ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

15 Νοε 2015

Άγνωστες διδασκαλίες της εταιρίας «Σκοπιά» (μέρος 10ο): «Ανάσταση- μέρος 1ο: Πολύς όχλος»

Του Αγωνιστή


Έντυπο ΜτΙ “Τι μας συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;”

Έχοντας δει το τι διδάσκει η εταιρία «Σκοπιά» για την ψυχή*, προκύπτει εύλογα το ερώτημα: πώς κάποιος που εξαφανίστηκε εντελώς μπορεί να αναστηθεί; Η απάντηση δεν είναι εύκολη, καθώς η εταιρία διδάσκει όχι μία αλλά δύο αναστάσεις (μία για τους κεχρισμένους και μία για τον πολύ όχλο), καμία εκ των οποίων δεν έχει σχέση με τα όσα η Αγία Γραφή διδάσκει. Θα ξεκινήσουμε με την δεύτερη περίπτωση, αφού όμως, πούμε πρώτα ορισμένα πράγματα:...

Ο τρόπος ανάστασης κατά τη «Σκοπιά» διαφέρει, καθώς εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν : οι κεχρισμένοι αποκτούν πνευματικό σώμα ενώ ο πολύς όχλος υλικό σώμα. Ο προορισμός των ανθρώπων επίσης διαφέρει: οι κεχρισμένοι προορίζονται για τον ουρανό όπου θα συμβασιλέψουν με το Χριστό, ενώ ο πολύς όχλος για τη γη όπου θα κριθούν για άλλα χίλια χρόνια** πριν την τελική κρίση. Έτσι ο παράδεισος των μεν έχει σαφείς διαφορές από τον παράδεισο των δε. Ας δούμε, λοιπόν, την ανάσταση του πολύ όχλου:

1926 «Απελευθέρωση» σελ. 342-344: «Η ανάσταση θα γίνει βαθμιαίως και κατά στάδια (στη γη)».

1943 «Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» σελ. 336-337: «Ο παράδεισος δεν θα αποκατασταθεί καθ’ όλην την γην αμέσως, αλλά τα ’’άλλα πρόβατα’’ του Κυρίου θα προβούν καθυποτάσσοντα την γην υπό θείαν καθοδηγίαν και ευλογίαν. Επειδή δεν θα γίνονται πόλεμοι να αφανίζουν τας χώρας η γη θα γίνει παράδεισος...  Εις την μακαρίαν αυτήν γην υπό την εξουσία της Βασιλείας ο ‘’πολύς όχλος’’ των ‘’άλλων προβάτων’’… θα απολαμβάνει ειρήνην και επικοινωνίαν με τους αρχαίους αρχοντικούς αντιπροσώπους της βασιλείας των ουρανών. Εν υπακοή εις την θείαν εντολήν τα πιστά τέκνα του ‘’αιωνίου Πατρός, του Άρχοντος της Ειρήνης’’ θα νυμφευθούν και θα γεννήσουν τέκνα όχι δια θλίψιν και θανατηφόρους πολέμους αλλά δια να γεμίσουν την γην».

1958-60 «Από τον απολεσθέντα Παράδεισο…» σελ. 234: «Όσοι θα επανέλθουν σε ζωή πάνω στη γη δεν θα εξέλθουν από τον Άδη ή τον τάφο τέλιοι κατά σάρκα. Μέσω του Ιησού Χριστού ο οποίος πέθανε γι’ αυτούς ο Θεός θα δημιουργήσει νέα σώματα γι’ αυτούς. Μολονότι ο Θεός τα δημιουργεί αυτά εν τούτοις δεν θα είναι τέλεια ανθρώπινα σώματα».

1965 «Πράγματα εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευσθή ο Θεός» σελ. 356: «Στην ανάσταση, ο Παντοδύναμος Θεός αναδημιουργεί την ψυχή με την ίδια προσωπικότητα όχι ε το ίδιο φυσικό σώμα. Να γιατί ο καθένας θα μπορεί
ν’ αναγνωρίσει τον εαυτόν του και να προσδιορισθή η ταυτότης του από εκείνους που τον γνώριζαν προηγουμένως».

1968 «Η Αλήθεια που οδηγεί στην αιώνιο ζωή» σελ. 109: «Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει, αλλ’ αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα για τον Θεό. Αυτός μπορεί να τους θυμάται όλους. Δεν θα δυσκολευτεί λοιπόν ο Θεός να θυμηθεί όλους όσους έχουν πεθάνει και οι οποίοι περιλαμβάνονται στην προμήθεια του αντιλύτρου… στον καιρό της αναστάσεως μπορεί να προμηθεύσει στον καθένα ένα κατάλληλο σώμα, ακριβώς όπως έκαμε όταν εδημιούργησε τον πρώτον άνθρωπο, και να φυτεύσει εκ νέου στον εγκέφαλο τις ακριβείς αναμνήσεις όλων όσα είχε μάθει και γνωρίσει το άτομο στη διάρκεια της προτέρας ζωής του. Έτσι στην ανάσταση το άτομο εκείνο θα εξέλθη με την ίδια προσωπικότητα που είχε όταν πέθανε».

1973-85 «Η Χιλιετής Βασιλεία» σελ. 122: «Τόσο οι ‘’δίκαιοι’’ όσο και οι ‘’άδικοι’’ θα χρειάζονται κάτι περισσότερο από απλή απελευθέρωση από τους τάφους… θα χρειάζονται επίσης απελευθέρωση από την αμαρτία και την ανθρώπινη ατέλεια».

Ας κάνουμε μια ανασκόπηση: για τον πολύ όχλο η ανάσταση θα γίνει βαθμιαία και δεν θα πρόκειται ουσιαστικά για ανάσταση αλλά για αναδημιουργία, αφού ο Ιεχωβά θα φτιάξει νέα ατελή σώματα στα οποία θα εμφυτεύσει τις αναμνήσεις των ανθρώπων, κάτι που, κατά τη «Σκοπιά» σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο άτομο. Φυσικά ο καθένας καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και ότι το καλύτερο που θα έχουμε θα είναι ένα ακριβές αντίγραφο, αλλά η εταιρία δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Επίσης ο πολύς όχλος θα πρέπει να «απελευθερωθεί από την αμαρτία», καθώς η «ανάστασή» τους δεν προϋποθέτει και τη σωτηρία τους. Είναι σημαντικό το ότι η «Σκοπιά» δεν δίνει κανένα εδάφιο για να στηρίξει τις διδασκαλίες της αυτές, πράγμα άλλωστε λογικό αφού δεν υπάρχουν στην Αγία Γραφή.

1977 «Αγαθά Νέα» σελ. 94: «Τι είναι αυτό που ‘εγείρει’ ο Θεός; Στις περισσότερες περιπτώσεις, τίποτα δεν απομένει από το σώμα του νεκρού ανθρώπου. Το πτώμα μπορεί ακόμη και να καή, ή και να καταβροχθισθή από άγρια ζώα. Εν τούτοις, στην ανάστασι, ο Θεός θα δημιουργήση ένα εντελώς νέο σώμα από τα στοιχεία της γης, θα εμφυτεύση σ’ αυτό την προσωπική ταυτότητα της προτέρας ζωής του ατόμου, και θ’ αποκαταστήση τη δύναμι της ζωής που θα κάνη εκείνη την ψυχή να ξαναζήση».

1993 «Μπορείτε να ζείτε για πάντα…» σελ. 174: «Όταν πεθάνει ένα άτομο, τι ανασταίνεται; Δεν ανασταίνεται το ίδιο το σώμα που πέθανε. Η Αγία Γραφή το δείχνει αυτό όταν περιγράφει την ανάσταση σε ουράνια ζωή. (1 Κορινθίους 15:35-44) Ακόμη και εκείνοι που ανασταίνονται σε ζωή στη γη δεν λαβαίνουν το ίδιο σώμα που είχαν όταν ζούσαν προηγουμένως. Εκείνο το σώμα πιθανότατα αποσυντέθηκε και επέστρεψε στο χώμα. Με τον καιρό, τα στοιχεία του νεκρού σώματος μπορεί να έγιναν μέρος άλλων ζωντανών πραγμάτων. Άρα, ο Θεός δεν ανασταίνει το ίδιο σώμα, αλλά το ίδιο άτομο που πέθανε. Σε εκείνους που πάνε στον ουρανό, δίνει καινούριο πνευματικό σώμα. Σε εκείνους που εγείρονται για να ζήσουν στη γη, δίνει καινούριο φυσικό σώμα. Αυτό το καινούριο φυσικό σώμα αναμφίβολα θα μοιάζει με εκείνο που είχε το άτομο προτού πεθάνει, ώστε να αναγνωρίζεται το άτομο από εκείνους που το ήξεραν».

1986 «Παγκόσμια Ασφάλεια Κάτω από τον ‘Άρχοντα Ειρήνης» σελ. 168: «Κάτω από την ηγεμονική επίβλεψη, οι επιζώντες από τον Αρμαγεδδώνα θα υπηρετούν με γεμάτη ζήλο συνεργασία. Τι ακριβώς οδηγίες θα λάβουν οι ‘’άρχοντες σε όλη τη γη’’ από τον ουράνιο ‘‘Άρχοντα Ειρήνης’’ παραμένει να φανεί, παρέχοντας μια συγκινητική εμπειρία για όλους τους συνεπιζώντες από τον Αρμαγεδδώνα. Σκεφθείτε όλο το ρουχισμό που θα πρέπει να προετοιμαστεί για να ντύσουν τους επιστρέφοντες νεκρούς με κατάλληλη περιβολή! Σκεφθείτε όλες τις ποσότητες τροφής που θα πρέπει να παρασχεθούν ή να αποθηκευθούν! Θα χρειαστεί επίσης να ετοιμαστούν στεγαστικοί χώροι. Τι συναρπαστικός καιρός θα είναι εκείνος για όλους εκείνους που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν την προκαταρκτική εργασία! Ποιοι θα επιστρέψουν πρώτοι; Ο ‘’Άρχων ειρήνης’’ το γνωρίζει αυτό και θα το αποφασίσει».

1992 «Ενδιαφέρεται πραγματικά ο Θεός για εμάς;» σελ. 25: «Μεγάλη θα είναι η χαρά σε όλη τη γη καθώς η μια ομάδα νεκρών μετά την άλλη θα επιστρέφουν σε ζωή για να ενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα! Δεν θα υπάρχουν πια στήλες με αναγγελίες θανάτων που θα φέρνουν θλίψη στους ζωντανούς. Αντίθετα, μπορεί κάλλιστα να συμβαίνει το αντίθετο: ανακοινώσεις με τις πιο πρόσφατες αναστάσεις νεκρών οι οποίες θα φέρνουν χαρά σε εκείνους που τους αγαπούσαν. Όχι πια κηδείες, νεκρικές πυρές, κρεματόρια και νεκροταφεία».

Απλοϊκές έως γελοίες προσπάθειες της «Σκοπιάς» να φτιάξει έναν παράδεισο στα μέτρα της: πολλή δουλειά για τους οπαδούς της που θα πρέπει να προετοιμάσουν όσα θα χρειαστούν οι αναστημένοι. Επίσης θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας για όσους θα ανασταίνονται, όπως και «αναγγελίες αναστάσεων» για να ξέρουμε ποιοι ανασταίνονται. Βέβαια η εταιρία ξεχνάει να μας πει πού τα λέει όλα αυτά η Αγία Γραφή.

1995 «Γνώση…» σελ. 185-186: «Κατά τη διάρκεια αυτής της Χιλιετίας, θα λάβει χώρα η ανάσταση. Εκείνοι που αμάρτησαν εκούσια εναντίον του αγίου πνεύματος, δηλαδή της ενεργού δύναμης, του Θεού, με το να ενεργούν αμετανόητα σε αντίθεση με τη φανέρωση ή την κατεύθυνσή του δεν θα αναστηθούν. (Ματθαίος 23:15, 33· Εβραίους 6:4-6) Βέβαια, ο Θεός είναι αυτός που θα αποφασίσει ποιοι αμάρτησαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα αναστηθούν δυο ευδιάκριτες ομάδες —‘‘οι δίκαιοι και οι άδικοι’’. (Πράξεις 24:15) Εφόσον τα πράγματα θα γίνουν με την κατάλληλη σειρά, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι οι πρώτοι που θα επανέλθουν σε ζωή στη γη θα είναι οι δίκαιοι, εκείνοι που υπηρέτησαν όσια τον Ιεχωβά. —Εβραίους 11:35-39».

Ως άνω, σελ. 187-188: «Όπως το μεγάλο πλήθος αυτών που θα επιζήσουν από τον Αρμαγεδδώνα, έτσι και οι αναστημένοι θα γίνουν πλήρως ζωντανοί όταν θα φτάσουν σε τελειότητα απαλλαγμένη από την αμαρτία».

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι και στον παράδεισο γίνονται διακρίσεις: Προηγούνται όσοι ήταν πιο δίκαιοι. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα αναστηθούν καθόλου γιατί «αμάρτησαν εκούσια εναντίον του αγίου πνεύματος», δηλαδή δεν δέχτηκαν τις διδασκαλίες της εταιρίας. Επίσης οι αναστημένοι θα τελειοποιηθούν σιγά σιγά.

1998 «Σκοπιά 1-7» σελ. 21: «Υπάρχει κάποιο μέλλον για τα εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν την προοπτική της αθάνατης πνευματικής ζωής στον ουρανό; Βεβαίως υπάρχει! Αφού πρώτα εξηγεί ότι η ουράνια ανάσταση λαβαίνει χώρα στη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού, ο Παύλος αναφέρει διάφορα γεγονότα που ακολουθούν, λέγοντας: ‘’Κατόπιν το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα του, όταν θα έχει εκμηδενίσει κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και δύναμη’’.—1 Κορινθίους 15:23, 24. ‘’Το τέλος’’ είναι το τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας του Χριστού, όταν ο Ιησούς θα παραδώσει ταπεινά και όσια τη Βασιλεία στον Θεό και Πατέρα του. (Αποκάλυψη 20:4) Ο σκοπός που έχει ο Θεός ‘’να ξανασυγκεντρώσει όλα τα πράγματα στον Χριστό’’ θα έχει εκπληρωθεί. (Εφεσίους 1:9, 10) Πρώτα, όμως, ο Χριστός θα έχει καταστρέψει ‘’κάθε κυβέρνηση και κάθε εξουσία και δύναμη’’ που εναντιώνεται στο Υπέρτατο θέλημα του Θεού. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από την καταστροφή που θα λάβει χώρα στον Αρμαγεδδώνα. (Αποκάλυψη 16:16· 19:11-21) Ο Παύλος λέει: ‘’[Ο Χριστός] πρέπει να βασιλεύει ώσπου να βάλει ο Θεός όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Ως τελευταίος εχθρός, θα εκμηδενιστεί ο θάνατος’’. (1 Κορινθίους 15:25, 26) Ναι, κάθε ίχνος της Αδαμιαίας αμαρτίας και του Αδαμιαίου θανάτου θα έχει εξαλειφθεί. Αναπόφευκτα, λοιπόν, ο Θεός θα έχει αδειάσει τα ‘’μνημεία’’ με το να επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή. —Ιωάννης 5:28. Αυτό σημαίνει ότι θα αναδημιουργηθούν ανθρώπινες ψυχές. Αδύνατον; Όχι, διότι τα εδάφια Ψαλμός 104:29, 30 μας διαβεβαιώνουν ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό: ‘’Αν αφαιρέσεις το πνεύμα τους, εκπνέουν, και στο χώμα τους επιστρέφουν. Αν στείλεις το πνεύμα σου, δημιουργούνται’’. Αν και οι αναστημένοι θα είναι τα ίδια άτομα που ήταν πριν από το θάνατό τους, δεν θα χρειάζεται να έχουν τα ίδια σώματα. Όπως συμβαίνει με εκείνους που εγείρονται στον ουρανό, ο Θεός θα τους δώσει σώμα όπως ευαρεστείται. Αναμφίβολα, το καινούριο τους σώμα θα είναι υγιές και σε λογικό βαθμό όμοιο με το αρχικό τους σώμα ώστε να αναγνωρίζονται από τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

1998 «Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;» σελ. 30: «Όταν εκατομμύρια άνθρωποι θα εγερθούν στην ανάσταση, δεν πρόκειται να επανέλθουν στη ζωή πάνω σε μια άδεια γη. (Πράξεις 24:15) Θα ξυπνήσουν μέσα σε ένα εξωραϊσμένο περιβάλλον και θα διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμαστεί για αυτούς κατοικίες, ρουχισμός και αφθονία τροφής».

Τελικά ο «παράδεισος» που η εταιρία ετοιμάζει για τον πολύ όχλο είναι απλά μια συνέχεια της επίγειας ζωής τους. Ελάχιστα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο, καθώς το κακό παραμένει και εξαλείφεται σιγά σιγά. Οι οπαδοί οφείλουν να φτιάξουν οι ίδιοι τον παράδεισο και να προετοιμάσουν όσα θα χρειαστούν οι αναδημιουργημένοι άνθρωποι.

Τι συμβαίνει, όμως, με τους κεχρισμένους; Αυτοί, όπως είπαμε, έχουν άλλη ανάσταση, την οποία θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο. Εκεί θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας σχετικά με το κατά πόσο η εταιρία «Σκοπιά» αντιμετωπίζει το θέμα σύμφωνα με τα όσα η Αγία Γραφή διδάσκει.

*Βλέπε σχετικό άρθρο.

**Βλέπε μελλοντικό άρθρο «Χιλιετής Βασιλεία».


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

1 σχόλιο:

Observateur είπε...

Συναγωνιστές , η Α Ν Α Ν Η Ψ Η των π α γ ι δ ε υ μ ε ν ω ν στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά συνανθρώπων θα ε π ι τ ε υ χ θ ε ι με μια ε π α ν α σ τ α τ ι κ η τεχνική , τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται , συγκρίνονται με άλλα στοιχεία , η σύγκριση τους ειναι ενδεικτικη ότι βρισκόμαστε σε σ ω σ τ η γραμμή πλεύσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...