ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τελευταία Νέα του "Αντιαιρετικός"

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που επισκέπτεστε το ιστολόγιο μας ... Διαβάστε την καινούργια σελίδα μας "Απάνθισμα Πατερικών Κειμένων" ...ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

30 Αυγ 2015

Άγνωστες διδασκαλίες της εταιρίας «Σκοπιά» (μέρος 7ο): «Κεχρισμένοι»

Του ΑγωνιστήΈντυπο ΜτΙ «Αποκάλυψη»: Ο Χριστός με τους 144.000 χρισμένους

Μετά την ανάλυση του θεού της εταιρίας «Σκοπιά» περνάμε στο θέμα των κεχρισμένων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηγετική ομάδα μέσα στους κόλπους της εταιρίας, αποτελούμενη από ανθρώπους ειδικών προδιαγραφών, τις οποίες και θα αναλύσουμε:

1921 «Η Κιθάρα του Θεού» σελ. 224: «Ο αναγεννηθής εγεννήθη υπό του πνεύματος του Θεού του αγίου Πνεύματος. Ο τοιούτος είναι επίσης κεχρισμένος. Η χρίσις ή το χρίσμα αυτολαμβάνεται λόγω της προσελεύσεως αυτού εν τω σώματι του Χριστού. Διότι βαπτίζεται εις τον θάνατον του Χριστού, συνεπώς βαπτίζεται εις το σώμα του Χριστού».

Ως άνω σελ. 340: «Οι τοιούτοι (κεχρισμένοι) έχουσι υπόσχεσιν ότι θέλουν γίνει κοινωνοί θείας φύσεως και τοιουτοτρώπως θα έχωσιν εξουσίαν να μεταδίδωσι ζωήν εις άλλους»...

1930 «ΦΩΣ τόμος Α’» σελ. 100: «Αποκάλ. Ζ’9 Το μέγα πλήθος δεν αποτελείται από τους χρισμένους ως μέλη του σώματος του Χριστού. Ουδέν Γραφικό κύρος υπάρχει εις το να είπωμεν ότι κάποιος μπορεί να χάση το χρίσμα και να επιπέσει εις την μεγάλη ομάδα».

Κατά τη «Σκοπιά» οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο τάξεις: τον «πολύ όχλο» ή «μεγάλη ομάδα», αποτελούμενο από τους απλούς οπαδούς (βλέπε και μελλοντικό άρθρο), και τους κεχρισμένους. Οι τελευταίοι και μόνο αυτοί αποτελούν το σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία, θέση από την οποία δεν πρόκειται να εκπέσουν, ενώ πρόκειται να γίνουν και «κοινωνοί θείας φύσεως» (δηλαδή κατά φύση θεοί) και ζωοδότες για τον «πολύ όχλο». Επίσης το χρίσμα αυτολαμβάνεται, άρα ο καθένας μπορεί ισχυριστεί ότι είναι κεχρισμένος αφού δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί η αλήθεια του ισχυρισμού του.

1953-1957 «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη» σελ. 175: «Κάθε μέλος του προδιατεταγμένου αυτού πνευματικού Ισραήλ είναι σφραγισμένο με την σφραγίδα της θείας εξουσίας για να αποτελεί μέρος του νέου αυτού έθνους, μαζί με τα δώδεκα αποστολικά δευτερεύοντα θεμέλιά του που είναι όλα τοποθετημένα επάνω στο πρώτιστο θεμέλιο της Σιών, τον Ιησού Χριστό».

Ως άνω, σελ. 248: «Ο Ιεχωβά ο οποίος κάνει την κλήσι και την εκλογή του ‘’μικρού ποιμνίου’’ του των συγκληρονόμων της Βασιλείας με τον Ιησού Χριστόν, έλαβε αρκετούς και τους προσέθεσε στο αρχικό του υπόλοιπο των πνευματικών τέκνων για ιερείς και Λευίτας. Δηλαδή, μαζί αυτοί απετέλεσαν τα τελευταία επί γης μέλη της τάξεως του ναού του Ιεχωβά το εκλεκτόν γένος του, το ‘’άγιον έθνος’’ του το βασιλικόν ιερατείον του που θα ενωθή με τον Αρχιερέα Ιησού Χριστόν».

1958 «Γεννηθήτω το θέλημά Σου» σελ. 17: «Πώς εξελέγησαν; Έγινε από τον ίδιο τον Θεόν. Εκλέγονται θεοκρατικώς από την εκ των άνω υπέρτατη θέσι εξουσίας και όχι από ανθρώπους που είναι στη γη».

1968 «Η αλήθεια που οδηγεί στην αιώνιο ζωή» σελ. 78-79: «Τα μέλη του ‘’μικρού ποιμνίου’’ γνωρίζουν ότι ο Θεός τους εκάλεσε σε ουράνια ζωή. Πώς; Μέσω της ενεργείας του πνεύματος του Θεού, το οποίον εμφυτεύει και καλλιεργεί σ’ αυτούς την ελπίδα της ουράνιας ζωής».

Έχουμε, λοιπόν, μία ομάδα ανθρώπων ήδη σφραγισμένη με τη σφραγίδα του Ιεχωβά (και άρα με εξασφαλισμένη τη σωτηρία) και με ειδική θέση, διαφορετική από αυτή των υπολοίπων ανθρώπων. Φυσικά η Αγία Γραφή έχει άλλη άποψη, αφού μιλάει για «μία ελπίδα» για όλους τους ανθρώπους. Αυτό, όμως, δεν απασχολεί τη «Σκοπιά», αφού το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εδραιώσει τη θέση των ηγετών της απέναντι στους οπαδούς. Έτσι προσθέτει ότι η εκλογή των κεχρισμένων γίνεται από τον Ιεχωβά, ώστε κανείς να μην μπορεί να την αμφισβητήσει.  Δεν μας εξηγεί, βέβαια, με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η επιλογή, τη στιγμή που είναι ξεκάθαρη αδικία να υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς κανένα λόγο έχουν εξασφαλισμένη σωτηρία και ανώτερη θέση από άλλους.

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι η ελπίδα της ουράνιας ζωής δεν είναι (κατά την εταιρία) κάτι το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να «εμφυτευτεί» από τον Ιεχωβά ειδικά σε όσους επιλέγονται. Πρόκειται, λοιπόν, για κατάσταση έξω από τη φύση του ανθρώπου, κάτι που άλλωστε ταιριάζει με την υπόλοιπη διδασκαλία της εταιρίας που θέλει τον άνθρωπο στη γη και όχι κοντά στο Θεό.

1991 «Σκοπιά 15/03» σελ. 21,22: «Δεν ανήκει στο άτομο να αποφασίσει αν θα ήθελε να περιληφθεί στη νέα διαθήκη και να γίνει συγκληρονόμος με τον Χριστό στην ουράνια Βασιλεία. Η εκλογή του Ιεχωβά είναι αυτή που έχει σημασία… Με το πνεύμα και το Λόγο του, ο Θεός εμφυτεύει το ‘σπέρμα’ που κάνει το άτομο «νέον κτίσμα» με ουράνια ελπίδα. (2 Κορινθίους 5:17) Ναι, ο Ιεχωβά κάνει την εκλογή».

Η «Σκοπιά» επαναλαμβάνει την προηγούμενη θέση της, προσθέτοντας, όμως, και κάτι ακόμα: ούτε οι κεχρισμένοι έχουν δικαίωμα επιλογής για το αν θέλουν να είναι κεχρισμένοι. Ο Ιεχωβά αποφασίζει και αυτοί υποχρεούνται να υπακούσουν θέλοντας και μη. Αλλά, θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί θα ήθελε κανείς να μην έχει μια τέτοια θέση εξουσίας; Η απάντηση της εταιρίας είναι απίστευτη: διότι οι κεχρισμένοι θα στερηθούν τις επίγειες απολαύσεις! Φαίνεται ότι για τη «Σκοπιά» τα όμορφα σπίτια, το καλό φαγητό και οι σχέσεις ανδρών και γυναικών (τα οφέλη του παραδείσου της εταιρίας) είναι πιο σημαντικά από το να βρίσκεται κανείς δίπλα στο Χριστό.

1992 «Σκοπιά 01/03» σελ. 20: «Τι θα γίνει αν μερικοί χρισμένοι αποτύχουν να τηρήσουν ακεραιότητα; Σ’ αυτή την προχωρημένη ώρα, ο αριθμός τέτοιων ανόσιων ατόμων θα είναι αναμφίβολα μικρός. Λογικά, οποιαδήποτε αντικατάσταση θα γίνει, όχι από νεοβαφτισμένα άτομα, αλλά από εκείνους που έχουν προσκολληθεί στον Ιησού στη διάρκεια των δοκιμασιών του μέσω πολλών χρόνων πιστής υπηρεσίας. Οι λαμπρές εκλάμψεις πνευματικού φωτός που ήρθαν μέσω του περιοδικού Η Σκοπιά στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 δείχνουν ότι η σύναξη του υπολοίπου των χρισμένων ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στη διάρκεια εκείνης της περιόδου».

Η εταιρία, ξεχνώντας όσα κήρυττε στο παρελθόν, δηλώνει ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος κεχρισμένος να εκπέσει της θέσης του, οπότε και θα αντικατασταθεί. Πώς, όμως, ο Ιεχωβά έβαλε τη σφραγίδα του σε άτομα τα οποία μπορεί και να ήταν ακατάλληλα;

1998 «Σκοπιά 15/02» σελ. 13: «Αυτοί αγοράστηκαν ανάμεσα από την ανθρωπότητα ως πρώτοι καρποί για τον Θεό και το Αρνί, και δεν βρέθηκε ψεύδος στο στόμα τους· αυτοί είναι χωρίς ψεγάδι». (Αποκάλυψη 14:1-5) Επομένως, οι “πολλοί γιοι που θα φέρνονταν σε δόξα” στον ουρανό είναι συνολικά μόνο 144.001—ο Ιησούς και οι πνευματικοί αδελφοί του».

1998 «Σκοπιά 01/05» σελ. 13: «Το στράτευμα των ακρίδων του Θεού δεν θα σταματήσει το έργο του παρά μόνο όταν ξεσπάσει η μεγάλη και φοβερή ημέρα του Ιεχωβά. Η ίδια η ύπαρξη αυτού του ακάθεκτου στρατεύματος των ακρίδων αποτελεί αξιοσημείωτη απόδειξη του ότι η ημέρα του Ιεχωβά πλησιάζει. Δεν χαίρεστε που υπηρετείτε ανάμεσα στις χρισμένες ακρίδες του Θεού και στους συντρόφους τους στην τελική επίθεση πριν από τη μεγάλη και φοβερή ημέρα του Ιεχωβά;»

1972-1998 «Ο Παράδεισος αποκαθίσταται…» σελ. 46: «Συνεπώς, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, εκείνοι στους οποίους αναφέρεται ο Θεός ως τους «δύο μάρτυρές μου» είναι πνευματικοί Ισραηλίτες, αφιερωμένοι, βαφτισμένοι ακόλουθοι του Μεσσία τον οποίο ακολουθούσε ο Ιωάννης, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Ως λάτρεις του Ιεχωβά των στρατευμάτων που τον υπηρετούν στην αυλή, σαν να λέγαμε, του πνευματικού ναού του, καταπατήθηκαν από τα έθνη επί «σαράντα δύο μήνες». Αυτό συνέβη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσα στα έτη 1914-1918. Στη διάρκεια εκείνης της περιόδου αυτοί οι συμβολικοί «δύο μάρτυρες» προφήτευαν ντυμένοι με σάκο, με την έννοια ότι το άγγελμα το οποίο διακήρυτταν δημόσια ήταν πένθιμο. Προέλεγε την επικείμενη καταστροφή, το βίαιο θάνατο όλων των εθνών καθώς είχαν λήξει πια οι «καιροί των εθνών» στις αρχές του φθινοπώρου του έτους 1914. (Λουκάς 21:24) Μοιάζοντας με σκυθρωπούς προφήτες, ντυμένους με το πένθιμο ένδυμα του σάκου, προφήτευσαν επί χίλιες διακόσιες εξήντα ημέρες στη διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου πολέμου».

2000 «Σκοπιά 01/01» σελ. 11: «Ο Ιεχωβά “λάμπει” πάνω στους υπηρέτες του, το χρισμένο υπόλοιπο, που είναι οι επίγειοι εκπρόσωποι της ουράνιας “γυναίκας” του».

2000 «Σκοπιά 15/01» σελ. 13: «Στην παραβολή των προβάτων και των κατσικιών, ο Γιος του ανθρώπου έρχεται με τη δόξα του στην περίοδο της μεγάλης θλίψης και κάθεται για να κρίνει. Κρίνει τους ανθρώπους με βάση το αν υποστήριξαν τους χρισμένους αδελφούς του Χριστού».

Εμφανής η προσπάθεια της ηγεσίας της εταιρίας να συγκεντρώσει στο πρόσωπό της όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα στο οποίο υποτίθεται ότι αναφέρονται.  Οι κεχρισμένοι είναι οι «υιοί της δόξης», οι «δύο μάρτυρες της Αποκάλυψης» αλλά και οι «ακρίδες της Αποκάλυψης», η «γυναίκα του Θεού» και ταυτόχρονα οι «αδελφοί του Χριστού». Είναι οι μόνοι που δοξάζονται μαζί με το Χριστό, και αυτοί τους οποίους οφείλουν οι οπαδοί να υπηρετούν, εάν θέλουν να γλιτώσουν από την κρίση.

Επίσης, η «Σκοπιά» αναφέρεται σε ένα βασικό θέμα που αφορά τους κεχρισμένους, το λεγόμενο «υπόλοιπο». Πρόκειται για όσους από την ομάδα των κεχρισμένων είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την εταιρία, αφού η ύπαρξη ή μη του υπολοίπου έχει άμεση σχέση με το τέλος του κόσμου και τη σωτηρία των οπαδών. Ας δούμε εν συντομία τα όσα έχει κατά καιρούς κηρύξει:

1930 «ΦΩΣ τόμος Β’» σελ. 100: «Αποκάλ. ΙΘ’17 εις την εικόναν του το επί της γης υπόλοιπον είναι τα ‘’όρνεα’’».

1950 «Έστω ο Θεός αληθής…» σελ. 109: «Οι απόστολοι και οι εκλεκτοί δεν πάρθηκαν αμέσως στον ουρανό… κοιμήθηκαν στον τάφο ως την πρώτη ανάσταση που έγινε όταν ήλθε ο Χριστός στο ναό του το 1918 και τότε ηγέρθησαν… Σήμερα στη γη μερικοί που είναι στη γραμμή για να ενωθούν με τον Χριστό Ιησού στο ουράνιο ‘’σώμα’’ του, την Εκκλησία. Ο τελικός αριθμός της ουράνιας εκκλησίας θα είναι 144.000 σύμφωνα με τη θεία διάταξι».

1973-1985 «Χιλιετής Βασιλεία» σελ. 406: «Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού θα προχωρήσει παρ’ όλο που θα υπάρχει ακόμη ένα υπόλοιπον των κληρονόμων της βασιλείας πάνω στη γη».

1982 «Μπορείτε να ζείτε για πάντα…» σελ. 173: «Αλλά υπάρχουν Χριστιανοί που ζουν τώρα στη διάρκεια της αόρατης παρουσίας του Χριστού οι οποίοι έχουν την ίδια αυτή ελπίδα να κυβερνήσουν στον ουρανό μαζί με τον Χριστό. Είναι αυτοί που απομένουν, ένα υπόλοιπο των 144.000. Πότε ανασταίνονται αυτοί; Αυτοί δεν χρειάζεται να κοιμηθούν τον ύπνο του θανάτου, αλλά εγείρονται αμέσως μόλις πεθάνουν».

1992 «Σκοπιά 01/03» σελ. 20: «Οι λαμπρές εκλάμψεις πνευματικού φωτός που ήρθαν μέσω του περιοδικού Η Σκοπιά στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 δείχνουν ότι η σύναξη του υπολοίπου των χρισμένων ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στη διάρκεια εκείνης της περιόδου».

1997 «Σκοπιά 15/05» σελ. 19-20: «Η Αγία Γραφή δεν λέει ξεκάθαρα πότε θα αφήσουν όλοι οι χρισμένοι Χριστιανοί τους αδελφούς τους αυτής της ‘γενιάς που θα έρθει’ και θα αποχωρήσουν για να δοξαστούν μαζί με τον Ιησού Χριστό… Εξετάζοντας παρόμοια το αν θα βρίσκονται εκεί μερικοί από τους χρισμένους για να καλωσορίσουν τα αναστημένα άτομα, η Σκοπιά 1 Σεπτεμβρίου 1989 ανέφερε: ‘’Αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο’’».

1998 «Σκοπιά 15/06» σελ. 30: «Αυτοί οι χρισμένοι «γιοι» άρχισαν να καλούνται την Πεντηκοστή του 33 Κ.Χ. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά υποστηρίζουν από παλιά πως οι αποδείξεις της πολιτείας του Θεού με το λαό του υποδηλώνουν ότι ουσιαστικά η κλήση των μελών της ουράνιας τάξης έχει ολοκληρωθεί».

2000 «Σκοπιά 15/01» σελ. 13: «Όπως φαίνεται, λοιπόν, μερικοί από τους “εκλεγμένους” του Χριστού θα βρίσκονται ακόμη στη γη όταν αρχίσει η μεγάλη θλίψη».

2007 «Σκοπιά 01/05» σελ. 30: «Πότε σταματάει η κλήση Χριστιανών για την ουράνια ελπίδα; Η Γραφή δεν δίνει ακριβή απάντηση σε αυτό το ερώτημα».

Οι γνωστές μανούβρες της εταιρίας: τη μια στιγμή ξέρει και την άλλη όχι. Φυσικά για κάθε μια από τις αποφάσεις της επικαλείται την Αγία Γραφή και τις «εκλάμψεις φωτός», άσχετα αν οι ερμηνείες που δίνει είναι αλληλοσυγκρουόμενες.

Που καταλήγουν όλα αυτά, αν όχι στο να αποδείξουν την άσβεστη επιθυμία της «Σκοπιάς» για απόλυτο έλεγχο; Οι αρχηγοί της εταιρίας, σε πείσμα των όσων διδάσκει η Αγία Γραφή, συνιστούν μια ελίτ επιλεγμένη από τον Ιεχωβά, στην οποία δεν έχουν θέση οι απλοί οπαδοί. . Αυτοί και μόνο αυτοί έχουν ουράνια ελπίδα, διότι μόνο αυτοί αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί και μόνο αυτοί είναι σωσμένοι και αναλαμβάνουν να σώσουν και τους υπόλοιπους. Οι οπαδοί οφείλουν τυφλή υπακοή, αλλιώς θα χάσουν τη δυνατότητα ανάστασης.

Ο Κύριος, μιλώντας στους Φαρισαίους, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν». Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εδώ φωτογραφίζεται ακριβώς η εταιρία «Σκοπιά», η οποία αρνείται στους οπαδούς της τη βασιλεία του Θεού, υποτάσσοντάς τους στη δική της «θεοκρατική κυβέρνηση». Ας ευχηθούμε να το αντιληφθούν αυτό οι πλανεμένοι αδελφοί μας.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή! Χωρίς όνομα ή κάποιο ψευδώνυμο δεν γίνεται δημοσίευση σχολίου. Επίσης δεν πρέπει να είναι υβριστικό και άσχετο με το θέμα του άρθρου.

1 σχόλιο:

Observateur είπε...

Συναγωνιστές , η Α Ν Α Ν Η Ψ Η των π α γ ι δ ε υ μ ε ν ω ν στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά συνανθρώπων θα ε π ι τ ε υ χ θ ε ι με μια ε π α ν α σ τ α τ ι κ η τεχνική , τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται , συγκρίνονται με άλλα στοιχεία , η σύγκριση τους ειναι ενδεικτικη ότι βρισκόμαστε σε σ ω σ τ η γραμμή πλεύσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...