ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

10 Νοε 2013

ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ;Του  Γεωργίου Διαμαντίδη


Γελοιογραφία από το βιβλίο «Αποκάλυψη» σελ. 146, της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, με την οποία διακωμωδείται ο Χριστιανικός κλήρος

Το παρόν άρθρο μας,  θα ξεσκεπάσει το μίσος που εκτρέφουν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»,  προς την Χριστιανοσύνη και τον Ιερό Κλήρο   από παλιά. Ακούμε συχνά από μερικούς να λένε,  ότι οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» είναι καλοί άνθρωποι δεν πειράζουν κανέναν, έχουν αγάπη για τον συνάνθρωπό  τους…  Είναι όμως  έτσι όπως τα λένε;...
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ:
«Επίσης κατά το έτος 1918, οπόταν ο Θεός θα καταστρέψη τας εκκλησίας εν συνόλω, και τα μέλη των εκκλησιών κατά εκατομμύρια, θα συμβή ώστε ο διασωθείς θα καταφεύγη εις τα έργα του Πάστωρος Ρώσσελλ δια να εννοήση την σημασίαν της πτώσεως της  Χριστιανωσύνης»  (Τετελεσμένον Μυστήριον 1917, επανέκδ. 1919, σελ. 590).
Ορίστε και το ντοκουμέντο.


Οι Συγγραφείς του «Τετελεσμένου Μυστηρίου» είπαν ψέματα, ότι το 1918, θα γίνονταν πτώση της Χριστιανοσύνης!

«Ουδέποτε υπήρξε Διαβολική θρησκεία, ήτις να επιφέρη τοιαύτην σύγχυσιν, ως η ονομαζομένη εις τον κόσμον «ωργανωμένη Χριστιανοσύνη» ή «Χριστιανική θρησκεία». Υπάρχουν πολλαί και διάφοραι ούτω καλούμεναι «Χριστιανικαί οργανώσεις»  αποτελούμεναι από Έλληνας Ορθοδόξους  Ρωμαιο Καθολικούς...»
«Τούτο δε είναι πειστική απόδειξις, ότι η «ωργανωμένη Χριστιανοσύνη» είναι η θρησκεία του Διαβόλου» («ΦΩΣ»,  τόμος Β΄, 1930,  σελ. 96).
       

«ΦΩΣ, τόμος Β΄,  1930,  σελ. 96»: Ο δεύτερος πρόεδρος της Εταιρίας Σκοπιάς ο Ιωσήφ Φ. Ρόδερφορντ  κατηγορεί στο βιβλίο του, τους Έλληνας Ορθοδόξους και όλους γενικότερα τους «Χριστιανούς», ότι είναι η θρησκεία του Διαβόλου!

Ο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΙΝΑΙ Η «ΒΑΒΥΛΩΝ».
Η  «Βαβυλών» δεν είναι απλώς τα «ειδωλολατρικά έθνη» και η θρησκεία αυτών, αλλ’ επίσης το όνομα εφαρμόζεται εις τον «Χριστιανικόν κόσμον»... Ο ούτω καλούμενος «Χριστιανικός κόσμος», δια του δόλου και της απάτης, μεταχειρίζεται το όνομα του Χριστού δια τον προφανή σκοπόν όπως αποπλανήση και εξαπατήση τον λαόν αυτόν του Θεού.
Ο «Χριστιανικός κόσμος» είναι η υψίστη ανάπτυξις και η μάλλον απατηλή μορφή της ορατής οργανώσεως του Σατανά (Θρησκεία 1940, σελ. 22-23).


«Θρησκεία 1940, σελ. 22-23»: Οι «Μάρτυρες  του Ιεχωβά»  είναι εναντίον του «Χριστιανικού κόσμου»!

«Η ούτω καλουμένη «ωργανωμένη Χριστιανική θρησκεία» εξ ολοκλήρου θα καταστραφή, δια να μη αποκατατασταθή πλέον» (Θρησκεία 1940, σελ. 48).

«Θρησκεία 1940, σελ. 48»: Η  Χριστιανική θρησκεία θα καταστραφεί!

«Ο πρωτουργός της θρησκείας, ο Σατανάς, και εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν και ασκούν θρησκείαν και οι οποίοι ως εκ τούτου είναι οι ορατοί πράκτορες του Σατανά» (Θρησκεία 1940, σελ. 352).


«Θρησκεία 1940, σελ. 352»: Όσοι ασκούν θρησκείαν,  είναι πράκτορες του Σατανά!

«Η πορεία που πρέπει ν’ ακολουθή τώρα είναι, φύγετε γρήγορα από τον καταδικασμένο «Χριστιανισμό» εκεί όπου ο Ιησούς Χριστός κατευθύνει»
(Νέοι ουρανοί και Νέα Γη  1953-57, σελ. 290).  «Νέοι ουρανοί και Νέα Γη  1953-57, σελ. 290»: Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» είναι κατά του Χριστιανισμού!


«Αυτό θα σημάνη πένθιμη ήττα και καταστροφή για τον «Χριστιανισμό» Και τον υπόλοιπο δαιμονολατρικό  κόσμο» (Νέοι ουρανοί και Νέα Γη  1953-57, σελ. 299).


«Νέοι ουρανοί και Νέα Γη  1953-57, σελ. 299»: Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» λένε, ότι θα καταστραφεί ο  Χριστιανικός κόσμος!

«Ο φανταστικός θρησκευτικός φωτισμός του «Χριστιανικού κόσμου» στην πραγματικότητα είναι θρησκευτικό σκότος και μεγάλη αυταπάτη».
«Ο «Χριστιανικός κόσμος» απέδειξε ότι φέρει ψευδώς το όνομα του.
Το ότι δεν έχει την αλήθεια της Γραφής είναι απόδειξης ότι δεν έχει το φώς της ευνοίας και της ευλογίας του Θεού.  Το φώς του Θεού απεκόπη γι’ αυτόν ημέρα και νύχτα» (Σκοπιά 1970, σελ. 142).
Και στην «Σκοπιά  1974, σελ. 7 και παράγραφος 17», κατηγορούν τον  Χριστιανικό  κόσμο!
Δεν φτάνει μόνο αυτό  ότι μας κατηγορούν, αλλά παρουσιάζονται «ως σμήνος «ακρίδων»  και είναι έτοιμοι για να μας προσβάλλουν (Θρησκεία 1940, σελ. 185).


«Θρησκεία 1940, σελ. 185»: Οι  «Μάρτυρες του Ιεχωβά» ως («ακρίδες») είναι έτοιμοι για να μας προσβάλλουν!

Το ότι περιγράφονται οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» «ως ακρίδες», το λέει  ο ίδιος ο Ιωσήφ Φ. Ρόδερφορντ, στο βιβλίο του «Θρησκεία», 1940, στις σελίδες, 121, 162,180, 186, 188, και 195).
Και όχι μόνο θέλουν να μας προσβάλλουν, αλλά και θέλουν να μας «τρομάζουν» (Θρησκεία 1940, σελ. 197).


«Θρησκεία 1940, σελ. 197»: Οι  «Μάρτυρες του Ιεχωβά» ως («ακρίδες»)  τρομάζουν τους θρησκευόμενους!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ:
«Ότι  άπιστοι ιερείς  εσχημάτισαν μεγάλα εκκλησιαστικά συστήματα, αποτελούμενα εκ συνόδων, πρεσβυτερίων, συλλόγων κλπ., και ανέβαλον τίτλους και αξιώματα, ως…πατριάρχαι…, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, διδάκτορες της θεολογίας, αρχιμαντρίται, αιδεσιμώτατοι, σεβασμιώτατοι, κλπ.» «Καταγγέλλομεν και κατηγορούμε τον κλήρον ως υποχωρήσαντα προ των πειρασμών τους οποίους παρουσίασεν αυτώ ο Σατανάς...»
(ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ  1926, σελ. 219).


«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ 1926, σελ. 219»: Οι  «Μάρτυρες του Ιεχωβά», κατηγορούν τους Κληρικούς μας!

«Οι πολιτικοί και οικονομολόγοι ζητούν την συμβουλήν των κληρικών, οι οποίοι όντες οι ίδιοι υπό την επιρροήν των δαιμόνων, δίδουν κακήν συμβουλήν» (Θρησκεία 1940, σελ. 65).


«Θρησκεία 1940 σελ. 65»: Είναι κατά των Κληρικών!

«Δια μέσου της μεγίστης ραδιοσυνδέσεως εις την ιστορίαν ο Ιωσήφ Φ. Ρόδερφορδ  χθές διεβίβασε την πρόκλησίν του εις τον ορθόδοξον κλήρον, τους μεγάλους πολιτικούς, και τους γίγαντας οικονομολόγους καταγγείλας αυτούς ως πράκτορες του Σατανά» (Θρησκεία 1940, σελ. 71).

«Θρησκεία 1940, σελ. 71»: Οι Κληρικοί μας είναι πράκτορες του Σατανά!

«Στην πραγματικότητα, οι κληρικοί  του λεγόμενου Χριστιανικού κόσμου υπήρξαν τα πιο εξέχοντα μέλη του σπέρματος του Σατανά (Αποκάλυψη Το Μεγαλειώδες Αποκορύφωμά της Πλησιάζει! 1988, σελ. 30).


«Αποκάλυψη Το Μεγαλειώδες Αποκορύφωμά της Πλησιάζει! 1988, σελ. 30: Βρίζουν τον Κλήρο!

Είναι παρά πολλά ακόμα τα ντοκουμέντα που έχουμε,  όσον αφορά τις  «κατηγορίες» και τις «βρισιές»,  που εκτοξεύουν οι «Μάρτυρες  του Ιεχωβά» προς τον «Χριστιανισμό» και τον «Ιερό Κλήρο».
Αυτά είναι αρκετά που αναφέραμε για να καταλάβουμε πόσο μίσος έχουν απέναντί μας. Και ας έρχονται στο σπίτι μας με ένδυμα προβάτου, ειρηνικοί, χαμογελαστοί και καλοσυνάτοι.  
Οι ίδιοι, έγραψαν στα βιβλία τους,  ότι δεν είναι  «ΕΙΡΗΝΙΣΤΑΙ»,  αλλά ούτε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ»  («Έστω ο Θεός Αληθής», το 1946-56,  σελ. 231. Και «Γενηθήτω ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ επί της γης», το 1958-64,  σελ. 231)!
Πρέπει ο  Ορθόδοξος Χριστιανός να γνωρίζει με ποιους έχει να κάνει.
Εμείς δεν πρέπει να τους μισούμε, αλλά να προσευχόμαστε στο  Θεό  να τους αποκαλύψει που βρίσκεται η αλήθεια.        
Ο χιλιασμός όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι μεγάλη οργάνωση και έχει χρήμα. Δεν φοβάται τίποτα, εκτός από τη συστηματική διαφώτιση των Χριστιανών και την δυναμική αντιμετώπισή τους μεθοδευμένα και με συγκεκριμένα στοιχεία, αντίθετα από τα δικά τους.   
Όπως γνωρίζουμε από τις μελέτες μας, οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», σήμερα  κρατούν περισσότερο την διδαχή του δευτέρου προέδρου του Ιωσήφ Φ. Ρόδερφορντ.
Κλείνοντας το άρθρο μας,  θα θέλαμε  από  τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» να μας απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα.
Γιατί  «Μάρτυρες του Ιεχωβά», είστε εναντίον του «Χριστιανισμού» και του «Ιερού Κλήρου»;  Μήπως γιατί σας  εμποδίζουν δήθεν στο έργο σας;
Εσείς  δεν γράψατε: «Ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αγαπούν όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως προς τον Θεόν, αδιακρίτως φυλής, πίστεως  χρώματος ή εθνικότητος»; («Έστω ο Θεός Αληθής»,  1946-56,  σελ. 223).
Τα πιστεύετε αυτά πού γράφετε; Αν ναι, τότε απαντήστε μας!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Ευαγγέλιον Ματθαίου εδάφιο στίχο :Συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος.Αποκριθεις ο Ιησούς είπεν αυτώ.Μακάριος ει Σίμων υιε Βαριωνα ότι αίμα και σαρξ ουκ απεκάλυψε σοι αλλά ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς , και εγώ λέγω σοι ότι συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδόμησω την εκκλησία μου και πύλαι Άδου ΟΥ κατισχυσουσιν αυτής : Αυτα τα λόγια ΔΕ διαψεύδονται.ΔΕΝ είναι δυνατό να διαψευσθούν από κανεναν , διότι είναι η υπογραφή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...