ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

5 Απρ 2020

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ; ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «ΒΟΜΒΑ»!


Του Γεωργίου Διαμαντίδη


Καταμάρκα, Αργεντινή—Μάρτυρας δείχνει Γραφικό εδάφιο σε βοσκό, κοντά στο χωριό Αλουμπρέρα
(Η φωτογραφία είναι από τον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ, https://www.jw.org)

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, με την χάρη του Θεού, θα αποκαλύψουμε σ’ αυτό το άρθρο με ντοκουμέντα, την πλάνη και τα ψέματα της "Σκοπιάς", όσον αφορά τον  Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη και άλλους φιλόσοφους!  Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία ο Σωκράτης ήταν  Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος, μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού. Η "Σκοπιά" μίλησε παλιότερα γι’ αυτούς τους φιλόσοφους.  Αλλά τι ακριβώς είπε; Αυτό θα δούμε στο άρθρο μας...

Κατ’ αρχάς να πούμε, ότι ομιλητής για τους φιλόσοφους ήταν ο πρώτος πρόεδρος και δημιουργός της Εταιρίας "Σκοπιάς", ο Κάρολος Τέηζ Ρώσσελ.
Όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε άλλα άρθρα μας, ο Ρώσσελ, εθεωρείτο επί πολλά χρόνια από τους ΜτΙ, πως "ήταν ο πιστός και φρόνιμος δούλος του Κυρίου"!, που αναφέρει το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 24:45. (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1 Απριλίου 1920, σελ. 175. Τόμος 42ος).
Ήταν "η φωνή του Ιεχωβά"! (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, 1917, επανέκδοση 1919, σελ. 509).
Να δούμε όμως τώρα, αν όντως ήταν η "φωνή του Ιεχωβά"!  Γράφει λοιπόν η "Σκοπιά":

                          ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
"Τήν εσπέραν εκείνην δημοσία συνάθροισις εγένετο εις τήν ιδίαν αίθουσαν εν Αθήναις εις τήν οποίαν ο αδελφός Ρώσσελ είχεν ομιλήση. Τό θέμα ήτο "Εκατομμύρια ανθρώπων ζώντων σήμερον ουδέποτε θά αποθάνωσιν". Όταν ο μιλητής είπεν ότι ο Σωκράτης καί άλλοι φιλόσοφοι θά επανέλθωσι πάλιν εις Αθήνας μετ’ ου πολλά έτη, πολλοί εκ των ακροατών εξεπλάγησαν καί ηγέρθησαν καί ηκροώντο μετά βαθυτάτου ενδιαφέροντος.  Εις τήν συνάθροισιν ταύτην επεδείχθη μέγα ενδιαφέρον, καίτοι δέν παρευρίσκετο πολύ πλήθος, επειδή η αίθουσα ήτο μικρά καί επειδή μόνον ημισείας ημέρας ανακοίνωσις εδόθη περί αυτής. Ουδείς έφυγεν εκ της αιθούσης κατά τήν διάρκειαν της συναθροίσεως, καί κατά τό τέλος αυτής πολλοί επεθύμουν νά υποβάλλωσιν ερωτήσεις ...
Μεταξύ των παρευρεθέντων εις αμφοτέρας τάς συναθροίσεις εκείνας ήτο εις λοχαγός του Ελληνικού στρατού. Ούτος  έδειξεν ασύνηθες ενδιαφέρον εις τήν πρώτην συνάθροισιν, ήλθεν εις τήν δευτέραν, ηρώτησε πολλάς ερωτήσεις καί εξέφρασε τήν χαρά του, επειδή τό σχέδιον του Κυρίου σκοπεί τήν ευλογίαν όλου του κόσμου. Εξέφρασε τήν επιθυμίαν του όπως παρακολουθήση τάς Μελέτας καί προτίθεται νά πράξη τούτο.
Εις άλλος κύριος όστις παρευρέθη εις αμφοτέρας τάς συναθροίσεις είναι εις δικαστής ενός δικαστηρίου των Αθηνών.  Εξέφρασε βαθύ ενδιαφέρον κατά τήν πρώτην συνάθροισιν ήλθε καί τήν δευτέραν καί απηύθυνε πολλάς ερωτήσεις. Όταν  μας απεχαιρέτισε η έκφρασις του προσώπου του εδείκνυεν ότι εσκέπτετο σοβαρώς περί των σχέδιων του Κυρίου. Ελπίζομεν ότι αι συναθροίσεις αύται προυξένησαν μέγα καλόν. Τουλάχιστον αύται προυμήθευσαν τήν ευκαιρίαν της γνωστοποιήσεως εις τινας εκ του λαού των ΑΘηνών, ότι η Βασιλεία του Κυρίου εγγίζει".


(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1 Δεκεμβρίου 1920, σελ. 501 – 502. Τόμος 41ος, Αριθμός 23ος. Τα έντονα γράμματα και οι υπογραμμίσεις δικές μας).
Ορίστε το ντοκουμέντο:Σχόλιο: Τι είπε η "Σκοπιά" των "Μαρτύρων του Ιεχωβά";  Ότι ο  Ρώσσελ, μίλησε σε δημόσια συνάθροιση στην Αθήνα και είπε: ότι ο Σωκράτης και άλλοι Αθηναίοι φιλόσοφοι θα επανέλθουν πάλιν στην Αθήνα!  "Μετ' ου πολλά έτη".  Δηλαδή, ΔΕΝ θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξανάρθουν!!!
Σήμερα όλα αυτά τα γνωρίζουν οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά"; Τα έχουν διαβάσει πουθενά; Αν ναι, είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε!
"πολλοί εκ των ακροατών εξεπλάγησαν καί ηγέρθησαν καί ηκροώντο μετά βαθητάτου ενδιαφέροντος", γράφει η "Σκοπιά"!
Πολλοί από τους ανθρώπους που άκουγαν τον λόγο του Ρώσσελ, έμειναν έκπληκτοι, σηκώθηκαν και άκουγαν με πολύ ενδιαφέρον τους λόγους του!
Και όχι μόνο αυτό!  Στις συναθροίσεις ήταν ένας λοχαγός του Ελληνικού στρατού! Και ένας δικαστής ενός δικαστηρίου των Αθηνών!  Όπως διαβάσαμε παραπάνω από την "Σκοπιά"!
Ο μεν λοχαγός, έδειξε ενδιαφέρον σ’ αυτά που άκουσε, και από τις συναθροίσεις, και εξέφρασε την χαρά του, επειδή το σχέδιον του Κυρίου σκοπεί την ευλογία όλου του κόσμου!
Ο δε άλλος, ο δικαστής, εξέφρασε κι αυτός το ενδιαφέρον σ’ αυτά που άκουσε. Σκεφτόταν σοβαρά τα σχέδια του Κυρίου!
Ο Λοχαγός και ο δικαστής πλανήθηκαν πλάνην οικτράν! Την πάτησαν!  Και όχι μόνο αυτοί!  Αλλά και όσοι παρευρέθηκαν στις συναθροίσεις! Νόμισαν ότι ο ομιλητής τους έλεγε την αλήθεια...!
Μήπως σήμερα αυτά δεν γίνονται; Κάποιοι από τους ανθρώπους μας που έχουν άγνοια στα δόγματά μας, παρασύρονται εύκολα  από διάφορους αιρετικούς, είτε πρόσωπο με πρόσωπο μετά των αιρετικών, είτε μέσω διαδικτύου. Δείχνουν ενδιαφέρον περισσότερο στο άλλο δόγμα, παρά σε αυτό που ανήκουν!  Δεν ξέρουν ότι οι αιρετικοί δουλεύουν αρκετά για να τους εξαπατήσουν! Το έργο τους είναι να σπέρνουν ζιζάνια, που συμπνίγουν τον σπόρο της Αλήθειας. Νοθεύουν το νερό, ρίχνοντας μέσα δηλητήριο! 
Το αντίδοτο όμως του δηλητήριου υπάρχει! ΕΙΝΑΙ  Ο "ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ"!  Αυτό το σκοπό έχουμε εδώ μέσα, να ενημερώνουμε τον κόσμο! 
Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε απ’ αυτά που έχουμε γράψει από την "Σκοπιά"!
"Ελπίζομεν ότι αι συναθροίσεις αύται προυξένησαν μέγα καλόν".
Ναι, αγαπητοί "ΜτΙ"! Οι συναθροίσεις τότε που έγιναν προξένησαν μεγάλο καλό! Κρίμα και πάλι κρίμα! Μάλλον κακό προξένησαν αντί καλό!
"Τουλάχιστον αύται προυμήθευσαν τήν ευκαιρίαν της γνωστοποιήσεως εις τινας εκ του λαού των ΑΘηνών, ότι η Βασιλεία του Κυρίου εγγίζει".
Μάλιστα, όσοι άνθρωποι παραβρέθηκαν στις συναθροίσεις και άκουσαν τις ομιλίες του ομιλητή, τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωστοποιηθεί σε αυτούς, ΟΤΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ!
Από το 1920 που γράφτηκε η συγκεκριμένη "Σκοπιά",  μέχρι και σήμερα, πέρασαν 100 χρόνια και ΔΕΝ έγινε τίποτα!  Όπως  θα ανασταίνονταν το 1925, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έτσι με κάποιο τρόπο  θα ερχόντουσαν και πάλι, ο Σωκράτης και άλλοι φιλόσοφοι στην Αθήνα! Φυσικά όχι σε κάποιο συγκεκριμένο έτος, αλλά: "μετ’ ου πολλά έτη"!
Δυστυχώς, αγαπητοί αναγνώστες, τα θύματα αυτής της οργάνωσης είναι οι απλοί "ΜτΙ". Οι περισσότεροι απ’ αυτούς, δεν έχουν τα παλιά έντυπα, γι’ αυτό ΔΕΝ γνωρίζουν τι είχε ειπωθεί παλιότερα.
Τους «παραμυθιάζει» η "Σκοπιά" με "νέο φως..." πάντα! Παρερμηνεύοντας το χωρίο "Παροιμίες 4:18", ότι δήθεν πως το φως της αλήθειας το λαμβάνουν λίγο – λίγο μέχρι που να φωτίσει η ημέρα.
Δεν είναι έτσι. Άλλο λέει αυτό το χωρίο, δεν γράφει για αλήθειες που αποκαλύπτονται λίγες – λίγες, αλλά για τη ζωή των δικαίων, που όσο προοδεύουν, τόσο και πιο φωτεινή γίνεται.
Μόνο να σκεφτεί κανείς τις συχνές παλινωδίες που έχουν κάνει σε πάμπολλες διδασκαλίες τους, όπως λόγου χάρη τι έχουν πει και μετά τα άλλαξαν και μετά πάλι το ξανάλλαξαν! για τη σωτηρία των κατοίκων από τα Σόδομα και Γόμορα (το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ), καταρρίπτεται μία και καλή το "νέο φως"!
Κλείνοντας το άρθρο μας, θα συμφωνήσουμε με ένα έντυπο της "Εταιρίας Σκοπιάς".  Έχει γράψει λοιπόν:
"Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει πάντοτε να λένε την αλήθεια. Οι ψεύτες δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού" (Τι Απαιτεί ο Θεός από Εμάς; 1996, σελ. 19).
Ναι, αγαπητοί "Μάρτυρες του Ιεχωβά"! Συμφωνούμε!
ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
Και ο νοών νοείτω!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

2 σχόλια:

Αλεξία Κρινήτη είπε...

Συγγνώμη, αν καταλαβαίνω σωστά, ο Ρώσελ είχε επισκεφθεί την Αθήνα; Οποία τιμήν για την πόλη μας!

Πάντως, έτσι όπως διαβάζω το κείμενο της Σκοπιάς, νομίζω ότι αυτά για τους φιλοσόφους τα είπε άλλος ομιλητής, ο οποίος βρέθηκε στην ίδια αίθουσα που είχε μιλήσει ο Ρώσελ ( συγγνώμη για την παρέμβαση).

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Αγαπητή Αλεξία, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση στο άρθρο μου.
Πιθανόν να μην κατανόησα σωστά, για το ποιος ήταν ο ομιλητής... Και πάλι σε ευχαριστώ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...