ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

22 Φεβ 2015

Μετάφραση Νέου Κόσμου – Παραποιήσεις ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται

Του Αγωνιστή


Όποιος έχει συζητήσει με Μάρτυρες του Ιεχωβά, έχει σίγουρα έρθει σε επαφή με τη λεγόμενη «Μετάφραση Νέου Κόσμου». Πρόκειται για μετάφραση και ερμηνεία της Αγίας Γραφής, που εκδίδει η εταιρία «Σκοπιά», και, παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρίας ότι ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο κείμενο, βρίθει αλλοιώσεων, προκειμένου να στηρίξει τις διδασκαλίες της εταιρίας.
Πολλοί έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με το θέμα αυτό, παρουσιάζοντας τις πιο βασικές δογματικές αλλοιώσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό: θα αναλύσουμε αλλαγές και προσθήκες σε επιμέρους εδάφια, εκεί που η εταιρία δεν έχει λόγο να αλλοιώσει κάτι για να στηρίξει τις θέσεις της...

Αλλοιώσεις Εδαφίων 
Γεν. Γ’ 8: «Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω το δειλινόν».
ΜΝΚ: «Αργότερα άκουσαν τη φωνή του Ιεχωβά Θεού, ο οποίος περπατούσε στον κήπο κατά το διάστημα της ημέρας που φυσάει το αεράκι».
Δύο ερμηνείες μπορούν να προκύψουν: Είτε «δειλινό» είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας φυσάει αεράκι, είτε αεράκι φυσάει μόνο το απόγευμα.

Γεν. ΜΘ’ 3: «Ρουβήν, πρωτότοκός μου, συ ισχύς μου και αρχή τέκνων μου», 12: «Χαροποιοί οι οφθαλμοί αυτού από οίνου», 14-15: «Ισσάχαρ το καλόν επεθύμησεν αναπαυόμενος ανά μέσον των κλήρων· και ιδών την ανάπαυσιν ότι καλή, και την γην ότι πίων, υπέθηκε τον ώμον αυτού εις το πονείν και εγενήθη ανήρ γεωργός», 22: «Υιός ηυξημένος Ιωσήφ, υιός ηυξημένος μου ζηλωτός, υιός μου νεότατος· προς με ανάστρεψον», 24: «και συνετρίβη μετά κράτους τα τόξα αυτών, και εξελύθη τα νεύρα βραχιόνων χειρός αυτών δια χείρα δύνάστου Ιακώβ, εκείθεν ο κατισχύσας Ισραήλ»
ΜΝΚ, Γεν. ΜΘ’ 3: «Ρουβήν, είσαι ο πρωτότοκός μου, το σφρίγος μου και η απαρχή των αναπαραγωγικών μου δυνάμεων», 12: «Κατακόκκινα είναι τα μάτια του από το κρασί», 14-15: «Ο Ισσάχαρ είναι γαϊδούρι με γερά κόκκαλα, ξαπλωμένο ανάμεσα στους δύο σάκους του σαμαριού. Και θα δει ότι ο τόπος ανάπαυσης είναι καλός και ότι εκείνη η γη είναι ευχάριστη· και θα γείρει τον ώμο του για να σηκώσει φορτία και θα υποβληθεί σε δουλική καταναγκαστική εργασία»,  22: «Κλωνάρι καρποφόρου δέντρου –ο Ιωσήφ είναι κλωνάρι καρποφόρου δέντρου κοντά στην πηγή, το οποίο προωθεί τα κλαδιά του πάνω από τον τοίχο», 25: «Και όμως, το τόξο του κατοικούσε σε μόνιμο τόπο και η ισχύς των χεριών του ήταν εύκαμπτη. Από τα χέρια του Δυνατού του Ιακώβ, από εκεί είναι ο Ποιμένας, η Πέτρα του Ισραήλ».
Εκτός από ότι η μετάφραση δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο, σε ορισμένα σημεία είναι και ακατανόητη. Αναρωτιέται κανείς γιατί να μπει η εταιρία σε τόσο κόπο, για να αλλοιώσει ένα κείμενο…

Αρ. Ε’ 20: «Ει δε συ παραβέβηκας υπανδρός ούσα, ή μεμίανσαι και έδωκε τις την κοίτην αυτού εν σοι, πλην του ανδρός σου».
ΜΝΚ: «Αλλά σε περίπτωση που εσύ έχεις παρεκτραπεί ενόσω βρίσκεσαι υπό τον σύζυγό σου και σε περίπτωση που έχεις μολύνει τον εαυτό σου και κάποιος άντρας έχει αφήσει μέσα σου τη σπερματική του έκκριση, εκτός από το σύζυγό σου».
Προφανώς η εταιρία θεωρεί ότι η φράση της Αγίας Γραφής «να μοιραστεί το κρεβάτι του μαζί σου» δεν είναι αρκετά κατανοητή από τους οπαδούς της, οπότε προβαίνει σε ανάλυση της σημασίας της εν λόγω φράσης. Το αποτέλεσμα είναι το παραπάνω κείμενο.

Στους Ψαλμούς παρατηρείται ασυμφωνία στη σειρά των εδαφίων της ΜΝΚ σε σχέση με το πρωτότυπο. Πάντως, αν κανείς διαβάσει τα κείμενα μπορεί να καταλάβει για ποια κομμάτια πρόκειται. Γι’ αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δίνουμε, εκτός από το εδάφιο, και την αντιστοιχία του στη ΜΝΚ.
Ψαλμοί ΛΔ’ 11: «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».
ΜΝΚ, Ψαλμοί 34’ 10: «Τα χαιτοφόρα νεαρά λιοντάρια στερήθηκαν και πείνασαν· Από εκείνους, όμως, που εκζητούν τον Ιεχωβά δεν θα λείψει τίποτα καλό».
Τι σχέση έχουν τα λιοντάρια με τους πλούσιους; Αυτό μόνο η εταιρία το ξέρει…

Ψαλμοί ΠΑ’ 1: «Ο Θεός έστη εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε θεούς διακρινεί».
ΜΝΚ, Ψαλμοί 82’ 1: «Ο Θεός στέκεται στη σύναξη του Θεϊκού Όντος· Στο μέσο των θεών κρίνει».
Ποιο είναι αυτό το Θεϊκό Ον (και μάλιστα με κεφαλαία) στη σύναξη του οποίου στέκεται ο Θεός; Και τι σχέση έχει αυτό με το πρωτότυπο κείμενο;

Ιερ. Ε’ 8: «Ίπποι θηλυμανείς εγενήθησαν, έκαστος επί την γυναίκα του πλησίον αυτού εχρεμέτιζον».
ΜΝΚ: «Έγιναν άλογα κυριευμένα από σεξουαλική έξαψη, που έχουν ισχυρούς όρχεις. Χλιμιντρίζουν ο ένας προς τη σύζυγο του πλησίον του».
Εδώ όχι μόνο έχουμε ξεκάθαρη προσθήκη κειμένου, αλλά αυτή η προσθήκη είναι μια χυδαία αισχρότητα που μάλιστα δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την κατανόηση του κειμένου.

Συμπεράσματα 
Δεν νομίζω πως χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Άλλωστε είναι γνωστό πως η εταιρία παραποιεί τις πηγές της. Διερωτάται όμως κανείς: γιατί τέτοια κακοποίηση ενός κειμένου το οποίο η εταιρία δέχεται ως θεόπνευστο; Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να καθοδήγησε κάποιον να γράψει τόσο ακατανόητα και αισχρά πράγματα; Ή μήπως πρόκειται για απόδειξη του πόσο η εταιρία σέβεται στην πραγματικότητα την Αγία Γραφή;
Ο Κύριος προειδοποιεί για όσους αλλάξουν έστω και κάτι το ελάχιστο από τα λόγια Του. Μήπως είναι καιρός οι οπαδοί της εταιρίας να προβληματιστούν για το ποιόν ακολουθούν;

ΥΓ: Η έρευνα έγινε με τη χρήση της ΜΝΚ του 1984, καθώς αυτή ήταν η επίσημη μετάφραση κατά την περίοδο συγγραφής του άρθρου. Η «Σκοπιά» εξέδωσε πρόσφατα μια «αναθεωρημένη έκδοση της ΜΝΚ» όπως τη χαρακτηρίζει. Το κείμενο δεν έχει ακόμα μεταφραστεί στα Ελληνικά, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω τυχόν αλλαγές στα συγκεκριμένα εδάφια. Πάντως, το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα της διατηρεί μέχρι στιγμής (19/1/2015) αντίγραφα και των δύο αγγλικών μεταφράσεων αποδεικνύει ότι τις θεωρεί ισότιμες, και άρα δεν θεωρεί ότι στο παλαιό κείμενο έκανε κάποιο σοβαρό λάθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

93 σχόλια:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Καλησπέρα.

Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής.

Γεν. Γ’ 8: «Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω το δειλινόν».
ΜΝΚ: «Αργότερα άκουσαν τη φωνή του Ιεχωβά Θεού, ο οποίος περπατούσε στον κήπο κατά το διάστημα της ημέρας που φυσάει το αεράκι».
Δύο ερμηνείες μπορούν να προκύψουν: Είτε «δειλινό» είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας φυσάει αεράκι, είτε αεράκι φυσάει μόνο το απόγευμα.

Το συγκεκριμένο εδάφιο με είχε απασχολήσει πριν 4 χρόνια και το συζήτησα με τον τότε συνεργάτη Γεώργιο Τ. ο οποίος έψαξε στο αρχαίο Εβραικό κείμενο και βρήκε ότι αναφέρει στην θέση απογευματινό αεράκι τις λέξεις φύσαγε το πνεύμα το οποίο ο
Βάμβας ερμήνευσε διαφορετικά.
Επίσης διευκρινίζεται ότι το πνεύμα φυσούσε κάθε απόγευμα λόγω του κλίματος.
Συμπέρασμα λοιπόν για το συγκεκριμένο εδάφιο είναι ότι ΜΝΚ το αποδίδει σωστά.

Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που λέγει τα εξής στην μετάφραση του Βάμβα.

Δώστε ελεειμοσύνη στους φτώχους..

Το είδα λοιπόν στην Σκοπιά να ερμηνεύεται... δείξτε εύνοια στους ασήμαντους και έγινα έξαλλος.

Το ξανακοίταξα στο αρχαίο Έβραικό κείμενο με τον Γεώργιο Τ. και η ΜΝΚ είχε την σωστή μετάφραση.

ΜΝΚ, Ψαλμοί 34’ 10: «Τα χαιτοφόρα νεαρά λιοντάρια στερήθηκαν και πείνασαν· Από εκείνους, όμως, που εκζητούν τον Ιεχωβά δεν θα λείψει τίποτα καλό».
Τι σχέση έχουν τα λιοντάρια με τους πλούσιους; Αυτό μόνο η εταιρία το ξέρει..

Θα έλεγα προαιρετικά ότι και εδώ η μετάφραση είναι διαφορετική από του Βάμβα η των σύγχρονων μεταφραστών.

Σίγουρα η ΜΝΚ έχει κάνει εσκεμμένες αλλαγές αλλά δεν είναι όλα εσκεμμένα λάθος.

Αλεξία Κρηνίτη είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Δεν την έχω ξανασυναντήσει κάπου. Θα τολμήσω μια υπόθεση εργασίας: Αυτές οι αλλοιώσεις που δεν φαίνεται να έχουν δογματικά κίνητρα, δηλαδή αλλοιώσεις του πρωτότυπου κειμένου για να στηριχθούν οι διδασκαλίες της Σκοπιάς, μπορεί να οφείλονται σε βαθύτατη άγνοια της αρχαίας ελληνικής, της νέας ελληνική και της αγγλικής γλώσσας.

Ανώνυμος είπε...

Προς Έλληνα της Ολλανδίας:

Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου.

Όντως ο Βάμβας και άλλοι σύγχρονοι μεταφραστές έχουν κάνει ορισμένα λάθη στις μεταφράσεις τους. Γι' αυτό τις παραπομπές στην Αγία γραφή τις πήρα κατευθείαν από τη μετάφραση των Ό, που, όντας οι ίδιοι Εβραίοι και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, προφανώς ήξεραν γιατί μεταφράζουν ορισμένα κομμάτια διαφορετικά από το πρωτότυπο.

Εάν η "Σκοπιά" θέλει να μεταφράσει το πρωτότυπο κείμενο λέξη προς λέξη (άρα τα τυχόν ακατανόητα σημεία προκύπτουν από αυτό) δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι μεταφράζει στη δημοτική ώστε να κάνει το κείμενο πιο κατανοητό.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

-------------------------------------

Προς Αλεξία:

Προφανώς η άγνοια της γλώσσας παίζει σημαντικό ρόλο. Πάντως η μετάφραση ενός εβραϊκού και ενός ελληνικού κειμένου στα Αγγλικά από πνευματιστές (βλέπε και http://oodegr.co/paratir/mnk/gouesktkot_xort_1.htm) και εν συνεχεία η μετάφραση του αγγλικού κειμένου στα Ελληνικά, και μάλιστα από ανθρώπους που ισχυρίζονται πως είναι "ο αγωγός του Θεού" και πως η μετάφραση έγινε από το πρωτότυπο κείμενο ενώ δεν ήξεραν Εβραϊκά ή Ελληνικά (αρχικά έλεγαν ότι η ΜΝΚ ήταν μετάφραση κατευθείαν από το πρωτότυπο, αργότερα μετά από δίκη το αναίρεσαν), δείχνει ότι μάλλον υπήρχαν και άλλοι λόγοι πίσω από τα λάθη τους.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Αγαπητέ Αγωνιστή.

Γράφετε, προφανώς οι Εβραίοι ήξεραν γιατί μετάφραζαν ορισμένα κομμάτια διαφορετικά από το πρωτότυπο.

Το προφανώς είναι ίσως και το ίσως μπορεί να γίνει και όχι,οπότε ας μην τους σταυρώνουμε για όλα, επειδή τους βγήκε το κακό όνομα.

Εμείς, βρήκαμε την μετάφραση από το αρχαίο Εβραικό, των συγκεκριμένων λέξεων, στην σύγχρονη δημοτική και είναι ίδια με της ΜΝΚ. Γιατί οι μτΙ σώνει και καλά, να διαστρεβλώσουν κάτι μη δογματικό;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Έλληνα της Ολλανδίας,

Εάν η "Σκοπιά" είχε μεταφράσει το πρωτότυπο κείμενο κατά λέξη, τότε όντως δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Η εταιρία όμως ισχυρίζεται πως κάνει απόδοοση του κειμένου στα Νέα Ελληνικά προκειμένου να γίνει το κέιμανο πιο ευκολονόητο. Άρα όφειλε να αποδώσει το νόημα των συγκεκριμένων σημείων (όπως έκαναν οι Ό), όχι να τα μεταφράσει κατα λέξη και κανείς να μην μπορεί να καταλάβει τι λένε.

Προσωπική μου γνώμη είναι ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις που μεταφράζει σωστά το κείμενο, το αφήνει επίτηδες ακατανόητο για να δυσκολέψει τους οπαδούς της στην ανάγνωση κειμένων που θα μπορούσαν να τους προβληματίσουν.

Πάντως, επειδή και εμένα με ενδιαφέρει, θα ήθελα τη γνώμη σου και στα υπόλοιπα εδάφια. Είναι όντως κατά λέξη μετάφραση, ή πρόκειται για αλλοιώσεις;

Φιλικά,
Αγωνιστής.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Αγαπητέ Αγωνιστή δεν το έψαξα μόνος μου όπως το ανέφερα, αλλά με κάποιον που είχε ειδικές γνώσεις στο αρχαίο Εβραικό κείμενο.

Ο κ. Χρήστος μπορεί να σου δώσει, εάν βέβαια θέλεις, τα στοιχεία του εν λόγω ερευνητή.

Πάντως εγώ αυτά τα δύο εδάφια που ανέφερα, είναι διαπιστωμένα ως απόδοση, πολύ σωστά από την ΜΝΚ.


vasilis123 είπε...

Οι μεταφρασεις Της Αγιας Γραφης πρεπει να ειναι πιστες...λεξη προς λεξη...
να μην αλλαζουν τα νοηματα Του Κειμενου...να μην προσθετουν λεξεις διαφορετικς,ουτε περιττες...!!!

Ολες ανεξαιρετως οι ελευθερες μεταφρασεις ειναι απαραδεκτες...!!!
Καποιες ελευθερες μεταφρασεις γινονται εκ του πονηρου...
με στοχευμενο πονηρο σκοπο να διαστρεψουν Το Αληθινο Νοημα Του Κειμενου σε καποιο Μερος Του...
να Το τροποποιησουν...ωστε να εξυπηρετουνται οι διαφορες κακοδοξες διδασκαλιες της εκαστοτε πλανημενης χριστιανικης εκκλησιας του σημερα...
σε πολλες περιπτωσεις τετοιων μεταφρασεων...γινονται προσθεσεις ερμηνευτικων σχολιων τετοιων ωστε να στηριζουν διαφορες πλανες διδασκαλιες...!!!

Η μεταφραση νεου κοσμου...
ειναι απαραδεκτη μεταφραση...
διοτι διαστρεβλωνει-παραποιει στοχευμενα καποια Μερη Του Πρωτοτυπου Κειμενου Της Καινης Διαθηκης...!!!

Καποιες μεταφρασεις της ορθοδοξιας...
εχουν μεν το αρχαιο Κειμενο απο την μια πλευρα...
αλλα απο την αλλη,το μεταφραζουν ελευθερα...με προσθεσεις ερμηνευτικων σχολιων...!!!
Απαραδεκτη μεταφραση...!!!

Η λεγομενη μεταφραση των εβδομηκοντα...δεν ειναι μεταφραση αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...εχει λαθη...!!!

Ανώνυμος είπε...

vasilis123, είπες:

@Η λεγομενη μεταφραση των εβδομηκοντα...δεν ειναι μεταφραση αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...εχει λαθη...!!!@

Απάντησέ μου σε παρακαλώ. Ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοί του, χρησιμοποιούσαν την (Ο’); Και αν ναι, έκαναν λάθη;


GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.

ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ...

Απάντησέ μου σε παρακαλώ. Ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοί του, χρησιμοποιούσαν την (Ο’); Και αν ναι, έκαναν λάθη;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...

Ο Ιησους Χριστος Ο Αληθινος (Αληθινα Πνευματικα Γεννημενος απο Τον Θεο Πατερα)
Μονογενης Υιος Του Θεου Πατερα...
(Ο Θεος Πατερας δεν λεγεται Τριαδικος Θεος...ειναι αιρετικη διαδασκαλια να λεει τις...οτι Ο Θεος Πατερας ειναι Τριαδικος Θεος)
διδασκοντας τους ισραηλιτες στις συναγωγες και οπου αλλου...
(καθοτι λαλουσαν και διαβαζαν την εβραικη γλωσσα της εποχης εκεινης)
χρησιμοποιουσε Το Κειμενο Της Παλαιας Διαθηκης στην εβραικη γλωσσα...!!!
Το αυτο εκαναν και οι αποστολοι...!!!

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ...
(επειδη κηρυτταν και εκτος γης Ισραηλ)
οταν συναντουσαν εβραιους μη γνωριζοντες την εβραικη γλωσσα...
οι οποιοι διαβαζαν την μεταφραση των εβδομηκοντα...

ΕΧΩ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ...
οι αποστολοι...οταν συνομιλουσαν με τετοιους ελληνιστες ισραηλιτες...
εκαναν χρηση της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
καθοτι οι συγκεκριμενοι εβραιοι μονο αυτην μπορουσαν να διαβαζουν...!!!
(το ιδιο εκαναν και με μη εβραιους ελληνιστας=ελληνογλωσσους).

Περιττευει να σου απαντησω αν εκαναν καλα...!!!
Εξυπακουεται οτι εκαναν καλα...δεν χρειαζεται να το πω εγω...!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ...
Τιθεται το ερωτημα...

Το Κειμενο της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
ηταν κατα τον πρωτο αιωνα...
το ιδιο Κειμενο,οπως το σημερινο...???
δηλαδη ειχε ηδη απο τοτε τα λαθη που εχει σημερα...???

Προσωπικα δεν γνωριζω την απαντηση στην παραπανω ερωτηση...!!!

Στην περιπτωση που...
Το Κειμενο της μεταφρασης των εβδομηκοντα,ηδη και την εποχη των αποστολων...
ειχε σφαλματα...
τοτε...
ΦΡΟΝΩ ΠΩΣ...
Βεβαιως οι αποστολοι το εγνωριζαν...
και προσεχαν τι θα πουν...
επρατταν το σωστο αναφορικα με τα εσφαλμενα της μεταφρασης των εβδομηκοντα που χρησιμοπουσαν εκεινη την ωρα συνδιαλεγομενοι με τους ελληνιστας εβραιους και μη ευαγγελιζομενους...!!!
Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

1) Όταν λες ότι η μετάφραση των Ό έχει λάθη, εννοείς ότι δεν είναι κατά λέξη μετάφραση του εβραϊκού κειμένου, ή ότι έχει νοηματικά και δογματικά λάθη;

2) Εάν πρόκειται για δογματικά λάθη, ποιά πηγή θεωρείς ως αξιόπιστη;

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη 123 , έγραψες:

@Ο Ιησους Χριστος Ο Αληθινος (Αληθινα Πνευματικα Γεννημενος απο Τον Θεο Πατερα)
Μονογενης Υιος Του Θεου Πατερα...
(Ο Θεος Πατερας δεν λεγεται Τριαδικος Θεος...ειναι αιρετικη διαδασκαλια να λεει τις...οτι Ο Θεος Πατερας ειναι Τριαδικος Θεος)
διδασκοντας τους ισραηλιτες στις συναγωγες και οπου αλλου...
(καθοτι λαλουσαν και διαβαζαν την εβραικη γλωσσα της εποχης εκεινης)
χρησιμοποιουσε Το Κειμενο Της Παλαιας Διαθηκης στην εβραικη γλωσσα...!!!@


Πρώτον, σε υπενθυμίζω τι είπες: «Η λεγομενη μεταφραση των εβδομηκοντα...δεν ειναι μεταφραση αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...εχει λαθη...!!!» (24 Φεβρουαρίου 2015 - 6:12 μ.μ.).

Είπες, ότι η μτφ των (Ο’) σε όλα τα μέρη της έχει λάθη!

Δεύτερον, δεν μιλάμε για την Αγία Τριάδα! (Αν και για εμάς, όποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός Πατέρας είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είναι πλάνος και αιρετικός)!

Τρίτον, είσαι τόσο σίγουρος, ότι ο Χριστός πάντα μιλούσε στις συναγωγές το Κείμενο της Π.Δ. στην Εβραϊκή γλώσσα;
Διάβασε, το αρχαίο Ελληνικό Κείμενο του Λουκά 4:18, και την μτφ των (Ο’), Ησ. Ξα, 1).
Πες μου λοιπόν, σε πια γλώσσα, παρέθεσε ο Χριστός στο συγκεκριμένο εδάφιο; (Τα υπόλοιπα που με ερωτάς θα απαντηθούν αργότερα).

GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Τρίτον, είσαι τόσο σίγουρος, ότι ο Χριστός πάντα μιλούσε στις συναγωγές το Κείμενο της Π.Δ. στην Εβραϊκή γλώσσα;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Εξυπακουεται...
οτι οταν Ο Ιησους Χριστος...
ειτε στις συναγωγες...ειτε αλλου...
μιλουσε σε εβραιους λαλουντας την εβραικη γλωσσα...
τους μιλουσε στα εβραικα...
(της εποχης εκεινης)...
και χρησιμοποιουσε Την Εβραικη Γραφη Την Οποια διαβαζαν...
(οσοι διαβαζαν)
και καταλαβαιναν...
διοτι Αυτην Την εβραικη Γραφη διαβαζαν και καταλαβαιναν...!!!
Λογικο ειναι οτι στις συναγωγες στα μερη της γης Ισραηλ...
οι εβραιοφωνοι ισραηλιτες χρησιμοποιουσαν Την Εβραικη Γραφη....
δεν χρησιμοποιουσαν Την Ελληνογλωσση Γραφη της μεταφρασης των εβδομηκοντα...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Διάβασε, το αρχαίο Ελληνικό Κείμενο του Λουκά 4:18, και την μτφ των (Ο’), Ησ. Ξα, 1).
Πες μου λοιπόν, σε πια γλώσσα, παρέθεσε ο Χριστός στο συγκεκριμένο εδάφιο;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Συμφωνα με το παραπανω σκεπτικο που σου εξεθεσα...
Ο Ιησους Χριστος,το συγκεκριμενο εδαφιο,το παρεθεσε στην εβραικη γλωσσα...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής

ΕΓΡΑΨΕΣ...
1) Όταν λες ότι η μετάφραση των Ό έχει λάθη, εννοείς ότι δεν είναι κατά λέξη μετάφραση του εβραϊκού κειμένου, ή ότι έχει νοηματικά και δογματικά λάθη;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Εννοω λαθη...
τα οποια κατα περιπτωση μπορει να ειναι...
ειτε οχι πιστη..λεξη προς λεξη μεταφραση...
ειτε νοηματικα λαθη...
τα οποια ενδεχομενως να συνιστουν δογματικα λαθη...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
2) Εάν πρόκειται για δογματικά λάθη, ποιά πηγή θεωρείς ως αξιόπιστη;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Την εβραικη Γραφη...!!!
Προσωπικα,επειδη δεν γνωριζω εβραικα...
εμπιστευομαι και διαβαζω την μεταφραση του Βαμβα...!!!
(αφηνω ανοικτο το ενδεχομενο...
να εχει και αυτη καποια λαθη...!!!

Τελος να σου πω...
Ο Παντογνωστης Θεος,γνωριζει επακριβως...
τα οποια λαθη υπαρχουν...
ειτε στην σημερινη εβραικη Γραφη...
ειτε στην σημερινη μορφη της μεταφρασης των εβδομηκοντα...!!!

Και μιας και μιλαμε για λαθη...

να προσθεσω οτι...
και Στο αρχαιο ελληνικο Κειμενο Της Καινης Διαθηκης...
υπαρχουν λαθη...
ισως να το γνωριζεις ηδη αυτο...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

1) Η μετάφραση των Ό έγινε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα, ακόμα και αν δεν είναι κατά λέξη μετάφραση, δεν μπορεί να έχει δογματικά λάθη.

2) Εάν, όπως λες, δεν γνωρίζεις Εβραϊκά, πώς μπορείς να ξέρεις με βεβαιότητα εάν η μετάφραση του Βάμβα έχει λάθη και σε ποιά σημεία; (δυστυχώς έχει αρκετά λάθη, γι' αυτό και τη χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν διάφορες οργανώσεις όπως η εταιρία "Σκοπιά")

3) Το κείμενο της Καινής Διαθήκης γράφτηκε εξ' αρχής στα Ελληνικά. Άρα, πώς είναι δυνατόν να έχει μεταφραστικά λάθη;

Φιλικά,
Αγωνιστής.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.


ΕΓΡΑΨΕΣ...
Πρώτον, σε υπενθυμίζω τι είπες: «Η λεγομενη μεταφραση των εβδομηκοντα...δεν ειναι μεταφραση αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...εχει λαθη...!!!» (24 Φεβρουαρίου 2015 - 6:12 μ.μ.).
Είπες, ότι η μτφ των (Ο’) σε όλα τα μέρη της έχει λάθη!

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...

Στο διευκρινιζω,προς αποφυγην παρεξηγησεως...
λεγοντας...
Η μεταφραση των εβδομηκοντα,δεν ειναι αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...
εννοω...
η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της εχει λαθη....
δηλαδη εννοω...
η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της,δεν ειναι αξιοπιστη...!!!


Ανώνυμος είπε...

Βασίλη, είπες:

@ΕΓΡΑΨΕΣ...
Διάβασε, το αρχαίο Ελληνικό Κείμενο του Λουκά 4:18, και την μτφ των (Ο’), Ησ. Ξα, 1).
Πες μου λοιπόν, σε πια γλώσσα, παρέθεσε ο Χριστός στο συγκεκριμένο εδάφιο;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Συμφωνα με το παραπανω σκεπτικο που σου εξεθεσα...
Ο Ιησους Χριστος,το συγκεκριμενο εδαφιο,το παρεθεσε στην εβραικη γλωσσα...!!!@

Αγαπητέ Βασίλη, άφησε το «σκεπτικό στην άκρη». Και πες μου αν διάβασες την μετάφραση των (Ο’) Ησ. 61:1. Και Λουκά 4:18
Λένε τα ίδια τα λόγια στην αρχαία Ελληνική; Να σε βοηθήσω ακόμα περισσότερο.
Έγραψες:
@Το Κειμενο της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
ηταν κατα τον πρωτο αιωνα...
το ιδιο Κειμενο,οπως το σημερινο...???
(24 Φεβρουαρίου 2015 - 9:35 μ.μ.)

Το Κείμενο της μετάφρασης των (Ο’) γράφτηκε σταδιακά μεταξύ του 3ου και του 1ου αιώνα προ Χριστού! Και όχι κατά τον πρώτα αιώνα! (Περισσότερα el.wikipedia.org/wiki/Μετάφραση_των_Εβδομήκοντα).
Η Ορθόδοξη Εκκλησία γνωρίζει μία μετάφραση των (Ο’), και καμία άλλη!
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σύμφωνα με τους λόγιους έγραψε το Ευαγγέλιο του περίπου το 55-60. Ενώ ή μετάφραση των εβδομήκοντα έγινε περίπου το πρώτο αιώνα μεταξύ τρίτου προ Χριστού.
Το ξαναλέω, στον Λουκά 4:18, και στον Ησ. 61: 1, των (Ο’), είναι τα ίδια λόγια στο αρχαίο Κείμενο;

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη, έγραψες:

@Στο διευκρινιζω,προς αποφυγην παρεξηγησεως...
λεγοντας...
Η μεταφραση των εβδομηκοντα,δεν ειναι αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...
εννοω...
η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της εχει λαθη....
δηλαδη εννοω...
η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της,δεν ειναι αξιοπιστη...!!!@

Αγαπητέ Βασίλη, λυπάμαι που θα το πω, έπεσες σε αντίφαση! Γιατί;
Από την αρχή θα έλεγες σε ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΗ και ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ!
Αυτό που είπες, «η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της, δεν ειναι αξιοπιστη...!!!»

Φέρε μου επιχειρήματα από το Εβραϊκό πρωτότυπο της Π.Δ. (όχι του Βάμβα) να δούμε σε ποια μέρη έχει λάθος η μετάφραση των (Ο’);
Και όταν έλεγε απ. Παύλος «Πάση Γραφή θεόπνευστος» (2 Τιμ. 3:16), ποια Γραφή εννοούσε;

GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
1) Η μετάφραση των Ό έγινε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Άρα, ακόμα και αν δεν είναι κατά λέξη μετάφραση, δεν μπορεί να έχει δογματικά λάθη.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Φιλε μου
Υπο Την Καθοδηγηση Του Αγιου Πνευματος...
ενεργει ο πιστος που ειναι σε μεγαλο πνευματικο αναστημα...και...
ειτε τον επισκεπτεται Το Αγιο Πνευμα και τον καθοδηγει...
ειτε κατοικει Το Αγιο Πνευμα και τον καθοδηγει...!!!
Απο Την Καινη Διαθηκη μαθαινουμε οτι Βαπτιση με Αγιο Πνευμα γινεται δια πιστεως Ιησου Χριστου...!!!
Στην Παλαια Διαθηκη...οι πιστοι δεν βαπτιζονταν με Αγιο Πνευμα...!!!
Στα χρονια πριν την καταβαση Του Υιου Του Θεου επι της Γης...
στα χρονια Της Παλαιας Διαθηκης...
οι προφητες Του Θεου λαλουσαν εν Πνευματι Αγιω Τον Λογο Του Θεου...!!!
Οι μεταφραστες της λεγομενης μεταφρασης των εβδομηκοντα...
δεν νομιζω να ηταν προφητες Του Θεου...δεν υπαρχει τετοια μαρτυρια...!!!
Φρονω,ηταν ανθρωποι πιστοι Στον Θεο του Ισραηλ...(οσοι ηταν πιστοι)...!!!
Δεν θα αποκλεισω το γεγονος...
καποιος η καποιοι απο αυτους...
να ειχαν επισκεψεις απο Το Αγιο Πνευμα...και να μετεφραζαν υπο την καθοδηγηση Του Αγιου Πνευματος...!!!
Αν ισχυε το παραπανω...
Το Κειμενο της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
δεν θα επρεπε να ειχε καποια λαθη που δεν ειναι δυνατον να κανει ανθρωπος πιστος που τον επισκεπτεται Το Αγιο Πνευμα...!!!

ενδεικτικα σου παραθετω...

πρωτα σου παραθετω απο την ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ

Βιβλίο: Γένεση, Κεφάλαιο: 5
25 Και έζησεν ο Μαθουσάλα εκατόν ογδοήκοντα επτά έτη, και εγέννησε τον Λάμεχ· 26 έζησε δε ο Μαθουσάλα, αφού εγέννησε τον Λάμεχ, επτακόσια ογδοήκοντα δύο έτη, και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας· 27 και έγειναν πάσαι αι ημέραι του Μαθουσάλα εννεακόσια εξήκοντα εννέα έτη· και απέθανε. 28 Έζησε δε ο Λάμεχ εκατόν ογδοήκοντα δύο έτη, και εγέννησεν υιόν· 29 και εκάλεσε το όνομα αυτού Νώε, λέγων, Ούτος θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών, και από του μόχθου των χειρών ημών, εξ αιτίας της γης την οποίαν κατηράσθη ο Κύριος. 30 Έζησε δε ο Λάμεχ, αφού εγέννησε τον Νώε, πεντακόσια ενενήκοντα πέντε έτη, και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας· 31 και έγειναν πάσαι αι ημέραι του Λάμεχ επτακόσια εβδομήκοντα επτά έτη· και απέθανε. 32 Και ο Νώε ήτο ηλικίας πεντακοσίων ετών· και εγέννησεν ο Νώε τον Σημ, τον Χαμ, και τον Ιάφεθ. 

Βιβλίο: Γένεση, Κεφάλαιο: 7
11 Το εξακοσιοστόν έτος της ζωής του Νώε, τον δεύτερον μήνα, την δεκάτην εβδόμην ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίσθησαν πάσαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου, και οι καταρράκται των ουρανών ηνοίχθησαν. 12 Και έγεινεν ο υετός επί της γης τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας.

Με τα παραπανω δεδομενα...
ολα ειναι μια χαρα...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ
παμε τωρα να δουμε τα ιδια εδαφια...
στην ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ...

Βιβλίο: Γένεση, Κεφάλαιο: 5
25 και εζησεν μαθουσαλα εκατον και εξηκοντα επτα ετη και εγεννησεν τον λαμεχ
26 και εζησεν μαθουσαλα μετα το γεννησαι αυτον τον λαμεχ οκτακοσια δυο ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας
27 και εγενοντο πασαι αι ημεραι μαθουσαλα ας εζησεν εννακοσια και εξηκοντα εννεα ετη και απεθανεν
28 και εζησεν λαμεχ εκατον ογδοηκοντα οκτω ετη και εγεννησεν υιον
29 και επωνομασεν το ονομα αυτου νωε λεγων ουτος διαναπαυσει ημας απο των εργων ημων και απο των λυπων των χειρων ημων και απο της γης ης κατηρασατο κυριος ο θεος
30 και εζησεν λαμεχ μετα το γεννησαι αυτον τον νωε πεντακοσια και εξηκοντα πεντε ετη και εγεννησεν υιους και θυγατερας
31 και εγενοντο πασαι αι ημεραι λαμεχ επτακοσια και πεντηκοντα τρια ετη και απεθανεν
32 και ην νωε ετων πεντακοσιων και εγεννησεν νωε τρεις υιους τον σημ τον χαμ τον ιαφεθ

Βιβλίο: Γένεση, Κεφάλαιο: 7
11 εν τω εξακοσιοστω ετει εν τη ζωη του νωε του δευτερου μηνος εβδομη και εικαδι του μηνος τη ημερα ταυτη ερραγησαν πασαι αι πηγαι της αβυσσου και οι καταρρακται του ουρανου ηνεωχθησαν
12 και εγενετο ο υετος επι της γης τεσσαρακοντα ημερας και τεσσαρακοντα νυκτας

ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
συμφωνα με τα δεδομενα της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
καταληγουμε σε παραδοξο συμπερασμα...

ΔΗΛΑΔΗ...
Ο Μαθουσαλας εζησε 969 χρονια.
Ο Μαθουσαλας 167 ετων γεννησε τον Λαμεχ.
Ο Λαμεχ 188 ετων γεννησε τον Νωε.
Ο κατακλυσμος εγινε οταν ο Νωε ηταν 600 ετων.
ΑΡΑ...
Οταν εγινε ο κατακλυσμος...
Ο Μαθουσαλας ηταν...
167+188+600=955 ετων.
Ο Μαθουσαλας ομως εζησε 969 χρονια.
Αρα συμφωνα με τα δεδομενα της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
ο Μαθουσαλας ηταν 955 ετων..
και μετα τον κατακλυσμο εζησε αλλα
14 χρονια και εγινε 969 χρονων και πεθανε.
Η Γραφη ομως μας λεει...οτι απο τον κατακλυσμο...επεζησαν μονο 8 ψυχες...ο Νωε...η γυναικα του...τα τρια παιδια του...και οι τρεις γυναικες των παιδιων του.

ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑ
δεν υπαρχει τετοιο ατοπο αποτελεσμα.
Ο Μαθουσαλας γεννησε τον Λαμεχ 187 ετων.
Ο Λαμεχ γεννησε τον Νωε 182 ετων.
Ο κατακλυσμος εγινε οταν ο Νωε ηταν 600 ετων.
187+182+600=969
Αρα συμφωνα με τα δεδομενα της μεταφρασης του Βαμβα...
Ο Μαθουσαλας,οταν εγινε ο κατακλυσμος,μολις ειχε πεθανει 969 ετων.
(δεν πιστευω να αφησε Ο Θεος τον Μαθουσαλα να πνιγει στον κατακλυσμο).

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΔΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ...

ΒΑΜΒΑΣ
Γενεση 1.2
2 Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
Γενεση 1.2
2 η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος και σκοτος επανω της αβυσσου και πνευμα θεου επεφερετο επανω του υδατος

ΒΑΜΒΑΣ
Γενεση 2.7
7 Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
Γενεση 2.7
7 και επλασεν ο θεος τον ανθρωπον χουν απο της γης και ενεφυσησεν εις το προσωπον αυτου πνοην ζωης και εγενετο ο ανθρωπος εις ψυχην ζωσαν

Κανε συγκριση τις δυο μεταφρασεις...και δες ποια σου φαινεται πιο παραδεκτη.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
2) Εάν, όπως λες, δεν γνωρίζεις Εβραϊκά, πώς μπορείς να ξέρεις με βεβαιότητα εάν η μετάφραση του Βάμβα έχει λάθη και σε ποιά σημεία; (δυστυχώς έχει αρκετά λάθη, γι' αυτό και τη χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν διάφορες οργανώσεις όπως η εταιρία "Σκοπιά")

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
Σου παρεθεσα ηδη,γιατι κρινω την μεταφραση του Βαμβα πιο αξιοπιστη.
Δεν αποκλειω να εχει λαθη.
Δυστυχως δεν γνωριζω εβραικα...δεν μπορω να κανω κριση.
Φρονω ομως οτι...
αν εχει λαθη...δεν ειναι ανησυχητικα λαθη...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
3) Το κείμενο της Καινής Διαθήκης γράφτηκε εξ' αρχής στα Ελληνικά. Άρα, πώς είναι δυνατόν να έχει μεταφραστικά λάθη;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...

Ματθαίος 5:18 Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα.

Ματθαίος 24:35 Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
μας βεβαιωνει οτι μεχρι την συντελεια...δεν θα χαθει ΟΥΔΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...!!!
Αρα πιστευουμε μετα βεβαιοτητας οτι,και στις μερες μας...
δεν εχει χαθει ουτε ενα ιωτα απο Τον Λογο Του Θεου...!!!
Αρα πιστευουμε οτι εμεις οι σημερινοι πιστοι...
εχουμε Στο Βιβλιο ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ...
ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...!!!

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
πιστευω οτι Στο Βιβλιο που εχουμε στα χερια μας...
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
υπαρχει μεσα...
Ολος Ο Λογος Του Ιησου Χριστου-Ολος Ο Λογος Της Καινης Διαθηκης...!!!

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ...
Η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια...
(οι οποιες καποτε ηταν ενωμενες)
ειναι πλανημενες χριστιανικες εκκλησιες...
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ..
αυτες οι εκκλησιες μας παραδιδουν...
Το Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
με την μορφη που Το εχουμε και σημερα...
ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ
καθολου απιθανο...στους πρωτους αιωνες...να εχουν κανει αλλαγες μεσα Στο Κειμενο Της Καινης Διαθηκης...!!!
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΦΡΟΝΩ
οτι ναι...εχουν κανει προσμιξεις μεσα Στο Κειμενο Της Καινης Διαθηκης...!!!

ΑΛΛΑ...ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ...
Ο,ΤΙ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΑΝΑΝ...
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ...
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ιωτα ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
μεσα απο Το Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που εχουμε σημερα...
εδαφια υποπτα...που φαινεται ξεκαθαρα...οτι εχουν γινει προσμιξεις...

Ματθαιο 1.6
6 Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου, 

Λουκας 3.31-32
του Ναθάν, του Δαβίδ, 32 του Ιεσσαί,

ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο Ιωσηφ ο ανδρας της Μαριας...ποιανου απογονος ηταν???
Του Δαυιδ δια του υιου του Σολομωντα...
η Του Δαυιδ δια του υιου του Ναθαν...???

ΥΠΑΡΧΕΙ
σαφεστατη διαφορα μεταξυ των δυο Ευαγγελιων...!!!

ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ...

Ματθαιος 27.44
44 Το αυτό δε και οι λησταί οι συσταυρωθέντες μετ' αυτού ωνείδιζον εις αυτόν.

Μαρκος 15.32
32 Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ ας καταβή τώρα από του σταυρού, διά να ίδωμεν και πιστεύσωμεν. Και οι συνεσταυρωμένοι μετ' αυτού ωνείδιζον αυτόν.

Λουκας 23.39-43
39 Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων εβλασφήμει αυτόν, λέγων· Εάν συ ήσαι ο Χριστός, σώσον σεαυτόν και ημάς. 40 Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπληττεν αυτόν, λέγων· Ουδέ τον Θεόν δεν φοβείσαι συ, όστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη; 41 και ημείς μεν δικαίως· διότι άξια των όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν· ούτος όμως ουδέν άτοπον έπραξε. 42 Και έλεγε προς τον Ιησούν· Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου. 43 Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Οι συσταυρωμενοι με Τον Ιησου Χριστο...
τον ωνείδιζαν και οι δυο...η μονο ο ενας...???

ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ...

Αποκαλυψη 22.16
16 Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός.

Παρουσιαζει Τον Ιησου Χριστο...
να συστηνεται ως αστερας ορθρινος...!!!
Γνωριζουμε ομως οτι ο αστερας ο ορθρινος...δηλαδη το αστρο της Αυγης...ειναι το αστρο Αφροδιτη...το οποιο στα αρχαια ελληνικα λεγεται Εωσφορος...!!!
Αρα συμφωνα με το παραπανω εδαφιο...
Ο Ιησους Χριστος συστηνεται ως Εωσφορος...!!!
Απο Την Παλαια Διαθηκη ομως...μαθαινουμε οτι με το αστρο Εωσφορο...παρομοιαζεται ο αντιχριστος...!!!

Ησαίας 14:12 πως έπεσες εκ του ουρανού, Εωσφόρε, υιέ της αυγής· συνετρίφθης κατά γης, συ ο καταπατών τα έθνη.

ΑΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΙΟ
της Αποκαλυψης μας προβληματιζει...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Αγαπητέ Βασίλη, άφησε το «σκεπτικό στην άκρη». Και πες μου αν διάβασες την μετάφραση των (Ο’) Ησ. 61:1. Και Λουκά 4:18

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Αν θελεις να μου πεις κατι μεσα απο Τα Εδαφια...
να αναλαβεις τον κοπο να τα παραθεσεις εδω...
μην μου ζητας να τα διαβασω εγω για σενα...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Το Κείμενο της μετάφρασης των (Ο’) γράφτηκε σταδιακά μεταξύ του 3ου και του 1ου αιώνα προ Χριστού! Και όχι κατά τον πρώτα αιώνα! (Περισσότερα el.wikipedia.org/wiki/Μετάφραση_των_Εβδομήκοντα).

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Αυτα εγω τα λαμβανω ως πληροφοριες απο τριτους...δεν τα παιρνω και μετρητοις...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Η Ορθόδοξη Εκκλησία γνωρίζει μία μετάφραση των (Ο’), και καμία άλλη!

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Δεν με αφορα...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σύμφωνα με τους λόγιους έγραψε το Ευαγγέλιο του περίπου το 55-60. Ενώ ή μετάφραση των εβδομήκοντα έγινε περίπου το πρώτο αιώνα μεταξύ τρίτου προ Χριστού.
Το ξαναλέω, στον Λουκά 4:18, και στον Ησ. 61: 1, των (Ο’), είναι τα ίδια λόγια στο αρχαίο Κείμενο;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Παρεθεσε Τα Εδαφια εσυ...και πες ο,τι εχεις να πεις για να μου δειξεις αυτο που θελεις...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
@Στο διευκρινιζω,προς αποφυγην παρεξηγησεως...
λεγοντας...
Η μεταφραση των εβδομηκοντα,δεν ειναι αξιοπιστη σε ολα τα μερη της...
εννοω...
η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της εχει λαθη....
δηλαδη εννοω...
η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της,δεν ειναι αξιοπιστη...!!!@

Αγαπητέ Βασίλη, λυπάμαι που θα το πω, έπεσες σε αντίφαση! Γιατί;
Από την αρχή θα έλεγες σε ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΗ και ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ!
Αυτό που είπες, «η μεταφραση των εβδομηκοντα,σε καποια μερη της, δεν ειναι αξιοπιστη...!!!»

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Μην το κουραζεις...
σου εξηγησα πως το εννοουσα...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Φέρε μου επιχειρήματα από το Εβραϊκό πρωτότυπο της Π.Δ. (όχι του Βάμβα) να δούμε σε ποια μέρη έχει λάθος η μετάφραση των (Ο’);

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Δεν γνωριζω εβραικα...δεν μπορω να σου παραθεσω αυτο που μου ζητας...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Και όταν έλεγε απ. Παύλος «Πάση Γραφή θεόπνευστος» (2 Τιμ. 3:16), ποια Γραφή εννοούσε;


ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Τους Αγιους Λογους των προφητων Της Παλαιας Διαθηκης...
ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δια των προφητων Του Θεου...
Την Παλαια Διαθηκη...!!!
Ο αποστολος Παυλος διαβαζε Την Παλαια Διαθηκη στην εβραικη γλωσσα...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Ένας από τους Ό ήταν και ό Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε λάβει την πληροφορία ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον Κύριο. Καταλαβαίνεις ότι προφανώς και καθοδηγείτο από το Άγιο Πνευμα (και δεν ήταν ο μόνος).

Μου γράφεις για τη μετάφραση του Βάμβα ότι δεν θεωρείς ότι έχει σοβαρά λάθη. Οι διαφορές όμως που μου παρουσιάζεις ως λάθη στη μετάφραση των Ό δεν αφορούν δογματικά θέματα, άρα ούτε αυτές μπορεί να θεωρηθούν "σοβαρά λάθη". Άρα γιατί να μην χρησιμοποιήσεις αυτήν;

Εφόσον μου λες ότι οι λόγοι του Κυρίου διατηρήθηκαν αναλλοίωτοι (φυσικά για πολύ καιρό πριν γραφτεί η μετάφραση του Βάμβα), με ποιόν τρόπο διατηρήθηκαν; Και δεν θα ήταν πιό σίγουρο να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο, αντί μια μετάφραση που πιθανώς, όπως λες, να έχει λάθη;

Όσο για την Καινή Διαθήκη, μου λες ότι διαπιστώνεις λάθη και ασυνέπειες στο κείμενο. Τότε ποιό είναι το ορθό κείμενο, κατά τη γνώμη σου; Ή αν δέχεσαι το κείμενο όπως είναι, έστω και με (φαινομενικά) λάθη, γιατί δεν δέχεσαι και τη μετάφραση των Ό, την οποία χρησιμοποίησαν οι ευαγγελιστές ως παραπομπή;

Η Αγία Γραφή δεν έχει αντικρουόμενα σημεία. Αυτά που αναφέρεις ως αντικρουόμενα είναι απλά η διαφορετική προσέγγιση των συγγραφέων των κειμένων (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλοιώνεται το νόημα). Αν όμως θεωρείς την Αγία Γραφή ως λόγο του Θεού, πως μπορείς να αμφιβάλλεις για την αξιοπιστία της; Ο συλλογισμός σου αφήνει πολλά κενα.

Από τα γραφόμενά σου διαπιστώνω ότι δεν είσαι Ορθόδοξος. Θα είχες την καλοσύνη να μου πεις που ανήκεις;

Φιλικά,
Αγωνιστής.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Ένας από τους Ό ήταν και ό Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε λάβει την πληροφορία ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον Κύριο. Καταλαβαίνεις ότι προφανώς και καθοδηγείτο από το Άγιο Πνευμα (και δεν ήταν ο μόνος).

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Ποιος το λεει αυτο?
η ορθοδοξια προφανως...στην λεγομενη προφορικη παραδοση...!!!
Επειδη ομως η ορθοδοξια ειναι μια πλανημενη χριστιανικη εκκλησια...
οσα λεει...αλλα ειναι ορθα...και αλλα μη ορθα...!!!
Ορθα της ορθοδοξιας ειναι...
Ο,ΤΙ συμφωνει με Την Αγια Γραφη...!!!
Ουκ ολιγα της ορθοδοξιας διαφωνουν με Την Αγια Γραφη...
τα οποια μη ορθα,ανηκουν στην λεγομενη προφορικη παραδοση της ορθοδοξιας...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Μου γράφεις για τη μετάφραση του Βάμβα ότι δεν θεωρείς ότι έχει σοβαρά λάθη. Οι διαφορές όμως που μου παρουσιάζεις ως λάθη στη μετάφραση των Ό δεν αφορούν δογματικά θέματα, άρα ούτε αυτές μπορεί να θεωρηθούν "σοβαρά λάθη". Άρα γιατί να μην χρησιμοποιήσεις αυτήν;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Προφανως αν δεν υπηρχε η μεταφραση του Βαμβα,θα διαβαζα την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Προσωπικα βρισκω την μεταφραση του Βαμβα πιο αξιοπιστη...καλυτερη...!!!
Σου παρεθεσα ενδεικτικα καποια εδαφια,για συγκριση...!!!
Ειδικα περι των εδαφιων,αναφορικα με τον Μαθουσαλα,τον Λαμεχ,τον Νωε,τον κατακλυσμο...
επειδη η μεταφραση των εβδομηκοντα...
εχει λαθος δεδομενα...
οι αντιθεοι και αθεοι,που θελουν να βγαλουν Την Αγια Γραφη λαθος...
χρησιμοποιουν ειδικα την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Εφόσον μου λες ότι οι λόγοι του Κυρίου διατηρήθηκαν αναλλοίωτοι (φυσικά για πολύ καιρό πριν γραφτεί η μετάφραση του Βάμβα), με ποιόν τρόπο διατηρήθηκαν; Και δεν θα ήταν πιό σίγουρο να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο, αντί μια μετάφραση που πιθανώς, όπως λες, να έχει λάθη;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
οι εβραιοι πιστοι,που μιλουσαν,διαβαζαν,και καταλαβαιναν στα εβραικα Τον Λογο Του Θεου...
δεν κατηργησαν Την Παλαια Διαθηκη στα εβραικα...Η Οποια υπαρχει και σημερα...!!!
Η μεταφραση των εβδομηκοντα,εξυπηρετουσε τους γνωριζοντας την ελληνικη γλωσσα πιστους...εβραιους,και μη εβραιους...!!!
Οι πιστοι εβραιοι,που διαβαζαν Την Παλαια Διαθηκη στα εβραικα...και γνωριζαν και ελληνικα...
αν εβλεπαν καποιο λαθος μεταφραστικο στην μεταφραση των εβδομηκοντα...πληροφορουσαν τους ελληνιστες πιστους περι των λαθων της μεταφρασης των εβδομηκοντα...!!!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αναφορικα με τον Μαθουσαλα,τον Λαμεχ,τον Νωε,τον κατακλυσμο...
σου εδειξα τα λαθος αριθμητικα δεδομενα της μεταφρασης των εβδομηκοντα...!!!
Και σου εδειξα οτι τα αριθμητικα δεδομενα της μεταφρασης του Βαμβα απο την εβραικη Παλαια Διαθηκη,ειναι ορθα...!!!
Εσυ,δεν νομιζω να συνεχιζεις να παραδεχεσαι τα εσφαλμενα αριθμητικα δεδομενα της μεταφρασης των εβδομηκοντα...!!!


vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Όσο για την Καινή Διαθήκη, μου λες ότι διαπιστώνεις λάθη και ασυνέπειες στο κείμενο. Τότε ποιό είναι το ορθό κείμενο, κατά τη γνώμη σου; Ή αν δέχεσαι το κείμενο όπως είναι, έστω και με (φαινομενικά) λάθη, γιατί δεν δέχεσαι και τη μετάφραση των Ό, την οποία χρησιμοποίησαν οι ευαγγελιστές ως παραπομπή;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Ορθο κειμενο μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
(Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ=Βιβλιο που παραλαμβανουμε απο την ορθοδοξη και καθολικη εκκλησια)
ΕΙΝΑΙ ΠΑΣ ΛΟΓΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...
Ο Οποιος υπαρχει μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!
Μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,υπαρχουν και λογοι που δεν τους κρινω οτι ειναι ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...ειναι προσμιξεις ψευδους...οι οποιες προσετεθηκαν τους πρωτους αιωνες...!!!
Επειδη ομως...
ουδεις μπορεσε να εξαλειψει ουτε ενα ιωτα απο ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...
Γι'αυτο...
πιστευω ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ...
οτι μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
υπαρχει ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
υπαρχουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...δεν εχει χαθει ουτε να ενα ιωτα...δεν εχει εξαλειφθει ουτε ενα ιωτα...!!!
Ο πιστος διαβαζοντας Το Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
διδασκεται ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!
Ο πιστος οταν συναντα μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
λογους...που δεν ειναι ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...
τοτε ο πιστος αισθανεται ενοχληση...
αισθανεται και διακρινει αντιφασεις...!!!
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ...
οταν ο πιστος διαπιστωνει τις αντιφασεις...
μπορει να ερθει ο διαβολος και να τον σκανδαλισει στην συνειδηση του...
λεγοντας του...
βλεπεις...εχει αντιφασεις...παρατα τα...μην τα διαβαζεις....δεν ειναι αξιοπιστα...!!!
Ο πιστος οταν διαβαζει Το Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
δεν πρεπει να αισθανεται ικανος...
ταχα με την δικη του ικανοτητα...μπορει να καταλαβει ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...!!!
Πρεπει να ζηταει Φωριση και Νοηση απο Τον Ζωντα Ιησου Χριστο...
για να καταλαβαινει καλως και ορθως και πληρως ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...!!!
Πραττοντας οπως παραπανω...
θα διδασκεται ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ με την Φωτιση απο Τον Ζωντα Ιησου Χριστο...!!!
Ο πιστος με Την Φωτιση απο Τον Ιησου Χριστο...
οταν μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
θα βλεπει τις αντιφασεις...
θα μαθει...να βλεπει ποιος απο τους δυο αντιφατικους λογους...
ειναι ψευδης...και ποιος Αληθινος...!!!

Οι αποστολοι συνομιλουντες με εβραιφωνους...
οταν ανεφεραν Λογους απο Την Παλαια Διαθηκη...
χρησιμοποιουσαν την εβραικη Παλαια Διαθηκη...!!!
Οταν συνομιλουσαν με ελληνιστες,(εβραιους και μη εβραιους)που διαβαζαν την μεταφραση των εβδομηκοντα...
αν επροκειτο περι εδαφιου της μεταφρασης του εβδομηκοντα,που ειχε καποιο λαθος...
το διορθωναν επι τοπου δια στοματος...!!!
ΦΡΟΝΩ
οτι οι αποστολοι...
οταν εγραφαν προς εβραιοφωνους πιστους...
αναφερομενοι σε Καποιο Λογο Της Παλαιας Διαθηκης...
χρησιμοποιουσαν την εβραικη Παλαια Διαθηκη...!!!
Οταν εγραφαν προς πιστους μη γνωριζοντας την εβραικη γλωσσα...
σε πιστους ελληνιστας(εβραιους και μη εβραιους)...
αναφερομενοι σε Λογο Της Παλαιας Διαθηκης...
μετεφραζαν εκεινη την ωρα...στα ελληνικα...Το Κειμενο Της εβραικης Παλαιας Διαθηκης Την Οποια οι ιδιοι διαβαζαν και χρησιμοποιουσαν...!!!

Σου εχω πει οτι προτιμω την μεταφραση του Βαμβα...
επειδη την βρισκω καλυτερη και πιο αξιοπιστη μεταφραση απο την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Αν γνωριζα εβραικα...
θα διαβαζα Την εβραικη Παλαια Διαθηκη...!!!
Σημερα διαβαζω την μεταφραση του Βαμβα που ειναι μεταφραση της εβραικης Παλαιας Διαθηκης...!!!


vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Η Αγία Γραφή δεν έχει αντικρουόμενα σημεία. Αυτά που αναφέρεις ως αντικρουόμενα είναι απλά η διαφορετική προσέγγιση των συγγραφέων των κειμένων (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλοιώνεται το νόημα). Αν όμως θεωρείς την Αγία Γραφή ως λόγο του Θεού, πως μπορείς να αμφιβάλλεις για την αξιοπιστία της; Ο συλλογισμός σου αφήνει πολλά κενα.

ΦΡΟΝΩ
οτι δεν ειναι απλα διαφορετικες προσεγγισεις...!!!
Ειναι σαφεστατες διαφορες...σαφεστατες αντιφασεις...!!!
Οπως σου εγραψα...(να μην τα ξαναγραφω)..
Ο Ιωσηφ ο ανδρας Της Μαριας...δεν μπορει να ειναι απογονος του Δαυιδ...δια του Σολομωντα και δια του Ναθαν...!!!
Ενα απο τα δυο ειναι Αληθεια...!!!
Δεν μπορει και οι δυο οι συσταυρωμενοι να ονειδιζαν Τον Ιησου Χριστο...και ενας απο αυτους να μην τον ονειδιζε...!!!
Εαν απο τα δυο ειναι Αληθεια...!!!
Δεν μπορει...
(ενω Στην Παλαια Διαθηκη το αστρο της αυγης=ο Εωσφορος, παραλληλιζεται με τον αντιχριστο)
να παρουσιαζεται Ο Ιησους Χριστος στην Αποκαλυψη...να συστηνεται ως αστρο της αυγης=Εωσφορος...!!!
Ειναι και αλλα εδαφια ΥΠΟΠΤΑ Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (οπως μας το παραδιδουν η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια).

Επειδη η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια,ειναι πλανημενες χριστιανικες εκκλησιες...
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ να εχουν βαλει το χερακι τους διαφοροι πλανοι,μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!
Αλλα οπως ειπα...
ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ...
αυτοι οι πλανοι,δεν καταφεραν να εξαλειψουν ουτε ενα ιωτα απο ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...!!!
Μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
(οπως μας Το παραδιδουν η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια)
υπαρχει ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...δεν λειπει ουτε ενα ιωτα...!!!

Οι διαφορες προσμιξεις ψευδους που εχουν βαλει μεσα...
ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ...
να αρπαξουν απο Την Σωτηρια Του Ιησου Χριστου...ενα προβατο Του...εναν πιστο Του...!!!

Το ιδιο ισχυει και για τις οποιες πλανες διδασκαλιες διδασκονται δια της λεγομενης προφορικης παραδοσης της ορθοδοξης και καθολικης εκκλησιας...οι οποιες πλανες διδασκαλιες σαφεστατα...
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ απο Την Αληθεια Την γεγραμμενη και υπαρχουσα μεσα Στο Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!

Η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια...ειναι πλανημενες χριστιανικες εκκλησιες...
οτις οποιες διδσκονται...
εκτος ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...και διαφορες πλανες διδασκαλιες...!!!
Οι πλανημενοι ορθοδοξοι και καθολικοι πιστοι....
(δεν ειναι ολοι πιστοι,τους οντας αληθως πιστους εννοω και ονομαζω πιστους)
ειναι προβατα Του Ιησου Χριστου...
και κανενας δεν θα μπορεσει να τα αρπαξει απο Την Σωτηρια Του Ιησου Χριστου...!!!

Το παραπανω ισχυει και για τους πιστους=για τα προβατα Του Ιησου Χριστου,που πλανωνται απο αλλες πλανημενες χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...!!!
Οπως η εκκλησια των χριστιανων μαρτυρων Του Ιεχωβα...διαφορες ευαγγελικες...διαφορες πεντηκοστινες....και πολλες αλλες χριστιανικες πλανημενες εκκλησιες του σημερα...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Από τα γραφόμενά σου διαπιστώνω ότι δεν είσαι Ορθόδοξος. Θα είχες την καλοσύνη να μου πεις που ανήκεις;


ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Οχι δεν ανηκω στην ορθοδοξη εκκλησια...!!!
Γεννηθηκα σε μια ορθοδοξη οικογενεια...
αλλα στα 20 μου περιπου (τωρα ειμαι 51 ετων)καταλαβα οτι η ορθοδοξη εκκλησια με διδασκε εκτος απο Αληθεια...και πλανες...!!!
Αφησα την ορθοδοξη εκκλησια...
και δεν εγινα μελος καποιας αλλης πλανημενης χριστιανικης εκκλησιας του σημερα...!!!
Θελω να ανηκω στην εκκλησια Του Ιησου Χριστου...η οποια ειναι διαχρονικη...
ιδρυθηκε τον πρωτο αιωνα απο Τον Ιησου Χριστο...
και εκτοτε...υπαρχει επι της Γης...!!!
ΦΡΟΝΩ
ως μελη της διαχρονικης εκκλησιας Του Ιησου Χριστου...
ολους τους αληθινους πιστους...
ασχετα απο το σε ποια πλανημενη χριστιανικη εκκλησια ανηκουν...!!!
Τους θεωρω αδελφους μου εν ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΩ...!!!
Ειναι πλανημενοι αδελφοι μεν...
ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ...!!!
Και φρονω οτι Ο Ποιμενας και Σωτηρας Ιησους Χριστος...
ενω βρισκονται στην ταδε πλανημενη χριστιανικη εκκλησια...
τους ποιμαινει εντος τους Πνευματικα...τους τρεφει...τους σωζει...και τους κραταει στην Σωτηρια Του...!!!
ΦΡΟΝΩ
οτι Ο Ιησους Χριστος θελει...μακαρι....με καποιον τροπο...τα πλανημενα προβατα Του...να ελευθερωθουν απο τις οποιες πλανες διδασκαλιες εχουν πλανηθει...!!!

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Αληθινος πιστος Του Ιησου Χριστου...
(ανεξαρτητα σε ποια χριστιανικη εκκλησια ανηκει,πλανημενη η μη πλανημενη)
ειναι ο ανθρωπος...
που πιστευει...αγαπαει...Τον Ιησου Χριστο και Τον Θεο Πατερα...
Τον επικαλειται να τον σωζει...
διαβαζει Την Αγια Γραφη...και προσπαθει να τηρει Τον Λογο Του Θεου...!!!
Ο ανθρωπος αυτος...καθισταται ανθρωπος αγαθος...
ανθρωπος του ΚΑΛΟΥ...
ανθρωπος με λογια και εργα αγαθα και δικαια...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Η Άγία Γραφή δεν είναι αυθύπαρκτη. Ο Κανόνας ορίστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας με βάση την υπάρχουσα προφορική παράδοση (υπάρχουν και τα λεγόμενα απόκρυφα ευαγγέλια, τα οποία όμως οι Πατέρες σωστά απέρριψαν διότι δεν συμφωνούσαν με την Ιερά Παράδοση). Άρα η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν υπάρχει κάτι που να μην συμφωνεί. Λάθος συμβαίνει μόνο όταν κάποιος απομονώσει την Αγία Γραφή από το περιβάλλον της, και στη συνέχεια προσπαθήσει να την ερμηνεύσει όπως εκείνος καταλαβαίνει.

Για το θέμα των ηλικιών που αναφέρεις υπάρχουν πολλές απόψεις. Δυστυχώς δεν γνωρίζω περισσότερα για να σου πώ με βεβαιότητα ποιά είναι η σωστή. Πάντως σου επαναλαμβάνω: δεν πρόκειται για δογματικό λάθος. Ο Βάμβας έχει κάνει λάθη που αγγίζουν τα όρια του δόγματος (γι' αυτό και τον χρησιμοποιούν πολλές αιρέσεις). Γιατί θεωρείς ότι είναι πιο έγκυρος;

Όπως σου έγραψα, η Καινή διαθήκη γράφτηκε απευθείας στα Ελληνικά. Μπορεί, λοιπόν, κανείς, μελετώντας τις παραπομπές που υπάρχουν σε χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, να διαπιστώσει ότι οι απόστολοι χρησιμοποιούσαν την μετάφραση των Ό. Άρα δεν μπορεί να την θεωρούσαν λανθασμένη σε δογματικά θέματα.

Όσο για το αν υπάρχουν προσμίξεις ή όχι στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, σε παραπέμπω σε αυτό που είπα στην αρχή: ο Κανόνας ορίστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας μέσα στα πλαίσια μιάς ήδη υπάρχουσας Παράδοσης. Δεν θα ήταν δυνατό, ούτε λογικό, να έβαζαν στον κανόνα κάτι που δεν συμφωνούσε με την Παράδοση αυτή. Άρα όποιο "λάθος" βρίσκει κανείς, είναι λόγω εσφαλμένης προσέγγισης από μέρους του, όχι λάθος του κειμένου.

Μου γράφεις για φώτιση που χρειάζεται κάποιος για να ξεχωρίζει δήθεν λάθη στην Αγία Γραφή. Με αγάπη σου λέω, αδελφέ, πρόσεχε πολύ. Τέτοια "φώτιση", η οποία μάλιστα κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι καταλαβαίνει καλύτερα από τους Πατέρες αυτά που οι ίδιοι έγραψαν, προέρχεται από άλλες πηγές και όχι από τον Κύριο. Μην ξεχνάς ότι ο διάβολος μπορεί να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Θέλει μεγάλη ταπείνωση πριν κανείς πει ότι έχει δεχτεί φώτιση από τον Κύριο, όχι έπαρση ότι είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από την Εκκλησία.

Αν και δεν μου απαντάς στο πού ανήκεις, τα λόγια σου με κάνουν να πιστεύω ότι ανήκεις σε κάποια πεντηκοστιανική ή χαρισματική αίρεση. Κάνε τον κόπο και πες μου άν έχω δίκιο. Δεν σκοπεύω να σε κρίνω. Πιστεύω όμως ότι σε έναν απολογητικό διάλογο, όπως αυτός, θα πρέπει οι διαλεγόμενοι να ξέρουν ο ένας την πίστη του άλλου.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη, έγραψες…

@ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Αν θελεις να μου πεις κατι μεσα απο Τα Εδαφια...
να αναλαβεις τον κοπο να τα παραθεσεις εδω...
μην μου ζητας να τα διαβασω εγω για σενα...!!!@

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν…» (Λουκ. 4:18).
(Ο’) «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με· ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν» (Ησ. 61:1).
Βλέπουμε στον Λουκά, 4:18, ο Χριστός στη Συναγωγή της Ναζαρέτ, εφαρμόζει για τον εαυτό του την προφητεία του Ησαΐα 61:1 για τον Μεσσία. Ο Λουκάς χρησιμοποιεί το εδάφιο από την μετάφραση των (Ο’)! Το πιστεύεις; Ποια γλώσσα λοιπόν ο Ιησούς χρησιμοποίησε στην Συναγωγή;

Είπα εγώ…
Το Κείμενο της μετάφρασης των (Ο’) γράφτηκε σταδιακά μεταξύ του 3ου και του 1ου αιώνα προ Χριστού! Και όχι κατά τον πρώτα αιώνα! (Περισσότερα el.wikipedia.org/wiki/Μετάφραση_των_Εβδομήκοντα).

Και εσύ απάντησες…
@Αυτα εγω τα λαμβανω ως πληροφοριες απο τριτους...δεν τα παιρνω και μετρητοις...!!!@

Αν μου απαντήσεις σωστά στο ερώτημα που σου έκανα για τον Ευαγγελιστή Λουκά, θα λυθεί το πρόβλημά σου.

Έγραψα εγώ…
Και όταν έλεγε απ. Παύλος «Πάση Γραφή θεόπνευστος» (2 Τιμ. 3:16), ποια Γραφή εννοούσε;


Και εσύ απάντησες…
@Τους Αγιους Λογους των προφητων Της Παλαιας Διαθηκης...
ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δια των προφητων Του Θεου...
Την Παλαια Διαθηκη...!!!
Ο αποστολος Παυλος διαβαζε Την Παλαια Διαθηκη στην εβραικη γλωσσα...!!!@

Σωστά, «Πάση Γραφή θεόπνευστος» είναι η Π. Διαθήκη.
Ο απ. Παύλος, αν δεν θεωρούσε την μετάφραση των (Ο’) θεόπνευστη, δεν θα έδινε αρκετές παραπομπές απ’ αυτήν!
«Και· Σύ κατ’ αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις· και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλαγήσονται συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι» (Εβρ. 1:10-12).
(Ο’) «κατ’ αρχάς, συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί· αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλαγήσονται· συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν» (Ψαλ. 101: 26- 28).
Απ. Παύλος παρέθεσε τον Ψαλμό από τους (Ο’)! Συμφωνείς;
Πόσα ακόμα τέτοια εδάφια θέλεις να σου παρουσιάσω;
Σε πληροφορώ ότι οι «ΜτΙ», γνωρίζουν καλύτερα από εσένα (δεν θέλω να προσβάλω) για την μετάφραση των (Ο’).


“Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα έπαιξε εξέχοντα ρόλο στη διάδοση του αγγέλματος της Χριστιανοσύνης. Πολλοί ελληνόφωνοι Ιουδαίοι περιλαμβάνονταν σε εκείνους που ήταν παρόντες κατά την ίδρυση της Χριστιανικής εκκλησίας την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. Επίσης, περιλαμβάνονταν και προσήλυτοι σε εκείνους που έγιναν μαθητές του Χριστού σε αυτό το αρχικό στάδιο. (Πράξεις 2:5-11· 6:1-6· 8:26-38) Εφόσον τα θεόπνευστα συγγράμματα των αποστόλων του Ιησού και άλλων μαθητών του πρώτου αιώνα απευθύνονταν σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, καταγράφτηκαν στην ελληνική. Γι’ αυτό, πολλές παραθέσεις από τις Εβραϊκές Γραφές οι οποίες εμφανίζονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές βασίστηκαν στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα”. (Σκοπιά,15-9- 1998, σελ. 30).


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη, είδα ότι ανέφερες την περίπτωση του Μαθουσάλα. Είναι φανερό το λάθος αλλά πέρα από το ότι δεν έχει καμιά θεολογική σημασία, μπορεί να είναι και λάθος που δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο αλλά προέκυψε κατά την αντιγραφή του κειμένου σε κάποια ιστορική στιγμή. Υπήρξε στη συνέχεια κάποια περίοδος που τα βιβλικά κείμενα (δεν κυκλοφορούσαν και πολλά αντίγραφα) αντιμετωπίζονταν κυριολεκτικά ως ιερά και ακόμη κι αν διαπίστωναν λάθη δεν τα διόρθωναν. Πίστευαν ότι για κάποιο λόγο υπάρχουν εκεί. Τέλος πάντων, αφού δίνεις τόση σημασία στη Βιβλική αριθμητική, υπάρχει και μια άλλη παρόμοια διαφορά ανάμεσα στη μτφ. Βάμβα και σ’ αυτή των Ο’. Σύμφωνα με τον Βάμβα, η δημιουργία του Αδάμ προσδιορίζεται γύρω στο 3964 π.Χ. Οι Εβδομήκοντα την πηγαίνουν τουλάχιστον 1000 χρόνια παλαιότερα. Αν υποθέσουμε ότι μια από τις δύο ημερομηνίες είναι σωστή, ποια λες να είναι; Αυτή του Εβραϊκού κειμένου ή των Εβδομήκοντα;

Filos.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης

ΓΕΝΕΣΗ Κεφ.1.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
1 εν αρχη εποιησεν ο θεος τον ουρανον και την γην
2 η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος και σκοτος επανω της αβυσσου και πνευμα θεου επεφερετο επανω του υδατος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ
1 Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην
2 Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
(η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος)
(Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος)·
ΦΡΟΝΩ
Η μεταφραση του Βαμβα ειναι
ορθοτερη,προτιμοτερη,καλυτερη...!!!

ΓΕΝΕΣΗ Κεφ.2.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
7 και επλασεν ο θεος τον ανθρωπον χουν απο της γης και ενεφυσησεν εις το προσωπον αυτου πνοην ζωης και εγενετο ο ανθρωπος εις ψυχην ζωσαν
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ
7 Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης.και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
(ενεφυσησεν εις το προσωπον αυτου)
(ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού)
ΦΡΟΝΩ
Η μεταφραση των εβδομηκοντα εχει
ανακριβεια...Ο Θεος ναι μεν φυσηξε στο προσωπο του Αδαμ...αλλα φυσηξε συγκεκριμενα μεσα στους μυκτηρες του Αδαμ...!!!
Η μεταφραση του Βαμβα ειναι ορθοτερη,προτιμοτερη,καλυτερη...!!!

ΓΕΝΕΣΗ Κεφ.4.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
26 και τω σηθ εγενετο υιος επωνομασεν δε το ονομα αυτου ενως ουτος ηλπισεν επικαλεισθαι το ονομα κυριου του θεου
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ
26 Και εις τον Σηθ ομοίως εγεννήθη υιός· και εκάλεσε το όνομα αυτού Ενώς. Τότε έγεινεν αρχή να ονομάζωνται με το όνομα του Κυρίου.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ουτος ηλπισεν επικαλεισθαι το ονομα κυριου του θεου
Τότε έγεινεν αρχή να ονομάζωνται με το όνομα του Κυρίου.
ΦΡΟΝΩ
(ουτος ηλπισεν επικαλεισθαι)
Η μεταφραση των εβδομηκοντα εχει συντακτικη ασαφεια...!!!
Η μεταφραση του Βαμβα δεν εχει συντακτικη ασαφεια...ειναι
ορθοτερη,προτιμοτερη,καλυτερη...!!!

ΓΕΝΕΣΗ Κεφ.6.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
6 και ενεθυμηθη ο θεος οτι εποιησεν τον ανθρωπον επι της γης και διενοηθη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ
6 Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γης. και ελυπήθη εν τη καρδία αυτού.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
(ενεθυμηθη ο θεος...και διενοηθη)
(μετεμελήθη ο Κύριος...και ελυπήθη εν τη καρδία αυτού.)
ΦΡΟΝΩ
Η μεταφραση των εβδομηκοντα εχει λαθη...!!!
Η μεταφραση του Βαμβα ειναι
ορθοτερη,προτιμοτερη,καλυτερη..!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΗ Κεφ.8.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
7 και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εως του ξηρανθηναι το υδωρ απο της γης
8 και απεστειλεν την περιστεραν οπισω αυτου ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ απο προσωπου της γης
9 και ουχ ευρουσα η περιστερα αναπαυσιν τοις ποσιν αυτης υπεστρεψεν προς αυτον εις την κιβωτον οτι υδωρ ην επι παντι προσωπω πασης της γης και εκτεινας την χειρα αυτου ελαβεν
αυτην και εισηγαγεν αυτην προς εαυτον εις την κιβωτον
10 και επισχων ετι ημερας επτα ετερας παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν εκ της κιβωτου
11 και ανεστρεψεν προς αυτον η περιστερα το προς εσπεραν και ειχεν φυλλον ελαιας καρφος εν τω στοματι αυτης και εγνω νωε οτι κεκοπακεν το
υδωρ απο της γης
12 και επισχων ετι ημερας επτα ετερας παλιν εξαπεστειλεν την περιστεραν και ου προσεθετο του επιστρεψαι προς αυτον ετι
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ
7 και απέστειλε τον κόρακα, όστις εξελθών υπήγαινε και ήρχετο, εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης.
8 Και απέστειλε την περιστεράν κατόπιν αυτού, διά να ίδη αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γής·
9 και μη ευρίσκουσα η περιστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γής· και εκτείνας την χείρα αυτού,
επίασεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την κιβωτόν.
10 Και ανέμεινεν έτι άλλας επτά ημέρας, και πάλιν απέστειλε την περιστεράν εκ της κιβωτού·
11 και επέστρεψε προς αυτόν η περιστερά προς το εσπέρας, και ιδού, ήτο εν τω στόματι αυτής φύλλον ελαίας, απεσπασμένον· και εγνώρισεν ο
Νώε ότι έπαυσαν τα ύδατα από της γης.
12 Και ανέμεινεν έτι άλλας επτά ημέρας, και απέστειλε την περιστεράν· και δεν επανέστρεψε πλέον προς αυτόν.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
7 και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εως του ξηρανθηναι το υδωρ απο της γης
7 και απέστειλε τον κόρακα, όστις εξελθών υπήγαινε και ήρχετο, εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης.
ΦΡΟΝΩ
Η μεταφραση του Βαμβα ειναι
ορθοτερη,προτιμοτερη,καλυτερη...!!!
Η μεταφραση των εβδομηκοντα λεει οτι ο κορακας δεν επεστρεψε ΕΩΣ να ξεραθουν τα υδατα.
Αυτο βεβαιως,δεν σημαινει οτι αφου ξεραθηκαν τα υδατα,ο κορακας επεστρεψε!!!
Γιατι λοιπον λεει...οτι δεν επεστρεψε ΕΩΣ να ξεραθουν τα υδατα???...!!!
Οπως εκφραζεται,ειναι σαν να αθετει το λογικο νοημα της λεξης ΕΩΣ...!!!
Γιατι λογικα...συμφωνα με το λογικο νοημα της λεξης ΕΩΣ...λεγοντας οτι ο κορακας δεν επεστρεψε μεχρι να ξεραθουν τα υδατα...λογικα...βγαινει το συμπερασμα οτι μετα που ξεραθηκαν τα υδατα ο κορακας επεστρεψε...!!!
Αυτο ομως ειναι ατοπο...
γιατι αφου ο κορακας δεν επεστρεψε,για οσο διαστημσ τα υδατα δεν ηταν ξεραμενα...
πολυ περισσοτερο,ο κορακας δεν θα επεστρεφε μετα που ξεραθηκαν τα υδατα...!!!
Η μεταφραση του Βαμβα λεει οτι ο κορακας πηγαινοερχοταν μεχρι που ξεραθηκαν τα υδατα.
Αυτο δεν ειναι παραλογο...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΞΗΓΗΣΗ
Προφανως ο κορακας,αφου τον εξαπεστειλε ο Νωε,πηγαινοερχοταν...πετουσε περα-δωθε...αλλα δεν επεστρεφε στον Νωε...!!!
Μπορει να καθοταν πανω στην στεγη της κιβωτου για καποιο χρονικο διαστημα,και μετα ξαναπετουσε....αλλα στον Νωε δεν επεστρεψε...ο Νωε εχασε τον κορακα...!!!
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΜΒΑ
7 και απέστειλε τον κόρακα, όστις εξελθών υπήγαινε και ήρχετο, εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης.
8 Και απέστειλε την περιστεράν κατόπιν αυτού, διά να ίδη αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γής·
9 και μη ευρίσκουσα η περιστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γής· και εκτείνας την χείρα αυτού,
επίασεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την κιβωτόν.
Ο Νωε αφου ειδε τον κορακα να μην επιστρεφει προς αυτον...αφου εχασε τον κορακα...
Εστειλε την περιστερα...η οποια...καθως τα υδατα δεν ειχαν ακομα ξεραθει...δεν πετουσε περα-δωθε σαν τον κορακα...ουτε καθοταν στην
στεγη της κιβωτου...αλλα επεστρεψε στον Νωε...ετσι ο Νωε καταλαβε οτι τα υδατα ακομα δεν ειχαν ξεραθει...!!!
Μετα 7 ημερες ο Νωε απεστειλε παλι την
περιστερα...και επεστρεψε η περιστερα με φυλλο ελαιας στο ραμφος της...!!!
Μετα 7 ημερες την ξαναπεστειλε...και πλεον η περιστερα δεν ξαναεπεστρεψε στον Νωε...τοτε Ο Νωε αποφασισε να βγει απο την κιβωτο γιατι εκρινε οτι τα υδατα ειχαν ξεραθει...!!!
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
7 και απεστειλεν τον κορακα του ιδειν ει κεκοπακεν το υδωρ και εξελθων ουχ υπεστρεψεν εως του ξηρανθηναι το υδωρ απο της γης
ΦΡΟΝΩ
Η μεταφραση των εβδομηκοντα δεν μας τα λεει καλα...
χρησιμοποιει την λεξη ΕΩΣ...με παραλογο τροπο...κατι που η μεταφραση του Βαμβα,δεν κανει...!!!
ΕΙΔΙΚΑ
Περι της χρησης της λεξης ΕΩΣ...
Ματθαίος 1:25 και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.
Καποιος μπορει να εκλαβει το εδαφιο με τον κορακα...
και να πει...
οπως στα εδαφια εκεινα...το νοημα της λεξης ΕΩΣ αθετειται...
ετσι αθετειται και στο εδαφιο Ματθαίος
1:25...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Μου γράφεις ότι κατά τη γνώμη σου η μετάφραση του Βάμβα είναι πιο κατανοητή. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για γνώμη σου με βάση του τι φαίνεται κατανοητό σε εσένα προσωπικά, και όχι με αντικειμενικά κριτίρια, αφού, όπως λες, δεν έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις το πρωτότυπο κείμενο. Η μετάφραση των Ό όμως χρησιμοποιήθηκε από τους αποστόλους ως σημείο αναφοράς. Χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, εμπιστεύομαι περισσότερο τη γνώμη τους.

Το αν κάποια σημεία σου φαίνονται (εσένα προσωπικά) ακατανόητα δεν αποδεικνύει ότι όντως είναι έτσι. Για εμένα το νόημα των συγκεκριμένων εδαφίων είναι απόλυτα κατανοητό χωρίς την επεξήγηση του Βάμβα.

Το σύνηθες όταν μια μετάφραση-ερμηνεία έχει διαφορές από το πρωτότυπο είναι να θεωρούμε την μετάφραση λάθος. Εσύ επιμένεις να θεωρείς ως λάθος το πρωτότυπο. Δεν νομίζεις ότι είναι λίγο περίεργο; Εκτός και αν έχεις κάποια άλλη πηγή πληροφοριών με βάση την οποία κρίνεις.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ είπε...

Aγαπητέ vasillis 123.

O Bάμβας μεταφράζει στο 9 εδάφιο που αναφέρεις το... μη ευρίσκουσα η περιστερά ανάπαυσι των ποδών αυτής...

Νομίζω ότι και αυτή η έκφραση είναι λάθος, διότι η περιστερά δεν αναπαύει τα πόδια της αλλά τα φτερά της.

@@@ 8 Και απέστειλε την περιστεράν κατόπιν αυτού, διά να ίδη αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γής·
9 και μη ευρίσκουσα η περιστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γής· και εκτείνας την χείρα αυτού,
επίασεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την κιβωτόν@@@

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Η Άγία Γραφή δεν είναι αυθύπαρκτη. Ο Κανόνας ορίστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας με βάση την υπάρχουσα προφορική παράδοση (υπάρχουν και τα λεγόμενα απόκρυφα ευαγγέλια, τα οποία όμως οι Πατέρες σωστά απέρριψαν διότι δεν συμφωνούσαν με την Ιερά Παράδοση). Άρα η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν υπάρχει κάτι που να μην συμφωνεί. Λάθος συμβαίνει μόνο όταν κάποιος απομονώσει την Αγία Γραφή από το περιβάλλον της, και στη συνέχεια προσπαθήσει να την ερμηνεύσει όπως εκείνος καταλαβαίνει.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Η Αγια Γραφη...Η Παλαια και Η Καινη Διαθηκη...ειναι Ο Λογος Του Θεου...!!!
Η Παλαια Διαθηκη δοθηκε στους ανθρωπους δια των προφητων Του Θεου...!!!
Η Καινη Διαθηκη δοθηκε δια Του Υιου Του Θεου Ιησου Χριστου...!!!
Ο Ιησους Χριστος παρεδωσε Τον Λογο Του στους αποστολους...και οι αποστολοι στις εκκλησιες των μαθητων του πρωτο αιωνα ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ...!!!
Μετα την αναχωρηση των αποστολων...οι εκκλησιες των ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ μαθητων...συγκεντρωσαν Ολα Τα Γεγραμμενα των αποστολων σε ενα συνολο...!!!
Το Συνολο Αυτο Των Λογων...ηταν Ο Λογος Της Καινης Διαθηκης...!!!
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Την Οποια ειχαν οι μη πλανημενοι πιστοι του πρωτου αιωνα... περιειχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ηταν ΑΝΟΘΕΥΤΗ...χωρις προσμιξεις ψευδους...!!!
Στην ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ του πρωτου αιωνα...υπηρχαν...
-Ιστορια Των Εργων και Λογων Του Ιησου Χριστου επι της Γης
-Ιστορια των εργων και Των Λογων των αποστολων = Πραξεις των αποστολων
-Επιστολες των αποστολων προς τις εκκλησιες.

ΠΡΑΞΕΙΣ κεφ.20
28 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος. 29 ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΞΕΥΡΩ τούτο, ότι μετά την αναχώρησίν μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· 30 και εξ υμών αυτών θέλουσι σηκωθή άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, διά να αποσπώσι τους μαθητάς οπίσω αυτών. 31 Διά τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι τρία έτη νύκτα και ημέραν δεν έπαυσα νουθετών μετά δακρύων ένα έκαστον. 

Ο αποστολος Παυλος τους ειπε...
ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΞΕΥΡΩ....!!!
Ηταν σιγουρος και πληροφορημενος Ανωθεν,περι των ψευδοπροφητων,οι οποιοι μετα την αναχωρηση του αποστολου Παυλου,θα επιχειρουσαν να πλανησουν τους μαθητες...!!!

ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ
ο αποστολος Παυλος...εγινε...!!!
Μετα την αναχωρηση των αποστολων...οι ψευδοπροφητες,τα σπερματα του διαβολου,αρχισαν να λαλουν διεστραμμενα για να πλανησουν τους μαθητες...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Β' Θεσσαλονικείς 2:2 να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
γνωριζε οτι οι ψευδοπροφητες θα κατασκευαζαν ψευδοεπιστολες...και θα τις παρουσιαζαν προς τους μαθητες ως γνησιες...για να πλανησουν τους πιστους...!!!
Προφανως οι επιστολες αυτες περιειχαν ψευδοδιδασκαλιες...!!!

31 Διά τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι τρία έτη νύκτα και ημέραν δεν έπαυσα νουθετών μετά δακρύων ένα έκαστον. 

A' Ιωάννου 2:19 Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών· διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει μεθ' υμών· αλλά εξήλθον διά να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών.

Οι ποιμενες=πρεσβυτεροι=επισκοποι των εκκλησιων των ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ του πρωτου αιωνα...
οντες αυξημενοι εις Την Αληθεια πιστοι ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ...
τηρησαν αυτα που τους ειπε ο αποστολος Παυλος...!!!
Ηταν αγρυπνοι...και φυλατταν τους μαθητες απο τους ψευδοπροφητες που παρισταναν τους αποστολους η τους εργατες Του Ιησου Χριστου...!!!
Τους απεβαλαν απο την εκκλησια...η αναχωρουσαν οι ψευδοπροφητες απο μονοι τους...παιρνοντας μαζι τους...ψευδοπιστους...οι οποιοι και αυτοι παρισταναν τους πιστους για οσο διαστημα οι αποστολοι ηταν επι της Γης...!!!

Α'ΙΩΑΝΝΟΥ κεφ. 4
4 Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω. 5 Αυτοί εκ του κόσμου είναι· διά τούτο εκ του κόσμου λαλούσι, ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ. 6 Ημείς εκ του Θεού είμεθα· όστις γνωρίζει τον Θεόν ακούει ημάς· όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ. 
Οι ψευδοπροφητες,αφου εκδιωκονταν απο την εκκλησια των ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ....
η αφου εφευγαν απο μονοι τους απο τις εκκλησιες...
μιλουσαν στους ανθρωπους...στον κοσμο...δηθεν για Τον Ιησου Χριστο...παριστανοντας οτι ειναι εργατες Του Ιησου Χριστου...
ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΚΟΥΓΕ...
γιατι παρουσιαζαν εναν ιησου χριστο...μια χριστινικη διδασκαλια καλπικη νοθευμενη...ευπροσδεκτη απο τον πολυ κοσμο...που δεν ηθελε να μετανοησει...δεν ηθελε να ακολουθησει απο κοντα Τον Αληθινο Ιησου Χριστο...!!!
Ετσι λοιπον...μετα την αναχωρηση των αποστολων...
ειχαμε μια παραλληλη υπαρξη...
ΥΠΑΡΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ...και υπαρξη εκκλησιων ιδρυμενων απο τους ψευδοπροφητες...!!!

Πράξεις Αποστόλων 19:17 Και τούτο έγεινε γνωστόν εις πάντας, Ιουδαίους τε και Έλληνας, τους κατοικούντας την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και εμεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού·

Το Ονομα Του Κυριου Ιησου Χριστου δοξαζοταν σε καθε πολη οπου οι αποστολοι ενεργουσαν θαυματα...!!!
Πολλοι ανθρωποι των κατοικων των πολεων...πολλοι εκ του κοσμου...ειχαν γινει τροπον τινα πιστοι...μικροι πιστοι...γιατι φοβοταν Το Ονομα Ιησους Χριστος...ελεγαν μεσα τους...οτι Αυτος Ο Ιησους Χριστος εις Το Ονομα Του Οποιου βλεπουμε να κανουν τετοια μεγαλα θαυματα οι αποστολοι...πρεπει να ειναι απο Τον Θεο δοσμενος...!!!
Ηταν λοιπον τροπον τινα...ευαγγελιζομενοι πιστοι...μικροι πιστοι...!!!
Εξ αυτων καποιοι γινοντουσαν μαθητες...βατπιζονταν και γινοντουσαν μελη της εκκλησιας των μη πλανημενων πιστων...!!!
Αλλοι ομως...δεν γινοντουσαν μελη της εκκλησιας....επελεγαν να εχουν αυτην την μικρη πιστη....ως μικροι ευαγγελιζομενοι πιστοι...ως μικροι πιστοι εξ αποστασεως...!!!
Οι ψευδοπροφητες λοιπον...που οπως ειπα...παρισταναν τους εργατας Του Ιησου Χριστου...οι οποιοι ευαγγελιζαν δηθεν...βαπτιζαν δηθεν...ως δηθεν εργατες Του Ιησου Χριστου...
κατορθωναν να πλανουν τετοιους μικρους πιστους...και εκαναν πολυπληθεις τις εκκλησιες τους...!!!

Επειδη παραλληλα με τις εκκλησιες τους...υπηρχε και η εκκλησια των ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ...
και επειδη η ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ειχε και κρατουσε Την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ...
επρεπε και αυτοι (θελοντας και μη)...να κρατανε ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ στα χερια τους...για να ειναι πειστικοι ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΑΘΕΣ ψυχες εκεινων των ανθρωπων που ηταν μικροι πιστοι...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αυτα εγιναν...ενδεχομενως απο το 80 μ.Χ. με μετεπειτα...!!!

Οι εκκλησιες αυτονων λοιπον...οπως μας λεει ο αποστολος Ιωαννης...ολοενα πληθαιναν...
και κατηντησαν πολυπληθεστερες απο ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ...!!!
Αυτο συνεχιζοταν και
μετα την αναχωρηση της γεννιας των μη πλανημενων πιστων...απο το 100 μ.Χ. και μετεπειτα...
προεκυψαν και οι διωγμοι...οι μη πλανημενοι πιστοι διωκοντουσαν...θανατωνονταν...αλλοι εφευγαν...και εκτος ρωμαικης αυτοκρατοριας...!!!
Οι πρωτοι ψευδοπροφητες πεθαναν...
αφησαν τις εκκλησιες τους...οι οποιες τον δευτερο αιωνα πληθαιναν πιο ανεμποδιστα μιας και οι μη πλανημενοι πιστοι λιγοστευαν...
πλην ομως συνεχιζαν να κρατανε ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!
Εντωμεταξυ πριν...οι πρωτοι ψευδοπροφητες....που ναι μεν...θελοντας και μη...κρατουσαν και αυτοι ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
πλην ομως κοντα σε Αυτην...εισηγαγαν και τις δικες τους ψευδογραφες...και εκαναν και μεσα ΣΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ τις προσμιξεις τους...!!!
Αυτο εγινε ειτε κατα κορον τους πρωτους αιωνες...!!!
Πολλα ψευδοευαγγελια και ψευδοεπιστολες...και αλλα νοθα...!!!

ΦΡΟΝΩ
οι ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ...φροντισαν να εξασφαλισουν Τα Ανοθευτα Γεγραμμενα Της Καινης Διαθηκης σε διαφορες βιβλιοθηκες του τοτε κοσμου...!!!
Παραλληλα και οι εκκλησιες των μη πλανημενων πιστων κρατουσαν ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!

Πλην ομως...
οι πλανημενς χριστιανικες εκκλησιες ειχαν γινει πολλες και πολυπληθεις...
κρατουσαν ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
Η Οποια περιειχε μεσα Της ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ = ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
αλλα μεσα σε Αυτην Την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...υπηρχαν και προσμιξεις ψευδους...!!!

Η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια ειναι συνεχεια των πλανημενων χριστιανικων εκκλησιων του δευτερου-τριτου αιωνα μ.Χ...!!!
Ομολογουν οτι Στο Κειμενο Της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ εχουν γινει αναθεωρησεις...τον δευτερο-τριτο αιωνα μ.Χ...ισως και τον τεταρτο...!!!

Ετσι λοιπον σημερα εχουμε Το Βιβλιο ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...στο οποιο υπαρχουν λαθη...!!!
Πλην ομως ειμαστε ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΙ...οτι μεσα σε Αυτην υπαρχει Ολοκληρος Ο Λογος Του Ιησου Χριστου...!!!Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Έχεις δίκιο σε πολλά από όσα γράφεις. Όμως κάνεις και ορισμένες παραδοχές τις οποίες στηρίζεις σε υποθέσεις.

Όντως υπήρχαν ήδη από τον 1ο αιώνα αιρετικοί οι οποίοι εισήγαγαν κακοδοξίες, προσπαθώντας να αλλοιώσουν την ορθή πίστη της Εκκλησίας. Δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί όσοι νομίζεις. Η Εκκλησία ήταν σαφώς πολυπληθέστερη, γι' αυτο και άντεξε μέσα από διωγμούς, ενώ πολλές αιρετικές ομάδες διαλύθηκαν ύστερα από το θάνατο των αρχηγών τους.

Η ημερομηνία που δίνεις (80 μ.Χ) βασίζεται σε υπόθεση, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως επιχείρημα. Επιπλέον αντιβαίνει στις ιστορικές πηγές, καθώς ο αρχαιότερος πλήρης κατάλογος των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης δεν υπήρχε μέχρι το 367 μ.Χ.

Επιπλέον, ακόμα και αν δεχόμασταν την άποψη σου αυτή ως σωστή, θα υπήρχε και πάλι το εξής ερώτημα: αφού η Εκκλησία, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, δεν μπορεί να πέσει σε πλάνη, ποιά Εκκλησία κράτησε ανόθευτη τη σωστή πίστη από την εποχή του Κυρίου μέχρι και σήμερα;

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποστολική διαδοχή. Εάν νομίζεις ότι αυτό δεν ισχύει, θα πρέπει να μου εξηγήσεις το γιατί.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

(ΥΓ: Μου γράφεις συχνά υποθέσεις που κάνεις μόνος σου σχετικά με το τι συνέβη στην Εκκλησία ή στην Αγία Γραφή. Η γνώμη σου είναι φυσικά σεβαστή, αλλά θα πρέπει και να τεκμηριώνεται αγιογραφικα και ιστορικά. Δεν μπορεί κανείς να επιχειρηματολογεί βασιζόμενος μόνο σε υποθετικά σενάρια).

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες

Αγωνιστης
GEORGIOS O.X.

Λετε οτι εμπιστευεστε την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Λετε οτι οι μεταφραστες της...
την μετεφρασαν υπο Την Καθοδηγηση Του Αγιου Πνευματος...!!!

Σας λεω οτι...
οι αποστολοι...
π.χ.
ο αποστολος Παυλος...διαβαζε την εβραικη Παλαια Διαθηκη,γιατι γνωριζε εβραικα...!!!
Σας λεω οτι...
ο αποστολος Παυλος,οταν συνομιλουσε με πιστους ελληνιστας (εβραιους,μη εβραιους και ελληνες)
αναφερομενος σε Καποιο Λογο απο Την Παλαια Διαθηκη...
Τον μετεφραζε ο ιδιος απο τα εβραικα στα ελληνικα...δεν χρειαζοταν να χρησιμοποιησει την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Το ιδιο εκανε και οταν εγραφε προς ελληνιστας πιστους (εβραιους,μη εβραιους και ελληνες)...μετεφραζε ο ιδιος απο τα εβραικα στα ελληνικα...διοτι ο αποστολος Παυλος γνωριζε ελληνικα...!!!

ΕΡΩΤΗΣΗ
Πεστε μου εναν λογο...για τον οποιο...δεν θα επρεπε ο αποστολος Παυλος...
να μεταφραζει ο ιδιος Την εβραικη Παλαια Διαθηκη...ειτε οταν συνομιλουσε...ειτε οταν εγραφε...???

Μηπως δεν ειχε Πνευμα Αγιο???
Μηπως η μεταφραση του...δεν θα ηταν υπο Την Καθοδηγηση Του Αγιου Πνευματος...???

Μηπως οι εβδομηκοντα....ηταν πιο φωτισμενοι απο τον αποστολο Παυλο...οποτε θα επρεπε ο αποστολος Παυλος να κανει πισω...???Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Φυσικά και ο απόστολος Παύλος θα μπορούσε να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη στα Εβραϊκά. Το θέμα είναι ότι δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Άρα γιατί να μην υποθέσουμε ότι διάβαζε τη μετάφραση των Ό; Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην Αγία Γραφή, θα μπορούσε να ισχύει οτιδήποτε.

Η Εκκλησία αποδέχεται την Ιερά Παράδοση, οπότε και καλύπτει τέτοιου είδους "κενά". Εσύ από που βγάζεις τα συμπεράσματά σου, τη στιγμή που η Αγία Γραφή από μόνη της δεν επαρκεί για να σε καλύψει;

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη,
Δεν μου απάντησες στα ερωτήματά μου:
«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν…» (Λουκ. 4:18).
(Ο’) «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με· ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν» (Ησ. 61:1).
Βλέπουμε στον Λουκά, 4:18, ο Χριστός στη Συναγωγή της Ναζαρέτ, εφαρμόζει για τον εαυτό του την προφητεία του Ησαΐα 61:1 για τον Μεσσία. Ο Λουκάς χρησιμοποιεί το εδάφιο από την μετάφραση των (Ο’)!
Το πιστεύεις;
«Και· Σύ κατ’ αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις· και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλαγήσονται συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι» (Εβρ. 1:10-12).
(Ο’), «κατ’ αρχάς, συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί· αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλαγήσονται· συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν» (Ψαλ. 101: 26- 28).
Ο απ. Παύλος παρέθεσε τον Ψαλμό από τους (Ο’). Συμφωνείς;

Το μόνο που μας είπες είναι...
@ ο αποστολος Παυλος,οταν συνομιλουσε με πιστους ελληνιστας (εβραιους,μη εβραιους και ελληνες)
αναφερομενος σε Καποιο Λογο απο Την Παλαια Διαθηκη...
Τον μετεφραζε ο ιδιος απο τα εβραικα στα ελληνικα...δεν χρειαζοταν να χρησιμοποιησει την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!@

Αυτά που λες δεν είναι επιχειρήματα! Είναι δικά σου λόγια!
Αν ο απ. Παύλος, μετέφραζε από το εβραϊκό αρχαίο πρωτότυπο στα ελληνικά ο ίδιος, δεν θα ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ τα λόγια του με τους (Ο’)!
(Εβρ. 1:10-12. Ψαλμ. 101: 26- 28). Θα ήταν κάπως διαφορετικά τα λόγια του!
Συμφωνείς;


GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη έγραψες,

@@@ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ...
(επειδη κηρυτταν και εκτος γης Ισραηλ)
οταν συναντουσαν εβραιους μη γνωριζοντες την εβραικη γλωσσα...
οι οποιοι διαβαζαν την μεταφραση των εβδομηκοντα...


ΕΧΩ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ...
οι αποστολοι...οταν συνομιλουσαν με τετοιους ελληνιστες ισραηλιτες...
εκαναν χρηση της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
καθοτι οι συγκεκριμενοι εβραιοι μονο αυτην μπορουσαν να διαβαζουν...!!!
(το ιδιο εκαναν και με μη εβραιους ελληνιστας=ελληνογλωσσους).

Περιττευει να σου απαντησω αν εκαναν καλα...!!!
Εξυπακουεται οτι εκαναν καλα...δεν χρειαζεται να το πω εγω...!!!

24 Φεβρουαρίου 2015 - 9:35 μ.μ. @@@

Βασίλη, εδώ λες ότι οι απόστολοι ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ, έτσι δεν είναι;

Όμως στο τελευταίο σου σχόλιo είπες αντίθετα πράγματα!
@@@ ο αποστολος Παυλος,οταν συνομιλουσε με πιστους ελληνιστας (εβραιους,μη εβραιους και ελληνες)
αναφερομενος σε Καποιο Λογο απο Την Παλαια Διαθηκη...
Τον μετεφραζε ο ιδιος απο τα εβραικα στα ελληνικα...δεν χρειαζοταν να χρησιμοποιησει την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!@@@
Εδώ μας έγραψες για τον απ. Παύλο, ότι δεν χρειαζόνταν να χρησιμοποιήσει την μετάφραση των εβδομήκοντα για τους πιστούς ελληνιστές. Ενώ στα προηγούμενα σχόλια σου είπες:
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ! Και μάλιστα ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΛΑ!
Τελικά αγαπητέ Βασίλη, έκανα οι απόστολοι χρήση την μετάφραση των εβδομήκοντα;

GEORGIOS O.X.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Άρα η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν υπάρχει κάτι που να μην συμφωνεί. Λάθος συμβαίνει μόνο όταν κάποιος απομονώσει την Αγία Γραφή από το περιβάλλον της, και στη συνέχεια προσπαθήσει να την ερμηνεύσει όπως εκείνος καταλαβαίνει.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
η λεγομενη ιερα παραδοση,ειναι ορθη μονο σε οσα συμφωνει με Τους Λογους των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...!!!
Σε οσα διαφωνει με τους αποστολους η ιερα παραδοση...ειναι εσφαλμενη,κακοδοξη και απορριπτεα...!!!
Η ορθοδοξη και καθολικη εκκλησια,ειναισυνεχεια...
πλανημενης χριστιανικης εκκλησιας του 80 με 120 μ.Χ.περιπου...!!!
Η ορθοδοξη και καθολικη εκκλησια,δεν ειναι συνεχεια της εκκλησιας των ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ του πρωτου αιωνα...!!!
Η πλανημενη χριστιανικη εκκλησια του 80μ.Χ.περιπου...δεν ειναι συνεχεια της εκκλησιας των ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ του πρωτου αιωνα...!!!
Ο Ιησους Χριστος και οι 12 μαθητες Του,ηταν η πρωτη χριστιανικη εκκλησια.
Μεσα σε αυτην υπηρχε ο Ιουδας ο Ισκαριωτης,που δεν ηταν γνησιος μαθητης.
Μη γνησιοι μαθητες=ψευδοπιστοι...
υπηρχαν και στις εκκλησιες των μαθητων που ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο...
π.χ.απο τον αποστολο Παυλο.
Τους μη γνωσιους μαθητες,ο αποστολος Παυλος τους εβλεπε=τους διεκρινε,δεν τους αποκαλυπτε ομως,για οσο χρονο αυτοι δεν αποκαλυπτονταν=δεν αρχιζαν να λαλουν διεστραμμενα,η δεν αρχιζαν να αμαρτανουν με τροπο τετοιο που να αθετουν Την Διδασκαλια Του Ιησου Χριστου...!!!
Οι ψευδοπιστοι=οι ψευδοπροφητες=μη γνησιοι μαθητες...
(ειδικα οι ψευδοπροφητες=σπερματα του διαβολου,των οποιων σκοπος ηταν να διαστρεψουν Την Διδασκαλια)
πονηροι και πανουργοι οντες,για οσο χρονικο διαστημα ο αποστολος Παυλος ηταν επι της Γης...
δεν αποκαλυπτονταν...γιατι ηξεραν οτι θα αποτυγχαναν του διαστρεβλωτικου σκοπου τους...
γιατι μολις θα αρχιζαν να λαλουν διεστραμμενα...ο αποστολος Παυλος θα τους εξηλεγχε,και θα τους εβγαζε απο την εκκλησια ως ψευδοπροφητες...και οι γνησιοι πιστοι βεβαιως θα υπακουαν στον αποστολο Παυλο...δεν θα πλανιωντουσαν απο τους ψευδοπροφητες,και δεν θα τους ακολουθουσαν...!!!
Ετσι λοιπον,οι ψευδοπροφητες...
περιμεναν πρωτα την αναχωρηση του αποστολου Παυλου απο την Γη,και μετα αρχισαν το διαστρεβλωτικο εργο τους,ωστε να πετυχουν τον σκοπο να πλανησουν και γνησιους πιστους...!!!
Αν πουμε οτι ο αποστολος Παυλος αναχωρησε το αργοτερο το 70μ.Χ.,
και με το δεδομενο οτι οι εκκλησιες επισκεπτονταν μεταξυ τους...
μπορουμε να πουμε οτι οι εκκλησιες των μη πλανημενων μαθητων,που ειχαν ακουσει το Ευαγγελιο απο τον αποστολο Παυλο...
πολυ πιθανον,μεσα σε μια πενταετια,μαζεψαν ολες τις επιστολες του αποστολου Παυλου,κοντα σε αυτες προσθεσαν και τις πραξεις των αποστολων,καθως και Τις Ιστοριες Των Λογων και Των Πραξεων Του Ιησου Χριστου επι της Γης,καθως και τις επιστολες των αλλων αποστολων...Ολα Αυτα Τα Γεγραμμενα τα συγκεντρωσαν σε Ενα Ενιαιο Συνολο...ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ του πρωτου αιωνα που ειχαν οι εκκλησιες των μη πλανημενων πιστων,που ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο απο τον αποστολο Παυλο...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το ιδιο μπορουμε να πουμε οτι εκαναν και οι εκκλησιες των μη πλανημενων πιστων,που ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο απο τους αλλους αποστολους...!!!
(απλα τωρα εχω παρει ως παραδειγμα τις εκκλησιες των μη πλανημενων πιστων που ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο απο τον αποστολο Παυλο).

Αν πουμε οτι ο αποστολος Παυλος αναχωρησε απο την Γη,το αργοτερο το 70μ.Χ....
οι ψευδοπροφητες αρχισαν να αποκαλυπτονται και να μιλανε διεστραμμενα μετα το 70μ.Χ,με τον πονηρο σκοπο να πλανησουν και τους γνησιους πιστους...!!!
Επειδη μεταξυ των μελων της εκκλησιας των μη πλανημενων πιστων,υπηρχε μεγαλη Αγαπη...
και επειδη μεχρι να αποκαλυφθουν οι ψευδοπροφητες-ψευδοπιστοι-ψευδαδελφοι...
οι γνησιοι πιστοι τους θεωρουσαν ως γνησιους αδελφους,επομενο ηταν να τους αγαπουν...!!!
Μετα την αναχωρηση του αποστολου Παυλου,το αργοτερο το 70μ.Χ....
οι ψευδοπροφητες αρχισαν να αποκαλυπτονται και να λαλουν διεστραμμενα...!!!
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ
οι ποιμενες των εκκλησιων,ηταν ηδη ενημερωμενοι περι της αναμενομενης αποκαλυψης των ψευδοπροφητων...
τους περιμεναν...!!!
(φρονω τους ηξεραν κιολας,επειδη οι ποιμενες ηταν αυξημενοι Στην Αληθεια πιστοι,και ειχαν και Διακριση)
Οταν λοιπον αρχισαν τα πρωτα κρουσματα ψευδοδισκαλιων απο τους ψευδοπροφητες...
ΣΙΓΟΥΡΑ
οι ποιμενες τους εξελεγχαν ΕΝΤΟΝΩΣ...καταδεικνυοντας το ψευδος των ψευδοδιδασκαλιων τους...απεβαλαν τους ψευδοπροφητες απο τις εκκλησιες...και συνιστουσαν στους αδελφους...να μην τους κανουν παρεα...!!!
Οι ψευδοπροφητες βεβαιως αντιστεκονταν στους ποιμενες...και απολογουμενοι προς τους πιστους...για να τους πλανησουν...ελεγαν διαφορα ψεματα...διαφορα κολπα ψευδους...προσποιουμενοι τους καλους και αγαθους και γνησιους πιστους αδελφους...!!!
Εφταναν στο σημειο ακομα,να κατηγορουν τους ποιμενες ως κακοβουλους,ως αιρετικους,ως ψευδοδιδασκαλους...
μπορει να ελεγαν ακομα προς τους πιστους...
''εμενα ο αποστολος Παυλος με αγαπουσε...ειχε διακρινει οτι εχω Πνευματικα Χαρισματα...με ειχε διορισει κι'εμενα ποιμενα της εκκλησιας...κι'εγω ειμαι συνεχιστης του αποστολου Παυλου...εγω σας μιλαω ορθα...ενω αυτοι που με κατηγορουν ειναι ποιμενες καλπικοι...η ποιμενες πλανημενοι''
Προφανως γινοταν καποια διχοστασια μεσα στην εκκλησια (των πιστων που ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο απο τον αποστολο Παυλο).


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΕΒΑΙΑ ΦΡΟΝΩ
οι γνησιοι πιστοι...οντες και αυτοι πληροφορημενοι απο Την Αληθεια...οντες τεκνα Της Αληθειας...αν και δεν ηταν Του Πνευματικου αναστηματος των ποιμενων...εβλεπαν ομως το ψευδος των ψευδοπροφητων...και συμφωνουσαν αμεσα με τους ποιμενες...!!!
Οι ψευδοπροφητες δεν ειχαν πλεον καμια θεση μεσα στην εκκλησια των μη πλανημενων πιστων που ειχαν ευαγγελιστει απο τον αποστολο Παυλο...!!!
Οι ψευδοπροφητες εφευγαν απο την εκκλησια...και μαζι τους εφευγαν και οι αλλοι ψευδαδελφοι...
(που δεν ηταν μεν,το ιδιου πνευματικου αναστηματος ψευδους των ψευδοπροφητων,αλλα παντως ηταν και οι ιδιοι τεκνα ψευδους)
ετσι οι ψευδοπροφητες μαζι με τους αλλους ψευδαδελφους ιδρυαν την δικη τους εκκλησια...η οποια πλεον υπηρχε συγχρονως και αντιμετωπα...με την εκκλησια των μη πλανημενων μαθητων...!!!
Η εκκλησια αυτη των ψευδοπροφητων...παριστανε την εκκλησια μη πλανημενων χριστιανων...παριστανε την εκκλησια που ηταν συνεχεια του αποστολου Παυλου...και η ψευδοπροφητες ποιμενες της...παρισταναν τους ποιμενες που ειχε εκλεξει και διορισει ο αποστολος Παυλος...!!!
ΒΕΒΑΙΑ
η εκκλησια των μη πλανημενων μαθητων...οταν ευαγγελιζε τους ανθρωπους της πολης οπου κατοικουσαν...
κατηγγειλαν στους κατοικους και στους ευαγγελιζομενους της πολης των...
οτι η εκκλησια των ψευδοπροφητων ηταν μια εκκλησια ιδρυμενη απο πλανους...!!!
Απο την πλευρα τους...και οι ψευδοπροφητες μαζι με τους αλλους ψευδοπιστους...οι οποιοι και αυτοι ταχα ευαγγελιζαν Στο Ονομα Του Ιησου Χριστου...με σκοπο να αυξησουν τα μελη της εκκλησιας τους...
κατηγουρουσαν την εκκλησια των μη πλανημενων πιστων και τους ποιμενες της.....ως αιρετικη εκκλησια...!!!
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ
ειναι οτι η εκκλησια των ψευδοπροφητων...καθως πριν ηταν μελη της εκκλησιας των μη πλανημενων πιστων...
ειχαν στην διαθεση τους Την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που ειχε ηδη συγκεντρωσει η εκκλησια των μη πλανημενων πιστων...
οι ψευδοπροφητες φευγοντας απο την εκκλησια...ειχαν παρει μαζι τους και Την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...εργαλειο απαραιτητο γι'αυτους...για να ειναι πειστικοι προς τους ευαγγελιζομενους που μελλοντικα θα πλανουσαν...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑ
των παραπανω ηταν...
η προκληση συγχυσης στους ευαγγελιζομενους της ταδε πολης...
διοτι ηταν αστηρικτοι Στην Αληθεια...και καθως εβλεπαν και ακουγαν τους ψευδοπροφητες να κηρυττουν δηθεν Το Ευαγγελιο Του Ιησου Χριστου...και να παριστανουν τους συνεχιστες του αποστολου Παυλου...μπερδευονταν...και εδειχναν εμπιστοσυνη στα λογια των ψευδοπροφητων...!!!
Ετσι λοιπον...οι ψευδοπροφητες κατορθωναν να πλανησουν αγαθες ψυχες ακακων ανθρωπων ευαγγελιζομενων...τους οποιους και βαπτιζαν και τους εκαναν μελη της εκκλησιας τους...!!!
Βασικο οπλο εξαπατησης των ψευδοπροφητων...ηταν οτι κρατουσαν ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
Την διαβαζαν...μιλουσαν μεσα απο Αυτην προς τους ευαγγελιζομενους...τους κηρυτταν δηθεν...!!!

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
αρχισαν να γινονται απο το 80μ.Χ. και μετα...!!!
Αυτο που (ενδεχομενως)δεν λογαριασαν οι ψευδοπροφητες ηταν...
Ιωάννης 10:28 Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου.

Οι αγαθες ψυχες των ακακων ευαγγελιζομενων...που πλανηθηκαν απο τους ψευδοπροφητες επειδη τους εβλεπαν να κρατανε ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...και να μιλανε μεσα απο Αυτην...
ακολουθησαν τους ψευδοπροφητες επειδη τους δεχτηκαν ως αληθινους εργατας Του Ιησου Χριστου...!!!
Αυτες οι αγαθες ψυχες...
ΒΑΣΙΚΑ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...δηλαδη...ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...και δεχτηκαν μεσα τους ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Τον Γεγραμμενο μεσα Στην ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!
Οι αγαθες ψυχες,οι ευαγγελιζομενοι απο τους ψευδοπροφητες...πιστευαν οτι εγιναν μαθητες Του Ιησου Χριστου...πιστευαν Στο Ευαγγελιο Το Αληθινο Του Ιησου Χριστου...πιστευαν Στον Λογο Του Ιησου Χριστου....Τον Οποιο ετρωγαν διαβαζονατς ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
ετσι γινοντουσαν προβατα και μαθητες Του Ιησου Χριστου...!!!
Ο Μεγας Ποιμενας και Σωτηρας Ιησους Χριστος...
δεν εγκατελειψε τα προβατα Του...
τα ετρεφε...τα ζωοποιουσε...τα εσωζε...αν και ηταν μελη σε μια εκκλησια που ειχαν ιδρυσει οι ψευδοπροφητες...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


Οι ψευδοπροφητες αφου πλεον ειχαν τις δικες τους εκκλησιες...
ειχαν μεν αρχικα ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
(Την Οποια ειχαν παρει απο την εκκλησια των μη πλανημενων πιστων)
αλλα εν καιρω...με καποιους πονηρους πανουργους τροπους...
νοθευσαν ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...εβαλαν μεσα προσμιξεις ψευδους...!!!
ΣΙΓΟΥΡΑ
ομως οι ψευδοπροφητες δεν μπορουσαν ''να το ξεφτιλισουν''...δεν μπορουσαν να το ''παρατραβηξουν'' με τις νοθειες τους...
δεν επρεπε να κινησουν υποψιες...δεν επρεπε να γινουν αντιληπτοι οτι ηταν ψευδοπροφητες κα δηθεν εργατες Του Ιησου Χριστου...!!!
Διοτι δεχοντουσαν και την δημοσια κριτικη απο την εκκλησια των μη πλανημενων μαθητων,οι οποιοι σιγουρα κατηγγειλαν τους ψευδοπροφητες δημοσια προς τις αγαθες ψυχες των ετοιμων να δεχτουν Το Ευαγγελιο...!!!
Πλην ομως οι ψευδοπροφητες,στα χρονια μεταξυ 80 και 120 μ.Χ. περιπου....εκαναν τις νοθειες τους μεσα Στην Καινη Διαθηκη...!!!

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΚΑΤ'ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΙΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...!!!
Μεσα Στην Καινη Διαθηκη που πλεον ειχαν διαμορφωσει...
ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...και θα υπαρχει παντα επι της Γης...με Το Θελημα Του Παντοδυναμου Θεου...!!!
Το μονο που μπορουσαν να κανουν ηταν...να εισαγουν διαφορες προσμιξεις ψευδους...!!!

Απο το 120μ.Χ. περιπου και μετα,πεθαναν οι πρωτοι ψευδοπροφητες...
παρεδωσαν στις εκκλησιες τους Την Καινη Διαθηκη που ειχαν διαμορφωσει...!!!
Αναχωρησαν απο την Γη και οι γεννια των μη πλανημενων πιστων της ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...που ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο απο τον αποστολο Παυλο!!!
Απο το 120μ.Χ. και μετα...παλι συνεχιζαν να υπαρχουν...
οι εκκλησιες των μη πλανημενων πιστων...
και οι εκκλησιες των πλανημενων πιστων...!!!
Οι εκκλησιες των πλανημενων πιστων...
επειδη προσθεταν κοσμικες διδασκαλιες αρεστες στον πολυ κοσμο...γινοντουσαν περισσοτερο αρεστες...με αποτελεσμα... πληθαιναν ολοενα και πιο πολυ...!!!

Οι μη πλανημενοι πιστοι των μη πλανημενων εκκλησιων...
εβλεπαν πλεον το εξης φαινομενικα παραδοξο(αλλα γι'αυτους δεν ηταν παραδοξο)...
εβλεπαν οτι στις πλανημενες εκκλησιες υπηρχαν αγαθες ψυχες...πιστες ψυχες...που πιστευαν και αγαπουσαν Τον Ιησου Χριστο και Τον Θεο...διαβαζαν Την Καινη Διαθηκη (και Την Παλαια)...ηθελαν και προσπαθουσαν να τηρουν Τον Λογο Του Ιησου Χριστου...ζητουσαν Την Σωτηρια Του...και ηταν ανθρωποι με εργα και λογια αγαθα...!!!
Οι μη πλανημενοι πιστοι των μη πλανημενων εκκλησιων...
εβλεπαν οτι στις πλανημενες εκκλησιες υπηρχαν αδελφοι αληθινοι...πλανημενοι μεν (αναφορικα με τις οποιες πλανες διδασκαλιες ειχαν διδαχθει)...
ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ...ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η ορθοδοξη και η καθολικη εκκλησια ειναι συνεχεια τετοιων πλανημενων εκκλησιων του 80 με 120 μ.Χ.!!!

Μετα το 120μ.Χ. συνεχιζοταν η υπαρξη των μη πλανημενων και πλανημενων εκκλησιων...!!!
Εγιναν και διωγμοι,πολλοι εκ των μη πλανημενων πιστων θανατωνονταν...
αλλοι εφευγαν εκτος ρωμαικης αυτοκρατοριας για να σωθουν...
οι μη πλανημενοι πιστοι λιγοστευαν...οι εκκλησιες των πλανημενων πιστων αυξανονταν...!!!
Καποιοι εκ των πλανημενων εκκλησιων θανατωνονταν στους διωγμους,οι πιο πολλοι(μαλλον) επεφταν στην πιστη,φοβουμενοι τον θανατο...
στο τελος εγιναν στρατιωτες του μεγα Κωνσταντινου για να σωθουν απο τον θανατο...!!!
Στο διαστημα 120 και 330 μ.Χ.,οι ψευδοπροφητες αυξαναν την δραση τους...δημιουργουσαν νεες εκκλησιες πλανημενων πιστων,αντιμαχομενες μεταξυ τους...
εγραψαν μεγαλο πληθος νοθων βιβλιων...ψευδοευαγγελια...ψευδοεπιστολες...και αλλα...
προσπαθουσαν να τα περασουν μεσα Στην Καινη Διαθηκη...
αλλα δεν μπορουσαν,καθοτι δεν εστεκε λογικα να γινουν παραδεκτα....
εφοσον τα χρονια ειχαν περασει...και ειχε παρελθει η εποχη των αποστολων και η εποχη της γεννιας που ειχαν προλαβει τους αποστολους...
(δηλαδη ενας 20 ετων πιστος του 50-60μ.Χ.,μετα το 120μ.Χ. η λιγο αργοτερα,ειχε φυγει απο την επιγεια ζωη).
Εγιναν ομως ενδεχομενως (οπως ομολογουν),αναθεωρησεις Στο Κειμενο Της Καινης Διαθηκης...
αυτες ισως να εγιναν μετα το 180μ.Χ.
δεν ξερουμε ομως τι ειδους αναθεωρησεις ηταν...και τι ακριβως αναθεωρησαν...!!!
(ισως καποιοι να ξερουν αλλα δεν το πολυλενε προς τα εξω,μενει κρυφο στις θεολογικες σχολες).
Ωστοσο ομως...και αυτοι...
ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΙΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!

Απο το 80μ.Χ.και μετα...
παρηχθησαν στις πλανημενες εκκλησιες....
πλανες διδασκαλιες που υπαρχουν εως και σημερα...
οι οποιες ολοφανερα διαφοροποιουνται απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων Τις Υπαρχουσες μεσα Στην Καινη Διαθηκη...
οι πλανες αυτες διδασκαλιες κατηντησαν να ονομαζονται ''ιερα παραδοση της εκκλησιας''...
διδασκαλιες που ολοφανερα διαφοποιουνται απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Η Ιερά Παράδοση συμφωνεί σε όλα με την Αγία Γραφη. Όποια τυχόν άποψη δεν συμφωνεί είναι προσωπική άποψη, και δεν εντάσσεται στην Ιερά Παράδοση. Άλλωστε, όπως σου έγραψα και πριν, ο Κανόνας της Αγίας Γραφής συνετάχθη μέσα στα πλαίσια της Ιεράς Παράδοσης. Πιστεύεις ότι οι Πατέρες θα διάλεγαν κείμενα αντίθετα με όσα δίδασκαν;

Οι αιρετικοί δεν κρύβονταν φοβούμενοι τους αποστόλους. Στις Επιστολές και στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι ήδη από
την εποχή των αποστόλων υπήρχαν γνωστές αιρέσεις, για τις οποίες οι απόστολοι προειδοποιούσαν την Εκκλησία.

Κάνεις και πάλι υποθέσεις για το τι έγινε στα χρόνια αμέσως μετά τους αποστόλους. Κάνεις όμως το λάθος να θεωρείς ότι η Καινή Διαθήκη υπήρχε ήδη, ενώ πλήρης κατάλογος δεν υπήρξε πριν το 367 μ.Χ. Άρα πώς είχαν κάτι που δεν είχε ακόμα οριστεί;

Δεν μου γράφεις επίσης το εξής: εφόσον η Εκκλησία δεν μπορεί να πέσει σε πλάνη, και εφόσον απορρίπτεις την Ορθόδοξη Εκκλησία ως πλανεμένη, ποιά ήταν η εκκλησία που είχε την αλήθεια και τη διατήρησε χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα;

Σου είπα και παλαιότερα ότι σε ένα διάλογο δεν αρκεί μόνο να κάνουμε υποθέσεις αλλά πρέπει και να τις τεκμηριώνουμε. Εσύ όμως βασίζεις την επιχειρηματολογία σου μόνο στην προσωπική σου άποψη, η οποία μάλιστα αντιβαίνει στα ιστορικά δεδομένα. Πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν κάνεις λάθος;

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη.

Μετά το 80μ.χ γιά σένα υπήρχε η πλανεμένη Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αυτό είναι παράλογο διότι ο Κανόνας της Κ.Δ συγκροτήθηκε τον 5ο αιώνα.
Άρα λοιπόν η πλανεμένη κατ'εσένα Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτή που μας είπε ποιά βιβλία εμπεριέχουν την Αλήθεια και ποιά είναι νόθα, αμφιλεγόμενα κ.λ.π.

Αυτό όμως μόνο με την επενέργεια του Αγ.Πνεύματος μπορούσε να γίνει. Άρα η Εκκλησία συνεχίζει κανονικά από το 80 και μετά καθοδηγούμενη υπό του Αγίου Πνεύματος.Αν δεν ήταν υπό την καθοδήγηση του Αγ.Πνεύματος δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει τα βιβλία και να μας παραδώσει τον ακριβή Κανόνα της Κ.Δ.

Αυτό που κρατάς εσύ σήμερα στα χέρια σου και ονομάζεται Κ.Δ., είναι η γνωμάτευση της πλανεμένης Εκκλησίας περί ποίων βιβλίων πρέπει να απαρτίζουν τον Κανόνα.

Madragoras

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Η Σ είπε...

Αγαπητοί, προσπαθείτε να εξηγήσετε, και να αναιρέσετε όσα λέει ο Βασίλης.

Καλό θα ήταν αν είχατε τον ίδιο ζήλο, και με τον Παναγιώτη Μακρή, ο οποίος ισχυρίζεται πως:

@@@Οι Γ.Ο.Χ δεν είναι σχισματικοί αλλά έχουν την αγιαστική χάρη στα μυστήρια τους.@@@


Παναγιώτης Μακρής.
15 Ιουνίου 2014 - 9:51 μ.μ.
http://antiairetikos.blogspot.gr/2014/05/blog-post_18.html

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Προς Βασίλη

Εγώ κ Βασίλη μια ερώτηση θα σας κάνω την οποία ελπίζω να προσπαθήσετε να απαντήσετε.

Το κήρυγμα των αποστόλων ήταν εκ Θεού ή εξ ανθρώπων;

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας

φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης
ΕΓΡΑΨΕΣ...
Η Άγία Γραφή δεν είναι αυθύπαρκτη. Ο Κανόνας ορίστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας με βάση την υπάρχουσα προφορική παράδοση (υπάρχουν και τα λεγόμενα απόκρυφα ευαγγέλια, τα οποία όμως οι Πατέρες σωστά απέρριψαν διότι δεν συμφωνούσαν με την Ιερά Παράδοση). Άρα η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν υπάρχει κάτι που να μην συμφωνεί. Λάθος συμβαίνει μόνο όταν κάποιος απομονώσει την Αγία Γραφή από το περιβάλλον της, και στη συνέχεια προσπαθήσει να την ερμηνεύσει όπως εκείνος καταλαβαίνει.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ....
Καταρχην δεχομαστε Το ΒΑΣΙΚΟ και Αληθινο...
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (ως Διδασκαλια)ειναι Η Διδασκαλια Του Ιησου Χριστου...!!!
Ο Ιησους Χριστος ειναι Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...!!!
Οι αποστολοι διδαχθηκαν ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...και Την Παρεδωσαν στις εκκλησιες των μη πλανημενων μαθητων τον πρωτο αιωνα...!!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...
η εκκλησια των μη πλανημενων μαθητων του πρωτου αιωνα,διδασκομενοι απο τους αποστολους...
παρελαβαν ειτε δια προφορικου Λογου των αποστολων,ειτε δια γραπτου Λογου των αποστολων...
ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΨΕΥΔΟΥΣ-ΑΝΟΘΕΥΤΗ...!!!

Μετα την αναχωρηση των αποστολων,οι εκκλησιες των μη πλανημενων μαθητων,καθως επισκεπτονταν μεταξυ τους...
ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΛΛΗΛΟ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ αναφορικα με την συναξη Ολων Των Λογων των αποστολων (Πραξεις και Λογοι Του Ιησου Χριστου επι της Γης,Πραξεις και Λογοι των αποστολων,επιστολες των αποστολων)...!!!

Ετσι...
(αντε να πουμε το αργοτερο μεχρι το 100μ.Χ.,και πολυ βαζω)
μεχρι το 100μ.Χ. οι εκκλησιες των μη πλανημενων μαθητων,ειχαν περισυλλεξει σε ενα Συνολο Ολους Του Λογους ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...!!!
Δηλαδη,ειχαν ηδη στα χερια τους ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ...!!!

Οι εκκλησιες των μη πλανημενων μαθητων του πρωτου αιωνα,που ειχαν ακουσει Τον Λογο απο τους αποστολους....
δεν ειχαν κανενα προβλημα,αναφορικα με το ερωτημα...
ποια βιβλια,ποια γεγραμμενα να θεωρησουν κανονικα και ποια οχι...!!!
ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΑΥΤΟ???
ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΥΤΟ???
ΤΟ ΔΕΧΕΣΑΙ ΑΥΤΟ...???

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Οι εκκλησιες του πρωτου αιωνα,των μη πλανημενων μαθητων,που ειχαν ακουσει Τον Λογο Της Καινης Διαθηκης απο τους αποστολους...
ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ...ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ...ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ...
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ...
ΠΟΙΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΧΙ...!!!

ΑΡΑ
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,ηταν δεδομενη και συγκεκριμενη για τις εκκλησιες του πρωτου αιωνα που ειχαν ακουσει Τον Λογο απο τους αποστολους...!!!

Οι μελλοντικες συζητησεις του δευτερου,τριτου,τεταρτου αιωνα και μετα...
ως προς την κανονικοτητα Των Βιβλιων Της Καινης Διαθηκης...
αφορα τις εκκλησιες των πλανημενων πιστων...!!!

Αν οι λεγομενοι
''πατερες της εκκλησιας'',
του δευτερου,τριτου,τεταρτου αιωνα...και μετεπειτα...
(προσωπικα δεν τους θεωρω δικους μου πευματικους πατερες)
ηταν πατερες μη πλανημενης εκκλησιας...
δηλαδη,εκκλησιας η οποια ηταν συνεχεια της μη πλανημενης εκκλησιας του πρωτου αιωνα...
τοτε...
δεν θα συζητουσαν μεταξυ τους,δεν θα συσκεπτονταν μεταξυ τους,για να βρουν και να καταληξουν,ποια βιβλια ειναι κανονικα και ποια οχι...!!!
ΔΙΟΤΙ...
εφοσον θα ηταν συνεχεια της μη πλανημενης εκκλησιας του πρωτου αιωνα...
θα εμεναν πιστοι Στα Παραδεδομενα,που θα ειχαν παραλαβει απο την μη πλανημενη εκκλησια του πρωτου αιωνα...!!!
ΣΥΝΕΠΩΣ...
θα συνεχιζαν να εχουν ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΗ,ΚΑΙ ΑΝΟΘΕΥΤΗ,που ειχε η μη πλανημενη εκκλησια του πρωτου αιωνα,η οποια ειχε ακουσει Τον Λογο απο τους αποστολους...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....


vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΡΑ...
το οτι οι λεγομενοι ''πατερες της εκκλησιας''...
(του δευτερου,τριτου,τεταρτου αιωνα,και μετεπειτα)
συσκεπτονταν και συνομιλουσαν μεταξυ τους...για να βρουν και να καταληξουν,ποια βιβλια ειναι κανονικα και ποια οχι...
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ...
οτι βρισκονταν πνευματικα σε μπερδεμα,σε αγνοια,σε αβεβαιοτητα,αναφορικα με το ερωτημα...
ΠΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΧΙ...!!!

Δεν θα αποκλεισω το ενδεχομενο καποιοι απο τους λεγομενους ''πατερες της εκκλησιας'' να ηταν αληθινοι πιστοι...
πλην ομως....ΣΙΓΟΥΡΑ ΗΤΑΝ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ...!!!
Εξαλλου εχω γραψει εκτενως,περι των εκκλησιων των πλανημενων πιστων...!!!

Τα μπερδεματα και οι πλανες ξεκινησαν μετα την αναχωρηση των αποστολων...
(προσωπικα την τοποθετω στο 80μ.Χ. περιπου)
τα μπερδεματα και τις πλανες τις εφευραν και τις εισηγαγαν οι ψευδοπροφητες...!!!
Οι ψευδοπροφητες,περι των οποιων ο αποστολος Παυλος,ηδη ειχε ενημερωσει τους μη πλανημενους πιστους,που ειχαν ακουσει Τον Λογο απο αυτον...!!!
Τους ειπε,οτι οι ψευδοπροφητες,θα εγειρονταν μεσα απο την εκκλησια...
τους ειπε,οτι θα αρχιζαν τις ψευδοδιδασκαλιες τους,αφου αναχωρουσε ο ιδιος...
και τους ειπε ο αποστολος Παυλος,(ειδικα στους ποιμενες),να ειναι αγρυπνοι...
ωστε οταν θα αρχιζαν οι ψευδοπροφητες να αποκαλυπτονται και να μιλανε τις ψευδοδιδασκαλιες τους...
να τους διακρινουν αμεσως...να τους ελεγξουν αμεσως,να τους καταγγειλουν αμεσως ενωπιον της εκκλησιας,και βεβαιως να τους αποβαλλουν αμεσως...!!!
ΟΛΑ ΑΥΤΑ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ...!!!ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


Αν τα αμφιβαλλουμε οτι συνεβησαν....κατι δεν παει καλα με μας...!!!
Αμφιβαλλουμε περι του οτι ο αποστολος Παυλος προειπε περι της εγερσεως των ψευδοπροφητων...
αμφιβαλλουμε περι της υπακοης των ποιμενων της εκκλησιας...
αμφιβαλλουμε περι της υπακοης των πιστων εις τους ποιμενες της εκκλησιας...!!!

Αν δεν ειμαστε καλα πνευματικα...
και αμφιβαλλουμε...
τοτε κανουμε τις εξης εσφαλμενες παραδοχες....

ειτε οι ψευδοπροφητες δεν εγερθησαν...
οποτε ειναι σαν να λεμε οτι ο αποστολος Παυλος διαψευσθηκε...
πραγμα ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ...!!!

ειτε οι ψευδοπροφητες εγερθηκαν...ψευδοδιδαξαν...και καταφεραν να πλανησουν τους ποιμενες και οληκληρη την εκκλησια...
πραγμα ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ...!!!

ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ...
οτι οι ψευδοπροφητες πραγματι εγερθηκαν και ψευδοδιδαξαν...
(οπως το προειπε ο αποστολος Παυλος)
και οι ποιμενες της εκκλησιας τους εξηλεγξαν και τους εξεδιωξαν απο την εκκλησια,και οι πιστοι εμειναν υπακουοι εις τους ποιμενες,και δεν ειχαν κοινωνια με τους ψευδοπροφητες...!!!

Οι αποβεβλημενοι εκ της εκκλησιας ψευδοπροφητες....
πλεον μαζι με τους αλλους ψευδαδελφους που τους ακολουθησαν...
ιδρυσαν-σχηματισαν την δικη τους δηθεν εκκλησια...
και δρουσαν στις πολεις οπου κατοικουσαν...
δηθεν ως εργατες Του Ιησου Χριστου...
δηθεν κηρυττοντας Το Ευαγγελιο στους κατοικους της πολεως οπου κατοικουσαν...
και κατορθωναν να πλανουν ακακες ψυχες ευαγγελιζομενων,ανθρωπους που ηταν κοντα στην πιστη...
οι οποιοι ομως δεν ηταν εστηριγμενοι εις Την Αληθεια...Την αγνοουσαν...!!!
Πριν τους διδαξουν οι ψευδοπροφητες...ειχαν ακουσει πολυ λιγα περι Της Αληθειας...και ηταν τα ευκολα θυματα των ψευδοπροφητων...
τους οποιους τελικα τους πλανουσαν και τους επειθαν να γινουν μελη της εκκλησιας των ψευδοπροφητων...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....


vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΗΔΗ...
οι ψευδοπροφητες,ειχαν προνοησει εν τη πανουργια τους...
να εχουν αντιγραψει ΤΗΝ ΚΑΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που ειχαν περισυλλεξει οι μη πλανημενοι πιστοι...!!!
Φευγοντας οι ψευδοπροφητες απο την μη πλανημενη εκκλησια του πρωτου αιωνα...
ειχαν παρει μαζι τους...και ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που ειχαν οι μη πλανημενοι μαθητες...!!!
Ηταν βασικο εργαλειο για τους ψευδοπροφητες Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...για να μπορουν να ειναι πειστικοι προς τις αγαθες και ακακες ψυχες των ευαγγελιζομενων που πλανουσαν...!!!

ΣΙΓΟΥΡΑ
οι ψευδοπροφητες...
οντες δασκαλοι και ποιμενες στις δικες τους εκκλησιες που ειχαν ιδρυσει...
ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που πηραν απο την μη πλανημενη εκκλησια...
ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΝΟΘΕΥΣΑΝ...
σιγουρα εβαλαν το ''χερακι'' τους μεσα...
σιγουρα εκαναν προσμιξεις ψευδους μεσα...!!!

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ
να πει καποιος οτι οι ψευδοπροφητες αφησαν ανοθευτη-απειραχτη ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που πηραν απο την μη πλανημενη εκκλησια...!!!
Θα ισοδυναμουσε ωσαν θα ισχυριζοταν,οτι οι ψευδοπροφητες εγκατελειψαν τον ψευδοδιδασκαλικο-διαστροφικο σκοπο τους...!!!
Οι ψευδοπροφητες οντες υιοι του διαβολου,το εργο και ο διακαης σκοπος τους ηταν να διαστρεψουν Την Αληθεια...!!!
Οντες ιδρυτες και ποιμενες της εκκλησιας που ιδρυσαν,ηταν στην καταλληλη θεση,να βαλουν το ''χερακι'' τους μεσα ΣΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ που πηραν απο την μη πλανημενη εκκλησια...
κανενας δεν μπρουσε να τους ελεγξει...κανενας δεν μπορουσε να τους αμφισβητησει...τα μελη της εκκλησιας τους εβλεπαν ως πνευματικους πατερες της εκκλησιας...!!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ
ηταν,να διαστρεψουν ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ κατα τροπο τετοιο,που θα γινοταν αντιληπτοι,που θα κινουσαν υποψιες...που οι προσμιξεις τους...θα ηταν εντονως και εξοφθαλμα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΤΕΣ απο Τον Λογο Της Αληθειας των αποστολων μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!
Ουτε μπορουσαν να αφαιρεσουν μεσα απο ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...καποιο Λογο Αληθειας...
γιατι θα εδιναν την δυνατοτητα...
στους πιστους της μη πλανημενης εκκλησιας...
(που ΣΙΓΟΥΡΑ επεδιωκαν να πληροφορησουν δημοσια τους ευαγγελιζομενους της πολης των,περι του ψευδοπροφητικου-ψευδοδιδασκαλικου-διαστροφικου εργου τους)
να αποδειξουν και να καταπεισουν δημοσια τους ευαγγελιζομενους της πολης των...
οτι ηταν ψευδοδιδασκαλοι...και οτι ειχαν αφαιρεσει Λογο Αληθειας απο ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!

ΑΡΑ ΤΟ ΜΟΝΟ
που μπορουσαν να κανουν οι ψευδοπροφητες ηταν...
να προσθεσουν προσμιξεις ψευδους...πολυ προσεκτικα ομως...δυσκολες στο να εντοπιστουν απο τους ευαγγελιζομενους...!!!
Ωστε οταν οι μη πλανημενοι πιστοι της πολης των...
κατεδειχναν στους ευαγγελιζομενους...την υπαρξη αυτων των προσμιξεων ψευδους...να μπορουν αυτοι να λενε και να υποστηριζουν...οτι οι προσμιξεις αυτες ειναι λογοι αληθειας...τις οποιες τις αφαιρεσαν οι μη πλανημενοι πιστοι...
τους οποιους μη πλανημενους πιστους ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΑΝΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του πρωτου αιωνα,οι ψευδοπροφητες τους κατηγορουσαν ως διεστραμμενους και πλανημενους...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


Μετα που πεθαναν οι πρωτοι ψευδοπροφητες...
αφησαν πισω...τις εκκλησιες τους...
στις οποιες...
εκτος των ψευδοπιστων...
υπηρχαν και οι πλανημενοι ευγαγγελιζομενοι-αγαθες ακακες ψυχες...που διαβαζαν ΤΗΝ ΝΟΘΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...Την Οποια παρελαβαν απο τους ψευδοπροφητες...
στην Οποια ομως μεσα...
ΥΠΗΡΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...ΔΕΝ ΕΛΕΙΠΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΙΩΤΑ...!!!
Αυτοι οι πλανημενοι ευαγγελιζομενοι...διαβαζοντας ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...γινοντουσαν μεσα τους αληθινοι πιστοι...αληθινα προβατα Του Ιησου Χριστου...τους οποιους ποιμαινε Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ...τους ετρεφε...τους ζωοποιουσε...τους εσωζε...τους κρατουσε Στην Σωτηρια Του...!!!
Αυτοι οι αληθινοι πιστοι...ηταν μεν πλανημενοι πιστοι...αλλα ηταν ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ...!!!

Μετα που πεθαναν οι πρωτοι ψευδοπροφητες...
αφησαν πισω...τις εκκλησιες τους...
στις οποιες...
εκτος των ψευδοπιστων...
υπηρχαν και οι πλανημενοι μεν...αλλ'ομως...ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑ


ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ...
επαναλαμβανοταν η ιδια ιστορια...
στις πλανημενες εκκλησιες των πλανημενων πιστων...
ενεμφανιζοντο ξανα νεα γεννια ψευδοπροφητων...οι οποιοι και αυτοι με την σειρα τους...προσπαθουσαν να πλανησουν τους ηδη πλανημενους αληθινους πιστους..σε νεες μεγαλυτερες πλανες...
η ψευδοπροφητεια και η ψευδοδιδασκαλια οργιαζε...
κατασκευαστηκαν πληθος νοθων βιβλιων...στα οποια ομως δεν μπορουσαν να δωσουν το κυρος των κανονικων βιβλιων...γιατι τα χρονια ειχαν περασει...
και οι αληθινοι πιστοι (αν και πλανημενοι) ελεγαν στους νεους ψευδοπροφητες...
''απο που βρηκατε εσεις αυτα τα βιβλια...???
οι πατερες της εκκλησιας μας...δεν μας παρεδωσαν αυτα τα βιβλια που εσεις τωρα μας παρουσιαζετε...!!!''

Ετσι αυτα τα νοθα βιβλια δεν μπορουσαν να ενταχθουν μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (που ειχε ηδη νοθευτη απο τους πρωτους ψευδοπροφητες)...θεωρουνταν μη κανονικα βιβλια...!!!
Καποια απο αυτα ομως δεν τα θεωρησαν για πεταμα...
δεν τα εισηγαγαν μεν μεσα Στην Καινη Διαθηκη...
αλλα τα θεωρησαν ως παραδεκτα...και τα ειχαν κοντα με Την Καινη Διαθηκη...και τα ονομασαν παραδοση των πατερων της εκκλησιας...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

Φιλοι συνομιλητες
ολοι οσοι μου γραψατε
αυτα που γραφω στον Αγωνιστη,τα γραφω και σε σας


ΣΥΝΕΧΕΙΑΤον δευτερο,τριτο,τεταρτο σιωνα και μετα...
μεσα στο μεγαλο μπερδεμα της υπαρξης πολλων βιβλιων...
μεσα στην υπαρξη πολλων εκκλησιων...
με την υπαρξη πολλων ψευδοπροφητων που ολοενα ιδρυαν τις δικες τους εκκλησιες...και διεδιδαν ο καθενας τους...τις δικες τους ψευδοδιδασκαλιες...
προσπαθουσαν να βρουν μια κοινη βαση συμφωνιας...ωστε να εχουν μια ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ....
μετα την επικρατηση του μεγαλου Κωνσταντινου...
ηταν επιτακτικη αναγκη...και απο πλευρας του αυτοκρατορα...
(για πολιτικους λογους...μην του προκυψουν επαναστατες,διασπαστες της αυτοκρατοριας του)
να μαζευτουν οι ποιμενες των διαφορων χριστιανικων εκκλησιων...
ωστε να τα βρουν μεταξυ τους σε μια κοινη βαση Πιστης...με κοινες δοξασιες...και κοινο ΚΑΝΟΝΑ που να περιεχει τα ιδια κανονικα βιβλια...
ετσι προεκυψε Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ την οποια εχουμε σημερα...!!!

Η Οποια ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ φρονω...
οτι εχει μεν μεσα Της...
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
αλλα εχει μεσα Της...
και προσμιξεις ψευδους...!!!
ΔΗΛΑΔΗ...
Η σημερινη ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
εχει μεν μεσα Της...
ΤΗΝ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ....
Που ειχε η μη πλανημενη εκκλησια του πρωτου αιωνα...
αλλα εχει μεσα Της...
και διαφορες προσμιξεις ψευδους...τις οποιες εισηγαγαν οι πρωτοι ψευδοπροφητες το 80 με 120μ.Χ. περιπου...!!!

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη, δεν μου απάντησες στα ερωτήματά μου,
(2 Μαρτίου 2015 - 1:13 π.μ. και 9:46 π.μ.)

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη έγραψες,

@«…μετα την επικρατηση του μεγαλου Κωνσταντινου...
ηταν επιτακτικη αναγκη...και απο πλευρας του αυτοκρατορα...»@

Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή ο Μ. Κωνσταντίνος;
Πιστεύεις ότι υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο;

GEORGIOS O.X.

Παναγιώτης Μακρής είπε...

Ο κ Βασίλης τελικά έχει πολύ πλάκα, γράφει, γράφει και προσπαθεί να αποδείξει κάτι δίχως αποδείξεων. Γράφει και ξανά γράφει εκφράζοντας προσωπικές του θέσεις τις οποίες τις βασίζει σε διάφορες θεωρίες που έχει στο νου του. Ούτε περί των ημερομηνιών δεν μπορεί να αποφασίσει, η απομάκρυνση των Αποστόλων το 80 μ.Χ που το βρήκατε αυτό κ Βασίλη και που το στηρίζετε;

Αν διαβάζετε λίγο Εκκλησιαστική ιστορία θα ξέρατε ότι η πραγματική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Γράφετε περί ψευδοπροφητών και Εκκλησιών ψευδοπροφητών γενικώς και αορίστως όπως κάνουνε οι προτεστάντες. Γράφετε περί Μιας Αληθινής Εκκλησίας γενικώς και αορίστως. Παρακαλούμε όταν ισχυρίζεστε κάτι που αφορά την ιστορία, φέρτε μας και τα κατάλληλα ιστορικά τεκμήρια. Ποιοι ήτανε οι ψευδοπροφήτες; Ποιες ήτανε οι ψευδόεκκλησίες; Ποια ήτανε η πραγματική Εκκλησία.

Εμείς τα γνωρίζουμε όσα γράφετε μέσω της Εκκλησιαστικής ιστορίας, έχουμε αποδείξεις ιστορικές σύμφωνα με τις οποίες η Εκκλησία ουδέποτε αποστάτησε.
Μέσω της ιστορίας αυτής ξέρουμε και ποιοι ήταν οι ψευδοπροφήτες και ποιες ήτανε οι ψευδοεκκλησίες και ποιοι ήτανε οι ψευδώνυμοι κανόνες της Αγίας γραφής. Εσείς τα γνωρίζετε τα παραπάνω;
Αδίκως γράφετε όσα γράφετε κ Βασίλη και αδίκως χάνετε τον χρόνο σας. Ονομάστε μας τους ψευδοπροφήτες και τις ψευδοεκκλησίες και ύστερα ίσως συζητήσουμε μαζί σας. Συζήτηση επάνω σε εικασίες και πιθανότητες δεν γίνεται.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη

όλα όσα γράφεις δεν έχουν καμία αξία στη συζήτηση.


Για να είναι εις θέσιν μιά Εκκλησία του 5ου αιωνα να ξεχωρίσει τα νόθα από τα Κανονικά Βιβλία

αυτό σημαίνει

πως μόνο με τη βοήθεια του Αγ.Πνεύματος το έκανε.

Εσύ και εγώ κρατάμε στα χέρια μας την γνωμάτευση της Εκκλησίας του 5ου αιώνα η οποία μας λέει ποιά βιβλία είναι τα Κανονικά, η Εκκλησία που ξεχώρισε ποιά είναι η κανονική παράδοση και ποιά η νόθα.

Το πολύ μπλα μπλα μπλα και οι υποθέσεις σου δεν οδηγούν πουθενά και φυσικά δεν έχουν σοβαρό έρεισμα.

Madragoras

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Μιλάς για Καινή Διαθήκη την εποχή των αποστόλων. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπήρχε, διότι οι απόστολοι δεν παρέδοσαν συγκεκριμένα βιβλία. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρχαν μαρτυρίες σχετικά με το γεγονός. Άρα δεν μπορεί κανείς να πεί με βεβαιότητα ποιά βιβλία δέχονταν οι απόστολοι, εκτός και αν δεχτεί ότι η Εκκλησία που όρισε τον κανόνα της Αγίας Γραφής είναι η Εκκλησία των αποστόλων. Τότε, όμως, θα πρέπει να δεχτεί ότι η Εκκλησία αυτή (η Ορθόδοξη Εκκλησία) καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, και άρα δεν μπορεί να έχει πέσει σε πλάνη.

Το αν δέχομαι ή όχι αυτά που λές, στο έχω ήδη απαντήσει: δεν μπορώ να δεχτώ κάτι αν δεν μου το αποδείξεις με επιχειρήματα.

Δεν καταλαβαίνω από που βγάζεις το συμπέρασμα ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν θα έπρεπε να συζητήσουν μεταξύ τους για το ποιά βιβλία θα δέχονταν ως ορθά, ειδικά τη στιγμή που υπήρχαν και ψευδεπίγραφα κείμενα.

Συνεχίζεις να γράφεις την άποψή σου σαν βεβαιότητα, χωρίς να την τεκμηριώνεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, όμως, δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Σε παρακαλώ, λοιπόν, γράψε μου από ποιές πηγές αντλείς τα συμπεράσματά σου.

Επίσης περιμένω απάντηση στο ποιά, κατά τη γνώμη σου, ήταν η εκκλησία που διατήρησε την αλήθεια ανόθευτή. Δεν μπορεί να μιλάς για πλανεμένους και μη πλανεμένους χωρίς να τους προσδιορίζεις.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

(ΥΓ: Έχεις την τάση να γράφεις ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα με πολλά λόγια. Επειδή μου είναι ιδιαίτερα κουραστικό να διαβάζω πέντε ή έξι σχόλια μόνο και μόνο για να δω αν τυχόν απάντησες σε κάτι, κάνε μου τη χάρη και περιόρισε το μέγεθος των σχολίων σου. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεις πράγματα τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει εάν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι νέο.)

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Η Σ είπε...

Παναγιώτης Μακρής, @@@Γράφετε περί ψευδοπροφητών και Εκκλησιών ψευδοπροφητών γενικώς και αορίστως όπως κάνουνε οι προτεστάντες. Γράφετε περί Μιας Αληθινής Εκκλησίας γενικώς και αορίστως.@@@ 4 Μαρτίου 2015 - 1:35 μ.μ.

Εσύ, Παναγιώτη Μακρή, που μιλάς όπως οι Ορθόδοξοι, δηλαδή, όχι γενικώς και αορίστως όπως μιλάει ο Βασίλης, μπορείς να μας απαντήσεις συγκεκριμένα, αν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκονται και αποτελούν μέλη Της, οι σχισματικοί ΓΟΧ, και αν έχουν έγκυρα μυστήρια;

Παναγιώτη Μακρή, δήλωσες ότι:

@@@Οι Γ.Ο.Χ δεν είναι σχισματικοί αλλά έχουν την αγιαστική χάρη στα μυστήρια τους.@@@


Παναγιώτης Μακρής.
15 Ιουνίου 2014 - 9:51 μ.μ.
http://antiairetikos.blogspot.gr/2014/05/blog-post_18.html

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Σχολιαστή,

Είναι η δεύτερη φορά που ζήτάς απο τον κ. Μακρή εξηγήσεις για θέματα που έχει θίξει σε άλλο άρθρο, και τα οποία είναι άσχετα με τη συζήτηση.

Το θέμα μας δεν είναι τα λάθη των Γ.Ο.Χ. αλλά οι παραποιήσεις της Αγίας Γραφής. Εάν βρίσκεις στα σχόλια του κ. Μακρή στο συγκεκριμένο άρθρο και για το συγκεκριμένο θέμα κάποιο σφάλμα, τότε πολύ ευχαρίστως να το θέσεις για συζήτηση. Μήν φέρνεις, όμως, στη συζήτηση άσχετα θέματα από άλλα άρθρα.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Ανώνυμος είπε...

Ενημέρωση προς στους αγαπητούς αναγνώστες, όσον αναφορά τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και την θρησκεία του αγαπητού Βασίλη.
Τι έλεγε παλιότερα σε διάλογο που είχα μαζί του.

@Τα 27 βιβλια ειναι ολα γνησια???
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(του λεγομενου απο την ορθοδοξια,μεγαλου Αθανασιου,και οχι μονο αυτου,αλλα και της ορθοδοξιας γενικοτερα,καθως και των αλλων χριστιανικων εκκλησιων του σημερα)...
Ναι,ειναι γνησια...!!!

(Στο άρθρο,ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, (26 Φεβρουαρίου 2013 - 4:47 μ.μ.) @

Αντίφαση στο ίδιο άρθρο,
@@@Περι της γνησιοτητας των επιμερους βιβλιων της Καινης Διαθηκης...
ερωτω Τον Κυριο μου Ιησου Χριστο...
ωστε μα με φωτιζει και να με διδασκει...
και να μου δειχνει...
τι ειναι γνησιο και αληθινο,και τι δεν ειναι γνησιο και μη αληθινο...!!!
Αν με ερωτησεις...
και τι σου απανταει εσενα Ο Ιησους Χριστος,περι της γνησιοτητας των επιμερους βιβλιων της Καινης Διαθηκης...???
θα σου απαντησω...
οτι για την ωρα...
νομιζω οτι...
δεν μου επιτρεπετε να πω...
τι βλεπω να ειναι γνησιο και τι οχι...!!!
Οταν και εαν,μου επιτραπει...
τοτε θα πω...
τι θεωρω γνησιο και αληθινο μεσα στην Καινη Διαθηκη...!!!
ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ...
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ...
ΤΙ ΘΕΩΡΩ ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!
(26 Φεβρουαρίου 2013 - 4:48 μ.μ. )@@@

Σε αυτά τα σχόλια βλέπουμε τραγελαφικά λόγια του Βασίλη!
Πρώτον, ΡΩΤΑΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ! Ενώ προηγούμενος είπε του Μ. Αθανασίου…»!
Δεύτερον, στις τρεις τελευταίες σειρές του με μεγάλα γράμματα λέει ο Βασίλης, «ΟΤΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ»!!!

Τον ερώτησα, εσύ τι θρήσκευμα έχεις;
Απάντηση,
@Η Θρησκεια μου ειναι...
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ...!!!

(8 Μαρτίου 2013 - 11:00 μ.μ.)@

GEORGIOS O.X.

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Η Σ είπε...

Αγωνιστή, σχετικά με το σχόλιο σου προς εμένα, το: 4 Μαρτίου 2015 - 8:45 μ.μ.

Δεν νομίζεις ότι καβάλησες το καλάμι;

Ποιος είσαι εσύ που μου λες, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να σχολιάσω;

Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι άλλο.

Εσύ, με ποιο δικαίωμα, σε άρθρο που αναφέρεται στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, έχεις βάλει στη "γωνία", μαζί με τους άλλους, τον Βασίλη ο οποίος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ;;;


Και μετά έρχεσαι να κάνεις παρατήρηση σε εμένα, που αναφέρομαι σε άλλον αιρετικό, ο οποίος υποστηρίζει τα Μυστήρια των σχισματικών ΓΟΧ, τα οποία έχει καταδικάσει η Ορθόδοξη Εκκλησία;;;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Σχολιαστή,

Μην αλλάζεις θέμα.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του Βασίλη και εσένα.

Πρώτον, ο Βασίλης δεν έχει δηλώσει τι πιστεύει, πέραν από κάποιες γενικότητες. Άρα πώς λες με τόση βεβαιότητα ότι δεν είναι Μ.τ.Ι.;

Δεύτερον, ο Βασίλης βρίσκεται σε πλάνη και χρειάζεται βοήθεια, γι' αυτό και άφησα τη συζήτηση να εξελιχθεί, παρ' ότι δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα. Μην ανακατεύεσαι χωρίς να γνωρίζεις.

Τρίτον, αυτό που κάνεις (να αναστατώνεις τις συζητήσεις των άλλων χωρίς λόγο) λέγεται trolling και σαν πρακτική είναι απαράδεκτη. Αν έχεις να προσφέρεις κάτι στη συζήτηση κάντο, αλλοιώς μην συμμετέχεις. Δεν νομίζω ότι ζητάω κάτι παράλογο.

Όσο για το ποιός είμαι εγώ που σου λέω τι να σχολιάσεις, σου θυμίζω ότι είμαι αυτός που πρώτος έθεσε το θέμα μέσω της συγγραφής του άρθρου. Άρα νομίζω ότι μπορώ (ως ένα βαθμό) να κρίνω πότε μία συζήτηση έχει να κάνει με το θέμα που έθεσα και πότε έιναι απλά προσπάθεια δημιουργίας προστριβών.

Στο είπα και παλαιότερα και στο επαναλαμβάνω: πάψε να προκαλείς τους άλλους. Το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να εκτεθείς.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Η Σ είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ.

Αγωνιστής, @@@- πώς λες με τόση βεβαιότητα ότι δεν είναι Μ.τ.Ι.;- 4 Μαρτίου 2015 - 10:50 μ.μ. @@@

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 123.

Βασίλης 123, @@@-Το παραπανω ισχυει και για τους πιστους=για

τα προβατα Του Ιησου Χριστου,που πλανωνται απο αλλες πλανημενες χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...!!!

όπως η εκκλησια των χριστιανων μαρτυρων Του Ιεχωβα
...

διαφορες ευαγγελικες...διαφορες πεντηκοστινες....και πολλες αλλες χριστιανικες πλανημενες εκκλησιες του σημερα...!!!....28 Φεβρουαρίου 2015 - 5:59 μ.μ.
Αφησα την ορθοδοξη εκκλησια...
και

δεν εγινα μελος καποιας αλλης πλανημενης χριστιανικης εκκλησιας του σημερα
...!!!

Θελω να ανηκω στην εκκλησια Του Ιησου Χριστου...η οποια ειναι διαχρονικη...
ιδρυθηκε τον πρωτο αιωνα απο Τον Ιησου Χριστο...
και εκτοτε...υπαρχει επι της Γης...!!!
ΦΡΟΝΩ
ως μελη της διαχρονικης εκκλησιας Του Ιησου Χριστου...
ολους τους αληθινους πιστους...
ασχετα απο το σε ποια πλανημενη χριστιανικη εκκλησια ανηκουν...!!!...28 Φεβρουαρίου 2015 - 5:59 μ.μ.@@@


Αγωνιστή, εσύ μπορεί να είσαι συγγραφέας του άρθρου, (αν ονομάζεται άρθρο η κοπτοραπτική..!!!) όμως ξεχνάς ότι ΑΛΛΟΣ είναι ο ιδιοκτήτης του Αντιαιρετικού, τον οποίον εσύ βάζεις στην...άκρη, και παρουσιάζεσαι καβάλα στ' άλογο.


Για ότι έχω γράψει, έχω παραθέσει τις πηγές.

Ο Βασίλης 123 ΔΕΝ είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά, ενώ, ο Παναγιώτης Μακρής αποδεδειγμένα υποστηρίζει τους σχισματικούς ΓΟΧ, (αν δεν είναι ανήκει ΚΑΙ ο ίδιος, στους σχισματικούς ΓΟΧ), και δηλώνει ότι τα Μυστήρια των ΓΟΧ είναι έγκυρα, την στιγμή που η Ορθόδοξη Εκκλησία ΔΕΝ τα δέχεται.

Αυτό είναι ένα σοβαρό, ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑ το οποίο έχει άμεση σχέση με την ΑΙΩΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ και εσείς το κάνετε "γαργάρα", την στιγμή που σφυροκοπείτε με ζήλο....τον..Βασίλη 123..!!!Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο...!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Σχολιαστή,

Σου ζητησα να μην ανακατεύεσαι σε θέματα που δεν καταλαβαίνεις. Μπορείς να το κάνεις ή η ανάγκη σου να έχεις πάντα δίκιο δεν σε αφήνει;

Εάν θες ντε και καλά να εκθέσεις τα λάθη των Γ.Ο.Χ., γράψε ένα σχετικό άρθρο και συγκρούσου εκεί με τον κ. Μακρή όσο θέλεις. Το θέμα δεν με ενδιαφέρει, οπότε δεν θα έχεις και εμένα να αποδεικνύω τα λάθη σου.

Είναι ξεκάθαρο ότι, από τη στιγμή που δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη άποψη για το θέμα που συζητάμε, το μόνο που επιδιώκεις είναι να δημιουργήσεις φασαρία. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος να σε αντιμετωπίσει κανείς σοβαρά.

Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ περεταίρω μαζί σου. Από εμένα έχεις την άδεια να συνεχίσεις να φαντάζεσαι τον εαυτό σου σαν τον υπερ-ορθόδοξο που έχει πάντα δίκιο. Κάνε μου όμως τη χάρη και μην δημιουργείς προβλήματα σε όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με υπαρκτά ζητήματα.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.

ΕΓΡΑΨΕΣ
Απάντησέ μου σε παρακαλώ. Ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοί του, χρησιμοποιούσαν την (Ο’); Και αν ναι, έκαναν λάθη;

ΕΓΡΑΨΕΣ
είσαι τόσο σίγουρος, ότι ο Χριστός πάντα μιλούσε στις συναγωγές το Κείμενο της Π.Δ. στην Εβραϊκή γλώσσα;

ΕΓΡΑΨΕΣ
Βλέπουμε στον Λουκά, 4:18, ο Χριστός στη Συναγωγή της Ναζαρέτ, εφαρμόζει για τον εαυτό του την προφητεία του Ησαΐα 61:1 για τον Μεσσία. Ο Λουκάς χρησιμοποιεί το εδάφιο από την μετάφραση των (Ο’)! Το πιστεύεις; Ποια γλώσσα λοιπόν ο Ιησούς χρησιμοποίησε στην Συναγωγή;

ΕΓΡΑΨΕΣ
Βασίλη,
Δεν μου απάντησες στα ερωτήματά μου:
«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν…» (Λουκ. 4:18).
(Ο’) «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με· ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν» (Ησ. 61:1).
Βλέπουμε στον Λουκά, 4:18, ο Χριστός στη Συναγωγή της Ναζαρέτ, εφαρμόζει για τον εαυτό του την προφητεία του Ησαΐα 61:1 για τον Μεσσία. Ο Λουκάς χρησιμοποιεί το εδάφιο από την μετάφραση των (Ο’)!
Το πιστεύεις;
«Και· Σύ κατ’ αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις· και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλαγήσονται συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι» (Εβρ. 1:10-12).
(Ο’), «κατ’ αρχάς, συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί· αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλαγήσονται· συ δε ο αυτός ει, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν» (Ψαλ. 101: 26- 28).
Ο απ. Παύλος παρέθεσε τον Ψαλμό από τους (Ο’). Συμφωνείς;


ΕΓΡΑΨΕΣ
Το μόνο που μας είπες είναι...
@ ο αποστολος Παυλος,οταν συνομιλουσε με πιστους ελληνιστας (εβραιους,μη εβραιους και ελληνες)
αναφερομενος σε Καποιο Λογο απο Την Παλαια Διαθηκη...
Τον μετεφραζε ο ιδιος απο τα εβραικα στα ελληνικα...δεν χρειαζοταν να χρησιμοποιησει την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!@

Αυτά που λες δεν είναι επιχειρήματα! Είναι δικά σου λόγια!
Αν ο απ. Παύλος, μετέφραζε από το εβραϊκό αρχαίο πρωτότυπο στα ελληνικά ο ίδιος, δεν θα ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ τα λόγια του με τους (Ο’)!
(Εβρ. 1:10-12. Ψαλμ. 101: 26- 28). Θα ήταν κάπως διαφορετικά τα λόγια του!
Συμφωνείς;


ΕΓΡΑΨΕΣ
Βασίλη, εδώ λες ότι οι απόστολοι ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ, έτσι δεν είναι;

Όμως στο τελευταίο σου σχόλιo είπες αντίθετα πράγματα!
@@@ ο αποστολος Παυλος,οταν συνομιλουσε με πιστους ελληνιστας (εβραιους,μη εβραιους και ελληνες)
αναφερομενος σε Καποιο Λογο απο Την Παλαια Διαθηκη...
Τον μετεφραζε ο ιδιος απο τα εβραικα στα ελληνικα...δεν χρειαζοταν να χρησιμοποιησει την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!@@@
Εδώ μας έγραψες για τον απ. Παύλο, ότι δεν χρειαζόνταν να χρησιμοποιήσει την μετάφραση των εβδομήκοντα για τους πιστούς ελληνιστές. Ενώ στα προηγούμενα σχόλια σου είπες:
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ! Και μάλιστα ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΛΑ!
Τελικά αγαπητέ Βασίλη, έκανα οι απόστολοι χρήση την μετάφραση των εβδομήκοντα;


ΕΓΡΑΨΕΣ
Βασίλη, δεν μου απάντησες στα ερωτήματά μου,
(2 Μαρτίου 2015 - 1:13 π.μ. και 9:46 π.μ.)


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.


ΣΟΥ ΞΑΝΑΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ....
ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ...

Η μεταφραση των εβδομηκοντα ειναι Ο Λογος Της Παλαιας Διαθηκης απο τα εβραικα στα ελληνικα μεταφρασμενος...!!!
Μετα την υπαρξη της μεταφρασης των εβδομηκοντα...
συνεχιζε να υπαρχει Η Παλαια Διαθηκη στα εβραικα γραμμενη...!!!

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν…» (Λουκ. 4:18).

Το συγκεκριμενο Εδαφιο Ο Ιησους Χριστος Το ανεγνωσε σε μια εβραιοφωνη συναγωγη στην γη Ισραηλ...!!!
Το ανεγνωσε μεσα απο Την Παλαια Διαθηκη Την γραμμενη στα εβραικα...!!!
Το ανεγνωσε στην εβραικη γλωσσα...!!!

Ο αποστολος Παυλος οταν πηγαινε σε μια εβραιοφωνη συναγωγη...
οπου διαβαζαν Την εβραικη Παλαια Διαθηκη...
και διαβαζε ο αποστολος Παυλος Καποιο Εδαφιο απο Την Παλαια Διαθηκη...
Το διαβαζε απο Την εβραικη Παλαια Διαθηκη...!!!
Οταν μεσα στην συναγωγη αυτην...η εκτος συναγωγης...συνομιλουσε ο αποστολος Παυλος με εβραιους λαλουντας την εβραικη γλωσσα...οι οποιοι διαβαζαν Την Παλαια Διαθηκη στην εβραικη γλωσσα...
και ηθελε...καθως συνομιλουσε...να αναφερει Καποιο Εδαφιο απο Την Παλαια Διαθηκη...
ανεφερε Το συγκεκριμενο Εδαφιο στην εβραικη γλωσσα,οπως ηταν γραμμενο μεσα Στην εβραιογλωσση Παλαια Διαθηκη...!!!

Ο αποστολος Παυλος επειδη γνωριζε εβραικα...διαβαζε Την εβραιογλωσση Παλαια Διαθηκη...!!!
Ο αποστολος Παυλος επειδη γνωριζε ελληνικα....μπορουσε να διαβαζει την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Ο αποστολος Παυλος,οταν ηθελε να μαθει Τους Λογους Της Παλαιας Διαθηκης...
διαβαζε την εβραιογλωσση Παλαια Διαθηκη...!!!
Ο αποστολος Παυλος,επειδη ΗΤΑΝ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ...ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ...μπορουσε να κανει συγκριση...και να δει...και να εκτιμησει την ορθοτητα της μεταφρασης των εβδομηκοντα...!!!

ΦΡΟΝΩ
οτι ο αποστολος Παυλος ειχε μαζι του και την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Την ειχε μαζι του,οχι για να Την διαβαζει και να μαθαινει απο Αυτην Τους Λογους των προφητων,αλλα για να Την κανει χρηση οταν συνομιλουσε με τους ελληνιστας...!!!

Οταν ο αποστολος Παυλος συνομιλουσε με ελληνιστας...
ελληνιστας τους οποιους ηθελε να ευαγγελισει...
αν αυτοι οι ελληνιστες...
(πριν ακομα τους γνωρισει ο αποστολος Παυλος)
πιστευαν Στον Θεο του Ισραηλ...και διαβαζαν απο πριν την μεταφραση των εβδομηκοντα...
τοτε...ο αποστολος Παυλος...συνομιλωντας μαζι τους για να τους ευαγγελισει...οταν επρεπε να τους δειξει Καποιο Εδαφιο απο Την Παλαια Διαθηκη...
τους Το εδειχνε απο την μεταφραση των εβδομηκοντα Την Οποια διαβαζαν...!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

vasilis123 είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.Οταν ο αποστολος Παυλος συνομιλουσε με πιστους αδελφους εν Χριστω Ιησου...
οι οποιοι ηταν...ειτε ελληνες,ειτε ελληνιστες εβραιοι,ειτε ελληνιστες μη εβραιοι....οι οποιοι δεν γνωριζαν εβραικα...οι οποιοι διαβαζαν Την Μεταφραση των εβδομηκοντα...
και επρεπε να τους αναφερει Καποιο Εδαφιο απο Την Παλαια Διαθηκη...
τοτε...
ο αποστολος Παυλος...τους Το μετεφραζε ο ιδιος κατευθειαν εκεινη την ωρα,απο τα εβραικα στα ελληνικα...!!!
Δηλαδη...θελω να πω...οτι...
επειδη ο αποστολος Παυλος ηταν ΠΟΛΥ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ...ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ...ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ...
οταν ηθελε να τους πει Καποιο η Καποια Εδαφια απο Την Παλαια Διαθηκη...
δεν τους ελεγε...
π.χ.
''αδελφοι ανοιξτε την μεταφραση των εβδομηκοντα,στο ταδε μερος,και διαβαστε τι θελω να σας πω''
αλλα τους ελεγε...
ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ...ΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ...
τους Τα ελεγε Τα Εδαφια στα ελληνικα...τα μεταφραζε κατευθειαν εκεινη την ωρα...!!!
Και οι μαθητες...οι οποιοι ειχαν ακουσει Το Ευαγγελιο απο τον αποστολο Παυλο...ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΞΕΡΑΝ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ...
(αν και διαβαζαν την μεταφραση των εβδομηκοντα)
ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΑΝ...
π.χ.
''σταματα Παυλε...
γιατι μας Τα μεταφραζεις εσυ τα Εδαφια απ'εξω???
γιατι δεν μας διαβαζεις την μεταφραση των εβδομηκοντα για να ειμαστε σιγουροι για την μεταφραση οτι ειναι σωστη...???''

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ
και οταν ο αποστολος Παυλος εγραφε προς τις εκκλησιες των μαθητων στην ελληνικη γλωσα...!!!
Οταν επρεπε να τους γραψει Καποια Εδαφια απο Την Παλαια Διαθηκη...
ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Ο ΙΔΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ...ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ των εβδομηκοντα...ΚΑΘΟΤΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ...!!!
Και οι μαθητες το γνωριζαν αυτο...και εμπιστευονταν την μεταφραση που τους εκανε ο αποστολος Παυλος...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.

ΕΓΡΑΨΕΣ

Βασίλη έγραψες,
@«…μετα την επικρατηση του μεγαλου Κωνσταντινου...
ηταν επιτακτικη αναγκη...και απο πλευρας του αυτοκρατορα...»@

Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή ο Μ. Κωνσταντίνος;
Πιστεύεις ότι υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
Μεσα Στην Καινη Διαθηκη δεν αναφερεται ο μεγας Κωνσταντινος...!!!
Δεν εχω λογο να αμφιβαλλω για την υπαρξη του μεγαλου Κωνσταντινου...!!!
Τον αναφερουν οι ιστορικοι...και υπαρχουν και επιγραφες με το ονομα του... ειτε σε νομισματα ειτε οπου αλλου...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
GEORGIOS O.X.


ΕΓΡΑΨΕΣ
Ενημέρωση προς στους αγαπητούς αναγνώστες, όσον αναφορά τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και την θρησκεία του αγαπητού Βασίλη.
Τι έλεγε παλιότερα σε διάλογο που είχα μαζί του.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
Δεν παρουσιαζεις τα λεγομενα μου οπως πρεπει...!!!
Τα παρουσιαζεις με τροπο που να δειχνουν οτι φασκω και αντιφασκω...!!!
Μην το κανεις αυτο...δεν ειναι καλο να με δειχνεις οτι αντιφασκω...!!!

ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΤΟΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 2013...

http://antiairetikos.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html

ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑ ΘΕΣΕΙ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΣ το 2013...
''Ερωτηση...
Τα 27 βιβλια ειναι ολα γνησια???''

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
παρεθεσα την απαντηση του Αθανασιου που η ορθοδοξια τον ονομαζει μεγαλο Αθανασιο....

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ...
''ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(του λεγομενου απο την ορθοδοξια,μεγαλου Αθανασιου,και οχι μονο αυτου,αλλα και της ορθοδοξιας γενικοτερα,καθως και των αλλων χριστιανικων εκκλησιων του σημερα)...
Ναι,ειναι γνησια...!!!''

(ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2015 ΔΙΕΚΡΙΝΙΖΩ...
το...
''Ναι,ειναι γνησια...!!!''
δεν ηταν η δικη μου απαντηση στο ερωτημα που ειχα θεσει...
ηταν η απαντηση του Αθανασιου που η ορθοδοξια ονομαζει μεγα Αθανασιο.)

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΕΘΕΣΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ....

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ...
''ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(καποιων εκ των λεγομενων πατερων της ορθοδοξου εκκλησιας)...
Αμφισβητουσαν την γνησιοτητα π.χ. του βιβλιου της αποκαλυψης,καθως και αλλων βιβλιων της Καινης Διαθηκης...!!!
(βλεπε το παρακατω σχετικο λινκ που σου παραθετω...
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7)
''

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2015...
και εδω,αυτο που ειχα παραθεσει στην συζητηση μας,το 2013...δεν ηταν η δικη μου απαντηση...
ηταν τι απαντουν οι λεγομενοι πατερες της ορθοδοξου εκκλησιας...και μαλιστα ειχα αφησει και σχετικο link)

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΕΘΕΣΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ...
ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΘΕΣΕΙ....

''ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ...
Ειμαι σιγουρος οτι...
Ο συγκεκριμενος Λογος Του Ιησου Χριστου...
(Μάρκος 13:31 Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.)
ισχυει...
και πιστευω ακραδαντα...
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ...
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ...
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΩΣΜΕΝΟ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ-ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ,ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΟ...ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!
Ως προς την γνησιοτητα των επιμερους βιβλιων της Καινης Διαθηκης...
δεν συμβουλευουμαι...
δεν διδασκομαι...
ουτε απο τους λεγομενους πατερες της εκκλησιας...
ουτε απο τις αποφασεις των συνοδων τους...!!!
Περι της γνησιοτητας των επιμερους βιβλιων της Καινης Διαθηκης...
ερωτω Τον Κυριο μου Ιησου Χριστο...
ωστε να με φωτιζει και να με διδασκει...
και να μου δειχνει...
τι ειναι γνησιο και αληθινο,και τι δεν ειναι γνησιο και μη αληθινο...!!!
Αν με ερωτησεις...
και τι σου απανταει εσενα Ο Ιησους Χριστος,περι της γνησιοτητας των επιμερους βιβλιων της Καινης Διαθηκης...???
θα σου απαντησω...
οτι για την ωρα...
νομιζω οτι...
δεν μου επιτρεπετε να πω...
τι βλεπω να ειναι γνησιο και τι οχι...!!!
Οταν και εαν,μου επιτραπει...
τοτε θα πω...
τι θεωρω γνησιο και αληθινο μεσα στην Καινη Διαθηκη...!!!
ΩΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ...
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ...
ΤΙ ΘΕΩΡΩ ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!''

(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ...
Αυτην ηταν τοτε,το 2013,η απαντηση μου στο ερωτημα...
''Ερωτηση...
Τα 27 βιβλια ειναι ολα γνησια???'''')

ΣΗΜΕΡΑ το 2015 ΦΙΛΕ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ
GEORGIOS O.X.

αισθανομαι οτι μπορω να πω,ολα οσα εχω πει τις τελευταιες ημερες...
τα οποια τοτε το 2013 δεν ελεγα...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστής.

ΕΓΡΑΨΕΣ
Θέλει μεγάλη ταπείνωση πριν κανείς πει ότι έχει δεχτεί φώτιση από τον Κύριο, όχι έπαρση ότι είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από την Εκκλησία.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
Αληθως χρειαζεται ταπεινωση...!!!

Ματθαίος 5:3 Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποιον θεωρει πτωχο στο πνευμα Ο Ιησους Χριστος???
και τον λεει και μακαριο...???

ΑΠΑΝΤΩ
Πας ανθρωπος...
ενωπιον Του Φωτος και Της Γνωσεως Του Ιησου Χριστου....
ΕΙΝΑΙ... ΠΤΩΧΟΣ...ΒΛΑΚΑΣ...ΑΝΟΗΤΟΣ...ΓΚΑΒΟΣ...ΧΑΖΟΣ....ΚΟΥΤΟΣ...ΑΝΑΠΗΡΟΣ....στο πνευμα του...!!!

Δεν υπαρχει ανθρωπος επι της Γης...
ειτε μικρος ειτε μεγαλος...
ειτε μπατιρης ειτε πλουσιος....
ειτε σημαντικος ειτε ασημαντος...
ειτε ευστροφος,ειτε κουτος...
ειτε αγραμματος,ειτε μεγας επιστημων νομπελιστας...
ειτε ο τελευαιος του χωριου,ειτε ο βασιλιας του τοπου...
ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΤΩΧΟΣ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ...!!!

Αν ο ανθρωπος,οσο μεγαλος και δοξασμενος και αν ειναι κατα κοσμο...
ΔΕΝ ΔΕΙ...
ΔΕΝ ΔΕΧΤΕΙ...ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ...ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΤΩΧΟΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ...
ο ανθρωπος αυτος δεν θα εισελθει στην Βασιλεια Των Ουρανων...!!!

Αρα το προβλημα ειναι...οτι ο ανθρωπος νομιζει τον εαυτο του μεγα και τρανο και σοφο στο πνευμα...!!!

Ο πιστος ο συνετος...
οταν παει Στον Ιησου Χριστο...
παει ταπεινα...ως πτωχος στο πνευμα του...
και ζηταει απο Τον Σωτηρα Ιησου Χριστο...
Φως και Σοφια και Αλλες Δοσεις Αγαθες Πνευματικες...!!!

Οποιος παει Στον Ιησου Χριστο...και νομιζει οτι δεν ειναι πτωχος στο πνευμα του...
δυσκολα να ελεηθει,και να λαβει Φωτιση και Δοσεις Αγαθες Πνευματικες...!!!

Σου θυμιζω στο σημειο αυτο...καποιους τιτλους...
που σου ειναι γνωστοι...

''μακαριοτατος'' ''σεβασμιοτατος'' ''παναγιοτατος'' ''δεσποτης''

ποσο ταπεινους τους βλεπεις τους παραπανω τιτλους...???


ΕΙΔΙΚΑ
οταν ο πιστος διαβαζει Την Αγια Γραφη...
δεν πρεπει να νομιζει το πνευμα του ικανο...
οτι ταχα δια της ιδιας του νοητικης ικανοτητας,μπορει ταχα να νοησει ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...!!!

ΠΡΕΠΕΙ
να ζηταει απο Τον Ζωντα Ιησου Χριστο...να του δινει Φωτιση και Νοηση,ωστε να εννοει ΟΡΘΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστης

ΕΓΡΑΨΕΣ
Αν και δεν μου απαντάς στο πού ανήκεις, τα λόγια σου με κάνουν να πιστεύω ότι ανήκεις σε κάποια πεντηκοστιανική ή χαρισματική αίρεση. Κάνε τον κόπο και πες μου άν έχω δίκιο. Δεν σκοπεύω να σε κρίνω. Πιστεύω όμως ότι σε έναν απολογητικό διάλογο, όπως αυτός, θα πρέπει οι διαλεγόμενοι να ξέρουν ο ένας την πίστη του άλλου.


ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...ΠΑΛΙ...
Δεν ειμαι ουτε ορθοδοξος,ουτε καθολικος,ουτε ευαγγελικος,ουτε πεντηκοστιανος,ουτε προτεσταντης,ουτε ''χριστιανος μαρτυρας Του Ιεχωβα'',ουτε...ουτε...ουτε...!!!

Θελω να ανηκω Στον Ιησου Χριστο...!!!
Αν ανηκω Στον Ιησου Χριστο...τοτε ανηκω και στην εκκλησια Του...η οποια ειναι διαχρονικη...ιδρυθηκε τον πρωτο αιωνα...και συνεχιζει να υπαρχει διαρκως εως και σημερα επι της Γης...και θα υπαρχει...μεχρι να ερθει Ο Ιησους Χριστος στην Γη...!!!

Πας ανθρωπος που πιστευει...αγαπαει...Τον Ιησου Χριστο και Τον Θεο Πατερα...
που ζηταει να τον συγχωρει...να τον καθαριζει απο την αμαρτια...και να τον σωζει...
που διαβαζει Την Αγια Γραφη...και προσπαθει να τηρει Τον Λογο...
που γινεται ανθρωπος με εργα και λογια αγαθα και δικαια...
ο ανθρωπος αυτος ειναι πιστος Του Ιησου Χριστου...και ανηκει Στον Ιησου Χριστο...και Ο Ιησους Χριστος τον γνωριζει μεσα του...και ο πιστος το αισθανεται αυτο...και χαιρεται...και αισθανεται Την Σωτηρια Του Ιησου Χριστου μεσα του...!!!
Αυτος ο ανθρωπος ανηκει στην εκκλησια Του Ιησου Χριστου την διαχρονικη...!!!

Τετοιοι πιστοι...υπαρχουν στις χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...!!!
Οπου υπαρχει Η Αγια Γραφη...και διαβαζεται μετα πιστεως και αγαθης δεκτικης καρδιας απο καποιους...εκει υπαρχουν πιστοι οπως τους περιεγραψα...!!!
Ανεξαρτητα σε ποια εκκλησια ανηκουν...!!!

Το αρνητικο ειναι...
οτι εκτος Της Αγιας Γραφης...οι αγαθες αυτες ψυχες...οι πιστοι...
μαθαινουν και πλανες διδασκαλιες στις διαφορες χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...
οι οποιες πλανες διδασκαλιες τους ταλαιπωρουν...και τους καθιστουν πλανημενους πιστους...!!!

ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ
οτι στις σημερινες χριστιανικες εκκλησιες,σε καποιες περιπτωσεις...
υπαρχει φανατισμος και αντιζηλια και εχθρα και μισος...και η μια στελνει την αλλη στην κολαση...!!!
ΔΙΑΦΕΡΕΙ
να στελνω στην κολαση Την οποια ψευδη διδασκαλια...
απο το να στελνω τον πιστο-την αγαθη ακακη ψυχη που πλανηθηκε απο το ψευδος...και το δεχεται ως Αληθεια...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Filos.

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Βασίλη, είδα ότι ανέφερες την περίπτωση του Μαθουσάλα. Είναι φανερό το λάθος αλλά πέρα από το ότι δεν έχει καμιά θεολογική σημασία, μπορεί να είναι και λάθος που δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο αλλά προέκυψε κατά την αντιγραφή του κειμένου σε κάποια ιστορική στιγμή.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Κι'εγω εχω την γνωμη οτι δεν υπηρχε στο αρχικο Κειμενο...!!!
Καπως προεκυψε...ισως να προεκυψε απο αντιγραφη...ισως σκοπιμως και κακοβουλα...μαλλον κακοβουλα,κατα την γνωμη μου...!!!
Παντως δινει αφορμη,στους αντιθεους και αθεους...
να εχουν να λενε...κατα της αξιοπιστιας Της Αγιας Γραφης...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Τέλος πάντων, αφού δίνεις τόση σημασία στη Βιβλική αριθμητική, υπάρχει και μια άλλη παρόμοια διαφορά ανάμεσα στη μτφ. Βάμβα και σ’ αυτή των Ο’. Σύμφωνα με τον Βάμβα, η δημιουργία του Αδάμ προσδιορίζεται γύρω στο 3964 π.Χ. Οι Εβδομήκοντα την πηγαίνουν τουλάχιστον 1000 χρόνια παλαιότερα. Αν υποθέσουμε ότι μια από τις δύο ημερομηνίες είναι σωστή, ποια λες να είναι; Αυτή του Εβραϊκού κειμένου ή των Εβδομήκοντα;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Αυτη Του εβραικου Κειμενου...!!!

vasilis123 είπε...

Φιλε συνομιλητη
Αγωνιστη

ΕΓΡΑΨΕΣ
Μου γράφεις ότι κατά τη γνώμη σου η μετάφραση του Βάμβα είναι πιο κατανοητή.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Ειπα οτι η μεταφραση του Βαμβα ειναι πιο σωστη...ορθοτερη...
καλυτερη...προτιμοτερη...απο την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ...
Το θέμα είναι ότι πρόκειται για γνώμη σου με βάση του τι φαίνεται κατανοητό σε εσένα προσωπικά, και όχι με αντικειμενικά κριτίρια, αφού, όπως λες, δεν έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις το πρωτότυπο κείμενο.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Κριτηριο ειναι η συγκριση...και μετα...η Λογικη Της Αληθειας...!!!

ΕΓΡΑΨΕΣ
Η μετάφραση των Ό όμως χρησιμοποιήθηκε από τους αποστόλους ως σημείο αναφοράς. Χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, εμπιστεύομαι περισσότερο τη γνώμη τους.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ...
Οι αποστολοι,οντες γνωστες Του Κειμενου Της εβραικης Παλαιας Διαθηκης...
οταν μιλουσαν ελληνικα....
μετεφραζαν οι ιδιοι Την Παλαια Διαθηκη απο τα εβραικα στα ελληνικα...!!!
Δεν χρειαζονταν την μεταφραση Των εβδομηκοντα...!!!
Οι αποστολοι χρησιμοποιουσαν την μεταφραση των εβδομηκοντα...
σαν ''σημειο αναφορας''...
οταν συνομιλουσαν με ελληνιστας...πιστους Στον Θεο του Ισραηλ...οι οποιοι διαβαζαν την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Σκοπος των αποστολων ηταν....να ευαγγελισουν αυτους τους ελληνιστας πιστους...και επρεπε να τους δειξουν Τα καταλληλα Εδαφια μεσα απο Την Παλαια Διαθηκη...
Τα οποια Εδαφια Τα εδειχναν μεσα Στην μεταφραση των εβδομηκοντα...Την Οποια οι πιστοι αυτοι ηδη διαβαζαν...!!!
Οταν οι ελληνιστες αυτοι...οι πιστοι Στον Θεο του Ισραηλ...που πιστευαν Στην Παλαια Διαθηκη...καθως ευαγγελιζονταν απο τους αποστολους...
γινοντουσαν πιστοι Της Καινης Διαθηκης...
και διαπιστωναν Το Μεγαλο Πνευματικο Αναστημα των αποστολων...τοτε ΒΕΒΑΙΩΣ...δεν ειχαν προβλημα πλεον...να δεχονται τους αποστολους ως ΕΓΚΥΡΟΤΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ απο τα εβραικα στα ελληνικα...!!!

Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Η Σ είπε...

Αγωνιστή, ούτε ο Βασίλης 123 είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά, όμως εσύ μια χαρά ασχολείσαι μαζί του, επειδή δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει, και νομίζεις ότι κάτι κάνεις, ότι σκοτώνεις το θηρίο, όμως δεν σκοτώνεις κανένα θηρίο, κλέβεις καραμέλες από τα παιδάκια.

Μη μου πεις ότι ο Βασίλης 123 έχει κάποια σχέση με το θέμα, ή ότι αυτά που γράφει έχουν κάποια σχέση με το θέμα...


Έλεος πια!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Βασίλη,

Μου μιλάς για ταπείνωση, και όμως θεωρείς τη γνώμη σου (ή οποία δεν τεκμηριώνεται από πηγές) ως αυθεντία.

Μήπως νομίζεις ότι δέχεσαι φώτιση από τον Κύριο και γράφεις όσα γράφεις; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σου επαναλαμβάνω: πρόσεχε. Τέτοια "φώτιση" δέχτηκαν πολλοί αιρεσιάρχες στο διάβα των αιώνων και στην προσπάθεία τους να ακολουθήσουν τα όσα νόμιζαν ώς αποκαλύψεις εκ Θεού κατέληξαν να πέσουν σε πλάνη και να χάσουν την ψυχή τους.

Εάν δεν είσαι σε θέση να προσδιορίσεις την Εκκλησία του Κυρίου και να πεις με βεβαιότητα ποιά είναι, τότε κάπου κάνεις λάθος. Είναι σίγουρο πως αυτή η Εκκλησία υπάρχει, διότι ο Κύριος και οι απόστολοι μας βεβαιώνουν για αυτό. Δεν μπορεί, λοιπόν, να πιστεύεις ότι ο καθένας σώζεται μόνος του, χωρίς τη συμμετοχή του στο σώμα του Χριστού.

Εάν οι απόστολοι χρησιμοποιούσαν την μετάφραση των Ό όπως ήταν (και δεν άφησαν κανένα κείμενο ή έστω κάποια προφορική παράδοση που να εξηγεί τα λάθη που θεωρείς ότι έχει), μπορούμε με βεβαιότητα να δεχτούμε την μετάφραση αυτή ως ορθή. Άλλωστε δεν νομίζω ότι ο Κύριος άφησε την Εκκλησία Του με ένα εσφαλμένο κείμενο για σχεδόν δύο χιλιετίες μέχρι να γραφτεί μια "πιο σωστή" μετάφραση.

Φιλικά,
Αγωνιστής.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη έγραψες,

@«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν…» (Λουκ. 4:18).

Το συγκεκριμενο Εδαφιο Ο Ιησους Χριστος Το ανεγνωσε σε μια εβραιοφωνη συναγωγη στην γη Ισραηλ...!!!
Το ανεγνωσε μεσα απο Την Παλαια Διαθηκη Την γραμμενη στα εβραικα...!!!
Το ανεγνωσε στην εβραικη γλωσσα...!!!@

Είπα εγώ: «Βλέπουμε στον Λουκά, 4:18, ο Χριστός στη Συναγωγή της Ναζαρέτ, εφαρμόζει για τον εαυτό του την προφητεία του Ησαΐα 61:1 για τον Μεσσία. Ο Λουκάς χρησιμοποιεί το εδάφιο από την μετάφραση των (Ο’)!
Το πιστεύεις; Ποια γλώσσα λοιπόν ο Ιησούς χρησιμοποίησε στην Συναγωγή;»

Έγραψα όπως είδες, ότι ο Λουκάς χρησιμοποιεί το εδάφιο από την μετάφραση των (Ο’)!
Το πιστεύεις;
Καμία απάντηση! Το έκανες γαργάρα!
Στην συνέχεια: Ποια γλώσσα λοιπόν ο Ιησούς χρησιμοποίησε στην Συναγωγή; Απάντηση δικιά σου:
@Το ανεγνωσε μεσα απο Την Παλαια Διαθηκη Την γραμμενη στα εβραικα...!!!
Το ανεγνωσε στην εβραικη γλωσσα...!!!@

Ωραία λοιπόν, πες μου μέσα από την Αγία γραφή στο συγκεκριμένο εδάφιο, ότι ο Ιησούς στην Συναγωγή μίλησε από το εβραϊκό πρωτότυπο της Π. Διαθήκης στην εβραϊκή γλώσσα; (Θέλω να μου το δείξεις αγιογραφικά και όχι αερολογίες).

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη έγραψες,

@Οταν ο αποστολος Παυλος συνομιλουσε με πιστους αδελφους εν Χριστω Ιησου...
οι οποιοι ηταν...ειτε ελληνες,ειτε ελληνιστες εβραιοι,ειτε ελληνιστες μη εβραιοι....οι οποιοι δεν γνωριζαν εβραικα...οι οποιοι διαβαζαν Την Μεταφραση των εβδομηκοντα...
και επρεπε να τους αναφερει Καποιο Εδαφιο απο Την Παλαια Διαθηκη...
τοτε...
ο αποστολος Παυλος...τους Το μετεφραζε ο ιδιος κατευθειαν εκεινη την ωρα,απο τα εβραικα στα ελληνικα...!!!@

Έλεος! Θα μας τρελάνεις!
Παραπάνω είπες:

@@@ΦΡΟΝΩ
οτι ο αποστολος Παυλος ειχε μαζι του και την μεταφραση των εβδομηκοντα...!!!
Την ειχε μαζι του,οχι για να Την διαβαζει και να μαθαινει απο Αυτην Τους Λογους των προφητων,αλλα για να Την κανει χρηση οταν συνομιλουσε με τους ελληνιστας...!!!
Οταν ο αποστολος Παυλος συνομιλουσε με ελληνιστας...
ελληνιστας τους οποιους ηθελε να ευαγγελισει...
αν αυτοι οι ελληνιστες...
(πριν ακομα τους γνωρισει ο αποστολος Παυλος)
πιστευαν Στον Θεο του Ισραηλ...και διαβαζαν απο πριν την μεταφραση των εβδομηκοντα...
τοτε...ο αποστολος Παυλος...συνομιλωντας μαζι τους για να τους ευαγγελισει...οταν επρεπε να τους δειξει Καποιο Εδαφιο απο Την Παλαια Διαθηκη...
τους Το εδειχνε απο την μεταφραση των εβδομηκοντα Την Οποια διαβαζαν...!!! (5 Μαρτίου 2015 - 8:11 μ.μ. )@@@

1) Είπες ότι ο απ. Παύλος, όταν συνομιλούσε με ελληνιστές…
τους μετέφραζε ο ίδιος κατευθείαν εκείνη την ώρα από τα εβραϊκά στα ελληνικά.
2) Και από την άλλη: Ο απόστολος Παύλος είχε μαζί του την μετάφραση των εβδομήκοντα και την έκανε χρήση για τους ελληνιστές…! Δεν σου φτάνει μόνο αυτό!
Το έδειχνε από την μετάφραση των εβδομήκοντα την οποία διάβαζαν!!!
Κάποτε αγαπητέ Βασίλη, κάποιος ερευνητής-ψυχολόγος ειδικός σε θέματα συμπεριφοράς και καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έλεγε: Άνθρωποι που λένε συχνά ψέματα επαναλαμβάνουν τις ίδιες λέξεις και φράσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή προσπαθούν να πείσουν το συνομιλητή τους, αλλά και τον εαυτό τους. Ο ειδικός επισημαίνει ότι ουσιαστικά προσπαθούν να επικυρώσουν το ψέμα στο μυαλό τους. Η επανάληψη επίσης τους βοηθάει να κερδίσουν χρόνο ώστε να σκεφτούν τι θα πουν στη συνέχεια!
Πρόσεχε, Βασίλη τι λες.

(ΥΓ: Είπες, ότι ο απ. Παύλος, τους μετέφραζε ο ίδιος κατευθείαν εκείνη την ώρα από τα εβραϊκά στα ελληνικά.
Αυτά που λες, μπορείς να τα στηρίξεις αγιογραφικά; Και όχι με δικέ σου ιδέες;)

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

@Βασίλη έγραψες,
«…μετα την επικρατηση του μεγαλου Κωνσταντινου...
ηταν επιτακτικη αναγκη...και απο πλευρας του αυτοκρατορα...»@

Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή ο Μ. Κωνσταντίνος;
Πιστεύεις ότι υπήρξε υπαρκτό πρόσωπο;

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
Μεσα Στην Καινη Διαθηκη δεν αναφερεται ο μεγας Κωνσταντινος...!!!
Δεν εχω λογο να αμφιβαλλω για την υπαρξη του μεγαλου Κωνσταντινου...!!!
Τον αναφερουν οι ιστορικοι...και υπαρχουν και επιγραφες με το ονομα του... ειτε σε νομισματα ειτε οπου αλλου...!!!@

Βασίλη, σε ευχαριστώ για την απάντηση. Γιατί όμως έκανα την ερώτηση αυτή;
Όταν σου έγραψα για την μετάφραση των εβδομήκοντα, ότι γράφτηκε, σταδιακά μεταξύ του 3ου και του 1ου αιώνα προ Χριστού. Και όχι κατά τον πρώτα αιώνα, (Περισσότερα el.wikipedia.org/wiki/Μετάφραση_των_Εβδομήκοντα).

Η απάντησή σου ήταν:
@Αυτα εγω τα λαμβανω ως πληροφοριες απο τριτους...δεν τα παιρνω και μετρητοις…!!! (27 Φεβρουαρίου 2015 - 8:44 μ.μ. )@

Όποτε σε συμφέρει τα παίρνεις μετρητοίς για το Μ. Κωνσταντίνο!
Και για την μετάφραση των (Ο’), δεν τα παίρνεις μετρητοίς!
Το μέγιστο της υποκρισίας!

(ΥΓ: Σε δίνω μία ακόμη πληροφορία για την μετάφραση των (Ο’). Χρονολογείται στα μέσα του 3ου π.Χ. αι. (Αθ. Χαστούπη, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εν Αθήναις 1981, σ. 586. Το Πιστεύεις;)

GEORGIOS O.X.

Ανώνυμος είπε...

@Βασίλη έγραψες,
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΣ το 2013...
''Ερωτηση...
Τα 27 βιβλια ειναι ολα γνησια???''

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
παρεθεσα την απαντηση του Αθανασιου που η ορθοδοξια τον ονομαζει μεγαλο Αθανασιο....

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ...
''ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(του λεγομενου απο την ορθοδοξια,μεγαλου Αθανασιου,και οχι μονο αυτου,αλλα και της ορθοδοξιας γενικοτερα,καθως και των αλλων χριστιανικων εκκλησιων του σημερα)...
Ναι,ειναι γνησια...!!!''

(ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2015 ΔΙΕΚΡΙΝΙΖΩ...
το...
''Ναι,ειναι γνησια...!!!''
δεν ηταν η δικη μου απαντηση στο ερωτημα που ειχα θεσει...
ηταν η απαντηση του Αθανασιου που η ορθοδοξια ονομαζει μεγα Αθανασιο.)@

Βασίλη, εκτίθεσαι αυτά που λες! Γιατί;
Ερωτάς το ίδιο τον εαυτό σου (δεν σου έκανα εγώ αυτήν την ερώτηση),
τα 27 βιβλια ειναι ολα γνησια???
Λες του Μ. Αθανασίου… ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ! Απάντησες εσύ στον ίδιο τον εαυτό σου! Έφερες μόνο σου αυτό το επιχείρημα!
Και μετά έρχεσαι και μου γράφεις, δεν ήταν η δική μου απάντηση (άσχετα αν ανέφερες το Μ. Αθανάσιο)!
Μπορείς λοιπόν να μου πεις τι ακριβώς είπε ο Μ. Αθανάσιος,
για τον κανόνα της Καινής Διαθήκης;

GEORGIOS O.X.

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Κύριοι. Το θέμα του άρθρου δεν έχει να κάνει με την μετάφραση των Ο΄ αλλά με την ΜΝΚ. Αν δεν έχετε να γράψετε κάτι επ' αυτού, παρακαλώ μην δημοσιεύσετε άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ.

Χρήστος - αντιαιρετικός

Ιωάννης Ε. είπε...

Ο Χριστός μιλούσε και ελληνικά.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...