ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

21 Ιουν 2015

Άγνωστες διδασκαλίες της εταιρίας «Σκοπιά» (μέρος 5ο): «Ιησούς Χριστός»

Του Αγωνιστή


Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε την άποψη της εταιρίας «Σκοπιά» για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι διδασκαλίες της εταιρίας στο συγκεκριμένο θέμα είναι λίγο έως πολύ γνωστές στους περισσότερους: Ο Χριστός δεν είναι ο Θεός, αλλά κτίσμα, και ως εκ τούτου κατώτερος από τον Ιεχωβά. Αλλά ας δούμε τα πράγματα αναλυτικά:

1891 «Γραφικαί Μελέται, τόμος Γ’» σελ. 63: «Μιχαήλ (όπερ σημαίνει όστις ως Θεός ή ο εκπροσωπών τον Θεόν) είναι το αποδιδόμενον ενταύθα όνομα εις τον Μέγαν Λυτρωτήν όστις είναι όντως ο μέγας παρά του Θεού τεταγμένος Άρχων ο μέλλων να εγερθή και να σώση τον λαόν του Δανιήλ τον λαόν του Θεού»...

1926 «Απελευθέρωση» σελ. 13,16: «Ο Λόγος (όπερ σημαίνει εκείνον όστις λαλεί δι’ άλλον τινά) είχε σταλεί εις ειδικήν αποστολήν ως ιδιάζων πρέσβυς του Ιεχωβά… Κατ ανάγκη πρέπει να υπήρξε καιρός ότε ο Ιεχωβά Θεός ην μόνος».

1927 «Δημιουργία» σελ. 16: «Ο τίτλος ή το όνομα αρχάγγελος εφηρμόσθη επίσης κατά καιρούς και εις τον Λόγον, όταν υπηρέτει τον Ιεχωβά υπό τινά ειδικήν ιδιότητα. Εις εκ των τίτλων του είναι Μιχαήλ, το οποίον σημαίνει ως Θεός».

1932 «Διεκδίκησις, τόμος Α’» σελ. 279: «Ο Χριστός Ιησούς είναι ο μέγας σφαγέας και τώρα περιζώνεται την μάχαιρά του και ελαύνει νικηφόρος εις τον πόλεμον».

1936 «Πλούτη» σελ 21,22: «Όταν το παιδίον εγεννήθη ο Θεός τον απεκύησε δηλαδή τον αναγνώρισε ως υιόν του… Γιατί ήρθε ο Ιησούς στη γη; Ο κυριώτερος λόγος δίδεται υπό των Γραφών, ήτο δια να διεκδικήσει το όνομα του Ιεχωβά. Ο δε δευτερεύον να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος».

1950 «Έστω ο Θεός Αληθής» σελ. 35: «Ο Λόγος του Θεού, εκείνος που μιλεί ως στόμα ή αντιπρόσωπος του Θεού… ήταν Θεός, αλλά όχι ο Παντοδύναμος Θεός ο Ιεχωβά».

1953-1957 «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη» σελ. 25-26: «Έως την πρώτη του δημιουργία, ο Ιεχωβά Θεός ήταν χωρίς υιόν· δι’ αυτού έγινε πατήρ. Επομένως ο Ιεχωβά Θεός δεν εχρησιμοποίησε τίποτε το θήλυ για να παραγάγει τον πρώτο υιό. Γι’ αυτό το λόγο ορθώς ονομάζεται ‘’μονογενής υιός του Θεού’’. Είναι ο μόνος άμεσος υιός του Ιεχωβά και με τη συνεργασία αυτού του υιού εγέννησε τους άλλους υιούς του… ο Λόγος ήταν η πρώτη κτίσις του Θεού».

Ως άνω, σελ 158: «Η γυνή του Ουρανίου Πατρός*, η ‘’Άνω Ιερουσαλήμ’’ εγέννησε τον πρώτον του σπέρματός της, ένα πνευματικό σπέρμα».

1961 «Αγιασθήτω το όνομά σου» σελ. 246: «Ως μάρτυς του Ιεχωβά ο Ιησούς έπρεπε να φέρει μαρτυρία στο όνομα του Ιεχωβά και να το αγιάσει».

1965 «Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευσθή ο Θεός» σελ. 123: «Πολλοί σπουδασταί της Γραφής δεν καταλαβαίνουν ότι ο μονογενής Υιός είναι μία κτίσης. Λέγουν ότι εγεννήθη από τον Θεόν…».

1976 «Το Άγιον Πνεύμα η δύναμις» σελ. 25: «Πώς θα μπορούσε ο Θεός να έχει ένα ‘’πρωτότοκο’’ αφού δεν είχε σύζυγο στον ουρανό τότε; …Ο Θεός λοιπόν δεν ήταν δυνατόν να έχει μια σύζυγο πριν απ’ αυτόν τον οποίον δημιούργησε πρώτον».

Ως άνω, σελ. 180: «Ο Ιησούς θα γίνει Αιώνιος Πατέρας αυτός θα είναι ένας ισχυρός Θεός, διότι θα είναι θεοειδής Κριτής, αλλά δεν θα λατρεύεται ως τέτοιος».

1982 «Μπορείτε να ζείτε για πάντα…» σελ. 58: «Προτού έρθει στη γη ο Ιησούς ονομαζόταν ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο τίτλος δείχνει ότι υπηρετούσε στον ουρανό ως εκείνος που μιλούσε εκ μέρους του Θεού. Επίσης ονομάζεται ‘Πρωτότοκος’ του Θεού, καθώς και ‘μονογενής’ Γιος του. (Ιωάννης 1:14· 3:16· Εβραίους 1:6) Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκε πριν από όλους τους άλλους πνευματικούς γιους του Θεού, και ότι αυτός είναι ο μόνος που δημιουργήθηκε άμεσα από τον Θεό».

1991 «Σκοπιά 15-08-1991» σελ. 16: «. Αυτή η θυσία (του Χριστού) άνοιξε το δρόμο σε έναν περιορισμένο αριθμό Χριστιανών να ανακηρυχθούν δίκαιοι και να υιοθετηθούν από το πνεύμα του Θεού για να γίνουν γιοι Του».

Για τη «Σκοπιά» ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα του Ιεχωβά, μέσω του οποίου δημιουργεί την υπόλοιπη κτίση. Με θεωρίες που στερούνται κάθε θεολογικό υπόβαθρο η εταιρία προσπαθεί να διαστρέψει τα όσα ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει για τον εαυτό Του. Τον ονομάζει κτίσμα, μέγα σφαγέα  και μάρτυρα του Ιεχωβά. Δεν διστάζει, μάλιστα, να τον ταυτίσει με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, παρά το γεγονός ότι η διάκριση μεταξύ των δύο είναι πασιφανής στην Αγία Γραφή. Γίνεται ξεκάθαρο ότι η εταιρία επιδιώκει να απογυμνώσει το Χριστό από τη θεότητά Του ώστε να πάρει τη θέση Του ως σωτήρας των οπαδών της.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρία ονομάζει τον Ιησού Θεό, αλλά όχι «τον Παντοδύναμο Θεό», με αποτέλεσμα να πιστεύει σε δύο θεούς, ένα μικρό και ένα μεγάλο.

Τι συμβαίνει, όμως, με τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο; Φυσικά, αφού δεν είναι Θεός, πρόκειται για απλό άνθρωπο, και μάλιστα με πολύ περίεργη συμπεριφορά, όπως διδάσκει η εταιρία:

1891 «Γραφικαί Μελέται, τόμος Β’» σελ. 146: «Το σώμα του Χριστού διελύθη εις αέρια…».

1921 «Η Κιθάρα του Θεού» σελ. 189: «Ο Χριστός ήτο δύσκολο να πείσει και το Θωμά… Συνεπώς ο Κύριος εδημιούργησε σώμα έχων επ’ αυτού τύπους των ήλων όπως ούτω πεισθή ο Θωμάς. Είχε δε την δύναμιν να δημιουργήση σώμα εκ σαρκός, να εμφανισθή μετ’ αυτού και να διαλύσει αυτό καθοιονδήποτε ήθελε τρόπον».

Ως άνω, σελ. 191: «Ο Κύριος διετήρησε το σώμα αυτό όπως το επιδείξει εις τους ανθρώπους κατά το Χιλιετή αιώνα».

 1927 «Δημιουργία» σελ. 228: «Δεν υπάρχει απόδειξις ότι στον Ιορδάνη ποταμό ο Ιησούς γνώριζε ότι έμελλε να αποθάνη».

1928 «Καταλλαγή» σελ. 84-85: «Τούτο δεικνύει ότι τον καιρό εκείνο ο Ιησούς δεν κατείχε αθανασία. Ένεκα της πιστότης του Ιησού εις τας δοκιμασίας… ο Θεός αντάμειψε αυτόν δια του μεγίστου βραβείου της αθανασίας. Ο Ιησούς δεν κατείχε την αθανασία προ της αναστάσεως αυτού»

Ως άνω, σελ. 139,144: «Εάν ο Ιησούς Χριστός ήτο Θεός, τότε το σύμπαν επί τρείς ημέρας ήτο άνευ Θεού. Ο άνθρωπος Ιησούς έπρεπε να διαμείνη νεκρός δια παντός εάν έμελλε να είναι αντικαταστάτης του Αδάμ. Δια τούτο εννοείται ότι ήτο αδύνατον να εγερθή εκ του θανάτου ως άνθρωπος και να είναι εις θέσιν να προμηθεύσει την απολυτρωτική θυσίαν… Ο Ιησούς απέθανε ως άνθρωπος, αλλ’ ηγέρθη ως πνευματικό ον».

1930 «Εχθροί» σελ. 142: «Ο Χριστός δεν είναι και ουδέποτε ουδ’ επί στιγμήν υπήρξε θρησκευόμενος».

1953-1957 «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη» σελ. 353: «Ένας από τους τίτλους του Ιησού είναι και ‘’ο Υιός του ανθρώπου’’».

1958 «Γεννηθήτω το θέλημά σου» σελ. 154: «Ο Ιησούς στην έρημο επί 40 ημέρες ενήστευε και εμελετούσε».

Ως άνω, σελ. 337: «Ο Ιησούς όταν πέθανε ως άνθρωπος… ανέλαβε πάλι το ουράνιο όνομά του Μιχαήλ. Το όνομα Μιχαήλ ανελήφθη πάλι για να τον συνδέση με την προανθρώπινη ύπαρξή του».

1961 «Αγιασθήτω το όνομά σου» σελ. 273: «Ο Ιησούς αφήνοντας το υλικό του σώμα, επιστρέφοντας στην αόρατη πνευματική κατάστασή του, με την ανάληψή του, δεν διέτρεξε κίνδυνο της ζωής του, όπως λόγου χάριν από ζώνες ακτινοβολίας γύρω από την γη».

1965 «Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευσθή ο Θεός» σελ. 93: «Ο Ιησούς πέθανε από διάρρυξη της καρδιάς».

1976 «Το Άγιον Πνεύμα—Η Δύναμις…» σελ. 19: «…εμφανίσθηκε στους μαθητάς του μέσα σ’ ένα κλειστό δωμάτιο στην Ιερουσαλήμ. Για να το κάνη αυτό, εμφανίσθηκε με υλοποιημένο σώμα όπως το σώμα με το οποίο είχε πεθάνει, αλλά εκείνοι ενόμισαν ότι έβλεπαν ένα πνεύμα… Ο αναστημένος Ιησούς, αφού συνωμίλησε μ’ εκείνους τους κατάπληκτους μαθητάς, εξαφανίσθηκε. Διέλυσε δηλαδή εκείνο το ανθρώπινο σώμα το οποίο είχε ενδυθή. Δεν πήρε μαζί του στο πνευματικό βασίλειο εκείνο το σώμα και τον ρουχισμό του. Αν ήταν δυνατόν να το κάνη αυτό, θα εσήμαινε ότι ένα πνευματικό πρόσωπο στον ουρανό είχε σάρκα και οστά, τουλάχιστον στην περίπτωσι του ενδοξασμένου Ιησού Χριστού».

1976-1978 «Αγαθά Νέα» σελ. 118: «Ο Ιησούς δεν ήταν κατά το ήμισυ ο Θεός και κατά το ήμισυ άνθρωπος. Δεν ήταν ο Θεός εν σαρκί. Για να εξιλεώση «το αμάρτημα του ενός [του Αδάμ],» ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός έπρεπε ν’ αποτελή το ακριβές παράλληλο του άλλοτε τελείου Αδάμ. Έπρεπε να είναι ένας τέλειος άνθρωπος, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγώτερο. (Ρωμαίους 5:15) Ο Ιησούς, όπως ο Αδάμ, μπορούσε να νυμφευθή και να παραγάγη δική του οικογένεια, η οποία θ’ αποτελείτο τελικά από δισεκατομμύρια τελείων ανθρώπων. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέλημα του Πατρός του γι’ αυτόν. Το θέλημα του Θεού ήταν να μείνη ο Ιησούς άτεκνος και να προσφέρη τον εαυτό του σαν μια τέλεια ανθρώπινη θυσία».

1986 «Παγκόσμια Ασφάλεια» σελ. 10: «Ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι ο Μεσίτης μεταξύ του Ιεχωβά Θεού και όλου του ανθρώπινου γένους. Είναι Μεσίτης μεταξύ του ουράνιου Πατέρα του, του Ιεχωβά Θεού, και του έθνους του πνευματικού Ισραήλ, το οποίο περιορίζεται σε 144.000 μόνο μέλη».

1998 «Σκοπιά 15-6-1998» σελ. 25: «Ο Ιησούς πήγε στον Ιωάννη τον Βαφτιστή, στον Ιορδάνη Ποταμό, και βαφτίστηκε. Ενώ ο Ιησούς προσευχόταν, άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε το άγιο πνεύμα πάνω του. Φανταστείτε την πληθώρα των αναμνήσεων που κατέκλυσαν το μυαλό του όταν επανήλθαν στη μνήμη του οι αναρίθμητες χιλιετίες κατά τις οποίες είχε υπηρετήσει δίπλα στον Πατέρα του ως δεξιοτέχνης εργάτης, εκπρόσωπος, άρχοντας του στρατεύματος του Θεού και ως ο αρχάγγελος, ο Μιχαήλ».

1998 «Ξύπνα 8-12-1998» σελ. 8: «Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ο Θεός μετέφερε τη ζωή του Ιησού στη μήτρα μιας Ιουδαίας παρθένας, για να γεννηθεί ως άνθρωπος. Ακόμα και τώρα, με τη μέθοδο της τεχνητής γονιμοποίησης, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν κάτι που είναι παρόμοιο από μερικές απόψεις».

Αυτά είναι μόνο ένα μικρό μέρος από τα όσα βλάσφημα γράφει η «Σκοπιά» για το πρόσωπο του Κυρίου. Για την εταιρία ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος μεταφέρθηκε με τη μέθοδο της τεχνητής γονιμοποίησης στην Παναγία για να γεννηθεί ως άνθρωπος, χρειάστηκε να βαφτιστεί για να ξαναθυμηθεί ποιος ήταν, πήγε στην έρημο για να μελετήσει (τι άραγε, αφού πλέον θυμόταν;), θυσίασε τη δυνατότητά του να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά, πέθανε από «διάρρυξη της καρδιάς» (φαίνεται η εταιρία διάβασε το ιατροδικαστικό πόρισμα), εξαπάτησε τους αποστόλους και το Θωμά παρουσιαζόμενος με σάρκα ενώ ήταν πνεύμα (για ποιο λόγο άραγε;) και αναλήφθηκε χωρίς το σώμα του και τα ρούχα του ώστε να μην διατρέξει κίνδυνο από τις ζώνες ακτινοβολίας γύρω από τη γη, ενώ το όνομα Μιχαήλ αναλήφθηκε και αυτό για να τον συνδέσει με το ποιος ήταν πριν. Το δε σώμα του διαλύθηκε σε αέρια, αλλά το έχει και κρατήσει ώστε να το δείξει στους ανθρώπους στη χιλιετή βασιλεία. Θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί ευθυμογράφημα εάν δεν μιλούσε για τον Κύριο.

Βέβαια το θέμα Ιησούς Χριστός προχωράει πολύ βαθύτερα από όσο μελετήσαμε, οπότε και θα επανέλθουμε εν καιρώ. Πάντως γίνεται φανερό το μίσος και ο παραλογισμός που διακατέχουν την εταιρία, η οποία δεν αντέχει να αναφερθεί στον Ιησού Χριστό χωρίς να προσπαθήσει να Τον υποβιβάσει. Γίνεται σιγά σιγά ξεκάθαρο ποιο πνεύμα καθοδηγεί τη «Σκοπιά», και σίγουρα δεν πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα, παρά τις διαβεβαιώσεις της για το αντίθετο.

*Βλέπε Μέρος 1ο «Η γυναίκα του Θεού».


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

1 σχόλιο:

Ιεχωβιτης είπε...

Bιβλιο με τίτλο τι διδασκει η γραφή ,
σελιδα 218 , άρθρο με τίτλο : ποιος ειναι ο
Αρχάγγελος Μιχαήλ ; η γραφη δ ε ι χ ν ε ι ότι ο
Μιχαήλ ειναι α λ λ ο ονομα του Ιησού Χριστού , πριν
και μετά τη γήινη ζωή του . Σε ότι αφορά τον αναστημενο Κύριο Ιησου Χριστό , το χωριο 1 Θεσσαλονικείς 4 : 16 δηλώνει :
Ο ιδιος ο Κύριος θα κατεβει απο τον ουρανό με πρόσταγμα , με φωνη αρχαγγελου .
Ώ σ τ ε η φωνη του Ιησού περιγράφεται ως φωνή
αρχαγγελου . Σ υ ν ε π ω ς , το χωριο αυτό δηλώνει ότι ο ί δ ι ο ς ο Ιησούς ε ι ν α ι ο Αρχαγγελος Μιχαήλ .
Αρχηγός Στρατεύματος . Όπως δηλώνει η γραφή , ο Μιχαηλ και οι άγγελοι του πολεμουσαν με το δρακοντα .... και τους αγγέλους του . ( Αποκάλυψις 12 : 7 ) Α ρ α , ο Μιχαήλ είναι ο Αρχηγός ενός
Στρατεύματος πιστων αγγέλων .
Επίσης η Αποκάλυψις περιγράφει τον Ιησού ως τον Αρχηγό ενός Στρατεύματος πιστων αγγέλων . ( Αποκάλυψις 19 : 14 - 16 ) Ο Αποστολος Παύλος έγραψε και αυτός για τον Κύριον Ιησου και τους αγγέλους του . ( 2 Θεσσαλονικεις 1 : 7 )
Στη γραφή αναφερονται τόσο ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του όσο και ο Ιησούς και οι άγγελοι του ( Ματθαίος ιγ , τεσσαρακοστό στίχο , 16 : 27 , 24 : 31 , 1
Πέτρου 3 : 22 )Δοθέντος ότι ο Λόγος του Θεού δ ε δηλώνει πουθενά
ότι υπάρχουν στον ουρανό δυο Στρατεύματα πιστών
αγγέλων , ένα υπό την ηγεσία του Μιχαήλ και ένα
υπό την ηγεσία του Ιησού
, ε ι ν α ι λ ο γ ι κ ό να σ υ μ π ε ρ α ν ο υ μ ε ότι ο Μιχαήλ δ ε ν είναι παρα ο Ιησούς
στον ουράνιο ρόλο του . Στις σελίδες 370 - 371 του βιβλίου με τιτλο : ενόραση στις γραφές , έκδοση των
μαρτύρων του Ιεχωβά , απαντώνται περισσότερα για το
ότι ο Μιχαήλ είναι ο Ιησούς .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...