ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

14 Απρ 2013

Περί των αγίων


Του Θεόδωρου Ρηγινιώτη

Οι Άγιοι Πάντες (Πηγή: http://xristianos.gr)

Το παρόν άρθρο του κ. Θεόδωρου Ρηγινιώτη που παρουσιάζουμε σήμερα για Αγίους, είναι το τελευταίο μέρος επιστολής που έστειλε σε αδογματικό προτεστάντη και περιλαμβάνει πληροφορίες και τεκμήρια όσον αφορά τις βιβλικές και αποστολικές ρίζες της Ορθόδοξης Εκκλησίας για ορισμένα ζητήματα αυτής, τα οποία πιστεύουμε πως ενδιαφέρουν κάθε Ορθόδοξο πιστό. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει τέσσερα μέρη της επιστολής  αυτής το «Περί ειδικού ιερατείου στην πρώτη (αποστολική) Εκκλησία», το «Η χιλιετής βασιλεία και η πρώτη ανάσταση», το «Για την αιώνια κόλαση (και όχι αφανισμό) εκείνων που δε θα σωθούν» και το «Εκκλησία, πολιτική εξουσία και πόλεμος»

Ακολουθεί η παράθεση του άρθρου:

Ότι οι άγιοι κάνουν θαύματα, το ίδιο και τα σώματα και τα κειμήλιά τους

Το χάρισμα των αγίων να κάνουν θαύματα μαρτυρείται πολλές φορές στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη (π.χ. προφήτες Ηλίας και Ελισαίος) όσο και στην Καινή: ο Κύριος δίνει στους 12 και στους 70 αποστόλους την εξουσία να θεραπεύουν ασθενείς και δαιμονισμένους (Λουκ. 9, 1 και 10, 17-20), πράγμα που, μετά την πεντηκοστή, οι απόστολοι κάνουν κατ’ επανάληψιν (Πράξεις, 3, 1-10× 5, 12-16× 8, 4-8× 9, 17-18 και 40-43× 14, 8-10, κ.λ.π.). Επίσης ο Κύριος τους λέει πως, αν έχουν πίστη σαν το σπόρο του σιναπιού, μπορούν να διατάξουν ένα βουνό να σηκωθεί και να πέσει στη θάλασσα και θα το κάνει (Ματθ. 17, 20-21), καθώς και ότι όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν θα κάνει έργα όμοια με τα δικά Του και μεγαλύτερα, ζητώντας τα διά του ονόματός Του (Ιω. 14, 12-14)...
Βέβαια ο Ίδιος τονίζει πως πολλοί, που θα φτάσουν στο σημείο κάποτε να κάνουν θαύματα, τελικά θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών (Ματθ. 7, 21-23). Αυτή η εκπληκτική προειδοποίηση σημαίνει πως ο χριστιανός δεν καλείται να εμπιστεύεται κάθε θαυματοποιό και φαινομενικό άγιο, αλλά ούτε και να θεωρεί άγιο τον ίδιο τον εαυτό του, αν ξαφνικά διαπιστώσει πως απόχτησε θαυματουργικό χάρισμα (αναφέρονται πολλές περιπτώσεις τέτοιας πλάνης στην Ορθοδοξία και ακριβώς για την αντιμετώπισή της υπάρχει η πνευματική επιστήμη της «διάκρισης των πνευμάτων», κατά το Β΄ Κορ. 11, 14, και Α΄ Ιω. 4, 1).
Ότι τα λείψανα των αγίων κάνουν θαύματα είναι αλήθεια βιβλική: Δ΄ Βασιλειών, 13, 21: «και εγένετο αυτών θαπτόντων τον άνδρα, και ιδού είδον τον μονόζωνον και έρριψαν τον άνδρα εν τω τάφω Ελισαιέ, και επορεύθη και ήψατο των οστέων Ελισαιέ και έζησε και ανέστη επί τους πόδας αυτού».
Το ίδιο και τα κειμήλιά τους, όπως η μηλωτή του Ηλία (για να μη μιλήσω για τη σκιά του Πέτρου και το χιτώνα του Χριστού με την αιμορροούσα – φανταστείτε λοιπόν πόσο θαυματουργός είναι ο σταυρός του Χριστού [23], ο ποτισμένος με το αίμα της θυσίας Του, από τα άκρα και την πλάτη Του!). Αλλά και «σουδάρια ή σιμικίνθια» (μαντήλια και περιζώματα) που είχαν αγγίξει το σώμα του Παύλου θεράπευαν ασθενείς και δαιμονισμένους κατά το Πράξ. 19, 12!!
Τούτο οφείλεται στο ότι αγιάζονται και τα σώματά των αγίων και τα αντικείμενα που αγγίζουν κ.τ.λ. Ο Θεός κάνει τα θαύματα, μέσω των αγίων, μέσω των λειψάνων ή των κειμηλίων – δεν υπάρχει εδώ μαγεία ή δεισιδαιμονία.
Ακόμη κι αν μια περίπτωση ή εκατό περιπτώσεις θαυμάτων δεν είναι αληθινά θαύματα, δεν παύει να έχει βιβλικές ρίζες η πίστη ότι γίνονται θαύματα μέσω των λειψάνων και των κειμηλίων των αγίων, ενώ η αντίθετη (προτεσταντική, «ορθολογιστική») διδασκαλία είναι και αντίθετη προς τη Βίβλο. Στην πραγματικότητα οφείλεται σε μια «πνευματοκρατική» αντίληψη, που υποσυνείδητα απορρέει από μια ελιτίστικη ιδέα ανωτερότητας των «πνευματικών» και «σοφών» από τον «όχλο», ακριβώς όπως συνέβαινε και στους αρχαίους Έλληνες.
Επιπλέον, αν οι προτεστάντες τα δεχτούν αυτά, είναι υποχρεωμένοι να γίνουν ορθόδοξοι. Κι αυτό φυσικά δεν το θέλουν (αν και κάποιοι το τολμούν), γιατί δεν είναι εύκολο ν’ αλλάξει κάποιος ιδέες, και επιπλέον εμποδίζει κι ο διάβολος.
Περί εικόνων: είναι σαφές ότι η Π. Διαθήκη δεν απαγορεύει το εικονίζειν αλλά την ειδωλολατρία, γι’ αυτό και η εντολή της κατασκευής των χρυσών χερουβίμ στην κιβωτό της διαθήκης. Πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι τα χερουβίμ τοποθετήθηκαν εκεί όχι για διακόσμηση, αλλά ως φυλακτήρια. Αυτό συμβαίνει και με τις ορθόδοξες εικόνες, οι οποίες, σημειωτέον, δε λατρεύονται, όπως οι άγιοι, η Παναγία κ.λ.π. δε λατρεύονται (μόνο ο Θεός λατρεύεται), αλλά τιμώνται.
Η χρήση των εικόνων και του σταυρού από το Θεό ως φυλακτηρίων και μέσων για την επιτέλεση θαυμάτων προκύπτει από την εμπειρία και δε μπορούμε να την παραβλέψουμε. Είναι ανάλογη με τη χρήση από το Θεό αντικειμένων όπως η μηλωτή του Ηλία, ο χιτώνας του Κυρίου, η κιβωτός της διαθήκης (Αριθμοί 17, 28), η ράβδος του Μωυσή, το νερό του Σιλωάμ και της Βηθεσδά (αγίασμα) κ.ά. για τον ίδιο σκοπό.

Οι διδάσκαλοι του χριστιανισμού, κατά την ορθοδοξία, είναι οι άγιοι, όχι οι επίσκοποι ή οι ιερείς. Εφαρμόζεται σ’ αυτούς ο λόγος του Κυρίου «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματθ. 5, 8), γίνονται «διδακτοί Θεού» (Ιω. 6, 45), γι’ αυτό η γνώμη τους είναι πιο έγκυρη από τη δική μου, που δεν είμαι καθαρός στην καρδιά. Τέτοιος έγκυρος ερμηνευτής μπορεί να είναι κι ένας ταπεινός και αγράμματος άνθρωπος (άντρας ή γυναίκα, ή και παιδί), αν η καρδιά του να είναι αρκετά καθαρή. Το «μέγα μυστήριο της ευσεβείας» (Α΄ Τιμ. 3, 16) κατανοείται με την κάθαρση της καρδιάς, «ουκ εν διδακτοίς ανθρωπίνοις σοφίας λόγοις, αλλ’ εν διδακτοίς Πνεύματος Αγίου» (Α΄ Κορ. 2, 13).
Οι οικουμενικές σύνοδοι είναι έγκυρες λόγω της παρουσίας αγίων σ’ αυτές ή/και της θεμελίωσής τους στη διδασκαλία των αγίων:
·        «Η ίδια η μακραίων ιστορία της Εκκλησίας μαρτυρεί αδιαμφισβήτητα, ότι δεν εγγυάται και κάθε σύνοδος επισκόπων για την αλήθεια ή είναι απαλλαγμένη κάθε πλάνης. Το γεγονός, ότι άγιοι και μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος και ο θείος Χρυσόστομος καθαιρέθηκαν από επισκοπικές συνόδους, δικαιολογεί πληρέστατα το παράπονο Γρηγορίου του Θεολόγου ... (...)  Είναι ιστορικό γεγονός πολλαπλά μαρτυρημένο, ότι ούτε το πλήθος των παρακαθημένων Επισκόπων, ούτε η προέλευσή τους από κάθε μέρος της οικουμένης και από τις Εκκλησίες οι οποίες ευρίσκονται σε κάθε μέρος, ούτε η συμμετοχή όλων των κεντρικών θρόνων και Αρχιεπισκόπων, αρκούν για τη συγκρότηση Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι, στη δικαίως ονομασθείσα ληστρική σύνοδο της Εφέσου (το 449) παρεκάθησαν 135 επίσκοποι, ανάμεσα στους οποίους ο Διόσκορος [Πατριάρχης] Αλεξανδρείας και ο [Αρχιεπίσκοπος] Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος και ο Θαλάσσιος [Αρχιεπίσκοπος] της Καισαρείας της Καππαδοκίας» (Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Δογματική, τόμ. Β΄, εκδ. «Σωτήρ», Αθήναι 2003, σελ. 403.404)
·        «Οι Οικουμενικές Σύνοδοι βασίσθηκαν όχι απλώς στην πλειοψηφία, αλλά στις μεγάλες Πατερικές μορφές. Στην Α' Οικουμενική Σύνοδο σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε η θεολογία τού Μ. Αθανασίου. Στην Β' η θεολογία τού Μ. Βασιλείου, τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, τού αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Στην Γ' Οικουμενική Σύνοδο σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας. Στην Στ' ελήφθη σοβαρώς υπ' όψη η θεολογία τού αγίου Μαξίμου τού Ομολογητού και στην Ζ' η θεολογία τού αγίου Ιωάννου τού Δαμασκηνού. Η θεολογία τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά υπήρχε η υποδομή όλης της θεολογίας των Συνόδων 1341, 1347, 1351. Έτσι οι μεγάλοι αυτοί Πατέρες υπήρξαν απλανείς και πριν από την Σύνοδο και μετά από αυτήν.[…] Έτσι η αξία των θεοπνεύστων και απλανών διδασκάλων της Εκκλησίας είναι μεγάλη. Γι' αυτό στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» επανειλημμένα χρησιμοποιείται η φράση «κατά τας των άγιων θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα». Πιστεύουμε ότι οι μεγάλοι Πατέρες που έφθασαν στον φωτισμό και την θέωση έδωσαν κύρος στις Οικουμενικές Συνόδους και όχι οι Οικουμενικές Σύνοδοι στους Πατέρας» (Ιερόθεος, μητροπολίτης Ναυπάκτου, «Η Αποκάλυψη του Θεού», σελ. 43-51.
Ανώνυμους αγίους είναι γεμάτο το αγιολόγιο. Παιδιά και παρθένες έγιναν δάσκαλοι απίστων (όπως το νήπιο που μαρτύρησε μαζί με τον άγιο Ρωμανό [18 Νοεμβρίου], οι αγίες Βαρβάρα, Μαρίνα, Αικατερίνα, Ειρήνη κ.ά.). Ο λαϊκός Ευσέβιος διέκοπτε τον αρχιεπίσκοπο ΚΠόλεως Νεστόριο κατά το κήρυγμά του και του έφερνε αντιρρήσεις στις αιρετικές διδασκαλίες του, χωρίς αυτό να θεωρηθεί αντικανονικό. Απλοί μοναχοί, όπως οι άγιοι Μάξιμος Ομολογητής και Ιωάννης Δαμασκηνός, κατατρόπωσαν θεολογικά αιρετικούς πατριάρχες, καταδιώχθηκαν και βασανίστηκαν, και η δική τους διδασκαλία υιοθετήθηκε από την Εκκλησία.
Η ίδια η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος θεώρησε σωστό να ζητήσει την τελευταία λέξη για τη σχέση των δύο φύσεων του Χριστού από μια έφηβη κοπέλα, χωρίς κανένα εκκλησιαστικό «αξίωμα», που είχε μαρτυρήσει για το Χριστό περίπου δύο αιώνες πριν – την αγία Ευφημία, στο άφθαρτο λείψανο της οποίας, ως γνωστόν, τοποθετήθηκαν ο ορθόδοξος και ο μονοφυσιτικός Τόμος και το πρωί η αγία κρατούσε τον ορθόδοξο. Το σημαντικότερο είναι ότι ούτε ο πάπας Λέων, που πληροφορήθηκε το θαύμα με τη συνοδική επιστολή, ούτε οι μονοφυσίτες (απ’ ό,τι ξέρω), δεν απέρριψαν αυτή την πράξη ως αντικανονική.

Το θέμα είναι ότι οι προτεστάντες, βάσει του απίθανου μύθου τους περί… αόρατης Εκκλησίας, που αποτελείται από αγίους / «αληθινούς χριστιανούς» μέλη όλων των αιρέσεων (σε πείσμα όλων των καινοδιαθηκικών αναφορών εναντίον των αιρέσεων), ισχυρίζονται ότι άγιοι είναι κάποιοι άγνωστοι σε μας, γνωστοί μόνο στο Θεό. Ξεμπερδεύουν έτσι με την υποχρέωση να αναζητήσουν τη διδασκαλία των αγίων (και τους βίους τους, ως πρότυπα) και να υποταχτούν σ’ αυτήν, ως έγκυρη, και αφήνουν τον εαυτό τους να τσαλαβουτάει στα τυφλά μέσα σε μια θάλασσα ορθολογιστικών και υποκειμενικών ερμηνειών, με τη βοήθεια των καθηγητών του πανεπιστημίου, την εγκυρότητα των οποίων αποδέχονται, αφού δεν τους υποχρεώνει να υποτάξουν τον εγωιστικό ορθολογισμό τους σε κανένα… Με δυο λόγια, βασίζονται στη σοφία του αιώνος τούτου, ξεχνώντας το Α΄ Κορ. 1, 19-31, και δεν πλησιάζουν την αποκάλυψη του Θεού ως νήπια, αλλά ως σοφοί και συνετοί, ξεχνώντας και το Ματθ. 11, 25. Κατά τα άλλα, «βασίζονται στη Βίβλο»…
Οι άγιοι, αντίθετα, είναι εκείνοι που πλησίασαν και πλησιάζουν την αποκάλυψη του Θεού ως νήπια, γι’ αυτό και είναι οι δάσκαλοι των σοφών (δες π.χ. τον ολιγογράμματο Γέροντα Παΐσιο, αλλά και τη διαβεβαίωση του μορφωμένου αγίου Αρσενίου του Μεγάλου προς τους ειδωλολάτρες Αιγύπτιους σοφούς ότι οι αγράμματοι ασκητές είναι περισσότερο σοφοί απ’ αυτόν – φυσικά αυτό ισχύει μόνο για τους αγίους, όχι για κάθε αγράμματο άνθρωπο, γι’ αυτό και η αναζήτηση των αγίων είναι μείζονος σημασίας [από εκεί –και από την αγάπη μας– απορρέει η δημόσια τιμή (όχι λατρεία) των αγίων, καθώς και το ότι ο Θεός δίνει πληροφορίες για την αγιότητα πολλών]). Η ελπίδα στην ανθρώπινη σοφία όμως είναι μεγάλο πάθος και δύσκολα κάποιος μπορεί να την αποτινάξει από πάνω του.
Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι οι προτεστάντες, αν αποδεχτούν ότι γνωρίζουμε πολλούς αγίους και συνεπώς ακολουθούμε τη διδασκαλία τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία, πράξη που τη βιώνουν πάλι, εσφαλμένα, ως πράξη υποταγής, αντί απελευθέρωσης από την ιδιωτική (και εγωιστική) σοφία τους.

Στις σοφές αυτές «ζητήσεις» περιλαμβάνονται και οι πολύπλοκοι οντολογικοί συλλογισμοί σας για τη θεία φύση του Χριστού και για την κατάστασή Του κατά το θάνατό Του.
Α) Η χριστολογία των απολογητών περί «ενδιάθετου λόγου» είναι ατελής και, αν εκληφθεί κατά γράμμα, προκαλεί λογικά προβλήματα. Αν δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε ως διακριτό πρόσωπο (που είχε συνείδηση της ύπαρξής Του, διακριτό από τον Πατέρα) και απέκτησε τέτοια ύπαρξη μόνο επί σκοπόν να χρησιμεύσει ως «το μέσον» της δημιουργίας του κόσμου («δι’ ού τα πάντα εγένετο»), τότε ο Θεός δεν είναι Τριαδικός ούτε Πατήρ εξ αρχής, αλλά είναι κάτι άλλο και γίνεται Τριαδικός και Πατήρ κάποια στιγμή. Όμως ο Θεός είναι αναλλοίωτος, άτρεπτος και αιώνιος και δε γίνεται να υπέστη τέτοια μεταβολή.
Συν τοις άλλοις, αυτό εισάγει ανάγκη στο Θεό να προβάλει ένα άλλο πρόσωπο ως συνεργάτη για τη δημιουργία του κόσμου, πράγμα επίσης άτοπο. Ο Θεός γεννά τον Υιό ελεύθερα και από αγάπη, επειδή «αγάπη εστί» και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να είναι μόνος – η αγάπη προϋποθέτει περισσότερους από έναν.
Ομοίως, αφού ο Υιός είναι Θεός, ισχύει γι’ Αυτόν ό,τι ισχύει για τον Πατέρα εκτός του ότι γεννάται, ενώ ο Πατήρ είναι αγέννητος. Ο Υιός λοιπόν είναι προαιώνιος, αναλλοίωτος και χρονικά άναρχος, επομένως δε μπορεί να γεννήθηκε (έλαβε υπόσταση διακριτή από τον Πατέρα) σε δεδομένη στιγμή, μη υπάρχων ενωρίτερα.
Β) Για τον ίδιο λόγο είναι άτοπο να υποθέσουμε ολοσχερή αφανισμό του Υιού στο διάστημα μεταξύ θανάτου και αναστάσεως. Ο Θεός, ο μόνος φύσει αθάνατος και απαθής, ούτε πάσχει ούτε πεθαίνει. Ο Χριστός πάσχει στο σταυρό και πεθαίνει κατά την ανθρώπινη φύση Του. Η θεία φύση Του είναι πάντα ζώσα και απαθής – συνεπώς ο ίδιος, ως Θεός, είναι πάντα ζων και απαθής.
Ούτε όμως ως άνθρωπος «αφανίζεται» όσο είναι νεκρός, γιατί:
α) οι ψυχές δεν «αφανίζονται», για «να ανασυρθούν από την ανυπαρξία» στην κοινή ανάσταση (βλ. και αυτό το άρθρο: http://o-nekros.blogspot.com/2010/10/blog-post_7725.html),
β) κατά τον απόστολο Πέτρο, τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν (Α΄ Πέτρ. 3, 18-19).
Γιατί τα πνεύματα αυτά είναι άνθρωποι και όχι άγγελοι ή κάτι άλλο, βλ. παράρτημα Ι. Εδώ μόνο δίνω τη σημασία του επίμαχου σημείου:
«ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεω, θανατωθείς μεν σαρκί [=θανατώθηκε ως προς το σώμα Του], ζωοποιηθείς δε πνεύματι [=ζωντάνεψε με το πνεύμα Του (όταν επέστρεψε στο σώμα και το ανέστησε)]· εν ω [=με το οποίο πνεύμα Του, όσο ήταν νεκρός] και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν…».
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

 

97 σχόλια:

vasilis123 είπε...

Προς τον γραψαντα το παρον αρθρο
κ.Θεόδωρο Ρηγινιώτη
(και προς παντα ορθοδοξο που συμφωνει με τα γραφομενα του.)


Φιλε συνομιλητη
Θεόδωρε Ρηγινιώτη

Εγραψες...
Βέβαια ο Ίδιος τονίζει πως πολλοί, που θα φτάσουν στο σημείο κάποτε να κάνουν θαύματα, τελικά θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών (Ματθ. 7, 21-23).

Ας δουμε τα εδαφια..

(Ματθ. 7, 21-23)
21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. 22 Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; 23 Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.

Φιλε συνομιλητη
Θεόδωρε Ρηγινιώτη

Στα παραπανω εδαφια,ειναι σφαλμα να νομιζουμε,οτι Ο Ιησους Χριστος μιλαει γι`ανθρωπους,οι οποιοι πραγματι εκαναν θαυματα,οπως θα ισχυριστουν εν τη ημερα της κρισεως.
Οι ανθρωποι αυτοι,ναι μεν θα ισχυριστουν ψευδομενοι η πλανωμενοι,οτι δηθεν κανανε θαυματα,αλλα Ο Ιησους Χριστος,θα τους πει...
οτι ουδεποτε τους γνωρισε,και οτι αυτοι ηταν εργατες της ανομιας...!!!
Τα Λογια Αυτα,που θα τους πει Ο Ιησους Χριστος εν τη ημερα της κρισης,θα ειναι Λογια Αληθειας,Λογια που ισχυουν...!!!
Πραγματι οι ανθρωποι αυτοι ηταν εργατες της ανομιας...!!!
Πραγματι Ο Ιησους Χριστος,αυτους τους ανθρωπους,ουδεποτε τους εγνωρισε...!!!

Φιλε συνομιλητη
Πας ανθρωπος,ων εργατης της ανομιας,δεν ειναι δυνατον να ειναι πιστος Του Ιησου Χριστου...!!!
Ο εργατης της ανομιας,ειναι ανθρωπος μακρυα απο Τον Ιησου Χριστο,δεν μετανοει,δεν δεχεται,δεν πιστευει Στον Ιησου Χριστο...!!!
Ο ανθρωπος αυτος δεν κανει σχεση πνευματικη με Τον Ιησου Χριστο...!!!
Ο ανθρωπος αυτος,επιλεγει την ανομια,επιλεγει να ειναι μακρυα απο Την Αληθεια,και δεν θελει να γνωρισει Τον Ιησου Χριστο...!!!
Και ουτε βεβαιως Ο Ιησους Χριστος γνωριζει αυτον τον ανθρωπο της ανομιας...!!!

Ερωτηση...
Ειναι δυνατον αυτοι οι εργατες της ανομιας να εχουν κανει αληθινα θαυματα???

Απαντηση δικη μου...
ΟΧΙ !!!

Φιλε συνομιλητη
Θαυμα ειναι μια πραξη την οποια ανθρωπος δεν μπορει να την κανει...!!!
Το θαυμα γινεται μονο με την δυναμη Του Θεου και με την δυναμη Του Ιησου Χριστου...!!!
Μονο Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος εχουν την δυναμη να κανουν θαυματα...!!!
Στην Καινη Διαθηκη,βλεπουμε τους αποστολους Του Ιησου Χριστου,να κανουν θαυματα Στο Ονομα Του Ιησου Χριστου.
Τα θαυματα αυτα δεν γινοντουσαν με την δυναμη των αποστολων,αλλα γινοντουσαν με την δυναμη Του Ιησου Χριστου.
Την ωρα εκεινη που γινοταν το θαυμα,Ο Ιδιος Ο Ιησους Χριστος εκανε το συγκεκριμενο θαυμα...!!!
Ο Ιησους Χριστος,μεταχειριζομενος ως εργαλεια,τους δικους του ανθρωπους,τους αποστολους,τους οποιους γνωριζε,και οι οποιοι αληθως Τον Γνωριζαν και Τον πιστευαν,εκανε τα θαυματα...!!!
Τα εκανε,για να τα βλεπουν οι ανθρωποι...και να πειθονται...και να πιστευουν στην μαρτυρια που εδιναν οι αποστολοι για Το Ονομα Ιησους Χριστος...!!!

Φιλε συνομιλητη
Ο Ιησους Χριστος,δεν ειναι δυνατον να χρησιμοποιησει ως εργαλεια, ανθρωπους,οι οποιοι ειναι εργατες της ανομιας...για να κανει θαυματα...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Vasilis 123, πολύ μπερδεμένος είσαι και γι' αυτό και τα λες μπερδεμένα. Για να σε ρωτήσω λοιπόν κάποια πράγματα για να τα ξεμπερδέψουμε.
Ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης, σύμφωνα με τη Γραφή έκανε θαύματα ναι ή όχι;

Ο "Ξεμπερδεμένος"

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"
16 Απριλίου 2013 - 9:33 μ.μ.


Εγραψες...
Αγαπητέ Vasilis 123, πολύ μπερδεμένος είσαι και γι' αυτό και τα λες μπερδεμένα. Για να σε ρωτήσω λοιπόν κάποια πράγματα για να τα ξεμπερδέψουμε.
Ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης, σύμφωνα με τη Γραφή έκανε θαύματα ναι ή όχι;

Φιλε συνομιλητη

Ας δουμε τι λεει Η Γραφη περι του Ιουδα του Ισκαριωτη...

Ιωάννης 12:6 Είπε δε τούτο ουχί διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλλόμενα εις αυτό.
Ιωάννης 17:12 Ότε ήμην μετ' αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου· εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη ειμή ο υιός της απωλείας, διά να πληρωθή η γραφή.
Ιωάννης 13:18
18 Δεν λέγω τούτο περί πάντων υμών· εγώ εξεύρω ποίους εξέλεξα· αλλά διά να πληρωθή η γραφή, Ο τρώγων μετ' εμού τον άρτον εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού.

Φιλε συνομιλητη
Συμφωνα με τα γραφομενα,ο Ιουδας ηταν κλεφτης,υποκριτης,πονηρος.
Κλεφτης επειδη εκλεβε,υποκριτης γιατι παριστανε οτι ταχα νοιαζοταν για τους πτωχους,πονηρος γιατι φεροταν πονηρα κλεβοντας απο το ταμειο...!!!
Βεβαιως,ο Ιουδας δεν μπορουσε να ξεγελασει Τον Ιησου Χριστο...
Ο Ιησους Χριστος,τον ηξερε τι ανθρωπος ηταν...αλλα τον κρατησε να ειναι μαζι του,για να πραξει την προδοσια και να πληρωθει Η Γραφη...!!!
Πιστευουμε οτι Ο Ιησους Χριστος,τον πονηρο Ιουδα,δεν τον θεωρουσε δικο του προβατο...!!!
Τον πονηρο Ιουδα Ο Ιησους Χριστος τον θεωρουσε υιο της απωλειας...!!!

Ερωτηση...
Στον πονηρο Ιουδα,τον υιο της απωλειας,ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος,να του εδωσε την εξουσια να κανει θαυματα Στο Ονομα Του???

Απαντηση δικη μου...
ΟΧΙ !!!

Να αιτιολογησω το ΟΧΙ...

Γιατι,οπως εχω πει,Ο Ιησους Χριστος κανει θαυματα, μεταχειριζομενος ανθρωπους ως εργαλεια Του,
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ,ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ...!!!
Ειναι παραλογο και πλανη,να ισχυριστουμε οτι,Ο Ιησους Χριστος χρησιμοποιει ως εργαλεια Του,ανθρωπους πονηρους,υιους της απωλειας,εργατας της ανομιας,και δια μεσω αυτων να κανει θαυματα...!!!
ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΤΕΣ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!
Δεν ειναι δυνατον,καποιος να ειναι συγχρονως,και εργατης της ανομιας,και εργατης Του Ιησου Χριστου...!!!
Ανώνυμος είπε...

Έγραψες Vasilis 123:
"Ερωτηση...
Στον πονηρο Ιουδα,τον υιο της απωλειας,ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος,να του εδωσε την εξουσια να κανει θαυματα Στο Ονομα Του???

Απαντηση δικη μου...
ΟΧΙ !!!"


Δεν με νοιάζει Vasilis 123 τι νομίζεις εσύ. Εσύ ας νομίζεις ότι θες. Εμένα με νοιάζει τι γράφει η Γραφή. ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΕΚΑΝΕ ΘΑΥΜΑΤΑ. Εκτός αν την διαβάζεις ανάποδα τη Γραφή ή έχεις δικιά σου Γραφή που λέει ότι σου "καπνίσει" εσένα. Για κοίτα λοιπόν τι γράφει η κανονική Γραφή:
"Και αφού προσκάλεσε τους 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ, τους έδωσε εξουσία επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των δώδεκα αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίμων κ.λ.π., ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους ΔΩΔΕΚΑ έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε .... Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε δαιμόνια να διώχνετε" Ματθαίος 10:1 - 9.

Για άνοιξε λοιπόν την αληθινή Γραφή και όχι την "μαϊμού"δικιά σου και απάντα μου λοιπόν, τι λέει η αληθινή Γραφή. Έκανε θαύματα ο Ιούδας ή όχι; Περιμένω.

Ο "Ξεμπερδεμένος"


Υ.Γ. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΓΡΑΨΕΙΣ ΠΑΛΙ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΣΥ. ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΓΡΑΦΗ. ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΗΚΑΜΕ;

alexia1004 είπε...

Μου αρέσουν πολύ τα άρθρα του κυρίου Ρηγινιώτη. Ωραία γραφή, κατανοητή γλώσσα και επιχειρήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καταιγισμό σχολίων της Exeldim παρενέβη 2 ή 3 φορές με πολύ συγκροτημένο λόγο και νηφάλια. Μπράβο του!

Ονήσιμος Ελευθεριάδης είπε...

alexia1004, το άρθρο για την exeldim, έγινε ο τάφος των εξελικτικών. Ακόμη τρέχουν... Αν μπορούν ας έλθουν στο άρθρο μου να μας αντιμετωπίσουν. Μπορούν;

Ανώνυμος είπε...

Ξεμπερδεμένε, μάλλον τα ’χεις κάνει μαλλιά κουβάρια. Πώς είσαι βέβαιος ότι ο Ιούδας έκανε θαύματα; To γεγονός ότι συμπεριλαμβανόταν στους δώδεκα στους οποίους ο Ιησούς έδωσε εξουσία να θαυματουργούν, δεν σημαίνει ότι όντως έκανε θαύματα.
Για θυμήσου τι συνέβη με τον “σεληνιαζόμενο” νέο. Οι μαθητές, μπόρεσαν να κάνουν το θαύμα και να τον θεραπεύσουν;

«και προσήνεγκα αυτόν τοις μαθηταίς σου, και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι.» [Μτ 17:16]

Δεν μπόρεσαν. Μήπως τους έκανε πλάκα ο Ιησούς όταν «έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν»; Προφανώς όχι. Xωρίς πίστη όμως ήταν παντελώς ανίκανοι να κάνουν θαύματα. Η εξουσία λοιπόν που τους είχε παραχωρήσει ήταν άνευ ουσίας, ήταν κενό γράμμα, χωρίς την πίστη:

«Διατί ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό; Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, διά την απιστίαν υμών. Αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υμίν.» [Μτ. 17:19-20]

Αν λοιπόν πριν από τη στιγμή κατά την οποία «εισήλθε ο σατανάς εις Ιούδαν» υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα που ο Ιούδας είχε καθαρή πίστη, τότε δεν αποκλείεται να έκανε και θαύματα, έχοντας λάβει κι αυτός την “εξουσία” ως ένας από τους δώδεκα. Εκείνο το χρονικό διάστημα όμως, δεν θα ήταν ούτε “υιός της ανομίας” ούτε “υιός της απωλείας”.

Filos.

Ανώνυμος είπε...

Filos είπε:
«Ξεμπερδεμένε, μάλλον τα ’χεις κάνει μαλλιά κουβάρια. Πώς είσαι βέβαιος ότι ο Ιούδας έκανε θαύματα; To γεγονός ότι συμπεριλαμβανόταν στους δώδεκα στους οποίους ο Ιησούς έδωσε εξουσία να θαυματουργούν, δεν σημαίνει ότι όντως έκανε θαύματα.»


Άντε αγόρι μου διάβασε την Γραφή, ξεμπέρδεψέ τα και εσύ και μετά τα λέμε. Ούτε καν ξέρεις τι γράφει η Γραφή και θέλεις να συζητήσεις μαζί μου κάνοντας υποθέσεις;

Ο «Ξεμπερδεμένος»

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"
17 Απριλίου 2013 - 12:17 π.μ.


Εγραψες...
Δεν με νοιάζει Vasilis 123 τι νομίζεις εσύ. Εσύ ας νομίζεις ότι θες.

Φιλε συνομιλητη
Σου γραφω,αυτα που πιστευω ως Αληθεια,απο Την Αγια Γραφη.

Εγραψες...
Για άνοιξε λοιπόν την αληθινή Γραφή και όχι την "μαϊμού"δικιά σου και απάντα μου λοιπόν, τι λέει η αληθινή Γραφή. Έκανε θαύματα ο Ιούδας ή όχι; Περιμένω.

Φιλε συνομιλητη
Αν νομιζεις οτι Η Αγια Γραφη που διαβαζω,ειναι "μαϊμού"....
τοτε θα πρεπει να μαρτυρησεις,σε τι κανει λαθος Η Αγια Γραφη Την οποια χρησιμοποιω εγω !!!
Αν θελεις μπορουμε να χρησιμοποιησουμε και το αρχαιο κειμενο...!!!

Εγραψες...
Εμένα με νοιάζει τι γράφει η Γραφή. ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΕΚΑΝΕ ΘΑΥΜΑΤΑ.

Φιλε συνομιλητη
Ας δουμε παλι τα εδαφια που παρεθεσες...
"Και αφού προσκάλεσε τους 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ, τους έδωσε εξουσία επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των δώδεκα αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίμων κ.λ.π., ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους ΔΩΔΕΚΑ έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε .... Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε δαιμόνια να διώχνετε" Ματθαίος 10:1 - 9.

Φιλε συνομιλητη
Τα εδαφια που παρεθεσες ειναι Αληθεια και δεν ειναι "μαϊμού" !!!

Τωρα σου παραθετω παλι τα εδαφια που σου παρεθεσα στην προηγουμενη επιστολη μου...

Ιωάννης 12:6 Είπε δε τούτο ουχί διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλλόμενα εις αυτό.
Ιωάννης 17:12 Ότε ήμην μετ' αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου· εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη ειμή ο υιός της απωλείας, διά να πληρωθή η γραφή.
Ιωάννης 13:18
18 Δεν λέγω τούτο περί πάντων υμών· εγώ εξεύρω ποίους εξέλεξα· αλλά διά να πληρωθή η γραφή, Ο τρώγων μετ' εμού τον άρτον εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού.

Φιλε συνομιλητη
Σε ρωτω...
Τα εδαφια που σου παραθετω ειναι Αληθεια,η μηπως ειναι "μαϊμού"???

Απαντησε εδω,και θα συνεχισουμε τον διαλογο...

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, διαβάζεις αυτά που γράφει ο άλλος; Εγώ σου έγραψα πως έχεις «μαϊμού» Γραφή, γι’ αυτά που έγραψες και σου τα παρέθεσα κιόλας. Ορίστε τι είχες γράψει τα οποία και παρέθεσα στο σχόλιό μου στις 17 Απριλίου 2013 – 12.17 π.μ.:


«"Ερωτηση...
Στον πονηρο Ιουδα,τον υιο της απωλειας,ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος,να του εδωσε την εξουσια να κανει θαυματα Στο Ονομα Του???

Απαντηση δικη μου...
ΟΧΙ !!!"»


Που λοιπόν γράφει η Γραφή η κανονική πως ο Χριστός δεν του έδωσε του Ιούδα την εξουσία να κάνει θαύματα; Για δείξτο μου και μένα να το δω;

Αντίθετα η κανονική Γραφή λέει πως ο Ιούδας έκανε θαύματα με την εξουσία που του είχε δώσει ο Χριστός, όπως είχε δώσει και στους άλλους 11 μαθητές του. Γι αυτό και γράφω πως έχεις δικιά σου Γραφή που γράφει ότι σου «καπνίσει» εσένα, συνεπώς είναι «μαϊμού» Γραφή.

Μου παρέθεσες τα παρακάτω χωρία και με ρωτάς αν είναι «μαιμού»: .

Ιωάννης 12:6 Είπε δε τούτο ουχί διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και εβάσταζε τα βαλλόμενα εις αυτό.
Ιωάννης 17:12 Ότε ήμην μετ' αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου• εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη ειμή ο υιός της απωλείας, διά να πληρωθή η γραφή.
Ιωάννης 13:18
18 Δεν λέγω τούτο περί πάντων υμών• εγώ εξεύρω ποίους εξέλεξα• αλλά διά να πληρωθή η γραφή, Ο τρώγων μετ' εμού τον άρτον εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού.


Γιατί είπα εγώ πως αυτά τα χωρία είναι «μαϊμού;»Για βρες στο σχόλιό μου της 17 Απριλίου 2013 – 12.17 π.μ., που ακριβώς λέω εγώ πως τα παραπάνω χωρία είναι μαϊμού; Άντε βρες το και δείξτο μου και αυτό.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Ο «Ξεμπερδεμένος»
17 Απριλίου 2013 - 9:20 μ.μ.

Οπως εκφραστηκες στα προηγουμενα ,νομισα,οτι θεωρουσες (μαιμου) Την Αγια Γραφη που χρησιμοποιω.
Καλως,διασαφηνιστηκε !!!
Τωρα,ας συνεχισουμε επι του θεματος του διαλογου μας....

Φιλε συνομιλητη
εγραψες...
Που λοιπόν γράφει η Γραφή η κανονική πως ο Χριστός δεν του έδωσε του Ιούδα την εξουσία να κάνει θαύματα; Για δείξτο μου και μένα να το δω;
Αντίθετα η κανονική Γραφή λέει πως ο Ιούδας έκανε θαύματα με την εξουσία που του είχε δώσει ο Χριστός, όπως είχε δώσει και στους άλλους 11 μαθητές του. Γι αυτό και γράφω πως έχεις δικιά σου Γραφή που γράφει ότι σου «καπνίσει» εσένα, συνεπώς είναι «μαϊμού» Γραφή.

Φιλε συνομιλητη
Δεν υπαρχει εδαφιο Στην Αγια Γραφη,το οποιο ρητα και αυτολεξει να μας λεει...
πως ο Χριστός δεν του έδωσε του Ιούδα την εξουσία να κάνει θαύματα...!!!

Λεει Η Γραφη...

"Και αφού προσκάλεσε τους 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ, τους έδωσε εξουσία επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των δώδεκα αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίμων κ.λ.π., ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους ΔΩΔΕΚΑ έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε .... Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε δαιμόνια να διώχνετε" Ματθαίος 10:1 - 9.

Φιλε συνομιλητη
Εσυ,απο τα παραπανω εδαφια,βγαζεις το συμπερασμα,οτι Ο Ιησους Χριστος,εδωσε και στον Ιουδα την εξουσια να κανει θαυματα...!!!

Εστω οτι ειναι σωστο το συμπερασμα σου...

Τοτε,συμφωνα με το συμπερασμα σου,θα πρεπει να εχει συμβει το εξης...

Ο Ιησους Χριστος,χρησιμοποιησε...
τον εργατη της ανομιας...
τον κλεφτη...
τον υιο της απωλειας...
Ιουδα Ισκαριωτη,
ως εργαλειο Του,και ως εργατη Του Εργου Του,για την σωτηρια των ανθρωπων...!!!

Ερωτηση...
Πως σου φαινεται το παραπανω,στην Συνειδηση σου???
Ορθο η λαθος???

Απαντησε εδω,και θα συνεχισουμε...
Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123,
Γράφεις:

"Φιλε συνομιλητη
Εσυ,απο τα παραπανω εδαφια,βγαζεις το συμπερασμα,οτι Ο Ιησους Χριστος,εδωσε και στον Ιουδα την εξουσια να κανει θαυματα...!!!"


Εμένα δουλειά μου δεν είναι να βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα όπως κάνεις εσύ, αλλά να παραθέτω ότι γράφει η Γραφή.
Βάζεις και τρία θαυμαστικά, αμφισβητώντας στην ουσία αυτά που γράφει η Γραφή.
Η Γραφή λοιπόν είναι Γραφή και δεν λέει ψέματα. Ορίστε τι γράφει:
"Και προσκαλεί πλησίον του, τους ΔΩΔΕΚΑ και άρχισε να τους αποστέλλει δύο - δύο και τους έδωσε εξουσία πάνω στα πνεύματα τα ακάθαρτα... Και αφού αυτοί ανεχώρησαν και εκήρυτταν ότι πρέπει να μετανοήσουν οι άνθρωποι και έβγαζαν πολλά δαιμόνια και άλειφαν πολλούς αρρώστους με λαδι και τους θεράπευαν"Μάρκος 6:7 -13.

Τι λέει λοιπόν η Γραφή Vasilis 123; Εξαιρεί τον Ιούδα; Δεν βγάζει και αυτός δαιμόνια και δεν θεραπεύει αρρώστους;
Γράφει μήπως στα παραπάνω η Γραφή πως εξαιρέθηκε ο Ιούδας;

O "Ξεμπερδεμένος"

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
O "Ξεμπερδεμένος"
17 Απριλίου 2013 - 10:39 μ.μ.


Εγραψες...
Εμένα δουλειά μου δεν είναι να βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα όπως κάνεις εσύ, αλλά να παραθέτω ότι γράφει η Γραφή.

Φιλε συνομιλητη
Δεν σου ζητω να βγαλεις αυθαιρετο συμπερασμα...!!!
Δεν σε πιεζω...
ερωτηση σου κανω,και απαντησε αν θελεις...και απαντησε οταν θα εισαι ετοιμος...

Στο ξαναθετω λοιπον...

Εστω οτι εννοεις ορθα τα συγκεκριμενα εδαφια που παρεθεσες,
Τοτε,αυτο θα σημαινει,οτι...

Ο Ιησους Χριστος,χρησιμοποιησε...
τον εργατη της ανομιας...
τον κλεφτη...
τον υιο της απωλειας...
Ιουδα Ισκαριωτη,
ως εργαλειο Του,και ως εργατη Του Εργου Του,για την σωτηρια των ανθρωπων...!!!

Ερωτηση...
Πως σου φαινεται το παραπανω,στην Συνειδηση σου???
Ορθο η λαθος???
Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, για να συνεχιστεί ο διάλογος πρέπει πρώτα να παραδεχτείς εσύ κάποια πράγματα, γιατί η συλλογιστική σου μέχρι τώρα βασίστηκε στην άγνοια εκ μέρους σου της Γραφής και σε κατάληξη πάλι εκ μέρους σου αυθαίρετων συμπερασμάτων. Ας ξεκινήσουμε σιγά - σιγά λοιπόν.

Σύμφωνα με τη Γραφή - όχι με το τι νομίζεις εσύ - ο Ιούδας έκανε θαύματα ή όχι;

Απάντα και συνεχίζουμε.

Ο "Ξεμπερδεμένος"

Ανώνυμος είπε...

Ξεμπερδεμένος: @ Ούτε καν ξέρεις τι γράφει η Γραφή και θέλεις να συζητήσεις μαζί μου κάνοντας υποθέσεις; @

Ωραία, αφού δεν θες υποθέσεις και αφού εσύ γνωρίζεις τι λέει η Αγία Γραφή, πες μας ποιο θαύμα έκανε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και πού γράφει γι’ αυτό το θαύμα η Αγία Γραφή.


Κι αν μπορείς, απάντησε και στο ερώτημα γιατί οι μαθητές δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το σεληνιαζόμενο νέο ενώ ο Ιησούς τους είχε δώσει την εξουσία να κάνουν θαύματα.

Η λογική σου αγαπητέ, είναι επιπέδου μπουζούκι=όργανο, αστυνόμος=όργανο άρα αστυνόμος=μπουζούκι. Ο Ιησούς έδωσε εξουσία θαυματουργίας στους δώδεκα, ο Ιούδας ανήκε στους δώδεκα άρα ο Ιούδας έκανε θαύματα.

Filos.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"
18 Απριλίου 2013 - 6:19 π.μ.

Εγραψες...
Σύμφωνα με τη Γραφή - όχι με το τι νομίζεις εσύ - ο Ιούδας έκανε θαύματα ή όχι;

Φιλε συνομιλητη
Στην Γραφη δεν υπαρχει καπου ρητα γραμμενο,οτι Ο Ιησους Χριστος,ειπε ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ στον Ιουδα τον Ισκαριωτη...οτι θα τον χρησιμοποιουσε ως εργατη Του,και οτι θα του εδινε την εξουσια να κανει θαυματα...!!!

Η Γραφη μας μαρτυρει περι του Ιουδα τα εξης...
οτι ειναι κλεφτης
οτι ειναι εργατης της ανομιας
οτι ειναι υιος της απωλειας

Ειδικα στο
Ιωάννης 13:18 λεει Ο Ιησους Χριστος περι του Ιουδα Ισκαριωτη...

Ιωάννης 13:18
18 Δεν λέγω τούτο περί πάντων υμών· εγώ εξεύρω ποίους εξέλεξα· αλλά διά να πληρωθή η γραφή, Ο τρώγων μετ' εμού τον άρτον εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού.

Φιλε συνομιλητη
Ο Ιουδας δεν μπορουσε να εξαπατησει Τον Ιησου Χριστο...
Ο Ιησους Χριστος τον εβλεπε οτι ηταν ανομος,υιος της απωλειας,ξενος,οχι δικος Του μαθητης...!!!
Τον ειχε ομως μαζι Του,για να πληρωθει Η Γραφη...δηλαδη,να πραξει την προδοσια.
Επισης παρατηρουμε Στην Γραφη,οτι Ο Ιησους Χριστος,δεν αποκαλυψε στους αληθινους μαθητες Του,οτι ο Ιουδας ηταν ξενος,ανομος,υιος της απωλειας και ο μελλων να Τον προδωσει...!!!
Συνεπως,οι αποστολοι,αγνοουντες για το ποιος αληθινα ηταν ο Ιουδας,προφανως τον θεωρουσαν ως αδελφο τους,συμμαθητη και συναποστολο.
Ακομα και την νυκτα εκεινη,λιγες ωρες πριν την προδοσια,Ο Ιησους Χριστος δεν αποκαλυψε ρητα στους μαθητες Του,οτι ο Ιουδας θα γινοταν προδοτης...!!!

Φιλε συνομιλητη
Αν υποθεσουμε,οτι οι αποστολοι γνωριζαν,οτι ο Ιουδας θα προδιδε Τον Δασκαλο Τους Ιησου Χριστο,Τον οποιο αγαπουσαν...
τοτε ενδεχομενως να τον σκοτωναν,η το λιγοτερο,να τον εδιωχναν...!!!
Αυτο ομως δεν επρεπε να συμβει,γιατι η προδοσια του Ιουδα ηταν να γινει...!!!
Ετσι λοιπον,ηταν αναγκαιο,να μην γνωριζουν οι αποστολοι περι του Ιουδα,ποιος αληθινα ηταν...!!!
Αυτην ηταν η αποφαση Του Ιησου Χριστο...
να μην αποκαλυψει στους μαθητες Του,την αληθεια περι του Ιουδα.
Συνεπεια των παραπανω ηταν...
Σε ολο το χρονικο διαστημα που Ο Ιησους Χριστος ηταν με τους μαθητες Του...
να φαινεται ο Ιουδας,οτι ηταν και αυτος,ενας απο τους αληθινους μαθητες Του Ιησου Χριστου.
Ο Ιησους Χριστος δεν εκανε φανερη διακριση περι του Ιουδα,ωστε να καταλαβαιναν οι αποστολοι οτι ο Ιουδας ηταν ενας ξενος...!!!

Παμε τωρα παλι στα εδαφια που παρεθεσες...

"Και αφού προσκάλεσε τους 12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ, τους έδωσε εξουσία επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Των δώδεκα αποστόλων τα ονόματα είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίμων κ.λ.π., ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους ΔΩΔΕΚΑ έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε .... Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε δαιμόνια να διώχνετε" Ματθαίος 10:1 - 9.

Συμφωνα με τα εδαφια αυτα...

Η Γραφη ονομαζει τον Ιουδα εναν απο τους 12 μαθητες...

Ερωτηση...
Μπορει ταχα,καποιος να εκλαβει το εδαφιο αυτο,και να ισχυριστει και να πει...
Αφου Η Γραφη ονομαζει τον Ιουδα ως εναν απο τους 12 μαθητες,αρα ο Ιουδας αληθως ηταν μαθητης?

Απαντηση δικη μου...
Να, πως θα απαντουσα...σε αυτον που θα ισχυριζοταν κατι τετοιο...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"
18 Απριλίου 2013 - 6:19 π.μ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
Πλανασαι,εννοωντας το εδαφιο με αυτον τον τροπο...
Το εδαφιο μας λεει,αυτο που φαινομενικα ηταν ο Ιουδας ο Ισκαριωτης...
Δηλαδη,φαινομενικα,θεωρουνταν ο Ιουδας,οτι ηταν και αυτος ενας απο τους 12 αληθινους,
γνησιους,μαθητες...
αλλα για Τον Ιησου Χριστο ομως,ο Ιουδας ο Ισκαριωτης,δεν ηταν αληθινος μαθητης Του...
ηταν υιος της απωλειας...
και δεν ειναι δυνατον,ενας υιος της απωλειας,να ειναι και αληθινος μαθητης του Ιησου Χριστου...!!!

Φιλε συνομιλητη
Ερχεσαι εσυ τωρα,και με τον ιδιο τροπο,εκλαμβανεις το παραπανω εδαφιο...
και ισχυριζεσαι και λες...
Οτι αφου Η Γραφη λεει...
οτι Ο Ιησους Χριστος απεστειλε τον Ιουδα,μαζι με τους αλλους αποστολους,για να κηρυξουν και να κανουνε θαυματα...
αρα,οντως ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!

Και σου απαντω φιλε συνομιλητη...

Ειναι πλανη να εννοεις ετσι το εδαφιο...!!!
Και να σου εξηγησω το γιατι...

Ας μεταφερθουμε νοερα στην παρουσα σκηνη...
Ως νοερα παροντες λοιπον,ακουμε και βλεπουμε τα εξης...

Ο Ιησους Χριστος αποφασιζει να αποστειλλει τους 12
(τους 11 γνησιους μαθητες Του,συν τον Ιουδα τον ψευδομαθητη)
να πανε σε πολεις και χωρια,και να κηρυξουν στους ανθρωπους το Ευαγγελιο...
και τους ειπε οτι θα κανουν και θαυματα...!!!
Στο σημειο αυτο φιλε συνομιλητη,σε καλω να σκεφτεις το εξης...
Θα ηταν χρησιμο,να πει Ο Ιησους Χριστος...
Ιουδα,αυτα που ειπα στους 11,για σενα δεν ισχυουν,γιατι εσυ δεν εισαι αληθινος μαθητης Μου,εισαι ανομος,και υιος της απωλειας???
Θα ηταν χρησιμο να πει στον Ιουδα,εσυ μην πας μαζι με τους 11 ?
Φιλε συνομιλητη
Αν μιλουσε ετσι Ο Ιησους Χριστος στον Ιουδα,τοτε θα φανερωνε στους μαθητες Του,ποιος αληθινα ηταν ο Ιουδας...!!!
Κατι τετοιο ομως δεν επρεπε να συμβει...!!!
Επρεπε οι μαθητες να μην ξερουν οτι ο Ιουδας ηταν ενας ξενος μεταξυ τους...!!!
Ετσι λοιπον,εξ`αναγκης,και στην περιπτωση αυτη,του συγκεκριμενου εδαφιου,ο Ιουδας,ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ,εκλαμβανοταν, ταχα ως αληθινος μαθητης,και αποστολος Του Ιησου Χριστου,και οτι ταχα,και αυτος εκανε τα ιδια που εκαναν οι αληθινοι αποστολοι...!!!

Τι εγινε στην συνεχεια...?

Ο Ιησους Χριστος εστειλε τους αποστολους σε δυαδες,να πανε να κηρυξουν,και να κανουν και θαυματα εν Τω Ονοματι Του...!!!
Ετσι λοιπον,ο Ιουδας απεσταλλει μαζι με εναν συνοδοιπορο,ο οποιος ηταν γνησιος,αληθινος μαθητης Του Ιησου Χριστου...
Ισως με τον αποστολο Πετρο μαζι,ισως με τον αποστολο Ιωαννη,ισως με καποιον αλλον,δεν ξερουμε,δεν μας πληροφορει Η Γραφη...!!!
Τι εγινε στην συνεχεια...???
Οταν πηγαιναν μαζι,στην ταδε πολη,ο Ιουδας και ο αληθινος αποστολος Του Ιησου Χριστου...
ουσιαστικα,αληθινα,το εργο του Ευαγγελιου,και τα θαυματα,τα εκανε ΜΟΝΟ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ...!!!
Ο δε Ιουδας,παντα επαιζε θεατρο,απλα παρευρισκοταν,και παριστανε τον μαθητη...!!!

Δεν πιστευουμε οτι...
ο κλεφτης Ιουδας
ο ανομος Ιουδας
ο εργατης της ανομιας Ιουδας
ο υιος της απωλειας Ιουδας
ηταν δυνατον...
να ειναι και αληθινος εργατης Του Ιησου Χριστου...!!!
Ο εργατης της ανομιας,ειναι της ανομιας εργατης,δεν μπορει να ειναι και Του Ιησου Χριστου εργατης...!!!
Και ο εργατης της ανομιας δεν μπορει να κανει και θαυματα...!!!
Γιατι,Ο Ιησους Χριστος,τον εργατη της ανομιας,δεν ειναι δυνατον να τον εχει για εργατη Του...!!!Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, δεν χρειάζεται να γράφεις ολόκληρα κατεβατά γράφοντας άλλα αντί άλλων, γιατί τα πράγματα, είναι απλά, πάρα πολύ απλά. Από τη στιγμή που έχουμε την Γραφή που είναι ξεκάθαρη, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο.
Γράφει λοιπόν ο Μάρκος:
«"Και προσκαλεί πλησίον του, τους ΔΩΔΕΚΑ και άρχισε να τους αποστέλλει δύο - δύο και τους έδωσε εξουσία πάνω στα πνεύματα τα ακάθαρτα» Μάρκος 6:7

Ορίστε λοιπόν Vasilis 123, πες μας τι γράφει εδώ η Γραφή;

Ο «Ξεμπερδεμένος»

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Ο «Ξεμπερδεμένος»

Βλεπω επιμενεις στον ισχυρισμο σου...!!!
Εγω σου απαντησα νομιζω,ο,τι ηταν να σου απαντησω,και μαλιστα εκταταμενα...!!!

Τωρα εσυ,μιας και θεωρεις τον εαυτο σου...
«Ξεμπερδεμένο»
τι αλλο να σου πω???!!!

Παντως να ξερεις...
και σημερα υπαρχουν εργατες της ανομιας...
οι οποιοι συστηνονται ως εργατες Του Ιησου Χριστου...οι οποιοι λενε οτι κανουνε και θαυματα...!!!

Προσεξε λοιπον,μην βρεθει στον δρομο σου κανενας τετοιος,και συμφωνα με αυτα που ισχυριζεσαι...
μην καταντησεις να τους ζητησεις να σου κανουν και κανενα θαυμα στο Ονομα Του Ιησου Χριστου...!!!

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123 είπε:

Δηλαδη,φαινομενικα,θεωρουνταν ο Ιουδας,οτι ηταν και αυτος ενας απο τους 12 αληθινους,
γνησιους,μαθητες...


Δείξε μου στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΡΑΦΗ, που λέει πως ο Ιούδας ήταν φαινομενικά μαθητής του Χριστού.

Όταν λέω πως έχεις δικιά σου «μαϊμού» Γραφή, έχω άδικο μετά;

Ο «Ξεμπερδεμένος»

Ανώνυμος είπε...

Filos σου το ξαναλέω, διάβασε την Γραφή, μάθε τι λέει και εδώ είμαι να τα ξαναπούμε.

Ο "Ξεμπερδεμένος"

Ανώνυμος είπε...

Ax, Vasilis 123! Ούτε καν ξέρεις τι γράφει μέσα η ΑΛΗΘΙΙΝΗ ΓΡΑΦΗ και έρχεσαι να κάνεις διάλογο, λέγοντας ότι "σου καπνίσει"!
Μάθε βρε αγόρι μου, τι γράφει μέσα η ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΡΑΦΗ όχι η "μαιμού" δικιά σου και μετά έλα να κάνεις διάλογο!

Ο "Ξεμπερδεμένος"

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"


Αυτα που σου γραφω,πιστευω οτι ειναι απο Την Αληθινη Γραφη...

Και στα γραφω τωρα,συνοπτικα...

Πας εργατης της ανομιας,
δεν μπορει να ειναι
και εργατης Του Ιησου Χριστου...!!!
Ο Ιησους Χριστος,με τον εργατη της ανομιας,δεν εργαζεται θαυματα...!!!

Αν τα παραπανω που σου γραφω,ειναι μαιμου γραφη,τοτε αυτο σημαινει...
οτι εσυ δεχεσαι το αντιθετο...
δεχεσαι δηλαδη...
οτι ο εργατης της ανομιας,
μπορει να ειναι και εργατης Του Ιησου Χριστου...
δηλαδη δεχεσαι,οτι Ο Ιησους Χριστος εχει για εργατες του,ανθρωπους ανομους....
και αυτο εσυ το θεωρεις Αληθινη Γραφη...!!!

Φιλε συνομιλητη

Θα ευχομουν,να ζητησεις απο Τον Ιησου Χριστο...
να σε φωτισει...
για να δεις Την Αληθεια περι του ζητηματος που συζητησαμε...!!!

Ανώνυμος είπε...

Ξεμπερδεμένε, σε ξαναρωτάω, ποιο θαύμα έκανε ο Ιούδας.
Η άποψή σου ότι ο Ιούδας έκανε θαύματα, είναι προϊόν θείας αποκαλύψεως, οράματος, ονείρου ή το διάβασες στην Αγία Γραφή;
Διάβασε τη Γραφή, μάθε τι λέει και περιμένω να απαντήσεις.

Επίσης, είναι απαραίτητη μια διευκρίνιση: Καλό είναι να ξεκαθαρίσεις αν πιστεύεις πως ο Ιούδας έκανε θαύματα και ταυτοχρόνως έκλεβε το ταμείο και σχεδίαζε την προδοσία του Ιησού.

Filos.

Ανώνυμος είπε...

Vasilis123 @ Η Γραφη μας μαρτυρει περι του Ιουδα τα εξης...
οτι ειναι κλεφτης
οτι ειναι εργατης της ανομιας
οτι ειναι υιος της απωλειας
@

Ήταν εξ αρχής τέτοιος;
Η Γραφή δηλαδή, μας μαρτυρεί πως ο Ιησούς όταν επέλεξε τον Ιούδα αυτός ήταν ήδη όλα τα παραπάνω;
Για να γίνω όσο πιο κατανοητός μπορώ, όταν ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα, ο Ιούδας είπε, ας γίνω μαθητής του ώστε να κλέβω το ταμείο και να τον προδώσω στους εχθρούς του έναντι αμοιβής;

Που ακριβώς η Γραφή αποκλείει να υπήρξε o Ιούδας για κάποιο διάστημα πιστός μαθητής;

Filos.

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123 έγραψες:
«Αυτα που σου γραφω,πιστευω οτι ειναι απο Την Αληθινη Γραφη...»

Αφού λοιπόν αυτά που γράφεις πιστεύεις πως είναι από την αληθινή Γραφή, ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ στο οποίο να φαίνεται αυτό που υποστηρίζεις εσύ. Ότι δηλαδή ο Χριστός όταν έδωσε την εξουσία στους 12 μαθητές του να κάνουν θαύματα, ξεχώρισε τον Ιούδα και δεν του έδωσε την εξουσία αυτή. Και όταν οι μαθητές του Χριστού ακολούθως έκαναν θαύματα δεν ήταν ανάμεσά τους ο Ιούδας.

Επίσης από την αληθινή Γραφή, ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, και για το άλλο που υποστήριξες. Ότι ο Ιούδας ήταν φαινομενικά μαθητής του Χριστού. Περιμένω.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

Ανώνυμος είπε...

Ξεμπερδεμένος: @ Ότι δηλαδή ο Χριστός όταν έδωσε την εξουσία στους 12 μαθητές του να κάνουν θαύματα, ξεχώρισε τον Ιούδα και δεν του έδωσε την εξουσία αυτή. Και όταν οι μαθητές του Χριστού ακολούθως έκαναν θαύματα δεν ήταν ανάμεσά τους ο Ιούδας. @


Ο Ιούδας ήταν ένας από τους δώδεκα στους οποίους ο Χριστός έδωσε την εξουσία να κάνουν θαύματα. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο Ιούδας έκανε θαύματα, αφού γνωρίζουμε ότι εκτός της εξουσίας αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η πίστη (Μτ. 17:15-20). Αν υπήρξε καιρός κατά τον οποίο ο Ιούδας ως απόστολος διέθετε πίστη, τότε δεν αποκλείεται να έκανε και θαύματα. Αυτό μάλιστα είναι πολύ πιθανό, διότι από κάποια χωρία της Κ.Δ, αφήνεται να εννοηθεί ότι ο Ιούδας δεν ήταν εξ αρχής κακόβουλος και διαβολικός. Και τα χωρία αυτά είναι τα ακόλουθα:

«Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των δώδεκα, και απελθών συνελάλησε τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι και στρατηγοίς το πώς αυτόν παραδώ αυτοίς.» [Λκ. 22:3-4]

«του διαβόλου ήδη βεβληκότος εις την καρδίαν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου ίνα αυτόν παραδώ» [Ιω. 13:2]

«και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο σατανάς» [Ιω.13:27]

Η στιγμή που ο Σατανάς εισήλθε στον Ιούδα, είναι χρονικά μεταγενέστερη από τη στιγμή που επιλέχθηκε ως απόστολος. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται ο Ιούδας να υπήρξε -έστω και για λίγο- πιστός και καθόλα ισάξιος με τους υπόλοιπους αποστόλους και να έκανε και θαύματα.

Απλό είναι, γιατί μπερδεύεστε;

Filos.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Filos
18 Απριλίου 2013 - 9:01 μ.μ.


Διδασκομενοι απο Τον Λογο Του Θεου,κατανοουμε...
Οτι ο ανθρωπος που θα απολεσθει,ειναι εκεινος,που δεν θα κληρονομησει την Αιωνια Ζωη...
δηλαδη θα πεθανει αιωνιως...!!!
Συνεπως,απωλεια σημαινει θανατος...!!

Ο Ζωοδοτης Θεος,προσκαλει παντα ανθρωπο,να πιστεψει Στον Υιο Του Ιησου Χριστο,για να κληρονομησει την Αιωνια Ζωη...!!!
Γνωριζουμε απο Την Γραφη, οτι εμεις οι ανθρωποι,ειμαστε παντες αμαρτωλοι,και η Σωτηρια ειναι μονο δια της πιστεως Στον Ιησου Χριστο...!!!

Ολοι οι ανθρωποι ειναι αμαρτωλοι,ουδεις αναμαρτητος,αλλα δεν ειναι παντες του ιδιου ειδους αμαρτωλοι...!!!
Τι εννοω,και τι θελω ειδικα να πω...???
Υπαρχουν αμαρτωλοι,οι οποιοι,ακουγοντας Τον Λογο Του Ευαγγελιου,μετανοουν,και θελουν να σωθουν,και αρχιζουν μια νεα εν Χριστω Ιησου ζωη...!!!
Και υπαρχουν αμαρτωλοι,οι οποιοι δεν θελουν να σωθουν...!!!
Αυτοι,μισουν μεσα τους Τον Θεο και Τον Ιησου Χριστο,και μισουν ακομα, τις εννοιες,Αγαπη,Αληθεια,
δικαιοσυνη,ειρηνη,καλωσυνη...!!!
Οι ανθρωποι αυτοι,λενε Στον Αληθινο Θεο,Τον Θεο Της Αγαπης,Της Αληθειας,της δικαιοσυνης,της ειρηνης,της καλοσυνης...
δεν σε γουσταρω για θεο μου,δεν μου αρεσεις,σε μισω,κακως που με δημιουργησες,δεν θελω να μου δωσεις ζωη,δεν θελω τιποτα απο σενα...!!!
Το ιδιο λενε βεβαιως και Στον Ιησου Χριστο...!!!
Ειδικα αυτοι οι ανθρωποι,φιλε συνομιλητη,ειναι τα τεκνα του διαβολου,οι οποιοι εχουν τον χαρακτηρα,και τα θελω του πατερα τους διαβολου,μεσα στο ειναι τους...!!!

Φιλε συνομιλητη
Αυτου του ειδους οι αμαρτωλοι,ειναι οι υιοι της απωλειας...!!!
Ειναι τεκνα του διαβολου...!!!
Η απωλεια ειναι ο θανατος,και ο διαβολος ειναι ο πρωτοεργατης του θανατου...ειναι ο πατερας του θανατου,με την εννοια...
οτι ο ιδιος απο την αρχη αμαρτανει,συνεπως ειναι...
αυτος που πρωτοαποφασισε τον πνευματικο θανατο για τον εαυτο του,και ζητει να συμπαρασυρει στον θανατο και τους ανθρωπους...!!!

Φιλε συνομιλητη
ο χαρακτηρισμος....
``υιος της απωλειας``
δεν ταιριαζει για ολους τους αμαρτωλους ανθρωπους...!!!
Γιατι,οπως προανεφερα,υπαρχουν αμαρτωλοι οι οποιοι θα σωθουν δια της πιστεως...!!!
Αυτοι οι αμαρτωλοι,οταν ηταν στην απιστια και στην αμαρτια,δεν ηταν υιοι της απωλειας...ηταν παγιδευμενοι στην οδο της απωλειας...στην οδο του διαβολου...μεσα τους ομως δεν ειχαν γινει τεκνα του διαβολου...δεν ειχαν γινει υιοι της απωλειας,οπως εξηγησα στα παραπανω...!!!

Φιλε συνομιλητη
Ο Ιησους Χριστος μαρτυρει περι του Ιουδα του Ισκαριωτη,οτι ειναι υιος της απωλειας...!!!
Για τον λογο αυτον,εχω την γνωμη,οτι ο Ιουδας ουδεποτε πιστεψε...ηταν τεκνο του διαβολου...τον οποιο επετρεψε Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος,να ειναι μαζι Του...για να πραξει την προδοσια,και να πληρωθει η Γραφη...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»
18 Απριλίου 2013 - 9:16 μ.μ.

Για να μην ξαναγραφω και επαναλαμβανω τα ιδια,αν θελεις,μπορεις να ξαναδεις τα προηγουμενα γραφομενα μου...
Εκει σου εχω απαντησει εκτεταμενα περι αυτων που ξαναρωτας...!!!

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123 έγραψες:
«Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»
18 Απριλίου 2013 - 9:16 μ.μ.

Για να μην ξαναγραφω και επαναλαμβανω τα ιδια,αν θελεις,μπορεις να ξαναδεις τα προηγουμενα γραφομενα μου...
Εκει σου εχω απαντησει εκτεταμενα περι αυτων που ξαναρωτας...!!! »


Vasilis 123 να με συγχωρείς πολύ, μέχρι στιγμής δεν μου έχεις απαντήσει σε τίποτα. Βασιζόμενος στην φαντασία σου και όχι στην Γραφή, αφού όπως αποδείχτηκε την αγνοείς έγραψες διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας που πόρρω απέχουν της Γραφής και βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθούν απαντήσεις, όπως αυτό:
«Φιλε συνομιλητη
Αν υποθεσουμε, …
Ο Ιησους Χριστος εστειλε τους αποστολους σε δυαδες,να πανε να κηρυξουν,και να κανουν και θαυματα εν Τω Ονοματι Του...!!!
Ετσι λοιπον,ο Ιουδας απεσταλλει μαζι με εναν συνοδοιπορο,ο οποιος ηταν γνησιος,αληθινος μαθητης Του Ιησου Χριστου...
Ισως με τον αποστολο Πετρο μαζι,ισως με τον αποστολο Ιωαννη,ισως με καποιον αλλον,δεν ξερουμε,δεν μας πληροφορει Η Γραφη...!!!
Τι εγινε στην συνεχεια...???
Οταν πηγαιναν μαζι,στην ταδε πολη,ο Ιουδας και ο αληθινος αποστολος Του Ιησου Χριστου...
ουσιαστικα,αληθινα,το εργο του Ευαγγελιου,και τα θαυματα,τα εκανε ΜΟΝΟ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ...!!!
Ο δε Ιουδας,παντα επαιζε θεατρο,απλα παρευρισκοταν,και παριστανε τον μαθητη...!!!»


Είδες τι γράφεις; ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ!!!! Και σκαρώνεις ολόκληρο σενάριο ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΉΣ πως ο αληθινός Απόστολος έκανε θαύματα και όχι ο Ιούδας. ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΓΡΑΦΗ, ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕΣ;

Γι αυτό λοιπόν σε καλώ για μία ακόμη φορά:
«ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ στο οποίο να φαίνεται αυτό που υποστηρίζεις εσύ. Ότι δηλαδή ο Χριστός όταν έδωσε την εξουσία στους 12 μαθητές του να κάνουν θαύματα, ξεχώρισε τον Ιούδα και δεν του έδωσε την εξουσία αυτή. Και όταν οι μαθητές του Χριστού ακολούθως έκαναν θαύματα δεν ήταν ανάμεσά τους ο Ιούδας.

Επίσης από την αληθινή Γραφή, ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, και για το άλλο που υποστήριξες. Ότι ο Ιούδας ήταν φαινομενικά μαθητής του Χριστού. Περιμένω.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123 Ο Ιησους Χριστος μαρτυρει περι του Ιουδα του Ισκαριωτη, οτι ειναι υιος της απωλειας...!!!
Για τον λογο αυτον, εχω την γνωμη, οτι ο Ιουδας ουδεποτε πιστεψε...ηταν τεκνο του διαβολου...τον οποιο επετρεψε Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος, να ειναι μαζι Του...για να πραξει την προδοσια, και να πληρωθει η Γραφη...!!!
@


«ους δέδωκας μοι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απώλετο ει μη ο υιός της απωλείας» [Ιω. 17:12]

Αν ήταν εξ αρχής “υιός της απωλείας” δεν θα έγραφε “απώλετο”. Θα ήταν ήδη χαμένος πριν τον κάνει μαθητή και απόστολο.

Ο Χρυσόστομος λέει πως ο Ιούδας όχι μόνο έκανε θαύματα αλλά ανήκε στη βασιλεία των ουρανών, πριν φυσικά γίνει κλέφτης και προδότης:

«Ιούδας ο των δώδεκα πάρα πάσιν ομολογείται, ότι σημεία εποίει, ότι δαίμονας εξέβαλλεν, ότι νεκρούς ήγειρεν, ότι λεπρούς εκάθηρεν, αλλ’ όμως εξέπεσε της βασιλείας των ουρανών. Ου γαρ ίσχυσεν αυτόν σώσαι τα σημεία, επειδή ληστής και κλέπτης, και του Δεσπότου προδότης εγένετο.»
[Ομιλία προς τους εγκαταλείψαντας την σύναξιν της Εκκλησίας]

Θεωρεί όμως, πως όταν ο Ιούδας έκλεβε, δεν είχε εισέλθη ακόμη σ’ αυτόν ο Σατανάς:

«Ειπέ γαρ μοι, πότε ο διάβολος ίσχυσεν επί του Ιούδα; Ότε εισήλθε, φησίν, εις αυτόν ο Σατανάς. Αλλ’ άκουσον την αιτίαν, ότι κλέπτης ην, και τα βαλλόμενα εβάσταζεν. Αυτός έδωκεν αυτώ ευρυχωρίαν της εισόδου.»
[Υπόμνημα εις τας Πράξεις, Ομιλία ΝΔ’]

Filos.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»


Σου εχω απαντησει εκτεταμενα στις δυο απαντησεις μου...
18 Απριλίου 2013 - 5:21 μ.μ
18 Απριλίου 2013 - 5:23 μ.μ

Μην περνεις αποσπασματα,απο τις απαντησεις μου αυτες,και μην τα μονταρεις,ισως αθελητα,με τετοιο τροπο,ωστε να βγαινει αλλο νοημα...!!!

π.χ.
Γραφεις και παρουσιαζεις τα γραφομενα μου...

``Αν υποθεσουμε, …
Ο Ιησους Χριστος εστειλε τους αποστολους σε δυαδες,να πανε να κηρυξουν,και να κανουν και θαυματα εν Τω Ονοματι Του...!!!``

Το παραπανω μονταζ,
οπως παρουσιαζεις τα γραφομενα μου,ειναι παραπλανητικο...!!!
Δινει την εσφαλμενη εντυπωση,οτι εγω,υποθετικα δεχομαι,οτι Ο Ιησους Χριστος,εστειλε σε δυαδες τους αποστολους,να πανε να κηρυξουν και να κανουν θαυματα εν Τω Ονοματι Του...!!!

Ενω το κειμενο μου εχει ως εξης...

``Αν υποθεσουμε,οτι οι αποστολοι γνωριζαν,οτι ο Ιουδας θα προδιδε Τον Δασκαλο Τους Ιησου Χριστο,Τον οποιο αγαπουσαν...
τοτε ενδεχομενως να τον σκοτωναν,η το λιγοτερο,να τον εδιωχναν...!!!``

Φιλε συνομιλητη
Ο,τι ηταν να σου πω,στο ειπα...!!!
Εγω την γνωμη οτι σου απαντησα επαρκως...!!!
Ευχομαι να ζητησεις απο Τον Ιησου Χριστο να σε φωτισει και να δεις...!!!

Εσυ επιμενεις στον ισχυρισμο...
οτι Ο Ιησους Χριστος,
τον κλεφτη,
τον ανομο,
τον εργατη της ανομιας,
τον υιο της απωλειας,
Ιουδα Ισκαριωτη,
τον χρησιμοποιησε ως εργαλειο Του για να κανει θαυματα...!!!
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ...!!!
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ...!!!Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123 ούτε να διαβάσεις δεν ξέρεις! Στο «αν υποθέσουμε» έχω βάλει αποσιωπητικά, με σκοπό να δείξω όχι πως ο Χριστός έστειλε δύο – δύο τους μαθητές, όπως λες εσύ, αλλά το άλλο ευφάνταστο σενάριο που έβγαλες από το μυαλό σου, γιατί η Γραφή δεν λέει απολύτως τίποτα επ’ αυτού πως μόνο ο αληθινός μαθητής έκανε θαύματα, ενώ ο Ιούδας όχι!

Γι αυτό λοιπόν σε καλώ για μία ακόμη φορά:
ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ στο οποίο να φαίνεται αυτό που υποστηρίζεις εσύ. Ότι δηλαδή ο Χριστός όταν έδωσε την εξουσία στους 12 μαθητές του να κάνουν θαύματα, ξεχώρισε τον Ιούδα και δεν του έδωσε την εξουσία αυτή. Και όταν οι μαθητές του Χριστού ακολούθως έκαναν θαύματα δεν ήταν ανάμεσά τους ο Ιούδας.

Επίσης από την αληθινή Γραφή, ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, και για το άλλο που υποστήριξες. Ότι ο Ιούδας ήταν φαινομενικά μαθητής του Χριστού. Περιμένω.

Όσο για τον ποιον πρέπει να φωτίσει, νομίζω πως περιττεύει, αφού βγάζεις ψεύτες τους Ευαγγελιστές, γράφοντας σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Filos.
20 Απριλίου 2013 - 4:36 μ.μ.

Στην προηγουμενη επιστολη μου,σου εκανα διακριση μεταξυ των αμαρτωλων...
Σου ειπα,οτι παντες οι ανθρωποι ειναι αμαρτωλοι...
αλλα δεν ονομαζονται και δεν ειναι παντες,υιοι της απωλειας...!!!
Απωλεια,ισον θανατος,και ο πατηρ του θανατου και της απωλειας,ειναι ο διαβολος...!!!
Ο διαβολος ειναι ο πρωτοεπιλεξας την οδο του θανατου,την οδο της απωλειας,ειναι ο θεμελιωτης του δρομου του θανατου...
υπ`αυτην την εννοια,ο διαβολος ειναι ο πατηρ της απωλειας...!!!
Οι ανθρωποι που ειναι τεκνα του διαβολου,ειναι και τεκνα της απωλειας,τεκνα θανατου...!!!
Ειναι εκεινοι οι ανθρωποι,που ως τεκνα του πατρος τους διαβολου,εχουν το μισος,την αδικια,το κακο μεσα τους,μισουν τον Θεο,δεν θελουν να αλλαξουν και να δεχτουν Τον Θεο...!!!
Οι τοιουτοι,δεν θελουν να ζησουν στην Βασιλεια Του Θεου...προτιμουν τον θανατο,παρα να ζησουν σε μια ζωη,στην οποια θα βασιλευει Η Αγαπη,Η Αληθεια,η Δικαιοσυνη,η Καλοσυνη...!!!
Ειναι μεσα τους βαθια διαβρωμενοι απο το κακο,ωστε,δεν εχουν καμμια διαθεση να συμβιβαστουν και να συνδιαλλαχθουν με Τον Θεο Της Αγαπης...!!!
Ειναι ετοιμοι να πουν Στον Θεο...
``δεν σε γουσταρω,δεν γουσταρω τον χαρακτηρα σου,σε μισω,δεν θελω να γινω καλος και να ζησω αιωνια μαζι σου...
κακως που με δημιουργησες,προτιμω τον θανατο,παρα να αλλαξω χαρακτηρα,και να ζησω αιωνια μαζι σου...!!!``

Φιλε συνομιλητη
Εγραψες...
``«ους δέδωκας μοι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απώλετο ει μη ο υιός της απωλείας» [Ιω. 17:12]
Αν ήταν εξ αρχής “υιός της απωλείας” δεν θα έγραφε “απώλετο”. Θα ήταν ήδη χαμένος πριν τον κάνει μαθητή και απόστολο.``

Φιλε συνομιλητη
Στο παραπανω εδαφιο
Ο Ιησους Χριστος μαρτυρει περι του Ιουδα,και τον ονομαζει υιο της απωλειας...!!!
Ο Ιουδας,ων υιος της απωλειας,ειναι τεκνο του διαβολου,βαθια διαβρωμενος μεσα του απο το κακο...!!!

Ερωτηση
Ο Ιουδας,οταν αρχισε να ειναι με Τον Ιησου Χριστο,ηταν ηδη υιος της απωλειας,η μηπως,δεν ηταν στην αρχη υιος της απωλειας,αλλα εγινε υιος της απωλειας,μετα απο καποιο χρονικο διαστημα???

Φιλε συνομιλητη
Εχω την γνωμη,οτι ο Ιουδας ηταν απο την αρχη υιος της απωλειας.

Και θα επιχειρησω να σου δειξω...
γιατι εχω αυτην την γνωμη...

Πραξεις 1.16-17
16 Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθή η γραφή αύτη, την οποίαν προείπε το Πνεύμα το Άγιον διά στόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, όστις έγεινεν οδηγός εις τους συλλαβόντας τον Ιησούν, 17 διότι ήτο συνηριθμημένος με ημάς και έλαβε την μερίδα της διακονίας ταύτης.

Φιλε συνομιλητη
Εννουμε απο Την Γραφη...
οτι η προδοσια του Ιουδα...
ηταν να γινει...!!!
Η διακονια του Ιουδα ηταν η προδοσια...!!!
Για να γινει η προδοσια,χρειαζοταν να υπαρχει προδοτης...
Ο Θεος επετρεψε να ειναι ο Ιουδας,εκεινος που θα επραττε την προδοσια...!!!
Με δεδομενο λοιπον,οτι ηταν στο σχεδιο Του Θεου,να υπαρχει ο προδοτης,και να λαβει την διακονια αυτη της προδοσιας...
Και με δεδομενο,οτι Ο Θεος,οταν σχεδιαζει κατι,το σχεδιαζει τελεια...
παμε να εξετασουμε την εξης ερωτηση...

ΕΡΩΤΗΣΗ
Σε τι ειδους ανθρωπο,θα επετρεπε Ο Θεος,να πλησιασει Τον Ιησου Χριστο,και να παρει την αποφαση να ειναι μαζι Του,ωστε να τον προδωσει...
σε ανθρωπο που δεν ηταν υιος της απωλειας
(υιος της απωλειας οπως εχω εξηγησει ηδη στα προηγουμενα)
η σε ανθρωπο που ηταν υιος της απωλειας???
Με δεδομενο ακομα,οτι ο ανθρωπος που θα επραττε την προδοσια...θα ηταν καταδικασμενος στην απωλεια...
Σε τι ειδους ανθρωπο,ταιριαζει να δεχτουμε,οτι Ο Θεος επετρεψε να πραξει την προδοσια???
σε ανθρωπο,μη οντα υιος της απωλειας...για τον οποιο υπαρχει ελπιδα να μετανοησει και να σωθει...
η σε ανθρωπο,υιο της απωλειας,ο οποιος...
(οπως εχω εξηγησει)
ηδη μισει Τον Θεο,και δεν θελει να ζησει στην Βασιλεια Του Θεου,γιατι ειναι τεκνο του διαβολου???


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Φιλε συνομιλητη
Filos.
20 Απριλίου 2013 - 4:36 μ.μ.

Προσωπικα εχω την γνωμη...
οτι Ο Θεος επετρεψε,σε εναν ηδη υιο της απωλειας,να παρει την αποφαση να ειναι μαζι με Τον Ιησου Χριστο,για να πραξει την προδοσια...!!!
Εχω την γνωμη,οτι Ο Θεος,δεν θα επετρεπε σε εναν μη υιο της απωλειας,να βρεθει κοντα Στον Ιησου Χριστο,για να πραξει την προδοσια...!!!
Θα ηταν κριμα,ενας τετοιος ανθρωπος,να παει χαμενος...!!!
Γιατι,ο μη ων υιος της απωλειας,ειναι μεν αμαρτωλος,αλλα υπαρχει η ελπιδα να μετανοησει και να σωθει...!!!
Αλλα ο υιος της απωλειας,ειναι πολυ δυσκολο να μετανοησει και να σωθει...ειναι σχεδον βεβαιο,οτι δεν θα μετανοησει...!!!
Αρα λοιπον,φιλε συνομιλητη
εχω την γνωμη,οτι Ο Θεος,επετρεψε στον Ιουδα να παρει την αποφαση να ειναι με τον Ιησου Χριστο,επειδη ηταν ηδη υιος της απωλειας...!!!
Αν ο Ιουδας,εξ`αρχης,δεν ηταν υιος της απωλειας,θα ηταν ακαταλληλος για την διακονια της προδοσιας...!!!
Τον μη υιο της απωλειας,Ο Θεος τον περιμενει να μετανοησει...
και δεν τον ``βαζει`` να εκπληρωσει την διακονια της προδοσιας...!!!
Ο Θεος δεν θα επετρεπε σε εναν μη οντα εξ`αρχης υιος της απωλειας,
στην συνεχεια...
και ενω θα ηταν μαζι με Τον Ιησου Χριστο...
να επετρεπε Ο Θεος αυτον τον ανθρωπο να τον διαβρωσει ο διαβολος...
ωστε να γινει προδοτης...
πραξη η οποια θα ηταν αιτια αιωνιας καταδικης γι`αυτον...!!!

Να προσθεσω φιλε συνομιλητη και το εξης σκεπτικο...
Αν ο Ιουδας δεν ηταν εξ`αρχης υιος της απωλειας,και συνεπως,υπηρχε γι`αυτον η ελπιδα να μετανοησει και να σωθει...
ας εχουμε υπ`οψιν μας οτι...
Ο Ιησους Χριστος,με Τον Λογο Του και με τα εργα Του,ασκουσε δυνατη επιρροη προ τους ανθρωπους,προς την κατευθυνση της μετανοιας και της πιστεως προς Αυτον...!!!
Ετσι λοιπον,για τον Ιουδα,
τον κατ`υποθεση,μη οντα εξ`αρχης υιος της απωλειας...
ισχυε περισσοτερο η προοπτικη...
να μετανοησει και να καταστει πιστος...
παρα να μετατραπει υιος του διαβολου,υιος της απωλειας...
και ετσι...
``κινδυνευε``
να μην συμβει η προδοσια,και να ματαιωθει το σχεδιο Του Θεου...!!!

Φιλε συνομιλητη

Εχε υπ`οψιν το εξης εδαφιο...

Ιωάννης 10:29 Ο Πατήρ μου, όστις μοι έδωκεν αυτά, είναι μεγαλήτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάση εκ της χειρός του Πατρός μου.

Εδω Ο Ιησους Χριστος,λεει για τους δικους Του,τους πιστους Του,τα προβατα Του...
οτι κανενας εχθρος,πρωτιστως ο διαβολος,δεν θα μπορεσει να αρπαξει τα προβατα Του,απο τα χερια Του Πατερα Του...!!!

Φιλε συνομιλητη
Αν ο Ιουδας,ηταν εξ`αρχης πιστος,δηλαδη προβατο Του Ιησου Χριστου,θα ηταν δυνατον να τον αρπαξει ο διαβολος...να τον διαβρωσει...να τον δολιευσει...να τον κανει δικο του τεκνο-υιο της απωλειας...και να τον καταστησει προδοτη...???!!!


vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»

Εγραψες...
``Vasilis 123 ούτε να διαβάσεις δεν ξέρεις! Στο «αν υποθέσουμε» έχω βάλει αποσιωπητικά``

Τα ειδα τα αποσιωπητικα,παλι ομως σου ξαναλεω,το μονταρισμα ηταν επικινδυνο να δωσει διαφορετικο νοημα σε αυτα που ελεγα στο κειμενο μου...!!!
Τελος παντων,μην κολλησουμε σε αυτο !!!

Εγραψες...
``Γι αυτό λοιπόν σε καλώ για μία ακόμη φορά:
ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ στο οποίο να φαίνεται αυτό που υποστηρίζεις εσύ. Ότι δηλαδή ο Χριστός όταν έδωσε την εξουσία στους 12 μαθητές του να κάνουν θαύματα, ξεχώρισε τον Ιούδα και δεν του έδωσε την εξουσία αυτή. Και όταν οι μαθητές του Χριστού ακολούθως έκαναν θαύματα δεν ήταν ανάμεσά τους ο Ιούδας.``

Φιλε συνομιλητη

Δεν ειπα οτι ο Ιουδας δεν ηταν μαζι με τους αλλους μαθητες.
Ειπα...
πως οταν Ο Ιησους Χριστος εστειλε τους μαθητες Του δυο-δυο,να πανε να κηρυξουν και να κανουν θαυματα Στο Ονομα Του...
εστειλε και τον Ιουδα...μαζι με καποιον απο τους αποστολους.

Στην Γραφη δεν υπαρχει εδαφιο,το οποιο να λεει αυτολεξει...
οτι ο Ιουδας δεν εκανε θαυματα...!!!
Ουτε ομως υπαρχει εδαφιο,το οποιο παλι αυτολεξει να λεει...
οτι ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!

Φιλε συνομιλητη

Ιδου σε τι διαφωνουμε...

Εγω λεω οτι...

τον κλεφτη Ιουδα
τον υιο της απωλειας Ιουδα
τον ανομο Ιουδα
τον εργατη της ανομιας Ιουδα

Δεν ειναι δυνατον
Ο Ιησους Χριστος
να τον εχει για δικο του εργατη,
και να τον χρησιμοποιει για το εργο Του,και να κανει θαυματα με αυτον...!!!
Γιατι ο εργατης της ανομιας
δεν μπορει να ειναι συγχρονως
και της Αληθειας εργατης...!!!

Εσυ φιλε συνομιλητη διαφωνεις...!!!

Συμφωνα με τον ισχυρισμο σου...

Ο Ιησους Χριστος,χρησιμοποιησε...
τον κλεφτη Ιουδα
τον υιο της απωλειας Ιουδα
τον ανομο Ιουδα
τον εργατη της ανομιας Ιουδα
ως εργαλειο Του,και ως εργατη Του Εργου Του,για την σωτηρια των ανθρωπων...!!!

Ερωτηση...
Πως σου φαινεται το παραπανω,στην Συνειδηση σου???
Ορθο η λαθος???

Δεν απαντησες στην ερωτηση μου αυτη...!!!Ανώνυμος είπε...

Vasilis123, για να απαντήσω στην ερώτησή σου πρέπει πρώτα να δεχτείς αυτό που γράφει η Γραφή και όχι τα φανταστικά σενάρια που βγάζεις από το μυαλό σου. Δέξου λοιπόν πως ο Ιούδας έκανε θαύματα αφού άλλωστε το λέει η Γραφή και μετά θα σου απαντήσω σ’ αυτό που ρωτάς.

Γράφεις:

Στην Γραφη δεν υπαρχει εδαφιο,το οποιο να λεει αυτολεξει...
οτι ο Ιουδας δεν εκανε θαυματα...!!!
Ουτε ομως υπαρχει εδαφιο,το οποιο παλι αυτολεξει να λεει...
οτι ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!


Αν κατάλαβα καλά από τα παραπάνω που γράφεις – διόρθωσέ με αν κάνω λαθος – ισχυρίζεσαι πως αφού δεν αναφέρει η Γραφή αυτολεξεί πως ο Ιούδας έκανε θαύματα, άρα δεν έκανε θαύματα.

Πολύ ωραία. Αφού είναι έτσι για πες μου τότε, αφού η Γραφή δεν λέει αυτολεξεί πως οι Θαδδαίος, Βαρθολομαίος, Σίμων ο Κανανίτης οι μαθητές του Χριστού έκαναν θαύματα, τότε σύμφωνα με την δική σου λογική δεν κάνανε θαύματα.

Απάντα και συνεχίζουμε.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

Ανώνυμος είπε...

@ Εχω την γνωμη,οτι ο Ιουδας ηταν απο την αρχη υιος της απωλειας.
........................................
ο οποιος...
(οπως εχω εξηγησει)
ηδη μισει Τον Θεο, και δεν θελει να ζησει στην Βασιλεια Του Θεου, γιατι ειναι τεκνο του διαβολου...
@

Πώς μπορεί να είναι κάποιος αυτά που λες, χωρίς να έχει εισέλθει «εις αυτόν ο Σατανάς», χωρίς να είναι ο Σατανάς «εις την καρδίαν» αυτού; Και η Γραφή είναι απολύτως σαφής στο πότε ο Σατανάς εισήλθε στον Ιούδα:

«Ήγγιζε δε η εορτή των αζύμων η λεγόμενη πάσχα, και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς ανέλωσιν αυτόν. Εφοβούντο γαρ τον λαόν. Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των δώδεκα, και απελθών συνελάλησε τοις αρχιερεύσι καί γραμματεύσι και στρατηγοίς το πώς αυτόν παραδώ αυτοίς.» [Λκ. 22:1-4]


@ Εδω Ο Ιησους Χριστος,λεει για τους δικους Του,τους πιστους Του,τα προβατα Του... οτι κανενας εχθρος,πρωτιστως ο διαβολος,δεν θα μπορεσει να αρπαξει τα προβατα Του,απο τα χερια Του Πατερα Του...!!!

Αν ο Ιουδας,ηταν εξ`αρχης πιστος,δηλαδη προβατο Του Ιησου Χριστου,θα ηταν δυνατον να τον αρπαξει ο διαβολος...να τον διαβρωσει...να τον δολιευσει...να τον κανει δικο του τεκνο-υιο της απωλειας...και να τον καταστησει προδοτη...???
@

Δηλαδή όποιος πιστέψει, παραμένει πιστός σε όλη του τη ζωή;
Ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει; Οι πιστοί είναι άβουλα πρόβατα; Δεν επιλέγουν ανά πάσα στιγμή στάνη; Ή μήπως καθορίζει εξ αρχής ο Θεός σε ποια στάνη θα καταλήξει κάθε πρόβατο; Τότε γιατί μέμφεστε τους άπιστους, αφού ο Θεός προκαθορίζει ποιος θα παραμείνει πιστός και ποιος όχι;

Όσο για τον Ιούδα, κάλλιστα θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό που λες. Mήπως ήταν λίγοι οι πιστοί μαθητές του Ιησού που δεν παρέμειναν πιστοί μέχρι τέλους; Ακόμη και για τον Πέτρο, ο Ιησούς χρειάστηκε να “μεσολαβήσει” ώστε να μη χαθεί η πίστη του: «εγώ δε εδεήθην περί σου ίνα μη εκλίπη η πίστις σου» (Λκ. 22:32).


@ ``κινδυνευε`` να μην συμβει η προδοσια, και να ματαιωθει το σχεδιο Του Θεου...!!! @

Ανέκαθεν είχα την απορία, για ποιο λόγο ήταν απαραίτητη η προδοσία ώστε να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Μόνο και μόνο «ίνα η γραφή πληρωθή»;
Αφού ο Ιησούς ήταν σε όλους γνωστός και δεν κρυβόταν. Χρειαζόταν κάποιος να τον προδώσει για να τον συλλάβουν; Κάθε άλλο παρά ήταν απαραίτητος κάποιος προδότης ώστε να συλληφθεί ο Ιησούς και να εκπληρώσει την αποστολή του αφού γνώριζαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, ποιος ήταν και πού σύχναζε. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τον παρακολουθούν και να γνωρίζουν πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή.


@ Εχω την γνωμη,οτι Ο Θεος,δεν θα επετρεπε σε εναν μη υιο της απωλειας,να βρεθει κοντα Στον Ιησου Χριστο,για να πραξει την προδοσια...!!!
Θα ηταν κριμα,ενας τετοιος ανθρωπος,να παει χαμενος...!!!
@

Το λες σαν να επρόκειτο ο Θεός να τον εξαναγκάσει ή να τον “κατευθύνει” ώστε να πράξει την προδοσία και θα ήταν κρίμα να συμβεί αυτό σε έναν αθώο.
Αφού ο Θεός προγνωρίζει, σου φαίνεται αδιανόητο να προγνώριζε ότι ένας πιστός αρχικά μαθητής θα κατέληγε προδότης;
Mε το δικό σου σκεπτικό, ο Θεός δεν θα έπρεπε να είχε επιτρέψει ούτε στο Σατανά να επαναστατήσει και να εκπέσει, ώστε να μην πάει χαμένος. Στη δική Του αγκαλιά δεν ήταν;

Filos.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»

Με εκπληξη διαβασα αυτο που μου εγραψες...

``Vasilis123, για να απαντήσω στην ερώτησή σου πρέπει πρώτα να δεχτείς αυτό που γράφει η Γραφή και όχι τα φανταστικά σενάρια που βγάζεις από το μυαλό σου. Δέξου λοιπόν πως ο Ιούδας έκανε θαύματα αφού άλλωστε το λέει η Γραφή και μετά θα σου απαντήσω σ’ αυτό που ρωτάς.``

Ομολογω οτι πρωτη φορα μου τυχαινει συνομιλητης,να θετει τετοιο ορο στον διαλογο...!!!
Εμμεσα μου λες...
οτι για ν`απαντησεις στην ερωτηση που σου εθεσα,θα πρεπει πρωτα να συμφωνησω μαζι σου...!!!

Φιλε συνομιλητη
ειναι παραλογη η αξιωση σου...!!!
Εδω κανουμε διαλογο...
και διαλογος σημαινει...
καταθεση αποψεων και ισχυρισμων,και απο τις δυο πλευρες...!!!
Οταν συμβαινει να διαφωνουν σε καποιο ζητημα οι διαλεγομενοι...
οπως εμεις εδω,στον δικο μας διαλογο...
τοτε ο καθεις,προφερει τα επιχειρηματα του,για να στηριξει τα πιστευω του,τις γνωμες του...!!!

Φιλε συνομιλητη
Η διαφωνια μας ειναι η εξης...

Εγω ισχυριζομαι...
οτι ο Ιουδας,
ο κλεφτης,ο ανομος,ο εργατης της ανομιας,ο υιος της απωλειας...
δεν ειναι δυνατον να ειναι συγχρονως και εργατης Του Ιησου Χριστου...και δεν ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος να τον χρησιμοποιησε ως εργατη Του,για να κανει θαυματα εν Τω Ονοματι Του...!!!

Εσυ φιλε συνομιλητη
Ισχυριζεσαι ακριβως το αντιθετο...!!!

Και αφου ειπαμε πολλα...
Εν κατακλειδι,σου εθεσα την ερωτηση...

Συμφωνα με τον ισχυρισμο σου...
Ο Ιησους Χριστος,χρησιμοποιησε...
τον κλεφτη Ιουδα
τον υιο της απωλειας Ιουδα
τον ανομο Ιουδα
τον εργατη της ανομιας Ιουδα
ως εργαλειο Του,και ως εργατη Του Εργου Του,για την σωτηρια των ανθρωπων...!!!

Ερωτηση...
Πως σου φαινεται το παραπανω,στην Συνειδηση σου???
Ορθο η λαθος???

Και συ φιλε συνομιλητη

Μου απαντας με το εξης πρωτακουστο...

``Vasilis123, για να απαντήσω στην ερώτησή σου πρέπει πρώτα να δεχτείς αυτό που γράφει η Γραφή και όχι τα φανταστικά σενάρια που βγάζεις από το μυαλό σου. Δέξου λοιπόν πως ο Ιούδας έκανε θαύματα αφού άλλωστε το λέει η Γραφή και μετά θα σου απαντήσω σ’ αυτό που ρωτάς.``

Δηλαδη φιλε συνομιλητη
μου ζητας,και το θετεις ως προυποθεση για ν`απαντησεις...

Ν` αναιρεσω πρωτα αυτα που ισχυριζομαι,περι των οποιων σου επιχειρηματολογω εν τω διαλογω μας,και μετα θα μου απαντησεις...!!!

Αυτο πρωτη φορα το συναντω σε διαλογο...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»


Εγω,δεν παραβλεπω αυτα που με ρωτας,και θα σου απαντησω χωρις να βαζω προυποθεσεις...!!!
Αν και θα ειχα το δικαιωμα,να σου βαλω τον ευλογο ορο,και να σου πω...
``Θα σου απαντησω,αν εχεις την διαθεση να απαντας και συ...!!!``
Πλην ομως,δεν σου βαζω τον ορο αυτον...!!!
Αν θελεις μου απαντας...!!!
Θελω να αισθανεσαι ελευθερος...!!!

Παμε λοιπον σε αυτα που με ρωτας...

Εγραψες...
``Αν κατάλαβα καλά από τα παραπάνω που γράφεις – διόρθωσέ με αν κάνω λαθος – ισχυρίζεσαι πως αφού δεν αναφέρει η Γραφή αυτολεξεί πως ο Ιούδας έκανε θαύματα, άρα δεν έκανε θαύματα.``

Φιλε συνομιλητη
Τον ισχυρισμο μου...
οτι ο Ιουδας δεν εκανε θαυματα...
δεν τον βασιζω,στο οτι δεν υπαρχει Στην Αγια Γραφη καποιο εδαφιο,στο οποιο να αναφερεται αυτολεξει,οτι ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!
Αλλα τον ισχυρισμο μου,τον βασιζω,σε αυτα που σου εχω γραψει επανειλημμενα...!!!

Φιλε συνομιλητη
Η Αγια Γραφη,Η Οποια ειναι η διδασκαλια της Αληθειας,
σε παμπολλα εδαφια Της,μας διδασκει ειτε αμεσα,ειτε εμμεσα,οτι Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος δεν εχει κοινωνια με υιους της απωλειας...!!!
Δεν ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος να εχει για εργατη Του,καποιον ο οποιος ειναι εργατης της ανομιας...!!!
Συνεπως,δεν ειναι δυνατον,Ο Ιησους Χριστος,να εχει για εργατη Του,
τον Ιουδα τον Ισκαριωτη,
τον υιο της απωλειας,
τον εργατη της ανομιας...!!!

Εσυ πιαστηκες απο τα εδαφια Της Γραφης...
εκει που λεει...
οτι Ο Ιησους Χριστος εστειλε τους αποστολους σε δυαδες,να πανε να κηρυξουν και να κανουν και θαυματα Στο Ονομα Του...
και ερχεσαι και μου ισχυριζεσαι...
οτι να...
αφου εστειλε και τον Ιουδα μαζι με τους αλλους αποστολους,να πανε να κηρυξουν,και να κανουν θαυματα...
αρα και ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!

Και ερχομαι και σου λεω για πολλοστη φορα φιλε συνομιλητη
οτι σφαλλεις αν καταλαβαινεις κατι τετοιο απο Την Γραφη...!!!

Και αφου σου ειπα πολλα σε προηγουμενες επιστολες μου...
τα οποια εσυ τα ειδες σαν σεναριο επιστημονικης φαντασιας...
θα επιχειρησω να σου πω τα εξης...

Εχε υπ`οψιν σου...
ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΞΙΩΜΑ
το οποιο ισχυει,οταν ζηταμε να μαθουμε απο Την Γραφη...

Οταν απο καποιο-οια εδαφια Της Γραφης,καταλαβαινουμε κατι...
για να ειναι αυτο το κατι που εννοησαμε...
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟ
θα πρεπει απαραιτητως,να μην ερχεται σε αντιθεση,ουτε να διαφοροποιειται,με αλλα νοηματα Της Γραφης,τα οποια διδασκομαστε, απο αλλα εδαφια,σχετικα,με το ζητημα που ψαχνουμε να βρουμε Την Αληθεια...!!!

Ετσι λοιπον φιλε συνομιλητη

Το νοημα που ισχυριζεσαι οτι καταλαβαινεις απο τα εδαφια που εχεις παραθεσει πολλες φορες...
για να ειναι πραγματι
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟ
δεν θα πρεπει να ερχεται σε συγκρουση με αλλο-α νοημα-τα και διδασκαλια-ες Της Αγιας Γραφης...!!!

Εν προκειμενω φιλε συνομιλητη

Εσυ ισχυριζεσαι και λες...
οτι απο τα εδαφια που εχεις παραθεσει σε προηγουμενες επιστολες σου...
βγαινει το νοημα-διδασκαλια
οτι ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!

Για να ειναι πραγματι
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟ
το νοημα-διδασκαλια
που εσυ καταλαβαινεις απο τα συγκεκριμενα εδαφια...
δεν θα πρεπει να ερχεται σε συγκρουση με αλλη Διδασκαλια Της Γραφης...!!!

Φιλε συνομιλητη
Το συγκεκριμενο νοημα-διδασκαλια που ισχυριζεσαι...
οτι δηλαδη,
ο Ιουδας εκανε θαυματα...
ερχεται σε εντονη αντιθεση με την γενικη και ασαλευτη Διδασκαλια Της Γραφης...
οτι Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος,δεν εχει για εργατη Του,εναν ανθρωπο που ειναι εργατης της ανομιας,και υιος της απωλειας...!!!

Δηλαδη,και συνεπως,φιλε συνομιλητη

Τον κλεφτη Ιουδα
τον ανομο Ιουδα
τον εργατη της ανομιας Ιουδα
τον υιο της απωλειας Ιουδα

Δεν ειναι δυνατον,
Ο Ιησους Χριστος,
να τον εχει,
για εργατη Του,
για την σωτηρια των ανθρωπων,
και να εργαζεται θαυματα μαζι του...!!!


Ανώνυμος είπε...

Vasilis123, είδες τι έχεις πάθει; Επειδή αυτά που γράφεις τα βγάζεις από το μυαλό σου, αφού δεν τα γράφει η Γραφή, γράφεις σχόλια με ολόκληρα κατεβατά τα οποία είναι άσχετα με το θέμα για να θολώσεις τα νερά και να οδηγήσεις την κουβέντα αλλού. Όμως η Γραφή είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείες.

Γράφεις:

Στην Γραφη δεν υπαρχει εδαφιο,το οποιο να λεει αυτολεξει...
οτι ο Ιουδας δεν εκανε θαυματα...!!!
Ουτε ομως υπαρχει εδαφιο,το οποιο παλι αυτολεξει να λεει...
οτι ο Ιουδας εκανε θαυματα...!!!


Σύμφωνα λοιπόν με την Γραφή – αν δεν γελιέμαι – μόνο για τον Πέτρο και τον Ιωάννη νομίζω, λέει αυτολεξεί πως έκαναν θαύματα. Για τους υπόλοιπους μαθητές του Χριστού δεν γράφει αυτολεξεί πως έκαναν θαύματα.

Άρα σύμφωνα με αυτά που λες δεν πρέπει να έκαναν θαύματα.

Απάντα σ’ αυτό το απλό και συνεχίζουμε.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

Ανώνυμος είπε...

Και κάτι τελευταίο Vasilis 123. Σύμφωνα με τη Γραφή ο Θεός χρησιμοποιεί ή όχι εργάτες της ανομίας για να πραγματοποιήσουν το θέλημά του;
Για να δούμε, ξέρεις τι γράφει επ' αυτού η Γραφή ή θα κατασκευάσεις πάλι σενάρια από την φαντασία σου, όπως κάνεις μέχρι τώρα;

Ο "Ξεμπερδεμένος"

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Δεν παρακολουθώ τον διάλογο γιατί κουράζομαι από τα μακροσκελή ανούσια σχόλια.
Αν κατάλαβα καλά, κάποιος λέει ότι ο Χριστός δεν γνώριζε σχετικά με τον Ιούδα όταν τον είχε δεχτεί. Αυτό που γράφει ο Ιωάννης, νομίζω ότι λύνει αυτό το πρόβλημα.
Ο Χριστός δήλωσε πολύ πριν την προδοσία, ότι γνώριζε για το ποιος ήταν, και τι θα έπραττε ο Ιούδας.
Παρ' όλα αυτά τον δέχτηκε όπως όλους τους άλλους μαθητές, με ίσια προνόμια, και μάλιστα ο Ιούδας είχε περισσότερα από ότι οι υπόλοιποι, καθώς κρατούσε το κοινό ταμείο.
Ότι είχαν οι μαθητές από τον Κύριο, σχετικά με τα χαρίσματα, τα είχε και ο Ιούδας, μέχρι που έγινε προδότης.
Αν κάνω λάθος διορθώστε με.

___Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τις είναι ο μέλλων να παραδώση αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Δεν εξέλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από σας είναι διάβολος; Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην· διότι ούτος, εις ων εκ των δώδεκα, έμελλε να παραδώση αυτόν.

Κατά Ιωάννη, 6:64,70,71.

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΣΜΑΣ: @ Δεν παρακολουθώ τον διάλογο γιατί κουράζομαι από τα μακροσκελή ανούσια σχόλια.
Αν κατάλαβα καλά, κάποιος λέει ότι ο Χριστός δεν γνώριζε σχετικά με τον Ιούδα όταν τον είχε δεχτεί.
@

Όχι, κανείς δε λέει αυτό.

Ο vasilis 123 λέει ότι εξ αρχής ο Ιούδας ήταν “υιός της απωλείας”, δεν υπήρξε ποτέ πιστός μαθητής και αποκλείεται να έλαβε την εξουσία και να έκανε θαύματα όπως οι άλλοι απόστολοι.

Ο “Ξεμπερδεμένος” λέει ότι ναι, ο Ιούδας έκανε θαύματα ενώ ήταν “υιός της απωλείας” και προδότης.

Εγώ λέω ότι η Γραφή δεν αποκλείει ο Ιούδας να υπήρξε για ένα μικρό χρονικό διάστημα πιστός μαθητής. Και μόνο αν συνέβη αυτό έκανε θαύματα αφού βασική προϋπόθεση ήταν η πίστη. Ένας “υιός της απωλείας” και προδότης, προφανώς δεν διαθέτει πίστη.Ξεμπερδεμένος @ Σύμφωνα με τη Γραφή ο Θεός χρησιμοποιεί ή όχι εργάτες της ανομίας για να πραγματοποιήσουν το θέλημά του; @

Άλλο αυτό κι άλλο το αν οι “εργάτες της ανομίας” έκαναν θαύματα. Ο Θεός χρησιμοποίησε ακόμη και τον Ναβουχοδονόσορα ως δικό Του “εργάτη”:

«ούτως είπε Κύριος, ιδού εγώ αποστέλλω και άξω Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος, και θήσει αυτού τον θρόνον επάνω των λίθων τούτων, ων κατέκρυψας, και αρεί τα όπλα αυτού επ’ αυτούς, και εισελεύσεται και πατάξει γην Αιγύπτου, ους εις θάνατον, εις θάνατον, και ους εις αποικισμόν, εις αποικισμόν, και ους εις ρομφαίαν, εις ρομφαίαν.» [Ιερ. 50:10-11]

Σύμφωνα μάλιστα με το Μασοριτικό (μτφ. Βάμβα), τον αποκαλεί “δούλο” Tου:

«Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, Ιδού, θέλω εξαποστείλει και λάβει τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, τον δούλον μου, και θέλω θέσει τον θρόνον αυτού επάνω των λίθων τούτων, τους οποίους έκρυψα, και θέλει απλώσει την βασιλικήν αυτού σκηνήν επάνω αυτών.» [Μασ. Ιερ. 43:10]

Θαύματα όμως, δεν ήταν δυνατόν να έκαναν, διότι όπως έλεγε και ο Χριστός «πώς δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν;» [Μρ. 3:23]

Filos.

Ανώνυμος είπε...

Filos, ρώτησα τον Vasilis 123 “Σύμφωνα με τη Γραφή ο Θεός χρησιμοποιεί ή όχι εργάτες της ανομίας για να πραγματοποιήσουν το θέλημά του;” γιατί έχει ισχυριστεί πως
«Φιλε συνομιλητη
Η Αγια Γραφη,Η Οποια ειναι η διδασκαλια της Αληθειας,
σε παμπολλα εδαφια Της,μας διδασκει ειτε αμεσα,ειτε εμμεσα,οτι Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος δεν εχει κοινωνια με υιους της απωλειας...!!!»


Για να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσει και συνεχίζουμε.

Ο «Ξεμπερδεμένος»

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

1 Και προσκαλέσας τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλωσιν αυτά και να θεραπεύωσι πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν.
2 Τα δε ονόματα των δώδεκα αποστόλων είναι ταύτα· πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, 3 Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επονομασθείς Θαδδαίος, 4 Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, όστις και παρέδωκεν αυτόν.
5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν εις αυτούς, λέγων· Εις οδόν εθνών μη υπάγητε, και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε· 6 υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ. 7 Και υπάγοντες κηρύττετε, λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. 8 Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. 9 Μη έχετε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας σας, 10 μη σακκίον διά την οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον· διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού.

Κατά Ματθαίο 10:1-10

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Filos, αυτό που ισχυρίζεσαι είναι λάθος. Ο Ιούδας δεν ήταν ποτέ πιστός.
Ο Χριστός είπε ότι ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ μαθητές Του ΔΕΝ πίστευαν, αλλά είχαν την εξουσία από Τον Χριστό να κάνουν θαύματα.
Ο Χριστός ήξερε ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ότι ο Ιούδας ήταν ο προδότης, και ότι ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ μαθητές Του ΔΕΝ πίστευαν, αλλά παρ'όλα αυτά ΕΚΑΝΑΝ θαύματα με την εξουσία που τους είχε δώσει ο Χριστός.
Εάν λοιπόν στερούσε ο Χριστός, από τον Ιούδα την δυνατότητα να κάνει θαύματα, θα τον εξέθετε στους άλλους με αυτό τον τρόπο, ως τον μελλοντικό προδότη.

Διάβασε με προσοχή τα χωρία!

___Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τις είναι ο μέλλων να παραδώση αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Δεν εξέλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από σας είναι διάβολος; Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην· διότι ούτος, εις ων εκ των δώδεκα, έμελλε να παραδώση αυτόν.

Κατά Ιωάννη, 6:64,70,71.

Ανώνυμος είπε...

@ Ο Χριστός ήξερε ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ότι ο Ιούδας ήταν ο προδότης, και ότι ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ μαθητές Του ΔΕΝ πίστευαν, αλλά παρ'όλα αυτά ΕΚΑΝΑΝ θαύματα με την εξουσία που τους είχε δώσει ο Χριστός.

Αυτά τα ήξερε πολύ πριν γεννηθούν οι μαθητές του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιούδας ήταν προδότης από την κοιλιά της μάνας του. Έγινε προδότης όταν ο Σατανάς εισήλθε σ’ αυτόν:

«Εισήλθε δε ο σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των δώδεκα, και απελθών συνελάλησε τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι και στρατηγοίς το πώς αυτόν παραδώ αυτοίς.» [Λκ. 22:3-4]

Θαύματα έκαναν μόνο όσοι μαθητές πίστευαν:

«Διατί ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό; Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, διά την απιστίαν υμών. Αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υμίν.» [Μτ. 17:19-20]

Αν λοιπόν ο Ιούδας ήταν εξ αρχής άπιστος και προδότης, τότε δεν έκανε θαύματα.

Filos.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Filos, ο Χριστός ήξερε πολύ καλά τα πάντα, αυτό που γράφεις ότι γνώριζε για τον Ιούδα, δεν έχει καμία σημασία, (εννοείται ότι ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα), γνώριζε επίσης ότι ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ μαθητές εκτός από τον Ιούδα ήταν άπιστοι, όμως έδωσε σε όλους την δύναμη να κάνουν θαύματα.

Ο Χριστός μιλούσε για το συγκεκριμένο περιστατικό, αναφερόμενος στην δύναμη του δαιμονίου,
(Και επετίμησεν αυτόν ο Ιησούς, και εξήλθεν απ' αυτού ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ και εθεραπεύθη το παιδίον από της ώρας εκείνης)
ΟΧΙ σε κάθε άλλο θαύμα θεραπείας.
Αυτός είναι ο λόγος που είπε:
ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ δεν εξέρχεται, ΕΙΜΗ ΔΙΑ προσευχής και νηστείας.

Το παράδειγμά σου, ΔΕΝ αποτελεί τον κανόνα, για να δεχτούμε ότι, επειδή ήταν άπιστος ο Ιούδας, αυτός ήταν ο λόγος να μη κάνει θαύματα, καθώς και άλλοι μαθητές ήταν άπιστοι, και έκαναν θαύματα.
Το περιστατικό με το δαιμόνιο του παιδιού είναι μια ειδική, και κατ΄εξαίρεση περίπτωση, σχετιζόμενη με τον πονηρό, και τα δαιμόνια που ενοχλούν τους ανθρώπους, και τον ειδικό τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά να καταπολεμηθούν, την προσευχή, και την νηστεία παράλληλα με την γνήσια πίστη.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Filos.
21 Απριλίου 2013 - 4:49 μ.μ.

Εγραψες...
Πώς μπορεί να είναι κάποιος αυτά που λες, χωρίς να έχει εισέλθει «εις αυτόν ο Σατανάς», χωρίς να είναι ο Σατανάς «εις την καρδίαν» αυτού; Και η Γραφή είναι απολύτως σαφής στο πότε ο Σατανάς εισήλθε στον Ιούδα:

Φιλε συνομιλητη
Το
``εισηλθε ο σατανας μεσα του``
το οποιο αναφερεται στο εδαφιο που παραθετεις,δεν θα ελεγα,οτι ειχε την εννοια,οτι ο διαβολος,αυτος καθ`εαυτος,κατοικησε μεσα τους,ωσαν να ηταν δαιμονιζομενοι...!!!

Εκτος του Ιουδα,υπηρχαν και αλλοι οι οποιοι ηταν τεκνα του διαβολου-υιοι της απωλειας...
και παντα,σε καθε γενια υπαρχουν τα τεκνα του διαβολου...
ειναι οι υιοι της απωλειας,τους οποιους σου τους περιεγραψα εκτεταμενα σε προηγουμενες επιστολες...!!!
Π.χ.
Βλεπουμε Τον Ιησου Χριστο,να λεει σε φαρισαιους...
πως ηταν τεκνα του διαβολου...
και πως οντες τετοιοι,δεν ηταν δυνατον να πιστεψουν...!!!
Αυτοι οι φαρισαιοι,και ο Ιουδας,ηταν της ιδιας ``παστας`` ανθρωποι,γι`αυτο και ταιριαξαν μια χαρα στην συμφωνια που εκαναν περι της προδοσιας Του Ιησου Χριστου...!!!
Ο διαβολος ως πατερας τους,εμπαινε καθε τοσο μεσα τους...
και ηταν μεσα τους,σπαρμενος πνευματικα,καθως τους ειχε διαβρωσει-και διαβρωνε ολοενα περισσοτερο...
και μορφωσει εσωτερικα-πνευματικα,συμφωνα με το θελημα του...!!!
Καθε φορα που ενσπερνε ο διαβολος, το πονηρο θελημα του μεσα τους,αυτο ηταν και ενα...
``εισηλθε ο σατανας μεσα του``

Φιλε συνομιλητη
Σε καλω να σκεφτεις,
λογικα,απλα,και αληθινα,τα εξης...
Μας ειναι γνωστο οτι η ``διακονια της προδοσιας`` ηταν να γινει,και η πραξη αυτη,θα σημαινε αιωνια καταδικη για τον προδοτη.
Δεν το βλεπεις πιο ταιριαστο,να θελησε Ο Θεος,την διακονια της προδοσιας να την λαβει,ενας υιος του διαβολου,ο οποιος εκ πεποιθησεως προτιμα να πεθανει,παρα να ζησει αιωνια με Τον Αγαθο Θεο,ων υιος της απωλειας???

Εγραψες...
Δηλαδή όποιος πιστέψει, παραμένει πιστός σε όλη του τη ζωή;
Ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει; Οι πιστοί είναι άβουλα πρόβατα; Δεν επιλέγουν ανά πάσα στιγμή στάνη; Ή μήπως καθορίζει εξ αρχής ο Θεός σε ποια στάνη θα καταλήξει κάθε πρόβατο; Τότε γιατί μέμφεστε τους άπιστους, αφού ο Θεός προκαθορίζει ποιος θα παραμείνει πιστός και ποιος όχι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Φιλε συνομιλητη
Filos.
21 Απριλίου 2013 - 4:49 μ.μ.

Με την ελευθερη βουληση του γινεται καποιος πιστος και προβατο Του Ιησου Χριστου,και παλι εν τη ελευθερια του συνεχιζει να μενει προβατο Του...!!!
Ο Ιησους Χριστος,κανεναν δεν κραταει με το ζορι...!!!
Αλλα συμβαινει το εξης θαυμαστο...
το προβατο Του Ιησου Χριστου,δεν θελει με τιποτα να φυγει,γιατι βρηκε Την Αληθεια Της Ζωης...
αυτο που επιζητουσε...
Την Αιωνια Ζωη...!!!
Και Ο Βοσκος Ιησους Χριστος,το δικο Του προβατο,το φυλαττει,ωστε ο εχθρος να μην μπορεσει να το οδηγησει στην οδο του θανατου,της απωλειας...!!!


Εγραψες...
Όσο για τον Ιούδα, κάλλιστα θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό που λες. Mήπως ήταν λίγοι οι πιστοί μαθητές του Ιησού που δεν παρέμειναν πιστοί μέχρι τέλους; Ακόμη και για τον Πέτρο, ο Ιησούς χρειάστηκε να “μεσολαβήσει” ώστε να μη χαθεί η πίστη του: «εγώ δε εδεήθην περί σου ίνα μη εκλίπη η πίστις σου» (Λκ. 22:32).

Φιλε συνομιλητη
Πρωτον να σου πω...
οτι απο Τον Ιησου Χριστο εφυγαν αυτοι,που ποτε δεν ηταν
πιστοι...!!!
Οσο για τους πιστους...
το να φυγει απο Τον Ιησου Χριστο καποιος πιστος,ειναι συναρτηση,του ποσο καλα ειναι στην πιστη,και απο το ποσο εχει αυξηθει εις Την Αληθεια και εις Την Σωτηρια...!!!
Ο Ιησους Χριστος,ως πιστος Βοσκος,ειναι παντα κοντα στον πιστο Του,και παντα ετοιμος να τον υπηρετησει για την σωτηρια του...αυτο κανει απο τον πρωτο αιωνα,εως σημερα,και εως τελους...!!!
Για τον αποστολο Πετρο παρακαλεσε, για να τον κρατησει στην σωτηρια,οταν ο Πετρος βρισκοταν σε κατασταση αδυνατη...!!!
Ο,τι εκανε για τον αποστολο Πετρο,το εκανε και το κανει,και θα το κανει,για καθε προβατο Του...!!!

Φιλε συνομιλητη
Αν ο Ιουδας ο Ισκαριωτης,ηταν αρχικα δικο Του προβατο...
κατ`αρχην ισχυει εντονα...
οτι δεν θα γινοταν προδοτης...!!!
Καθως θα ηταν στην πιστη...θα την ενοιωθε μεσα του...και θα ενοιωθε τι εστι σωτηρια...!!!
Και δεν θα διαβρωνοταν σε τετοιο βαθμο,ωστε να γινει προδοτης...!!!
Εξαλλου,με ποιο τροπο,και με ποια λογικη,οι αποστολοι Του Ιησου Χριστου,οντες μερα νυχτα μαζι Του...
και ακουγοντας και βλεποντας καθημερινα,Τον Σωτηρα Τους Ιησου Χριστο...
καποιος απο αυτους να γινει υιος του διαβολου???
Φιλε συνομιλητη
Οι αποστολοι ηταν τοσο καλα προφυλαγμενοι απο Τον Ιησου Χριστο...
ΣΑΝ ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΝΙΚΗΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΘΗΤΟ
που ο διαβολος δεν θα μπορουσε με τιποτα να τρυπωσει και να διαβρωσει τινα εξ`αυτων,και να τον κανει υιο του...!!!

Γι`αυτο φιλε συνομιλητη
εχω την γνωμη οτι ο Ιουδας ηταν εξ`αρχης τεκνο του διαβολου,υιος της απωλειας...!!!

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Ένα σύγχρονο παράδειγμα δαιμονικής επιρροής, είναι οι Πεντηκοστιανοί.
Οι Πεντηκοστιανοί όταν μιλούν ξένες ανύπαρκτες γλώσσες, πράγματι βρίσκονται υπό την δαιμονική επιρροή.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»
21 Απριλίου 2013 - 7:10 μ.μ.


Εγραψες...
Vasilis123, είδες τι έχεις πάθει; Επειδή αυτά που γράφεις τα βγάζεις από το μυαλό σου, αφού δεν τα γράφει η Γραφή, γράφεις σχόλια με ολόκληρα κατεβατά τα οποία είναι άσχετα με το θέμα για να θολώσεις τα νερά και να οδηγήσεις την κουβέντα αλλού. Όμως η Γραφή είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείες.


Φιλε συνομιλητη
Ναι σου γραφω κατεβατα,αλλα μεχρι ποτε?!
Στα γραφω γιατι προσπαθω να σου δειξω αυτο που πιστευω ως Αληθεια...και οχι για να θολωσω τα νερα οπως εσυ λες...!!!
Αν σου γραφω κατι θολερο...
δεν εχεις παρα να το επισημανεις...
και να το ελεγξεις...
ιδου σε καλω...
τι απο αυτα που σου γραφω ειναι θολερο?
πες συγκεκριμενα...!!!

Αν και ειπα να μην σου γραψω,επειδη ηδη στα εχω γραψει...
πλην ομως επειδη επιμενεις...
γι`αυτο και σου ξαναγραφω...
αλλα εως ποτε?!

Το κεντρικο νοημα αυτων που σου γραφω...
το οποιο ειναι και το κυριως ζητημα μας...
ειναι να σου δειξω, οτι...

τον κλεφτη Ιουδα
τον ανομο Ιουδα
τον υιο της απωλειας Ιουδα
τον εργατη της ανομιας Ιουδα
Ο Ιησους Χριστος δεν ειναι δυνατον να τον εχει για Δικο Του εργατη,
ωστε να τον χρησιμοποιησει για την σωτηρια των ανθρωπων,και να κανει θαυματα μαζι του...!!!
ΓΙΑΤΙ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ...!!!
Η το ενα η το αλλο δυναται να ειναι...
και τα δυο μαζι να ειναι,δεν γινεται...!!!
Ο Ιησους Χριστος δεν κανει αχταρμαδες...!!!
Και να σου πω και αυτο...
θολουρα ειναι αυτο που ισχυριζεσαι...
θελεις ν`ανακατεψεις το καθαρο νερο (Το Εργο το καθαρο Του Ιησου Χριστου)...
με την βρωμα με την οποια ειναι βρωμισμενος ο εργατης της ανομιας...!!!

Εγραψες...
Σύμφωνα λοιπόν με την Γραφή – αν δεν γελιέμαι – μόνο για τον Πέτρο και τον Ιωάννη νομίζω, λέει αυτολεξεί πως έκαναν θαύματα. Για τους υπόλοιπους μαθητές του Χριστού δεν γράφει αυτολεξεί πως έκαναν θαύματα.
Άρα σύμφωνα με αυτά που λες δεν πρέπει να έκαναν θαύματα.

Φιλε συνομιλητη
Λαθος καταλαβαινεις αυτα που γραφω...
εγω ποτε δεν ειπα οτι...
επειδη δεν γραφει Η Γραφη αυτολεξει για καποιον αποστολο οτι εκανε θαυματα...
αρα δεν εκανε θαυματα...!!!
Μην μπερδευεσαι...!!!
Εγω ειπα οτι...
βασιζω το πιστευω μου περι του Ιουδα...
οτι δεν εκανε θαυματα...
οχι επειδη,δεν λεει καπου Η Γραφη αυτολεξει οτι εκανε θαυματα...
αλλα το βασιζω...
στην Γενικη Διδασκαλια Του Λογου Του Θεου...
οτι Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος...δεν ειναι δυνατον να εχουν για εργατη Τους καποιον ο οποιος ειναι υιος της ανομιας...!!!

Εγραψες...
Απάντα σ’ αυτό το απλό και συνεχίζουμε.

Φιλε συνομιλητη
οριστε,σου απαντησα...και τωρα? τι θα γινει?


vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"
21 Απριλίου 2013 - 7:49 μ.μ.

Εγραψες...
Και κάτι τελευταίο Vasilis 123. Σύμφωνα με τη Γραφή ο Θεός χρησιμοποιεί ή όχι εργάτες της ανομίας για να πραγματοποιήσουν το θέλημά του;
Για να δούμε, ξέρεις τι γράφει επ' αυτού η Γραφή ή θα κατασκευάσεις πάλι σενάρια από την φαντασία σου, όπως κάνεις μέχρι τώρα;

Φιλε συνομιλητη
Στο ξαναλεω...
Ουτε Ο Θεος,ουτε Ο Ιησους Χριστος, ειναι δυνατον,να χρησιμοποιησει για το εργο Του,εναν εργατη της ανομιας...!!!
Ο εργατης της ανομιας,ειναι της ανομιας εργατης,δεν μπορει να ειναι εργατης Του Θεου και Του Ιησου Χριστου...!!!

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123 έγραψες:

«Φιλε συνομιλητη
Λαθος καταλαβαινεις αυτα που γραφω...
εγω ποτε δεν ειπα οτι...
επειδη δεν γραφει Η Γραφη αυτολεξει για καποιον αποστολο οτι εκανε θαυματα...
αρα δεν εκανε θαυματα...!!!
Μην μπερδευεσαι...!!!
Εγω ειπα οτι...
βασιζω το πιστευω μου περι του Ιουδα...
οτι δεν εκανε θαυματα...
οχι επειδη,δεν λεει καπου Η Γραφη αυτολεξει οτι εκανε θαυματα...
αλλα το βασιζω...
στην Γενικη Διδασκαλια Του Λογου Του Θεου...
οτι Ο Θεος και Ο Ιησους Χριστος...δεν ειναι δυνατον να εχουν για εργατη Τους καποιον ο οποιος ειναι υιος της ανομιας...!!!»


Ένα λοιπόν το κρατούμενο Vasilis 123. Ο ισχυρισμός σου, πως δεν έκανε θαύματα ο Ιούδας, δεν το βασίζεις αυτολεξεί στη Γραφή, πως θα μπορούσες άλλωστε αφού η Γραφή λέει πως έκανε, αλλά σε κάτι γενικόλογο.

Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, γράφει πουθενά η Γραφή, αν ο Θεός και ο Χριστός έχουν για εργάτη τους κάποιον ο οποίος είναι υιός της ανομίας;

Και βέβαια το γράφει και το παραγράφει.

Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε τον Αρχιερέα Καϊάφα ως προφήτη, για ποιο σκοπό θα πέθαινε ο Χριστός;

Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε τον Βαλαάμ για να προφητέψει και να ευλογήσει τον λαό του Ισραήλ;

Και ο Καϊάφας και ο Βαλαάμ δεν ήταν εργάτες της ανομίας; Και όμως ο Θεός συνεργάστηκες μαζί τους και τους χρησιμοποίησε για να πετύχει το θέλημά του!

Κατ’ όμοιο τρόπο και ο Χριστός χρησιμοποίησε τον Ιούδα να κάνει θαύματα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα χωρία της Γραφής.

Η Γραφή δεν έρχεται ποτέ σε αντίφαση με τον εαυτό της Vasilis 123. Μόνο όποιος δεν γνωρίζει την Γραφή – όπως εσύ – γράφει φανταστικά σενάρια, έχοντας την ψευθαίσθηση πως απαντάει.


O “Ξεμπερδεμένος”

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
“Ξεμπερδεμένος”
23 Απριλίου 2013 - 10:19 μ.μ.


Εγραψες...
Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, γράφει πουθενά η Γραφή, αν ο Θεός και ο Χριστός έχουν για εργάτη τους κάποιον ο οποίος είναι υιός της ανομίας;
Και βέβαια το γράφει και το παραγράφει.
Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε τον Αρχιερέα Καϊάφα ως προφήτη, για ποιο σκοπό θα πέθαινε ο Χριστός;
Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε τον Βαλαάμ για να προφητέψει και να ευλογήσει τον λαό του Ισραήλ;
Και ο Καϊάφας και ο Βαλαάμ δεν ήταν εργάτες της ανομίας; Και όμως ο Θεός συνεργάστηκες μαζί τους και τους χρησιμοποίησε για να πετύχει το θέλημά του!

Φιλε συνομιλητη
Σφαλλεις...!!!
και θα σου πω γιατι σφαλλεις...

Περι του Καιαφα πρωτα...

Λεει η Γραφη...

Κατα Ιωαννη 11.47-52
 47 Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον· Τι κάμνομεν, διότι ούτος ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει. 48 Εάν αφήσωμεν αυτόν ούτω, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν, και θέλουσιν ελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπον ημών και το έθνος. 49 Εις δε τις εξ αυτών, ο Καϊάφας, όστις ήτο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς· Σεις δεν εξεύρετε τίποτε, 50 ουδέ συλλογίζεσθε ότι μας συμφέρει να αποθάνη εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μη απολεσθή όλον το έθνος. 51 Τούτο δε αφ' εαυτού δεν είπεν, αλλ' αρχιερεύς ων του ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς να αποθάνη υπέρ του έθνους, 52 και ουχί μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και διά να συνάξη εις εν τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα. 

Φιλε συνομιλητη
Την εποχη Του Ιησου Χριστου,υπηρχαν φαρισαιοι οι οποιοι ηταν τεκνα του διαβολου,εργατες της ανομιας...
αλλα δεν θα πουμε οτι ολοι οι εκ των φαρισαιων και των ιερεων ηταν τεκνα του διαβολου...!!!
Ειναι πλανη να πουμε οτι ολοι τους ηταν σπερματα του διαβολου...!!!
Μεταξυ τους υπηρχαν και ανθρωποι που δεν ηταν τεκνα του διαβολου,συνεπως,δεν ηταν εργατες της ανομιας...!!!
Εκ τουτων των ιερεων,οι οποιοι δεν ηταν τεκνα του διαβολου,βλεπουμε οτι αργοτερα...
πολλοι εξ`αυτων πιστεψαν Στον Ιησου Χριστου δια της μαρτυριας των αποστολων...καθως το μαρτυρει Η Γραφη...
Πράξεις Αποστόλων 6:7 Και ο λόγος του Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστιν.

Αρα λοιπον φιλε συνομιλητη
μην σπευδεις,και μην κανεις το σφαλμα, να βγαλεις τον Καιαφα,σωνει και καλα,τεκνο του διαβολου,και εργατη της ανομιας...!!!
Ο Καιαφας δεν ηταν τεκνο του διαβολου,δεν ηταν εργατης της ανομιας...!!!
Ηταν ιερεας Του Θεου,κατα Την Παλαιαν Διαθηκη,ο οποιος ειχε πιστη Στον Θεο των πατερων του,στον βαθμο που την ειχε...!!!
Και εκεινη την ωρα,τον χρησιμοποιησε Ο Θεος,συμφωνα με το αξιωμα το ιερατικο που ειχε,να προφητευσει,και να πει αυτο που ειπε...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑΦιλε συνομιλητη
“Ξεμπερδεμένος”
23 Απριλίου 2013 - 10:19 μ.μ.


Εγραψες...
Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, γράφει πουθενά η Γραφή, αν ο Θεός και ο Χριστός έχουν για εργάτη τους κάποιον ο οποίος είναι υιός της ανομίας;
Και βέβαια το γράφει και το παραγράφει.
Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε τον Αρχιερέα Καϊάφα ως προφήτη, για ποιο σκοπό θα πέθαινε ο Χριστός;
Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε τον Βαλαάμ για να προφητέψει και να ευλογήσει τον λαό του Ισραήλ;
Και ο Καϊάφας και ο Βαλαάμ δεν ήταν εργάτες της ανομίας; Και όμως ο Θεός συνεργάστηκες μαζί τους και τους χρησιμοποίησε για να πετύχει το θέλημά του!

Φιλε συνομιλητη
Σφαλλεις...!!!
και θα σου πω γιατι σφαλλεις...

Για τον Βαλααμ...

Η Γραφη μαρτυρει περι του Βαλααμ στο βιβλιο
``Αριθμοι`` κεφαλαια 22,23,24

Συμφωνα με την μαρτυρια Της Αγιας Γραφης...

Ο Βαλααμ ηταν προς τους περιξ κατοικους της γης που ζουσε,ως προφητης Του Θεου,
(ας πω,ενας μικρος προφητης),
κατα Το Πνευμα της προφητειας που μπορουσε να βαστασει και ηταν ικανος να λειτουργησει...
αναλογως με το πνευματικο αναστημα που ειχε...!!!

Οταν κατ`αρχας,τον καλεσε ο βασιλιας των μωαβιτων ο Βαλακ,να παει να τον συναντησει για να καταραστει τους ισραηλιτες...
Ο Βαλααμ απαντησε...

ΑΡΙΘΜΟΙ 22.1-13
Ο δε είπε προς αυτούς, Μείνατε ενταύθα ταύτην την νύκτα και θέλω αποκριθή εις εσάς ο, τι λαλήση ο Κύριος προς εμέ. Και έμειναν μετά του Βαλαάμ οι άρχοντες του Μωάβ. 9 Και ήλθεν ο Θεός εις τον Βαλαάμ και είπε, Τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτοι μετά σου; 10 Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ ο υιός του Σεπφώρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγων, 11 Ιδού, λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπον της γής· ελθέ τώρα, καταράσθητί μοι αυτόν· ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. 12 Και είπεν ο Θεός προς τον Βαλαάμ, Μη υπάγης μετ' αυτών· μη καταρασθής τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. 13 Και σηκωθείς την αυγήν ο Βαλαάμ είπε προς τους άρχοντας του Βαλάκ, Υπάγετε εις την γην σας· διότι δεν μοι συγχωρεί ο Κύριος να έλθω μεθ' υμών.

Φιλε συνομιλητη
Με τον τροπο που απαντησε ο Βαλααμ,δεν δυνασαι να τον ονομασεις εργατη της ανομιας...!!!
Λειτουργησε ως εργατης Του Θεου...!!!
Γιατι,του φανερωθηκε Ο Θεος,και του ζητησε να μην παει...και αυτος απαφασισε να μην παει...συνεπως, αποφασισε να υπακουσει Στο Θελημα Του Θεου...!!!
Στο μετεπειτα...
αφου τον πιεσε ο βασιλιας Βαλακ...
πηρε την αποφαση να παει...
στο σημειο αυτο,ο Βαλααμ αρχισε να παρεκλινει απο του να ειναι υπακουος Στον Θεο...!!!
Τι εκανε Ο Θεος οταν ειδε τον Βαλααμ να περνει την οδο της απειθειας???
Τον αφησε να γινει εργατης της ανομιας???
Οχι...!!!
Ο Θεος αποφασισε,να μην τον θανατωσει,του εδωσε τροπον τινα χαρη...
τον σταματησε στο δρομο...
τον φοβερισε...
και του ειπε...
πανε,αλλα θα πεις αυτο που θα σε προσταξω...
δηλαδη τον επανεφερε στην ταξη..!!!
Δηλαδη,τον ειδε προς ωρα να παρεκλινει,να παει να γινει εργατης της ανομιας...
τον λυπηθηκε,τον φοβερισε...
του εδωσε χαρη...
και του εδωσε την ευκαιρια να συνεχισει να ειναι εργατης Του Θεου,οπως ηταν πριν...!!!
ΤΟΝ ΑΠΕΤΡΕΨΕ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ...!!!
Και στην συνεχεια βλεπουμε τον Βαλααμ,αφου φοβηθηκε και συνετιστηκε,λειτουργησε ως εργατης Του Θεου...και λαλησε στον Βαλακ Τον Λογο Του Θεου...!!!

Φιλε συνομιλητη,περι του Βαλααμ
Που βλεπεις εσυ...
οτι Ο Θεος χρησιμοποιει για εργατη Του...
ανθρωπο ο οποιος ειναι εργατης της ανομιας???!!!Ανώνυμος είπε...

vasilis 123: @ Δεν το βλεπεις πιο ταιριαστο,να θελησε Ο Θεος,την διακονια της προδοσιας να την λαβει,ενας υιος του διαβολου,ο οποιος εκ πεποιθησεως προτιμα να πεθανει,παρα να ζησει αιωνια με Τον Αγαθο Θεο,ων υιος της απωλειας??? @

Μα ένας “υιός του διαβόλου” την έλαβε. Έγινε όμως υιός του διαβόλου, καθ’ οδόν, κάπου στα μέσα της σταδιοδρομίας του ως απόστολος.
Ο Σατανάς προσπάθησε να προσηλυτίσει τον ίδιο τον Ιησού. Λες να δυσκολεύτηκε πολύ να κερδίσει έναν πιστό μαθητή αλλά ολίγον φιλάργυρο και να τον μετατρέψει σε άπληστο και προδότη;


@ Και Ο Βοσκος Ιησους Χριστος,το δικο Του προβατο,το φυλαττει,ωστε ο εχθρος να μην μπορεσει να το οδηγησει στην οδο του θανατου,της απωλειας...!!! @

Οι πρωτόπλαστοι δεν ήταν δικά του πρόβατα;
Ο ίδιος ο σατάν Εωσφόρος δεν ήταν δικό του πρόβατο;
Αυτούς γιατί τους άφησε να οδηγηθούν στην οδό του θανάτου, στην οδό της απώλειας;


Ξεμπερδεμένος: @ Και ο Καϊάφας και ο Βαλαάμ δεν ήταν εργάτες της ανομίας; Και όμως ο Θεός συνεργάστηκες μαζί τους και τους χρησιμοποίησε για να πετύχει το θέλημά του!

Κατ’ όμοιο τρόπο και ο Χριστός χρησιμοποίησε τον Ιούδα να κάνει θαύματα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα χωρία της Γραφής.
@

Έτερον εκάτερον είπαμε. Προκειμένου να πετύχει το θέλημά του ο Θεός χρησιμοποίησε ακόμη και γαϊδάρους. Ο γάιδαρος του Βαλαάμ μίλησε!!! Φαντάζεσαι όμως τον γάιδαρο να εκβάλει δαιμόνια και να θεραπεύει ασθενείς εν τω ονόματι του Κυρίου;

Filos.

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΣΜΑΣ: @ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ μαθητές εκτός από τον Ιούδα ήταν άπιστοι, όμως έδωσε σε όλους την δύναμη να κάνουν θαύματα.

Ο Χριστός μιλούσε για το συγκεκριμένο περιστατικό, αναφερόμενος στην δύναμη του δαιμονίου,
(Και επετίμησεν αυτόν ο Ιησούς, και εξήλθεν απ' αυτού ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ και εθεραπεύθη το παιδίον από της ώρας εκείνης)
ΟΧΙ σε κάθε άλλο θαύμα θεραπείας.
Αυτός είναι ο λόγος που είπε:
ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ δεν εξέρχεται, ΕΙΜΗ ΔΙΑ προσευχής και νηστείας. @Οι εβδομήντα μαθητές όταν επέστρεψαν, είπαν στο Χριστό: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματι σου.».
Μου φαίνεται εντελώς παράλογο, αυτοί που δεν πίστευαν στον Χριστό, να έκαναν θαύματα στο όνομά του, να επικαλούνται δηλαδή κάποιον στον οποίο δεν πιστεύουν, πόσο μάλλον να τον επικαλείται κάποιος και να θαυματουργεί εν τω ονόματί του ενώ τον κατακλέβει και σχεδιάζει την προδοσία του.

Αναζήτησα απάντηση στο επιχείρημά σου, σε ορθόδοξες πηγές και ιδού:

«Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό, ότι στην συνέχεια, και μέσα στην ομάδα των μαθητών, ο Κύριος επεξηγεί τόσο την αιτία που οι μαθητές δεν κατόρθωσαν να εκβάλλουν το δαιμόνιο (διά την απιστίαν υμών), όσο και τον τρόπο με τον οποίον “εκπορεύεται το γένος αυτό των δαιμόνων”. Και η νίκη εναντίον του κακού, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην Πίστη, σε συνδυασμό με την νηστεία και την προσευχή.»
“Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον” ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ π. Ιωήλ Κωνστάνταρος.

Η πίστη των μαθητών θεωρείται ΔΕΔΟΜΕΝΗ για την πραγματοποίηση θαυμάτων. Στην περίπτωση του σεληνιαζόμενου νέου, ήταν μεν απαραίτητη και η νηστεία και η προσευχή αλλά οπωσδήποτε και η πίστη των μαθητών.

«οι απόστολοι είχαν λάβει από τον Χριστό το χάρισμα να διώχνουν ακάθαρτα πνεύματα και να θεραπεύουν κάθε νόσο και ασθένεια. Κι όμως αυτοί οι απόστολοι, οι θαυματουργοί, οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου, ήρθε στιγμή, που επειδή ο Κύριος ήταν μακριά τους στο Θαβώρ και αυτοί ήταν περικυκλωμένοι από τους γραμματείς και φαρισαίους, τόσο κλονίσθηκαν, τόσο δείλιασαν, που έχασαν το χάρισμα της θαυματουργίας. Πόσο μεγάλη η δύναμη της απιστίας και της ακηδίας! Εμποδίζει να ενεργήσει η θεία χάρις, η δύναμη του Θεού. Και το χειρότερο, αχρηστεύει τα χαρίσματα του Θεού. Άνθρωποι που ήταν άγιοι και κάνανε θαύματα αλλά δεν πρόσεξαν στην ζωή τους, εν τέλει χάνουν την αγιότητα, χάνουν το χάρισμα και στο τέλος χάνονται και αυτοί.»
“Οι αυξομειώσεις της πίστεως” Μελέτιος Βαδραχάνης Αρχιμανδρίτης.

Νομίζω πιο σαφές δεν μπορεί να γίνει. Όποιος έχανε την πίστη του, έχανε και το χάρισμα της θαυματουργίας.

Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο:

«σημεία δε τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει, εν τω ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς, όφεις αρούσι, καν θανάσιμον τι πίωσιν, ου μη αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθήσουσι, και καλώς έξουσιν.» [Μρ. 16:17-18]

«Υπερφυσικά δε σημεία στους πιστεύοντας που θα μαρτυρούν την αλήθειαν της πίστεώς των, θα ακολουθήσουν τα εξής: Με την πίστιν και την επίκλησιν του ονόματός μου θα διώξουν δαιμόνια, θα ομιλήσουν ξένας γλώσσας, νέας και αγνώστους εις αυτούς.» (Κολιτσάρας)

Θαύματα μπορούσαν να κάνουν με την πίστη και την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Χωρίς την πίστη, ήταν αδύνατον.

«Εις εκείνους δε που θα πιστεύσουν, θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια, που θα αποδεικνύουν την δι’ αυτών ενεργούσα χάριν, και την αλήθειαν της πίστεώς των. Διά της επικλήσεως του ονόματός μου θα βγάλουν από τους ανθρώπους δαιμόνια, θα ομιλήσουν γλώσσας ξένας» (Τρεμπέλας).

Τα θαύματα των μαθητών και των αποστόλων αποδεικνύουν την αλήθεια της πίστης τους.

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Ο ισχυρισμός πως κάποιος μπορεί να θαυματουργεί χωρίς πίστη, απλά και μόνο επειδή κάποτε έλαβε την εξουσία να το κάνει, αποτελεί παραλογισμό, τον οποίο δεν νομίζω να τον συμμερίζεται κάποιο δόγμα, έστω και αιρετικό.

Filos.

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, αυτά που γράφεις είναι πρωτάκουστα! Ο Καϊάφας και οι άλλοι αρχιερείς και γραμματείς και Φαρισαίοι που με δόλο συνέλαβαν τον Χριστό, βρήκαν ψευδομάρτυρες για να τον καταδικάσουν δεν ήταν εργάτες της ανομίας; Δεν πήρε απόφαση ο Καϊάφας και οι άλλοι να σταυρώσουν τον Χριστό, έναν αθώο;
Όποιος λοιπόν χρησιμοποιεί, ΔΟΛΟ, ΨΕΜΑΤΑ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΑΝ ΑΘΩΟ είναι εργάτης του Θεού και όχι της ανομίας;

Ειλικρινά πρέπει να ντρέπεσαι έτσι που διαστρεβλώνεις την Γραφή. Πρέπει σοβαρά να σκεφτείς μήπως είσαι και εσύ ένας εργάτης της ανομίας.

Όσο για τον Βαλαάμ τον οποίον εκτέλεσαν οι Ισραηλίτες (Αριθμοί 31:8), επειδή συμβούλεψε τον Βαλάκ να τους παρασύρει στην ειδωλολατρεία δεν ήταν εργάτης της ανομίας; Όποιος παρασύρει τον άλλο στην ειδωλολατρεία, τι είναι Vasilis 123; Εργάτης του Θεού; Άνοιξε βρε την Γραφή και διάβασε τι λέει; Τι λέει για τον Βαλαάμ η Γραφή;

Από το βιβλίο των Αριθμών:
«Αυτές είναι που με συμβουλή του Βαλαάμ παρέσυραν τους Ισραηλίτες να απιστήσουν στον Κύριο και έτσι στη Φεγώρ ξέσπασε η πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου» Αριθμοί 31:16

Όποιος λοιπόν παρασέρνει τους ανθρώπους να απιστήσουν στο Θεό είναι εργάτης του Θεού; Θα μας «τρελάνεις» τελείως Vasilis 123;

Ομοίως στην Αποκάλυψη:
«Αλλά έχω εναντίον σου ολίγα: έχεις και μερικούς, που κρατούν τη διδασκαλία του Βαλαάμ, ο οποίος εδίδαξε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο στους Ισραηλίτες για να φάγουν κρέατα από τις θυσίες και τα είδωλα και να πορνεύσουν» Αποκ. 2, 14.

Ο ίδιος ο Χριστός εδώ μιλάει στον Ιωάννη για τον Βαλαάμ πως είναι εργάτης της ανομίας αφού παρέσυρε τους Ισραηλίτες στην ειδωλολατρεία και την πορνεία και εσύ μου λες πως είναι εργάτης του Θεού και του Χριστού;

Εκεί που είναι βέβαια ξεκάθαρη η Γραφή για τον Βαλαάμ είναι στην Β΄ Πέτρου: «Είναι παιδιά καταραμένα, αφού άφησαν τον ίσιο δρόμο, επλανήθησαν και ακολούθησαν τον δρόμο του Βαλαάμ…» Β΄ Πέτρου 2: 15 – 16

Βλέπεις τι λέει εδώ ο Πέτρος. Τους λέει καταραμένους και έχοντας αφήσει τον ίσιο δρόμο ακολουθώντας τον δρόμο του Βαλαάμ. Και όποιος δεν ακολουθεί τον ίσιο δρόμο του Θεού, και είναι καταραμένος από το Θεό τι είναι Vasilis 123; Είναι εργάτης του ή εργάτης της ανομίας;

Ομοίως και στην επιστολή του Ιούδα:
«Αλλοίμονο σ’ αυτούς γιατί εβάδισαν τον δρόμο του Κάιν και την πλάνη του Βαλαάμ χάριν χρημάτων και κατεστράφησαν στασιάσαντες όπως ο Κορές» Ιούδας στίχος 11

Όποιος οδηγεί τους άλλους σε πλάνη, είναι εργάτης του Θεού και όχι της ανομίας;

Ο «Ξεμπερδεμένος»

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Filos, δεν έχω χρόνο για χάσιμο, ούτε μου αρέσουν τα λογοπαίγνια. Αν θέλεις ως άλλος πιστός και φρόνιμος δούλος να εξαπατάς, και να απομονώνεις φράσεις, ή λέξεις, δεν θα μπω σε αυτό παιχνίδι σου.

Το σχόλιό μου δεν έχει σχέση με την φράση που επικόλλησες εσύ.

Όχι μόνο γράφω ότι η πίστη είναι απαραίτητη (μαζί με την προσευχή και την νηστεία) για να βγει εκ' θαύματος δαιμόνιο από άνθρωπο, αλλά συνεχίζω πιο πέρα, και διαχωρίζω την γνήσια, από την υποκριτική, ή φαινομενική πίστη. Εννοείται ότι δεν είχα γνώση του δημοσιεύματος σχετικά με την ερμηνεία. Ήταν μια δική μου σκέψη βασιζόμενη στην λογική.

Έγραψα: "Το παράδειγμά σου, ΔΕΝ αποτελεί τον κανόνα, για να δεχτούμε ότι, επειδή ήταν άπιστος ο Ιούδας, αυτός ήταν ο λόγος να μη κάνει θαύματα, καθώς και άλλοι μαθητές ήταν άπιστοι, και έκαναν θαύματα.
Το περιστατικό με το δαιμόνιο του παιδιού είναι μια ειδική, και κατ΄εξαίρεση περίπτωση, σχετιζόμενη με τον πονηρό, και τα δαιμόνια που ενοχλούν τους ανθρώπους, και τον ειδικό τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά να καταπολεμηθούν, την προσευχή, και την νηστεία παράλληλα με την γνήσια πίστη.
23 Απριλίου 2013 - 12:41 μ.μ."


Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποίησε το γαϊδουράκι, όπως γράφεις: ___Έτερον εκάτερον είπαμε. Προκειμένου να πετύχει το θέλημά του ο Θεός χρησιμοποίησε ακόμη και γαϊδάρους. Ο γάιδαρος του Βαλαάμ μίλησε!!! Φαντάζεσαι όμως τον γάιδαρο να εκβάλει δαιμόνια και να θεραπεύει ασθενείς εν τω ονόματι του Κυρίου;
Filos.____


Όμως, ο Θεός μπορεί να κάνει από ένα βράχο να πιουν νερό, τρία εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να βγει ένα δαιμόνιο, γιατί μετά, αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, μπορεί να ξανά μπει το δαιμόνιο.

Στην Αγία Γραφή έχουμε πάμπολλα παραδείγματα άπιστων ανθρώπων, που ο Θεός τους εισάκουσε και έκανε θαύματα μετά από την παράκληση τους.

Μερικά μόνο παραδείγματα:

Οι κάτοικοι της Νινευή προσευχήθηκαν για να γλιτώσει η Νινευή (Ιωνάς 3:5-10). Ο Θεός απάντησε σ΄ αυτή τη προσευχή και δεν κατέστρεψε την πόλη της Νινευή όπως Αυτός είχε απειλήσει.

Η Άγαρ ζήτησε από τον Θεό να προστατέψει το γιο της Ισμαήλ (Γένεση 21:14-19). Ο Θεός όχι μόνο προστάτεψε τον Ισμαήλ, ο Θεός τον ευλόγησε υπερβολικά.

Στην Α΄ Βασιλέων 21:17-29, ειδικά στα εδάφια 27-29, ο Αχαάβ νηστεύει και θρηνεί για την προφητεία του Ηλία σχετικά με τους απογόνους του. Ο Θεός ανταποκρίνεται με το να μη πραγματοποιήσει τη τιμωρία στα χρόνια του Αχαάβ.

Η ειδωλολάτρισσα γυναίκα από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας προσευχήθηκε ο Ιησούς να ελευθερώσει τη κόρη της από ένα δαιμόνιο (Μάρκος 7:24-30). Ο Ιησούς διώχνει το δαιμόνιο από τη κόρη της γυναίκας.

Στο Κορνήλιο, το Ρωμαίο Εκατόνταρχο στις Πράξεις 10, στάλθηκε ο απόστολος Πέτρος σε ανταπόκριση ότι ο Κορνήλιος ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος. Οι Πράξεις 10:2 μας λέει ότι ο Κορνήλιος «προσευχόταν στο Θεό συχνά.»


Ο Θεός έκανε θαύματα μέσω προσευχών των άπιστων και σφόδρα αμαρτωλών, και δεν θα έκανε θαύματα μέσω των άπιστων μαθητών του, και του Ιούδα, που ο ίδιος ο Χριστός εξέλεξε;

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΣΜΑΣ: @ Έγραψα: "Το παράδειγμά σου, ΔΕΝ αποτελεί τον κανόνα, για να δεχτούμε ότι, επειδή ήταν άπιστος ο Ιούδας, αυτός ήταν ο λόγος να μη κάνει θαύματα, καθώς και άλλοι μαθητές ήταν άπιστοι, και έκαναν θαύματα. @

Και γω σου απάντησα πως αυτό που έγραψες είναι τελείως λάθος. Άπιστοι, δεν κάνουν θαύματα στο όνομα του Χριστού. Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο δεν έχει καμιά σχέση με την Ορθοδοξία. Η απιστία αχρηστεύει τα χαρίσματα του Θεού. Όταν οι μαθητές κλονίσθηκαν, όταν δείλιασαν, έχασαν το χάρισμα της θαυματουργίας. Ορθόδοξοι ιερείς τα λένε αυτά, όπως είδες από τις πηγές που παρέθεσα.

Ο Κορνήλιος δεν προσευχήθηκε στον αληθινό Θεό; Η ειδωλολάτρισσα δεν πίστεψε στη δύναμη του Ιησού;
Οι κάτοικοι της Νινευή σε ποιον Θεό προσευχήθηκαν; Η Άγαρ, ποιος Θεός πίστευε ότι είναι ο αληθινός Θεός που μπορεί να προστατέψει το γιο της;

Εσύ αυτά τα ερμηνεύεις ...“Ο Θεός έκανε θαύματα μέσω προσευχών των άπιστων και σφόδρα αμαρτωλών”;

Δηλαδή, τo ότι ο Χριστός εισάκουσε τον ληστή και τον πήρε μαζί του στον παράδεισο, πώς το ερμηνεύεις; Ότι ...“Οι άπιστοι και σφόδρα αμαρτωλοί πάνε στον Παράδεισο”;

Filos.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Filos, η τακτική σου να επιλέγεις φράσεις ή λέξεις, και να τις ερμηνεύεις όπως εσύ θέλεις, δεν σου προσφέρει βοήθεια στο θέμα για το οποίο συζητάμε, μάλλον, σε εκθέτει στους αναγνώστες.

Ο Θεός εισακούει προσευχές άπιστων ανθρώπων, και κάνει θαύματα δεχόμενος τις προσευχές τους. Οι άπιστοι με καλή διάθεση καρδιάς, και ειλικρίνεια, καθώς και οι ειδωλολάτρες, κάποιες στιγμές της ζωής τους, ίσως να προσευχηθούν στον «άγνωστο θεό», και τότε ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, και κάνει έλεος. Αυτό το διακρίνουμε από το περιστατικό με τον απόστολο Παύλο, που αναγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων:

« Διότι ενώ διηρχόμην και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρον και βωμόν, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον, Αγνώστω Θεώ. Εκείνον λοιπόν, τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Πράξεις 17:23.»

Ο Θεός δέχεται τις προσευχές των ειδωλολατρών, και των άπιστων, οι οποίοι ΔΕΝ προσεύχονται σε είδωλα, αλλά στον Θεό που ΔΕΝ γνωρίζουν.
Έτσι, οι μαθητές, όπως και ο Ιούδας δεν πίστευαν, ή πίστευαν μερικοί σε κάποιο βαθμό. Η πίστη δεν είναι άσπρο-μαύρο, η πίστη είναι ανάλογη με το πόσο ο κάθε άνθρωπος πιστεύει.
Η πίστη ενεργεί μέσα από την ευλογία του Θεού, και από το θέλημα του Θεού, και όχι ξεκομμένη από μόνη της. Ο πονηρός είναι πιστός, και όχι μόνο πιστός, αλλά και αυτόπτης γνώστης. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτός από τον Θεό, όπως αποδεκτοί δεν είναι οι Σταυρωτές του Χριστού.

«Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον• Τι κάμνομεν, διότι ούτος ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει. Κατά Ιωάννη 11:47»

Ο Θεός δεν μπαίνει σε καλούπια, και ούτε περιορίζεται, και αμέσως μετά, εντός του συνεδρίου των «ΠΙΣΤΩΝ» Σταυρωτών του Υιού Του, επιτρέπει από έναν ο οποίος ήταν εκείνο το έτος αρχιερέας, να προφητεύσει. Ένας αντίχριστος προφήτευσε, επειδή ήταν αρχιερέας, προφήτευσε αυτός που δίωκε τον Υιό Του Θεού.
Έτσι λοιπόν, ο Χριστός διάλεξε άπιστους, και μέσα σε αυτούς και τον Ιούδα, και τους έδωσε την δύναμη να κάνουν θαύματα. Αν δεν διάλεγε άπιστους, και τους έκανε πιστούς, τότε θα παρέμβαινε στην ελευθερία του ανθρώπου, και θα δημιουργούσε μια στρατιά πιστών ρομπότ.

Κάτι σαν αυτό που φτιάχνει η εταιρία Σκοπιά. Ο Χριστός διάλεξε άπιστους, γνώριζε ποιους διάλεγε, και γνώριζε σε ποιους έδινε την δύναμη να κάνουν θαύματα. Αυτό φανερώνει όλη η πολιτεία Του Θεού με τον άνθρωπο, μέσα στην Αγία Γραφή στο διάβα της ιστορίας, μέχρι σήμερα. Σήμερα ο Χριστός κάνει θαύματα μέσω αμαρτωλών ανθρώπων, τους οποίους αγιάζει προς δόξα του ονόματός Του. Ώστε λοιπόν, η πίστη από μόνη της δεν κάνει κανένα θαύμα, αν δεν βρίσκεται σε συνδυασμό με το θέλημα Του Κυρίου. Ο Θεός κάνει θαύματα με όποιον τρόπο Αυτός θέλει, και όχι μόνο με ανθρώπους, αλλά και μέσω της άψυχης ύλης.
Τι ήταν πιο εύκολο, να κάνει θαύματα ο Ιούδας ή το μαντήλι των αποστόλων, και η σκιά του Πέτρου; Ο Θεός δεν μπορεί να περιχαρακωθεί σε κανένα ανθρώπινο πλαίσιο.

«Έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και κραββάτων, διά να επισκιάση καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τινά εξ αυτών. 16 Συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Πράξεις 5:15.»

«Και ο Θεός έκαμνε διά των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδήλια ή περιζώματα και έφευγον απ' αυτών αι ασθένειαι, και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο απ' αυτών.
Πράξεις 19:11,12»

Ναι, ο Χριστός εισάκουσε τον ληστή, και κάθε έναν από εμάς τους «ληστές», και σφόδρα αμαρτωλούς, και όταν μετανοήσουμε ειλικρινά, και επιστρέψουμε σε Αυτόν, τότε μας αγκαλιάζει, και μας σώζει, δια της θυσίας Του στον Τίμιο Σταυρό.

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΣΜΑΣ: @ Έτσι λοιπόν, ο Χριστός διάλεξε άπιστους, και μέσα σε αυτούς και τον Ιούδα, και τους έδωσε την δύναμη να κάνουν θαύματα. @

Φίλε μου, κάνεις τρομερό λάθος. Είσαι απίστευτα πλανεμένος. Η εξουσία θαυματουργίας που παραχωρεί ο Θεός δεν είναι σαν το μαγικό ραβδάκι του Χάρυ Πότερ (κάνει τα μαγικά του, άσχετα ποιος το κρατάει αρκεί να πει σωστά τα ξόρκια).
Ο ορθόδοξος ιερέας Μελέτιος Βαδραχάνης, το λέει καθαρά: «Πόσο μεγάλη η δύναμη της απιστίας και της ακηδίας! Εμποδίζει να ενεργήσει η θεία χάρις, η δύναμη του Θεού. Και το χειρότερο, αχρηστεύει τα χαρίσματα του Θεού».
Μπορώ να σου παραθέσω δεκάδες πηγές όπου ορθόδοξοι υποστηρίζουν το αντίθετο από αυτό που λες Κοσμά.

@ Τι ήταν πιο εύκολο, να κάνει θαύματα ο Ιούδας ή το μαντήλι των αποστόλων, και η σκιά του Πέτρου; Ο Θεός δεν μπορεί να περιχαρακωθεί σε κανένα ανθρώπινο πλαίσιο. @

Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις ότι το θαύμα το κάνει το μαντήλι ή η σκιά!!!
Αναρωτήσου το εξής απλό: Αν ένας άπιστος ανάπηρος, ακουμπούσε άθελά του και εντελώς τυχαία το μαντήλι, θα θεραπευόταν;

Filos.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Filos: ___Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις ότι το θαύμα το κάνει το μαντήλι ή η σκιά!!!
Αναρωτήσου το εξής απλό: Αν ένας άπιστος ανάπηρος, ακουμπούσε άθελά του και εντελώς τυχαία το μαντήλι, θα θεραπευόταν;

25 Απριλίου 2013 - 8:27 μ.μ.


Θα μου επιτρέψεις να σέβομαι περισσότερο από κάθε άποψη ανθρώπου, την άποψη της Αγίας Γραφής.
Κατά τα γραφόμενα στην Αγία Γραφή, ΝΑΙ γίνονται θαύματα χωρίς να πιστεύει κάποιος, και όχι μόνο χωρίς να πιστεύει, αλλά, και χωρίς να το γνωρίζει, μόνο και μόνο αγγίζοντας την ύλη. Με αυτό τον τρόπο, δεν γίνεται μόνο κάποιο απλό θαύμα, γίνεται ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΥ !!!

Θέλεις να στο αποδείξω; Πολύ ευχαρίστως!

"Και ενώ έθαπτον άνθρωπον τινά, ιδού, είδον τάγμα· και έρριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισσαιέ· και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα οστά του Ελισσαιέ, ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού."

Β' Βασιλέων 13:21.

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει. Να θέσω το ερώτημα λίγο διαφορετικά μήπως και καταλάβεις:

Στην περίπτωση των οστών του Ελισσαίου για παράδειγμα, αν εκτός από τον άνθρωπο που αναφέρεις, συνέχιζαν να τοποθετούν πάνω σ' αυτά κάθε νεκρό, θα είχαμε εκατομμύρια αναστάσεις μέχρι σήμερα;


Με τα λείψανα της Ορθοδοξίας, έχουμε θαύμα σε κάθε περίπτωση που κάποιος τα προσεγγίζει, πιστός άπιστος, περίεργος, κλπ.

Filos.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Filos, οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν τα σχόλια, και να καταλάβουν.
Οι αναγνώστες είναι έξυπνοι, και θα καταλάβουν.
Όσο για εσένα, έχω να κάνω το εξής, (τελευταίο), σχόλιο:

___Η βλακεία είναι ανίκητη.___


Ανώνυμος είπε...

Σ' αυτό δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι νίκησα.

Filos.

Ανώνυμος είπε...

«Ο Ιούδας αρχικά πρέπει να ήταν καλός. Όπως και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, εγκατέλειψε κι αυτός για τον Μεσσία και συγγενείς και δουλειά. Σίγουρα θα υπέμεινε ταλαιπωρίες κατά τις πεζοπορίες των τριών χρόνων της δημόσιας δράσης του Χριστού. Ο Χριστός έστελνε κατά τις περιοδείες Του σε χωριά και πόλεις μαθητές Του για να προετοιμάσουν τους ανθρώπους. Οι μαθητές τότε, μαζί και ο Ιούδας, κήρυτταν για τον Μεσσία που ήλθε, κι επιβεβαίωναν τα λόγια τους με θαύματα (Ματθ. 10,1-8). Ο Ιούδας τιμήθηκε ιδιαίτερα από το Χριστό με το να κρατάει το κοινό ταμείο. Απ’ αυτό ψώνιζε και έδινε χρήματα για φιλανθρωπία σε πτωχούς (Ιωάν. 13,29). Όταν ο Χριστός ξεκίνησε από τη Γαλιλαία προς την Ιουδαία για να θυσιασθεί, Τον ακολούθησε και ο Ιούδας ακούγοντας τα λόγια του συμμαθητή του Θωμά: «Ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί Του» (Ιωάν. 11,16).
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει πως ο Ιούδας είχε ήδη το πάθος της φιλαργυρίας (12,6). Φαίνεται πως υπέπεσε στο πάθος αυτό και οδηγήθηκε στην απιστία προς το Χριστό
[“Ο Ιούδας” π. Μαξίμου Ι. Μ. Παραμυθίας Ρόδου.]


«Σκεύος οστράκινον ην ο Παύλος, αλλ’ εγένετο χρυσούν. Σκεύος χρυσούν ην ο Ιούδας, αλλ’ εγένετο αστράκινον.»

Κάποιοι θέλουν να πιστεύουν πως ο Ιούδας ήταν εξ αρχής άπιστος και εν τούτοις έλαβε χαρίσματα θαυματουργίας αφού ήταν εις εκ των δώδεκα στους οποίους εδόθη η εξουσία. Τους βολεύει η εξουσία και μόνο, να είναι αρκετή ώστε άπιστοι όπως ο Ιούδας ...δαίμονας απελαύνειν, τυφλωθέντας οφθαλμούς ανοίγειν, λεπρών τα σώματα καθαίρειν, νεκρούς εγείρειν, διαλελυμένα μέλη σφίγγειν.
Τους βολεύει, “αναξίοις ανθρώποις” χαρίσματα να δίδονται.
Τους βολεύει, άπιστοι να τελούν ιερά μυστήρια απλά και μόνο επειδή τους δώθηκε η εξουσία, διά της επιθέσεως χειρών. Μόνο και μόνο επειδή απέκτησαν το ιερατικό αξίωμα. Όντως βολικό, δεν έχει σημασία αν ο ιερέας είναι άπιστος απατεώνας, παιδόφιλος. Είναι ιερέας. Αρκεί η ιερατική εξουσία, ώστε τα μυστήρια όντως να τελούνται, ακόμη κι αυτό της θείας ευχαριστίας.


«ο διάβολος αγαθός ην προ τούτου, ραθυμήσας δε και απογνούς έπεσεν εις τοσαύτην κακίαν.
Ο Παύλος βλάσφημος ην, και διώκτης και υβριστής, επειδή δε εσπούδασε, ουκ απέγνω, και ανέστη και των αγγέλων γέγονεν ίσος.
Ο δε Ιούδας απόστολος ην, αλλά ραθυμήσας γέγονε προδότης.»
[Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος περί μετανοίας Ομιλία Α’ β’]

Ο διάβολος ΗΤΑΝ αγαθός και ΕΓΙΝΕ κακός.
Ο Παύλος ΗΤΑΝ βλάσφημος και ΕΓΙΝΕ ίσος των αγγέλων.
Ο Ιούδας ΗΤΑΝ απόστολος και ΕΓΙΝΕ προδότης.

Ο Παύλος ΗΤΑΝ σκεύος οστράκινον και ΕΓΙΝΕ σκεύος χρυσούν.
Ο Ιούδας ΗΤΑΝ σκεύος χρυσούν και ΕΓΙΝΕ σκεύος οστράκινον.

Filos.

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

MOY KANEI ENTYPOSH ... ALLO ZHTOYN OI EROTHSEIS KAI ALLO DINOYN OI APANTHSEIS. ENO H SYZHTHSH EINAI THRHSKEYTIKH PAIRNEI XREIA DIPLOMATIAS KAI GINETAI POLITIKH. LYPAMAI ALLA DEN BLEPO NA GINETAI PROSPATHEIA ANTIKEIMENIKHS ENHMEROSHS ALLA POLEMOS ENTYPOSEON. ANAMENO KALYTERH PLEYSH.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Έλληνα της Ολλανδίας, ο άνθρωπος αυτός σχολιάζει για να βγάλει το συμπέρασμα που αυτός θέλει.
Βλέπεις πόσο άρρωστο μυαλό έχει;
Ήθελε να αποδείξει ότι οι Ιερείς ΚΑΚΩΣ έχουν εξουσία εκ' της αποστολικής διαδοχής, και ΚΑΚΩΣ τελούν τα μυστήρια.
Βλέπεις πόσο πονηρό, και άρρωστο μυαλό έχει;
Εκεί ήθελε να την φτάσει την συζήτηση εξ'αρχής.
Ας του απαντήσει κάποιος Θεολόγος, ή Ιερέας.
Οι απαντήσεις οι δικές μου ήταν σαφέστατες, τώρα που έβγαλε την μάσκα ο πονηρός, και το έφτασε το θέμα εκεί που ήθελε, ότι δεν υπάρχει Ιεροσύνη στους Ιερείς, τώρα ας του απαντήσουν οι πιο αρμόδιοι από μένα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω ποιος έχει άρρωστο μυαλό, εγώ ή αυτός που πιστεύει ότι ένας ιερέας μπορεί να έχει το χάρισμα της ιεροσύνης και να τελεί μυστήρια, ενώ είναι άπιστος, απατεώνας ή παιδόφιλος, μόνο και μόνο επειδή κάποτε χειροτονήθηκε.

Η ιεροσύνη είναι και αυτή χάρισμα, χαρισματική εξουσία, που καθιστά τον χειροτονημένο, λειτουργό των αγίων μυστηρίων της εκκλησίας και του παρέχει την εξουσία του δέσμει και λύειν. Ως χάρισμα, ακυρώνεται με την απιστία.

«Ανάξιον αγγείον, επουράνιον μύρον βαστάζειν ου δύναται» έλεγε ο Χρυσότομος και «ουκ ευδοκεί ο Θεός εν τοις αλαζονικώς κεχειροτονημένους».

Αυτοί που υποστηρίζουν πως ο Ιούδας ως άπιστος και προετοιμάζοντας την προδοσία τελούσε θαύματα, αποσκοπούν στη “νομιμοποίηση” και στην αποδοχή ως έγκυρης της ιεροσύνης άπιστων και απατεώνων ιερέων.

Filos.

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

Ο εν τω ελαχίστω πιστός και εν τω πολλώ πιστός είναι, και ο εν τω ελαχίστω άδικος και εν τω πολλώ άδικος είναι.
Κατά Λουκά 16:10.

Δεν υπάρχει άξιος Ιερέας, δίχως την αποστολική διαδοχή δια της χειροτονίας.
Ο πιο "άγιος" άνθρωπος επί της γης, αν ΔΕΝ χειροτονηθεί κανονικώς από τους έχοντας την αποστολική διαδοχή, τότε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ να τελέσει οποιοδήποτε μυστήριο υπόκειται υπό της Ιεροσύνης.

Η Θεία Οικονομία επιτρέπει σε ανθρώπους να Ιερουργούν, οι άνθρωποι δίχως την Θεία Χάρη, είμαστε βρωμεροί και τρισάθλιοι, ΟΛΟΙ.
Ο πιο αμαρτωλός Ιερέας, αν έχει χειροτονηθεί κανονικώς, έχει την εξουσία υπό Του Κυρίου, να τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, και άπαντες οι Ορθόδοξοι τον δεχόμαστε.

Κακώς σας επιτρέπουν κάθε χρόνο, αυτές τις άγιες μέρες, να προκαλείτε το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών, με τοιαύτας βλασφημίες κατά της Εκκλησίας Του Κυρίου, που αγόρασε δια του Παναγίου αίματος Αυτού. Κρίμα! Ουδείς Ιερέας δεν δύναται να σας αντιμετωπίσει;

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΣΜΑΣ: @ Ο πιο αμαρτωλός Ιερέας, αν έχει χειροτονηθεί κανονικώς, έχει την εξουσία υπό Του Κυρίου, να τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας, και άπαντες οι Ορθόδοξοι τον δεχόμαστε. @


Ο παιδόφιλος ιερέας που ασελγούσε συστηματικά σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών κι ενός μεγαλύτερου με διανοητικά προβλήματα, αφού είχε χειροτονηθεί κανονικώς, τα μυστήρια που τελούσε ήταν έγκυρα και εσείς τον δεχόσαστε (ως ιερέα). Ενδιαφέρουσα άποψη.
Ο Ιησούς κατά τον Χρυσόστομο αφαίρεσε τη χάρη της θαυματουργίας από τον Ιούδα, ένεκα της προδοσίας: «Ασπάζομαι σε Ιούδα, ουχ ίνα αγάπην δωρήσομαι, ην απεβάλου, αλλ’ ίνα κενώσω την χάριν, ην δεδωκά σοι».
Λες να αφήνει τη χάρη Του σ’ έναν άπιστο, πόσο μάλλον παιδόφιλο;

Filos.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Filos.
24 Απριλίου 2013 - 1:28 π.μ.


Με ευχαριστει που συμφωνουμε στο οτι...
ο Ιουδας ο Ισκαριωτης,
ων κλεφτης...
ων ανομος...
ων εργατης της ανομιας...
δεν ειναι δυνατον να εκανε θαυματα...!!!
Αυτο μου δειχνει οτι εχεις Συνειδηση Ιησου Χριστου...!!!
Αντιθετως,οσοι ειναι εσκοτισμενοι στο νου,και μακρυα της Αληθειας,ισχυριζονται το αντιθετο...
τους οποιους δεν τους...
``στελνω στην κολαση``
θελω να σωθουν...
και γι`αυτο,ευχομαι να ρωτησουν Τον Ιησου Χριστο να τους φωτισει,για να δουν Την Αληθεια...!!!

Φιλε συνομιλητη
Σου ειχα γραψει...
``Δεν το βλεπεις πιο ταιριαστο,να θελησε Ο Θεος,την διακονια της προδοσιας να την λαβει,ενας υιος του διαβολου,ο οποιος εκ πεποιθησεως προτιμα να πεθανει,παρα να ζησει αιωνια με Τον Αγαθο Θεο,ων υιος της απωλειας???``

μου απαντησες...
``Μα ένας “υιός του διαβόλου” την έλαβε. Έγινε όμως υιός του διαβόλου, καθ’ οδόν, κάπου στα μέσα της σταδιοδρομίας του ως απόστολος.
Ο Σατανάς προσπάθησε να προσηλυτίσει τον ίδιο τον Ιησού. Λες να δυσκολεύτηκε πολύ να κερδίσει έναν πιστό μαθητή αλλά ολίγον φιλάργυρο και να τον μετατρέψει σε άπληστο και προδότη;

Φιλε συνομιλητη
Ο σατανας δεν ειχε καμμια πιθανοτητα να νικησει Τον Ιησου Χριστο με τους πειρασμους που εκανε...!!!
στον σατανα επετραπει να πειραξει Τον Ιησου Χριστο...
για να δειξει Ο Ιησους Χριστος την Νικη Του επι των πειρασμων του διαβολου...
και να ενδυναμωνονται οι πιστοι Του,μαθαινοντας περι της Νικης Του αυτης...!!!


Φιλε συνομιλητη
Δεν θα αμφιβαλλω οτι ο διαβολος επιχειρουσε να σκανδαλισει τους μαθητες...!!!
Σκεψου ομως...
ποσο λογικο και πιθανο ειναι...
τον κατ`εσε,πριν,πιστο Ιουδα...
στην συνεχεια ο διαβολος να τον εκανε τεκνο δικο του...
και να τον δολιευσε σε τετοιο βαθμο...
ωστε να τον κανει να προδωσει...
δεδομενου,οτι ηταν μαλλον λογικο επακολουθο...
η προδοσια να σημαινε...
συλληψη και στην συνεχεια θανατωση Του Ιησου Χριστου...!!!

Επισης φιλε συνομιλητη
εχε παλι υπ`οψιν σου...
και σκεψου οτι...
αν ο Ιουδας ηταν πριν πιστος...
τοτε θα επρεπε να ισχυουν τα εξης για αυτον...
οτι ηταν ανθρωπος Του Πατερα Θεου...
οτι φυλαττε Τον Λογο Του Ιησου Χριστο...
αυτο παλι συνεπαγεται...
οτι αγαπουσε Τον Ιησου Χριστο...
οτι τον φυλαττε Ο Ιησους Χριστος...
(τον φυλαττε για να μην απωλεσθει)

και ενω θα ισχυαν ολα τα παραπανω...
τελικα ο διαβολος,να καταφερε να μετετρεψει τον Ιουδα σε τεκνο δικο του...!!!
Σου φαινεται λογικο και πιθανο ολο το παραπανω???!!!
Εμενα δεν μου φαινεται λογικο και πιθανο αυτο...
εχω την γνωμη,οτι ο Ιουδας ηταν εξ`αρχης τεκνο του διαβολου,υιος της απωλειας...!!!

Φιλε συνομιλητη
σου ειχα γραψει...
`` Και Ο Βοσκος Ιησους Χριστος,το δικο Του προβατο,το φυλαττει,ωστε ο εχθρος να μην μπορεσει να το οδηγησει στην οδο του θανατου,της απωλειας...!!!``

Μου απαντησες...
``Οι πρωτόπλαστοι δεν ήταν δικά του πρόβατα;
Ο ίδιος ο σατάν Εωσφόρος δεν ήταν δικό του πρόβατο;
Αυτούς γιατί τους άφησε να οδηγηθούν στην οδό του θανάτου, στην οδό της απώλειας;``

Φιλε συνομιλητη
Οι πρωτοπλαστοι δεν ηταν προβατα Του Θεου,κατα την εννοια που το εννοει Ο Ιησους Χριστος...!!!
Οι πρωτοπλαστοι ηταν τροπον τινα προβατα Του Θεου,μονο ως δημιουργημενα πλασματα Του Θεου...
ηταν τροπον τινα ``αγουρα προβατα``,
που δεν ηταν αξια να ονομαζονται προβατα καθ`Εαυτου Του Θεου...!!!
Προβατα Του Πατερα,εννοουσε Ο Ιησους Χριστος ...
τους ανθρωπους τους οποιους Του εδωσε Ο Πατερας....
οι οποιοι,ειχαν πιστη Στον Θεο και Στον Λογου Του Θεου,Τον δοθεντα δια των προφητων...
ηταν αυξημενοι εις Την Αληθεια (οσο ηταν αυξημενος εκαστος)
και τους ευχαριστουσε αυτο...
και ηταν σχετικα
(οχι οτι ηταν αναμαρτητοι)
καθαροι στην καρδια και στην συνειδηση...!!!

Φιλε συνομιλητη
ο διαβολος δεν ηταν ποτε ``προβατο`` Του Θεου...!!!
ο διαβολος,μας μαρτυρει Η Γραφη οτι απο αρχης αμαρτανει και δεν μενει Στην Αληθεια...!!!vasilis123 είπε...

Συνομιλητη
«Ξεμπερδεμένος»
24 Απριλίου 2013 - 6:42 π.μ.


Μου εγραψες...
``Ειλικρινά πρέπει να ντρέπεσαι έτσι που διαστρεβλώνεις την Γραφή. Πρέπει σοβαρά να σκεφτείς μήπως είσαι και εσύ ένας εργάτης της ανομίας.``

Μωρε και ασυνετε,που τολμας να μου λες οτι πρεπει να ντρεπομαι,και οτι δηθεν διαστρεβλωνω Την Γραφη...!!!
Εισαι αξιολυπητος γιατι δεν καταλαβαινεις,οτι ο πονηρος σε εχει καταστησει εσκοτισμενο στον νου...
σε καταντησε να πιστευεις,και να ισχυριζεσαι οτι...
ο υιος της απωλειας ανθρωπος...
ο υιος του διαβολου ανθρωπος...
ο ανομος ανθρωπος...
ο εργατης της ανομιας ανθρωπος...
ειναι δυνατον να ειναι και εργατης Του Ιησου Χριστου...!!!

Και ψαχνεις εδαφια,εσυ τυφλε και πλανημενε ανθρωπε,ταχα για να αποδειξεις οτι ειναι δυνατον να αληθευει ο ισχυρισμος σου...!!!
Κανονικα δεν επρεπε καθολου να κανω διαλογο μαζι σου,γιατι υποστηριζεις κατι που ειναι ολοφανερα ψευδος και διεστραμμενο...!!!
Ενας πιστος ανθρωπος στον Ιησου Χριστο,που εχει εστω και μια μικρη εν Ιησου Χριστω Συνειδηση...
αμεσως και ευκολα απορριπτει το σκεπτικο οτι ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος να εχει για εργατη Του εναν ανθρωπο του διαβολου,υιο της ανομιας...!!!
Μακαρι να μετανοησεις και να ζητησεις Φως απο Τον Ιησου Χριστο...!!!
Γιατι κινδυνευεις να εχεις το ιδιο τελος με εκεινους στους οποιους Ο Ιησους Χριστος θα τους πει...
Ματθαιος 7.23
23 Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.

Και σε ρωτω εσενα μωρε και ασυνετε,που μου λες οτι πρεπει να ντρεπομαι,και οτι διαστρεβλωνω Την Γραφη...

Αυτους τους εργατες της ανομιας,στους οποιους Ο Ιησους Χριστος θα τους πει...

``ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν``

τους οποιους...
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΓΝΩΡΙΣΕ...
ειναι ποτε δυνατον...
να τους χρησιμοποιησε για να κανει θαυματα μαζι τους???!!!
Ανθρωπους,που Ο Ιησους Χριστος δεν θελει να τους γνωριζει...
ειναι δυνατον να τους εχει για εργατες Του???!!!

Ποσο τυφλος μπορει να εισαι ωστε να πιστευεις κατι τετοιο???!!!Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, έδειξες το πραγματικό σου πρόσωπο, που κάλυπτες δήθεν πίσω από το προσωπείο της αγάπης.
Αντί να απαντήσεις στα επιχειρήματά μου, έσταξες χολή.
Πως θα μπορούσες άλλωστε να φερθείς διαφορετικά, αφού θεωρείς εργάτη του Θεού τον Καιάφα, ο οποίος με δόλο συνέλαβε τον Χριστό, χρησιμοποίησε ψευδομάρτυρες για την καταδίκη του και τον παρέδωσε να πεθάνει με τον επώδυνο θάνατο του Σταυρού.
Εύχομαι ο Θεός να σε φωτίσει και να βγεις από τον δρόμο του διαβόλου.
Και κάτι ακόμα. Διάβασε και λίγο την Αγία Γραφή, δεν θα σου κάνει κακό.

Ο "Ξεμπερδεμένος"

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

GIATI STHNOYME STON TOIXO THN IEROSYNH KAI TO XRISMA TOYS KOITAZONTAS KONTOFTHALMA TIS ADYNAMIES TINON IEREON POY KAKOS KANOYN OTI ASXHMO KANOYN XORIS NA EPISHMANTHEI OTI TO KANOYN SE PROSOPIKES STIGMES OI OPOIES EINAI AYSTHRA ANTHROPINES KAI KAMIA SXESH DEN EXOYN ME THN EKKLHSIASTIKH YPHRESIA TOYS KAI TA LEITOYRGIKA TOYS KATHIKONTA....EOS OTOY KATHAIRETHEI O IEREAS TO XRISMA EPIBALEI THN APODOXH TOY...STHN PERIPTOSH ENOS KATAXRASTH KYBERNHTH H ENOS TYRANNIKOY BASILIA MEXRI NA KATHAIRETHEI OI DIATAGES TOY DEN EINAI APODEKTES XORIS SXOLIA. ETSI DEN APAITEI H DHMOKRATIA APO TOYS EKLOGEIS APOLYTH YPAKOH STON EKLEGMENO KLEFTH MEXRI THS APOPOMPHS TOY.SAS ARESOYN BLEPO TA DYO METRA KAI TA DYO STATHMA.......GRHGORA STHN PYTHIA.!

vasilis123 είπε...

Συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"

Δεν εβγαλα χολη...ουτε σε μισω...και ουτε σε ``στελνω στην κολαση``...!!!
Ευχομαι να σωθεις...!!!
Μου ειπες οτι πρεπει να ντρεπομαι,και οτι διαστρεβλωνω Την Γραφη...!!!
Σου απαντησα λοιπον,καταλληλως,για να μην θεωρεις τον εαυτο σου,οτι μιλας δικαια...και προπαντων...
για να μην επαναπαυθεις στην διεστραμμενη διδασκαλια την οποια ισχυριζεσαι...!!!

Περι του Καιαφα...λεει Η Γραφη...

Ιωαννη 11.47-52
47 Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον· Τι κάμνομεν, διότι ούτος ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει.
48 Εάν αφήσωμεν αυτόν ούτω, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν, και θέλουσιν ελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπον ημών και το έθνος.
49 Εις δε τις εξ αυτών, ο Καϊάφας, όστις ήτο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς· Σεις δεν εξεύρετε τίποτε,
50 ουδέ συλλογίζεσθε ότι μας συμφέρει να αποθάνη εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μη απολεσθή όλον το έθνος.
51 Τούτο δε αφ' εαυτού δεν είπεν, αλλ' αρχιερεύς ων του ενιαυτού εκείνου προεφήτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς να αποθάνη υπέρ του έθνους,
52 και ουχί μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και διά να συνάξη εις εν τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα.


Ειναι σφαλμα να θεωρεις ``σωνει και καλα`` τον Καιαφα,οτι ειναι τεκνο του διαβολου,εργατης της ανομιας...!!!
Ο Καιαφας ηταν ιερεας Του Θεου κατα Την Παλαια Διαθηκη...
Συμφωνα με το αξιωμα αυτο...Ο Θεος τον χρησιμοποιησε στον καταλληλο χρονο...να πει αυτο που ειπε...!!!
Την εποχη εκεινη,υπηρχαν φαρισαιοι, οι οποιοι ηταν τεκνα του διαβολου,και μισουσαν Τον Ιησου Χριστο,γιατι ηταν κηρυκας του Αγαθου και της Δικαιοσυνης...!!!
Ο ανθρωπος του διαβολου,εχων την ψυχολογια του πατερα του διαβολου,εχει μεσα του το κακο,την αδικια,την πονηρια,και αμεσως καταλαβαινε οτι Ο Ιησους Χριστος ηταν κηρυκας ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ...γι`αυτο και τον μισουσαν...και ηθελαν να τον εξοντωσουν...!!!
ΒΑΛΤΟ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΟΜΩΣ...
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ...!!!
Γιατι πολλοι εξ`αυτων,αργοτερα...
πιστεψαν Στον Ιησου Χριστο δια της μαρτυριας των αποστολων...!!!

Πράξεις Αποστόλων 6:7 Και ο λόγος του Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστιν.

Ηταν αναγκη να γινει κατα μερος τυφλωση στους αρχοντες του Ισραηλ,και να μην γνωρισουν κατ`αρχας...
οτι Ο Ιησους,ηταν Ο Υιος και Ο Χριστος Του Θεου...!!!
Σκεψου να ηξεραν οτι ηταν Ο Υιος Του Θεου...και να επρεπε να τον σταυρωσουν κιολας...!!!

Ρωμαίους 11:25 Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....
vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ


Συνομιλητη
"Ξεμπερδεμένος"

Πραξεις 3.12-18
12 Ιδών δε ο Πέτρος, απεκρίθη προς τον λαόν· Άνδρες Ισραηλίται, τι θαυμάζετε διά τούτο, ή τι ατενίζετε εις ημάς, ως εάν εκάμομεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβείας να περιπατή αυτός;
13 Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδώκατε και ηρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύση αυτόν.
14 Σεις όμως τον άγιον και δίκαιον ηρνήθητε, και εζητήσατε άνδρα φονέα να χαρισθή εις εσάς,
15 τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, του οποίου ημείς είμεθα μάρτυρες.
16 Και διά της εις το όνομα αυτού πίστεως τούτον, τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστις η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων υμών.
17 Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας·
18 ο δε Θεός όσα προείπε διά στόματος πάντων των προφητών αυτού ότι ο Χριστός έμελλε να πάθη, εξεπλήρωσεν ούτω.

Ο αποστολος Παυλος ,πριν πιστεψει,ηταν και αυτος φαρισαιος...και διωκτης των μαθητων Του Ιησου Χριστου...
ηταν ταχα,εργατης της ανομιας,και υιος του διαβολου ο αποστολος Παυλος οταν κακοποιουσε τους χριστιανους???
Οχι...!!!
Ηταν ζηλωτης Του Θεου,και νομιζε οτι υπηρετουσε Τον Θεο καταδιωκοντας τους πιστους,αλλα ηταν πλανημενος...!!!

Πραξεις 22.3-4
3. Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεγεννημένος εν Ταρσώ της Κιλικίας, ανατεθραμμένος δε εν τη πόλει ταύτη παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβειαν του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτής ων του Θεού, καθώς πάντες σεις είσθε σήμερον·
4. όστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδρας τε και γυναίκας,

Τιμοθεο Α 1.12-13
12. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ,
13. τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν· ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία,

ΚΟΣΜΑΣ είπε...

[Ο Ιησούς κατά τον Χρυσόστομο αφαίρεσε τη χάρη της θαυματουργίας από τον Ιούδα, ένεκα της προδοσίας: «Ασπάζομαι σε Ιούδα, ουχ ίνα αγάπην δωρήσομαι, ην απεβάλου, αλλʼ ίνα κενώσω την χάριν, ην δεδωκά σοι».
28 Απριλίου 2013 - 7:27 μ.μ. Filos]


Άρα, εφόσον την αφαίρεσε, αυτό σημαίνει ότι προτού την αφαιρέσει, είχε την χάρη της θαυματουργίας ο Ιούδας.
Χαίρομαι που το παραδέχεσαι πως ο Ιούδας έκανε θαύματα.
Βρίσκεσαι σε καλό δρόμο Filos!

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123 αποφεύγεις να απαντήσεις σ’ αυτά που σε ρωτάω, αγνοώντας την Γραφή και κατασκευάζοντας δικά σου σενάρια.

Η Γραφή λέει για τον Καϊάφα (τα οποία χωρία ή εντέχνως τα αποσιωπείς ή δεν τα γνωρίζεις):


«Τότε μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στο ανάκτορο του αρχιερέως που ονομάζετο Καϊάφας και αποφάσισαν να τον συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον σκοτώσουν» Ματθαίος 26:3 – 5.

Συνεπώς ο Καϊάφας που θέλει να συλλάβει τον Χριστό με δόλο και να τον σκοτώσει είναι εργάτης του Θεού ή της ανομίας;

«Τότε ένας από τους 12 ο ονομαζόμενος Ιούδας ο Ισκαριώτης, πήγε στους αρχιερείς και είπε: Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω; Αυτοί δε του εζύγισαν τριάντα αργύρια» Ματθαίος 26:14 – 16.

Συνεπώς ο Καϊάφας που δίνει μαζί με τους άλλους αρχιερείς τριάντα αργύρια για προδοσία είναι εργάτης του Θεού ή της ανομίας;

Στο Ματθαίο 26: 59 – 68, ο Καϊάφας μαζί με τους άλλους αρχιερείς χρησιμοποιεί ψευδομάρτυρες, σκίζει τα ρούχα του παίζοντας θέατρο από τάχα ιερή αγανάκτηση για τον Χριστό και τέλος τον καταδικάζει σε θάνατο. Όταν μάλιστα αρχίζουν να τον χτυπούν και να τον φτύνουν οι στρατιώτες, ενώ σαν αρχιερέας που ήταν θα μπορούσε να τους σταματήσει δεν κάνει απολύτως τίποτα.

Συνεπώς ο Καϊάφας που χρησιμοποιεί ψευδομάρτυρες, σκίζει τα ρούχα του παίζοντας θέατρο από τάχα ιερή αγανάκτηση για τον Χριστό τον καταδικάζει σε θάνατο και τέλος επιτρέπει στους στρατιώτες να τον χτυπούν και να τον φτύνουν είναι εργάτης του Θεού ή της ανομίας;

Ο Θεός τον χρησιμοποιεί όχι γιατί είναι δίκαιος όπως ισχυρίζεσαι, αλλά επειδή είναι αρχιερέας, όπως ακριβώς χρησιμοποίησε ο Χριστός του Ιούδα να κάνει θαύματα επειδή ήταν μαθητής του.

Η σύγκριση που κάνεις μεταξύ Παύλου και Καϊάφα είναι ατυχής. Πρώτον ο Παύλος μετανόησε (το γράφει και η Γραφή) ενώ ο Καϊάφας όχι. Εσύ συνέχεια με ρωτάς, για τον Ιούδα που γράφει αποκλειστικά γι’ αυτόν η Γραφή πως έκανε θαύματα.

Εμπρός λοιπόν φέρε μου χωρίο που να γράφει πως ο Καϊάφας μετανόησε και να το δεχτώ. Αλλά δυστυχώς πάλι στην φαντασία σου είναι.

Γιατί αν είχε μετανοιώσει και είχε γίνει Χριστιανός θα το έγραφαν οι Πράξεις των Αποστόλων, στις οποίες αναφέρεται ο Καϊάφας εκτός των Ευαγγελίων. Πιστεύεις πως θα άφηναν ανεκμετάλλευτο οι Χριστιανοί το γεγονός πως ένας αρχιερέας, και μάλιστα αυτός που είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Χριστό, είχε μετανοήσει και είχε γίνει Χριστιανός; Θα είχε βουίξει όλη η πλάση για το γεγονός αυτό. Μαζί με την μεταστροφή του Παύλου η μεταστροφή του Καϊάφα θα ήταν τα δύο κορυφαία γεγονότα για την πρώτη Χριστιανική κοινότητα και όχι μόνο.

Συνεπώς για μία άλλη φορά Vasilis 123 κατασκευάζεις σενάρια από το μυαλό σου.

Περιμένω λοιπόν το χωρίο που λέει πως ο Καϊάφας μετανόησε.

O “Ξεμπερδεμένος”

vasilis123 είπε...

Συνομιλητη
“Ξεμπερδεμένος”

Για να μην ξεχνιωμαστε,
επαναλαμβανω παλι,οτι ολος ο διαλογος μας διεξαγεται αναφορικα, με την εξης διαφωνια μας...
Οτι εσυ μεν,ισχυριζεσαι οτι ειναι δυνατον Ο Ιησους Χριστος,να χρησιμοποιει για εργατη Του ,ανθρωπο ο οποιος ειναι...
υιος της απωλειας,
υιος της ανομιας,
εργατης της ανομιας...!!!
Ενω εγω,διαφωνω καθετα σε αυτο,και ισχυριζομαι...
οτι τον υιο της απωλειας,τον υιο της ανομιας,τον εργατη της ανομιας,Ο Ιησους Χριστος,δεν ειναι δυνατον να τον εχει για δικο Του εργατη...!!!

Και επειδη σε βλεπω να επιμενεις,και να χρησιμοποιεις εδαφια απο Την Αγια Γραφη για στηριξεις τον ισχυρισμο σου...
και επειδη εγω σου εγραψα και σου ξαναεγραψα...
και εσυ παντα,κατι βρισκεις να λες...
και επειδη ετσι δεν θα εχουμε τελος...
αλλα ειναι δυνατον να γραφουμε για κανενα χρονο,
και ακρη δεν θα βρισκουμε...

Γι`αυτο,αποφασισα πλεον,να αρκεστω μονο στο εξης βασικο και τρανταχτο επιχειρημα...
και εσυ σκεψου το...
ρωτα Τον Ιησου Χριστο αν θελεις...
και ευχομαι να δεις Την Αληθεια...!!!

Στο ξαναθετω λοιπον...

Ματθαιος 7.23
23 Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.

Και σε ρωτω...

Αυτους τους εργατες της ανομιας,στους οποιους Ο Ιησους Χριστος θα τους πει...

``ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν``

τους οποιους...
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΓΝΩΡΙΣΕ...
ειναι ποτε δυνατον...
να τους χρησιμοποιησε για να κανει θαυματα μαζι τους???!!!
Ανθρωπους,που Ο Ιησους Χριστος δεν θελει να τους γνωριζει...
ειναι δυνατον να τους εχει για εργατες Του???!!!Υστερογραφο
Μην νομισεις οτι αποφευγω να σου απαντησω στα αλλα που εγραψες...!!!
Εχω να σου απαντησω...
πλην ομως,
προτιμω να μην σου απαντησω,
γιατι αφ`ενος μεν,σου εχω ηδη απαντησει...
αφ`εταιρου δε,προτιμω να σου θεσω το βασικο και πιο ισχυρο επιχειρημα το οποιο σου εξεθεσα παραπανω...!!!

Ανώνυμος είπε...

vasilis 123 @ ποσο λογικο και πιθανο ειναι...
τον κατ`εσε,πριν,πιστο Ιουδα...
στην συνεχεια ο διαβολος να τον εκανε τεκνο δικο του...
και να τον δολιευσε σε τετοιο βαθμο...
ωστε να τον κανει να προδωσει...
δεδομενου,οτι ηταν μαλλον λογικο επακολουθο...
η προδοσια να σημαινε...
συλληψη και στην συνεχεια θανατωση Του Ιησου Χριστου...!!!
@

Πολύ λογικό και πολύ πιθανό. Με την προϋπόθεση βέβαια πως ο Θεός αναγνωρίζει ελεύθερη βούληση στους ανθρώπους και δεν προκαθορίζει την οδό που θα ακολουθήσουν και το πού θα καταλήξουν.


vasilis 123 @ ο διαβολος δεν ηταν ποτε ``προβατο`` Του Θεου...!!!
ο διαβολος,μας μαρτυρει Η Γραφη οτι απο αρχης αμαρτανει και δεν μενει Στην Αληθεια...!!!
@

Aν ο διάβολος δεν ήταν ποτέ “πρόβατο” του Θεού, αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος δημιουργήθηκε κακός ή έστω με έμφυτη τάση προς το κακό, δηλαδή ο Θεός δημιούργησε το κακό.

Αν ο Θεός έδωσε δικαίωμα επιλογής στους πρωτόπλαστους κι αν άφησε τον Σατανά όχι μόνο να τους πλησιάσει αλλά και να τους κερδίσει, γιατί να μην άφησε και ο Ιησούς το Σατανά να πλησιάσει τον Ιούδα; Γιατί να μην άφησε τον Ιούδα να επιλέξει όπως επέλεξαν και οι πρωτόπλαστοι; Γιατί να μην έχει ο Ιούδας και ο κάθε άνθρωπος την ελεύθερη βούληση και την ελευθερία που είχαν οι πρωτόπλαστοι; Πότε και πώς αποφασίζει ο Θεός “Αυτοί είναι δικοί μου και θα παραμείνουν δικοί μου”; Γιατί δεν το έκανε αυτό με τους πρωτόπλαστους;

Λες ότι ο Παύλος ήταν πλανεμένος και αφού τελικά έγινε απόστολος δεν μπορεί να ήταν “εργάτης της ανομίας” και υιός της απώλειας.
Αφού λοιπόν ο Παύλος, εξ αρχής υιός του Θεού σύμφωνα με σένα, σε κάποια φάση της ζωής του υπήρξε άπιστος, κυνηγός κεφαλών και βασανιστής, γιατί δεν δέχεσαι και το αντίστροφο: ένας υιός της ανομίας και του διαβόλου, να υπήρξε για κάποιο χρονικό διάστημα πιστός μαθητής του Ιησού.
Και για να σε προλάβω, ο Παύλος, ναι μεν ήταν αφοσιωμένος στην εφαρμογή του Νόμου και ζηλωτής του Θεού των Ιουδαίων, από τη στιγμή όμως που γνώρισε τους χριστιανούς και τη διδασκαλία τους και παρ’ όλα αυτά τους καταδίωκε και τους εξόντωνε, χαρακτηρίζεται άπιστος.
Γενικότερα, αφού σου είναι τόσο δύσκολο να δεχτείς έναν “υιό της ανομίας” ως εργάτη του Θεού, πώς δέχεσαι τόσο εύκολα ως “υιό του Θεού” έναν βασανιστή και δολοφόνο;vasilis 123 @ Ηταν αναγκη να γινει κατα μερος τυφλωση στους αρχοντες του Ισραηλ,και να μην γνωρισουν κατ`αρχας...
οτι Ο Ιησους,ηταν Ο Υιος και Ο Χριστος Του Θεου...!!!
Σκεψου να ηξεραν οτι ηταν Ο Υιος Του Θεου...και να επρεπε να τον σταυρωσουν κιολας...!!!
@

Αυτό όπως καταλαβαίνεις, σημαίνει πως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν για τη σταύρωση του Ιησού (δεν φταίνε αυτοί, αφού τους τύφλωσε ο Θεός). Σημαίνει επίσης πως όλα ήταν “στημένα” και προκαθορισμένα.ΚΟΣΜΑΣ: @ Χαίρομαι που το παραδέχεσαι πως ο Ιούδας έκανε θαύματα. @

Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή πιτόγυρα.

“Αν υπήρξε καιρός κατά τον οποίο ο Ιούδας ως απόστολος διέθετε πίστη, τότε δεν αποκλείεται να έκανε και θαύματα. Αυτό μάλιστα είναι πολύ πιθανό, διότι από κάποια χωρία της Κ.Δ, αφήνεται να εννοηθεί ότι ο Ιούδας δεν ήταν εξ αρχής κακόβουλος και διαβολικός.”

Filos. 19 Απριλίου 2013 - 12:06 π.μ.Έλληνα της Ολλανδίας, το χάρισμα της ιεροσύνης, άπαξ και χορηγηθεί, δεν παραμένει εφ όρου ζωής και αμετάβλητο. Ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο «μη αμέλει του εν σοι χαρίσματος (του επισκόπου δηλαδή), ο εδόθη σοι διά προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου» (Α’ Τμ. 4:14). Του υπενθυμίζει να αναζωπυρώνει το χάρισμα της ιεροσύνης, «αναζωπυρείν το χάρισμα του Θεού, ο έστιν εν σοι δια της επιθέσεως των χειρών μου» (Β’ Τμ. 1:6).
Όπως καταλαβαίνεις, η απιστία και οι απάτες (πόσο μάλλον η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και η διακίνηση πορνογραφικού υλικού) δεν βοηθάνε και τόσο στην αναζωπύρωση. Μάλλον στην κατάσβεση.

«Ανάξιον αγγείον, επουράνιον μύρον βαστάζειν ου δύναται».


Filos.

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

EXO ENA EROTHMA GIA OPOION MPOREI NA APANTHSEI KAI AFORA TO EDAFIO MAT.26-14---16 . EKEI ANAFEREI OTI OI IEREIS EDOSAN STON IOYDA 30 ARGYRIA KAI EROTO EFOSON TA 30 ARGYRIA TA ANAFEREI KAI H PALAIA DIATHIKH GIA TON MESSIA OI IEREIS POY EGNORIZAN THN PROFHTEIA ME AYTO TON TROPO DEN PISTOPOIOYSAN THN PROFHTEIA STON IDIO TON XRISTO KAI OS EK TOYTOY DIAKINDYNEYAN NA KATHGORHTHOYN OS ANTITHEOI APO OSOYS GNORIZAN TIS GRAFES.TI TOYS EKANE NA TO AGNOHSOYN?

Ανώνυμος είπε...

Vasilis 123, όταν βρεις το χωρίο της Γραφής που αναφέρεται στο «ανέκδοτο» που είπες, πως ο σταυρωτής του Χριστού Καϊάφας έγινε Χριστιανός!! με παίρνεις τηλέφωνο να συνεχίσουμε τον διάλογο.
Μέχρι να το βρεις μπορείς να αερολογείς και να λες όσα «ανέκδοτα» θέλεις.
Εγώ πάντως θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Βρες το εσύ και τα ξαναλέμε.

O “Ξεμπερδεμένος”

Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με το ερώτημα του "ELLINAS TIS OLLANDIAS" μία σκέψη που κάνω είναι ότι πιθανόν οι εβραίοι δεν ερμήνευαν το εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης όπως οι Χριστιανοί.

Αυτό κατά τη γνώμη μου φαίνεται από τα εξής:

Στην ιστοσελίδα http://halakhah.com/ υπάρχει διαθέσιμο σε αγγλική μετάφραση το Ταλμούδ της Βαβυλώνας. Εκεί, στην πραγματεία "Χουλλίν" (διαθέσιμη σε PDF εδώ: http://halakhah.com/pdf/kodoshim/Chullin.pdf), αναφέρεται η ιουδαϊκή ερμηνεία στους "τριάκοντα αργυρούς" που αναφέρονται στο Ζαχ. 11,12-13 (βλ. κεφάλαιο "Talmud - Mas. Chullin 92a", στη σελ. 307 του PDF αρχείου).

Όπως φαίνεται εκεί, η ερμηνεία των ραββίνων ήταν διαφορετική από αυτή των Χριστιανών γι' αυτό το Ταλμούδ στο "Χουλλίν 92α" ερμηνεύει τα τριάκοντα αργύρια ως "τριάντα δίκαιους ανθρώπους μεταξύ των εθνών του κόσμου".

Εφόσον το Ταλμούδ αποτελεί μέρος της εβραϊκής ερμηνευτικής παράδοσης (κάτι παρόμοιο με τους Πατέρες της Εκκλησίας για εμάς), φαίνεται πως οι αρχιερείς δεν συσχέτισαν τα χρήματα αυτά με την αντίστοιχη χριστιανική μεσσιανική ερμηνεία. Για τους αρχιερείς τα 30 αργύρια αποτελούσαν απλώς ένα λογικό ποσό που αντιστοιχούσε κατά κάποιον τρόπο στην αξία ενός ανθρώπου (στο Έξ. 21,32 αναφέρεται το αντίτιμο των 30 αργυρίων που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης ενός ζώου, σε περίπτωση που το ζώο σκοτώσει έναν δούλο).

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

AGAPHTE PANAGIOTH EYXARISTO GIA THN APANTHSH .EKANA THN EROTHSH EPEIDH DEN ANALYONTAI OLA TA EDAFIA KAI KATA THN GNOMH MOY EXOYN MEGALH THEOLOGIKH SHMASIA.APO THN ALLH GIATI THA PREPEI OI XRISTIANOI NA TA ERMHNEYOUN EN GNOSH TOYS LATHOS?MOY THYMIZEI LIGO PYTHIA OI DIPLES ERMHNEIES OTAN BGENOYN STON AERA.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ "ELLINAS TIS OLLANDIAS"

Οι σκέψεις σου παρουσιάζουν ενδιαφέρον, απλώς δεν καταλαβαίνω που αναφέρεσαι όταν λες:

- "Δεν αναλύονται όλα τα εδάφια". Που εννοείς δεν αναλύονται;

- "Γιατί θα πρέπει οι Χριστιανοί να τα ερμηνεύουν λάθος".
Ποιους εννοείς; Τους Πατέρες της Εκκλησίας ή έναν απλό πιστό που μπορεί να κάνει λάθος ή που βγάζει ερμηνεία από το μυαλό του;

- "Διπλές ερμηνείες βγαίνουν στον αέρα".
Που εννοείς ότι βλέπουμε διπλές ερμηνείες;

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

AGAPHTE PANAGIOTH AYTO POY THELO NA PO EINAI OTI DEN DIABASA POTE PRIN ,ENO OMOS TO AKOYSA OS EKSHGHSH ,OTI H EKKLHSIA SYSXETIZEI TA 30 ARGYRIA THS PALAIAS ME TA 30 ARGYRIA TOY IOYDA ,OPOS SYSXETIZEI KAI TON IOSHF KAI OTI TOY SYNEYEI ,ME TON KYRIO IHSOY XRISTO. TORA GIATI AYTH H PROFHTEIA NA EINAI DIAFORETIKH OS PRO'S THN ERMHNEIA APO TIS ALLES THS PALAIAS DIATHIKHS POY ANAFERONTAI OS ESTIAZOYSES STO PROSOPO TOY KYRIOY? EAN PALI ERMHNEYONTAI DIAFORETIKA GIATI H EKKLHSIA DEN TA KSEKATHARIZEI ,DIOTI OI PERISSOTEROI PISTEYOUN AYTOYS TOYS SYSXETISMOYS KAI OTAN EMFANIZETAI TO EROTHMA ALLAZEI TO TROPARIO. EYXARISTO GIA TO ENDIAFERON. FILIKA.

Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με αυτό που λες "ELLINAS TIS OLLANDIAS" και τις ερμηνείες για τα 30 αργύρια, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα.
Για παράδειγμα, δεν είναι περίεργο, ότι οι Εβραίοι που παρέμειναν προσκολλημένοι στη θρησκεία του ιουδαϊσμού, έβλεπαν και ερμήνευαν διαφορετικά από τους Χριστιανούς πολλά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης.
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, που το ίδιο ακριβώς κείμενο, εμείς το ονομάζουμε «Παλαιά Διαθήκη» επειδή για εμάς υπάρχει και «Καινή Διαθήκη», ενώ για τον ιουδαϊσμό που δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη, αυτό που εμείς ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη είναι όλη η Βίβλος τους.

(οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, εμείς οι Ορθόδοξοι, σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, δεχόμαστε τον λεγόμενο «Αλεξανδρινό κανόνα» που περιλαμβάνει 49 βιβλία, από τα οποία τα 39 είναι αυτά ακριβώς που δέχονται και οι Ιουδαίοι [μεταφρασμένα όμως στα ελληνικά από τους Εβδομήκοντα], αλλά δεχόμαστε και άλλα 10 ελληνικά βιβλία επιπλέον, τα οποία, ενώ αρχικά πολλοί Ιουδαίοι τα αποδέχονταν, αποφάσισαν οριστικά να τα απορρίψουν στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ., και εξ αυτών, τα απέρριψαν και οι Προτεστάντες που σε πολλά ζητήματα έχουν αποδειχτεί ιουδαΐζοντες).

Εμείς λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, με μία λέξη, βλέπουμε μέσα τον Χριστό. Το κύριο νόημα ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης αφορά την άσαρκη παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού και τις προφητείες για την ένσαρκη παρουσία Του που καταγράφηκε στην Καινή Διαθήκη.
Οι Εβραίοι δεν βλέπουν στην Βίβλο τους τίποτα τέτοιο, κατά συνέπεια είναι λογικό να ερμηνεύουν διαφορετικά από εμάς πολλά εδάφια.
Αυτό λοιπόν δεν είναι λόγος για νιώθουμε εμείς κάποια σύγχυση.
Δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να ερμηνεύουν οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί τα εδάφια με τον ίδιο τρόπο, ίσα-ίσα, οι διαφορές μας στις ερμηνείες πολλών εδαφίων είναι αναμενόμενες.

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

AGAPHTE PANAGIOTH AYTO POY ME ENTYPOSIAZEI MERIKES FORES EINAI OTI DINONTAI KAPOIES ERMHNEIES OI OPOIES EXOYN KAI DEYTERH EKDOXH KAI OI PERISSOTEROI TIS PAPAGALIZOYN EPEIDH TIS EIPE KAPOIOS DIASHMOS THEOLOGOS. EGO EXO KATALABEI OTI H GRAFH DEN ERMHNEYETAI MONO EDAFIO-EDAFIO ALLA LEKSI -LEKSI. DEN EIMAI ENANTION THS GRAFHS ,ALLA YPER AYTHS ,OMOS EPEIDH HMOYN 42XRONIA STOYS MTI .......MH ENERGOS.....TORA LOIPON THELO NA ANAYONTAI TA EDAFIA GIA NA YPARXEI MEGALYTERH KATANOHSH. MIA FORA KAI GIA PANTA!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝΥΜΑ 1 από 2

Για την παρώθηση μας σε κάποιες σκέψεις επ' αυτού που αναφέρεις "Έλληνα της Ολλανδίας", παραθέτω κάποιες σκέψεις του έγκριτου πατρολόγου καθηγητή, Στυλιανού Παπαδόπουλου που δεν είναι πια κοντά μας.

Τα λεγόμενα του καθ. Παπαδόπουλου, που διατυπώθηκαν στο Β΄ διεθνές πατρολογικό συνέδριο που έγινε στο Κάιρο τον Δεκέμβρη του 1996, τα μεταφέρει σε άρθρο του ο Ιωάννης Χατζηουρανίου:

"Έλεγε ο Μ. Αθανάσιος, ότι οι όροι-λέξεις δεν προσδιορίζουν, δεν περικλείουν την ίδια την αλήθεια, άρα μπορούν να αναζητηθούν και άλλοι όροι [...] [πρέπει να γίνεται] διάκριση μεταξύ εκείνων που μια έσφαλμένη αντίληψη οδηγεί εκτός Εκκλησίας, ενώ μια διαφορετική αντίληψη δεν οδηγεί εκτός Εκκλησίας. Εάν προσέξουμε τι λέει ο Γρηγόριος Θεολόγος περί Θεολογίας, εμείς δεν έχουμε τη τόλμη να το εφαρμόσουμε! Στο τέλος π.χ. του Α΄ Θεολογικού Λόγου, τον οποίο εκφώνησε όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει το εξής πολύ σημαντικό: το να σφάλλει κανείς περί ψυχής ή περί αναστάσεως ή περί κρίσεως και αναστάσεως του ανθρώπου, το πράγμα είναι ακίνδυνο για τη σωτηρία του πληρώματος της Εκκλησίας [PG 36,12 κ.εξ.]. Εμείς σήμερα παρόμοια θέματα τα χαρακτηρίζουμε αιρετικά! Βέβαια ο Γρηγ. Θεολόγος δεν προτρέπει να λέμε ό,τι θέλουμε για τα θέματα αυτά, αλλά ότι πρέπει να δείχνουμε ανοχή. Φυσικά, είναι τελείως διαφορετικά, όταν πρόκειται για τη Θεολογία, την Τριαδολογία, τις σχέσεις των τριών Προσώπων και το ρόλο τους στη σωτηρία μας. Στα θέματα αυτά όποιος σφάλλει ασφαλώς είναι εκτός Εκκλησίας» [...] ο Γρηγ. Θεολόγος [...] επηρεάζεται από τον Αθανάσιο, που [...] μιλάει περι του νοός, του νοήματος, κάτω από το γράμμα της Γραφής [...] Το γράμμα δεν μπορεί να προσδιορίσει την άλήθεια, μπορεί μόνο να τη δηλώσει. Για να φθάσει εκεί θα πρέπει να καθοδηγηθεί από το άγ. Πνεύμα [...] Την ίδια τακτική βρίσκουμε στον Κύριλλο Αλεξανδρείας, που επίσης αναζητεί το νόημα, την αλήθεια πέρα και κάτω από το γράμμα, αλλά και με το φωτισμό του αγ. Πνεύματος [...] οι μεγάλοι Πατέρες κατευθύνουν την γνώση μας προς την αλήθεια, την επεξηγούν, χωρίς να διευρύνουν την ίδια την αλήθεια ή να διορθώνουν την προγενέστερη γνώση. Υπογράμμισε τέλος, ότι «άλλο διεύρυνση της αλήθειας και άλλο βαθύτερη κατανόηση της αλήθειας»".

(Χατζηουρανίου Ιωάννης, "Γρηγόριος ο Θεολόγος-Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως († 390)", περιοδ. "Θεολογία", τόμ. ΞΘ΄ (1998), τεύχ. 1, σελ. 821)

Στα παραπάνω, αξίζει να προσθέσουμε και τη ρήση από τον ιστ΄ κανόνα του Μεγ. Βασιλείου, "Πρόσεχε ουν ακριβώς τη Γραφή και αυτόθεν ευρήσεις την λύσιν του ζητήματος" (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα..., τόμ. Δ΄, σελ. 136).

Από όλα αυτά, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει ορισμένη ερμηνευτική τεχνική, είτε κατά λέξη, είτε κατά εδάφιο, είτε κατά το νόημα. Η ερμηνεία κατευθύνεται με την μετοχή του ερμηνευτή στον αγιοπνευματικό βίο της Εκκλησίας.

Υπάρχει περιθώριο για σφάλμα και διαφωνίες; Βεβαίως και υπάρχει, ακόμα και για τους Πατέρες της Εκκλησίας. Όπως είχα αναφέρει στο σχετικό άρθρο, ο Μ. Φώτιος μας δίνει λεπτομερώς τις θέσεις της Εκκλησίας σχετικά με την ασφάλεια μας απέναντι σε μια λανθασμένη ερμηνεία. Ένας, ή δύο μπορεί να κάνουν λάθος, όμως δεν μπορεί να κάνουν όλοι λάθος. Μια δύσκολη ερμηνεία, προκύπτει από την πλειοψηφία των ομοφωνούντων ερμηνευτών Πατέρων.

Υπάρχει περιθώριο για κάποια ανοχή ως προς την ελευθερία μας να κάνουμε σκέψεις επάνω στις ερμηνείες των εδαφίων; Όπως λέει ο Μ. Γρηγόριος και μας παραθέτει παραπάνω ο Στυλ. Παπαδόπουλος, για μερικά ζητήματα υπάρχει, πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εσφαλμένες αντιλήψεις που οδηγούν εκτός Εκκλησίας και εσφαλμένες αντιλήψεις που ΔΕΝ οδηγούν εκτός Εκκλησίας. Όμως, η ορθή ερμηνευτική οδός είναι διά της μετοχής μας στην αγιοπνευματική ζωή.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝΥΜΑ 2 από 2

Εφόσον λοιπόν δεν κάνουμε συνεπή και θυσιαστική αγιοπνευματική ζωή, οφείλουμε να είμαστε τίμιοι και ταπεινοί, και να μην παράγουμε ερμηνείες από το μυαλό μας απλά για να περνάει η ώρα. Πρέπει με δέος να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό. Το να παίρνω απλά την Αγία Γραφή στα χέρια και να ερμηνεύω, μπορεί εύκολα να με οδηγήσει στην πλάνη, και αν είμαι αδύναμος χαρακτήρας, ο εγωισμός να με κάνει να επιμένω στην πλάνη διότι ντρέπομαι να ομολογήσω ότι έκανα σφάλμα, και τότε γίνομαι δέσμιος της αίρεσης.

Όμως, οι ρήσεις των μεγάλων Πατέρων, αφήνουν σαφέστατα το περιθώριο να έχουμε ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ στα νοήματα της Αγίας Γραφής που δεν είχαν αναφερθεί στους προγενέστερους αιώνες. Όχι όμως από εμάς τους πήλινους, τους εγωιστές και τους ταλαίπωρους, αλλά από τους Πατέρες που η Εκκλησία δίνει σε όλους τους αιώνες. Για παράδειγμα, η μαρτυρημένη αγιότητα κάποιων σύγχρονων γερόντων (μαρτυρημένη εννοείται από σοβαρούς πνευματικούς ανθρώπους και όχι από κίτρινες φυλλάδες και ΜΜΕ...) μας επιτρέπει με διάκριση να ακούμε τις ερμηνείες τους, και αν κάποιες από αυτές μας φαίνονται περίεργες, ν' αναζητούμε την Συμφωνία Πατέρων, μελετώντας τις ερμηνείες και άλλων σύγχρονων γερόντων.

Η Εκκλησία πάντα έβγαζε και πάντα θα βγάζει Πατέρες. Είχαμε τους Γρηγόριους, τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο τον 4ο αιώνα, έχουμε όμως και τον Νικόδημο στον 18ο αιώνα. Έτσι έχουμε και τους νεότερους Πατέρες.

Κλείνοντας, να πω ότι μια ερμηνεία που ακούμε ή διαβάζουμε, δεν είναι πάντα δύσκολο να κατανοήσουμε αν μας βγάζει εκτός Εκκλησίας. Αν είμαστε άνθρωποι που μετέχουμε στα της Εκκλησίας, δεν μπορεί να είμαστε τόσο ξένοι ως προς τη διδασκαλία της.

Αν όμως μια ερμηνεία που ακούσαμε, μας φανεί περίεργη, πρωτοφανής, όχι τόσο Ορθόδοξη κ.λπ., οφείλουμε πάντα να ρωτάμε αυτόν που μας την μεταφέρει, από που την άκουσε ή την διάβασε. Αν ΔΕΝ μας πει ή αν ΔΕΝ ξέρει, αφήνουμε αμέσως στην άκρη μια τέτοια περίεργη ή πρωτάκουστη ερμηνεία. Αν ποτέ επιβεβαιώσουμε ότι η ερμηνεία πηγάζει από έναν γνωστό εκκλησιαστικό συγγραφέα, αλλά πάλι μας φαίνεται περίερη, τότε ρωτάμε και το ψάχνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις σφάλματος, ν' αναφέρω ανδεικτικά τον Θεοδώρητο Κύρου, που κάποια κείμενα του καταδικάστηκαν από την Εκκλησία.

Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να αποδεχόμαστε χωρίς να σκεπτόμαστε και να ερευνούμε. Αυτό ισχύει για όλα. Και κάποιον πνευματικό αν έχουμε και μας φαίνονται περίεργα όσα λέει, δεν θα κάνουμε υπακοή χωρίς να το ερευνήσουμε. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας.

Συνολικά όμως, οφείλουμε όλοι οι Ορθόδοξοι να τεκμηριώνουμε πάντα μια ερμηνεία από που αντλείται.
Οφείλουμε όλοι οι Ορθόδοξοι να μην βγάζουμε ερμηνείες από το μυαλό μας επειδή "έτσι μας φαίνεται σωστό".
Οφείλουμε όλοι οι Ορθόδοξοι να είμαστε σε εγρήγορση και να παραμένουμε μυαλά ερευνητικά, ώστε να μην αποδεχόμαστε άκριτα τις ερμηνείες του καθένα στο διαδίκτυο.

Κλείνοντας, να επαναλάβω ότι ένα εδάφιο, πολλές φορές δεν έχει μία μόνο ερμηνεία. Όπως είδαμε από τις παραπάνω πατερικές ρήσεις, η αλήθεια της πίστεως δεν μπορεί να εξαντληθεί με μια ερμηνεία, αλλά είναι δυνατόν να έχουμε διαρκώς και βαθύτερη κατανόηση της αλήθειας χωρίς αυτό να σημαίνει ούτε καινοτομία, ούτε αίρεση, ούτε απόκλιση από την Ορθοδοξία.


Ας αφήνουμε όμως τις ερμηνείες στους θεόπτες Πατέρες, τους μετέχοντες στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε λοβοτομή, αλλά μην ξεχνάμε: Ποιος, μας λέει ο Χριστός, ότι είναι αυτός που μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια;

"Μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, αληθώς μαθηταί μου εστε και γνώσεσθε την αλήθειαν" (Ιω. 8,32)

Άρα, κάτι... περισσότερο ήξερε ο Χριστός που μας έδωσε αυτή τη συμβουλή!

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

ELLINAS TIS OLLANDIAS είπε...

AGAPHTE PANAGIOTH DEN BLEPO ME PAROPIDES OXI MONO THN GRAFH ALLA GENIKA OLA OSA YPARXOYN GYRO MOY.DEN PROSPATHO NA BRO PSEGADI GIA NA APORIPSO FLYARONTAS. H PARATHESH SOY EINAI AKROS KATATOPISTIKH KAI APODEKTH,AN KAI BADIZO SE AYTES TIS KATEYTHYNSEIS. SXOLIAZO ERMHNEIES POY TIS EXO AKOYSEI APO PSAGMENOYS ,ALLA ISOS NA FTAIEI ,OTI EIMAI LIGO PERISSOTERO ORTHOLOGISTHS APO OTI PREPEI. OPOS KAI NA EXEI ,TO THEMA MOY TO KALYPSES KAI OFEILO NA SE EYXARISTHSO PARA POLY KAI NA EYXHTHO SE OLOYS SAS KALO PASXA ME AGAPH KAI YGEIA. EYXARISTO KAI TON K.XRHSTO TON DIAXEIRISTH TOY BLOG GIA THN FILOKSENIA KAI GIA TA ENHMEROTIKA KAI OXI MONO ,ARTHRA POY ANEBAZEI. APO THN OLLANDIA NA EISASTE PANTA KALA.

Χρήστος - αντιαιρετικός είπε...

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ.

Χρήστος - Αντιαιρετικός

Ανώνυμος είπε...

Φίλε "Έλληνα της Ολλανδίας" ήθελα να ξέρεις ότι τα ερωτήματα όλων μας είναι πάντα χρήσιμα, και πάντα αφορμές για όλους μας να αναζητάμε, να ξαναθυμόμαστε, να ξανασκεφτόμαστε πράγματα.

Ειλικρινά, τίποτα από τα παραπάνω που έγραψα δεν εμπεριέχει έστω και την ελάχιστη κριτική στις σκέψεις που μοιράστηκες στη συζήτηση μας.
Όλα όσα έγραψα αποτελούν σκέψεις άλλων, σοφότερων από εμένα, τα οποία κατά καιρούς διαβάζω και τα έγραψα εδώ για να τα θυμάμαι κι εγώ.

Καλή Ανάσταση "Έλληνα της Ολλανδίας", Καλή Ανάσταση στον αγαπητό Χρήστο και σε όλους τους φίλους!

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...