ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

8 Σεπ 2013

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Του  Γεωργίου  Διαμαντίδη


Μάρτυρες του Ιεχωβά ασκούν το έργο του προσηλυτισμού. Πληρώνονται άραγε γι’ αυτό;

Πολλές  φορές, οι «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά», κατηγορούν  τους    ιερείς  σε   Χριστιανούς,  ότι   πληρώνονται.  Ενώ, αυτοί  λένε  ότι  δεν πληρώνονται. Λένε «δωρεάν λάβατε,  δωρεάν δώτε».
Είναι  λοιπόν  αλήθεια ότι  κανένας  «Μάρτυρας  του  Ιεχωβά»  δεν πληρώνεται;
Να παρουσιάσουμε μερικά ντοκουμέντα,  ώστε να  πληροφορηθούν οι Χριστιανοί μας, αν οι «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά» πληρώνονται ή όχι.
1) Σ’ ένα  βιβλίο  τους  που λέγετε, «ΟΔΗΓΙΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑ  ΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ», Εκδοθείσαι  υπό  της  ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΟΠΙΑ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ Ν.Υ., ισχύει από  της 1  Οκτωβρίου 1945,    στην  σελίδα   21  και  παράγραφος 41, γράφουν: 
«Εκτός  του  ελαχίστου ορίου των 175 ωρών απαιτείτε  παρά  ειδικού  σκαπανέως ευαγγελιζομένου  να  κάμη τουλάχιστον 50 επανειλημμένας   επισκέψεις  κάθε  μήνα. Αυτός  θα  λαμβάνη τομέα παρά  του Συλλόγου  είτε  εις  πόλιν είτε εις  περιοχήν  η  οποία  δεν ωρίσθη δια  καμμίαν  ομάδα ή μέρος τομέως ομάδος. Δια  να  δυνηθή να σταθή ο  ευαγγελιζόμενος  αυτός  εις  το  ειδικόν αυτό έργον ο Σύλλογος τον  βοηθεί οικονομικώς…»!...
2) Από  το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά»,  ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1955, στην  σελ. 75 και παρ. 166, λένε:
«Οι υπηρέται  περιοχής θα  λαμβάνουν ένα  μικρό  επίδομα από  την  Εταιρία κάθε μήνα…»!
3) Από το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», «ΕΣΤΩ Ο  ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ», εξεδόθη  εις την Ελληνικήν το 1956,  στην σελ. 221, και παρ.16,  έχουν γράψει:
«Επίσης, ολοχρόνιοι  διάκονοι  που εκτελούν ειδικό  ιεραποστολικό  έργο  μπορούν  να  απευθύνονται  στην  Εταιρία  κάθε  μήνα για  μια ονομαστική  χορηγία εξόδων για  να  συντηρηθούν  στο  ειδικό έργο  τους»!
4) Από  το  βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ
ΚΑΙ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕ  ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ  ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1961, στην σελ. 59-60 και παρ. 167, έγραψαν:
 «Οι υπηρέται  περιοχής θα  λαμβάνουν ένα  μικρό  επίδομα από  την  Εταιρία κάθε μήνα…!
5) Από την «Σκοπιά» 1971,  στην  σελ. 124, διαβάζουμε:
«Τι συνέβη κατόπιν;  Έλαβα  πρόσκλησι  να εργασθώ ως ειδικός σκαπανεύς,  και  να  διαθέτω  150 ώρες  το  μήνα  στη διακονία λαμβάνοντας μια μετρία χρηματική  συμπαράστασι από  την Εταιρία»!
6) Από το βιβλίο τους, «ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ  ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΕΥΣΕΙ», εξεδόθη  στην  Ελληνική το  1973, στην  σελ. 143-144, λένε: 
«Οι ιεραπόστολοι διεξάγουν το  έργο  τους με  το  ίδιο  τρόπο που  το  διεξάγουν  οι  ειδικοί σκαπανείς, διαθέτοντας  ένα ελάχιστο   όριο 150 ωρών το μήνα  στη  διακονία  του  αγρού.
Εν  τούτοις,  όσο  αυτό  είναι  δυνατόν, η  Εταιρία  Σκοπιά  προμηθεύει μια κατοικία, ένα ιεραποστολικό  οίκο από τον  οποίο ένας  όμιλος  απ’ αυτούς  μπορούν  να  διεξάγουν το  έργο  τους  και  φροντίζουν ώστε να  μπορούν έχουν την  αναγκαία τροφή. Επιπλέον,  σε  κάθε  ιεραπόστολο  δίδεται  κάποια  οικονομική βοήθεια μια φορά  το  χρόνο για να  προμηθεύεται  ρουχισμό.  Καθώς  επίσης  και  μικρή  μηναία χορηγία  για  προσωπικά  είδη όταν  αυτός  ανταποκρίνεται  στις  μηνιαίες   απαιτήσεις  των 150 ωρών στην   διακονία του  αγρού»!
7) Από  το  βιβλίο  των «Μαρτύρων  του  Ιεχωβά», «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ  ΝΑ  ΦΕΡΟΥΜΕ  ΣΕ ΠΕΡΑΣ  ΤΗ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ  ΜΑΣ», εκδόθηκε στην  Ελληνική το  1983, σελ. 114 - 115, έγραψαν:
«Η  Εταιρία δίνει  κάποια οικονομική βοήθεια  στους ειδικούς  σκαπανείς  λόγω  των υψηλών απαιτήσεων που  ζητείτε από αυτούς   σε  ώρες»!
Βλέπετε,  αγαπητοί μου Χριστιανοί;
Μόνο η  Εταιρία  τους   έχει το δικαίωμα  να  δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς!
Ενώ στους κληρικούς μας απαγορεύετε!
Κατά  τ’ άλλα οι  «Μάρτυρες  του  Ιεχωβά» δεν  πληρώνονται!
Δεν  μας ενδιαφέρει  αν  ΟΛΟΙ   δεν πληρώνονται. Σημασία έχει  ότι  ΚΑΠΟΙΟΙ  από  αυτούς   πληρώνονται!   
Όπως, η  Εταιρία Σκοπιά,  δίνει κάποια  οικονομική  βοήθεια  στους ειδικούς σκαπανείς   τα  προς το  ζην,  έτσι  κάνει και η  πολιτεία  προς το  κλήρο!            
Ο Ιησούς Χριστός, δεν είπε  ότι  ο  κάθε  εργάτης δικαιούται  την τροφή  του;  «Άξιος γαρ  εστίν ο  εργάτης της τροφής  αυτού» (Ματθ. 10:10, Λουκ. 10:7). Ο Απόστολος Παύλος γράφει:  «Ου  φιμώσεις βούν αλοώντα…».  «Δι’ ημάς  εγράφη…». «Ούτω και ο Κύριος  διέταξε  τοις  το ευαγγέλιον   καταγγέλουσιν  εκ  του  ευαγγελίου  ζην» (1 Κορινθίους 9:9,10,14),  όπως    και  τα επόμενα εδάφια:
(1 Τιμ. 5:17-18, Ιακ. 5:4, Λευιτ. 19:13, Μαλαχ. 3:5), δείχνουν ότι οι  εργάτες είναι  άξιοι  του μισθού τους.
Ποιοι είναι   λοιπόν  οι «Μάρτυρες  του Ιεχωβά» που  θέλουν  να βάλουν  «φίμωτρο», στους ιερείς, να μην τρώνε από αυτό που εργάζονται; Δηλαδή  επιτρέπεται    ΜΟΝΟ  σ’ αυτούς;!
Ο Κύριος δεν  όρισε  γι’ αυτούς, που  κηρύττουν  το  ευαγγέλιο, να  ζουν  από το ευαγγέλιο;  Έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή;
Ακόμα και τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο τον  διακονούσαν οι γυναίκες  από τα  υπάρχοντά τους (Λουκ. 8:3).  Οι ιερείς μας  ως άνθρωποι δεν πρέπει να  συντηρηθούν; 
Ο άγιος Ιωάννης  Χρυσόστομος  μας  διδάσκει:
«Πρέπει  το  ποίμνιο να  δίδει  απλόχερα  στον  ποιμένα υλικά  αγαθά  για  να  μην  ασχολείται  πια  ο ποιμήν  με  τα  βιοτικά, αλλά  να  αφοσιωθεί στην  πνευματική  του  διακονία» (P.G. τ. 62, 581). Και  προτρέπει: «Θρέψε τον  διδάσκαλο, θρέψε  τον  διάκονο, θρέψε  τον  ιερέα» (P.G. τ. 60, 147).
Παλαιότερα,  την περίοδο προ  του  1945,  επί χρόνια την μισθοδοσία των ιερέων είχαν αναλάβει οι πιστοί της κάθε ενορίας… 
Το 1945 εκδόθηκε  ο Α.Ν. 536/1945 «περί ρυθμίσεως  των αποδοχών  του Ορθοδόξου Εφημεριακού  Κλήρου της  Ελλάδος,  του  τρόπου πληρωμής αυτών και περί  καλύψεως  της σχετικής δαπάνης».
Από  την 1 Οκτωβρίου  1945   οι  ενοριακοί  Ναοί  απαλλάσσονται από  την  υποχρέωση  της καταβολής  της μισθοδοσίας των ιερέων  γιατί αναλαμβάνει  πλέον η  πολιτεία την μισθοδοσία αυτών,  κατόπιν συμφωνίας  που  επήλθε  μεταξύ  αυτής και  της Εκκλησίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

75 σχόλια:

alexia1004 είπε...

Πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Δείχνει τη συνήθη αλλά άγνωστη στους πολλούς διάσταση λόγων και έργων των ΜτΙ. Στο ίδιο πλαίσιο, μπορεί να αναφερθεί και η εμμονή τους να κατηγορούν τους Χριστιανούς, για το δίσκο που περιφέρεται στους ναούς, ενώ ποτέ, υποτίθεται, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο στις συναθροίσεις των ΜτΙ. Το θέμα καταντάει γελοίο, καθώς στη Σκοπιά Ιουλίου 2013, η Σκοπιά υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη θρησκεία μας, αν μας ζητάει χρήματα (''Ασκούν οι θρησκείες στην περιοχή σας άμεση ή συγκαλυμμένη πίεση για να συγκεντρώνουν χρήματα; Εναρμονίζεται κάτι τέτοιο με τη Γραφή;'') και κλείνει: ''Η εκτύπωση και η αποστολή αυτού του περιοδικού προφανώς κοστίζουν χρήματα. Ωστόσο, ποτέ δεν θα δείτε στις σελίδες του διαφημίσεις ή εκκλήσεις για χρήματα.''. Πρόκειται φυσικά για τερατώδες ψέμα, αφού στη Σκοπιά μελέτης έχω δει ολοσέλιδα άρθρα, που η Σκοπιά κάνει έκκληση στους οπαδούς της για τη μεταβίβαση ακινήτων, μετοχών, κοσμημάτων και άλλων υλικών...ασημαντοτήτων!

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Καλό το άρθρο, συγχαρητήρια.

Υπάρχουν πολλές μορφές κέρδους για έναν Μάρτυρα του Ιεχωβά.

Μερικές από αυτές είναι:

Το τάξιμο προίκας, και η διάθεση αυτής (μαζί με την νύφη) αν ένας νέος αρνηθεί την στράτευση, (και δεχτεί τις συνέπειες).

Αν κάποιος ενταχθεί στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, και έχει για παράδειγμα ένα κατάστημα με αλουμίνια, τότε όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά της περιοχής του, θα προσέλθουν να αγοράσουν από αυτόν (τον αδελφό) και να τον καλέσουν για όλες τις εργασίες που θα χρειαστούν.

Δηλαδή, αν σε έναν νομό κατοικούν π.χ 3.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε αυτομάτως ΟΛΟΙ αυτοί, θα γίνουν πελάτες του καινούργιου αδελφού τους που μόλις βαπτίστηκε. Αντιλαμβάνεστε, τον όγκο του χρήματος, και το κέρδος για αυτόν που θα ενταχθεί στους Μάρτυρες του Ιεχωβά...

Ένας αδημοσίευτος νόμος των Μαρτύρων του Ιεχωβά, είναι ότι απαγορεύεται να δημιουργηθεί αίθουσα βασιλείας (ευκτήριος οίκος) και να δοθεί έστω και ένα ευρώ σε Ορθόδοξο (ή άλλον) εκτός από Μάρτυρα του Ιεχωβά, για οποιαδήποτε εργασία ή αναλώσιμο.

Αν δεν υπάρχει στην περιοχή, θα τον φέρουν από άλλο σημείο της χώρας, και αν δεν υπάρχει στην χώρα, τότε θα έλθει από το εξωτερικό, το κόστος δεν έχει σημασία, αρκεί να είναι η πηγή οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Επίσης, όταν κάποιος επίσκοπος έρθει στην τοπική "εκκλησία", ή υπάρχει εκεί κάποιος σκαπανέας, ή πρόσωπο που υπηρετεί την κοινωνική θητεία, τότε, όλοι οι αδελφοί θα του δώσουν είτε χρήματα, είτε ρούχα, είτε φαγητό, είτε οτιδήποτε άλλο έχουν, που να έχει αξία.

Αυτά είναι τα εξτρά, τα "μαύρα", διότι τα νόμιμα (είναι ΚΑΙ αυτά, "μαύρα" και αδήλωτα) είναι ο μισθός που παίρνουν από την οργάνωση, και ο μισθός που παίρνουν από το κράτος (250 ευρώ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ) όσοι υπηρετούν την κοινωνική θητεία, (οι φαντάροι παίρνουν 25 ευρώ τον μήνα) επειδή δεν έπιασαν όπλο,
(όμως υπάρχουν Μάρτυρες του Ιεχωβά, ένοπλοι αστυνομικοί, αυτό δεν τους πειράζει).

Θα μπορούσα να γράψω άπειρες περιπτώσεις, και πάμπολλους τρόπους με τους οποίους κερδίζουν οι "εθελοντές" Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κατηγορούν τους Ιερείς για τον μισθό που λαμβάνουν, την στιγμή που ο μισθός είναι "ψίχουλα" μπροστά σε αυτά που χρωστάει το κράτος στην Εκκλησία.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, γιατί δεν θα δείτε ΠΟΤΕ έναν Μάρτυρα του Ιεχωβά, να σχολιάζει, και να διαλέγεται, μέσα στο ιστολόγιο που φέρει τον τίτλο: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

Υ.Γ: Ακόμη και το καινούργιο τέχνασμα με τους πάγκους που στήνουν και διαθέτουν δωρεάν βιβλία, είναι και αυτό παράνομο, διότι:
1) Δεν έχουν άδεια κατάληψης χώρου και εμπορίας, ούτε έχουν ταμειακή μηχανή.
& 2) Ακόμη και στην δωρεάν διάθεση εντύπων, είναι υποχρεωτική η έκδοση αποδείξεως από ταμειακή μηχανή.

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητή κ. alexia 1004 και αγαπητέ κ. Κοσμά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Η Εταιρία Σκοπιά, δεν πληρώνει μόνο τους υπηρέτες της περιοχής,
αλλά και έξοδα της συζύγου!
Όπως, τα οδοιπορικά, ύπνου και φαγητού, και το ατομικό επίδομα, που είναι το ίδιο με το του συζύγου της! (Από τα βιβλία των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1955, στην σελ. 75 και παρ. 166. Και ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1961, στην σελ. 60 και παρ. 167).

Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα:
Στην «Σκοπιά» 1 Μαΐου, 1986, σελ. 19 παρ. 9, γράφουν:
«Παρά τη χειροτέρευση των οικονομικών συνθηκών παγκόσμια, ο αριθμός αυτής της θαρραλέας ομάδας των ‘σκαπανέων’ αυξήθηκε ταχύτατα από το μηνιαίο μέσο όρο των 38.573 το 1963 σε 322.821 το 1985—μια αύξηση 737 τοις εκατό»!
Μας λένε, το 1985, 322.821 πόσους «ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ» είχαν!
Τα ντοκουμέντα που παρουσιάσαμε, δεν μας δείχνουν, ότι οι «ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ» πληρώνονται;
Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, τα χρηματικά ποσά, που παίρνουν οι «ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ» κάθε μήνα.
Με ενδιαφέρει, να γνωρίζουν οι Χριστιανοί μας ότι πληρώνονται!
Αν μας παρακολουθεί κανένας «ΜτΙ», μπορεί να μας πει με στοιχεία ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ;
Στο φυλλάδιο της Σκοπιάς, της 1 Μαΐου του 1986, σελ. 23, γράφουν:
Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 1985 η Εταιρία Σκοπιά δαπάνησε 20.827.314,57 δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους υπηρεσίας αγρού.
«Ο έχων ωτα ακούειν ακουέτω»!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Είπε η Σκοπιά 1 Δεκ. 1987, σελ. 30: «Η πραγματοποίηση αυτού του παγκόσμιου έργου απαιτεί, όχι μόνο αφιερωμένες προσπάθειες, χρόνο και δυνάμεις, αλλά και μεγάλα έξοδα, μεταξύ των άλλων. Το Βιβλίο Έτους των Μαρτύρων του Ιεχωβά 1987 αναφέρει ότι ‘το 1986, ένα συνολικό ποσό 3,5 δισεκατομμυρίων δραχμών δαπανήθηκε για την οικονομική υποστήριξη 2.762 ιεραποστόλων, 13.351 ειδικών σκαπανέων και των επισκόπων και των συζύγων τους που υπηρετούν στις 3.353 περιοχές και περιφέρειες παγκοσμίως’».

Το 1986, 3,5 δισεκατομμυρίων δραχμών δαπανήθηκε για την οικονομική υποστήριξη 2.762 ιεραποστόλων, 13.351 ειδικών σκαπανέων και των επισκόπων και των συζύγων τους!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ είπε...

Συγχαρητήρια γιά τό άρθρο. Πάντα τά άρθρα πού μιλάνε μέ στοιχεία είναι αξιόλογα, θά έλεγα ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ κ. Χρήστο ...
Επιτρέψτε μου μία παρατήρηση. Η φράση: «Όπως, η Εταιρία Σκοπιά, δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς τα προς το ζην, έτσι κάνει και η πολιτεία προς το κλήρο!».
Η πολιτεία δέν δίνει οικονομική βοήθεια πρός τόν κλήρο, αλλά τα ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ από όση περιουσία ΑΡΠΑΞΕ (καί δέν τά αξιοποίησε πρός όφελος των πολιτών, όπως όφειλε)από την Εκκλησία καί δέν θά μπορέσει νά εξοφλήσει όσα χρόνια και άν περάσουν.
Αυτός είναι καί ο λόγος πού μισθοδοτεί τόν κλήρο καί όχι γιατί τόν αγαπά ιδιαίτερα.
Αυτό νομίζω πρέπει νά τονιστεί για νά μήν αφήνουμε λάθος εντυπώσεις.
Σε καμία περίπτωση δέν μπορούμε νά πούμε ( καί νά με συγχωρείτε) ότι η πολιτεία είναι τό αντίστοιχο της Σκοπιάς γιά τούς κληρικούς της Εκκλησίας. Η Εταιρεία «φροντίζει» τά παιδιά της καί η πολιτεία «προσπαθεί» νά είναι συνεπής στίς υποχρεώσεις της έναντι της Εκκλησίας για όσα έχει προπληρωθεί, καί τίποτε παραπάνω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ, σας ευχαριστώ για την εύστοχη παρατήρησή σας που αναφέρετε στο σχόλιό σας.
Το άρθρο μας αναφέρει για «μερικές αλήθειες» και όχι για όλες της «αλήθειες»! Φυσικά η πολιτεία έχει υποχρέωση να πληρώνει τους κληρικούς μας. Εφόσον έχει πάρει την Εκκλησιαστική Περιουσία της. ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ
Επιτρέψτε μου μία παρατήρηση. Η φράση: «Όπως, η Εταιρία Σκοπιά, δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς τα προς το ζην, έτσι κάνει και η πολιτεία προς το κλήρο!».
Η πολιτεία δέν δίνει οικονομική βοήθεια πρός τόν κλήρο, αλλά τα ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ από όση περιουσία ΑΡΠΑΞΕ (καί δέν τά αξιοποίησε πρός όφελος των πολιτών, όπως όφειλε)από την Εκκλησία καί δέν θά μπορέσει νά εξοφλήσει όσα χρόνια και άν περάσουν.

Πολύ σωστή η παρατήρησή σας .
Να επεκτείνω λίγο την παρατήρησή σας. 'Αμα Θέλει η Εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ να πληρώνονται οι πλασιέ της από το Κράτος ας δώσει κι αυτή ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άμα οι πλασιέ ζηλεύουν που πληρώνονται οι κληρικοί μας ας το πουν στη μαμά τους τη ΣΚΟΠΙΑ να κάνει την παραπάνω ενέργεια ώστε να πληρωθούν κι αυτοί.

Σ.Γ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητοί αναγνώστες, παρουσιάζω στην αγάπη σας μία ακόμα ενημέρωση. Όσον αναφορά για τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» αν πληρώνονται. Από το Βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», (Βιβλίο Έτους 1993, 33, σελίδα):

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 1992 η Εταιρία Σκοπιά δαπάνησε 45.218.257,56
δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι
στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού
»!!!

Βλέπουμε, η «Σκοπιά», πληρώνει καλά τους δικούς της!
Φυσικά όπως αναφέραμε και στο άρθρο μας, δεν πληρώνονται όλοι, αλλά σημασία έχει ότι κάποιοι από αυτούς πληρώνονται! Ας αφήσουν λοιπόν τα παραμύθια που λένε ότι δεν πληρώνονται!
Και κάτι ακόμη, το Ελληνικό Κράτος έχει υποχρέωση να πληρώνει τους Κληρικούς μας, εφόσον έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος της Εκκλησιαστικής περιουσίας!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητοί αναγνώστες, θα παρουσιάζω στην αγάπη σας, περισσότερα ντοκουμέντα για τους«Μάρτυρες του Ιεχωβά». Αν πληρώνονται κάποιοι από αυτούς.

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 1999, η Εταιρία Σκοπιά δαπάνησε 64.475.225,00 δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2000, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2000, η Εταιρία Σκοπιά δαπάνησε πάνω από 66,3 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2001, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2001, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 70,9 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2002, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2002, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 72,4 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2003, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2003, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2004, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2004, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 93 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2005, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2005, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 104 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2006, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2006, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 111 εκατομμύρια δολάρια για να τύχουν φροντίδας οι ειδικοί σκαπανείς, οι ιεραπόστολοι και οι περιοδεύοντες επίσκοποι στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2007, σελ. 31).
«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2007, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν 121 και πλέον εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2008, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2008, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν 141 και πλέον εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2009, σελ. 31).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2009, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν 140 και πλέον εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού».
(Βιβλίο Έτους 2010, σελ. 31).

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ!!!


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Η αλήθεια είναι ότι, ελάχιστοι Μάρτυρες του Ιεχωβά παίρνουν κάποια χρήματα για την συντήρηση τους.

Αυτοί που παίρνουν αυτά τα χρήματα, είναι αυτοί που αναφέρονται στα έντυπα που προαναφέρθηκαν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Μαρτύρων του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται,
και η αλήθεια είναι ότι, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αυτοί που πληρώνουν, και εργάζονται αφιλοκερδώς.

Ελισσαίος Τζελαϊλίδης είπε...

ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΚΟΣΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Aγαπητέ Ελισσαίε Τζελαϊλίδη, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σου κάνω.
Οι ειδικοί «σκαπανείς» και ιεραπόστολοι, ανήκουν στην «Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά»; Λέγονται «Μάρτυρες του Ιεχωβά»;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Μία ακόμα ενημέρωση για τους «ειδικούς σκαπανείς, ιεραποστόλους και περιοδεύοντας επισκόπους των Μαρτύρων του Ιεχωβά».
Κοιτάξτε, πόσο χρήμα δίνει η «Εταιρία Σκοπιά» σε αυτούς που αναφέραμε!


«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2011, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 173 εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού». (Βιβλίο Έτους 2012, σελ. 55).

«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2012, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 184 εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού». (Βιβλίο Έτους 2013, σελ. 178).


«Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2013, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού». (Βιβλίο Έτους 2014, σελ. 176).


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Από τον απολογισμό, τα γενικά σύνολα για το έτος 2012 στο βιβλίο του έτους 2013 σελ. 178 παρατηρούμε ότι, μεικτά οι τακτικοί σκαπανείς μαζί με τους ειδικούς σκαπανείς και τους ιεραπόστολους είναι 950.022 άτομα.

Από αυτούς ο μεγαλύτερος αριθμός, οι περισσότεροι είναι τακτικοί σκαπανείς οι οποίοι ΔΕΝ λαμβάνουν βοήθημα, και μας μένει το ελάχιστο ποσοστό των ειδικών σκαπανέων και των ιεραποστόλων, συμπεριλαμβανομένων και των επισκόπων περιοχής, περιφέρειας και ζώνης.

Τουτέστιν, είναι ελάχιστο και πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο λαμβάνει ένα μικρό ποσό αποκλειστικά για τις ατομικές ανάγκες και τα έξοδα των ειδικών σκαπανέων, και των συζύγων τους όταν αυτοί είναι παντρεμένοι.

Ο αριθμός όσων λαμβάνουν τα έξοδα, και μόνο τα έξοδα, και ΟΧΙ μισθό, ο αριθμός αυτών είναι πολύ μικρός, δεν λαμβάνουν μισθό, λαμβάνουν ένα μικρό βοήθημα για τα απαραίτητα έξοδα.

Δεν πληρώνονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνουν από την τσέπη τους, οι ίδιοι είναι τα θύματα.

Είναι τεράστιο λάθος, είναι παραπληροφόρηση να δίνουμε την εντύπωση στους αναγνώστες ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται και λαμβάνουν μισθό.

Όποιος ισχυρίζεται ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται λέει ψέματα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Ο Κοσμάς έχει πει:

@ «και μας μένει το ελάχιστο ποσοστό των ειδικών σκαπανέων και των ιεραποστόλων, συμπεριλαμβανομένων και των επισκόπων περιοχής, περιφέρειας και ζώνης.»@

Αγαπητέ Κοσμά, αυτό ελάχιστο ποσοστό των ειδικών σκαπανέων κλπ που ανέφερες, τα έξοδα που κάνει η «Εταιρία Σκοπιά» σε αυτούς το χρόνο είναι εξωφρενικά! Μόνο για το έτος 2012, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 184 εκατομμύρια δολάρια για αυτούς!
(Βιβλίο Έτους 2013, σελ.178).
Η Ελληνική Πολιτεία τόσα έξοδα το χρόνο για τους Κληρικούς μας δεν κάνει!

@«Τουτέστιν, είναι ελάχιστο και πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο λαμβάνει ένα μικρό ποσό αποκλειστικά για τις ατομικές ανάγκες και τα έξοδα των ειδικών σκαπανέων, και των συζύγων τους όταν αυτοί είναι παντρεμένοι».@

Κ. Κοσμά, μήπως μπορείτε να μας πείτε, τι μικρό ποσό λαμβάνει ο ειδικός σκαπανέας; Με στοιχεία σε παρακαλούμε να μας δείξετε των αριθμών των χρημάτων που λαμβάνουν οι ειδικοί σκαπανείς…


@ «Ο αριθμός όσων λαμβάνουν τα έξοδα, και μόνο τα έξοδα, και ΟΧΙ μισθό, ο αριθμός αυτών είναι πολύ μικρός, δεν λαμβάνουν μισθό, λαμβάνουν ένα μικρό βοήθημα για τα απαραίτητα έξοδα» @

Κ. Κοσμά, θα σας το ξαναπώ: Μήπως μπορείτε να μας πείτε για το «μικρό βοήθημα» (χρήματα ) που λαμβάνουν οι ειδικοί σκαπανείς… πόσα είναι;
Όσο αυτό που είπατε ότι δεν «λαμβάνουν μισθό…»
Έχω να σας πω το εξής: Αν ήμουνα εγώ «σκαπανέας» και λάμβανα από την Εταιρία κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό για τα έξοδα μου, αυτό κ. Κοσμά λέγετε Μισθός! Άσχετα σε τι αριθμός είναι το ποσό!
Και η Ελληνική Πολιτεία που πληρώνει (έχει υποχρέωση) τους Κληρικούς μας, είναι για τα έξοδα τους για να ζήσουν!

@ «Όποιος ισχυρίζεται ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται λέει ψέματα»@
Κ. Κοσμά, το ποιος λέει ψέματα ας το κρίνουν οι αναγνώστες.
Σας παραπέμπω σε δικά σας λόγια:
«Η αλήθεια είναι ότι, ελάχιστοι Μάρτυρες του Ιεχωβά παίρνουν κάποια χρήματα για την συντήρηση τους»!!! (20 Μαρτίου 2014 - 4:40 μ.μ. )
Κ. Κοσμά, σε τι αριθμό είναι οι ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ;
Κ. Κοσμά, οι ειδικοί σκαπανείς… λέγονται Μάρτυρες του Ιεχωβά; Σε ποια Οργάνωση ανήκουν;
Συγγνώμη κ. Κοσμά, για τις πολλές ερωτήσεις μου, αλλά πρέπει να απαντήσετε.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Το μικρό βοήθημα που λαμβάνει κάθε σκαπανέας είναι σίγουρα ΠΟΛΥ μεγαλύτερο από 700 ευρώ.Και τούτο διότι η μετακινήσεις και τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ έξοδα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από τη φύση τους δυσβάσταχτα.Δεν μπορείς να μετακινηθείς άνετα από Πόλη σε Πόλη ειδικά αν έχεις και σύζυγο, εάν δεν διαθέτεις γερό "πακέτο"!!!

Επομένως, σε κάθε περίπτωση ο σκαπανέας πληρώνεται περισσότερο από τον Κληρικό, άσε που ο τελευταίος άμα έχει ενορία σε ορεινό χωριό τη βενζίνη για να πάει την πληρώνει ο ίδιος.

Παραταύτα όμως, όπως είπε κι ο Κοσμάς αυτοί οι Σκαπανείς αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό ή αν θέλετε την ΕΛΙΤ των ΜΤΙ ενώ οι υπόλοιποι ΜΤΙ απλά πληρώνουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Madragoras

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Κ. Κοσμά, δυστυχώς δεν είμαι ευχαριστημένος από τις απαντήσεις σας.
Είπατε:
@Μισθοί Κληρικών αναδημοσίευση από: http://www.tovima.gr/files/1/2012/kliros.pdf

1) Κληρικοί : μισθός κάθε μήνα εως 2.023 ευρώ

2) Μητροπολίτες : μισθός κάθε μήνα εως 2.534 ευρώ

3) Αρχιεπίσκοπος : μισθός κάθε μήνα εως 2.978 ευρώ@


Αυτά κ. Κοσμά που παρουσιάσετε δεν ισχύουν!
1) Είναι το 2011. Έχουν γίνει αργότερα περικοπές.
2) Εσείς παρουσιάσατε ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ και όχι τις ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ!
3) ξέρω Ιερείς που λαμβάνουν 650 ευρώ το μήνα!

Σας είπα στο σχόλιο μου ότι:
«Κ. Κοσμά, μήπως μπορείτε να μας πείτε, τι μικρό ποσό λαμβάνει ο ειδικός σκαπανέας; Με στοιχεία σε παρακαλούμε να μας δείξετε των αριθμών των χρημάτων που λαμβάνουν οι ειδικοί σκαπανείς…»


Αντί να μου πείτε τι παίρνει ένας ειδικός σκαπανέας το μήνα για τα έξοδα του (η μικρό βοήθημα), μου είπατε για το Κλήρο!
Ξέρετε να μου απαντήσετε;

@Επαναλαμβάνω ότι όσοι ισχυρίζονται πως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται λένε ψέματα, και προσθέτω ότι εκτός από ψεύτες είναι και μισαλλόδοξοι@.
«Η αλήθεια είναι ότι, ελάχιστοι Μάρτυρες του Ιεχωβά παίρνουν κάποια χρήματα για την συντήρηση τους» (20 Μαρτίου 2014 - 4:40 μ.μ. )
Κ. Κοσμά, τα αναιρείτε αυτά πού είπατε;
Αν ένας τσοπάνος που έχει ζώα και θέλει να προμηθευθεί ένα βοηθό να τον βοηθάει στα ζώα του. Του λέει ο τσοπάνος, τα έξοδα του φαγητού του ύπνου κλπ, θα είναι δικά μου. Κάθε μήνα θα σου δίνω 500 ευρώ για την συντήρησή σου. Αυτό δεν λέγετε μισθός;


Υ. Γ Αγαπητέ Madragora, σωστό το σχόλιο σας! (Το μικρό βοήθημα που λαμβάνει κάθε σκαπανέας είναι σίγουρα ΠΟΛΥ μεγαλύτερο από 700 ευρώ. Και τούτο διότι η μετακινήσεις και τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ έξοδα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από τη φύση τους δυσβάσταχτα. Δεν μπορείς να μετακινηθείς άνετα από Πόλη σε Πόλη ειδικά αν έχεις και σύζυγο, εάν δεν διαθέτεις γερό "πακέτο"!!!)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Εκτός από αυτά κ.Διαμαντίδη θα ήθελα να προσθέσω επίσης πως ήδη πολλοί Κληρικοί δίνουν ένα σωρό λεφτά σε ελεημοσύνη , ή μάλλον είναι αναγκασμένοι να δώσουν διότι για να βγεις μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη ας πούμε να πας να κάνεις τη δουλειά σου θα συναντήσεις πολύ κόσμο να σου ζητάει χρήματα. Είναι αδύνατον να τους προσπεράσεις όλους και να μην δώσεις τίποτα σε κανένα.Kαι αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον η Εκκλησία συντηρεί τόσα ιδρύματα και δίνει φαγητό σε τόσο κόσμο με τα καθημερινά συσίτια την ίδια στιγμή που η Σκοπιά δεν συντηρεί ούτε ένα ίδρυμα παγκοσμίως.

Καλό θα ήταν λοιπόν για τον κ.Κοσμά , αφού του αρέσει να απευθύνει συστάσεις στους Κληρικούς, ας κάνει το ίδιο και προς τους Σκαπανείς και ας τους πει α) να δίνουν ελεημοσύνη παντού , και β) να πει στη Σκοπιά να συντηρήσει τουλάχιστον ΕΝΑ ίδρυμα σε κάθε χώρα για τους Μτι.

Madragoras

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Διαβάζοντας την αντιπαράθεση των σχολίων και για να δώσω λίγες πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των Μαρτύρων του Ιεχωβά, πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου Μάρτυρα του Ιεχωβά ο οποίος είναι πενήντα χρόνια στην οργάνωση, και τον ρώτησα σχετικά με το θέμα.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής, και τα δυο του παιδιά μαζί με τις γυναίκες τους, οι μεν δυο υπηρετούν ως τακτικοί σκαπανείς, και ο άλλος με την γυναίκα του ως διεθνείς εργάτες της εταιρίας ΣΚΟΠΙΑ.

Ρωτώντας τον τι είναι διεθνείς εργάτες μου είπε ότι είναι αυτοί οι οποίοι ανεγείρουν αίθουσες βασιλείας, σπίτια από σεισμούς και φυσικές καταστροφές, και γενικά κάθε είδους τεχνική υποστήριξη.

Μου είπε λοιπόν ότι ο γιος του εργάστηκε πριν τρία χρόνια στο Κογκό για ένα διάστημα πέντε μηνών, χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ, παρά μόνο το φαγητό και τον ύπνο.

Πέρυσι που ήταν στην Νιγηρία για τρεις μήνες πλήρωσε ο ίδιος τα εισιτήρια τους (και της γυναίκας του) 2.500 ευρώ. Επίσης πλήρωσε 200 ευρώ τις βίζες, είχε δε για βοήθημα εκτός το φαγητό και τον ύπνο πενήντα ευρώ τον μήνα.

Στην διεθνή συνέλευση που έγινε στην Αθήνα το προηγούμενο τριήμερο παρεβρέθηκαν και χίλιοι ιεραπόστολοι οι οποίοι ήρθαν με εισιτήρια τα οποία πληρώθηκαν από χρήματα που μάζεψαν από τις εκκλησίες όλης της Ελλάδος με προσφορές του τελευταίου χρόνου οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδος.

Ο φίλος μου ανέφερε, ότι οι επίσκοποι εάν είναι μόνοι τους λαμβάνουν βοήθημα πενήντα ευρώ την εβδομάδα, και εάν είναι με την γυναίκα τους λαμβάνουν εκατό ευρώ την εβδομάδα, όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής των επισκόπων, καθώς και μεταφοράς με αυτοκίνητο, τα παρέχουν οι ίδιοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά της εκάστοτε εκκλησίας, κατά την διάρκεια παραμονής τους σε αυτή.

Για τα δε πενήντα ή εκατό ευρώ που τους δίνει η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ είναι υποχρεωμένοι οι επίσκοποι να αποστέλλουν στην εταιρία ΣΚΟΠΙΑ τις αντίστοιχες αποδείξεις.

Σας ενημερώνω βάσει των ερωτήσεων που έθεσα και των απαντήσεων που έλαβα από έναν εν ενεργεία ανώτερο αξιωματούχο της εταιρίας ΣΚΟΠΙΑ ο οποίος είναι φίλος μου εδώ και είκοσι χρόνια.

Ανώνυμος είπε...

Όπως είπε και ο κύριος Μανδραγόρας, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.
Ένα μικρό βοήθημα λαμβάνει μια εξαιρετικά μικρή ελίτ και όχι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ως σύνολο.
________________________

Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον η Σκοπιά να πληρώνει πολλά άτομα εφόσον ως κερδοσκοπική Εταιρεία υπό την κάλυψη θρησκευτικού προσωπείου σκοπό έχει μόνο το κέρδος.

Πολλά λεφτά = πολλά έξοδα = πράγμα αντίθετο με τις μεθόδους της Σκοπιάς.

Η Σκοπιά ως μεγάλο Αφεντικό και μάλιστα πολυεθνικό, δεν είναι μαθημένη να πληρώνει αλλά αυτό που ξέρει είναι να χρησιμοποιεί αμισθί πλασιέ, αμισθί εργατικό προσωπικό.

Συνεπώς , η ανάγκη να δώσει κάπου λεφτά είναι μηδαμινή.Αυτό που δεν μπορεί να αποφύγει είναι το γεγονός πως κάποιος ή κάποιοι πρέπει να ελέγχουν τους αμισθί υπαλλήλους,όπως ακριβώς κάνει ένας διευθυντής ή ένας υπεύθυνος πωλήσεων σε ένα πολυκατάστημα.

Πιστεύω πως οι μαρτυρίες του ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είναι Αληθινές

αλλά

σίγουρα κάποιοι εκεί στη Σκοπιά τα αρπάζουν γερά και αυτό το κρατάνε κρυφό από τους πολλούς.
Φημολογείται, στην περιοχή μου και όχι μόνο πως άνθρωποι από το μηδέν άνοιξαν μεγάλα καταστήματα με χρηματοδότηση ή αμοιβή από τη Σκοπιά.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα που πλούτισαν από την καριέρα τους στη Σκοπιά και αυτό μην το περιμένετε σε καμία περίπτωση να βγεί προς τα έξω με ονόματα.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Η διαφορά είναι ότι οι έγγαμοι ιερείς πληρώνονται, ενώ οι πρεσβύτεροι των Μαρτύρων του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται, εργάζονται για να συντηρήσουν τις οικογένειες τους και για να προσφέρουν οικονομική στήριξη στην εταιρία ΣΚΟΠΙΑ με τις συνεισφορές τους.
______________

H διαφορά είναι επίσης πως οι έγγαμοι Ιερείς πληρώνονται επειδή ασχολούνται αποκλειστικά με το λειτούργημά τους και δεν κάνουν άλλη εργασία παράλληλα για να συντηρηθούν.Και πληρώνονται από την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ στην ΟΥΣΙΑ αφού η τελευταία έχει διαθέσει την τεράστια περιουσία της στο Κράτος και ως αντιστάθμιση το Κράτος πληρώνει τους Ιερείς.
Το Κράτος δεν πληρώνει τους Ιερείς επειδή είναι Ιερείς ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πληρώνει τους Ιερείς γιατί πήρε την περιουσία της Εκκλησίας.

Το μεμπτό στην περίπτωση ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ είναι πως η Σκοπιά βγάζει χρήματα από τις δραστηριότητες της και τα χρήματα αυτά δεν τα δίνει πίσω στους οπαδούς της ή μάλλον στα θύματά της.Αξιοσημείωτο είναι πως δεν συντηρεί ούτε ένα ίδρυμα παγκοσμίως. Τότε τι τα θέλει τα λεφτά? Για ποιό λόγο συνεισφέρουν οι ΜΤΙ? Τι τα κάνει τα λεφτά που βγάζει από τις δραστηριότητες της?

Madragoras

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, αυτά που είπατε στο σχόλιο σας μπορείτε μήπως να τα αποδείξετε με στοιχεία, με αποδείξεις;
Δεν αμφισβητώ αυτά πού είπατε. Αλλιώς είναι με αποδείξεις, παρά προφορικά. Μήπως ο φίλος σας «Μάρτυρας του Ιεχωβά» μπορεί να σας δώσει κανένα στοιχείο που να λέει: ότι λαμβάνουν βοήθημα πενήντα ευρώ την εβδομάδα, και εάν είναι με την γυναίκα τους λαμβάνουν εκατό ευρώ την εβδομάδα;
Και εμένα προφορικά μου είπανε, ότι ένας παλιός «Μάρτυρας του Ιεχωβά» διάβασε το άρθρο μου και είπε: Οι δικοί μας που πληρώνονται από την Εταιρία τρέχουν πόρτα σε πόρτα, ενώ εσείς….
Άλλος «ΜτΙ» όταν διάβασε το άρθρο μου έγραψε στο σχόλιο του:
Κάποιοι από εμάς που πληρώνονται είναι μηδενικά τα ποσά μπροστά στους Ιερείς σας. Διότι τα ποσά που παίρνουν οι δικοί μας είναι το μήνα 250 -350 ευρώ… Φυσικά το σχόλιο δεν δημοσιεύτηκε, διότι ήταν ανώνυμο.


Αγαπητέ Κοσμά, είπατε:

«Η αλήθεια είναι ότι, ελάχιστοι Μάρτυρες του Ιεχωβά παίρνουν κάποια χρήματα για την συντήρηση τους» (20 Μαρτίου 2014 - 4:40 μ.μ. )
Κ. Κοσμά, τα αναιρείτε αυτά πού είπατε;

Κ. Κοσμά, στο πρώτο σχόλιο που κάνετε στο άρθρο μου είπατε:

@ Επίσης, όταν κάποιος επίσκοπος έρθει στην τοπική "εκκλησία", ή υπάρχει εκεί κάποιος σκαπανέας, ή πρόσωπο που υπηρετεί την κοινωνική θητεία, τότε, όλοι οι αδελφοί θα του δώσουν είτε χρήματα, είτε ρούχα, είτε φαγητό, είτε οτιδήποτε άλλο έχουν, που να έχει αξία.

Αυτά είναι τα έξτρα, τα "μαύρα", διότι τα νόμιμα (είναι ΚΑΙ αυτά, "μαύρα" και αδήλωτα) είναι ο μισθός που παίρνουν από την οργάνωση, και ο μισθός που παίρνουν από το κράτος (250 ευρώ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ) @
(9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:47 π.μ. ).

Κ. Κοσμά, ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΙΣΘΟ!!!
Το ξαναλέω αγαπητέ Κοσμά, Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΣΑΤΕ: ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!!!
Το ΕΙΠΑΤΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟ ΒΟΗΘΗΜΑ!
Κ. Κοσμά, δεν ξέρω αυτά που γράφετε αν τα πιστεύετε.


Υ. Γ. Για να τελειώνουμε αυτό το θέμα έχω να πω το εξής:
Το άρθρο μου ξεκινάει: ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Το έχω δηλώσει στο άρθρο μου, δεν μας ενδιαφέρει αν ΟΛΟΙ δεν πληρώνονται. Σημασία έχει ότι ΚΑΠΟΙΟΙ από αυτούς πληρώνονται.
Άσχετα με τι ποσά παίρνουν. Και αυτοί είναι οι «ευαγγελιζόμενοι», «σκαπανείς», «ιεραπόστολοι», επίσκοποι». Όλοι αυτοί ανήκουν σε μία Οργάνωση και λέγονται «Μάρτυρες του Ιεχωβά» (Έστω ο Θεός Αληθής, 1946-56, σελ. 193-194). Άσχετα με την ονομασία τους αν λέγονται σκαπανείς κλπ. Διότι όλοι τους ανήκουν σε μια Εταιρία που λέγεται «Σκοπιά» και ονομάζονται «Μάρτυρες του Ιεχωβά»!
Όποιος λοιπόν διαφωνεί, με για του και χαρά του.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα, όπως δήλωσα στο προηγούμενο σχόλιο μου, συμφωνούμε σε αυτά που γράφετε και επαναλαμβάνετε αυτά που έγραψα στα αρχικά σχόλια.

Άλλωστε εγώ δεν είμαι παπάς, ούτε έχω κάποιο λόγο για να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου.

Όσα γράφετε αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα είναι ορθά, εκτός από μια εικασία που και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί, ούτε να τεκμηριωθεί, είναι αυτό που γράψατε για τις εμπορικές-επαγγελματικές δραστηριότητες κάποιων Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριζόμαστε ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι τα θύματα που προσφέρουν, και από την άλλη να δηλώνουμε ευθαρσώς χωρίς αποδείξεις ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται.
Αυτά τα δυο είναι εκ' διαμέτρου αντίθετα και είναι τελείως σχιζοφρενικό αν τα υποστηρίζαμε εξ' ίσου και τα δυο.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ή είναι θύματα που πληρώνουν και δουλεύουν δωρεάν, ή είναι θύτες που πληρώνονται και κερδίζουν από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ.

Ένα από τα δυο συμβαίνει, δεν μπορεί να είναι και τα δυο αληθινά.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα, όπως δήλωσα στο προηγούμενο σχόλιο μου, συμφωνούμε σε αυτά που γράφετε και επαναλαμβάνετε αυτά που έγραψα στα αρχικά σχόλια.

Άλλωστε εγώ δεν είμαι παπάς, ούτε έχω κάποιο λόγο για να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου.

Όσα γράφετε αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα είναι ορθά, εκτός από μια εικασία που και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί, ούτε να τεκμηριωθεί, είναι αυτό που γράψατε για τις εμπορικές-επαγγελματικές δραστηριότητες κάποιων Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Η εξήγηση στην απότομη επιτυχία μερικών Μαρτύρων του Ιεχωβά σε κάποια εμπορική ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα είναι ότι, όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά της ευρύτερης περιοχής αυτομάτως γίνονται πελάτες του αδελφού τους, και όλοι αγοράζουν και προτιμούν τον αδελφό τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κέρδος για την επιχείρηση αυτή.

Για παράδειγμα, αν ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά ανοίξει έναν φούρνο και πουλάει ψωμί, αυτομάτως όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θα ψωνίζουν κάθε μέρα το ψωμί τους από τον αδελφό τους που έχει τον φούρνο και έτσι το μαγαζί θα γίνει μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση.

Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριζόμαστε ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι τα θύματα που προσφέρουν, και από την άλλη να δηλώνουμε ευθαρσώς χωρίς αποδείξεις ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται.
Αυτά τα δυο είναι εκ' διαμέτρου αντίθετα και είναι τελείως σχιζοφρενικό αν τα υποστηρίζαμε εξ' ίσου και τα δυο.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ή είναι θύματα που πληρώνουν και δουλεύουν δωρεάν, ή είναι θύτες που πληρώνονται και κερδίζουν από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ.

Ένα από τα δυο συμβαίνει, δεν μπορεί να είναι και τα δυο αληθινά.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριζόμαστε ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι τα θύματα που προσφέρουν, και από την άλλη να δηλώνουμε ευθαρσώς χωρίς αποδείξεις ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πληρώνονται.
Αυτά τα δυο είναι εκ' διαμέτρου αντίθετα και είναι τελείως σχιζοφρενικό αν τα υποστηρίζαμε εξ' ίσου και τα δυο.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ή είναι θύματα που πληρώνουν και δουλεύουν δωρεάν, ή είναι θύτες που πληρώνονται και κερδίζουν από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ.

Ένα από τα δυο συμβαίνει, δεν μπορεί να είναι και τα δυο αληθινά.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.
_____________________

Αγαπητέ Κοσμά μου φαίνεται πως κάπου δεν "ζυγίζετε" αυτά που γράφετε!!!

Γιατί πρέπει να συμβαίνει ένα από τα δυο;
Συμβαίνουν και τα δυο μαζί γιατί υπάρχουν ΜΤΙ που δίνουν και υπάρχουν ΜΤΙ που τα έχουν κονομίσει.

Συμβαίνουν και τα δυο μαζί
όπως
συμβαίνει στη ζωή :
Πατριώτες Πολιτικοί που ωφελούν την Ελλάδα αλλά και λαμόγια Πολιτικοί που τα αρπάζουν από την Πολιτική.

_______________________________
Άλλωστε εγώ δεν είμαι παπάς, ούτε έχω κάποιο λόγο για να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου.
_______________

Δεν ενδιαφέρει το κοινό αν είστε Παπάς ή Πάπας ή οτιδήποτε άλλο.

__________________
Όσα γράφετε αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα είναι ορθά, εκτός από μια εικασία που και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί, ούτε να τεκμηριωθεί, είναι αυτό που γράψατε για τις εμπορικές-επαγγελματικές δραστηριότητες κάποιων Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
______________________

Δεν μπορεί να αποδειχθεί εκ των εγγράφων γιατί πρέπει να είσαι τραπεζίτης να ψάξεις, άσε που είναι παράνομο το να ψάξεις ξένους λογαριασμούς χωρίς εισαγγελική παρέμβαση.

Δεν είναι ικασίες γιατί υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που έφυγαν από την Αίρεση και έχουν ομολογήσει, πως με τη βοήθεια της Σκοπιάς έβγαλαν επαγγελματικά φτερά.

Άλλωστε σε κάθε χώρο υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν κονομίσει εις βάρος των άλλων ή μήπως να θεωρήσουμε πως στους Μτι υπάρχει εξαίρεση;

Madragoras

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Η εμπορική επιτυχία κάποιων επιχειρήσεων-καταστημάτων-εργασιών των Μαρτύρων του Ιεχωβά, σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποια μυστικής χρηματοδότησης, αλλά έχει την εξήγηση της.

Όταν κάποιος Μάρτυρας του Ιεχωβά ανοίξει ένα κατάστημα, τότε όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά της περιοχής αυτής θα γίνουν αυτομάτως πελάτες του καταστήματος αυτού.

Αν προσθέσεις όλους τους Μάρτυρες του Ιεχωβά που θα γίνουν πελάτες, και τους υπόλοιπους πελάτες μη Μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε θα δοθεί η απάντηση στο που οφείλεται η επιτυχία μερικών επιχειρήσεων των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Επίσης να σημειωθεί ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν περιττά έξοδα για κάπνισμα, για νυχτερινές εξόδους μπουζούκια και άλλες σπατάλες, ούτε γιορτάζουν κάποια γιορτή, και έτσι τα έξοδα τους μειώνονται δραματικά, και τα έσοδα τους αυξάνονται λόγω του τρόπου ζωής που ακολουθούν.

Καμία μυστική ή ύποπτη χρηματοδότηση δεν υπάρχει, όλα είναι ξεκαθαρισμένα.
Αν υπήρχε κάτι ύποπτο θα είχε βγει στο φως και θα το γνωρίζαμε, επειδή κάποιοι ασχολούμαστε σε όλη την ζωή μας με τα εν λόγω θέματα, δεν μας τα είπαν άλλοι για να τα παπαγαλίζουμε.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

@Κύριε Διαμαντίδη, λυπάμαι που θα το πω αλλά το άρθρο σας είναι ατεκμηρίωτο και αστοιχείωτο.
Διαστρεβλώνετε τα γραφόμενα για να υποστηρίξετε αυτά που δεν υποστηρίζονται ούτε βασίζονται με αποδείξεις.

Αυτά που γράψατε για τα 250 ευρώ είναι η αναφορά μου στα χρήματα ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν την κοινωνική θητεία τους, και όχι τα χρήματα από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ.

Κύριε Διαμαντίδη για να μη γελοιοποιήστε να διαβάζετε προσεκτικά αυτά που γράφουμε, ώστε να μη γράφετε άρες μάρες κουκουνάρες.@

Αγαπητέ Κοσμά, μάλλον δεν ξέρετε να διαβάζετε ελληνικά!
Τα όσα γράφετε εσείς γελοιοποιήστε και όχι εγώ!
Είπατε: «Είναι ο μισθός που παίρνουν από την οργάνωση»!!!
(9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:47 π.μ).
Αυτό γιατί δεν το είπατε κ. Κοσμά; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;
«κύριε Διαμαντίδη, λυπάμαι που θα το πω αλλά το άρθρο σας είναι ατεκμηρίωτο και αστοιχείωτο».

Μα αγαπητέ μου δεν ξέρετε τι λέτε! Κοιτάξτε τι γράψατε: ΚΑΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!!!!!!!! (9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:47 π.μ).

Ανώνυμος είπε...

Κοσμά

ξέρω περίπτωση στην περιοχή μου που ο άνδρας πληρωνόταν αδρά για ένα διάστημα

περισσότερα δεν μπορώ να πω

ξέρω όμως ότι αυτός που μου τα είπε είναι ο αποδέκτης των παραπόνων του άνδρα...

δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα και καταστάσεις (άμα θέλεις το πιστεύεις).

Και εν πάσει περιπτώσει μιλάμε για Αίρεση, γιατί οι ΜΤΙ είναι Αίρεση.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν υπάρχουν κάποιοι ευνοούμενοι που δεν φαίνονται στους πολλούς και αυτοί οι ευνοούμενοι αμοίβονται πολύ παραπάνω από 50 ή 100 ευρώ.

όμως όπως είπες και εσύ η συντριπτική πλειψηφεία δεν πληρώνεται.

Madragoras

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα, μου φτάνει που λες την αλήθεια και δηλώνεις ότι διαφωνείς με τον κύριο Διαμαντίδη.

Μανδαργόρας έγραψε:

"Παραταύτα όμως, όπως είπε κι ο Κοσμάς αυτοί οι Σκαπανείς αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό ή αν θέλετε την ΕΛΙΤ των ΜΤΙ ενώ οι υπόλοιποι ΜΤΙ απλά πληρώνουν με οποιονδήποτε τρόπο".

30 Ιουνίου 2014 - 2:31 μ.μ. http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/09/blog-post_8.html

"όμως όπως είπες και εσύ η συντριπτική πλειψηφεία δεν πληρώνεται".

1 Ιουλίου 2014 - 7:55 μ.μ. http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/09/blog-post_8.html

Ο κύριος Διαμαντίδης διαφωνεί και με τον Έλληνα της Ολλανδίας, του ζητάει αποδείξεις για την μαρτυρία του, και με αυτό τον τρόπο τον αμφισβητεί, και του λέει ότι δεν τον πιστεύει, τον αποκαλεί ψεύτη, και του ζητάει αποδείξεις για μια προφορική μαρτυρία!!!

Για να μιλήσουμε λίγο πιο ανοικτά...

Κύριοι, εάν υπήρχε έστω και μια πιθανότητα στις χίλιες να πληρώνονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτός που θα το αποκάλυπτε πρώτος θα ήμουν εγώ.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται. Αυτή είναι η αλήθεια.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουμε αποδείξεις για τα 200 ή τα 300 ευρώ που λαμβάνει ο κάθε ειδικός σκαπανέας ή επίσκοπος των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Από καινούργια πηγή, έναν άλλο φίλο μου Μάρτυρα του Ιεχωβά, διασταύρωσα την πληροφορία των αμοιβών και αυτός μου είπε το ίδιο ακριβώς, εκ' των πραγμάτων είναι τουλάχιστον ανήθικο να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν αλλά για λόγους που δεν αντιλαμβάνομαι θα πρέπει να τα απορρίψουμε.

Εφόσον εμείς δεν μπορούμε να προσκομίσουμε αποδείξεις για τα 200 ή 300 ευρώ που παίρνουν, φέρτε μας εσείς τις αποδείξεις ή όποιο άλλο στοιχείο έχετε που να αποδεικνύει ότι παίρνουν περισσότερα.

Σας δηλώνω ξεκάθαρα ότι εάν υπήρχαν μισθοί της τάξεως των χιλίων και άνω ευρώ στα σαράντα χρόνια που ήμουνα μαζί τους θα μου είχαν κάνει πρόταση να λάβω και εγώ από το μερίδιο αυτό.

Εγώ όμως δεν αντιλήφθηκα και δεν άκουσα όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για μισθούς και πράσινα άλογα.

Αυτό που γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι πλήρωναν μόνοι τους τα έντυπα, και όλες τις φθορές και συντήρηση στις αίθουσες βασιλείας και όλα τα λειτουργικά έξοδα, τις βενζίνες και τα υπόλοιπα. Πάρα πολλές φορές άκουσα ότι αυτός ο αδελφός έχει ένα πρόβλημα και όποιος μπορεί στο τέλος της συνάθροισης ας ρίξει ότι μπορεί στο κουτί των συνεισφορών.

Επίσης με είχαν καλέσει και δεν είχα πάει βέβαια, σε γεύμα αδελφοί που είχαν προσκαλέσει και τον επίσκοπο περιοχής. Γνωρίζω άλλου τύπου ατασθαλίες κατά την γνώμη μου, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα βοηθήματα αυτά.

Όλους τους ειδικούς σκαπανείς και τους επισκόπους που έβλεπα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχώς με τα ίδια κοστούμια και τα ίδια παπούτσια.

Εάν είχαν ικανοποιητικούς μισθούς όπως εσείς ισχυρίζεστε, θα ήταν ντυμένοι ευπρεπώς μεν, αλβανικά δε.

Αυτά προς το παρόν κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, τώρα περιμένω τις δικές σας αποδείξεις.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουμε αποδείξεις για τα 200 ή τα 300 ευρώ που λαμβάνει ο κάθε ειδικός σκαπανέας ή επίσκοπος των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Από καινούργια πηγή, έναν άλλο φίλο μου Μάρτυρα του Ιεχωβά, διασταύρωσα την πληροφορία των αμοιβών και αυτός μου είπε το ίδιο ακριβώς, εκ' των πραγμάτων είναι τουλάχιστον ανήθικο να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν αλλά για λόγους που δεν αντιλαμβάνομαι θα πρέπει να τα απορρίψουμε.

Εφόσον εμείς δεν μπορούμε να προσκομίσουμε αποδείξεις για τα 200 ή 300 ευρώ που παίρνουν, φέρτε μας εσείς τις αποδείξεις ή όποιο άλλο στοιχείο έχετε που να αποδεικνύει ότι παίρνουν περισσότερα.

Σας δηλώνω ξεκάθαρα ότι εάν υπήρχαν μισθοί της τάξεως των χιλίων και άνω ευρώ στα σαράντα χρόνια που ήμουνα μαζί τους θα μου είχαν κάνει πρόταση να λάβω και εγώ από το μερίδιο αυτό.

Εγώ όμως δεν αντιλήφθηκα και δεν άκουσα όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για μισθούς και πράσινα άλογα.

Αυτό που γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι πλήρωναν μόνοι τους τα έντυπα, και όλες τις φθορές και συντήρηση στις αίθουσες βασιλείας και όλα τα λειτουργικά έξοδα, τις βενζίνες και τα υπόλοιπα. Πάρα πολλές φορές άκουσα ότι αυτός ο αδελφός έχει ένα πρόβλημα και όποιος μπορεί στο τέλος της συνάθροισης ας ρίξει ότι μπορεί στο κουτί των συνεισφορών.

Επίσης με είχαν καλέσει και δεν είχα πάει βέβαια, σε γεύμα αδελφοί που είχαν προσκαλέσει και τον επίσκοπο περιοχής. Γνωρίζω άλλου τύπου ατασθαλίες κατά την γνώμη μου, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα βοηθήματα αυτά.

Όλους τους ειδικούς σκαπανείς και τους επισκόπους που έβλεπα αυτά τα χρόνια ήταν συνεχώς με τα ίδια κοστούμια και τα ίδια παπούτσια.

Εάν είχαν ικανοποιητικούς μισθούς όπως εσείς ισχυρίζεστε, θα ήταν ντυμένοι ευπρεπώς μεν, αλβανικά δε.

Αυτά προς το παρόν κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, τώρα περιμένω τις δικές σας αποδείξεις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

@Αυτά που γράψατε για τα 250 ευρώ είναι η αναφορά μου στα χρήματα ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν την κοινωνική θητεία τους, και όχι τα χρήματα από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ@.
(1 Ιουλίου 2014 - 2:38 μ.μ. )

Αυτά κ. Κοσμά, τα είπατε εσείς και όχι εγώ! Διαστρεβλώνεται τα λόγια μου! Σε ποιο σχόλιο έγραψα εγώ και έκανα αναφορά για τα 250 ευρώ που παίρνουν από το Κράτος; Αν μου βρείτε το σχόλιο αυτό, θα σας φιλήσω τα χέρια και πόδια σας!
Είπατε:
«Αυτά είναι τα έξτρα, τα "μαύρα", διότι τα νόμιμα (είναι ΚΑΙ αυτά, "μαύρα" και αδήλωτα) είναι ο μισθός που παίρνουν από την οργάνωση, και ο μισθός που παίρνουν από το κράτος (250 ευρώ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ)
(9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:47 π.μ. )»

Έγραψα Κ. Κοσμά, "ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΙΣΘΟ!!!
Το ξαναλέω αγαπητέ Κοσμά, Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΣΑΤΕ: ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!!!
Το ΕΙΠΑΤΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟ ΒΟΗΘΗΜΑ"!
(1 Ιουλίου 2014 - 12:00 μ.μ. )

Που γράφω κ. Κοσμά, για τα 250; Εσείς γράψετε ότι το είπα εγώ. Που το αναφέρω; Εγώ τόνισα με μαύρα γράμματα για το Μισθό που αναφέρατε! Το είπατε «Μισθό» και ΟΧΙ μικρό βοήθημα!

@Στο σχόλιο μου δεν αναφέρθηκα για μισθό από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ 1 Ιουλίου 2014 - 9:30 μ.μ. @

Κ. Κοσμά, προσέξτε τι είπατε: «Αυτά είναι τα έξτρα, τα "μαύρα", διότι τα νόμιμα (είναι ΚΑΙ αυτά "μαύρα" και αδήλωτα) είναι ο μισθός που παίρνουν από την οργάνωση…»
(9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:47 π.μ.)

Κ. Κοσμά, σας το ξαναλέω τι είπατε: ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!
ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η «ΟΡΓΑΝΩΣΗ» ΠΟΥ ΛΕΤΕ;

@Ο κύριος Διαμαντίδης διαφωνεί και με τον Έλληνα της Ολλανδίας, του ζητάει αποδείξεις για την μαρτυρία του, και με αυτό τον τρόπο τον αμφισβητεί, και του λέει ότι δεν τον πιστεύει, τον αποκαλεί ψεύτη, και του ζητάει αποδείξεις για μια προφορική μαρτυρία!!!@

Κ. Κοσμά, εδώ πλανάστε αφάνταστα!
Είπα στον αγαπητό ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, «Δεν αμφισβητώ αυτά πού είπατε». ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ! ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥ. ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΥ.
Σας παρακαλώ κ. Κοσμά, μην βγάζετε κακά συμπεράσματα για εμένα.
Μην γίνεσθε λοιπόν «διάβολος» για να είναι όλοι εναντίον μου!
Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.

Υ. Γ
K. Κοσμά, ευτυχώς οι αναγνώστες του ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ δεν τρώνε κουτόχορτο και διαβάζουν προσεκτικά πριν βγάλουν συμπεράσματα!
Πάντως αγαπητέ κ. Κοσμά, σας ευχαριστώ για το πρώτο σχόλιο σας που είπατε στο άρθρο μου. ΚΑΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ,ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κοσμά, επειδή ανήκω και εγώ στους αναγνώστες του «Αντιαιρετικού», ο οποίος, σύμφωνα με δήλωσή σας, δεν του αρέσει να τρώει κουτόχορτο, και διαβάζω προσεκτικά πριν να βγάλω συμπέρασμα, για πείτε μου, τι συμπέρασμα να βγάλω μ’ αυτά που γράφετε;

Την 1η Ιουλίου 2014 γράψατε:
« Ο/Η ΚΟΣΜΑΣ είπε...
Κύριε Διαμαντίδη, λυπάμαι που θα το πω αλλά το άρθρο σας είναι ατεκμηρίωτο και αστοιχείωτο.
1 Ιουλίου 2014 - 2:38 μ.μ.»


Την 9η Σεπτεμβρίου 2013 είχατε γράψει:
«Ο/Η ΚΟΣΜΑΣ είπε...
Καλό το άρθρο, συγχαρητήρια
9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:47 π.μ.»Τι ισχύει λοιπόν Κύριε Κοσμά με το άρθρο του κ. Διαμαντίδη, σύμφωνα με όσα γράψατε;

Είναι καλό και του αξίζουν συγχαρητήρια ή είναι ατεκμηρίωτο και αστοιχείωτο;

Για να καταλάβουμε δηλαδή ποιοι πράγματι προσπαθούν να μας ταΐσουν κουτόχορτο!

Takis

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, στο άρθρο σας προσπαθείτε να αποδώσετε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά μια κατηγορία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και είναι ψευδής.

Παραθέτω τις φράσεις από το άρθρο σας που εσείς έχετε τονίσει με γαλάζιο χρώμα, και υπονοείτε ότι είναι οι ενοχοποιητικές φράσεις και λέξεις οι οποίες αποδεικνύουν την κατηγορία σας.

Όμως αυτές οι φράσεις που έχετε τονίσει με γαλάζιο χρώμα αποδεικνύουν αυτό που εγώ λέγω και ισχυρίζομαι και όχι εσείς. Με ρωτήσατε κατ' επανάληψη να σας πω για ποιο λόγο έγραψα σε σχόλιο μου ότι ήταν καλό το άρθρο σας και σας έδωσα συγχαρητήρια.

Συγχαρητήρια σας έδωσα γιατί με διασκεδάσατε με το άρθρο σας και ακόμη γελάω μαζί με τις ανακρίβειες που γράφετε. Αυτά που τονίσατε με γαλάζιο χρώμα στο άρθρο σας, αυτά είναι που σας καταδικάζουν για μισαλλοδοξία και εμπάθεια, και αποδεικνύουν ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.

Τέτοια τεχνάσματα θυμίζουν το τυχερό παιχνίδι που έπαιζαν κάποια πριν χρόνια στην Αθήνα, και κυρίως στην πλατεία Ομονοίας, θυμίζει το παιχνίδι: Εδώ παπάς εκεί παπάς που είναι ο παπάς;;;

Παραθέτω τα τονισμένα με γαλάζιο χρώμα από το άρθρο σας τα οποία αποδεικνύουν ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται, και ότι λαμβάνουν ένα μικρό βοήθημα ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ και όπως λέει ο κύριος Μανδραγόρας ο οποίος επίσης διαφωνεί μαζί σας, "μια μικρή ελίτ".

Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη τονίσατε στο άρθρο σας τις εξής φράσεις:

1) βοηθεί οικονομικώς

2) μικρό επίδομα

3) ονομαστική χορηγία εξόδων για να συντηρηθούν στο ειδικό έργο τους»

4) μικρό επίδομα

5) μια μετρία χρηματική συμπαράστασι από την Εταιρία»

6) οικονομική βοήθεια μια φορά το χρόνο για να προμηθεύεται ρουχισμό. Καθώς επίσης και μικρή μηναία χορηγία για προσωπικά είδη όταν αυτός ανταποκρίνεται στις μηνιαίες απαιτήσεις των 150 ωρών στην διακονία του αγρού.

7) «Η Εταιρία δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς λόγω των υψηλών απαιτήσεων που ζητείτε από αυτούς σε ώρες»


Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, όπως αντιλαμβάνεστε εσείς ο ίδιος τονίσατε με γαλάζιο χρώμα τις φράσεις στο άρθρο σας και συμφωνείτε με αυτά που εγώ, ο κύριος Μανδραγόρας και ο Έλληνας της Ολλανδίας λέμε τόσες μέρες, δηλαδή ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται.

Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, παραπληροφορείτε τον κόσμο. Γράφετε στο άρθρο σας ότι:

"Όπως, η Εταιρία Σκοπιά, δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς τα προς το ζην, έτσι κάνει και η πολιτεία προς το κλήρο!

Αυτό είναι ψευδές, δεν έχει καμία σχέση ο μισθός των Κληρικών από το κράτος, με το βοήθημα των ειδικών σκαπανέων οι οποίοι είναι ελάχιστοι, υποχρεώνονται σε ατεκνία, και ταξιδεύουν συνεχώς σε όποιο σημείο τους στείλει η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Αγαπητέ κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, ως αντιστάθμισμα στο προηγούμενο σχόλιο μου θα ήθελα να τονίσω ότι, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη αντιπαράθεση στην αμοιβή ενός κληρικού και ενός ειδικού σκαπανέα των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Αυτό το λέω διότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε ότι αφορά τον οποιονδήποτε από αυτούς που ανήκουν στην οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Αυτό που θέλω αυτή την στιγμή να αναφέρω είναι ότι, εκτός από τον μισθό οι κληρικοί εισπράττουν ΜΑΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ από τα μνημόσυνα, τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, από τα διαβάσματα στα νεκροταφεία, από τις επισκέψεις στα σπίτια, και γενικώς για οτιδήποτε κάνουν εκτός και εντός Εκκλησίας, όπως εισπράττουν από τους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, και με λίγα λόγια από οτιδήποτε κάνουν εισπράττουν ΜΑΥΡΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.

Πολλές φορές πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από τον μισθό τους.
Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (ειδικοί σκαπανείς-ιεραπόστολοι) με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας λαμβάνουν τα απαραίτητα προς επιβίωση, και το φαγητό τους από τους αδελφούς τους στον τόπο που βρίσκονται την κάθε φορά. Εκτός όλων των άλλων υποχρεώνονται και σε ατεκνία!!!

Να αποδίδουμε τα του καίσαρα στον καίσαρα, αλλά όχι όμως όπως συμφέρει εμάς...

Να είμαστε δίκαιοι και να μη λέμε ψέματα στον κόσμο που διαβάζει τον ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ.

Υ.Γ : Περιμένω την απάντηση σας στην ερώτηση μου προς εσάς, από το προηγούμενο σχόλιο μου.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κοσμά, ως αναγνώστης του "Αντιαιρετικού" που δεν τρώει κουτόχορτο, σας απευθύνω μια θερμή παράκληση.
Σταματήστε να προσβάλλετε την νοημοσύνη μας, με τους λεκτικούς ακροβατισμούς σας και τις συνεχείς ανακολουθίες σας!

Takis

Ανώνυμος είπε...

Κοσμά και ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Είναι φυσικό οι Σκαπανείς όπως και οι Ιερείς να δέχονται κάθε είδους βοήθεια εκτός από την συνηθισμένη.

Οι Ιερείς και χρήματα θα δεχθούν όταν τους τα προσφέρουν όπως και οι Σκαπανείς θα δεχθούν είδη ένδυσης και ότι άλλο τους προσφέρουν οι ΜΤΙ.

Κοσμά και ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ μεχρις εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κατάσταση μισθοδοσίας για τους Σκαπανείς. Υπάρχει μόνο για τους Ιερείς.

Μην περιμένετε όμως από κανέναν λογικό συνομιλητή να πιστέψει πως επειδή δεν βλέπει απόδειξη μισθοδοσίας Σκαπανέα αυτομάτως πιστεύει ότι ΔΕΝ πληρώνονται.

Συνεπώς μέχρι εδώ δεν έχουμε φανερή μισθολογική απόδειξη πως πληρώνονται οι Σκαπανείς.Συνεπώς ή πληρώνονται μόνο τα 50-100 ευρώ ή ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΥΣ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ.

ΟΜΩΣ

Μην περιμένετε οι απλοί ΜΤΙ να γνωρίζουν βαθύτερα πράγματα στην Οργάνωση.Οπότε αγαπητέ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ακόμα και 100 χρόνια να έχει κάποιος στους ΜΤΙ ποτέ δεν θα ήξερε κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα που ξέρει ένας απλός ΜΤΙ.

Και σας ξαναλέω πως στην περιοχή μου κάποιος ΜΤΙ πληρωνόταν αδρά τον πρώτο καιρό για να κάνει έργο(πολύ παραπάνω από έναν καλό μισθό Δημοσίου Υπαλλήλου), πράγματα που τα αποκάλυψε σε κάποιον και μέσου αυτού τα έμαθα κι εγώ.Ξέρω πως δεν μπορείτε να βασιστείτε απλά στα λόγια μου,ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΑΜΑ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ, αλλά κι εγώ από την πλευρά μου δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα.

Πρέπει επίσης να σημειώσω πως στις Κερδοσκοπικές Εταιρείες ποτέ τα πράγματα δεν είναι 100% φανερά, πόσο μάλλον για μιά Κερδοσκοπική Εταιρεία που εν γνώσει της εμπαίζει τους οπαδούς της αλλά και τον ίδιο τον Θεό παρουσιάζοντάς τον να λέει άλλο δόγμα σήμερα άλλο αύριο για το ίδο θέμα.

Συνεπώς είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε ΚΑΙ εκεί, σε αυτή την Κερδοσκοπική Εταιρεία που δεν πληρώνει καν φόρο στα Κράτη που εδρεύει, υπάρχουν τα bonus και οι όποιες εξτρά αμοιβές για τους καλούς εργάτες της.

Madragoras

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

@Συγχαρητήρια σας έδωσα γιατί με διασκεδάσατε με το άρθρο σας και ακόμη γελάω μαζί με τις ανακρίβειες που γράφετε@

Αγαπητέ Κοσμά, αυτά που είπατε είναι ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΣΑΣ!
Όταν είπατε, καλό το άρθρο, συγχαρητήρια, τα είπατε από την καρδιά σας! Διότι μετά από αυτό συνεχίσατε τα σχόλια σας και είπατε:
«Υπάρχουν πολλές μορφές κέρδους για έναν Μάρτυρα του Ιεχωβά».
Αυτό δηλώνει κ. Κοσμά, την αγάπη σας προς το άρθρο μου!
Αν ήταν τα συγχαρητήρια προς διασκέδαση, έπρεπε να μου κάνετε παρατήρηση από την αρχή που σας ευχαρίστησα για τα καλά σας λόγια! Ορίστε λοιπόν:

Aγαπητή κ. alexia 1004 και αγαπητέ κ. Κοσμά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια! (9 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:39 μ.μ. )

Βγήκατε μετά από δέκα μήνες να μας πείτε τα συγχαρητήρια που δώσατε ήταν για διασκέδαση. Όχι κ. Κοσμά, δεν θα συνεχίσω το διάλογο μαζί σου!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

@Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουμε αποδείξεις για τα 200 ή τα 300 ευρώ που λαμβάνει ο κάθε ειδικός σκαπανέας ή επίσκοπος των Μαρτύρων του Ιεχωβά@.

@Εφόσον εμείς δεν μπορούμε να προσκομίσουμε αποδείξεις για τα 200 ή 300 ευρώ που παίρνουν, φέρτε μας εσείς τις αποδείξεις ή όποιο άλλο στοιχείο έχετε που να αποδεικνύει ότι παίρνουν περισσότερα@

Ας πούμε αγαπητέ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, ο ειδικός σκαπανέας παίρνει 300 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για ένα άτομο.
Θα σε γράψω μέσα από τα έντυπα των «ΜτΙ».
«Οι υπερέται περιοχής θα λαμβάνουν ένα μικρό επίδομα από την Εταιρία κάθε μήνα…τα έξοδα της συζύγου, περιλαμβανομένων των οδοιπορικών, ύπνου και φαγητού, και το ατομικό επίδομα, που είναι το ίδιο με το του συζύγου της». (Από το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1955, στην σελ. 75 και παρ. 166). Τα ίδια λένε και στο έντυπο τους «ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1ην ΙΑΝ. 1961, σελ. 59-60, παρ. 167».

Όπως βλέπεις παίρνουν κάποια χρήματα κάθε μήνα από την Εταιρία και οι δύο. Ο άνδρας και η γυναίκα του. Παίρνουν τα ίδια ποσά. Αν παίρνει ο καθένας για τα έξοδα του από 300 ευρώ, είναι 600 ευρώ. Το ποσό για εμένα αυτό είναι μικρό. Διότι τα οδοιπορικά τους, ύπνος, (ξενοδοχείο) και φαγητά δεν φτάνουν το μήνα 600 ευρώ. Το λέει η κοινή λογική!
Ενώ υπάρχουν κάποιοι Ιερείς που παίρνουν 650 το μήνα! Δεν πληρώνονται οι παπαδιές τους.
Όσον αναφορά για το μισθό των Ιερέων συνεχίζω στα επόμενα σχόλιά μου.@Αυτό που θέλω αυτή την στιγμή να αναφέρω είναι ότι, εκτός από τον μισθό οι κληρικοί εισπράττουν ΜΑΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ από τα μνημόσυνα, τους αγιασμούς, τα ευχέλαια, από τα διαβάσματα στα νεκροταφεία, από τις επισκέψεις στα σπίτια, και γενικώς για οτιδήποτε κάνουν εκτός και εντός Εκκλησίας, όπως εισπράττουν από τους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, και με λίγα λόγια από οτιδήποτε κάνουν εισπράττουν ΜΑΥΡΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Πολλές φορές πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από τον μισθό τους.@

Αγαπητέ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, τα όσα είπατε αδικείτε ένα μεγάλο ποσοστό των Κληρικών μας!
Σε μικρά χωριά που βρίσκονται Κληρικοί μας έχουν να κάνουν γάμους, βαπτίσεις… 10 χρόνια. Κηδείες θα τύχει και μια φορά χρόνο!
Οι περισσότεροι Ιερείς δεν τα παίρνουν τα τυχερά! Τα αφήνουν στην Εκκλησία! Υπάρχουν ελάχιστοι άγαμοι Ιερείς που είναι άμισθοι!
Συντηρούνται από πιστούς! Υπάρχουν άλλοι Ιερείς που παίρνουν 650 ευρώ από το Κράτος για συντηρηθούν! Υπάρχουν και κάποιοι που είναι σε μικρά χωριά με δυο παιδιά να παίρνουν 850 ευρώ το μήνα. Μετά 850 ευρώ, πρέπει να πληρώσουν νοίκια, φροντιστήρια, ρεύμα, τηλέφωνα, φαγητά κλπ.
Σας παρακαλώ, μην βιάζεστε να βγάζεστε λάθος συμπεράσματα σε ένα μεγάλο ποσοστό των Κληρικών μας! Υπάρχουν και εξαιρέσεις!@Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (ειδικοί σκαπανείς-ιεραπόστολοι) με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας λαμβάνουν τα απαραίτητα προς επιβίωση, και το φαγητό τους από τους αδελφούς τους στον τόπο που βρίσκονται την κάθε φορά@.

Εδώ θα διαφωνήσω! Διότι ένα ποσοστό των Ιερέων μας ξεπερνούν τους ειδικούς σκαπανείς ιεραποστόλους σε ώρες πνευματικής εργασίας.
Διότι κάθε μέρα έχουν Θείες Λειτουργίες, εσπερινούς, παρακλήσεις, εξομολογήσεις, και επισκέψεις στα σπίτια. Ξεπερνούν και τις 250 περίπου ώρες πνευματικής εργασίας το μήνα!
Μόνο οι εξομολογήσεις σε μεγάλες πόλεις ξεπερνούν το μήνα 180 ώρες το μήνα!
Ενώ οι ειδικοί σκαπανείς και ιεραπόστολοι πρέπει σύμφωνα με τα έντυπά τους να διαθέτουν 150 ώρες το μήνα για διακονία του αγρού. (Από την «Σκοπιά» 1971, στην σελ. 124. Και ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΣΕΙ», εξεδόθη στην Ελληνική το 1973, στην σελ. 143-144 )!


Υ. Γ
Αγαπητέ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο
να σας απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις σας. Λόγος φόρτου εργασίας. Αν βρω χρόνο θα σας απαντήσω.

Με αγάπη Χριστού
Γεώργιος Διαμαντίδης

Ανώνυμος είπε...

Και για να είμαι πιό ακριβοδίκαιος
εφόσον απευθυνόμαστε σε άγνωστους επισκέπτες στο μπλογκ
τα όσα είπα πριν για μία περίπτωση
μεταφράζονται ως μία μαρτυρία χωρίς στοιχεία αφου τέτοια δεν κατατέθηκαν εδώ. Άρα μια μαρτυρία που δεν μπορεί να στηρίξει 100% τον ισχυρισμό πως οι Μτι πληρώνονται.

Το μόνο που έχει μεγαλύτερη βάση είναι πως σε μια οποιαδήποτε Κερδοσκοπική Εταιρεία σίγουρα κάποιοι πληρώνονται αδρά για τις υπηρεσίες τους.

Για να βρεθεί όμως τι ακριβώς συμβαίνει , πρέπει το ποσό των 200 εκ δολλαρίων να διαιρεθεί επί τον αριθμό των Σκαπανέων , των Επισκόπων και των υπηρετών του αγρού όπως τους αναφέρει.

Σε μορφή απλής εξίσωσης λοιπον με άγνωστο τον Χ.
'Εξοδα = αριθμός εργαζομένων ΕΠΙ αμοιβή καθενός

Ξέρουμε την Αμοιβή (50-100ευρω ήτοι 130 δολάρια = 2600 δολ το μηνα), σύμφωνα με τη δήλωση του ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ.
Ξέρουμε το ποσό των εξόδων (200εκ.δολ)
'Αρα ο άγνωστος Χ είναι ο αριθμός των αμοιβομένων.

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και με βάση τα 100 δολ ως έξοδα ενος ατόμου το μηνα και με το ενδεχομενομ οι μισοι να ειναι έγγαμοι, ο κάθε εργαζόμενος έχει 2600 δολ. το μήνα έξοδα.

Βγαίνει 200 εκ δολ δια 2600 το ατομο = 76.932 ΆΤΟΜΑ πήραν ως βοήθημα τα 200 εκ δολ τα δαπανηθέντα από τη Σκοπιά.

Αν έχει η Σκοπιά 5εκ ΜΤΙ παγκοσμίως ΤΌΤΕ αναλογεί Ένας Σκαπανέας, ή επίσκοπος, ή υπηρέτης του αγρού ανά 64 ΜΤΙ.Δηλαδή στους 64 ΜΤΙ ο ένας είναι ή επίσκοπος ή Σκαπανέας.

Πιστεύω πως αυτό το σχόλιο μου ρίχνει πολύ περισσότερο φως από οποιοδήποτε άλλο στην υπόθεση, έχοντας ως βάση τα δηλωθέντα έξοδα της Σκοπιάς.Madragoras

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Αγαπητέ Μανδραγόρα, εγώ ανέφερα ότι αμείβονται με πενήντα εως εκατό ευρώ την εβδομάδα ήτοι από διακόσια εως τριακόσια ευρώ τον μήνα, αναλόγως την θέση.

Εσείς κύριε Μανδραγόρα έχετε υπολογίσει 130 δολάρια την ημέρα προφανώς, και βγάζετε το συμπέρασμα ότι με 130 δολάρια την ημέρα είναι 2.600 δολάρια τον μήνα, που και αυτός είναι εσφαλμένος λογαριασμός γιατί με 130 δολάρια την ημέρα βγαίνει 4.200 δολάρια τον μήνα, δεν γνωρίζω πως βγάλατε αυτά τα νούμερα και πως κάνατε αυτό τον λογαριασμό.

Δεν μας βοηθάνε οι υπολογισμοί σας οπότε κάντε έλεγχο ξανά.

Υ.Γ : Ξεκινάτε το σχόλιο σας λέγοντας: προς ΚΟΣΜΑ και ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, σαν να είμαστε ο χοντρός και ο λιγνός και πάμε πακέτο.

Άλλα ισχυρίζεται ο ΚΟΣΜΑΣ και άλλα ισχυρίζομαι εγώ, οπότε να δίνετε τις απαντήσεις σας ξεχωριστά στον καθένα προς τον οποίο απευθύνεστε.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, εάν η σύζυγος του επισκόπου περιοχής παράγει αντίστοιχο έργο, δικαιούται να παίρνει και αυτή τα αντίστοιχα.

Εάν κατά την γνώμη σας δεν αρκούν αυτά τα χρήματα επειδή κάποιοι ιερείς παίρνουν 650 ευρώ και δυσκολεύονται, σας πληροφορώ ότι φαγητό, ύπνος και οδοιπορικά καλύπτονται ως επί το πλείστον από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά της εκάστοτε εκκλησίας που υπηρετούν την κάθε φορά.

Όσον αφορά το ότι αδίκησα ένα μεγάλο ποσοστό των κληρικών θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
Εάν πάρω για παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τα οποία έχω εξακριβώσει ιδίοις όμμασι εάν υπήρχε ευθιξία από τα ανώτερα κλιμάκια της ιεροσύνης τότε σίγουρα θα ψάχναμε για παπά στην Αθήνα.

Για να αναφέρω ένα μόνο περιστατικό και για να μη το πάω άλλο παρακάτω, στο νεκροταφείο όπου θάφτηκε ο πατέρας μου γινόταν μάχη μεταξύ των ιερέων για το ποίος θα καταφέρει την μητέρα μου (χαμηλού γραμματικού επιπέδου) να της κάνει ένα τυπικό διάβασμα ( ή ευχέλαιο) για να αρπάξει τα πέντε ή τα δέκα ευρώ αφορολόγητα - μαύρα, τα οποία δεν τα έδινε στην εκκλησία αλλά τα έβαζε στην τσέπη του.

Από αυτόν τον κατανεμημένο χώρο σε τομείς δικαιοδοσίας των ιερέων, μόνο ένας δεν αποδέχτηκε να λάβει χρήματα.

Παρακάτω γράφετε ότι οι κληρικοί εργάζονται περισσότερες ώρες οι οποίες καλύπτονται από θείες λειτουργίες, εσπερινούς, παρακλήσεις, και εξομολογήσεις στα σπίτια.

Οι πνευματικοί που κάνουν εξομολόγηση είναι λίγοι, και δεν αποτελούν την πλειοψηφία των κληρικών της μητροπόλεως.
Οι επισκέψεις για τα τελετουργικά στα σπίτια ανεβάζουν και τις αποδοχές τους.

Ενώ οι ειδικοί σκαπανείς ή στην ζούγκλα πάνε, ή στην έρημο πάνε πάντα την ίδια βοήθεια θα έχουν.

Υ.Γ : Αγαπητέ κύριε Γεώργιε Διαμαντίδη, στα δογματικά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τα έχουνε κάνει πατάτες μπλούμ, στην απόδοση Χριστιανικού έργου και αποδοχών με άριστα το δέκα παίρνουν 15.

Φιλικότατα και με εκτίμηση.

Ζωγράφω είπε...

Συγχαρητήρια για το άρθρο!
Αν κ. Διαμαντίδη κάποιοι δεν σας καταλαβαίνουν συγχώρεσε τους. Εμένα με αρέσουν οι απαντήσεις σας.
φυσικά κ. Διαμαντίδη οι σκαπανείς ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά .
Και οι ελληνες ιερείς ονομάζονται Ορθόδοξοι.
Αν ρωτούσατε ενα ειδικό σκαπανέα τι θρήσκευμα έχεις?
Θα σου απαντούσε είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά!
Προφανώς για αυτούς λέγατε οτι πληρώνονται. Πολύ σωστά είπατε οτι 600 ευρώ το μήνα για το ανδρόγυνο των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν φτάνουν. Είναι λογικό αυτό.
Διότι τα οδοιπορικά τους, ξενοδοχείο, φαγητό, είναι αδύνατον να φτάσουν 600 ευ το μήνα. Και κάτι δεν είπατε σημαντικό. Το ατομικά επιδόματα που παίρνουν το ανδρόγυνο τα βάζουν στο πορτοφόλι τους! Για αυτο λέγονται ατομικά!
Σου ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση. Η θεία μου είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Μακάρι να την φωτίσει ο Θεός να αλλάξει.

Ανώνυμος είπε...

Εσείς κύριε Μανδραγόρα έχετε υπολογίσει 130 δολάρια την ημέρα προφανώς, και βγάζετε το συμπέρασμα ότι με 130 δολάρια την ημέρα είναι 2.600 δολάρια τον μήνα, που και αυτός είναι εσφαλμένος λογαριασμός γιατί με 130 δολάρια την ημέρα βγαίνει 4.200 δολάρια τον μήνα, δεν γνωρίζω πως βγάλατε αυτά τα νούμερα και πως κάνατε αυτό τον λογαριασμό.

Δεν μας βοηθάνε οι υπολογισμοί σας οπότε κάντε έλεγχο ξανά. ______________________

Δεν σας βοηθάνε γιατί δεν τους διαβάζετε. Εσείς είπατε στις 1 Ιουλίου 2014 - 12:04 π.μ ότι παίρνουν 50 ευρω ο Σκαπανέας και 100 αν είναι παντρεμένος.
Αυτά είναι το μήνα.Τα 100 ευρώ είναι περίπου 130 δολλάρια.

Οπότε 130 χ 12 μήνες = 2600 δολ. ετησίως
2600 δολ ΕΠΙ 76,932 Σκαπανείς = 200 ΕΚ.ΔΟΛ , όσα σήλωσε ως έξοδα το 2013.


Υ.Γ : Ξεκινάτε το σχόλιο σας λέγοντας: προς ΚΟΣΜΑ και ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, σαν να είμαστε ο χοντρός και ο λιγνός και πάμε πακέτο.
_____________________________

Εγώ απευθύνομαι και στους δυο γιατί γιαυτό γράφω έτσι.Γιατί αισθάνεστε σαν να είστε o χοντρός και o λιγνός;'Οποιος απευθύνεται σε 2 πρόσωπα μαζί είναι σαν να τους θεωρεί δίδυμο χοντρού και λιγνού ή Bolec και Lolec;
_______________________________
Άλλα ισχυρίζεται ο ΚΟΣΜΑΣ και άλλα ισχυρίζομαι εγώ, οπότε να δίνετε τις απαντήσεις σας ξεχωριστά στον καθένα προς τον οποίο απευθύνεστε.
_______________________________

Δεν ισχυρίζεστε άλλα. Στο θέμα τις μικρής αμοιβής των Σκαπανέων ισχυρίζεστε τα ίδια.Κι εγώ αυτή τη μικρή αμοιβή προσπαθώ να δω με τους υπολογισμούς μου.


Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζοντας το άρθρο ξανά, είδα πως ο αρθρογράφος δεν μιλάει για υπέρογκη αμοιβή των ΜΤΙ.
Tα όσα παραθέτει είναι μέσα απο τα βιβλία της Σκοπιάς. Αναφέρει πως εισπράτουν μικρό βοήθημα από την Εταιρεία λόγω των υψηλών απαιτήσεων για ώρες εργασίας.

Γράφει για τους Σκαπανείς πως η Εταιρεία τους

-βοηθεί οικονομικώς
-μικρό επίδομα
-ονομαστική χορηγία εξόδων για να συντηρηθούν στο ειδικό έργο τους
-οικονομική βοήθεια
-μικρή μηναία χορηγία

Πουθενά δεν αναφέρει πως παίρνουν μισθό οι Σκαπανείς όσο οι Ιερείς.

Kαι το συμπέρασμα που βγαίνει απο τις πληροφορίες των Βιβλίων της Σκοπιάς συν αυτές του Έλληνα είναι πως : Οι δηλωμένες αποδοχές των Σκαπανέων είναι ένα απροσδιόριστο μικρό βοήθημα με βάση τα βιβλία της Σκοπιάς.

Δεν καταλαβαίνω λοιπόν που είναι η διαφωνία. Μπορεί κάποιος με ένα σύντομο σχόλιο να μας την δείξει;

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Κύριος Κοσμάς:
@Ίσως είναι πιο έντιμο να γράψετε ένα άρθρο και να διορθώσετε τα λάθη που παραπληροφορούν το κοινό, και να δηλώσετε ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ΔΕΝ πληρώνονται. Αυτό θα ήταν πιο έντιμο και δεν θα υποτιμούσε την νοημοσύνη όσων διάβασαν το πρώτο απαράδεκτο άρθρο σας για την δήθεν πληρωμή των Μαρτύρων του Ιεχωβά από την εταιρία ΣΚΟΠΙΑ@

Κύριε Κοσμά, ως αναγνώστης του "Αντιαιρετικού" που δεν τρώει κουτόχορτο, σας παρακάλεσα χτες να σταματήσετε να προσβάλλετε την νοημοσύνη μας. Δυστυχώς όχι μόνο δεν το κάνατε αυτό, αλλά δεν έχετε και την ευθιξία να αναλάβετε τις ευθύνες για τις ανακολουθίες σας.
Συνεχίζετε να προσβάλλετε την νοημοσύνη μας και να την υποτιμάτε, χαρακτηρίζοντας το άρθρο του κ. Διαμαντίδη απαράδεκτο, όταν γι’ αυτό το απαράδεκτο άρθρο, έχετε δώσει εσείς ο ίδιος συγχαρητήρια!
Αιδώς Αργείοι!

Κυρία Ζωγράφω, συγχαρητήρια! Είπατε το αυτονόητο, το οποίο κάποιοι αρνούνται πεισματικά να δουν και το οποίο διαπνέει όλο το άρθρο του κ. Διαμαντίδη. Πως επειδή οι Μ. του Ιεχωβά, ισχυρίζονται πως οι ιερείς πληρώνονται και αυτοί όχι, ο κ. Διαμαντίδης φέρνει αποδείξεις μέσα από την ίδια την Οργάνωση, πως υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες Μ. του Ιεχωβά που για το διακονικό τους έργο παίρνουν κάποια αμοιβή. Άρα αυτό που ισχυρίζονται οι Μ. του Ιεχωβά δεν είναι αλήθεια.
Κυρία Ζωγράφω, αυτοί οι κάποιοι θυμίζουν τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται»! Ιω. 9, 39 – 40

Κύριε Έλληνα της Ολλανδίας, πολύ απολαυστικό αυτό που γράψατε για τον χοντρό – λιγνό. Χρειάζονται κάτι τέτοια για να αποφορτίζεται κάπως η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των διαλόγων.

Takis

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ είπε...

Αγαπητέ Takis και αγαπητή Ζωγράφω σας ευχαριστώ για τα καλά σας γραφόμενα!
Ως προς τον αγαπητό κ. Κόσμα, του εύχομαι ο Θεός να τον φωτίζει και τίποτα παραπάνω!

Αγαπητέ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, δεν σας μίλησα για το λεκανοπέδιο της Αττικής κλπ, αλλά σε μικρά χωριά που υπηρετούν οι Ιερείς. Και υπάρχουν παρά πολλά μικρά χωριά σε πολλές Μητροπόλεις. Σας μιλάω ειλικρινά, ότι κάποιοι ιερείς σε αυτά τα χώρια δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά το μήνα. Υπάρχουν περιπτώσεις που τους βοηθούν οικονομικά οι γονείς και οι πεθερές για να τα βγάζουν το μήνα!
Δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο για περισσότερα σχόλια από σήμερα μέχρι δεκαπέντε Αυγούστου. Τελειώνω ένα καινούργιο άρθρο που πρέπει να το παραδώσω στον αγαπητό Χρήστο.
Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, όσοι συμμετείχατε μέχρι στιγμής σε αυτό το άρθρο!Με αγάπη Χριστού
Γεώργιος Διαμαντίδης

Ανώνυμος είπε...

Θεωρώ επίσης πως το άρθρο έχει βομβαρδιστεί με άσχετα σχόλια και άσχετες συγκρίσεις.

Γράφει ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ότι τα τυχηρά των Ιερέων είναι ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ.Σιγά μη φέρει και υπάλληλο από κοντά του ο Ιερέας με ταμειακή μηχανή για να κόβει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Αγαπητέ μου ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ εδώ δεν είναι Ολλανδία. Άμα δεν πάρεις μαύρα στην Ελλάδα είσαι χαμένος από χέρι ότι δουλειά κι αν κάνεις. Άμα τα δηλώσεις όλα στην Εφορία τότε να είσαι σίγουρος πως δεν θα σου φτάνουν τα έσοδά σου να πληρώσεις το φόρο που θα σου έρθει ή στην καλλίτερη περίπτωση θα δουλεύεις ίσα ίσα για το Κράτος.

Μας λέτε επίσης κ.ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ πως οι Σκαπανείς είναι και άγαμοι.

Μα και στους Κληρικούς υπάρχει η αγαμία.Γιατί λοιπόν μας το είπατε αυτό; ;Eχουν αγαμία μόνο οι Σκαπανείς;

Λέτε επίσης πως :Όσον αφορά το ότι αδίκησα ένα μεγάλο ποσοστό των κληρικών θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.

Όχι κ.ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. Κάνετε μεγάλο λάθος. Οι περισσότεροι Ιερείς είναι στα χωριά της Ελλάδας και είναι αυτοί που πληρώνονται με 650 ευρώ και μάλιστα πληρώνουν και τα οδοιπορικά τους.Στο κάτω κάτω τους τα δίνουν τα λεφτά όπως οι ΜΤΙ δίνουν είδη ένδυσης και ότι άλλο στους Σκαπανείς.

κ.Κοσμά λέτε και ξαναλέτε πως συμφωνώ μαζί σας ότι οι ΜΤΙ δεν πληρώνονται.

Μανδαργόρας έγραψε:"Παραταύτα όμως, όπως είπε κι ο Κοσμάς αυτοί οι Σκαπανείς αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό ή αν θέλετε την ΕΛΙΤ των ΜΤΙ ενώ οι υπόλοιποι ΜΤΙ απλά πληρώνουν με οποιονδήποτε τρόπο".

Όντως οι ΜΤΙ οι περισσότεροι δεν πληρώνονται αλλά υπάρχουν ΜΤΙ που πληρώνονται και αυτοί είναι οι Σκαπανείς ή αλλιώς η ΕΛΙΤ όπως τους είχα ονομάσει.

Άλλωστε η ορολογία της Σκοπιάς : βοηθεί οικονομικώς, μικρό επίδομα από την Εταιρία κάθε μήνα, ονομαστική χορηγία εξόδων για να συντηρηθούν στο ειδικό έργο τους, μια μετρία χρηματική συμπαράστασι από την Εταιρία»!, μικρή μηναία χορηγία κ.λ.π , φανερώνουν κάποια αμοιβή της Εταιρείας προς τους Σκαπανείς .

Αν αυτή η αμοιβή είναι μικρή αυτό δεν είναι θέμα. Το σωστό είναι πως και αυτοί πληρώνονται αλλά πληρώνονται πολύ λιγότερα από τους Ιερείς. Αυτό είναι το νόημα άμα θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Madragoras

Έλληνας είπε...

Αγαπητοί κύριοι σας ενημερώσω όταν εγώ έκανα βάπτιση η εκκλησία με δώσε απόδειξη. Δεν υπάρχει νόμος να φορολογούνται τα χρήματα σε Οίκο Λατρείας.
Τώρα αν γίνονται αγιασμούς στα σπίτια ... δεν νομίζω να υπάρχει ταρίφα. Ο πιστός δίνει ότι θέλει στον ιερέα.

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ ευχαριστώ.

Δεν είναι καθόλου διαφωτιστικές.
Είναι το τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση τους καθώς και το τι συμβαίνει μέχρι τώρα στα Κοιμητήρια, γιατί στους Ναούς αποδείξεις κόβονται αν πρόκειται για Μυστήριο.

Εσείς εν τω μεταξύ, για να μην πιαστείτε ότι άλλα λέτε και άλλα κάνετε, εάν εξασκείτε, ΕΑΝ ΛΕΩ , εάν εξασκείτε κάποιο ελεύθερο εππάγγελμα,Υποθετικά μιλάω, ΕΑΝ είστε δηλ. ελεύθερος επαγγελματίας λέω, τότε πρέπει να κόβετε όλες τις αποδείξεις σε όσους έρχονται και αγοράζουν κάτι από εσάς.

Και επειδή πάλι ΥΠΟΘΕΤΩ, πως εσείς είστε ακράδαντος και αδέκαστος ΠΟΛΙΤΗΣ, εάν δεν κόβατε όλες τις αποδείξεις μέχρι τώρα σε οποιοδήποτε εππάγγελμα κι αν κάνετε/κάνατε,ΕΑΝ ΛΕΩ,ΤΌΤΕ, αρχίστε να τις κόβετε από τη στιγμή της δημοσίευσης του σχολίου σας.

Αν πάλι είστε δημόσιος Υπάλληλος δηλώστε στην εφορία οποιοδήποτε ποσό κι αν σας έδωσε ο πεθερός σας ας πούμε ως βοήθεια, ή ως χαρτζιλίκι στο παιδί σας, γενικά ότι πιάσατε στα χέρια σας εκτός του μισθού σας.

Και αφού τα κάνετε αυτά

Ελάτε τον επόμενο ΙΟΥΝΙΟ να μου πείτε εδώ στον Αντιαιρετικό αν σας έφτασαν τα χρήματα που εισπράξατε να πληρώσετε το φόρο.

Και αν όπως θα πηγαίνετε να πληρώσετε στην εφορία το φόρο σας, βρήτε στο δρόμο κάποιο "Σπίτι της Βασιλείας του Θεού", μπείτε μέσα και πείτε στη Σκοπιά να πληρώσει επιτέλους τους φόρους της γιατί από ότι ξέρω σε κανένα Κράτος δεν πληρώνει φόρους.

Υ.Γ. Όσον αφορά την επιστράτευση της φράσης "Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν" αυτή εννοεί αν πρέπει να δίνουμε φόρο στον Καίσαρα ή όχι.Όλοι οι Πολίτες δίνουν φόρο στον Καίσαρα/Κράτος εκτός από τη Σκοπιά. Άρα είναι άκυρη η χρήση της εδώ.Ανώνυμος είπε...

Αυτό εδώ το κομμάτι έχει πλάκα :Ο Ιησούς Χριστός πολέμησε την λογική των φοροφυγάδων της εποχής του

Ο Ιησούς Εφοριακός!!! Σιγά μην ήταν στο ΣΔΟΕ της εποχής!
ό μη γένοιτο! Θεός φυλάξοι!

«Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου»
Κανένας δεν θα μπορούσε να ξεφύγει γιατί ο Ιησούς θα ήξερε ακριβώς τα όσα εισέπραττε ο καθένας.

Και τώρα πάμε λίγο στα σοβαρά

Ο Ιησούς κ.Ονήσιμε δεν πήγε εκεί να κάνει φορολογικό σεμινάριο.
Η ερώτηση των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών είχε σκοπό να παρουσιάσει τον Ιησού αντίθετο στον Καίσαρα ώστε να τον κατηγορήσουν έπειτα πως ο Ιησούς δεν αναγνωρίζει τον Καίσαρα και γενικά την κάθε μορφή εξουσίας.

Αν το πετύχαιναν αυτό την επόμενη ώρα κιόλας θα είχε συλληφθεί ο Ιησούς και οι Μαθητές του και θα είχαν σταυρωθεί πολυ πριν τον Γολγοθά.

Y.Γ.Άλλο άσχετο ¨" διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλλόμενα εις αυτό. Ιωάννης 12:4-6". Κλέπτης ήταν γιατί στερούσε ένα μέρος από τα βαλλόμενα που έδινε ο κόσμος για τη συντήρηση του Ιησού και των 12 και όχι γιατί δεν πλήρωνε τους φόρους του.Αν δεν πλήρωνε τους φόρους του θα έπεφτε το κεφάλι του από τη Ρωμαική εξουσία.

Madragoras

Ονήσιμος Ελευθεριάδης είπε...

Αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα, ο Ιησούς Χριστός απάντησε σε ερώτηση για τους φόρους, και απάντησε με τρόπο ξεκάθαρο και κάθετο.

"ειπέ λοιπόν προς ημάς, Τι σοι φαίνεται; είναι συγκεχωρημένον να δώσωμεν δασμόν εις τον Καίσαρα ή ουχί;"

Ματθαίος 22:17

"δείξατέ μοι το νόμισμα του δασμού· οι δε έφεραν προς αυτόν δηνάριον".

Ματθαίος 22:19

"Είναι συγκεχωρημένον να δώσωμεν δασμόν εις τον Καίσαρα, ή ουχί; να δώσωμεν ή να μη δώσωμεν;"

Μάρκος 12:14

"είναι συγκεχωρημένον εις ημάς να δώσωμεν φόρον εις τον Καίσαρα ή ουχί;"

Λουκάς 20:22

"Και ήρχισαν να κατηγορώσιν αυτόν, λέγοντες· Τούτον εύρομεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα το να δίδωσι φόρους εις τον Καίσαρα, λέγοντα εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλεύς".

Λουκάς 23:2

Εδώ παρατηρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός απαντάει στην ερώτηση για τους δασμούς, δηλαδή για τους φόρους, και αν οι Χριστιανοί πρέπει να αποδίδουν τους φόρους που τους αναλογούν στο κράτος, δηλαδή στην αρχή, στην εξουσία του τόπου τους. Μάλιστα στο τελευταίο χωρίο παρακολουθούμε τους σταυρωτές ιουδαίους τους ιερείς της εποχής του Χριστού να κατηγορούν τον Χριστό στον Πιλάτο αποδίδοντας την ψευδή κατηγορία περί φόρων και δασμών.

Ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους τόνισε την υποχρέωση των Χριστιανών θυμίζοντας τα λόγια του Χριστού και λέγοντας τα εξής:

"Πάσα ψυχή ας υποτάσσηται εις τας ανωτέρας εξουσίας. Διότι δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού είναι τεταγμέναι. Ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσίαν εναντιούται εις την διαταγήν του Θεού· οι δε εναντιούμενοι θέλουσι λάβει εις εαυτούς καταδίκην".

Ρωμαίους 13:1-2

"Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, εις όντινα οφείλετε τον φόρον τον φόρον, εις όντινα τον δασμόν τον δασμόν, εις όντινα τον φόβον τον φόβον, εις όντινα την τιμήν την τιμήν."

Ρωμαίους 13:7

Εδώ ο απόστολος Παύλος δεν κάνει διαχωρισμό σε εξουσίες ή κράτη δίκαια και άδικα, αναφέρεται γενικά σε όλες τις εκάστοτε εξουσίες, τις αρχές, το κράτος στο οποίο ζούμε και διάγουμε τον βίο μας επί της γης.


Συνεχίζεται...

Ονήσιμος Ελευθεριάδης είπε...

Η συνέχεια από το προηγούμενο...

Ο Ιησούς Χριστός έπραξε ο Ίδιος συμφώνως με τα λόγια του, έκανε και στην ζωή Του πράξη την απόδοση των φόρων στην εξουσία του κράτους. Αυτό το διακρίνουμε καθαρά στην κατωτέρω περίπτωση στην οποία έκανε τα λόγια του σε πράξη ώστε να διδάξει τους μαθητές Του και να αφήσει υπόδειγμα για όλους τους μελλοντικούς ακολούθους Του.

"Όταν λοιπόν ήρθαν στην Καπερναούμ, πλησίασαν αυτοί που λαβαίνουν τα δίδραχμα στον Πέτρο και [τον] ρώτησαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει φόρο τα δίδραχμα;» [Εκείνος] λέει: «Ναι». Και όταν ήρθε στην οικία, τον πρόφτασε ο Ιησούς λέγοντας: «Τι νομίζεις Σίμωνα; Οι βασιλιάδες της γης από ποιους λαβαίνουν τέλη ή φόρο; Από τους γιους τους ή από τους ξένους;» Και όταν απάντησε: «Από τους ξένους», του είπε ο Ιησούς: «Άρα, βεβαίως, ελεύθεροι είναι οι γιοι. Για να μην τους σκανδαλίσουμε, όμως, πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε αγκίστρι, και σήκωσε το πρώτο ψάρι που [θα] ανεβεί και, αφού ανοίξεις το στόμα του, θα βρεις ένα τετράδραχμο. Εκείνο λάβε [το] και δώσε [το] σ’ αυτούς για μένα και για σένα». Ματθαίος 17:24-27

Από τα παραπάνω διακρίνουμε ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς Χριστός, ο απόστολος Παύλος, και οι πρώτοι μαθητές Του Ιησού Χριστού δεν είχαν το σκεπτικό το δικό σας κύριε Μανδραγόρα. Δεν ήταν φοροφυγάδες, δεν έκλεβαν το κράτος και την εφορία, δεν ήταν απατεώνες και ψεύτες ώστε να δηλώνουν ψέματα στην φορολογική τους δήλωση, και δεν προέτρεπαν τους πιστούς να τους ακολουθήσουν και να κλέβουν, αλλά τους συμβούλευαν να αποδίδουν όλους τους φόρους στο κράτος και στην εφορία, και αυτό το έπρατταν άσχετα από το αν το κράτος είχε δίκαιη φορολογία ή όχι.

Η Αγία Γραφή σας διαψεύδει κύριε Μανδραγόρα. Αν βρείτε κάποιον Πατέρα της Εκκλησίας ο οποίος να προτρέπει στην φοροκλοπή και την ποινικώς κολάσιμη απόκρυψη των φόρων μέσων αθέμιτων μέσων, τότε σας παρακαλώ να μας επισυνάψετε τα αντίστοιχα στοιχεία.

Πάντως, εγώ ρώτησα τον Πνευματικό μου, και τον ενημέρωσα για τον διάλογο που γίνεται εδώ, και μου είπε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τάσσεται κατά των φοροφυγάδων και των απατεώνων που κλέβουν το κράτος.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Ονήσιμε.

Το λάθος που κάνεις οφείλεται στην
παρερμηνεία δυο πραγμάτων.

Το πρώτο αναφορικά με τους φόρους έχει να κάνει με την απόδοση ή μη των φόρων στον Καίσαρα.

Η άρνηση φόρου τη στιγμή εκείνη του Ιησού δεν θα μετρούσε απέναντι στη Ρωμαική εξουσία ως απλή άρνηση απόδοσης φόρου και ως φοροδιαφυγή.

Η άρνηση ΑΠΟΔΟΣΗΣ φόρου τότε αυτομάτως θα σήμαινε άρνηση της εξουσίας του Καίσαρα και μη αναγνώριση του = άμεση σύλληψη και θάνατος.

Άλλωστε οι Ηρωδιανοί και οι Φαρισαίοι σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του πάντοτε ήθελαν να τον φέρουν σε σύγκρουση με το Μωσαικό Νόμο και με την Ρωμαική εξουσία.Ήθελαν να τον κάνουν να πει να μην δίνεται φόρος στον Καίσαρα. Στο Κράτος δηλαδή γιατί το Κράτος εδώ είναι ο Καίσαρας.

Καλόν είναι όταν επιστρατεύετε χωρία κ.Ονήσιμε να τα ψάχνετε πρώτα και να μην πέφτετε στην παγίδα, όπως πέφτουν οι Νεοπαγανιστές π.χ που όταν βλεπουν που γράφει Έλληνας εκεί καταλαβαίνουν Έλληνας στο έθνος και όχι ειδωλολάτρης όπως είναι το σωστό.

Η Δεύτερη παρερμηνεία σας έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή που τη συνεχίζετε μη καταλαβαίνοντας προφανώς ότι και εδώ είστε λάθος αφού κάνατε τον Ιησού ΣΔΟΕ της Εποχής Του, προκειμένου να υποστηρίξετε τις απόψεις σας με αποτέλεσμα να ευτελίζεστε με αυτά που γράφετε.

Τα όσα εισέπραττε ο Ιούδας σε είδος ή και σε χρήματα για τη συντήρηση των 12 και της συνοδείας τους, δεν του ανέβαζαν το φόρο που θα πλήρωνε στη Ρωμαική εξουσία την εποχή εκείνη και ούτε υπήρχε περίπτωση να ερωτηθεί φορολογικά για αυτές τις προσφορές των πιστών που λάμβανε όπως και οι πιστοί ουδέποτε θα έδινα λόγο για τα πόσα έδωσαν στον Ιούδα. Και τούτο διότι τον φόρο τον επέβαλλε το Ρωμαικό Κράτος υπό μορφή ταρίφας και όσα χρειαζόταν για τους Πολέμους που έκανε και για τη συντήρηση του θα τα έπαιρνε από τον Πολίτη ήθελε δεν ήθελε ο τελευταίος σε όποια τάξη κι αν ανήκε.

Ζήτημα φοροδιαφυγής εδώ ΔΕΝ υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ.

'Αλλο το ένα άλλο το άλλο.

Την επόμενη φορά κ.Ονήσιμε μην επιστρατεύετε άρον άρον χωρία που δεν τα καταλαβαίνετε και να μην αναφέρετε φοροδιαφυγές και πράσινα άλογα ,θέματα που ουδέποτε απασχόλησαν την Κ.Δ. ή αν θέλετε το ΣΔΟΕ της Κ.Δ

Τελειώνοντας θα πω και σε σας ότι είπα και στον Κοσμά "Αγαπητέ Ονήσιμε μου φαίνεται πως κάπου δεν "ζυγίζετε" αυτά που γράφετε!!!"

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Μου φαίνεται ότι όντως επικρατεί πολύ σύγχυση σε εσάς κ.Ονήσιμε.

Σας γράφω :Ζήτημα φοροδιαφυγής εδώ ΔΕΝ υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ.

Και εσείς μου απαντάτε :Δηλαδή κύριε Μανδραγόρα η φοροδιαφυγή πως γίνεται; Με την απόκρυψη του εισοδήματος δεν γίνεται;
Με την φοροκλοπή δηλαδή που κάνετε εσείς κύριε Μανδραγόρα.
Εκτός και αν αναφέρεστε στους ιδεολόγους που τα δηλώνουν όλα αλλά δεν πληρώνουν τίποτα (!!!) από άποψη και ιδεολογία.

Αυτά που γράφετε κύριε Μανδραγόρα είναι τραγικά και ούτε σαν αστεία δεν μπορούν να σταθούν σε ένα διάλογο.
________________

Μα δεν γίνεται φοροδιαφυγή στα χρόνια της Κ.Δ γιατί το Ρωμαικό Κράτος έχει ταρίφα στους φόρους και λέει πως εγώ θέλω 5000 για παράδειγμα από την Α κοινωνική τάξη.Δεν το ενδιαφέρει αν εσύ δίνεις βοήθεια στον Ιούδα ή στον οποινδήποτε άλλο Πολίτη αρκεί αυτός να μην είναι Επαναστάτης.

Απλά σου λέω φέρε μου τόσα και κάνε εσύ ότι νομίζεις για να συντηρηθείς, θες χάρισε το εισόδημά σου από την ασχολία σου στον Α ή στον Β εμένα δεν με νοιάζει, εγώ σαν Ρωμαικό Κράτος θέλω τους φόρους που σου έβαλα να τους πληρώνεις.

Δεν το καταλαβαίνεις αυτό, ή κάνεις πως δεν το καταλαβαίνεις;
Κάτσε επιτέλους και άνοιξε κανά βιβλίο ώστε να γεμίζεις με λιγότερα ανούσια σχόλια το Blog

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Η λέξη "φόρος" (ή "δασμός) στην εποχή του Χριστού, ήταν φόρος ή δεν ήταν φόρος, ήταν φορολογία (και μάλιστα από τους Ρωμαίους κατακτητές) ή δεν ήταν φορολογία;

Να σημειωθεί ότι ο απόστολος Παύλος γράφει τα όσα γράφει στα χωρία αυτά, όντας υπό την κατοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
___________________

Βεβαίως και ήταν φόρος. Ο φόρος όμως την εποχή εκείνη δεν λογιζόταν όπως λογίζεται σήμερα.

Έστω ότι ο Ιούδας πρίν κληθεί στους μαθητές του Χριστού πλήρωνε ένα Α ποσό. Από τη στιγμή που κλήθηκε ως μαθητής του Χριστού και τα βαλλόμενα εβάσταζε και δεχόταν τις προσφορές των ακολούθων του Ιησού, δεν υποχρεώθηκε από το Ρωμαικό Κράτος να πληρώσει παραπάνω από όσα κέρδιζε πριν γίνει μαθητής.

Δηλαδή πλήρωνε το ίδιο πριν και μετά παρότι διαχειριζόταν διαφορετικό ποσό χρημάτων.

Και τούτο διότι , ξαναλέω για πολλοστή φορό , το Ρωμαικό Κράτος είχε ταρίφα ανάλογα με την Κοινωνική Τάξη και όχι ανάλογα με τα δηλωθέντα εισοδήματα όπως σήμερα.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Γελοία η σύγκριση με τους Νεοπαγανιστές, και εντελώς εσφαλμένη και άσχετη με τα δικά μου σχόλια.
_____________________

Όχι δεν είναι γελοία η σύγκριση διότι το θέμα του χωρίου που είναι

το ζήτημα της απόδοσης
ή της μη απόδοσης φόρου

εσείς το εκλάβατε ως φοροδιαφυγή με τη σημερινή έννοια και το ακόμα πιό γελοίο είναι πως
αναβαθμίσατε τον Ιησού σε ρόλο Υπαλλήλου του ΣΔΟΕ λέγοντας πως:
"Ο Ιησούς Χριστός πολέμησε την λογική των φοροφυγάδων της εποχής του".

Δεν χρειαζόταν να πολεμήσει καμία φοροδιαφυγή ο Ιησούς στην εποχή του γιατί άμα δεν πληρωνόταν ο καθορισμένος φόρος ο Πολίτης διέτρεχε κίνδυνο να κρατήσει το κεφάλι του όρθιο στον ώμο του.

Εκτός από το γελοίο της υπόθεσης έχουμε εκ μέρους σας και την πλήρη διαστροφή της ερώτησης των Ηρωδιανών και των Φαρισαίων προς τον Ιησού, που ενώ αυτοί τον ρώτησαν αν πρέπει να αποδίδουν φόρο στον Καίσαρα (και εννοούσαν τον καθορισμένο φόρο που επέβαλλε το Ρωμαικό Κράτος), εσείς
το εκλάβατε σαν να τον ρωτούσαν αν πρέπει να δηλώνουν επακριβώς και την όποια οικονομική βοήθεια εκ των συνανθρώπων τους.

Όχι κ.Ονήσιμε, ΔΕΝ έκαναν τέτοια ερώτηση στον Ιησού, δεν τους ενδιέφερε αυτό τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιάνους. Είχαν το σύστημα : αν είσαι πλούσιος θα πληρώσεις Α, αν είσαι μεσσαία τάξη θα πληρώσεις Β, αν είσαι φτωχός θα πληρώσεις Γ.

Συνεπώς οι Ηρωδιανοί δεν ρώτησαν : αν ένας δώσει 100 δηνάρια στον άλλο, τότε αυτός που τα έλαβε πρέπει να δηλώσει στο Ρωμαικό Κράτος τα 100 δηνάρια που πήρε από τον πρώτο;

Η Ηρωδιανοί ρώτησαν το εξής σωστό: πρέπει να πληρώνουμε φόρο στον Καίσαρα ή όχι;
Η απάντηση που περίμεναν να πάρουν ήταν αρνητική, αλλά ο Ιησούς γνωρίζοντας την πονηριά αυτών τους απάντησε όπως έπρεπε.

Το ύψος του φόρου κ.Ονίσημε το καθόριζαν οι ανάγκες τις Αυτοκρατορίας και όχι η μικρή αυξομείωση του εισοδήματος του Πολίτη από μικροποσά ή οτιδήπτοε άλλο όπως γίνεται σήμερα.

Αυτό εξήγώ σε τόσα σχόλια αλλά από ότι φαίνεται δεν θέλετε να το καταλάβατε ότι πήρατε το φορολογικό σύστημα το σημερινό και το μεταφέρατε 2000 χρόνια πίσω στα χρόνια της Κ.Δ.

Madragoras

Έλληνας είπε...

Μια διευκρίνηση, όταν ο Ιερέας είναι μισθωτός απο το Κράτος δεν είναι φοροφηγάς. τα λεγόμενα τυχερά του Ιερέως όπως τρισάγια.... δεν είναι θέμα του Ιερέως αλλά των πιστών τι θα δώσουν. Όταν ομως γίνονται γάμοι, βαφτίσια, η Εκκλησία δίνει απόδειξη. Και να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωρίζει για τα λεγόμενα τυχερά του Ιερέως....
Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι άσχετη με το θέμα του άρθρου.

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω πως η συζήτηση αυτή είναι άσχετη με το θέμα του άρθρου.
___________

Και βέβαια είναι άσχετη με το θέμα του άρθρου κ.Έλληνα.
Ας έρθουμε όμως αγαπητέ κ.Έλληνα στην ουσία του άρθρου ΞΑΝΆ.

Επί τη ευκαιρία , μήπως μπορείτε να μας πείτε κ.Έλληνα με ποιά από τις δυο γνώμες του Κοσμά συμφωνείτε

με αυτή την αρχική του που έδινε συγχαρητήρια στον κ.Διαμαντίδη για το άρθρο
ή με την τελευταία του που είπε στον κ.Διαμαντίδη πως είναι απαράδεκτο το άρθρο του?

Εσείς κ.Ονήσιμε
με ποιά από τις δυο γνώμες του Κοσμά συμφωνείτε

με αυτή την αρχική του που έδινε συγχαρητήρια στον κ.Διαμαντίδη για το άρθρο

ή
με την τελευταία του που είπε στον κ.Διαμαντίδη πως είναι απαράδεκτο το άρθρο του?

Υ.Γ.(δεν τα λεω αυτά για να αποφύγω τη συζήτηση με τον Ονήσιμο,ας τη συνεχίσουμε αν μας επιτρέψει ο Αντιαιρετικός)

Madragoras

Ονήσιμος Ελευθεριάδης είπε...

Αγαπητέ κύριε Μανδραγόρα, όπως παρατηρήσαμε βρίσκεστε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση καθώς όπως με ενημέρωσαν ιερείς της περιοχής μου διαβάζουν αυτά που γράφατε περί φοροκλοπής των ιερέων και των άλλων φορολογούμενων πολιτών, και έχουν μείνει άναυδοι από τα όσα γράψατε, και την φοροδιαφυγή που υποστηρίζετε πως κάνετε, καθώς και την δημόσια παραδοχή σας πως όντως κλέβετε την εφορία, το Ελληνικό κράτος.

Φόρος συγκεκριμένος ή βάσει ποσοστών, ΠΑΝΤΑ παραμένει ΦΟΡΟΣ και ονομάζεται ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

Όσο για την εποχή του Χριστού, ο φόρος ήταν το ίδιο πράγμα, και αποδίδονταν κατά τις συνθήκες της εποχής.
Υπήρχαν οι έμμεσοι και οι άμεσοι φόροι που δίδονταν σε μορφή χρήματος ή είδους.

Εκτός από τους άμεσους φόρους σημαντικοί ήταν και οι έμμεσοι που εισπράττονταν υπό τη μορφή δασμών για τα εμπορεύματα που διακινούνταν από μία επαρχία ή περιοχή της αυτοκρατορίας σε μία άλλη. Ειδικοί χώροι, τα τελωνεία, υπήρχαν γι’ αυτό το σκοπό. Ένα τέτοιο, όπως πληροφορούν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, βρίσκονταν στην περιοχή της Καπερναούμ, στο οποίο έγινε η κλήση του Ματθαίου. Στη Γαλιλαία (14α) φαίνεται να είναι άμεση η εξάρτηση του φόρου από τις παραγωγικές διαδικασίες που σχετιζόταν με τη λίμνη Γεννησαρέτ (αλιεία, συντήρηση αλιευμάτων κοκ.).

Συνηθισμένο φαινόμενο ήταν η ενοικίαση των φόρων της αυτοκρατορίας από μεγάλους επιχειρηματίες, τους δημοσιώνες, ή από όμιλο, που τον αποτελούσαν οι τελώνες, αν επρόκειτο για τέλη, των οποίων ήταν χαρακτηριστική η ποικιλία στο ρωμαϊκό κράτος.(15). Επικεφαλής τέτοιου ομίλου, που δημιουργούσε μία εταιρεία, ήταν ο αρχιτελώνης. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο Ζακχαίος, που, όπως φαίνεται στο ευαγγέλιο του Λουκά, είχε ενοικιάσει με άλλους συναδέλφους του, τους δασμούς του τελωνείου της Ιεριχώς.

Ο Ματθαίος προτού γίνει μαθητής του Χριστού ήταν τελώνης που ανήκε στον όμιλο επιχειρηματιών που είχαν μισθώσει το τελωνείο της Καπερναούμ. Δουλειά του ήταν η είσπραξη των δασμών για τα εμπορεύματα που διακινούνταν από την περιοχή του Ηρώδη Αντίπα σ’ αυτή του Φιλίππου.

Πρέπει να γνωρίζετε κύριε Μανδραγόρα ότι:

Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός: αφενός μεν η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, κατά την δημοσιονομική πολιτική, αφετέρου η ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, που αφορά την οικονομία γενικότερα, και τέλος η ανακατανομή του πλούτου που αφορά την κοινωνική οικονομία για άμβλυνση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική (το κόστος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου) στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με τη φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται συνήθως φόροι.

Ονήσιμος Ελευθεριάδης είπε...

Η φοροδιαφυγή που δηλώνετε ότι κάνετε κύριε Μανδραγόρα, και ότι κάνουν όλοι οι Έλληνες για να επιβιώσουν όπως δηλώσατε εσείς κύριε Μανδραγόρα, είναι ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ.

Για παράδειγμα αναφέρω ότι:

Άρθρο 18 - Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών
Άρθ. 18. — Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών. 1. Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν απoδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη φορολογική αρχή με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρείται :

α) με φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση από το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μέχρι το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) με κάθειρξη εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ.

Εσείς κύριε Μανδραγόρα γράψατε ότι:

***Γράφει ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ότι τα τυχηρά των Ιερέων είναι ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ.Σιγά μη φέρει και υπάλληλο από κοντά του ο Ιερέας με ταμειακή μηχανή για να κόβει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Αγαπητέ μου ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ εδώ δεν είναι Ολλανδία. Άμα δεν πάρεις μαύρα στην Ελλάδα είσαι χαμένος από χέρι ότι δουλειά κι αν κάνεις. Άμα τα δηλώσεις όλα στην Εφορία τότε να είσαι σίγουρος πως δεν θα σου φτάνουν τα έσοδά σου να πληρώσεις το φόρο που θα σου έρθει ή στην καλλίτερη περίπτωση θα δουλεύεις ίσα ίσα για το Κράτος.

3 Ιουλίου 2014 - 10:12 π.μ. http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/09/blog-post_8.html***


Ρώτησα τον Πνευματικό μου, και μου είπε ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να κλέβουν το κράτος, ούτε να εξαπατούν την Εφορία με ψεύτικες φορολογικές δηλώσεις, αυτοί που το κάνουν αυτό είναι φοροφυγάδες, ψεύτες και απατεώνες.

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Κύριοι, νομίζω πως έχετε ξεφύγει παντελώς από το θέμα του άρθρου. Σε λίγο θα χρειαστεί και φοροτεχνικός να μας λύσει διάφορες φορολογικές απορίες! Ανέβασα τα σχόλια του κ. Ονήσιμου για καθαρά λόγους δεοντολογίας. Παρακαλώ να επανέλθετε στο θέμα του άρθρου.
Απορία. Ο πνευματικός σας κ. Ονήσιμε δεν έχει φοροδιαφύγει ποτέ; Ούτε στο παραμικρό; Λόγου χάρη, έχει ζητήσει πάντα και έχει πάρει και την παραμικρή απόδειξη για το οτιδήποτε;

Χρήστος - αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Η φοροδιαφυγή που δηλώνετε ότι κάνετε κύριε Μανδραγόρα, και ότι κάνουν όλοι οι Έλληνες για να επιβιώσουν όπως δηλώσατε εσείς κύριε Μανδραγόρα, είναι ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ.
__________________

Και η περίπτωση του Λουκά εντάσσεται στο φορολογικό σύστημα της εποχής της Κ.Δ που περιέγραψα.

Αυτό που λέτε για το άρθρο 18 είναι ΤΩΡΙΝΌ. Aυτό είναι εκτός θέματος σχετικά με το χωρίο της Κ.Δ. Πιάνετε και αραδιάζετε εδώ μέσα ότι σας κατεβαίνει και γεμίζετε με ΆΣΧΕΤΑ σχόλια το άρθρο εδώ ώστε να μην μπορεί ένας σωστός άνθρωπος να βρει κάτι ενδιαφέρον.

Αλλά και πάλι πού έχει ρύθμιση για ταμειακή μηχανή που να λέει πως κόβονται αποδείξεις από τα Τρισάγια στα Κοιμητήρια; Ανώτερος είστε εσείς από το Κράτος που ενώ ξέρει τι γίνεται δεν έχει εκδόση εντολή για ταμειακές στα Κοιμητήρια αλλά αρκείται στον φόρο που εισπράττει απο το κάθε Κοιμητήριο;

Eκτός αυτού

Εμείς μιλάμε για την ερμηνεία
του χωρίου "Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν" που ο ίδιος εσείς παραθέσατε, και σας εξήγησα πως αποδίδονταν ο φόρος.

Μετά από όλα αυτά λοιπόν

Μου φαίνεται ότι δεν διαβάζετε τα όσα σας γράφουν οι συνομηλιτές σας

ή

καταλάβατε επιτέλους πως ο φόρος στη Ρωμαική εποχή ήταν και Κεφαλικός και τι να κάνετε τώρα αραδιάζετε αλλά αντί άλλων προσπαθώντας να εξομοιώσετε τον φορολογικό σύστημα της εποχής της Κ.Δ με το σημερινό!!! Γιατί αρνείστε να αποδεχθήτε το νόημα που δίνουν όλοι οι ερμηνευτές στο χωρίο και επιμένετε να γράφετε δικές σας αυθαιρεσίες στερούμενες βάσεως;

Δυστυχώς κ.Ονήσιμε, λυπάμαι που θα το πω, τα σχόλιά σας με λίγα λόγια είναι σαν του Κοσμά , άνευ ουσίας, με τραγικότερο το ΜΕΓΑ λάθος του που ενώ από τη μία μεριά έδωσε συγχαρητήρια , από την άλλη έγραψε πως είναι απαράδεκτο το άρθρο του κ.Διαμαντίδη και εξαφανίστηκε;

Aλήθεια εσείς κ.Ονήσιμε με ποιά από τις δυο θέσεις του κ.Κοσμά συμφωνείτε, με αυτή την αρχική του που έδινε συγχαρητήρια στον κ.Διαμαντίδη για το άρθρο

ή

με την τελευταία του που είπε στον κ.Διαμαντίδη πως είναι απαράδεκτο το άρθρο του;

Που είναι ο Κοσμάς , γιατί εξαφανίστηκε μόλις του έδειξαν ότι αντιφάσκει και αμέσως μετά εμφανιστήκατε εσείς;

Madragoras

Έλληνας είπε...

Αν κύριε Madragora, έλεγα σε κάποιον ότι είμαι γιατρός και μετά από λίγο έλεγα δεν είμαι γιατρός, θα με πήγαιναν στο "ψυχιατρείο"!!
Αυτή είναι η απάντησή μου για το ερώτημα που μου έκανες.

Ανώνυμος είπε...

Ο Ιησούς, δε νομίζω να ενδιαφερόταν για τα δημοσιονομικά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ούτε και για τα χαράτσια που είχε επιβάλει στην κατεχόμενη Ιουδαία. Με τα όσα είπε περί φόρων και Καίσαρα, απλώς καθησύχαζε τους ρουφιάνους των Ρωμαίων και κυρίως τους Φαρισαίους. Το ίδιο έκανε και ο Παύλος, όταν έκλεινε το μάτι στις Ρωμαϊκές αρχές, ζητώντας υπακοή των πιστών ακόμη και στην πιο διεφθαρμένη εξουσία. Δεν θα ήταν κι ό,τι καλύτερο για το μέλλον της ευάλωτης πρωτοχριστιανικής κοινότητας να τον θεωρήσουν ομοϊδεάτη του Βαραββά.
Τώρα, αν η φοροδιαφυγή των νεοελλήνων ορθοδόξων αποτελεί αμάρτημα (κλοπή ίσως;) το οποίο οφείλουν να το εξομολογούνται ...ας αποφανθεί η Ιερά Σύνοδος. Είναι όμως μάλλον αυτονόητο ότι μια κρατικοδίαιτη Ιεραρχεία θα ευθυγραμμιστεί απόλυτα σ’ αυτό το ζήτημα με την κρατική εξουσία, κηρύσσοντας προσήλωση στους νόμους του κράτους και πιστή εφαρμογή τους.
Όσο για το θέμα του άρθρου, νομίζω ότι συγκρίνετε διαφορετικά πράγματα. Δεν έχει σημασία ποιοι μτΙ, πόσοι και πόσο πληρώνονται. Πρόκειται για χρήματα των μτΙ που συγκεντρώνονται και διακινούνται από τους μτΙ. Η μισθοδοσία των ορθοδόξων ιερέων, είναι διαφορετικό πράγμα. Μισθοδοτούνται και συνταξιοδοτούνται από το κράτος. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Επίσης, το ότι υπάρχουν θύματα και επιτήδειοι μεταξύ των μτΙ είναι δεδομένο. Όπως άλλωστε και στην Ορθοδοξία. Άπειρα τα στοιχεία, από κλοπές παγκαριών, μέχρι off shore εταιρείες, κυκλώματα και κομπίνες ηγουμένων και ιερέων με εκατοντάδες θύματα.

Filos.

Ανώνυμος είπε...

Αν κύριε Madragora, έλεγα σε κάποιον ότι είμαι γιατρός και μετά από λίγο έλεγα δεν είμαι γιατρός, θα με πήγαιναν στο "ψυχιατρείο"!!
Αυτή είναι η απάντησή μου για το ερώτημα που μου έκανες.
_________________

Ευχαριστώ πολύ κ.Έλληνα για την απάντησή σας.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Στα σχόλια μου έχω τεκμηριώσει από όλες τις πλευρές, αγιογραφικά, και νομικά το θέμα αυτό, όσο καλύτερα είναι δυνατόν να γίνει σε ένα διάλογο τέτοιου τύπου.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει τα σχόλια και να πάρει τις απαντήσεις.
_______

Δεν τεκμηρίωσες τίποτα απολύτως.
Είναι εσφαλμένη σκόπιμα η απάντησή σου στο χωρίο της Κ.Δ γιατί εκέι ρωτάει αν πρέπει να αποδίδει τον καθορισμένο φόρο ο Ρωμαίως Πολίτης στον Καίσαρα και όχι αν πρέπει να αποδίδει ο Ιούδας φόρο , εκτός από τον κανονικό και για τις προσφορές των πιστών που δέχεται.Αυτό είναι το τρανταχτό λάθος από αμάθεια που
για αυτό δεν πήραμε κάμια απάντηση.Αν θεωρείς ως απάντηση απλά την παράθεση των χωρίων όπως την καταλαβαίνεις εσύ και όχι όπως είναι πραγματικά τότε πλανάσαι πλάνην οικτράν.Άλλο είναι το νόημα των χωρίων και το έχω ήδη εξηγήσει.

Αντί της απάντησης στο θέμα αυτό που όφειλες να δώσεις και μέχρι, παραθέτεις τους σημερινούς νόμους και το σημερινό φορολογικό σύστημα που δεν έχουν
καμία σχέση με το θέμα με το θέμα της φορολογίας της Κ.Δ.

Αλλά και οι τωρινοί Νόμοι σε διαψεύδουν αφού δεν υπάρχει κανένας που να τεκμηριώνει ταμειακή μηχανή στα Κοιμητήρια για τα Τρισάγια των Ιερέων.

Λες και ξαναλές "Ο κύριος Μανδραγόρας δήλωσε ότι κλέβει την εφορία και το ίδιο είπε ότι κάνουν οι ιερείς και όλοι οι πολίτες για να επιβιώσουν."

Τι προσπαθείς να πετύχεις με αυτό;
Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν πως δεν έχουμε Κ΄ρατος που ενδιαφέρεται για τον Πολίτη και πως το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να τον ξεζουμίζει φορολογικά αδιαφορώντας αν ο Πολίτης περιέλεθει στην ανεργία και στην εξαθλίωση.Όλοι όσοι μπόρεσαν έχουν αποκρύψει Έσοδα από την Εφορία για να γλιτώσουν τα υπέρογκα φορολογικά φορτία.Εσύ ζεις εδώ στην Ελλάδα ή στον κόσμο σου; ή αποτελείς ειδική περίπτωση Πολίτη που αποδίδει 100% τα έσοδα του;ή προσπαθείς να κάνεις τα στραβά μάτια στα αυτονόητα ρίχνοντας για μελανι τη φράση μου για να μην απαντήσεις επί της ουσίας στο χωρίο της Κ.Δ καθώς σε σε άλλα παράστρατα που έχεις πει εδώ με΄σα κατά καιρούς;

Ανώνυμος είπε...

Όσο για τους ΜΤΙ πληρώνονται και εδώ είστε λάθος κ.Ονήσιμε.

Παραθέτω ξανά προηγούμενο σχόλιό μου:Όντως οι ΜΤΙ οι περισσότεροι δεν πληρώνονται αλλά υπάρχουν ΜΤΙ που πληρώνονται και αυτοί είναι οι Σκαπανείς ή αλλιώς η ΕΛΙΤ όπως τους είχα ονομάσει.

Άλλωστε η ορολογία της Σκοπιάς : βοηθεί οικονομικώς, μικρό επίδομα από την Εταιρία κάθε μήνα, ονομαστική χορηγία εξόδων για να συντηρηθούν στο ειδικό έργο τους, μια μετρία χρηματική συμπαράστασι από την Εταιρία»!, μικρή μηναία χορηγία κ.λ.π , φανερώνουν κάποια αμοιβή της Εταιρείας προς τους Σκαπανείς .

Αν αυτή η αμοιβή είναι μικρή αυτό δεν είναι θέμα. Το σωστό είναι πως και αυτοί πληρώνονται αλλά πληρώνονται πολύ λιγότερα από τους Ιερείς. Αυτό είναι το νόημα άμα θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Ο Κοσμάς έτσι κι αλλιώς θα αποχωρούσε από τον διάλογο γιατί ήταν αναγκασμένος να αποχωρήσει εξαιτίας της αντιφάσεως του, η οποία έγινε αντιληπτή από όλους τους συνομηλιτές.Δεν μπορούσε πλέον να σταθεί στο διάλογο.

Και μέχρι στιγμής όλοι καταδίκασαν αυτή του την αντίφαση (Τakis,Διαμαντίδης, Ελληνας,εγώ) εκτός από εσάς κ.Ονήσιμε.

Γιατί άραγε;
Ο νοών νοείτω!!


Τελιώνοντας κ.Ονήσιμε, θα ήθελα να σας πω να μην λυπάστε εμένα αλλά να λυπάστε αυτούς που περιέγραψε ο Έλληνας : Ο/Η Έλληνας είπε...
Αν κύριε Madragora, έλεγα σε κάποιον ότι είμαι γιατρός και μετά από λίγο έλεγα δεν είμαι γιατρός, θα με πήγαιναν στο "ψυχιατρείο"!!
Αυτή είναι η απάντησή μου για το ερώτημα που μου έκανες.


Ο νοών νοείτω!!


Madragoras


ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Αγαπητέ Filos, εαν κατάλαβα καλά λέτε ότι τόσο ο Ιησούς όσο και ο Παύλος, όσα είπαν για την απονομή των φόρων και την υποταγή στίς κοσμικές εξουσίες ήταν παραμύθια λόγω του φόβου των Ιουδαίο-Φαρισαίων και των Ρωμαιων, για να συνεχίσουν να έχουν το κεφάλι τους, στους ώμους τους.

Δηλαδή μας λέτε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν ζούσαν σήμερα θα παρότρυναν τους πιστούς να φοροδιαφύγουν,αφού τέτοιος κίνδυνος για το κεφάλι τους δεν υφίστανται.

Εάν όπως γράφεις, το ιερατείο γενικώς πρέπει να ευθυγραμιστεί απόλυτα στο ζήτημα της φορολογίας με την κρατική εξουσία και να εφαρμόζει πιστά ότι προστάζει ο νόμος, όσον αφορά την απονομή των φόρων, τότε έχουμε καταφανέστατο αδίκημα φοροδιαφυγής που οι απαιτήσεις των καιρών το έχουν επιβάλει, απο ιερείς και όχι μόνο.

Τώρα τα νούμερα των 200 εκατομυρίων που γράφει το βιβλίο του έτους των μτι νομίζω ότι είναι πλασματικά, οχι ως πρός την είσπραξη τους, αλλά ως πρός την αποδοσή τους, για να κλείσουν τα μάτια και να αποφύγουν ανεπιθύμητες ερωτήσεις, ερμηνεύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τα χρήματα προσφέρονται για καλό έργο.

Το ότι υπάρχουν επιτήδειοι στους μτι δικαιολογεί αυτό τους επιτήδειους της Ορθόδοξης εκκλησίας?????δηλαδή μήπως εννοείς ότι ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει?

Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι, εάν οι πνευματικοί οδηγοί μας εξομολογούνται όλες τις αμαρτίες τους και σε ποιόν?

Marturas Χ. είπε...

Διαβασα με προσοχη το αρθρο και τα σχολια και δεν βρηκα στον κ. Διαμαντιδη σοβαρα λαθη. Ομως ο κ. Κοσμας επεσε σε αρκετες αντιφασεις! Δεν μπορει μια να λεει συγχαρητηρια το αρθρο και αργοτερα ειναι απαραδεκτο! Αυτο ειναι ανοησια! Ο ιδιος δηλωσε ελαχιστοι ειναι οι μαρτυρες του Ιεχωβα που πληρωνονται και απο την αλλην δεν πληρωνονται! Τετοια σχολια δεν στεκουν! Παρατηρησα στα σχολια και κατι αλλο, η γραφιδα του κ. Κοσμα, ταιριαζει αρκετα με τον κ.Ονησιμο. Μηπως γραφει με δυο ονοματα;

Ανώνυμος είπε...

Άλλος ένας που που καταδικάζει τα αντιφατικά σχόλια του Κοσμά,αυτός είναι ο Marturas Χ.

Γράφει επίσης ο Marturas Χ :Παρατήρησα στα σχόλια και κάτι αλλο, η γραφιδα του κ. Κοσμα, ταιριαζει αρκετα με τον κ.Ονησιμο. Μηπως γραφει με δυο ονοματα;

Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο κ.Marturas Χ. τότε οι λόγοι είναι δυο και είναι προφανέστατοι.

Πρώτος λόγος : Έφυγε από τα σχόλια ως Κοσμάς λόγω που δεν μπορούσε να σταθεί στο διάλογο εξαιτίας της αντιφάσεως και επέστρεψε ο ίδιος ως Ονήσιμος για να αποφύγει τα πυρά και την κατακραυγή και για να μπορέσει να παραμείνει στο διάλογο άφθαρτος και με νέο ξεκίνημα.

Δεύτερος λόγος:Έτσι εξηγείται που δεν καταδίκασε ο Ονήσιμος τα αντιφατικά σχόλια του Κοσμά γιατί αν πρόκειται για το ίδιο άτομο τότε θα ήταν σαν να αυτοκαταδίκαζε τα ίδια τα σχόλιά του.Οξύμωρο σχήμα να γράφει πρώτα ως Κοσμάς και μετά πάλι το ίδιο άτομο να γράφει ως Ονήσιμος και τέλος, να καλείται να κατάδικάσει το ίδιο το άτομο ως Ονήσιμος τα όσα έγραψε πριν ως Κοσμάς.

Ποιός ξέρει αγαπητέ κ.Marturas Χ. αν είναι το ίδιο άτομο,
ίσως να είναι σωστή η επισήμανση σου ίσως όχι!!!

Who Knows whats going on

MadragorasΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Διαβάζω τα σχόλια που αντιπαρατίθεται για τον Κοσμά και τον Ονήσιμο, καθώς και τα υπονοούμενα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο.

Όμως νομίζω ότι αυτό δεν είναι το φλέγον ζήτημα που αποπροσανατολίζει απ’ το να είναι η σημερινή φοροδιαφυγή μεμπτόν ή όχι.

Το γεγονός της φοροδιαφυγής που υπερασπίστηκαν οι σχολιαστές με την δικαιολογία ότι εάν δεν φοροδιαφύγεις ο οποιοσδήποτε πολίτης και πολύ περισσότερο ο ιερέας μένει ταπί και ψύχραιμος, είναι τελείως παράλογο.

Δηλαδή το αδίκημα της φοροδιαφυγής «κλοπής του κράτους» είναι παράπτωμα με το κιλό, δηλαδή δεν κλέβω πολύ;

Δεν ανήκει ως παράβαση στις δέκα εντολές;
Μπορούμε να γινόμαστε στα μάτια του Θεού παραβατικοί κατά συνθήκη;

Δηλαδή, λίγο κλέβω, λίγο μοιχεύω, λίγο πορνεύω κ.ο.κ.

Εάν ζούμε σε μια κοινωνία που όλες οι γυναίκες και οι άντρες είναι πόρνες και πόρνοι, πορνεύουμε και εμείς επειδή δεν βρίσκουμε παρθένα για να παντρευτούμε;

Τελικά βλέπω ότι αυτός ο διάλογος έχει μπει στο θέατρο του παραλόγου.

Νικόλαος είπε...

Οι <> αν δεν απατομαι ειναι πρωτεσταντικο παρακλαδι της Αμερικης. Δηλαδη αιρεση (χιλιασμος) κομμενη απο μια αιρεση (πρωτεσταντισμος) που ειναι κομμενη απο μια αλλη αιρεση (παπισμος) ..
Αρα δεν εχουν καμια σχεση με τους Ορθοδοξους

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...