζεται!!!
Υπαρχει ομως κατι κυριε αυτοχειρα που μας επιβεβαιωνει οτι ηταν ενζυμος ο αρτος !!κατι του οποιου εσεις (η σκοπια)εχεται κλεψει,παραλαξει,και αλλοιωσει ενα κοματι της!!!Και δεν ειναι αλλη απο τη παραδοση της εκκλησιας μας εκ της οποιας δανηζεσται (με καλπικο τροπο)την Αγια γραφη!!
Γιατι κυριε αντιχειρα αυτο το κοματι της παραδοσης το ανεχαιστε,το διαβαζεται το επικαλειστε και ταχα το πιστευευται κιολας και ανακαλυπτεται και δογματα χωρις να ειστε καν σιγουροι(τα βιβλια σας ειναι γεματα με ΑΝ και ΙΣΩΣ)
Ε λοιπον απο κει που κλεψατε την γραφη ελεγε καπου πως ο αρτος ειναι ενζυμος!
Δικαιωμα σας ειναι να λετε και να δανειζεστε(κλεβετε) οτι θελετε αλλα η αληθεια βρισκεται στην εκκλησια αν εμπιστευστε την γραφη πρεπει να εμπιστευθειτε και το οτι ηταν ενζυμος ο αρτος!!!

Ανώνυμος είπε...

@ Αλέξης

Το Τσίμπι το είπε ο Δήκτης, όχι εγώ.

Το σχόλιό σου έχει τόση αξία όσο να σου πει κάποιος Μάρτυρας: "αφού κάτι το λέει η Σκοπιά, εμένα μου αρκεί". Αν θα έλεγες φανατικό κάποιον Μάρτυρα που θα αρνιόταν αυτά που λέει η Γραφή επειδή η Σκοπιά λέει κάτι άλλο, άλλο τόσο μπορώ να πω εγώ εσένα φανατικό που πιστεύεις μια άποψη απλώς και μόνο επειδή την είπαν κάποιοι παπάδες που ζούσαν από τα λεφτά του αυτοκράτορα.

Φυσικά έχεις δικαίωμα να βλέπεις έτσι τα πράγματα, αλλά κακώς μπαίνεις στη διαδικασία του διαλόγου με τον αλλόθρησκο όταν δεν έχεις καμία κοινή βάση.


Αντίχειρας

Αντίχειρας-Δείκτης (Δήκτης)-Μέσος είπε...

Καί 'γώ συμφωνώ μέ όσους θέλουν τήν συνέχιση του διαλόγου.

Σε καμια περίπτωση όμως δέν νομίζω οτι προάγουν ένα διάλογο οι ειρωνείες καί τά υποτιμιτικά σχόλια. Τά επιχειρήματα έχουν από μόνα τους την δυναμική τους δέν χρειάζεται νά τά συνοδεύουμε μέ υποτιμιτικούς χαρακτηρισμούς γιά νά αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία.Συγγνώμη γιά τήν διδασκαλία...

Γιώργο, γνωρίζεις αρκετά καλά ότι οι "Μ.τ.Ι" επιδιώκουν τήν δημιουργία εντυπώσεων ελλείψῃ επιχειρημάτων.

Μήν τους χαρίζεις πράγματα πού δέν τους ἀνήκουν. Τήν εντύπωση εννοώ ότι φεύγεις γιατί δέν έχεις επιχειρήματα.

Ξέρουν πολύ καλύτερα από εσένα άν τους απαντάς στα επιχειρήματά τους...

Συνεπώς η συνέχεια εξυπηρετεί τήν Αλήθεια καί όχι τις εντυπώσεις. Αυτές απασχολούν τούς ΜτΙ.

Ευχαριστώ
Αντίχειρας-Δείκτης (Δήκτης)-Μέσος

Ανώνυμος είπε...

@ Δείκτης - Αντίχειρας - Μέσος

Η παλάμη ανοίγει και το φάσκελο ετοιμάζεται (αστειάκι)


Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Την αλήθεια και την ειλικρίνεια την έχει όπως ΛΕΕΙ ΣΤΕΓΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΛΤΣΕΣ.

Οι σάλτσες ανεβάζουν την χοληστερίνη και δείχνουν ότι το φαί ήταν.... χαλασμένο.

Αντίχειρας

αλεξης. είπε...

@Και κάτι δεύτερο Αλέξη. Αν σου αρέσει το φέρσιμό τους, κάποια μέρα θα γίνεις κι εσύ ένας σαν κι αυτούς.

Αντίχειρας@
ΦΙΛΤΑΤΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡ ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΙΛΑΣ ΕΙΡΩΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΧΗΜΟ ΤΡΟΠΟ ΟΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΞΕΝΕΥΣΕ ΑΝ ΣΕ ΤΣΓΓΛΑΝΕ ΛΙΓΟ ΤΑ (ΣΑΙΝΙΑ)ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΣ??ΑΝ ΕΣΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕΣ ΕΤΣΙ ΤΟΤΕ ΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΧΘΩ ΑΛΛΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΟΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ!!
ΚΟΙΤΑΧΤΕ ΚΥΡΙΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΤΑΙ ΛΑΘΟΣ!!!ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΩ ΠΕΡΕΤΕΡΩ ΣΑΣ ΑΦΗΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΚΛΕΒΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ!ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΔΥΚΝΥΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ!!!!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΥΡΙΕ ΧΕΡΙ-ΧΕΛΙ.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

@Το Καρχαρίνι ειπεν και ελάλησεν:

"Μην είστε όμως τόσο σίγουρος διότι η τεχνολογία σήμερα έχει τη δυνατότητα να το κάνει να φανεί."

Βάλτε και την ΚΥΠ.
Το όλο σενάριο είναι για γέλια.
Αντίχειρας
14 Μαΐου 2011 3:55 μ.μ.


Είναι σε όλους γνωστό, τουλάχιστον σε όσους ασχολούνται με την τεχνολογία ότι ο καθένας μας έχει δικό του ξεχωριστό IP.

Αν το ΙP το δικό σου ταιριάζει με το IP του Δήκτη, τότε ή αδέλφια είστε ή πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Τόσο απλό είναι να φανεί και ΔΕΝ χρειάζεται καμία ΚΥΠ αρκεί ΜΟΝΟ ο blogger να έχει τη δυνατότητα να το δει.

Εν πάσει περιπτώσει εμένα ΔΕΝ με ενδιαφέρει αν είσαι ο ίδιος.Αυτά είχα να σου πω και ΔΕΝ επιθυμώ να γεμίσω το blog με εκτός θέματος σχόλια.

Ανώνυμος είπε...

@ Καρχαρίνι

Αν δεν ταιριάζουν οι IP θα το πει αυτό δημόσια ο κύριος Χρήστος ώστε να ζητήσει επίσης δημόσια συγνώμη ο κύριος Τσιμπιρίδης για τις αρρωστημένες φαντασιώσεις του;

Εεε;;;


Αντίχειρας

nadia είπε...

μπορώ να κάνω μια ερώτηση? πραγματικά δεν είναι εύκολο να ανατρέξω σε όλα τα σχόλεια που έχουν παρατεθεί. και παραδέχωμαι πως δεν γνωρίζω εις βάθος αρκετά θέματα (σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συνομιλητές). από αυτά που καταλαβαίνω οι ΜτΙ θεωρούν πως στο δείπνο ο Ιησους έφαγε άζυμο ψωμί λόγω της απαγόρευσης του ένζυμου ψωμιού (το οποίο μετά απο λίγες ώρες θα καταλύωνταν)?

ΝΑΝΤΙΑ

Ανώνυμος είπε...

@ Νάντια

Θεωρούμε ότι εφόσον ο Ιησούς δεν παραβίαζε τον Νόμο του Θεού, το βράδυ της 14ης Νισάν, τέλεσε πρώτα το εβραϊκό Πάσχα και ύστερα τον "Μυστικό" Δείπνο, υποχρεωτικά με άζυμο άρτο.

Αυτό συμβαίνει διότι ο Ιησούς είχε δώσει στους μαθητές του την οδηγία να κάνουν όλες τις ετοιμασίες για το Πάσχα, χωρίς όμως οι μαθητές του να ξέρουν τι θα ακολουθούσε.

Κατά τη διάρκεια του Δείπνου, ο Ιησούς παρήγγειλε να το κάνουν αυτό, τη βρώση του άρτου και την πόση του οίνου, εις ανάμνησιν του θανάτου του.

Οπότε οι Μάρτυρες κάθε 14 Νισάν, ετησίως, τηρούν αυτή την αναμνηστική τελετή χρησιμοποιώντας άζυμους άρτους και κόκκινο οίνο.

Στους Ορθοδόξους η γιορτή αυτή δεν υπάρχει ακριβώς έτσι. Υπάρχει η Θεία Ευχαριστία, που γίνεται κάθε Κυριακή, και γίνεται με ένζυμο άρτο.

Υπάρχει επίσης το Χριστιανικό Πάσχα, που είναι μετεξέλιξη της αρχικής γιορτής.

Ο κύριος Τσιμπιρίδης θέλησε να θίξει το ζήτημα των άρτων για να μας πει: "Μια γιορτή έχετε όλη κι όλη και την κάνετε λάθος". Εγώ θα περίμενα να μας είχε πει πώς άλλαξε η αρχική γιορτή και έγινε το Πάσχα που όλοι γνωρίζουμε με τα κατσίκια, τις μαγειρίτσες, τα αυγουλάκια, τα κουνελάκια και διάφορα άλλα παγανιστικά έθιμα.

Επίσης, αν έχουμε δίκιο σε αυτό (ως προς τους άρτους), τελικά η Θεία Ευχαριστία είναι που τελείται λάθος και όχι η δική μας γιορτή.


Αντίχειρας

Χρήστος – αντιαιρετικός είπε...

Δυστυχώς το blogspot.com εξακολουθεί να κάνει κόλπα. Και όπως χτες εξαφάνισε τα σχόλια του κ. «Αντίχειρα» έτσι σήμερα εξαφάνισε και το σχόλιο του Έλληνα της Ολλανδίας, ώστε η διόρθωση που έκανε να είναι όντως ακατανόητη. Ευτυχώς σε μας το σχόλιο ήρθε πλήρες στο ιμέηλ μας και γι’ αυτό το βάζουμε και ζητάμε συγγνώμη από τον Έλληνα της Ολλανδίας, έστω και αν δεν είναι δικό μας το φταίξιμο.
Πριν το βάλουμε όμως κάποιες επισημάνσεις.
Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις της κ. Νάντιας και του κ. Επώνυμου, διότι με τα «σεντόνια» σχόλια που μπαίνουν ένθεν και κακείθεν είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθηθεί ο διάλογος. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη αυτό από τους διαλεγόμενους. Κύριε Αλέξη να σας συγχαρώ για την αυτοσυγκράτησή σας ώστε να μην οδηγηθεί ο διάλογος αλλού.
Κύριοι The Little Fish Nemo και «Αντίχειρα» σταματήστε παρακαλώ το ζήτημα με το IP. Το θέμα εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα του καθενός τα οποία σέβομαι απόλυτα. Τέλος μ’ αυτό το θέμα.

Ακολουθεί το σχόλιο του Έλληνα της Ολλανδίας.

Χρήστος – αντιαιρετικός

ELLHNAS THS OLLANDIAS είπε...

K Antixeira, ti einai ayta poy mas lete, kalyptomenos piso apo orologies kai parapompes poy den anagnorizete.Isxyrizestai oti, apo tin arxi tis 14hs NISAN, mexri tin arxi tis 21hs NISAN, eprepe na trone ta AZYMA. kAI LETE STON k Tsimpiridi, "Ara auta pou les oti ean etroge o Ihsous azuma tha paraviaze to Nomo EINAI SAXLAMARES". An h arxi tis 14hs NISAN einai to telos tis 13hs NISAN,tote mas lete oti afoy etrogan ta AZYMA stin arxi tis 14hs eos tin arxi tis 21hs <<kata parabasi toy edafioy Leyit.23:6 poy leei "Kai tin DEKATH PEMPTH hmera aytoy toy MHNA (Nisan)einai h GIORTH TON AZYMON ARTON toy IEXOBA. Efta hmeres prepei na trote AZYMOYS ARTOYS (parap. apo MNK), tha eprepe na sfaksoyn kai to ARNI stis 13 NISAN pros tin espera, gia na einai etoimo na fagothei me ta AZYMA, stin arxi tis 14hs kai oxi sto telos 14hs kai arxi 15hs, opos orize o NOMOS. O IHSOYS omos synelifthei stis 12 ta mesanyxta kai o xronos apo tin espera mexri ton DEIPNO den htan arketos gia na sfaksoyn anni na to psysoyn na to fane na toys plynei ta podia kai na kanei tin DIATHIKI me toys mathites toy.Os ek toytoy, ta logika symperasmata poy apodeiknyontai kai apo tin Grafi k Antixeira einai...... O IHSOYS DEN EFAGE SIGOYRA AZYMA, isos efage arni poy omos den htan to PASXALIO kai kserete giati k Antixeira, dioti den mporoyse na ginei h ARXH toy NOMOY PARABATHS.

nadia είπε...

για το τι τρώμε την Κυριακή του Πάσχα δεν θα το σχολιάσω γιατί δεν θα δώσω έγκυρη απάντηση για το αν πρόκειται για έθιμο που πηγάζει από την Θρησκεία μας ή από την ιστορία της χώρας μας (όλοι ξέρουμε ότι ο Ιησούς δεν σουβλίστικε άρα σίγουρα δεν σουβλίζουμε για αυτό το λόγο! έτσι και αλλιώς το θέμα της συζητήσεώς μας δεν είναι αυτό).
αυτό που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής απλό. όλοι δεχόμαστε πως ο Ιησούς δεν είναι παραβάτης του νόμου. αν ισχύει ότι μόνο το συγκεκριμένο ψωμί επιτρεπότανε πως έγινε τότε το δείπνο? αφού η ίδια η ουσία και τα συστατικά του ψωμιού μεταλλαχθήκανε στο σώμα του και το κρασί στο αίμα του. παραβολικό σίγουρα δεν είναι. άλλωστε αν δεν κάνω λάθος και εσείς λέτε ότι μόνο στους αποστόλους δόθηκε αυτό και είναι λάθος να παίρνουμε οι υπόλοιποι την Θ. Κοινωνία(τουλάχιστον από την θεώρηση την δική μας πως αυτή είναι η Θ. Κοινωνία). από την άλλη σε ώρα κατάλυσης δεν απαγορεύεται κάτι. αντιθέτως η μετάλλαξη αυτή δεν θα ήταν μέσα στους νόμους και τηρώντας όλες τις συνήθειες?

ΝΑΝΤΙΑ

Unknown είπε...

Καλό θα ήταν να δούμε το θέμα και από ιστορικής πλευράς. Πέρα, δηλαδή, από την παράθεση και ερμηνεία των Αγιογραφικών χωρίων, καλό θα ήταν να δούμε πότε και που ιστορικά μαρτυρείται η χρήση των αζύμων στην Θ. Ευχαριστία.

Με βάση τον Στεφανίδη,η χρήση των αζύμων ήταν άγνωστη πριν τον 9ο αιώνα μ Χ. Τα άζυμα ήταν καινοτομία των δυτικών. Αναφέρει συγκεκριμένα, "«Καταπολεμήται όμως εν νέον εκκλησιαστικόν έθιμον, τα άζυμα, ήτοι η εν θεία ευχαριστία χρησιμοποίησις αζύμου άρτου. Τα άζυμα εισήχθησαν την Θ’ εκατονταετηρίδα, δια τούτο ο Φώτιος δεν έκαμε λόγο περί αυτών. Κατεπολεμήθησαν πρώτην φοράν υπό του Κηρουλαρίου από του έτους 1046». (Εκκλ. Ιστορία σελ. 376, 6η έκδοση).

Επίσης, περί καινοτομίας μιλούν και ο Αθανάσιος ο Πάριος, και ο Συμεών Θεσ/κης.

Ο Αθανάσιος ο Πάριος αναφέρει.
«Πολλαχώς παρανομούσι παίδες Λατίνων εν τώδε τω Θειοτάτω μυστηρίω, εξαιρέτως δε τα τρία ταύτα. Πρώτον ότι άζυμα εισάγουσιν, αντί ενζύμων….» (Επιτομή σελ. 360).

Ο Συμεών Θες/κης αναφέρει.
«Και ουδέν την ιερουργίαν ούτοι αμώμητον, αλλά παρά την παράδοσιν ενεργούσι, προηγουμένως μεν δι’ αζύμων…» (Διάλογος, Τινά εις α καινοτομούσι Λατίνοι).

«…μετά του ενζύμου άρτου προσφέρομεν, ως και παρελάβομεν παρά Χριστού του Θεού ημών και των αποστόλων αυτού και των πατέρων ημών»
Για να μην γίνεται αυθαίρετη ερμηνεία των αγιογραφικών χωρίων,πιστεύω οτι καλό θα ήταν να υποδειχθεί μαρτυρία για την χρήση αζύμων απο την μαρτυρία της αρχαίας Εκκλησίας ΡΗΤΑ. Η πίστη ΆΠΑΞ παραδόθηκε, επομένως αν παραδόθηκε η χρήση των αζύμων θα πρέπει να αναφέρεται κάπου ρητά. Οι καθηγητές αναφέρουν οτι δεν υπάρχει τέτοια μαρτυρία, πριν τον 9ο αιώνα.

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

Pali k Antixeira les gia koynelia, ayga, mageiritsa kai paganeies. Kala re file, meta thn ANAMNHSH eseis oi mti ti trote, gia na mhn sas prosapsoyn katigories paganistikes ,pasatempo h glistrides, (eidos xortoy).Ayta se peiraksan kai oxi to gegonos, oti OI ANTIPROSOPOI TON AZYMON exoyn oloi pethanei kai eno h giorth isxyei gia toys ORTHODOKSOYS,gia esas den isxyei pleon,na mathainei kai h Nantia?

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

K Dikti oi anafores se xiliades arnia kai episkeptes den exei telos kai moy les an to katalaba.Molis analyetai h mia erxetai h alli.Giati na pistepso, oti oti elege o IOSHPOS htan ola sosta,( den leo oti htan psemmata alla arithmitika lathos).Alla esy kopanas ta EKATOMMYRIA, gia na katafereis na kaneis kideia, stin meleti toy k Tsimpiridi.Kai nomizeis oti me ypekfyges, apo ton ena istoriko ston allo kai apo ton ena patera ston allo ,tha katafereis na gkremiseis esto kai ena toyblo apo to toixo toy k Tsimpiridi, apla toy rokanizeis ton xrono kai tha argisei na bgei ston aera h epomeni meleti.Ksero ego poy einai to problima soy k Dikti , ksero poly kala.

The Most Dangerous Internetic Shark είπε...

Ανώνυμος είπε...
@ Καρχαρίνι

Αν δεν ταιριάζουν οι IP θα το πει αυτό δημόσια ο κύριος Χρήστος ώστε να ζητήσει επίσης δημόσια συγνώμη ο κύριος Τσιμπιρίδης για τις αρρωστημένες φαντασιώσεις του;

Εεε;;;
Αντίχειρας
14 Μαΐου 2011 5:16 μ.μ.


Είδες που ΔΕΝ χρειάζεται η ΚΥΠ ;;; Είδες που γράφεις σχόλια για να περάσει η ώρα;;;
Ναι! Συμφωνώ μαζί σου! Μόνο από το IP θα φανεί 100% ότι είσαι το ίδιο άτομο ή τουλάχιστον κάποιος γνωστός σου, αν όχι αδερφός σου, ας πούμε.

Κύριοι The Little Fish Nemo και «Αντίχειρα» σταματήστε παρακαλώ το ζήτημα με το IP. Το θέμα εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα του καθενός τα οποία σέβομαι απόλυτα. Τέλος μ’ αυτό το θέμα.

Ακολουθεί το σχόλιο του Έλληνα της Ολλανδίας.

Χρήστος – αντιαιρετικός
14 Μαΐου 2011 6:01 μ.μ.


Από τη στιγμή που έχεις το ελεύθερο από τον «Αντίχειρα», το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσεις.

Δεν ξέρω όμως αν σε καλύπτει η δήλωση του εδώ υπό τη μορφή σχολίου, αν και όποτε εγερθεί θέμα προσωπικών δεδομένων εναντίον σου.
Μέχρι να γίνει αυτό όμως, δηλ. η αποκάλυψη του ΙP, λυπάμαι που το λέω, το θέμα αποτελεί ένα αβέβαιο ζήτημα.

Nα το διατυπώσω καλλίτερα: εσύ ξέρεις αν ταιριάζουν τα IP ενώ εμείς , όχι.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

Πολύ σωστή η παρατηρησή σας για το "χρισμένο υπόλοιπο" κ. Έλληνα της Ολλανδίας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προσκαλώ μετά το πέρας της συζήτησης στον παρόν άρθρο τον κ. Αντίχειρα στο άρθρο μου "Η τελετή της ανάμνησης ή το ασανσέρ της Σκοπιάς" να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Να μας λύσει άλλωστε και την απορία γιατί φέτος για πρώτη φορά η Σκοπιά στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν αναφέρει τον αριθμό των χρισμένων, όπως έκανε τα άλλα χρόνια.


Χρήστος - αντιαιρετικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Ενημερώνω τούς αγαπητούς αναγνώστες, ότι το τεχνικό πρόβλημα που υπήρξε στο www.blogspot.com έσβησε κάποια μηνύματα τα οποία κατόπιν συννενοήσεως με τον υπεύθυνο τού blog τα επαναφέρω όπως ακριβώς δημοσιεύθησαν. Όλα τα μηνύματα δημοσιεύθησαν με ημερομηνία 12 Μαίου 2011 07:00 π.μ.


Αγαπημένε μου φίλε Δήκτη

Επίτρεψέ μου πριν σχολιάσω την απάντησή σου, να ασχοληθώ ολίγο με το έτερο, άρτι αφιχθέν ‘αδελφάκι’ σου, τον Αντίχειρα, ο οποίος, μόλις μού πρότεινες να εύρω άλλον Μάρτυρα να μού απαντήσει εις αυτά που σε ρωτάω, ξαφνικά ενεφανίσθη από το πουθενά, πέταξε την μάσκα τού ποιητού και συνθέτου, κι είπε να ορθώσει το ανάστημά του προς υποστήριξη τού οικοδομήματος τής Σκοπιάς, διότι διεπίστωσε ότι ΗΔΗ άρχισε να καταρρέει! Προέταξε λοιπόν τα στήθη του και είπε: «Εγώ είμαι εδώ κ. Τσιμπιρίδη, και πάρτε και τις κατάλληλες παραπομπές που γκρεμίζουν την βάση τής συλλογιστικής σας»!!!

Δεν μού λες αγαπητέ Αντίχειρα, έχεις έως τώρα διαβάσει με προσοχή τον διάλογο που διεξάγω από 27 Απριλίου έως σήμερα, με τον ‘ομόπιστό’ σου, Δήκτη; Δεν είδες τι ζόρι έχει τραβήξει έως τώρα το ‘αδελφάκι’ σου που τόλμησε να αμφισβητήσει την μελέτη περί τών αζύμων; Θέλεις να υποστείς κι ΕΣΥ τα ίδια; Σε τρώει ο σβέρκος σου; (Για να μην πω άλλο σημείο τού σώματός σου). Ή θέλεις σώνει και καλά να επιβεβαιώσεις το ψευδώνυμό σου; (‘Αυτόχειρ’ 6 Μαίου 2011 8:59 π.μ.). Έχεις δηλαδή όρεξη για αυτοκτονίες;

Λοιπόν, για να δεις πόσο επιεικής είμαι μαζί σου, σού δίνω μία ευκαιρία να ανακαλέσεις ό,τι είπες! Θα βγάλεις λοιπόν ΚΙ ΕΣΥ την τσίμπλα από τα ματάκια σου (μιά που δεν νομίζω να ρίχνεις λίγο νεράκι στο πρόσωπό σου το πρωί όταν ξυπνάς, κι έχει συσσωρευθεί άφθονη), και πριν κάνεις την παραμικρή κριτική εις την μελέτη μου, ΠΡΩΤΑ θα διαβάσεις το κεφάλαιο ‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’, και θα διαπιστώσεις ότι εις τα χωρία που επικαλούμαι: ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41, Β΄ ΧΡΟΝ. (Β΄ ΠΑΡ. Ο΄) ΛΕ:14-16, Γ΄ ΒΑΣ΄ (Α΄ ΒΑΣ. Εβρ.) ΙΗ:27,29, τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί ότι έλαβον χώρα εις το ‘ανά μέσων τών εσπερινών’ διάστημα, διαδραματίζονται ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ κι όχι ΒΡΑΔΥ όπως εσύ προσπαθείς απεγνωσμένα να αποδείξεις! Άσε λοιπόν τα παραμύθια ότι συμφωνούν όλοι με το Ενόραση, διότι όσοι κατέχουν λίγα πράγματα από την Γραφή και είναι σοβαροί ερευνητές, όπως το αδελφάκι σου ο Δείκτης, ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ. Άσε λοιπόν την καραμέλα τών μεταφράσεων, και το τι μεταφράσεις έχω εγώ υπ’ όψιν. Αυτά θα τα μάθεις αφού ΠΡΩΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΘΕΣΗ εις τα ανωτέρω χωρία, και εις ποίον τμήμα τής ημέρας αναφέρονται.

Και για το ότι το σχόλιό σου σβήστηκε από τον διαχειριστή αυτό να μην σε αγχώνει καθόλου, διότι θα το αναδημοσιεύσω εγώ για δύο λόγους:

1ον) Για να μην θεωρείς τον εαυτό σου αδικημένο, διότι ενώ βρήκες κάτι που ‘κολλάει στον τοίχο’ τον υποφαινόμενο και γκρεμίζει την συλλογιστική του, ο διαχειριστής σού το έσβησε, κι έτσι οι αναγνώστες δεν θα ενημερωθούν για το συγκεκριμένο ‘κόλλημα’ που πέτυχες, και

2ον) Για να καταλάβει ο κόσμος τις κοτσάνες που πετάς και να ενημερωθεί επ’ αυτών.

Ένα πράγμα μόνο θα σού πω: «Κούνια που σε κούναγε»! Αλλά, όπως προανέφερα, θα σε αφήσω μιά-δυό ημέρες ακόμη στην ‘κούνια’ σου να το ευχαριστηθείς, και να το σκεφτείς καλύτερα πριν αποφασίσεις να μπεις στον διάλογο. Γιατί μετά, για το ΜΟΝΟ σημείο για το οποίο να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναέχεις φαγούρα είναι ο σβέρκος σου, λόγω τών αλλεπάλληλων ‘καρπαζιών’ οι οποίες δεν θα ξέρεις από πού σού πρωτοέρχονται!

Λοιπόν αγαπητοί αναγνώστες, ο αξιότιμος ακόλουθος τού ‘πιστού και φρονίμου δούλου’, έγραψε τα εξής τα οποία, λόγω ανωνυμίας, ο διαχειριστής τα διέγραψε:

"Και θα το κρατήσετε ζωντανό ως τη δέκατη τέταρτη μέρα του μήνα, και ΤΟ ΒΡΑΔΥ θα το σφάξετε." Έξοδος 12:6 Ορθόδοξη μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας.

Με αυτή την παραπομπή, ο ‘Αυτόχειρ’ θεωρεί ότι γκρέμισε την συλλογιστική μου αλλά και γενικά όλη την μελέτη μου περί τών αζύμων. Είπε επί λέξει: «Σβήσατε απλώς ένα ανώνυμο σχόλιο ή ένα ντοκουμέντο που γκρέμιζε την βάση της συλλογιστικής του κυρίου Τσιμπιρίδη;».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Σου ξαναλέω λοιπόν ότι θα σε αφήσω μία-δύο να ξαναδιαβάσεις τον διάλογο με τον Δήκτη που ξεκίνησε εις τις 27 Απριλίου, να διαπιστώσεις ιδίοις όμμασι το ‘ζόρι’ που τράβηξε αυτός που ανέλαβε να διαψεύσει την συγκεκριμένη εργασία, να ξαναδιαβάσεις την μελέτη μου και ειδικά το κεφάλαιο ‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’, κι αν δεν κατέβεις μόνο σου από την ‘κούνια’ που είσαι τώρα και την απολαμβάνεις, θα προσγειωθείς ανώμαλα αργότερα.

Έχε δε υπ’ όψιν σου, αγαπητέ ‘Αυτόχειρα’, ότι ΠΡΟ οποιασδήποτε (ευσεβιστικής) θύραθεν ερμηνείας, ΙΣΤΑΤΑΙ Η ΓΡΑΦΗ! Αυτό δεν διακηρύττει και ο δούλος όταν γράφει:

«Έτσι, είχε την άποψη (ο Russell) ότι, αν κάποιο μέρος τής Αγίας Γραφής είναι δυσνόητο, κάποιο άλλο μέρος τού θεόπνευστου Λόγου πρέπει να το διευκρινίζει και να το ερμηνεύει» (Μάρτυρες τού Ιεχωβά, Διαγγελείς τής Βασιλείας, κεφ.5, σελ. 54) ή

«Πόσο καλό είναι να γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή δεν επιδέχεται οποιαδήποτε ερμηνεία. Όταν αφήνουμε τον Συγγραφέα της να την ερμηνεύει για μας, είναι στ’ αλήθεια ‘ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για να βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, για διαπαιδαγώγηση με δικαιοσύνη’» (Σκοπιά 15.12.1988, σελ.5).

Συμφώνως λοιπόν προς τα ανωτέρω έντυπα, η ΙΔΙΑ η Γραφή διευκρινίζει τον εαυτό της και ‘βάζει τα πράγματα στη σωστή τους θέση’. Άρα λοιπόν, ακολούθησε τις συμβουλές τής αυθεντίας που ονομάζεται ‘πιστός και φρόνιμος δούλος’, άνοιξε τα ματάκια σου, διάβασε τα χωρία που από μόνα τους ερμηνεύουν το ΕΞΟΔ. ΙΒ:6, κι έτσι περιττεύουν οι εξωβιβλικές ερμηνείες, εξηγήσεις και μεταφράσεις. Ακολούθησε δηλαδή την συμβουλή τού ‘αδελφού’ σου Δήκτη όταν, ΠΟΛΥ ΟΡΘΩΣ, σε συμβούλευσε: «Επίσης καλό θα ήταν ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΙΝ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ. Αυτά που λέει το αγγλικό κείμενο που παραθέτεις, τα λέει και ο Τσιμπιρίδης στο άρθρο του. Μην επαναλαμβάνεις, γίνεσαι κουραστικός πληκτικός γραφικός» (9 Μαίου 2011 2:39 π.μ.).

Βλέπεις πόσο επιεικής είμαι μαζί σου; Δεν σού ζητάω να αναιρέσεις την κοτσάνα που είπες, ότι το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα είναι ΒΡΑΔΥ, ούτε την ειρωνεία που ξεστώμισες, προσβάλλοντας ΟΛΟΥΣ όσους συμμετέχουν εις τον παρόντα διάλογο, αποκαλώντας τους ΣΑΙΝΙΑ («Μα καλά, ούτε ο Τσιμπιρίδης ούτε κανείς από τα σαϊνια εδώ…». Απλά σού δίνω μία ευκαιρία, πριν συνεχίσεις τον διάλογο και υποστείς αυτά που υπέστη ο ‘ομόπιστός’ σου, πριν δηλαδή αποφασίσω να σού ανταποδώσω ΚΙ ΕΓΩ τα συγχαρητήρια που μού έδωσες («Τα συγχαρητήριά μου. Και εις ανώτερα») σού δίνω τον χρόνο να ξανασκεφτείς καλύτερα αυτό που πρόκειται να κάνεις, να διαβάσεις την επιχειρηματολογία που αναπτύσσω εις το κεφάλαιο που σού είπα (‘Ο ακριβής χρόνος τής πασχαλίου θυσίας’), κι αν παρόλα αυτά ο σβέρκος σου συνεχίζει να σε τρώει.....εδώ είμαστε εμείς!

Και τώρα... αγαπημένε μου φίλε Δήκτη!

Ειλικρινά σού ομιλώ συγκινήσεως διεπέρασαν τον εσωτερικό κόσμο τού γράφοντος άμα τη αναγνώσει τής τελευταίας σου απαντήσεως και δη τής τελευταίας αυτής παραγράφου: «...δεν συμφωνώ με όλα όσα ισχυρίζονται οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά. Βρες έναν Μάρτυρα τού Ιεχωβά να σου απαντήσει στα όσα...ρωτάς». Κατόπιν τών ασφυκτικών πιέσεων που εδέχθης, ξέσπασες εις κρίσιν, όχι Συνειδήσεως ακόμη (πρβλ. Raymond Franz), όπερ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ, αλλά εις κρίσιν Ειλικρινείας. Τέτοιος προτιμάω να είναι ο συνομιλητής μου, ερευνητής αλλά ταυτοχρόνως και ειλικρινής. Το αυτό δε ευελπιστώ να υιοθετούν και όλοι οι αναγνώστες.

Οπότε αγαπητέ μου Δήκτη, η συζήτησή μας μεταβαίνει πλέον εις άλλο επίπεδο! Ας σταματήσουμε λοιπόν τα υπονοούμενα και τις ειρωνείες, αν και ξέρεις από πλευράς μου, ότι όλα αυτά ανήκουν εις το επίπεδο τού humor, εφόσον γνωρίζεις την εκτίμηση που τρέφω εις το πρόσωπό σου. Ξέρεις πολύ καλά επίσης, ότι οι προθέσεις μου απέναντί σου, και όχι μόνον προσωπικά εις εσένα, αλλά εις όλους γενικώς τούς πλανημένους αδελφούς, είναι καλοπροαίρετες και αγνές γι’ αυτό άλλωστε και ξεκίνησα την συγγραφή ενός βιβλίου, που φιλοδοξώ να βοηθήσει και να διαφωτίσει τούς δούλους...τού ‘δούλου’! Έως όμως τής περατώσεώς του, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωφέλιμο, κάποια θέματα που έχουν ολοκληρωθεί, να δουν από τώρα το φως τής δημοσιότητος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Δύο από αυτά ήταν η παρούσα μελέτη περί τών αζύμων τής Αναμνήσεως, και το άλλο, αυτό που δημοσιεύθηκε την περασμένη Κυριακή 08.05.11, περί τού άλλου παραμυθιού τής Σκοπιάς, ότι ΤΑΧΑ δεν κοινώνησε ο Ιούδας ή ότι ΤΑΧΑ ο Χριστός δεν προγνώριζε το ηθικό ποιον αυτού που επέλεξε για μαθητή Του! Τελικά φίλε μου Δήκτη, δεν νομίζεις ότι πολλά παραμυθάκια έχει υιοθετήσει εις το δογματικό της πιστεύω η περίφημος Εταιρία Σκοπιά; Εκτός από τα ανωτέρω παραμυθάκια, αυτή η ανεκδιήγητος Εταιρία, εμμέσως πλην σαφώς, υβρίζει και τον ΙΔΙΟ τον Θεό, διότι εφόσον κατά την Γραφή ένα δημιούργημά Του, ένα κτίσμα δηλαδή (όπως τον αποδέχεται η Σκοπιά), όπως είναι ο Ιησούς Χριστός, προγνώριζε το τι μέλλει γενέσθαι ή μέλλει πράξαι ως προς το πρόσωπο τού Ιούδα, (άρα ο Χριστός εφόσον προγνωρίζει είναι ΠΑΝΤΩΓΝΩΣΤΗΣ), ο Ιεχωβά τώρα, που κατά την Σκοπιά, είναι ο Δημιουργός και Κτίστης Του, ΔΕΝ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕ το τι μέλλει γενέσθαι ή μέλλει πράξαι ο προπάτοράς μας ο Αδάμ!!!

«Ο Ιεχωβά ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΣΑΦΩΣ ότι το πρώτο ζευγάρι θα αμάρτανε. Μολονότι πληγώθηκε από την ανυπακοή τού ανθρώπου κι από τα επακόλουθα παθήματα, γνώριζε ότι αυτή η προσωρινή κατάσταση δεν θα απέτρεπε την εκπλήρωση τού αιωνίου σκοπού του για τη γη και τούς ανθρώπους πάνω σ’ αυτή», Σκοπιά 01.01.2011, σελ.15. Θαυμάστε, αγαπητοί αναγνώστες, τις ‘αγιοπνευματικές’ αντιφάσεις εις τις οποίες έχει περιπέσει το ‘ΚΑΝΑΛΙ’ και ο ‘ΑΓΩΓΟΣ’ τού Θεού, όπως αρέσκεται να αυτοαποκαλείται:

«Άφθονη πνευματική τροφή και καταπληκτικές λεπτομέρειες ως προς την εκτέλεση τού Θείου θελήματος ρέουν μέσω τού ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ πραγματικά σαν μία θαυμαστή απόδειξη τής ενεργείας τού Αγίου Πνεύματος» (Σκοπιά 1960, σελ.471).
«Όλοι όσοι θέλουν να καταλάβουν την Αγία Γραφή πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η ‘πολυποίκιλη σοφία τού Θεού’ μπορεί να γίνει γνωστή ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που έχει ο Ιεχωβά, τού πιστού και φρόνιμου δούλου»
(Σκοπιά 01.10.1994, σελ. 8)

Παραμυθάκι λοιπόν το περί τελέσεως Πασχαλίου Δείπνου (όπως ευθέως θα αποδείξω μετά την παραδοχή εκ μέρους σου, ότι δεν συμφωνείς με το Ενόραση), άρα παραμυθάκι και η βρώση αζύμων εις την αρχή τής 14ης Νισάν, άρα η Ανάμνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ δια τής οποίας ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΩΣ η Σκοπιά διακηρύσσει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τον Χριστό ΠΑΡΑΒΑΤΗ τού Νόμου, εφόσον τρώγει Πασχάλιο Γεύμα και καταναλώνει άζυμα ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟ τής Νομίμου ημέρας. Και σαν να μην έφθανε αυτό το ατόπημα, αυτή η ανεκδιήγητη Εταιρία προσκαλεί και μερικές ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων παγκοσμίως, προκειμένου να θαυμάσουν ΑΠΑΝΤΕΣ, ‘εν ενί σώματι και μίαν καρδίαν’ το πόσο μεγάλος παραβάτης ήτο ο Χριστός!!!

Για να μην αναφέρω και την κατ’ εξοχήν ΠΑΡΑΜΥΘΑΡΑ τού ‘δούλου’ περί ενάρξεως ‘τών καιρών τών εθνών’ εις το έτος ΑΠΑΤΗ 607 π.Χ. και την κατά συνέπειαν αυτής, ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΡΑ περί Β΄ Παρουσίας κι Ελεύσεως τού Χριστού εις το έτερον έτος ΑΠΑΤΗ 1914!!! Βρε Δήκτη μου τόσο πολλά παραθυκάκια, ούτε ο Hans Christian Andersen να ήταν. Εσύ, λοιπόν, ως ευφυής άνθρωπος που είσαι, πώς είναι δυνατόν να ασπαστείς και να υιοθετήσεις, όχι μόνον τόσα πολλά, αλλά και ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ θρησκευτικά πιστεύω; Και να φανταστείς, ότι ενδεικτικώς, ακροθιγώς ανέφερα ολίγα τινά. Ο κατάλογος είναι μακρύς και ουκ «επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» (ΕΒΡ. ΙΑ:32) περί παραμυθιών Σκοπιάς!

Οπότε φίλε μου Δήκτη, με το δίκιο σου λες: «...δεν συμφωνώ με όλα όσα ισχυρίζονται οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά». Και καλά κάνεις. Κάθε ευφυής ακόλουθος τής Σκοπιάς έτσι πρέπει να σκέφτεται. Πρέπει να διαχωρίζει τις ‘ψευδοδιδασκαλίες τών ανθρώπων’ ή κατ’ άλλην συνώνυμη έκφραση τις ‘διδασκαλίες τών Ψευδοπροφητών’, από αυτές τού Χριστού και τού Ευαγγελίου. Επίτρεψέ μου λοιπόν, εις την διαδικασία αυτή που έχεις μπει, να σε βοηθήσω κι εγώ λιγάκι εις το διαλευκάνεις κάποια πράγματα. Κι αυτό θα γίνει είτε διαβάζοντας κάποιες μελέτες μου, είτε με την μορφή διαλόγου που ακολουθεί μετά από αυτές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Προηγουμένως ονόμασα ΠΑΡΩΔΙΑ την Ανάμνηση, εφόσον στηρίζεται...εις το πουθενά (!) και είπα ότι θα αποδείξω τού λόγου το αληθές. Κατόπιν λοιπόν τών ασφυκτικών πιέσεων που εδέχθης, εις το να πάρεις θέση όσον αφορά την άποψη τού Ενόραση, εις την προηγούμενή σου απάντηση ξέσπασες εις κρίσιν Ειλικρινείας λέγοντας, ότι διαφωνείς με ορισμένα πιστεύω τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά. Η απάντηση αυτή δηλώνει εμμέσως πλην ΣΑΦΩΣ, ότι ένα από αυτά που ΔΕΝ συμφωνείς με τούς Μάρτυρες, είναι και αυτό για το οποίο σε πίεσα να πάρεις θέση και που έχει σχέση με αυτά που αναφέρονται εις το Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614.

ΕΑΝ λοιπόν αγαπητέ Δείκτη, δεν ισχύει η θέση που έχει υιοθετήσει το Ενόραση, τότε η Ανάμνηση αποτελεί.... ΑΝΑΜΝΗΣΗ! Δεν υφίσταται δηλαδή Ανάμνηση, εφόσον οι Πασχάλιοι αμνοί ΔΕΝ εσφάζοντο ΤΟΤΕ που προτείνει η Σκοπιά εις το Ενόραση. ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΣΦΑΖΟΝΤΟ ΤΟΤΕ οι Πασχάλιοι αμνοί, άρα ο Χριστός δεν έφαγε ΚΑΝΕΝΑ Νομικό Πάσχα εις τον τελευταίο του Δείπνο, άρα κατά συνέπεια ΟΥΤΕ ΑΖΥΜΑ, εφόσον ο Δείπνος δεν είχε Πασχάλιο χαρακτήρα, ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ!!! Δηλαδή με αυτήν σου την αποδοχή επιβεβαιώνεις, ΕΜΜΕΣΩΣ πλην ΣΑΦΩΣ την μελέτη τού υποφαινομένου, και ΔΙΚΑΙΩΝΕΙΣ τον τίτλο της ως: «Η πλάνη τής Σκοπιάς εις τα άζυμα τού αναμνηστικού δείπνου τού Κυρίου»!

Και μιά που με την ανωτέρω παρατήρηση σε βοήθησα να αποβάλλεις ΑΛΛΟ ΕΝΑ παραμυθάκι τής Σκοπιάς, και να το κατατάξεις κι ΕΣΥ εις το Πάνθεον τών παραμυθιών της, ελπίζω, ότι και με την επόμενη παρατήρηση που θα διαβάσεις θα πάρεις ικανοποιητική απάντηση και εις το τελευταίο αγκάθι που σε βασανίζει, και αφορά εις το πλήθος τών αμνών εν σχέσει προς το βραχύ χρονικό διάστημα που υπήρχε κατά το οποίο έπρεπε να σφαγούν. Αυτή η σκέψη που βασανίζει κι εσένα, αγαπητέ μου Δήκτη, ταλάνισε και τούς άμεσα ενδιαφερομένους, τούς ιερείς. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να εσφάζοντο χιλιάδες αμνοί σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Και ευρέθη!!!

Ες την προηγούμενή σου απάντηση παρέθεσες τα ακόλουθα «Οι πύλες προς το ναό άνοιγαν ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Μέχρι την αυγή το αίθριο γέμιζε από προσκυνητές. Η ΘΥΣΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ με την αναγγελία τού κήρυκα ότι ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ......Οι ιερείς στέκονταν σε δυο σειρές με χρυσά και αργυρά δοχεία. Ο ισραηλίτης έκοβε το λαιμό του ζώου και ο ιερέας συνέλεγε λίγο αίμα στο δοχείο. Στη συνέχεια έδινε το δοχείο σε άλλον ιερέα και αυτός έχυνε το αίμα στη βάση του βωμού.» (Simon Goldhill, καθ. Πανεπ. Cambridge, Ο Ναός της Ιερουσαλήμ, σελ.87-89).

Βέβαια προσπαθείς με την ψυχρή λογική να δικαιολογήσεις, το μέγα πλήθος τών αμνών, εν σχέσει προς το βραχύ χρονικό διάστημα, κι επειδή αδυνατείς να συνδιάσεις το μεν (πλήθος αμνών) με το δε (βραχύ διάστημα), τότε τί σού απομένει; Να μάς πάρεις από το χεράκι και να μάς πας ακόμη πιο πίσω χρονικά, αγωνίζεσαι δηλαδή απεγνωσμένα να επεκτείνεις την χρονική διαδικασία προς τα πίσω, μήπως τυχόν και καταφέρεις να συναντήσεις, το χρονικό διάστημα που προτείνει το Ενόραση εις τον τόμ.Β΄, σελ.614, (6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ.) κι έτσι τα πράγματα έλθουν μία η άλλη, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά δηλαδή. Ποιείς απέλπιδα προσπάθεια όπως συμμαζέψεις τα ασυμμάζευτα τής Σκοπιάς!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Σού διαφεύγει όμως το εξής: Εσείς οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά, οι Original, π.χ. ‘Αυτόχειρ’ και οι Imitation, π.χ. Δήκτης, έχετε να αντιμετωπίσετε μία στάση. Μία στάση που ονομάζετε ‘Στάση Τσιμπιρίδη’. Μιά στάση που από εδώ και εις το εξής αποτυπώστε την καλά εις το μυαλό σας, διότι θα την ακούτε συχνά. Και εις αυτήν την στάση ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ, και είτε συνεχίζετε με τα πόδια, είτε περιμένετε κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο να σάς παραλάβει! Εις το αμεσώτατο δε μέλλον, έχουν να βγουν άφθονα παραμυθάκια τής Σκοπιάς εις την δημοσιότητα, σκοπεύω δε να εμπλουτήσω το παραμυθένιο Πάνθεον τής Σκοπιάς, ή αλλιώς το Πάνθεον τού συγχρόνου Hans Christian Andersen με πολλές ‘θεικές διδασκαλίες ζωηρού και ζωηρωτέρου φωτός’. Οπότε τρία τινά σάς προτείνω: Ή ανασκουμπωθείτε κι ετοιμάστε το ‘οπλοστάσιό’ σας προκειμένου να απαντήσετε εις τα πυρά, ή βρείτε ένα καλό καταφύγιο προκειμένου να κρυφτείτε, ή αρχίστε από τώρα να παρακαλάτε τον θεό σας να ‘κολοβωθούν οι ημέρες’ (ΜΑΤΘ. ΚΔ:22) τής συγκεκριμένης ‘στάσεως’, φέρνοντας νωρίτερα τον Αρμαγεδδώνα, για να απαλλαγείτε από τον υποφαινόμενο!

Οπότε, αγαπητέ μου Δήκτη, για να εξετάσουμε λίγο βαθύτερα τα λεγόμενα τού Καθηγητού Simon Goldhill.

1ον) «Οι πύλες προς το ναό άνοιγαν ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Μέχρι την αυγή το αίθριο γέμιζε από προσκυνητές». Λέει κάπου ότι η θυσία τών Πασχαλίων αμνών ξεκινούσε ΤΟΤΕ; ΟΧΙ! Λέει ότι οι προσκυνητές έμπαιναν εις τον Ναό για να θυσιάσουν τούς αμνούς ‘τα μεσάνυχτα’; Και πάλι ΟΧΙ! Άρα, εάν μού υπογράμμισες την λέξη ‘μεσάνυχτα’ για να υπονοήσεις κάτι τέτοιο, μάλλον απέτυχες. Εκτός κι αν εγώ παρεξήγησα τον λόγο για τον οποίον υπογράμμισες την συγκεκριμένη λέξη.

2ον) «Η ΘΥΣΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ με την αναγγελία τού κήρυκα ότι ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕ». Τί λέει εδώ ο καθηγητής Δήκτη μου; Πότε λέει ότι ξεκινούσε η θυσία τού Πασχαλίου αμνού; Ακόμη κι έχει δίκιο ο καθηγητής - που δεν το πιστεύω με τίποτα να έχει δίκιο και να ξεκινούσε τόσο νωρίς, ίσως να είναι και ο μόνος που λέει κάτι τέτοιο – ποια ώρα περίπου έχουμε την ανατολή τού ηλίου; Εις τις 5:00 π.μ. - 6:00 π.μ. δεν έχουμε περίπου την ανατολή τού ηλίου την Άνοιξη; Η Σκοπιά τώρα, πότε λέει ότι έσφαξε το πρόβατο ο Χριστός κι έφαγε το Νομικό Πάσχα; Εις το Ενόραση δεν λέει ότι αυτό συνέβη εις το διάστημα μεταξύ 6:00 μ.μ – 7:20 μ.μ εις τον τόμ.Β΄, σελ.614; ΔΩΔΕΔΑ (12) δηλαδή ολόκληρες ώρες ΠΡΟ αυτής που προτείνει ο καθηγητής που ΕΣΥ παρέθεσες; ΔΩΔΕΔΑ (12) δηλαδή ολόκληρες ώρες ΝΩΡΙΤΕΡΑ; Τα λέω καλά Δήκτη μου, ναι ή όχι;;

Για να δούμε λοιπόν τώρα και ποιον τρόπο εφηύραν οι Εβραίοι, προκειμένου να σφάζουν αρκετές χιλιάδες αμνών σε σχετικά λίγες ώρες, για να αρθεί και η αμφιβολία που σού έχει σφηνωθεί εις το μυαλό:

In the afternoon BEFORE THE PASSOVER MEAL, the second daily whole burnt offering was slaughtered at about 1:30 p.m. (unless the day was also the Sabbath) and offered up on the altar about 2:30 p.m. (Mishnah, Pesahim, 5:1) AROUND THIS TIME, the first of THREE GROUPS of Israelite men would enter the courtyard of the temple to slaughter their one-year-old unblemished male lambs (or goats). While the blood drained from the slaughtered animal, a priest would let it fill the basin he was holding. He would then pass it to a priest standing next to him in the row of priests and receive an empty basin. Thus full and empty basins would pass from hand to hand. The priest nearest the altar would, IN A SINGLE ACT, toss the blood toward the base of the altar. (Mishnah, Pesahim, 5:5, 6)

As Mishnah Pesahim (5:5-7) records, most likely embellishing a memory of the past, groups of Israelites filed into the Temple court, priests or Levites blew trumpets, priests held out gold and silver vessels to collect blood, and Israelites slaughtered their lambs and poured the blood into the waiting vessels. During this time, the Levites sang Hallel (Psalms 113-118), repeating it several times until all had finished slaughtering

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

Παρατηρήσεις

1η) Δήκτη μου αγαπημένε, πότε λέει η Εβραική παράδοση ότι εγίνετο η δευτέρα επί καθημερινής βάσεως προσφορά τού αμνού; Μάς πληροφορεί ότι εσφάζετο 1:30 μ.μ. και προσεφέρετο εις το θυσιαστήριο περίπου μία ώρα μετά δηλαδή εις τις 2:30 μ.μ. Άρα το ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ διάστημα που εγίνετο η δευτέρα προσφορά (ΕΞΟΔ. ΚΘ:41) ΠΟΙΟ είναι και ΤΙ είναι συμφώνως προς την Εβραική Παράδοση; ΝΥΧΤΑ ή ΜΕΡΑ; Κύριε ‘Αυτόχειρα’ τα διαβάζετε αυτά; Να τα έχετε υπ’ όψιν σας όλα αυτά όταν τελικά αποφασίσετε να πάρετε μέρος εις τον διάλογο, διότι θα σάς ρωτήσω και αλλοίμονό σας εάν είστε αδιάβαστος!!! Μήπως εις το σημείο αυτό, Δήκτη μου, να σού υπενθυμίσω, ότι εις την μελέτη μου περί τών αζύμων, εις την ανάλυση κι ερμηνεία τού ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 λέω ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ, παρόλο που τότε ομολογώ ότι δεν είχα υπόψιν μου την συγκεκριμένη παραπομπή εκ τής Mishnah;

«Τούτο δε είναι εκείνο, το οποίον θέλεις προσφέρει επί τού θυσιαστηρίου• δύο αρνία ενιαύσια την ημέραν διαπαντός• 39. το εν αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί, και το άλλον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών •...41. και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:38-39,41 κατά την διορθωμένη μετάφραση τού Εβρ.)

«Εις το ανωτέρω χωρίο οι Εβραίοι ήσαν υποχρεωμένοι να προσφέρουν τον πρώτον αμνό το πρωί και τον δεύτερον αμνό ‘ανά μέσον τών εσπερινών’, αργότερα δηλαδή από τον πρώτο, εις κάποιαν άλλη στιγμή τής ημέρας. Με άλλα λόγια, κατά την διάρκεια τής κάθε ημέρας τών Εβραίων, η πρώτη προσφορά ήτο η πρωινή και ακολουθούσε η ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ επομένη προσφορά. Εάν τώρα η φράση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ σημαίνει την προσφορά που γίνεται εις την αρχή τής Εβραικής ημέρας, δηλαδή εις τις 6:00 – 7:20 μ.μ. όπως εσφαλμένως πιστεύει η Σκοπιά (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), τότε αυτή η προσφορά θα ήτο υποχρεωτικώς η ΠΡΩΤΗ προσφορά τής ημέρας, κι όχι η δευτέρα όπως την ήθελε ο Θεός («το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει ανά μέσον τών εσπερινών...»). Θα προηγείτο δηλαδή και αυτής τής πρωινής προσφοράς, οπότε η πρωινή δεν θα ήτο η πρώτη αλλά η δευτέρα προσφορά! Να λοιπόν το πρώτο χωρίο το οποίο διαψεύδει την Σκοπιά ως προς την ερμηνεία που έχει αποδεχθεί όσον αφορά εις την φράση ‘ανά μέσον τών εσπερινών’ και άρα διαψεύδεται και ως προς την ακριβή ώρα τής θυσίας τού πασχαλίου αμνού».

Μήπως εις το σημείο αυτό να σού φρεσκάρω επίσης λίγο το μυαλό και να σού υπενθυμίσω ότι ΕΣΥ (παρόλο που μπορείς να διαβάσεις εκ τού πρωτοτύπου Εβραικού κειμένου) ‘τόλμησες’ να αμφισβητήσεις την διορθωμένη μετάφραση που έκανα εις το Εβραικό κείμενο λέγοντας μου τα εξής εις τις 30 Απριλίου 2011 2:28 π.μ.:

«Αυτή η “διορθωμένη” μετάφραση που επικαλείστε, δεν περιλαμβάνεται στην αγία γραφή των ορθοδόξων.Αντιθέτως, τα συγκεκριμένα χωρία για την ορθοδοξία έχουν ως εξής:

«τον αμνόν τον ένα ποιήσεις το πρωΐ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν ..... και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν» (ΕΞΟΔ. ΚΘ:39,41 )

Επίσης ...

«και ανέφερον θυσίας κατά τον καιρόν και ολοκαυτώματα Κυρίω το πρωϊνόν και το δειλινόν» (Α’ Έσδρας 5:49)

Το “δειλινόν” όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιες πολύ συγκεκριμένες ώρες. Ο νοών νοείτω».
Τώρα Δήκτη που ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΙ Κ Α Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΕΙ; Ποιο διάστημα τελικά πρέπει να εννοήσουμε ως ‘δειλινό’ Δήκτη μου; Αυτό που λέει το Ενόραση (6:00 μ.μ – 7:20 μ.μ) ή αυτό που λέει η Εβραική Παράδοση, μετά τις 2:30 μ.μ.;;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

2η) «AROUND THIS TIME (2:30 p.m.), the first of THREE GROUPS of Israelite men would enter the courtyard of the temple to slaughter their one-year-old unblemished male lambs (or goats)».

Πότε Δήκτη μου λέει η Εβραική Παράδοση, ότι εισήρχετο εις τον Ναό η πρώτη ομάδα Εβραίων να θυσιάσει τον ενιαύσιο αμνό; Μετά την δευτέρα μεσημεριανή προσφορά, που ελάμβανε χώρα κατά τις 2:30 μ.μ.! Άρα, συμφώνως προς την Mishnah πότε ξεκινούσαν οι πρώτες σφαγές τών Πασχαλίων αμνών; Μετά τις 2:30 μ.μ. Δικαιώνει αυτή η πληροφορία Δήκτη μου και επιβεβαιώνει τον Ιώσηπο που ΕΣΥ αγωνίζεσαι με νύχια και με δόντια να μάς το βγάλεις αναξιόπιστο επειδή κάνει λόγο για ένα δίωρο ενώ εκεί που ομιλεί περί 1.100.000 είναι αξιόπιστος; «Ενστάσης τής εορτής, πάσχα καλείται, καθ’ ήν θύουσιν μεν από ενάτης ώρας μέχρις ενδεκάτης...» (Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαικοί Πόλεμοι, Βιβλίο 6, κεφ.9, παρ.3). Ταυτίζεται η ‘ΕΝΑΤΗ’ που λέει ο Ιώσηπος με τις 2:30 μ.μ. που μαρτυρεί η Ιουδαική παράδοση Ναι ή Όχι; Και μία ερώτηση εις τον αγαπητό ‘Αυτόχειρα’: Η 2:30 μ.μ. που εισήρχετο εις την αυλή τού Ναού η πρώτη ομάδα Εβραίων με τα τα προς σφαγή ζώα, είναι ΗΜΕΡΑ ή ΝΥΧΤΑ;;; Ε, ‘Αυτόχειρ’ μου, τί είναι; Σκοταδάκι ή ημερούλα; Βλέπεις από τί κακοτοπιές σε προφυλάσσω όταν σού λέω: «Σκέψου καλά πριν μπεις εις τον διάλογο»; Το καλό σου θέλω, για να μην γίνεις μετά λαγός, βάλεις τα πόδια στην πλάτη κι όπου φύγει-φύγει!!!

3η) «In the afternoon BEFORE THE PASSOVER MEAL, the second daily whole burnt offering was slaughtered at about 1:30 p.m and offered up on the altar about 2:30 p.m. (Mishnah, Pesahim, 5:1).

Πότε μαρτυρεί Δήκτη μου η Εβραική Παράδοση ότι ελάμβανε χώρα το Πασχάλιο Γεύμα, ΠΡΟ τής μεσημεριανής προσφοράς ή ΜΕΤΑ από αυτήν; Μάλλον ΜΕΤΑ, σωστά; Η Σκοπιά τώρα που βάζει τον Χριστό και τούς Αποστόλους να τρώνε το Πασχάλιο Γεύμα εις την αρχή τής 14ης Νισάν, 6:00 μ.μ. – 7:20 μ.μ. (Ενόραση, τόμ.Β΄, σελ.614), πότε κατ’ ουσίαν βάζει τον Χριστό με τούς Μαθητές Του να τρώνε το Πασχάλιο Γεύμα, ΠΡΟ τής μεσημεριανής προσφοράς ή ΜΕΤΑ από αυτήν; Δεν είναι Μαθηματικά αυτά Δήκτη μου, απλά πράγματα είναι! Βλέπεις εγώ δεν σού βάζω δύσκολα, όπως εσύ μού βάζεις να κάνω Μαθηματικές πράξεις και να διαιρώ νούμερα! Εφ’ όσον ο Χριστός και οι Μαθητές τρώνε εις την ΑΡΧΗ τής ημέρας το Πασχάλιο Γεύμα, άρα ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ γεγονότα ακολουθούν ΕΠΕΙΤΑ από αυτό! Άρα το Γεύμα τού Χριστού, κατά την ‘θεόπνευστη’ Σκοπιά και το εξίσου ‘θεόπνευστο’ Ενόραση (Σκοπιά 01.10.1987, σελ.10), ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ τής μεσημεριανής προσφοράς και δεν ΕΠΕΤΑΙ αυτής, όπως μαρτυρεί η Ιουδαική Παράδοση!!!

Άρα Δήκτη μου όταν εγω ισχυρίζομαι, ότι η Ανάμνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ δια τής οποίας ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΩΣ η Σκοπιά διακηρύσσει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τον Χριστό ΠΑΡΑΒΑΤΗ τού Νόμου, εφόσον τρώγει Πασχάλιο Γεύμα και καταναλώνει άζυμα ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟ τής Νομίμου ημέρας, ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ΕΧΩ ΑΔΙΚΟ;;;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ είπε...

4η) Μπορείς Δήκτη μου να φανταστείς εις όλο αυτό το σκηνικό, οι κινήσεις να γίνονται αυτοματοποιημένα; Ο κάθε ένας δηλαδή εκ τών ιερέων, τών Λευιτών, αλλά και αυτών που προσέφερον τούς προς θυσίαν αμνούς, να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις και όλα να γίνονται αυτοματοποιημένα; Εκτός κι αν δεν σε ικανοποιεί ΟΥΤΕ η Εβραική Παράδοση που τα περιγράγει τόσο γλαφυρά, οπότε εδώ σηκώνουμε άπαντες τα χέρια ψηλά, και δεν έχουμε παρά να σού προτείνουμε να πας μέχρι την Ισραηλινή Κοινότητα και να ζητήσεις εξηγήσεις και περισσότερες λεπτομέριες.