ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

25 Σεπ 2020

JEHOVAH’S WITNESSES. THE SALESMEN OF GOD!


Translated from the original by Mary Routsias

 


What should not be forgotten and overlooked is the fact that Jehovah’s Witnesses belong to an Organisation. Therefore, when somebody opens his door to a Jehovah’s witness, he/she should know that behind the smiley and benevolent individual who is standing before his/her eyes, there exists an entire Organisation; an unscrupulous Organisation under the name of “Watchtower” aiming at trapping as many innocent victims as possible, with profit as its ultimate goal...

This is obvious from their haste to leave nothing to chance. They take notice even of minor details with which they believe they can trap their potential victims. Thus, they consider the issue of appearance of Jehovah’s Witnesses, as one of the most important points of their work. Hence, the Society has been calling attention to this issue by giving appropriately selected guidelines by means of its publications, so that Jehovah’s Witnesses can derive the appropriate attitude.
The documents therefore that we mention below, which are taken from the publications of the Society “Watchtower”, even though they appear and are ridiculous indeed, not only do they prove the truth of the lines, but they also show what we pointed out above about how unscrupulous the Organisation is. Additionally, they reveal that the Society does not mind being ridiculed and it doesn’t care if its members are ridiculed as long as it achieves its aim by finding new victims.
Thus, in the magazine of the Society Watchtower February 1/1983 on the pages 25 – 26, the “Watchtower” exceeding every limit of ridicule, prompts the miserable Jehovah’s Witnesses to check, if… they have polished their shoes! , if… they have cleaned any stains from their tie! , if…. they have sewed any missing buttons!:

 


Represent God in a Dignified Way

17. While in the evangelizing work, what care should we exercise as to dress?

17 Although the world may consider us fools because of the life-giving message we bear, we should exercise care that our appearance does not in any way detract from that vital message. Extremes in dress, either too fashionable or too unkempt, can do that. In more affluent territory we may need to be extra conscious of appearance and decorum. Does this mean that it is necessary to have an expensive wardrobe? No. One successful evangelizer, who has traveled extensively with her husband, carefully observes how people in the territory dress. Then she chooses a moderate style reflecting local practice. Our present wardrobe, no matter how humble, will suffice if our clothing is clean, pressed and orderly. If you are wearing a jacket, have missing buttons been replaced? If you are wearing a tie, have all spots been removed? If you are wearing business-type shoes, have they been polished? Remember, your neat, dignified appearance will command respect for your message.Titus 2:10.

Watchtower magazine, February 1/1983 pages 25 – 26


And the ridicule of the Society together with the humiliation of human dignity of Jehovah’s Witnesses continues, with the next extract, that we fished from another issue of the Society under the title Benefit From Theocratic Ministry School Education” . This is one of the secret books of the Company in which Jehovah’s Witnesses are trained and which is not given to people who have not been initiated into the Society. Well, in this book, an entire chapter, and more specifically chapter 15, is dedicated to good personal appearance and to how important this is throughout the process of “pioneering” or “service of the field” (this is how the Society calls the door-to-door preaching mission of its members).

On pages 132 and 133 the “Watchtower” draws attention to the witnesses’ hair! , not to be unshaved!, and if they have a moustache the are prompted to take good care of it, keep it tidy and… well-trimmed!

 

One of the first aspects of personal appearance that is noticed by others is our hair. It ought to be neat, or well arranged. Both local custom and hereditary factors have a bearing on how people wear their hair. At 1 Corinthians 11:14, 15, we find counsel from the apostle Paul on hairstyles, which evidently took into consideration both of these factors. However, when a person’s hairstyle conveys the impression that he or she is trying to look like a person of the opposite sex, this is in conflict with Bible principles.Deut. 22:5.

For men, a neat personal appearance may include being clean-shaven. In areas where mustaches are widely viewed as dignified, any who wear these should keep them neatly trimmed.

Book “Benefit From Theocratic Ministry School Education p. 132-133


At this point, allow us to make the following comment. Imagine Paul, Peter, Barnabas and the other apostles, with whom the “Watchtower” has the audacity to compare its members, deal with their hair and beard and the other trivialities the Society pays attention to, in order to make a supposedly good impression. And moreover, what is good appearance useful for? Here lies the question of faith. You are supposed to go to someone else in order to speak to him for the most important things that exist in the world, that is to say for Christ and God, things which his salvation depends on. You are not a salesman of some merchandise. You, are not selling napkins and toilet paper at the time, neither the X detergent that removes all the stains and makes everything white, so that you need to have a decent appearance in order to influence the others to buy your product. This is what is said and unfortunately it is deceit of others, and it is a pity that the miserable members of the Society do not perceive it. On the contrary, they believe that they carry out divine work!

 

Truly, how right Lord was, when he warned us to beware of such people, who, while they come with clothes of sheep, inside they are wolves predatory. Matthew 7:15.

 

Note: I would also like to thank Athina Paparoupa for rewriting a handwritten text in this project.

 

 

Writer Christ Pal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...