ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

22 Μαρ 2020

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ!


Του Γεωργίου Διαμαντίδη


Αυτές τις ημέρες, αγαπητοί αναγνώστες, ακούστηκαν πάρα πολλά από διάφορους, για την Θεία Ευχαριστία. Ότι ΔΗΘΕΝ μπορεί να κολλήσουν οι πιστοί  μέσω της "αγίας λαβίδας" την ασθένεια του κορωνοϊού.
Αυτό ΔΕΝ είναι αλήθεια, από εκκλησιαστική άποψη, κάτι που θα δούμε στο παρόν άρθρο μας!
Η Θεία Ευχαριστία είναι το  Ύψιστο Μυστήριο της Αγίας Του Χριστού Εκκλησίας μας. Είναι το Μυστήριο των Μυστηρίων! Μας το παρέδωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, κατά το Μυστικό Δείπνο: (Ματθ. 26:26 – 28. Μάρκ. 14:22 – 24. Λουκ. 22:15 – 20. Ιωάν. 6:51 – 56. 1 Κορ. 11:24 – 26)...

Ο Απόστολος Παύλος έγραψε: "Τό ποτήριον της ευλογίας ό ευλογούμεν, ουχί κοινωνία του αίματος του Χριστού εστιν; Τον άρτον ον κλώμεν, ουχί κοινωνία του σώματος του Χριστού εστιν;" (1 Κορινθ. 10 : 15-16). Μετάφραση: «Τό ποτήρι της ευλογίας, τό οποίο ευλογούμε, δέν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού; Ο άρτος, τόν οποίον κόβουμε, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού;» [1]
Εδώ παρατηρούμε, ότι δεν λέγει ο άρτος και το ποτήριον είναι μέσα κοινωνίας προς το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά γράφει, ότι είναι κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού!
Συνεπώς αυτό που κοινωνούμε από τα χέρια των Ιερέων, ΕΙΝΑΙ  πραγματικά το Σώμα και το Αίμα Του Χριστού! Το ρήμα "εστί"  αυτό υποδηλώνει!
Οι ιερείς της Εκκλησίας είναι οικονόμοι των μυστηρίων Του, είναι διάκονοι του Χριστού, (1 Κορ. 4:1), προσφέρουν αληθινή θυσία πάνω  στο Χριστιανικό θυσιαστήριο της Εκκλησίας (Εβρ. 13:10), είναι η "θυσία καθαρά", η οποία προφητεύτηκε (Μαλαχ. 1:11). Δεν είναι επανάληψη της θυσίας του Χριστoύ, αλλά μυστηριακή μετοχή στη μία και μοναδική θυσία, ώστε τα επί μέρους μέλη (Ρωμ. 12: 5. Έφεσ. 4:25) να ενώνονται και να συγκροτούν το ένα σώμα (Εφεσ. 4:4. 1 Κορ. 10:17).
Αυτό που παίρνουμε λοιπόν, δεν είναι κρασάκι, ούτε χρυσό δοντάκι! Είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας!  Είναι ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός! Η Θεία Κοινωνία, αγιάζει ψυχή και σώμα, αγιάζεται ο όλος άνθρωπος, διότι ενώνεται με τον Θεάνθρωπο! (Ιωάν. 6:56).
Όποιος ΔΕΝ κοινωνεί, δεν έχει αιώνια ζωή, σύμφωνα με το λόγο Του, (Ιωάν. 6:53)!
Φυσικά για να κοινωνήσει κάποιος, χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Όπως εξομολόγηση κ.λ.π. Δεν είναι σωστό να κοινωνούμε απροετοίμαστοι, δεν ωφελεί (1 Κορινθ. 11:28 – 30)!
Για εμάς, ο Ιησούς Χριστός είναι το παν! Είναι ο Σωτήρας μας! (Ιωάν. 4:41. Τιτ. 3:6. 2 Πέτρ. 3:18. 1 Ιωάν. 4:14). Είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας!  (Ιωάν. 20:28).
Είναι "ο άρτος της ζωής"!  Είναι "ο άρτος ο ζων"! «Εάν φάγη κανείς από τόν άρτο αυτόν, θα ζήση αιωνίως, ο άρτος δέ τόν οποίον εγώ θά δώσω, είναι η σάρκα μου, τήν οποίαν θά δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου!» (Ιωάν. 6:48 51). «Εκείνος πού τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει τό αίμα μου έχει ζωήν αιώνιον καί εγώ θά τόν αναστήσω τήν εσχάτην ημέρα. Διότι η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή καί τό αίμα μου αληθινόν ποτόν(Ιωάν. 6:54 –55).
Αυτό είναι το δόγμα της Αγίας Γραφής στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Μαρτυρείται από τον αλάνθαστο ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, την Εκκλησία (1 Τιμ. 3:15) στους μεταπoστoλικoύς χρόνους, όπως αποδεικνύουν τα πρωτοχριστιανικά κείμενα.
«Η "Διδαχή" (90 – 110 μ.Χ.) αναφέρεται στη "θυσία καθαρά" του Μαλαχίου (α' 11) και την ταυτίζει με την ευχαριστία (Διδαχή XIV,1). Ο άγιος Ιγνάτιος (†11O) προτρέπει: "Σπουδάσατε ουν μιά ευχαριστία χρήσθαι μία γάρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Xριστoύ, και έν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού, έν θυσιαστήριoν ως είς επίσκοπος άμα τω πρεσβυτερίω και τοίς διακόνοις, τοίς συνδούλοις μου, ίνα ο εάν πράσσητε, κατά Θεόν πράσσητε" (Iγν., Φιλαδ. 4).
Ο Ioυστίνoς (†163/167) συνδέει την θεία ευχαριστία με την "θυσίαν καθαράν" (Μαλαχ. α' 11. Ioυστ., Διάλ. πρός Τρύφ. 41,2 – 3) και υπογραμμίζει πώς δεν είναι κοινός άρτος και "κοινό πόμα" αλλά "δι' ευχής λόγου" ο άρτος και ο οίνος γίνονται "αίμα και σάρκες κατά μεταβολήν" (Ιoυστ., Απολ. 66,2). Mάλιστα προσθέτει: "εκείνου του σαρκοποιηθέντος Ιησού και σάρκα και αίμα εδιδάχθημεν είναι", δηλαδή αυτό δεν είναι άποψη του Ioυστίνoυ, αλλά διδασκαλία της Εκκλησίας.
Ο Ειρηναίος (†220) αναφέρει ακόμη και την "επίκληση" του Αγίου Πνεύματος για τη μεταβολή του άρτου σε σώμα και του οίνου σε αίμα του Xριστoύ. "Εάν λοιπόν το περιεχόμενο του ποτηρίου και ο ετοιμασμένος άρτος δεχθούν το λόγο του Θεού και η ευχαριστία γίνει σώμα Χριστoύ, ώστε η ουσία της σάρκας μας να ανυψώνεται και να στηρίζεται, πώς μπορούν να λέγουν ότι η σάρκα δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού, πού συνίσταται στην αιώνιο Ζωή, αφού τρέφεται από το αίμα και το σώμα του Κυρίου και γίνεται μέλος;" (Ειρην., Κατά αιρ. V, 2.3).
"Ο άρτος πού προέρχεται από τη γη, αν λάβει την επίκληση του Θεού, δεν είναι πλέον άρτος, αλλά όπως η ευχαριστία συνίσταται από δύο στoιχεία, ένα γήινο και ένα ουράνιο, έτσι και τα σώματά μας, εάν μεταλάβουν την ευχαριστία, δεν ανήκουν πλέον στη φθορά, αλλά έχουν την ελπίδα της αναστάσεως" (Ειρ. Κατά αιρ. IV, 18,15. Πρβλ. και Απόσπ. 37 εν ΒΕΠ 5,183).
Αυτή η διδαχή προσφερόταν στην πρώτη Εκκλησία στους "φωτιζόμενους" και "νεoφωτίστoυς", όπως μαρτυρούν οι μυσταγωγικές κατηχήσεις του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων (†386): "Ο άρτος της ευχαριστίας", αναφέρει, "μετά την επίκλησιν του Αγίου Πνεύματος, ουκ έτι άρτος λιτός, αλλά σώμα Xριστoύ" (Κατήχ. Γ' 3), δηλαδή είναι σώμα Χριστoύ και όχι απλός άρτος. "Ώστε μετά πάσης πληροφορίας", δηλαδή με κάθε βεβαιότητα, "ως σώματος και αίματος μεταλαμβάνομεν Χριστού. Εν τύπω γάρ άρτου δίδοταί σοι το σώμα , και εν τύπω οίνου δίδοταί σοι το αίμα", εις τύπον άρτου σου δίδεται το σώμα και εις τύπον οίνου σου δίδεται το αίμα, "δια να γίνης, αφού μεταλάβης το σώμα και το αίμα τού Χριστού, σύσσωμος και σύναιμος αυτού τού Χριστού. Διότι με αυτόν τον τρόπον γινόμεθα χριστοφόροι, με το να διαδίδεται σε όλα μας τα μέλη το σώμα και το αίμα Του, και μέτοχοι θείας Φύσεως, καθώς λέγει ο μακάριος Πέτρος" (Κατήχ. Δ' 3).
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρωτά: "Ποιός ποιμένας τρέφει τα πρόβατα με τα ιδικά του μέλη;", υπάρχουν μητέρες πού δίνουν τα παιδιά τους σε άλλες τροφούς, αλλά ο Χριστός "μας τρέφει ο ίδιος με το δικό Του αίμα και σε όλα μας συνδέει άρρηκτα με τον εαυτό Του. Εκείνος συμφύρει τον εαυτό Του με τον καθένα δια των μυστηρίων". Εκείνους πού αναγέννησε "τούς εκτρέφει με τον εαυτό Του και δεν τούς δίνει σε άλλον και με αυτό πάλι για να σε πείσει ότι έλαβε τη δική σου σάρκα ... Δεν βλέπετε τα βρέφη με πόση προθυμία αρπάζουν τον μαστό;" (Χρυσ., Ομιλ. ΠΒ' 5 εις τό κατά Ματθ.)» [2]

Τώρα θα διηγηθούμε μια ιστορία, που έγινε παλαιότερα, για την Θεία Ευχαριστία:
"ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ιστορία διηγήθηκε ο Όσιος Αρσένιος στους μαθητάς του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε πει. Έτσι έφθασε ως εμάς.
Κάποιος Αναχωρητής, από αμάθεια πιό πολύ, δεν ήθελε να παραδεχθεί πως ο Άγιος Άρτος, που μεταλαμβάνουμε, είναι αυτό το Σώμα του Κυρίου. Οι Γέροντες που το έμαθαν, τον φώναξαν κι επεχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα Άχραντα Μυστήρια, ώστε να τον βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πειστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή να τον φωτίση ο Θεός να καταλάβη την αλήθεια για να μη χάση τους κόπους του.
Μιά Κυριακή ο Αναχωρητής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δύο από τους Γέροντας από το Άγιο βήμα του ναού της σκήτης. Τη στιγμή που ο Ιερεύς πήρε στα χέρια του το πρόσφορο, για να προσκομίση, είδαν  κατάπληκτοι ένα Βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Κι' όταν άρχισε να διαμελίζει τον Άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το Θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλιζε κι' αυτός, συγχρόνως με τον Ιερέα, το Θείο Βρέφος κι'  έχυνε το Αίμα Του στο Άγιο Ποτήριο.
Ο πλανεμένος Αναχωρητής ταράχτηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο, που τον συγκλόνισε ολόκληρο, όταν ύστερα από λίγο, που πήγε να κοινωνήση, είδε στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε ωμολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάση με τη Χάρη Του τα Θεία Μυστήρια για να τολμήση να κοινωνήση.  Έτσι είδε πάλι  Άρτο καί Οίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο". [3]
ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ; ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ, ΟΤΑΝ  ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ, ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ;;;
Κρίμα και πάλι κρίμα! Φυσικά όταν κάποιος δεν ζει την εκκλησιαστική πνευματική ζωή, πολλά μπορεί να πει άστοχα και βλάσφημα λόγια!
Μα η αγία λαβίδα «ποτίζεται» συνέχεια μέσα στο Άγιο Ποτήριο το οποίο εμπεριέχει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού! Είναι δυνατόν η Θεία Κοινωνία (ο Ίδιος ο Χριστός) να μεταδώσει ιώσεις, μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο;  Άπαγε της βλασφημίας! "Μη πλανάσθε, Θεός ου μυκτιρίζεται"! (Γαλ. 6:7). Ο Θεός δεν εμπαίζεται! Αυτό λέει η Γραφή!
"Άρτος ζωής, αιωνιζούσης γενέσθω μοι, το σώμα σου τό άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, καί τό τίμιον αίμα, καί νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον". [4]
Εδώ τι βλέπουμε; Προσευχόμαστε πριν κοινωνήσουμε ώστε το Άγιον  Σώμα Του (Κυρίου) και το τίμιον Αίμα Του να διώξει κάθε είδους ασθένειες! Είτε την πνευματική μας ασθένεια, είτε ακόμη αν θέλετε και την σωματική, αρκεί να το θελήσει ο Κύριος!  Αυτό ψάλλει η Εκκλησία μας!
Εφόσον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, είναι δυνατόν ο ίδιος να "μεταδώσει" δια  μέσου της αγίας λαβίδας που είναι βουτηγμένη στο Αίμα Του,  ασθένεια ... σε άλλο άνθρωπο; Άπαγε της βλασφημίας!
Όποιος ή όποια ΔΕΝ πιστεύει, ότι η Θεία Κοινωνία ΔΕΝ είναι Το Σώμα και Το Αίμα Του Χριστού, καλύτερα να μην πλησιάζει! Είναι δώρο –άδωρο!
Όπως είπαμε παραπάνω, όταν κάποιος ή κάποια θέλει να κοινωνήσει, πρέπει να είναι πνευματικά προετοιμασμένος ...
Αν και τώρα περνάει δύσκολες μέρες, το Έθνος μας και η Εκκλησία μας!
Τώρα είναι ώρα ατομικής και κοινωνικής, συλλογικής, ευθύνης, προσευχής και Μετανοίας.
Ας εντείνουμε όλοι αδελφοί μου περισσότερο τις προσευχές μας στον Τριαδικό Θεό μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους μας, ώστε να  εξαλείψει ο Θεός αυτήν την πανδημία του κορωνοϊού  που κατατρόμαξε τον κόσμο. "Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, καί ώτα αυτού εις δεήσιν αυτών" (Ψαλμ. 33:16. Μετάφραση των Ο΄).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το πρωτότυπο κείμενο με νεοελληνική μετάφραση. ΕΚΔΟΣΗ Θ' 2009.
2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας. Β' ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 1991".
3. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι' (10) ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ "ΛΥΔΙΑ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002.
4. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

17 σχόλια:

Unexpected Opponent είπε...

O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

Iλαριων είπε...

Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

Eυαγγελιον Iωαννου είπε...

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

Γεώργιος Δ. είπε...

Αγαπητέ μου φίλε, Unexpected Opponent,
Σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου στο άρθρο μου.

Γεώργιος Δ.

Γεώργιος Δ. είπε...

Αγαπημένε μου Ιλαρίων, πάτερ, την ευχή σας!
Είμαι σύμφωνος τα όσα λέτε...!!!

Γεώργιος Δ.

Νικολαος είπε...

Άξιος Πάτερ Ιλαρίων . Όποιος είναι Ορθόδοξος δεν έχει να φοβάται τίποτα ! Ο Θεός να σας δίνει έτη πολλά, να προσφέρετε στην Ορθοδοξία !

Νικολαος είπε...

Πολύ ΩΡΑΊΟ! Πραγματικά ευχαριστούμε, και ευχόμαστε ο Θεός να ενδυναμώνει τους Ιερείς , και ΑρχΙερείς μας , να ΜΗΝ λυγίζουν (όσο μπορούν) στις πιέσεις της (παρεπιπτόντως:αντι-Συνταγματικής απ' όσων φαίνεται..) κυβέρνησης.

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Αγαπητέ Νικόλαε, έτσι όπως τα είπατε είναι: Όποιος είναι Ορθόδοξος δεν έχει να φοβάται τίποτα!
Ευχαριστούμε!

Γεώργιος Διαμαντίδης

Αλεξία Κρινήτη είπε...

Με αφορμή τo πολύ ενδιαφέρον άρθρο, θα ήθελα να μοιραστώ 1-2 σκέψεις:

Με προβλημάτισε και με προβληματίζει ακόμη, η σφοδρότητα με την οποία επιτέθηκαν στην Εκκλησία και τους Χριστιανούς, με αφορμή την πανδημία.
Όταν ξεκίνησε αυτή η επίθεση, από γνωστά "trendy" ΜΜΕ και ανώνυμους σχολιαστές των social media, δεν μίλησαν για συνωστισμό στις εκκλησίες, αλλά ειδικά για τη Θεία Κοινωνία! Είμαι βέβαιη ότι ξέρουν τη σημασία και την ιερότητα του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας για τους Χριστιανούς και για αυτό εστίασαν σε αυτό.
Η επίθεση και οι προσβολές για τους Χριστιανούς ξεκίνησαν, όταν ακόμη ήταν ανοιχτά μπαρ, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και κανείς δεν έδειχνε τόσο ευαίσθητος για τους κινδύνους που έκρυβαν αυτοί οι χώροι για τη δημόσια υγεία, όσο για την "απαγόρευση της θείας κοινωνίας" (εκεί εστίαζαν αρχικά τα περισσότερα αιτήματα και όχι στο κλείσιμο των ναών).
Οι ίδιοι άνθρωποι, που χλευάζουν τους ναούς μας ότι είναι "έρημοι με 2-3 γριές" και που καταγγέλουν διεθνείς έρευνες ως ψεύτικες, όταν αυτές ανεβάζουν κατά πολύ τα ποσοστά των εκκλησιαζομένων π.χ. Pew Research Institute, θεώρησαν ξαφνικά ότι οι εκκλησίες και οι χριστιανοί έγιναν βιολογικές βόμβες!
Η επίθεση έδειξε τεράστια ασέβεια στους ηλικιωμένους.
Η επίθεση στηρίχθηκε σε ψεύδη, π.χ. ότι όοολες οι άλλες θρησκείες και χριστιανικές ομολογίες έχουν κλείσει παγκοσμίως.

Σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας και να γράψω ένα άρθρο, κάτω από το άρθρο, οπότε σταματώ εδώ.

2.000 χρόνια μετά: «Ἰδού οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰ­σραήλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλε­γό­μενον».

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Και εμένα με προβλημάτισε και με προβληματίζει ακόμη, αγαπητή Αλεξία, η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία... π.χ. τα σουπερμάρκετ βάση των τετραγωνικών μέτρων δέχονται τόσα άτομα για την υλική τροφή, ενώ για την πνευματική τροφή που δίνει η Εκκλησία απαγορεύεται!

Δηλαδή, δεν υπάρχει κίνδυνος στα σουπερμάρκετ να κολλήσουν τον κορωνοϊό οι άνθρωποι;
Και υπάρχει κίνδυνος στις Εκκλησίες;
Για εμένα προσωπικά, όπως τα σουπερμάρκετ βάση των τετραγωνικών μέτρων δέχονται τόσους ανθρώπους, έτσι έπρεπε να γίνει και στην Εκκλησία. Φυσικά δεν μιλούμε για τις ευπαθείς ομάδες. Λυπάμαι πολύ.

Γεώργιος Διαμαντίδης

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Κύριε Ταβουλάρη δεν γνωρίζω αν ο κύριος Διαμαντίδης είναι ανόητος και πολλά άλλα προσβλητικά όπως ισχυρίζεστε στα σχόλιά σας, εκείνο όμως που γνωρίζω είναι, πως πιθανόν να έχετε κάποιο πρόβλημα με την όρασή σας.
Γιατί αν δεν είχατε, θα βλέπατε, πως στην κορυφή του μπλογκ, και πάνω από το τρέιλερ, υπάρχει μια ανακοίνωση για τα σχόλια που γράφει, πως «τα ανώνυμα, υβριστικά και άσχετα με το θέμα του άρθρου δεν θα δημοσιεύονται».
Γι’ αυτό λοιπόν και σας συμβουλεύω, αφού ζητήσετε πρώτα συγγνώμη για τις απρεπείς εκφράσεις σας, να καθίσετε με νηφαλιότητα να διαβάσετε μετά προσοχής τα άρθρα που επιθυμείτε, για να δείτε τι πραγματικά γράφουν και όχι τι νομίζετε εσείς πως γράφουν, και κατόπιν τούτου, να κάνετε τις όποιες παρατηρήσεις σας, ενστάσεις σας, διαφωνίες σας αποφεύγοντας τους απρεπείς, υβριστικούς, μειωτικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
Ακολουθώντας λοιπόν την παραπάνω τακτική, δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα να δημοσιεύσω τα σχόλιά σας.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας επισημαίνω, πως δεν πρόκειται να τα δημοσιεύσω.
Ελπίζω να έγινα αντιληπτός και να συνεννοηθήκαμε.

Μετά τιμής
Χρήστος Παλάντζας (αντιαιρετικός)

ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...

Κ. Ταβουλάρη μην κάνετε τον κόπο να γράψετε άλλο σχόλιο. Από τη στιγμή που δεν ζητάτε συγγνώμη και εξακολουθείτε να υβρίζετε και να συκοφαντείτε, σχόλιό σας δεν θα αναρτηθεί. Ελπίζω να ξαναέγινα αντιληπτός.

Μετά τιμής
Χρήστος Παλάντζας (αντιαιρετικός)

Unexpected Opponent είπε...

Aναγνωστες και αναγνώστριες του άρθρου , n χρησιμοποιηση κουταλιού μ ι α ς X ρ ή σ ε ω ς γι' αυτο το A σ υ λ λ η π τ ο στην A v θ ρ ώ π ι ν η λογική μ υ σ τ η ρ ι ο , α π ο τ ε λ ε ί και ε ι ν α ι : ε ξ υ β ρ ι σ η του Aγιου Πνεύματος , β λ α σ φ η μ ι α κατά του Aγιου Πνεύματος . A μ α ρ τ ι α η οποία ο υ κ αφεθησεται ο υ τ ε εν τω νυν , ο υ τ ε εν τω
μελλοντι αιωνι , ο π ω ς είπε ο I δ ι ο ς ο Xριστος και το έγραψαν οι μαθητές Tου , οι μετέπειτα Iεραποστολοι .

Απόστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο στίχο είπε...

Σοφίαv δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαv Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

Unexpected Opponent είπε...

Aναγνωστες και αναγνώστριες του άρθρου , Σεβαστε διαχειριστα του site , οι A v ο μ ο ι Iουδαιοι της εποχής εκείνης σταυρωσαν τον Kυριον της δ ό ξ η ς , για να μπορούμε να έχουμε π ρ ο σ β α σ η στο π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ , ο λ ο ι ο ι Oρθοδοξοι , ο λ ω ν των γενεών , ο λ ω ν των εποχών . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ η ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν τη Λ υ τ ρ ω τ ι κ η Σ τ α υ ρ ι κ η Θ υ σ ι α του Σωτήρος Xριστου .

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Καλησπέρα Unexpected Opponent,
Συμφωνώ με τα γραφόμενά σου!

Ο κάθε άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική σε θέματα εκκλησιαστικά. Διότι με την ανθρώπινη λογική οι άνθρωποι πέφτουν σε πλάνες, σε αιρέσεις κλπ.

Unexpected Opponent είπε...

Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , προ ετών εξεδόθη από την αδελφότητα θεολογων η Z ω η , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ι α ς η θεία ευχαριστια .
Bιβλιο του Aγίου Nικοδημου με τίτλο : περί της συνεχούς μεταληψεως , των εκδοσεων Mυριοβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α . O αείμνηστος ιεροκηρυξ Δ. Παναγοπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τη θεία ευχαριστια με τίτλο : το A ν τ ι δ ο τ ο του μ η αποθανειν , α λ λ α είναι ολιγαριθμα τα αντίτυπα του βιβλίου στην εποχή μας .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...