ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

12 Ιουν 2020

THE DISTORTED IMAGES OF GOD IN CHRISTIANITY

Translated from the original by Chris Tsilikas


The impression that atheism and unfaithfulness are increasing in our society is widespread among faithful and unfaithful. Of course this is a fact we cannot deny and is partly true.

However, it is time we wonder whether we Christians can actually decline all responsibility or we are partly responsible for that. And perhaps all these atheists and unfaithful may neither be atheists nor unfaithful in essence, but they may actually be looking for a genuine religion and a genuine God! Because as Jean Paul Sartre – the great French philosopher – said “an atheist has an obsession with God and sees his absence everywhere; he can’t even utter a word without pronouncing His name. In short he’s a person with religious beliefs.”...

Swhat do most of us really offer to those ‘atheists’ and ‘unfaithful’ other than a formal and, generally speaking, hypocritical religion; and most importantly, other than a fake, distorted image of God and not the One who Christ and His disciples acknowledged us?

OUR GOD
So we’ll grab the opportunity to let you know of our God, the God you have never acknowledged and have never imagined that exists.

So our God is Father God who is LOVE and FREELY and generously spreads His love to everybody, righteous and non-righteous.
Our God is Divine Speech (Christ) who is LOVE and is FREELY humiliated and crucified for His creature.
Our God is the Holy Spirit that is LOVE and it FREELY comes and dwells inside us through baptism and unction generously giving us its gifts.
And since our God is LOVE He’s not afraid of strangers; nor is He a racist. On the contrary, He, as a Father, loves everybody without discrimination, beyond religion, race and social status. He loves all his children, especially the ‘naughty’ ones, hoping they will repent and return back to him so that they can taste of His love.

Since our God is LOVE and compassion he is not avenging to torture evil people in the eternal fire of hell. Because even hell is an expression of God’s love. God is so liberated that accepts and respects free will, the choice man might make to leave away from His love even after death. However, man tortures himself (hell) since he feels God’s love but he cannot taste of it. On the contrary the one who has freely selected to live with God while still in life, after death he will be able to enjoy this love (heaven) which will be complete after Lord’s Second Coming.

Our God has not assigned His representation on Earth to any self-appointed praetorians, either in the clergy or not, who, with great audacity indeed, take advantage of the naivety and faith of people so that they can amass wealth and live in luxury. Instead of that, He has His visible body in Church, in which EVERYBODY TAKES PART EQUALLY, clergy or not.

Our God ALLOWS evil to enter the world – for which evil the only one held responsible is man – because He is LOVE. And in order for love to be love indeed there is one prerequisite which man does not like; FREEDOM. That’s why God allows it; because if He didn’t allow it, He wouldn’t be God and people wouldn’t be free.

THE DISTORTED IMAGES OF GOD
On the other hand, the distorted God is a weak, ferocious, sadist and tyrant God.

So, this ‘miserable God’ sows seeds of fright among his weak people, terrorising them with the fear of disaster and annihilation.

This distorted God sends his Son on earth to be crucified so that divine justice is brutally satisfied; and he does that because he held a grudge on his creature since they broke his laws (Adam and Eve), and he doesn’t understand that he doesn’t act as a God, since while he calls man to forgive, HE IS UNABLE TO GIVE FORGIVENESS.

He is ready to declare war on earth and flood it with blood in order to exterminate the ‘evil people’ and justify the ‘decent ones’ (the decent Christians, that is, the hypocrites); and these ‘decent Christians’ will get great joy from the extermination of the ‘evil people’ and from their own justification.

He is obsessed with sexual intercourse. While He blessed it in Genesis 1:28, he considers it to be the greatest of all sins! So, He ‘produces’ neurotic humans who either suppress any sign of tenderness they have or appear to be socially acceptable in the surface and in their personal life they are filthy with every kind of sexual abnormality.

He spies on the slightest move and action and notes down everything in his black books so that after death He can send the sinner into the eternal fire of hell and the righteous into the prairies of Heaven.

Well, Mr and Mrs ‘pious’ and ‘righteous’ all over the world, I leave this God to you to take pride in. I’d rather be ‘AN ATHEIST’ than believe in a God, who is the creation of the most deranged and perverted imagination of humans.

Writer Christos Pal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...