ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

29 Οκτ 2017

JEHOVAH'S WITNESSES AND ETHICS. NO RELATION!Translated from the original by Costas Balomenos


The founder of the society of Jehovah's Witnesses Charles Taze Russell, the first who taught the holiness ... and ... moral purity. He is shown with his wife Mary, who she led him to court for adultery with his protégé's Rose Bowl!

The society of Jehovah's Witnesses Watchtower” in his publications praises the "holiness" and "moral purity" of the people of Jehovah, i.e. of his followers, in contrast to the corrupt world - except Watchtower”, meaning of course all of us. A “holiness” and a “moral purity” that becomes the cause even enraged and Satan! He writes in his magazine: When Jehovah looks down upon this corrupt world, he sees very little loyalty. (Micah 7:2) How his heart must respond with joy when he observes the loyalty of his people! Yes, your own loyalty delights him. However, it enrages Satan, the original rebel, and proves him a liar. Watchtowermagazine of 1st August 1997, p. 8.

And the attack of the “Watchtower” to all of us, except the Society of Jehovah's Witnesses, becomes more challenging and violent, since we are featuring all collectively and indiscriminately as sexual perverts and our society as a modern Sodom! The same situation is true of the New World Society of Jehovah’s witnesses. It is living in the midst of a sex-maddened world, a regular modern Sodom… And the more tens of thousands there are who come into the Society from this sexually disturbed world year after year … Watchtowermagazine of 15th November 1964.
Of course the same tactic with their society follow and the Jehovah's Witnesses when they do their propaganda in our homes, especially when “squeezedtheologically. They are opposed on everybody and everything, preferably with the priests, and they demonize everything outside the society.
Before we look at what happens inside this ... Paradise restored” of Society of the Jehovah's Witnesses, we deem advisable to first see the contradictions surrounding the subject, which have highlighted the “Watchtower” as champion in the lies, the contradictions and the retractions.
Since then, it has been said and written a lot about our sexual immorality, it urges the Jehovah’s Witnesses to not condemn the dirty our habits! While we boldly witness about our beliefs, it is not our goal to expose or condemn the unclean practices of our listeners. Watchtowermagazine of 1st September 1998, p. 31.
It is the perfect schizophrenia. And this schizophrenia has continued. Because while he has presented to Jehovah's Witnesses as saints and innocent doves” in ethics, is changing the "hymn" and making 180 degree turn argues that we sin all of us, even the Jehovah's Witnesses.  Who among us does not commit errors? (Ps. 51:5) Sins and errors committed cause strains of relationship with our God and with our brothers in the congregation. Watchtowermagazine of 15th September 1964.
Similarly, the book "Proclaimers of God's Kingdom" p. 187 reveals that:Jehovah’s Witnesses make no claim that their conduct is flawless”.
What happened guys? What did not we understood? Jehovah was not the one who rejoiced and Satan “who exploded from the jealousy” for the holiness of Jehovah's Witnesses, according to the “Watchtower”, magazine of 1st August 1997, p. 8, which we reports in the beginning? Are there “hidden-Jehovah's Witnesses”, that make sabotage at the publications of the Society of Jehovah's Witnesses and we not know it?
Since then, we finished with the schizophrenia of “Watchtower”, now go to watch through the publications of the Society theholiness and … moral purity of Jehovah's Witnesses.
It's also worth at this point to note that we will report only a tiny part of ... holiness ... and moral purity of Jehovah's Witnesses. So, in the ranks of Jehovah's Witnesses there are:
  • Drunkards and alcoholics according to Watchtowermagazine of 15th June 1983, p. 14;
As another evidence of Jehovah’s helpful standards, recall that he condemns drunkenness. He even disapproves of ‘giving oneself to a lot of wine.’ (1 Timothy 3:3, 8; Romans 13:13) Many who ignore God’s standard suffer diseases caused or aggravated by overdrinking. Ignoring Paul’s advice to use only “a little wine,” some Christians have got into a pattern of turning to heavy drinking to ‘help them relax.’ (1 Timothy 5:23) Gradually the habitual disorder of alcoholism (with physical, emotional and moral aspects) can develop. The resulting problems are many, including loss of respect, family strains (if not breakup), wasted income and loss of work. Are not God’s standards regarding the use of alcohol a protection in this area?
Watchtowermagazine of 15th June 1983, p. 14; Jehovah's Witnesses Drunkards and alcoholics

After talking for drunkards and alcoholics would be wrong of us not to mention the second president of the Jehovah's Witnesses Society, J. F. Rutherford, a real drunk-jug”! So he went - at the era of the prohibition of alcohol in the U.S. in 1930 - to attack via radio to the then President of the Association Against Publicans in the U.S., who were against the sale of drinks. Certainly at Proclaimers of Gods Kingdomp. 182, the “Watchtower” claims that Rutherford did this not because he was against drink-Ban, which deprived to him his ... “basic fuel”, but to defend the word of God (!), who did not prohibits wine. We do not need to come in juxtaposition with the lies of the "Watchtower". All you have to do is to publish the photograph of Rutherford that "he drinks" with his friends and watching the whole appearance, will let you pluck your conclusions about the reason of his attack against prohibition of alcohol.


The "saint" Rutherford (seated) who were against of Prohibition!

·        Narcotics, according toWatchtowermagazine of 15th February 1976, p. 123;
More recently, Jehovah has brought to the attention of his “holy” people the need to disfellowship those dedicated, baptized Christians who refuse to break and give up the drug and tobacco habits.
Watchtowermagazine of 15th February 1976, p. 123; Jehovah's Witnesses Narcotics

·        Thieves as described inWatchtowermagazine of 15th July 1997, p. 13; Indeed, the particular witness of Jehovah except thief proved and abuser, having appropriated money of others, as well as crook after falsely asserted that those who invest in his business will have huge profits. He was truly a "diamond"!
Consider what happened to one man who imagined that he would have more time for God’s service if he made a killing in a financial venture. He drew others into an investment scheme by greatly exaggerating their prospective profits. When these did not materialize, he became so desperate to cover the huge losses incurred that he stole money that had been entrusted to him. Because of his actions and unrepentant attitude, he was disfellowshipped from the Christian congregation.
Watchtowermagazine of 15th July 1997, p. 13; Jehovah's Witnesses Thieves

·        Homosexuals as mentioned inWatchtowermagazine of 15th September 1970, p. 574;. The specific gay indeed, which do not ... could” live away from their others gay friends was and Christian minister;
To take a true-life illustration of recent months: A certain youth professed to be a Christian minister. Yet he was carrying on homosexual acts with professed friends of his. When he found it expedient to travel to another part of the country he missed his homosexual friends. So he wrote one of them threatening to expose him if he did not come to where he lived so that they could continue their homosexual relations. But it was not long before this young professed Christian made some overt acts that exposed him and today he is under a ban of at least three years from any Christian congregation of Jehovah’s people.
Watchtowermagazine of 15th July 1997, p. 13; Jehovah's Witnesses Homosexuals

·        Scammers and tax evaders who financially exploit not only the state and the others, but also themselves Jehovah's Witnesses, as eloquently described inWatchtowermagazine of 15th February 1983, p. 24.  In the same document we quote, except scammers Jehovah's Witnesses, the “Watchtower” speaks for adulterers and adulteresses;
A number have fallen away through the desire of the flesh or the desire for wealth. (1 John 2:16) Of course, sexual desire is involved when youths give in to premarital sex. But consider another aspect. Some married persons have grown tired of their mate and met up with another person who seems more attractive, makes more interesting conversation or is more successful in this world. Sadly, this has led to divorces and immoral remarriages. Others have “fallen away” to material pursuits, being drawn into business practices that are clearly dishonest or that ignore the government’s licensing and tax requirements. (Matthew 22:21) Or they have promoted pyramid-type monetary ventures or get-rich-quick schemes that tempt people to take greedy advantage of their brothers. (Compare Acts 20:33; 2 Thessalonians 3:10, 11.) These endeavors, aside from their often eclipsing Kingdom interests, have sometimes resulted in hard feelings and disputes, if not charges of fraud. The Bible has been proved true: “Those who are determined to be rich fall into temptation and a snare.”—1 Timothy 6:9.
Watchtowermagazine of 15th February 1983, p. 24; Jehovah's Witnesses Scammers and tax evaders

·        Bestiality, incest, fornicators, adulterers, homosexuals, etc. men and women according to theWatchtowermagazine of 1st April 1999, p. 31;
                                           Holding Fast to Our Integrity
No doubt about it, today a battle is being waged for the heart. Will we stay loyal to Jehovah or become sidetracked by the loose living of this world? Sad to say, just as the Israelites gravitated to disgusting Canaanite practices, some Christian men and women today have been enticed to commit shameful acts.—Compare Proverbs 7:7, 21-23.
Watchtowermagazine of 1st April 1999, p. 31; Jehovah's Witnesses Bestiality, incest, fornicators, adulterers, homosexuals, etc.  

Of course at this document we publish the above immoral acts of Jehovah's Witnesses, the “Watchtower” mentions them as the habits of the Canaanites. To prevent any complaints and objections to what immoral and unclean habits means the “Watchtower”, we publish and the quote fromWatchtowermagazine of 15th January 1981, p. 6; He writes word for word the “Watchtower”: “Those Canaanites had become disgusting in their practices of incests, sexual uncleanness, adultery, sacrificing of children, homosexuality and bestiality.” And for the “faithless Thomas” here is and the document;
Innocent Canaanites? By no means were they innocent! Those Canaanites had become disgusting in their practices of incest, sexual uncleanness, adultery, sacrificing of children, homosexuality and bestiality. For example, in the worship of their false gods they sacrificed their children by throwing them alive into the fire. Also, they had female and male temple prostitutes.
Watchtowermagazine of 15th January 1981, p. 6

The reader must to watch that the Watchtowermagazine of 1st April 1999, p. 31 not only speaks to men incests, fornicators, adulterers, gay etc. but also for women. And at this point let us expose something that when we read it not only we did not believe our eyes, but did not fit in our minds, how can this be happening from an organization that proclaims to be holy and pure. We hope not to be shocked when you read it. So asking someone (man or woman) Jehovah's Witness - because the question is anonymous - theWatchtowermagazine of 1st January 1972, p. 32; Do homosexual acts on the part of a married person constitute a Scriptural ground for divorce, freeing the innocent mate to remarry?-U.S.A.
And here is what answers the “Watchtower”; “While both homosexuality and bestiality are disgusting perversions, in the case of neither one is the marriage tie broken.”
That is, if I understood correctly, the "Watchtower" tells them that there was nothing for the bestiality of a man and if the woman is gay! The very - much to bring her friend to makeIbsen triangle”! Advanced things from the “Watchtower”, do not you agree? We present the document, so you do not tell us the Jehovah's Witnesses that ... we traduce and the “Watchtower”!
While both homosexuality and bestiality are disgusting perversions, in the case of neither one is the marriage tie broken. It is broken only by acts that make an individual “one flesh” with a person of the opposite sex other than his or her legal marriage mate.
Watchtowermagazine of 1st January 1972, p. 32; homosexuality and bestiality are not broken the marriage tie

And now, go meet their respective “priests” of Jehovah’s Witnesses, since as we said Jehovah's Witnesses are diverting theirs main arrows about moral life in our own priests. Well, what do you think dear readers? You say there are immoral priests” Jehovah's Witnesses or all of them are holy and undefiled as maintained by the "Watchtower"? Let's see what they say its publications. So there are;
·        Elders fornicators and adulterers according toWatchtowermagazine of 1st September 1983, p. 25;
Another reason for paying attention to yourself as an elder is the need to cultivate and maintain an intimate relationship with Jehovah. Sadly some elders have neglected this relationship to the point of falling into such sins as adultery. How could this be possible? Simply because they have allowed Jehovah and his promises to recede into the background. Their spiritual vision has become blurred, and selfish fleshly desires have taken over. Indifferent to reproach on Jehovah’s holy name and the suffering caused to their loved ones, a few elders have been disloyal to their marriage vows. Certainly, such men have been causes for stumbling. Their sin cannot be lightly excused or dismissed, just because we live in an age of sexual permissiveness.—Matthew 13:41; 18:7-9; Hebrews 13:4.
Watchtowermagazine of 1st September 1983, p. 25; Elders JW’s fornicators and adulterers

And we go into more upper terraces clergy” of the “Watchtower”.
·        Immoral overseers according to Watchtowermagazine of 1st May 1983, pp. 25 - 26;
                                                      Some Ensnared
7 Sad to say, some of our former associates have failed to keep themselves clean, holy, as bearers of Jehovah’s utensils. Hence, they have been expelled from the Christian congregation for various Scriptural reasons. Others have been reproved for failing to live by Bible principles. Included among all such have been quite a few children of ordained ministers, as well as some overseers and ministerial servants.
Watchtowermagazine of 1st May 1983, pp. 25 - 26; Immoral JW’s overseers

·        Adulterer senior official of the “Watchtower”, who was serving as circuit overseer in El Salvador and adulteress missionary sister as we are informed the «YearBook 1981», page 94;
CIRCUIT WORK SUFFERS
The circuit activity received a blow when Brother Raúl Morales left the circuit work in August of 1960. For some time he had been torn between a desire to go to Gilead and to get married. In January 1961 he married Andrea Lazo, a young sister in the Santa Anita congregation.
About the same time, the other circuit overseer in the country, Saúl De León, became involved in immorality with a married missionary sister.
«YearBook 1981», page 94; Adulterer senior official of the “Watchtower”

·        Immoral representative of the Society of Jehovah's Witnesses in the African country of Malawi, which indeed was the reason that persecuted from the ranks of the organization. For the not knowing, the equivalence of this officer of the “Watchtower” is something like our own archbishop. Where can we read about him, the ... "holy" and ... "clean" representative of the Organization? But where else, than the publications of the Society and in particular to «YearBook 1999» , pp. 157 – 158;
Cleaning Up the Organization
Brother Kwazizirah would boldly confront them. If they admitted their unchristian conduct, he would take away their publications, telling such ones that they were not true Jehovah’s Witnesses. He would also prevent them from sharing in the field service anymore. Many cleaned up their lives as a result of such firm action. It was Brother Kwazizirah who sadly reported that Richard Kalinde had taken up practices that were inconsistent with the Christian way of life. Consequently, this formerly zealous brother could no longer be used to represent Jehovah’s clean organization.
«YearBook 1999» , pp. 157 – 158; Immoral representative of the Society of JW’s in the African country of Malawi

And the Society of Jehovah's Witnesses is so ... holy” and ... “clean”, who every so often and almost every year drives out thousands of fans because they are ... cleanand ... holy. And all cleanses, purifies, cleanses and all unclean stays!
Indicatively, to mention some items may not tell us the Jehovah's Witnesses that we calumniate them ... already!
In 1964 they disfellowshiped 3000 Jehovah's Witnesses in the U.S., because immorality Watchtowermagazine of 15th June 1965, p. 373.  Similarly in 1967, in the U.S. again disfellowshiped 1% of Jehovah's Witnesses for reasons of immorality again, Watchtowermagazine of 1st August 1968, p. 476. And not to long story short more on the subject let the same “Watchtower” to us said it better;Sadly, in recent times it has been necessary to disfellowship tens of thousands of unrepentant wrongdoers each year. Prominent elders have been included among them.”  Proclaimers of Gods Kingdomp. 187
  
Unlike the Jehovah's Witnesses, Orthodox Christians never bragged for their holiness and moral purity. Besides, how could they, since the Scriptures are clear: If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1 John 1:8. Besides, conscious believers, whether secular or monks, do not stop repeating, "Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me the sinner" asking for the grace of God.
It is well known in our church, that persons of known sainthood, voluntarily and uncomplainingly they undertook the alien guilt and sin, highlighting their personal sinfulness, not available for pseudo-humility, but with a practical belief about the community of sin, an obvious share in the common cross of the church, to the universal drop and failure of man.
So let us leave Jehovah's Witnesses in theirs Paradise” of Pharisees, which as we have shown is full of dirt and immorality, and like other publicans let whisper:
“God, forgive me, the sinner!”

Writer Christos Pal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...