ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

13 Ιουλ 2014

Τα βασικά στοιχεία Κατήχησης της «Νέας Αποστολικής Εκκλησίας»

του Αρχιμανδρίτου
Γρηγορίου Κωνσταντίνου
Διδάκτορος Θεολογίας


Η Νέα Αποστολική Εκκλησία (New Apostolic Church) είναι μια χιλιαστική Εκκλησία που προήλθε από την Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία υπάρχει από το 1879 στην Γερμανία και από το 1897 στην Ολλανδία. Προήλθε από το σχίσμα του Αμβούργου το 1863, όταν αποσχίσθηκε από την Καθολική Αποστολική Εκκλησία, η οποία ξεκίνησε από το 1830 ως ένα νέο κίνημα ανανέωσης, μεταξύ της Αγγλικανικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Σκωτίας.
Το κύριο δόγμα της είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και η Δευτέρα παρουσία. Τα βασικά της πιστεύω προέρχονται από την  Προτεσταντική διδασκαλία, ενώ η ιεραρχική της διάρθρωση μοιάζει με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Η «Νέα Αποστολική Εκκλησία» πιστεύει ότι  εγκαθίδρυσε εκ νέου την  πρώτη Εκκλησία του Χριστού, συνεχίζοντας ως ηγέτες και διάδοχοι των Αποστόλων. Η επίσημη συντομογραφία τη «Νέας Αποστολικής Εκκλησίας» στις αγγλόφωνες χώρες είναι NAC, ενώ στα γερμανικά είναι γνωστή ως NAK (Neuapostolische Kirche). Η «Νέα Αποστολική Εκκλησία» θεωρεί τον εαυτό της ως εγκαθιδρυμένη εκ νέου στην διακονία της σωτηρίας από τον Ιησού Χριστό και ως εκ τούτου είναι ο συνεχιστής και ιδρυτής αυτής...
Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΕ
Από τον Δεκέμβριο του 2012 η Κατήχηση της ΝΑΕ εμφανίζεται πιο λεπτομερής και περιγραφική.  Στην κατήχηση αυτή μνημονεύεται το Αποστολικό της δόγμα  τοποθετούμενο πάνω σε διάφορα θέματα.
Αγία Γραφή
Η Αγία Γραφή για την ΝΑΕ έχει μεγάλο κύρος, διότι καθώς πιστεύουν, οι συγγραφείς αυτής ήταν εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Οι περισσότερες αγγλικές κοινότητες χρησιμοποιούν την νέα έκδοση του King James  του 1998. Καθήκον των αποστόλων της κίνησης αυτής είναι να παρακολουθούν την ορθή εξήγηση της Αγίας Γραφής. Οι απόστολοι, οι ηγέτες της ΝΑΕ ερμηνεύουν την Βίβλο κατά τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύει και ο Προτεσταντισμός εκτός από την ερμηνεία της σφράγισης. Στην Συνεδρίαση των Περιφερειακών Αποστόλων που πραγματοποιήθηκε στις 22 έως 24 Σεπτεμβρίου του 2004 στην Νίκαια, υπογραμμίστηκε εκ νέου ότι η Αγία Γραφή αποτελεί την βάση της δογματικής διδασκαλίας τους. Ειδικότερα οι δηλώσεις της Καινής Διαθήκης και των Επιστολών είναι καθοριστικής σημασίας. Κάθε ατομική βιβλική ερμηνεία στην ΝΑΕ πρέπει να συμβαδίζει με τις δηλώσεις των αποστόλων, και των ηγετών της ΝΑΕ  έχοντας προέλευση από την Αγία Γραφή. Τα δόγματα δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις δηλώσεις του Ευαγγελίου. Για να ισχυροποιήσει την πίστη και το δόγμα της η ΝΑΕ αποδέχεται και τα Απόκρυφα ευαγγέλια. Το 2005 σε μια «Αποστολική Συνάντηση» δηλώθηκε ότι τα Απόκρυφα είναι εξίσου δεσμευτικά για την πίστη και το δόγμα της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας, μαζί με τα άλλα κείμενα της Παλιάς Διαθήκης.
Μυστήρια
Η Νέα Αποστολική Εκκλησία αναγνωρίζει τρία Μυστήρια:
α) Το της Θείας Κοινωνίας. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας τελείται ως μια χαρμόσυνη γιορτή   και ευγνωμοσύνης σε κάθε λειτουργία της ΝΑΕ. Η Εκκλησία διδάσκει ότι με αυτό τιμά την θυσία του Χριστού, του Υιού του Θεού, ο οποίος επέτρεψε στον εαυτό του να σταυρωθεί για τις αμαρτίες του ανθρώπου, παρά την αθωότητά του. Η Θεία Κοινωνία όπως μας λέγουν, διατηρεί την αιώνια ζωή της ψυχής. Για την «Νέα Αποστολική Εκκλησία», το «σώμα και το αίμα» του Χριστού διανέμονται, όπως το ψωμί και το κρασί, με τη μορφή ενός αφιερωμένου πλακιδίου στο πρόσωπο του Χριστού. Κάθε οπαδός της αίρεσης αυτής που μεταλαμβάνει με πίστη, αφομοιώνει τη φύση του Χριστού και λαμβάνει τη δύναμη από το Θεό. Η Θεία Κοινωνία είναι όχι μόνο για τα μέλη, αλλά και για εκείνους που έχουν προσκληθεί ως επισκέπτες.
β) Το του Βαπτίσματος με νερό. Αυτό είναι ένα μέρος της πνευματικής αναγέννησης που προϋποθέτει την λήψη του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορούν να βαπτιστούν. Ένα παιδί που βαπτίστηκε στην ηλικία των 14-16 μπορεί να επιβεβαιώσει την πίστη του. Το βάπτισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τους εντεταλμένους  ιερείς. Το Άγιο Βάπτισμα  σύμφωνα με την ΝΑΕ, είναι η πρώτη και βασική πράξη χάριτος του Τριαδικού Θεού, που απονέμεται σε ένα πρόσωπο να πιστεύει στον Χριστό. Η πράξη αυτή του μυστηρίου περιλαμβάνει τη διαγραφή του προπατορικού αμαρτήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος για το βάπτισμα έχει ένα μερίδιο στην αξία του Χριστού και εμπειρίες από την πρώτη στενή σχέση του με τον Θεό. Οι Βαπτίσεις που εκτελούνται από άλλες χριστιανικές εκκλησίες αναγνωρίζονται εφ’ όσον εκτελέσθηκαν με νερό και έγιναν στο  όνομα της αγίας Τριάδος. Ως παιδί του Θεού ο πιστός, του έχει δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει στη Δεύτερα Παρουσία του Χριστού. Από τη στιγμή εκείνη του βαπτίσματος, ο πιστός γίνεται οπαδός της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας.
γ) Το της Σφράγισης, (του χρίσματος). Η ιερά σφράγιση είναι η διανομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Με την πράξη αυτή ο πιστός γεμίζει με Άγιο Πνεύμα, το οποίο δέχονται ως δύναμη και όχι Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό γίνεται κατά την ώρα της προσευχής και της επίθεσης των χειρών ενός των αποστόλων. Βασική προϋπόθεση της σφράγισης πρέπει να προηγηθεί το βάπτισμα. Η Ιερά σφράγιση μας λέγουν πως γίνεται και στα παιδιά αλλά πρέπει όμως  οι γονείς   να πιστεύουν στο δόγμα του Ιησού και των αποστόλων. Η εκκλησία τους ερμηνεύει το μυστήριο αυτό, σύμφωνα με τα χωρία των Πράξεων 8:14-17, και 19:06.
Εσχατολογία
Η εσχατολογία της ΝΑΕ διδάσκεται ως εξής: δηλαδή,
1. Στην πραγματική παρουσία του Σώματος του Χριστού, δηλαδή της αόρατης Εκκλησίας.
2. Στην Επιστροφή του Χριστού και στην αρπαγή της Νύφης.
3. Στην επιστροφή του Χριστού και του Ποιμνίου του στη γη.
4. Στο δέσιμο του Σατανά.
5. Στην ανάσταση των Μαρτύρων του Χριστού κατά την εποχή της Μεγάλης Θλίψης.
6. Στην δημιουργία της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού.
7. Στην  τελευταία απόφαση.
8. και στη δημιουργία των νέων θέσεων.
Η θέση του αποστόλου στην οργάνωση
Οι πνευματικοί ηγέτες της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας φέρνουν την ονομασία Απόστολοι. Θεωρούν τον εαυτό τους απαραίτητο στο να προετοιμάσουν τα νέα μέλη  τους στην πίστη της ΝΑΕ. Ο στόχος τους είναι να τους οδηγήσουν σε μια συνεχή κοινωνία με τον Θεό ως την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Αυτό αποτελεί το κεντρικό στάδιο της Νέας Αποστολικής πίστης. Οι Απόστολοι της οργάνωσης αυτής θεωρούν τους εαυτούς τους ως διάδοχους των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν σταλθεί από τον Ιησού Χριστό για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με την παράδοσή τους, ενεργούν ως ιεραπόστολοι, οι οποίοι πηγαίνουν σε όλους τους ανθρώπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, προετοιμάζοντάς τους για την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και της αιώνιας ζωής. Σύμφωνα με την NΑΕ, οι απόστολοί τους είναι οι μόνοι πάνω στη γη που έχουν το δικαίωμα να συγχωρούν τις αμαρτίες και να βαπτίζουν με το Άγιο Πνεύμα.
Η Νέα Αποστολική Εκκλησία διδάσκει ακόμη ότι οι Απόστολοι είναι απαραίτητοι για τη σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει εκ νέου το υπούργημα ‘’απόστολος’’, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλοι οι χριστιανοί για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ως εκ τούτου, η έκφραση «απαραίτητοι για τη σωτηρία» δείχνει το σχέδιο του Θεού, ότι ο απόστολος πρέπει να δράσει πάνω στη γη μέχρι να επιστρέψει ο Χριστός. Το ερώτημα είναι, ποιοι θα παρακολουθήσουν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού; δεν έχει απαντηθεί. Επειδή το Άγιο Πνεύμα ενεργεί σε άλλες εκκλησίες, καθώς, μόνο ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες, και μπορεί να βρει «τέκνα», χωρίς την Ιερά Σφράγιση. Η ΝΑΕ θεωρεί ότι η υπαγωγή των μη μελών μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι δυνατή. Η ΝΑΕ ισχυρίζεται, επίσης, ότι δεν θα έρχεται σε αντίθεση με άλλες εκκλησίες που διδάσκουν ότι η τελική σωτηρία γίνεται κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Η ΝΑΕ βλέπει την περίοδο της δραστηριότητας των αποστόλων ως σημείο που φθάνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Από την Δευτέρα Παρουσία και μετά δεν θα υπάρξει καμία ορατή εκκλησία, αλλά η πίστη στο Χριστό, θα είναι το μοναδικό στοιχείο. Έτσι, η ΝΑΕ αρνείται οποιαδήποτε αξίωση απολυτότητας ή θρησκευτικού ολοκληρωτισμού.
Επικεφαλής Απόστολος. Ο Επικεφαλής Απόστολος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η θέση του είναι ισοδύναμη με εκείνη του Απόστολου Πέτρου που είχε πριν από 2.000 χρόνια στον κύκλο των Αποστόλων. Παραδοσιακά, μόνο ο Κύριος Απόστολος διορίζει νέους αποστόλους, αν και σε περιόδους ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αποστολική Επιτροπή χειροτονεί άλλους αποστόλους. Ο Κύριος Απόστολος είναι μόνο η κεφαλή της εκκλησίας εδώ στη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή όλων των ψυχών. Όσοι εργάζονται πλησιέστερα προς τον Αρχηγό Απόστολο, είναι Απόστολοι Συνεργάτες. Αυτοί είναι οι επικεφαλής των διαφόρων περιφερειακών εκκλησιών και βοηθούν τους άλλους Αποστόλους. Μαζί με τον Αρχηγό Απόστολο, παρέχουν παγκόσμια ενότητα στο δόγμα της Εκκλησίας και στην ποιμαντική φροντίδα. Η Περιφέρεια  των Αποστόλων μπορεί να εξυπηρετήσει  την Θεία Κοινωνία καθώς και την βάπτιση και το ιερό σφράγισμα. Ο θεσμός Αποστόλου είναι πολύ σημαντικός για την ΝΑΕ. Μόνον οι Απόστολοι πραγματοποιούν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος  και τελούν τις χειροτονίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν 360 ή και περισσότεροι Απόστολοι Συνεργάτες της ΝΑΕ σε όλο τον κόσμο. 
Επαρχιακός  Απόστολος. Αυτοί έχουν ως κύριο έργο  να βοηθούν τους Απόστολους  της περιοχής τους.
Ιερείς. Τα διάφορα ιερατικά υπουργεία εργάζονται στις τοπικές κοινότητες και έχουν την ευθύνη για την άμεση πνευματική φροντίδα των εκκλησιών. Ιερατικά υπουργεία δια των εκπροσώπων των μπορούν να μεταφέρουν το Άγιο Βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία στα μέλη. Τα ιερατικά υπουργεία που θεωρούνται ιερά  συμπεριλαμβάνουν τους επισκόπους, πρεσβυτέρους, ευαγγελιστές και διακόνους:
Επίσκοποι. Ο επίσκοπος εργάζεται σε διάφορες συνοικίες της εκκλησίας, σε άμεση συνεργασία με τον Απόστολο. 
Πρεσβύτεροι. Οι πρεσβύτεροι έχουν  ηγετικό κυρίως ρόλο μιας περιφερειακής περιοχής της εκκλησίας.
Ευαγγελιστές. Το υπουργείο ευαγγελιστής είναι επιφορτισμένο με την μαρτυρία της πίστεως. Πρόκειται συνήθως για νεόδμητες κοινότητες και είναι υπεύθυνοι στο να πιστοποιούν την πίστη σε μη μέλη και τα μέλη Ιερείς, που έχουν την άμεση ευθύνη για την πνευματική φροντίδα όλων των μελών.
Διάκονοι. Ο διάκονος ανήκει σε ένα τοπικό ιερατείο, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες στο εκκλησίασμα για να στηρίξει τους ιερείς. Αν ο ιερέας δεν είναι διαθέσιμος, ο διάκονος θα τελέσει μια προσευχή, χωρίς  όμως την τέλεση της Θείας Κοινωνίας. Οι διάκονοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια υπηρεσία μαζί με τους ιερείς. Υπήρχε και ο βαθμός του Υπό-Διακόνου. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι ευθύνες των διακόνων και των Υπό-Διακόνων άρχισαν να επικαλύπτονται από τους ιερείς.
Θάνατος και αιώνια ζωή
Ένα ξεχωριστό και αμφιλεγόμενο χαρακτηριστικό της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας είναι το δόγμα της για τους νεκρούς. Μια ειδική θεία λειτουργία της μνήμης και της μεσιτείας στην προσευχή γίνεται τρεις φορές το χρόνο. Αυτό γίνεται από τους Αποστόλους, δηλαδή διαβάζουν σε ερμηνεία από την Α’  Κορθ. 15, 29. Η Θεία Κοινωνία χορηγείται κάθε Κυριακή στις Θείες Λειτουργίες που τελούνται από έναν Περιφερειακό Απόστολο ή του Προϊσταμένου αποστόλου.  Τελείται και για τους νεκρούς, για να βρουν χάρη ενώπιον του Θεού και της συγχώρεσης των αμαρτιών τους. Είναι επίσης δυνατόν από την θυσία του Χριστού, οι νεκροί να βρουν την πίστη που δεν είχαν. Ακριβώς η σωτηρία των νεκρών είναι δυνατή και με ένα άλλον τρόπο όμως που απορρέει από την χάρη του Χριστού, χωρίς την βοήθεια των Απόστολων. Η ΝΑΕ όμως δηλώνει ξεκάθαρα ότι ακόμα αυτό το θέμα δεν έχει απαντηθεί πλήρως.
Ηθική
Η
συμπεριφορά των πιστών της ΝΑΕ στην προσωπική τους ζωή χαρακτηρίζεται από την επιθυμία να ζήσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι το κύριο συστατικό της Νέας Αποστολικής πίστεως και ζωής. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι το ιεραποστολικό έργο του Ιησού Χριστού, η ανοιχτή ομολογία της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας και η αγάπη για τους συναδέλφους τους. Η Νέα Αποστολική Εκκλησία τονίζει την προσωπική ευθύνη των μελών της για τις ενέργειές τους. Το άτομο είναι υπεύθυνο ενώπιον του Θεού για τη συμπεριφορά του. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, και το σύστημα των αξιών που ενυπάρχουν στις Δέκα Εντολές παρέχουν σαφή προσανατολισμό στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η ίδια η εκκλησία είναι πολιτικά ουδέτερη και ανεξάρτητη.
Το Νέο Αποστολικό Σύμβολο της Πίστεως
1. Πιστεύω στον Θεό Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης.
2. «Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον μονογενή Υιός του Θεού, ο Κύριος μας, ο οποίος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα, που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, που υπέστη επί Ποντίου Πιλάτου, σταυρώθηκε, πέθανε και θάφτηκε, αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, και αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε δεξιά του Υψίστου. Από 
όπου και θα επιστρέψει.
3. Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την κοινωνία των Αγίων, την συγχώρεση των αμαρτιών, την ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή.
4. Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς κυβερνά την Εκκλησία Του και έστειλε τους Αποστόλους Του, και μέχρι την επιστροφή του, τους στέλνει ακόμα με την Επιτροπή για να διδάξει, να συγχωρούν τις αμαρτίες στο όνομά Του και να βαπτίζουν με νερό και Άγιο Πνεύμα.
5. Πιστεύω ότι αυτά που ορίζονται από τον Θεό για ένα ιερατείο που χειροτονήθηκε μόνο από  τους Αποστόλους. Και η εν λόγω αρχή, την ευλογία και τον αγιασμό για την διακονία τους γίνονται μόνο από τους ίδιους αποστόλους.
6. Πιστεύω ότι το Άγιο Βάπτισμα με το νερό είναι το πρώτο βήμα για την ανανέωση ενός ανθρώπου στο Άγιο Πνεύμα, και ότι το άτομο που βαπτίστηκε προστέθηκε σε αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό.
7. Πιστεύω ότι η Θεία Κοινωνία θεσμοθετήθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στη ανάμνηση του μέχρι να έρθει, μια πραγματική θυσία που εκφράζει τον πικρό πόνο και τον θάνατο του Χριστού. Η αξία της Θείας Κοινωνίας έχει θεσπιστεί από τον ίδιο τον Κύριο. Τελείται με άζυμο άρτο και κρασί που πρέπει να προσφερθούν και να αγιαστούν από έναν απόστολο.
8. Πιστεύω ότι αυτοί που βαπτίστηκαν με το νερό θα πρέπει, μέσω ενός αποστόλου να λάβουν το δώρο του Αγίου Πνεύματος για την επίτευξη της «παιδικής ηλικίας» στο Θεό ως απαραίτητη προϋπόθεση.
9. Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς θα επιστρέψει όπως Εκείνος ανέβηκε στον ουρανό και ότι θα αναλάβει ο ίδιος την απαρχή των νεκρών και των συνθηκών της νέας ζωής, που ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι. Ότι μετά το γάμο στον ουρανό θα επιστρέψει στη γη μαζί τους, για να δημιουργήσουν τη βασιλεία Του της ειρήνης και ότι θα βασιλεύσουν μαζί του ως βασιλικό ιερατείο. Μετά την ολοκλήρωση του βασιλείου της ειρήνης, Εκείνος θα έχει την τελευταία απόφαση. Τότε ο Θεός θα δημιουργήσει ένα νέο ουρανό και μια νέα γη και να κατοικήσει με το λαό Του.
10. Πιστεύω ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούω στις κοσμικές αρχές.
Κάποιες Επιτροπές στο πλαίσιο της ΝΕΑ κατά καιρούς υπό την εξουσία του Αρχηγού των Αποστόλων, συζήτησαν ορισμένες αναθεωρήσεις, τόσο στην πίστη όσο και στο γλωσσικό υπόβαθρο.
Η Νέα Αποστολική Εκκλησία προσπαθεί να είναι ανοικτή προς την οικουμενική κίνηση. Επαφές σε τοπικό και θεσμικό επίπεδο χρησιμεύουν κυρίως για να καταστεί δυνατή η καλύτερη αμοιβαία γνωριμία και να διαλύσει τις προκαταλήψεις. Λόγω των διαφορών στις δογματικές δηλώσεις, δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να συμμετάσχει σε οικουμενικό διάλογο. Η Νέα Αποστολική Εκκλησία έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να καλλιεργήσει σχέσεις καλές και με άλλες εκκλησίες και δόγματα.
Έδρα της ΝΑΕ
Η διεθνή έδρα της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας βρίσκεται στη Ζυρίχη με τίτλο Διεθνής Αποστολή Ενότητας (NAKI). Τα μέλη της NAKI είναι ο αρχηγός Απόστολος και οι Απόστολοι. Η Οργάνωση χωρίζεται σε διάφορες περιφερειακές εκκλησίες που καλύπτουν ολόκληρες χώρες ή ηπείρους. Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, οι Απόστολοι περιοχής είναι οι επικεφαλής των περιφερειακών εκκλησιών και έχουν την αποκλειστική φορολογική αρχή για την περιοχή τους. Η ΝΑΕ χρηματοδοτείται από εθελοντικές δωρεές από τα μέλη της εκκλησίας χωρίς να εισπράττουν φόρους. Ο αρχηγός Απόστολος και οι Απόστολοι περιοχής συναντώνται τακτικά για να διαβουλεύονται μεταξύ τους για θέματα της εκκλησίας διεθνούς σημασίας. Κάθε τρία χρόνια όλοι οι Απόστολοι συγκεντρώνονται για μια Διεθνή Γενική Συνέλευση. 
Η “Nacworld” είναι η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας και επιτρέπει στους Χριστιανούς από όλο τον κόσμο να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο προς τα μέλη της Νέας Αποστολικής Εκκλησίας
Μέλη άλλων εκκλησιών ή θρησκευτικές κοινότητες είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν.  Η  ιστοσελίδα “nacworld”  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες γλώσσες όπως γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά και ολλανδικά.
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...