ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

20 Δεκ 2020

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ «ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ», ΝΑ ΓΙΝΩ; ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ! ΓΙΑΤΙ; ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ!

 

Του Γεωργίου Διαμαντίδη

 


Αγαπητοί αναγνώστες,

δεν είναι λίγες φορές που οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά" έχουν έρθει στα σπίτια μας.

Κάποιοι όμως, δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν σωστά για τα πιστεύω τους. Κι αυτό είναι η αιτία που παραπλανήθηκαν από τους "Μάρτυρες"!

Είτε από τις επανεπισκέψεις των "ΜτΙ", είτε από κάποιο περιοδικό τους "Σκοπιά" ή "Ξύπνα"!

Γνωρίσαμε τέτοια άτομα. Έλεγαν στους γονείς τους, σκέφτομαι να γίνω "ΜτΙ"!

Ακόμα και οι γονείς είχαν άγνοια στα πιστεύω τους! Ψάχνανε  βοήθεια!  Πότε όμως;

Μετά από αρκετό καιρό! Όταν το παιδί τους έχει ακούσει ήδη αρκετά για  την διδασκαλία των "ΜτΙ"! Βλέπετε! Να, σου λέει ο τάδε, βρήκα την αλήθεια! Για ποια αλήθεια μιλάς;

Τόσα χρόνια αμέλησες (όπως και γονείς σου), για την ορθόδοξη διδασκαλία!

Και μου λες τώρα βρήκα την αλήθεια! Είσαι σίγουρος, ότι είσαι στην αλήθεια; 

Μάλλον ΔΕΝ το έψαξες καλά το θέμα! Διάβασε το άρθρο και θα δεις!

Γράφουν οι ΜτΙ:

"Η δήλωσις του Παύλου "Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω· ου γάρ εστίν εξουσία ειμή από Θεού· αι δέ ούσαι εξουσίαι υπό Θεού τεταγμέναι εισίν", επανειλημμένως εφηρμόσθη κακώς.

Κατ' ουδένα λόγον αύτη είναι δυνατόν ν' αναφέρεται εις οιονδήποτε μέρος της Σατανικής οργανώσεως. Η δήλωσις του πρέπει να εφαρμοσθή καί εφαρμόζεται αποκλειστικώς εις τήν οργάνωσιν του Θεού. Αι εθνικοί κυβερνήσεις της γης ουδέποτε "ετάχθησαν υπό του Θεού". Ο Σατανάς υπήρξεν ο θεός των  εις πρόκλησιν του Ιεχωβά τούτο πλήρως υποστηρίζεται υπό των λόγων του Ιησού καί των αποστόλων. - Β'. Κορινθ. δ'. 3, 4 . Ιωάν. ιβ' 31. ιδ'.  30". 

(ΦΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, 1930, σελ. 331, η υπογράμμιση δική μας).

1) Ντοκουμέντο:

 


Σχόλιο: Το βιβλίο "ΦΩΣ" που παρουσιάσαμε, είναι του δευτέρου προέδρου της "Εταιρίας Σκοπιά", του Ιωσήφ Ρόδερφορδ. Διετέλεσε πρόεδρος της εταιρίας από το 1916 έως 1942.

Ερμηνεύει ο ίδιος, την προς Ρωμαίους επιστολή 13:1. Το παρουσιάζουμε σε νεοελληνική μετάφραση: "Κάθε άνθρωπος, ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, διότι δέν υπάρχει εξουσία παρά από τόν Θεό, καί οι εξουσίες πού υπάρχουν έχουν ταχθεί από τόν Θεό".

Ο Ρόδερφορδ, ΔΕΝ πίστευε ότι αυτό το εδάφιο αναφέρετε στις κυβερνήσεις της γης. Γι' αυτό λέει ότι εφαρμόστηκε κακώς, (“από κάποιους”). 

Πίστευε ότι η δήλωση του Απ. Παύλου, είχε εφαρμογή αποκλειστικά στην "οργάνωση του Θεού" δηλαδή στους ΜτΙ. Και ότι οι εθνικές κυβερνήσεις της γης ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ! Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ!

Ώστε έτσι ε; Οι εθνικές κυβερνήσεις ουδέποτε τάχθηκαν από το Θεό;

Για να δούμε τώρα ποιοι ήταν αυτοί οι “κάποιοι” οι οποίοι κατά Ρόδερφορδ εφάρμοσαν κακώς το Ρωμαίους 13:1.

Αντίφαση!

"... Γνωρίζοντες ότι αύτη εστίν η βουλή του Θεού, ούτε ο Ιησούς ούτε οι απόστολοι συνεκρούσθησαν καθ' οιονδήποτε τρόπον πρός  τούς επιγείους άρχοντας. Εδίδαξαν, απ' εναντίας τήν Εκκλησίαν νά υποτάσσηται εις τάς εξουσίας, καίτοι αύτη υπέφερε συχνάκις υπό τήν κατάχρησιν της δυνάμεως αυτών· καί εδίδαξαν αυτήν νά υποτάσσηται εις τούς νόμους, καί σέβηται τούς εν αρχή διατελούντας, χάριν του εαυτών υπουργήματος, καί άν ακόμη οι τοιούτοι δέν ήσαν προσωπικώς τιμής άξιοι· νά πληρώνωσι τούς επιβαλλομένους αυτοίς φόρους· καί, εξαιρέσει ένθα ούτοι αντιστρατεύονται πρός τούς νόμους του Θεού (Πράξ. δ: 19 : ε΄. 29), ουδεμίαν νά προβάλλωσιν αντίστασιν καδ' οιουδήποτε ανεγνωρισμένου νόμου (Ρωμ. ιγ'. 1 - 7  Ματθ. κβ'.  21). Ο  Κύριος Ιησούς, οι απόστολοι καί η πρώτη Εκκλησία ήσαν πάντες νομοταγείς άνθρωποι καίτοι διετέλουν κεχωρισμένοι από των κυβερνήσεων του κόσμου, καί ουδέν μέρος ελάμβανον εν αυτοίς.

Καίτοι αι ούσαι εξουσίαι, αι του παρόντος κόσμου κυβερνήσεις, ετάχθησαν ή ωρίσθησαν υπό του Θεού όπως τό ανθρώπινον γένος αποκτήση υπ' αυτάς αναγκαίαν τινά πείραν..."

(ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Α' ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, 1886 -1923, σελ. 301 - 302. Οι υπογραμμίσεις δικές  μας).

2) Ντοκουμέντο:

 
Σχόλιο: Το βιβλίο "ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ" που παρουσιάσαμε, είναι από τον πρώτο πρόεδρο και ιδρυτή της "Εταιρίας Σκοπιά", του Κ. Τ. Ρώσσελ.

Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρίας, από το 1884 έως 1916.

Ο Ρώσσελ, είχε αντίθετη άποψη από τον Ρόδερφορδ! Για το εδάφιο Ρωμ. 13:1!

Έλεγε, ότι η βουλή του Θεού είναι: ούτε ο Ιησούς ούτε οι απόστολοι συγκρούστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο προς τους επίγειους άρχοντας. Διδάξαν απεναντίας την εκκλησία να υποτάσσονται στις εξουσίες!  

Σε ποιες εξουσίες αναφέρεται ο Ρώσσελ; "Ουδεμίαν νά προβάλλωσιν αντίστασιν καθ' οιουδήποτε ανεγνωρισμένου νόμου (Ρωμ. ιγ'. 1 - 7  Ματθ. κβ'.  21").

Ναι! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβάλουμε αντίσταση σε οποιονδήποτε αναγνωρισμένο νόμο! Αναφέρει και το εδάφιο, Ρωμ. 13:1-7!

Και όχι μόνο! "Καίτοι αι ούσαι εξουσίαι, αι του παρόντος κόσμου κυβερνήσεις, ετάχθησαν ή ωρίσθησαν υπό του Θεού όπως τό ανθρώπινον γένος αποκτήση υπ' αυτάς αναγκαίαν τινά πείραν...".

Δηλαδή:

«Κι  αν οι εξουσίαι του παρόντος κόσμου κυβερνήσεις, τάχθηκαν ή ορίστηκαν από τον Θεό όπως το ανθρώπινο γένος αποκτήσει απ' αυτούς αναγκαία πείρα...»

ΕΔΩ Ο ΡΩΣΣΕΛ, ΜΙΛΑΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ για τις κοσμικές κυβερνήσεις, (είτε) ΤΑΧΘΗΚΑΝ ή ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ...!  Ένα από τα δύο συμβαίνει!

Δεν μας ενδιαφέρει, αν ο Ρώσσελ, ήταν είτε υπέρ των κυβερνήσεων ή όχι.

Ενώ ο Ρόδερφορδ, όπως είδαμε παραπάνω, έγραψε αντίθετα από τον Ρώσσελ!  "Αι εθνικοί κυβερνήσεις της γης ουδέποτε "ετάχθησαν υπό του Θεού".

Βλέπουμε αλληλοσυγκρουόμενες διδασκαλίες! Ο ένας εναντίον του άλλου!

Και δεν φτάνει μόνο αυτό! Ακόμα και οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά" του 1946-56, συμφωνούν με τον Ρόδερφορδ!

Αντίφαση!

"...Οι  Θρησκευόμενοι αυτοί ισχυρίζονται ότι οι άρχοντες είναι "αι υπερέχουσαν εξουσίαν" πού ανεφέρονται στήν επιστολή πρός Ρωμαίους ιγ'. 1-7, καί στίς οποίες πρέπει όλοι νά υποτάσσωνται.  Αλλ'  "αι υπερέχουσαι εξουσίαι" πού αναφέρονται εκεί είναι οι κυριώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες της εκκλησίας του Θεού, δηλαδή τό αόρατο κυβερνών σώμα της βασιλείας του Θεού. Ο απόστολος δέν είχε τήν πρόθεσι νά εφαρμοσθούν όσα αναφέρει περί "υπερεχουσών εξουσιών, πού είναι άρχοντες του παρόντος πονηρού κόσμου, ο οποίος κατευθύνεται από τόν Σατανά. Επομένως "αι υπερέχουσαι εξουσίαι" πού ανέφερε ο απόστολος είναι ο Ιεχωβά Θεός καί ο Χριστός Ιησούς, ο δέ Χριστός Ιησούς είναι ο μέγας Διάκονος του Ιεχωβά". 

("ΕΣΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ, 1946-56, σελ. 241, οι υπογραμμίσεις δικές  μας).

3) Ντοκουμέντο:Σχόλιο: Στην έκδοση του βιβλίου αυτού "ΕΣΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ", ήταν υπεύθυνος ο Ν. Χ. Νόρρ. Διετέλεσε τρίτος πρόεδρος της "Εταιρίας Σκοπιά", τα έτη 1942 έως 1977.

Μας λένε λοιπόν οι ΜτΙ: Οι Θρησκευόμενοι ισχυρίζονται ότι οι άρχοντες είναι "ανώτερες  εξουσίες" που αναφέρονται στην επιστολή προς Ρωμαίους ιγ'. 1-7, και στις οποίες πρέπει όλοι να υποτάσσονται. Αλλά οι "ανώτερες εξουσίες" που αναφέρονται εκεί είναι οι κυριότεροι κυβερνητικοί παράγοντες της εκκλησίας του Θεού, δηλαδή το αόρατο κυβερνών σώμα της βασιλείας του Θεού.  Ο απόστολος δεν είχε  την πρόθεση να εφαρμοσθούν όσα αναφέρει περί "ανωτέρας εξουσίας", που είναι άρχοντες του παρόντος πονηρού κόσμου, ο οποίος κατευθύνεται από τον Σατανά. Επομένως "οι ανώτερες εξουσίες" που ανέφερε ο απόστολος είναι ο Ιεχωβά Θεός και ο Χριστός Ιησούς, ο δε Χριστός Ιησούς είναι ο μέγας Διάκονος του Ιεχωβά.

Όπως βλέπουμε, καμία σχέση με τα γραφόμενα του Ρώσσελ! Δεν ισχυρίζονται μόνο οι άλλοι θρησκευόμενοι αγαπητοί "ΜτΙ", περί "ανωτέρας εξουσίας" που γράφει ο απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι είναι οι "άρχοντες της γης"; ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΡΩΣΣΕΛ!

Λέτε, ότι οι "άρχοντες" κατευθύνονται από τον Σατανά!  Μήπως ο Σατανάς πλάνεψε τον Ρώσσελ; Πείτε μας; Ο οποίος είπε: ούτε ο Ιησούς ούτε οι απόστολοι συγκρούστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο προς τους επίγειους άρχοντας. Διδάξαν απεναντίας την εκκλησία να υποτάσσεται στις εξουσίες!

Γράψατε επίσης: "οι ανώτερες εξουσίες" πού ανέφερε ο απόστολος είναι ο Ιεχωβά Θεός και ο Χριστός Ιησούς".                                   

Να όμως που η "Σκοπιά" του 1963, λέει τα  αντίθετα!

Αντίφαση! 

"...Όταν οι Χριστιανοί υποτάσσωνται στίς υπάρχουσες ορατές επίγειες, ανθρώπινες κυβερνήσεις ή "υπερέχουσες εξουσίες", δεν υποτάσσονται στόν Σατανά ή Διάβολο, τόν Δράκοντα. Υπακούουν στήν εντολή του Θεού".

"Στήν επιστολή πρός Ρωμαίους ιγ' 5  ο απόστολος Παύλος εφιστά τήν προσοχή των Χριστιανών στό κάλλιστον αυτό ελατήριο, λέγοντας: "Δια τούτο είναι ανάγκη νά υποτάσσησθε, ουχί μόνον διά τήν οργήν, αλλά καί διά τήν συνείδησιν."  Η οργή εναντίον της αδικοπραγίας εκδηλώνεται απ' ευθείας από τήν επίγεια "εξουσία". Αλλ' επειδή η εξουσία είναι διάκονος του Θεού πρός μιά ορθή κατεύθυνσι, είναι επίσης καί οργή του Θεού εμμέσως. Εκείνος, πού δέν λαμβάνει υπ' όψιν τίς "ανώτερες εξουσίες" επάνω στή γη ή εναντιώνεται σ' αυτές, λαμβάνει μιά στάσι εναντίον Θείας διατάξεως καί είναι άξιος της οργής του Θεού (...)"

(Η ΣΚΟΠΙΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963, σελ. 174 και  1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, σελ. 202 του 1963,  οι υπογραμμίσεις δικές μας).

4) Ντοκουμέντο:

 
Σχόλιο: Πω-πω τι πάθαμε! Αυτή η "Σκοπιά" ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ της διδασκαλίας του Ρόδερφορδ και των "Μαρτύρων του Ιεχωβά", του 1946-56!

Τι μας έγραψε λοιπόν η Σκοπιά;  Ότι ο απόστολος Παύλος στο Ρωμαίους 13:5, εφιστά την προσοχή των Χριστιανών... λέγοντας: «Δια τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσεσαι όχι μόνο δια την οργή, αλλά και με την συνείδηση... Αλλά επειδή η εξουσία είναι διάκονος του Θεού προς μια ορθή κατεύθυνση, είναι επίσης και οργή του Θεού εμμέσως.

Εκείνος που δεν λαμβάνει υπ' όψιν τις "ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ" επάνω στη γη ή ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, λαμβάνει μια στάση εναντίον Θείας διατάξεως και είναι ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.»

Τα διαβάσετε αγαπητοί αναγνώστες; Καμιά σχέση, με όσα είπαν οι προηγούμενοι (εκτός από τον Ρώσσελ)!

Η επιστολή προς Ρωμαίους 13:5, ΔΕΝ το γράφει εδώ η “Σκοπιά” του 1963, ότι "ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ" είναι το αόρατο κυβερνών σώμα της βασιλείας του Θεού, (όπως έγραψαν τη φράση αυτή οι ΜτΙ στο βιβλίο τους "ΕΣΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ" που παρουσιάσαμε πιο πάνω), αλλά ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ!

Και το παράδοξο εδώ ποιο είναι; Το βιβλίο "Έστω ο Θεός Αληθής", (1946-56) και (η "Σκοπιά" 1963), ήταν υπό την επίβλεψη του ιδίου Ν. Χ. Νορρ!

Δύο αλληλοσυγκρουόμενες διδασκαλίες μέσα σε 7 χρόνια! Κρίμα! Τι να πει κανείς!

Στο επόμενο ντοκουμέντο που θα δούμε, οι προϊστάμενοι των  "Μαρτύρων του Ιεχωβά", τον Μάρτιο του 2020, έχουν συμβουλέψει τους "Μάρτυρες" για τα μέτρα προστασίας για τον Κορωνοϊό. Και ξέρετε τί είπαν;  «Να ακολουθείτε τις κρατικές συστάσεις και οδηγίες και να συμμορφωνόμαστε με αυτές.—Ρωμαίους 13:1!!!»

 

5) Ντοκουμέντο, από το επίσημο ιστότοπο των "ΜτΙ".

 

«Ενημέρωση και Μέτρα Προστασίας για τον Κορωνοϊό:

Να Ακολουθείτε τις Κρατικές Συστάσεις και Οδηγίες. Συνήθως, οι τοπικές αρχές λαβαίνουν μέτρα και θέτουν περιορισμούς για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι για τις κρατικές οδηγίες και να συμμορφωνόμαστε με αυτές.—Ρωμαίους 13:1»

(3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ   jw.org: Μάρτυρες του Ιεχωβά—Επίσημος Ιστότοπος, ενημέρωση και μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό. Οι υπογραμμίσεις δικές μας).

 

Σχόλιο: Αν είσαι εσύ "ΜτΙ", που διαβάζεις το άρθρο, τι λέει εδώ σ' αυτό το ντοκουμέντο; Ποιοι ΕΙΝΑΙ αυτοί που γράφει ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή 13:1; Μήπως είναι  το "αόρατο κυβερνών σώμα της βασιλείας του Θεού";  Μήπως είναι "ο Ιεχωβά Θεός και ο Χριστός Ιησούς";  Μήπως είναι  "η οργάνωση του Θεού" που είπε ο Ρόδερφορδ; 

ΟΧΙ! ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ"! 

Δυστυχώς αυτοί είστε! Πάνε όλα περίπατο αυτά που είπε ο Ρόδεφορδ, και οι "ΜτΙ" του 1946-56!  

Συνεχίζουμε:

"Το πανάρχαιον αυτό οικοδόμημα, τό τόσον κατ' επανάληψιν υπαινισσόμενον εν ταίς Γραφαίς, δέν δυνάμεθα ν' αμφιβάλομεν ότι προώρισται ίνα καί άν η αλήθεια καί θεοπνευστία αυτών αμφισβητηθή, ο "Μάρτυς" ούτος του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου μαρτυρήση ούτως ενώπιον του κόσμου πρός τιμήν καί δόξαν του Ιεχωβά, καί εν πλήρει συμφωνία πρός τόν γραπτόν Αυτού Λόγον. Παρουσιάζομεν δ' ούτω τόν "Μάρτυρα" αυτόν, διότι η θεοπνευστία της μαρτυρίας του θέλει αναμφιβόλως διαμφισβητηθή τόσον όσον καί η των Γραφών τοιαύτη υπό του άρχοντος του σκότους, του Θεού του κόσμου τούτου, ως καί παρ΄ εκείνων τούς οποίους εκτυφλοί πρός τήν αλήθειαν" .

(ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Γ ' "ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ",  συνεγράφη το  1891 υπό του Πάστορος Ρώσσελ, σελ. 364 - 365, οι υπογραμμίσεις δικές μας).

6) Ντοκουμέντο:

 
Σχόλιο: Ο Ρώσσελ, στο παραπάνω ντοκουμέντο, μας ομιλεί για την  "Πυραμίδα της Αιγύπτου". Την παρουσιάζει ως "Μάρτυρα" του Κυρίου.  Και ότι αυτός ο "Μάρτυς" «μαρτυρήσει ενώπιον του κόσμου προς τιμήν και δόξαν του Ιεχωβά, εν πλήρη συμφωνία προς τον γραπτόν Αυτού Λόγον. Διότι η θεοπνευστία της μαρτυρίας  του θέλει αναμφίβολα αμφισβητηθεί τόσον όσον από τις Γραφές και από τον άρχοντα του σκότους (διάβολο), του θεού του κόσμου τούτου, όπως και από εκείνους τους οποίους τυφλώνει προς την αλήθειαν».

Ο Ρώσσελ, συγκεκριμένα εδώ αγαπητοί φίλοι και "ΜτΙ", λέει κάτι το συγκλονιστικό! Ομιλεί για "ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ"! Για ποια θεοπνευστία; Από που προέρχεται αυτή; Μα φυσικά στον "Μάρτυρα" της Αιγύπτου, δηλαδή την Πυραμίδα!  Δεν τα λέει αυτά ο αρθρογράφος, αλλά ο Ρώσσελ!

Προσέξτε τα γραφόμενά του: "Παρουσιάζομεν δ' ούτω τόν "Μάρτυρα" αυτόν, διότι η θεοπνευστία της μαρτυρίας του".

Ξεκάθαρα πράγματα! Η θεοπνευστία της μαρτυρίας του.  Ποιανού "ΤΟΥ"; Α ναι, του "Μάρτυρα"! Ποιος είναι ο "Μάρτυρας"; Δεν είναι η "Πυραμίδα";  Για αυτήν στον λόγο του δεν ξεκινάει; Δεν την  χαρακτήρισε ως "το πανάρχαιον αυτό οικοδόμημα";  Ή  ο "Μάρτυς" ούτος του Κυρίου;  Ναι, γι' αυτήν μίλησε!

Και το πιο σημαντικό! Η θεοπνευστία της μαρτυρίας του αναμφίβολα θα αμφισβητηθεί από την Γραφή και από τον διάβολο, όπως και από εκείνους τους οποίους τυφλώνει (ο διάβολος) προς την αλήθεια! 

Λες κι αυτός ο άνθρωπος ο Ρώσσελ, "έβλεπε πολύ μπροστά"! Γιατί το λέμε αυτό; Το επόμενο ντοκουμέντο θα μας το φανερώσει!

 

Αντίφαση!

"Κανείς σήμερον ας μή προσθέτη εις τήν προφητείαν του λέγων, ότι εις  σωρός λίθων εις τήν γην της Αιγύπτου αποτελεί μάρτυρα του Θεού. Ο Θεός κατέστησε γνωστόν ότι η οργάνωσις του Σατανά και πάντες οι υποστηρίζοντες αυτήν θά καταστραφούν εις τόν Αρμαγεδδώνα".

(ΦΩΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, 1930, σελ. 302, οι υπογραμμίσεις δικές μας).

7) Ντοκουμέντο:

 


Σχόλιο: Ο Ρόδερφορδ, λέει τα αντίθετα από τον Ρώσσελ! Μιλάει με σκληρά λόγια, για τον λίθινο μάρτυρα της Αιγύπτου! (Την πυραμίδα).

«Ο Θεός κατέστησε γνωστό ότι η οργάνωση του Σατανά και πάντες οι υποστηρίζοντες αυτήν θα καταστραφούν στον Αρμαγεδδώνα!»

Τι πράγματα διαβάζουμε εδώ αγαπητοί μου; Ας βγουν να μας τα εξηγήσουν οι "ΜτΙ" και να μας λύσουν και την απορία. Ο Ρώσσελ, ανήκει στην οργάνωση του Σατανά! Κι αν ζούσε σήμερα, έπρεπε να καταστραφεί στον Αρμαγεδδώνα, επειδή πίστευε ότι η "Πυραμίδα" της Αιγύπτου είναι ο "Μάρτυς" του Κυρίου; Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας κύριοι "ΜτΙ".

Εκτός από τα παραπάνω δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πως σύμφωνα με το Ρώσσελ, «Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ «ΤΥΦΛΩΣΕ» ΤΟΝ ΡΟΔΕΡΦΟΡΔ, ΝΑ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΥΡΑΜΙΔΑ"»!  Δηλαδή ο ένας Πρόεδρος των "ΜτΙ" κατηγορεί τον άλλο Πρόεδρο πως κηρύττει δαιμονικές διδασκαλίες και αντίστροφα.

Συνεχίζουμε:

"Ποίον λοιπόν εχρησιμοποίησεν ο Κύριος διά τήν τοιαύτην εξυπηρέτησιν της εκκλησίας; Πας όστις ειλικρινώς επιθυμεί νά αναγνωρίση τά γεγονότα πρέπει ν' απαντήση ότι εχρησιμοποίησε τόν Κάρολον Τ. Ρώσσελ. Ουχί ότι αυτός ο αδελφός Ρώσσελ ανεκάλυψε τήν αλήθειαν, αλλ' ότι εν αρμονία πρός τήν θείαν διάταξιν, ο ήδη παρών Κύριος καθωδήγησεν αυτόν εις τό νά συναρμολογήση τάς θεμελιώδεις αρχάς του θείου σχεδίου, ίνα οι αφιερωμένοι καί οι εκ τουπνεύματος αποκεκυημένοι αντιληφθώσι τήν ωραιότητα, τό μεγαλείον καί τήν αρμονίαν, του σχεδίου εκείνου (...)"

"Προτρέπομεν λοιπόν ενθέρμως πάντας τούς φίλους νά μή εγκαταλείψωσι τάς Βερροιακάς μελέτας, αλλά νά εξακολουθήσωσι ταύτας τακτικώς καί ανελλιπώς. Ο Κύριος έχει εφοδιάσει τόν λαόν αυτού μέ τάς Γραφικάς μελέτας καί μέ διάφορα άλλα δημοσιεύματα του αδελφού Ρώσσελ καί των συνεργατών αυτού, καί ηυλόγησεν αφθόνως τήν τροφήν ταύτην του λαού του (...)" 

(Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1 Δεκεμβρίου 1922, σελ. 376 - 377, οι υπογραμμίσεις δικές μας).

8) Ντοκουμέντο:


 


 

 

Σχόλιο:  Ο Κύριος καθοδήγησε τον Ρώσσελ, για την εξυπηρέτηση της Εκκλησίας! Δεν ανακάλυψε αυτός την αλήθεια, αλλά ότι ("ήταν") σε αρμονία προς την θείαν διάταξη· «ο ήδη παρευρισκόμενος Κύριος  καθοδήγησε αυτόν για να συναρμολογήσει τις θεμελιώδες αρχές του θείου σχεδίου»! 

Ο Κύριος  έχει εφοδιάσει τον λαόν αυτού με τις Γραφικές μελέτες  και διάφορα άλλα δημοσιεύματα του αδελφού Ρώσσελ και των συνεργατών του, και ευλόγησε αφθόνως την τροφήν ταύτην του λαού του»!

Εσύ που σκέφτεσαι να γίνεις "ΜτΙ", τι λέει εδώ η Σκοπιά; Ποιος ήταν  υπεύθυνος της "Σκοπιάς" όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές; Ασφαλώς ο  Ρόδερφορδ! 

Πως είναι δυνατόν λοιπόν, να καθοδήγησε ο Κύριος τον Ρώσσελ;  Ή να εφοδιάσει τον λαόν του με τις Γραφικές Μελέτες; Και να ευλογήσει αφθόνως τον λαόν του με την τροφήν ταύτην (σύμφωνα με τα γραφόμενα του Ρώσσελ); Τα πιστεύεις όλα αυτά;

Όχι αγαπητέ μου, λάθος έχει η “Σκοπιά”!

Ο Ρόδερφορδ, κατηγόρησε όπως είδαμε στο βιβλίο του "ΦΩΣ", τον  "ΤΡΙΤΟ ΤΟΜΟ" των Γραφικών Μελετών του Ρώσσελ, στο οποίο ομιλεί περί "Πυραμίδος", ότι ήταν από τον Διάβολο! Ταυτόχρονα ισχυρίστηκε πως ο Κύριος έχει εφοδιάσει τον λαόν αυτού με τις Γραφικές μελέτες, οι οποίες είναι έργο του Ρώσσελ!  Άρα για να καταλάβουμε και εμείς· σύμφωνα με το Ρόδερφορδ  ο Ρώσσελ άλλοτε καθοδηγούνταν από το Θεό και άλλοτε από τον Διάβολο;

Και δεν είναι μόνος ο Ρόδερφορδ, που κατηγορεί την "Πυραμίδα της Αιγύπτου", αλλά και ο Νορρ!                                                             

"ΜΑΡΤΥΣ ΣΠΕΥΔΩΝ"

 "Γιά νά καθαρίση τόν λαό του ο Ιεχωβά Θεός μάς καθορίζει τά πράγματα εκείνα πού αυτός είναι εναντίον τους όταν έρχεται καί είναι παρών στόν άγιό του ναό γιά κρίσι καί γιά καθαρισμό της θρησκείας... ο Ιεχωβά χρειάσθηκε νά  είναι μάρτυς σπεύδων στό να εκθέση τήν αδικία καί νά καθαρίση τούς μετανοούντας κακοποιούς...Εξέθεσε επίσης τήν μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζης δείχνοντας ότι ήταν, όχι "ο λίθινος μάρτυς του Θεού" ή  "η Γραφή εν λίθοις", αλλά ένα μνημείον δαιμονισμού που δοξάζει τήν πίστι στήν αθανασία της ψυχής ή της επιβιώσεως μετά θάνατον".

(Η ΣΚΟΠΙΑ 15 Απριλίου 1956, σελ. 126, οι υπογραμμίσεις δικές μας).

 

9) Ντοκουμέντο:

 


Σχόλιο: Υπεύθυνος της "Σκοπιάς αυτής είναι ο Ν. Χ. Νορρ. Ο οποίος πίστευε ότι:

«Ο "Ιεχωβά", εξέθεσε την "ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ" της Γκίζης δείχνοντας ότι ήταν, ΟΧΙ "ο λίθινος μάρτυς του Θεού" ή "η Γραφή εν λίθοις", ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΥ που δοξάζει την πίστη στην αθανασία της ψυχής ή της επιβιώσεως μετά θάνατον!»

Σαν να μας λέει ο Νορρ, ότι ο Ρώσσελ, ασχολήθηκε με ένα μνημείο δαιμονισμού! 

Αυτό είναι καταπληκτικό αγαπητοί φίλοι! Ο Νορρ και ο Ρόδερφορδ, εναντίον της διδασκαλίας του Ρώσσελ! Και ο Ρώσσελ, εναντίον της διδασκαλίας του Ρόδερφορδ και του Νορρ! Και τους μετέπειτα "ΜτΙ"! (Διάβασε Σκοπιά, 1 Ιανουαρίου 2000, σελ. 9-10).

Να θυμηθούμε ξανά τα λόγια του:

"Παρουσιάζομεν δ' ούτω τόν "Μάρτυρα" αυτόν, διότι η θεοπνευστία της μαρτυρίας του θέλει αναμφιβόλως διαμφισβητηθή τόσον όσον καί η των Γραφών τοιαύτη υπό του άρχοντος του σκότους, του Θεού του κόσμου τούτου, ως καί παρ΄ εκείνων τούς οποίους εκτυφλοί πρός τήν αλήθειαν"!

Και πάλι εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο διάβολος «τύφλωσε» και τον Νορρ, γι’ αυτά που έγραψε για την «Πυραμίδα της Αιγύπτου»!

Μέχρι εδώ βλέπουμε μεγάλη σύγχυση, που ξεπερνά τα όρια του κανονικού ή αποδεκτού κατά τρόπο γελοίο! Συνεχίζουμε:

"Ο θαυμάσιος παραλληλισμός της Ιουδαϊκής καί Ευαγγελικής οικονομίας εδίδαξαν ημίν τήν ιδίαν αλήθειαν μετά επιπροσθέτων γνωρισμάτων... Ο δέ παραλληλισμός ούτος συνεχίζεται μέχρι του πλήρους τέλους του θερισμού της παρούσης οικονομίας - μέχρι της ανατροπής των καθ' ομολογίαν Χριστιανικών Βασιλείων, των πράγματι "βασιλειών του κόσμου τούτου", καί της πλήρους εγκαταστάσεως της Βασιλείας του Θεού επί γης, εις τό 1914,  τό τέλος των καιρών των Εθνών (ίδε Τόμος Β'. Κεφ. Δ).

(ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Γ ' "ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ" το  1891, σελ. 138 - 139, η  υπογράμμιση δική μας ).

 

10) Ντοκουμέντο:

 


 


Σχόλιο: Ο Ρώσσελ, είπε: πλήρης εγκατάσταση της Βασιλείας του Θεού ΕΠΙ ΓΗΣ, το 1914!!!

Αντίφαση!

"Πώς γνωρίζομε ότι οι νέοι ουρανοί είναι ήδη σε λειτουργία;  Διότι η βασιλεία του Θεού  μέ τόν Ιησού Χριστό επάνω στόν θρόνο ιδρύθη στόν ουρανό τό έτος 1914". 

Από τον Απολεσθέντα Παράδεισο Στον αποκαταστημένο Παράδεισο, 1958 - 60 σελ. 212.

 

 11) Ντοκουμέντο:

 


 

"ΜτΙ", Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1914!

Πάμε τώρα να δούμε και ένα απόσπασμα του Ρόδερφορδ, για το τί έγραψε για το έτος 1914. Και τι πίστευαν οι παλιοί "ΜτΙ" για το έτος αυτό: 

"Επί αρκετά έτη ο λαός του Θεού ανέμενε νά λαλήση η όρασις. Από του 1889 περίπου, όταν εξεδόθη ο Β'. Τόμος των Γραφικών Μελετών καί εφάνη ότι υπήρχε τυπική σημασία εις τόν Ηλίαν καί τό έργο του, οι πιστοί ευρίσκοντο εν αναμονή, προσδοκώντες τό έτος 1914 νά σημειώση τήν πλήρη εκπλήρωσιν της προφητείας. Ανέμενον νά επακολουθήση ευθύς μετά τό 1914 ο Αρμαγεδδών καί δοξασθή η εκκλησία". 

Βιβλίο ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, 1932 σελ. 26, τα έντονα γράμματα είναι του ιδίου, οι υπογραμμίσεις δικές μας.

12) Ντοκουμέντο:

 Τα διάβασες καλά εσύ, που σκέφτεσαι να γίνεις "ΜτΙ";

Οι πιστοί τότε "Μάρτυρες του Ιεχωβά" ήταν σε αναμονή το έτος 1914, γιατί πίστευαν πως  θα σημειωθεί η πλήρης εκπλήρωση της προφητείας! Και όχι μόνο αδελφοί μου!

Ανέμεναν να επακολουθήσει ευθύς μετά το 1914 ο Αρμαγεδδών  και να  δοξαστεί η εκκλησία! 

(Περισσότερα για τις ημερομηνίες… όπως το έτος 1914, στο άρθρο μας:    ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΑΝ ΟΙ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΙΛΙΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ).                                              

Το διάβασες καλά το άρθρο αγαπητέ μου υποψήφιε "ΜτΙ"; Ακόμα σκέφτεσαι να πας σ' αυτήν την οργάνωση; Μην βρίσκουν την δικαιολογία οι όμοιοί σου ότι δήθεν παίρνουν "νέο φως" και με την πρόφαση αυτή αλλάζουν συνέχεια τις διδασκαλίες τους.

Σε παραπέμπω στην Αγία Γραφή σε μετάφραση:

"Γι' αυτό να αποβάλετε το ψεύδος και να λέγετε ο καθένας την αλήθεια στον πλησίον του..." (Εφεσίους 4:25).

"Αγαπητοί νά μή πιστεύετε σέ κάθε πνεύμα, αλλά νά εξετάζετε τά πνεύματα, για να διαπιστώνετε άν είναι από τό Θεό. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες (ψευδοδιδάσκαλοι) βγήκαν στόν κόσμο".  (1 ΙΩΑΝΝΟΥ, 4:1. Από την μετάφραση, Ν. Ι. Σωτηροπούλου).

Ο νοών νοείτω και ουαί τω ανοήτω!

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

5 σχόλια:

giorgosz είπε...

Όποιος κάνει έρευνα θα δει ότι η οργάνωση των μαρτυρων του Ιεχωβά έχει αλλάξει την Αγία γραφή για να φαίνεται ότι οι διδασκαλίες τους είναι στην γραφή ενώ δεν υπάρχουν

Νικόλαος είπε...

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Ένας απλός άνθρωπος τον οποίο εύκολα πλανούν οι <> , με αυτό το άρθρο μπορεί να προφυλαχθεί από το να πέσει στην πλάνη

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Αγαπητοί σχολιαστές, giorgosz και Νικόλαε, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας στο άρθρο μου!
Καλές εορτές να έχουμε! Μεθ' ημών ο Θεός!

Ιωάννης Ε. είπε...

Ευτυχώς με το ίντερνετ, ξεσκεπάζονται οι αντιφάσεις τους και η ψευτοδιδασκαλία τους

Γεώργιος Διαμαντίδης είπε...

Αγαπητέ Ιωάννη, έτσι πως τα λες είναι...!
Καλά που υπάρχει κι αυτό το ιστολόγιο να ενημερώνει τον κόσμο! Ο Θεός βοηθός!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...