ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

18 Αυγ 2019

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΓΙΑ ΤΑ 6.000 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ; ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ; ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ!

Του Γεωργίου Διαμαντίδη


(Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ, https://www.jw.org)

Αγαπητοί αναγνώστες, σε αυτό το άρθρο, θα παραθέσουμε αποσπάσματα  μέσα από τα έντυπα των "Μαρτύρων του Ιεχωβά" σχετικά με τη συμπλήρωση των 6.000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας. Θα δούμε τι ακριβώς θα γινόταν σε αυτά τα 6.000 έτη. Βεβαίως το θέμα αυτό είναι μεγάλο. Αλλά εμείς αυτά που θα παρουσιάσουμε είναι αρκετά για να βοηθήσουμε από ειλικρινή αγάπη όλους εκείνους πού βρέθηκαν παγιδευμένοι από άγνοια ή από αγνή διάθεση στα δίχτυα "του πιστού και φρόνιμου δούλου."...

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
"ΕΝ  τω παρόντι κεφαλαίω παρέχομεν τάς Γραφικάς μαρτυρίας εξ ων αποδεικνύεται ότι έξ χιλιάδες έτη, από της Δημιουργίας του  Αδάμ, συνεπληρώθησαν μετά του έτους 1872 Μ. Χ. , καί επομένως  ότι,  από του 1872  Μ.  Χ. εισήλθομεν χρονολογικώς εις τήν εβδόμην χιλιάδα, ή τήν Χιλιετηρίδα – η  αρχή της οποίας, – η "Ημέρα του Κυρίου", ή "Ημέρα της Θλίψεως", – πρόκειται νά παραστή μάρτυς του καταμελισμού  των βασιλειών του παρόντος κόσμου, καί της ιδρύσεως της Βασιλείας του Θεού υποκάτω παντός του ουρανού."
(ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Β' Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΓΥΣ 1889, επανέκδ. 1923, σελ. 35. Η υπογράμμιση δική μας)

Σχόλιο: Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι ο Ρώσσελ. Μας είπε λοιπόν ο Ρώσσελ: "Ότι  έξ χιλιάδες έτη (6.000), από της Δημιουργίας του Αδάμ, συνεπληρώθησαν μετά του έτους 1872 Μ. Χ. εισήλθομεν χρονολογικώς εις τήν εβδόμην χιλιάδα, ή την Χιλιετηρίδα - η αρχή της οποίας, η "Ημέρα του Κυρίου", ή  "Ημέρα της Θλίψεως", ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΟΚΑΤΩ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ!!!
Θα  παρουσιάσουμε και ένα μικρό "πίνακα" χρονολογιών από της Δημιουργίας του Αδάμ, μέχρι  του έτους 6.000! Θα γράψουμε μόνο τους αριθμούς των χρονολογιών (τα υπόλοιπα τα γράφει ο «πίνακας» για ποιο λόγο γράφτηκαν οι «χρονολογίες» π.χ. «Μέχρι τέλους του κατακλυσμού 1656 έτη» κλπ.) Είναι από το ίδιο Βιβλίο του Β' τόμου, σελ. 46!
Ορίστε τα ντοκουμέντα:


                    
Σχόλιο:  Να!  Έτσι λοιπόν έβγαλε ο Ρώσσελ,  τα 6000 έτη ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ,  1656 + 427 + 430 + 46 + 450 + 513 + 70 + 536 + 1872 = 6000 έτη!  
Το ερώτημα είναι όμως, ότι τα  6.000 έτη, συμπληρώθηκαν μετά του έτους 1872; Για να δούμε!


"...Δεν λέγουν, Θά παρέλθη ακόμη πολύς καιρός μέχρις ότου έλθη τό τέλος, κατά τήν σημερινήν δέ κατανόησιν της χρονολογίας της Γραφής, τά έξ χιλιάδες έτη της ανθρωπίνης ιστορίας θά λήξουν εις τό 1970 περίπου καί μέχρι τότε είναι μακρόν διάστημα διά να υπηρετή  κανείς τόν Κύριον εξακολουθητικώς καί αμερίστως."
(Η "ΣΚΟΠΙΑ" 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1946, σελ. 10. Η υπογράμμιση δική μας).
Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:Σχόλιο: Οι ΜτΙ είπαν, τα  έξ χιλιάδες έτη (6.000) της ανθρωπίνης ιστορίας θα λήξουν το 1970 περίπου! Ενώ ο Ρώσσελ είπε,  τα 6.000 έτη  συνεπληρώθησαν μετά του έτους  1872!
Τι γίνεται εδώ; Τι ισχύει από τα δύο; Ποιες χρονολογίες είναι σωστές,  για τα 6.000 έτη; 1970 περίπου; Ή μετά τους έτους 1872; Ας απαντήσουν οι ΜτΙ! Συνεχίζουμε με το επόμενο τρανταχτό ντοκουμέντο!

                                           ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 6.000 ΕΤΩΝ
"Εξετάζοντας αυτά τά Γραφικά γεγονότα, κάτι άλλο επίσης αιχμαλωτίζει τήν προσοχή μας. Σύμφωνα μέ τήν χρονολογία της Γραφής, είμεθα ήδη πενήντα δύο καί πλέον χρόνια μέσα στόν "έσχατον καιρόν" του πονηρού συστήματος πραγμάτων. Αυτός ο καιρός άρχισε το φθινόπωρο του 1914 μ. Χ., όταν έληξαν οι "καιροί των εθνών," καί έχει προχωρήσει πολύ. Ο Ιησούς είπε ότι "η γενεά αύτη" η οποία είδε τήν  αρχή αυτής της χρονολογικής περιόδου του 1914 θά έβλεπε επίσης καί τό τέλος της.  Η Γενεά η οποία είχε αρκετή ηλικία ώστε νά ιδη τά γεγονότα μέ κατανόησι τό 1914 δέν είναι πιά νέα. Δέν έχει πολλά χρόνια ακόμη νά ζήση. Ήδη πολλά μέλη  της έχουν πεθάνει. Αλλά ο Ιησούς έδειξε ότι θά εξακολουθούσαν νά υπάρχουν μέλη της ‘γενεάς  ταύτης’ σέ ζωή τόν καιρό πού θά παρήρχετο αυτό τό πονηρό σύστημα πραγμάτων τόσο στόν ουρανό όσο καί στή γη. (Λουκ. κα' 32,33) Πόσος καιρός, λοιπόν, θά παρέλθη ακόμη προτού ο Θεός αναλάβη δράσι γιά νά καταστρέψη τούς πονηρούς καί νά εισαγάγη τίς ευλογίες της διακυβερνήσεως της Βασιλείας; Είναι ενδιαφέρον  ότι,  τό  φθινόπωρο του 1975 σημειώνει τό τέλος των 6.000 ετών ανθρωπίνης πείρας.  Τί θά σημάνη  τό έτος εκείνο γιά τό ανθρώπινο γένος;  Θα είναι άρα γε, ο καιρός  που ο Θεός καταστρέφει τούς πονηρούς καί αρχίζει τήν χιλιετή βασιλεία του Υιού του Ιησού Χριστού;  Θά μπορούσε πολύ καλά νά συμβή αυτό, αλλά πρέπει νά περιμένω με καί νά ιδούμε. Ωστόσο μπορούμε νά είμεθα βέβαιοι γιά τό εξής: η γενεά πού είπε ο Ιησούς ότι θά παρίστατο μάρτυς αυτών των γεγονότων πλησιάζει στό τέλος της. Ο καιρός είναι εγγύς επί θύραις. Στόν "χρονολογικό πίνακα" του Θεού είμεθα στίς τελευταίες ημέρες αυτού του πονηρού συστήματος πραγμάτων τό οποίο σέ λίγο θά παρέλθη γιά πάντα.  Μιά ένδοξη νέα τάξις είναι αμέσως μπροστά μας. Αυτή, λοιπόν είναι μιά σοβαρή αιτία χαράς γιά τούς  απανταχού Χριστιανούς."

(Η ΣΚΟΠΙΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967, σελ. 454. Η υπογράμμιση δική μας).
Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:


Σχόλιο: Οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά ασχολούνται πρώτα με τους ανθρώπους της "Γενεάς του 1914"! Και μετά για το 1975! Να δούμε πρώτα τι είπαν για το 1914:   "Η Γενεά η οποία είχε αρκετή ηλικία ώστε νά ιδη τά γεγονότα μέ κατανόησι τό 1914 δέν είναι πιά νέα. Δέν έχει πολλά χρόνια ακόμη νά ζήση. Ήδη πολλά μέλη  της έχουν πεθάνει. Αλλά ο Ιησούς έδειξε ότι θά εξακολουθούσαν νά υπάρχουν μέλη της ‘γενεάς  ταύτης’ σέ ζωή τόν καιρό πού θά παρήρχετο αυτό τό πονηρό σύστημα πραγμάτων τόσο στόν ουρανό όσο καί στή γη. (Λουκ. κα' 32,33)."
Το παράλογο της υπόθεσης όμως είναι, ότι οι ΜτΙ πώς γνώριζαν ότι ο Ιησούς έδειξε ότι θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν μέλη της "γενεάς ταύτης" (1914) ΣΕ ΖΩΗ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΗΡΧΕΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΗ;;; Να η απάντηση!  Εξετάζοντας τα Γραφικά γεγονότα και την χρονολογία της Γραφής, γι αυτό τα είπαν! Αυτά που είπαν όμως κάπου αντιστοιχούνε; Που; Στην χρονολογία 1975!  Το φθινόπωρο του 1975 σημειώνει το τέλος των 6.000  ετών ανθρωπίνης πείρας. Τι θα σημάνη το έτος εκείνο για το ανθρώπινο γένος; Θα είναι άραγε, ο καιρός που ο Θεός καταστρέφει τους πονηρούς και αρχίζει την χιλιετή βασιλεία του Υιού του Ιησού Χριστού;  Θα μπορούσε πολύ καλά να συμβή αυτό, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε! Παρακάτω!  ΩΣΤΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΒΕΒΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΗΣ: Η ΓΕΝΕΑ  (εννοούν το "1914") ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΟ ΜΑΡΤΥΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ!!!  Ναι! ΟΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΗΤΑΝ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ 1914 ΘΑ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ…!!!  Υπάρχουν κι άλλα! Ο Καιρός είναι εγγύς επί θύραις. Στον "χρονολογικό πίνακα" του Θεού είμεθα στις τελευταίες ημέρες αυτού του πονηρού συστήματος πραγμάτων το οποίο σε λίγο θα παρέλθη για πάντα!!!  Καλά το διαβάσατε!  ΕΙΜΕΘΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΑΡΕΛΘΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!
"Καθώς πλησιάζομε στο τέλος των 6.000 ετών ανθρωπίνης ιστορίας στα μέσα της δεκαετίας του 1970, υπάρχει η συγκινητική ελπίς για μια μεγαλειώδη ανακούφισι" (Ξύπνα!  22 - 4 - 1972, σελ. 27, από ηλεκτρονική μορφή των ΜτΙ. Η επικεφαλίδα αρχίζει: Ο Καιρός Αναπαύσεως και Αναψυχής).
Σχόλιο: Ναι!  αγαπητοί ΜτΙ, ("ΕΠΡΕΠΕ")   ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΛΠΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970!!!  Τελικά ήρθε ΜτΙ, αυτή η μεγαλειώδης ανακούφιση στα μέσα της δεκαετίας του 1970;;; Τι λέτε επ’ αυτού;;; Αν είστε ειλικρινείς απαντήστε μας! 
                                      ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
                                 ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ
"Τέλος των 6.000 ετών ανθρωπίνης ιστορίας στη γη"  ΕΤΟΣ μ.Χ. 1975.

(ΑΓΑΘΑ ΝΕΑ που σας κάνουν ευτυχείς, 1977, σελ. 26).
Ορίστε και αυτό το ντοκουμέντο:


Σχόλιο: Έγραψαν οι ΜτΙ, Τέλος των 6.000 ετών ανθρωπίνης ιστορίας στη γη, πότε; το 1975!
Συμπέρασμα:
Σχετικά με το κλείσιμο των 6.000 ετών  της ανθρώπινης ιστορίας, οι ΜτΙ έγραψαν:
1)  "Συνεπληρώθησαν μετά του έτους 1872. 
2)  "Θα λήξουν το 1970 περίπου."
3)  "Το φθινόπωρο του 1975."
4) "Στα μέσα της δεκαετίας του 1970."
5) "Το 1975."
Ερωτούμε, τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά", πότε έληξαν τα 6.000 χρόνια;;;
Μετά το 1872; Το 1970 περίπου; Το φθινόπωρο του 1975; Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ή το 1975;  Και εάν  έληξαν τα 6.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας το 1975, τι ακριβώς θα γινόταν; Σύμφωνα με την "Σκοπιά" του 1967, σελ. 454; Μήπως σε όλα αυτά μπορούν να απαντήσουνε οι ΜτΙ; Ίσως να μην θέλουν ν’ απαντήσουν. Εμείς είχαμε πάντως  την καλή διάθεση να γράψουμε αυτά τα γεγονότα στο άρθρο μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...